Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adelborg, Ottilia Gråns.. En by som varit. Illustrerad. Sthlm 1918. 160 sidor. Häftad. (#21869)150:-
Ahlberg, Hakon (ord) Dalarnas kyrkor i ord och bild.. Bild, Staffan Björklund. Västerås 1996. 384 sidor. Förlagsband. Signerad av Ahlberg och Björklund. Fint ex. (#187310)250:-
Aldskogius, Hans Studier i Siljansområdets fritidsbebyggelse.. Uppsala 1968. 202 sidor + karta. Häftad. (#201587)150:-
Alm, Harald Kärlek på jorden.. Siljansgården och Siljanskolan under femtio år. Illustrerad. Falun 1969. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#136097)150:-
Andersson, Sigås Eric Anteckningar om dalkarlarnes frihetssträfvanden. under sextonde och sjuttonde århundradena jemte hvarjehanda intressanta underrättelser ur gamla arkivhandlingar samlade. Falun 1896. 54 sidor. Klammerhäftad. (#105607)100:-
Aronsson, Knis Karl Leksands hembygdsgårdar.. Utredning och förslag. 66 sidor A4. Stencil. Häftad. Dedikation. (#178931)150:-
[Arosenius, F.R.] Beskrifning öfver provinsen Dalarne III:1-2.. Vesterdalarnes Fögderi. Nås och Floda socknar. Falun 1864. 42, 64 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Lite fuktfläckar. (#138748)100:-
Arosenius, Fredrik Reinhold Beskrifning öfver provinsen Dalarne.. Efterskrift av Göran Rosenius. Nytryck, Gidlunds 1978. Klotband. (#186722)200:-
Axelson, Maximilian Vesterdalarne,. dess natur, folklif och fornminnen. Förord av Sigvard Montelius. Sth 1979 (Faksimil av originalet från 1855). XVI, 184 sidor. Förlagsband. (#37814)135:-
Axelsson, Berger och Hogdal Vikmanshyttan: Lära för framtida bruk.. En bok om studiearbete, frigörelse och Stora Kopparberg. Illustrerad. Verdandi 1980. 255 sidor. Pocket. Mycket lång dedikation från Hogdal (#187633)100:-
Bedoire, Fredrik m.fl. Med Dalälven från Avesta till havet.. Kulturhistorisk områdesanalys av Nedre Dalälvsområdet. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 1979. 155 sidor. Stort format. Häftad. (#188627)150:-
Berättelse om Kopparbergs läns landstings sjukvård 1863-1945 I.. 1863-1910. xxii, 311 sidor. A4. Sencil. Häftad. (#135528)150:-
Biblia Dalecarlica.. Jesu liv i dalmålningar. The Life of Jesus in Dalecarlian Paintings. Sammanställd av La Leufvén & Svante Svärdström. Illustr. Sthlm 1965. 91 sidor. Original pappband. Text in Swedish, English, French, and German. (#122577)140:-
Björklund, Stig Evertsbergs kapell i folktradition och gamla urkunder.. samte efter Johan Eriksson Tenns och egna anteckningar översiktligt framställt. Illustrerad. Älvdalen 1960. 35 sidor. Original klotryggsband. (#186171)130:-
Björklund, Stig Indor i Våmhus socken.. Något om en dalabygds tillkomsthistoria, dess folk och väg mot nya tiden. Efter gamla papper och folkminnen framställt. Illustrerad. Uppsala 1966. 340 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. (#118916)250:-
Boëthius, Bertil Järngruvorna i Åhl.. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. Bidrag till Åhls sockens historia 9. (#28965)150:-
Boëthius, Bertil Järngruvorna i Åhl.. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Bidrag till Åhls sockens historia 9. (#160161)110:-
Boëthius, Gerda Vägledning för besökande i Zorns gammelgård på Skeriol i Mora.. Illustrerad. Sthlm 1928. 24 sidor + annonser. Stort format. Medf bevarade omslag i pappband med liten skada på ryggens överkant. Tillskrift, osignerad men troligen av författarinnan till Sune LLindqvist. (#180736)100:-
Dalarna.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Inga Serning, Erik Forssman, m.fl. Allhems förlag, Malmö 1971. 128, 234, 276 sidor. Stort format. Originalklotband i skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#110975)400:-
Dalarnas hembygdsbok.. Dalarnas Fornminnes och Hembygds Förbunds Årsskrift. Vi har följande årgångar i lager: 1931, 1933 (lite nött rygg), 1934, 1936 - 1953, 1956 - 1961, 1963, 1965, 1967, 1968/69, 1973, 1975 - 1979, 1981 - 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994 och 1996. Pris per styck: (#178403)100:-
Diplomatarium Dalekarlicum.. Urkunder rörande landskapet Dalarne, samlade och utgifne af C.G. Kröningssvärd och J. Lidén. Första delen. Sthlm 1842. x,312 + 2 litografiska planscher. Häfta, oskuret med sprucken rygg. (#178956)500:-
Diplomatarium Dalekarlicum.. Urkunder rörande landskapet Dalarne, samlade och utgifne af C.G. Kröningssvärd och J. Lidén. Tredje delen. Sthlm 1846. (4),246, 68 sidor. Häftad, oskuret med sprucken rygg. (#178957)500:-
Diös, Anders Om Zornmuseets tillkomst.. Illustrerad. Mora 1960. 71 sidor. Halvklotband med skyddsomslag. Dedikation. (#180737)125:-
Dybeck, Richard Om Dalarne I-II.. Utdrag ur Dybecks "Runa" och andra skrifter. Sthlm 1918. 112 + 97 sidor. Halvfranskt band. (#184630)200:-
En svensk by.. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. Red. Åke Daun. Illustr. Falun 1971. 231 sidor. Häftad. (#37436)160:-
Ericsson, Birgitta Bergsstaden Falun 1720-1769.. Upps. 1970. 352 sidor. Häftad. (#14717)150:-
Ericstam, Agaton Grytnäs socken 2.. Illustrerad. Sala 1953. 452 sidor. Häftad. Gott skick. Endast andra delen. (#181786)150:-
Erixon, Sigird Sveden.. En bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen. Illustrerad. Sthlm 1934. 70 sidor + planscher och kartor. Stort format. Pergamentryggsband. (#181402)200:-
Forsslund, Karl-Erik Falu gruva och Stora Kopparbergs bergslag.. Illustrerad. Stockholm 1936. 312 sidor. Häftad. Stort format. Bra skick. Med Dalälven från källorna till havet III, Tredje delen, Södra Dalarna. Bok 5. (#191810)400:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet 2:IX-X.. Väster Dalälven. Floda (samt) Mockfjärd och Södra Gagnef. Illustrerad. Sthlm 1928. 230 + 240 sidor. Med bevarade främre omslag i klotband. (#49342)400:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet 3:II.. Söder Dalälven. Svärdsjö. Illustr. Sthlm 1930. 288 sidor. Häftad. Fint ex. Namnteckning (#49349)510:-
Forsslund, Karl-Erik Med Dalälven från källorna till havet 3:II.. Södra Dalarna. Svärdsjö. Illustr. Sthlm 1930. 288 sidor. Häftad. Namnteckning. (#49354)465:-
Friberg, Nils Dalarnas befolkning på 1600-talet.. Geografiska studier på grundval av kyrkböckerna med särskild hänsyn till folkmängdsförhållandena. Akad. avh. Sthlm 1954. 270 sidor. Häftad. Dedikation. (#107216)300:-
Frödin, John Siljansområdets fäbodbygd.. Lund 1925. 317 sidor + planscher samt kartor i ficka. Häftad. 2 cm. reva i främre omslaget. Exlibris. Fint ex. (#189240)350:-
Gabrielsson, Jan Det Sällsamma Dalarna.. Uppslagsbok för tillresande. Illustrerad. Stockholm 1975. 225 sidor. Förlagsband. (#162287)120:-
Hage, Berndt Bygd och människor i Dalarna.. Efterlämnade skrifter. Stora Skedvi 1946. 260 sidor. Häftad. Liten skada på främre omslaget. (#184225)150:-
Hedemora.. Jubileumsutställningen i Hedemora 1946. Huvudkatalog. Illustrerad. Hedemora 1946. 172 sidor + annonser. Klammerhäftad. (#135547)100:-
Hellgren, Otto Sånglekar från Nääs 1-2.. Norstedts 1906-15. 139 + 112 sidor. Förlagets dekorerade klotband resp. klotryggsband. 2 volymer.. (#200228)250:-
Hildebrand, Karl-Gustaf Falu stads historia 1641-1687 I-II.. Falun 1946. Illustrerad. 892 sidor + utvikbar karta. Stort format. Original linneband. 2 volymer. (#14759)450:-
HK i Orsa.. Rapport från naturgeografisk fältkurs. Uppsala 1980. Ca 150 sidor. A4. Häftad. (#173888)130:-
Hülphers, Abr. Abr-son Dagbok öfwer en Resa igenom de under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757.. Wästerås 1762. (16), 656 sidor. Nött och söndrigt halvfranskt band. Kartan saknas. Namnteckningar och stämplar från forna ägare på titelbladet. (#200522)850:- (bild)
Håkansson, Nils Göte Väsman.. Illustrerad. Ludvika kulturnämnd 1986. 111 sidor. Stort format. Klotband. (#180698)140:-
Hällsjö, K.E. Tunabygden.. Kommentarer till minnesvårdens namn på byar, gårdar, män och kvinnor. Borlänge 1944. 21 sidor. Häftad. (#110641)100:-
Högardh-Ihr, Christina Tre trädgårdar i Dalarna.. Illustr. Lund 2005. 191 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#118809)190:-
Jerselius, Kristina Tegler Den stora häxdansen.. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858. Aa Upps. 2003. 342 sidor. Häftad. (#57361)200:-
Jonsson, Malin Kvinnor, arbete och försörjning.. Vävarbetets betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden, Dalarna, vid mitten av 1900-talet. Licentiatsuppsats. Upps. 2004. 120 sidor. A4. Häftad. (#111254)150:-
Kopparbergs läns landsting.. En berättelse om dess verksamhet under ett hundra år 1863-1962. Red. Eric Carlsson m.fl. Illustrerad. Falun 1962. 547 + 56 sidor. Original klotband. (#91619)185:-
Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén.. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Leksand 1975. 94 sidor + illustrationer. Häftad. (#136536)120:-
Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén.. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Leksand 1975. 94 sidor + illustrationer. Original pappband. (#148235)140:-
Kyrkobygge och sockenliv.. Minnesskrift vid Folkärna kyrkas etthundraårsjubileum 1953. Red. Sven Wallby. Illustrerad. Malung 1953. 220 sidor. Häftad. (#187300)125:-
Kyrkobygge och sockenliv.. Minnesskrift vid Folkärna kyrkas etthundraårsjubileum 1953. Red. Sven Wallby. Illustrerad. Malung 1953. 220 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. Tillskrift. (#100504)150:-
Levander, Lars Våmhusfjärdingen.. Den nya tidens genombrott i en Dalabygd efter Olof Köpmans, Hed Olof Anderssons, Filip Rombos och egna anteckningar skildrat. Illustrerad. Uppsala 1944. 332 sidor + kartor. Häftad. (#118914)200:-
Levander, Lars Älvdalskt arbetsliv. under årtiondena omkring 1800-talets mitt. Utgiven av Stig Björklund. Illustrerad. Uppsala 1953. 454 sidor + karta. Häftad. Dedikation. (#118948)225:-
Levander, Lars Älvdalskt arbetsliv. under årtiondena omkring 1800-talets mitt. Utgiven av Stig Björklund. Illustrerad. Uppsala 1953. 454 sidor + karta. Original halvklotband. (#156947)250:-
Lima by.. Illustrerad. Utgiven av Lima bycirkel, Margareta Ohlis, Lima 1984. 152 sidor. Häftad. (#171255)150:-
Lindberg, Helge Allmunvägen Älvdalen-Särna.. En ortnamnsforskares vandring i Linnés fotspår. Illustr. Lund 1972. 49 + 63 sidor. Häftad. (#6232)110:-
Lindell, Birger Folkundervisningen i Ål före 1919. samt ett och annat om livet i socknen i gången tid. Illustr. Upps. 1975. 208 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Ett blad lagat med tejp. Bidrag till Åhls sockens historia 8. (#12652)75:-
Lindström, Rune Simson och Delila.. Sex dalmålningar gjorda för balett. Utgivna av Jörgen Dicander. 2002. 76 sidor. Häftad. Dedikation från utgivaren. (#187665)110:-
Linge, Karl Om folkundervisningen i Dalarne före 1842.. Hämtade från biskops- prostvisitations- och sockenstämmoprotokoll m.fl. handlingar. Sthlm 1929. 176 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#173330)145:-
Ljunggren, Pontus The Region of Hålia in Dalecarlia, Sweden.. Diss. Gbg 1954. 112 pages + maps and plates. Soft covers. Interfolierat och med mycket anteckningnar av andreopponenten Bengt Collini (#186705)185:-
Ludvika herrgård.. Tre studier. Illustrerad. 109 sidor. Förlagsband. (#163022)110:-
Lundh, E.S. Äventyret bortom bergen.. Några glimtar av en dalapojkes liv och leverne. Örebro 1933. 206 sidor. Häftad. Om Vrång Per Andersson. (#187463)150:-
Lundh, Paul Folklivsberättelser från Dalarna.. Stockholm 1951. 268 sidor. Häftad. (#162306)150:-
Lundman, Bertil Dala-allmogens antropologi.. Illustrerad. Uppsala 1945. 208 sidor. 4:o. Häftad. (#172115)250:-
Lundman, Bertil Dala-allmogens antropologi.. Illustrerad. Uppsala 1945. 208 sidor. 4:o. Häftad. Dedikation. Stämpel. (#21821)250:-
Lundman, Bertil Dalarnas folk.. Typer och härstammning. Illustr. Upps. 1948. 61 sidor. Häftad. Dedikation. (#92871)200:-
Lundqvist, G. Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län.. Med karta i skala 1:250 000. Sth 1951. 216 sidor + 2-delad karta i ficka. 4:o. Med bevarade omslag i klotryggsband. Sista halvan av boken med liten fläck i nedre hörnet. SGU Ca 21. (#45595)335:-
Lunell, Lars I Dalom.. Falun 1925. 160 sidor. Dedikation samt Nathan Söderblomcitat handskrivet av författaren. Noveller. (#133618)175:-
Lärka, Karl & Jonsson, Sune (red.) Karl Lärkas Dalarna.. Rikt illustrerad. Sthlm 1974. 240 sidor. Original klotband. Skyddsomslaget med små revor. Tillskrift (från Anna-Greta). (#37700)170:-
Magnusson, Nils H. & Lundqvist, G. Beskrivning till kartbladet Nya Kopparberget.. Sthlm 1932. 91 sidor + 2 kartor varav en stor. Häftad. SGU Aa 175. (#143429)200:-
Montelius, Sigvard Fäbodväsendet i övre Dalarna.. Illustr. Sthlm 1977. 84 sidor. Häftad. (#128495)100:-
Montelius, Sigvard Fäbodväsendet i övre Dalarna.. Illustr. Sthlm 1982. 82 sidor. Häftad. 6 sidor med bläckunderstrykningar. (#20401)75:-
Nathorst-Böös, Ernst (text) Liten stad 1900. En bilderbok med fotografier av hovfotografen Thorvald Gehrman.. Utan ort och år (tryckt i Hedemora). 113 sidor. Förlagets pappband. Fint skick. Bilderna från Hedemora. (#201645)150:-
Nordell, Per Olof Deglaciation Studies in Ovansiljan, Dalarna, Sweden.. Diss. Uppsala 1984. A4. Häftad. (#50371)185:-
Om- och tillbyggnader i Mora byar.. Råd och idéer från byggnadsnämnden. Illustr. Mora 1981. 41 sidor. 4:o. Klammerhäftad. (#154851)100:-
ORE. Socknen och kommunen. Del I.. Rättviks kommun,1975. 25x17,5 cm. 413,(1) sidor + utvikbar karta, Förlagets ryggklotband med skyddsomslag. (#198252)170:-
Rehnberg, Mats Siljan.. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 sidor. Häftad. (#79518)120:-
Rehnberg, Mats Siljan.. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 sidor. Original pappband. (#72875)145:-
Resa i Dalarna 1765.. Av Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb, Henric och Hans Jacob Gahn. Utgiven med inledning och kommentarer av Olof H. Selling. Illustrerad. Falun 1970. 372 sidor. Häftad. Dalarnas hembygdsbok 1968-69. (#185228)150:-
Roos, Anna Maria Dalarna.. Illustrerad. Uppsala 1918. 444 sidor + karta. Inbunden i ett gediget blått halvfranskt band. Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem. (#185395)150:-
Roos, Anna Maria Dalarna.. Illustrerad. Uppsala 1921. 448 sidor + karta. Original klotband. Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem. (#136119)150:-
Rydberg, Sven Dalälven - industrifloden.. Foto Hans Malmberg. Sthlm 1957. 127 sidor. Original skinnryggsband. (#175181)140:-
Rydberg, Sven Stora Kopparbergs skogar genom tiderna.. Illustr. Falun 1982. 141 sidor. Häftad. (#50602)110:-
Rättvik i dikten.. Uppsala 1942. 125 sidor. Häftad. (#150996)100:-
Rönnegård, Sam I By och Buda.. Berättelser från Dalarna. Sthlm 1936. 208 sidor. Häftad. Religiösa noveller. (#133617)100:-
Sahlström, Nils Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850.. Illustrerad. Falun 1961. 82 sidor. Original linneband. Stort format. (#188312)150:-
Schenström, F. (utg.) Öfre Dalarna förr och nu.. Stockholm Wahlström & Widstrand 1903. 8:o (6),560 sidor + 2 kartor varav 1 utvikbar. Illustrerad. Förlagets halvpergamentband. (#192254)250:-
Schola Fahlunensis.. Till hundraårsminnet av Falu skolas ombildning till fullständigt läroverk 1858. Illustrerad. Falun 1958. 140 sidor. Häftad. Stämpel. (#172141)100:-
Schwab, Egil Dalarna i 14 utsökta färgplanscher.. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136063)150:-
Sjörs, Hugo Slåtterängar i Grangärde finnmark.. Uppsala 1954. 135 sidor. Häftad. Acta Phytogeographica Suecica 34. (#71486)175:-
Sockendräkter i Dalarna.. Dalademokraten 1973. Stort liggande format. Original linneband. (#185026)150:-
Solders Severin Älvdalens sockens historia II.Gamla pofyrverket.. Nyköping 1939. 8:o 148,XXXVI sidor + planscher. Häftad. (#191980)200:-
Solders, Severin Älvdalens sockens historia IV.. Illustrerad. Stockholm 1953. 157, 50 sidor. Häftad. (#199013)150:-
Solders, Severin Älvdalens sockens historia V.. Illustrerad. Lund 1958. 258, xxi sidor. Häftad. (#199009)150:-
Solders, Severin och Ragnar Lannerbo Älvdalens sockens historia VI. Illustrerad. Stockholm 1961. 163, xliii sidor. Häftad. (#200681)150:-
Sporrong, Ulf och Wennersten, Elisabeth Marken, gården, släkten och arvet.. Om jordägandet och dess konsekvenser för människor, landskap och bebyggelse i Tibble och Ullvi byar, Leksands socken 1734-1820. Illustrewrad. Leksand 1995. 364 sidor. Häftad. Leksands sockenbeskrivning del X. (#187687)150:-
Svärdström, Svante Falun - den gamla kopparstaden.. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Häftad. (#109122)100:-
Svärdström, Svante Falun - den gamla kopparstaden.. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Kartonnage med skyddsomslag. (#188707)120:-
Särna-Idre 300 år. En hembygdsbok.. Illustrerad. Falun 1945. 344 sidor. Häftad. Tillskrift. (#190621)250:-
Särna-Idre 300 år. En hembygdsbok.. Illustrerad. Falun 1945. 344 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band. (#199349)300:-
Särna-Idre 300 år. En hembygdsbok.. Illustrerad. Falun 1945. 344 sidor. Med främre omslag i klotband. (#191182)300:-
Ulrich, Arvid En kulturbild från Hedemora för cirka 100 år sedan.. Gävle 1915. 24 sidor. Häftad. Ryggen något nött så att omslagen lossnat. Mycket sällsynt. (#135544)150:-
Wenner, Carl-Gösta m.fl. Jord och vatten i Leksands socken.. Illustr. Leksand 1974. 315 sidor. Häftad. Leksands sockenbeskrivning VI. (#117853)140:-
Wingborg, Olle Litteratur om Borlänge och Stora Tuna.. En bibliografi över ett kommunblock. 1965. 166 sidor. Häftad. (#59570)110:-
Wingborg, Olle Litteratur om Dalarna 1-4.. Uppsala 1969-83. 279 + 272 + 61 + 140 sidor. Original klotband. Stämpl. 4 volymer. (#132770)200:-
Wingborg, Olle Litteratur om Dalarna 1-5.. Uppsala 1969-93. 279 + 272 + 61 + 140 + 201 sidor. Original klotband. 5 volymer. (#184918)250:-
von Linné, Carl Dalaresa.. Iter Dalecarlium jämte Utlandsresan Iter ad exteros och Bergslagsresan Iter ad fodinas. Med utförlig kommentar. Red. Arvid Hj. Uggla. Sthlm 1953. XVI, 432 sidor + planscher och utvikbara kartor. Häftad. (#158848)200:-
Wåmhus kyrka.. Minnesskrift med anledning av restaureringen 1953-1954. Red. av Lars Ridderstedt. Illustrerad. Uppsaka 1957. 108 sidor. Klotryggsband i kassett. (#180706)125:-
Åmark, Mats Kyrkklockor, klockare och klocksägner i Dalarne.. En studie över Dalarnes kyrkklockor i historien, kulten och folktron. Illustr. Sth 1928. 222 sidor. Häftad. (#9208)125:-
Öfre Dalarna förr och nu.. Utgivet under medverkan af Gunnar Andersson m.fl. Med talrika illustrationer. Sthlm 1903. 560 sidor + kartor. Skinnryggsband. Lite blyerts. (#156245)200:-
Öman & Buccio Stora daldansen.. En julpolska i 32 takter. Falun 1932. Stort format. Häftad. Karikatyr-album. (#136191)140:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page