Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

2000 Years of York - The Archaeological Story.. Illustr. York Archaeological Trust 1978. 28 pages. 4:o. Staple bound. (#73063)75:-
§49 udgravninger 1969-1979.. Illustr. Kbh 1979. 64 sidor. Häftad. (#115361)90:-
Abélanet, Jean Signes sans paroles.. Cent sičcles d'art rupestre en Europe occidentale. Illustrated. Hachette 1986. 345 pages. Soft covers. (#126975)200:-
Acta Archaeologica 48.. Red. C.J Becker. Illustr. Kbhvn 1977. 242 pages. 4:o. Softcover. (#17334)200:-
Acta Archaeologica 49 - 1978.. Red. C.J Becker. Illustr. Kbhvn 1979. 240 pages. 4:o. Softcover. (#17287)200:-
Acta Archaeologica 54 - 1983.. Red. C.J Becker. Illustr. Kbhvn 1983. 152 pages. 4:o. Softcover. (#155111)200:-
Acta Archaeologica 55 - 1984.. Red. C.J Becker. Illustr. Kbhvn 1986. 200 pages. 4:o. Softcover. (#155117)200:-
Acta Archaeologica 56 - 1987.. Red. C.J Becker. Illustr. Kbhvn 1987. 200 pages. 4:o. Softcover. (#155116)200:-
Acta Archaeologica XLII.. Red. C.J Becker. Illustr. Kbhvn 1971. 113 pages. 4:o. Softcover. (#17285)200:-
Addyman, P.V. Excavations in York, 1972-1973.. First Interim Report. London 1975. Pag. 200-231 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal LIV:II. (#151320)100:-
Ágústsson, Hörđur Hér stķđ bær.. Líkan af ūjķđveldisbæ. Illustr. Reyjkavík 1972. (29) sidor. Klammerhäftad. (#150519)75:-
Ahlfont, Karin & Gustafsson, Elinor Djurhållningen under neolitikum i Sverige.. C-uppsats. Upps. 1993. 46 sidor. Häftad. (#150867)50:-
Aktuell arkeologi.. Åke Hyenstrand (red.). Gert Magnusson, Klas-Göran Selinge m.fl. Rapport från en kurs på Riksantikvarieämbetet 1979. Sthlm 1979. 143 sidor inklusive kartor. Häftad. (#116757)120:-
Alcock, Leslie "By South Cadbury is that Camelot...". Excavations at Cadbury Castle 1966-70. Illustrated. London 1972. 224 pages. Soft covers. (#61848)175:-
Alin, Johan Stenåldern i Götaälvsområdet.. Områdets omfattning och naturbeskaffenhet. Illustr. Utan ort och år. Sid. 62-228. 4:o. Häftad. Särtryck. Stämpl. (#144799)200:-
Alm, Anders På drift. - om förmedling av ett arkeologiskt forskningsprojekt. D-uppsats Upps./Göteborg 2000. 52 sidor. Klammerhäftad. (#143989)100:-
Almgren - Studier tillägnade Oscar Almgren 1919.. Red. Sune Ambrosiani, Sune Lindqvist och Birger Nerman. Illustr. Sth 1919. 304 sidor. Häftad. (#13078)170:-
Almgren, Bertil Die Datierung Bronzezeitlicher Felszeichnungen in Westschweden.. Uppsala 1987. 64 pages + plates. 4:o. Softcover. (#152)150:-
Almgren, Bertil Die schwedischen Felsbilder der Bronzezeit und Ihre Deutung.. Lebendige Vorzeit. Felsbilder der Bronzezeit aus Schweden. Sonderausstellung zusammengestellt vom archäologischen Institut der Universität Uppsala. Illustr. Münster 1980. 40 pages. Pamphlet. (#112969)50:-
Almgren, Bertil Vikingatåg och vikingaskepp / Vikingatågens höjdpunkt och slut.. Illustr. Upps. 1983. Sid. 185-198, 215-248. Klammerhäftad. Särtryck ur Tor 1962 & 1963. (#23415)50:-
Almgren, Bertil m.fl. Vikingen.. Rikt illustr. Bra böcker 1973. 288 sidor. Stort format. Inbunden. Skyddsomslag. (#8613)200:-
Almgren, Bertil m.fl. Vikingen.. Rikt illustr. Sthlm 1976. 288 sidor. Stort format. Originalklotband i skyddsomslag. (#124062)175:-
Almgren, Oscar Några svensk-finska stenåldersproblem. Ett orienteringsförsök.. Illustrerad. Sthlm 1912. 78 sidor. Häftad utan omslag. Ur "Antikvarisk tidskrift för Sverige". (#62271)100:-
Almgren, Oscar Svenska folkets äldsta öden.. Ett par inledningskapitel till vår historia. Illustr. Upps. 1920. 38, 4 sid. Häftad. (#8771)75:-
Almgren, Oscar Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.. Illustrerad. Uppsala 1934. 226 sidor. 3:e uppl. Original klotband. (#205057)130:-
Almgren, Oscar Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.. Illustr. Upps. 1923. 192 pp. 2:a uppl. Inlagan lös och itu. Stämpl. (#25075)60:-
Almgren, Oscar Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.. Illustr. Upps. 1923. 192 pp. 2:a uppl. Lite fult omslag. (#25077)75:-
Almgren, Oscar Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden.. Illustr. Upps. 1934. 226 pp. 3:e uppl. Häftad. (#52109)85:-
Alström, Ulf Hus och gård i Olavs vård.. Trondheim ca 990-1300. Illustr. Upps. 1991. 74 sidor. 4:o. Häftad. (#80180)125:-
Althin, Carl-Axel Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skåne I.. Textteil. (Plates missing) Illustrated. Lund 1945. 252 pages. 4:o. Soft covers. Part II with plates not present. (#135)250:-
Althin, Carl-Axel The Chronology of the Stone Age Settlements of Scania, Sweden I. The Mesolithic Settlement.. Illustrated. Lund 1954. 312 pages. 4:o. Soft covers. Fine copy. All published. (#12969)400:-
Ambrosiani, Björn Fornlämningar och bebyggelse.. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Illustr. Aa Sth 1964. 247 sidor. 4:o. Häftad. (#670)300:-
Ambrosiani, Björn Fornlämningar och bebyggelse.. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Illustr. Aa Sth 1964. 247 sidor. 4:o. Häftad. Understrykningar med blyerts och lite med rödpenna. (#202105)200:-
Ambrosiani, Björn Fornlämningar och bebyggelse.. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Illustr. Aa Sth 1964. 247 sidor. 4:o. Inbunden i ett enkelt klotryggsband. Något fuktkorrugerad. (#1012)300:-
Ambrosiani, Björn & Erikson, Bo G. Birka 1.. Vikingastaden. Jakten på svarta jordens hemligheter har börjat! Illustrerad. Wiken 1991. 98 sidor. Stort format. Original pappband. (#74070)150:-
Ambrosiani, Kristina Arkeologi.. Illustr. Gamleby 1989. 91 sidor. Häftad. (#76471)100:-
Anati, Emmanuel Evoluzione e stile nell'arte rupestre Camuna.. Illustr. Capo di Ponte 1975. 158 pages. Softcover. (#126881)200:-
Anati, Emmanuel Valcamonica: 10.000 anni di storia.. Illustr. Capo di Ponti 1980. 96 pages. Softcover. (#126959)100:-
Andersen, H. Hellmuth et.al. Jyllands vold.. Illustreret af Flemming Bau. Århus 1977. 76 sidor. Originalpappband. (#75661)120:-
Andersen, S.A. Guldhornene fra Gallehus.. Et par nye rekonstruktioner og deres forudsætninger. Illustr. Kbhvn 1945. 63 sidor + utvikbara planscher. Häftad. (#1022)125:-
Andersson, Kent Romartida guldsmide i Norden I.. Katalog. Illustr. Upps. 1993. 309 sidor. 4:o. Häftad. (#21329)150:-
Andersson, S. m.fl. Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta.. Sthlm 1975. 44 sidor. Häftad. (#13071)75:-
Annuswer, Bo Ett folkvandringstida gravfält vid Brunna.. Arkeologisk undersökning för järnvägen Mälarbanan. Delen: Västerås-Kolbäck. RAÄ 79, Säby socken, Västmanland. Illustr. Upps. 1997. 71 sidor. 4:o. Häftad. (#89796)100:-
Annuswer, Bo Järnåldersgravar vid Talvsta.. Arkeologisk undersökning för järnvägen Mälarbanan. Delen: Västerås-Kolbäck. RAÄ 147, Talvsta 1:4, Dingtuna socken, Västmanland. Illustr. Upps. 1997. 44 sidor. 4:o. Häftad. (#89793)100:-
Annuswer, Bo Järnåldersgravar vid Vändle.. Arkeologisk undersökning för järnvägen Mälarbanan. Delen: Västerås-Kolbäck. RAÄ 146, Vändle 8:1, Dingtuna socken, Västmanland. Illustr. Upps. 1997. 52 sidor. 4:o. Häftad. (#89791)100:-
Antell, Kurt Pernå sockens historia I.. Tiden till år 1700. Förhistorisk tid skildrad av Nils Cleve. Illustrerad. Helsingfors 1956. 543 sidor + karta. Med främre omslag i original linneband. Tillskrift. (#205283)300:-
Antikvariska studier II.. Norrtäljetrakten under forntiden. Illustr. Sth 1945. 164 sidor. Häftad. (#13079)145:-
Antikvariska studier III.. Illustrerad. Sthlm 1948. 366 sidor. Häftad. Bidrag om Baltikum, Bosjöklosters kyrka samt Vikingarna i Ryssland. (#143266)200:-
Antikvarisk tidskrift för Sverige 19.. Innehåller: 1. Bror Schnittger, Förhistoriska flintgruvor och kulturlager vid Kvarnby och S. Sallerup i Skåne (med 87 fig.) 102 sidor. 2. Knut Stjerna, Före Hällkisttiden (med 179 fig.) 164 sidor. Stockholm 1911. Häftad. (#204532)200:-
Antikvarisk tidskrift för Sverige 20:1.. Innehåller: 1. Oscar Almgren, Några svensk-finska stenåldersproblem. 78 sidor. 2. Helge Rosén, Phallosguden i Norden. 24 sidor. 3. Erik Brate, Pireus-lejonets runinskrift. 48 sidor. Stockholm 1914. Häftad. (#204533)150:-
Antiqvarisk tidskrift för Sverige.. Utg. av Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien genom Bror Emil Hildebrand m.fl. Nr 1, 1864 - nr 22, 1924 (allt som utkom). Inbundna i 11 halvfranska band och 9 halvklotband. (#23527)4000:-
Antiqvarisk tidskrift för Sverige II.. Sthlm 1869. 432 sidor + 3 planscher. Häftad. Innehåller: Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet under år 1864 och 1865 (78 sidor). Utdrag af Antiqvitetsintendenten P.A. Säves afgifna berättelse för år 1862 (med 19 träsnitt) (113 sidor) Med bl.a. 30 sidor Ordlista från Vestergötland). Fornlemningar i Norrland: 1. Öfversigt af Ångermanlands fasta fornlemningar af Karl Sidenbladh (25 sidor). 2. Fornlemningar i Medelpad och Helsingland af Hans Hildebrand (3 sidor). Den äldre jernåldern i Norrlans af Hans Hildebrand (med 17 träsnitt och 2 planscher)(110 sidor). Sveriges Fornminnes-Föreningar av Hans Hildebrand (5 sidor). Bidrag till Svenska medeltidens konsthistoria av Hans Hildebrand (77 sidor). Till hvilken tid och hvilket folk böra de Svenska Hällristningarne hänföras? Af Bror Emil Hildebrand (med 6 träsnitt och en plansch) (25 sidor). (#175853)350:-
Arbman - Holger Arbman in memoriam. av Mårten Stenberger samt Bibliographie des oeuvres de Holger Arbman av Marianne Kuylenstierna. Särtryck. Lund 1968. 36 sidor. Häftad. (#123795)100:-
Arbman, Holger Schweden und das Karolingische Reich.. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts. Illustr. Sth 1937. 274 pages + 74 plates. Half cloth. (#91196)400:-
Arbman, Holger Schweden und das Karolingische Reich.. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts. Illustr. Sth 1937. 274 pages + 74 plates. Softcover. (#1238)300:-
Arbman, Holger Östgötar.. Från urtid till Birgitta. Illustr. Lund 1957. 82 sidor. Häftad. (#112974)125:-
Archaeologica Austriaca 19/20.. Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Festschrift ... Josef Weninger. Illustr. Wien 1956. 300 pages. Softcover. Stamped. (#91076)200:-
Archaeological and Palaeoecological Studies in Medelpad, N. Sweden.. By Evert Baudou, Roger Engelmark, Ingrid U. Olsson and Ingemar Renberg. Sthlm 1978. 97 pages. 4:o. Soft covers. Early Norrland 11. (#178323)150:-
Archaeological News 6.. Illustr. St. Petersburg 1999. 519 pages. 4:o. Softcover. In Russian with summaries in English. (#128025)150:-
Arentz, F. Palaeolithic Chronology.. Kristiania 1911. 108 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#186813)200:-
Arkeologi - E18.. Illustrerad. Red. Yvonne Torstensson. Örebro 2007. 168 sidor. Förlagsband. Från bergslag och bondebygd 2007. (#186875)135:-
Arkeologi i Attundaland.. Av Gunnar Andersson, Anders Broberg, Alf Ericsson, John Hedlund och Örjan Hermodsson. Illustr. Sthlm 1994. 99 sidor. Häftad. (#96598)125:-
Arkeologi i norr 8/9, 1995/96.. Illustrerad. Utgiven av Arkeologiska institutionen vid Umeå Universitet. 144 sidor. Häftad. (#92969)100:-
Arkeologi i Sverige 1979.. Illustr. 144 sidor. Stort format. Häftad. (#16566)100:-
Arkeologi i Sverige 1984.. Illustr. Sth 1986. 438 sidor. Originalpappband. (#23236)100:-
Arkeologi i Sverige 1986.. Illustr. Sth 1989. 464 pp. Inbunden. Stämpl. (#25074)100:-
Arkeologi i Sverige. Ny följd 1.. Illustr. Sth 1991. 494 sidor. Originalpappband. (#104076)100:-
Arkeologi i Västergötland.. (Titel på skyddsomslaget). Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1975-1976. Illustr. Skara 1975. 336 sidor + VII kartor i ficka. Häftad. Några blad loss. (#23020)125:-
Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala [I].. Studier och rapporter. Red. Wladyslaw Duczko. Illustr. Upps. 1993. 127 sidor. Häftad. (#23986)120:-
Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala II.. Red. Wladyslaw Duczko. Illustr. Upps. 1996. 230 sidor. Häftad. (#23019)120:-
Arkeologi om barn.. Illustr. Upps. 1995. 83 sidor. Häftad. (#80429)100:-
Arkeologi på väg.. Undersökningar för E 18 Enköping-Bålsta. Illustr. Sthlm 1989. 175 sidor. 4:o. Originalpappband. (#89787)175:-
Arkeologiska forskningar och fynd.. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11.11.1952. Illustr. 463 sidor. Stort format. Vackert skinnband. (#73514)260:-
Arkeologiska forskningar och fynd.. Studier utgivna med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11.11.1952. Illustrerad. Sthlm 1952. 464 sidor. Lite nött skinnryggsband. (#13076)200:-
Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf.. Utgivna av Svenska fornminnesföreningen. Illustr. Sth 1932. 398 sidor + utvikbar plan. 4:o. Original halvklotband. (#13077)225:-
Arkæologisk ABC.. Håndbog i dansk forhistorie. Illustr. Kbh 1972. 251 sidor. Förlagsband. (#111930)125:-
Arne, T.J. Barsoff Gorodok.. Ein westsibirisches Gräberfeld aus der jüngeren Eisenzeit. Illustr. Sthlm 1935. 131 pages. Softcover. Stamped. (#13092)185:-
Arne, T.J. Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike Uppland.. Illustr. Sth 1934. 81 pages + 33 plates. 4:o. Softcover. (#1329)400:-
Arrhenius, O. Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung.. Sthlm 1959. 48 pages. Softcover. (#17322)100:-
Arrhenius, O. The Corrosion of Steel in Soil.. Illustr. Sth 1956. 20 pp + Folding Map. (#27063)90:-
Aschaneus, Martinus Sigtuna och Norrsunda.. Tvenne antikvariskt-topografiska manuskript ... utgifna och kommenterade. Akademisk afhandling af Gunnar Gihl. Illustr. Upps. 1925. XXXVIII, 104 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#50690)150:-
Atterström, Aug., Stenåldersboplatser å Marstrandsöarna. Bidrag till kännedom om öarnas fornhistoria.. Med karta och 222 avbildade stenåldersföremål. Göteborg 1928. 133 sidor. Häftad. Tillskrift till Sven B.F. Jansson. (#206135)150:-
Ausgrabungen in Deutschland 1-4.. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975. 1: Vorgeschichte. Römerzeit. 2: Römische Kaiserzeit im freien Germanien. Frühmittelalter I. 3: Frühmittelalter II. Archäologie und Naturwissenschaften. Katalog. Karten und Modelle. 4: Beilagen. Illustr. Mainz 1975. XV, 469 + 446 + 377 pages + folding plans etc. 4:o. 1-3 in wrappers, 4 in case. 4 parts. (#127812)400:-
Avstamp - för en ny Sigtunaforskning.. 18 forskare om Sigtuna. Heldagsseminarium kring Sigtunaforskning ... 1987 ... Illustr. Sigtuna 1989. 153 sidor. A4. Häftad. (#111658)150:-
Ayers, Brian Excavations Within the North-East Bailey of Norwich Castle, 1979.. Illustrated. Norfolk 1985. 73 pages + plates and micro-fiche. 4:o. Soft covers. East Anglian Archaeology 28. (#180474)150:-
Bagge, Axel Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland.. Illustr. Sthlm 1941. 60 sidor. Häftad. Stämpl. (#13039)95:-
Bagge, Axel & Kaelas, Lili Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden I-II.. I. Das Härad Villand. II. Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits. Illustr. Sth 1950-52. 168 pages + LXXXII plates + 106 pages + XLIV plates. 4:o. Softcovers. 2 vols. (#12979)275:-
Balodis, Fr. Teikmanis, A., Kundzins, P. & Kundzins, L. Izrakumi Raunas tanisa kalna 1927. gada.. Illustr. Riga 1928. 83 pages + plates & maps and plans. Softcover. Archaiologijas Raksti IV:I. Étude archéologiques. Les fouilles de Rauna 1927. (#81785)350:-
Baltische Studien zur Archäologie und Geschichte.. Herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Illustr. Berlin 1914. 416 pages + plates. Slightly worn softcover. (#148429)400:-
Baltzer, L. (utg.) Några af de viktigaste hällristningarna. samt en del af de fasta fornminnena i Bohuslän med illustrationer och text jämte förord af ... Oscar Montelius. Göteborg 1911. (4), 40 sidor + 64 planscher, varav en del utvikbara. Häftad. Lite skadad rygg. (#104353)375:-
Baudou - En lång historia.. Festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Illustrerad. Skytteanska samfundet 2005. 429 sidor. Förlagsband. (#175069)250:-
Baudou - In Honorem Evert Baudou.. Illustr. Umeå 1985. 449 pages. 4:o. Softcover. (#25345)200:-
Baudou, Evert Arkeologiska undersökningar på Halleby 1.. Hallebyundersökningen II. Illustr. Sth 1973. 132 pp. + planscher i ficka. 4:o. Stämpl. (#1531)255:-
Baudou, Evert Fornlämningar 1-2.. 1. Gästrikland och Hälsingland under förhistorisk tid. 2. Markvårdade fornlämningar i Gävleborgs län. Illustr. Gävle 1974. Del 1 16 sidor + del 2 mapp med lösa hålslagna blad. 4.o. 2 delar. (#127797)150:-
Bauersfeld, Helmut Streitwagen bei Kelten und Germanen.. Illustr. Upps. 1944. 27 pages. Pamphlet. (#13032)100:-
Beiler, Günter Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamts Heilbronn a. N.. Diss. Tübingen 1937. 160 pages + plates and maps. Soft covers. Stamped. (#56900)200:-
Bellander, Erik & Hofrén, Manne Söndagspromenaden.. En vandring runt kalmarområdets ättebackar. Kalmar 1934. 18 sidor. Häftad. Kristoffergillets Kalmarvägledningar 1. (#109766)75:-
Bergman, Bengt Uppländsk run- och bildstensristning.. En konsthistorisk studie. Illustr. Sth 1948. 279 pp. Häftad. Fuktfläckad. (#71262)140:-
Bergquist, Harry & Lepiksaar, Johannes Medieval Animal Bones Found in Lund.. Reprint from Archaeology of Lund, no date. 74 pages. Soft covers. (#107723)100:-
Bergquist, Lars-Göran En enkel till Himlingøje.. Dödens mode 1: ett virrvarr av varianter. Makt och monumentalitet vid gravens rand eller Döden: en berättelse om livet? Praktgravar i Sydskandinavien under 1000 år: ca 150 f.Kr.- ca 1050 e.Kr. Illustr. Aa Upps. 2005. 307 sidor + CD i ficka. 4:o. Häftad. (#127223)200:-
Bergstand, C.E. Öfversigt af svenska landtbrukets historia från äldsta till närvarande tid. I. Hednatiden.. Illustrerad. Stockholm 1902. 80 sidor. Häftad. (#209045)150:-
Berg, Wilhelm Bohusläns forntid.. Illustr. Göteborg 1906. 118 sidor + utvikbar karta. Häftad. Fint ex. (#28499)145:-
Beskow-Sjöberg, Margareta The Archaeology of Skedemosse IV.. The Iron Age Settlements of Skedemosse Area on Öland, Sweden. Illustr. Sthlm 1977. 144 pages. 4:o. Softcover. (#2078)250:-
Bibby, Geoffrey Spadens vittnesbörd.. Arkeologiska upptäckter norr om Alperna. Illustr. Sth 1957. 408 sidor. Häftad. (#172248)135:-
Bibby, Geoffrey Spadens vittnesbörd.. Arkeologiska upptäckter norr om Alperna. Illustr. Sth 1957. 408 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#17422)175:-
Birkebæk, Frank & Barren, Charles Drakskeppens folk.. Illustr. Sthlm 1975. 127 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#25338)125:-
Birkebæk, Frank & Barren, Charles Sea Wolves.. The Viking Era. Illustr. Sthlm 1975. 127 pages. Hardcover in torn dustjacket. (#109824)150:-
Biskopen i museets trädgård.. En arkeologisk gåta. Red. Sten Tesch och Rune Edberg. Illustrerad. Sigtuna 2001. 116 sidor. Original pappband. (#83225)135:-
Björner, Erik Jul. Nordisk hjälta prydnad, af gullringar, dem mann fordom burit, så wäl på armar och händer, som fingrar; jämte bifogade figurer, i mögjeligaste kårthet, beskrefwen ...... Med illustrationer i träsnitt i texten. Stockholm, Joh. Laur. Horrn 1739. 21x16 cm. (8),(3),4-76 sidor + 3 planscher varav 2 utvikbara Samtida nött halvfranskt band. Enstaka svaga fläckar. Främre försättsbladet fattas. (#196716)1600:-
Blidmo, Roger Helgö husgrupp 3.. En lokalkorologisk metodstudie. Akad. avh. Sthlm 1982. 263 sidor med många figurer. (#46370)170:-
Blomberg, Karin Från gravfält till flygfält.. En undersökning av Västerhus gravfält och kyrka från vendeltid till tidig medeltid. Uppsala 2000. 54 sidor. Häftad. (#186108)100:-
Blomqvist, Lars Megalitgravarna i Sverige.. Typ, tid, rum och social miljö. Akad. avh. Illustr. Sthlm 1989. 333 sidor. 4:o. Häftad. (#46408)255:-
Blumbergs, Zaiga Bronzebuckelchen als Trachtzier.. Zu den Kontakten Gotlands mit dem Kontinent in der Älteren Römischen Eisenzeit. Illustrated. Stockholm 1982. 142 pages. 4:o. Soft covers. Theses and Papers in North-European Archaeology 12. (#126876)200:-
Boaz, Joel Steinalderundersøkelsene på Rødsmoen.. Illustr. Oslo 1997. 170 sidor. 4:o. Häftad. (#108291)200:-
Boessneck, Joachim, von der Driesch-Karpf, Angela & Gejvall, Nils-Gustaf The Archaeology of Skedemosse III.. Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen. Illustr. Sth 1968. 236 pages. 4:o. Softcover. (#2076)210:-
Bojs, Karin och Sjölund, Peter Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 åren.. Illustrerad. Månpocket 2019. 234 sidor. Pocket. (#220353)100:-
Bojs, Karin och Sjölund, Peter Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 åren.. Illustrerad. Stockholm 2017. 234 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#210464)120:-
Bolander, Knud Graah Invasionskust. Strövtåg i forntid.. Sthlm 1968. 223 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#206162)140:-
Bopladsen paa Rugholm.. Red. Ejler Haugstad. Aarhus museums undersøgelser ved østenden af Brabrand sø 1944-1945. Illustr. Aarhus 1947. 35 sidor. 4:o. Häftad. (#12967)60:-
Bord, Janet & Colin Mysterious Britain.. Illustrated. London 1979. 287 pages. Paperback. (#142525)100:-
Borelius, Aron, Tugar. En berättelse från forn tid.. Illustrationer av Barbara Öberg. Heamon 1978. 190 sidor. Häftad. (#206100)140:-
Bowen, H.C. Ancient Fields.. A Tentative Analysis of Vanishing Earthworks and Landscapes. London 1963. 80 pages + plates. Soft covers. Stamped. (#136800)125:-
Brink, Kristian & Hydén, Susan Hyllie vattentorn - delområde 4 och Palissaden - delområde 5.. Illustr. Malmö 2006. 147 sidor + CD. 4:o. Häftad. Rapport över arkeologisk slutundersökning 42. Citytunnelprojektet. (#145262)125:-
Brinkmann, Aug. & Shetelig, Haakon, Ruskenesset. En stenalders jagtplass.. Kristiania 1920. 46 sidor + 8 planscher. 4:o. Hæftad Norske oldfund III. (#12949)200:-
Broadbent, Noel Coastal Resources and Settlement Stability.. A Critical Study of a Mesolithic Site Complex in Northern Sweden. Illustr. Diss. Upps. 1979. 268 pages. 4:o. Softcover. (#25281)175:-
Broberg, Anders Bönder och samhälle i statsbildningstid. En bebyggelsearkeologisk studie av agrarsamhället i Norra Roden 700-1350.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Stockholm 1990. 156 sidor. Häftad. Rapporter från Barknåre-projektet III. Upplands fornminnesförenings tidskrift 52. (#44166)150:-
Bronsålder på Håbolandet.. Illustrerad. Uppsala. 1996. 107 sidor. 4:o. Häftad. Arkeologi på väg - undersökningar för E18. (#50079)85:-
Bronsåldersbild.. Fotografier från hällristningarna i Bohuslän. Illustr. Göteborg 1954. 48 sidor. Häftad. (#17326)50:-
Bronsåldersforskning. - kring aktuella projekt. Red. Åke Hyenstrand. Sthlm 1984. 102 sidor. Häftad. (#75082)110:-
Brottstycken.. Notiser om arkeologiskt och kulturhistoriskt detektivarbete. Illustr. Sthlm 1982. 56 sid. Pocket. (#75112)75:-
Browall, Hans Alvastra pålbyggnad.. Social och ekonomisk bas. Illustr. Aa Sthlm 1986. 195 sidor + 65 figurer samt 2 planscher i ficka. 4:o. Häftad. (#46406)220:-
Bruce-Mitford, Rupert The Sutton Hoo Ship Burial.. A Handbook. Illustr. London 1979. 134 pp. Softcover. (#71949)110:-
Bruce-Mitford, Rupert The Sutton Hoo Ship Burial.. A Provisional Guide. Illustr. London 1957. 62 pages + folding plans. Soft covers. (#33773)100:-
Bråthen, Alf Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975.. Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1982. 123 sidor + 2 tabeller. A4. Häftad. (#210215)300:-
Brøgger, A.W. Den norske bosetningen på Shetland-Orknøyene.. Studier og resultater. Illustr. Oslo 1930. Tagen ur band. Ej omslag. (#189834)400:-
Brøgger, A.W. Det norske folk i oldtiden.. Oslo 1925. 222 sidor. Häftad. Något nötta omslag. Dedikation till Jakob Schetelig (#204820)150:-
Brøgger, A.W. Det norske folk i oldtiden.. Oslo 1925. 224 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#203092)125:-
Brøndsted, Johannes Danmarks Oldtid I-III.. I: Stenalderen. II: Bronzealderen. III: Jernalderen. Anden udgave. Illustr. Kbh 1957-60. 408 + 316 + 461 sidor + planscher och kartor i separat mapp. 4:o. Originalklotband. 4 delar. (#1880)500:-
Brøndsted, Johannes Danmarks Oldtid I-III.. I: Stenalderen. II: Bronzealderen. III: Jernalderen. Anden udgave. Illustr. Kbhvn 1966. 408 + 316 + 461 sidor + planscher och kartbilaga i separat mapp. 4:o. Originalklotband. 4 delar. (#20065)600:-
Buckland, P.C. The Environmental Evidence from the Church Street Roman Sewer System.. Illustr. London 1976. 44 pages. Softcover. The Archaeology of York 14/1. (#155570)100:-
Budtz, Palle Vägvisare till forntiden.. 55 utflyktsmål i Stockholms län. Illustr. Sthlm 1992. 288 sid. Originalpappband. (#71568)150:-
Burenhult, Göran Arkeologi i Sverige 2.. Bönder och bronsgjutare. Illustr. Höganäs 1983. 216 sidor. Originalband. Skyddsomslag. (#13088)150:-
Burenhult, Göran Speglingar av det förflutna.. Rikt illustr. Höganäs 1986. 351 sidor. 4:o. Original klotband i skyddsomslag. (#25081)150:-
Burenhult, Göran Stenmännen.. Megalitbyggare och människoätare. Illustr. Höganäs 1992. 328 sidor. 4:o. Originalklotband med skyddsomslag. (#80441)200:-
Burenhult, Göran Stenåldersbilder.. Hällristningar och stenåldersekonomi. Hällbilder som samhällsdokument från sten- och bronsålder i Europa och Nordafrika 5000-500 f. Kr. Planscher: Pehr Hasselrot. Sth 1981. 416 sidor. 4:o. Inbunden. (#1882)250:-
Burl, Aubrey Prehistoric Avebury.. Illustrated. New Haven & London 1979. 275 pages. Original cloth. (#151543)150:-
Burley, Elizabeth A Catalogue and Survey of the Metal-Work from Traprain Law.. Illustr. No place 1955-56. Pag. 118-226 + plates. Softcover. Head and foot of spine worn. Offprint. A hand-written letter from the author comes with the copy. (#111610)250:-
Böhm, Jaroslav Základy Hallstattské periody v Cechách.. Illustrated. Praha 1937. (4),299 pages. Loose leaves in soft covers with damaged spine. Interior fine but not sawn, Ought to be bound. A few pencil notes in margins (#208614)950:-
Bøe, Johs. & Nummedal, A. Le Finnmarkien.. Les origines de la civilisation dans l'extręme-nord de l'Europe. Illustr. Oslo 1936. 263 pages + CIV plates. 4:o. Softcover. (#80800)300:-
Carlsson, Dan Kulturlandskapets utveckling på Gotland.. En studie av jordbruks- och bebyggelseförändringar under järnåldern. Illustrerad. Visby 1979. 168 sidor. Stort format. Original klotband. (#103237)250:-
Carver, M.O.H., Donaghey, S. & Sumpter, A.B. Riverside Structures and a Well in Skeldergate and Buildings in Bishophill.. Illustr. London 1978. 54 pages + plates and folding plans. Softcover. The Archaeology of York 4/1. (#155584)125:-
Christiansson, Hans Kalixbygdens förhistoria.. Utan ort och år. Sid. 28-92 + planscher. Häftad. Särtryck. (#111921)100:-
Christiansson, Hans Kring stenåldern i övre Norrland.. Illustrerad. Särtryck ur Årsboken Västerbotten 1961. 76 sidor. Häftad. (#79581)100:-
Christiansson, Hans Sydskandinavisk stil.. Studier i ornamentiken på de senvikingatida runstenarna. Aa Upps. 1959. 282 sidor + planscher. Häftad. (#1884)170:-
Clark, Graham The Earlier Stone Age Settlement of Sacandinavia.. Illustrerad. Cambridge 1975. 282 sidor. Original klotband. Blyertsunderstrykningar samt överstrykningar med markeringspenna. (#179641)100:-
Clark, Grahame Prehistoric England.. Illustrated. London 1962. 200 pages. Paperback. (#68749)100:-
Cleve, Astrid Istider och människor i Norden.. Uppsala 1960. 142 sidor. Häftad. (#71307)150:-
Coles, John Hällristningar i Uppland.. En vägledning. Illustr. Upps. 1995. 93 sidor. Häftad. (#89394)75:-
Coles, John Patterns in a Rocky Land 1-2.. Rock Carvings in South-West Uppland, Sweden. In association with Bo Gräslund. 1: Text. 2: Site Plans (Figures 18-112). Illustr. Upps. 2000. 1: 136 pages. 2: Folding plans. 4:o. Softcovers. 2 vols. (#41296)200:-
Coles, John Rock Carvings of Uppland.. A Guide. Illustr. Upps. 1994. 98 pages. Softcover. (#80426)75:-
Cole, Sonia The Neolithic Revolution.. Illustr. London 1970. 72 pp. (#48001)110:-
Coney Street, Aldwark and Clementhorpe, Minor Sites, and Roman Roads.. By David Brinklow, R.A. Hall, J.R. Magilton, and Sara Donaghey. Illustr. London 1986. 112 pages + plates & folding profiles and plans. Softcover. The Archaeology of York 6/1. (#155576)150:-
Congrčs archéologie de France. XLVe session. Séances générales tenues au Mans et ā Laval en 1878 par la Société Franįaise d'Archéologie pour la conservation et la description des monuments.. Paris 1879. LVI,647,(1) pages + plates. Later cloth. (#195655)250:-
Congrčs International d'Anthropologie & d'Archéologie Préhistoriques.. Compte rendu de la 7:e session, Stockholm, 1874. Illustrated. Stockholm 1876. 1020 pages. Contemporary half leather. 2 volumes. (#19950)500:-
Conservation, Preservation and Presentation of Rock Art.. Ed. Gro Mandt m.fl. Illustrerad. Bergen 1992. 155 sidor. Häftad. Arkeologiska skrifter fra Historisk museum. (#183625)135:-
Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt.. Catalogue of Coins From the Viking Age Found in Sweden. 16. Dalarna. 1. Falun-Rättvik. Illustr. Sth 1979. XXXIV, 107 pages. Softcover in dustjacket. (#30782)150:-
Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt.. Catalogue of Coins From the Viking Age Found in Sweden. 1. Gotland 1: Akebäck-Atlingbo. Sth 1975. XXVIII, 198 pp + 27 plates. Softcover. (#30776)250:-
Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt.. Catalogue of Coins From the Viking Age Found in Sweden. 1. Gotland. 2. Bäl-Buttle. Sth 1977. XXXIV, 340 pp + 52 Plates. (#30778)300:-
Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt.. Catalogue of Coins From the Viking Age Found in Sweden. 1. Gotland 3: Dalhem-Etelhem. Sth 1982. XXXIV, 323 pages + 17 Plates. Soft covers. (#79609)250:-
Creutz, Kristina Tension and Tradition. A study in Late Iron Age spearheads around the Baltic Sea.. Dissertation, Stockholm 2003. 520 pages. 4:o. Original hard covers. (#210318)325:-
Damell, David & Ericsson, Christer Eskilstuna historia 1.. Forntiden och medeltiden. Illustrerad. Eskilstuna 2000. 292 sidor. Original pappband. (#119764)140:-
Damell, David m.fl. Svensk fältarkeologi 1963-1966.. Särtr. Helsingfors 1967. 56 sidor. Häftad. (#1892)70:-
Danefæ.. Til Hendes Majestæt Dronning Margarethe II 16 april 1980. Red. P.V. Glob. Illustr. Nationalmuseet, Kbhvn 1980. 200 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#58863)150:-
Das grossmährische Reich.. Tausendjährige Staats- und Kulturtradition. By Jaroslav Böhm, Bohuslav Havránek et al. Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Praha 1963. 143 pages + plates. Softcover. (#108243)100:-
De Laet, Sigfried J. Arkeologins metoder och problem.. Förord av docent Berta Stjernquist. Illustrerad. Sthlm 1957. 200 sidor. Häftad. (#439)100:-
De Laet, Sigfried J. Arkeologins metoder och problem.. Förord av docent Berta Stjernquist. Illustr. Sth 1957. 200 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#71273)120:-
de Laet, Sigfried J. The Low Countries.. Illustr. London 1958. 240 pages. Original cloth in torn dustjacket. (#111638)125:-
[Denisova, R.Ya., Graudonis, Ya.Ya. & Gravere, R.U.] [Kivutkalnskij mogilnik epohi bronzy.]. Illustr. Riga 1985. 166 pages + plates. Hardcover. In Russian. (#157585)145:-
Die Bronzezeit im Ostseegebiet.. Red. B. Ambrosiani. Illustr. Sthlm 1989. 160 pages. Softcover. Rapport über das Julita-Symposium 1986. (#79503)175:-
Die Verbindungen zwischen Skandinavien und Ostbaltikum auf Grund der archäologischen Quellenmaterialen.. Symposium, Tallin 1982. 152 pages. Softcover. (#1896)125:-
Dokumentation - forskning.. En fältarkeologisk programdiskussion. Sthlm 1981. 198 sidor. Häftad. Bidrag av A. Bennett, D. Damell, Å. Hyenstrand m.fl. (#25322)100:-
Dreijer, Matts The History of the Åland People I:1.. From the Stone Age to Gustavus Wasa. Transl. from the Swedish by Jocelyn Palmer. Illustr. Mariehamn 1986. 561 pages. Hardcover. Dedication. (#52319)300:-
Dyggve, Ejnar Jellingkongernes mindesmærker.. Illustr. Kolding 1956. 72 sid. (#40581)85:-
Early Medieval Studies 1-8. Stockholm KVHAA 1970-75. 8 häften i fint skick. (#204822)750:-
Early Medieval Studies 2.. Illustr. Sthlm 1970. 93 pages. Softcover. (#25463)100:-
Early Medieval Studies 5.. Illustr. Sthlm 1973. 63 pages. Softcover. (#25467)90:-
Early Medieval Studies 6.. Illustrated. Sthlm 1973. 104 pages. Soft covers. (#25471)100:-
Early Medieval Studies 7.. Illustr. Sthlm 1973. 82 pages. Softcover. (#25473)100:-
Eketorp. Die Fauna.. Befestigung und Siedlung auf Öland/Schweden. Illustr. Sth 1979. 504 pages. 4:o. Hardcover. (#1903)350:-
Eketorp. The Monument.. Fortification and Settlement on Öland/Sweden. Illustr. Sthlm 1976. 215 pages. 4:o. Hardcover. (#1905)175:-
Eketorp. The Setting.. Fortification and Settlement on Öland/Sweden. Illustr. Sthlm 1979. 127 pages + folding map. 4:o. Hardcover. (#1904)200:-
Ekholm - Studier tillägnade Gunnar Ekholm 1934.. Illustr. Gbg 1934. 305 sidor. Häftad. Tryckt i 550 ex. (#1913)170:-
Ekholm, Gunnar Bibliographia Monteliana.. Förteckning över av Oscar Montelius utgivna skrifter jämte hans posthuma verk. Uppsala 1922. 50 sidor. Häftad. (#121804)125:-
Ekholm, Gunnar Forntid och fornforskning i Skandinavien.. Illustr. Sth 1935. 384 sidor. Häftad. (#844)150:-
Ekholm, Gunnar Forntid och fornforskning i Skandinavien.. Illustr. Sth 1935. 384 sidor. Inbunden. (#1906)190:-
Ekholm, Gunnar Forntid och fornforskning i Skandinavien.. Stockholm 1935. VIII,384 sidor. Illustrerad. Privatbundet halvfranskt band (Gunnar Heberlein).Främre omslag medbundet. (#192811)250:-
Ekholm, Gunnar Forntid och fornforskning i Skandinavien.. Stockholm,Bonniers,1935. 26x18 cm. VIII,384 sidor + plansch. Inbunden med omslag i ett gediget samtida halvfranskt band med upphöjda bind och ryggdekor. Rikt illustrerat med 383 fig. i texten. Lätta blyertsunderstrykningar genomgående. (#196406)175:-
Ekholm, Gunnar Studier i Upplands bebyggelsehistoria I.. Stenåldern. Illustr. Upps. 1915. 111, LXXV sidor + tabeller och kartor. Häftad. (#1909)175:-
Ekholm, Gunnar Studier i Upplands bebyggelsehistoria I.. Stenåldern. Illustr. Upps. 1915. 111, LXXV sidor + tabeller och kartor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#41492)125:-
Ekholm, Gunnar Studier i Upplands bebyggelsehistoria II.. Bronsåldern. Illustr. Upps. 1921. 138, XXX sidor + utvikbara tabeller och karta. Häftad. (#37886)150:-
Ekholm, Gunnar Upplands stenålder.. Illustr. Upps. 1909. 91 pp + 6 utvikbara kartor. Häftad. Särtryck. (#3773)100:-
Eklund, Susanna Vaxmyra.. Två boplatser vid en bäck. Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder. Illustr. Upps. utan år (ca. 2003). 256 sidor. 4:o. Häftad. (#111660)150:-
Engström, Johan Torsburgen.. Tolkning av en gotländsk fornborg. Illustr. Aa Upps. 1984. 154 sidor. Häftad. (#1914)145:-
Engström, T. Från stenålderns boplatskultur vid Bråviken.. Illustrerad. Sthlm 1935. 60 sidor. Häftad. Dedikation. Nött rygg. (#1916)110:-
Enqvist, Arvid Från Uppländska gravfält VI.. Undersökningar vid Överhassla, Häggeby socken. Särtryck ur Upplands fornminnesfören. Tidskr. Sidorna 72-92. Häftad. (#99075)100:-
Enqvist, Arvid Några norrländska gravfynd från äldre folkvandringstid.. Utan ort och år. 27 sidor. Sista bladet fastklistrat i omslaget. Dedikation. (#99076)100:-
Enqvist, Arvid Äldre systematiska inventeringar av Medelpads fornminnen.. Illustr. Sundsvall 1943. 144 sidor. Häftad. Det gamla Medelpad N:r 1. (#21812)175:-
En väg med historia.. Forntidens östgötar i nytt ljus. Red. Anders Kaliff, Mats Larsson m.fl. Illustr. Sthlm 1992. 89 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#97566)120:-
Eriksson, Kristina Ekero, Gamla Uppsala. Människor och makter i högarnas skugga.. Illustrerad. Stockholm 2018. 352 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207207)250:-
Eriksson, Thomas Kärl och social gestik. Keramik i Mälardalen 1500 BC - 400 AD.. Alademisk avhandling, Uppsala 2009. 359 sidor. 4:o. Häftad. Nyskick. AUN 41. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 76 (#214200)250:-
Everts, S.G. De bouw van het siluur van Gotland. Proefschrift (Dissertation), Delft 1910. x,(2),161, (3) pages + 7 plates and loose map in pocket. 4:o. Bound with borg wrappers in cloth. (#199502)350:-
Excavations at Helgö I.. Report for 1954-56. Ed. Wilhelm Holmqvist et.al. Illustr. Sthlm 1961. 241 pages + 77 plates, plans, and profiles (some folding). 4:o. Softcover. (#13080)350:-
Excavations at Helgö II.. Report for 1957-1959. Ed. Wilhem Holmqvist and Birgit Arrhenius. Illustr. Sthlm 1964. XXI, 290 pages + 79 plates. 4:o. Softcover. (#13081)350:-
Excavations at Helgö III.. Report for 1960-1964. Ed. Wilhelm Holmqvist et al. Illustr. Sthlm 1970. XVII, 235 pages + 49 plates and plans. 4:o. Softcover. (#1921)300:-
Excavations at Helgö IV.. Workshop I. Ed. Wilhelm Holmqvist et al. Illustr. Sthlm 1972. 267 pages + 24 plates. 4:o. Softcover. (#1922)275:-
Excavations at Helgö IX.. Finds, Features and Functions. By Sonja Wigren and Kristina Lamm. Illustr. Sthlm 1984. 98 pages. 4:o. Softcover. (#25136)175:-
Excavations at Helgö V:1.. Workshop II. Illustr. Sthlm 1978. 151 pages. 4:o. Softcover. (#20145)175:-
Excavations at Helgö VI.. The Mälaren Area. By Åke Hyenstrand. Illustr. Sthlm 1981. 50 pages. 4:o. Softcover. (#57924)100:-
Excavations at Helgö VII.. Glass - Iron - Clay. By Agneta Lundström et al. Illustr. Sthlm 1981. 177 pages. 4:o. Softcover. (#57925)150:-
Excavations at Helgö VIII.. The Ancient Monument. Sth 1982. 64 pp. 4:o. Softcover. (#57921)125:-
Excavations at Helgö X.. Coins, Iron and Gold. By Ola Kyhlberg, Brita Malmer et al. Illustr. Sthlm 1986. 178 pages. 4:o. Softcover. (#13004)175:-
Excavations at Helgö XI.. The Holocene Development of Landscape and Enviroment in the South-East Mälaren Valley, with Special Reference to Helgö. By Urve Müller and Karin Hedin. Illustr. Sth 1988. 72 pp. 4:o. Softcover. (#1923)150:-
Excavations at Helgö XII.. Wilhelm Holmqvist - The Helgö Scholar. Building Groups 1, 4 and 5. Structures and Finds. Illustr. Sth 1994. 80 pp. 4:o. Softcover. (#57922)125:-
Fagerlund, Dan, Hamilton, John m.fl. Annelund. - en hällkista och bebyggelse från senneolitikum och bronsålder. Illustr. Upps. 1995. 201 sidor + utvikbara planer. 4:o. Häftad. RAÄ, UV-Uppsala rapport 1995:13. (#155391)200:-
Ferenius, Jonas Vårby och Vårberg.. En studie i järnålderns bebyggelsehistoria. Illustr. Sthlm 1971. 202 sidor. 4:o. Häftad. (#46392)155:-
Field Archaeology in Great Britain.. Fifth edition. Illustr. Southampton 1973. 184 pages. Softcover. Ordnance Survey. (#155395)120:-
Filip, Jan et al. Neue entdeckungen der tschechoslowakischen Archäologie.. Illustr. Prag 1966. 110 pages. Paperback with dustjacket. (#137499)100:-
Finn forntiden.. Illustr. Skellefteå 1985. 157 sidor. Häftad. Västerbottens norra fornminnesförening, meddelande XLVII. (#137002)120:-
Flatlands and Wetlands:. Current themes in East Anglian archaeology. Edited by Julie Gardiner. Illustrated. East Anglian Archaeology Report No. 50, 1993. 186 pages. 4:o. Soft covers. (#169532)150:-
Flink, Gerhard Arkeologi i Skaraborg.. En vägvisare. Illustr. Sthlm 1989. 192 sidor. Förlagsband. (#146080)150:-
Florin, Sten De äldsta skogarna och det första åkerbruket.. Illustr. Kumla 1961. 104 sidor + diagram. Särtryck ur Kumlabygden del I. (#45481)125:-
Fol, A., Nikolov, B. & Hoddinott, R.F. The New Thracian Treasure from Rogozen, Bulgaria.. Illustr. London 1986. 64 pages + plates. Softcover. British Museum exhibition catalogue. (#158436)130:-
Fornminnen.. Om arkeologin och hembygdsrörelsen. Illustr. 1984. 134 sidor. Häftad. (#49627)85:-
Fornminnen i en kustbygd.. Av Gert Magnusson m.fl. Illustr. Oskarshamn 1988. 120 sidor. 4:o. Inbunden. Oskarshamn - det egna samhället. (#66704)165:-
Fornminnesinventering Finström.. Planeringsrådet, Museibyrån, Mariehamn 1979. 101 sidor + karta. Stort, liggande format. (#102485)100:-
Fornminnesinventering Geta.. Planeringsrådet, Museibyrån, Mariehamn 1979. 46 sidor + karta. Stort, liggande format. (#178288)100:-
Fornminnesinventering Jomala, Mariehamn.. Planeringsrådet, Museibyrån, Mariehamn 1979. 128 sidor + karta. Stort, liggande format. (#178291)100:-
Fornminnesinventering Lemland, Lumparland.. Planeringsrådet, Museibyrån, Mariehamn 1979. 66 sidor + karta. Stort, liggande format. (#178290)100:-
Fornminnesinventering Saltvik.. Planeringsrådet, Museibyrån, Mariehamn 1979. 144 sidor + karta. Stort, liggande format. Häftad. (#102486)120:-
Fornminnesinventering Sund.. Planeringsrådet, Museibyrån, Mariehamn 1979. 137 sidor + karta. Stort, liggande format. (#178289)100:-
Forntida konst från Tjeckoslovakien.. Tillfällig utställning. Illustr. Statens historiska museum, Sthlm 1961. 15 sidor. Häfte. (#160657)50:-
Forntid för framtid.. Festskrift till kung Gustaf Adolf den 11 november 1972 utgiven av Svenska arkeologiska samfundet och Sveriges Radio. Illustr. Sth 1972. 265 sidor. Originalklotband. (#28083)110:-
Fornvännen.. Meddelanden från K. Svenska Historie och Antikvitets Akademien - Journal of Swedish Antiquarian Research. Årgång 1, 1906 - 2007. År 1906-25 inbundna i röda klotband, 1926-2002 i bruna klotband samt 2003-2007 i häften. Mycket välhållen svit. Lösa årgångar finns i lager. (#59064)12000:-
Fornvännen.. Tidskrift för antikvarisk forskning. Årgång 1, 1906 - 2008. Lösa, häftade årgångar (dock inte riktigt alla, men nästan). Pris per årgång Vissa, tidigare årgångar finns även inbundna. Pris 200 per årgång. (#1924)150:-
Forssander, J.E. Die schwedische Bootaxtkultur und Ihre Kontinentaleuropäischen Voraussetzungen.. Illustr. Lund 1933. 256 pages + plates. Soft covers. (#1927)250:-
Fowler, Peter J. Approaches to Archaeology.. Illustr. New York 1977. 203 pages. Original cloth. Inscribed and signed by author. (#118803)175:-
Franzén, Britt-Marie, Göthberg, Hans m.fl. Bålsta och Brunna.. Järnåldersbygd. Illustr. Upps. 1996. 257 sidor. 4:o. Häftad. RAÄ, UV-Uppsala rapport 1996:11. (#155389)150:-
Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823 1-2.. Ed. Sveinbjörn Rafnsson. Illustr. Reykjavík 1983. LII, 739 pp. Inb. 2 vol. Motsvarar Rannsakningar efter antikviteter. (#9162)340:-
Fredrik den syvende Om bygningsmaaden af oldtidens jættestuer.. Illustrerad. Anden udgave, Kbhvn, Wormianum 1974. 22 sidor. Förlagsband, lite fläckigt. (#214890)100:-
Fredsjö, Åke Studier i Västsveriges äldre stenålder.. Illustr. Diss. Gbg 1953. 193 sidor. Häftad. (#13058)250:-
Fridell, Allan Den första båtgraven vid Valsgärde i Gamla Uppsala socken.. Illustr. Sthlm 1930. Pag. 217-237. Häfte. Särtryck. (#113974)75:-
Fridh, Bengt Geofysiska metoder vid arkeologisk prospektering i Sverige.. Göteborg 1982. 74 pp med figurer i texten. A4. (#43554)85:-
Froncek, Thomas The Northmen.. Illustr. Alexandra, VA 1974. 160 pages. Hardcover. (#72430)125:-
Furmark, Charlotta Skelettgravar i Mälardalen under mellersta och yngre järnåldern.. Uppsala 1995. 61 sidor. Häftad. (#186107)100:-
Führer des Nationalmuseums.. Die dänischen Sammelungen Vorgeschichte. Illustr. Kopenhagen 1961. 132 pages. Soft covers. (#49688)125:-
Fynden från Grobin i Lettland.. Illustr. Sthlm 1930. 16 sidor + planscher. Häfte. Utställningskatalog. (#117380)75:-
Fürst, Carl M. Das Skelett von Viste auf Jäderen. Ein Fall von Skaphocephalie aus der älteren skandinavischen Steinzeit.. Mit 4 Tafeln und 8 Textfiguren. Christiania 1909. 31 pages + plates. Soft covers. (#204499)150:-
Förhistoria och medeltid i Vänge.. Arkeologiska undersökningar 1998. Av Dan Fagerlund m.fl. Illustrerad. Uppsala 1999. 218 sidor. Stort format. Häftad. (#140707)170:-
Gannholm, K.E. Slipskårestenarnas gåta.. Gotlands och Nordens slipskåror i ny belysning. Illustr. Burs, Stånga 1974. 96 sidor. Häftad. (#113627)80:-
Germania.. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Jahrgang 66, 1988, 2. Halbband. Mainz am Rhein 1988. Page 371-730. Original cloth. (#190152)300:-
Glob, P.V. Danish Prehistoric Monuments.. Denmark from the Stone Age to the Vikings. Illustr. London 1971. 351 pages. Original cloth in dustjacket. (#136943)275:-
Glob, P.V. Danske oldtidsminder.. Illustrerad. Kbhvn 1948. 172 sidor. Häftad. Med dedikation till Sune Lindqvist. (#185917)150:-
Glob, P.V. Högarnas folk.. Bronsålderns människor bevarade i 3000 år. Illustr. Sth 1971. 148 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#101560)145:-
Glob, P.V. The Bog People.. Iron-age man preserved. Transl. from the Danish. London 1975. 142 pages + plates. Paper back. (#168997)100:-
Glob, P.V. The Mound People.. Danish Bronze-Age Man Preserved. Illustr. London 1974. 184 pages. Original cloth. (#136944)140:-
Gold der Thraker.. Archäologische Schätze aus Bulgarien. (Ausstellungskatalog) Hildesheim 1980. 240 pages. Hard covers. (#180746)130:-
Graham-Campbell, James The Viking World.. Richly illustr. London 1980. 220 pages. 4:o. Cloth in dustjacket. (#35280)200:-
Graham-Campbell, James Vikingarnas värld.. Rikt illustrerad. Sthlm 1981. 220 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#25107)250:-
Graham-Campbell, James Vikingarnas värld.. Rikt illustrerad. Sthlm 1981. 220 sidor. Stort format. Original klotband utan skyddsomslag. (#178367)200:-
Graham-Campbell, James & Kidd, Dafydd The Vikings.. Illustrated. London 1980. 200 pages. 4:o. Original cloth in dust jacket. Exhibition catalogue. (#25263)150:-
Graham-Campbell, James & Kidd, Dafydd The Vikings.. Illustr. London 1980. 200 pages. 4:o. Soft covers. Exhibition catalogue. (#25112)120:-
Graziosi, Paolo Palaeolithic Art.. Illustr. New York 1960. 280 pages + 306 plates in black & white and colour. 4:o. Original cloth. (#58026)1500:-
Green, Stephen & Walker, Elizabeth Ice Age Hunters.. Neanderthals and Early Modern Hunters in Wales. Illustr. Cardiff 1991. 72 pages. Softcover. (#155621)150:-
Grieg, Sigurd Jernaldershus på Lista.. Oslo 1934. 142 sidor + XLI planscher. 4:o. Häftad. (#204504)300:-
Grieg, Sigurd Jernaldershus på Lista.. Oslo 1934. 142 sidor + XLI planscher. 4:o. Häftad. Spräckt rygg. Stämpl. (#80432)200:-
Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö.. Undersökt av Lars Kolmodin och Hjalmar Stolpe. Beskriven av Bror Schnittger och Hanna Rydh. Illustr. XIV, 86 sid. + LXX planscher. 4:o. Häftad. Något nött rygg. Inlagan loss från omslaget. (#55423)250:-
Grälls, Annika Något om slaggförekomster i övre Norrland.. Trebetygsuppsats i arkeologi. Uppsala 1986. 4:o 68 sidor. Illustrerad. Klammerhäftad stencil. (#193138)100:-
Gräslund, Bo Relativ datering.. Om kronologisk metod i nordisk arkeologi. Illustr. Aa Upps. 1974. 248 pp. Tor XVI. (#1933)140:-
Guldet från Vittene.. Illustr. 2002. 34 sidor. Häfte. (#73347)75:-
Guldskatter från Karpaterna.. Forntida och medeltida metallkonst i Rumänien. Sthlm/Göteborg 1970. 119 sidor + planscher. Häftad. Utställningskatalog. (#110475)90:-
Gustafson, Gabriel Grafundersökningar på Gotland.. Illustrerad. Stockholm 1891. 87 + 129 sidor. 2 häften utan omslag. Ur "Antikvarisk tidskrift för Sverige". (#215977)200:-
Gustawsson, K.A. Fornminnesvård.. Illustr. Sth 1965. 66 sidor. Häftad. (#17347)60:-
Gutar och vikingar.. Illustr. Sth 1983. 492 sidor. Pocket. (#72016)100:-
Göthberg, Hans, Franzén, Britt-Marie m.fl. Nyckelby och Valla. - boplatser och gravar från äldre järnålder. Illustr. Upps. 1996. 104 sidor. 4:o. Häftad. RAÄ, UV-Uppsala rapport 1996:15. (#155385)125:-
Göthberg, Hans & Holm, Jenny Arkeologisk förundersökning.. Väg E 4: Sträckan Uppsala-Mehedeby. Delobjekt 1: Uppsala-Fullerö. Delen: Gamla Uppsala-Fullerö. Gamla Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Illustr. Upps. 1997. 59 sidor. 4:o. Häftad. (#89789)100:-
Hagberg, Ulf Erik Skedemosse.. Studier i ett öländskt offerfynd från järnåldern. Illustr. Aa Sth 1967. 37 sidor. 4:o. Häfte. (#1937)75:-
Hagberg, Ulf Erik The Archaeology of Skedemosse I.. The Excavations and the Finds of an Öland Fen, Sweden. Illustr. Sth 1967. 134 pages + Plates and Maps. 4:o. Original cloth. (#2072)350:-
Hagberg, Ulf Erik The Archaeology of Skedemosse II.. The Votive Deposits in the Skedemosse Fen and their Relation to the Iron-Age Settlement on Öland, Sweden. Illustr. Sth 1967. 150 pages. 4:o. Softcover. (#2074)220:-
Hagberg, Ulf Erik The Archaeology of Skedemosse II.. The Votive Deposits in the Skedemosse Fen and their Relation to the Iron-Age Settlement on Öland, Sweden. Illustr. Sth 1967. 150 pp. 4:o. Original cloth. (#29828)250:-
Hagberg, Ulf Erik et al. The Archaeology of Skedemosse I-IV.. I: The Excavations and the Finds of an Öland Fen, Sweden. II: The Votive Deposits in the Skedemosse Fen and Their Relation to the Iron-Age Settlement on Öland, Sweden. III: Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen. IV: The Iron Age Settlements of the Skedemosse Area on Öland, Sweden. Illustr. Sthlm 1967. 134 + 150 + 236 + 144 pages + plates and maps. 4:o. Softcovers. 4 vols. (#131772)1000:-
Hagen, Anders Studier i vestnorsk bergkunst.. Ausevik i Flora. Illustrerad. Bergen 1969. 151 sidor + 16 plansjer. Häftad. Fint skick. (#180769)200:-
Hagenfeldt, Stefan E. & Palm, Rune Sandstone Runestones.. The Use of Sandstone for Erected Runestones. Illustr. Sthlm 1996. 125 pages. Original cloth in dustjacket. Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 2. (#25231)200:-
Hagerman, Maja Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige.. Illustrerad. Stockholm 2011. 442 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag (#209551)175:-
Hall, A.R. & Kenward, H.K. Environmental Evidence from the Colonia: General Accident and Rougier Street.. Illustr. London 1990. 145 pages + plates & microfilm in pocket. Softcover. The Archaeology of York 14/6. (#155595)200:-
Hall, A.R., Kenward, H.K. & Williams, D. Environmental Evidence from Roman Deposits in Skeldergate.. Illustr. London 1980. 55 pages. Softcover. The Archaeology of York 14/3. (#155574)100:-
Hallberg - Inventori in Honorem.. En vänbok till Folke Hallberg. Illustrerad. Sth 1980. 298 sidor. Stort format. Häftad. (#20131)150:-
Hallgren, Fredrik Identitet i praktik.. Lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur. Illustr. Aa Uppsala 2008. 324 sidor. Stort format. Häftad. (#149555)225:-
Handledning i kulturminnesvård.. Utgiven av Uplands Fornminnesförening under medverkan av Oscar Almgren, Sigurd Erixon, Josef Sandström och Bengt Thordeman. Uppsala 1924. 59 sidor. Klammerhäftad. (#81172)100:-
Hansen, Folke Skånska bronsåldershögar.. Illustrerad. Lund 1938. 119 sidor. Häftad. (#41587)170:-
Hansen, Liv E. Ornamentikken i overgangen mellom vikingtid og middelalder.. Illustr. C-uppsats. Upps. 1995. 62 sidor. Häftad. (#150869)70:-
Hansson, Harald Gotlands bronsålder.. Aa Sth 1927. 144 pp. + planscher och kartor. Häftad. (#13056)170:-
Hansson, Krister & Celin, Ulf Lockarp - delområde 6.. Illustr. Malmö 2006. 88 sidor + CD. 4:o. Häftad. Rapport över arkeologisk slutundersökning 43. Citytunnelprojektet. (#145252)125:-
Hansson, Pär Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden.. Exemplet Närke. Illustr. Aa Upps. 1989. 174 sidor. 4:o. Häftad. (#17293)140:-
Haslam, Jeremy & Edwards, Annette Wiltshire Towns.. The Archaeological Potential. Illustr. Devizes no date (1976?). 111 pages. Spiral bound. (#164533)110:-
Hasselrot, Pehr Forntida signaler.. Med människorna kring hällbilderna. Illustrerad. Sthlm 1994. 176 sidor. Original pappband. (#62119)175:-
Hasselrot, Pehr Hällbilder.. Hotade fornminnen. Illustrerad. Sthlm 1984. 168 sidor. Original pappband. (#61444)150:-
Hasselrot, Pehr & Ohlmarks, Åke Hällristningar.. Illustrerad. Sthlm 1966. 264 sidor. 4:o. Klotband. Skyddsomslag. (#189179)230:-
Hasselrot, Pehr & Ohlmarks, Åke Hällristningar.. Illustrerad. Sthlm 1966. 264 sidor. 4:o. Klotband. Skyddsomslaget lite nött. (#47932)210:-
Hatt, Gudmund Landbrug i Danmarks Oldtid.. Illustr. Kbhvn 1937. 160 pp + IV planscher. Häftad. Något sliten. Stämpl. (#33690)210:-
Hegardt, Johan Relativ betydelse.. Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori. Aa Upps. 1997. 277 sidor. Häftad. (#34215)125:-
Heimann, Curry Förflutna rum.. Landskapets neolitisering i sydvästra Värmland. Illustrerad. Göteborg 205. 267 sidor. Stort format. Häftad. (#179230)175:-
Heimer, Olle, Ifversson, Patric & Persson, Jenny Lockarps bytomt - delområde 8.. Illustr. Malmö 2006. 182 sidor + CD. 4:o. Häftad. Rapport över arkeologisk slutundersökning 45. Citytunnelprojektet. (#145250)125:-
Hellqvist, Magnus Urban and Rural Environments from Iron Age to Medieval Times in Northern Europe.. Evidence from Fossil Insect Remains from South-Eastern Sweden and Novgorod, Russia. Diss. Upps. 1999. Appr. 125 pages. Softcover. (#121717)150:-
Hennius, Anders Outlanders? Resource colonisation, eaw material exploitation and network in Middle Iron Age Sweden.. Illustrated. Dissertation, Uppsala 2021. 154 + 77 pages. Soft covers. (#214296)200:-
Henriksson, Heidi Popular Hunting and Trapping in Norrland.. With Introduction by Göran Rosander. Sthlm 1978. 87 pages. 4:o. Soft covers. Early Norrland 6. (#178322)150:-
Herman, Otto Das Artefakt von Olonec und was dazu gehört.. Mit Nachträgen. Budapest 1910. 13 pages + 2 plates. Softcover. (#82340)150:-
Hernek, Robert & Nordqvist, Bengt Världens äldsta tuggummi?. Ett urval spännande arkeologiska fynd och upptäckter som gjordes vid Huseby klev, och andra platser, inför väg 178 över Orust. Illustr. Kungsbacka 1995. 140 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#108302)120:-
Herner, Elisabeth Profession med tradition.. Teknisk-kvalitativ analys av den äldre bronsålderns spiralornamentik, dess central- och lokalproduktion. Illustr. Aa Lund 1987. 271 sidor. Häftad. (#9319)175:-
Herrmann, Joachim Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neisse und Elbe.. Studien auf der Grundlage archäologischen Materials. Illustr. Berlin 1968. 374 pages + folding maps in pocket. 4:o. Hardcover in torn dustjacket. (#136996)500:-
Herschend, Frands Gräv där de stod.. Illustr. Upps. 1988. 147 sidor. Häftad. (#89521)110:-
Herschend, Frands I förhållande till arkeologi.. Illustr. Upps. 1998. 176 sidor. Häftad. (#89520)150:-
Herschend, Frands Journey of Civilisation.. The Late Iron Age View of the Human World. Illustr. Upps. 2001. 199 pages. Softcover. (#89516)150:-
Herschend, Frands Myntat och omyntat guld.. Två studier i öländska guldfynd. I: Det myntade guldet. II: Det omyntade guldet. Illustr. Aa Upps. 1980. 270 sidor. Häftad. (#23416)150:-
Herschend, Frands The Recasting of a Symbolic Value.. - Three Case Studies on Rune Stones. Illustr. Upps. 1994. 123 pages. Softcover. (#50752)125:-
Hildebrand, Bengt C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837 I-II.. Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia. I: Tiden till 1826. II: Tiden 1826-1837. Upps. 1936-37. LXXXIII, IV, 836 sidor. Häftade. 2 volymer. (#15267)200:-
Hildebrand, Hans Studier i jämförande fornforskning I. Bidrag till spännets historia.. Illustrerad. Stockholm 1872-80. 288,(3) sidor+ en stor mängd planscher. Häftad. 3 delar, delvis utan omslag. Ur "Antikvarisk tidskrift för Sverige". (#215979)250:-
Hillerdal, Charlotta People in Between.. Ethnicity and material identity - a new approach to deconstructed concepts. Diss. Uppsala 2009. 317 pages. Soft covers. (#183649)170:-
Hjolman, Birgitta & Sigsjö, Ragnar Från vikingaby till lärdomsstad.. Illustr. Skara 1975. Pag. 183-297. Särtryck. (#50086)65:-
Holmqvist, Wilhelm Die Ergebnisse der Grabungen auf Helgö (1945-1974).. Illustr. Berlin 1976. Pag. 127-177. Offprint. Enclosed signed letter from the author. (#63044)150:-
Holmqvist, Wilhelm Germanic Art during the First Millenium A.D.. Sthlm 1955. 89 pages + 62 plates. Softcover. Dust jacket. (#1943)200:-
Holmqvist, Wilhelm Gravfältet vid Barkarby.. Illustrerad. Sthlm 1956. 48 sidor + 11 planscher. Häftad. (#13067)80:-
Holmqvist, Wilhelm Guldhalskragarna.. Illustrerad. Sthlm 1980. 126 sidor. Original pappband. (#25342)150:-
Holmqvist, Wilhelm Valöfyndet.. Illustr. Sth 1956. 65 sidor. Häftad. (#13049)90:-
Holmqvist, Wilhelm Vår tidiga konst.. Efterskrift av Olov Isaksson. Illustr. Sth 1977. 159 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#25341)125:-
Holmqvist, Wilhelm m.fl. Helgö.. Den gåtfulla ön. Illustrerad. Sthlm 1969. 200 sidor. Original klotband. (#1945)115:-
Holmqvist, Wilhelm m.fl. Helgö.. Den gåtfulla ön. Illustr. Sth 1969. 199 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#33728)105:-
Holm, Sigurd Studier öfver Uppsala universitets anglosaxiska myntsamling.. Uppsala 1917. 8, 34, 76 sidor. Häftad. Sista avsnittet = Studier öfver personnamnen å mynten... (#44650)170:-
Holm, Sigurd Studier öfver Uppsala universitets anglosaxiska myntsamling.. Uppsala 1917. 8 + 34 + 76 sidor. Häftad. Fuktskadad. Sista delen: Studier öfver personnamnen å mynten... (#46078)125:-
Hommerberg, Sigge Hallstattidens relativa kronologi I.. Hallstatt A och B (allt som utkom). Illustr. Aa Lund 1946. 156 pages. 4:o. Soft covers. (#12207)170:-
Hommerberg, Sigge Hallstattidens relativa kronologi I. Hallstatt A och B (allt som utkom).. Illustrerad. Lund. C.W.K. Gleerup. 1946. 29,5 x 23 cm. 156 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Dedikation. (#194597)300:-
Hoops, Johannes (herausg.) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 3: Bilrost - Brunichilde.. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Walter De Gruyter, Berlin 1978. 589 pages. Bound in original red half leather. Very fine. (#190189)350:-
Hougen, Bjørn Fra seter till gård.. Studier i norsk bosetningshistorie. Illustr. Oslo 1947. 364 sidor. Häftad. (#20157)295:-
Hougen, Bjørn Grav og gravplass. Eldre jernalders gravskikk i Østfold og Vestfold.. Illustrerad. Kristiania 1924. 57 sidor. Häftad. Loss från omslaget. (#204508)140:-
Hulthén, Birgitta Ceramics and Clays at Ancient Högom.. A Ceramological Study. Illustr. Sthlm 1995. 26 pages. Pamphlet. Stamped. (#80427)80:-
Hulthén, Birgitta On Ceramic Technology During the Scanian Neolithic and Bronze Age.. Illustr. Diss. Sth 1977. 228 pp. 4:o. (#13014)235:-
Hunting and Fishing.. Nordic symposium on Life and a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day. Illustrated. Edited by Harald Hvarfner. Norrbottens Museum 1965. 539 pages. Original cloth. (#173046)200:-
Hvarfner, Harald Fångstmän och nybyggare i Ångermanälvens källområden under järnåldern.. Illustrerad. Stockholm 1957. 104 sidor. Original linneband med fläckig främre pärm. (#209969)150:-
Hvass, Lone Jernalderen 1-2.. 1: Landsbyen og samfundet. 2: Bønder, købmænd og krigskarle. Illustr. af Flemming Bau. Kbh 1980. 130 + 138 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. 2 vol. Sesams Danmarkshistorie. (#157463)200:-
Hyenstrand, Eva Bergström Romartida rikedom runt Billingen.. Illustr. Falköping 2005. 155 sidor. Häftad. (#209255)150:-
Hyenstrand, Eva Bergström Romartida rikedom runt Billingen.. Illustr. Falköping 2005. 155 sidor. Häftad. Dedikation från "Eva o Åke". (#144738)150:-
Hyenstrand, Åke Ancient Monuments and Prehistoric Society.. Sthlm 1979. 165 pages. Softcover. (#144741)150:-
Hyenstrand, Åke Centralbygd - Randbygd.. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Aa Sth 1974. 168 sidor + kartor. 4:o. Häftad. (#12988)300:-
Hyenstrand, Åke Centralbygd - Randbygd.. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Aa Sth 1974. 168 sidor + kartor. 4:o. Häftad. En hel del understrykningar med blyerts och rödpenna. (#202098)200:-
Hyenstrand, Åke Fornlämningsdata.. Några förstudier till ett forskningsprogram. Illustr. 1975. 104 pp. (#13102)85:-
Hyenstrand, Åke Kulturlandskap och bebyggelsehistoria.. Kring ett forskningsfält med exempel från forntid och medeltid. Sthlm 1983. 110 sidor. Häftad. (#25351)125:-
Hyenstrand, Åke Kulturminnesvårdsprogram för Kopparbergs län 1.. Arkeologisk inledning. Illustr. med kartor. Falun 1982. 148 sidor. Häftad. (#150860)125:-
Hårdh, Birgitta Grunddragen i Nordens förhistoria.. Kompendium för ARK 021. Illustr. Lund 1996. 153 sidor. A4. Häftad. (#127822)100:-
Hällristningar i Kville härad, SVENNEBY socken.. Dokumentation Åke Fredsjö. Illustr. Göteborg 1971. 103 sidor. 4:o. Häftad. (#30273)170:-
Hällristningar i Sverige.. Av Å. Fredsjö, S. Janson och C.-A. Moberg. Illustr. Sth 1956. 142 sidor. Häftad. (#164864)120:-
Hällristningar i Sverige.. Av Å. Fredsjö, S. Janson och C.-A. Moberg. Illustr. Sth 1956. 142 sidor. Original pappband. (#70955)150:-
Hällristningar och hällmålningar i Sverige.. Red. Sverker Janson m.fl. Illustr. Tredje omarbetade och utökade upplagan. Sthlm 1989. 253 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#72003)200:-
Indreko, Richard Mesolitische und Frühneolitische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien.. Illustr. Sthlm 1964. 278 pages. Softcover. (#1958)200:-
Interim.. Bulletin of the York Archaeological Trust. (Later: Arhaeology of York.) Volume 1, 1973 - Volume 17, 1991. 4 issues per volume. Missing issues: 1:1, 4:3, 6:1, 10:3-4 and 11:2. In 5 original files + 3 loose. (#155301)500:-
Jaanusson, Hille Hallunda.. A Study of Pottery from the Late Bronze Age Settlement in Central Sweden. Diss. Sthlm 1981. 140 pages. Softcover. (#1960)125:-
Jacob, Karl Hermann & Gäbert, Carl Die altsteinzeitliche Fundstelle Markkleeberg bei Leipzig.. Illustr. Leipzig 1914. 105 pages + plates and folding profile. Softcover. (#82344)200:-
Janson, Sverker, Biörnstad, Margareta & Hvarfner, Harald Jämtlands och Härjedalens historia.. Arkeologisk inledning. Illustr. Sth 1962. 172 sidor. Original linneband i skyddsomslag. (#23484)200:-
Janson, Sverker & Hvarfner, Harald Ancient Hunters and Settlements in the Mountains of Sweden.. Archaeological and Ethnological Investigations Carried out in Connection with Power-Station Projects and Lake Regulation Schemes. Illustr. Sth 1966. 128 pages + plates and map. 4:o. Hardcover. (#1966)200:-
Janson, Sverker & Hvarfner, Harald Från Norrlandsälvar och fjällsjöar.. Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökning i samband med kraftverksbyggen och sjöregleringar. Illustr. Sth 1960. 130 sidor + 123 bilder & utvikbar karta. Original klotryggsband. (#125867)200:-
Janson, Sverker & Janson, Bengt Hällristningar vid Nämforsen.. Illustr. CEWE-förlaget 1980. 48 sidor. Originalklotband. (#130271)110:-
Janson, Sverker & Westman, David Hällristningar vid Fiskeby.. Rikt illustr. Sth 1966. 44 sidor. Original klotband. Stort format. (#25098)100:-
Jansson, Ingmar Ovala spännbucklor.. En studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från Björkö-fynden. Illustr. Aa Upps. 1985. 238 sidor. 4:o. Häftad. (#27629)190:-
Jansson, Sven B.F. Stenfynden i Hovs kyrka.. Lund 1962. 39 sidor + planscher. Häftad. (#13103)100:-
Janzon, Gunborg O. Gotlands mellanneolitiska gravar.. Illustr. Sthlm 1974. 356 sidor. Stort format. Häftad. (#46425)300:-
Jennbert, Kristina et.al. Regions and Reflections. In Honour of Märta Strömberg. Illustrated. Lund 1991. xvi, 408 pages. Original hardcover. Acta Archaeologica Lundensia Series in 80 No 20. (#216091)240:-
Jernalderen.. Turistforeningen for Danmark årbog 1961. Red. av K. Bure. Illustr. Odense 1961. 144 sidor. Häftad. (#49687)85:-
Jibréus, Dan Repliker av vikingatida skandinaviska skeppstyper.. 2:a uppl. Illustr. Upps. 2000. 46 sidor. A4. Limhäftad. (#33825)75:-
Johansen, Øystein Metallfunnene i østnorsk bronsealder.. Kulturtilknytning og forutsetninger for en marginalekspansjon. Oslo 1981. 202 sidor + 33 planscher. Häftad. Dedikation. (#126953)200:-
Johansson, Henrik Vapen under yngre järnålder ur ett praktiskt perspektiv.. Illustr. C-uppsats. Upps. 1999. 73 sidor. Häfte. (#137036)55:-
Johansson, Lars Socio-ekonomiska strukturer i tidigt neolitikum och deras förutsättningar.. Studier över Bistoft LA 11 - ett boplatsfynd från Schleswig-Holstein. Illustr. Aa Göteborg 1979. 118 pp + planer och profiler. 4:o. (#26394)190:-
Johansson, Per The Lure of Origins.. An Inquiry into Human-Environmental Relations, Focused on the "Neolithization" of Sweden. Diss. Lund 2003. 267 pages. Softcover. (#74486)225:-
Jorns, W. Zur östlichen Abgrenzung der Hunsrück-Eifel-Kultur.. Mit 3 Bildtafeln. Leipzig 1942. 25 pages. Softcover. (#82338)125:-
Kaliff, Anders Arkeologi i Östergötland.. Scener ur ett landskaps förhistoria. Illustr. Upps. 1999. 163 sidor. Häftad. (#89517)150:-
Kaliff, Anders Den besjälade stenen.. Illustr. Utan ort och år. (16) sidor. Klammerhäftad. Utställningskatalog från Vitlycke museum. (#111281)75:-
Kaliff, Anders The Spirit of the Stone.. Illustr. No place or date. (16) pages. Staple bound. Exhibition catalogue from the Vitlycke Museum. (#111280)75:-
Karhunhammas 15.. Illustr. Åbo (Turku) 1973. 83 pages. Softcover. In English and German. (#151243)100:-
Karhunhammas 9.. Toimittaja Aino Nissinaho. Illustr. Turku 1985. 177 pages. A4. Softcover. Offset. (#89804)100:-
Karlenby, Leif Bronsyxan som ting och tanke.. Upps. 2002. 128 sidor. Häftad. (#89518)125:-
Karlenby, Leif Ett tvärsnitt genom Gamla Uppsala socken.. Arkeologiska undersökningar inför gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsala och Storvreta. Illustrerad. Sthlm 1993. 128 sidor + bilagor. Stort format. Häftad. (#181352)160:-
Karlenby, Leif (red.) Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva.. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 2005. 239 sidor. Förlagsband. (#209107)200:-
Kazakevicius, Vytautas and others (editors), Archaeologia Baltica 4.. Illustrated. Vilnius 2000. 269 pages. Original hard covers. (#203317)150:-
Kenward, Harry K. The Analysis of Archaeological Insect Assemblages: A New Approach.. Illustr. London 1978. 68 pages + plates. Softcover. The Archaeology of York 19/3. (#155586)100:-
Kenward, Harry K. & Williams, Dorian Biological Evidence from the Roman Warehouses in Coney Street.. London 1979. 105 pages. Softcover. The Archaeology of York 14/2. (#155588)100:-
Kilian, Lothar, Zum Ursprung der Germanen.. Bonn 1988. 119 pages + plates. Original hard covers. (#202196)150:-
Kisa, Anton Das Glas im Altertume 3.. Unter mitwirkung von Ernst Bassermann-Jordan. Mit einem Beitrag über Funde antiker Gläser in Skandinavien von Oskar Almgren. Mit Gesamtregister, 7 Formentafeln und 115 Abbildungen im Text. Leipzig 1908. Pag. 691-978. Original cloth. Very fine copy. Hiersemanns Handbücher III:3. Volume 3 only. (#97087)500:-
Kjellén, Einar Upplands hällristningar.. The Rock Carvings of Uppland, Sweden. Illustr. Sth 1976. 196 pages. 4:o. Softcover. Text in Swedish and English. (#1971)200:-
Kjellén, Einar & Hyenstrand, Åke Hällristningar och bronsålderssamhälle i sydvästra Uppland.. Illustr. Upps. 1977. 136 sidor. Häftad. Upplands fornminnesförenings tidskrift 49. (#12943)125:-
Kjellmark, Bernhard Agathon Om Svearnes invandring. och Sveriges beröring med länderna öster om Österjön i äldsta tider. Akademisk Afhandling, Uppsala 1857. 20 sidor. Häftad. Blanka omslag. Svaga fuktfläckar i marginalerna. (#109468)150:-
Kjellmark, Knut En stenåldersboplats i Järavallen vid Limhamn.. Aa Sth (Uppsala) 1903. 144 sidor + 7 planscher. Häftad. (#25386)125:-
Klindt-Jensen, Ole Vikingarnas värld.. Illustrerad av Svenolof Ehrén. Sthlm 1967. 240 sidor. Original linneband. Skyddsomslag. (#7453)250:-
Klingspor, Bogislaw Grunddragen av Sveriges äldsta bebyggelsehistoria.. I geografisk-arkeologisk belysning. 88 pp. + kartor. Häftad. (#13061)140:-
Klintberg, Mathias Anteckningar om Gotland.. Några anteckningar om Gotland i verkligheten och Gotland i skrift. Illustr. Sthlm 1909. 182 sidor. Häftad. (#49631)155:-
Kloiber, Ämilian Die Menschen von Linz-Zizlau 1-2.. Baierische Gräberfelder des 7. Jhs. auf dem Gelände der VÖEST. 1: Bildband. 2: Mit einem Beitrag von Herbert Mitscha-Märheim. Linz 1975. 251 + 112 pages + plates & plans in pocket. Softcovers. 2 vols. (#128005)300:-
Knarrsröm, Bo Flint, a Scanian Hardware.. Illustr. Lund 2001. 207 pages. 4:o. Hardcover. (#129293)230:-
Krogh, Knud J. Gåden om Kong Gorms Grav. Historien om Nordhojen i Jelling.. Udgivet af Carlsbergfondet og Nationalmuseet 1993. 269 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Vikingekongernes monumenter i Jelling 1. (#212061)250:-
Kyhlberg, Ola Helgö och Birka.. Kronologisk-topografisk analys av grav- och boplatser. Sthlm 1980. 105 sidor. Häftad. (#46374)125:-
Kyhlberg, Ola Vikt och värde.. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi under yngre järnålder. I. Helgö. II. Birka. Aa Illustr. Sthlm 1980. 329 sidor. Häftad. (#46372)170:-
Kühn, Herbert Europas förhistoriska klippkonst.. Översedd av Holger Arbman. Illustr. Sthlm 1955. 360 sidor + planscher. Originalklotband. (#470)200:-
Königsson, Lars-König The Holocene History of the Great Alvar of Öland.. Illustr. Diss. Upps. 1968. 172 pages + maps and diagrams in pocket. Original cloth with dust jacket. (#190151)300:-
Königsson, Lars-König The Holocene History of the Great Alvar of Öland.. Illustr. Diss. Upps. 1968. 172 pages + maps and diagrams in pocket. Softcover. (#51010)200:-
Königsson, Lars-König Traces of Neolithic Human Influence upon the Landscape Developement at the Bjurselet Settlement, Västerbotten, Northern Sweden.. With an archaeological introduction by Hans Christiansson. Umeå 1970. 32 pp + utvikbara tabeller. Stamped. (#17539)60:-
Lager, Linn Den synliga tron.. Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige. Illustr. Aa Upps. 2002. 273 sidor. Häftad. (#73823)150:-
Lagerqvist, Lars O. & Odelberg, Maj Kungen gräver.. En bok om arkeologer och arkeologi. Red. Olov Isaksson. Illustr. Sthlm 1972. 160 sidor. Originalklotband i något defekt skyddsomslag. (#17360)65:-
Lamm, Jan Peder Fornfynd och fornlämningar på Lovö.. Arkeologiska studier kring en uppländsk järnåldersbygd. Aa Sth 1973. 137 pp. + figurer, kartor och planscher. 4:o. Häftad. En del blad lösa. (#144609)200:-
Lamm, Jan Peder The Published Writings of Wilhelm Holmqvist 1934-1974.. Sthlm 1975. 21 pages. Staple bound. (#128645)75:-
Larsson - Midvinterblot.. Illustr. Sth 1983. 96 sidor. Pocket. Historia i fickformat. (#56438)85:-
Larsson - Midvinterblot.. Illustr. Sth 1983. 96 sid. Pocket. Något lös i bindningen. Historia i fickformat. (#115711)75:-
Larsson, Lars, Larsson, Thomas B. och Arrhenius, Birgit Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern.. Illustrerad. Signum, Lund 1994. 243 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Fint ex. Signums svenska konsthistoria. (#185501)300:-
Larsson, Lars och Bozena Wyszomirska (red.) Arkeologi och religion. Rapport från arkeologidagarna 16-18 januari 1989.. Illustrerad. Lund 1989. 154 sidor. Häftad. (#218542)150:-
Larsson, Stefan Stadens dolda kulturskikt.. Lundaarkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för källmaterialsproduktion 1890-1990. Illustr. Aa Lund 2000. 378 sidor. Häftad. (#108371)250:-
Leeds, E.T. Early Anglo-Saxon Art and Archaeology.. Being the Rhind lectures delivered in Edinburgh 1935. Illustrated. Oxford 1936. xii,130 pages + 33 plates. Original cloth. Dust jacket. (#168968)200:-
Lekberg, Per Yxors liv. Människors landskap.. En studie av kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges senneolitikum. Illustr. Aa Upps. 2002. 330 sidor. Häftad. (#74488)150:-
Lepiksaar, Johannes Animal Remains at Tornrör.. A Study of a Thanatocoenosis (Late Iron Age to Recent Times). Upps. 1980. 42 pages. 4:o. Softcover. Striae 10. (#117307)100:-
Lepiksaar, Johannes A Study of Animal Remains at Tornrör.. A Study of a Thanatocoenosis (Late Iron Age to Recent Times). Upps. 1980. 42 pages. 4:o. Staple bound. Striae 10. (#121716)85:-
Les barbares et la mer.. Les migrations des peuples du nord-oust de l'Europe du Ve au Xe sičcle. Textes réunis et présentés par Jean-Yves Marin. Illustr. Caen 1992. 175 pages. Softcover. Exhibition catalogue. (#72231)125:-
Lindberger, Elsa Anglo-Saxon and Later British Coins.. Uppsala University Coin Cabinet. Ed. by Mark Blackburn and Harald Nilsson. Illustr. Uppsala 2006. 124 pages including catalogue and plates (depicting 741 coins). Original cloth. Sylloge of Coins of the British Isles 52. (#159463)300:-
Lindbom, Peter Vapnen under wreccornas tid, 150-500 e.Kr.. Om de romerska auxiliarpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt. Illustr. Aa Upps. 2006. 287 sidor. 4:o. Häftad. (#95614)300:-
Lindquist, Sven-Olof Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Östergötland.. Hallebyundersökningen I. Illustr. Sth 1968. 164 sidor + 8 planscher i kartbilaga. 4:o. Häftad. (#12993)250:-
Lindqvist - Sune Lindqvist.. Tryckta skrifter 1909-1962. Upps. 1962. 31 sidor. Originalklotband. (#87958)100:-
Lindqvist, Sune En hjälm från Valsgärde.. Uppsala 1931. 21 sidor text + 8 planscher. Häftad. Inbjudningsskrift (#181575)100:-
Lindqvist, Sune En hjälm från Valsgärde.. Uppsala 1931. 21 sidor text + 8 planscher. Häftad. Tagen ur band. (#181844)75:-
Lindqvist, Sune Svenskarna i heden tid.. Illustr. Sth 1935. 264 sidor. Häftad. (#17362)85:-
Lindqvist, Sune Svenskarna i heden tid.. Illustr. Sth 1935. 264 sidor. Originalklotband. (#41511)125:-
Lindqvist, Sune Svenskt forntidsliv.. Ill. Sth 1944. 302 sidor. Original klotband. (#16801)125:-
Lindqvist, Sune Svenskt forntidsliv.. Illustr. Sth 1944. 302 sidor. Häftad. (#7477)85:-
Lindqvist, Sune Uppsala högar och Ottarshögen.. Illustrerad. Sthlm 1936. 364 sidor. 4:o. Häftad. Ryggen något nött i överkant. (#187392)300:-
Lindqvist, Sune Uppsala högar och Ottarshögen.. Illustrerad. Sthlm 1936. 364 sidor. 4:o. Häftad. Stämpel. (#202104)300:-
Lindqvist, Sune Uppsala och Jelling.. Saertryk af Vejle ants historiske samfunds festskrift 1955. Kolding 1955. 50 sidor. Häftad. (#180745)130:-
Lindqvist, Sune Vendelkulturens ålder och ursprung.. Illustr. Sth 1926. 203 pp. Häftad. (#1990)105:-
Lindqvist, Sune Vår folkvandringstids historia.. Illustr. Särtryck ur Fornvännen 1922 sidorna 166- 188. Häftad. Dedikation. (#99090)100:-
Lindqvist, Sune Vår svenska guldålder.. Illustr. Upps. 1945. 144 sidor. Häftad. Behandlar 400-talet. (#1989)70:-
Lindström, Jonathan De dödas tempel. Om arkeologi och jakten på stenålders själ.. Stockkholm 2011. 383 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick, (#212698)150:-
Lindälv, Elof Fornfynd och fornminnen i norra Halland.. Illustr. Lund 1967. 311 sidor. Häftad. (#17363)145:-
Lithberg, Nils Die Steinzeit Gotlands.. Aus dem schwedischen übersetzt von Dr. Phil. Heinz Hungerland. Stockholm 1916. (6),109,(5) pages + plates and maps. Soft covers. (#196265)300:-
Lithberg, Nils Gotlands stenålder.. Aa Uppsala 1914. 136 sidor + 191 figurer och 8 kartor. Häftad. Tejpad rygg. Bakre omslaget skadat. (#13018)125:-
Lithberg, Nils Gotlands stenålder.. Aa Uppsala 1914. 136 sidor + 191 figurer och 8 utvikbara kartor. Häftad. (#21340)170:-
Lithberg, Nils Gotlands stenålder.. Aa Uppsala 1914. 136 sidor + 191 figurer och 8 utvikbara kartor. Häftad. Nött rygg. (#178240)140:-
Ljungkvist, John En hiar atti rikR.. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder. Illustr. Aa Upps. 2006. 237 sidor. 4:o. Häftad. (#127225)200:-
Lõugas, Vello & Selirand, Jüri Arheoloogiga Eestimaa teedel.. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Illustr. Tallinn 1989. 410 pages. Softcover. (#89776)145:-
Luho, Ville Die Askola-Kultur.. Die frühmesolitische Steinzeit in Finnland. Illustr. Helsinki 1956. 167 pages + LIV plates. Softcover. Stamped. (#146315)300:-
Lundberg, Oskar Forntopografiska forskningsmetoder.. Tillämpade på Kumla socken i Närke. Inledning till bebyggelsehistoria. Sth 1951. 60 sidor. Häftad. (#1991)85:-
Lundholm, Bengt Abstammung und Domestikation des Hauspferdes.. Diss. Upps. 1947. 287 pages + plates. Softcover. (#128277)350:-
Lundqvist, G. & Nordahl, E. Falu gruvas ålder. i geologisk och arkeologisk belysning. Illustr. Två undersökningar utgivna av Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag, Upps. 1963. 80 sidor. Häftad. (#100424)110:-
Lundström - Skepp och smide.. Artiklar tillägnade Per Lundström. Illustr. Sthlm 1987. 239 sidor. Förlagsband. (#25336)125:-
Lundström, Agneta Helgö-studier 1.. Frågor kring handel, hantverk och samhälle. Aa Sthlm 1971. 32 sidor. 4:o. Häftad. (#46401)85:-
Lundström, Inga & Theliander, Claes m.fl. Såntorp.. Ett gravfält i Västergötland från förromersk järnålder till tidig medeltid. Anläggningsbeskrivningar, dokumentation och analyser. Illustr. Göteborg 2004. 341 sidor. 4:o. Häftad. (#95693)250:-
Lundström, Per Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping I-II.. I: Studier kring ett totalundersökt komplex. II: Fornlämningar och fynd. Illustr. Sthlm 1965-70. 119 + 145 sidor + planscher och karta. 4:o. Häftade. 2 volymer. Stämplar. (#131774)400:-
Löfstrand, Lars Yngre stenålderns kustboplatser.. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. Illustr. Aa Upps. 1974. 185 sidor. Häftad. (#20061)145:-
MacGregor, Arthur Finds from a Roman Sewer System and an Adjacent Building in Church Street.. Illustr. London 1976. 31 pages. Softcover. The Archaeology of York 17/1. (#155569)100:-
MacGregor, Arthur Roman Finds from Skeldergate and Bishophill.. Illustr. London 1978. 66 pages. Softcover. The Archaeology of York 17/2. (#155567)100:-
Magnusen, Finn & Thomsen, C.J. Efterretninger om Mindesmærkerne ved Jellinge. og de derved i Aarene 1820 og 1821 foretagne Undersøgelser m.m. Faksimil av original från 1823. Odense 1973. 78 sid. + plansch. Inbunden. (#71639)100:-
Magnusson, Gert Essunga kommuns förhistoria.. Essunga 1985. 95 sidor. Häftad. Illustrerad. (#213717)120:-
Magnusson, Magnus Viking Expansion Westwards.. Illustr. London 1973. 152 pages. Cloth in dustjacket. (#59000)145:-
Makt och människor i kungens Sigtuna.. Sigtunautgrävningen 1988-90. Red. Sten Tesch. Illustr. Sigtuna 1991. 168 sidor. 4:o. Häftad. (#1996)200:-
Malmer - Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. I-II.. Studies in honour of Mats P. Malmer. Ed. G. Burenhult et. al. Oxford 1987. 548 pages. 4:o. Soft covers. 2 vols. (#13012)400:-
Malmer, Mats P. Gropkeramiksboplatsen Jonstorp RÄ.. Illustr. Sthlm 1969. 115 sidor + utvikbar profilritning. Häftad. (#390)125:-
Maringer, Johannes Vorgeschichtliche Religion.. Religionen im steinzeitichen Europa. Einsiedeln 1956. 328 pages. Original cloth. Dust jacket. (#126755)275:-
Martin, Henri Etudes d'archéologie celtique. Notes de voyages dans les pays Celtiques et Scandinave. Paris, Didier 1872. (4),iv,424,(4) pages. Soft covers. (#200070)450:- (bild)
Mathiassen, Therkel Nordvestsjællands Oldtidsbebyggelse.. Illustr. Kbh 1959. 163 sidor + planscher varav flera utvikbara i ficka. 4:o. Häftad. Stämpl. (#146303)375:-
Mathiassen, Therkel Stenaldersbopladser i Aamosen.. Illustr. Kbh 1943. 226 sidor + utvikbar karta. 4:o. Häftad. Nötta omslag, ryggen missfärgad. Inlagan fin. Stämpl. (#146219)250:-
Mauser-Goller, Katharina Die relative Chronologie des Neolithikums in Südwestdeutschland und der Schweiz.. Basel 1969. 107 pages. 4:o. Softcover. (#146306)200:-
Med arkeologen Sverige runt.. En uppslagsbok. 2:a uppl. Illustr. Sth 1980. 366 sidor. Originalpappband. (#17675)150:-
Med arkeologen Sverige runt.. En uppslagsbok. 3:a uppl. Illustr. Sthlm 1987. 442 sidor. Originalpappband. (#125866)170:-
Med arkæologen Danmark rundt.. Illustrerad. Kbhvn 1966. 440 sidor. Originalpappband. (#92967)100:-
Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening I:1-5.. Göteborg 1893. 387 sidor + planscher och kartor. Inbundna i ett halvfranskt band med blekt rygg. (#178199)300:-
Meinander, C.F. Carl Axel Nordman.. Helsingfors 1991. 182 sidor. Häftad. (#115729)135:-
Mejsholm, Lotta Gränsland.. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien. Akad. avh. Uppsala 2009. 298 sidor. Häftad. (#183672)185:-
Mellan sten och brons.. Uppdragsarkeologi och forskning kring senneolitikum och bronsålder. Red. Hans Bolin, Anders Kaliff, Torun Zachrisson. Illustr. Sthlm/Upps. 2001. 152 sidor. Häftad. (#88556)150:-
Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord.. 1836 - 1850 + 1866 - 1907, 1909 - 1924 and 1926/27. Copenhagen. Maps and engravings (missing in first volume, 1836-39) Uncut in soft covers. Some covers damaged. (#177383)2500:-
Meschke, Christian Early Norrland Sites on the Umeälven.. A study of a cultural-historical survey. Illustr. Sth 1977. 320 pages. Softcover. Early Norrland 3. (#26098)200:-
Meschke, Christian En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall.. Med osteologisk analys av H. Sellstedt och N-G Gejvall. Illustr. Sth 1967. 64 sidor. Häftad. (#7907)75:-
Metody opracowania i publikacji zrķdel archeologicznych.. Illustr. Warszawa 1985. 136 pages. Softcover. (#143967)125:-
Meurman, Richard Silverberg i Järnbärarland.. Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammardateringar. Illustr. Aa Upps. 2000. 184 sidor. Häftad. (#34223)150:-
Miljö och livskvalitet under vikingatid och medeltid.. Fem föreläsningar från ett symposium i Stockholm hösten 1990. Göran Dahlbäck (red.). Sthlm 1995. 124 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia. Opuscula 3. (#97755)120:-
Moberg, Carl-Axel Innan Sverige blev Sverige.. Ill. Sth 1964. 128 sidor. Pocket. (#7495)100:-
Moberg, Carl-Axel Introduction ā l'archéologie.. Illustrated. Paris 1976. 260 pages. Soft covers. (#126805)200:-
Moberg, Carl-Axel På tal om forntid.. Illustr. av Ernst Clausen. Sth 1963. 157 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#19907)100:-
Moberg, Carl-Axel Spår från tusentals år.. Sveriges forntid i Sveriges Radio. Ill. Sth 1966. 80 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#7494)80:-
Moberg, Carl-Axel Studier i bottnisk stenålder I-V.. Illustr. Sth 1955. 137 sidor. Häftad i skyddsomslag. (#13064)125:-
Moberg, Carl-Axel & Olsson, Ulf Ekonomisk historisk början.. Försörjning och samhälle. Illustr. Sth 1973. 180 sidor. Häftad. (#11099)100:-
Montelius - Oscar Montelius 150 Years.. Proceedings of a Colloquium ... Stockholm 1993. Ed. Paul Åström. Illustr. Sthlm 1995. 112 pages. Softcover. (#134273)100:-
Montelius, Oscar Bibliographie de l'archéologie préhistorique de la Sučde. pendant le XIXe sičcle. Stockholm 1875. 106 pages. Soft covers. Stamped. (#172110)150:-
Montelius, Oscar Bronsåldern i norra och mellersta Sverige.. Illustr. Sthlm 1871. Pag. 173-430. Halvklotband. (#98630)350:-
Montelius, Oscar De mandelformiga flintverktygens ålder.. Stockholm 1919. 60 sidor. Häftad utan omslag. Ur "Antikvarisk tidskrift för Sverige". (#215980)125:-
Montelius, Oscar Den förhistoriska fornforskarens metod och material.. Stockholm 1891. 28 sidor.Häftad utan omslag. (#215983)100:-
Montelius, Oscar Die Kultur Schwedens in corchristlicher Zeit.. Übersetzt von Carl Appel. Mit 190 Holzschnitten. Berlin 1885. (8),198 pages. Soft, slightly worn covers. (#189384)250:-
Montelius, Oscar Dolkar, spjut- och pilspetsar av ben och sten, särskilt inom det germanska området.. Illustrerad. Sthlm 1925. 90 sidor. Häftad. Arkeologisk tidskrift för Sverige 22:2. (#175847)150:-
Montelius, Oscar Hjulformiga spännen.. Illustr. Sth 1909. Pag. 109-119. Särtryck (#20022)50:-
Montelius, Oscar Lifvet i Sverige under hednatiden.. Illustr. 3:e uppl. Sthlm 1905. 168 sidor. Dekorerat originalklotband. (#96234)150:-
Montelius, Oscar Mästerstycken i Statens Historiska Museum 1-2.. Avbildade och beskrifna. Sthlm 1912. 26 sidor text + 20 planscher. Folio. 2 häften. Allt som utkom. (#156377)350:-
Montelius, Oscar Ringsvärd och närstående typer.. Illustr. Sth 1924. 60 sidor. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 22:4. (#13075)100:-
Montelius, Oscar Sveriges forntid.. Försök till framställning af den svenska fornforskningens resultat. II. Atlas 1-2. Stenåldern och bronsåldern, Järnåldern. Sth 1872. 182 planscher + 24 sidor text. Något nött original klotband. Text I. Stenåldern saknas. (#203723)500:-
Montelius, Oscar Sveriges forntid.. Försök till framställning af den svenska fornforskningens resultat. Text I. Stenåldern (allt som utkom). II. Atlas 1-2. Stenåldern och bronsåldern, Järnåldern. Sth 1872-74. 162 pp. + 182 planscher + 24 sid. text. I ett enkelt, något nött och skadat skinnryggsband. (#205517)500:-
Montelius, Oscar Wann begann die allgemeine Verwendung des Eisens?. Sonderabdr. Illustr. 1913. 42 pages. Softcover. (#13119)70:-
Moore, J. & Jennings, D. Reading Business Park.. A Bronze Age Landscape. Illustr. Oxford 1992. 128 pages + folding plans. 4:o. Softcover. Thames Valley Landscapes: The Kennet Valley 1. (#157612)225:-
Narr, Karl J. Kultur, Umwelt und Leiblichkeit des Eiszeitmenschen.. Illustr. Stuttgart 1963. 142 pages. Original cloth in dustjacket. (#146317)145:-
Nationalmuseets Bog om Sjældne Fund fra de Seneste Aar.. Illustr. Kbhvn 1925. 72 pp. Bl.a. Hoby-, Hjortspring- och Egtvedfynden. (#20133)100:-
Natural Science in Archaeology.. In Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. A Report to The European Science Foundation Committee for Archaeology. Kbhvn 1978. 92 pages. Softcover. (#17365)75:-
Natural Science in Archaeology.. In Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. A Report to The European Science Foundation Committee for Archaeology. Kbhvn 1978. 92 pages. Softcover. Stamped. (#90772)70:-
Nerman, Birger Den gotländska fornforskningens historia.. En översikt. Illustr. Sth 1945. 40 sidor. Häftad. (#13043)100:-
Nerman, Birger Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit.. Illustr. Sth 1929. 185 pages. Softcover. As new. (#13053)325:-
Nerman, Birger Gamla Upsala - svearikets hjärtpunkt.. Illustr. Sth 1943. 112 sidor. Häftad. (#3899)150:-
Nerman, Birger Grobin-Seeburg. Ausgrabungen und Funde.. Illustrated. Stockholm 1958. XII, 200 pages + 61 plates. 4:o. Softcover. (#13005)500:-
Nerman, Birger När Sverige kristnades.. Illustr. Sth 1945. 193 pp. Inb. (#14100)150:-
Nerman, Birger När Sverige kristnades.. Illustr. Sth 1945. 193 sidor. Häftad. (#3363)125:-
Nerman, Birger Sveriges första storhetstid.. Illustr. Sth 1942. 256 sidor. Häftad. (#2012)125:-
Nerman, Birger Sveriges rikes uppkomst.. Illustr. Sth 1941. 231 sidor. Häftad. (#17113)125:-
Neugebauer, Johannes-Wolfgang & Simperl, Kurt Als Europa erwachte.. Österreich in der Urzeit. Illustr. Salzburg 1979. 328 pages + plates. Original cloth in dustjacket. (#130389)125:-
Neumann, Alfred Die römischen Baureste am Hof 9.. Wien 1958. 35 pages + XII plates & folding plan in pocket (plate XIII). Paperback. Excavation in Vienna. (#137504)100:-
Nielsen, Allan Berg & Vellev, Jens Arkitekt Frits Uldall - arkæolog i Jylland.. Illustr. Moesgård, Højbjerg 1985. 80 sidor. Häftad. (#139270)75:-
Nihlén, John Gotlands stenåldersboplatser.. Illustr. Aa Sth 1927. 236 sidor. Häftad. (#2015)185:-
Nihlén, John Äldre järntillverkning i Sydsverige.. Studier rörande den primitiva järnhanteringen i Halland och Skåne. Illustrerad. Stockholm 1939. 140 sidor. Häftad. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie 9. (#20715)170:-
Nilsson, Inger A Computer Registration System for the Early Neolithic Material from the Alby Fisher-Hunter Settlement on Öland.. Upps. 1982. 24 pages. 4:o. Staple bound. Striae 8. (#121715)75:-
Nilsson, Inger Annan sten än flinta från stenåldersboplatsen Alby 3:3, Hulterstad sn, Öland.. Katalog. Illustr. Upps. 1976. Ca. 50 sidor. 4:o. Häftad. Stencilerad. (#121714)100:-
Nilsson, Sven Skandinaviska Nordens ur-invånare, ett försök i komparativa ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia I-II.. Andra upplagan, med anmärkningar och tillägg, samt 6:te kapitlet (om bronskulturens orientala ursprung) omarbetadt. Försedd med xylografier och en mängd litografierade figurer. Första bandet. Stenåldern. Andra bandet. Bronsåldern. Stockholm,P.A.Norstedt & söner 1862-66. 27,5x22 cm. (6),VIII,(2),214 sidor + 13 litografiska planscher, (4),54,(4),55-102,(2),103-171,(1) sidor + 5 litografiska planscher. Sammanbundna i ett samtida svart halvfranskt band med upphöjda bind och ryggdekoration. Något nött på pärmen. Vattenrand i marginalen på titelbladet som sedan avtar i storlek och tydlighet blad för blad. Försvinner helt vid sidan 71. (#195822)2500:- (bild)
Nilsson, Sven Skandinaviska Nordens ur-invånare I. Stenåldern.. Ett försök i komparativa Ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia. Stenåldern. Andra upplagan, med anmärkningar och tillägg, samt 6:te kapitlet (om bronskulturens orientala ursprung) omarbetadt. Försedd med xylografier och en mängd litografierade figurer. Sthlm 1866. (6), VIII, (2), 214 sidor + 14 planscher. 4:o. Original pappband. Fuktfläck i marginalen. Blyertsanteckningar på planscherna. Del II, Bronsåldern, utkom. (#54432)450:-
Nordahl, Else Reykjavík. from the Archeological Point of View. Illustr. Upps. 1988. 150 pages. 4:o. Softcover. (#80175)175:-
Nordahl, Else m.fl. Båtgravar i Gamla Uppsala.. Spår av en vikingatida högreståndsmiljö. Illustr. Upps. 2001. 109 sidor + planer i ficka. 4:o. Häftad. (#89514)175:-
Nordén, Arthur Felsbilder der Provinz Ostgotland in Auswahl.. Aufgesucht, abgebildet und mit einer Einleitung versehen. Illustr. Hagen i. W und Darmstadt 1923. 44 pp + 61 plates, several folding. Original hard covers. 4:o. (#17305)300:-
Nordén, Arthur m.fl. Stenåldersboplatser i Östergötland I.. (Allt som utkom.) Innehåller: Östergötlands äldsta stenåldersboplats av A. Nordén. Nya stenåldersboplatser inom Kolmården av T. Engström & H. Thomasson. Ett boplatsområde i Kvarsebo socken av T. Engström & H. Thomasson. En stenåldersboplats vid Valdemarsvikens strand av Olof Janse. Illustr. Sthlm 1932. 16, 28, 56, 24 sidor. Häftad. Spår av tejp vid ryggen. 1 vol. (#21366)150:-
Nordhagen, Rolf De senkvartære klimavekslinger i Nordeuropa og deres betydning for kulturforskningen.. Illustr. Oslo 1933. 246 sidor + utvikbar tabell. Häftad. Stämpl. (#80785)150:-
Nordiska arkeologmötet i Helsingfors 1951.. Berättelse över mötet och dess förhandlingar sammanställd av C.F. Meinander. Illustr. H-fors 1951. 100 sidor. Häftad. (#2020)100:-
Nordisk kultur I Befolkning under forntiden.. Utg. Haakon Shetelig. Illustr. Sth 1936. 161 sidor. Häftad. (#400)150:-
Nordisk kultur I Befolkning under forntiden.. Utg. Haakon Shetelig. Illustr. Sth 1936. 161 sidor. Klotband. (#80663)175:-
Nordisk kultur XV B Dräkt.. Utg. Poul Nørlund. Illustr. Sth 1941. 172 sidor. Häftad. Något lite skadad rygg. (#17278)200:-
Nordisk kultur XXVII Konst.. Utg. Haakon Shetelig. Illustr. Sth 1931. VIII, 467 sidor. Halvfranskt band. (#61779)350:-
Nordisk kultur XXVII Konst.. Utg. Haakon Shetelig. Illustr. Sth 1931. VIII, 467 sidor. Häftad. (#28497)250:-
Nordisk kultur XXVII Konst.. Utg. Haakon Shetelig. Illustr. Sth 1931. VIII, 467 sidor. Klotband. Stämpl. Bläckunderstrykningar i kapitlet Folkkonst. (#80653)250:-
Nordiskt guldsmide. under järnåldern. Illustr. Sthlm 1964. 42 sidor + planscher. Häfte. (#127793)75:-
Nordlund, Helena Åqvist Garaselet.. En stratigrafisk studie genom sammanfogning av stenartefakter. Illustr. C-uppsats Upps. 1992. 51 sidor. Häftad. (#111227)50:-
Nordström, Alf & Ferenius, Jonas Huddinge forntid.. Illustr. Huddinge 1984. 101 sidor + karta i ficka. Häftad. Huddinge historia 5. (#102855)100:-
Nordsvensk forntid.. Red. Hans Christiansson och Åke Hyenstrand. Illustr. Umeå 1969. 268 sidor. Häftad. (#2021)150:-
Nordsvensk forntid.. Red. Hans Christiansson och Åke Hyenstrand. Illustr. Umeå 1969. 268 sidor. Häftad. Stämpel. (#143274)150:-
Norr, Svante Aspekter på äldre bronsålder i norra Mälardalen.. Med bidrag till frågan om kantyxans datering i Norden. Upps. 1988. 88 sid + planscher. A4. (#66501)75:-
Norrtäljetrakten under forntiden.. En översikt utarbetad av Riksantikvarieämbetet. Illustrerad. Sthlm 1945. 164 sidor. Häftad. (#170764)175:-
Notelid, Michel Det andra påseendet I-II.. I: En studie av övergångar i den arkeologiska diciplinens historia. II: Den omvända diskursen. Aa Upps. 2000. 217 + 43 sidor. 2 häftade vol. (#48110)150:-
Nylén, Erik Die Jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands.. Funde, Chronologie, Formenkunde. Illustr. Diss. Upps. 1955. 560 pp + plan and tables in pocket. 4:o. Original half cloth. (#178212)400:-
Nylén, Erik Die Jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands.. Funde, Chronologie, Formenkunde. Illustr. Diss. Upps. 1955. 560 pp + plan and tables in pocket. 4:o. Soft coves (#17303)300:-
Nylén, Erik Gotländischer Runensteinstil I.. Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit. Illustr. Sthlm 1972. 22 pages + plates. 4:o. Softcover. (#2022)100:-
Nylén, Erik Kring järnålderns andra period.. Illustr. Sth 1956. 36 sidor. Häftad. (#13068)60:-
Nylén, Erik Mellan brons- och järnålder.. Ett rikt gravfynd och dess datering med konventionell metod och C14. Illustr. Sth 1972. 48 sidor. Häftad. (#13070)60:-
Näsman, Ulf Glas och handel i senromersk tid och folkvandringstid.. En studie kring glas från Eketorp-II, Öland, Sverige. Illustr. Upps. 1984. 166 sidor. 4:o. Häftad. (#2010)200:-
Odelberg, Maj Med portfölj och ritstift.. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare. Illustrerad. Sthlm 1993. 159 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#37168)150:-
Ohlmarks, Åke Gravskeppet.. Studier i förhistorisk nordisk religionshistoria. Sth 1946. 236 sidor + 2 kartor. Häftad. (#11485)210:-
Oldeberg, Andreas Det nordiska bronsåldersspännets historia.. Med särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning i Sverige. Illustr. Sth 1933. 280 sidor. Häftad. (#13022)170:-
Oldeberg, Andreas Die ältere Metallzeit in Schweden I-II.. Illustr. Sthlm 1974-76. 410 + 224 pages + plates. 4:o. Softcovers. 2 vols. (#2026)450:-
Oldeberg, Andreas Hällkistan från Ingemarstorp.. Med benbestämningar av N.G. Gejvall. Illustr. Sth 1954. 68 sidor. Häftad. (#43679)105:-
Oldeberg, Andreas Hällkistan från Ingemarstorp.. Med benbestämningar av N.G. Gejvall. Illustr. Sth 1954. 68 sidor. Häftad. Spår av tejpad vid ryggen. Stämpl. (#143272)85:-
Oldeberg, Andreas Skälbyfyndet.. En boplatslämning från den yngre bronsåldern. Illustr. Sth 1960. 56 sidor. Häftad. (#17366)85:-
Oldtiden. Tidskrift for norsk forhistorie.. Bind IV. Saerhefte. Avhandlinger tilegnet K. Rygh. Kristiania 1914. 130 sidor. Häftad. Loss från omslaget. Stämpel. (#181559)200:-
Olika perspektiv. på en arkeologisk undersökning i västra Östergötland. Red. Anders Kaliff. Illustr. Linköping 1999. 95 sidor. Häftad. (#127831)125:-
Olsén, Pär Norrköpingstraktens fornminnen.. Illustrerad. Sthlm 1945. 174 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Norrköpings historia. (#17283)135:-
Om brunnar. - arkeologiska och botaniska studier på Håbolandet. Inga Ullén, Håken Ranheden, Thomas Eriksson, Roger Engelmark. Illustr. Sthlm 1995. 82 sidor. Häftad. (#97014)110:-
Onsten-Molander, Anna & Wikborg, Jonas Trekanten och Björkgården.. Boplatslämningar från brons- och järnålder vid Fullerö. Undersökningar för E4, RAÄ 601 & 602, Gamla Uppsala socken, Uppland. Illustr. Upps. 2006. 242 sidor. 4:o. Häftad. (#127218)185:-
Ottaway, Patrick Roman York.. Illustr. London 1993. 125 pages. Softcover. (#97742)150:-
Oxenstierna, Eric C.G. Die Urheimat der Goten.. Illustr. Diss. Upps. 1948. XI, 266 pages. Softcover. (#2032)300:-
Oxenstierna, Eric C.G. Järnålder, guldålder.. Rikt illustr. Sth 1957. 243 sidor. Stort format. Häftad. (#28502)200:-
Oxenstierna, Eric C.G. Så levde vikingarna.. Illustrerad. Sthlm 1959. 256 sidor. Häftad. (#35155)150:-
Oxenstierna, Eric C.G. Så levde vikingarna.. Illustr. Sth 1959. 256 sidor. Original klotryggsband. (#2034)170:-
Palaeo-Ecological Investigations in Northern Sweden.. By P. Huttunen, I.U. Olson, K. Tolonen and M. Tolonen. Illustr. Sth 1972. 80 pp. Early Norrland 1. (#1898)100:-
Paor, Liam de Archaeology.. An illustrated introduction. Penguin 1967. 111 pages. Paper back. (#175388)100:-
Perrin, J.R. Roman Pottery from the Colonia (1): Skeldergate and Bishophill.. Illustr. London 1981. 66 pages. Softcover. The Archaeology of York 16/2. (#155592)125:-
Perrin, J.R. Roman Pottery from the Colonia 2: General Accident and Rougier Street.. With a Report on Amphorae from York by D.F. Williams. Illustr. London 1990. 132 pages + plates, folding plan and microfilm in pocket. Softcover. The Archaeology of York 16/4. (#155594)200:-
Petersen, Th. Meldalsfundene.. En gravplads under flat mark fra ældre jernalder paa Vahaugen i Meldalen. Illustr. Kristiania 1923. 63 sidor + 3 planscher. 4:o. Häftad. Lite nötta omslag. Norske oldfund IV. (#12947)150:-
Petersson, H. Bertil A. Anglo-Saxon Currency.. King Edgar's Reform to the Norman Conquest. Diss. Lund 1969. 294 pages + folding plate. Softcover. Stamped. (#12138)250:-
Petré, Bo Arkeologiska undersökningar på Lovö 1.. Neolitikum, bronsålder och äldsta järnålder. Undersökningar 1971-1980. Illustr. Sth 1981. 81 sidor. 4:o. Häftad. (#2036)125:-
Petré, Bo Arkeologiska undersökningar på Lovö 1-4.. Illustr. Sthlm 1981-84. 81 + 404 + 182 + 236 sidor. 4:o. Häftade. 4 volymer. (#2041)680:-
Petré, Bo Arkeologiska undersökningar på Lovö 2.. Fornlämning RAÄ 27, Lunda. Illustr. Sth 1984. 404 sidor. 4:o. Häftad. (#2038)255:-
Petré, Bo Arkeologiska undersökningar på Lovö 3.. Gravar, gravfält och boplatser på Lovö. Undersökningar 1976-1984. Illustr. Sth 1984. 182 sidor. 4:o. Häftad. (#2039)170:-
Petré, Bo Arkeologiska undersökningar på Lovö 4.. Bebyggelsearkeologisk analys. Illustr. Sth 1984. 236 sidor. 4:o. Häftad. (#2040)210:-
Petré, Bo Rapport, delundersökning av fornl. 56, Hemmet, Lovö sn, Uppland.. Illustr. Sthlm 1978. 45 sidor. 4:o. Häftad. Stencilerad. (#110529)75:-
Pettersson, Johan och Kristiansson, Gunnel Hällristningar på Tjörn.. Illustrerad. Dalaförlaget, Malung 1977. 149 sidor. Stort format. Klotband. (#181396)150:-
Pfeilstücker, Suse Spätantikes und germanisches Kunstgut in der frühangelsächsischen Kunst.. Nach lateinischen und altenglischen Schriftquellen. Diss. Berlin (Bonn) 1936. 244 pages + plates. Soft covers. Stamped. (#56973)250:-
Pieces of the Past.. Archaeological Excavations by the Department of the Environment for Northern Ireland. Edited by Ann Hamlin and Chris Lynn. Illustr. Belfast 1988. 109 pages. Softcover. (#158434)300:-
Pilet, Christian A ciel ouvert. Treize sičcles de vie.. VIe av. J-C VIIe ap. J-C. La nécropole de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados). Illustr. Paris 1987. 79 pages. 4:o. Hardcover. (#155381)200:-
Plutzar, Friedrich Die Ornamentik der Runensteine.. Illustr. Sth 1924. 106 pages. Soft covers. (#9315)95:-
Praehistorische Zeitschrift 1937-38.. Herausgegeben von Wilhelm Unverzagt. Illustr. Berlin 1938. 468 pages. Softcovers. 2 parts. XXVIII-XXIX Band. (#114264)150:-
Praehistorische Zeitschrift 1941-42.. Herausgegeben von Wilhelm Unverzagt. Illustr. Berlin 1942. 438 pages. Worn softcover, spine cracked. XXXII-XXXIII Band. (#114266)100:-
Pravék 1992/2.. Nová rada. Illustr. Brno 1994. 388 pages + plates. Softcover. (#128017)125:-
Pravék 1999/9.. Nová rada. Illustr. Brno 2000. 502 pages. Softcover. (#128018)125:-
Prehistoric Graves as a Source of Information.. Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992. Ed. Berta Stjernquist. Illustr. Sthlm 1994. 271 pages. Softcover in dustjacket. (#134678)125:-
Prehled vyzkumu 39 (1995-1996).. Illustr. Brno 1999. 538 pages. 4:o. Softcover. (#128013)150:-
Prehled vyzkumu 40 (1997-1998).. Illustr. Brno 1999. 450 pages. 4:o. Softcover. (#128014)150:-
Projekt Gläborg - Rabbalshede 1.. Teknisk rapport. Redaktörer: Pia Claesson och Betty-Ann Munkenberg. Illustr. Uddevalla 2003. 263 sidor. 4:o. Förlagsband. CD-bilaga saknas. Arkeologiska undersökningar längs E6 i Bohuslän. (#132414)150:-
Proxima Thule.. Sverige och Europa under forntid och medeltid. Red. Per Gustaf Hemberg. Illustr. Sth 1962. 240 sidor. 4:o. Häftad. (#2042)210:-
Pryor, Francis Excavation at Fengate, Peterborough, England: The Fourth Report.. Illustr. Leicester 1984. XV, 302 pages + folding plans. Softcover. (#136992)350:-
Påhlsson, Ingemar och Landström, Klas-Håkan Västannorstjärn - en pollenanalytisk undersökning med arkeologisk bakgrundsbeskrivning.. Riksantikvarieämbetet 1981. 24 sidor. A4. Häftad. (#185715)110:-
Pörtner, Rudolf Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit.. Städte und Stätten deutscher Frühgeschichte. Illustrated. Signum, Güthersloh no date (c. 1960). 448 pages. Pocket. (#118476)100:-
Rácz, István Kivikirves ja hopearisti.. Suomen esihistorian taideaarteita. Johdannon kirjoittanut C.F. Meinander. Illustr. Helsinki 1951. 176 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#181386)220:-
Raddatz, Klaus Husby 2.. Ein Gräberfeld der Eisenzeit in Schleswig. Katalog, Tafeln und Plan des Gräberfeldes. Neumünster 1974. 87 pages + 231 plates & folding plan in pocket. 4:o. Softcover. Part 2 only; may be the only published part. (#127813)200:-
Rafnsson, Sveinbjörn Byggđaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum.. Brot úr byggđasögu Íslands. Illustr. Reykjavík 1990. 111 pp. 4:o. Stämpl. (#28071)170:-
Rannsakningar efter antikviteter. - ett symposium om 1600-talets Sverige. Red. E. Baudou och J. Moen. Illustr. Sth 1995. 208 sidor, Häftad. (#13051)150:-
Rannsakningar efter antikviteter II:1.. Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland. Text. Utg. Ingemar Olsson, Nils-Gustaf Stahre och Carl Ivar Ståhle. Sthlm 1969. VIII, 325 sidor. Häftad. (#13021)150:-
Rannsakningar efter antikviteter III:1.. Öland, Småland, Blekinge, Halland, Skåne. Text. Utg. Nils-Gustaf Stahre. Sth 1992. 284 sidor. Häftad. (#13020)150:-
Rannsakningar efter antikviteter IV.. Ortnamns- och personnamnsregister. Red. Carl Ivar Ståhle och Nils-Gustaf Stahre. Sthlm 1998. 162 sidor. Häftad. (#127389)100:-
Rausing, Gad Arkeologien och naturvetenskaperna.. Illustr. Lund 1958. 116 sid. Häftad. (#43650)100:-
Rausing, Gad Arkeologien som naturvetenskap.. Illustr. Lund 1971. 254 sidor. Häftad. (#20126)150:-
Rausing, Gad Arkeologien som naturvetenskap.. Illustr. Lund 1971. 254 sidor. Häftad. Stämpl. Nedre delen av ryggen nött. (#96743)145:-
Renfrew, Colin Arkeologi och språk.. Det indoeuropeiska ursprungets gåta. Illustr. Sth 1989. 323 sidor + planscher. Häftad. (#21377)145:-
Richards, J.D., Heighway, C. & Donaghey, S. Union Terrace: Excavations in the Horsefair.. Illustr. London 1989. 40 pages + plates and folding plans & microfilm in pocket. Softcover. The Archaeology of York 11/1. (#155590)125:-
Rudebeck, Elisabeth & Ödman, Chatarina Kristineberg.. En gravplats under 4 500 år. Illustr. Malmö 2000. 286 sidor + planscher. 4:o. Förlagsband. Malmöfynd 7. (#108440)300:-
Rydbeck, Otto Den medeltida borgen i Skanör. Historik, undersökningar och fynd.. Illustrerad. Lund 1935. 228 sidor + utvikbar plan. Förlagets klotryggsband. (#181358)450:-
Rydh, Hanna Förhistoriska undersökningar på Adelsö.. Illustrerad. KVHAA. Stockholm 1936. 234 sidor + utvikbara planer. 4:o. Häftad. Fint skick (#146308)450:-
Rydh, Hanna & Schnittger, Bror Där fädrens kummel stå I-II.. En utfärdsbok för stockholmstraktens fornlämningar. Andra upplagan. Illustr. Sthlm 1928. 94 + 87 sidor + annonser. Häftade. 2 volymer. (#49536)85:-
Röstorp - ett västsvenskt röjningsröseområde i skogsmark.. Av Pär Connelid, Catharina Mascher och Eva Weiler. Illustr. Sthlm 1993. Pag. 15-38. Klammerhäftad. Särtryck. (#113208)75:-
Sachsen Symposion Skara 1983.. Red. U.E. Hagberg, L. Jacobzon och C. Ask. Illustr. Skara 1984. 128 pp. Softcover. (#23431)80:-
Sahlqvist, Leif Det rituella landskapet.. Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur. Illustr. Aa Upps. 2000. 210 sidor. 4:o. Häftad. (#34240)150:-
Sahlström, K.E. & Gejvall, N-G. Bankälla och Stora Ro.. Två västgötska brandgropsgravfält. Illustr. Sth 1954. 90 sidor. Häftad. (#13122)100:-
Sahlström, K.E. & Gejvall, N-G. Gravfältet på Kyrkbacken i Horns socken, Västergötland.. Illustr. Sthlm 1948. 197 sidor. Häftad. (#92973)170:-
Sahlström, K.E., Svensson, Hilding & Melin, Daniel Kåkinds härads fornminnen.. Illustr. Skövde 1928. 108 sidor + utvikbar karta. Häftad. Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie N:r 2. (#25356)200:-
Salin, Bernhard Minnesteckning över Oscar Montelius.. Tillsammans med: Gunnar Ekholm, Bibliographia Monteliana. Förteckning över av Oscar Montelius utgivna skrifter jämte hans postuma verk. Uppsala 1922. 44 + 48 sidor. Häftad. Stämpel. KVHAA handlingar 34:3:1. (#123805)150:-
Samhälle och ekosystem.. Om tolkningsproblem i antropologi och arkeologi. Red. Anders Hjort. Sthlm 1983. 95 sidor. Häftad. Forskningsrådsnämnden, rapport 83:7. (#98736)100:-
Santesson, O.B. Magiska skifferredskap. från Norrlands stenålder. Sthlm 1941. 40 sidor + planscher. Häftad. (#43647)120:-
Sborník IV.. Západoceského muzea v Plzni. Karel Sklenár: Praveke nálezy na rokycansku. Illustr. Plzen 1989. 162 pages. Softcover. (#128034)100:-
Sborník VIII.. Západoceského muzea v Plzni. Illustr. Plzen 1992. 202 pages. 4:o. Softcover. (#128036)125:-
Sborník XV.. Západoceského muzea v Plzni. Illustr. Plzen 2000. 176 pages + 1 folding table & 1 folding plan in pocket. 4:o. Softcover. (#128035)140:-
Schietzel, Kurt Stand der siedlungsarchäologischen Forschung in Haithabu.. Ergebnisse und Probleme. Illustr. Neumünster 1981. 123 pages. Softcover. Inscribed by "Kurt". Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 16. (#157573)150:-
Schnittger, Bror Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid Kvarnby och S. Sallerup i Skåne.. Illustrerad. Akad. Afh. Upsala 1910. 102 sidor. Tillsammans med: Knut Stjerna, Före Hällkisttiden. Med 179 figurer. 164 sidor. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 19. (#175862)250:-
Schnittger, Bror Hälsingborgstrakten under forntiden.. Illustr. Uppsala 1925. Sid. 71-106. Nött exemplar. (#6161)100:-
Schrader, O. Die Indogermanen.. Mit 6 Tafeln. 3. Auflage. Leipzig 1919. 132 pages + plates. Original hard covers. (#104268)120:-
Schroeter-Bieler, Lisa Skandinavien.. Der Himmel über Europas Wiege. Gestalten auf nordischen Felsbildern der Bronzezeit. Ein Versuch, sie zu verstehen und zu deuten. Illustr. Freiburg im Breisgau 1987. 155 pages + c. 120 plates. Folio. Original hardcover in dustjacket. (#2058)500:-
Schutz, Herbert The Prehistory of Germanic Europe.. Illustrated. Yale University Press 1983. viii,421 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. Fine. (#218793)225:-
Schwedische Felsbilder von Göteborg bis Strömstad.. Hagen i W, Folkwang Verlag 1919. 4:o. 72 pages + plates. Original half cloth. Book-plate. Werke der Urgermanen. (#193263)300:-
Schübeler, Fr. Chr. Om nordmændenes landhusholdning i oldtiden.. Illustrerad. Christiania 1861. (2),20 sidor. Häftad utan omslag. (#221067)150:-
Schürer von Waldheim, W. Uppländska stenåldersfynd kända år 1884.. Sthlm 1891. 64 sidor. Häftad. Främre omslag felar. Antiqvarisk tidskrift för Sverige 8:4. (#175851)100:-
Segerberg, Ann Bälinge mossar.. Kustbor i Uppland under yngre stenåldern. Illustr. Aa 1999. 243 sidor. 4:o. Häftad. (#34226)150:-
Selinge, Klas-Göran Agrarian Settlements and Hunting Grounds.. A Study of the Prehistoric Culture Systems in a North Swedish River Valley. Diss. Sth 1979. 246 pages. 4:o. Softcover. (#2060)250:-
Selling, Dagmar Wikingerzeitliche und Frühmittelalterliche Keramik in Schweden.. Illustr. Diss. Sthlm (Upps.) 1955. 277 pages + 72 plates. 4:o. Softcover. (#2062)325:-
Serner, Arvid On "Dyss" Burial and Beliefs about the Dead during the Stone Age.. With Special Regard to South Scandinavia. An Archaeological and Historico-Religious Research. Diss. Lund 1938. 252 pages + figures. Soft covers. (#107217)275:-
Seton - Selling, Dagmar Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare.. Illustr. Sth 1945. 138 pp. Häftad. (#13027)125:-
Settlement and Economy in Later Scandinavian Prehistory.. Edited by Kristian Kristiansen. Oxford 1984. 224 pages. A4. Soft covers. BAR International Series 211. (#171907)250:-
Shetelig, Haakon Arkeologi - Historie - Kunst - Kultur.. Mindre avhandlinger. Illustr. Bergen 1947. 308 sidor. Halvläderband. (#77254)300:-
Shetelig, Haakon Norges forhistorie.. Problemer og resultater i norsk arkæologi. Oslo 1925. 227 pp + 10 planscher. Häftad. (#28077)170:-
Shetelig, Haakon Norges forhistorie.. Problemer og resultater i norsk arkæologi. Oslo 1925. 227 pp + 10 planscher. Klotband. Stämpel. (#75770)220:-
Shetelig, Haakon Préhistoire de la Norvčge.. Oslo 1926. 280 pages + plates. Slightly damaged half leather. (#190790)150:-
Shetelig, Haakon Préhistoire de la Norvčge.. Oslo 1926. 280 pages + plates. Softcover. Dedikation till brodern Jakob. (#80782)150:-
Shetelig, Haakon & Falk, Hjalmar Scandinavian Archaeology.. Trans. E.V. Gordon. Illustr. Illustr. Oxford 1937. XXX, 460 pages + 62 plates. Original cloth. (#25122)250:-
Sigtuna anno 1000. - ett idéseminarium kring ett nytt historiskt arkeologiskt museum i kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna, den 28-29 maj 1991. Illustr. Sigtuna 1992. 133 sidor. A4. Häftad. (#111656)125:-
Similar Finds? Similar Interpretations?. Glastonbury-Gothenburg-Gotland. Nine Essays. Ed. C-A Moberg. Gothenburg 1981. C. 410 pages. Softcover. (#20159)200:-
Simonsen, Povl Bibliografi over Nord-Norges arkeologi.. Tromsø/Oslo 1964. 122 sidor + utvikbar karta. Häftad. Acta Borealia B 8. (#90499)150:-
Simonsen, Povl Fortidsminner nord for Polarsirkelen.. Illustrerad. Oslo 1970. 197 sidor. Häftad. (#122743)140:-
Sites & Monuments.. National Archaeological Records. Edited by Carsten U. Larsen. Illustr. Kbh 1992. 250 pages. 4:o. Original hardcover. (#157589)300:-
Sjöborg, Nils Henric Andra tomen af Samlingar för Nordens fornälskare,. innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och stensättningar i Sverige och Norrige. Stockholm, Hörberg 1824. (2), 204 (8) sidor. Oskuren i marmorerat pappband. OBS! Endast texten. 60 litograferade planscher samt ett litografiskt titelblad saknas här. (#204062)250:-
Sjöborg, Nils Henric Samlingar för Nordens fornälskare,. Tredje tomen. Stockholm, Hörberg 1830. (8),191 sidor + 60 litograferade planscher samt ett litografiskt titelblad. Samtida nött och skadat skinnryggsband. (#199099)900:-
Sjöborg, Nils Henric Samlingar för Nordens fornälskare.. Urval av planscher och text med inledning och kommentar av Maj Odelberg. Illustr. Sthlm 1978. 108 sidor. Originalklotband. (#47884)125:-
Sjøvold, Thorleif Oldsaksamlingens tilvekst 1940-1949.. Illustr. Tromsø 1952. 90 sidor. Häftad. Acta Borealia B 1. (#90601)120:-
Sjøvold, Thorleif Osebergfunnet og de andre vikingeskipsfunn.. Illustr. Oslo 1957. 80 sidor. Häftad. (#201355)100:-
Sjøvold, Thorleif The Viking Ships in Oslo.. Illustrated. Universitetets oldsaksamling, Olso 1979. 80 pages. Soft covers. (#168930)120:-
Sjøvold, Thorleif Vikingeskipene.. En kort orientering om vikingeskipsfunnene. Illustr. Oslo 1952. 32 sidor. Häftad. (#34121)125:-
Sjøvold, Thorleif Vikingskipene i Oslo.. En kort orientering om Tuneskipet, Gokstadskipet og Osebergskipet. Illustrerad. Oslo utan år (ca. 1950) 64 sidor. Häftad. (#188949)80:-
Sjøvold, Thorleif Vikingskipene i Oslo.. Illustrerad. Oslo 1985. 80 sidor. Häftad. (#25349)100:-
Sjøvold, Thorleif Åse-anlegget på Andøya.. Et nord-norsk tun-anlegg fra jernalderen. Illustr. Tromsø/Oslo/Bergen 1971. 34 sidor. Häftad. Acta Borealia B 12. (#90609)100:-
Skalks gæstebog 85.. Illustr. Århus 1985. 133 sid. Originalklotband. (#72953)110:-
Skjølsvold, Arne Slettabøboplassen.. Et bidrag til diskusjonen om forholdet mellom fangst- og bondesamfunnet i yngre steinalder og bronsealder. Illustrerad. Stavanger 1977. 380 sidor. Häftad. (#171895)250:-
Skoglund, Peter m.fl. Hällristningar i Kronoborgs län.. Motiv, myter och dokumentation. Illustr. Lund 2006. 88 sidor. 4:o. Förlagsband. (#144803)175:-
Skre, Dagfinn, Pilø, Lars & Pedersen, Unn The Kaupang Excavation Project. Annual Report 2000.. Illustr. Oslo 2000. 32 pages. 4:o. Staple bound. (#144805)50:-
Skre, Dagfinn, Pilø, Lars & Pedersen, Unn The Kaupang Excavation Project. Annual Report 2001.. Illustr. Oslo 2001. 32 pages. 4:o. Staple bound. (#144807)50:-
Skäggesta, Fiskvik och Prästtorp.. RAÄ 484, 485, 574, 578, 583 Litslena socken, Uppland. Av Hans Göthberg, Britt-Marie Franzén, Jenny Holm, Agneta Åkerlund. Illustr. Uppsala 1996. 241 sidor. 4:o. Häftad. Arkeologi på väg - undersökningar för E 18. (#89782)125:-
Sköld, Per Edvin Söderslätts förhistoria.. Illustrerad. Lund 1968. 221 sidor + karta. Häftad. (#100157)200:-
Sköld, Per Edvin Söderslätts förhistoria.. Illustrerad. Lund 1968. 221 sidor + karta. Klotband med skyddsomslag. (#183617)200:-
Sofková, Jaroslava Gunnar Ekholms tryckta skrifter 1910-1971.. Uppsala 1974. 23 sidor. Klammerhäftad. (#128610)75:-
Spindler, Konrad Mannen i isen.. Illustr. Sthlm 1996. 376 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#71912)160:-
Steensberg, Axel Ancient Harvesting Implements. A Study in Archaeology and Human Geography.. Køpenhavn, Gyldendals 1943. 4:o. XIX,275 pages + folding maps in pocket. Illustrated. Covers repaired with adhesive tape. (#193141)200:-
Steensberg, Axel Atlas over Borups agre.. 1000-1200 e.Kr. Illustr. Kbh 1968. 114 sidor + utvikbara kartor (textdel) + 96 planscher (kartor) + utvikbara kartor i ficka (atlasdel). Häftade. 2 vol. (#144768)450:-
Steensberg, Axel Bondehuse og vandmøller i Danmark gennem 2000 år.. Med et bidrag af Valdemar M. Mikkelsen. Illustr. Kbhvn 1952. 325 sidor + utvikbara planer och tabeller. Häftad. Dedikation. (#20355)250:-
Steensberg, Axel & Christensen, J.L. Østergaard Store Valby I-III.. Historisk-arkæologisk undersøgelse af en nedlagt landsby på Sjælland. Illustr. Kbh 1974. 472 + 424 sidor + bilagor. 2 häftade volymer samt bilagorna i separat kassett. (#22050)700:-
Stenberger, Christiansson och Malmer Konsten i Sverige.. Forntiden och den första kristna tiden. Illustrerad. Sthlm 1974. 102 sidor. Häftad. (#174806)120:-
Stenberger, Mårten Det forntida Sverige.. Illustr. Sth 1964. 870 sidor. Originalklotband. (#2080)200:-
Stenberger, Mårten Sten Brons Järn.. Svensk förhistoria i korta kapitel. Illustr. Sth 1969. 375 sidor + planscher och utvikbart tidsschema. Pocket. (#48520)100:-
Stenberger, Mårten Västeråstraktens förhistoria.. Illustrerad. Västerås 156. 116 sidor + karta. Häftad. (#131246)175:-
Stenberger, Mårten, Dahr, Elias & Munthe, Henr. Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland.. Illustrated. Sthlm 1943. 164 pages + 63 Tafeln. 4:o. Soft covers. (#17300)250:-
Stenberger, Mårten, m.fl. Vad jorden gömde. Livet i Vallhagar nu och på 500-talet.. Stockholm, AB Bokverk 1948. 4:o 268 sidor. Fotoillustrerad. Förlagets halvfranska band. Obetydligt nött. Nummer 325 av 700 numrerade exemplar för namngivna ägare. (#192287)250:-
Stjerna, Knut Fasta fornlämningar i Beovulf.. Illustrerad. Stockholm 1908. 64 sidor. Häftad utan omslag. (#17282)100:-
Stjernquist, Berta Archaeological Analysis of Prehistorical Society.. Lund 1971. 74 pages. Soft covers. (#96010)150:-
Stjernquist, Berta Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen.. Illustr. Lund 1969. 218 pages. 4:o. Softcover. (#66718)225:-
Stjernquist, Berta Lundabygden före Lund.. Ekonomisk utveckling från tundramiljö till stadssamhälle. Illustr. Lund u.å. 44 sid. Häftad. (#70726)75:-
Stjernquist, Berta Präliminarien zu einer Untersuchung von Opferfunden.. Begriffsbestimmung und Theoriebildung. Lund 1964. 64 pages. Soft covers. (#90207)140:-
Stjernquist, Berta Simris.. On Cultural Connections of Scania in the Roman Iron Age. Illustr. Diss. Lund 1955. VIII, 186 pages + XLV plates. 4:o. Softcover. (#25255)750:-
Stjernquist, Berta Simris II.. Bronze Age Problems in the Light of the Simris Excavation. Illustr. Lund 1961. 173 pages + 1 folding map and LVIII Plates. 4:o. Hardcover. (#2083)300:-
Stjernquist, Berta Technical Analysis as a Factor in Archaeological Documentation.. Illustr. Lund 1972. 80 pp. (#17371)60:-
Stjernquist, Berta Vä under järnåldern.. Illustr. Lund 1951. 176 pp. + utvikbara planer och profiler. 4:o. Inbunden. (#2085)300:-
Stormähren.. Nya arkeologiska undersökningar och fynd skildrar grundandet av den första slaviska staten för 1100 år sedan. Illustr. Statens historiska museum 1967. 43 sidor + kartor och planscher. Häftad. (#128643)100:-
Stoumann, Ingrid De der blev hjemme.. En vikingelandsby ved Esbjerg. Illustr. Esbjerg 1978. 63 sidor. Häftad. (#144875)100:-
Stradķw 1.. Wczesnosredniowieczny zespķl osadniczy. Pod redakcja Andrzeja Buko. Illustr. Krakow 2007. 233 pages. 4:o. Hardcover. Extensive summaries in English. (#145266)175:-
Strinnholm, Anders Bland säljägare och fårfarmare.. Struktur och förändring i Västsveriges mellanneolitikum. Illustr. Aa Upps. 2001. 137 sidor. Häftad. (#108300)175:-
Stråle, G.H. Grafkärl funna i svensk jord.. Ett bidrag till keramikens historia. Illustr. Sth 1873. 168 pp + 12 planscher. 4:o. Häftad. Nött rygg och skadat främre omslag. (#18356)450:-
Strömberg, Märta Bondesamhällen under Ingelstorps forntid.. Illustr. Lund 1977. 84 sidor. Häftad. (#66605)125:-
Strömberg, Märta Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen.. Illustr. Lund 1968. 249 pages. Soft covers. Pencil underlinings. (#112856)300:-
Strömberg, Märta Ett gravfält från sen järnålder i Råga Hörstad i Skåne.. Illustr. Sth 1968. 74 sidor. Häftad. (#13069)125:-
Studia Gotica.. Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa. Vorträge beim Gotensymposion ... Stockholm 1970. Red. Ulf Erik Hagberg. Illustr. Sthlm 1972. 265 pages. Softcover. (#72254)200:-
Studia Gotica.. Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa. Vorträge beim Gotensymposion ... Stockholm 1970. Red. Ulf Erik Hagberg. Illustr. Sthlm 1972. 265 pages. Softcover. Pencil underlinings (#143273)175:-
Sumpter, A.B. & Coll, S. Interval Tower SW5 and the South-West Defences: Excavations 1972-75.. Illustr. London 1977. 38 pages + plates and folding plans. Softcover. The Archaeology of York 3/2. (#155582)100:-
Sundqvist, Lennart Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplatsen vid Garaselviken, RAÄ 79 Jörn sn, Västerbotten.. Riksantikvariämbetet utan år, ca. 1975. A4. Klotband. (#199899)200:-
Sundström, Hans Ogräs i odlingshistoriens tjänst.. Paleoekologiska forskningsmetoder och -resultat med exempel från Norra Bottenviksområdet. Illustr. Luleå 1983. 104 sidor. Häftad. (#3215)100:-
Sundström, Lars Det hotade kollektivet.. Illustr. Aa Upps. 2003. 321 sidor. Häftad. (#78594)175:-
Sutton Hoo Research Committee Bulletins 1983-1993.. Edited by M.O.H. Carver. Illustr. The Boydell Press 1993. 4:o. Original cloth. (#159378)375:-
Sveagold und Wikingerschmuck.. Illustr. Mainz 1968. 282 pages + 71 plates. Contributions by Ulf Erik Hagberg, Mårten Stenberger, Sune Lindqvist a.o. Exhibition catalogue. (#25131)165:-
Swedish Archaeological Bibliography 1.. 1939-1948. Ed. S. Janson and O. Vessberg. Upps. 1951. 360 pp. Softcover. (#2087)150:-
Swedish Archaeological Bibliography 2.. 1949-1953. Ed. C. Callmer and W. Holmqvist. Sth 1956. 294 pages. Softcover. (#2089)150:-
Swedish Archaeological Bibliography 3.. 1954-1959. Ed, W, Odelberg and H. Thylander. Sth 1965. 260 pp. (#14092)150:-
Swedish Archaeological Bibliography 3.. 1954-1959. Ed, W, Odelberg and H. Thylander. Sth 1965. 260 pp. Inklistrad i hårda pärmar. (#14093)160:-
Swedish Archaeological Bibliography 4.. 1960-1965. Ed. by M. Stenberger. Sth 1968. 290 pp. (#2092)150:-
Swedish Archaeological Bibliography 5.. 1966-1970. Ed. by M. Stenberger and A. Hedvall. Sth 1972. 330 pp. (#2093)150:-
Swedish Archaeological Bibliography 6.. 1971-1975. Ed. S. Janson and H. Thylader. Sth 1978. 340 pp. (#2094)150:-
Swedish Archaeology 1981-1985.. Sthlm 1987. 224 pages. Softcover. (#79500)150:-
Swedish Archaeology Today.. Ed. Cnattingius & Trotzig. Illustr. Sth 1984. 28 pp. Pamphlet. (#17375)50:-
Svenska fornminnesföreningens tidskrift.. 1, 1870 - 12, 1905. Inbunden i 6 halvklotband, varav det sista avvikande. Inlagan delvis fuktfläckad. Så när som på en minnesskrift, som utkom 1919, allt som utkom. (#80304)1500:-
Särlvik, Ingegerd Paths Towards a Stratified Society.. A Study of Economic, Cultural and Social Formations in South-West Sweden during the Roman Iron Age and the Migration Period. Diss. Illustr. Sth 1982. 152 pages. Soft covers. (#2056)165:-
Särskilda arkeologiska utredningar.. Metodkonferensen i Örebro 1992. Illustr. Sth 1993. 124 pp. Rapport RAÄ 1993:4. (#14097)75:-
Söderberg, Sven Om djurornamentiken under folkvandringstiden.. Illustrerad. Sthlm 1893. 93 sidor. Häftad. Antiqvarisk tidskrift för Sverige 11:3. (#2095)135:-
Söderberg, Sven Runologiska och arkeologiska undersökningar på Öland sommaren 1884.. Sthlm 1887. 40 sidor + plansch. Häftad utan omslag. (#175869)100:-
Taffinder, Jacqueline The Allure of the Exotic.. The Social Use of Non-Local Raw Materials during the Stone Age in Sweden. Illustr. Diss. Upps. 1999. 182 pages. 4:o. Softcover. (#34235)150:-
Tesch, Sten Houses, Farmsteads and Long-Term Change.. A Regional Study of Prehistoric Settlements in the Köpinge Area, in Scania, Southern Sweden. Illustr. Upps. 1993. 232 pages. 4:o. Softcover. (#2097)200:-
The Archaeology of the Cultural Landscape.. Field Work and Research in a South Swedish Rural Region. Eds. Lars Larsson, Johan Callmer, Berta Stjernquist. Illustr. Lund 1992. 498 pages + plates. 4:o. Hardcover. Very small damage on front cover. (#97579)450:-
The Bjurselet Settlement III:1-2.. Finds and Features. Excavation Report for 1962 to 1968. Ed. by Hans Christiansson and Kjel Knutsson. Illustr. Upps. 1989. 274 + 155 pages + maps and plans. 4:o. Origiginal hardcovers. 2 volumes. (#39735)400:-
The Cardiff Area.. Proceedings of the 139th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1993. Edited by N.J.G. Pounds. Illustr. London 1993. 79 pages. Softcover. (#155601)85:-
The Colchester Area.. Proceedings of the 138th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1992. Edited by N.J.G. Pounds. Illustr. London 1992. 55 pages. Softcover. (#155600)75:-
The Exeter Area.. Proceedings of the 136th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1990. Edited by N.H. Cooper. Illustr. London 1990. 119 pages. Softcover. (#155598)100:-
The Interpretative Possibilities of Microwear Studies.. Proceedings of the International Conference on Lithic Use-Wear Analysis, 15th-17th February 1989 in Uppsala, Sweden. Illustr. Upps. 1990. 184 pages. 4:o. Softcover. (#89523)175:-
The Nottingham Area.. Proceedings of the 135th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1989. Edited by N.H. Cooper. Illustr. London 1989. 96 pages. Softcover. (#155597)100:-
The St Andrews Area.. Proceedings of the 137th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1991. Edited by N.J.G. Pounds. Illustr. London 1991. 65 pages. Softcover. (#155599)75:-
The Waterfronts of York.. Prospects for Archaeological Research. Illustr. York 1988. 36 pages. 4:o. Staple bound. (#157611)50:-
The Vikings.. Proceedings of the Symposium of the Faculty of Arts of Uppsala University, June 6-9, 1977. Illustr. Upps. 1978. 176 pages. Softcover. (#3235)150:-
The World-View of Prehistoric Man.. Papers Presented at a Symposium in Lund, 5-7 May 1997 ... Illustr. Sthlm 1998. 274 pages. Softcover in dustjacket. (#90033)160:-
Thomas, Nicholas A Guide to Prehistoric England.. Illustrated. London 1960. 268 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#189566)175:-
Thordeman, Bengt Från helgedom till museum.. Resor i tid och rum. Illustr. Sth 1958. 200 pp. Stämpl. (#19958)85:-
Thunmark-Nylén, Lena Vikingatida dosspännen - teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering.. Illustr. Aa Upps. 1983. 146 sidor. Häftad. (#13124)120:-
Tibble.. Bebyggelse och gravar i norra Trögden. Ett flertal författare. Illustr. Upps. 1994. 460 sidor + 4 utvikbara planscher i ficka. 4:o. Förlagsband. RAÄ, UV-Uppsala rapport 1994:52. (#26796)250:-
Tor 21 (1986-1987).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 296 pp. Häftad. (#80364)145:-
Tor 22 (1988-1989).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 258 pp. Häftad. (#80363)145:-
Tor 23 (1990-1991).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 264 pp. Häftad. (#80371)145:-
Tor 24 (1992).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 228 pp. Häftad. (#80370)145:-
Tor 26 (1994).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 215 pp. Häftad. (#80368)145:-
Tor 30 (1998-1999).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustrerad. 184 sidor. Häftad. (#89399)100:-
Tor I (1948).. Meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker. Illustr. 131 sidor. Häftad. (#38047)125:-
Tor II (1949-1951).. Meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker. Illustr. 159 sidor. Häftad. (#38048)125:-
Tor III.. Meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, Uppsala 1957. Illustr. 171 sidor. Häftad. (#38049)160:-
Tor IV.. Meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, Uppsala 1958. Illustr. 203 sidor. Häftad. (#38050)150:-
Tor IX (1963).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 250 pp. (#38055)125:-
Tor V (1959).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 224 sidor. Häftad. (#38051)150:-
Tor VI (1960).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 238 sidor. Häftad. (#38052)150:-
Tor VIII (1962).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 259 sidor. Häftad. (#38054)150:-
Tor X (1964).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 308 sidor. Häftad. (#39862)125:-
Tor XI (1965-1966).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 256 sidor. Häftad. (#38056)125:-
Tor XII (1967-1968).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 288 sidor. Häftad. (#38057)125:-
Tor XIII (1969).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 128 pp. Häftad. (#38058)125:-
Tor XIV (1970-1971).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 111 pp. Häftad. (#38059)125:-
Tor XIX (1980-1982).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 254 sidor. Häftad. (#38062)145:-
Tor XV (1972-1973).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 294 pp. (#38060)125:-
Tor XVI (1974).. Se Gräslund, Relativ datering. (#40501)210:-
Tor XVII (1975-77).. Tillägnad Sune Lindqvist och Gunnar Ekholm. Illustr. Uppsala 1978. 421 sidor. Häftad. (#40525)150:-
Tor XVIII (1978-1979).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 362 sidor. Häftad. (#38061)125:-
Tor XX (1983-1985).. Meddelanden från institutionen för nordisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Illustr. 337 sidor. Häftad. (#38063)145:-
Under asfalt och sten.. Arkeologisk forskning i Åbo. Åbo slott 14.6.-30.11.1985. Illustr. Åbo 1985. 76 sidor. Klammerhäftad. Kiven ja asfaltin alta. Utställningskatalog med text på svenska och finska. (#154673)100:-
Uniting Sea.. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. Proceedings from the First Uniting Sea Workshop at Uppsala University, Sweden, January 26-27, 2002. Editors: Christoffer Samuelsson, Niklas Ytterberg. Illustr. Upps. 2003. 253 pages. Softcover. OPIA 33 (#89522)140:-
Unverhau, Dagmar Das Danewerk 1842.. Beschreibung und Aufmaß. Illustr. Neumünster 1988. 379 pages + folding maps in pocket. 4:o. Original cloth. Dannevirke. (#156868)350:-
Upplands fornminnesförenings tidskrift.. Nr. 1, 1871 - 47:3, 1952 (mer utgivet). Inbundna i 13 klotband + nio häften. Lösa häften finns i lager. (#90819)2000:-
Upplands fornminnesförenings tidskrift.. Nr. 1, 1871 - 49 + 51, 1987 (mer utgivet). Inbundna i 14 halvklotband + 10 häften. Stämplar. Lösa häften finns i lager. (#36248)2500:-
Wallenberg, Berit Periodbestämning inom bronsåldern hos Montelius och Müller.. Sth 1985. 46 sidor. 4:o. Inbunden. (#2109)65:-
Waller, Jutta Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen.. Kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid. Illustr. Aa Upps. 1996 (1997). 211 sidor. 4:o. Häftad. (#12981)170:-
Waller, Jutta Folkvandringstida kronologi i östra Mälardalen.. Gravfynd från Uppland och Södermanland med dräktnålar som utgångspunkt. Illustrerad. Uppsala 2011. 99 sidor. A4. Häftad. AUN 43. (#185418)150:-
Vallhagar I-II.. A Migration Period Settlement on Gotland/Sweden. Editor Mårten Stenberger in collaboration with Ole Klindt-Jensen. Illustr. Kbh/Sthlm 1955. 1205 pages + maps in pocket. 4:o. Softcovers. 2 vols. (#2108)900:-
Varanger - Varanger-funnene I.. Funn av menneskeskjeletter. Av Johan Torgersen, Bernhard Getz og Povl Simonsen. Illustr. Tromsö 1959. 28 sidor + planscher. Häftad. Dedikation. (#26381)150:-
Varanger - Simonsen, Povl Varanger-funnene III.. Fund og udgravninger i Pasvikdalen og ved den østlige fjordstrand. Med bidrag af Knut Odner. Illustr. Tromsø 1963. 298 sidor. Häftad. (#13047)400:-
Weibull, Curt Sveriges bebyggelse, bronsålderns karaktär.. Diskussionsinlägg. Lund 1923. 34 pp. Häftad. (#13045)125:-
Welinder, Stig Det arkeologiska perspektivet.. Lund 1992. 106 sidor. Häftad. Offset. Ful f.d. biblioteksbok. (#96746)50:-
Welinder, Stig Tidigpostglacialt mesoliticum i Skåne.. Illustr. Aa Lund 1971. 227 sidor + 4 utvikbara diagram. Häftad. (#20152)175:-
Westerlund - Studier i norrländsk forntid.. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Illustr. Umeå 1978. 150 sidor. 4:o. Häftad. (#147263)140:-
Whitwell, J.B. The Church Street Sewer and an Adjacent Building.. Illustr. London 1976. 55 pages + plates. Softcover. The Archaeology of York 3/1. (#155572)120:-
Wibling, Carl Ringstorpsfynden.. Grafskicket i Norden under öfvergångstiden mellan brons- och järnåldern. Illustr. Helsingborg 1906. 61 sidor. Häftad. (#150858)120:-
Victor, Helena Med graven som granne.. Om bronsålderns kulthus. Illustr. Aa Upps. 2002. 207 sidor. 4:o. Häftad. (#74482)200:-
Widgren, Mats Settlement and Farming Systems in the Early Iron Age.. A Study of Fossil Agrarian Landscapes in Östergötland, Sweden. Illustr. Diss. Sthlm 1983. 132 pages. 4:o. Softcover. (#96589)185:-
Wigren, Sonja Sörmländsk bronsåldersbygd.. En studie av tidiga centrumbildningar daterade med termoluminicens. Illustr. Sthlm Aa 1987. 203 sid. 4:o. Häftad. (#66607)225:-
Vikingatidens ABC.. Illustr. Sth 1981. 318 sidor. Pocket. (#35648)90:-
Viking XVI.. Tidskrift for norrøn arkeologi. Utgitt av Norsk arkeologisk selskap. Red. Björn Hougen och Wencke Slomann. Illustrerad. Oslo 1953. 339 sidor. Häftad. (#179532)200:-
Viking XVII.. Tidskrift for norrøn arkeologi. Utgitt av Norsk arkeologisk selskap. Red. Björn Hougen och Wencke Slomann. Illustrerad. Oslo 1953. 153 sidor. Häftad. (#179533)175:-
Wikström, Anders Neolitiska centralplatser - forskning och tolkning.. Uppsala 1992. 58 sidor. Häftad. (#186105)100:-
Vince, Alan Saxon London.. An arcaeological investigation. Illustrated. London 1990. 164 pages. Original cloth. Dust jacket. Pencil underlinings. (#168962)160:-
Winther, J. Langeland.. Stenalders enkeltgrave. Broncealders brandgrave. Broncealders offerplads. Illustr. Rudkøbing 1929. 56 sidor. 4:o. Original klotryggsband. (#144794)400:-
Winther, J. Lindø 1-2.. En boplads fra Danmarks yngre stenalder. Illustr. Rudkøbing 1926-28. 59 + 56 sidor + utvikbar plan i ficka. 4:o. Original klotryggsband. 2 vol. (#144796)650:-
Winther, J. Troldebjerg.. En bymæssig bebyggelse fra Danmarks yngre stenalder. Illustr. Rudkøbing 1935-38. 68 sidor + Tillæg, 28 sidor + utvikbara planer i fickor. 4:o. Original klotryggsband. 2 vol. (#144795)600:-
von Post, L., Oldeberg, A & Fröman I. Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland.. Illustrerad. Sthlm 1939. 98 sidor. Häftad. (#13065)125:-
von Post, L., von Walterstorff, E. & Lindqvist, S. Bronsåldersmanteln från Gerumsberget i Västergötland.. Illustrerad. Sthlm 1924-25. 71 sidor. 4:o. Häftad. Naggade omslag och förstärkt rygg. Stämpl. (#20731)175:-
Worsaae, J.J.A. Afbildninger fra Det Kongelige Museum for Nordiske Oldsager i Kjöbenhavn.. Kbhvn 1854. 143 sidor. Ett blad lagat i inre marginalen och rivet i inre marginalen. Lagerfläckar (plettet). Dekorerat original klotband (#190575)500:-
Voss, Olfert & Ørsnes-Christensen, Mogens Der Dollerupfund.. Ein Doppelgrab aus der römischen Eisenzeit. Illustr. Kbhvn 1948. Page 209-271. 4:o. Softcover. Offprint. Inscribed by both authors. (#110368)125:-
Zachrisson, Inger Lapps and Scandinavians.. Archaeological Finds from Northern Sweden. Illustr. Sth 1976. 136 pages. Soft covers. Early Norrland 10. (#2119)175:-
Zeitschrift für Ethnologie.. Band 14, 1882 - Band 51, 1919 + General-Register zu Band I-XX. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte + Verhandlungen. Redaction: A. Bastian, R. Hartmann, R. Virchow, A. Voss u. A. Illustated. Bound in blue cloth. 36 volumes. 800-900 pages + plates in each volume. (#128489)15000:-
Åberg, Nils Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie I.. Italien. Illustrated. Sthlm 1930. (8), 220 pages. 4:o. Soft covers. (#27108)300:-
Åberg, Nils Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie I-V.. I: Italien. II: Hallstattzeit. III: Kupfer- und Frühbronzezeit. IV: Griechenland. V: Mitteleuropäische Hochbronzezeit. Illustr. Sth 1930-35. 4:o. Softcovers. 5 volumes. Stamped. (#55355)1200:-
Åberg, Nils Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie IV.. Griechenland. Illustrated. Sthlm 1933. (8), 284 pages. 4:o. Soft covers. (#27107)300:-
Åberg, Nils Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie V.. Mitteleuropäische Hochbronzezeit. Illustr. Sth 1935. (8), 163 pages. 4:o. Softcover. (#27106)250:-
Åberg, Nils Den germanska stjärnornamentiken under 3- och 400-talet e.Kr.. Illustrerad. Sthlm 1919. 51 sidor. Tillsammans med: Osvald Sirén, Tessinska kyrkobyggnader. Illustrerad. Sthlm 1919. 36 sidor. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 21:3. (#77174)140:-
Åberg, Nils Den historiska relationen mellan senromersk tid och nordisk folkvandringstid.. Illustr. Sth 1956. 254 pp. Häftad. (#2122)200:-
Åberg, Nils Die Steinzeit in den Niederlanden.. Illustr. Uppsala 1916. 84 pp. + maps. Disbound. No wrappers. (#44784)140:-
Åberg, Nils Kalmar läns bronsålder.. Illustr. Kalmar 1915. 86 sid. + karta. Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening IX. (#40526)125:-
Åberg, Nils Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder.. Illustrerad. Sthlm 1937. 156 sidor. Häftad. Stämpel. (#13060)145:-
Åberg, Nils Nordisk befolkningshistoria under stenåldern.. Sth 1949. 122 sidor. Amatörmässigt halvklotband. (#103358)150:-
Åberg, Nils Nordisk befolkningshistoria under stenåldern.. Sthlm 1949. 122 sidor. Häftad. Stämpel. (#13063)125:-
Åberg, Nils Studier öfver den yngre stenåldern i Norden och Västeuropa.. Aa 1912. 69, XVIII, 34 sid. + VII planscher och kartor, de flesta utvikbara. Häftad. (#41573)210:-
Åberg, Nils The Occident and the Orient in the Art of the Seventh Century I.. The British Isles. Illustrated. Stockholm 1943. 136 pages. Soft covers. (#9253)145:-
Åberg, Nils Vorgeschichtliche Kulturkreise in Europa. Bilderatlas mit erläuterndem Text.. Stockholm Generalstabens Litografiska Anstalt, 1936. 24x32 cm. (4),79,(1) pages + 55 plates. Original cloth. Rotes OLwd. (#197772)330:-
Åland - Fornminnesinventering.. Saltvik, Geta, Jomala/Mariehamn, Sund, Lemland/Lumparland. Planeringsrådet Museibyrån 1979. Illustr. Liggande 4:o. 5 häften. (#49266)295:-
Ärkebiskoparna från Bremen. En textilakeologisk undersökning.. Illustrerad. Stockholm 1986. 86 sidor. Pocket. (#7601)80:-
Äyräpää, Aarne Die ältesten steinzeitlichen Funde aus Finland.. Illustrated. Reprint frpm Acta Archaeologica 1950. 43 pages. 4:o. Soft covers. Inscribed. (#185675)125:-
Äyräpää, Aarne Estnische Bootäxte.. Illustrated. Reprint from Acta Archaeologica 1952. 16 pages. 4:o. Soft covers. Inscribed (#185674)100:-
Öberg, Herje Guldbrakteaterna. från Nordens folkvandringsstid. Illustr. Sth 1942. 310 sidor + 28 planscher. Häftad. Stämpel. (#17383)275:-
Öberg, Herje Guldbrakteaterna från Nordens folkvandringsstid.. Illustrerad. Stockholm 1942. 310 sidor + rättelseblad och 28 planscher. Häftad. (#218445)275:-
Ödman, Anders Stockholms tre borgar. Från vikingatida spärrfäste till medeltida kastellborg.. Illustrerad. Akad. avh. Sthlm 1987. 225 sidor. Förlagsband. (#91636)200:-
Östergren, Majvor Mellan stengrund och stenhus.. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. Illustrerad. Akad. avh. Sthlm 1989. 264 sidor. Stort format. Häftad. (#506)275:-
Österholm, Inger Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern.. En analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Illustr. Akad. avh. Sthlm 1989. 210 sidor. 4:o. Häftad. (#46414)210:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page