Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlström, Walter Arvid Horn och Karl XII 1710-1713.. Aa Lund 1959. 220 sidor. Häftad. (#3373)145:-
Ahnlund, Nils Sveriges sista fred med Polen.. "Vänskapens återställande" efter det stora nordiska kriget och dess förhistoria. Lund 1916. 44 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#135541)100:-
Backman, Stig Från Rawicz till Fraustadt.. Studier i det stora nordiska krigets diplomati 1704-1706. Aa Lund 1940. XVI, 447 sidor. Häftad. (#3418)150:-
Baumgardt, Rudolf Karl XII.. Gränsen mot öster. Upps. 1941. 362 sidor. Häftad. (#23365)140:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Illustr. Sth 1980. 343; 322 pp. Inb. 1 vol. (#74628)200:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Sthlm 1935-36. 467 + 433 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 halvklotband. (#2579)300:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Sthlm 1945. 467 + 433 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 halvfranska band. Stämplar. (#107149)250:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Sthlm 1954. 395 + 360 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 halvklotband Skyddsomslag. (#174355)250:-
Beskow, Bernhard von Karl den tolfte i Alt-Ranstadt.. En tidsbild. Sthlm 1866. 496 sidor. Pergamentryggsband. Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1796. Fyrtionde delen. Innehåller även bl.a. Minne af professoren vid Upsala universitet, kanslirådet Johan Upmarck-Rosenadler. (#174709)200:-
Boberg, Torsten & Maijström, Erik Tretusen man kvar på fjället.. 2:a något omarbetade upplagan. Sthlm 1961. 204 sidor + planscher & 3 utvikbara kartor. Originalklotband. (#12792)175:-
Bonnesen, Sten Studier över August II:s utrikespolitik 1712-1715 I.. (Allt som utkom.) Aa Lund 1918. XXIV, 306 sidor. Häftad. (#3448)100:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1714).. Sth 1892. 420 sidor. Häftad. Hist. handlingar 14. (#12656)200:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1715). samt Tillägg, Brefvexling november och december 1710. Sth 1895. XIV, 347 sidor. Häftad. Hist. handlingar 15. (#9582)200:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1 juli 1712-3 nov 1712).. Sth 1879. XII, 388 sidor. Inbunden i pappband. Hist. handlingar 10. (#12655)350:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (2 okt 1711-27 juni 1712).. Sthlm 1874. 406 sidor. Pappband. Hist. handlingar 9. (#9567)300:-
Bring, Samuel E. Nicodemus Tessin d.y:s memorial och anteckningar för åren 1702-1713.. Sth 1955. 80 sidor. Häftad. (#2627)80:-
Brulin, Herman Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700-1701.. Till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII. Aa. Upps 1905. XIX, 235 sidor. Häftad. (#8088)140:-
Carl Pipers och Carl Gustaf Rehnschiölds koncept till utgående skrifvelser. under deras fångenskap i Ryssland 1709-1715. Utg. Per Sörensson. Sthlm 1911. VIII, 275 sidor. Pappband Historiska handlingar 21:2. (#10417)350:-
Carlson, Fredrik Ferdinand Om Sveriges inflytande på konungavalet i Polen 1704.. Uppsala 1861. 38 sidor. Häftad. Upsala universitets årsskrift. Häri ingår även Sigurd Ribbing: Om det Absolutas begrepp: ett utkast. (#8162)120:-
Cavallie, James Från fred till krig.. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700. Aa Upps. 1975. 316 sidor. Häftad. (#2173)150:-
de Voltaire, Francois Histoire de Charles XII, roi de Suede.. Ouvrage adopté pour les Lycées, par la Connissuon d'instruction publique. Metz, Collignon 1805. (2),370 pages 12:mo. Full leather binding with worn spine. (#199622)450:-
de Voltaire, Francois Karl XII.. Sth 1963. 260 sidor. Förlagsband. (#8157)100:-
Englund, Peter Poltava.. Berättelsen om en armés undergång. Sthlm 1989. 276 sidor. Originalklotband. (#119377)135:-
Englund, Peter Poltava.. Berättelsen om en armés undergång. Sthlm 1992. 276 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#8090)145:-
Englund, Peter Poltava.. Berättelsen om en armés undergång. Sthlm 1993. 370 sidor. Pocket. (#120610)100:-
Galecki - Diplomatiskt mellanmål i Upsala.. Den polske ambassadören F. Galeckis besök 23-25 april 1699. Utgiven av Sven P. Ullberg. Uppsala 1960. 24 sidor + planscher. Original pappband. Tryckt i 333 numrerade exemplar. Består av 4 brev, från Bengt Oxenstierna, (2 st.) Olof Rudbeck och Carl Gyllenborg. (#153109)75:-
Grinevsky, Oleg Före Poltava.. En diplomatisk thriller eller berättelsen om hur, var och varför Peter den store började krig med Sverige. Wiken 1993. 218 sidor. Original pappband. (#62189)120:-
Göthe, Gustaf Carl XII.. Huvuddragen av hans arbete och syften. Sth 1919. 224 sidor. Häftad. (#8095)100:-
Hallendorff, Carl Konung Augusts politik åren 1700-01.. Ett bidrag. Uppsala & Leipzig 1898. 122 sidor. Häftad. Bakre omslag felar. (#164061)100:-
Hasselberg, Gösta De karolinska kassationsakterna.. Sth 1968. 298 sidor. Häftad. Rättshistoriskt bibliotek 13. (#3545)160:-
Hatton, Ragnhild Karl XII av Sverige.. En biografi. Illustr. Köping 1985. 704 sidor. Inbunden. Förtitelbladet saknas. Några få blyertsunderstrykningar. (#2818)300:-
Herlitz, Nils Studier över Carl XII:s politik 1703-1706 I.. (Allt som utkom?) Från Thorn till Altranstädt. (1703-1704.) Aa Sth 1916. xxv, 338 sidor. Häftad. (#3793)150:-
Hermelin, Olof Bref från Olof Hermelin till Samuel Barck 1702-1709.. Utgifna av Carl von Rosen. Sth 1913. 194 sidor. Häftad. (#8393)170:-
Historia kring Karl XII.. Red. Gustaf Jonasson. Illustr. Sth 1964. 184 sidor. Pocket. (#9423)100:-
Historiska handlingar 19.. Innehåll: 1. Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes dagbok 1708-1712, 132 sidor. 2. Handlingar angående konung August den starkes utrikespolitik före hans afsättning år 1704, 272 sidor. Stockholm 1902-1908. Inbundna i ett pappband. (#181638)250:-
Hjärne, Harald Karl XII.. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Sth 1902. 220 sidor. Halvklotband. (#3355)120:-
Hjärne, Harald Karl XII.. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Sth 1902. 220 sidor. Häftad. (#3354)100:-
Hjärne, Harald Karl XII från europeisk synpunkt.. Nationalförlaget, Sthlm 1919. 13 sidor. Häftad. Föreningen Heimdals folkskrifter. (#159664)70:-
Hornborg, Harald Konspiratören Johann Reinhold Patkul.. Illustr. Sth 1945. 264 sidor. Häftad. (#8137)150:-
Hultman, Johan Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter.. Faksimil. Sth 1986 (Sth 1889). 320 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#8116)140:-
Häggman, Jean Bidrag till den svenska krigsförvaltningens historia. under det stora nordiska krigets senare skede. Lund 1922. 37 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#135539)100:-
Isogaeus, Simon Carla Seger-Skiöld hwilken then stormächtigste konung Carl XII .... Första dehl, Vol. I. Stockholm, Laurelius 1714. (38),694 sidor. Inbunden i ett välbevarat samtida pergamentband. Inlagan delvis svagt fuktfläckad. Ett fint ex. Häri finns ej Johan Linders tillägnan, icke heller företalet. Månne de kom i en senare del. (#181294)1800:-
Isogaeus, Simon Carla Seger-Skiöld hwilken then stormächtigste konung Carl XII .... Stockholm, Laurelius 1714. (54),(2), 1-694, (2), 695-1200, 1201-1344, 1297-1392, 1345-1348, (242) sidor. Ett samtida skinnband där endast ryggpärmen återstår. Främre pärm och rygg borta. De 2 första titelbladen saknas. Deltitelbladet till del II samt sista bladet i registret föreligger i kopia. Johan Linders tillägnan i dublett. Inlagan delvis svagt fuktfläckad och en del blad nötta i kanterna. Det indragna kapitlet som vanligt medbundet. (#181293)2500:-
Jacobowsky, C. Vilhelm J.G. Sparwenfeld.. Bidrag till en biografi. Aa Sth 1932. 413 sidor. Häftad. (#17387)145:-
Jonasson, Gustaf Karl XII och hans rådgivare.. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. Sth 1960. 320 sidor. Häftad. (#2929)175:-
Jonasson, Gustaf Karl XII och hans rådgivare.. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. Sth 1960. 320 sidor. Interfolierad med blanka blad. (#8402)175:-
Jonasson, Gustaf Karl XII:s polska politik 1702-1703.. Sth 1968. 235 sidor. Häftad. (#3580)125:-
Jägerskiöld, Stig Sverige och Europa 1716-1718.. Studier i Karl XII:s och Görtz' utrikespolitik. Aa 1937. XXXIII, 491 sidor. Häftad. (#2889)200:-
Järta, Hans Carl XII och hans tidehvarf.. Ett otryckt presidietal i Vetenskapsakademien meddeladt af E. Naumann. Lund 1913. 25 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#135538)100:-
Karlsson, Åsa Den jämlike undersåten.. Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713. Aa Uppsala 1994. 283 sidor. Häftad. (#38473)150:-
Karl XII - Carl XII:s död.. Av Sandklef, Palmstierna, Strömbom och Clason. Sth 1940. 408 sidor + planscher. Häftad. (#3587)150:-
Karl XII - Karl XII.. Till 200-årsdagen av hans död. Illustrerad. Sth 1918. 738 sidor. Utg. Samuel E. Bring. Halvklotband. Stämplar. (#8086)350:-
Karl XII - Karl XII.. Ögonvittnen. Red. Hans Villius. Illustr. Sth 1960. 189 sidor. Häftad. (#35921)100:-
Karl XII - Karl XII.. Ögonvittnen. Red. Hans Villius. Sth 1993. 189 sidor. Förlagsband. (#42298)120:-
Karl XII - Sanning och sägen om Karl XII:s död.. Av Stig Jägerskiöld, Nils Ahnlund, Gustaf Hultkvist och Barbro Göthberg Edlund. Sth 1941. 272 sidor + planscher. Häftad. (#3589)150:-
Karl XII - Sanning och sägen om Karl XII:s död.. Sthlm 1941. 272 sidor + planscher. Klotband. (#8403)200:-
Karolinska dagböcker.. Sammanställda och försedda med inledning av Alf Åberg. Sth 1962. 185 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#23385)100:-
Karolinska förbundets årsbok.. Vi har de flesta årgångarna i lager. Priset varierar mella 100 - 250 kronor. (#177388)150:-
Karolinska officerares tjänsteförteckningar.. Sth 1901. VII, 80 sidor. Häftad. Historiska handlingar 18:3. (#9598)250:-
Konung Karl XII:s banesår.. 1917 års undersökning och i samband därmed gjorda iakttagelser. Illustrerad. Sthlm 1918. X + 180 sidor + 1 + 34 planscher. Folio. Med bevarade omslag i nyare klotband. (#188896)800:-
Kungar och krigare.. Tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII av Anders Florén, Stellan Dahlgren och Jan Lindegren. Illustr. Sth 1993. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28057)135:-
Kuylenstierna, Oswald Karl XII.. Hans öden och hans personlighet. Illustr. Sth 1912. 272 sidor. Klotband. (#8404)145:-
Laidre, Margus Segern vid Narva.. Början till en stormakts fall. Illustr. Sth 1996. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36715)150:-
Larsson, Hugo Några bilder ur Sverges inre tillstånd under Karl XII.. Sthlm 1898. 36 sidor. Häftad. Verdandis småskrifter 69 (#183334)100:-
Leijonhufvud, Sigrid Erik Sparre och Stina Lillie.. Skildring efter bref från karolinska tiden. Sthlm 1911. 479 sidor + planscher. Halvfranskt band med guldornerad men fläckig rygg. (#189918)200:-
Leijonhufvud, Sigrid Erik Sparre och Stina Lillie.. Skildring efter bref från karolinska tiden. Sthlm 1911. 479 sidor + planscher. Halvklotband. (#112134)200:-
Leijonhufvud, Sigrid Erik Sparre och Stina Lillie.. Skildring efter bref från karolinska tiden. Sthlm 1911. 479 sidor + planscher. Original klotband. (#26361)200:-
Lewenhaupt, Adam Ludvig Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse.. Utgiven genom Samuel E. Bring. Facsimileupplagan, Stockholm 1987. 416 sidor + 3 utvikbara planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#150395)250:-
Liljegren, Bengt Karl XII.. En biografi. Illustrerad. Lund 2000. 442 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#93822)150:-
Liljegren, Bengt Karl XII i Lund. När Sverige styrdes från Skåne.. Illustrerad. Lund 1999. 111 sidor. Häftad. (#188077)110:-
Lindeberg, Gösta Svensk ekonomisk politik under den Görtzka perioden.. Lund 1941. XXIV, 394 sidor. Häftad. (#8127)175:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Halvklotband. (#191897)150:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Halvklotband. Stämplad. (#49655)150:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Häftad. (#185373)130:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Häftad. Skuren. (#185385)125:-
Lundh-Eriksson, Nanna Aurora Königsmarck och hennes värld.. Norrtälje 1975. 146 sidor. Häftad. (#130690)110:-
Lundquist, Carl Lennart Council, King and Estate in Sweden 1713-1714.. Diss. Sth 1975. 215 pages. Softcover. (#3640)135:-
Lundström, David Magnus Stenbock i Stockholm 1712.. Sth 1959. 80 sidor. Häftad. (#3015)100:-
Malmström, Oscar Magnus Stenbock i fångenskapen.. Sth 1901. 83 sidor. Häftad. (#8789)100:-
Marklund, Andreas Stenbock.. Ära och ensamhet i Karl XII:s tid. Lund 2008. 362 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#185443)150:-
Minnet av Poltava.. Ögonvittnesskildringar från Karl XII:s ryska fälttåg. Urval och inledning av Peter Englund. Sthlm 1998. 313 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#172632)140:-
Mörner, Birger Maria Aurora Königsmarck.. En krönika. Illustr. Sth 1913. XVI, 289 sidor. Folio. Halvfranskt band. (#99364)300:-
Mörner, Birger Maria Aurora Königsmarck.. En krönika. Illustr. Sth 1913. XVI, 289 sidor. Folio. Häftad. Ryggen lite skadad. (#8164)300:-
Norrhem, Svante Christina och Carl Piper. En biografi.. Lund 2010. 288 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#188161)145:-
Nyström, Anton Karl XII och sammansvärjningen mot hans envälde och liv.. Illustrerad. Andra utökade upplagan, Sthlm 1928. 300 sidor. Klotband. (#8135)160:-
Piper, Carl Grefve Carl Pipers dagbok.. Hållen under hans fångenskap i Ryssland 1709-1714. Utg. Ernst Carlsson. Sthlm 1905. 272 sidor. Pappband. Historiska handlingar 21:1. (#10202)400:-
Plüss, Marco Poltava med Guds hjälp.. En berättelse i bild med texter från Karolinska krigares dagböcker. Inledning av Peter Englund. Sthlm 1992. 92 sidor. Stort format. Original klotband. Med dedikation från Plüss och tillskrift från Arne Stade. Armémuseii utställningskatalog. (#155295)140:-
Porfiriev, I.E. Peter I.. Grundläggare av den ryska reguljära arméns och flottans krigskonst. Illustr. Sth 1958. 335 sidor + 2 kartor. Häftad. (#10621)160:-
Pönitz, Carl Edvard Karl XII betraktad från krigsvetenskaplig synpunkt.. Örebro 1858. 122 sidor. Häftad. Nött rygg, bakre omslag felar. (#130919)120:-
Quennerstedt, Aug. Ur Carl XII:s lefnad I-II.. Skildringar. Illustrerad. Sthlm 1916. 228; 236 sidor. Del 1 i halvfranskt, del 2 häftad. (#179446)200:-
Reuterholm, Nils Journal.. Utg. Sten Landahl. Sth 1957. 166 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:2. (#8463)130:-
Rosén, Jerker Det engelska anbudet om fredsmedling 1713.. En studie i politisk propaganda. Lund 1946. 104 sidor + 4 facsimiler. Häftad. (#8142)85:-
Rydelius, Andreas Oratio Panegyrica ... Caroli XII.. Lund, Haberger utan år (tidigt 1700-tal). (4), 76 sidor. Liten 4:o. Häftad utan omslag. Skuren. (#135242)300:-
Sandklef, Albert Folktraditionen.. Ill. U.o.u.å. pp. 205-282. Särtryck ur Carl XII:s död. (#8145)40:-
Sandklef, Albert Från Paludan-Müller till Bruusgaard.. III. U.o.u.å. pp. 187-202. Särtryck ur Carl XII:s död. (#8146)25:-
Sandklef, Albert Kulknappen och Carl XII:s död.. En fortsatt undersökning och ett genmäle. Lund 1941. 207 sidor + bilder. Häftad. (#3801)160:-
Sandstedt, Erik Studier rörande Jöran Nordbergs Konung Carl XII:s historia.. Aa Lund 1972. 300 sidor. Häftad. (#12896)150:-
Schenström, F. Armfeltska karolinernas sista tåg.. Gamla minnen från jämtländska och norska fjällbygder. Andra upplagan, Sthlm 1918, 128 sidor + 2 planscher. Halvklotband. Fint skick. (#188795)300:-
Schenström, F. Armfeltska karolinernas sista tåg.. Gamla minnen från jämtländska och norska fjällbygder. Andra upplagan, Sthlm 1918, 128 sidor + 2 planscher. Häftad i något nötta omslag. (#189539)200:-
Schürer von Waldheim, Max Prins Maximilian Emanuel af Württemberg.. En tapper dragonöfverste i Karl XII:s armé. Sthlm 1913. 157 sidor + planscher. Gediget halvfranskt band. (#162790)250:-
Schürer von Waldheim, Max Prins Maximilian Emanuel af Württemberg.. En tapper dragonöfverste i Karl XII:s armé. Sthlm 1913. 157 sidor + planscher. Häftad. (#8787)140:-
Skyddsbrev, Sachsen 1706.. 3 varianter av ett skyddsbrev, utfärdat av Karl XII i Krumnelse den 26 Aug. och 5 Sept. 1706. Det första, 4 sidor på tyska, underskrift C. Piper, ingen tryckort eller år (tryckt i fälttryckeriet?), oskuret. Det andra, 4 sidor på tyska, Stockholm Werner utan år, föreligger i 3 exemplar, 2 oskurna och ett skuret. det tredje, 4 sidor på svenska, Stockholm, Werner utan år. Oskuren. Föreligger i 2 exemplar. Inbundna i senare marmorerat pappband. (#187089)250:-
Sprinchorn, Carl K.S. John Norcross.. Svensk kapare, europeisk äventyrare, dansk statsfånge. Ur gamla papper och böcker. Sthlm 1920. 152 sidor. Häftad. (#8133)130:-
Stenbock - Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna I-II.. En brefväxling utgifven af Carl Magnus Stenbock. Illustr. Sth 1913-14. 26 +; 224 sidor + lös utvikbar facsimil. Del 1 i original klotband, del 2 häftad. (#7808)150:-
Stenbock - Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna I-II.. En brefväxling utgifven af Carl Magnus Stenbock. Illustr. Sth 1913-14. 268; 224 sidor + planscher och lös utvikbar facsimil. Original klotband. 2 volymer. (#8407)275:-
[Strinnholm, Anders] Kongliga rådet, fältmarskalken och grefven Magnus Stenbocks lefverneshistoria 1-2.. Sthlm 1821. 299 + 244 sidor. I ett något nött halvfranskt band. Tre gamla (1700-tal?) träsnitt föreställande två vapensköldar och ett porträtt av Magnus Stenbock inklistrade på försättsbladet och främre pärmens insida. Namnkunniga Svenska Fältherrars Lefverne I. (#88311)800:-
[Strinnholm, Anders] Kongliga rådet och fältmarskalken grefve Magnus Stenbocks bedrifter och öden.. Porträtt. Sthlm, Haeggström 1821. x,706,(4) sidor. Inbundna i ett senare halvfranskt band. Namnkunniga Svenska Fältherrars Lefverne I. Ett arbete med nästan identisk titel och av samma författare, utkom samma år på Ortmans tryckeri. Såväl porträttet som texten skiljer sig dock från denna utgåva. (#172221)1000:-
Swedenborg, Emanuel Festivus applausus in Caroli XII in Pomeraniam suam adventum.. Edited, with introduction, translation and commentary by Hans Helander. Upps. 1985. 182 pages. Softcover. (#19398)145:-
Sörensson, Per Generalfälttygmästaren Hugo Hamilton.. En karolinsk krigare och landshöfding. Sthlm 1915. (8), 117 sidor + planscher. Häftad. (#8099)145:-
Sörensson, Per Sverige och Frankrike 1715-1718, III.. Ett bidrag till kännedomen om Sveriges utrikespolitik efter Carl XII:s återkomst från Turkiet. Lund 1921. 168 sidor. Häftad. Endast del 3, täcker tiden slutet på 1717 till kungens död. (#181838)140:-
Torulf, Nora En viljas makt.. Skildring från Carl XII:s tid. Stockholm 1926. 334 sidor. Häftad. Nötta omslag och tillskrift. (#151681)110:-
Tsar Peter och kung Karl.. Två härskare och deras folk. Red. Sverker Oredsson. Illustr. Sth 1998. 309 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#32003)165:-
Ullman, Magnus Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719.. Illustrerad. Sthlm 2006. 183 sidor. Original pappband. Stort, liggande format. (#177102)200:-
Wallenstedt, Catharina Allrakäraste.. Brev 1672-1718. Kommenterade och i urval av Christina Wijkmark. Sthlm 1995. 592 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#28728)450:-
Wedberg, Birger Karl XII på justitietronen.. Rättshistorisk-biografisk studie. Sth 1944. 378 sidor. Häftad. (#8011)170:-
Weismantell, E.H. Dagbok 1709-1714.. Utg. S.E. Bring. Sthlm 1928. 274 sidor. Häftad. Stämpel. Historiska handlingar 28:1. (#12099)200:-
Weismantell, E.H. Dagbok 1709-1714.. Utg. S.E. Bring. Sthlm 1928. 274 sidor. Med bevarade omslag i skinnryggsband. Historiska handlingar 28:1. (#161645)300:-
v. Höpken - Helander, Abel Daniel Niklas v. Höpken 1669-1727.. Aa. Sth 1927. 252 sidor. Häftad. (#8118)140:-
Voltaire Histoire de Charles XII, roi de Suede.. Nouvelle edition, revuë, corrigée & augmentée par M. de Voltaire. Berlin, M. Sansouci 1754.Engraved portait, title in red and black,xxiv,196,(2),197-404,(2) pages. Uncut in original gray wrappers. Very fine. (#199216)900:-
Åberg, Alf Fångars elände.. Karolinerna i Ryssland 1700-1723. Illustr. Sthlm 1991. 227 sidor + planscher. Originalklotband. (#49856)170:-
Åberg, Alf I karolinernas spår.. Resa i Ryssland 1959. Illustr. Sthlm 1959. 115 sidor. Häftad. (#58523)145:-
Åberg, Alf Karolinerna och Österlandet.. Illustrerad. Sth 1967. 122 sidor. Pocket. (#8160)100:-
Åberg, Alf & Göransson, Göte Karoliner.. Illustr. Sth 1976. 194 sidor. 4:o. Originalpappband i skyddsomslag. (#3377)100:-
Åkerhielm, Samuel Agriconius Brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700-1702.. Utg. genom Sven W. Olsson. Sth 1979. 219 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#3394)160:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page