Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

100.000 Jahre Sex.. Über Liebe, Fruchtbarkeit und Wollust. Illustr. Hamburg 2004. 108 pages. Softcover. (#151571)175:-
18th International Congress of Historical Sciences 1995.. Actes/Proceedings. Reports, abstracts, and introductions to Round Tables. Montréal 1995. xxiv, 510 pages. Soft covers. (#71904)150:-
500 Jahre Franziskaner der österreichischen Ordensprovinz.. Illustr. Wien 1950. 280 pp. Hardcover. (#20414)200:-
50 sekler.. Världshistoria i ord och bild. Bonnier Fakta 1981. 400 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#171941)150:-
A History of the Holy Land.. Edited by Michael Avi-Yonah. Illustr. Jerusalem 1969. 324 pp. 4:o. Ocl. (#42316)300:-
Ahlenius, K. En kinesisk världskarta från 17:de århundradet.. Uppsala 1903. (2), 25, iv sidor + stor utvikbar karta. Häftad. Fint ex. (#96638)300:-
Ahlenius, K. En kinesisk världskarta från 17:de århundradet.. Uppsala 1903. (2), 25, iv sidor + stor utvikbar karta. Häftad. Saknar omslag. (#95731)250:-
Allardt - Small States in Comparative Perspective.. Essays for Erik Allardt. Edited by Risto Alapuro and others. Norwegian University Press 1985. 306 pages. Original cloth. Dust jacket. (#117917)190:-
Almqvist, Carl Jonas Love Menniskoslägtets saga eller allmänna werldshistorien förenad med geografi. Första delen: Det stora Asien,eller det inre och egentliga Österlandet, i äldre och nyare tider. (allt som utkom). Stockholm, S.J. Laserons Förlag 1839. (4),610,(2) sidor. Nära samtida något nött pappband med marmorerat pappersöverdrag. Exlibris. Två hörn något stötta Två första bladen lätt lagerfläckade. (#196902)550:-
Alnaes, Karsten, Historien om Europa 1. Uppvaknandet 1300-1600. Bonniers, Stockholm 2004. 642 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219687)160:-
Ambjörnsson, Ronny & Eriksson, Gunnar (red.) Europeiska urkunder.. Stockholm 1998. 294 sidor. Förlagets pappband. (#41556)145:-
Amerika förr + nu.. Av Göran Graninger m.fl. Illustrerad. Sthlm 1982. 181 sidor. Häftad. (#133055)110:-
Amsler, Jean et.al. Europas historia.. Ett panorama i text och bild. Red. Robert Laffont. Rikt illustr. Utan år (1960-tal). 296 sidor. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. (#75635)150:-
Anderson, Michael Approaches to the History of the Western Family 1500-1914.. London 1980. 96 pages. Softcover. (#11168)100:-
Anderson, Perry Den Absoluta Statens Utveckling. Lite tusch-förstryckningar. Lund 1987. 609 sidor. Häftad. (#172290)120:-
Anderson, Perry Den Absoluta Statens Utveckling. Lund 1987. 609 sidor. Limhäftad. (#208956)140:-
Andersson, Sten, Aurelius, Carl Axel m.fl. Tidernas Europa. Europeiska brytningsskeden.. Illustrerad. Stockholm 1991. 256 sidor. Originalpappband. (#51011)130:-
Andolf, Göran Historiska barn och historiska brev.. Femton radioföredrag. Sth 1986. 126 sid. Häftad. (#57465)120:-
Andrea, Alfred J. & Overfield, James H. (eds.) The Human Record I-II.. I: To 1700. II: Since 1500. Illustr. Boston 1994. XXXI, 16, 455 + XXVII, 16, 541 pages. Softcovers. 2 vols. (#124204)200:-
Andrews, Michael The Birth of Europe. Colliding Continents and the Destiny of Nations.. BCA, London 1991. 288 pages. 4:o. Original cloth. Former owners signature. (#213137)200:-
Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles 46.. Mémoires, rapports et documents. Illustr. Bruxelles 1942-43. 305 pages. Softcover. (#63989)100:-
Arabvärlden.. Illustr. Upps. 1997. 176 sidor. Häftad. Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4, 1997. (#118723)125:-
Arméernas världshistoria 1-4.. Rikt illustrerad. AB Svensk Litteratur 1967. 304 + 304 + 304 + 300 sidor. Stort format. Original klotband. 4 volymer. Från Ramses II till Eisenhower. (#130325)700:-
Armitage, John Man At Play.. Nine Centuries of Pleasure Making. Illustrated. London 1977. 192 pages. Original hardcover. Dust jacket. (#137212)160:-
Arnold, John H. History: A Very Short Introduction.. Oxford 2000. 140 pages. Soft covers. (#184445)100:-
Arnoldsson, Sverker Poeter och pirater.. Historiska och litterära essäer. Stockholm 1958. 234 sidor. Häftad. (#158611)120:-
Arvidsson, Håkan & Kruse, Tove Elisabeth Tusen år i Europa 2. 1300-1600.. Illustrerad. Lund 1999. 318 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#67354)150:-
Assmann, W. Lärobok i allmänna historien I-IV.. Andra svenska upplagan, utgifven af Oscar Alin och Fredrik Westling. Stockholm 1879-82. 144 + 180 + 192 + 204 sidor. Original klotryggsband. (#200101)200:- (bild)
Attenborough, David The First Eden.. The Mediterranean World and Man. Illustr. London 1987. 240 pages. Original cloth in dustjacket. (#71208)125:-
Attman, Artur Ryssland och Europa.. En handelshistorisk översikt. Andra upplagan. Gbg 1973. 79 sidor. Häftad. (#61139)110:-
Bagge, Georg Populär statistisk handbok öfver Europas stater.. Andra upplagan, Göteborg 1900. (12),192,xix sidor. Häftad. Stämpel. (#172530)140:-
Balon - Album J. Balon.. Hommage a monsieur Joseph Balon. Namur 1968. LIII, 493, 17 pages. Softcover. Never read. (#128822)400:-
Barber, Bernard & Barber, Elinor G. European Social Class: Stability and Change.. New York 1967. 145 pages. Softcover. (#165748)100:-
Bauer, Johan Christian August, Nöjsamma anecdoter från det adertonde århundradet. 1-8.. 1. Peter den förste. 2. Carl den tolfte. 3. Ludvig den fjortonde. 4. Marlborough och Eugen. 5. Ludvig den femtonde. 6. Fredrik den andre. 7. Fredrik den andre. 8. Franklin och Washington. Öfversättning af Carl Eric Rademine. Stockholm, Nordström 1814-1818 (del 1-3 i andra upplagan). (8),296 + (8),309,(3) + (12),200 + (4),244,(1) + (4),271,(1) + (8),292 + (6),264 + (6),293,(1) sidor. Inbundna i 3 välbevarade samtida skinnryggsband. Stämpel på pärmens insida: Tillhör Polispersonalens i Stockholm Bibliotek (samt) Makuleras. Namnteckning Strandberg: (#208650)900:- (bild)
Bayer, Raymond Histoire de l'esthétique.. Paris 1961. 404 pages. Soft covers. (#135909)160:-
Becker, C.F. Werldshistoria 1-14.. Fortsatt af Woltman och Menzel. Öfwersättning efter den af J.W. Loebell omarbetade sjette original-upplagan. Örebro, Lindh 1829-25. Inbunden i 14 samtida halvfranska band. Blindstämpel: N.P. Nilsson Jordberga. (#210519)600:-
Belgium and Europe.. Proceedings of the International Francqui-Colloquium, Brussels - Ghent, 12-14 November 1981. Ed. by G. Verbeke. Brussels 1981. 288 pages + plates. Softcover. (#109650)225:-
Bellow, Adam Nepotism.. En historia om gener, pengar och politik. Sthlm 2005. 543 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#113660)250:-
Benjamin, Jules R. A Student's Guide to History.. Boston 2001. 233 pages. Softcover. (#153535)100:-
Bjöl, Erling och Torbacke, Jarl (red.) Bonniers världshistoria 1-20.. Stockholm 1982-87. 20 volymer. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. Volym 21, atlas saknas. (#210213)900:-
Bjöl, Erling och Torbacke, Jarl (red.) Bonniers världshistoria 1-21.. Stockholm 1982-87. 21 volymer. Förlagsband med skyddsomslag. (#213314)900:-
Björnsson, Anders Osmanernas rike - ett försummat europeiskt arv.. Sthlm 2004. 96 sidor. Pocket. Stämpel. (#218359)80:-
Black, Jeremy Cambridge Illustrated Atlas Warfare. Renaissance to Revolution 1492-1792.. Cambridge 1996. 192 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. As new. (#190968)150:-
Blanchard, Pierre Store mäns lefverne i sammandrag. Med deras porträtt.. Femte - Åttonde delen. Stockholm, Delén 1813-16. (4),172 + (4),178 + (4),182 + (4),171,(1) sidor + 13 planscher. Samtida halvfranska band. Några vikta hörn i del 7-8. Mer utkommet. 4 planscher i del 5, 4 i del 6, 3 i del 7, 2 i del 8. Komplett? (#216176)450:- (bild)
Blanchard, Pierre Store mäns lefverne i sammandrag. Med deras porträtt.. Tredje - sjätte delen. Stockholm, Delén 1811-14. (4),192 + (4),176 + (4),172 + (4),178,(2) sidor + 15 planscher. Gamla halvfranska band, något skadade i över- och nederkant. Planscherna fransiga i ytterkant då de inte är skurna lika mycket som textbladen. Mer utkommet. 3 planscher i del 3, 4 i de övriga. Komplett? (#190572)450:- (bild)
Bliberg, Peter Kort inledning til almänna historien, innebegripande så wäl de fyra stora monarchier i werlden, som hwart och ett besynnerliga rike i Europa. Den förra dehlen vtu trowärdiga scribenter sammanskrefwen; och then senare, först på tyska språket författad af herrar Weisen och Juncker uti deras Kloke hof-mästare; men nu til swenska vngdomens tienst til närwarande tider fortsatt, och på wårt modersmål framgifwen af Petro Bliberg.. Stockholm, Joh. L. Horrn 1735. (4),520 sidor. Samtida något nött skinnband. Gamla ägarnamnteckningar på pärmens insida. (#196261)800:-
Boëthius, S.J. Historisk läsning för skolan och hemmet I-II.. I: Forntiden. II: Medeltiden. Illustr. Sthlm 1898-1902. 434 + 491 sidor. 2 dekorerade originalklotband. (#105397)150:-
Bojs, Karin Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren.. Illustrerad. Stockholm 2015. Förlagsband med skyddsomslag. (#219591)150:-
Bolander, Knud Graah Invasionskust. Strövtåg i forntid.. Sthlm 1968. 223 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#206162)140:-
Bossuet, Jacques-Bénigne Discours sur l'histoire universelle.. Chronologie et préface par Jacques Truchet. Garnier-Flammarion 1966. 437 pages. Paperback. (#87592)100:-
Bouman, P.J. Från renässans till världskrig.. Kultur och samhälle i Västeuropa under fyra sekel. Sthlm 1957. 260 sidor. Häftad. Några små bläcknoteringar i marginalen. (#70486)125:-
Bra Böckers världshistoria 1-15.. Rikt illustr. Höganäs 1983-87. 4:o. Förlagsband med skyddsomslag. 15 volymer. Fint skick. Namnteckning i alla volymerna. Olika författare såsom Sven Tägil, Niels Steensgaard, Bo Huldt etc. (#141513)750:-
Braudel, Fernand Marknadens Spel. Civilisationer och kapitalism 1400-1800 Band 2.. Översättning från franska av Sven Vahlne. Stockholm 1986. 648 sidor. Förlagets pappband. (#219522)200:-
Bredow, G.G. Nittonde Århundradets Krönika 1.. Första bandet innefattande Åren 1801, 1802. Öfversättning. Örebro, Lindh 1809. (4),242 sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. (#179870)150:-
Bredow, G.G. Nittonde Århundradets Krönika 2.. Andra bandet innefattande Åren 1803, 1804. Öfversättning. Örebro, Lindh 1810. 264 sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. (#179871)150:-
Bredow, G.G. Nittonde Århundradets Krönika 2.. Fjerde Häftet. 1804. Örebro, Lindh 1810. Sid. 267-520. Oskuren i original gråpappersomslag. (#179872)150:-
Brinch, Ove Historiske portraetter set med laegens öjne.. Kbhvn 1958. 180 sidor. Häftad. (#181932)120:-
Broberg, Jan Den heliga Graal och Zorro.. Arkeologiska och historiska gåtor. Illustrerad. Stockholm 1990. 160 sidor. Förlagsband. (#158508)140:-
Burckhardt, Jacob Force and Freedom. An interpretation of history. Edited by James Hastings Nichols. New York 1955. 346 pages. Pocket. Few pencil markings. (#219447)90:-
Burckhardt, Jacob Weltgeschichtliche Betrachtungen.. Nach dem oerischen Text herausgegeben von Werner Kaegi. Verlag Hallwag, Bern 1941. 423 pages. Original cloth. (#103715)150:-
Calder, Angus Revolutionary Empire. The Rise of the English-Speaking Empires From the Fifteenth Century to the 1780s.. Dutton, New York 1981. xxiv,916 pages. Original cloth. Dust jacket with small tear. (#213251)200:-
Calvert, Peter Revolution.. Sthlm 1971. 168 sidor. Pocket. (#102697)100:-
Cameron, Kenneth Neill Humanity and Society.. A World History. Bloomington 1973. 470 pages. Original cloth i dustjacket. Stamped. (#91649)150:-
Canada and the Nordic Countries.. Proceedings from the Second International Conference of the Nordic Association for Canadian Studies, University of Lund, 1987. Editors: Jørn Carlsen and Bengt Streijffert. Lund 1988. 410 pages. Soft covers. (#117944)200:-
Cardinal de Retz En upprorsmans minnen.. Översättning, urval och efterskrift av Lorenz von Numers. Sthlm 1963. 274 sidor + utvikbar tabell. Original pappband. Skyddsomslag. (#102951)100:-
Carlson, Sven H. Trade & Dependency.. Studies in the Expansion of Europe. Diss. Upps. 1984. 184 pages. Softcover. (#11149)140:-
Carlyle, Thomas Selected Writings.. Edited with an introduction by Alan Shelston. Penguin 1988. 393 pages. Paperback. (#140629)100:-
Carpenter, Humphrey Jesus. Oxford University Press 1980. 102 pages. Paperback. (#212829)100:-
Castiglioni, Pietro Della Popolazione di Roma dalle origini ai nostri tempi.. Roma. Tipografia Elzeviriana 1878. 210 pages + folding diagram. Soft covers. Spine repaired. (#188304)250:-
Chastel, André The Age of Humanism. Europe 1480-1530.. Illustrated. London, Thames and Hudson 1963. 347 pages. Folio. 34x27 cm. Original cloth. Dust jacket. (#200373)250:- (bild)
Chiles, Paul Nelson The Puerto Rican Press Reaction to the United States, 1888-1898.. Diss. Philadelphia 1944. X, 109 pages. Softcover. Stamped. (#94609)250:-
Chipolla, Carlo Världens befolkningsutveckling.. I ekonomisk-historisk belysning. Lund 1968. 122 sidor. Pocket. (#92466)100:-
Chronology of World History.. Illustr. Time-Life Books 1987. 61 pages. 4:o. Softcover. (#128201)100:-
Cipolla, Carlo M. Before the Industrial Revolution.. European Society and Economy, 1000-1700. Second edition. Illustr. London 1983. XIV, 352 pages. Softcover. (#142925)125:-
Cipolla, Carlo M. The Economic History of World Population.. Penguin 1965. 128 pages. Paperback. (#73962)100:-
Classes, Strata and Elites.. Essays on Social Stratification in Nordic and Third World History. Edited by Magnus Mörner and Thommy Svensson. Gbg 1988. 269 pages. Softcover. Ink underlinings. Inscription from "Magnus & Thommy". (#161047)100:-
Cochran, Thomas C. The Inner Revolution.. Essays on the Social Sciences in History. New York 1964. 187 pages. Paperback. (#60811)90:-
Cole, G.D.H. & Postgate, Raymond The Common People 1746-1946.. London 1971. X, 754 pages. Softcover. (#77972)125:-
Colķquios sobre problemas humanos nas regiões tropicais.. Lisboa 1961. XXVIII, 125 pages. Softcover. (#109562)150:-
Commission Internationale d'Histoire Militaire, Acta 5.. Bucarest 10-17 VIII 1980. Bucarest 1991. 480 pages. Softcover. (#127958)200:-
Comparative Studies in Society and History.. An International Quarterly. Volume I, 1958 - VIII, 1966 + X, 1967/68. Bound in cloth. 9 volumes. (#90866)1500:-
Constand Dorville (d'Orville), André-Guillaume. Histoire des différens peuples du monde, contenant les cérémonies religieuses et civiles, l'origine des religions, leurs sectes et superstitions, & les moeurs & usages de chaque nation.. Vignettes. Paris, Herissant le Fils 1771. (2),535 + 528 + 516 + 527 + 552 + 502 pages. Contemporary half leather. 6 volumes. Interior clean, only a few brown spots. Book-plate: Lundsbergs skola. (#215154)3000:- (bild)
Constantinescu, Daicoviciu & Pascu, Histoire de la Roumanie des origines ā nos jours.. Édition Horvath 1970. 503 pages + illustrations and maps. Original cloth. Dust jacket. (#202350)165:-
Courts of Europe, The. Politics, Patronage and Royalty. 1400-1800. Edited by A.G. Dickens. Illustr. London 1977. 335 pages. 4:o. Original cloth in dustjacket. (#145936)150:-
Crankshaw, Edward Russia and Britain.. 11 plates in colour and 70 illustrations in black & white. London no date (c. 1960). 128 pages + plates. Original cloth. (#95567)125:-
Crosby, Alfred W. Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe 900-1900. Illustrated. Cambridge University Press 1994. 368 pages + plates. Soft covers. (#215456)180:-
Cöster, F.B. Historisk återblick i anledning af senast timade händelser uti Polen.. Fem föreläsningar. Norrköping 1863. (4),128 sidor. Häftad med tryckta omslag. Fuktfläck på omslaget och titelbladet. Veck på de sista bladen. (#187035)120:-
Daniels, Robert V. Studying History.. How and Why. Englewood Cliffs 1966? 105 pages. Paper back. (#11129)100:-
Dass, Petter Nordlands Beskrivelse.. Faksimileupplaga. Oslo 1957. Original skinnryggsband med skyddsomslag. Tryckt i 500 exemplar. Tillskrift. (#94474)500:-
Davies, Norman Europe. A History.. London 1997. xx, 1365 pages + plates. Paper back. (#108818)150:-
Debates and Controversies in Economic History.. A-Sessions. Proceedings, Tenth International Economic History Congress, Leuven, August 1990. Red. Herman Van der Wee & Erik Aerts. Leuven 1990. 247 pages. Original cloth. Dust jacket. (#83812)175:-
de Bourgoing, Jean Andere Zeiten.. Rückblick vor dem Abschied. Wien 1964. 405 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#93643)150:-
Definities der Generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis.. 1410-1786. Door A. van de Pasch. Bruxelles 1969. civ, 632 pages. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie van België. (#112823)500:-
Dillard, Dudley Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia.. Utgiven under redaktion av Lennart Jörberg. Lund 1980. 628 sidor. Original klotband. Lite blyerts. (#74569)160:-
Dittmar, Henrik Verldshistorien. i ett lätt öfverskådligt utkast för skolundervisning och eget studium 1-2. Öfversättning. Upsala 1854. 282 + 276 sidor + genealogiska tabeller. Samtida halvfranskt band. (#132968)200:-
Dresch, L.v. Lehrbuch der Allgemeinen Geschichte, in'sbesondere Europens.. Erster (bis)Zweiter Cursus. Weimar 1822 und 1818. xvi,176,(4) + xx,378 pages + folding table. Contemporary half leather. One volume. Very fine. (#190506)500:-
dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. München 1979. 247 pages. Paperback. (#212835)100:-
Duffy, Eamon Helgon och syndare.. En bok om påvarnas historia. Illustr. Skelleftå 2002. 462 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#67729)160:-
Du May (or Dumay), Louis Le Prudent Voyageur, Contenant la description politique de tous les Etats du Monde, De l'Asie, de l'Afrique & de l'Amerique, et particuliérement De L'Europe. Oų sont Methodiquement, et exactement dépintes toutes les maisons royales, & autres Familles Illustres, de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, &c. Leur Origine, leur Progrez et l'Etat present oų elles se trouvent.. Premiere - Seconde partie (of 3). Geneve, Jean Herman Widerhold 1681. (48),830 + blank + (12),758 pages. 12:mo. Contemporary full leather, worn surface, volume 1 with partly cracked joint Volume 3: L'Estat De L'Espagne, is missing. (#208651)2500:- (bild)
Dumrath, O.H. Kulturernas historia.. Den mänskliga odlingens utveckling från äldsta tider till våra dagar. Sthlm 1918. 640, xxiv, xxi sidor + färgplanscher. Dekorerat original klotband. (#142437)250:-
Ekelund, Jacob Försök till lärobok i Gamla historien, Medeltidens historia fö r Lärdoms-skolor.. Stockholm 1849-50 (8:de resp 6:e upplagan). 128 + 220 sidor Tillsammans med: Wilhelm Fr. Palmblad, Lärobok i nyare historien. Med genealogiska tabeller. Tredje upplagan, Upsala 1936. 98,(2) sidor + 3 utvikbara tabeller. (#202916)190:-
Elster, Jon Ekonomi och historia från Hammurabi till Keynes.. Prisma, Sthlm 1973. 89 sidor. Pocket. (#116326)100:-
Englund, Peter Tystnadens historia och andra essäer.. Atlantis 2003. 272 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#119520)150:-
Engman, Max, (red.) När imperier faller. Studier kring riksupplösningar och nya stater.. Atlantis 1994. 375 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212529)140:-
Eriksson, Arvid Segrar och nederlag på Europas slagfält.. Sthlm 1940. 231 sidor. Häftad. Skuren (#209364)100:-
Eriksson, Arvid Segrar och nederlag på Europas slagfält.. Sthlm 1940. 231 sidor. Original klotband. (#63081)145:-
Esmark, Kim & McGuire, Brian Patrick Tusen år i Europa 1. 1000-1300.. Illustrerad. Lund 1999. 363 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#67349)160:-
Europas nuvarande regenter och deras thronföljare.. Biografisk och politisk teckning, med bifogad uppgift af Ministeriella Personalen, sådan den nu, 1830, befinnes. Öfversättning. Med 4 porträtter. Örebro 1830. (4), 267 sidor. I styvt blankt papper. Inlagan nästan loss. (#105404)200:-
Europas nuvarande regenter och deras tronföljare.. Biografisk och politisk teckning, med bifogad uppgift om Ministeriella Personalen, sådan den nu, 1830, befinnes. Med 4 porträtt. Öfversättning. Örebro, N.M. Lindh 1830. (4), 267 sidor + porträtt. Oskuren i gråpappersomslag. (#132760)350:-
Fagan, Brian M. Floods, Famines, and Emperors.. El Niņo and the Fate of Civilizations. New York 1999. XIX, 284 pages. Hardcover in dustjacket. (#112019)135:-
Falk, Hugo Från svenska hovets kulisser. och från annat håll. Historietter och anekdoter från skilda tider. Sthlm 1923. 223 sidor. Halvklotband. (#137248)150:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Femte stycket. Til år 1697. Upsala 1793. (2),166 sidor. Häftad i gult pappomslag med skadad rygg. Svag fuktfläck. (#179855)150:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Femte - Åttonde stycket. Til år 1800 (från 1635). Upsala 1793-1800?. (4),166 + (4),212,(2) + (4),81,(3) + (2),64 sidor. I ett samtida, något lite nött pappband. (#181341)500:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Första - Fjärde stycket. Upsala 1786-97. (8),139.(1) + (4),106,(2) + 115(1) + (2),125,(1) sidor + 4 tabeller, varav 2 utvikbara. Samtida, något nött och skadat klotryggsband. Första och tredje stycket i 2:a upplagan (#198922)350:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Första stycket. Andra upplagan, Upsala 1791. (8),139,(5) sidor. Häftad i gult pappomslag med skadad rygg. (#179853)150:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Första - Tredje stycket. Upsala 1786-88. (12),126 + (4),106,(2) + (4),120 sidor + 3 tabeller, varav 2 utvikbara. Samtida, något nött och skadat skinnryggsband. (#184797)350:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Sjunde stycket. Til Friden i Versailles 1783. Med et Bihang. Upsala 1795. (2),84 sidor. Häftad i gult pappomslag med skadad rygg. (#179856)150:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Tredje stycket. Til år 1599. Andra upplagan, Upsala 1797. 116 sidor. Häftad i gult pappomslag med skadad rygg. (#179854)150:-
Fant, Eric Michaël Utkast til föreläsningar öfver Allmänna Historien ifrån sextonde seculi början. Åttonde stycket. Til år 1800. Upsala utanm år (1803). (2),64 sidor. Häftad i gult pappomslag med skadad rygg. (#179857)450:-
Feifer, Maxine Tourism in History.. From imperial Rome to the present. New York 1986. 288 pages. Original cloth. Dust jacket. (#174082)150:-
Fernández-Armesto, Felipe, (editor), The Times Guide to the People of Europe.. Revised edition 1997. 428 pages. Paper back. Very fine. (#202822)150:-
Feudalism, Capitalism and Beyond.. Ed. by Eugene Kamenka and R.S. Neale. London 1975. VIII, 152 pages. Softcover. (#64102)110:-
Fischer Lexikon - Geschichte.. Herausg. von Waldemar Besson. 1961. 384 pages. Paperback. (#11155)100:-
Fischerström, Iwan W. Skyar av väldoft.. Från bibelns myrra och antikens khypa till 4711, Ungerskt vatten och Nyslagen hödoft. Illustrerad. Bok och Bild förlag 1968. 84 sidor. Litet format. Original pappband. (#132580)130:-
Flügel, Gustav Geschichte der Araber bis auf den Sturz des Chalifats von Bagdad.. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage, Leipzig 1864. vii,(3),418 pages. Half cloth. (#199557)400:-
Forssell, Hans Studier och kritiker.. Sthlm 1875. (6), 536 sidor. Halvklotband. (#112815)300:-
Franzon, Bengt Medeas Tankstelle. Books on Demand 2006. 279 sidor. Limhäftad. (#213049)130:-
Frere-Cook, Gervis & Macksey, Kenneth The Guinness History of Sea Warfare.. Illustrated. Enfield 1975. 245 pages. Original cloth. Dust jacket. (#147071)160:-
Fridericia, J.A. Det syttende og attende aarhundrede.. Kbh 1918. 587 sidor. Originalklotband. Blyerts. Den nyere tids historie II. (#122391)110:-
Fridericia, J.A. Det syttende og attende aarhundrede.. Kbhvn 1910-11. 590 sidor. Inbunden. Den nyere tids historie II. (#50011)125:-
Friedell, Egon Oldtidens kulturhistorie 1-2.. Den förkristne sjaels liv og legende. 1. AEgypten og den gamle orient. 2. Hellas. Kbhvb 1960. 496 + 352 sidor. Original röda skinnryggsband. Mycket fint ex. (#182914)400:-
Frisch, Hartvig Europas kulturhistoria 1-4.. Illustrerad. Stockholm 1962-63. 4 original skinnryggsband. (#48003)350:-
Frisch, Hartvig Europas kulturhistoria 1-4.. Illustrerad. Stockholm 1979. Förlagsband med skyddsomslag. 4 volymer. (#211358)300:-
Fuller, J.F.C. De avgörande slagen. Del I. Från antiken till Hastings 1066.. Historiska media, Lund 2003. 310 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel. (#207571)150:-
Fyra epoker.. Lärobok i historia för gymnasiet åk 1. A Lars Hildingson m.fl. Illustrerad. Sthlm 1968. 304 sidor + Kontrollfrågor - Studieuppgifter. Original klotband. (#170701)120:-
Förster, Fr., Die Höfe und Cabinette Europa`s im achtzehnten Jahrhundert I-III.. Mit einem Urkundenbuche. Potsdam, Riegel 1836-39. xvi,219,(5),139,(1) + viii,108,109,(1),130 + xvi,480 pages. Contemporary marbled boards, slightly worn extremities. Small hole in the spine of the first volume. 2 volumes. (#202806)500:- (bild)
[Galardi, P.-F. de], Traité politique concernant l'importance du choix exact d'ambassadeurs habiles, avec l'utilité des ligues, et du retablissement des ordres militaires en Espagne.. A Cologne, chez Pierre de la Place 1666. (28),231,(25) pages + engraved plate. 127 x 75 mm. In lates half vellum. Book-plate (Hammer) E 1-12 inserted before D 1-12. Printed either in Brussels by P. Vleugart or in Amsterdam by Lambert Marchant. (Willems). Impr. pat Lamb. Marchant de Bruxelles (Berghman 512) (#202954)650:- (bild)
Galitzin, N.S. Allmän krigshistoria.. I: Forntiden. II: Medeltiden (III): Nyare tiden (till ca 1740). Med 5 kartor, 37 planer och 6 planscher. 1879-87. 430 + 430 + 204 + 368 + 230 + 160 + 380 + 255 sidor. Inbunden i olika band. 3 volymer. (#40875)500:-
Gautier, Léon La Chevalerie.. Nouvelle édition accompagnée d'une table par ordre alphabétique des matičres. Paris, Sanard et Derangeon s.d. (c1890). xvi,850,(2) pages + plates. 4:o. With both wrappers and spine bound in cloth. (#202127)750:- (bild)
Geijer, Erik Gustaf Föreläsningar öfver menniskans historia.. Efter det muntliga föredraget upptecknade, redigerade och utgifna af Sigurd Ribbing. Sth 1856. 360 sidor. Nött halvfranskt band. Stämpel. (#27619)235:-
Gender and History in Western Europe.. Edited by Robert Shoemaker and Mary Vincent. London 1998. 388 pages. Soft covers. (#148372)175:-
Geremek, Bronislaw Den europeiska fattigdomens betydelse.. Stockholm 1991. 298 sidor. Förlagsband. (#187640)150:-
Glete, Jan Navies and Nations 2.. Warships, Navies and State Building in Europe and America 1500-1860. Sthlm 1993. Page 375-752 pages. Softcovers. Part 2 only. (#179478)200:-
Graninger, Göran & Tägil, Sven Historia i centrum och periferi 1.. Högmedeltiden till Franska revolutionen. Sth 1973. 316 pp. Pocket. (#11136)100:-
Graninger, Göran & Tägil, Sven Historia i centrum och periferi 2.. Franska revolutionen till Sarajevo. Sth 1973. 320 sidor. Pocket. (#163)100:-
Graninger, Göran & Tägil, Sven Historia i centrum och periferi 3.. Sarajevo till 31 december 1972. Sth 1973. 368 sidor. Pocket. (#3137)100:-
Gregynog.. Edited by Glyn Tegai Hughes, Prys Morgan and J. Gareth Thomas. Cardiff 1977. 146 pages + plates. Original cloth with dustjacket. Ex-library. (#130880)200:-
Gren, erik Grekland.. Sthlm 1957. 264 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Kulturländernas historia. I huvudsak Greklands klassiska tid. (#174458)120:-
Grube, A.W. Charaktersskildringar ur historien och sagan,. i ändamål att tjena som förberedande curs i allmänna historien I-III. Öfversättning från 2:dra uppl. och till en del Bearbetning af Gustaf Thomée. Andra upplagan. Sthlm 1858. xxiv, 303 + 408 + 503 sidor. Inbundna i 3 samtida, något nötta men hela halvfranska band. Något lagerfläckade. (#164200)400:-
Gustafson, Bengt Y. (red.) Atlas till historien.. Esselte Studium 1987. 60 sidor. Förlagsband. (#213268)100:-
Guthke, Karl S. Letzte Worte.. Variationen über ein Thema der Kulturgeschichte des Westens. München 1990. 225 pages. Original cloth. (#135315)150:-
Hagberg, Knut Efter Storhetstiden. Sthlm 1932. 115 sidor. Häftad. (#172296)80:-
Hajnal, Henry The Danube.. Its Historical, Political and Economic Importance. The Hague, 1920. 167 pages. Soft covers. Stamped. (#122769)200:-
[Hallenberg, Jonas] Nya allmänna historien, ifrån början baf sextonde århundradet.. I Bandet. Sthlm Carlbom, 1782. (10),lx,288 sidor. Samtida pappband. Del 1 av 3. (#172863)250:-
Hámori, Laszlo & Gate, Erik Världspolitiskt lexikon.. Aktuell politik efter 1918. Sthlm 1976. 201 sidor + kartor. Original pappband. (#70187)100:-
Hansson, Staffan Teknik - Historia. En historia om tekniskt kunnande och dess betydelse för individ och samhälle från äldsta tid fram till 1900-talet.. Illustrerad. Lund 1990. 240 sidor. Häftad. (#47599)145:-
Harari, Yuval Noah, Sapiens. En kort historia över mänskligheten.. Illustrerad. Stockholm 2015. 432 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#211649)160:-
Harrison, Dick Social Militarisation and the Power of History.. A Study of Scholarly Perspectives. Lund 1999. 240 pages. Original cloth. Dust jacket. (#117913)200:-
Hartelius, T.J. Gymnastiken historiskt framstäld.. Med 42 figurer i texten. Andra upplagan. Sthlm 1890. 168 sidor. Häftad. Inklistrad i pappersomslag. (#142517)160:-
Haskins, Charles Homer The Rise of Universities. New York 1962. xii, 107 pages. Paperback. (#216548)100:-
Hedin, Sven, Stormän och kungar I-II.. Stockholm 1950. 24x17 cm. 516 + 502 sidor. Förlagets halvklotband med medbundna omslag. Illustrerad. (#193484)200:-
Heer, Friedrich Quellgrund dieser Zeit.. Historische Aufsätze. Einsiedeln 1956. 263 pages. Soft covers. Horizonte 1. (#85704)175:-
Henrikson, Alf Adalbert Anderssons anor.. En historiebok för barn. Illustr. Åke Eriksson. Brombergs 1985. 173 sidor. 4:o. Förlagsband. (#108279)150:-
Henrikson, Alf Alla tider.. Kronologisk översikt av världshistorien. Med teckningar av Björn Berg. 1978. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#43254)150:-
Henrikson, Alf Alla tider.. Kronologisk översikt av världshistorien. Med teckningar av Björn Berg. 1995. Inbunden. Något skadat skyddsomslag. (#201885)140:-
Henrikson, Alf Alla tider.. Kronologisk översikt av världshistorien. Med teckningar av Björn Berg. 1995. Inbunden. Skyddsomslag. (#70133)150:-
Henrikson, Alf Historiebok.. Om etrusker, kulor i Venezia, Sundstull, Ladulås, Dorothea och annat. Med teckn. av Björn Berg. Sthlm 1994. 251 sidor. Pappband. (#70709)120:-
Henry, Joseph-Marie Histoire populaire, religieuse et civile de la vallée d'Aoste.. La premičre et la plus antique terre du royaume d'Italie. IIIčme édition, Aoste 1967. xiv, 585 pages + illustrations. Original cloth. Dust jacket. (#76196)400:-
Henschen, Folke Sjukdomarnas historia och geografi.. Illustrerad. Sthlm 1962. 287 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#141991)200:-
Histoire, Images, Imaginaire.. Ed. by Pascal Dupuy. Illustr. Pisa 2002. 241 pages. Softcover. (#125038)125:-
Historiens hemligheter. De spännande svaren på forntidens gåtor. Det Bästa, Stockholm, 1985. 28x22 cm. 322 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Rikt illustrerad. (#193751)200:-
Historiska studier I.. KVHAA, Sthlm 1952. 228 sidor. Häftad. Innehåller: 1. Karl Birnbaum: The Casablanca Conference of January 1943. 2. Allan Molin: Förbundet på Bohus den 24 juli 1321. Ett bidrag till Knut Porses historia. 3. Ernst Nygren: Antikvariernas insats i diplomatariearbetet. 4. Einar Hedin: Sverige-Norge och Preussen 1860-1863. Projekt till Danmarks delning. 5. K.V. Zetterstéen: De orientaliska urknderna i Svenska Riksarkivet. (#81286)150:-
Hjärne, Harald Moskovitiska rikets uppväxt.. Sthlm 1933. 294 sidor. Häftad. Samlade skrifter 3. (#98902)120:-
Hjärne, Harald Ur det förgångna.. Historia och politik. sthlm 1912. 271 sidor. Klotband. (#174978)120:-
Hjärpe, Jan Araber och arabism.. Sthlm 1994. 185 sid. Inbunden. (#41331)135:-
Hodgkin, E.C. The Arabs.. Illustr. Oxford 1970. 128 pages. Paperback. (#64009)100:-
[Hofmann, Karl Friedrich], Menniskans historia ifrån begynnelsen intill wåra tider.. En högst nyttig och nöjsam bok för wettgirige goszar och flickor, som wilja blifwa gagnelige och lycklige medborgare och medborgarinnor. Öfwersättning från andra mycket ökade och förbättrade tyska upplagan af C. Lud. Wåhlin. Med 50 karakteristiska kopparstick. Örebro, tryckt hos Nils Magn. Lindh, 1813.xii,251 sidor + 50 kopparstick på 27 planscher. Samtida halvfranskt band, lite nötta pärmar. (#205259)600:- (bild)
Holberg, Ludvig Vergleichung der Historien und Thaten verschiedener insonderheit orientalisch- und indianischer grosser Helden und berühmter Männer, nach Plutarchi Beyspiel.. Copenhagen und Leipzig, Jacob Preuss 1741. (48),556 + (2),558 pages. 8:vo. Contemporary worn full leather binding. (#200548)1500:- (bild)
Holborn, Hajo Der Zusammenbruch des europäischen Staatensystems.. Stuttgart 1954. 192 pages. Pocket. (#118495)100:-
Holmberg - Svenskt, nordiskt, afrikanskt.. Historiska studier tillägnade Åke Holmberg 1981. Gbg 1981. 193 sidor. Häftad. (#11081)105:-
Holmberg, Åke Vår världs historia 1-2.. Illustr. Sthlm 1982. 351 + 352 sidor. Original klotband med skyddsomslag. 2 volymer. Bläckunderstrykningar. (#72814)150:-
Holm, T. Kriget.. Några historiska synteser till belysning av fredsfrågan. Sthlm 1932. 96 sidor. Häftad. (#76014)75:-
Hoogewerff, G.J. De Geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.. Amsterdam 1947. 245 pages. Hardcover in dustjacket. (#164150)125:-
Hornborg, Eirik Från forntid till nutid.. Världshistorien i populär översikt. Illustrerad. Sthlm 1938. 855 sidor. Original klotband. (#133127)150:-
Hornborg, Eirik Segelsjöfartens historia.. Illustr. Andra, omarbetade upplagan. Sthlm 1948. 542 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#119517)250:-
Hornborg, Eirik Sjörövare.. Skildringar ur sjöröveriets hävder. Illustrerad. sthlm 1927. xii,262 sidor. Med bevarade omslag i original klotryggsband. Stämplar. (#174492)225:-
Hourani, Albert De arabiska folkens historia.. I översättning av Bo Ericson. Alhambra 1992. 620 sidor. Häftad. (#220540)140:-
Hourani, Albert De arabiska folkens historia.. Lund 1992. 620 sid. Originalpappband. (#74607)175:-
Hutchinson, H.N. Folkens härskare.. Öfversättning och bearbetning af O.H. Dumrath. Med 514 illustrationer och en förglagd plansch. (4),viii,408 sidor. Stort format. Dekorerad original klotband. Fint ex. (#202733)200:-
Hübner, Hr. Joh. Hübners Korta Inledning Til Historien.. Med Tilökning och Bihang om Nu warande Riken och Förnämsta Regeringar i Europa, Och hosfogade Stam-Taflor Med Underrättelse om the Stater som äro uti Asia, Africa och America; Så och korta Förklaringar Om Wapnekonsten, Riddare-Orden och Rikens Wapn, Jemte Koppar-stycken. Tredje Uplagan, Förökad och förbättrad. Tom. I-II. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1768-69. xiv,1-168,(2),169-270 + 3 (av 4?) kopparstick och 8 genealogiska tabeller. Dessutom saknas ett opaginerat blad efter företalet. Tillsammans med: [Sam. Loenbom] Kort Inledning Til Swenska Historien Och Stats-Kunskapen. Sthlm, Kongl. Tryckeriet 1768. 135,(1) sidor + utvikbar tabell. En sida med 3 små understrykningar med blåpenna. Inbundna i ett nött halvfranskt band med främre pärmen loss. Vi sänder med ett annat exemplar av Hübner som har det felande opaginerade bladet samt den felande planschen IV. (#172871)1000:-
Hübner, Johan Johan Hübners Korta Inledning Til den Politiska Historien.. Begynnare til tjenst af Författaren sjelf, utur Dess större Werk, sammandragen; Och nu, För den Swenska Ungdomen, Förbättrad och Tilökt, Å nyo uplagd. Stockholm, Johan Georg Lange 1768. 88 sidor. Samtida enkelt skinnryggsband, lite skadat i nederkant. (#185123)350:-
Hæger, Knut Kungliga krämpor och andra medicinhistoriska kåserier.. Sthlm 1962. 142 sidor. Klotryggsband. (#176616)150:-
Höjer, Magnus, Historisk bilder-atlas.. Stockholm 1879. 4:o. Senare halvklotband. (#206822)250:-
Ilsøe, Peter & Jonsen, Oluf Bilder till världshistorien.. Mycket rikt illustr. Sth 1963. 413 bilder + 14 planer. Inbunden. (#36731)115:-
Iser, Carl (utg). Folkslagens historia 1-2.. Med kolorerade planscher. Örebro, Lindh 1807-09. (4),268,(2) + 259,(1) sidor + 34 planscher. I 2 halvfranska band. Inlagan med enstaka svaga lagerfläckar utom en plansch som har en stor kraftig brun fläck. En tidigare ägare, Joseph Mareus, har skrivit sin namnteckning 2 gånger på båda titelbladen, dessutom kluddat över en ännu tidigare namnteckning. (#205645)2000:- (bild)
Izzeddin, Nejla The Arab World.. Past, Present and Future. Chicago 1953. 412 pages + plates. Original cloth. (#149859)150:-
Jacques, Franįois Le Diocése de Tournai (1690-1728). et ses divisions archidiaconales et décanales de 1331 ā 1789. Cartes de géographie historique. Bruxelles 1973. xii, 128 pages + map. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie van België. (#112833)250:-
Jarrick, Arne och Johansson, Alf (red.), Jorden runt igen - nya bidrag till en gammal globalhistoria.. 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4-8 augusti 2004. 244 sidor. Häftad. (#203399)150:-
Jensen, Henrik & Thiersen, Ib Världshistoria. Översättning av Sven Vahlne. Sthlm 1982. 389 sidor. Förlagsband. Blyertsanmärkningar. (#212225)110:-
Jensen, Henrik & Thiersen, Ib Världshistoria.. Gidlunds 1982. 389 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#207921)150:-
Jensen, Henrik & Thiersen, Ib Världshistoria.. Gidlunds 1982. 389 sidor. Förlagsband. Några få bläckunderstrykningar. (#161304)130:-
Jespersen - Krig fra först til sidst. Festskrift til Knud J.V. Jespersen.. Redigert af Lars Bisgaard m.fl. Odense 2006. xii,348 sidor. Illustrerad. Förlagsband. (#203280)200:-
Johannesson, Gösta Historiska texter.. I. Från korstågen till franska revolutionen. Sthlm 1965. 324 sidor. Original klotband. (#170807)125:-
Johannesson, Gösta Historiska urkunder 1-3. Till undervisningens tjänst.. Stockholm 1961-65. 164 + 280 + 310 sidor. Förlagets klotband. 3 volymer. Namnteckning. (#208277)300:-
Johansson, Joh. Hjältefolket i de Cottiska alperna.. Några drag ur de italienska valdensernas historia och några minnen från ett besök i Valdenserdalarna sommaren 1927. Illustrerad. Linköping 1928. 174 sidor + kartor. Original klotband. (#172620)150:-
John, A.H. The Industrial Development of South Wales 1750-1850.. En Essay. Cardiff 1950. xii, 201 pages + diagramm. Original cloth. Ex library in good condition. (#156103)150:-
Johnsson, Peter Polen i Europa. En resa i historien 966-2005.. Stockholm 2005. 421 sidor. Förlagsband. (#212545)165:-
Jones, Maldwyn A. Destination America.. Fontana 1976. 224 pages + plates. Paperback. (#97240)100:-
Jorga, Nicolae Geschichte des osmanischen Reiches I-V.. Darmstadt 1990. Original cloth. 5 volumes in slip-case. Very fine. Unveränderte Neuausgabe nach: Nicolae Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches, Gotha 1908-1913. (#211111)450:-
Kahn, Gustave Europas Fürsten im Sittenspiegel der Karikatur.. Mit 468 Textillustrationen und 72 farbigen Kunstblätter nach seltenen und amüsanten Karikaturen aus allen Ländern und Zeitepochen. Erstes bis zehntes Tausend. Berlin, Hermann Schmidts Verlag ohne Jahr (early 20th century). 472 pages. 4:o. Decorated original cloth. Fine copy. (#115955)500:-
KARLSSON, INGMAR Europas styvbarn. Minoritetsfolk utan egen stat.. Falun 2003. 300 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#193300)120:-
Kiellman-Göranson, J.A. Skildringar ur olika tiders och länders historia, för Sveriges ungdom.. Med 6 stentryck. (4),201,(3) sidor + 6 planscher. Inbunden i ett något nött dekorerat original klotband. (#189591)200:-
Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner dtv-Atlas zur Weltgeschichte 1-2.. Karten und chronologischer Abriss. München 1970. 288 + 320 pages. Pockets. 2 volumes. (#117680)160:-
Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner dtv-Atlas zur Weltgeschichte 1-2.. Karten und chronologischer Abriss. München 1985. 288 + 342 pages. Pockets. 2 volumes. (#160752)160:-
Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner Tidens världshistoria 1-2.. 1. Från tidernas början till franska revolutionen. 2. Från franska revolutionen till våra dagar. Kartor, fakta, diagram. Sthlm 1981. 303 + 336 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 2 volymer. (#77688)200:-
Kirby, David Östersjöländernas historia 1492-1772.. Sthlm 1994. 500 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#36734)150:-
Kirby, David Östersjöländernas historia 1492-1772.. Sthlm 1994. 500 sidor. Klotband med skyddsomslag. Liten namn-etikett på omslaget. (#212709)140:-
Kirby, David Östersjöländernas historia 1772-1993.. Sthlm 1996. 519 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#175710)150:-
Klaatsch, Hermann Människans och kulturens tillkomst och utveckling.. Illustr. Sthlm 1923. 411 sidor. Häftad. (#49675)125:-
Klaatsch, Hermann Människans och kulturens tillkomst och utveckling.. Illustr. Sthlm 1923. 411 sidor. Original klotband. (#9474)150:-
Klinge, Matti Östersjövärlden.. Illustr. Helsingfors 1995. 176 sidor. Häftad. (#185557)140:-
Klinge, Matti Östersjövärlden.. Illustr. Helsingfors 1995. 176 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#72955)125:-
Koch, M. Historisk tafla öfver Europas statshvälfningar, från Västromerska kejsardömets undergång till närvarande tid 1-3,. ... med förbättringar och tillökningar utgifven af Schoell. Sthlm 1825-32. 48, 474 + 550 + 333 + utvikbara kartor. Nötta halvfranska band. 3 vol. (#99442)600:-
Koch, M. Tableau des révolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de l'Empire romain en Occident, jusqu'ā nos jours. Précédé d'une introduction sur l'histoire, et orné de cartes géographiques, de tables généalogiques et chronologiques.. Paris, Schoell 1807. (4),viii,cciii,(1),253,(3) + (4),331,(1) + (4),181,(3),Table I-XCII,126,(2) pages + 5 double-page colored maps. 3 full leather bindings, slightly worn. Interior very fine. (#208673)1000:- (bild)
Krumm, Johannes Meinen und Wissen in der Geschichte "Cimbriens".. Gastgeschenk eines Schleswig-Holsteiners an die schwedischen Freunde. Apenrade 1932. 89 pages. Soft covers (#94394)140:-
Kuczynski, Jürgen Arbetarklassens uppkomst.. Illustr. Sthlm 1967. 253 sid. Häftad. (#63999)120:-
Kumm, Björn Terrorismens historia.. Lund 1998. 282 sidor. Pocket. (#14624)100:-
Kumm, Björn Terrorismens historia.. Lund 2002. 276 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#75117)140:-
Kumm, Björn Terrorismens historia.. Lund 2003. 280 sidor. Pocket. (#211596)100:-
La Cour, Tage Myter och mysterier.. Gåtor och legender genom årtusenden. Illustrerad. Sthlm 1973. 268 sidor. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#200972)150:-
La Cour, Tage Myter och mysterier.. Gåtor och legender genom årtusenden. Illustrerad. Sthlm 1973. 268 sidor. Original klotband. Skyddomslag med reva. (#98101)200:-
Lademacher, Horst Geschichte der Niederlande.. Politik, Verfassung, Wirtschaft. Darmstadt 1983. 577 pages + plates. Original cloth. (#136695)150:-
Laffont, Ronert, (red) Europas historia. Ett panorama i text och bild.. Stockholm Natur och Kultur 1960. 4:o. 280,(16) sidor. Illustrerad. Förlagets linneband med nött skyddsomslag. (#193329)140:-
Lagerberg, Hans Förrädare.. En bok om omöjliga och nödvändiga lojaliteter. Illustr. Sthlm 2000. 413 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#75406)250:-
Lander, J.E. International Economic History.. Industrialisation in the world economy 1830-1950. London 1967. 298 pages. Paper back. The M&E Handbook Series. (#177886)100:-
Langen, Ulrik (red.), Ritualernes magt. Ritualer i europaeisk historie 500-2000.. Illustrerad. Roskilde 2002. 245 sidor. Limhäftad. (#208233)150:-
Larousse Encyclopedia of Ancient and Medieval History.. Edited by Marcel Dunan and John Bowle. Foreword by Arnold Toynbee. Illustrated. London 1963. 413 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#58814)175:-
Leithäuser, Joachim G. Mappae mundi. Die geistige Eroberung der Welt.. Mit 18 Farbtafeln,73 Kunstdrucktafeln und 40 Abbildungen im Text. Berlin,Safari-Verlag,1958. 404 pages. Original cloth. (#196532)150:-
Les Archives générales de Simancas et l'histoire de la Belgique II.. (IXe-XIXe sičcles). Secretaría de Estado, Flandes, Holanda, Bruselas, Comercio, Inconexos ... Années 1508-1795. Par Maurice Van Durme. Bruxelles 1966. xxxvi, 1056 pages. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie van België. (#112844)750:-
Les Archives générales de Simancas et l'histoire de la Belgique IV:1.. (IXe - XIXe sičcles). Sectretaría de Estado, Negociaciķn de Roma (IXe-XVIIIe sičcles). Par Maurice Van Durme. Bruxelles 1973. xxxvi, 594 pages. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie van België. (#112842)500:-
Les Archives générales de Simancas et l'histore de la Belgique III.. (IXe-XIXe sičcles). Secretarías Provinciales, Consejo Supremo de Flandes y Borgoņa. Secretaría de Estado, Milán-Saboya (Borgoņa), Diversos Despachos, Partes, Norte y Espaņa. (IXe-XVIIIe sičcles). Par Maurice Van Durme. Bruxelles 1968. lxiii, 1128 pages. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie van België. (#112820)750:-
Lewenhaupt, Sten Staternas främste under nyare tiden.. Namn och årtal. Statschefer, ministerpresidenter och utrikesministrar. Svenska statsråd och riksdagstalmän samt vissa högre ämbetsmannagrupper inom civil och kyrklig förvaltning. Sthlm 1925. xxiv,201 sidor. Original klotband. Med Nyare tiden avses tiden efter medeltiden. (#186400)150:-
Lilja, N. Menniskan.. Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktade. Femte upplagan, genomsedd och delvis omarbetad af Karl af Geijerstam. Samt försedd med närmare 450 illustrationer. Sthlm 1889. 380 sidor + planscher. Original halvklotband. (#190126)250:-
Lilja, N. Menniskan. Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktade.. Femte upplagan, genomsedd och delvis omarbetad af Karl af Geijerstam. Samt försedd med närmare 450 illustrationer. Sthlm 1889. 380 sidor + planscher. Samtida halvfranskt band. (#47495)250:- (bild)
Lindberg, Folke Det europeiska statsväsendets uppkomst.. En blick på den nyare litteraturen. Sthlm 1938. 53 sidor. Häftad. (#67606)100:-
[Lindeberg, Anders] Ephemerider. eller de märkvärdigaste händelser i Verldshistorien, som timat för hvarje dag af året. Sthlm 1820. (4), 336 sidor. Halvklotband med blekt rygg. (#155014)400:-
[Lindeberg, Anders] Ephemerider. eller de märkvärdigaste händelser i Verldshistorien, som timat för hvarje dag af året. Sthlm 1820. (4), 336 sidor. Oskuren i original gråpapp-pärmar. Loss i främre falsen. (#190303)250:-
Lindqvist, Herman Historien om Spanien.. Illustr. Sth 1991. 302 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Något lite sned. (#11174)150:-
Littell, Clair Francis The Neutralization of States.. A Study in Diplomatic History and International Law. Diss. Meadville, PA 1920. 180 pages. Softcover. Stamped. (#157644)250:-
Loccenius, Johannes Periodus imperiorum, thet är: om the fyra forna stora rikens uphof, tilwäxt och undergång. År 1632 i latinska tungomålet för fattad, och högstsal. konung Gustaf Adolph dedicerad; men nu först å swenskan öfwersatt.. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1758. (12),172,(8) sidor. Gammalt gråpappomslag. Namnteckning på titelbladet. (#208692)750:- (bild)
Longman Illustrated Companion to World History I-II.. Edited by Grant Uden. Illustrated. London 1976. 1040 pages. Original cloth. Dust jacket. In slip-case. (#170800)200:-
Lossius, Kaspar Friedrich und Schulze, Christian Ferdinand (Herausg.), Historischer Bildersaal oder Denkwürdigkeiten aus der neueren Geschichte 1-5:1 (more published). Gotha, Justus Perthes 1815-27. 1. xxxii,358,(2),(4) pages + 12 plates. 2. xiv,338,(4) pages + 12 plates. 3. (2),vi,400,(4) pages + 12 plates. 4.1 xiv,526, blank,(4) pages + 9 plates. 4.2. iv,556,(4) pages + 14 plates. 5.1. viii,500,(4),(2) pages + 10 plates. Uncut in original gray stiff wrappers. 6 volumes. Interior and plates clean. (#205348)1000:- (bild)
Löwegren, Yngve Balsameringsbruket genom tiderna.. Illustr. Sth 1962. 121 sidor. Häftad. (#33746)95:-
Macfarlane, Alan Reconstructing Historical Communities.. Cambridge University Press 1977. xii,222 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#203301)150:-
Magris, Claudio Donau.. Sthlm 1991. 400 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#91436)145:-
Mahmud, S.F. The Story of Islam.. Illustr. Karachi 1959. XII, 354 pages. Original cloth in dustjacket. (#121287)150:-
Mallory, J.P. In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology amd Myth.. Illustrated. London 1989. 288 pages. Original cloth. Dust jacket. (#214304)250:-
Mann, Golo Tysklands historia under fem decennier.. Weimarrepubliken. Tredje riket. De två republikerna. Sth 1969. 352 sidor. Pocket. (#10831)100:-
Mariën, Fabienne Table chronologique des chartes et diplômes imprimés, XI:3-4,. concernant l'histoire de la Belgique. Corrections et tables. Bruxelles 1971. xii, 210 pages. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie van België. (#112838)250:-
Mazour, Anatole G. The Writing of History in the Soviet Union.. Stanford 1971. 383 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102352)180:-
Mellin, G.H. Krigen och statshvälfningarna i våra dagar.. Med upplysande chartor, planer och utsigter i stålstick. Sthlm 1848. Graverat extra titelblad, 212, (2) sidor + 29 planscher och 7 kartor. Lite nött samtida halvfranskt band. (#93520)600:-
Menneske, Samfund, Historie.. Kapitler af verdenshistorien. Red. Mogens Carstensen m.fl. Illustrerad. Kbhvn 1988. 336 sidor. Förlagsband. (#171820)150:-
Menzel, Wolgang Nyaste historiens årsböcker.. Första årgången. Året 1829. (10),180 sidor. Senare marmorerat pappband. Beckers Verlsdhistoria femtonde bandet. (#200079)250:-
Meyer, Karl Aufsätze und Reden.. Forschungen zur Entstehung der Eidgenossenschaft. Kräfte des geschichtlichen Lebens. Weckrufe in entscheidenden Stunden. Zürich 1952. 479 pages. Original cloth. (#65128)275:-
Minerva. En historisk tidskrift I-III.. Örebro, Lindh 1811-14. (4),342,(2) + 318,(2) + 334,(2) sidor + 16 + 16 + 16 planscher varav 6 + 4 + 3 kolorerade. Inbundna i 3 något nötta halvfranska band. Inlagan delvis lagerfläckad vilket även berör några planscher. 2 blad med reva i marginalen. Några sidor med svag fuktfläck i övre hörnet i del 1. I såval del 1 som 2 finns 2 extra sidor som ej ingår i den löpande pagineringen. Ett helt och komplett exemplar. (#190230)2000:-
Miscellanea di storia Ligure I.. Genova 1958. 525 pages + plates. Soft covers. Universitā di Genova. Istituto di storia medievale e moderna. Fonti e studi 1. (#82907)250:-
Mitchell, David Pirater och kapare.. Med 86 bilder, varav 15 i färg. 4 kartor. Bernces 1978. 207 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#147110)150:-
Moberg, Carl-Axel & Renberg, Margareta Den långa stubinen.. Miljarder människor - miljoner år. Sthlm 1977. 119 sidor. Häftad. (#126907)110:-
Molesworth, H.D. The Princes.. Illustrated. Spring Books, London 1974. 224 pages. Original cloth. (#72606)150:-
Montgomery, Bernard Law Krigskonstens historia.. Rikt illustr. Lund 1970. 579 sidor. Originalklotband. Montgomery av Alamein. (#42380)175:-
Morus Hur de blevo stora och rika.. Framgångsrika mäns levnadsöden. Andra upplagan. Sthlm 1928. 307 sidor. Häftad. (#103524)145:-
Morus [Lewinsohn, Richard] Erotikkens kulturhistorie.. Med 16 planscher. Kbhvn 1965. 409 sidor. Pocket. 2 planscher vända upp och ner. (#86442)100:-
Morus [Lewinsohn, Richard] Sexualitetens historia.. Förord av Malcolm Tottie. Illustr. Sth 1957. 300 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#38042)125:-
Muhs, Karl Geschichte des abendländischen Geistes I-II.. Grundzüge einer Kultursynthese. Berlin 1950-54. 500 + 595 pages. Original linen bindings. 2 volumes. Very fine. (#171935)250:-
Mumford, Lewis Människans villkor.. Illustrerad. Sthlm 1947. 455 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#187291)150:-
Mörner, Magnus Episoder ur de svensk-spanska förbindelsernas historia.. Episodios de la historia de las relaciones hispano-suecas. Illustr. Utan ort 1996. 54 sidor. Häftad med skyddsomslag. Parallel text in Spanish and Swedish. (#159465)125:-
Nerman, Ture Kommunisterna.. Från Komintern till Kominform. 280 sidor. Häftad. (#89994)125:-
Nerman, Ture Mänskligheten på marsch.. En världshistoria i fickformat. Illustrerad. Sthlm 1931. 432 sidor. Häftad. (#133579)200:-
New Documents Illustrating Early Christianity 4.. G.H.R. Horsley. Marrickville, N.S.W. 1987. VI, 298 pages. Softcover. (#106565)150:-
Nicholas, Margaret The Worlds Wickedest Women.. Octopus Books 1984. 192 pages. Softcover. (#100721)120:-
Nordberg, Michael Profetens folk. Stat, samhälle och kultur i Islam under tusen år.. Illustrerad. Stockholm 1988. 418 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#42078)165:-
Norden, Albert Zwischen Berlin und Moskau.. Zur Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen. Berlin 1954. 387 pages. Original cloth. Dust jacket. (#101074)150:-
Nordenfelt, Thorsten Historiska samtidighetstabeller.. Sth 1913. 144 sidor. Inbunden. (#44916)120:-
Nordenfelt, Thorsten Historiska samtidighetstabeller.. Sth 1913. 144 sidor. Inbunden. Inklistrade tidningsurklipp. (#71281)120:-
North, Douglass C. & Thomas, Robert Paul The Rise of the Western World.. A New Economic History. Cambridge 1980. VIII, 171 pages. Pencil underlinings. (#201291)100:-
Núņez, Clara-Eugenia Debates and Controversies in Economic History.. Proceedings, Twelfth International Economic History Congress. Madrid 1998. 282 pages. Paper back. (#203267)150:-
Nyrop, Kr. Kysset og dets historie.. Kbhvn 1897. (10), 192 sidor. Dekorerat original klotband. Liten stämpel. (#135134)125:-
Nyrop, Kr. Kysset og dets historie.. Kbhvn 1897. (10), 192 sidor. Dekorerat original skinnband (mocca) (#182839)160:-
Nyström, Anton Allmän kulturhistoria. eller Det mänskliga lifvet i dess utveckling. Systematisk framställning af civilisationens gång och naturlagarnas upptäckande ... Illustrerad. Andra genomsedda och delvis omarbetade godtköpsupplagan. Sthlm 1900-02. 596 + 716 + 800 + 894 sidor. Inbundna i 4 original klotband. (#132171)600:-
När imperier faller.. Studier kring riksupplösningar och nya stater. Under redaktion av Max Engman. Illustr. Sth 1994. 375 pp. Inbunden. Blyertsunderstrykn. (#36710)120:-
När imperier faller. Studier kring riksupplösningar och nya stater.. Under redaktion av Max Engman. Illustrerad. Stockholm 1994. 375 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209005)150:-
Olesen, Tryggvi J. Early Voyages and Northern Approaches 1000-1632.. London 1964. XII, 211 pages + plates. Original cloth in frayed dustjacket. (#144853)375:-
O'Neill, William L. The Woman Movement:. Feminism in the United States and Engand. London 1969. 208 pages. Paper back. Historical problems. Studies and documents. (#170888)140:-
Pack, S.W.C. Sea Power in the Mediterranean.. A History from the Seventeenth Century to the Present Day. London 1971. 260 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#147019)165:-
Page, R.I. Life in Anglo-Saxon England.. Illustrated. London 1970. xii,179 pages. Original cloth. No jacket. (#187573)150:-
Page, R.I. Life in Anglo-Saxon England.. Illustrated. London 1972. xii,179 pages. Original cloth. Dust jacket. A few pencil underlinings. (#168931)150:-
Palmblad, Vilhelm Fredrik Lärobok i Werldshistorien.. Fördelad i twenne Courser; innehållande tillika Grunddragen till Wettenskapernas och Konsternas Historia. Örebro 1845. viii, (2), 252, (2) sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. Mycket svag fuktrand i slutet av boken. (#129055)400:-
Palme, Sven Ulric I den historiska trapetsen.. Illustr. av Gunnar Brusewitz. Sth 1952. 279 sid. Häftad. (#57434)125:-
Palme, Sven Ulric Kungligt och kvinnligt.. Illustrerad. Sthlm 1958. 191 sidor. Häftad. (#107767)130:-
Parry, J.H. The Age of Reconnaisance.. Discovery, Explorartion and Settlement 1450-1650. London 1963. 428 pages + plates. Paperback. (#6228)100:-
Paschang, John Linus The Popes and the Revival of Learning.. Diss. Washington 1927. VII, 146 pages. Softcover. Stamped. (#73295)350:-
Pedersen, Johs. Islams kultur.. Illustrerad. Sthlm 1928. 322 sidor. Klotband. (#12349)115:-
Perkin, Harold, (ed.) History.. An Introduction for the Intending Student. London 1970. 214 pp. Softcover. (#11117)70:-
Persson, Åke och Oldrup, Thomas 101 historiska myter. Falun 2011. Förlagsband med skyddsomslag. 221 sidor. (#210495)110:-
Petersen, Kai När hände vad?. Världshistorisk uppslagsbok 1500-1982. Sthlm 1983. 464 sidor. Pocket. (#71945)125:-
Petersen, Kai När hände vad i världshistorien från 1500 till 1977.. Sthlm 1978. 454 sidor. Förlagsband. (#201887)145:-
Ploetz, Karl Världshistorien i årtal.. Sthlm 1963. 301 sidor. Pocket. Omslagen förstärkta med tejp. (#74660)90:-
Ploetz, Karl Världshistorien i årtal.. Sthlm 1964. 301 sidor. Pocket. (#74692)100:-
Ploetz, Karl Värlshistorien i årtal.. Koncetntrerad historisk uppslagsbok. Prisma 1970. 313 sidor. Pocket. (#74952)100:-
Political Systems and Definitions of Gender Roles.. Ed. by Ann Katherine Isaacs. Illustr. Pisa 2001. 296 pages. Softcover. (#127405)145:-
Portugal 1140 1640.. Festschrift der Universität Köln zu den portugiesischen Staatsfeiern des Jahres 1940. Köln 1940. 175 pages + plates. 4:o. Stiff wrappers. (#110528)200:-
Proceedings Actes. 19th International Congress of Historical Sciences. Oslo 2000. XVIII, 464 pp. Hardcover. (#51009)200:-
Prosographie et genčse de l'état moderne.. Actes de la table ronde ... Paris 1984. Édités par Franįoise Autrand. Paris 1986. 358 pages. Softcover. (#160649)145:-
Public Characters I-II.. Biographical and characteristic sketches, with portraits, of the most distinguished parsonages of the present age. London, Printed for Knight and Lacey, 1828-31. x, 324 + xii, 324 pages + 27 + 27 portraits. Small sized books. Uncut in original gray hard covers, slightly worn. 4 portraits water-stained in margins. (#172347)800:-
Rabb, T.K & Rotberg, R.I. (ed.) The New History. The 1980s and Beyond.. Studies in interdiciplinary history. Princeton 1982. 334 pages. Paper back. (#188417)150:-
Ranke, Leopold von Historische Meisterwerke.. Weltgeschichte 14 Bde in 7. Geschichte der Päpste 4 Bde in 2. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 6 Bde in 3. Gutenberg-Verlag utan år. 12 volymer klotband. OBS! ej frakturstil. Följande har utkommit, saknas här: Die Osmanen und die spanische Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert 2 Bde in 1. Preussische Geschichte 6 Bde in 3. Französische Geschichte 6 Bde in 3. Englische Geschichte 10 Bde in 5 (#199697)750:-
Raton, Pierre Les institutions de la principauté de Lichtenstein.. Paris 1949. 254 pages. Soft covers. (#101082)150:-
Recueil de documents relatifs ā l'histoire de l'industrie drapičre en Flandre 2:3.. Le sud-ouest de la Flandre depuis l'époque Bourguignonne. (Locre-Wormhoudt - Supplément). Par Henri-E. De Sagher. Bruxelles 1966. 618 pages. 4:o. Original cloth. Koninklijke Academie vand België. (#112848)400:-
Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'ā la Révolution Franįaise. Tome II. Sučde.. Avec une introduction et des notes par A. Geffroy. Paris 1885. (4),cii,(2),516 pages. Half leather. (#205350)500:- (bild)
Reither, Joseph Prismas världshistoria.. Prisma, Sthlm 1962. 384 sidor. Pocket. (#74987)100:-
Religion and Political Change in Europe: Past and Present.. Ed. by Ausma Cimdina. Illustr. Pisa 2003. 282 pages. Softcover. (#127404)145:-
[Renland] (utg) Biografiska Teckningar af vår tids största Fältherrar och namnkunnigaste Statsmän.. Sthlm 1811. (4), 347 sidor. Samtida pappband (#105409)400:-
[Renland] (utg) Biografiska Teckningar af vår tids största Fältherrar och namnkunnigaste Statsmän.. Stoxkholm 1811. (4), 347 sidor. Samtida halvfranskt band. Inklistrad lapp: "Tillhör Polispersonalens i Stockholm Bibliotek" stämplad med: Makulerad. (#208667)450:- (bild)
Revue Internationale d'Histoire Militaire.. Tables et index (1939-1990). Bruxelles 1991. 156 pages. Softcover. (#127951)140:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 37:1-3.. Paris 1976-77. 89 + 81 + 103 pages + tables. Softcovers. 3 parts. (#127957)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 38.. Tokyo 1978. 247 pages. Softcover. (#127931)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 39.. Illustr. Rome 1978. 332 pages. Softcover. (#127933)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 41.. Paris 1979. 280 pages. Softcover. (#127938)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 42.. Tel Aviv 1979. 223 pages. Softcover. (#127939)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 43.. Illustr. Potsdam 1979. 296 pages. Softcover. (#127940)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 45.. Vienne 1980. 200 pages. Softcover. (#127942)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 46.. Ankara 1980. 298 pages. Softcover. (#127944)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 47.. Bucarest 1980. 212 pages. Softcover. (#127945)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 51.. Ottawa 1982. 355 pages. Softcover. (#127949)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 69.. Washington, DC 1990. 449 pages. Softcover. (#127950)175:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 77.. Bucarest 1992. 264 pages. Softcover. (#127955)150:-
Riddar Blåskägg och Mannen med järnmasken. Legendariska gestalter i historien.. En antologi sammanställd av Jan Broberg. Zindermans 1973. 155 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208152)135:-
Riddarlek och tornerspel.. Sverige - Europa. Katalog sammanställd av Lena Rangström. Rikt illustrerad i färg och svart/vitt. Livrustkammaren 1992. 454 sidor. Stort format. Häftad. Fint ex. (#89343)225:-
Rider, Christine En introduktion till ekonomisk historia.. Kapitalismens bakgrund och utveckling i främst Västeuropa, USA och Japan. Illustr. Malmö 1999. 536 sidor. Häftad. (#127441)375:-
Ringdal, Nils Johan Love For Sale. A World History of Prostitution.. Translated from the Norwegien by Richard Daly. Grove Press, New York 2004. 435 pages. Original cloth. Dust jacket. As new. (#191672)175:-
Roberts, J.M. The Penguin History of the World.. Penguin Books 1990. 1033 pages. Paper back. (#187743)100:-
Robinson, John J. Born in blood. The lost secrets of Freemasonry. Arrow 1993. 376 pages. Paperback. (#211485)100:-
Rockberger, Nicolaus Mitt i Europa. Centraleuropeisk historia och politik.. SNS förlag 1999. 324 sidor. Förlagsband. (#210606)150:-
Rocolle, Pierre Paul Franįois Marie 2000 ans de fortification franįaise I-II.. I. [Texte]. II. Croquis, Bibliographie, Index. Charles-Lavauzelle 1973. 365 + 262 pages. 4:o. Softcovers. 2 vols. in slip-case. (#108673)1500:-
Rollin, Le Rollin de la Jeunesse; ou Morceaux choisis des Histoires Ancienne et Romaine, précedés d'un abrégé de la Vie de Rollin, et accompagnés de courtes réflexions. Deuxičme édition, Paris, Delaunay 1816. 16 plates with 2 engravings on each. x,476 + (4),492 pages. 12:mo. Half leather, slightly worn at top of spine. 2 volumes. A few small spots. (#201541)500:- (bild)
Romano, Ruggiero & Tenenti, Alberto Die Grundlegung der modernen Welt.. Spätmittelalter, Renaissance, Reformation. Fischer Bücherei 16. 364 pages. Pocket. Fischer Weltgeschichte. (#117761)100:-
Rosenberg, Nathan & Birdzell Jr, L.E. Västvärldens väg till välstånd.. Sthlm 2002. 416 sidor. Häftad. (#112137)100:-
Rudé, George Det revolutionära Europa 1783-1815.. Sthlm 1967. 314 sidor. Pocket. (#119154)100:-
Runblom, Harald Majoritet och minoritet i östersjöområdet. Ett historiskt perspektiv.. Sthlm 1995. 167 sid. Häftad. Namn-etikett på omslaget. (#72956)120:-
Runes, Dagobert D. Crosscuts Through History.. New York 1965. 118 pages. Original cloth. Dust jacket. (#104853)100:-
Rystad, Göran och Sallnäs, Birger Dokument och ögonvittnen 3.. Lund 1972. 430 sidor. Original klotband. (#170713)145:-
Rystad, Göran & Tägil, Sven Internationell historia 1.. Malmö 1970. 185 sidor. Pocket. Blyertsunderstrykningar. Problem i modern historia. (#214161)90:-
Safran, Nadav Egypt in Search of Political Community.. An Analysis of the Intellectual and Political Evolution of Egypt, 1804-1952. Cambridge, Mass. 1961. 298 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102123)150:-
Salmson, A.J. Rikssalen på Gripsholms slott.. Historiskt Porträtt Galleri af Konung Gustaf 1:s samtida regenter i Lithocromi ach tontryck. Stockholm 1847. Litografierat titelblad samt 28 chomolitografierade färglagda planscher på regenter. (2),54 sidor text. Stort format, 31 x 24 cm. Något nött original skinnryggsband. Texten och skyddspappren starkt lagerfläckade, planscherna nästan helt rena. Några planscher och flera textblad skadade i kanterna. (#181478)500:-
Samlingsband.. 1. General Durands Enka (Sophie), Minnen af Napoleon ocg dess familj. Stockholm 1823. (2),142 sidor. 2. J.W.A. Kosemann, Konung Fredrik Wilhelm den andres i Preussen lefverne. Öfversättning. Stockholm, Marquard, 1800. 63 sidor. 3. Friedrich von Gentz, Drottning Maria i Skottland. Öfversättning. Linköping 1801 . (2 av 4),195 sidor. Titelbladet saknas. Halvfranskt band. En volym. (#202909)400:- (bild)
Schama, Simon Skog.. Landskap och minne. En civilisationshistoria. Illustr. Sthlm 1998. 371 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#65522)185:-
Scheltema, P. Aemstel's Oudheid. of Gedenkwaardigheden van Amsterdam 1-4 + 6. 224 + 240 + 260 + 248 + 264 + plates. Amsterdam 1855-72. Untrimmed in original printed hard covers as issued. Spines worn; needs to be bound. 5 volumes. Part 5 missing. (#100225)600:-
Schiller, Friedrich von Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung.. Upsala, Bruzelius 1813. (4) 596 pages. Contemporary half leather with gilt spine and marbled boards. A very fine and nice copy. Bibilothek der Deutschen Classiker II. (#199218)450:-
Schmidt, Ludwig Allgemeine Geschichte der germanischen Völker bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts.. München und Berlin 1909. xiv, 248 pages. Soft covers. Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte. (#134471)175:-
Schneider, Wolf Det började i Babylon.. De stora städernas kulturhistoria genom 5000 år från Ur till Brasilia. Sthlm 1961. 320 sidor + planscher. Originalklotband. (#127981)150:-
Schück, Adolf Historisk atlas. Skolupplaga.. Andra upplagan, Stockholm 1937. 32 sidor. Stort format. Styva pärmar. Fint ex. (#213261)125:-
Sédillot, Rene Spaningsflykt över världshistorien.. Sthlm 1950. 314 sidor. Häftad. (#96431)150:-
Shakespeare's England 1-2.. An Account of the Life & Manners of His Age. Oxford 1917. 546 + 610 pages + plates. Original decorated cloth. 2 volumes. (#165479)400:-
Shlapentokh, Dmitry The French Revolution & the Russian Anti-Democratic Tradition.. A Case of False Consciousness. New Brunswick 1997. xviii, 324 pages. Original cloth. Dust jacket. Pencil-marks. (#69260)200:-
Singh, Raghunath A Dictionary of World Chronology.. Delhi 1977. VIII, 416 pages. Original cloth in dustjacket. (#71668)150:-
Sjöfartens historia.. Baserad på undervattensarkeologi. Red. George F. Bass. Illustrerad. Bernces förlag, Malmö 1974322 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#103273)250:-
Skovmand, Sven, Bonniers världshistoria.. Illustrerad. Stockholm 2006. 573 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#207135)200:-
Societies Made up of History.. Essays in Historiography, Intellectual History, Professionalisation, Historical Social Theory & Proto-Industrialisation. Edited by Ragnar Björk & Karl Molin. Edsbruk 1996. 336 pages. Softcover. (#11163)200:-
Speier, Hans Force and Folly.. Essays on Foreign Affairs and the Histoy of Ideas. Cambridge, Mass. 1969. 342 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93911)165:-
Spruner, K. von Historisch-Geographischer Schul-Atlas. Vierte Auflage. Zwei und zwanzig illuminirte Karten in Kupferstickh. Gotha, Justis Perthes 1866. Original decorated cloth. Very fine, almost as new. all maps clean. (#220665)450:- (bild)
Stavrianos, L.S. The World since 1500. A global history. Fourth edition. Prentice Hall 1982. 552 pages. Softcover. Some pencilmarkings. (#212254)180:-
Stearns, Peter N. European Society in Upheaval.. Social History Since 1800. New York 1967. xxii, 425 pages. Pencil underlinings. (#70268)140:-
Sternbeck, Alfred Flibustier und Bukaniere.. Seeabenteuer aus vergangener Zeit. Berlin 1928. 400 pages + plates. Original decorated cloth with bleached spine. (#115442)450:-
Strada, Famiani De Bello Belgico decas prima, ab excessu Caroli V Imp. usque ad initia Præfecturæ Alexandri Farnesii Parmæ placentiæque ducis III.. Volume I. Roma, Scheus 1648. (8),530,(44) pages + blank + 12 portraits. 12:mo. 13,4x8 cm. Old vellum. Interior clean. Part 1 of 2 only. (#190555)1000:-
Strathern, Paul The Medici. Godfathers of the Renaissance.. Vintage Books, London 2003. (16),431 pages. Paper back. (#212684)100:-
Strindberg, August Notice sur les relations de la Sučde avec la Chine et les pays tartares. depuis le milieu du XVIIe sičcle jusqu'a nos jours. Paris, Ernest Leroux 1884. (4), 24 pages. Together with: The same, Les relations de la France avec la Sučde jusqu'a nos jours. Paris, Paul Ollendorff et Librairie Nilsson 1891. (8), 249 pages. Together with: Kina och Japan. Studier af August Strindberg. Sthlm, Björk & Börjesson 1911. 88 sidor. Tryckt i 350 numrerade exemplar. Inbundna i ett gediget rött halvfranskt band med 5 upphöjda bind; in red half leather (N.B. Andersson). (#141836)2000:-
Sullivan, Kathryn Maryland and France 1774-1789.. Diss. Philadelphia 1936. XI, 195 pages. Softcover. Stamped. (#77883)200:-
Söderhjelm, Alma Prinsar och prinsessor av Corsika.. Helsingfors 1935. 255 sidor. Häftad. (#171929)145:-
Sörlin, Sverker (red) Nationens röst - texter om nationalismens teori och praktik. I samarbete med Ingemar Karlsson och Richard Pettersson. Översättning Margareta Eklöf. SNS 2001. 420 sidor. Original pappband. Nyskick. (#117898)200:-
Tallerud, Berndt Skräckens tid. Farsoternas kulturhistoria.. Illustrerad. Stockholm 1999. 254 sidor. Original klotband. Skyddsomslag (#71903)150:-
Tannenbaum, Edward R. Västerlandets historia 1-4.. Det europeiska samhällets utveckling - politik, kultur, ekonomi. Från medeltiden till våra dagar. Illustrerad. Sthlm 1971. 355 + 290 + 391 + 402 sidor. Originalklotband. 4 volymer. (#103682)500:-
Tannenbaum, Edward R. Västerlandets historia 1-4.. Det europeiska samhällets utveckling - politik, kultur, ekonomi. Från medeltiden till våra dagar. Illustrerad. Sthlm 1971. 355 + 290 + 391 + 402 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 4 volymer. (#78429)550:-
Taylor, A.J.P. Europe: Grandeur and Decline.. Pelican 1974. 378 pages. Paperback. (#102749)100:-
Taylor, A.J.P. Europe: Grandeur and Decline.. Penguin 1979. 378 pages. Paperback. (#213350)100:-
The Genius of Arab Civilization.. Source of Renaissance. John R. Hayes, editor. Second edition. Illustr. London 1983. 260 pages. Softcover. (#124683)125:-
The Impact of the Russian Revolution 1917-1967.. The Influence of Bolshevism on the World Outside Russia. With an introductory essay by Arnold Toynbee. Oxford 1967. vi, 357 pages. Original cloth. (#68786)150:-
The Impact of the Russian Revolution 1917-1967.. The Influence of Bolshevism on the World Outside Russia. With an introductory essay by Arnold Toynbee. Oxford 1967. vi, 357 pages. Original cloth in dustjacket. Some pencil underlinings. (#75223)130:-
The Medieval and Renaissance World.. General editor: Esmond Wricht. Illustrated. Hamlyn, London 1979. 384 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#180396)175:-
The Muslim World III.. A Historical Survey. The Last Great Muslim Empires. With contributions by H.J. Kissling, F.R.C. Bagley, N. Barbour and others. Leiden 1969. IX, 303 pages. Original cloth. Part III only. (#137756)450:-
The Sea in European History.. Ed. by Luc Franįois and Anne Katherine Isaacs. Illustr. Pisa 2001. XII, 258 pages. Softcover. (#56453)110:-
Thomas, Hugh An Unfinished History of the World.. London 1979. 700 pages. Original cloth. Dusta jacket. First edition. (#162080)150:-
Thomas, Hugh An Unfinished History of the World.. Pan Books, London 1981. 792 pages + maps. Softcover. (#95020)100:-
Thompson, J.M. Lectures on Foreign History 1494-1789.. Oxford 1979. 338 pages. Soft covers. (#137150)140:-
Tingsten, Herbert Från idéer till idyll.. Den lyckliga demokratien. Sthlm 1967. 211 sidor. Pocket. (#149045)100:-
Tolerance and Intolerance in Historical Perspective.. Ed. by Csaba Lévai and Vasile Vese. Illustr. Pisa 2003. 254 pages. Softcover. (#125042)150:-
Toynbee, Arnold J. East to West. A Journey Round the World.. London 1958. xii,243 pages + map. Original cloth Dust jacket. (#203256)150:-
Toynbee, Arnold J. Mankind and Mother Earth.. Paladin 1978. 641 pages + maps. Paperback. (#200771)100:-
Tradition and Modern Society.. ... Symposium ... Stockholm, November 26-29, 1987. Illustr. Sthlm 1989. 220 pages. Softcover. (#64735)130:-
Treue, Wilhelm Kulturgeschichte des Alltags.. Fischer Bücherei 1961. 216 pages. Pocket. (#119145)100:-
Tuchman, Barbara W. Bibeln och svärdet.. England och Palestina från bronsålder till Balfour. Sth 1992. 408 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Blyertsunderstrykningar. (#36724)140:-
Tuchman, Barbara W. Bibeln och svärdet. England och Palestina från bronsålder till Balfour.. Stockholm 1992. 408 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#185426)160:-
Tuchman, Barbara W. Practising History.. Selected Essays. London 1983. 306 pages. Softcover. (#167148)110:-
Tuchman, Barbara W. The March of Folly.. From Troy to Vietnam. London 1984. 559 pages. Paperback. (#74642)100:-
Tägil - Stat Nation Konflikt.. En festskrift tillägnad Sven Tägil. 1996. 398 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#64717)150:-
Tägil, Sven (red.) Europa . historiens återkomst.. Gidlunds 1993. 492 sidor. Förlagsband. (#212686)150:-
Tänk om .... Nio kontrafaktiska essäer. Red. Lars M. Andersson och Ulf Zander. Historiska media 1999. 202 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208151)140:-
Unstaed, R.J. Looking at History.. Illustrated. London 1981. c. 350 pages. Original hard covers. (#173745)150:-
Vad hände egentligen.. Nytt ljus över historiens mysterier. Illustrerad. Det Bästa, Stockholm 1992. 447 sidor. Stort format. Förlagsband. (#177084)150:-
Wahlström, Sten & Weibull, Jörgen Historia på plats.. Illustrerad. Höganäs 1990. 174 sidor. Original klotband. Skyddsomslag med reva. (#72139)140:-
Valentin, Hugo Den fjättrade Clio.. Sju essäer till belysning av historikerns tidsbundenhet. Illustr. Sth 1966. 166 sidor. Pocket. (#74634)100:-
Valentin, Veit Knaurs Weltgeschichte.. Illustr. München 1959. 1128 pages. Original cloth. (#162099)200:-
Wall, Gunnar Världens största fiaskon.. Semic 2006. 255 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#179195)125:-
van der Meer, F. & Lemmens, G. Shorter Atlas of Western Civilization.. Illustrated. London 1967. 224 pages. Original cloth. Dust jacket. (#122813)140:-
Watts, D.G. The Learning of History.. London 1972. 118 pp. Cloth. (#11119)70:-
Watts, Sheldon J. Västeuropas sociala historia 1450-1720.. Sth 1987. 378 sidor. Förlagsband. (#42377)120:-
Wein, Martin Det gick till historien.. Världshändelser under 4000 år i dokument. Sthlm 1966. 208 sidor. Pocket. (#87789)100:-
Westman, C.G. Förgånget och levande.. Sthlm 1931. 152 sidor. Klotband. (#186364)120:-
When the Light Came from the North: Sweden, Norway and Modernist Catalunya.. Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales (Project Managers). Fundaciķn Berndt Wistedt 2001. 187 pages. Softcover. Spain and Sweden: Encounters Throghout History. (#164140)125:-
Vidal-Naquet, Pierre & Bertin, Jacques (editors) Atlas över mänsklighetens historia från urtid till nutid.. Stockholm, Bonniers 2004. 4:o 340 sidor. Rikt illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. (#192950)150:-
Williams, E.N. The Penguin Dictionary of English and European History.. 1485-1789. Penguin 1980. 510 pages. Paperback. (#99335)100:-
Williams, Eric Flykthistorier från hela världen.. De bästa berättelserna om krigsfångars flykt under de senaste fem seklen. En krönika redigerad och försedd med inledning och presentationer. Sthlm 1954. 566 sidor. Häftad. (#87125)160:-
Williams, Raymond Culture and Society 1780-1950.. Penguin 1961. 348 pages. Paperback. A few ink markings. (#118513)900:-
Williams, Raymond The Long Revolution. Penguin 1965. 399 pages. Pocket. (#217059)100:-
Villius, Hans Makten, äran och helvetet.. Ögonblicksbilder ur modern och äldre historia. Med 16 planscher. Sthlm 1959. 217 sidor. Häftad. (#117966)135:-
Wingenroth, Carl G. Des weissen Mannes Bürde.. 2000 Jahre Kolonialismus. Köln und Berlin 1961. 408 pages. Originsl cloth. Dust jacket. (#149198)150:-
Viorst, Milton The Great Documents of Western Civilization.. Bantam Books, New York 1967. 388 pages. Paperback. (#119172)100:-
Women in Towns.. The Social Position of Urban Women in a Historical Context. Eds. Marjatta Hietala & Lars Nilsson. Sth 1999. 200 pages. Softcover. (#56488)125:-
von Gleichen-Russwurm, Alexander Das galante Europa.. Gesellkeit der grossen Welt 1600-1789. Siebentes tausend. Stuttgart 1911. xx, 496 pages. Original cloth. (#84265)175:-
von Numers, Lorenz Konungariket Mallorca.. Teckningar av Gunnar Brusewitz. 1951. 170 sidor + kartor. Häftad. (#45919)110:-
von Numers, Lorenz Konungariket Mallorca.. Teckningar av Gunnar Brusewitz. 1951. 170 sidor + kartor. Original klotband. Skyddsomslag. (#7036)150:-
von Ranke, Leopold Die Geschichte der Päpste.. Die Römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Kardinal Consalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontifikat Pius VII. Herausgegeben von Willy Andreas. Wiesbaden no date (c. 1985). XV, 705 pages. Hardcover. (#53717)185:-
von Wartburg, Walther Die Entstehung der romanischen Völker.. 2. neu bearbeitete Auflage. Mit 6 Kartenanlagen, 18 Kartenskizzen im Text und 1 Tafel. Tübingen 1951. 193 pages + maps. Original cloth. (#132232)150:-
XIe Congrčs International des Sciences Historiques.. Stockholm, 21-28 aout 1960. Actes du congres, Resumes des communications, Rapports I-V, Supplément + Programme. Stockholm 1960-62. 326 + 234 + 164 + 142 + 139 + 163 + 190 + 76 + 56 pages. Soft covers. 9 volumes. (#170946)350:-
XVe congrčs international des sciences historiques, rapports I-III.. Bucarest, 10-17 août 1980. I: Grands thčmes et méthodologie. II: Chronologie. III: Organismes internationaux affiliés et commissions internes. Bucarest 1980. 714 + 806 + 407 pages. Softcovers. 3 vols. Articles in French, German and English. (#157699)350:-
Österberg, Eva Vänskap - en lång historia.. Sthlm 2007. 327 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#180245)150:-
Özdalga, Elisabeth & Persson, Sune (editors) Contested Sovereignties. Government and Democracy in Middle Eastern and European Perspectives.. Istanbul 2010. 224 pages. Soft covers. Swedish Research Institute in Istanbul. Transactions vol. 19 (#214203)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page