Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Aalbaek Jensen, Erik Livet på öerne.. Bornholmere og folk i Storströmmen. Illustrerad. Kbhvn 1981. 387 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#182710)200:-
Aasum herreds tingbog.. 1640-1648 + Register. Udg. ved Aksel E. Christiansen og Troels Dahlerup. Kbhvn 1956-62. 352 + 289 + 318 + 103 sidor. Häftade. 11 volymer. Ældre danske tingbøger. (#156422)300:-
[Abildgaard, P.C.]? Bernstorf.. Öfversättning från danskan. Stockholm, Kumblinska 1798. 51 sidor. Häftad i blanka gråpappersomslag. Troligen en översättning av Abildgaards bok om Andreas Peter, greve Bernstorff, som utkom 1797 med 57 sidor. (#187094)175:-
Agriculture in Denmark.. Ed. P.H. Knudsen. Illustr. Kbhvn 1977. 227 pages. Cloth in dustjacket. (#54257)140:-
Andersen, Christen Dagbog 1786-1797.. Fæstebonde i Nørre Tulstrup. Udg. Jens Holmgaard. Kbhvn 1969. 190 pp. Inbunden. Lite blyerts. (#29547)125:-
Andersen, C.O. Bøggild Statsomvæltningen i 1660.. Kritiske studier over kilder og tradition. Aa Kbhvn 1936. 454 sidor. Halvklotband. (#79166)300:-
Andersen, C.O. Bøggild Statsomvæltningen i 1660.. Kritiske studier over kilder og tradition. Aa Kbhvn 1936. 454 sidor. Häftad. (#72871)200:-
Andersen, Harald Westergård Dansk politik i går og i dag.. Illustrerad. Aalborg 1967. 266 sidor. Pocket. (#69622)100:-
Andersen, J. Oskar Paulus Helie.. I. Ungdom og uddannelse c. 1485-1519. Universitetsaarene 1519-1522. Kbhvn 1936. 228 sidor. Häftad. (#170862)150:-
Andræ, P. De dansk-vestindiske Øer,. nærmest med Hensyn til deres nuværende politiske og finantsielle Forhold. Kbhvn 1875. 133 sidor. Häftad. Nött. Främre omslag saknas. Inlagan i mycket gott skick. (#91671)500:-
Arnórsson, Einar Den folkretlige forbindelse mellem Island og Danmark.. Oversat fra islandsk af J.H. Sveinbjörnsson. Kbhvn 1926. XII, 159 pp. Halvfranskt band. Stämpl. (#29406)150:-
Bach, Erik (ed.) Danske historieskrivere.. Illustr. Kbhvn 1942. 115 sidor. Häftad. (#15467)120:-
Bagge - Festskrift til Povl Bagge.. ... Fra en kreds af elever. Kbhvn 1972. 400 pp. (#35662)125:-
Bajer, Fredrik Nordens, særlig Danmarks nevtralitet under Krimkrigen.. Kbhvn 1914. 826 sidor. Häftad. (#91691)220:-
Banke, Cecilie Felicia Stokholm Demokratiets skyggeside.. Flygtninge og menneskerettigheder i Danmark før Holocaust. Illustr. Aa Odense 2005. 247 sidor. Häftad. (#148790)175:-
Banning, Knud Degnekristne.. En almuerejsning. En studie over den gudelige vækkelse paa Sydvestsjælland med særligt henblik paa skolelærer Rasmus Sørensens virke. Aa Kbhvn 1958. 357 sidor + utvikbar karta. Halvklotband. Stämpl. (#88663)200:-
Banning, Knud Degnekristne.. En almuerejsning. En studie over den gudelige vækkelse paa Sydvestsjælland med særligt henblik paa skolelærer Rasmus Sørensens virke. Aa Kbhvn 1958. 357 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#89086)150:-
Bernholm, P.H. Antvorskov.. Gennem tiderne til vore dage. Illustr. Kbhvn 1942. 148 pp. (#20950)170:-
Betaenkning afgiven af den i henhold til lov Nr. 294 af 30. september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angaaende de danske vestindiske öer.. Kbhvn 1916. (2),62,(2),157,(7),373 sidor + tabeller, diagram och en utvikbar karta. Häftad. Nötta omslag, bakre loss. (#191202)600:-
Biehl, Charlotte Dorothea Pigeopdragelse.. Indledning og udvalg ved Pil Dahlerup. Kbhvn 1969. 94 sidor. Pocket. (#75294)100:-
Bjarnhof. Karl Stöv skal du blive.. På spor af Niels Steensen. Kbhvn 1972. 214 sidor. Häftad. (#182900)145:-
Bjerregaard, N.P. Sæd og skik i Ommersyssel.. Fortalt på egnens folkemål. Kbhvn 1919. 68 pp. (#9002)105:-
Bobé, Louis Moritz Hartmann MDCLVI-MDCXCV.. Dansk och venetiansk orlogskaptajn, ridder af San Marco og gouvernaur i Trankebar. Danmarks forbindelse med Venedig. Illustrerad. Kbhvn 1933. 239 sidor. Häftad. Främre omslag lite fult. (#182879)150:-
Brandmose, Aage Thomsen, Borupbogen. Höjskolen i Köbenhavn gennem 30 aar 1891-1921.. Nyt Nordisk forlag 1921. 126 sidor + porträtt. Med främre omslag i halvläderband. Lite blyerts. (#201640)150:-
Bricka, C.F. (Udg.) Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag. 1551-1560.. Kbhvn 1885-88. (4),xi,(1),482 + (4),558 sidor. Något plettet. Inbundna i ett samtida halvfranskt bind. (#207445)500:-
Brogård, Peter Om det danske landskabs historie.. Illustrerad. 1973. 117 sidor. Häftad. (#191238)125:-
Bro-Jørgensen, Marianne Den lange fortælling.. 41 afsnit fra Viborgs historie. Illustr. Ursula Seeberg. Viborg 1986. 45 sidor. Häftad. (#154030)110:-
Bæksted, Anders Danske indskrifter.. En indledning til studiet af dansk epigrafik. Illustr. Kbh 1968. 112 sidor + planscher. Förlagsband. (#115668)140:-
Bødker, Laurits Talt og skrevet 1940-1974.. Kbhvn 1975. XVI, 316 pp. (#29387)135:-
Carstens, J.L. Dansk Vestindien for 250 år siden.. Illustrerad. Kbhvn 1981. 164 sidor. Häftad. (#182960)150:-
Christensen, Aksel E. Dutch Trade to the Baltic About 1600. Studies in the Sound Toll Register and Dutch Shipping Records.. Dissertation, Copenhagen 1941. 490 pages + Diagrams. With both wrappers in half cloth. Stamped. (#203388)400:-
Christensen, William Dansk statsforvaltning i det 15. århundrede.. Kbh 1903. XII, 750 sidor. Halvklotband. (#29366)250:-
Christian IV and Europe.. The 19th art exhibition of the Council of Europe, Denmark 1988. Illustrated. 607 pages. 4:o. Soft covers. (#172673)225:-
Clausen, Henrik Nikolai Optegnelser om mit levneds og min tids historie.. Kbhvn 1877. (6),318,(4),576,(2) sidor. Inbundna i ett klotband. Exlibris Elof Tegnér. Ett titelblad till första delen verkar saknas. (#182776)200:-
Dagligliv i Danmark i vor tid 1-2.. 1: Samfund og familie. 2: Arbejde og fritid. Redaktion: George Nellemann, Iørn Piø, Birgit Vorre. Illustr. Kbh 1988-89. 574 + 518 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. 2 vol. (#121840)300:-
Danske dronninger i tusind år.. Red. Steffen Heiberg. Illustr. Kbh 2000. 388 sidor. 4:o. Originalklotband med skyddsomslag. (#161279)200:-
Danske politiske breve I-IV.. Fra 1830erne og 1840erne. Udg. Povl Bagge, Povl Engelstoft & Johs. Lomholt-Thomsen. Kbhvn 1945-58. X, 509 + 567 + 357 + 491 sidor. Klotband. 4 vol. Stämpl. (#64402)700:-
Danske Udenrigstjenste 1770-1970 I-II.. Ved Klaus Kjølsen et. al. Illustr. Kbhvn 1970. 420; 424 pp. Inb. 2 volymer i kassett. (#3487)295:-
Dansk historisk tidskrift.. Udg. af Den Danske Historiske Forening. Tolvte raekke, 1963 - 2000 (utom 1982:2, 1990:1 och 1994:2 som saknas). Nr 1-5:2 inbundna, resten i häften. (#177406)2000:-
Den danske bonde.. Kulturbilleder. Red. M.P. Ejerslev. Illustrerad. Nordisk specialforlag, (Kbhvn) 1945. 228 sidor + planscher. Halvklotband. (#83806)200:-
Ellehøj - Tradition og kritik.. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984. Den danske historiske forening 1984. 435 sidor. Häftad. (#117895)175:-
Ellekilde, Hans Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 aar.. Illustr. Kbhvn 1933. 184 pp. (#8962)105:-
Ellekilde, Hans Vore Danske Folkeæventyr I.. Genfortalte. Mytiske æventyr med mandlig helt. Kbhvn 1928. 128 pp. (#9081)125:-
Elling, Christian Den romantiske have.. Danske studier. Illustr. 2. udgave. Gyldendal 1979. 168 sidor. Stort format. Häftad i kassett. (#84983)200:-
Enemark, Poul Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrade I-II.. Med særlig henblik på dansk okseeksport. Aa Århus 1971. 349 + 303 sidor + faksimiler. Häftade. 2 volymer. (#50018)255:-
en gammel landsbypraests ungdomsminder.. Kbhvn 1925. 194 sidor. Häftad. Memoirer och breve 44. (#182161)140:-
Erslev - Festskrift til Kristian Erslev. fra danske historikere. Kbhvn 1927. 701 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#31018)250:-
Erslev, Kr. Konge og lensmand i det sextende aarhundrede.. Studier over statsomvæltningen i 1536 og dens følger for kongemagt og adelsvælde. Kbhvn 1879. 209, LIII sidor. Skinnryggsband. (#87725)250:-
Europa, Danmark og Nordslesvig I-III.. Aktstykker og breve fra udenlandske arkiver til belysning af Danmarks udenrigspolitiske stilling efter freden i Wien. 1864-1879. Udg. Aage Friis og Povl Bagge. I: Fra 30 oktober 1864 til 31. december 1869. II: Fra 1. januar 1870 til 31. december 1877. III: Fra 1. januar 1878 til 31. januar 1879. Kbhvn 1939-48. VIII, 649 + 578 + 322 sidor. Häftade. 3 vol. Stämpl. (#87918)650:-
Ewald, Theodor En slægts historie I-II.. I. Bidrag til Frederik VIIs ungdomshistorie. II. H.F. Ewalds livserindringer. Kbhvn 1905. 271 + 260 sidor. Häftade. 2 volymer. (#55647)200:-
Fink - Festskrift til Troels Fink.. Illustr. Odense 1982. 266 pp. Inbunden. (#29356)120:-
Fink, Troels Sønderjylland siden genforeningen i 1920.. Kbhvn 1955. 172 sidor. Häftad. (#61136)110:-
Fink, Troels Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770.. Akad. avh. Kbhvn 1941. 210 sidor. Häftad. Stämpel. (#58769)170:-
Flor, Kai Dyrehavnen.. Dens historie og kulturhistorie. Illusrerad. Kbhvn 1941. 216 sidor. Häftad. Mycket fin. (#182758)150:-
Forsvarsministeriets Fæstnings- og Natursekretariat.. Særstatusområder. Rapport om 8 områder + Bilag. Kbh 1993. 67 sidor + bilder och Bilag. A4. Häftade. 2 volymer. (#140985)200:-
Fram 2004.. [Årbog] fra Ringkøbing amts museer. Illustr. 176 sidor. Häftad. (#139238)100:-
Fridericia, J.A. Adelsvældens sidste dage.. Danmarks historie fra Christian IV's død til enevældens indførelse (1648-1660). Kbhvn 1969. (16), 550, LXVII sidor. Original klotband. (#118028)200:-
Fridericia, J.A. Danmarks ydre politiske Historie i Tiden fra Freden i Lybek til Freden i Prag (1629-1635) + Tiden fra Freden i Prag til Freden i Brömsebro (1635-1645).. Kbhvn 1876-81. (6),314 + (8),524,(4) sidor. Klotband. 2 volymer. (#205184)500:-
Friis, Aage Bernstorfferne og Danmark. Bidrag til den danske stats politiske og kulturelle udviklingshistorie 1750-1835. Bind I : Slægtens traditioner og forudsætninger. Bind II : Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Frederk V's Konseil.. Kbhvn 1903-19. (10),447 + (12),429 sidor + porträtt och planscher. Inbundna i 2 gedigna klotband. (#205067)350:-
Fussing, Hans H. Herremand of fæstebonde.. Studier i dansk landbrugshistorie omkring 1600. Nytryck Kbhvn 1973 (1942) 518 sidor. Inbunden. (#47810)250:-
Fussing, Hans H. Stiernholm len 1603-1661.. Studier i kronogodsets forvaltning. Kbhvn 1951. 312 sidor. Häftad. (#22200)240:-
Gad, Holger, Befolknings- og arbejdskraftproblemer i Dansk Landbrug II.. Akademisk afhandling, Aarhus 1957. 245 sidor. Häftad. Liten stämpel på främre omslaget. (#205860)200:-
Gissel, Svend Landgilde og udsæd på Sjælland. i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. Aa Kbhvn 1968. 444 pp. Stämpl. (#31832)210:-
Gissel, Svend Landgilde og udsæd på Sjælland. i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. Aa. Kbhvn 1968. 444 sid. Inbunden. (#29328)255:-
Gjellerup, S.M. Nogle Bemærkninger om samgfundsforholdene, især opdragelsen hos den danske adel i tidsrummet 1536-1660.. Kjøbenhavn 1873. (2),42 sidor. Tagen ur band. Stämplar. (#220015)100:-
Grandjean, Poul Bredo Danske haandværkerlavs segl.. Kbhvn 1950. 84 pp + 36 separata planscher på kartong. 4:o i kassett. (#14196)425:-
Grandjean, Poul Bredo Danske købstæders segl indtil 1660.. Illustr. Kbhvn 1937. 64 pp + 32 separata planscher på kartong. 4:o i kassett. (#14193)425:-
Graves, Karoline & Ussing, Henrik Ved Halleby aa.. Optegnelser af K. Graves. Bearbejdede, ordnede og udgivne af Henrik Ussing. Illustr. Kbhvn 1921. 244 pp. (#8976)170:-
Gravlund, Thorkild Fynboer.. Kbhvn 1914. 128 pp. Dansk folkekarakter 2. (#8475)110:-
Gregersen, H.V. Den Lüneburgske Saltoktroi.. Et bidrag til salthandelens historie i hertugdømmet Slesvig. Kbhvn 1962. 284 sidor. Original klotband. (#133125)200:-
Grundtvig - nyckeln till det danska?. Red. Hanne Sanders & Ole Vind. Göteborg 2003. 303 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#113373)150:-
Gude, Jacob En Kjøbenhavnsk embedsmand.. Jacob Gudes optegnelser 1754-1810. Udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist. Kbh 1918. 225 sidor + planscher. Häftad. Trykt i 900 exemplarer. Memoirer og Breve XXVII. (#53582)150:-
Hallman, Adolf Köpenhamn.. Med illustrationer av författaren. Sthlm 1944. 108 sidor. 4:o. Häftad. Svag recensions-stämpel på omslaget. (#45848)140:-
Hallman, Adolf Köpenhamn.. Med illustrationer av författaren. Sthlm 1945. 108 sidor. 4:o. Förlagets linneband. (#201811)150:-
Hallman, Adolf Köpenhamn.. Med illustrationer av författaren. Sthlm 1945. 108 sidor. 4:o. Med bevarade omslag i halvklotband. (#179186)150:-
Hammerich, Paul En danmarkskrönike 1945-72 1-2.. 1. Fred og nye farer. 2. Velfaerd på afbetalning. Illustrerad. Kbhvn 1976-77. 599 + 666 sidor. Klotband med skyddsomslag. 2 volymer. (#182916)250:-
Hansen - Festskrift til Museumsforstander H.P. Hansen, Herning. på 70-årsdagen den 2. Oktober 1949. Illustr. Kbhvn 1949. 408 pp + 2 kartor i ficka. (#8612)190:-
Hansen, C.F. Dansk theater haandbog 1892.. Illustr. Kbh 1891. XXXII, 176 sidor. Halvklotband. (#53208)200:-
Hansen, V. Falbe Stavnsbaands-løsningen og landboreformerne set fra nationaløkonomisk standpunkt I-II.. 1733-Nutiden. Nytryck, Kbhvn 1975 (1889) 162 + 162 sidor. Inbunden. (#47805)225:-
Hansson, Karl F. Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658.. Illustr. Lund 1950. VIII, 391 sidor. Häftad. Stämpl. Skånsk senmedeltid och renässans 3. (#23581)225:-
Hartmann, Godfred Kongens børn.. Illustr. Kbhvn 1981. 363 sid. Häftad. (#50837)150:-
Hauberg, P., Bornholm.. Med illustrationer af Forfatteren. Anden udgave, Kbhvn 1887. (4),91 sidor + karta. Original pappband. (#172727)300:-
Hegland, Martin The Danish People's High School.. Including a General Account of the Educational System of Denmark. Diss. New York 1916. 182 pages. Softcover. Stamped. (#78358)200:-
Henningsen, Henning Bådeoptog. i Danske Søkøbstæder og i Utlandet. Illustr. Kbhvn 1953. 180 pp. (#8597)120:-
Henningsen, Henning Skippere, Klarerere og Toldere. Livet omkring Øresunds Toldkammer og Helsingørs havn i 1800-tallet.. Illustrerad. 2. oplag, Hillerød 1970. 143 sidor. Häftad. (#191425)150:-
Herlufsholm Birks tingbog 1616-1619 og 1630-1633.. Udg. ved Karen Marie Olsen. Kbhvn 1954-57. 157 + 389 sidor. Häftade. 7 volymer. Ældre danske tingbøger (#156423)200:-
Herregaardene og samfundet.. Red. Therkel Mathiassen. Illustr. Kbhvn 1943. 338 pp + karta i ficka. Stämpl. Bakre omslag med kartan loss. (#31815)210:-
Histoire de la derniere révolution en Danemark, ecrite de la propre main de sa majesté la reine Caroline Mathilde, pendant sa détention au Château Kroonenbourg; Envoyée depuis peu au Comte de ***. Traduite de l'anglois. Rotterdam, J.F. Ebert 1773. 46,(2) pages. No wrappers. (#204807)300:-
Historiske meddelelser om København. Årbog 1967.. Med register til årbøgerne 1964-67. Illustr. Kbhvn 1967. 216 pp. Inbunden. (#36376)100:-
Historiske meddelelser om København. Årbog 1968.. Illustr. Kbhvn 1968. 205 pp + plan i ficka. Inbunden. (#36378)100:-
Historiske meddelelser om København. Årbog 1969.. Illustr. Kbhvn 1969. 237 pp. Inbunden. (#36379)100:-
Historiske meddelelser om København. Årbog 1970.. Illustr. Kbhvn 1970. 219, 76 pp. Inbunden. (#36380)100:-
Historiske meddelelser om København. Årbog 1971.. Med register til årbøgerne 1968-71. Illustr. Kbhvn 1971. 227 pp. Inbunden. (#36377)100:-
Hoff, Arne Ældre dansk bøssemageri.. Især i 1600-talet. With Summary and captations in English. Text + Illustrationer. Kbhvn 1951. 284 sidor text + 60 planscher. 2 volymer. Lite fläckiga omslag. (#41920)750:-
Hæstrup - Hilsen til Hæstrup.. 9. august 1969. Odense 1969. 364 pp. Inbunden. (#29586)125:-
Jacobsen, N.H. Skibsfarten i det danske vadehav.. En erhvervsgeografisk studie. Akad. avh. Kbhvn 1937. 301 sidor. + kort. Halvklotband. Stämpel. (#58697)200:-
Jansen, Henrik M. et al. A Select Bibliography of Danish Works on the History of Towns Published 1960-1976.. Odense 1977. 86 pages. Mimeographed softcover as issued. (#164161)100:-
Japsen, G. Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814.. Tønder 1968. 448 pp + utvikbar karta. Inbunden. Stämpl. (#29377)170:-
Jespersen, Knud J.V. Rosttjenstetaksation og adelsgods.. Studier i den danske adelige rosttjenste og adelens godsfordelning 1540-1650. Akad. afh. Odense 1977. 327 sidor. Häftad. (#171225)170:-
Johansen, H.C., Boje, Per & Møller, A.M. Fabrik og bolig.. Det industrielle miljø i Odense 1840-1940. Illustr. Odense 1983. 363 sidor + mikrofiche. 4:o. Häftad. (#53318)200:-
Josephson, Ragnar Skåne, Halland, Blekinge.. Illustrerad. Kbhvn 1936. Pag. 145-231. 4:o. Särtryck ur Christan IV' byanlæg og andre bybygningsarbejder. Häftad. (#206885)150:-
Jörgensen, A.D. Nils Stensen.. Et mindeskrift. 2. udgave, Kbhvn 1958. 244 sidor. Häftad. (#182885)140:-
Jörgensen, H.G.A. Sognepraest og praestgaard.. Dansk praestegaardsliv gennem 1000 aar. Kbhvn 1937. 331 sidor + planscher. Häftad. Fint ex. (#182196)145:-
Kampp, Aa.H. Landbrugsgeografiske studier over Danmark.. Aa Kbhvn 1959. 152 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpl. (#89222)160:-
Knudtzon, Fr.G. Ungdomsdage.. Kbhvn 1927. 275 sidor. Häftad. Fint skick. Memoirer og breve 49. (#182160)140:-
Kofod, Else Marie og Mathiesen, Eske K. (red.), Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø.. Foreningen Danmarks Folkeminder 1997. 370 sidor. Förlagsband. (#208201)150:-
Kohl, Johann Georg Resor i Danmark jemte en Utflygt till Södra Sverige I-II.. Första delen med en titelplansch. Andra delen med en karta. Sthlm 1847. (8), 288 + (8), 292 sidor + karta. Ett halvfranskt band. (#78112)750:-
Koht, Halvdan Die Stellung Norwegens und Schwedens im deutsch-dänischen Konflikt,. zumal während der Jahre 1863 und 1864. Auf Grundlage neuer Aktenstücke. Kristiania 1908. X, 348 pages. Softcover. (#58503)350:-
Kornerup, W. En kjøbenhavners meddelelser om sit hjem og sin by 1820-50.. Kontorchef W. Kornerups memoirer. Udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist. Illustr. Kbhvn 1924. 151 sidor. Häftad. Trykt i 900 exemplarer. Memoirer og Breve XLII. (#53593)150:-
Krarup, J.B. & Tuxen, S.C.A. Beskrivelse af landbrugets udvikling i Danmark fra 1835 indtil nutiden VI.. Loland-Falster og Bornholm. Kbhvn 1912. iv, 360, 242 sidor. Häftad. (#138648)400:-
Kristensen, Evald Tang Æresbog.. I udvalg ved Hans Ellekilde. Kbhvn 1923. 160 pp. (#8858)125:-
Kristensen, Evald Tang Utg) Danske sagn, som de har lydt i folkemunde VI:2.. Udelukkende efter utrykte kilder samlede og tildels optegnede. Hekseri og sygdomme. Århus 1901. 648 sidor. Häftad. Fint ex. (#183349)200:-
Kristensen, Marius H.F. Feilberg.. Hans liv og gærning. Kbhvn 1923. 83 pp. Främre omslag fläckat. (#29319)75:-
Kristensen. Per Niels Bønder og bebyggelse.. Befolknings - og bebyggelseudvikling, ejendomsforholdene og ugedagsbøndernes antal i Fugelse Herred i det 16. og 17. århundrede. Akad. afh. Odense 1977. 243 sidor. Häftad. (#171227)170:-
Kröniken om Graabrödernes fordrivelse fra deres klostre i Danmark.. Oversat af Henning Heilesen. Kbhvn 1967. 88 sidor. Häftad. (#182736)100:-
Københavs kommuneplan 1993.. Bekendtgjort 29. juni 1993 (af) Københavns magistrat, Overborgmesterens afdelning. Illustr. 276 sidor + karta. Stort format. Orginal klotband. Skyddsomslag. Fint ex. (#156321)200:-
Lagerroth, Fredrik Tyskt och nordiskt i Danmarks författningsutveckling 1660-1849.. Till 100-årsminnet av Junigrundlovens tillkomst. Lund 1949. 188 sidor. Häftad. (#133078)150:-
Lahme, Hans-Norbert Sozialdemokratie und Landarbeiter in Dänemark (1871-1900).. Eine Studie zur Entwicklung von Theorie und Praxis in der frühen dänischen Sozialdemokratie Gleichzeitig ein Beitrag zur Diskussion der Agrarfrage in der europäischen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Diss. Odense 1992. 415 pages. Softcover. (#64727)200:-
Langberg, Harald Danmarks bygningskultur I-II.. En historisk oversigt. Illustrerad. Kbhvn 1955. 318 + 310 sidor. Inbundna i ett klotband. (#187663)300:-
Larsen, Aksel Den levende vej.. Taler og artikler 1956, 1957, 1958. Eget forlag 1958. 376 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#69305)135:-
Lauring, Palle Her skete det 1.. Sjælland. Illustrerad. Kbhvn 1966. 263 sidor + karta. Häftad. (#141738)135:-
Lauring, Palle Her skete det 2.. Nørrejylland, Skagen til Ribe. Illustrerad. Kbhvn 1968. 404 sidor. Häftad. (#141739)145:-
Lauring, Palle (text) A History of Denmark in Pictures... Steen Hasselbalchs forlag 1963. 299 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. In slip-case. (#190963)200:-
Laursen, L. (Udg.) Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag. 1566-1570. Kbhvn 1896. (4),746 sidor. Något plettet. Samtida halvfranskt bind. (#207446)400:-
Legatstamtavler for etatsraad Jacob Henric Schous og hustru Susanne Beckmans stiftelse.. Udarbejdet af Thelma Jexlev og Alfred Larsen. Kbh 1973. 418 sidor. Originalklotband. (#151144)300:-
Leonora Christina, grevinde Ulfeldts franske levnedsskildring 1673.. Trykt i faksimile. Indledning, oversaettelse og oplysninger af C.O. Böggild-Andersen. Kbhvn 1958. xlvi + 112 sidor + facsimilen. Original pergamentryggsband. (#182912)175:-
Leonora Christina [Ulfeldt] Jammers minde.. Kbhvn 1959. 136 sidor. Limhäftad. (#207385)100:-
Leonora Christina [Ulfeldt] Jammers minde.. Tilrettelagt som folkeudgave af Otto Andrup. Kbhvn 1926. 273 sidor + illustrationer. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#182845)150:-
Leonora Christina [Ulfeldt] Jammers minde.. Tilrettelagt som folkeudgave af Otto Andrup. Kbhvn 1961. 270 sidor + illustrationer. Häftad med skyddsomslag. Fint ex. (#187296)130:-
Liisberg, Bering H.C., København i gamle dage og livet i København.. Illustrerad. Kbhvn 1901. (8),426 sidor + karta. Halvklotband. (#207648)150:-
Lillelund, Thomas, Danmarkes Kirke-Historie, tilligemed alle katolske biskopper indtil reformationen, og siden alle biskopperne baade i Danmark og Norge. Viborg, C..H. Mangor 1773. 280,(2) sidor Tillsammans med: Thomas Lillelund, .... Sende-Brev til hans forrige tilhørere i Ulstrup og Sundested sogne. Viborg 1773. 70 sidor. I ett enkelt halvfranskt band. Inlagan delvids bruntonad. (#205674)500:-
Lunds stifts landebok I.. I. Nuvarande Malmöhus län. Utg. K.G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1950. 550 sidor. Häftad. Stämpel. Dedikation Skånsk senmedeltid och renässans 4. (#178985)200:-
Lunds stifts landebok III.. III. Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register. Utg. K.G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1965. 449 sidor + 6 planscher. Häftad. Skånsk senmedeltid och renässans 6. (#178984)200:-
Mackeprang, M. Dansk købstadstyrelse. fra Valdemar sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619). Kbhvn 1900. (8), 285 pp. Inbunden. (#29390)295:-
Madssen, Peder Kristian Breve fra en dansk folkemindesamler.. Udg. Hans Ellekilde. Kbhvn 1917. 84 pp. (#9039)100:-
Madvig - Johan Nicolai Madvig I-II.. Et mindeskrift. Kbhvn 1955-63. 270 + 290 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#81854)300:-
Manuskripter og arkivalier i danske samlinger.. Udg. Helle Linde og Anker Olsen. Århus 1968. 144 pp. Inbunden. (#29325)125:-
Martensen-Larsen, Florian Hav, fjord og handel.. En studie i handelsveje i Nordjylland i tiden indtil 1850. Poul Kristensens forlag 1986. 166 sidor. Gäftad. Dedikation. Fint ex. (#186145)150:-
Matthiessen, Hugo De kagstrøgne.. Et blad af prostitutionens historie i Danmark. Kbhvn 1919. 136 pp. Stämpl. (#29425)105:-
Matthiessen, Hugo Limfjorden.. Fortoninger og strejflys. Kbhvn 1936. 246 pp + planscher och utvikbar karta. Inbunden. Stämpl. (#29400)190:-
Matthiessen, Hugo Viborg-veje.. Studier og vandringer. Kbhvn 1933. 198 pp + planscher. Inbunden. Stämpl. (#29399)170:-
Michelsen, William Tilblivelsen af Grundtvigs historiesyn.. Idehistoriske studier over Grundtvigs Verdenskröniker og deres litterære forudsætninger I-II. Akad. avh. Kbhvn 1954. 367 sidor. Häftad. (#45450)150:-
Minnen från fälttåget i Danmark 1849 under general Rye.. Af en svensk frivillig. Stockholm 1864. 150 sidor + utvikbar karta. Häftad med tryckta originalomslag. Såväl omslagen som inlagan lagerfläckade. (#201063)350:- (bild)
Molbech, C. Et Brev til Hr. Etatsraad, Theaterdirecteur Dr. J.L. Heiberg,. Fra Etatsraad C. Molbech, om Dante, et tragiskt Drama i fem Acter. Kbhvn 1853. 40 sidor. Halvklotband. Stämplar. (#183725)150:-
Molbech, Christian Historie om Ditmarskerkrigen Aar Femten Hundrede og Ditmarskens Erobring under Kong Frederik den Anden med en historisk Udsigt over Ditmarskerfolkens Vilkaar och Skiebne i aeldre Tider.. Kiöbenhavn, Andreas Seidelin 1813. xiv,(2),258 sidor. Samtida skinnryggsband. (#190401)1500:-
Monrad, Paul London og dansk-engelske forhold under Napoleonskrigene 1793-1815.. Illustr. Kbh 1972. 212 sidor + planscher. Häftad. (#163333)100:-
Mænd og meninger i dansk socialpolitik 1866-1901.. Red. Povl Engelstoft og Hans Jensen. Kbhvn 1933. 175 sid. (#51039)120:-
Möller, Jan Borger i middelalderens Köbenhavn.. Illustrerad. Sesam 1980. 198 sidor. Häftad. Fint ex. (#182881)150:-
Møller, J.S. Folkedragter i Nordvestsjælland.. Deres forhold til folkedragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende moder. Med 155 illustrationer i teksten og 12 plancher i farve-litografi. Kbhvn 1926. 232 sidor. 4:o. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämpl. (#83029)300:-
Møller, J.S. Moder og barn i dansk folkeoverlevering.. Fra svangerskab til daab og kirkegang. Illustr. Kbhvn 1940. 603 sidor. Klotband. Stämpl. Danmarks folkeminder 48. (#75894)300:-
Nielsen, Erik Levin Fra bygd til by.. Illustr. Viborg 1978. 85 sidor. Häftad. Om Viborg. (#153820)75:-
Nilsson, Inger Grönlandsfrågan 1929-1933.. En studie i småstatsimperialism. Aa Umeå 1978. 124 sidor. Häftad. (#15805)145:-
Nilsson-Stjernquist, Nils Tillkomsten av 1866 års grundlov.. Lund 1955. XVIII, 367 sidor. Häftad. (#29345)145:-
Nissborg, Agnete Danmark mellan Norden och väst.. Akad. avh. Uppsala 1985. 151 sidor. Häftad. (#50250)140:-
Nordman, Elin Vandring i usynligt Rum.. Illustrerad. Kbhvn 1960. 112 sidor. Häftad. Dedikation. (#188296)150:-
Norn, Otto Christian III:s borge.. Aa Kbh 1949. 220 sidor + planscher. 4:o. Häftade. 2 volymer. Stämpl. (#54402)250:-
Näsström, Gustaf Lustvandring i Danmark.. Med teckningar av Ebbe Sadolin. Andra upplagan. Upps. 1956. 234 sidor. Original klotryggsband. (#124517)175:-
Näsström, Gustaf Lustvandring i Danmark.. Med teckningar av Ebbe Sadolin. Upps. 1956. 234 sidor. Häftad (#208908)120:-
Odense - Fra boplads til bisbeby. Odense til 1559.. Av H. Thrane, T. Nyberg, F. Grandt-Nielsen och M. Venge. Illustr. Odense 1982. 480 pp. Inbunden. (#29338)255:-
Ohlmarks, Åke Resor i Danmark. eller "Leende broderland". Illustrerad. Sthlm 1965. 222 sidor. Original klotband. (#102828)145:-
Olger Danskes Krönike.. Efter de aldste Udgaver bearbedet af Ris Hanssen, med en Fortale af Justitsraad, Professor C. molbech. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette brug. Kbhvn 1842. xliv,(2),258 sidor. Original dekorerat pappband. Exlibris: Studentcorpsens i upsala bibliothek m.fl. Fint ex. (#183722)400:-
Olsen, Albert Studier over den danske finanslov 1850-1864.. Aa Kbh 1930. 363 sidor + en stor mängd utvikbara tabeller i flera bilagor. Häftad. (#105319)150:-
Olsen, Erling Danmarks økonomiske historie siden 1750.. Kbhvn 1967. 305 sidor. Inbunden. (#54226)200:-
Olsen, Gunnar Træhesten, hundehullet og den spanske kappe.. Illustr. Kbhvn 1960. 152 sid. (#46280)125:-
Olsson, Jan Olof (Jolo) Fritt Nyhavn.. Illustr. av Edward Lindahl. Sthlm 1955. 207 sidor. Originalpappband. Fint ex av första upplagan. (#111527)180:-
Olsson, Jan Olof (Jolo) Fritt Nyhavn.. Illustrerad av Edward Lindahl. Sthlm 1956. 207 sidor. Originalpappband. Fint ex av första upplagan, doch i Sjätte-sjunde tusendet.. (#219661)140:-
Olsson, Jan Olof (Jolo) & Lindahl, Edward Fritt Nyhavn.. Illustrerad. Sthlm 1955. 208 sidor. Original pappband med minimal skada på ryggen. (#107969)160:-
Paludan-Müller, C. De første konger af den oldenborgske slægt.. Omrids og tanker til forstaaelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. Kbhvn 1874. (12), 634 sidor. Senare halvklotband. (#29394)275:-
Peder Palladius Bogen om Sankt Peders skib.. Prædiket i København 1554. Udgivet efter originalen af Lis Jacobsen. Kbhvn 1916. 135 pp. Halvfranskt band. 4:o. (#29355)425:-
Peder Palladius Skrifter.. Hidtil utrykte latinske skrifter ved Martin Schwarz Lausten. Kbhvn 1968. VIII, 197 pp. (#29313)125:-
Pedersen, Hans Kruse & Sedal, Karsten Landbohistorie i Vejle amt.. Illustr. Vejle 1987. 136 sidor. 4:o. Häftad. (#144849)150:-
Pedersen, Henrik De danske landbryg.. Framstillet paa grundlag af forarbejderne til Christian V.s matrikel 1688. Kbhvn 1975. 487 sidor. Originalklotband. (#165924)250:-
Pedersen, Jens De økonomiske perioders indflydelse paa vielser, fødsler og børnedødsfald i Danmark i aarene 1871-1900.. Kbhvn 1912. 180 sidor. Häftad. Stämpl. (#103808)200:-
Pedersen, Kjeld Møller m.fl. Værdisætning af sundhed.. Teorien om kvalitetsjusterede leveår og en dansk anvendelse. Odense 2003. 256 sidor. Häftad. (#91629)175:-
Pedersen, P.D. Et liv i arbejde.. Erindringer fra 1870-1900. Illustr. Kbhvn 1954. 57 pp. (#29388)85:-
Petersen Gamle Minder fra Frederiksberg og Vesterbro.. Kbhvn 1866. (4),152 sidor. Samtida enkelt skinnryggsband. Exlibris. Under "Petersen" står skrivet med bläck. J. Davidsen. (#183728)250:-
Petrén, Birgitta Otroliga historier.. Ur vår danska historia. Illustr. Malmö 1990. 178 sid. Originalpappband. (#73285)150:-
Povel Eliesens Danske Skrifter.. Udgivne af Selskabet for Danmarks kirkehistorie ved C.E. Secher. Kbhvn 1855.viii,512 sidor. Samtida, något nött skinnryggsband. (#175399)200:-
Prange, Knud Bog over avlingen til Vær præstegaard 1771-1780.. Kbhvn 1972. 108 pp. Bol og by 6. (#29552)110:-
Rahbek, Just (udg.) Breve fra og til Johanne Luise Heiberg 1-2.. 1820 - 1890. Kbhvn 1955. 286 + 321 sidor. Häftad. 2 volymer. Fint ex. (#182759)200:-
Rambøll, B.J. Udsigt viden om.. Illustr. 2005. 160 sidor. 4:o. Förlagsband. (#128743)125:-
Rasmussen, Holger Landsbyliv.. Illustr. 2:a upplagan. Kbhvn 1970. 120 pp. Häftad. (#8826)100:-
Rasmussen, Holger Limfjordsfiskeriet før 1825.. Sædvane og centraldirigering. Illustr. Kbhvn 1968. 317 pp. (#29372)255:-
Registrant over breve fra og til danske i udenlandske biblioteker.. Udg. Lauritz Nielsen. Kbhvn 1934. XVI, 290 pp. (#29326)255:-
Ribe bispesæde 948-1948.. Festskrift i Tusindaaret. Illustrerad. Kbhvn 1948. 304 sidor. Häftad. (#70441)200:-
Rohde, Peter P. 1930-1940 - fra krise til krig.. Udgivet af Dansklærerforeningen. Kbhvn 1976. 297 sidor. Häftad. (#81381)100:-
Rohmann, J.L. Episoder af det danske folkeliv.. Odense 1851. (4), 204 sidor. Häftad. Omslagen loss. (#78137)200:-
[Rosenkilde, Adolf Marius] Anders Tikjöb. eller En Jutländsk klockares besök i Köpenhamn. Upps. 1863. 130 pp. Inb. (#12380)115:-
Rosenkrantz, Gunde Corona amoris & obedientiae, qvam in aeternas serentissimi ac potentissimi principis, Verec; Christiani ac pacidici Daniae ac Norvegiae regis Christiani IV.. Hafniae Viduae Salomonis Sartorii (1645). (28) sidor. Folio. I ett nött senare halvklotband. Flera blad lagade, textförlust på det sista bladet. Fuktfläck. (#205240)1800:-
Sachs, Aage (red.) Den Danske Centraladministration.. Udgivet i anledning af den Danske Kancellibygnings 200 aars dag. Kbhvn 1921. 536 pp. Halvfranskt band. Omslagen medbundna. Behandlar tiden 1660-1848. (#3142)295:-
Sandblad, Nils Gösta Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658.. Illustr. Lund 1949. 492 pp. Häftad. Stämpl. Skånsk senmedeltid och renässans 2. (#56879)170:-
Saxo Grammaticus Saxonis grammatici historieae Danicae libri XVI.. E recensione Stephani Ioannis Stephanii. Cum prolegomenis et lectionis varietate eddidit Christianus Adolphus Klotzius. Leipzig, Hollium 1771. (8),600,(26) pages. Small 4:o. Worn half leather. (#200008)2500:- (bild)
Schiern, Frederik Om Dronning Dagmar.. Kristiske Bidrag til den danske og den böhmiske historie. Kbhvn 1854. 72,(2) sidor. Samtida skinnryggsband med dekorerade pärmar. (#182154)250:-
Schmidt, Provst Fredrik Dagböger.. Udgivne i uddrag ved N. Hancke. Kbhvn 1868. xvi,360 sidor. Samtida klotryggsband. Stämpel. (#182639)150:-
Schröder, Hasse (red.) Danmark - mer än "kroer".. Illustr. Sthlm 1999. 240 sidor. Originalpappband. (#77509)150:-
Schütte, Gudmund Fra Flinteflækken til Lurmærket.. Glimt af dansk arbejdes saga gennem 4000 aar. Kbhvn 1922. 168 sidor. Häftad. (#171906)150:-
Sinding, P. Chr Forsög til en kort oeconomisk-statistisk beskrivelse over alle de geistlige embeter i hertugdömmet Slesvig, .... Kbhvn 1848. (6),130 sidor. Något nött skinnryggsband, lite skadat. Inlagan något fläckig. (#199390)350:-
Sjøqvist, Viggo Peter Vedel 1823-1911. Illustrerad. København 1965. 185 sidor. Häftad. (#216762)115:-
Skovkloster - Herlufsholm.. 1135-1935. Illustr. Kbhvn u.å. (1935?). 108 sidor. Häftad. (#20952)150:-
Skovkloster - Herlufsholm.. 1135-1935. Illustr. Kbhvn u.å. (1935?). 108 sidor. Häftad. Nött rygg (#85934)125:-
Skrubbeltrang - Landbohistoriske studier. tilegnede Fridlev Skrubbeltrang. Kbhvn 1970. XXIV, 290 sidor. Inbunden. (#29549)170:-
Skrubbeltrang, Fridlev Husmand og inderste.. Studier over sjællandske landboforhold i perioden 1660-1800. Akad. avh. Kbhvn 1940. 400 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#58730)225:-
Skrubbeltrang, Fridlev Husmand og inderste.. Studier over sjællandske landboforhold i perioden 1660-1800. Nytryck Kbhvn 1977. 400 pp. Inbunden. (#51068)210:-
Skyum-Nielsen, Niels Kvinde og Slave.. Danmarkshistorie uden retouche 3. Illustr. Kbhvn 1971. 373 sidor. Original klotband. (#187258)165:-
Smidt, C.M. Øm Kloster.. Cara Insula. Vejledning ved besøg i ruinerne. Illustr. Aarhus 1924. 36 pp + utvikbar plan. (#20974)85:-
Sokkelunds herreds tingbøger.. 1921-1936. Udg. ved Ole Karup Pedersen og Karen Marie Olsen m.fl.. Kbh 1956-80. 359 + 88 + 339 + 259 + 272 + 256 sidor. I häften. Mer utgivet. (#156425)350:-
[Spittler, L.T.] Historia om Revolutionen i Danmark år 1660.. Öfversättning af C.G.W. Örebro 1809. 206 pp. Oskuren i nötta gråpappersomslag med nött rygg. Har tillhört "Fitja Sockenbibliotek". (#35550)210:-
Steensen-Leth, Vincens Steensgaard paa Langeland.. Stægten Steensens hovedsæde gennem halvfjerde aarhundrede 1577-1927. Pa mindedagen den 18. august 1927. Illustrerad. 40 sidor. 4:o. Original klotband. Dedikation från författaren. (#140053)350:-
Steenstrup, Erslev, Heise, Mollerup, Fridericia, Holm og Jørgensen. Danmarks riges historie 1-6.. Oldtiden - 1864. Historisk illustrert. København utan år (ca.. 1900). 850 + 730 + 389,284 + 673 + 719 + 468,287,178 sidor + kartor och planscher. Inbundna i 6 helskinnband med rikt guldornerade ryggar. Några skrapmärken på några pärmar. (#209927)1650:- (bild)
Steenstrup, Johannes Den danske kvindes historie I-II.. Fra Holbergs tid til vor. 1701-1917. Samt afhandlingerne Kvindens stilling i Danmark i renæssancens og reformationens tidsaldre (1913) og Nogle strejflys over Christian IV's tidsalder, særligt med hensyn til kvindens stilling (1930). Med en indledning ved Thelma Jexlev. Kbhvn 1982. XVI, 207, 211, 15, 49 sidor. Originalklotband. Faksimilupplaga. (#79472)175:-
Store danske personligheder 1-2.. 1: Fra Knud den store til Christian X. 2: Fra Tycho Brahe til Niels Bohr. Udg. Aage Bertelsen. Kbh 1949. 358 + 423 sidor + planscher. Original pappband. 2 volymer. (#29374)150:-
Thorsen, Hanne & Søren De udstødte, de anbragte.. Illustr. Kbhvn 1978. 171 sidor. 4:o. Häftad. (#97920)125:-
Tigerstedt, Örnulf Ön i havet.. Vandringar på Bornholm. Helsingfors 1955. 240 sidor. Häftad. Ett av 500 numrerade och signerade exemplar. (#183053)150:-
Tougaard, S. & Meesenburg, H. Den jyske vestkyst.. En geografisk fortælling i flyfoto og kort. Esbjerg 1974. (96) sidor. Förlagsband. (#157592)150:-
[Trap, J.P.] Billeder af berømte danske mænd og kvinder - Der have levet i tidsrummet fra reformationens indførelse indtil Kong Frederik VIIs død.. Med text af P. Bind 1-3. Kbhvn 1867. (2),xiv,(2),134,(2) + 136-286,(2) + (2),287-466 sidor + 117 porträtt. Original skinnryggsband med dekorerade klotpärmar, något sneda. Inlagan ren. (#200933)650:- (bild)
Trap, J.P. Danmark IX:2.. Ribe amt. Femte udgave. Red. af Niels Nielsen m.fl. Illustrerad. Kbh 1965. Sid. 579-1066 + utvikbara kartor. Förlagsband. (#143408)200:-
Troels-Lund, T. Frederik Peder Oxe.. Et historisk billed. Kbhvn 1907. 290 pp. Inbunden. Stämpl. (#29410)120:-
Uldall, P. Efterladte optegnelser.. Dronning Caroline Mathildes Defensor. Udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist. Illustr. Kbhvn 1914. XIII, 190 sidor. Häftad. Trykt i 900 exemplarer. Memoirer og Breve XXI. (#53578)150:-
Ulfeldt, Leonora Christina Jämmers minne.. Sthlm 1958. 251 sidor. Original pappband. (#83782)100:-
Vandvik, Eirik Om skriftet De Profectione Danorum.. Oslo 1954. 36 pp. (#20034)70:-
Vaupell, Otto, Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag til Nordens Historie i Det 17de Hundredaar 1-2.. Kvhvn 1880-82. x,206,184 + (2),x,216 + 118 sidor + porträtt, 2 faksimiler och 2 planscher. Inbundna i ett halvfranskt band. (#205026)400:-
Vellev, Jens Hugo Matthiessens Viborg.. Fotograferet september 1917. Viborg 1987. 120 sidor. Förlagsband. (#144190)125:-
Widding, Ole Markfælleskab og landskifte.. Studier over lollandske markbøger 1681 og 1682. Aa Kbhvn 1949. 277 sidor. Häftad. (#187603)180:-
Widding, Ole Markfælleskab og landskifte.. Studier over lollandske markbøger 1681 og 1682. Aa Kbhvn 1949. 277 sidor. Häftad, spräckt rygg. Stämpl. (#79162)140:-
Wikberg, Sven Danska kungar och andra män.. Strövtåg i dansk historia under nyare tiden. Illustr. Sthlm 1948. 227 sidor. Häftad. (#126527)100:-
Winding, Kjeld Den danske bondebevægelse.. Kbhvn 1943. 112 sid. (#45872)100:-
Winding, Kjeld Den danske husmandsbevægelse.. Kbhvn 1943. 162 sid. (#45960)120:-
Winding, Kjeld Frihandelsproblemet i Danmark 1855-1863.. En undersøgelse af 1863-tariffens tilblivelse. Aa Kbhvn 1959. 379 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpl. (#89221)250:-
Wolff, Odin Greve Peder Griffenfelds Levnet.. Et Bidrag tol Danmarks historie under Konge Christian den Femte. Kbhvn 1820. (4),458 sidor. 4:o. Halvläderbind. Plettet. (#189692)600:-
v. Rosen, Franziska Den gamle majorinde fra Færgegaarden.. Udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist. Kbh 1913. 140 sidor. Häftad. Trykt i 900 exemplarer. Memoirer og Breve XVIII. (#53570)150:-
Århus Domkapitels Jordebøger I.. Jordebøgerne 1600-1663. Kbh 1972. 200 sidor. Originalklotband. (#29330)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page