Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adelborg, Ottilia Från Gagne-mäns Näs. Skrifverier och ritningar.. Med 38 bilder. Andra upplagan, Stockholm 1931. 132 sidor, Häftad. (#207169)145:-
Adelborg, Ottilia Gråns.. En by som varit. Illustrerad. Sthlm 1918. 160 sidor. Häftad. (#21869)150:-
Aldskogius, Hans Studier i Siljansområdets fritidsbebyggelse.. Uppsala 1968. 202 sidor + karta. Häftad. (#201587)150:-
Alm, Harald Kärlek på jorden.. Siljansgården och Siljanskolan under femtio år. Illustrerad. Falun 1969. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#136097)150:-
Andersson, Sigås Eric Anteckningar om dalkarlarnes frihetssträfvanden. under sextonde och sjuttonde århundradena jemte hvarjehanda intressanta underrättelser ur gamla arkivhandlingar samlade. Falun 1896. 54 sidor. Klammerhäftad. (#105607)100:-
Aronsson, Knis Karl Leksands hembygdsgårdar.. Utredning och förslag. 66 sidor A4. Stencil. Häftad. Dedikation. (#178931)150:-
[Arosenius, F.R.] Beskrifning öfver provinsen Dalarne. I:1 Rättviks socken, I:2-3 Leksands och Åhls socknar, I:4-5 Ore och Bjursås socknar, II:1-2 Venjans och Sofia Magdalena socknar, II:3 Mora sochen och Våmhus kapell, III:1-2 Näs och Floda socknar, III:3-4 Jerna och Äppelbo socknar, III:5 Malungs socken, III:6 Säfsens eller Säfsnäs socken, IV:1 Gagnefs socken och Mockfjärds kapell.. Falun 1862-1868. 8:o 75,68,38,48,31,54,61,131,42,64,47,44,64,92,66 sidor. 10 häften. Alla utom I:4-5 ouppskurna. I:1 med bakvänt omslag. I:4-5 med namnteckning och några blyertsmarkeringar i marginaler. III:5 med namnteckning. III:6 utan omslag och loss. (#192272)800:-
[Arosenius, F.R.] Beskrifning öfver provinsen Dalarne III:1-2.. Vesterdalarnes Fögderi. Nås och Floda socknar. Falun 1864. 42, 64 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Lite fuktfläckar. (#138748)100:-
Arosenius, Fredrik Reinhold Beskrifning öfver provinsen Dalarne.. Efterskrift av Göran Rosenius. Nytryck, Gidlunds 1978. Klotband. (#186722)200:-
Axelson, Maximilian Vesterdalarne,. dess natur, folklif och fornminnen. Förord av Sigvard Montelius. Sth 1979 (Faksimil av originalet från 1855). XVI, 184 sidor. Förlagsband. (#37814)135:-
Axelsson, Berger och Hogdal Vikmanshyttan: Lära för framtida bruk.. En bok om studiearbete, frigörelse och Stora Kopparberg. Illustrerad. Verdandi 1980. 255 sidor. Pocket. Mycket lång dedikation från Hogdal (#187633)100:-
Bedoire, Fredrik m.fl. Med Dalälven från Avesta till havet.. Kulturhistorisk områdesanalys av Nedre Dalälvsområdet. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 1979. 155 sidor. Stort format. Häftad. (#188627)150:-
Berättelse om Kopparbergs läns landstings sjukvård 1863-1945 I.. 1863-1910. xxii, 311 sidor. A4. Sencil. Häftad. (#135528)150:-
Biblia Dalecarlica.. Jesu liv i dalmålningar. The Life of Jesus in Dalecarlian Paintings. Sammanställd av La Leufvén & Svante Svärdström. Illustr. Sthlm 1965. 91 sidor. Original pappband. Text in Swedish, English, French, and German. (#122577)140:-
Björklund, Stig Evertsbergs kapell i folktradition och gamla urkunder.. samte efter Johan Eriksson Tenns och egna anteckningar översiktligt framställt. Illustrerad. Älvdalen 1960. 35 sidor. Original klotryggsband. (#186171)130:-
Björklund, Stig Indor i Våmhus socken.. Något om en dalabygds tillkomsthistoria, dess folk och väg mot nya tiden. Efter gamla papper och folkminnen framställt. Illustrerad. Uppsala 1966. 340 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. (#118916)250:-
Boëthius, Bertil Järngruvorna i Åhl.. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. Bidrag till Åhls sockens historia 9. (#28965)150:-
Boëthius, Bertil Järngruvorna i Åhl.. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Bidrag till Åhls sockens historia 9. (#160161)110:-
Boëthius, Gerda Vägledning för besökande i Zorns gammelgård på Skeriol i Mora.. Illustrerad. Sthlm 1928. 24 sidor + annonser. Stort format. Medf bevarade omslag i pappband med liten skada på ryggens överkant. Tillskrift, osignerad men troligen av författarinnan till Sune LLindqvist. (#180736)100:-
Christofferson, Birger och Winberg, Lars-Åke Farfars Dalarna. Text och bilder från farmors och farfars tid.. Hudiksvall Winbergs Förlag uå. Tvär stor 8:o 124 sidor. Illustrerad. Förlagets pappband. (#192707)125:-
Dalarna.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Inga Serning, Erik Forssman, m.fl. Allhems förlag, Malmö 1971. 128, 234, 276 sidor. Stort format. Original halvfranskt band med skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#92941)450:-
Dalarna.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Inga Serning, Erik Forssman, m.fl. Allhems förlag, Malmö 1971. 128, 234, 276 sidor. Stort format. Originalklotband i skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#110975)300:-
Dalarna.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Inga Serning, Erik Forssman, m.fl. Allhems förlag, Malmö 1971. 128, 234, 276 sidor. Stort format. Originalklotband utan skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#213921)250:-
Dalarnas arbetsfolk. 16 röster om liv och arbete i Dalarna, samlade av en studiecirkel inom ABF. Illustrerad. Dalarnas distrikt av ABF och Dalarnas museum 1986. 156 (4) sidor. Pappband. (#218918)120:-
Dalarnas hembygdsbok.. Dalarnas Fornminnes och Hembygds Förbunds Årsskrift. Vi har följande årgångar i lager: 1931, 1936, 1937 - 1939, 1941, 1943 - 1949, 1951-53, 1956 - 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 - 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994 och 1996. Pris per styck: (#178403)100:-
Diplomatarium Dalekarlicum.. Urkunder rörande landskapet Dalarne, samlade och utgifne af C.G. Kröningssvärd och J. Lidén. Första delen. Sthlm 1842. x,312 + 2 litografiska planscher. Häfta, oskuret med sprucken rygg. (#178956)500:-
Diplomatarium Dalekarlicum.. Urkunder rörande landskapet Dalarne, samlade och utgifne af C.G. Kröningssvärd och J. Lidén. Tredje delen. Sthlm 1846. (4),246, 68 sidor. Häftad, oskuret med sprucken rygg. (#178957)500:-
Dybeck, Richard Om Dalarne I-II.. Utdrag ur Dybecks "Runa" och andra skrifter. Sthlm 1918. 112 + 97 sidor. Halvfranskt band. (#184630)200:-
Eklund, Per Drömmar om ett bättre liv - en bok om Borlänge.. Dala-Demokraten utan år (2007?) 214 sidor. Illustrerad. Förlagsband. (#217899)145:-
En svensk by.. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. Red. Åke Daun. Illustr. Falun 1971. 231 sidor. Häftad. (#37436)160:-
Ericsson, Birgitta Bergsstaden Falun 1720-1769.. Upps. 1970. 352 sidor. Häftad. (#14717)150:-
Ericstam, Agaton Grytnäs socken 2.. Illustrerad. Sala 1953. 452 sidor. Häftad. Gott skick. Endast andra delen. (#181786)150:-
Erixon, Sigird Sveden.. En bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen. Illustrerad. Sthlm 1934. 70 sidor + planscher och kartor. Stort format. Pergamentryggsband. (#181402)200:-
Forsslund, Karl-Erik Falu gruva och Stora Kopparbergets bergslag.. Stockholm 1936. 4:o. 312 sidor + planscher och 1 utvikbar karta. Illustrerad. Noter. Häftad. Fint ex. Med Dalälven från källorna till havet III:5 (#192742)500:-
Forsslund, Karl-Erik Falu gruva och Stora Kopparbergets bergslag.. Stockholm 1936. 4:o. 312 sidor + planscher och 1 utvikbar karta. Illustrerad. Noter. Häftad. "Snedläst" Med Dalälven från källorna till havet III:5 (#212005)450:-
Forsslund, Karl-Erik Falu gruva och Stora Kopparbergs bergslag.. Illustrerad. Stockholm 1936. 312 sidor. Häftad. Stort format. Bra skick. Med Dalälven från källorna till havet III, Tredje delen, Södra Dalarna. Bok 5. (#191810)400:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet 2:I-IV. Väster Dalälven. I. Falu fjäll och Transtrand. II. Lima. III. Malung. IV. Malungs kapell-lag och Äppelbo. Illustrerad. Sthlm 1924-25. 202 + 187 + 212 + 198 sidor. Inbundna i ett nött men helt halvfranskt band. (#204925)500:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet 3:II.. Söder Dalälven. Svärdsjö. Illustr. Sthlm 1930. 288 sidor. Häftad. Fint ex. Namnteckning (#49349)510:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet 3:II.. Södra Dalarna. Svärdsjö. Illustr. Sthlm 1930. 288 sidor. Häftad. Namnteckning. (#49354)465:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del II: Väster Dalälven. Bok I: Fulu Fjäll och Transtrand.. Stockholm 1924. 28 x 21 cm. 201 sidor. Med 192 bilder i texten,1 karta i färgtryck och 20 uppteckningar av låtar. Häftad. (#194845)200:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del II: Väster Dalälven. Bok IX: Floda.. Stockholm 1928. 28 x 21 cm. 230 sidor. Illustrerad. Noter. Häftad. (#194928)150:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del II: Väster Dalälven. Bok V: Wanån.. Stockholm 1926. 28 x 21 cm. 168 sidor. Med 188 bilder i texten,1 plansch i färgtryck och 18 uppteckningar av låtar. Häftad. De sista bladen och ryggen lite knögliga. (#194846)150:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del I: Öster Dalälven. Bok V: Mora.. Stockholm 1921. 28 x 21 cm. 180 sidor. Med 155 illustrationer, 1 dräktplansch i färgtryck och 35 nyupptecknade folkmelodier. Liten reva på omslag. (#194926)200:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del I: Öster Dalälven. Bok X-11. Bjursås och Ål samt Ljura och Gagnef.. Stockholm 1923. 28 x 21 cm. 230 + 194 sidor. Illustrationer och folkmusik. Inbundna i ett halvklotband. (#204922)350:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del I: Öster Dalälven. Bok XI: Ljura och Gagnef.. Stockholm 1923. 28 x 21 cm. 194 sidor. Med 166 bilder i texten, 1 Plansch i färgtryck och 59 uppteckningar av låtar. Häftad. Omslaget fläckigt och delvis loss i ryggen (#213712)125:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Del I: Öster Dalälven. Bok XI: Ljura och Gagnef.. Stockholm 1923. 28 x 21 cm. 194 sidor. Med 166 bilder i texten, 1 Plansch i färgtryck och 59 uppteckningar av låtar. Häftad. "Snedläst" (#194849)200:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet. Falun i väster om ån.. Del III Södra Dalarna Bok 6. Åhlén & Åkerlunds förlag, 1939. 28x21 cm. 292 sidor + plancher. Häftad. Rikt Illustrerad. Naggat omslag. (#193680)450:-
FORSSLUND, KARL-ERIK Med Dalälven från källorna till havet. Stora Kopparbergs socken.. Del III Södra Dalarna Bok 4. Åhlén & Åkerlunds förlag, 1934. 28x21 cm. 294 sidor. Häftad. Snedläst. (#193681)400:-
Gabrielsson, Jan Det Sällsamma Dalarna.. Uppslagsbok för tillresande. Illustrerad. Stockholm 1975. 225 sidor. Förlagsband. (#162287)120:-
Gustafson, Viktor Jaktminnen från Dalarnas finnskogar. Med förord och kommentar av Gunnar Brusewitz. Illustrerad. Nordiska museet 1984. 151 sidor. Förlagets pappband. (#216814)125:-
Götlind, Anna (red.) Bruk i förändring. En bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler.. Illustrerad. Hedemora 2000. 352 sidor. Förlagsband. (#176715)160:-
Hedemora.. Jubileumsutställningen i Hedemora 1946. Huvudkatalog. Illustrerad. Hedemora 1946. 172 sidor + annonser. Klammerhäftad. (#135547)100:-
Hildebrand, Karl-Gustaf Falu stads historia 1641-1687 I-II.. Falun 1946. Illustrerad. 892 sidor + utvikbar karta. Stort format. Original linneband. 2 volymer. (#14759)400:-
Hildebrand, Karl-Gustaf Falu stads historia 1641-1687 I-II.. Falun 1946. Illustrerad. 892 sidor + utvikbar karta. Stort format. Original linneband med skyddsomslag. 2 volymer. (#211298)450:-
HK i Orsa.. Rapport från naturgeografisk fältkurs. Uppsala 1980. Ca 150 sidor. A4. Häftad. (#173888)130:-
Hülphers, Abr. Abr-son Dagbok öfwer en Resa igenom de under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757.. Wästerås 1762. (16), 656 sidor. Nött och söndrigt halvfranskt band. Kartan saknas. Namnteckningar och stämplar från forna ägare på titelbladet. (#200522)850:- (bild)
Håkansson, Nils Göte Väsman.. Illustrerad. Ludvika kulturnämnd 1986. 111 sidor. Stort format. Klotband. (#180698)140:-
Hällsjö, K.E. Tunabygden.. Kommentarer till minnesvårdens namn på byar, gårdar, män och kvinnor. Borlänge 1944. 21 sidor. Häftad. (#110641)100:-
Högardh-Ihr, Christina Tre trädgårdar i Dalarna.. Illustr. Lund 2005. 191 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#118809)190:-
Jerselius, Kristina Tegler Den stora häxdansen.. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858. Aa Upps. 2003. 342 sidor. Häftad. Nyskick. (#57361)200:- (bild)
Jonsson, Malin Kvinnor, arbete och försörjning.. Vävarbetets betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden, Dalarna, vid mitten av 1900-talet. Licentiatsuppsats. Upps. 2004. 120 sidor. A4. Häftad. (#111254)150:-
Karlfeldt, Erik Axel Dalmålningar utlagda på rim. Med träsnitt av Jerk Werkmäster.. Med träsnitt av Jerk Werkmäster. Wahlström & Widstrand, 1920. 93 sidor. Illustrerad. Förlagets pappband. Lätt nött. Osprättad. (#195353)150:-
Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén.. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Leksand 1975. 94 sidor + illustrationer. Häftad. (#136536)120:-
Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén.. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Leksand 1975. 94 sidor + illustrationer. Original pappband. (#148235)140:-
Kyrkobygge och sockenliv.. Minnesskrift vid Folkärna kyrkas etthundraårsjubileum 1953. Red. Sven Wallby. Illustrerad. Malung 1953. 220 sidor. Häftad. (#187300)125:-
Kyrkobygge och sockenliv.. Minnesskrift vid Folkärna kyrkas etthundraårsjubileum 1953. Red. Sven Wallby. Illustrerad. Malung 1953. 220 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. Tillskrift. (#100504)150:-
Larsson i By, Carl En dalasockens historia. By i Folkare härad. I-II. 1. Socknens historia. 2 . Folkets arbetsliv, tro och sed.. Stockholm 1920-1939. 287,(1) + 303,(1) sidor + 2 utvikbara kartor. Häftade. Fotoillustrerade. Ouppsprättade. Gott skick. (#198600)225:-
Larsson i By, Carl En dalasockens historia I.. Kulturhistorisk beskrivning av By i Folkare härad. Socknens historia. Illusterad. Sthlm 1920. 287 sidor + kartor. Häftad. OBS. endast del I. (#202432)150:-
Levander, Lars Barnavård i Övre Dalarna vid 1800-talets mitt.. Illustrerad. Stockholm 1946. 59 sidor. Häftad. (#213647)100:-
Levander, Lars Älvdalskt arbetsliv. under årtiondena omkring 1800-talets mitt. Utgiven av Stig Björklund. Illustrerad. Uppsala 1953. 454 sidor + karta. Original halvklotband. (#156947)250:-
Lima by.. Illustrerad. Utgiven av Lima bycirkel, Margareta Ohlis, Lima 1984. 152 sidor. Häftad. (#171255)150:-
Lindborg, Margaretha Barkevall Från klockargård till stiftsgård - en vandring i tid och rum.. Illustrerad. Västerås 2004. 256 sidor. Häftad. Stiftsgården Rättvik. (#209076)135:-
Lindell, Birger Folkundervisningen i Ål före 1919. samt ett och annat om livet i socknen i gången tid. Illustr. Upps. 1975. 208 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Ett blad lagat med tejp. Bidrag till Åhls sockens historia 8. (#12652)75:-
Lindström, Rune Simson och Delila.. Sex dalmålningar gjorda för balett. Utgivna av Jörgen Dicander. 2002. 76 sidor. Häftad. Dedikation från utgivaren. (#187665)110:-
Linge, Karl Om folkundervisningen i Dalarne före 1842.. Hämtade från biskops- prostvisitations- och sockenstämmoprotokoll m.fl. handlingar. Sthlm 1929. 176 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#173330)145:-
Ljunggren, Pontus The Region of Hålia in Dalecarlia, Sweden.. Diss. Gbg 1954. 112 pages + maps and plates. Soft covers. Interfolierat och med mycket anteckningnar av andreopponenten Bengt Collini (#186705)185:-
Ludvika herrgård.. Tre studier. Illustrerad. 109 sidor. Förlagsband. (#163022)110:-
Lundh, E.S. Äventyret bortom bergen.. Några glimtar av en dalapojkes liv och leverne. Örebro 1933. 206 sidor. Häftad. Om Vrång Per Andersson. (#187463)150:-
Lundqvist, G. Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län.. Med karta i skala 1:250 000. Sth 1951. 216 sidor + 2-delad karta i ficka. 4:o. Med bevarade omslag i klotryggsband. Sista halvan av boken med liten fläck i nedre hörnet. SGU Ca 21. (#45595)335:-
LÄRKA KARL Karl Lärkas Dalarna.. Red. Karl Lärka och Sune Jonsson. Borås 1974. Stor 8:o. 240 sidor. Rikt fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. (#192221)150:-
Lärka, Karl & Jonsson, Sune (red.) Karl Lärkas Dalarna.. Rikt illustrerad. Sthlm 1974. 240 sidor. Original klotband. Skyddsomslaget med små revor. Tillskrift (från Anna-Greta). (#37700)170:-
Montelius, Sigvard Fäbodväsendet i övre Dalarna.. Illustr. Sthlm 1977. 84 sidor. Häftad. (#128495)100:-
Montelius, Sigvard Fäbodväsendet i övre Dalarna.. Illustr. Sthlm 1982. 82 sidor. Häftad. 6 sidor med bläckunderstrykningar. (#20401)75:-
Norberg, Petrus Bilder ur kopparsmedens historia.. En tidsskildring från 1600-talet. Illustrerad. Sala 1953. 192 sidor. Häftad. (#35065)190:-
Nordell, Per Olof Deglaciation Studies in Ovansiljan, Dalarna, Sweden.. Diss. Uppsala 1984. A4. Häftad. (#50371)185:-
Näsgårds län i Dalarna. Husby, Hedemora, Garpenberg, Folkärna, Grytnäs, Avesta, By i forna tider.. Från latinet av Hugo Wistrand. Avesta (Sala) 1943. 271 sidor. Häftad. (#206088)150:-
Ohlén, Carl-Erik Från fars och farfars tid. En bokfilm om Dalarna.. Vänersborg, AB-Förlaget 1960. 4:o. 542,(1)sidor. Illustrerad. Förlagets skinnband. Helt guldsnitt. (#193264)300:-
Om- och tillbyggnader i Mora byar.. Råd och idéer från byggnadsnämnden. Illustr. Mora 1981. 41 sidor. 4:o. Klammerhäftad. (#154851)100:-
ORE. Socknen och kommunen. Del I.. Rättviks kommun,1975. 25x17,5 cm. 413,(1) sidor + utvikbar karta, Förlagets ryggklotband med skyddsomslag. (#198252)170:-
Pallin, Britta Bälg och bondelag.. Några drag i jordfördelning och uppodling i Västerdalarnas södra del 1539-1670. Akademisk avhandling, Stockholm 1977. 158 sidor. 4:o. Häftad. (#17762)200:-
Rehnberg, Mats Siljan.. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 sidor. Häftad. (#79518)120:-
Rehnberg, Mats Siljan.. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 sidor. Original pappband. (#72875)145:-
Resa i Dalarna 1765.. Av Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb, Henric och Hans Jacob Gahn. Utgiven med inledning och kommentarer av Olof H. Selling. Illustrerad. Falun 1970. 372 sidor. Häftad. Dalarnas hembygdsbok 1968-69. (#185228)150:-
Roos, Anna Maria Dalarna.. Illustrerad. Uppsala 1918. 444 sidor + karta. Inbunden i ett gediget blått halvfranskt band. Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem. (#185395)150:-
Roos, Anna Maria Dalarna.. Illustrerad. Uppsala 1921. 448 sidor + karta. Original klotband. Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem. (#136119)150:-
Rydberg, Sven Dalälven - industrifloden.. Foto Hans Malmberg. Sthlm 1957. 127 sidor. Original skinnryggsband. (#175181)140:-
Rättvik i dikten.. Uppsala 1942. 125 sidor. Häftad. (#150996)100:-
Rönnegård, Sam I By och Buda. Berättelser från Dalarna.. Sthlm 1936. 208 sidor. Häftad. Religiösa noveller. (#133617)100:-
Schenström, F. (utg.) Öfre Dalarna förr och nu.. Stockholm Wahlström & Widstrand 1903. 8:o (6),560 sidor + 2 kartor varav 1 utvikbar. Illustrerad. Förlagets halvpergamentband. (#192254)250:-
Schola Fahlunensis.. Till hundraårsminnet av Falu skolas ombildning till fullständigt läroverk 1858. Illustrerad. Falun 1958. 140 sidor. Häftad. Stämpel. (#172141)100:-
Schwab, Egil Dalarna i 14 utsökta färgplanscher.. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136063)150:-
Sjörs, Hugo Slåtterängar i Grangärde finnmark.. Uppsala 1954. 135 sidor. Häftad. Acta Phytogeographica Suecica 34. (#71486)175:-
Sockendräkter i Dalarna.. Dalademokraten 1973. Stort liggande format. Original linneband. (#185026)150:-
Solders Severin Älvdalens sockens historia II. Gamla pofyrverket.. Nyköping 1939. 8:o 148,XXXVI sidor + planscher. Häftad. (#191980)200:-
Svärdström, Svante Falun - den gamla kopparstaden.. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Häftad. (#109122)100:-
Svärdström, Svante Falun - den gamla kopparstaden.. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Kartonnage med skyddsomslag. (#188707)120:-
Sörviksbygden. Illustrerad. Sörvikbygdens Kulturförening 2006. 116 sidor. Häftad. (#217638)145:-
Tjäder, J.J. Karta öfver Fahlu eller Stora Kopparbergs grufwor sammandragen och utgifven år 1845.. Falun, J. F. Åkerblom, 1845. 28x38 cm. Litograferat titelblad med handkolorerade teckenförklaringar + 39 kolorerade kartor + 4 sidor text. Papp-pärmar med överdrag av marmorerat papper. Ryggen nött. Karta 3 och 4 med svaga ljusa fläckar. Textbladen med svag vattenrand längst ner i högra hörnet. (I marginalen). Exemplar med enbart svensk text. (#197753)2750:-
Triberg, Annica Hildasholm. Axel Munthes gåva till sin hustru.. Fotoillustrerad i färg av Albert Håkansson. Stockholm, Forum 2004. 152 sidor. Stort format. Förlagets tryckta pappband med skyddsomslag. (#193853)200:-
Tunander, Ingemar och Wallin, Sigurd (red) Anders Tidströms resa genom Dalarna 1754. Med utförlig kommentar. Fotoillustrerad. Falun 1954. 171 sidor + planscher. Senare klotryggsband. Namnteckning. Ingår även i Dalarnas hembygdsbok 1955. (#215573)170:-
Ulrich, Arvid En kulturbild från Hedemora för cirka 100 år sedan.. Gävle 1915. 24 sidor. Häftad. Ryggen något nött så att omslagen lossnat. Mycket sällsynt. (#135544)150:-
Wenner, Carl-Gösta m.fl. Jord och vatten i Leksands socken.. Illustr. Leksand 1974. 315 sidor. Häftad. Leksands sockenbeskrivning VI. (#117853)140:-
Wingborg, Olle Litteratur om Borlänge och Stora Tuna.. En bibliografi över ett kommunblock. 1965. 166 sidor. Häftad. (#59570)110:-
Wingborg, Olle Litteratur om Dalarna 1-4.. Uppsala 1969-83. 279 + 272 + 61 + 140 sidor. Original klotband. Stämpl. 4 volymer. (#132770)200:-
Wingborg, Olle Litteratur om Dalarna 1-5.. Uppsala 1969-93. 279 + 272 + 61 + 140 + 201 sidor. Original klotband. 5 volymer. (#184918)250:-
von Linné, Carl Dalaresa.. Iter Dalecarlium jämte Utlandsresan Iter ad exteros och Bergslagsresan Iter ad fodinas. Med utförlig kommentar. Red. Arvid Hj. Uggla. Sthlm 1953. XVI, 432 sidor + planscher och utvikbara kartor. Häftad. (#158848)200:-
Wåmhus kyrka.. Minnesskrift med anledning av restaureringen 1953-1954. Red. av Lars Ridderstedt. Illustrerad. Uppsaka 1957. 108 sidor. Klotryggsband i kassett. (#180706)125:-
Öfre Dalarna förr och nu.. Utgivet under medverkan af Gunnar Andersson m.fl. Med talrika illustrationer. Sthlm 1903. 560 sidor + kartor. Skinnryggsband. Lite blyerts. (#156245)200:-
Östberg, Axel Det gamla Falun i ord och bild.. Illustrerad. Andra upplagan, Falun 1978. 649 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#172785)300:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page