Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

af Forselles-Riska, Cecilia Brobyggaren.. Carl Enckells liv och verksamhet fram till slutet av 1917. Illustrerad. Helsingfors 2001. 272 sidor. Häftad. (#119496)150:-
Ahlbäck - Fynd och forskning.. Till Ragna Ahlbäck 17.7 1981. Illustr. H-fors 1981. 349 pp. Häftad. (#14226)105:-
Ahlbäck, Ragna Gods och herresäten i Finland.. Illustrerad. Helsingfors 1946. 252 sidor. Stort format. Häftad. (#207559)210:-
Ahlbäck, Ragna Gods och herresäten i Finland.. Illustrerad. Helsingfors 1946. 252 sidor. Stort format. Något nött skinnryggsband. (#109226)250:-
Ahlqvist, Dora och Björkman, Elsa Vi var också med. Barnen i finska kriget. Omslagsteckning och vignetter av Wibeke Beck-Friis. Förord av Stina Palmborg. Stockholm 1940. 164 sidor. Häftad. Övre del av ryggen saknas. Något snedläst. Namnteckning. Oskuren. (#215000)150:-
Ahrenberg - Ekelund, Erik Jac. Ahrenberg och östra Finland.. En litteraturhistorisk studie med politiks bakgrund. Helsingfors 1943. 392 sidor. Häftad. Stämplad. (#156032)150:-
Allardt, Erik & Starck, Christian Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv.. Stockholm 1981. 308 sidor. Häftad. (#20189)160:-
Alsterdal, Alvar Det möjligas konst.. Från autonomi till finlandisering. Sthlm 1977. 146 sidor. Häftad. (#175506)100:-
Aspegren, Hans Henric Beskrifning öfver sjö-staden Jakobstad 1763.. Faksimilupplaga utgiven av Ebba Brahesamfundet i Jakobstad juni 1969. (8),35.(1) sidor + karta. Original klotband. Originalets titel: Försök til en historisk, geometrisk och Physico-oeconomisk beskrifning öfwer Pedersöre sokn i Österbotn. Första delen, öfwer Sjö.staden Jacobstad. Framlagd som avhandling under Pehr Kalm, Åbo 1763. (#216109)250:-
Berglund, Tobias & Sennerteg, Niclas Finska inbördeskriget.. Illustrerad. Stockholm 2018. 540 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#210268)250:-
Björklund, Eric Bataljon Sederholm. Evakueringen av Karelen i mars 1940. Fotoillustrerad. Helsingfors 2010. 184 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. Några fläckar. (#215938)200:-
Bonsdorff, Lars G. von Linne och jern 1-3. Helsingfors 1956. 335 + 367 + 388 sidor + illustrationer. Original linneband. 3 volymer. 1. Textil- och metallindustrierna i Finland intill 1880-talet. 2. Adolf Törngren d.ä. 3. Gustaf Augist Wasastierna. (#199776)400:-
Burman, Johan Jakob Anteckningar förda under tiden från 1785 till år 1816 jemte Relation om Savolaks-brigadens operationer under 1808 och 1809 års krig.. I tvänne afdelningar med planscher och kartor. Stockholm 1865. (8),199,124,(2) sidor + 6 kartor och 8 färglagda uniformsplanscher. Original klotryggsband. En plansch loss. Liten svag fuktfläck i över hörnet på planscherna. (#210242)2500:- (bild)
Carpelan, Tor Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 2.. Helsingfors 1930. Sid. 97-245 + titelblad och företal. Häftad. Endast häfte 2 av 2. (#181831)150:-
Castrén, Gunnar Herman Kellgren.. Ett bidrag till 1840- och 1850-talens kulturhistoria. Helsingfors 1945. 432 sidor. Häftad. (#68176)140:-
Castrén, M.A. Reseminnen från åren 1838-1844. Reseberättelser och bref åren 1845-1849. Föreläsningar i finsk mytologi.. Helsingfors 1852-55 1. Porträtt, (6),320,(6) sidor + plansch och karta. 2. iii-xii,463,(5) sidor + plansch och karta. 3. (10),332 sidor. Inbundna i ett samtida något nött halvfranskt band. De första 100 bladen och de sista 45 med fuktfläck i marginalen. Kartan i del 2 med reva. Namnteckning: Alexis Sparre. (#204197)2000:- (bild)
Cedercreutz, C.J. Bruksliv.. Från Warkaus till Högfors 1919-1968. Minnen. Illustr. Helsingfors 2005. 181 sidor. Häftad. (#119469)140:-
Cederlöf, Johannes Ur Ekenäs hävder. Riktlinjer ur Ekenäs stads ekonomiska historia.. Illustrerad. Ekenäs 1946. 155 sidor. Förlagets halvfranska band. (#212800)150:-
Collinder, Björn Det finska nationaleposet Kalevala.. Sthlm 1951. 64 sidor. Häftad. (#9227)100:-
Collinder, Björn Finnarnas folkliga kväden.. Sth 1952. 60 sidor. Häfte. (#7590)100:-
Dahl, Hjalmar Finlands svenskar.. H-fors 1957. 340 sidor. Häftad. (#61523)150:-
Dahlström, Svante Åbo brand 1827.. Studier i Åbo stads byggnadshistoria intill 1843 I. Illustrerad. Åbo 1929. xxxii,405 sidor. Häftad. Ryggen sprucken och främre omslaget loss. (#180781)200:-
Dahmén, Erik Ekonomi i omvandling.. Utländska och finländska erfarenheter. Helsinfors 1984. 209 sidor. Häftad. (#61307)160:-
Dahmén, Erik Ekonomisk utveckling och ekonomisk politik i Finland.. En undersökning av åren 1949-1962 samt några framtidsperspektiv. Helsingfors 1963. 202 sidor. Häftad. (#171264)145:-
Danielsen, Ann-Maj Att inte höra till. Ett finskt krigsbarn berättar. B. Wahlströms 2000. 244 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#215237)125:-
Davidsson, Åke Handritade kartor över Finland i Uppsala universitetsbibliotek.. Uppsala 1957. 60 sidor. Häftad. Tryckt på bättre papper. Dedikation. (#89070)150:-
De Geer, Eric & Wester, Holger Utrikes resor, arbetsvandringar och flyttningar i Finland och Vasa län 1861-1890.. Särtr. 1975. 116 sidor. Häftad. (#2177)70:-
Den svenska insatsen i Finlands frihetskrig år 1918.. Stockholm 1928. 78 sidor. Häftad. (#21041)100:-
Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar. Historiska och säkerhetspolitiska betraktelser.. Red. T. Suominen och A. Björnsson. Stockholm 1999. 250 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#54073)150:-
Donner, Jörn Huset där jag bor.. Finis Finlandiae. Sthlm 1992. 173 sidor. Originalkotband i skyddsomslag. (#90715)100:-
Donner, Kai, Fältmarskalken friherre Mannerheim.. Helsingfors 1934. (10),249 sidor + illustrationer och 2 kartor. Original halvfranskt band. (#205052)220:-
Donner, Svedlin & Nurmio (toimittaneet) Suomen vapaussota VII.. Saksan joukkojen toiminta etelä-suomessa. Illustrerad. Jyväskylä 1922. 310 sidor + Liite 1-12. Original dekorerat klotband. (#190142)300:-
Dreijer - Festskrift tillägnad Matts Dreijer. på hans 80-årsdag 31.01.1981. Illustr. Mariehamn 1981. 254 sidor. Häftad. Ålands folkminnesförbund. (#42615)125:-
Edwards, Robert, Finska vinterkriget.. Illustrerad. Stockholm 2006. 322 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208070)150:-
Efter 1809.. En krönika i ord och bild om finlandssvenskarna. Rikt illustr. Malmö 1967. 680 sidor. 4.o. Originalklotband i skyddsomslag. (#112267)250:-
Ehrström, Eric Gustaf Minnen af en resa från Åbo till Tavastland.. Junii och julii månader år 1811. Illustr. Helsingfors 2007. 180 sidor. Förlagsband. (#145666)200:-
Ekrem, Carola Räkneramsor bland finlandssvenska barn.. Aa H-fors 1990. 279 sidor. Häftad. (#32342)120:-
Enckell, Carl Finska Kadettkåren 1887-1903.. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 1812-1887, med kort öfversigt öfver denna period. Utgiven med en inledning av J.E.O. Screen. Illustr. Helsingfors 1990. 243 sidor. Originalklotband. (#115819)110:-
Enckell, Olof Krigaren och bonden. Efterskrift till "vakt i öster". Helsingfors 1940. 146 sidor + planscher. Häftad. Otrimmad. Namnteckning. (#214369)150:-
Engman, Max Lejonet och dubbelörnen.. Finlands imperiella decennium 1830-1890. Illustrerad. Sthlm 2000. 406 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#100008)150:-
Engman, Max S:t Petersburg och Finland.. Migration och influens 1703-1917. Akademisk avhandling. Helsingfors 1983. 453 sidor. Häftad. (#72887)250:-
Engman, Max (utg.), Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar.. Illustrerad. Stockholm 2003. 376 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#122892)150:-
Enäjärvi-Haavio, Elsa The Finnish Shrovetide.. H-fors 1954. 77 pp. FFC 146. (#29713)110:-
Estlander, C.G. m.fl. (red.), Finland i 19de seklet framställt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer.. Stockholm (tryckt i Helsingfors) 1893. Folio, 362,(2),8,(2) sidor + kartor och planscher. Inbunden i ett rikt guldornerat helt pergamentband. (#206866)450:-
Estlander, C.G. m.fl. (red.), Finland i 19de seklet framställt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer.. Stockholm (tryckt i Helsingfors) 1893. Folio, 362,(2),8,(2) sidor + kartor och planscher. Original dekorerat klotband. Stämpel på titelbladet. (#190212)250:-
Estlander, Ernst Friherre Viktor Magnus von Born.. Han person och politiska verksamhet. Helsingfors 1931. 708 sidor. Vitt halvfranskt band. (#130728)200:-
Finland 1917 - 1920 1-3.. 1. Ett land blir fritt. 2. Ett folk i kamp. 3. En stat tar form. Red. Otho Manninen. Illustrerad. Riksarkivet, Helsingfors 1995. 485 + 782 + 550 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. 3 volymer. Nyskick. (#189745)750:-
Finlands medeltidsurkunder III, 1431-1450.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1921. (4),630 sidor. Häftad med reva i främre omslag samt fuktrand i nedre marginalen (#179516)750:-
Finlands medeltidsurkunder IV, 1451-1480.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1924. (4),690 sidor. Häftad. Alldeles lös i bindningen. Bör bindas. (#179520)500:-
Finlands medeltidsurkunder IV, 1451-1480.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1924. (4),690 sidor. Häftad med delvis sprucken rygg. (#179515)800:-
Finlands medeltidsurkunder V, 1481-1495.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1928. (4),600 sidor. Häftad. Alldeles lös i bindningen. Bör bindas. Utan omslag. (#179523)500:-
Finlands medeltidsurkunder V, 1481-1495.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1928. (4),600 sidor. Häftad. Något nött rygg. Bakre omslaget rivet. (#179522)750:-
Finlands medeltidsurkunder VI, 1496-1508.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1930. (4),547 sidor. Häftad. Alldeles lös i häftningen. Bör bindas. (#179519)500:-
Finlands medeltidsurkunder VI, 1496-1508.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1930. (4),547 sidor. Häftad. ganska lös i häftningen. Bör bindas. (#179518)600:-
Finlands medeltidsurkunder VII, 1509-1518.. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors 1933. (4),547 sidor. Häftad, de första 20 och sista 10 bladen med svag fuktrand i övre marginalen. Alldeles lös i häftningen. Bör bindas. (#179517)500:-
Finlands ofärdsår 1899-1917. Historiska uppsatser.. Förord av Nils Herlitz. Stockholm 1963. 238 sidor. Häftad. Något nötta omslag. (#206920)125:-
Finlands utrikespolitik 1809-1966.. Redigerad av Ilkka Hakalehto. Sthlm 1968. 154 sidor. Pocket. (#68856)85:-
Finskt museum.. Finska Fornminnesföreningens månadsblad III. 1896. 96 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#155250)200:-
Finskt museum.. Finska Fornminnesföreningens månadsblad VI. 1899. 96 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#155251)200:-
Finskt Museum 36, 1929.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155230)200:-
Finskt Museum 38-39, 1931-32.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. Bakre omslag loss. (#155231)175:-
Finskt Museum 42, 1935.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155226)150:-
Finskt Museum 50, 1943.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155244)150:-
Finskt Museum 51, 1944.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155236)150:-
Finskt Museum 52, 1945.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155243)150:-
Finskt Museum 53, 1946.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155242)150:-
Finskt Museum 56, 1949.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155241)150:-
Finskt Museum 57, 1950.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155240)150:-
Finskt Museum 60, 1963.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155239)150:-
Finskt Museum 62, 1955.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155234)125:-
Finskt Museum 64, 1957.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155249)125:-
Finskt Museum 67, 1960.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155233)125:-
Finskt Museum 69, 1962.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155248)125:-
Finskt Museum 70, 1963.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155237)125:-
Finskt Museum 72, 1965.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155247)125:-
Finskt Museum 73, 1966.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155238)125:-
Finskt Museum 74, 1967.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. (#155235)125:-
Finskt Museum 76, 1969.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. Naggad i ryggen. (#155246)125:-
Fougstedt, Gunnar Finlands svenska befolkning åren 1936-1945.. En demografisk undersökning. Aa H-fors 1951. 248 sidor. Häftad. (#23624)160:-
Frietsch, C.O. Finlands ödesår.. Sthlm 1945. 296 sidor. Häftad. (#114121)140:-
Från finsk-ryska vinterkriget 1939-1940, I-II.. I. Finska kadetters krigsminnen. II. Krigsskildringar från mark- och luftkriget. Sthlm 1941. 144 + 136 sidor. Klotryggsband. (#58429)200:-
Gardberg, Carl Jacob Åbo slott under den äldre vasatiden. En byggnadshistorisk undersökning.. Helsingfors 1959. Stor 8:o 600 sidor + utvikbara planscher. Illustrerad. Något nött privatbundet halvfranskt band (Sture Werner).Främre omslag medbundet. (#192825)425:-
Granfelt, O. Hj. Friherre Rabbe Axel Wrede.. Universitetslärare och vetenskapsman. Domare. Akademikansler. Helsingfors 1951. 221 sidor. Häftad. Stämpel. (#68558)150:-
Grot, J. & Pletnjov, P. Utdrag ur brevväxling angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet I-II.. H-fors 1912-15. XIV, 329; 403 pp. Stämpl. 2 vol. (#29689)190:-
Gröndahl, Satu M. Den ofullkomliga traditionen.. Bilden av Ingermanlands kvinnliga runotradition. Aa Upps. 1997. 203 sidor. Häftad. (#17657)150:-
Gröndahl, Satu M. Den ofullkomliga traditionen.. Bilden av Ingermanlands kvinnliga runotradition. Aa Upps. 1997. 203 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#180137)130:-
Haavikko, Paavo Finlands linje.. Kommentar till ett okänt folks okända historia 1904-1975. Illustr. Sth 1979. 271 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#57431)150:-
Hangosta iisalmeen.. Saariston ja saimaan vesien kauneutta. Valokuvat; Trond Hedström. Teksti: Reino Kalliola. Suunnittelu: Y.A. Jäntti. Werner Söderström, Osakeyhtiö 1962. 112 pages. 35 × 27 cm. Original cloth. I den finska arkipelagen. Im Finnischen Arcipel. In the Finnish Archipelago. Text in Finnish, Swedish, German and English. (#89115)350:-
Heiskanen, Jorma Som fältpräst vid Kollaa. Bemyndigad översättning från finskan av Lea Lampén. Med 31 illustrationer. Uppsala 1942. 163 sidor. Häftad. Oskuren. Namnteckning. (#215003)150:-
Helander, Vilhelm & Sundman, Mikael Sanering i Finlands städer.. Illustrerad. Helsingfors 1973. 167 sidor. A4. Häftad. Stämplad. Den nordiska trästaden 18. (#91718)200:-
Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen toimintaa.. Muistojulkaisu 1869-1949. Illustrerad. 464 sidor. Förlagets klotband. (#191947)200:-
Herrgård, Mikael och Höglund, Maj-Britt, Människor och arbete i österbottnisk skärgård.. Rikt illustrerad. Vasa 1980. Original klotband med skyddsomslag. Tvärformat. (#203254)200:-
Hildén, Henrik Strövtåg i Helsingforstrakten.. Illustrerad. Helsingfors 1927. 162 sidor. Häftad. Omslaget lite missfärgat. Dedikation: Ture(?) Jansson vänskapsfullt från förf. (#201048)200:- (bild)
Hirn, Marta Finland framställt i teckningar.. Nyutgåva. Helsingfors 1988. 103 sidor. Liggande, stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#76846)150:-
Hirn, Yrjö Teatrar och teaterstrider i 1800-talets Finland.. Spridda studier. H-fors 1949. 466 sidor. Halvklotband. Dedikation från "Y.H.". F.d. biblioteksbok. (#111261)150:-
Hornborg, Eirik Finlands historia från äldsta tid till våra dagar.. Med en översikt: Finland av idag, av Runar Urbans. Malmö, Allhems Förlag 1948. 25x19 cm. 462,(2) sidor + planscher. Helt skinnband med inre denteller pärmdekorationer samt helt guldsnitt. Nyskick. De nordiska folken genom tiderna. (#204881)300:-
HORNBORG, EIRIK Finlands historia. Från äldsta tid till våra dagar.. De nordiska folken genom tiderna. Med en översikt Finland av idag av Runar Urbans. Allhems förlag, 1948. 464 sidor., illustrerad. Förlagets halvfranska band. (#194115)200:-
Hornborg, Eirik Varför kämpar Finland?. Helsingfors 1941. 28 sidor + stor utvikbar karta. Häftad. (#208468)140:-
Hornborg, H. Finska pappersbruksföreningen 1918-1943.. 25-årsskrift. Illustrerad. Helsingfors 1943. 141 sidor + diagramm. Häftad. Stämpl. (#155981)150:-
Hultin, Arvid Borgå gymnasii historia.. Förra delen: 1725-1840. Helsingfors 1920. 368 sidor. Häftad. (#183784)200:-
Hustich, Ilmari, Finland förvandlas.. Tredje upplagan, Schildt 1972. 125 sidor. Häftad. (#206306)100:-
Hustich, Ilmari, Finland förvandlas.. Utvidgad och illustrerad upplaga, Schildt 1967. 111 sidor + planscher. Två utvikbara kartor. Förlagsband med skyddsomslag. (#215101)140:-
Hämäläinen, Albert Vinterkrigets barn. Köln 1997. 179 sidor. Limhäftad. Första upplagan. (#215243)115:-
Häyrén, Ernst Björneborgstraktens vegetation och kärlväxtflora.. Anteckningar. Med en karta. Helsingfors 1909. 266 sidor + karta. (#45464)210:-
Industrisamhälle och arbetarkultur.. En etnologisk studie över Tolkis cellulosafabrik i Borgå landskommun 1893-1975. Av Katia Båsk, Bo Lönnqvist, Ivar Nordlund & Monica Ståhls. Illustr. Helsingfors 1997. 307 sidor. Häftad. (#128258)150:-
Jaakkola, Jalmari Suomen varhaishistoria.. Heimokausi ja "Kalevala-kulttuuri". 115 tekstikuvaa ja karttaa, 79 liitekuvaa. Söderström 1935. 510 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Suomen historia II. (#189948)250:-
Jaakkola, Jalmari Suomen varhaiskeskiaika.. Kristillisen Suomen synty. Illustrerad. Söderström 1938. 528 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Suomen historia III. (#189949)250:-
Jakobson, Max Bokslut.. Stockholm 2004. 392 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick, (#221115)150:-
Jakobson, Max Finlands väg 1899-1999.. Från kampen mot tsarväldet till EU-medlemsskap. Sthlm 1999. 231 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#56543)150:-
Jakobson, Max Finlands väg 1899-1999.. Från kampen mot tsarväldet till EU-medlemsskap. Sthlm 1999. 231 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. Namnteckning. Lite blyerts. (#208195)130:-
Jakobsson, Max Den finländska paradoxen. Linjer i Finlands utrikespolitik 1953-1965.. Stockholm 1982. 320 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#214959)125:-
Jungar, Ann-Cathrine Surplus Majority Government.. A Comparative Study of Italy and Finland. Diss. Upps. 2000. 384 pages. Softcover. (#82311)150:-
Jungar, Sune Grannar i gluggen.. Fyrkanter om Finland, Sovjetunionen och de tu. Åbo 1986. 127 sidor. Häftad. (#117929)100:-
Jutikkala, Eino Geschichte Finnlands.. Mit 5 Karten. Stuttgart 1964. 401 pages + maps. Original cloth. Dust jacket. Kröners Taschenausgabe. (#94031)140:-
Jutikkala, Eino with Pirinen, Kauko A History of Finland.. New and revised edition. New York 1988. 257 pages. Original cloth. Dust jacket. (#175487)180:-
Jyränki, Antero Sotovoiman ylin päällikkyys.. Tutkimus tasavallan presidentille HM 30 §:n nojalla kuuluvasta toimivallasta ja sen käyttämisestä. Diss. H-fors 1967. XLIII, 344 pp. (#38038)105:-
Jägerskiöld, Stig Den unge Mannerheim.. Illustrerad. Helsingfors 1964. 350 sidor. Häftad. (#214960)150:-
Jägerskiöld, Stig Gustaf Mannerheim 1867-1951.. Illustrerad. Sthlm 1983. 235 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#28245)145:-
Jägerskiöld, Stig Gustaf Mannerheim 1918.. Illustr. Sth 1967. 411 sidor. Häftad. (#178511)130:-
Jägerskiöld, Stig Riksföreståndaren.. Gustaf Mannerheim 1919. Illustr. Helsingfors 1969. 335 sidor. Häftad. (#29672)120:-
Jägerskiöld, Stig Riksföreståndaren.. Gustaf Mannerheim 1919. Illustr. Helsingfors 1969. 335 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#96609)150:-
Kaivola-Bregenhøj, Annikki The Nominativus Absolutus Formula - One Syntactic-Semantic Structural Scheme of the Finnish Riddle Genre.. H-fors 1978. 126 pp. FFC 222. (#7519)120:-
Kalevala.. Förkortad svensk upplaga av Olaf Homén. Åbo 1946. XXVIII, 394 sidor. Original halvklotband. Tillskrift (#189096)150:-
Kalevala.. Svensk tolkning av Björn Collinder. Sthlm 1970. 367 sidor. Förlagets pappband. (#219658)140:-
Kalevala.. Svensk tolkning av Björn Collinder. Sthlm 1970. 367 sidor. Pocket. (#96954)100:-
Kalevala.. Svensk tolkning av Björn Collinder. Sthlm 1987. 367 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#185478)175:-
Kaskö.. Kontinuitet och förändring i en småstad. Etnologiska perspektiv av Matti Räsänen m.fl. Illustr. Helsingfors 1985. 400 sidor. Häftad. (#122517)150:-
Kekkonen, Urho Brobygge. Tal 1943-1968.. Stockholm 1970. 268 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#214956)135:-
Kekkonen, Urho För fosterlandet. Tal och artiklar 1938-1955.. Helsingfors 1955. 339 sidor. Häftad. (#214955)150:-
Kemi eilen ja Tänään.. Illustr. Kemi 1966. 170 pages. Softcover. (#102786)120:-
Kesäkuun neljäs påiva 1942. Suomen Marsalkan, vapaaherra C.G. Mannerheimin 75-vuotispäivän juhalallisuudet.. Toimituskunta W.E. Tuompo m.fl. Illustrerad. Otava 1942. 158 sidor. Förlagsband. Många bilder med Hitler och andra nazi-koryfeer tillsammans med Mannerheim. (#204847)250:-
Kitunen, Maija Dagbok från fronten. En finsk lotta om sitt liv under Vinterkriget och Fortsättningskriget. Publicerad på initiativ av Anita Lalander. Översättning till svenska av Helena Gröhn. Foto illustrerad. Kulturhistoriska bokförlaget 2012. 165 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#215236)150:-
Klinge, Matti Napoleons skugga.. Baler, bataljer och Finlands tillkomst. Illustrerad. Sthlm 2009. 362 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176716)175:-
Klinge, Matti Professorer.. 35 professorer under lika många årtionden vid Kungliga Akademien i Åbo, senare Kejserliga Alexanders-Universitetet numera Helsingfors universitet. Illustr. H-fors 1989. 221 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#34881)100:-
Klinthe, Paul Johan Ålandsdelegationen och dess verksamhet.. Med en exkurs över landskapet Ålands statsrättsliga ställning. Aa Uppsala 1938. 234 sidor. Häftad. (#43801)150:-
Knoellinger, Carl Erik Labor in Finland.. Cambridge, Mass. 1960. 300 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102295)175:-
Koivisto, Johan Suomen metallityöväen liitto 1899-1930. Helsingissää 1963. 511 (6) pages. Cloth with leather spine. (#218267)200:-
Koivukangas, Olavi & Toivonen, Simo Suomen siirtolaisuuden ja maassamuuton bibliografia.. A Bibliography on Finnish Emigration and Internal Migration. Turku 1978. 226 pages. Soft covers. Stamped. (#91655)175:-
Konsten i Finland.. Från medeltid till nutid. Med bidrag av Bengt von Bonsdorff m.fl. Red. Sixten Ringbom. Illustr. Helsingfors 1978. 360 sidor. 4:o. Original klotband. Skyddsomslag. Fint ex. (#58888)200:-
Koskinen, Yrjö Finlands historia från äldsta tiden intill våra dagar.. Öfversättning från finskan af Rafael Herzberg. Stockholm 1874. (2),636,(4) sidor. Skinnryggsband. (#200163)225:-
Kring Finlands historia.. Kursrapport från nordisk universitetskurs i finsk historia, Jyväskylä 1978. Jyväskylä 1980. 196 sidor. Häftad. (#9194)125:-
Kronqvist, I. Åbo slott under medeltiden.. Illustrerad. Helsingfors 1947. 62 sidor. Häftad. (#180750)140:-
Krook, Tor Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet I.. Förutsättningar. Aa Vasa 1931. XXXI, 215 sid. Häftad. Nött rygg. (#65351)175:-
Kulha, Keijo K. Karjalaisen siirtoväen asuttamisesta käyty julkinen keskustelu vuosina 1944-1948.. Diss. Jyväskylä 1969. 317 pages. Softcover. (#91329)150:-
Kurtén-Lindberg, Birgitta "Detta folk av barbarer och skorpioner". Finlands svenska och ryska tid.. Illustrerad. Atlantis 2009. 204 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207577)150:-
Kuusinen - O.W. Kuusinen ja Neuvostoliiton ideologinen kriisi vuosina 1957-64.. Toimittanut Timo Vihavainen. Helsinki 2003. 274 pages. Softcover. (#92283)150:-
Kuusinen, Aino Vi skola nästan alla dö.. Kominternfunktionär och lägerfånge - Otto W. Kuusinens hustru om sitt liv i Sovjet 1918-1965. Sthlm 1972. 258 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#62399)150:-
Landtman, Gunnar Studenter under Finlands kampår 1898-1909.. Illustrerad. Helsingfors 1940. xx, 571 sidor. Häftad. Omslaget lite nött. (#69790)145:-
Leino, Olle Vem tackar Yrjö Leino?. Ett mänskligt och politiskt dokument om Finlands kommunistiske inrikesminister 1945-48. Illustrerad. Sthlm 1973. 284 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#32115)140:-
Leino, Olle, Utsikt från Skillnaden. Inbördeskriget i Helsingfors 1918 sett med gamla och nya ögon.. Illustrerad. Helsingfors 1997. 268 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#200479)150:-
Lemberg, Magnus Hjalmar J. Procopé. som aktivist, utrikesminister och svensk partiman. Procopés politiska verksamhet till år 1926. Aa H-fors 1985. 371 sidor. Häftad. (#15000)120:-
Lento, Reino Maassamuutto. ja siihen vaikuttaneet tekijät suomessa vuosina 1878-1939. Helsinki 1951. 251 pages + tables and maps. Soft covers. Stamped. (#155987)160:-
Linder, Jan, Finlands fyra krig.. Infomanager förlag 2004. 196 sidor. Häftad. Dedikation. (#207239)140:-
Lindman, Sven Parlamentarismens införande i Finlands statsförfattning.. Uppsala 1935. 85 sidor. Häftad. (#101352)120:-
Lindman, Sven Studier över parlamentarismens tillämpning i Finland 1919-1926.. Med särskild hänsyn till regeringsbildningens problem. Akad. avh. Åbo 1937. 383 sidor. Häftad. (#103349)200:-
Lindqvist, Herman När Finland var Sverige. Historien om de 700 åren innan riket sprängdes. Illustrerad. Bonniers 2014. 495 sidor. Limhäftad. Några fläckar. (#215221)150:-
Lindström, Heimer Religion och politik.. Studier i finländsk politisk idévärld och politisk miljö vid 1900-talets början. Aa Åbo 1973. 224 sidor. Häftad. (#67705)150:-
Lithell, Ulla-Britt Breast-Feeding and Reproduction.. Studies in Marital Fertility and Infant Mortality in 19th Century Finland and Sweden. Diss. Upps. 1981. 87 pages. Softcover. (#47353)75:-
Liv - arbete - miljö i kuststaden.. Illustrerad. Helsingfors 1986. 171 sidor. Häftad. (#40179)120:-
Lundin, Lars Matthias Gottlunds Savolax.. Illustr. Gävle 2004. 192 sidor. Originalpappband. (#96604)200:-
Lundsten, J.R. Beskrifning öfver storfurstendömet Finland.. Statistisk handbok. Hernösand 1864. 164 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#21393)350:-
Lysholm, Gustaf Adolf Fänrik Malmgrens minnen. Från fälttåget i Finland 1788-1790. Stockholm 1964. 136 sidor. Häftad. (#214470)110:-
Maliniemi, A & Kivikoski, E. Suomen historiallinen bibliografia 1901-1925 I-II.. Finsk historisk bibliografi. Helsinki 1940. 527, 107 sidor. Häftad. 1 vol. (#130525)250:-
Malmberg, Henry Vi smälte järn.. Henry Malmbergs teckningar från Dalsbruks stålverk. 1993. 80 sidor. Häftad. (#50589)100:-
Mannerheim - Marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim.. Krigaren, statsmannen, människan. H-fors 1953. 168 sidor. Häftad. (#60350)135:-
Manninen, Otho (red.) Finland 1917 - 1920. 3: En stat tar form... Illustrerad. Riksarkivet, Helsingfors 1995. 550 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#212799)250:-
Mansner, Markku I kamp och förhandling.. Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund 1907-1982. Helsinki 1991. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#55673)150:-
Markkola, Pirjo Työläiskodin synty.. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. Illustr. Diss. Helsinki 1994. 271 pages. Softcover. (#89645)145:-
Meinander, Henrik Den nödvändiga grannen. Studier & inlägg.. Schildts 2001.328 sidor. Förlagsband. Recensionsstämpel. (#207229)150:-
Meinander, Henrik Gustaf Mannerheim. Aristokrat i vadmal. Foto illustrerad. Lind & co 2017. 318 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#215222)160:-
Meinander, Nils Virkeshushållning och sågverksrörelse i Torne, Kemi och Simo älvdalar intill första världskriget.. Akad. avh. Helsingfors 1950. 263 sidor. Häftad. (#29696)165:-
Meurman, A. Hungeråren på 1860-talet.. Helsingfors 1892. 80 sidor. Häftad i tryckta omslag. Folkupplysnings-sällskapets skrifter LXXVIII. (#187109)150:-
Mickwitz, Gösta Finlands handel på Sverige 1920-1938.. Akad. avh Helsingfors 1952. 265 sidor. Häftad. (#30986)120:-
Mosjtjanskij, Ilja Karelska näset 1944. Slutstriden. Översättning Bengt Eriksson. Illustrerad. Efron & Dotter 2008. 138 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. Utgiven av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, exemplar 8352 av 9999. (#214505)125:-
Nenola-Kallio, Aili Studies in Ingrian Laments.. Helsingfors 1982. 303 pages. Soft covers. Inscribed by the author to Åke Hultkrantz. Very fine. FFC 234. (#30796)200:-
Nikander, Gabriel Lovisa stads historia I-III.. I: 1745-1808. II: 1808-1855. III: 1855-1918. Illustr. Lovisa 1930-1939. 328; 220; 328 pp + utvikbar karta. Häftade. 3 vol. (#14761)340:-
Nohrström, Holger Borgå gymnasiebibliotek. och dess föregångare bland Finlands läroverksbibliotek. Ett bidrag till Finlands biblioteks- och kulturhistoria. Helsingfors 1927. 291 sidor. Häftad. (#123411)200:-
Nordenstreng, Sigurd Borgarståndets historia vid Finlands landtdagar 1809-1906 I.. Helsingfors 1920. 333 sidor. Klotband. F.d. biblioteksex i fint skick. Endast del I. Omfattar tiden t.o.m. 1891. Mer utgivet? (#183631)150:-
Nordström, W.E. Åbo akademi 1918-1943.. Illustrerad. Åbo 1945. 279 sidor. Häftad. (#172182)160:-
Norrvik, Christer Briggen Carl Gustaf 1875-1889.. Under österbottniska segel i ångans tidevarv. Illustr. H-fors 1981. 314 sidor. Häftad. (#121848)175:-
Ojala, Eloranta & Jalava (editors), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland.. Illustrated. Helsinki 2006. 343 pages. 4:o. Original hard covers. Inscribed. (#203346)200:-
Paasikivi, J.K. Dagböcker 1. Vid katastrofens rand.. Borgå 1986. 424 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#29815)150:-
Paasikivi, J.K. J.K. Paasikivis linje under ofärdsåren 1898-1914.. Sthlm 1960. 214 sidor + planscher. Häftad. (#107169)125:-
Paasikivi, J.K. Minnen 1939-1940.. Sthlm 1958. 216 sidor + planscher. Häftad. (#107167)125:-
Paasikivi, J.K. Minnen 1940-1941.. Sthlm 1959. 257 sidor + planscher. Häftad. (#110703)125:-
Paasivirta, Juhani Finland år 1918 och relationerna till utlandet.. Sthlm 1962. 296 sidor. Häftad. (#69401)150:-
Palme, Sven Ställningar och förhållanden i Finland.. Två föredrag å Vetenskapsakademiens hörsal den 22 och 26 januari 1891. Sthlm 1891. 67 sid. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#73279)110:-
Petsamo, Ladoga.. Volk und Landschaft zwischen Finnland und Rußland. Herausgegeben von Wolfgang Fikentscher. Mit sechzehn Naturfarbenfotos von Herman Harz. Text von Curt Strohmeyer. Holzstiche von Karl Stratil. Dr. Fritz Fikentscher Verlag, Leipzig 1940. 74 pages. Folio. Original cloth in slip-case. Printed on hand made paper. (#137898)350:-
Pipping, Hugo E. I guldmyntfotens hägn.. Finlands bank 1878-1914. Illustrerad. Helsingfors 1969. 498 sidor + rättelseblad. Original skinnryggsband. (#109370)300:-
Polvinen, Tuomo Finland i stormaktspolitiken 1941-1944. Bakgrunden till fortsättningskriget.. Stockholm 1969. 284 sidor. Häftad. (#3464)140:-
Pontán, Einar & Brenner, Alf: (red) Porkalabygden och dess minnen. Helsingfors, Schildt, 1945. 341 sidor. Fotoillustrerad. Häftad. (#194996)200:-
Press och publicister i svenska Finland.. Helsingfors 1951. 61 sidor + planscher. Häftad. (#150754)100:-
Rácz, István Trésors d'art du moyen âge en Finnlande.. Introduction et notices des illustrations par Riitta Pylkkänen. Profusely illustr. Helsinki 1969. 243 pages. 4:o. Original linen. (#58825)250:-
Rancken, A.W., Sveaborg. Dess tillkomst och öden.. Illustrerad. Stockholm 1933. 167 sidor. Häftad. (#205560)175:-
Rantanen, S. Hj. Som politruk i Finland.. Sthlm 1958. 166 sidor. Häftad. (#175507)125:-
Rehnfors, Carl De vita korsen.. Dagbok från finska vinterkriget 1939-1940. Illustrerad. Stockholm 1989. 122 sidor. Limhäftad. (#27852)120:-
Retzius, Gustaf Finland i Nordiska museet.. Några bidrag till kännedomen om finnarnes gamla odling. Illustr. Sthlm 1881. 176 sidor + karta i färg. Halvfranskt band med upphöjda bind. (#161761)400:-
Reuter, O.M. Finland i ord och bild.. Dess natur, folk och kultur. Med talrika illustrationer. Sthlm 1901. 964 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#68151)300:-
Ringbom, Mårten Niccolò & Nikolaj.. Ofärdsårens Finland i Machiavellis perspektiv. H-fors 1999. 260 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#60513)165:-
Ringbom, Mårten Niccolo och Nikolaj. Ofärdsårens Finland i Machiavellis perspektiv.. Stockholm 1999. 260 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207215)150:-
Rosenqvist, G.O. Det liturgiska arbetet i Finland efter skilsmässan från Sverige.. I. Tengströms kommitté och frågans läge under 1800-talets förra del. Åbo 1935. 463 sidor. Häftad. (#70442)160:-
Räcker det med svenskan?. Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. Karmela Liebkind och Tom Sandlund (red.). Helsingfors 2006. 332 sidor. Häftad. (#145663)175:-
Samlingsvolym om Finland.. 1. Friedrich Rühs, Finland och dess invånare 1-3. Stockholm, Grahn 1811-13. (8),224 + (4),240,(2) sidor + notbilaga. 2. Gabriel Rein, Finlands forntid i chronologisk öfversigt, åtföljd af de förnämsta händelser ur Rysslands och Sveriges historia. Ett försök. Förra häftet. Helsingfors 1831. (4),59,(1) sidor. 3. Finland och dess framtid. I anledning af skriften: Om allians-tractaten emellan Sverige och Ryssland år 1812. Tredje upplagan, Stockholm 1940. 104 sidor. I ett samtida grönt pappband. (#205752)1350:- (bild)
Saraja, Viljo Det friköpta landet. Stockholm 1940. 138 sidor. Häftad med något slitet skyddsomslag. Namnteckning. Snedläst. Belönad med första pris i tävlingen om den bästa finskspråkiga verklighetsskildringen från Finlands vinterkrig. (#215002)150:-
Schybergson, Carl Magnus, Kanslerer vid Kongl. Åbo Akademi 1646-1809.. Portätt jämte biografiska data. Helsingfors 1944. 72 sidor. Folio. Original slinnryggsband där ryggen är lite nött. Nr 141 av 350 tryckta exemplar. (#206811)200:-
Schybergson, Per Hantverk och fabriker 1.. Finlands konsumtionsvaruindusti 1815-1870: Helhetsutveckling. H-fors 1973. 208 sidor. Häftad. (#69314)150:-
Schybergson, Per Hantverk och fabriker 1-3.. Finlands konsumtionsvaruindusti 1815-1870: 1. Helhetsutveckling. 2. Branchutveckling. 3. Tabellbilagor. Helsingfors 1973-74. 208 + 157 + 125 sidor. Häftade. 3 volymer. Bläckunderstrykningar. Ryggen till del 3 nött. (#160173)200:-
Sederholm, Theodor, I Finland. Berättelser.. I. Löjtnant Klingas dotter. Farbror Mårtens Helsingforsresa. Den vilda rosen. Helsingfors 1863. (4),251 sidor. Häftad. Något nötta och skadade originalomslag. "Snedläst". (#205438)250:-
Shikalov, Yury "Ilona on käki metsässä, ilona on lapsi perehessä".. Syntymä, imeväiskuolleisuus ja aviottomat lapset Vienan Karjalassa ja Vienanmeren länsirannikolla 1860-1910-luvuilla. Diss. Helsinki 2007. 268 pages. Softcover. Summaries in English and Russian. (#146462)200:-
Siilasvuo, Hj. Striderna i Suomussalmi.. Illustr. Sth 1940. 205 sidor + utvikbara kartor och planscher. Häftad. (#37885)145:-
Siilasvuo, Hj. Striderna i Suomussalmi.. Illustr. Sthlm 1940. 205 sidor + kartor. Original klotband. (#32107)170:-
Silfverhuth, Voitto Kirkon ja keisarin sensuuri.. Uskonnollisen kirjallisuuden valvonta Suomessa 1809-1865. Helsinki 1977. 346 pages. Softcover. (#146252)165:-
Sjöberg, Marja Taussi Martta och Eero. En finsk familj under kriget 1939-1944.. Atlantis 1999. 240 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207483)100:-
Skogsindustrin i det självständiga Finland.. Finska Träförädlingsindustriernas Centralförbund 1918-1968. Porträtt. Helsingfors 1968. 213 sidor. Original klotband. (#109372)160:-
Skyttä, Kyösti Urho Kekkonen.. Stockholm 1970. 283 sidor. Häftad. (#214957)140:-
Skärgård i omvandling. Miljö och människa i Finlands skärgård.. Utgiven av Nordenskiöld-samfundet. Stockholm 1975. 254 sidor. Illustrerad. Med bevarade omslag i klotryggsband. (#199492)175:-
Standertskjöld, Johan Kaukas 1873-1944.. Med en minnesteckning över Hugo Standertskjöld av Hugo E. Pipping. Illustrerad. H-fors 1973. 410 sidor. Original skinnryggsband. (#76209)200:-
Stenius, Henrik Frivilligt Jämlikt Samfällt.. Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott. Aa H-fors 1987. 389 sidor. Inbunden. (#35833)160:-
Stensböle i Borgå.. En herrgård under 700 år. Red. Henrik Degerman, Torsten Edgren och Olle Sirén. Illustr. Helsingfors 2004. 328 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#118655)200:-
Sternschantz, Göran, I skuggan av S:t Petersburg. Essäer om vägskäl i Finlands nyare historia.. Söderströms 1996. 145 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207219)135:-
Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte Bihang.. Helsingfors 1877. (2), xviii, 353 sidor. Orginal klotband med blekt och lite nött rygg. (#134478)200:-
Strömmer, Aarno Väestöllinen muuntuminen Suomessa.. Analyyttinen kuvaus syntyvyyden, ... Tornio 1969. 188 pages. Stamped. Soft covers. Summary: The Demographic Transition in Finland. (#155979)150:-
Sundstén, Taru Amerikansuomalainen työväenteatteri ja näytelmäkirjallisuus vuosina 1900-1939.. Illustr. Turku 1977. 103 pages. Softcover. (#70835)125:-
Suolahti, Gunnar Sprengtportens statskupp. och andra essayer.. Stockholm 1919. 175 sidor. Häftad. (#215696)120:-
Suomen Museo - Finskt Museum 29, 1922.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. Artiklar på såväl svenska som finska. (#155232)200:-
Suomen Museo - Finskt Museum 30, 1923.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. Artiklar på såväl svenska som finska. (#155225)200:-
Suomen Museo - Finskt Museum 31, 1924.. Utgiven av Finska Fornminnesföreningen. Häftad. Artiklar på såväl svenska som finska. (#155229)200:-
Suomen sähköinsinöörejä 1962.. Finlands elektroingenjörer 1962. Red. Martti Ollikainen. Utgiven av Finlands elektroingenjörsförbund. 389 sidor. Förlagsband. (#177015)150:-
Suomi.. A General Handbook of the Geography of Finland. Published by The Geoographical Society of Finalnd. Illustrated. Helsinki 1952. 626 pages + map. Cloth. Stamped. Fennia 72. (#85410)250:-
Sveaborg - samtiden och eftervärlden.. Red. Magdalena af Hällström och Minna Sarantola-Weiss. Illustrerad. Samfundet Ehrensvärd r.f. 1998. 240 sidor. Häftad. Bidrag till Sveaborgs historia VI. (#185520)170:-
Sweins, Werner Öja kommuns historia och hembygdsbok.. Illustrerad. Gamlakarleby 1961. 207 sidor + 2 kartor. Original klotryggsband. Mycket fin. Öja, en skärgårdskommun i Finland. (#199541)300:-
Svenska Klassiska Lyceum i Åbo 1872-1922.. En minnesskrift. Illustrerad. Åbo 1923. 280 sidor. Häftad. Stämpel. (#172190)150:-
Svenska Österbottens historia IV.. Utgiven av Svenska Österbottens landskapsförbund 1983. 592 sidor. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#188310)300:-
Svenskt i Finland 2.. Demografiska och socialhistoriska studier. Red. M. Engman och H. Stenius. H-fors 1984. 289 sidor. Häftad. (#114158)140:-
Söderhjelm, J.O. Tre resor till Moskva.. Helsingfors 1970. 192 sidor. Häftad. (#209135)140:-
Tandefelt, Marika Mellan två språk.. En fallstudie om språkbevarande och språkbyte i Finland. Aa Upps. 1988. 288 sidor. Häftad. (#5626)120:-
Thoreld, Amd. Ferd., Om guldletningar i Finland åren 1837-1850.. Helsingfors 1884. 39 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Öfvertryck ur Bidrag till känn. af Finlands natur och folk. (#205727)250:-
Three Faces of Finland.. Guidebook Prepared for the Three Finnish Excursions at the XIX International Geographical Congress 1960. Illustrated. Helsinki 1960. 120 + 82 + 96 pages + maps in pocket. Cloth. Stamped. Fennia 84. (#85409)200:-
Toivonen, Anna-Leena Etelä-pohjanmaan valtameren takainen siirtolaisuus 1867-1930.. Diss. Helsinki 1963. 294 + taulut 1-7 + kuviot I-X. Soft covers. Stamped. (#155985)175:-
Topelius, Zacharias Finlands krönika 1860-1878.. Utgiven av Rainer Knapas. Illustr. Helsingfors 2004. 423 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#119003)150:-
Trotter, William R. Finska vinterkriget 1939-1940.. Fischer, Stockholm 2009. 350 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#215048)150:-
Turner, Howard Haines Case Studies of Consumers' Cooperatives.. Successful Cooperatives Started by Finnish Groups in the United States Studied in Relation to Their Social and Economic Environment. Diss. New York 1941. 330 pages. Softcover. Stamped. (#130403)250:-
Törngren, Adolf Från Finlands strid för rätt och frihet.. Personliga upplevelser åren 1901-1914. Helsingfors 1942. 496 sidor. Häftad. Stämpel (#156027)150:-
Underdånig berättelse om tillståndet i Finlands fängelser. jemte Förslag till provisionell reform af desamma. Helsingfors 1866. xii, 561 sidor. 4:o. Samtida halvfranskt band. (#154220)500:-
Vainio, Juhani Flyttningsrörelse och avfolkning i sydvästra Finlands skärgård. (Korpo, Rimito och Merimasku 1950-1974.).. Turku 1981. 158 sidor. Häftad. dedikation. (#210315)150:-
Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik Suomen historiallinen bibliografia 1926-1950 I.. Finsk historisk bibliografi. Bibliographie historique finlandaise. Helsinki 1955. xxvi, 712 pages. Soft covers. Endast del I. (#130531)200:-
Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik Suomen historiallinen bibliografia 1926-1950 I-II.. Finsk historisk bibliografi. Bibliographie historique finlandaise. Helsinki 1955. xxvi, 712 + viii, 628 pages. Soft covers. 2 volumes. (#85647)500:-
van der Vlugt, W., Un nouveau conflit russo-finlandais.. Haarlem 1909. 54 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#204511)150:-
Vanhoja suomen karttoja. Old Maps of Finland.. Edited by Isak Gordin. Illustr. Helsinki 1967. 111 pages. Folio. Original cloth. Dust jacket slightly worn. (#208800)400:-
Vanhojen karttojen Suomi.. Finland in Old Maps. Text: Harri Rosberg. Illustr. Helsinki 1984. 144 pages. Folio. Hardcover. (#79639)500:-
Warner, Oliver Marshal Mannerheim and the Finns.. Helsinki 1967. 232 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#214954)150:-
Wasström, Niclas Oeconomisk beskrifning öfwer Åbo Stad. Praeses Carl Fridric Mennander. Facsimiltryck av avhandlingen från 1749 med en efterskrift av Gardberg. Ekenäs 1967(6),50,xx,(4) sidor. Häftad. (#203768)175:-
Weckström, Gunilla Klemetskog.. En jordbruksby i omvandling 1900-1988. Illustrerad. Helsingfors 1988. 203 sidor. Häftad. (#115825)125:-
Wennerström, Thorsten Den svenskspråkiga folkrörelsen i Finland.. Göteborg 1934. 208 sidor. Häftad. Nött rygg. Inklistrat visitkort. (#119964)110:-
Wester, Holger Innovationer i befolkningsrörligheten.. En studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten. Aa Upps. 1977. 221 sidor. Häftad. (#2472)125:-
Westermarck, Nils Finlands lantbruk.. Illustrerad. Sällskapet Pellervo 1957. 84 sidor. Häftad. Stämpl. (#155983)100:-
Vilkuna, Kustaa Finnisches Brauchtum im Jahreslauf.. H-fors 1969. 365 pp + Plates. FFC 206. (#29718)200:-
Vilkuna, Kustaa Volkstümliche Arbeitsfeste in Finnland.. H-fors 1963. 287 pages. Soft covers. FFC 191. (#29715)160:-
Voipio, Anni Finlands fältmarskalk.. Sthlm 1942. 194 sidor + illustrationer. Häftad. Mannerheim. (#94024)150:-
von Bonsdorff, Carl Svenska kungabesök i Helsingfors och på Sveaborg.. Helsingfors 1928. 24 sidor. Häftad. Dedikation. Överstryck ur Finsk Tidskrift. (#220034)100:-
von Bonsdorff, Lars G. Lars Gabriel von Haartman.. Intill 1827. Helsingfors 1946. 466 sidor. Häftad. Stämpel. (#91753)150:-
von Born, Eric Den siste lantmarskalken.. Sthlm 1962. 290 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#113438)120:-
von Born, Eric Den siste lantmarskalken.. Sthlm 1962. 290 sidor + planscher. Häftad. (#214378)130:-
von Schmidt-Laussitz, Nicolas & Klaus-Jürgen För Finlands frihet. Svenska frivilligkåren 1939-1940. Illustrerad. Luleå 2008. 185 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. Bok nr 5139 av 5999 exemplar. (#214502)150:-
Ylikangas, Karonen and Lehti Five Centuries of Violence in Finland and the Baltic Area.. Edited by Mirkka Lappalainen. Helsinki 1998. 275 pages. Soft covers. (#177531)150:-
Zetterberg, Seppo, Fem skott i senaten. Eugen Schaumans liv och död.. Stockholm 1987. 360 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#208339)150:-
Zilliacus, Benedict. Utöar.. Illustrerad. Borgå 1985. 256 sidor. Original klotband. (#168544)150:-
Zilliacus, Hälli och Jaatinen. Öar, holmar och skär.. Illustrerad. Sthlm 1977. Stort format. Klotband med skyddsomslag. Finska skärgården. (#185185)130:-
Zilliacus, Konni Från ofärdstid och oroliga år. Politiska minnen I-II.. Stockholm 1919-20. 149 + 132 sidor. Häftad. Fina ex. Del 2 ouppskuren. (#215694)150:-
Åland.. Tryckt häfte med tidningsartiklar ur Aftonbladet 2 mars - 7 april 1916. 46 sidor + karta. Häftad med tryckta originalomslag. (#94475)150:-
Ørvik, Nils Sicherheit auf finnisch.. Finnland und die Sowjetunion. Seewald 1972. 210 pages. Soft covers. (#95542)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page