Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Annerstedt, Claes Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563. samt deraf alstrade strider inom Vasahuset. Uppsala 1868. X, 145 sidor. Häftad. (#44625)140:-
Annerstedt, Thure Svenska väldet i Livland 1564-1570.. Aa Upps. 1877. 84 sidor. Häftad. (#15939)100:-
Böhme, Klaus-Richard Bremisch-Verdische Staatsfinanzen 1645-1676.. Die schwedische Krone als deutsche Landherrin. Aa Upps. 1967. 600 pages. Soft covers. (#2165)225:-
Eckman, Jeannette, Crane Hook on the Delaware 1667 - 1699.. An early Swedish Lutheran Church and Community. With the historical background of the Delaware River Valley. Newark 1958. xvi,143,(6) pages + 3 folding maps. Original cloth. No jacket. (#202705)200:-
Ehrnström, And. Beskrifning öfver Kongl. Svenska Amtet Neukloster,. i anledning af Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för år 1741. pag 5, uprättad år 1782. Extrakt ur KVA handlingar Jan.-Mart. 1783, sidorna 12-33 + utvikvar karta. Inklistrat i nyare pappersomslag, skuren och något bruntonad. (#188667)300:-
Eimer, Gerhard Die Stadtplanung im Schwedischen Ostseereich 1600-1715.. Mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt. Illustr. Sth 1961. XV, 576 pages. Cloth binding. (#96238)600:-
Franzén, Gösta Svenskstad i Västindien.. Gustavia på Saint Barthélemy i språk- och kulturhistorisk belysning. Illustr. Upps. 1974. 103 sidor. Häftad. (#2744)150:-
Hebbe, P.M. Svenskarna i Böhmen och Mähren.. Studier i tjeckisk folktradition och litteratur. Illustr. Diss. Upps. 1932. VIII, 231 sidor. Häftad. (#9691)100:-
Hellström, Jan Arvid Uppdrag Nya Sverige.. Indiansommar. Del 2: 1644-1646. Uppsala 1988. 234 sidor. Förlagsband. Biblioteksstämplar. (#171282)130:-
Hellström, Jan Arvid Uppdrag Nya Sverige. Gode vite hövding. Del 1. 1642-1643.. Stockholm 1987. 252 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#206918)130:-
Henriksson, Fritz Sweden's Participation in the U. S. Celebration of the New Sweden Tercentenary.. Stockholm 1939. 197 pages. Soft covers. (#197005)150:-
Henriksson, Fritz Sweden's Participation in the U.S. Celebration of the New Sweden Tercentenary.. Illustr. Sthlm 1939. 197 pages. Half cloth. Stamped. (#75802)150:-
Henriksson, Fritz Sveriges deltagande i Nya Sverigejubileet.. Illustr. Sthlm 1939. 201 sidor. Häftad. (#144243)250:-
Holm, Thomas Campanius Kort Beskrifning om provincien Nya Swerige uti America,. Som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania. Träsnitt i texten. Faksimilupplaga. Sthlm, Rediviva 1988. Originalupplagan tryckt av Wankijfs Änkia 1772. Totalt 356 sidor + kartor och planscher. Original klotband. Skyddsomslag. Fint ex. (#116928)250:-
Holm, Thomas Campanius Kort Beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, Som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania.. Träsnitt i texten. Sthlm, Wankijfs Änkia, 1702. (16), 190, (2) sidor + 6 kartor och planscher i kopia. Inlagan består av ett hop-plock av 2 exemplar, varför bladen har lite olika storlek. Inbundet i ett gammalt (samtida?) skinnband utan ryggtitel. Frontespiesen, titelbladet, blad 1/2 och 53/54, halva sista bladet sam samtliga planscher och kartor är ersatta med kopior. Blad 3/4 och 5/6 skadade med textförlust. (#210042)1500:- (bild)
Isberg, Alvin Kyrkoförvaltningsproblem i Estland 1561-1700.. Uppsala 1970. 214 sidor. Häftad. (#44476)140:-
Isberg, Alvin Livlands kyrkostyrelse 1622-1695.. Reformsträvanden, åsiktsbrytningar och kompetenstvister i teori och praxis. Uppsala 1968. 278 sidor. Häftad. (#44056)135:-
Isberg, Alvin Svensk segregations- och konversionspolitik i Ingermanland 1617-1704.. Uppsala 1973. 163 sidor. Häftad. (#44055)125:-
Jakobsson, Svante Osilia-Maritima 1227-1346.. Studier kring tillkomsten av svenska bosättningar i Balticum, i synnerhet inom biskopsstiftet Ösel-Wiek. Aa Upps 1980. 172 sidor. Häftad. (#7446)145:-
Jakobsson, Svante Överhetens påbud och förbud. Skildringar av förhållanden i svenska provinsen Livland under 1600-talets fyra sista årtionden.. Uppsala 1990. 91 sidor. Häftad. Dedikation. (#206928)110:-
Johnson, Amandus Den första svenska kolonien i Amerika.. Sthlm 1923. 208 sidor + karta. Häftad. (#125704)150:-
Johnson, Amandus Den första svenska kolonien i Amerika.. Sthlm 1923. 208 sidor + karta. Med främre omslag i halvklotband. (#114800)175:-
Johnson, Amandus The Swedes on the Delaware 1638-1664.. Philadelphia 1927. 391 pages + plates and map. Original decorated cloth. Inscribed by the author to Baron W Gordon Stiernstedt. (#143350)450:-
Kunst und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit. und andere Studien zur baltischen Kunstgeschichte. 11th Conference on Baltic Studies... Stockholm 1991. Herausgegeben von A. Loit and L.O. Larsson. Illustr. Sthlm 1993. 246 pages. Soft covers. Studia Baltica Stockhomiensia 12. (#46282)175:-
Linderholm, Helmer Nya Sveriges historia.. Vårt stora indianäventyr. Illustr. Sthlm 1976. 185 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#17709)150:-
Lindeström, Per Resa till Nya Sverige.. Red. Alf Åberg. Illustr. Sth 1962. 174 sidor. Original pappband. (#15587)100:-
Lindeström, Per Resa till Nya Sverige 1653-1656.. Skildrad av honom själv i hans handskrift "Geographia Americæ eller Indiæ Occidentalis beskrijffningh". Red. Nils Jacobsson. Illustr. Sth 1923. 200 sidor. Häftad. (#15585)140:-
Loit, Alexander Kampen om feodalräntan I.. Reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655-1710 (allt som utkom). Aa Upps. 1975. 350 pp. Häftad. (#2310)145:-
New Sweden Historical Exhibit.. 1638-1938. Official catalog. Illustrated. 1938. 70 pages. Soft covers. Stamped. (#172094)135:-
New Sweden in Documents.. 1638.29.3.1988. Exhibition in the Swedish National Archives. Illustr. Sth 1988. 16 pp. (#15610)35:-
Nordlund, Roland Kontribution eller satisfaktion.. Pommern och de svenska krigsfinanserna 1633. Förtryck ur Historisk Tidskrift nr 3, 1974. sidorna 321-404. Häftad. (#8583)65:-
Pauli, Ulf "Hetsigt gnägga svenskarnas hästar".. Sveriges baltiska provinser 1561-1710. Illustr. Sth 1995. 144 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#15449)120:-
Paxson, Henry D. Sketch and Map of a Trip from Philadelphia to Tinicum Island, Delaware County, Pennsylvania.. Where the Swedes Founded the First Permanent Colony, ... Illustrated. Phildelphia 1926. 248 pages + maps. Original cloth. (#143353)450:-
Platbarzdis, Aleksandrs Die königlich schwedische Münze in Livland.. Das Münzwesen 1621-1710. Illustr. Sth 1968. 533 pages. Soft covers. (#22059)260:-
Pundt, Alfred G. Arndt and the Nationalist Awakening in Germany.. Diss. New York 1935. 194 pages. Softcover. Stamped. (#109669)250:-
Risingh, Johan The Rise and Fall of New Sweden.. Governor Johan Risingh's Journal 1654-1655 in its Historical Context. Edited and with articles by Stellan Dahlgren and Hans Norman. Illustr. Upps. 1988. X, 303 pages. Hardcover. (#54133)150:-
Risingh, Johan The Rise and Fall of New Sweden.. Governor Johan Risingh's Journal 1654-1655 in its Historical Context. Edited and with articles by Stellan Dahlgren and Hans Norman. Illustr. Upps. 1988. X, 303 pages. Hardcover. Dedication by Hans Norman on one of the later blank pages. (#217172)170:-
Seth, Ivar Die Universität Greifswald und ihre Stellung in der schwedischen Kulturpolitik 1637-1815.. Berlin 1956. 332 pp. Slightly damaged cloth. (#12720)130:-
Sjögren, Bengt Ön som Sverige sålde.. Zindermans 1966. 160 sidor + planscher. Originalklotband i skyddsomslag. Saint Barthélemy. (#3172)150:-
Soom, Arnold Der Baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert.. Lund 1961. 350 pages. Softcover. (#15456)250:-
Soom, Arnold Die Zunfthandwerker in Reval im siebzehnten Jahrhundert.. Sth 1971. 224 pages. Soft covers. (#15454)150:-
Steffensson, Jakob Runöborna och deras invandring till Sverige.. Uppsala 1972. 137 sidor. Pocket. (#133689)100:-
Swahn, Jan-Öjvind och Jennersten, Ola Saint-Barthélemy.. Sveriges sista kolon. Illustrerad. Wiken 1985. 155 sidor. Klotband med skyddsomslag. Dedikation från Swahn. (#182396)175:-
Swedberg, Jesper America Illuminata.. Skriven och utgiven av dess biskop år 1732. Med inledning av Robert Murray om biskopen som vägrade glömma svenskarna på andra sidan havet. Sthlm 1985. 175 sidor. Häftad. (#62047)135:-
Swedberg, Johannes Dan. Dissertatio gradualis de Svionum in America colonia.. Praes. Petro Elvio (Pehr Elvius). Upsaliae (Uppsala), Werner 1709. (4),32 sidor. Häftad utan omslag. Hårt skuren. Häri saknas bladet med Jesper Swedbergs verser. (#191021)2000:-
Swedberg, Johannes Dan. Dissertatio gradualis de Svionum in America colonia.. Praes. Petro Elvio (Pehr Elvius). Upsaliae (Uppsala), Werner 1709. (6),32 sidor. Häftad i senare gråpappersomslag. Titelbladet lagat med textförlust. Sista bladet lagat i marginalen. Med Jesper Swedbergs verser. (#191022)4000:-
The Age of New Sweden.. Contributions by Sven A. Nilsson, Allan Ellenius a.o. Illustr. Sth 1988. 131 pages. Softcover. (#15650)110:-
Waller, Sture M. S:t Barthélemy 1785-1801.. Yttre förhållanden; handelspolitisk och statsfinansiell betydelse. Sth 1954. 35 sidor. Häftad. (#3285)100:-
Ward, Christopher Svenskarna vid Delawere.. Sthlm 1938. 276 sidor + planscher. Original linneband. (#42155)160:-
Wendt, Einar Det svenska licentväsendet i Preussen 1627-1635.. Aa Upps. 1933. 272 sidor. Häftad. (#3291)120:-
Wendt, Einar Det svenska licentväsendet i Preussen 1627-1635.. Akademisk avhandling, Uppsala 1933. 272 sidor. Med främre omslag i klotband. Dedikation. (#205154)180:-
Åberg, Alf Folket i Nya Sverige.. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655. Illustr. Sth 1987. 198 sidor. Inbunden. (#15691)125:-
Åberg, Alf Kvinnorna i Nya Sverige.. Illustrerad. Sthlm 2000. 178 sidor. Förlagsband. Biblioteksstämplar, annars fint ex. (#170736)145:-
Åberg, Alf Kvinnorna i Nya Sverige.. Illustr. Sthlm 2000. 178 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#163081)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page