Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

20:e århundradets när var hur.. Vårt makalösa sekel ur svenskt perspektiv. Red. Berndt Himmelstedt. Illustrerad. 304 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176717)150:-
Ahlberg, Gösta Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911-50.. Sth 1953. 420 sidor. Häftad. (#2130)200:-
Ahnlund, Nils Dokument och vittnesbörd till vår tids historia.. Sth 1950. 183 sidor. Häftad. (#15793)100:-
Aktstycken. rörande Kungl. Maj:ts proposition nr 253 till 1934 års riksdag angående godkännande av en mellan Sverige och de Socialistiska Rådsrepublikernas Union avsluten överenskommelse angående beställningar och krediter m.m. Sth 1935. 260 pp. (#16710)70:-
Amnå, Erik Planhushållning i den offentliga sektorn?. Budgetdialogen mellan regering och förvaltning under efterkrigstiden. Akad. avh Uppsala 1981. 239 sidor. Häftad. (#48734)120:-
Ancker, Estrid Torgny Segerstedt 1876-1945.. Studier i en personlighet. Illustr. Sth 1962. 478 sidor. Häftad. (#28738)150:-
Anderson, Ivar Från det nära förflutna.. Människor och händelser 1940-1955. Sthlm 1969. 292 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#3400)140:-
Anderson, Ivar Åsyna vittne.. Människor och händelser i press och politik 1914-1940. Illustr. Sthlm 1968. 244 sidor + planscher. Originalklotband. (#3398)125:-
Andersson, Leif Beslut(s)fattarna.. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Illustr. Sthlm 1996. 654 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#71498)160:-
Andersson, Leif Beslut(s)fattarna.. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Illustr. Sthlm 1996. 654 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. Bakre inre falsen sönder. (#71920)125:-
Andersson, Sven På Per Albins tid.. Illustrerad. Sthlm 1980. 352 sidor. Original klotband. (#69229)145:-
Appelqvist, Örjan Världsintressets advokat.. Gunnar Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen 1944-1945. Sthlm 1997. 282 sidor. Häftad. (#49943)125:-
Arvidsson, Claes Ett annat land. Sverige och det långa 70-talet.. Timbro, Stockholm 1999. 393 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#187648)150:-
Astrid - Drottning Astrid.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1935. (44) sidor. Häftad. (#110995)110:-
Bagge, Gösta Minnesanteckningar 1939-1944 1-2.. Utg. Kersti Blidberg och Alf W. Johansson. Sthlm 1913. 720 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#183850)300:-
Berge, Anders Sakkunskap och politisk rationalitet.. Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939. Aa Sth 1987. 246 sidor. Häftad. (#2148)135:-
Bernadotte, Folke Människor jag mött.. Illustrerad. Sthlm 1947. 117 sidor. Original klotryggsband. (#16721)125:-
Bernhardsson, Carl Olof Spionpolisen går på jakt.. Illustrerad. Stockholm 1952. 611 sidor. Originallinneband. (#156632)250:-
Bevelander, Carlson & Rojas I krusbärslandets storstäder.. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sthlm 1997. 222 sidor. Häftad. (#60527)135:-
Bjessmo, Lars-Erik Industrin i Södertälje 1920-1970.. En ekonomisk-historisk studie av industriell förändring. Aa Sthlm 1987. 236 sidor. (#46020)125:-
Björklund, Ann-Marie & Åstrand, Sven-Gustav Från tandvärk till tandhälsa.. Folktandvården under 1900-talet i Stockholmsregionen. Illustrerad. Sthlm 1997. 240 sidor. Original pappband. (#142001)150:-
Boheman, Erik På vakt.. Från attaché till sändebud. Minnesanteckningar. Illustr. Sth 1963. 251 sidor. Häftad. (#178507)120:-
Bohman, Gösta I lä av en sjöbod.. Politiska betraktelser. Sthlm 1985. 158 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#64239)135:-
Bokholm, Rune Städernas handlingsfrihet.. En studie av expansionsskedet 1900-1930. Aa Lund 1995. 350 sidor. Häftad. (#2612)145:-
Bokholm, Rune Tisdagsklubben.. Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal. Illustrerad. Stockholm 2001. 478 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#153734)125:-
Bondetåget 1914. Lyxupplaga med 2 stora färgbilagor. Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. (#184770)150:-
Bondetåget 1914. Lyxupplaga med 2 stora färgbilagor. Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. Original dekorerat skinnband. Bibliofilupplaga tryckt i 1000 exemplar. (#178911)250:-
Bondetåget 1914. Vanliga upplagan Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. Häftad (#184771)100:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige (1906-1918). Sth 1951. 159 sidor. Original klotryggsband. (#2633)100:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige 1906-1918. Sth 1964. 144 pp. Pocket. (#8502)60:-
Burgman, Torsten Svensk opinion och diplomati under rysk-japanska kriget 1904-1905.. Illustr. Aa Upps. 1965. 282 sidor. Häftad. (#15847)125:-
Carlbäck-Isotalo, Helene Att byta erkännande mot handel.. Svensk-ryska förhandlingar 1921-1924. Aa Upps. 1997. 288 sidor. Häftad. (#25060)145:-
Carlsson, Invar Ur skuggan av Olof Palme.. Illustrerad. Sthlm 1999. 301 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#173916)145:-
Dagböcker 1917-1919.. Utgivna av Gunner Gerdner. Sthlm 1956. 552 sidor. Häftad. (#113308)140:-
De 50 åren I-IV.. Sverige 1900-1950. Red. Jan Cornell m.fl. Rikt illustr. Sthlm 1950. 234 + 243 + 266 + 243 sidor. Stort format. Inbundna i 2 original halvfranska band. "... mångsidig kulturhistorisk översikt ..." (#140686)300:-
Debatt i befolkningsfrågan.. Stockholm 1935. 80 sidor. Häftad. (#198831)125:-
De Geer, Louis Strödda minnen från åren 1854-1924.. Illustr. Sthlm 1926. 200 sidor + planscher. Originalklotband. (#126584)140:-
Den kolde krig og de nordiske lande.. Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres Odense 1984. Bind II. Red. E.L. Petersen. Odense 1984. 84 sidor. Häftad. (#20014)75:-
Det röda Lund.. Red. Kim Salomon och Göran Blomquist. Illustr. Lund 1998. 192 sidor. Häftad. (#25252)150:-
Edberg, Rolf (urval och red.) Demokratisk linje.. Hjalmar Branting och Per Albin Hansson om demokratin. Tal och artiklar. Sthlm 1948. 241 sidor. Häftad. (#189753)140:-
Edgerton, David, Fryklund, Björn & Peterson, Tomas "Until the Lamb of God Appears...". The 1991 Parliamentary Election: Sweden Chooses a New Political System. Lund 1994. 267 pages. Softcover. Cesic Studies in International Conflict 12. (#48036)160:-
Efterkrigstidens samhälle.. Några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet. Stockholm 1944. 159 sidor. Häftad. (#188679)125:-
Ehrenkrona, Olof Nicolin.. En svensk historia. Sthlm 1991. 376 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#73112)145:-
Ehrensvärd, Carl August Arméchef i orostid. Dagboksanteckningar 1938-1957.. Utgiven genom Erik Norberg. Illustrerad. Andra upplagan, Stockholm 2005. 419 sidor. Förlagsband. (#189088)200:-
Ehrensvärd, Carl August Dagboksanteckningar 1938-1957.. Utgivna genom Erik Norberg. Sth 1991. 420 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#14535)185:-
Ehrensvärd, Carl August I rikets tjänst.. Händelser och människor från min bana. Illustr. Sth 1965. 287 sidor. Häftad. Några blad bruntonade av tidningsurklipp. Ryggen lite skadad i överkant. (#16739)135:-
Elmbrant, Björn Fälldin.. Illustr. Sthlm 1991. 349 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#59695)150:-
Elmbrant, Björn Palme.. Illustr. Sthlm 1989. 391 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#70244)150:-
Elmbrant, Björn Palme.. Illustr. Sthlm 1996. 391 sidor. Pocket. Några få blyertsunderstrykningar. (#180152)100:-
Elvander, Nils Intresseorganisationerna i dagens Sverige.. Lund 1966. 326 sidor. Häftad. (#2194)135:-
Elvander, Nils Intresseorganisationerna i dagens Sverige.. Lund 1966. 326 sidor. Original klotband. (#112207)165:-
En bok om Estlands svenskar [1].. Bosättningsområde. Historia. Andra världskriget och överflyttningen till Sverige. Folklig kultur. Illustr. Sthlm 1961. 336 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#59797)300:-
En bok om Estlands svenskar 4.. Kulturhistorisk översikt av Viktor Aman. Illustr. Sthlm 1992. 733 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#183585)300:-
Enochsson, Jorma & Petersson, Roland Gunnar Hedlund.. Illustrerad. Sthlm 1973. 214 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#16781)125:-
Eriksson, Fredrik Det reglerade undantaget.. Högerns jordbrukspolitik 1904-2004. Aa Sthlm 2004. 368 sidor. Häftad. (#127439)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1945-1949.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 516 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens första del. (#96865)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1950-1951.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 527 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens andra del. (#96864)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1952.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2002. 260 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens tredje del. (#96867)150:-
Essén, Rütger Sverige upplever världen.. Vår politiska historia från sekelskiftet till nu. Illustr. Sthlm 1935. 531 sidor. Original linneband. (#16744)170:-
Farväl till neutraliteten?. Sverige, EU och det nya Nato. Red. Claes Arvidsson. Sthlm 1998. 143 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#96881)100:-
Fjellman, Margit Drottning Louise.. En biografi. Illustr. Sth 1965. 232 sidor. Häftad. (#15010)120:-
Fjellman, Margit Gustaf VI Adolf.. Närbilder av kungen. Illustr. Sth 1973. 192 pp. Inbunden. (#43737)120:-
Fjellman, Margit Gustaf VI Adolf.. Närbilder av kungen. Illustr. Sth 1973. 192 sidor. Häftad. (#16762)100:-
Folke Bernadotte af Wisborg.. Svensken och världsmedborgaren. Illustrerad. Lindfors bokförlag 1949. 323 sidor. Stort format. Förlagsband. (#187528)150:-
Franzén, Nils-Olof Undan stormen.. Sverige under första världskriget. Illustrerad. Sthlm 1986. 381 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#79917)175:-
Fredriksson, Gunnar, Strand, Dieter & Södersten, Bo Per Albin-linjen.. Tre ställningstaganden till en socialdemokratisk tradition. Pan 1970. 160 sidor. Pocket. (#116251)100:-
Frånberg, Per Umeåsystemet.. En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945. Aa Umeå 1983. 242 sidor. Häftad. (#2217)145:-
Fürth, Thomas De arbetslösa och 1930-talskrisen.. En kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936. Aa Sth 1979. 302 pp. + Tabellbilaga 96 sidor. Häftad. 2 vol. (#3524)135:-
Gerdner, Gunnar Det svenska regeringsproblemet 1917-1920.. Från majoritetskoalition till minoritetsparlamentarism. Upps. 1946. XXIII, 396 sidor + planscher. Häftad. (#16752)150:-
Gerentz, Sven Individer, familjer och block.. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Illustr. Aa Sth 1994. 384 sid. Inbunden. (#39441)160:-
Glete, Jan Kreuger-koncernen och Boliden.. Aa Sth 1975. 395 sidor. Häftad. (#14986)145:-
Glimstedt, Henrik Mellan teknik och samhälle.. Stat, marknad och produktion i svensk bilindustri 1930-1960. Aa Göteborg 1993. 262 sidor. Häftad. (#2767)165:-
Granevall, Nils Landsförrädare.. Dokumentariska avslöjanden om de svenska kommunisternas syften och verksamhet. Tredje upplagan. Sthlm 1940. 59 sidor. Häftad. Förlag: Mot kommunismen. (#132929)150:-
Gustaf V:s död och begravning.. 6 tidningar utkomna vid konungens död och begravning: 1. MT, Morgontidningen Social-demokraten Måndagen den 30 november 1950. 2. Svenska Dagbladet, Fredagen 10 november 1950. 3. AT Aftontidningen Extra, Söndagen den 29 oktober 1950. 4. Svensk Damtidning, Minnesnummer 11 november 1950. 5. Svensk Damtidning 18 november 1950. 6. Vecko-Journalen Nr 45 1950 (Minnesnummer). Alla i fint skick. (#184718)200:-
Gustaf V som människa och konung.. Minnesbok vid den av Överstyrelsen för Svenska Röda Korset anordnade utställningen i Liljevalchs konsthall 21 maj-19 juni 1938. Sthlm 1938. 130 sidor. Häftad. (#130917)100:-
Gustavsson, Sven & Svanberg, Ingvar (red.) Bosnier.. En flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund. Upps. 1995. 179 sid. Häftad. (#64450)145:-
Gustav V - En Konungs Gärning.. Illustr. Sth 1947. 473 pp. 4:o. Blågrönt hfrbd. (#14537)150:-
Gustav V - Med folket för fosterlandet I-II.. Illustr. Sth 1938. 589; 623 pp. 4:o. Blå hfrbd. (#15358)400:-
Gustav V, konung av Sverige.. In memoriam. Red. Torsten Lindfors. Illustrerad. Sthlm 1951. 252 sidor + planscher. Stort format. Original halvfranskt band. (#130986)250:-
Günther, Ernst Minnen.. Från ministertiden i Kristiania åren 1905-1908. Illustr. Sth 1923. 126 sidor + planscher. Häftad. (#16768)60:-
Günther, Ernst Minnen.. Från ministertiden i Köpenhamn åren 1908-1914. Illustr. Sth 1923. 148 sidor + planscher. Häftad. (#16770)60:-
Günther, Ernst Minnen.. Från ministertiden i Köpenhamn åren 1908-1914. Illustr. Sth 1923. 148 sidor + planscher. Häftad. Spräckt rygg. (#113346)50:-
Gür, Thomas Staten och nykomlingarna.. En studie av den svenska invandrarpolitikens idéer. Sthlm 1995. 403 sidor. Häftad. Socialstatsprojektet 1996:1. (#54566)150:-
Gäfvert, Björn Kreuger, riksbanken och regeringen.. Aa Sth 1979. 340 sidor. Häftad. (#3525)140:-
Göteborgs högerförbunds 50-årsjubileum.. 1895-1945. En minnesskrift. Illustrerad. Göteborg 1945. 105 sidor. Häftad. (#172092)135:-
Hadenius, Stig Svensk politik under 1900-talet.. Konflikt och samförstånd. Sthlm 1995. 280 sidor. Original pappband. (#161631)150:-
Hadenius, Stig Svensk politik under 1900-talet.. Sthlm 1985. 144 sidor. Häftad. Dedikation. (#133132)100:-
Hadenius, Stig m.fl. Sverige efter 1900.. En modern politisk historia. Sth 1967. 304 pp + tabell. Pocket. Bläckundertsr. (#16772)50:-
Hadenius, Stig m.fl. Sverige efter 1900.. En modern politisk historia. Sth 1978. 350 sidor. Pocket. (#26439)100:-
Hamilton, Hugo Dagböcker 1911-1916.. Utg. av Gunnar Gerdner. Sth 1955. 412 sidor. Original klotryggsband. (#16775)100:-
Hamilton, Hugo Dagböcker 1917-1919.. Utgivna av Gunner Gerdner. Sthlm 1956. 552 sidor. Halvklotband. (#16777)150:-
Hamilton, Hugo Hågkomster.. Strödda anteckningar. Illustr. Sth 1928. 366 sidor. Original klotband. (#16779)140:-
Hammerich, Kai Kompromissernas koalition.. Person- och maktspelet kring regeringen Fälldin. Sthlm 1977. 295 sidor + planscher. Häftad. (#38449)150:-
Hansson, Sara I den goda vårdens namn.. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige. Illustr. Aa Upps. 2007. 206 sidor. Häftad. (#59092)160:-
Hedlund - Idéer och realiteter.. En bok tillägnad Gunnar Hedlund. Red. Nils G. Åsling. Illustrerad. 200 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#133112)150:-
Hellner, Joh. Minnen och dagböcker.. Med inledning och kommentar utgivna av Wilhelm Odelberg. Illustr. Sth 1960. 552 sidor. Häftad. (#162120)130:-
Hellström, Gunnar Jordbrukspolitik i industrisamhället. med tyngdpunkt på 1920- och 30-talen. Aa Sth 1976. 696 sidor. Häftad. (#16787)145:-
Hellström, Hans Struktur, aktör eller kultur?. Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige. Aa Sth 1992. 244 sidor. Häftad. (#2831)125:-
Hildebrand, Karl Gustaf V som människa och regent I-II.. I: Kronprinstiden och de första kungaåren. Unionskriser och utrikespolitik. II: Konungen och kungahuset. De båda världskrigens tid. Illustr. Sth 1945-1948. 604 + 625 sidor. Original halvklotband. 2 volymer. (#15363)350:-
Hjärne, Harald Från försvarsstriden 1914.. Uppsala 1914. 192 sidor. Klotband. (#3557)125:-
Holmér, Gunnel Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel.. Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973. Illustrerad. Akad. avh. Växjö 2009.246 sidor. Häftad. Ett hörn lätt kantstött. (#183657)165:-
Homo i folkhemmet.. Homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000. Martin Andersson (red.). Göteborg 2000. 302 sidor. Förlagsband. (#148796)150:-
Hoppe, Gunnar, Nylander, Gert & Olsson, Ulf Till landets gagn.. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917-1992. Illustr. Sth u.å. 296 pp. Inbunden. (#9441)125:-
Huldt, Bo Sweden, the United Nations, and Decolonization.. A Study of Swedish Participation in the Fourth Committee of the General Assembly 1946-69. Diss. Lund 1974. 228 pages. Softcover. Lund Studies in International history. (#16788)140:-
Håkansson, Stefan Konsulerna och exporten 1905-1921.. Ett "Government Failure"? Aa Lund 1989. 254 sidor. Häftad. (#15876)125:-
Håstad, Elis Sveriges historia under 1900-talet.. Illustr. Sth 1959. 168 sidor. Pocket. (#16794)100:-
Håstad, Elis Sveriges historia under 1900-talet.. Illustr. Sth 1959. 168 sidor. Pocket. Blyertsunderstrykningar. (#97630)75:-
Hägglöf, Gunnar Engelska år.. 1950-1960. Sthlm 1974. 243 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#101340)130:-
Hägglöf, Gunnar Minnen inför framtiden.. 1961-1971. Illustr. Sth 1975. 283 pp. Originalklotband i skyddsomslag. (#75371)140:-
Hölcke, Olov Varutrafiken över Stockholms hamn. mot bakgrund av hela varuströmmen till och från Stor-Stockholm. Aa Sth 1952. 322 pp + kartbilagor. (#14956)105:-
Isaksson, Anders Per Albin II.. Revolutionären. Sthlm 1990. 303 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#80266)150:-
Isberg, Magnus m.fl. Partierna inför väljarna.. Svensk valpropaganda 1960-1966. Medförf.: Anders Wettergren, Jan Wibble & Björn Wittrock. Aa Sthlm 1974. 491 sidor + separat bilaga 112 sidor. Häftade. 2 delar. (#14959)145:-
Jacobsson, Bengt & Sundström, Göran Från hemvävd till invävd.. Europiseringen av svensk förvaltning och politik. Malmö 2006. 215 sidor. Häftad. (#150133)135:-
Jakobsson, Arne Omflyttningen i Sverige 1950-1960.. Komparativa studier av migrationsfält, flyttningsavstånd och mobilitet. Aa Lund 1969. 350 sidor. Häftad. (#2260)145:-
Jakobsson, Arne Omflyttningen i Sverige 1950-1960.. Komparativa studier av migrationsfält, flyttningsavstånd och mobilitet. Aa Lund 1969. 350 sidor. Häftad. Stämpl. Plastad. (#91172)125:-
Jansson, Heribert Drottning Victoria.. Illustr. 1963. 256 sidor. Inbunden. Gustav V:s hustru. (#44389)145:-
Jarring, Gunnar Rikets förhållande till främmande makt.. Memoarer 1952-1964. Sthlm 1983. 233 sidor. Original klotband. Några få bläckförstrykningar. (#96536)135:-
Jarring, Gunnar Rikets förhållande till främmande makt.. Memoarer 1952-1964. Sthlm 1983. 233 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#96262)150:-
Johansson, Tore & Thullberg, Per Samverkan gav styrkan.. Lantbrukarnas föreningsrörelse 1929-1979. Illustr. Sth 1979. 259 sidor. Inbunden. (#14964)140:-
Jonasson, Gustaf I väntan på uppbrott?. Bondeförbundet/Centerpartiet i regeringskoalitionens slutskede 1956-1957. Upps. 1981. 116 sidor. Häftad. (#2927)100:-
Jonter, Thomas Socialiseringen som kom av sig.. Sverige, oljan och USAs planer på en ny ekonomisk världsordning 1945-1949. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1995. 198 sidor. Häftad. (#68799)145:-
Järhult, David Arbetskraftsrekryteringen vid Norrbottens Järnverk AB.. En migrationsundersökning. Sundbyberg 1958. 224 sidor. Häftad. Dedikation. (#151463)150:-
Jönsson, John Erhard En finansiell skandal.. Historien om Norrbottens Järnverk. Sthlm 1946. 142 sidor. Häftad. (#119958)145:-
Kalela, Jorma Grannar på skilda vägar.. Det finländsk-svenska samarbetet i den finländska och svenska utrikespolitiken 1921-1923. Aa H-fors 1971. 313 pp. (#14966)150:-
Karlström, Nils Kyrkan och nazismen.. Ekumeniska aktioner mot nazismen 1933-1934. Uppsala 1976. 280 sidor. Häftad. (#42528)140:-
Kaveh, Shamal Det villkorade tillståndet.. Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901-1921. Aa Upps. 2006. 276 sidor. Häftad. (#108393)175:-
Kejne - Justitiekanslersämbetets utredning. rörande påståenden om illegal telefonavlyssning i den s.k. Kejneaffären samt vissa påståenden mot ledamöter av Kejnekommissionen m.m. Sthlm 1951. 112 sidor. Häftad. (#96858)150:-
Kilander, Svenbjörn Censur och propaganda.. Svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier. Aa Upps. 1981. 219 sidor. Häftad. (#3595)120:-
Koblik, Steven Sweden: The Neutral Victor.. Sweden and the Western Powers 1917-1918. Lund 1972. 233 pages. Softcover. (#48053)150:-
Kreuger, Torsten Sanningen om Ivar Kreuger.. Händelserna kring Ivar Kreugers sista år. Förord av Robert Kristensson. Illustrerad. Sthlm 1966. 255 sidor. Original klotband. Andra upplagan. (#150393)150:-
Kreuger, Torsten Sanningen om Ivar Kreuger.. Händelserna kring Ivar Kreugers sista år. Förord av Robert Kristensson. Illustrerad. Sthlm 1971. 257 sidor. Original klotband. (#14981)150:-
Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden.. Nordiska historikermötet i Uppsala 1974. Mötesrapport. Upps. 1974. 316 pp. (#2281)100:-
Kristensson, Robert Ivar Kreugers italienska affärer.. Förord av prof. John Landquist. Redogörelse av dir. Bengt Wallin. Illustrerad. Sthlm 1973. 120 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#14970)130:-
Kungliga familjen.. Stockholm, Hasse W Tullberg 1914. Liggande format. Trådhäftad. Mest amatörfotografier, tagna av kungliga familjens medlemmar. Säljes till förmån för Svenska Föreningen Röda korset. (#175776)100:-
Kågeson, Per Det gamla uppdraget. Socialdemokratin och socialismen.. Sthlm 1989. 196 sidor. Förlagsband. (#190912)140:-
Landström, Sten-Sture Svenska ämbetsmäns sociala ursprung.. Upps. 1954. 179 sidor. Häftad. (#14991)135:-
Larson, Ellen Etiska argument i den svenska freds- och försvarsdebatten under åren 1957-1970.. Akad. avh. Uppsala 1973. 216 sidor. Häftad. (#85644)140:-
Larsson, Jan Diplomati och industriellt genombrott.. Svenska exportsträvanden på Kina 1906-1916. Aa Upps. 1977. 212 sidor. Häftad. (#14993)100:-
Larsson, Sven-Erik Regera i koalition.. Den borgerliga trepartiregeringen 1976-1978 och kärnkraften. Aa Sthlm 1986. 502 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#2970)145:-
Larsson, Ulf Svensk socialdemokrati och Baltikum under mellankrigstiden.. Sthlm 1996. 106 sidor. Häftad. Studia Baltica Stockholmiensia 17. (#46271)115:-
Leche, Hakon Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar.. Sthlm 1992. 190 sidor. Inbunden. (#58327)150:-
Lewin, Leif Ideology and Strategy.. A Century of Swedish Politics. Cambridge 1988. XII, 344 pages. Original cloth in dustjacket. (#144135)250:-
Lewin, Leif Planhushållningsdebatten.. Aa Sthlm (Uppsala) 1967. 546 sidor. Häftad. (#2294)160:-
Lindberg, Anders Småstat mot stormakt.. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Aa Lund 1983. 281 sidor. Häftad. (#15801)165:-
Lindberg, Anders Småstat mot stormakt.. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Aa Lund 1983. 281 sidor. Häftad. Blyerts- och lite bläckunderstr. (#111355)125:-
Lindberg, Folke Scandinavia in Great Power Politics 1905-1908.. Sth 1958. XI, 330 pages. Original cloth. (#15767)160:-
Lindberg, Folke Scandinavia in Great Power Politics 1905-1908.. Sth 1958. XI, 330 pages. Original cloth. Ex-library copy. (#111354)125:-
Lindeberg, Sven-Ola Nödhjälp och samhällsneutralitet.. Svensk arbetslöshetspolitik 1920-1923. Aa Lund 1968. 432 sidor. Häftad. (#160156)160:-
Lindeberg, Sven-Ola Nödhjälp och samhällsneutralitet.. Svensk arbetslöshetspolitik 1920-1923. Aa Lund 1968. 432 sidor. Häftad. Stämplad. Plastad. (#15005)130:-
Linder, Jan Sverige i skottlinjen.. Neutralitet med förhinder under kalla kriget. 1998. 96 sidor. Häftad. (#143363)75:-
Lindgren, Håkan Jacob Wallenberg 1892-1980.. Illustrerad. Sthlm 2007. 557 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#177068)150:-
Lindorm, Erik Ett folk på marsch 1872-1914.. En bokfilm. Illustr. Sth 1958. 320 sidor. Stort format. Original pappband med skyddsomslag (#15368)150:-
Lindorm, Erik Ett folk på marsch 1914-1932.. En bokfilm. Illustr. Sth 1959. 319 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#59241)150:-
Lindorm, Erik Ett folk på marsch 1932-1946.. En bokfilm. Illustr. Sth 1960. 320 Sidor. Original pappband med skyddsomslag. (#9276)150:-
Lindorm, Erik Gustaf V och hans tid 1907-1918.. En bokfilm. Sth 1936. 512 sidor. 4:o. Originallinneband. Ny svensk historia. (#9397)125:-
Lindorm, Erik Gustaf V och hans tid 1919-1927.. En bokfilm. Illustr. Sth 1938. 482 pp. Inb. Ny svensk historia. (#9421)125:-
Lindorm, Erik Gustaf V och hans tid 1928-1938.. En bokfilm. Sth 1940. 480 sidor. 4:o. Brunt orig. halvfranskt band. Ny svensk historia. (#127395)200:-
Lindorm, Per-Erik Ett folk på marsch 1960-1977.. En bokfilm. Illustr. Sth 1978. 256 sidor. Inbunden.. (#23073)150:-
Lindström, Ulla I regeringen.. Ur min politiska dagbok 1954-1959. Illustr. Sth 1969. 351 sidor. Originalklotband. (#89911)125:-
Lindström, Ulla Och regeringen satt kvar!. Ur min politiska dagbok 1960-1967. Illustr. 378 sidor. Originalklotband. (#16532)145:-
Lindvall, Johannes Ett land som alla andra.. Från full sysselsättning till massarbetslöshet. Sthlm 2006. 155 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#140296)140:-
Lodenius, Anna-Lena & Larsson, Stieg Extremhögern.. Illustrerad. Andra upplagan, Sthlm 1994. 370 sidor. Förlagsband. (#191617)175:-
Ludvig, Nils 497 3/14ä Olsson.. Minnen från 1914-1918. Illustr. Malmö 1958. 157 sidor. Häftad. (#15012)100:-
Lundberg, Harald Broderskapsrörelsen(s) i svensk politik och kristenhet 1930-1980.. Sthlm 2004. 307 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar. (#171099)150:-
Lundebeck, Anders Gustaf V som ung.. Illustrerad. Sthlm 1952. 320 sidor + genealogiska tabeller. Häftad. (#3008)115:-
Lundebeck, Anders Gustaf V som ung.. Illustr. Sth 1952. 319 sidor. Original klotryggsband. (#14997)150:-
Lundequist, Karsten Socialhjälpstagande.. Utveckling och orsaker 1945-1965. Med en intensivundersökning av hjälptagandet i Uppsala. Akad. avh. Uppsala 1976. 213 sidor. Häftad. (#53688)140:-
Magnusson, Kjell Jugoslaver i Sverige.. Invandrare och identitet i ett kultursociologiskt perspektiv. Akad. avh. Uppsala 1989. 307 sidor. Häftad. (#57737)145:-
Martin, Knut Kungen kommer.. Illustr. Sth 1943. 191 pp. (#14995)70:-
Maury, Lucien Le Nationalisme Suédois et la Guerre 1914-1918.. Paris 1918. 469 pages. Softcover. Stamped. (#15019)140:-
Med kungen och folket 1-2.. På eriksgata genom svenska bygder. Red. Gustaf Munthe. Illustr. Sthlm 1957. 566 + 523 sidor. 4:o. Hela skinnband med guldsnitt. 2 vol. (#152244)500:-
Meurling, Per Tage Erlander.. Sthlm 1953. 164 sidor. Häftad. (#104627)110:-
Minnesalbum. öfver Svenska Statens Ransoneringskort under Världskriget 1914-1918. Utgiven av Henry Lindberg och Jonas E. Andersson, Fränsta 1919. 16 blad med ransoneringskort. Häftad med originalomslag. (#100192)130:-
Minnesskrift. utgifven med anledning af H.M. Konungen Gustaf Vs 10åriga regering. Illustrerad. Sthlm 1917. 80 sidor. Stort format. Häftad. (#135358)150:-
Montgomery, Arthur Ryssland och vår utrikespolitik.. Sthlm 1949. 211 sidor. Häftad. Stämplad. (#91748)125:-
Möller, Kuno Jordbruksstöd och överproduktion.. Anteckningar i anledning av 1942 års jordbrukskommittés betänkande. Sth 1946. 98 pp. (#15027)40:-
Nicklasson, Stina Högerns kvinnor.. Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/1937. Aa Upps. 1991. 245 sidor. Häftad. (#2340)140:-
Nicklasson, Stina Sophiasystern som blev politiker.. Bertha Wellin. Pionjär för moderat politik. Illustrerad. Sthlm 1995. 398 sidor. Förlagets pappband. Dedikation. (#179930)150:-
Nilson, Bengt Handelspolitik under skärpt konkurrens.. England och Sverige 1929-39. Aa Lund 1983. 217 sidor. Häftad. (#15029)120:-
Nilsson, Karl N. Alvar Överklass, nazism och högerextremism 1945-1995.. Sthlm 1998. 350 sidor. Häftad. (#102833)185:-
Nilsson, Torsten Lag eller näve.. Sthlm 1980. 252 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Memoarer. (#68708)135:-
Nilsson, Torsten Människor och händelser i Norden.. Illustr. Sthlm 1977. 405 sidor. Original klotband. (#68711)135:-
Nilsson, Torsten Åter Vietnam.. Memoarer och reportage. Sthlm 1981. 301 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#68710)135:-
Norborg, Knut Jordbruksbefolkningen i Sverige.. Regional struktur och förändring under 1900-talet. Aa Lund 1968. 273 sidor + kartor. Häftad. (#15031)250:-
Nordisk flyktingpolitik i världskrigens epok.. Red. Rune Johansson och Hans-Åke Persson. Lund 1989. 115 sidor. Häftad. (#68705)140:-
Nordlander, C.H. Jordbruksreformerna 1947.. Sthlm 1947. 136 sidor. Häftad. (#173775)100:-
Nycander, Svante Makten över arbetsmarknaden.. Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. SNS Förlag 2002. 462 sidor. förlagsband. Nyskick. (#185813)175:-
Nygren, Rolf Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet.. Studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915. Aa. Upps 1977. 256 sidor. Häftad. (#7966)100:-
Nyman, Olle Ny författning.. Frågeställningar i reformdiskussionen. Sth 1969. 240 sidor. Pocket. (#15036)100:-
Nyman, Olle Svensk parlamentarism 1932-1936.. Från minoritetsparlamentarism till majoritetskoalition. Illustr. Aa Upps. 1947. 570 sidor. Häftad. (#15035)140:-
Nyman, Olle och Sellberg, Hjalmar Svenskt 1900-tal i dokumentens belysning.. Sthlm 1959. 248 sidor. Original klotband. Namnteckning. (#170804)125:-
Ohlin, Bertil Socialistisk skördetid kom bort.. Memoarer 1940-1951. Sthlm 1975. 379 sidor. Häftad. Dedikation från "Bertil O." (#73104)150:-
Ohlin, Bertil Socialistisk skördetid kom bort.. Memoarer 1940-1951. Sthlm 1975. 379 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#96985)150:-
Ohlin, Bertil Ung man blir politiker.. Memoarer. Sth 1972. 356 sidor. Häftad. Dedikation från "förf." (#3079)150:-
Ohlin, Bertil Ung man blir politiker.. Memoarer. Sth 1972. 356 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#131822)150:-
Ohlmarks, Åke Gustaf V.. Med folket för fosterlandet. Wiken 1983. 332 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#148390)150:-
Olivecrona, Gustaf Svenskarna och deras herrar.. Sthlm 1975. 191 sidor. Pocket. (#68882)100:-
Olsson, Stig (Gits) Gustaf VI Adolf.. Malmö 1967. 142 sidor + illustrationer. Pocket. (#116238)100:-
Olsson, Ulf Lönepolitik och lönestruktur.. Göteborgs verkstadsarbetare 1920-1949. Akad. avh. Gbg 1970. 225 sidor. Häftad. (#53970)165:-
Olsson, Ulf Regionala löneskillnader. inom svensk verkstadsindustri 1913-1963. Göteborg 1971. 70 pp. (#15040)75:-
Ortmark, Åke De okända makthavarna.. De kungliga, militärerna, journalisterna. Sthlm 1969. 414 sidor. Häftad. (#101203)120:-
Ortmark, Åke Maktspelet i Sverige. - ett samhällsreportage. Malmö 1967. 255 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#15042)120:-
Osterman, Stig 100 år av samverkan.. Minnesbok om Lantmännen - vår äldsta fria lantbrukskooperation. Illustr. Sthlm 1982. 466 sidor. Inbunden. (#58167)180:-
Ottosson, Ingemar Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris?. Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935-1936. Aa Lund 1986. 294 sidor. Häftad. (#3688)150:-
Ottosson, Sten Den (o)moraliska neutraliteten.. Tre politikers och tre tidningars moraliska värderingar av svensk utrikespolitik 1945-52. Aa Uppsala 2000. 278 sidor. Häftad. (#37046)150:-
Palme, Sven Ulric Karl Staaff och storstrejken 1909.. Sth 1959. 214 sidor. Häftad. (#15044)120:-
Palme, Sven Ulric På Karl Staaffs tid.. Illustr. Sth 1964. 354 pp. Pocket. (#15045)100:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Bränn dessa brev.. Människor - Miljöer. 1921-1945. Sthlm 1973. 251 sidor + illustrationer. Klotband. (#15048)135:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Stormig idyll.. Minnen. Illustrerad. Sthlm 1971. 220 sidor + illustrationer. Original klotband. (#176602)130:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Stormig idyll.. Minnen. Illustrerad. Sthlm 1971. 220 sidor + illustrationer. Original klotband. Skyddsomslag. (#15046)140:-
Perspektiv på 30-talet.. Red. Birger Christofferson och Thomas von Vegesack. Sthlm 1961. 145 sidor. Häftad. (#187514)140:-
Petersson, Knut En bondedemokrat.. Alfred Petersson i Påboda. Illustr. Sth 1965. 364 sidor. Häftad. (#77106)120:-
Petersson, Knut En bondedemokrat.. Alfred Petersson i Påboda. Illustr. Sth 1965. 364 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#15052)150:-
Petersson, Olof Maktens nätverk.. En undersökning av regeringskansliets kontakter. Sthlm 1989. 196 sidor. Häftad. (#131703)125:-
Pettersson, Ove Byråkratisering eller avbyråkratisering.. Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. Aa Upps. 1988. 197 sidor. Häftad. (#15054)125:-
Rodriguez, Enrique Offentlig inkomstexpansion.. En analys av drivkrafterna bakom de offentliga inkomsternas utveckling i Sverige under 1900-talet. Akad. avh. Uppsala 1980. 231 sidor. Häftad. (#53692)160:-
Rooth, Ivar Riksbankschef 1929-1948.. En autobiografi intalad för och utskriven av Gösta Rooth. Illustr. U.o. 1988. 136, (14) sidor. Häftad. (#3131)120:-
Ruche, Francis la La neutralité de la Suède.. Dix années d'une politique: 1939-1949. Paris 1953. 224 pages. Soft covers. Spine slightly worn. (#174321)140:-
Ruin, Olof Mellan samlingsregering och tvåpartisystem,. Den svenska regeringsfrågan 1945-1960. 1968. 400 sidor. Häftad. (#36310)145:-
Ruin, Olof Statsministern.. Från Tage Erlander till Göran Persson. Gidlunds 2007. 243 sidor. Häftad. (#179913)140:-
Ruin, Olof Sveriges statsminister och EU.. Ett halvår i centrum. Sthlm 2002. 176 sidor. Klotband med skyddsomslag. Dedikation. (#180253)130:-
Runwall, Anders & Hagert, Bertil Svenskarna från Ukraina.. Ett reportage om svenskbyborna. Illustr. Sthlm 1981. 139 sidor. Förlagsband. (#161701)100:-
Segerstedt, Torgny Händelser och människor.. Sth 1926. 376 pp. (#9400)95:-
"Sicken turk". Om invandrarnas svenska historia. Red. Gunilla Lindberg. Bidrag av Owe Ronström, Ingvar Svanberg m.fl. Illustr. Jönköping 1990. 192 sidor. Häftad. (#15067)110:-
Silvia Bilder ur mitt liv.. Drottning Silvias jubileumsbok. Bild Charles Hammarsten. Textmedarbetare Elisabeth Tarras-Wahlberg. Sthlm 1993. 208 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#155264)200:-
Sjöberg, Staffan Arbetare vid Surahammars järnverk.. Löne- och anställningsförhållanden 1936-1969. Akad. avh. Uppsala 1973. 252 sidor. Häftad. (#53101)150:-
Sjölund, Maivor Statens lönepolitik 1966-1988.. Aa Upps. 1989. 196 sidor. Häftad. (#15072)125:-
Skogmar, Gunnar De nya malmfälten.. Det svenska uranet och inledningen till efterkrigstidens neutralitetspolitik. 1997. 100 sidor. Häftad. (#49941)85:-
Skuggkabinettet.. Politikerporträtt. Red. Johan Andersson. Timbro 1994. 135 sidor. Pocket. (#117667)100:-
Sköld - Reformer och försvar.. En bok till Per Edvin Sköld på 60-årsdagen. Sthlm 1951. 198 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#134252)160:-
Socialliberal samhällssyn. Folkpartiet.. Stockholm 1948. 267 sidor. Häftad. (#188680)125:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Häftad. (#90940)150:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#97625)125:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Klotband. (#189068)175:-
SOU 1964:15 Utlåtande av juristkommissionen i Wennerströmaffären.. Sthlm 1964. 117 sidor. Häftad. (#90948)120:-
SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten.. Slutbetänkande (av) 1958 års utredning kyrka-stat: XI. Sthlm 1968. 251 sidor. Häftad. (#91016)150:-
SOU 1978:1-3 Stat-kyrka.. Ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan. Betänkande av deltagarna i stat-kyrka överläggningarna med Bilagor 1-12. Sthlm 1978. 171 + 126 + 349 sidor. Häftade. 3 volymer. (#90964)250:-
SOU 1979:42 Vår säkerhetspolitik.. Betänkande om svensk säkerhets- och försvarspolitik av 1978 års försvarskommitté. Sthlm 1979. 153 sidor. Lite förstrykningar. (#90956)150:-
SOU 1999:2 Sverige och judarnas tillgångar.. Bilaga till Slutrapport från Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget. Sthlm 1999. 425 sidor Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#184640)150:-
Stenkula, Carl Gustaf Gammal i Lund.. - Utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918. Aa Lund 1983. 248 sidor. Häftad. (#3200)125:-
Stenkvist, Jan Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet.. Stockholm 1971. 196 sidor. Häftad. (#185146)110:-
Stolpe, Sven En svensk Dreyfus-skandal.. Torsten Kreuger ännu en gång. Sthlm 1951. 144 sidor. Häftad. (#174656)120:-
Storkommunreformen 1952.. Striden om folkhemmets geografi. Red. Petter Aronsson m.fl. Sthlm 2002. 222 sidor. Pappband. (#183658)160:-
Strand, Dieter Palme igen?. Scener ur en partiledares liv. Illustrerad. Sthlm 1980. 176 sidor. Häftad. (#101268)100:-
Ström-Billing, Inger Stockholms hamn 1909-1939.. Näringsliv och politik i samverkan. Illustr. Aa Sth 1984. 229 sidor. Häftad. (#15075)135:-
Ström-Billing, Inger Stockholms hamn 1909-1939.. Näringsliv och politik i samverkan. Illustr. Aa Sth 1984. 229 sidor. Inbunden. (#40051)160:-
Strömbäck, Helge Sverige och Östersjön.. En försvarspolitisk studie. Sth 1936. 140 sidor + utvikbar karta. Häftad. Något nött. (#15077)80:-
Strömbäck, Helge Sverige och Östersjön.. En försvarspolitisk studie. Sth 1936. 140 sidor + utvikbar karta. Häftad. Något nött. Blyerts. (#111643)50:-
Ståhl, Manne Sträng, finansministern.. Sthlm 1970. 144 sidor + illustrationer. Häftad. (#122663)145:-
Sund, Bill Nattens vita slavar.. Makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955. Illustr. Aa Sth 1987. 160 sidor. Häftad. (#3209)135:-
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias Sverige och Förintelsen.. Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945. Illustr. Sthlm 1997. 452 sidor. Häftad. Dedikation. (#119847)150:-
Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.) Blågul islam?. Muslimer i Sverige. Nora 1999. 299 sid. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#41566)145:-
Sweden in the Sixties.. A Symposium of Facts and Views in 17 Chapters. Edited by Ingemar Wizelius. Illustr. Sthlm 1967. 296 pages. Original cloth. Dust jacket. (#118460)175:-
Sweden, Trade and Industry.. Published by the General Export Association of Sweden. Chief editor T. Vinell. Illustrated. Stockholm 1945. 296 pages. Large book, 30 × 23 cm. Soft covers. (#85522)250:-
Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser.. En kartläggning av forskningen under perioden 1990-2003 utförd av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag. Upps. 2003. 224 sidor + bilaga. Häftad. (#82103)150:-
Svensk utrikespolitik efter 1945.. Dokument m.m. (Utgivet av) Institutionen för statskunskap vid Stockholms universitet utan år (ca. 1960) 228 sidor A4. Stencil. Häftad. (#178342)150:-
Sverige och världen 82.. Årsbok med fakta, siffror och bakgrunder. Red. Hans Björkegren. Sthlm 1981. 480 sidor. Förlagsband. (#170711)150:-
Sveriges Lantbruksförbund 1917-1942.. Illustr. Sthlm 1942. 355 sid. Häftad. (#58161)145:-
Sveriges Lantbruksförbund 1917-1957.. Illustr. Sthlm 1957. 217 sid. Häftad. (#58154)125:-
Söderman, Uno Arbetstid och lönestruktur vid ett pappersbruk 1925-1960.. En punktundersökning av Holmens pappersbruk. Aa Upps. 1970. 244 sidor. A4. Häftad. (#15372)150:-
Tergel, Alf Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911.. Aa Upps. 1969. 356 sidor. Häftad. (#41925)145:-
Thullberg, Per Bönder går samman.. En studie i Riksförbundet Landsbygdens Folk under världskrisen 1929-1933. Aa Sth 1977. 360 sidor. Häftad. (#3764)130:-
Thullberg, Per Mjölkstrejken 1942.. Solidaritet sätts på prov. Aa Sthlm 1987. 150 sidor. Häftad. (#46034)135:-
Thunholm, Lars-Erik Ivar Kreuger.. Sthlm 1995. 360 sidor + planscher. Original pappband. Skyddsomslag. (#20029)160:-
Thyselius, Erik Branting och Hammarskjöld.. Sthlm 1914. 96 sidor. Häftad. Männen för dagen II. (#180845)100:-
Tidsspegeln.. En bokfilm om vår egen tid. Allt detta har hänt. Red. Christer Topelius. Illustrerad. Malmö 1968. 4:o. Original skinnband. (#58572)300:-
Timelin, Erik Ministären Lindman och representationsreformen 1907-1909.. Akad. avh. Karlskrona (Lund) 1928. 574 sidor. Häftad. (#53018)185:-
Tingsten, Herbert Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen.. Sth 1944. 455 sidor. Häftad. (#15108)145:-
Tingsten, Herbert The Debate on the Foreign Policy of Sweden 1918-1939.. Oxford 1949. 326 pages. Original cloth. (#28123)200:-
Tingsten, Lars Hågkomster.. Illustr. Sthlm 1938. 404 sid. Häftad. Stämplad. (#70743)140:-
Toler, John Per Jönson Rösiö.. "The Agrarian Prophet". A charismatic leader's attempt to rejuvenate small agriculture and create a commitment to a cultural revolt against industrialism in Sweden 1888-1928. Diss. Sth 1993. 354 pages. Softcover. (#15104)140:-
Torbacke - Studier i modern historia. tillägnade Jarl Torbacke den 18 augusti 1990. Kristianstad 1990. 359 sidor. Originalklotband. (#15106)150:-
Torbacke, Jarl "Försvaret främst".. Tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik. Sth 1983. 178 sidor. Häftad. (#15107)110:-
Torstendahl, Rolf Mellan nykonservatism och liberalism.. Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918-1934. Upps. 1969. 230 sidor. Häftad. (#2449)165:-
Tredje ståndpunkten.. Av Sivar Arnér, Werner Aspenström, Stig Carlson, Artur Lundkvist, Karl Vennberg m.fl. Sthlm 1951. 73 sidor. Klammerhäftad. (#15110)200:-
Trönnberg, Stefan Nedrustning under mellankrigstiden.. Sverige och nedrustningskonferensen i Genève 1932. Aa Göteborg 1985. 288 sidor. Häftad. (#15111)160:-
Ullenhag, Jörgen Den solidariska lönepolitiken i Sverige.. Debatt och verklighet. Akad. avh. Uppsala 1971. 183 sidor. Häftad. (#50105)150:-
Undén, Östen Anteckningar 1952-1966.. Utgivna genom Karl Molin. Illustr. Sthlm 2002. Sid. 415-797. Original klotband. Skyddsomslag. (#64749)170:-
Wallenberg - Raoul Wallenberg.. Dokumentsamling rörande efterforskningarna efter år 1957. Sth 1965. 44 sidor. Häftad. (#15125)75:-
Wallentin, Hans Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet.. Aa Göteborg 1978. X, 275 sidor. Häftad. (#3281)150:-
Werner, Yvonne Maria Svensk-tyska förbindelser kring sekelskiftet 1900.. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Aa Lund 1989. 352 sidor. Häftad. (#15788)150:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. En dotters skildring. Illustr. Sthlm 1995. 282 sidor. Originalpappband. (#79391)125:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Sth 1955. 204 pp + planscher. Häftad. (#25233)95:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Sthlm 1953. 202 sidor + planscher. Klotryggsband med skyddsomslag. (#181900)125:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Sthlm 1955. 204 sidor + planscher. Klotryggsband. (#179925)125:-
Wicksell, S.D. Befolkningsrörelsen i Sveriges härader,. tingslag och städer 1911-1925 samt i Sveriges bygder 1901-1925. Tabeller utarbetade å statistiska institutionen vid Lunds universitet på grundval av material erhållet från K. Statistiska Centralbyrån. Malmö 1934. 134 sidor. Häftad. (#15135)100:-
Victoria - Drottning Victoria 1862-1930.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1930. 96 sidor. Halvfranskt band. (#17161)125:-
Victoria - Drottning Victoria 1862-1930.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1930. 96 sidor. Häftad. Fint ex. (#184729)125:-
Victoria - Drottning Victoria 1862-1930.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1930. 96 sidor. Skinnband. (#110904)150:-
Widén, Johan Dagboksanteckningar.. 1901-1913, 1914-1917. Utg. Arne Wåhlstrand. Sth 1984. 688 sidor + porträtt. Originalklotband. 2 vol. (#15141)170:-
Wigforss, Harald Korsdrag.. Reflexioner kring maktens problem. Sth 1974. 216 pp. (#15145)65:-
Vigsø, Orla Valretorik i text och bild.. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Akad. avh. Uppsala 2004. 235 sidor. Häftad. (#132879)140:-
Wijk, Johnny Svarta börsen - samhällslojalitet i kris.. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949. Aa Sth 1992. VI, 326 sidor. Häftad. (#3322)125:-
von Heland, Erik Optimismens och besvikelsens år.. 1922-1952. Illustr. Sth 1969. 240 sidor. Häftad. (#16783)125:-
von Heland, Erik Optimismens och besvikelsens år.. 1922-1952. Illustr. Sth 1969. 240 sidor. Original klotband. (#9395)145:-
von Platen, Gustaf Bakom den gyllne fasaden.. Gustaf V och Victoria - Ett äktenskap och en epok. Illustr. Sthlm 2002. 470 sidor. Originalklotband. Ej skyddsomslag. (#124718)140:-
Wrangel, H. Betydelsen af en stark örlogsflotta och tryggade sjöfartsförbindelser.. Andra upplagan. Sthlm 1912. 28 sidor. Häfte. (#111511)75:-
Wrangel, H. Riket i fara.. Lund 1937. 160 sidor. Häftad. (#15153)100:-
v. Zweigbergk, Otto Svensk politik 1905-1929.. Parlamentarismens första kvartssekel. Illustr. Sth 1929. 360 sidor. Inbunden i ett elegant halvfranskt band.. (#15161)250:-
Wåhlstrand, Arne 1905 års ministärkriser.. Illustr. Aa Upps. 1941. 434 sidor. Häftad. (#15157)145:-
Vår konung 16/6 1858-1943.. Minnesskrift med anledning av Konung Gustaf V:s 35-åriga regering och hans 85-årsdag. Red. Reinhold Rudbeck m.fl. Illustrerad. Sthlm 1943. 264 sidor. Stort format. Original halvfranskt band. Stämpel. (#172953)250:-
Vår konung och hans gärning.. Minnesskrift med anledning av Konung Gustaf V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag. Red. Herr Trolle m.fl. Illustrerad. Sthlm 1933. 397 sidor. Mycket stort format. Dekorerat original skinnband i kassett. Stämpel. (#172955)500:-
Zamore, Karl Otto Från springpojke till statsman.. En berättelse om Per Albin Hansson. Stockholm 1947. 158 sidor. Häftad. (#158556)125:-
Åhfeldt, Clemens Kung Gustaf sjuttiofem år.. Minnen och tankar med anledning av högtidsdagen. Illustr. Sth 1933. 307 sidor. Häftad. (#131846)100:-
Åhlander, Olof Staat, Wirtschaft und Handelspolitik.. Schweden und Deutschland 1918-1921. Diss. Lund 1983. 440 pages. Soft covers. (#48056)165:-
Åhlund, Bertil Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939.. Illustrerad. Marinlitteraturföreningen 1992. 253 sidor. Originalband. Skyddsomslag. (#83805)145:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Sth 1969. 336 sidor. Häftad. (#15167)140:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Sth 1969. 336 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#122177)170:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Sth 1970. 336 sidor. Pocket. Lite bläck- och blyertsundertr. (#15165)70:-
Öman, Ivar Karl Staaffs första ministerår.. Aa Upps. 1923. 338 sidor. Häftad. (#15137)100:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page