Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahvenainen, Jorma Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter.. Diss. H-fors 1963. 253 pages. Softcover. (#59113)200:-
Alksnis, Imants Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914.. En studie i effektiv propaganda. Aa Lund 1983. 230 sidor. Häftad. (#21046)125:-
Allmogekulturen i Estland.. Kort översikt. Illustr. Sthlm 1980. 82 sidor. Häftad. (#79496)125:-
Annerstedt, Claes Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563. samt deraf alstrade strider inom Vasahuset. Uppsala 1868. X, 145 sidor. Häftad. (#44625)140:-
Annerstedt, Thure Svenska väldet i Livland 1564-1570.. Aa Upps. 1877. 84 sidor. Häftad. (#15939)100:-
Apercu du mouvement coopératif en Latvie.. Illustrated. Riga 1924.83 pages. Soft covers. Stamped. (#176412)125:-
Aul, Juhan Données anthropologiques sur les Estoniens des districts occidentaux de l'Estonie et leur appartenance raciale.. Tartu 1938. 48 pages + plate. Softcover. Stamped. (#122361)175:-
Austrins, Antonis Puiskans.. Tresais izdevums. J. Kadila apgads 1947. 296 pages. Soft covers. Stamped. (#81778)150:-
Balodis, Francis Det äldsta Lettland.. Illustr. Uppsala 1940. 240 sidor. Häftad. Skadad rygg samt lite hundöron. Dedikation från Balodis på omslaget. (#49657)200:-
Balodis, Fr. Teikmanis, A., Kundzins, P. & Kundzins, L. Izrakumi Raunas tanisa kalna 1927. gada.. Illustr. Riga 1928. 83 pages + plates & maps and plans. Softcover. Archaiologijas Raksti IV:I. Étude archéologiques. Les fouilles de Rauna 1927. (#81785)350:-
Baltic Security.. Looking Towards the 21th Century. Edited by Gunnar Artéus & Atis Lajins. Tallinn 1997. 226 pages. Soft covers. (#139588)110:-
Baltische Studien zur Archäologie und Geschichte.. Herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Illustr. Berlin 1914. 416 pages + plates. Slightly worn softcover. (#148429)400:-
Beiträge zur Kunde Estlands 21.. 1-3 Heft. Herausgegeben von der Estländischen Literärischen Gesellschaft. Illustrated. Tallin 1937-38. 160 pages + plates. Soft covers. 2 volumes. Volume 21 only. (#138697)200:-
Bericht über die Tätigkeit des Rigaer Börsenkomitees im Jahre 1936.. Riga 1937. 96 pages. Soft covers. (#81642)150:-
Bericht über die Tätigkeit des Rigaer Börsenkomitees im Jahre 1937.. Riga 1938. 114 pages. Soft covers. (#81643)150:-
Biezais, Haralds Die Gottesgestalt der lettischen Volksreligion.. Upps. 1961. 268 pages. Softcover. (#11533)150:-
Biezais, Haralds Die Hauptgöttinnen der alten Letten.. Diss. Upps. 1955. XII, 435 pages. Softcover. (#22492)175:-
Biezais, Haralds Die himmlische Götterfamilie der alten Letten.. Upps. 1972. 593 pages. Softcover. (#11531)225:-
Bihlmans, Alfred Ein Vorläufer Garlieb Merkels: Dr. Gundling.. Ein Beitrag zur Historiographie Lettlands. Riga 1925. 104 pages. Softcover. (#117589)175:-
Bihlmans, Alfred Latvijas Werdegang. oder vom Bischofsstaat "Terra Mariana" bis zur freien Volkrepublik Lettland. Riga 1925. 43 pages. Softcover. (#117591)150:-
Bihlmans, Alfred Latvijas Werdegang.. 10 Jahre unabhängige Republik 1918-1928. Riga 1928. 102, IV pages. Softcover. (#117592)175:-
Bilder från Estlands Svenskbygder.. 8-sidigt häft med bilder. "Detta häfte säljes till förmån för estlandssvenskarnas folkhögskola på Birkas, Nuckö. Namnteckning: Nils Tiberg. Vikt. (#186598)100:-
Bilmanis, Alfreds La Lettonie d'aujourd'hui.. Riga no date (1920-ies?). 52 pages. Softcover. Stamped. (#82394)125:-
Bilmanis, Alfreds La presse Lettonne.. Riga 1930. 45 pages + map & folding table. Softcover. (#82380)125:-
Bilmanis, Alfreds Latvijas Werdegang.. Vom Bischofstaat Terra Mariana bis zur freien Volksrepublik. Ein Handbuch über Lettlands Geschichte und Gegenwart. Illustr. Leipzig 1934. 224 pages + map. Soft covers. (#133351)135:-
Bilmanis, Alfreds Le journalisme en Lettonie.. Riga 1932. 64 pages. Softcover. (#82378)125:-
Consular Ordinance and Instructions for the Consular Service.. Issued by the Ministry for Foreign Affairs. Riga 1936. 158 pages + separate pamphlet (Instruction Regarding Paragraphs 72-77 ...) 16 pages. Softcovers. 2 parts. (#134919)175:-
Consular Ordinance and Instructions for the Consular Service.. Issued by the Ministry for Foreign Affairs. Riga 1936. 158 pages + separate pamphlet (Instrukcija diplomatiskam un konsularam ...) 13 pages. Softcovers. 2 parts. (#134920)175:-
Contact or Isolation?. Soviet-Western Relations in the Interwar Period. Symposium organized by the Centre for Baltic Studies, Stockholm 1989. Ed. J. Hiden and A. Loit. Sthlm 1991. 442 pages. Softcover. Studia Baltica Stockholmiensia 8. (#46284)175:-
Crohn-Wolfgang, H.F. Lettlands Bedeutung für die östliche Frage.. Berlin und Leipzig 1923. 61 pages + Tabellen. Soft covers. Stamped. (#81772)125:-
Dabartinés lietuviu kalbos zodynas.. Red. J. Balcikonis, K. Korsakas et al. Vilnius 1954. XVI, 990 pages. Original cloth. (#149727)200:-
Dankers, Oskars No atminu pura.. Illustr. Toronto no date (1973?). 256 pages. Original cloth in torn dustjacket. Contains the book plate of H. Biezais. (#107329)200:-
Doroshenko, V.V. [Torgovlya i kupechestvo Rigi v XVII veke.]. Riga 1985. 350 pages. Hardcover. Inscribed by "Verfasser". In Russian. (#161660)150:-
Dunkele, Irena Zur Struktur der lettischen Volkslieder "Pût, Vęjini".. Ein Lied in Tradition und Expansion seit 1800. Diss. Sthlm 1984. 175 pages. Soft covers. (#142070)150:-
Duzmans, Karl Lettland förr och nu.. Med 76 illustrationer och en karta. Sthlm 1926. 350 sidor + karta. Häftad. (#133047)175:-
Eastern Lithuania.. A Collection of Historical and Ethnographic Studies. Edited by Algirdas M. Budreckis. Illustr. Chicago 1985. XXIV, 663 pages. Original cloth. (#114775)650:-
Eesti Looming 1944 I-II.. Helsingi 1944. 140 + 96 pages. Soft covers. 2 volumes. (#141363)150:-
Eesti Looming 1945.. Stockholm 1945. 120 pages. Soft covers. (#141364)100:-
Eesti Looming 1946.. Sthlm 1946. 120 pages. Soft covers. (#141365)100:-
Eksliibrist puugravüüris.. Illustr. Tallinn 1961. 80 pages. Soft covers. (#95935)100:-
Emancipation and Interdependence.. The Baltic States as New Entities in the International Economy, 1918-1940. Symposium ... Stockholm ... 1992. Ed. Anders Johansson and others. Sthlm 1994. 386 pages. Softcover. Studia Baltica Stockholmiensia 13. (#46281)175:-
En bok om Estlands svenskar [1].. Bosättningsområde. Historia. Andra världskriget och överflyttningen till Sverige. Folklig kultur. Illustr. Sthlm 1961. 336 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#59797)300:-
En bok om Estlands svenskar 4.. Kulturhistorisk översikt av Viktor Aman. Illustr. Sthlm 1992. 733 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#183585)300:-
Ezerins, J. & Grins, J. Valodina.. Abece un pirma lasama gramata. I klasei. Ed. Brencena ilustracijas. Sthlm 1945. 96 pages. Soft covers. Stamped. (#133353)140:-
Freimane, Aija & Talonen, Jouko A Bibliography of Ludvigs Adamovics.. Helsinki 2005. 136 pages. Softcover. (#153313)140:-
Germanis, Uldis Oberst Vácietis und die lettischen Schützen im Weltkrieg und in der Oktoberrevolution.. Sth 1984. 338 pages. Soft covers. (#10842)150:-
Ginters, Augusts Latviesu zinatne un literature 1896.-1900. gadi.. Periodika iespiesto rakstu raditajs. (Science et littérature des lettons années 1896-1900.) Riga 1936. 532 pages. Soft covers. Latvijas valsts biblioteka. Bibliografija E. (V). (#81012)250:-
Gruptus, Andris Tiesasanas kaMaksla.. Vesturiski tiesu procesi Latvija un citas valstis. Riga 2002. 376 pages. Original cloth. Dust jacket. (#177270)150:-
Gröndahl, Satu M. Den ofullkomliga traditionen.. Bilden av Ingermanlands kvinnliga runotradition. Aa Upps. 1997. 203 sidor. Häftad. (#17657)150:-
Gröndahl, Satu M. Den ofullkomliga traditionen.. Bilden av Ingermanlands kvinnliga runotradition. Aa Upps. 1997. 203 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#180137)130:-
Handberg, Peter Undergångens skuggor.. Missiler och möten. Reportage. Illustr. Sthlm 2007. 207 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#161079)220:-
Hansson, Nils Majloupu edinasana.. No zviedru valodas tulkojis K.O. Eichvalds. Riga 1934. 240 pages. Soft covers. Inscribed. (#133416)150:-
History of Tartu University 1632-1982.. Edited by Karl Siilivask. Illustrated. Tallinn 1985. 296 pages. Original cloth. Dust jacket. (#133850)200:-
Isberg, Alvin Karl XI och den livländska adeln 1684-1695.. Studier rörande det karolinska enväldets införande i Livland. Aa Lund 1953. XI, 304 sidor. Häftad. (#2258)200:-
Isberg, Alvin Kyrkoförvaltningsproblem i Estland 1561-1700.. Uppsala 1970. 214 sidor. Häftad. (#44476)140:-
Isberg, Alvin Med demokratin som insats.. Politiskt-konstitutionellt maktspel i 1930-talets Estland. Sthlm 1988. 184 sidor. Häftad. Studia Baltica Stockholmiensia 4. (#46045)135:-
Isberg, Alvin Svensk lutherdom i österled.. Relationer till ryska och baltiska diasporaförsamlingar och minoritetskykor 1883-1941. Upps. 1982. 150 pp. Häftad. (#30773)125:-
Jakobsson, Svante Från fädernejorden till förfäders land.. Estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm 1811-1834; motiv, frekvens, personliga konsekvenser. Aa Upps. 1976. 250 sidor. Häftad. (#16174)140:-
Jehkabs, Lihgotnu Latweeschu Strehlueeku Bataljoni.. Skizes un episodes. Illustrated. Peterpili 1916. 80 pages. Soft covers. (#176410)300:-
Jänes, Henno Geschichte der estnischen Literatur.. Sthlm 1965. 188 pp. (#46257)150:-
Kalevipoeg.. Eesti rahva eepos. Kogunud ja umber tootanud Fr. R. Kreutzwald. Illustreerinud Evald Okas. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn 1961. 376 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#182441)350:-
Karling, Sten Medeltida träskulptur i Estland.. Illustrerad. Sthlm 1946. 296 sidor. Stort format. Häftad. (#900)250:-
Keem, Hella Tartu murde tekstid.. Illustr. Tallinn 1970. 480 pp. Linen. Eesti murded III. (#47892)105:-
Kemesis, Fabian S. Cooperation Among the Lithuanians in the United States of America.. Diss. Washington 1924. 85 pages. Softcover. Stamped. (#108810)225:-
Krodera, Roberta Teatra Maksla.. Riga 1934. 335 pages. Soft covers. Stamped. (#81722)150:-
Kroders, Arturs Generalis Janis Balodis.. Latvijas Armijas Virspavelnieks. Atminu krajums no Latvijas brivibas cinu laika 1918-1921. g.g. "Varaviksnas" apgadiba 1931. 300 pages.. Soft covers (wrikled). stamped. (#183369)150:-
Kunst und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit. und andere Studien zur baltischen Kunstgeschichte. 11th Conference on Baltic Studies... Stockholm 1991. Herausgegeben von A. Loit and L.O. Larsson. Illustr. Sthlm 1993. 246 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockhomiensia 12. (#46282)175:-
Kustbon.. Organ (senare: Förbindelselänk) för estlandssvenskarna i Sverige. Årgång 1, 1944 - årg. 60, 2003. 4-6 nummer per årgång. Häften. Följande nummer saknas: årg. 2:1, 3:1, 5:1-2 och 5-6, 6:3 och 6, 7:3, 9:4, 15:2, 17:3, 20:2, 25:2 och 4, 28:1, 34:4, 35:2, 37:2, 38:3, 45:2, 49:2, 50:1, 56:1-2, samt 60:2-4. (#40342)850:-
Küng, Andres Riga.. En personlig vägvisare. Illustrerad. Sthlm 1992. 266 sidor. Original klotband. (#133103)150:-
Käbin, Ilo Till lands och till sjöss.. En studie över estländska läkare-upptäcktsresande. Illustr. Lund 1974. 134 sidor. Häftad. (#50016)125:-
Köll, Anu Mai Peasants on the World Market.. Agricultural Experience of Independent Estonia 1919-1939. Sthlm 1994. 150 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockholmiensia 14. (#46279)140:-
Laidre, Margus Segern vid Narva.. Början till en stormakts fall. Illustr. Sth 1996. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36715)150:-
La Lettonie en 1921.. Publié par le Service des informations du ministčre des affaiers étrangers de Lettonie. Paris 1922. 160 pages. Soft covers. Front cover loose and torn. Stamped. (#81771)135:-
Lamey, Bernhard Lettland in der europeischen Schicksalsgemeinschaft.. Eutin(?) 1952. 80 pages. Dedication. Stamped. (#81769)120:-
Landin, Per, Slottet som försvann eller hur farmor kom till Öland.. Symposion 1999. 245 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#200871)150:-
Larsson, Ulf Svensk socialdemokrati och Baltikum under mellankrigstiden.. Sthlm 1996. 106 sidor. Häftad. Studia Baltica Stockholmiensia 17. (#46271)115:-
Lietuvos istorijos paminklai.. Is Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus rinkiniu. Monuments of Lithuanian History. From the Collection of the Lithuanian Museum of History and Etnography. Profusely illustr. Vilnius 1990. XIII, 280 pictures + text in Lithuanian and English. 4:o. Original cloth in dustjacket. (#99766)200:-
Likumi noteikumi un instrukcijas par lauksaimniecibas veicinasanau.. Otrs papildinats un parlabots izdevums. Riga 1931. 687 pages. Original half cloth. Stamped. (#133342)200:-
Loit, Alexander Kampen om feodalräntan I.. Reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655-1710 (allt som utkom). Aa Upps. 1975. 350 pp. Häftad. (#2310)145:-
Loorits, Oskar Grundzüge des estnischen Volksglaubens I-III.. Illustrerad. Uppsala 1949-. 591 + 490 + 691 pages. Soft covers. 5 volumes. As new. (#43680)500:-
Lossius, Johannes Drei Bilder aus dem livländischen Adelsleben des XVI. Jahrhunderts II. Jürgen und Johan Uexküll im Getriebe der livländischen Hofleute.. Leipzig 1878. (6),192,(2) pages. Soft covers. Front cover with piece missing, spine worn. (#190720)200:-
Lundin, Ingvar, Baltiska judar, fördrivna, förföljda, förintade.. Illustrerad. Warne förlag 2001. 237 sidor. Förlagsband. (#201655)140:-
Marandi, Rein Must-valge lipu all II.. Vabadissõjalaste liikumine Eestis 1929-1937. Illegaalne vabadussõjalus (1934-1937). Sthlm 1997. 258 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockholmiensia 18. (#46275)150:-
Mothander, Carl Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland.. Stockholm 1943. 315 sidor. Häftad. (#188292)185:-
Mägi, Artur Das Staatsleben Estlands während seiner Selbständigkeit I.. Das Regierungssystem. Sthlm 1967. 327 pages. Soft covers. (#28327)150:-
National Movements in the Baltic Countries During the 19th Century.. The 7th Conference on Baltic Studies in Scandinavia, Stockholm 1983. Ed. Alexnader Loit. Sthlm 1985. 572 pages. Softcover. Studia Baltica Stockholmiensia 2. (#46288)185:-
Neuland, Lena Jumis, die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten.. Illustr. Aa Sth 1977. 186 pages. Softcover. (#25753)120:-
Nomals, P. Udens, mineralvielu un slapekla daudzums un grupejums Latvijas purvos II.. Purvu skiees. 63 coloured plates. Folio. Cloth. No text. Plates only. (#178916)1000:-
Nõmmik, Tõnis Military Chaplaincy in Estonia.. Tartu 2006. 96 pages. Original hard covers. Inscribed by the author. (#184169)140:-
Nordiska muséets handlingar 31-32 Rokokomöbler m.m.. Marshall Lagerquist, ROKOKOMÖBLER. Signerade av ebenister och schatullmakare i Stockholm. Sth 1949. 200 pp. + planscher. Samt: Karlis Straubergs, LETTISK FOLKTRO OM DE DÖDA. Sth 1949. 140 pp. Halvfranskt band. (#13781)1100:-
Nordling, Carl Olof Estniska ortnamn i svensk bygd.. En ny teori om Östra Nylands första bebyggelse och om ursprunget till bygdens gamla icke-svenska ortnamn. Sth 1974. 90 sidor. Spiralbunden stencil. (#50234)120:-
Ojamaa, M - Varmas, A. ja T. Eesti ajalugu.. "Eesti raamat" Stokholmis 1946. 438 pages + plates and map. Bound with both wrappers in Half leather, slightly worn suface. (#191944)300:-
Pauli, Ulf "Hetsigt gnägga svenskarnas hästar".. Sveriges baltiska provinser 1561-1710. Illustr. Sth 1995. 144 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#15449)120:-
Pope, Arvis Burinieku gadsimts Latvija.. Pa latviesu jurniecibas vestures lappusem. Illustr. Riga 1989. 150 pages. Softcover. (#117585)125:-
Popoff, George Sowjetherrschaft in Europa.. Die Rigaer Kommunistenzeit und ihre Lehren. Bern 1935. 280 pages + plates. Soft covers. Pencil-markings in marginals. (#133887)180:-
Poruks, Jean La couronne d'Airelles.. Traduction de Reinhold Ressel. Riga 1926. 36 pages. Staple bound. Petite bibliothčque des auteurs lettons 1. (#128640)300:-
Pütsep, Ervin Kunstielu Eestimaal I.. Kuni 1920. Aastani. Illustr. Sthlm 1991. 510 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockholmiensia 7. (#46285)200:-
Pütsep, Ervin Kunstielu Eestimaal II.. 1920. aastast 1940. aasta suveni. Illustr. Sth 1996. 452 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockholmiensia 16. (#46277)180:-
Raag, Raimo Lexical Characteristics in Swedish Estonian.. Diss. Uppsala 1982. 148 pages. Soft covers. (#44592)145:-
Raag, Virve The Effects of Planned Change in Estonian Morphology.. Diss. Uppsala 1998. 156 pp. Softcover. (#34482)140:-
Rainis Viens pats.. A Kronenberga ilustracijas. Riga 1960. Oblong 8:vo. Soft covers. (#176411)100:-
Reiters, Janis Tulkojuma paraugs.. Johannes Reuter: Eine Übersetzungsprobe. Faksimiledruck der im Jahre 1675 in Riga erschienenen lettischen Bibeltexte. Mit einer Abhandlung von B. Jegers. Daugava 1975. 88 pages. Original cloth. (#47741)150:-
Resnais, J. Latvijas arstneecibas stadi.. I Dala, Riga 1921. 72 pages + colour plates. Soft covers. (#176417)150:-
Riga - Beiträge zur Statistik Rigaschen Handels.. Jahrgang 1913. I. Abteilung: Rigas Handelsverkehr auf den Wasserwegen. Abteilung II: Rigas Handelsverkehr auf den Eisenbahnen. Herausgegeben von Bruno v. Gernet. Riga 1915. xvi, 151 + xviii, 72 pages. Folio. With wrappers. Spine worn. (#80920)500:-
Rutenbergas, G. Simanas daukantas lietuviu atgimimo pranasas. su prof. Mykolo Birziskos prakalba. Kaunas 1922. 64 pages. With wrappers in half cloth. Stamped. (#81865)150:-
Saareste, Andrus Petit atlas des parlers Estoniens.. Väike Eesti murdeatlas. Uppsala 1955. 108 pages. 4:o. Softcover. Stamped. (#45975)200:-
Schirren, C. Der Verfasser der livländischen Reimchronik.. Riga 1855. 67 pages. Blank covers. Sonderabdruck aus den "Mittheilungen aus der livländischen Geschichte" VIII:1. (#123782)300:-
Schwabe, A. Courte histoire agraire de la Lettonie.. Riga 1926. 63 pages. Soft covers. Stamped. Spine slightly worn. (#133998)100:-
Schwabe, A. Histoire agraire de la Lettonie.. Riga 1929. 136 pages. Softcover. Stamped. (#134000)125:-
Schwabe, Arveds Histoire de peuple Letton.. Sthlm 1953. 255 pages + plates. Soft covers. (#122610)175:-
Siew, B. Lettlands Sozialpolitik.. Riga 1927. 64 pages. Softcover. (#113197)175:-
Siew, B. Lettlands Staats - und Privatfinanzen.. Riga 1929. 100 pages. Softcover. (#113198)200:-
Silde, Adolfs Pa deporteto pedam.. Latviesi padomju vergu darba. Illustrated. Gramatu Draugs 1956. 304 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#134030)200:-
Steffensson, Jakob Runöborna och deras invandring till Sverige.. Uppsala 1972. 137 sidor. Pocket. (#133689)100:-
Straubergs, Karlis Lettisk foktro om de döda.. Sth 1949. 140 sid. 4:o. Nordiska museets handlingar 32. (#40327)210:-
Stravinskas, Antanas & Sakalauskas, Mecislovas Lietuviu liaudies menas.. Lithuanian Folk Art. Mazoji architektura III - Geleziniai kryziai. Small-Scale Architecture III - Iron Crosses. Profusely illustr. Vilnius 1992. 335 pages. 4:o. Original hardcover with cloth spine in dustjacket. (#99767)250:-
Suduvis, N.E. Allein, Ganz allein.. widerstand am baltischen Meer. München 1968. 134 pages. Soft covers. (#183693)125:-
Svensson, Sven Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558.. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria. Lund 1951. 178 pp. + kartor. Häftad. (#28933)150:-
Söderbäck, Per Estlands svenskbygd.. Illustrerad. Sthlm 1939. 108 sidor. Häftad. (#25523)130:-
Söderman, Tiia Lexical Characteristics of the Estonian North Eastern Coastal Dialect.. Diss. Uppsala 1996. 184 pp. Softcover. (#34566)140:-
Talve, Ilmar Huset i snön.. Sthlm 1964. 354 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#133965)50:-
Talwik, Siegfried Die Lepra im Kreise Oesel.. Eine epidemologische Untersuchung nebst historischer Einleitung. Diss. Tartu 1920. 210 pages + plates and folding genealogical tables. Softcover. Stamped. (#89150)300:-
Tartu.. Üks päev Tartus. Fotod: Melis Lokk, Ain Protsin, Malev Toom. Kujundus: V. Parhomenko. Ilmamaa, Soome 1994. 98, (13) pages. 4:o. Hardcover. Text in Estonian, German and English. (#128021)175:-
Taube, Edgar Lettlands Export und Exportfirmen.. Mit einem Vorwort des Landestagsabgeordneten John Hahn. Riga 1929. 192 pages. Soft covers. (#122612)200:-
Taube, Edgar Lettlands Export und Exportfirmen.. Mit einem Vorwort des Landestagsabgeordneten John Hahn. Riga 1930. 176 pages. Soft covers. (#122614)200:-
Taube, Edgar (red.) Lettlands Exportfirmen.. Ausfuhrzolltarif, Wirtschafliche Organisationen und Banken Lettlands. Riga 1931. 48 pages. Softcover. Stamped. (#113199)300:-
Tautai un Brivibai.. Rakstu krajums Dr. Paula Kalnina pieminai. Stockholm 1952. 160 pages. Soft covers. Inscribed. (#133369)150:-
Tepfers, Wallin & Tentelis Svensktiden i Lettland / Zviedru laikmets Latvija.. Illustrerad. Tiga 1934. 36 sidor + planscher. Stort format. (#191043)300:-
Tevzemes.. Gadam gramata 1947. gadam. Sakartojis J. Purvinskis. Vaks un zimejumi A. Langmana. Wiesbaden 1947. 144 pages. Original cloth. (#133355)150:-
The Baltic Countries 1900-1914.. Proceedings from The 9th Conference on Baltic Studies in Scandinavia, Stockholm 1987. Ed. Alexnader Loit. Sthlm 1990. 788 pages. Soft covers. 2 volumes. Studia Baltica Stockholmiensia 5:1-2. (#46286)300:-
The Baltic in International Relations Between the Two World Wars.. Symposium ... Stockholm 1986. Ed. J. Hiden and A. Loit. Sthlm 1988. 388 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockholmiensia 3. (#46287)170:-
Tibal, A. L'Allemagne et la Baltique orientale de 1915 ā 1919.. Riga 1932. 50 pages. Soft covers. Small stamp. (#176414)150:-
Tiberg, Erik Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges.. Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549-1562. Aa. Upps 1984. 266, VII pages. Softcover. (#6714)125:-
Tiberg, Nils Estlandssvenska husdjursnamn.. Jämte en dialektuppsats: Husdjuren på Runö av Fredrik Lönnlund och Tomas Dreijer. Illustr. Upps. 1972. 144 sidor. Häftad. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 7. (#20093)125:-
Tiberg, Nils Estlandssvenska språkdrag.. Upps. 1962. 116 sidor. Häftad. (#6585)140:-
Tiberg, Nils Runöbondens ägor.. The Farms on Runö and Their Pieces of Land. Illustr. Upps. 1959. 89 sidor. Häftad. (#26198)145:-
Tschakste, I. Die Letten und ihre Latwija.. Eine lettische Stimme. Sthlm 1917. 68 pages. Softcover. First page torn and with ink stain affecting text. I. Cakste. (#134901)125:-
Tschakste, I. Die Letten und ihre Latwija.. Eine lettische Stimme. Sthlm 1917. 68 pages. Softcover. Wrappers loose. I. Cakste. (#134899)150:-
Uluots, Jüri Grundzüge der Agrargeschichte Estlands.. Tartu 1935. 228 pages + map. Soft covers. (#12299)160:-
Vaga, V. Das Problem der Raumform in der mittelalterlichen Baukunst Lettlands und Estlands. Tartu 1960. 125 pages. soft covers. (#188640)140:-
Vangas, K. Celvedis pa dzimto zemi.. Turistu celojumu marsruti Latvija. 2. dala. Zemgale un Kurzeme. 1939. 569 pages + maps. Soft covers. (#133332)200:-
Veldre, V. Spridisi.. Annas Brigaderes dzimtenes sturitis. Illustr. Riga 1939. 71 pages + map. Softcover. Stamped. (#82389)125:-
Wieselgren, Greta Johann Fischer - Livlands nye apostel.. Illustr. [Sthlm 1964]. Sid. 26-58. Klammerhäftad. Särtryck. (#139328)75:-
Wihgrabs, Georg Das lettische Schrifttum.. Riga 1924. 51 pages. Soft covers. Small stamp. (#176413)100:-
Wikberg, Sven Från Bärnstenskusten och prdensriddarnas land.. Reseanteckningar och studier i Ostpreussen, Litauen och Lettland. Med 8 plancher och 2 kartor. Sthlm 1931. 147 sidor. Klotband. Namnteckning. (#186359)150:-
Virza, Ed. La littérature Lettone. depuis l'époque du Réveil National. Riga no date (1930-ies?). 53 pages. Pamphlet. (#82381)100:-
von Gernet, Bruno Die Entwicklung des Rigaer Handels und Verkhers. im Laufe der letzten 50 Jahre bis zum Ausbruck des Weltkrieges. Jena 1919. x,168 pages. Soft covers. Front cover loose. Stamped. (#85470)150:-
Zarins, Margeris Vecríga.. Stasti. Illustr. Ríga 1978. 252 pages. Original cloth. (#87996)125:-
Zelta tinite.. Latviesu tautas pasakas. Riga 1957. 148 pages + colour plates by K. Sunins. Original decorated hardcover. (#134902)120:-
Zemitis, N. Rokas gramata mezkopjiem XIV.. Mednieciba. Illustr. Riga 1928. 234 pages. Soft covers. Spine worn. Stamped. (#81727)250:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page