Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

1854 års riksmöte med dess handlingar och handlande personer.. Tecknadt af Twenne Riksdagfullmägtige. Upsala 1854. 94 sidor. Oskuren, häftad i tryckta, något fläckiga omslag. (#187123)175:-
Adlersparre, Axel Tre episoder i Konung Karl XV:s lif.. Ur kommendör Axel Adlersparres efterlämnade papper ordnade och utgifna af hans hustru. Stockholm 1893. 83 sidor. Häftad. Fint ex. (#203824)150:-
Ahlander, Dag Sebastian Karl XIV Johan. Den franske soldaten som blev kung av Sverige.. Illustrerad av Fibben Hald. Stockholm 2000. 111 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#209574)140:-
Ahnfelt, Arvid M.J. Crusenstolpe 1-2.. Hans galleri af samtida och hans literära korrespondens. Lefnadsteckning och urval. Sth 1880-1881. VIII, 228; 224 sidor. Häftad. (#12863)125:-
Ahnfelt, Arvid M.J. Crusenstolpe 1-2.. Hans galleri af samtida och hans literära korrespondens. Lefnadsteckning och urval. Sth 1880-1881. VIII, 228; 224 sidor. Inbunden. (#12865)170:-
Akrell, Carl & von Troil, S.G. Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar 1-2.. Stockholm 1884-85. 178 + 367 sidor. Halvfranskt band. Namnstämpel. (#39834)275:-
Alin, Oscar Carl Johan och Sveriges yttre politik 1810-1815, 1.. Historisk studie. (1810-11; allt som utkom). Sth 1899. 112, 88 sidor. Häftad. Sprucken rygg. (#12935)100:-
Alin, Oscar Hans Järtas koncept till regeringsformen.. Aftryck ur Statsvetenskaplig tidskrift 1897-1898. 28 sidor. Häftad Dedikation. (#203818)100:-
Alin, Oscar Hans Järtas koncept till regeringsformen samt Bidrag till Regeringsformens historia.. Aftryck ur Statsvetenskaplig tidskrift 1897-1899. 28 + 34 sidor. Klotryggsband. (#203819)150:-
Alin, Oscar. Förhandlingarna om allianstraktaten mellan Sverige och Ryssland af den 5 april/24 mars 1812.. Uppsala 1900. 32 sidor. Häftad. Inbjudningsskrift. (#184328)100:-
Almén, Johs Ätten Bernadotte.. Biografiska anteckningar. Med 190 illustrationer. Stockholm 1893. 338 sidor. Klotband. (#22896)250:-
Alm, Mikael & Johansson, Britt-Inger (editors), Script of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolution.. Illustrated. Uppsala 2008. 239 pages. Paper back. (#207518)130:-
Anckarsvärd, C.H. Några ord angående en och annan dagens fråga.. Stockholm, Hjerta, 1843. 48 sidor. Oskuren i tryckta originalomslag. Fint ex. (#187177)200:-
Andersson, Ivar "Oppositionen" och ministeransvarigheten.. Parlamentariska strömningar i Svensk politik 1809-1840. Aa Upps. 1917. 200 sidor. Halvklotband. (#12938)160:-
Andersson, Ivar "Oppositionen" och ministeransvarigheten.. Parlamentariska strömningar i Svensk politik 1809-1840. Aa Upps. 1917. 200 sidor. Häftad. (#14101)135:-
Andersson, Karl-Olof Svenska öden i ångans sekel. Fotoillustrerad. Bilda 2000. 272 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219290)130:-
Andgren, Sigfrid Konung och ständer 1809-1812.. Mot bakgrunden av ett författningsprojekt från sistnämnda år. En studie i maktdelningslärans tillämpning. Aa Lund 1933. 356 pp. (#3404)145:-
Andgren, Sigfrid Konung och ständer 1809-1812.. Mot bakgrunden av ett författningsprojekt från sistnämnda år. En studie i maktdelningslärans tillämpning. Akademisk avhandling, Lund 1933. 356 sidor. Med främre omslag i klotband. (#205112)200:-
Andreen, Per G. Gustaf Fredrik Wirsén 1779-1827.. En biografi. Illustr. Vänersborg 1987. 120 sidor. Häftad. (#16416)80:-
Anonym, Joseph II, Tysklands kejsare, sådan han sjelf tecknat sig; jemte ett korrt historiskt begrepp om denne monarks lefnad.. Öfversättning från Franskan. Örebro 1822. 254,(2) sidor. Tillsammans med: Tankar i åtskilliga ämnen af svenska kron-prinsen Carl August. Framställde Uti Bref från Honom till Prinsen af ***. Öfversättning. Jemte korrta berättelser om Högbemälte Furstes död och om det så kallade Fersiska mordet. Med Porträtt af Carl August. Sthlm 1832. Porträtt, (4), 64 sidor. Inbundna i ett enkelt samtida skinnryggsband. (#204166)400:- (bild)
Artæus, Iréne Kvinnorna som blev över.. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås. Aa Upps. 1992. 206 sidor. Häftad. (#3371)160:-
Aspegren, Ebbe Riksspöket.. Helga de la Brache. 1800-talets stora bedrägeriaffär på kunglig nivå. Sthlm 1979. 382 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#96522)150:-
Atterbom, P.D.A. Minnesord öfver Högstsalig H.M. Konung Carl XIV Johan talade i Upsala universitets namn den 31 maj 1844.. Upsala 1844. 55 sidor. Häftad i tryckta omslag. Fint skick. (#221106)150:-
Atterbom, P.D.A. Minnesord öfver Högstsalig H.M. Konung Carl XIV Johan talade i Upsala universitets namn den 31 maj 1844.. Upsala 1844. 55 sidor. Häftad i tryckta omslag. Namnteckning: Moselius. (#220806)150:-
Bajer, Fredrik Nordens, særlig Danmarks nevtralitet under Krimkrigen.. Kbhvn 1914. 826 sidor. Häftad. (#91691)220:-
Barton,, Dunbar Plunket Bernadottes underbara levnad.. Stockholm Natur och Kultur 1929. 8:o 330 sidor + planscher. Privatbundet halvklotband. (#192777)140:-
Berglund, Bengt Industriarbetarklassens formering.. Arbete och teknisk förändring vid tre svenska fabriker under 1800-talet. Aa Göteborg 1982. 348 sidor. Häftad. (#2587)175:-
[Bergstrand, William A.] Marcellus Från 1881 års andra kammare I-II.. Konturteckningar af Marcellus. Sthlm 1881. 272 + 228 sidor. Inbundna i ett klotbandband. (#206944)200:-
[Bergstrand, William A.] Marcellus Ny samling af politiska silhuetter.. Tecknade af Marcellus. Sthlm 1881. 319 sidor. Halvfranskt band. (#199701)150:-
[Bergstrand, William A.] Marcellus Politiska silhuetter.. Tecknade af Marcellus. Sthlm 1880. 232 sidor. Häftad. (#121541)80:-
[Bergstrand, William A.] Marcellus Politiska silhuetter (samt) Ny samling af Politiska siluetter.. Tecknade af Marcellus. Sthlm 1880-81. 232 + 319 sidor. Inbundna i ett klotband. Tidigare ägares namnstämel och namnteckning. (#206943)200:-
[Bergstrand, William A.] Marcellus Ur nyare tidens politiska skiften.. Stockholm 1889. (4),216 sidor. Halvklotband. (#219259)150:-
Bihang till Samtelige Riks-Ståndens Protocoll ... vid Urtima Riksdagen i Örebro 1812.. Del 1-4. Örebro 1812-13. Skurna i original gråpappersomslag. 4 volymer. Stämplar. (#172266)1500:-
Bihang till Samtliga Riks-Stånden Protokoll ... vid Urtima Riksdagen i Stockholm 1817-1818. Band 1-10. Stockholm 1818. Oskurna i original gråpappersomslag. 10 volymer. (#172265)2500:-
Björklund, Stefan Adlig opposition och borgerlig liberalism vid 1823 års riksdag.. Särtryck ur Scandia 1964. 56 sidor. Häftad. (#48935)90:-
Björklund, Stefan Oppositionen vid 1823 års riksdag.. Jordbrukskris och borgerlig liberalism. Aa Upps. 1964. 62 sidor. Häftad. (#16068)75:-
Blom, Oskar Gustaf, Det svenska statsrådets organisation 1809-1840.. Akademiska afhandling, Upsala 1881. (2),84,8 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation. Fint ex. (#203786)140:-
Bohman, Stina Omsorg om livet. Spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 1800-talet.. Akademisk avhandling, Uppsala 2010. 264 sidor. Dedikation. (#203397)160:-
Borgegård, Lars-Erik Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft.. En studie av produktion och transporter, med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar. Umeå 1973. 279 sidor. Häftad. (#16077)160:-
Brander, Uno Bernadotte.. En hjältesaga. Illustr. Sth 1924. 278 sidor. Häftad. (#3452)135:-
Brander, Uno Karl Johan.. Kronprinsen och konungen. Illustr. Sth 1925. 346 pp. Tejpad rygg. (#3455)85:-
Brander, Uno Karl Johan.. Kronprinsen och konungen. Illustr. Sth 1925. 346 sidor. Häftad. (#35913)120:-
Brander, Uno Karl Johan.. Kronprinsen och konungen. Illustr. Sth 1925. 346 sidor. Linneband. (#31962)160:-
Bååth-Holmberg, Cecilia Carl XV som enskild man, konung och konstnär.. Illustrerad. Sthlm 1891. 700 sidor. Halvklotband. (#3416)165:-
Carl Johans Förbundets handlingar.. 1848 - 1865 + 1867 - 2005 + Stadgar 1873, 1896, 1933 0ch 1955 + Bihang: Israel Hwasser och hans tid. Häftade. 1848-54 föreligger i omtrycket från 1854. 1866 saknas. (#172509)1500:-
Carl Johans Förbundets handlingar 1994-1998.. Stockholm 1999. 8:o 236 sidor.Häftad. (#192927)90:-
Carlquist, Gunnar Landshöfdingen Gustaf Wathier Hamilton och hans anteckningar från Karl Johanstiden.. Sth 1921. 192 sidor. Häftad. (#2225)150:-
Casparsson, C.E. Tal och anföranden i Riksdagen samt tidningsuppsatser I-II.. Upps. 1898. 861 pp. (#16083)125:-
Casparsson, C.E. Tal och anföranden i Riksdagen samt tidningsuppsatser I-II.. Upps. 1898. 861 pp. Inb. (#16091)155:-
Cornell, Lasse Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890. Arbete, levnadsförhållanden, rekrytering.. Akademisk avhandling Göteborg 1982. 392 sidor. Häftad. (#2670)160:-
Creutz, S. Motion rörande samvetstvångets afskaffande i Sverige.. Afgifven på Riddarhuset inför Riksens Ständer den 3 December 1853. Stockholm, Dahlström 1854. 24 sidor. Häftad. (#186451)140:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Röst ur ett svenskt statsfängelse. Om ställningar och förhållanden. (September 1839).. Stockholm 1839. (4),159 sidor. Samtida halvfranskt band. Pärmarnas insidor fuktfläckade. (#204611)200:-
Dahlberg, Hans Vårt 1800-tal. Hundra omvälvande år.. Illustrerad. Stockholm 2003. 259 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208147)170:-
[Dahl, Frans Wilhelm] Sveriges handelspolitik. Vidräkning och reform af Dl.. Stockholm 1885. (4),116 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#204663)175:-
Decharge-frågan och dess behandling vid 1874 års riksdag.. Sth 1874. 256 pp. Nött ex. (#16088)110:-
De Geer, Louis Minnen I-II.. Andra upplagan, Sthlm 1906. 282 + 301 sidor. Dekorerat original klotband. En volym. (#207510)200:-
De Geer, Louis Minnen I-II.. Sthlm 1892. 283 + 301 sidor. 2 dekorerade originalklotband. (#89389)220:-
De Geer, Louis Ur Louis De Geers brevsamling.. Stockholm 1929. 384 sidor + porträtt. Original klotryggsband. (#16092)150:-
De Geer, Louis Valda skrifter I-II.. Smärre uppsatser. Minnesteckningar. Sth 1892. 245; 355 sidor. Halvfranska band. 2 volmer. (#56787)250:-
De Geer, Louis Valda skrifter I-II.. Smärre uppsatser. Minnesteckningar. Sthlm 1892. 245 + 355 sidor. Häftad. 2 vol. (#16094)150:-
Det Kongl. Förslaget till Representationens Ombildning.. (Framlagt vid Riksdagen 1862-63.) Jemte Justitie-Statsministern Friherre De Geers med anledning deraf afgifna yttrande till Stats-Råds-Protokollet. Sthlm 1863. 72 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Namnteckning: L. Alfr. Hedin. (#109455)150:-
Det Kongl. Förslaget till Representationens Ombildning.. Jemte Justitie-Statsministern Friherre De Geers med anledning deraf afgifna yttrande till Stats-Råds-Protokollet, samt Bondeståndets af dess talman till Konungen framförda tacksägelse-adress äfvensom Konungens svar derå. Norrköping 1863. 64 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#220813)100:-
Dixelius, Olof Den unge Järta.. En studie över en litterär politiker. Akad. avh. Sthlm 1953. 461,v sidor. Häftad. (#175464)175:-
Edholm, Edward Från Carl XVs dagar. Minnen, bref och anteckningar.. Andra upplagan, Stockholm 1906. 308 sidor. Original halvfranskt band med blekt rygg. (#207508)175:-
Ehrenheim, Pehr Några minnen.. Illustrerad. Sthlm 1916. 124 sidor. Skinnryggsband. (#36390)150:-
Eimer, Birgitta Cavour and Swedish Politics.. Diss. Lund 1978. 460 pages. Softcover. (#2189)150:-
Ekholm, Gunnar Porträtt av konung Carl XIV Johan i metallgravyr och litografi.. Illustr. Upps. 1949. 120 sidor. Häftad. (#17390)125:-
Ek, Sven B. Polletik.. Eller det föråldrade samhällets slingerbukter. Uppsala 1998. 71 sidor + 45 planscher. 4:o. Original pappband. Redogörelse för, och utgivande av, ett manuskript av Carl Fredik Hägg. (#69364)200:-
Enefalk, Hanna En patriotisk drömvärld.. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Aa Upps. 2008. 232 sidor. Häftad. Dedikation. (#159723)150:-
Englund, Karl Arbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901.. Aa Upps. 1976. 208 sidor. Häftad. (#2196)100:-
Eriksson, Ingrid & Rogers, John Rural Labor and Population Change.. Social and Demographic Developments in East-Central Sweden During the Nineteenth Century. Diss. Upps. 1978. 277 pages. Softcover. (#2204)145:-
Eriksson, Sven Skandinaver emellan.. Illustr. Sth 1957. 101 sidor. Häftad. (#16107)65:-
Eurén, Söderberg & Hvasser Choix de discours tenus en 1843, ā l'occasion du jubilé du rčgne de Charles XIV Jean, Roi de Sučde et de Norvége.. Traduction du Suédois [par J. Ulrich]. Sthlm 1843. (6),139,(3) pages. Uncut in original gray wrappers. Inscribed by the translator. Very fine copy (#172391)400:-
Fahlman, Erik General Döbeln.. Sthlm 1915. 182 sidor. Klotband. (#105407)100:-
Fant, Kenne Alfred Bernhard Nobel.. Sthlm 1995. 423 sidor + planscher. Original pappband. (#73109)135:-
Fant, Kenne Stamfadern.. Illustrerad. Stockholm 1994. 406 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#150788)150:-
Fjellman, Margit Victoria.. Sveriges drottning. Illustr. Sth 1980. 226 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#31659)125:-
Fleetwood, Carl Georgsson Från studieår och diplomattjänst.. Utgiven av Gwendolen Fleetwood med inledning och kommentarer, redigerad av W. Odelberg. I. 1879-1887. II. 1888-1892. Stockholm 1968. 1644 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#2732)320:-
Frykenstedt, Holger Jean Jacques och Aurora Taube de Geer af Finspång och deras värld.. Rikt illustr. Sth 1987. 471 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#2753)145:-
Förhammar, Staffan Reformvilja eller riksdagstaktik?. Junkrarna och representationsfrågan 1847-54. Aa Sth 1975. 128 sidor. Häftad (#2736)120:-
Geijer, Erik Gustaf Om vår tids inre samhällsförhållanden. i synnerhet med afseende på fäderneslandet. Tre föreläsningar ur den hösten 1844 i Upsala föredragna historiska kurs. Stockholm 1845. 141 sidor. Oskuren, häftad med tryckta omslag. Ryggen nött och omslagen lite naggade. (#15409)250:-
Gellerman, Olle S.A. Hedlund. Legendarisk tidningsman och liberal politiker.. Atlantis 1998. 235 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#188648)145:-
Gierow, Karl Ragnar Johan Henrik Thomander.. Fysionomi i tre belysningar. Sth 1975. 357 sidor. Häftad. (#40059)115:-
Gierow, Karl Ragnar Johan Henrik Thomander.. Fysionomi i tre belysningar. Sth 1975. 357 sidor. Klotryggsband. (#48655)140:-
Gladh, Henrik Lars Vilhelm Henschen och religionsfrihetsfrågan till 1853.. Akad. avh. Uppsala 1953. 333 sidor. Häftad. (#48486)125:-
Gullberg, Erik Tyskland i svensk opinion 1856-1871.. Aa Lund 1952. 382 sidor. Häftad. (#15859)145:-
Hadenius, Stig Fosterländsk unionspolitik.. Majoritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 1888-1899. Aa Upps. 1964. 420 sidor. Häftad. (#16123)160:-
Hall, Bo G. Perspektiv på Patron. Bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg (1842-1911).. Akademisk avhandling, Uppsala 2010. 334 sidor. Förlagsband. (#206916)200:-
Hallendorff, Carl Från Karl XV:s dagar.. Personer och händelser. Illustr. Sth 1924. 288 sidor. Original klotryggsband. (#16124)125:-
Hallendorff, Carl Illusioner och verklighet.. Studier öfver den skandinaviska krisen 1864. Sthlm 1914. 186 sidor. Häftad. Stämpel. (#172180)140:-
Hamilton - Ur Henning Hamiltons brefsamling I-II.. Ett urval utgifvet af Gunnar Carlquist. Stockholm 1914. 217; 236 sidor. 2 klotband. (#16127)150:-
Hamilton - Ur Henning Hamiltons brefsamling I-II.. Ett urval utgifvet af Gunnar Carlquist. Stockholm 1914. 217; 236 sidor. Klotband. En volym. (#205164)170:-
Handlingar till belysning af de olika meningar, som blifvit uttalade, rörande tillämpningen af Tulltaxan i afseende å förtullning af ylleväfvader åren 1855 och 1856.. Utgifne af Fabriksföreningens Fullmäktige i Norrköping 1857. (2),118 sidor. Häftad med blanka omslag. (#203790)150:-
Handlingar ur Indebetouska arkivet.. Brev från K.A. Almgren till C.G. Indebetou 1847-1882. Utdrag ur C.G. Indebetous anteckningar 1845-1864. Utg. Torgny Höjer. Sth 1958. 413 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:3. (#12209)110:-
Haqvin [Ernst Ekman], Historier om gamle kungen.. Med illustrationer av P. Röding. Stockholm 1911. 72,viii sidor. Original klotryggsband med dekorerad pärm. Om Oscar II (#208072)150:-
Haralds, Hjalmar Sveriges utrikespolitik 1848.. Ett bidrag till belysning af danska frågans första skede. Aa Upps. 1912. 293 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#172143)125:-
Haralds, Hjalmar Sveriges utrikespolitik 1848.. Ett bidrag till belysning af danska frågans första skede. Akademisk avhandling Uppsala 1912. 293 sidor. Halvklotband. (#205111)200:-
Hauge, Yngvar Carl Johan.. Kronprinsen. Sth 1943. 241 pp + planscher. (#32331)125:-
Hauge, Yngvar Carl Johan.. Revolutionssoldaten - Marskalken. Sth 1942. 309 sidor + planscher. Halvklotband. (#190202)160:-
Hauge, Yngvar Carl Johan.. Revolutionssoldaten - Marskalken. Sth 1942. 309 sidor + planscher. Häftad. (#32326)125:-
Hedin, Einar Den skandinaviska alliansfrågan 1857-1863. intill Ulriksdalskonferensen. Sth 1953. 208 sidor. Häftad. (#16148)130:-
Hellström, Gustaf Adolf Hedin.. Sth 1948. 451 sidor. Häftad. (#16141)145:-
Hierta, Lars Riksdagsmotioner och anföranden 1-4.. Utgivna af Gustaf A. Aldén. Sth 1913-17. 556 + 576 + 616 + 612 sid. 4 häftade volymer. (#172114)600:-
Hierta, Lars Riksdagsmotioner och anföranden 1-4.. Utgivna af Gustaf A. Aldén. Sth 1913-17. 556 + 576 + 616 + 612 sid. 4 häftade volymer. Bläckunderstrykningar; lite i del 1 och 3, rikligt i del 2 och 4. (#72626)425:-
Hierta, Lars Självbiografi.. Med talrika bilagor. Utg. av Gustav A. Aldén. Sth 1926. 132 sidor. Häftad. (#16155)110:-
[Hierta, Lars Johan] Var 1812 års politik en nödvändighet? Försök att närmare än hittils belysa denna fråga med tillgängliga historiska handlingar.. Stockholm 1856. 123 sidor. Häftad. Ryggen nött Främre omslag loss och skadat. Inlagan delvis fuktfläckad samt lite blyerts.. Dedikation, delvis bortriven. (#16156)100:-
Hirn, Hans Alexander Armfelt.. Ungdom och läroår intill 1832. H-fors 1938. 342 sidor. Häftad. (#9163)125:-
Holmqvist, Eric Aristokrater, bönder och byråkrater.. Skånska riksdagsmän på 1800-talet. Illustr. Sthlm 1980. 301 sidor. Originalpappband. (#16160)145:-
Holmqvist, Eric Från ståthållare till skomakare.. Skånska riksdagsmän på 1800-talet. Sth 1983. 252 pp. Inb. (#16162)105:-
Hornwall, Gert Regeringskris och riksdagspolitik 1840-1841.. Aa Upps. 1951. VIII, 465 sidor + planscher. Häftad. (#15863)100:-
Hultqvist, Per Försvar och skatter.. Studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873. Aa Göteborg 1955. 373 sidor. Häftad. (#16167)135:-
Hultqvist, Per Försvar och skatter.. Studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873. Aa Göteborg 1955. 373 sidor. Häftad. Lite bläckförstr. (#15777)110:-
Hultqvist, Per Försvarsorganisationen, värnplikten och skatterna. i svensk riksdagspolitik 1867-1878. Göteborg 1959. 213 sidor. Häftad. (#16165)125:-
Hultqvist, Per Försvarsorganisationen, värnplikten och skatterna. i svensk riksdagspolitik 1867-1878. Göteborg 1959. 213 sidor. Häftad. Stämpel. (#15776)110:-
Härnelius, Axel Bondeledaren Hans Jansson.. Bidrag till kännedom om svenska allmogens historia under förra hälften av 1800-talet. Aa Göteborg 1926. 455 sidor. Häftad. (#38382)250:-
Höjer, Henrik, Sveriges argaste liberal. Carl af Forsell, officer, statistiker och filantrop. Stockholm 2007. 296 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#203282)160:-
Höjer, Torvald T:son Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon.. Från landstigningen i Stralsund till stilleståndet i Rendsburg. Aa Upps. 1945. XLIV, 423 sidor. Häftad. (#16171)150:-
Höjer, Torvald T:son Carl XIV Johan I.. Den franska tiden. Illustr. Sth 1939. 497 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#183680)150:-
Höjer, Torvald T:son Carl XIV Johan I.. Den franska tiden. Illustr. Sth 1939. 497 sidor + utvikbara kartor. Original klotband. (#183681)300:-
Höjer, Torvald T:son Carl XIV Johan I.. Den franska tiden. Illustr. Sth 1939. 497 sidor + utvikbara kartor. Svart klotband. (#9378)245:-
Jakobsson, Svante Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm.. De glömda. Upps. 1982. 205 sidor. Häftad. (#16173)125:-
Jakobsson, Svante Från fädernejorden till förfäders land.. Estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm 1811-1834; motiv, frekvens, personliga konsekvenser. Aa Upps. 1976. 250 sidor. Häftad. (#16174)140:-
Jansson, Torkel Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation.. En konturteckning av 1800-talets Norden. Upps. 1987. 229 sidor. Häftad. (#16180)150:-
Jansson, Torkel Samhällsförändring och sammanslutningsformer.. Det frivilliga föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850 till 1930. Aa Upps. 1982. 314 sidor. Häftad. (#3572)150:-
Jarlert, Anders Drottning Victoria - ur ett inre liv. En existentiell biografi.. Illustrerad. Carlssons 2012. 411 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Lite bläckförstrykningar. (#208078)150:-
Jerselius, Kristina Tegler Den stora häxdansen.. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858. Aa Upps. 2003. 342 sidor. Häftad. Nyskick. (#57361)200:- (bild)
Jonsson, Ulf Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 1800-1880.. Aa Sth 1980. 231 sidor. Häftad. (#3585)160:-
Karlsson, Folke Mark och försörjning.. Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850. Akad. avh. Gbg 1978. 172 sidor. Häftad. (#61812)145:-
Karl XIV Johan Karl XIV Johans brev till riksståthållaren J.A. Sandels 1818-1827.. Utg. Elise Adelsköld. Sth 1955. 304 sidor. Häftad. Historiska handlingar 35:2. (#16212)125:-
[Key, Emil] Politiska funderingar I.. (Allt som utkom.) Af en Skandinav. Stockholm 1849. 55 sidor. Med bevarade omslag i Klotryggsband. Genomgående fuktfläck. (#187118)175:-
Kihlberg, Leif Folktribunen Adolf Hedin.. Stockholm 1972. 276 sidor. Häftad. Några få "överstrykningar" med genomskinlig rödpenna. (#3549)110:-
Koht, Halvdan Die Stellung Norwegens und Schwedens im deutsch-dänischen Konflikt,. zumal während der Jahre 1863 und 1864. Auf Grundlage neuer Aktenstücke. Kristiania 1908. X, 348 pages. Softcover. (#58503)350:-
Kraft, Salomon Nordnorge i de förenade konungarikenas handelstraktater med Ryssland.. Sth 1954. 112 sidor. Häftad. (#16216)100:-
Krig och fred.. Örebro 1812. Red. Einar Lyth. Örebro 2012. 257 sidor. Förlagsband. (#186873)145:-
Kring demokratins genombrott i Sverige.. Bidrag av Stybe, Hadenius m.fl. Sth 1966. 189 sidor. Pocket. (#16220)100:-
Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas Stadsflyttare.. Industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad, 1870-1910. Aa Upps. 1975. 298 sidor. Häftad. (#16218)145:-
Landberg, Georg Hans Järta som landshövding i Kopparbergs län 1812-1822.. Mot bakgrund av tidigare verksamhet och samhällstänkande. Sth 1973. 296 sidor. Häftad. (#2904)120:-
Lange, Berndt Christoffer Isak Heurlin som politiker.. Från det politiska framträdandet vid 1827 års statsrevision till 1840-41 års riksdag. Aa Lund 1948. XXXI, 471 sidor. Häftad. (#16081)120:-
Larsson, Mats Arbete och lön vid Bredsjö bruk.. En studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905. Aa Uppsala 1986. 233 sidor. Häftad. Bredsjö i Västmanland. (#44865)135:-
Larsson, Tage Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854.. Förhistorien. Sth 1945. VIII, 587 sidor. Halvklotband. (#61787)150:-
Larsson, Tage Reformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854.. Förhistorien. Sth 1945. VIII, 587 sidor. Häftad. (#16226)125:-
La Sučde et la Russie.. Documents et matériaux 1809-1818. Illustr. Upps. 1985. 460 pages. Original cloth. Dust jacket. (#16362)170:-
Lehmann, Johannes Bernadotterne.. Kbh 1962. 163 sidor. Häftad. (#16194)100:-
Leijonhufvud, S.A. Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar.. Utg. H.L. von Dardel. Sth 1919. 390 sidor + planscher. Halvklotband. (#150151)160:-
Leijonhufvud, S.A. Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar.. Utg. H.L. von Dardel. Sth 1919. 390 sidor + planscher. Häftad. (#16229)125:-
Leijonhufvud, S.A. Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar.. Utg. H.L. von Dardel. Sth 1919. 390 sidor + planscher. Original pappband. (#16231)160:-
Lidman, Tomas Adlig partipolitik vid 1800-talets mitt.. Aa Sth 1979. 186 sidor. Häftad. (#2974)135:-
Liedman, Sven-Eric Att förändra världen - men med måtta. Det svenska 1800-talet speglat i C.A. Agardhs och C.J. Boströms liv och verk.. Bokförlaget Arbetarkultur 1991. 367 sidor. Häftad. (#93383)145:-
Lindberg, Folke Kunglig utrikespolitik.. Studier i svensk utrikespolitik under Oscar II och fram till borggårdskrisen. Illustr. Sth 1966. 258 sidor. Pocket. Utökad upplaga. (#16240)100:-
Lindberg, Folke Kunglig utrikespolitik.. Studier och essayer från Oskar II:s tid. Illustr. Sth 1950. 259 sidor. Häftad. (#16239)100:-
Lindorm, Erik Oscar II och hans tid. En bokfilm.. Stockholm 1934. 512 sidor. 4:o. Original halvfranskt band. Ny svensk historia. (#3333)210:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Ånga och dynamit. Sthlm 1999. 548 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117221)140:-
Lithell, Ulla-Britt Breast-Feeding and Reproduction.. Studies in Marital Fertility and Infant Mortality in 19th Century Finland and Sweden. Diss. Upps. 1981. 87 pages. Softcover. (#47353)75:-
Lithell, Ulla-Britt Breast-Feeding and Reproduction.. Studies in Marital Fertility and Infant Mortality in 19th Century Finland and Sweden. Diss. Upps. 1981. 87 pp. Med ytterligare fyra artiklar av samma författare på samma tema. (#14999)90:-
Ljungberg, Leif Carl Christian Halling och hans brev från riksdagen 1834-1835.. Malmö 1947. 98 pp. (#16129)40:-
-lm- [W.F. Dalman] Några anteckningar från riksdagarne 1809-1823, 1828-1830 samt 1834-1835. (samt) 1840-1841 samt 1844-1845. (Samt) 1847-1848, 1850-1851, 1853-1854 samt 1856-1858. (Samt) 1859-1860, 1862-1863 samt 1865-1866.. Stockholm 1874-78. 147, 213 + (1),238, 157 + (4), 246 + 302 + (2), 282 + 109, (8) sidor. Inbundna i ett pappband. Något lite blyertsunderstrykningar. (#210274)500:-
Lockridge, Kenneth A. The Fertility Transition in Sweden.. A Preliminary Look at Smaller Geographic Units, 1855-1890. Umeå 1983. 135 pages. Soft covers. Report No. 3 from the Demographic Data Base. (#54382)140:-
Lord Russell of Liverpool Bernadotte. Marchal of France & King of Sweden.. Ascent Books London 1981. viii,193 pages. Original cloth. Dust jacket. (#212631)160:-
Lunander, Elsa Borgaren blir företagare.. Studier kring ekonomiska, sociala och politiska förhållanden i förändringens Örebro under 1800-talet. Aa Upps. 1988. 225 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#3364)140:-
Lundbäck, Britt-Marie En industri kommer till stan.. Hudiksvall och trävaruindustrien 1855-1876. Illustr. Aa Upp. 1982. 191 sidor. Häftad. (#3633)125:-
Lundebeck, Anders Joséphine av Sverige-Norge.. Gustaf V:s farmoder. Illustrerad. Sthlm 1957. 408 sidor. Förlagsband. (#3002)165:-
Lundebeck, Anders Louise av Sverige-Norge.. Carl XV:s gemål. En vardagens drottning. Illustr. Sth 1947. 390 sidor. Häftad. (#165491)145:-
Lundh, Hans Lennart Från skandinavism till neutralitet.. Utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista år. Akad. avh. Göteborg 1950. 259 sidor. Häftad. (#16246)150:-
Lundin, Lars Carl Axel Gottlunds 1800-tal. Svensk-Finska bilder.. Illustrerad. Järvsö 2001. 288 sidor. Förlagsband. (#208329)200:-
Lundqvist, Bo V:son Sverige och den Slesvig-Holsteinska frågan 1849-50.. Aa Upps. 1934. XX, 375 sidor. Häftad. (#3797)145:-
Lundqvist, Bo V:son Sverige och den Slesvig-Holsteinska frågan 1849-50.. Aa Upps. 1934. XX, 375 sidor. Häftad. Jean Göranssons opponentexemplar, interfolierad men med sparsamt med anteckningar. Bakre omslag loss. (#186709)165:-
Löfgren, Erik O. Sverige-Norge och danska frågan 1848-49.. Från stilleståndet i Malmö till den svensk-danska konventionen augusti 1849. Aa Upps. 1921. XIV, 285 sidor + karta. Häftad. (#16251)145:-
Löwenhielm, Carl Axel Min lefvernes beskrifning.. Sth 1923. 150 sidor. Halvklotband. (#121998)120:-
Löwenhielm, Carl Axel Min lefvernes beskrifning.. Sth 1923. 150 sidor. Häftad. (#16260)70:-
Malmkvist, Gustaf Svensk Års-Krönika.. Innehållande det förflutna årets märkligaste tilldragelser i alfabetisk ordning samlade och utgifna. 1:sta årgången 1897. 94 sidor. Häftad. (#70400)250:-
Malmström, B.E. Tal. vid den till minne af H. M. Konung Carl XIV Johans tjugofemåriga regering af Upsala Akademi firade högtid. Upsala 1843. 36 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#124178)150:-
Mardal, Magnus Norge, Sverige og den engelske trelasttoll 1817-1850.. Akad. avh. Oslo 1957. 227 sidor + inserted English summary. Häftad. (#16262)145:-
Martinius, Sture Jordbruk och ekonomisk tillväxt i Sverige 1830-1870.. Göteborg 1970. 50 sidor. Häftad. (#16263)95:-
Matovic, Margareta Stockholmsäktenskap.. Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890. Aa Sth 1984. 390 sidor. Häftad. (#37068)135:-
Matovic, Margareta Stockholmsäktenskap.. Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890. Aa Sth 1984. 390 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#99933)150:-
Morell, Mats Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare i Norra Ångermanland under sent 1800-tal.. Illustrerad. Cewe-förlaget 1982. 235 sidor. Förlagsband med något nött skyddsomslag. (#203391)150:-
Morén, F.W. Kring 1812 års politik.. Studier i svensk och dansk utrikespolitik från Pommerns ockupering 1812 till vapenvilan i Poischwitz 1813. Akademisk avhandling, Stockholm 1927. XVIII, 342 sidor. Halvklotband. (#205110)200:-
Mörner, Carl Otto Carl Otto Mörners relation av år 1810 om resan till Paris och tronföljarvalet i Örebro.. Utg. genom Magnus och Aare Mörner. Sth 2000. 109 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#54171)100:-
Mörner, Carl Otto Hur marskalk Bernadotte blev Sveriges kronprins. Minnen från kurirfärden till Paris 1810.. Bokgillet, Uppsala utan år 42 sidor. Häftad. (#220767)100:-
Nelson, Marie C. Bitter Bread.. The Famine in Norrbotten 1867-1868. Diss. Upps. 1988. 192 pages. Softcover. (#25305)120:-
Nerman, Ture Crusenstolpes kravaller.. Illustr. Sth 1938. 304 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#214934)200:-
Nilsson, Göran B. Landstingens "trälmärke".. Kungl. Maj:ts rätt att utmämna landstingsordförande. Särtryck. Lund 1966. 97 sidor. Häfte. (#16281)75:-
Nilsson, Göran B. Länsdemokrati och länsbyråkrati 1862-1928.. Särtryck ur 100 års landstingspolitik. Västmanlands läns landsting 1863-1963. Illustr. Upps. 1966. 267 sidor. Häftad. (#16279)140:-
Norberg, Anders Sågarnas ö.. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Aa Upps. 1980. 137 sidor. Häftad. (#2346)125:-
Norberg, Anders Sågarnas ö, m.m.. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Aa Upps. 1980. 137 sidor samt ytterligare uppsatser ca 100 sidor. Häftad. (#1207)150:-
Olsson, Wera & Martin Stjernsunds slott i Närke.. Ett bildhäfte med orienterande text. Sth 1956. 7 sidor + planscher. Häftad. Stämpel. (#135808)100:-
Oscar II Blätter aus meinem Tagebuch.. Mit Allerhöchsten Autorisation übersetzt von Emil J. Jonas. Berlin 1877. 30 pages. Soft, printed covers. Water-damaged. (#180801)100:-
Oskar II Majestät i närbild.. Oscar II i brev och dagböcker. Red. S. Hadenius och T. Nevéus. Illustr. Upps. 1960. 290 sidor. Häftad. (#16297)100:-
Oskar II Majestät i närbild.. Oscar II i brev och dagböcker. Red. S. Hadenius och T. Nevéus. Illustr. Upps. 1960. 290 sidor. Inbunden. (#16299)125:-
Oskar II - Från gamle Kungens tid.. Minnen kring Oscar II under red. av Adam Lewenhaupt. Illustr. Upps. 1939. 335 sidor + planscher. Halvfranskt band. (#3684)160:-
Oskar II - Historia kring Oscar II.. Red. Stig Hadenius. Illustr. Sth 1994. 184 sidor. Original pappband. (#15771)125:-
Oskar II - Historia kring Oscar II.. Red. Stig Hadenius. Sth 1963. 184 sidor. Pocket. (#2852)100:-
[Palander, Folke] Några ord i försvarsfrågan med anledning af Kongl. Maj:ts n. proposition till riksdagen år 1876.. Stockholm 1876. 26 sidor. Häftad. (#220809)100:-
Palmer, Alan Bernadotte. Napoleons marskalk, Sveriges kung.. Stockholm 1992. 323 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209572)150:-
Palmgren, Clas Göran Gåtan Henning Hamilton.. Förord av Per Wästberg. Atlantis, Sthlm 2000. 627 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#89345)150:-
[Palmgren, L.] En liten diversion i den sig kallade Okändes (eller rättare Ökändes) sista hälsning, eller Den Swarte Riddaren, f.d. ryttmästaren, nu mera barn-guvenör. Af Tertius Interveniens eller L. och P.. Stockholm, Elmén & Granberg 1832. 39,(1) sidor. Häftad, oskuren i original gråpappersomslag. Mot G. Adlersparre. (#210190)300:- (bild)
Palmstierna, Carl-Fredrik Berättelser ur friherre Carl Otto Palmstiernas lefnad. (1790-1878). Sth 1880. 219 sidor. Häftad. (#16304)145:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Berättelser ur friherre Carl Otto Palmstiernas lefnad (1790-1878).. Stockholm 1880. 219 sidor. Halvklotband. (#16306)160:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Sverige, Ryssland och England 1833-1855.. Kring novembertraktatens förutsättningar. Aa Sth 1932. 408 sidor. Häftad. (#16301)145:-
Partiliv i ståndsriksdagen.. Adel och borgare 1850-1865. Bidrag av Axelsson, Tjerneld, Westin m.fl. Sth 1977. 383 sidor. Häftad. (#16265)145:-
Perényi, János Revolutionsuppfattningens anatomi.. 1848 års revolutioner i svensk debatt. Aa Upps. 1979. 156 sidor. Häftad. (#3107)125:-
Petré, Torsten Ministären Themptander.. Upps. 1945. 306 sidor. Häftad. (#16307)145:-
Petri, Gunnar Hans Järta. En biografi.. Lund 2017. 400 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214837)150:-
Postén, Leokadia De polska emigranternas agentverksamhet i Sverige 1862-1863.. Aa Lund 1975. 258 sidor. Häftad. (#3119)150:-
Protocoller, Hållne hos Högloflige Ridderskapet och Adeln wid Riksdagen i Norrköping År 1800 1-2.. Stockholm 1800. Samtida pappband. 3 volymer. Stämplar. (#172269)1000:-
Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 1828.. Del 1-66 + register. Sthlm 1828-30. Oskurna i gråpappersomslag. (#172276)8000:-
Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1823.. Band 1-5 + Bilagor 1-8. Stockholm 1823-24. Blå pappband. 13 volymer. (#172267)3000:-
Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1856-58.. Häfte 1-11. Oskurna i original pappomslag. Volym 11 med fuktrand. Register och Supplement saknas. (#172273)2000:-
Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm, År 1834 och 1835.. Del 1-22 + register. Sthlm 1834-35. Inbundna i 22 blå samtida pappband. Stämplar. (#172271)4000:-
Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm år 1844-45.. Häfte 1-10 + register. Sthlm 1844-46. Orskurna i original gråpappersomslag. (#172272)3000:-
Quennerstedt, Axel Indelte soldaten.. Erinringar från lägerlif och hemlif på roten. Med teckningar af Gustaf Cederström. Sth 1887. 92 sidor. Halvklotband. Stort format. (#188828)200:-
Ragnerstam, Bunny Orons år.. Historisk krönika om uppviglare och uppviglade i 1870-talets Sverige. 1990. 385 sidor. Förlagsband. (#3700)125:-
Ramm, Axel La Sučde 1872-1897.. Quelques considérations statistiques. Göteborg 1900. 32 pp. (#16311)65:-
Redogörelse för Konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum.. Utgiven av F.U. Wrangel. Sthlm 1898. 452 + 178 sidor + en mängd planscher. 4:o. Dekorerat original halvfranskt band. (#83348)350:-
Reenstierna, Märta Helena Årstadagboken 1-3.. Journaler från åren 1793-1839 utgivna genom Sigurd Erixon, Arvid Stålhane och Sigurd Wallin. Urval och förklaringar av Gunnar Broman. Illustr. Sthlm 1949-66. 504 + 554 + 482 sidor + kartor. Halvklotband. 3 volymer. (#150418)600:-
Reflexioner över. Herr Assessoren M.J. Crusenstolpes Majestäts-brott, Domstol och Jury, samt Sveriges Konstitution och Lagskipning; tillegnade Swenska Medborgare af Författaren. Sthlm, Nordström 1838. 16 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Anonym upphovsman. (#109480)150:-
Reinhold, Klaës Reformsällskaperna och de allmänna reformmötena i Örebro år 1849, 1850, 1853.. Aa Gbg (Uppsala) 1917. XIII, 293 sidor. Häftad. (#28783)135:-
[Renholm, Joh. Gottfried] Bref från Riksdagen 1-2.. Af en orepresenterad. Första brefvet. Partierna i Andra kammaren. Andra brefvet. En replik. - Första kammaren. Reflektioner och resultater. Stockholm 1867. 34 + 32 sidor. Oskurna, häftade i tryckta omslag. 2 häften. (#187120)200:-
Representations-kommittens samhälls-lära och derpå grundade förslag.. Stockholm 1847. (2),64 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#221093)120:-
Rexius, Gunnar Studier rörande striden om finansmakten under Karl XIV Johan.. Upps. 1917. 106 sidor. Häftad. (#16313)95:-
Ringborg, Carl Wilh. Omröstningen och Folkviljan. eller Folkets beslut i representationsfrågan med Commentarier. Sthlm 1865. 48 sidor. Häftad. Oskuren. Tryckta originalomslag. (#109477)150:-
Rondahl, Björn Emigration, folkomflyttning och säsongsarbete i ett sågverksdistrikt. i södra Hälsingland 1865-1910. Söderala kommun med särskild hänsyn till Ljusne industrisamhälle. Aa Upps. 1972. 288 sidor. Häftad. (#16316)145:-
Rudelius, Folke Kavaljer och vagabond.. Öfversten i svenska armén chevalier Wilhelm von Runges lif och resor. Illustr. Sth 1914. (10), 303 sidor. Häftad. Nött. (#92548)110:-
Runestam, Staffan Förstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900-1907.. Aa Upps. 1966. 345 sidor. Häftad. (#15062)145:-
Runestam, Staffan Förstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900-1907.. Aa Upps. 1966. 345 sidor. Interfolierad. Häftad. (#47318)135:-
[Rydberg, Carl Henrik], Anekdoter om Carl den femtonde.. Stockholm, Bonniers 1872. 36 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#203789)100:-
Schwerin, Grefve Fr. Bog. v., Om riksdagar i allmänhet, samt om några nästa riksdag förekommande ämnen.. Stockholm, Haeggström 1822. (4),126,(2) sidor. Samtida gult pappband, missfärgat och med pappersskada på bakre omslaget och ryggen. Dedikation. (#204173)250:- (bild)
Schönbeck, Henrik Memorialer, föredragne i Preste-Ståndet vid Riksdagen 1856.. Sthlm 1856. 64 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Lagerfläckar. (#124187)140:-
Schönbeck, Henrik Riksdagsfullmäktigen Knut Pehrssons biografi. Sthlm 1856. 29 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag, lite fläckiga. Fuktfläck i bokens övre högra hörn. (#96210)150:-
Schön, Lennart Från hantverk till fabriksindustri. Svensk textiltillverkning 1820-1870.. Akademisk avhandling Lund 1979. 232 sidor. Häftad. Ouppskuren. Arkiv avhandlingsserie. (#53901)150:-
Scott, Franklin D. Bernadotte och Napoleons fall.. Sthlm 1937. 167 sidor. Häftad. (#16327)130:-
Scripts of Kingship.. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an age of revolution. Edited by Mikael Alm & Britt-Inger Johansson. Illustrated. Uppsala 2008. 239 pages. Soft covers. (#175108)140:-
Segerstedt, Torgny T. Den akademiska friheten 1809-1832.. Upps 1976. 320 sidor. Häftad. (#29849)150:-
Sju år 1-4.. Bidrag till ett Nordiskt Rikes hemliga Hof-Historia; ur en afliden Diplomats Portfölj. År 1824 utgifvet af L. Kruse. Stockholm 1825. (6), 148 + (2), 150 + (2), 154 + 146 sidor. (Inget titelblad till fjärde delen.) I ett samtida nött pappband. Första titelbladet med namnteckningar och bortklippt bit. (#16223)500:-
Sjöberg, Marja Taussi Brott och straff i Västernorrland 1861-1890.. Akad. avh. Umeå 1981. 207 sidor. Häftad. (#16336)175:-
Sjöberg, Victor (red.) Minne af den 20 september 1881.. Illustrerad. Stockholm 1881. 64 sidor. Häftad med tryckta omslag. Kronprins Gustaf, sedermera Gustaf V:s förmälning med Victoria. (#220889)100:-
Sjögren, Otto Karl Johan och skandinaviska halfön under unionens anknytningstid.. Illustr. Sthlm 1906. 574 sidor. Dekorerat originalklotband. Fuktskadad i överkant. (#16337)120:-
Spångberg, Valfrid Adolf Hedin i liv och gärning.. Upps. 1925. 290 sidor. Häftad. (#16144)100:-
Stattin, Jan Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring. - utveckling och verksamhet under 1800-talets första hälft. Aa Upps. 1980. 244 sidor. Häftad. (#16341)125:-
Strindberg, August I Bernadottes land.. Förord och kommentarer av Germund Michanek. Översättning från franskan av Sven Stolpe. Illustrerad. Bromberg 1981. 152 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#137262)150:-
Strömer, J.H. och Mellin, G.H., Sveriges konungahus.. Taflor och ljusbilder utförda på sten af H.H. Strömer jemte biografiska anteckningar af G.H. Mellin. Stockholm 1844. 8 litografiska planscher, titelbla och 52 sidor text. Original vitt pappband med tryck. Helt guldsnitt. Ytterst litet hål i ryggen. Alla skyddspappren finns kvar. (#207479)1500:-
Sturzen-Becker, Oscar Patrik Tvenne vändpunkter. (1812-1855).. Ett bidrag till dagens politiska diskussion. Göteborg 1855. 131 sidor. Häftad med tryckta omslag. Nött och sprucken rygg. (#16349)150:-
Stål, Rolf De fattige.. En sociologisk studie av det ökade antalet fattigvårdstagare under 1820-talet. Akad. avh. Uppsala 1974. 147 sidor. Häftad. (#48574)110:-
Sundberg, Per Ministärerna Bildt och Åkerhielm.. En studie i den svenska parlamentarismens förgårdar. Aa Sth 1961. 466 sidor. Häftad. (#16363)145:-
Sundsvallsstrejken 1879.. Samtida dokument och historisk belysning. Illustrerad. Sundsvalls museum 1979. 297 sidor. Original klotband. (#99992)150:-
Suominen, Tapani (red.), Sverige i fred. Statsmannakonst eller opportunism. En antologi om 1812 åes politik.. Atlantis 2002. 285 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207481)150:-
Swea Rikes Ständers Bewillning. För År 1824, och de påföljande åren, intill slutet af år 1828, ... Gjord och samtyckt wid Lagtima Riksdagen i Stockholm den 18 December 1823. Sthlm 1824. 80 sidor + tabeller. Tillsammans med: SWERIGES RIKES STÄNDERS BESLUT, Gjort, samtyckt och förafskedadt på Allmänna Lagtima Riksdagen i Stockholm, som slutades den 22. December 1823. Sthlm 1824. 116+20 sidor Tillsammans med: KONGL. MAJ:TS NÅDIGA KUNGÖRELSE, Angående Den af Rikets Ständer wid sista Riksdag beslutade Stämplade Pappers-Afgiften ... gifwen ... 8 Januarii 1824. Sthlm 1824. 54 sidor. Liten 4:o. Inbunden i gråpapp-band. (#55612)450:-
Svedelius, Wilhelm Eric Till Carl XIV Johan minne.. Tal vid Carl Johans-Förbundets Högtidsfest i Upsala d. 11 Maj 1864. Upsala 1864. 46 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#124174)150:-
Svenska kronprinsen Carl Augusts död på Qvidinge hed, den 28 maj 1810.. Stockholm, P.G. Berg 1855. 16 sidor. Litet format. Senare klotryggsband med marmorerat pärmpapper. Porträtt av Carl August på titelbladet. Sture Falks bokbindartikett (#196281)200:-
Svenska statsrådets protokoll i frågan om förbundet med Ryssland 1812.. Utgifna af Oscar Alin. Uppsala 1900. 54 sidor. (#44621)85:-
Svenson, Sven G. Tre porträtt.. Skalden Nybom, Curry Treffenberg - en moralist. Hugo Alfvén i kamp mot ålderdomen. Illustrerad. Sthlm 1989. 281 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#64387)125:-
Svensson, Jörn Jordbruk och depression 1870-1900.. En kritik av statistikens utvecklingsbild. Malmö 1965. 315 pp. Stämpel. Lite blyertsunderstr. (#52119)125:-
Swensson, Sven Bonderiksdagsmän i frihetskamp.. Illustrerad. Stockholm 1946. 268 sidor. Med främre omslag i helt skinnband av hög kvalitet. (#218804)200:-
Swensson, Sven Bonderiksdagsmän i frihetskamp.. Illustr. Sth 1946. 268 sidor. Häftad. (#16357)120:-
Swärd, Sven Ola Latinamerika i svensk politik under 1810- och 1820-talen.. Aa Upps. 1949. 329 sidor. Häftad. (#15857)135:-
Söderhjelm, Alma Georg Carl von Döbeln.. Sth 1937. 342 sidor. Linneband. (#2689)200:-
The Impact of Breastfeeding Patterns on Infant Mortality in a 19th Century Swedish Parish.. By Göran Broström a.o. Umeå no date. 34 pp. Softcover. (#15374)50:-
[Theorell, Johan Peter] Några ord om press, reformer, ministerstyrelse, samt andra dagens frågor, i anledning af ströskriften "Upplösning är icke upplysning.". Stockholm, Hjerta 1839. (4),140 sidor. Häftad. Bakre omslag saknas. Namnteckning på främre. (#220428)150:-
[Theorell, Johan Peter] Populära betraktelser öfver realisationen och farhågorna derför af J.P. Th.... Stockholm 1834. 27 sidor. Häftad utan omslag. Något lagerfläckad. (#208452)150:-
[Theorell, Sven Lorens] Öfver svenska national-representationens ombildning.. Betraktelser. Sthlm Hörberg, 1844. 76 sidor. Häftad. Skuren. Sista arket loss. Ej omslag. (#109485)150:-
Thermænius, Edvard (utg.) Svensk bondepolitik. Memoarer och brev från ståndstidens slut och lantmannapartiets tidigare år. Illustrerad. Stockholm 1931. 384 sidor. Häftad. Främre omslaget trasigt. (#16377)140:-
Tiscornia, Alberto Statens, godsens eller böndernas socknar?. Den sockenkommunala självstyrelsens utveckling i Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880. Aa Upps. 1992. 214 sidor. Häftad. (#3768)135:-
Tiselius, Elias Hugo Raab.. Banbrytaren för vår värnpliktsarmé. Sth 1953. 154 sid. Häftad. (#57815)110:-
Tjerneld, Andreas Från borgarståndets storhetstid.. Statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen. Aa Sth 1983. 176 sidor. Häftad. (#2445)135:-
Torgersen, Johan Revolusjonære idealer og demokratisk virkelighet.. Statsråd Hans Christian Petersen og det nordiske demokratiets gjennombrudd. Oslo 1971. 253 pp. Inbunden. (#30527)125:-
Trolle-Wachtmeister, Hans Gabriel Anteckningar och minnen I-II.. I urval ordnade och utgifna af Elof Tegnér. Sth 1889. VI, 315; 324 sidor. Något nött halvfranskt band. Lite blyertsförstryknngar. (#16387)250:-
Trolle-Wachtmeister, Hans Gabriel Anteckningar och minnen I-II.. I urval ordnade och utgifna af Elof Tegnér. Stockholm 1889. VI, 315; 324 sidor. Halvklotband. En volym. (#205113)250:-
Trulsson, Sven G. British and Swedish Policies and Strategies. in the Baltic after the Peace of Tilsit in 1807. A Study in Decision-Making. Diss. Lund 1976. 175 pages. Soft covers. (#15797)150:-
Törnebladh, R. Riksdagsminnen.. 1873-1909. Utg. Carl Törnebladh. Illustr. Sth 1913. 414 pp. (#16384)85:-
Törneros, Adolf Bref och dagboksanteckningar.. Ny upplaga, utgifven af Rich. Bergström. Stockholm 1891. 615 sidor. Skinnryggsband. (#16383)200:-
Wachtmeister d.ä., Hans Anteckningar och bref från Carl Johanstiden.. Ur landshöfdingen Grefve Hans Wachtmeister den äldres papper. Utg. Hugo Wachtmeister. Illustr. Sth 1915. 319 sidor. Inb. (#16391)100:-
Wachtmeister, Hans H:son Utredning rörande de ridderskapet och adelns privilegier, förmåner, rättigheter och friheter, hvilka böra anses ännu ega gällande kraft.. Sth 1886. 258 sidor. Häftad. Ryggen sprucken. Stämplad. (#14164)125:-
Waller, Sture M. Georg Carl von Döbeln.. Studier i Sveriges militäriska och politiska historia 1808-1813. Akademisk avhandling, Lund 1947. 632 sidor. Häftad. Stämplar. Plastade omslag. (#16101)185:-
Waller, Sture M. Åbomötet 1812 och de svenska krigrustningarnas inställande.. Lund 1951. 120 sidor. Häftad. (#3283)135:-
[Wallin, Johan] Konung Oskar den Fridsälles Minne.. En enkel historisk teckning af hans lif och regeringswerksamhet. Andra upplagan. Göteborg 1859. 74 sidor. Halvfranskt band. (#16399)75:-
[Wallmark, Pehr Adam] Historiska beriktiganden. af åtskilliga i en del nyare skrifter förekommande uppgifter om och emot f.d. kronprinsen Carl Johan under hans deltagande i de politiska händelserna åren 1810-1814. Sth 1858. 389 pp. (#12756)170:-
[Wallmark, Pehr Adam] Historiska beriktiganden. af åtskilliga i en del nyare skrifter förekommande uppgifter om och emot f.d. kronprinsen Carl Johan under hans deltagande i de politiska händelserna åren 1810-1814. Sth 1858. 389 sidor. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag. (#172380)250:-
[Wallmark, Pehr Adam] Historisk-statistisk återblick på Sveriges yttre och inre förhållanden under de sistförflutna trettio åren;. med särskilt afseende på hvad derom förekommer i den bekanta Skriften: Bidrag till Sveriges Historia ifrån den 5 November 1810. Andra upplagan tillökt med Författarens svar på de i Tidningarna Dagl. Allehanda och Aftonbladet införda Anmärkningar. Sthlm 1843. 372 sidor. Oskuren i tryckta originalomslag. (#172376)400:-
[Wallmark, Pehr Adam] Historisk-statistisk återblick på Sveriges yttre och inre förhållanden under de sistförflutna trettio åren;. med särskilt afseende på hvad derom förekommer i den bekanta Skriften: Bidrag till Sveriges Historia ifrån den 5 November 1810. Andra upplagan tillökt med Författarens svar på de i Tidningarna Dagl. Allehanda och Aftonbladet införda Anmärkningar. Sthlm 1843. 372 sidor. Samtida halvfranskt band. Genomgående fuktfläck. (#53977)400:-
Varenius, Otto Carl Johan och Danmark 1814.. Upps. 1938. XVI, 384 sidor. Häftad. (#16404)160:-
Westerhult, Bo Underdåniga påtryckningar.. Fögderitjänstemännens intressebevakning från 1800-talets början till år 1918. Lund 1969. 355 sidor. Häftad. (#36316)125:-
Westerlund, Uno Borgarsamhällets upplösning och självstyrelsens utveckling i Nyköping 1810-1880.. Aa Upps. 1973. 234 sidor. Häftad. (#3301)155:-
Westerlund, Uno Borgarsamhällets upplösning och självstyrelsens utveckling i Nyköping 1810-1880.. Aa Upps. 1973. 234 sidor. Häftad. Interfolierad med blanka blad. (#130199)155:-
Westerlund, Uno Riksdagsrepresentationen i Nyköping 1809-1866.. Särtr. Lund 1974. 50 pp. (#16411)40:-
Wichman, Knut Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen. under 1830-talets senare hälft. Aa Göteborg 1927. 243 sidor. Häftad. (#16412)145:-
Wichman, Knut Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen. under 1830-talets senare hälft. Akademisk avhandling, Göteborg 1927. 243 sidor. Klotband. Dedikation. Blyertsförstrykningar i marginalen. (#59310)165:-
Wickman, Knut Från Karl Johanstidens Norrköping.. Göteborg 1957. 131 sidor. Häftad. Dedikation. Föreningen gamla Norrköping 8. (#179952)135:-
von Dardel, Fritz Minnen 1-4.. 1833-1872. Illustr. Stockholm 1912-13. 222 + 162 + 236 + 240 sidor. Med främre omslag i original klotband. 4 volymer. (#206383)400:-
von Döbeln, Georg Carl Några anteckningar om och af General von Döbeln I-III.. Sthlm 1856. 245 + 245 + 245 sidor. Inbundna i ett samtida halvfranskt band. (#16103)500:-
von Eckardstein, Hermann Levnadsminnen och politiska anteckningar.. Sthlm 1920. 264 sidor. Halvklotband. (#189876)160:-
von Eckardstein, Hermann Levnadsminnen och politiska anteckningar.. Sthlm 1920. 264 sidor. Häftad. (#104978)140:-
von Krusenstjerna, Edvard Minnesanteckningar.. Utg. Nils F. Holm. Sth 1967. 142 sidor. Häftad. Historiska handlingar 38:2 (#12446)125:-
von Paykull, J.G. Tre statsministrar för utrikes ärendena. under konung Karl XIV Johans regering. Efter anteckningar från min tjenstgöring i kabinettet. Sthlm 1882. 35 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#124380)150:-
von Schwerin, Fr. Bogisl. Om Förlägenheten i Allmänna Rörelsen, Ordsakerne dertill och Botemedlen deremot;. Yttrande till Höglofl. Särskildta Utskottets Protocoll den 6 Junii 1815. Stockholm, A. Gadelius, 1815. (2),121,(3) sidor + 16 tabeller, delvis utvikbara samt rättelseblad. Häftad i gråpappersomslag. (#187121)300:-
Wrangel, F.U. På forskningsfärd efter Bernadotteminnen. och andra resor. Illustr. Sth 1917. 335 pp. Hfrbd. (#16420)150:-
Wrangel, F.U. På forskningsfärd efter Bernadotteminnen och andra resor.. Illustrerad. Sthlm 1917. 335 sidor. Original klotband. (#181241)150:-
Wåhlstrand, Arne Regeringsskiftena 1900 och 1902.. Upps. 1947. 238 sidor. Häftad. (#29296)150:-
Zacke, Brita Koleraepidemien i Stockholm 1834.. En socialhistorisk studie. Illustr. Aa Sth 1971. 244 pp + kartor i ficka. Häftad. (#17157)120:-
Åberg, Alf När byarna sprängdes.. Illustrerad. Stockholm 1979. 154 sidor. Häftad. (#212520)100:-
Åberg, Alf När byarna sprängdes.. Illustr. Sth 1979. 154 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#2487)100:-
Åkerman, Fr. Förslag till svenska representationssättets ombildning,. uppgjort af den utaf åtskillige Ridderskapet och Adelns medlemmar utsedde Komité och, såsom Motion, till R.H.S. Konstitutions-Utskotts pröfning ingivet af Fr. Åkerman. Sthlm 1944. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109470)150:-
Åkerman, Fredrik Presidenten Fredrik Åkermans PM. Dagboksanteckningar 1841-65.. Utgivna med kommentarer och med en inledning av Tomas Lidman. Stockholm 2015. 420 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 38. (#208149)200:-
Öhngren, Bo Folk i rörelse.. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. Aa Upps. 1974. 414 pp. (#2495)145:-
Överhet och Allmänhet.. Kronofogden i Rekarne fögderi under tidigt 1800-tal. Utgiven med kommentarer av Bror-Erik Ohlsson. Illustr. Eskilstuna 1989. 240 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Bygger på femårsberättelser, ämbetskorrespondens, rättsl. dokument m.m. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland. Årsbok 1989. (#3099)135:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page