Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlström, Walter Arvid Horn och Karl XII 1710-1713.. Aa Lund 1959. 220 sidor. Häftad. (#3373)145:-
Ahnlund, Nils Sveriges sista fred med Polen.. "Vänskapens återställande" efter det stora nordiska kriget och dess förhistoria. Lund 1916. 44 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#135541)100:-
(Amthor, Christoph Heinrich) Anzeige der höchst-rechtmässigen Uhrsachen, welche ihro Königl. Majest. zu Dännemarck, Norwegen, gegen Willen genöthiget, wider den gefangenen Königlich-Schwedischen Rath und Feld-Marschall, Graf Magnus Steenbock, nach völliger Entdeckung der von ihm begangenen Groben Verbrechen, durch genauere Verwahrung seiner Persohn, und sonsten, solcher Gestalt als bisher geschehen zu verfahren: auf allergnädigstem Befehl der unpartheyischen Welt zum Unterricht, und Verhütung falscher Impressionen, nebst den dahin gehörenden vollständigen Beylagen, mitgetheilet.. Copenhagen 1716. 19,5x16 cm. (3),4-158 pages. In later blank cover. Last leaf repaired in upper margin. (#196423)700:-
Att illustrera stormakten.. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. Rikt illustr. Lund 2001. 144 sidor. Inbunden. (#54091)200:-
Backman, Stig Från Rawicz till Fraustadt.. Studier i det stora nordiska krigets diplomati 1704-1706. Aa Lund 1940. XVI, 447 sidor. Häftad. (#3418)150:-
Baumgardt, Rudolf Karl XII.. Gränsen mot öster. Upps. 1941. 362 sidor. Häftad. (#23365)140:-
Beckman, Margareta Aurora von Königsmark.. Svenska bland fältherrar i stormaktstidens Europa. Illustrerad. Stockholm 1998. 160 sidor. Förlagsband. (#150803)150:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Illustr. Stockholm 1935. 467 + 434 sidor + planscher. Häftade. Otrimmade. (#214467)170:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Illustr. Stockholm 1980. 343 + 322 sidor. Förlagsband. (#74628)150:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Sthlm 1935-36. 467 + 433 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 halvklotband. (#2579)300:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Sthlm 1945. 467 + 433 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 halvfranska band. Stämplar. (#107149)250:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Sthlm 1954. 395 + 360 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 halvklotband Skyddsomslag. (#174355)250:-
Bengtsson, Frans G. Karl XII:s levnad I-II.. I: Till uttåget ur Sachsen. II: Från Altranstädt till Fredrikshall. Stockholm 2001. 394 + 359 sidor. Förlagets pappband. En volym. (#209417)160:-
Björlin, Gustaf Carl den tolfte.. Läsning för ung och gammal. Sthlm 1888. 407 sidor + porträtt. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#85732)160:-
Bonnesen, Sten Studier över August II:s utrikespolitik 1712-1715 I.. (Allt som utkom.) Aa Lund 1918. XXIV, 306 sidor. Häftad. (#3448)100:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1 juli 1712-3 nov 1712).. Sth 1879. XII, 388 sidor. Inbunden i pappband. Hist. handlingar 10. (#12655)350:-
Bring, Samuel E. Nicodemus Tessin d.y:s memorial och anteckningar för åren 1702-1713.. Sth 1955. 80 sidor. Häftad. (#2627)80:-
Brulin, Herman Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700-1701.. Till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII. Aa. Upps 1905. XIX, 235 sidor. Halvklotband. (#205022)185:-
Brulin, Herman Sverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700-1701.. Till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII. Aa. Upps 1905. XIX, 235 sidor. Häftad. (#8088)140:-
Brunner, Ernst Carolus Rex. Karl XII - hans liv i sanning återberättat.. Roman. Stockholm 2005. 807 sidor. Förlagsband med skyddomslag. Nyskick. (#215029)150:-
Brunner, Ernst Carolus Rex. Karl XII - hans liv i sanning återberättat.. Roman. Stockholm 2006. 807 sidor. Limhäftad. (#210980)120:-
Carlson, Fredrik Ferdinand Om Sveriges inflytande på konungavalet i Polen 1704.. Uppsala 1861. 38 sidor. Häftad. Upsala universitets årsskrift. Häri ingår även Sigurd Ribbing: Om det Absolutas begrepp: ett utkast. (#8162)120:-
Cavallie, James Från fred till krig.. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700. Aa Upps. 1975. 316 sidor. Häftad. (#2173)150:-
de Voltaire, Francois Histoire de Charles XII.. Med grammatikaliska anmärkningar och ordförklaringar af Y. Nyberg. Upsala, Schultz 1860. (4),244,xlviii sidor. I ett enkelt klotruggsband, något skadat i ryggens överkant. (#206546)150:-
de Voltaire, Francois Karl XII.. Niloe 1987. 223 sidor. Förlagsband. (#208993)120:-
de Voltaire, Francois Karl XII.. Sth 1963. 260 sidor. Förlagsband. (#8157)100:-
de Voltaire, Francois Karl XII.. Sthlm 1993. 220 sidor + kartor. Originalpappband. (#70951)125:-
de Voltaire, Francois Karl XII.. Sthlm 1993. 260 sidor. Pocket. (#211187)100:-
de Voltaire, Francois Karl XII.. Sthlm 2000. 220 sidor + kartor. Originalpappband. (#189770)125:-
Englund, Peter Poltava.. Berättelsen om en armés undergång. Sthlm 1988. 276 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Recensionsstämpel. (#8090)150:-
Englund, Peter Poltava.. Berättelsen om en armés undergång. Sthlm 1989. 276 sidor. Originalpappband. (#212204)135:-
Englund, Peter Poltava. Berättelsen om en armés undergång.. Sthlm 1993. 276 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#208979)150:-
Galecki - Diplomatiskt mellanmål i Upsala.. Den polske ambassadören F. Galeckis besök 23-25 april 1699. Utgiven av Sven P. Ullberg. Uppsala 1960. 24 sidor + planscher. Original pappband. Tryckt i 333 numrerade exemplar. Består av 4 brev, från Bengt Oxenstierna, (2 st.) Olof Rudbeck och Carl Gyllenborg. (#153109)75:-
Göthe, Gustaf Carl XII.. Huvuddragen av hans arbete och syften. Sth 1919. 224 sidor. Häftad. (#8095)100:-
Göthsson, Sigvald Den siste karolinen. Romantiserad skildring från svenskarnas fångenskap i Sibirien.. Tredje upplagan, Göteborg 1938. 254 sidor. Häftad. Omslaget med revor. (#209315)110:-
Hallendorff, Carl Konung Augusts politik åren 1700-01.. Ett bidrag. Uppsala & Leipzig 1898. 122 sidor. Häftad. Bakre omslag felar. (#164061)100:-
Hansson, Anders, Armfeldts karoliner.. Stockholm 2003. 275 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207970)200:-
Hartman, K.J. Åländska kongressen och dess förhistoria V. 1: Minor och kontraminor.. Åbo 1930. IV, 195 sidor. Tagen ur band, inget omslag. (#213720)150:-
Hasselberg, Gösta De karolinska kassationsakterna.. Sth 1968. 298 sidor. Häftad. Rättshistoriskt bibliotek 13. (#3545)160:-
Herlitz, Nils Från Thorn till Altranststädt. Studier över Carl XII:s politik 1703-1706 I.. (Allt som utkom?). (1703-1704.) Akademisk avhandling Stockholm (Uppsala) 1916. xxv, 338 sidor. Häftad. (#3793)150:-
Historia kring Karl XII.. Red. Gustaf Jonasson. Illustr. Sth 1964. 184 sidor. Pocket. (#9423)100:-
Hjärne, Erland Ämbetsmannaintressen och politiska doktriner på 1719 års riksdag.. Voteringsreformen på riddarhuset och den byråkratiska parlamentarismens grundläggning. Särtryck ur Historisk tidskrift 1916. 67 sidor. Häftad. Bit av främre omslag bortklippt. (#203874)100:-
Hjärne, Erland Ämbetsmannaintressen och politiska doktriner på 1719 års riksdag.. Voteringsreformen på riddarhuset och den byråkratiska parlamentarismens grundläggning. Särtryck ur Historisk tidskrift 1916. 67 sidor. Häftad. Spikexemplaret. (#203873)120:-
Hjärne, Harald Karl XII.. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Sth 1902. 220 sidor. Halvklotband. (#3355)120:-
Hjärne, Harald Karl XII.. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703. Sth 1902. 220 sidor. Häftad. (#3354)100:-
Hjärne, Harald Karl XII från europeisk synpunkt.. Nationalförlaget, Sthlm 1919. 13 sidor. Häftad. Föreningen Heimdals folkskrifter. (#159664)70:-
Hornborg, Harald Konspiratören Johann Reinhold Patkul.. Illustr. Sth 1945. 264 sidor. Häftad. (#8137)150:-
Hultman, Johan Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter.. Faksimil. Sth 1986 (Sth 1889). 320 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#8116)140:-
Häggman, Jean Bidrag till den svenska krigsförvaltningens historia. under det stora nordiska krigets senare skede. Lund 1922. 37 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#135539)100:-
Höjer, Magnus Om Carl XII:s myndighetsförklaring och 1697 års riksdag.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1866. 64 sidor. Häftad. Sprucken rygg. (#203843)100:-
Isogaeus, Simon Carla Seger-Skiöld hwilken then stormächtigste konung Carl XII .... Första dehl, Vol. I. Stockholm, Laurelius 1714. (38),694 sidor. Inbunden i ett välbevarat samtida pergamentband. Inlagan delvis svagt fuktfläckad. Ett fint ex. Häri finns ej Johan Linders tillägnan, icke heller företalet. Månne de kom i en senare del. (#181294)1800:-
Isogaeus, Simon Carla Seger-Skiöld hwilken then stormächtigste konung Carl XII .... Stockholm, Laurelius 1714. (56),1-694 + (2),695-1200,(2),1201-1348, (244) sidor (1134/1135 överhoppade i pagineringen). Inbundet 1 2 halvklotband, vol 1 med bägge pärmarna loss och vol 2 med nötta yttre falsar. Det saknas en tillägnan, till Friderich, landt-greve till Hessen, 4 blad som medföljer i kopior. (#210405)3500:- (bild)
Jacobowsky, C. Vilhelm J.G. Sparwenfeld.. Bidrag till en biografi. Aa Sth 1932. 413 sidor. Häftad. (#17387)145:-
Jonasson, Gustaf Karl XII och hans rådgivare.. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. Sth 1960. 320 sidor. Häftad. (#2929)150:-
Jonasson, Gustaf Karl XII och hans rådgivare.. Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702. Sth 1960. 320 sidor. Interfolierad med blanka blad. (#8402)150:-
Jonasson, Gustaf Karl XII:s polska politik 1702-1703.. Sth 1968. 235 sidor. Häftad. (#3580)125:-
Karlsson, Åsa Den jämlike undersåten.. Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713. Aa Uppsala 1994. 283 sidor. Häftad. (#38473)150:-
Karl XII - Carl XII:s död.. Av Sandklef, Palmstierna, Strömbom och Clason. Sth 1940. 408 sidor + planscher. Häftad. (#3587)150:-
Karl XII - Karl XII.. Till 200-årsdagen av hans död. Illustrerad. Sth 1918. 738 sidor. Utg. Samuel E. Bring. Halvklotband. Stämplar. (#8086)350:-
Karl XII - Karl XII.. Ögonvittnen. Red. Hans Villius. Illustr. Sth 1960. 189 sidor. Häftad. (#35921)100:-
Karl XII - Karl XII.. Ögonvittnen. Red. Hans Villius. Sth 1993. 189 sidor. Förlagsband. (#42298)120:-
Karl XII - Sanning och sägen om Karl XII:s död.. Av Stig Jägerskiöld, Nils Ahnlund, Gustaf Hultkvist och Barbro Göthberg Edlund. Sth 1941. 272 sidor + planscher. Häftad. (#3589)150:-
Karl XII - Sanning och sägen om Karl XII:s död.. Av Stig Jägerskiöld, Nils Ahnlund, Gustaf Hultkvist och Barbro Göthberg Edlund. Sth 1941. 272 sidor + planscher. Original klotband. (#205118)200:-
Karolinska dagböcker.. Sammanställda och försedda med inledning av Alf Åberg. Sth 1962. 185 sidor. Förlagsband. (#214055)100:-
Karolinska dagböcker.. Sammanställda och försedda med inledning av Alf Åberg. Sth 1962. 185 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#23385)100:-
Karolinska förbundets årsbok.. Vi har flera årgångar i lager. Priset varierar mellan 100 - 250 kronor. (#177388)150:-
Key-Åberg, Algot Om konung Karl XII:s banesår.. Föredrag med 19 ljustrycksplanscher 1917. Sthlm 1918. 37 sidor + planscher. Folio 33x25 cm. Häftad. Fint ex. (#189032)350:-
Kronberg, Klas & Forssberg, Anna Maria (red.) Minnet av Narva. Om troféer, propaganda och historiebruk.. Lund 2018. 240 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214987)150:-
Kungar och krigare.. Tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII av Anders Florén, Stellan Dahlgren och Jan Lindegren. Illustrerad. Stockholm 1993. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28057)135:-
Kuylenstierna, Oswald Karl XII.. Hans öden och hans personlighet. Illustr. Sth 1912. 272 sidor. Klotband. (#8404)145:-
Laidre, Margus Segern vid Narva.. Början till en stormakts fall. Illustr. Sth 1996. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36715)150:-
Laidre, Margus Segern vid Narva.. Början till en stormakts fall. Illustr. Sthlm 1999. 239 sidor. Pocket. (#212857)100:-
Larsson, Hugo Några bilder ur Sverges inre tillstånd under Karl XII.. Sthlm 1898. 36 sidor. Häftad. Verdandis småskrifter 69 (#183334)100:-
Leijonhufvud, Sigrid Erik Sparre och Stina Lillie.. Skildring efter bref från karolinska tiden. Sthlm 1911. 479 sidor + planscher. Halvfranskt band med guldornerad men fläckig rygg. (#189918)200:-
Leijonhufvud, Sigrid Erik Sparre och Stina Lillie.. Skildring efter bref från karolinska tiden. Sthlm 1911. 479 sidor + planscher. Original klotband. (#26361)200:-
Lewenhaupt, Adam Ludvig Adam Ludvig Lewenhaupts berättelse.. Utgiven genom Samuel E. Bring. Facsimileupplagan, Stockholm 1987. 416 sidor + 3 utvikbara planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#150395)250:-
Liljegren, Bengt Karl XII.. En biografi. Illustrerad. Lund 2000. 442 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#93822)150:-
Liljegren, Bengt Karl XII.. En biografi. Illustrerad. Lund 2002. 442 sidor. Pocket. (#212858)100:-
Lindeberg, Gösta Svensk ekonomisk politik under den Görtzka perioden.. Lund 1941. XXIV, 394 sidor. Häftad. (#8127)175:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Halvklotband. Stämplad. (#49655)150:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Häftad. (#185373)130:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Illustr. Sthlm 1925. 164 sidor. Häftad. Skuren. (#185385)125:-
Lundh-Eriksson, Nanna Aurora Königsmarck och hennes värld.. Norrtälje 1975. 146 sidor. Häftad. (#130690)110:-
Lundquist, Carl Lennart Council, King and Estate in Sweden 1713-1714.. Diss. Sth 1975. 215 pages. Softcover. (#3640)135:-
Lundström, David Magnus Stenbock i Stockholm 1712.. Sth 1959. 80 sidor. Häftad. (#3015)100:-
Lyth, Joachim Matthiae Dagbok.. Faksimil Sthlm 1986 av upplagan från 1912. 138 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Lätt bågböjd. Karolinska krigare berättar. (#8188)150:-
Malmström, Carl Gustaf Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720.. Upsala 1854. (2) 112 sidor + 6 titelblad. Häftad. Blanka omslag. Oskuren. Utgavs i form av 7 avhandlingar. Samtliga deltitelblad finns kvar. (#208869)300:-
Minnet av Poltava.. Ögonvittnesskildringar från Karl XII:s ryska fälttåg. Urval och inledning av Peter Englund. Sthlm 1998. 313 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#172632)140:-
Mörner, Birger Maria Aurora Königsmarck.. En krönika. Illustr. Sth 1913. XVI, 289 sidor. Folio. Halvfranskt band. (#99364)300:-
Mörner, Birger Maria Aurora Königsmarck.. En krönika. Illustr. Sth 1913. XVI, 289 sidor. Folio. Häftad. Ryggen lite skadad. (#8164)300:-
Narvatroféer i Statens trofésamling.. Några blad vid Nordiska muséets öppnande. Utg. T.J. Petrelli & A. Lagrelius. Samt Tillägg: Ryska gardesfanor. Uppsala 1907. 42 sidor + 20 planscher. Häftad. 2 volymer. Tillägget med lite solkiga omslag samt några blad med lite svaga lagerfläckar (#204550)250:-
Nyström, Anton Karl XII och sammansvärjningen mot hans envälde och liv.. Illustrerad. Andra utökade upplagan, Sthlm 1928. 300 sidor. Klotband. (#8135)160:-
Paludan-Müller, C. Carl XII:s död.. Kritisk-historisk afhandling. Öfversättning med tillägg af G. Svederus. Stockholm 1847. 148 sidor + karta. Oskuren med tryckta originalomslag, något skadade. (#13881)170:-
Porfiriev, I.E. Peter I.. Grundläggare av den ryska reguljära arméns och flottans krigskonst. Illustr. Sth 1958. 335 sidor + 2 kartor. Häftad. (#10621)160:-
Pönitz, Carl Edvard Karl XII betraktad från krigsvetenskaplig synpunkt.. Örebro 1858. 122 sidor. Häftad. Nött rygg, bakre omslag felar. (#130919)120:-
Quennerstedt, Aug. Ur Carl XII:s lefnad I-II.. Skildringar. Illustrerad. Sthlm 1916. 228; 236 sidor. Del 1 i halvfranskt, del 2 häftad. (#179446)200:-
Reuterholm, Nils Journal.. Utg. Sten Landahl. Sth 1957. 166 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:2. (#8463)130:-
Rosén, Jerker Det engelska anbudet om fredsmedling 1713.. En studie i politisk propaganda. Lund 1946. 104 sidor + 4 facsimiler. Häftad. (#8142)85:-
Sandklef, Albert Folktraditionen.. Ill. U.o.u.å. pp. 205-282. Särtryck ur Carl XII:s död. (#8145)40:-
Sandklef, Albert Från Paludan-Müller till Bruusgaard.. III. U.o.u.å. pp. 187-202. Särtryck ur Carl XII:s död. (#8146)25:-
Sandklef, Albert Kulknappen och Carl XII:s död.. En fortsatt undersökning och ett genmäle. Lund 1941. 207 sidor + bilder. Häftad. (#3801)160:-
Sandstedt, Erik Studier rörande Jöran Nordbergs Konung Carl XII:s historia.. Aa Lund 1972. 300 sidor. Häftad. (#12896)150:-
Schenström, F. Armfeltska karolinernas sista tåg.. Gamla minnen från jämtländska och norska fjällbygder. Andra upplagan, Sthlm 1918, 128 sidor + 2 planscher. Häftad i något nötta omslag. (#189539)200:-
Schenström, F. Armfeltska karolinernas sista tåg.. Gamla minnen från jämtländska och norska fjällbygder. Stockholm 1890. Porträtt, 11 sidor + 4 kartor. Halvklotband. (#205716)500:- (bild)
Schürer von Waldheim, Max Prins Maximilian Emanuel af Württemberg.. En tapper dragonöfverste i Karl XII:s armé. Sthlm 1913. 157 sidor + planscher. Gediget halvfranskt band. (#162790)250:-
Stenbock - Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna I-II.. En brefväxling utgifven af Carl Magnus Stenbock. Illustr. Sth 1913-14. 26 +; 224 sidor + lös utvikbar facsimil. Del 1 i original klotband, del 2 häftad. (#7808)150:-
[Strinnholm, Anders] Kongliga rådet, fältmarskalken och grefven Magnus Stenbocks lefverneshistoria 1-2.. Sthlm 1821. 299 + 244 sidor. I ett något nött halvfranskt band. Tre gamla (1700-tal?) träsnitt föreställande två vapensköldar och ett porträtt av Magnus Stenbock inklistrade på försättsbladet och främre pärmens insida. Namnkunniga Svenska Fältherrars Lefverne I. (#88311)800:-
[Strinnholm, Anders] Kongliga rådet och fältmarskalken grefve Magnus Stenbocks bedrifter och öden.. Porträtt. Sthlm, Haeggström 1821. x,706,(4) sidor. Inbundna i ett senare halvfranskt band. Namnkunniga Svenska Fältherrars Lefverne I. Ett arbete med nästan identisk titel och av samma författare, utkom samma år på Ortmans tryckeri. Såväl porträttet som texten skiljer sig dock från denna utgåva. (#172221)1000:-
Swedenborg, Emanuel Festivus applausus in Caroli XII in Pomeraniam suam adventum.. Edited, with introduction, translation and commentary by Hans Helander. Upps. 1985. 182 pages. Softcover. (#19398)145:-
Sörensson, Per Generalfälttygmästaren Hugo Hamilton.. En karolinsk krigare och landshöfding. Sthlm 1915. (8), 117 sidor + planscher. Häftad. (#8099)145:-
Tengberg, Niklas August, Om Sveriges förhållande till främmande magter under Konung Karl XII:s styrelsetid.. Akademisk afhandling, Lund 1854. (2),76 sidor. Häftad i blanka omslag. (#203840)120:-
Torulf, Nora En viljas makt.. Skildring från Carl XII:s tid. Stockholm 1926. 334 sidor. Häftad. Nötta omslag och tillskrift. (#151681)110:-
Traung, Olof Lars Gathenhielm. Kaperiverksamheten under Karl XII :s tid 1710-1719.. Göteborg, Nautics Förlag 1952. 27x20 cm. 284 sidor. Häftad. Illustrerad. Dedikation. (#194792)240:-
Tsar Peter och kung Karl.. Två härskare och deras folk. Red. Sverker Oredsson. Illustr. Sth 1998. 309 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#32003)165:-
Wallenstedt, Catharina Allrakäraste. Brev 1672-1718.. Kommenterade och i urval av Christina Wijkmark. Sthlm 1995. 592 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#28728)150:-
Westin, Gunnar T. Dagböcker som källor för Karl XII:s ryska fälttåg.. Stockholm 1953. 136 sidor. Häftad. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#8793)100:-
v. Höpken - Helander, Abel Daniel Niklas v. Höpken 1669-1727.. Aa. Sth 1927. 252 sidor. Häftad. (#8118)140:-
VILLIUS,HANS(Red.) Ögonvittnen. Karl XII.. Stockholm, Wahlström & Widstrand. 1993. 190 sidor. Förlagsband. (#195242)100:-
Voltaire Karl den tolvte.. Nasjonalforlaget, Oslo 1943. 311 sidor. Porträtt. Förlagets klotband. På norska. (#211107)150:-
Voltaire, Carl XII:s historia.. Tolkning, inledning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. Norstedts 1997. 512 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint skick. (#207493)150:-
Åberg, Alf I karolinernas spår.. Resa i Ryssland 1959. Illustr. Sthlm 1959. 115 sidor. Häftad. (#58523)145:-
Åberg, Alf Karolinerna och Österlandet.. Illustrerad. Sth 1967. 122 sidor. Pocket. (#8160)100:-
Åberg, Alf & Göransson, Göte Karoliner.. Illustr. Sth 1976. 194 sidor. 4:o. Originalpappband i skyddsomslag. (#3377)100:-
Åkerhielm, Samuel Agriconius Brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700-1702.. Utg. genom Sven W. Olsson. Sth 1979. 219 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#3394)160:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page