Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science.. August 7-14, 1991, Uppsala, Sweden. Abstracts I-III, Sections 1-15. 212 + 202 + 215 pages. Softcovers. 3 volumes. (#53161)200:-
9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science.. August 7-14, 1991, Uppsala, Sweden. Abstracts I-III, Sections 1-15. 212 + 202 + 215 pages + Supplement 16 pages. Softcovers. 4 parts. (#164117)225:-
A Dictionary of Philosophy.. Edited by M. Rosenthal and P. Yudin. Moscow 1967. 494 pages. Original cloth. Dust jacket. (#132685)150:-
A Dictionary of Philosophy.. Editors Anthony Flew and Jennifer Speake. Pan Books, London 1981. 380 pages. Paperback. (#132054)100:-
Aebi, Magdalena Beiträge zur Kritik der transzendentalen Logik Kants.. Diss. Basel 1945. 247 pages. Softcover. Stamped. (#146248)225:-
Ahlberg, Alf Det ondas problem.. En etisk-metafysisk studie. Stockholm 1923. 96 sidor. Häftad. (#151055)100:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Sthlm 1931. 814 sidor. Inbunden. (#67810)225:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Tredje omarbetade upplagan. Sthlm 1946. 771 sidor. Halvklotband. (#179183)160:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Tredje omarbetade upplagan. Sthlm 1946. 771 sidor. Inbunden. (#165489)175:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Tredje omarbetade upplagan. Sthlm 1946. 771 sidor. Inbunden. Lite blyertsnoteringar. (#152411)150:-
Ahlberg, Alf Filosofins historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. 5:e upplagan. Sthlm 1967. 690 sidor. Original klotband. (#53902)225:-
Ahlberg, Alf Filosofiskt lexikon.. Sthlm 1951. 208 sidor. Häftad. (#168075)125:-
Ahlberg, Alf Humanismen i atomåldern.. Stockholm 1974. 188 sidor. Häftad. (#187887)125:-
Ahlberg, Alf Humanism i atomåldern.. Sthlm 1974. 188 sidor. Häftad. (#104816)110:-
Ahlberg, Yngve Gudsbegrepp och språkkritik.. En idéhistorisk undersökning av ett avsnitt unghegeliansk ateism och därtill hörande språkkritik i anslutning till Max Stirners Der Einzige und sein Eigentum. Sthlm 1967. 282 sidor. Häftad. Titelbladet klippt. (#134443)150:-
Almer, Tage Studier i Shaftesburys filosofi.. Akad. avh. Lund 1939. 192 sidor. Häftad. Bortklippt namnteckning. (#84027)140:-
Almquist, Karl Gustaf Andreas Rydelius' etiska åskådning.. Akad. Avh. Lund 1955. 201 sidor. Häftad. Interfolierad med blanka blad. (#83951)150:-
Almquist, Karl Gustaf Andreas Rydelius' etiska åskådning.. Akad. Avh. Lund 1955. 201 sidor. Häftad. Limförstärkt rygg. (#83960)150:-
Althusser, Louis Lenin och filosofin.. Cavefors 1969. 51 sidor. Pocket. (#118167)75:-
Andersson, Margareta Integritet som begrepp och princip.. En studie av ett vårdetiskt ideal i utveckling. Aa Åbo 1994. 256 sidor. Häftad. (#143027)175:-
Andersson, Tom Conceptual Polemics.. Dialectic Studies of Concept Formation. Diss. Lund 1994. 197 pages. Softcover. (#141446)125:-
Anfindsen, Jens Tomas Aristotle on Contrariety as a Principle of First Philosophy.. Diss. Upps. 2006. 182 pages. Softcover. (#99439)175:-
Argullol, Rafael & Trías, Eugenio Det utmattade Västerlandet.. Nora 1994. 96 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#117338)125:-
Armstrong, A.H. An Introduction to Ancient Philosophy.. London 1965. XVIII, 242 pages. Softcover. (#13341)110:-
Arrhenius, Gustaf Future Generations.. A Challenge for Moral Theory. Diss. Uppsala 2000. 225 pages. Softcover. (#48207)150:-
Aspelin, Gunnar Filosofiens historia.. Lärobok. Sthlm 1961. 128 sidor. Original pappband. (#117470)100:-
Aspelin, Gunnar John Locke.. Tänkaren och upplysningsmannen. Lund 1948. 127 sidor. Häftad. (#182147)100:-
Aspelin, Gunnar Karl Marx.. Samhällsforskare och samhällskritiker. Lund 1969. 216 sidor. Pocket. Lite blyerts. (#68951)90:-
Aspelin, Gunnar Tankens vägar I-II.. En översikt av filosofiens utveckling. Doxa, Lund 1981. 256 + 350 sidor. Häftade. Plastade. 2 volymer. (#83636)150:-
Aspelin, Gunnar Tankens vägar I-II.. En översikt av filosofiens utveckling. Doxa, Lund 1991. 256 + 350 sidor. Häftade. 2 volymer. Fint ex. (#155124)180:-
Aspelin, Gunnar Tankens vägar I-II.. En översikt av filosofiens utveckling. Sthlm 1958. 256 + 350 sidor. Original klotband. En volym. Blyertsunderstrykningar. (#184629)150:-
Augustinus On Education.. Edited and translated with an introduction and notes by George Howie. Chicago 1969. 407 pages. Softcover. St. Augustine. (#133477)150:-
Ayer, Alfred J. Språk, sanning och logik.. Sthlm 1953. 176 sidor. Häftad. (#78206)140:-
Bachmann, Johannes Die Philosophie des Neopythagoreers Secundus.. Linguistisch-philosophische Studie. Anhang: 1. Arabischer Text der "Milchmädchen-Fabel". 2. Geschichte des armenischen Königs Terâg. Aethiopisch-Deutsch. 3. Unedierte lateinische Secundus-Handschriften. Berlin 1888. 68,49,14,26 pages. Half cloth. Stamped. (#83085)300:-
Bacon, Francis Essäer.. Översättning med inledning av Richard Hejll. Sthlm 1924. 205 sidor. Häftad. (#150842)120:-
Bacon, Samuel Frederick An Evaluation of the Philosophy and Pedagogy of Ethical Culture.. Diss. Washington 1933. 182 pages. Softcover. Stamped. (#122045)200:-
Bastholm, Christian Philosophie för Olärde,. innehållande Lärorika Betracktelser öfwer Gud, Menniskan och Naturen. Öfwersätning. Fjerde upplagan. Lund 1795. (12), 242 sidor. Oskuren i gråpappomslag. Inlagan lite lagerfäckad. (#79312)350:-
Bastholm, Christian Philosophie för Olärde,. innehållande Lärorika Betracktelser öfwer Gud, Menniskan och Naturen. Öfwersätning. Lund 1791. (12), 242 sidor. Samtida skinnryggsband. Första upplagan. (#191030)500:-
Behrendt, Leo The Ethical Teaching of Hugo of Trimberg.. Diss. Washington 1926. VII, 61 pages. Softcover. Stamped. (#68584)135:-
Belinski, W.G. Ausgewählte philosophische Schriften.. Moskau 1950. lvi, 623 pages. Original cloth. Dust jacket. (#129381)250:-
Bergson, Henri Filosofien och livet.. Fyra föredrag. Andra upplagan, Sthlm 1928. 134 sidor. Häftad. Lite nött omslag (#44901)100:-
[Bergstedt, C.F.] Hvad vi veta, hvad vi tro och hvad vi vilja.. Tankar och frågor af En Lekman. Sthlm 1878. viii, 281 sidor. Lite skadat halvklotband. Fuktskadad. Stämpl. (#78190)150:-
Berkeley, George A New Theory of Vision and Other Writings.. Introduction by A.D. Lindsay. London, Everymans Library 1957. 303 pages. Original cloth. Dust jacket. (#187431)100:-
Berkeley, George A New Theory of Vision and Other Writings.. Introduction by A.D. Lindsay. London, Everymans Library 1969. 303 pages. Original cloth. Dust jacket. (#187809)100:-
Berkeley, George Valda skrifter.. Inledning av Konrad Marc-Wogau. Sthlm 1954. 292 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#60960)140:-
Bidpai Das Buch des Weisen. in lust- und lehrreichen Erzählungen des indischen Philosophen Bidpai 1-2. Aus dem Arabischen von Philipp Wolff. Zweite Auflage. Stuttgart 1839. liv, (2), 248 + (4), 278 pages + 2 plates. Original, printed hard covers. First pages foxed, otherwise a very fine copy. (#98749)1200:-
Birdwhistell, Anne D. Li Yong (1627-1705) and Epistemological Dimensions of Confucian Philosophy.. Stanford 1996. 286 pages. Original cloth. Dust jacket. (#81732)250:-
Björklund, Gustaf Skrifter.. Med inledning om Gustaf Björklunds levnad och filosofi. Upps. 1924. 447 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#142756)125:-
Björk, Stefan Högsta domstolen argumenterar.. En analys av argumenten i domskälen i det så kallade Kontrast U-målet. Aa Sthlm 1988. 157 sidor + appendix. Häftad. (#143011)165:-
Blomqvist, Jerker Johannes Philoponos och den aristoteliska kosmologin.. Upps. 1979-80. 19 sidor. Klammerhäftad. Särtryck. (#119400)50:-
Boardman, Rufus Norman The Significance of Meaning in Pragmatism and Neo-Realism.. Diss. Chicago no date (1924?). 79 pages. Softcover. Stamped. (#115188)150:-
Bochenski, I.M. Sovjets marxistiska filosofi.. Den dialektiska materialismen (Diamat). Verbum 1964. 140 sidor. Pocket. (#116548)100:-
Bochenski, J.M. Vägar till filosofin.. Stockholm 1963. 120 sidor. Häftad. (#158553)100:-
Boerma, Eberhard Über die Philosophie des Als-ob.. Eine Untersuchung ihrer logischen Struktur und ihrer Lösung des Erkenntnis- und Lebensproblems. Diss. Jena 1916. (8), 65, (3) pages. Softcover. (#90325)150:-
Bohman, Svante Analyser av medvetandet jämte viljandet och värderingen.. 1974. 100 sidor. Häftad. (#61382)100:-
Boman, Lars Criticism and Construction in the Philosophy of the American New Realism.. Diss. Sthlm (Uppsala) 1955. 195 pages. Soft covers. Water damaged. (#83961)100:-
Bonansea, Bernardino M. The Theory of Knowledge of Tommaso Campanella.. Exposition and Critique. Abstract of diss. Washington 1954. 40 pages. Staple bound. Stamped. (#160871)75:-
Borelius, Johan Jakob En blick på den nuvarande filosofien i Frankrike.. Sthlm 1880. 35 sidor. Häftad. Lagerfläckad. Dedikation. (#126072)135:-
[Boström, Christopher Jacob] Anmärkningar om helfvetesläran.. Våra Theologer och Prester allvarligen att förehålla. Andra förbättrade upplagan. Upsala 1864. 30 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Oskuren. (#186855)150:-
[Boström, Christopher Jacob] Anmärkningar om helfvetesläran.. Våra Theologer och Prester allvarligen att förehålla. Tredje tillökta upplagan. Med ett Bihang om den eviga osaligheten. Upsala 1864. 51 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Namnteckning på omslaget. Oskuren. (#186581)160:-
Boström, Christopher Jacob Dissertatio de norionibus religionis, sapentiae et virtutis earumque inter se bexu.. Upsala 1841. (2),79,(1) sidor + deltitelblad. Tillsammans med: Sigurd Ribbing, De pantheismo. Dissertatio academica, Upsala 1859. (4),102 sidor + deltitelblad. Inbundna i ett samtida gråpappomslag. (#199343)400:-
Boström, Christopher Jacob Föreläsningar i etik vårterminen 1861.. Närmast efter egna anteckningar redigerade af Gustaf Klingberg. Uppsala 1916. 140 sidor. Häftad. (#120464)150:-
Boström, Christopher Jacob Föreläsningar i etik vårterminen 1861.. Närmast efter egna anteckningar redigerade af Gustaf Klingberg. Uppsala 1916. 140 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#120468)120:-
Boström, Christopher Jacob Om religion, vishet och dygd.. Översättning jämte företal, anmärkningar och bihang av Karl Pira. Sthlm 1943. 68 sidor. Häftad. (#84038)130:-
Boutroux, Émile Vetenskap och religion i nutida filosofi 1-2.. Öfvers. Sven Hallström. Sthlm 1917-18. 275 + 253,xxx sidor. Häftad. 2 volymer. (#173326)200:-
Bradley - Ross, Ralph Gilbert Scepticism and Dogma.. A Study in the Philosophy of F.H. Bradley. Diss. New York 1940. 159 pages. Softcover. Stamped. (#73289)150:-
Bring, Ragnar Wie ist nicht-metaphysische Philosophie möglich?. Lund 1940. 44 pages. Soft covers. (#100454)100:-
Britton, Karl Philosophy and the Meaning of life.. Cambridge 1971. 218 pages. Paper back. (#187946)120:-
Brix, James Pierre Teilhard De Chardin's Philosophy of Evolution.. Springfield 1972. xxii, 163 pages. Original cloth. Dust jacket. American Lecture Series 852. (#74523)200:-
Bruno, Giordano Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen.. Leipzig 1955. 173 pages. Softcover. (#124605)75:-
Buckley, George M. The Nature and Unity of Metaphysics.. Diss. Washington 1946. XV, 261 pages. Softcover. Stamped. (#71004)150:-
Buridan - The Logic of John Buridan.. Acts of the 3rd European Symposium on Medieval Logic and Semantics, Copenhagen 16.-21. November 1975. Edited by Jan Pinborg. Copenhagen 1976. 165 pages. Softcover. (#137963)200:-
Bykvist, Krister Changing Preferences.. A Study in Preferentialism. Diss. Uppsala 1998. 227 pages. Soft covers. (#53486)155:-
Cahill, Mary Camilla The Absolute and the Relative in St. Thomas and in Modern Philosophy.. Diss. Washington 1939. 130 pages. Softcover. Stamped. (#164560)475:-
Cantwell, John Non-Linear Belief Revision.. Foundations and Applications. Diss. Upps. 2000. X, 85 pages + 5 additional papers; c. 150 pages. Softcover. (#75064)140:-
Cantwell, John Non-Linear Belief Revision.. Foundations and Applications. Diss. Upps. 2000. X, 85 pages. Softcover. (#72877)80:-
Carlson, Sven Ragne Samtal med Ingemar Hedenius.. Stockholm 1975. 174 sidor. Häftad. (#185135)140:-
Carlson, Åsa Kön, kropp och konstruktion.. En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus. Sthlm 2001. 200 sidor. Häftad. (#142987)150:-
Carlsson, Anna-Lena "... is it Hunger or Superabundance that has Here Become Creative?".. Nietzsche on Creativity in Art & Life. Diss. Upps. 2005. XVII, 258 pages. Softcover. (#98624)150:-
Carlsson, N. Gösta Dimensions of Behaviour.. A Study in the Logic of Psychology and Sociology. Lund 1949. 192 pages. Soft covers. (#83964)140:-
Casini, Lorenzo Cognitive and Moral Psychology in Renaissance Philosophy.. A Study of Juan Luis Vives' De anima et vita. Diss. Upps. 2006. 189 pages. Softcover. (#64376)200:-
Cassirer, Ernst Leibniz' System in Seinen Wissenschaftlichen Grundlagen.. Marburg 1902. xiv, (2),548,(4) pages. Cloth. Underlinings with pencil and markings with red pencil. (#200009)250:-
Cassirer, Ernst Philosophie der symbolischen Formen I-III/IV.. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. IV. Index. (Verlag) Bruno Cassirer, Oxford 1954 (Second edition). 303 + 313 + 563 + 92 pages. Bound in 3 original cloth. No jacket. Very fine copy. (#189102)800:-
Cederschiöld, Fred. Allmän inledning till apriorosk, eller rationel, pligt-lära.. Lund 1821. xvi,191,(1) sidor. Häftad. oskuren i gråpappersomslag. (#199148)250:-
Chomsky, Noam Kunskap och frihet.. Bertand Russell-föreläsningar. Pan, Sthlm 1972. 100 sidor. Pocket. Blyertsunderstrykningar. (#116382)85:-
Claëson, Kristian Skrifter 1-2.. Sthlm 1860. xlviii, 386 + (4), 400 sidor. Oskurna och häftade med tryckta originalomslag. Del 1 med sprucken rygg. 2 volymer. (#76923)400:-
Clapp, James Gordon Locke's Conception of the Mind.. Diss. New York 1937. 122 pages. Softcover. Stamped. (#71231)160:-
Clark, Ronald W. Sigmund Freud.. Aus dem Englischen von Joachim A. Frank. Frankf. 1981. 686 pp. Hardcover. (#45738)200:-
Coffin, Charles Monroe John Donne and the New Philosophy.. Diss. New York 1937. 311 pages. Slightly worn softcover. Stamped. (#79207)200:-
Cohen, Hermann Kants Theorie der Erfahrung.. Berlin 1871. viii,270,(2) pages. Half cloth. (#189887)450:-
Compte-Sponville, André Liten avhandling om stora dygder.. Stockholm 1998. 343 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#156555)150:-
Comte, Auguste Framställning öfver den positive anden.. Öfversättning af Anton Nyström. Stockholm 1875. viii,116 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Ryggen något nött. Lite blyerts. (#186569)150:-
Coniavitis, Thomas Irrationalitet Rationalitet.. Max Weber - Georg Lucács: en uppgörelse. Aa Uppsala 1977. 210 sidor. Häftad. (#44019)125:-
Contemporary Aesthetics in Scandinavia.. Edited by Lars Aagaard-Mogensen and Göran Hermerén. Doxa 1980. 224 pages. Soft covers. Inscribed by Hermerén. (#176988)160:-
Crane, Tim Medvetandets mekanik.. En filosofisk introduktion till medvetanden, maskiner och mental representation. Sthlm 2004. 240 sidor. Häftad. (#142958)150:-
Cranston, Maurice Makt och idé.. 11 essäer från Platon till Mill. Sthlm 1970. 134 sidor. Pocket. (#116480)100:-
Croce, Benedetto Æsthetic. as Science of Expression and General Linguistic. New York 1953. 503 pages. Original cloth with dustjacket. (#156542)200:-
Dahl, Andreas Peter Sofokles.. En brydning mellem attisk gudstro og attisk humanisme. Kbhvn 1959. 335 sidor. Häftad. (#182819)140:-
Dahl, Axel Odödlighetsproblemet hos Plotinos.. Jämte en kort framställning av samma problem hos Augustinos. Akad. avh. Lund 1934. 143 sidor. Häftad. (#45762)160:-
Dahl, Sverre Relativität und Absolutheit.. Studien zur Geschichtsphilosophie Hermann Brochs (bis 1932). Oslo 1978. 298 pages. A4. Soft covers. (#97849)200:-
de Montaigne, Michel Montaigne.. I urval och med inledning av André Gide. Övers. Torsten Kassius. Sthlm 1948. 192 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#119979)125:-
de Montaigne, Michel Om fåfänglighet och andra essayer.. Översättning och noter av Lorenz von Numers. Efterskrift av Daniel Andreæ. Sthlm 1962. 286 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#102772)100:-
DeMoss, William Fenn The Influence of Aristotle's "Politics" and "Ethics" on Spencer.. Dissertation, Chicago 1918. 70 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. First edition. (#181156)150:-
Den dolde artisten.. Om darwinism, skapelsetro, mening och slump. Av Holsten Fagerberg, Carl Reinhold Bråkenhielm m.fl. Norma förlag 2003. 256 sidor. Häftad. (#108979)200:-
Descartes, René Discours de la méthode / Méditations.. Présentation et annotation par Franįois Misrachi. Paris no date. 247 pages. Paperback. (#122307)100:-
Descartes, René Två skrifter.. Inledning om metoden / Utforskandet av sanningen. Översatta och kommenterade av Alf Nyman. Lund 1942. 167 sidor. Häftad. (#163012)145:-
Det menskliga lifvets pligter och mål.. Indiskt manuskript. Från engelskan af S.M. Stockholm Berg 1872. viii,157,(3) sidor. Häftad i tryckta, något nötta originalomslag. Namnteckning på främre omslaget. (#186489)175:-
Det menskliga lifvets pligter och mål.. Indiskt manuskript. Från engelskan. Ny upplaga. Sthlm 1937. 171 sidor. Originalklotband. (#134896)175:-
de Voltaire, Francois Filosofiska romaner.. I översättning av David Sprengel. Sthlm 1921. 298 sidor. Häftad. Berömda filosofer 19. (#78831)150:-
de Voltaire, Francois Traktat om toleransen.. Inledning och översättning av G. Åman-Nilsson. Stockholm 1930. 244 sidor. Häftad. Snedläst. (#189173)100:-
Diderot, Denis Samtal mellan en filosof och en marskalkinna.. Sammanfattadt och öfversatt af Ellen Key. Stockholm 1898. 16 sidor. Häftad med tryckta omslag. Namnteckningar på omslaget. Fritänkarförbundets ströskrifter II. (#187025)150:-
Die Geschichte der Philosophie.. Dargestellt von Ernst v. Aster u.A. Berlin 1925. 645 pages. Original cloth. Lehrbuch der Philosophie. Herausg. von Max Dessoir. (#116622)200:-
Die Philosophie in ihren Einzelgebieten.. Dargestellt von Erich Becher und Andere. Berlin 1925. 958 pages. Original cloth. Lehrbuch der Philosophie. Herausg. von Max Dessoir. (#116623)250:-
Dilworth, Craig Laws, Theories and the Principles of Science.. A Series of Lectures. Upps. 1990. 110 pages. Softcover. (#142970)100:-
Diogčne de Laerte Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité suivies de la vie de Plotin par Porphyre.. Traduction nouvelle par M. Ch. Zevort. Paris 1847. (4),xx,254,(2) + (4),350,(2) pages. Contemporary half leather, slightly worn surface. 2 volumes. (#190106)450:-
Disputation zwischen Christen und Marxisten.. Herausgegeben von Martin Stöhr. München 1966. 272 pages. Soft covers. (#90367)140:-
Dodig-Crnkovic, Gordana Investigations into Information Semantics and Ethics of Computing.. Diss. Västerås 2006. 226 pages. Softcover. (#141409)150:-
Duzy, E. Stanislaus Philosophy of Social Change.. According to the Principles of Saint Thomas. Diss. Washington 1944. X, 206 pages. Softcover. Stamped. Pencil underlinings. (#119385)150:-
Effen, Justus van Le Misantrope. Contenant differens Discours sur les Moeurs du Sičcle I-II.. (2),xx,496 + (2),528 pages. In 2 contemporary worn full leather bindings with cracked hinges. There is no proper title-page, but this is probably the edition of Jean Neaulme, 1742. (#190379)600:-
Eicken-Iselin, Eva Interpretationen und Untersuchungen zum Aufbau der Sophokleischen Rheseis.. Diss. Dortmund 1942. XII, 292 pages. Softcover. (#156468)250:-
Ekenberg, Tomas Falling Freely.. Anselm of Canterbury on the Will. Diss. Upps. 2005. 165 pages. Softcover. (#113186)150:-
Eklund, Harald Die Würde der Menschheit.. Über die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Religionsphilosophie bei Kant. Uppsala 1947. 144 pages. Softcover. (#44615)150:-
Eliasson, Erik The Notion of That Which Depends on Us in Plotinus and its Background.. Diss. Upps. 2005. 208 pages. Softcover. (#116798)150:-
Emerson - Gray, Henry David Emerson.. A Statement of New England Transcendentalism as Expressed in the Philosophy of Its Chief Exponent. Diss. Stanford 1917. 110 pages. Softcover. Stamped. (#79043)200:-
Emerson, Ralph Waldo Andliga lagar och andra essayer.. Översättning av August Carr. Stockholm 1927. 180 sidor. Häftad. Berömda filosofer 32. (#181672)150:-
Emerson, Ralph Waldo Livsvägar.. Essayer. Sthlm 1920. 160 sidor. Häftad. Nött rygg. (#83970)120:-
Emerson, Ralph Waldo Mänsklighetens representanter.. (Representative Men.) Övers. och inl. av Immanuel Björkhagen. Sthlm 1914. 232 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#183843)120:-
Emerson, Ralph Waldo Mänsklighetens representanter.. (Representative Men.) Övers. och inl. av Immanuel Björkhagen. Sthlm 1914. 232 sidor. Original klotband. (#152416)145:-
Emerson, Ralph Waldo. Naturen och människan. Valda essayer och tal.. Övers. August Carr. Med en inledning om författarens liv och livsåskådning av O.E. Lindberg. Tredje upplagan, Stockholm 1925. 195 sidor. Häftad. (#191622)125:-
Emerson, Ralph Waldo. Samfundsliv och ensamhet. Valda essayer.. Övers. August Carr. Stockholm 1917. 159 sidor. Häftad. (#191621)125:-
Eriksson, Björn Heavy Duty.. On the Demands of Consequentialism. Diss. Sthlm 1994. 210 pages. Softcover. (#142998)175:-
Eriksson, Johan Heidegger och filosofins metod.. Om den filosofiska artikulationens och den filosofiska insiktens karaktär, eller En introduktion till fenomenologin. Aa Upps. 2007. 350 sidor. Häftad. (#139239)150:-
Eriksson, John Moved by Morality.. An Essay on the Practicality of Moral Thought and Talk. Diss. Upps. 2006. 220 pages. Softcover. (#138331)125:-
Feldman, William Taft The Philosophy of John Dewey.. A Critical Analysis. Diss. Baltimore 1934. X, 127 pages. Softcover. Stamped. (#67216)175:-
Fichte, Johann Gottlieb Die Bestimmung des Menschen.. Berlin, Vossischen Buchhandlung 1800. vi,338 pages. Contemporary (?) half leather binding. Ink-spot in upper corner of the title-page. (#190266)700:-
Fichte, Johann Gottlieb Första inledningen till vetenskapsläran (samt) Vägen till ett saligt liv.. Svensk översättning med en inledning om Fichtes person och filosofi av Olof Rabenius. Stockholm, Björk & Börjesson 1914. 220 sidor.Halvfranskt band. Berömda filosofer IV. (#190145)180:-
Fichte, Johann Gottlieb Första inledningen till vetenskapsläran (samt) Vägen till ett saligt liv.. Svensk översättning med en inledning om Fichtes person och filosofi av Olof Rabenius. Stockholm, Björk & Börjesson 1914. 220 sidor. Häftad. Fint ex. Berömda filosofer IV. (#185096)150:-
Fichte, Johann Gottlieb Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre.. Iena und Leipzig 1796. (24),229,(1) pages. Uncut in original gray wrappers, slightly damaged spine. Small spot on the first 5 leaves, otherwise clean Part 1 of the first edition. A second part was published in 1797. (#179441)450:-
Filkorn, Vojtech Pre-Dialectical Logic.. Bratislava 1963. 280 pages. Original cloth. English text. (#61366)140:-
Filosofen och publiken.. Rapport från Platonsällskapets femtonde symposium, Helsingfors 3-6 juni 1999. Redigerad av Maarit Kaimio. Helsingfors 2000. 226 sidor. Häftad. (#160598)140:-
Filosofilexikonet.. Red. Poul Lübcke. Illustr. Sthlm 2003. 606 sidor. Förlagsband. När-Var-Hur-serien. (#115198)200:-
Filosofin genom tiderna.. 2. 1600-1700 talen. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau. Sthlm 1976. 422 sidor. Original klotband. (#165320)175:-
Filosofi och rättsvetenskap.. Red. Beril Belfrage & Leif Stille. Doxa, Lund 1975. 212 sidor. Häftad. (#112811)160:-
Filosofi och specialvetenskap.. Sju uppsatser utgivna med anledning av föreningens sextioåriga tillvaro. Uppsala 1995. 168 sidor. Häftad. (#58267)120:-
Filosofiske skoler i Athen.. Platonselskabets symposium i Athen 2003. Kbh 2005. 141 sidor. Häftad. (#164756)170:-
Fisch, Isidor Husserl's Intentionalitäts- und Urteilslehre.. Diss. Basel 1942. 125 pages. Softcover. Stamped. (#147228)225:-
Fleckenstein, Norbert J. A Critique of John Dewey's Theory of The Nature and the Knowledge of Reality in the Light of the Principles of Thomism.. Diss. Washington 1954. VIII, 98 pages. Softcover. Stamped. (#99398)135:-
Floss, S.W. An Outline of the Philosophy of Antoine-Augustin Cournot.. Diss. Philadelphia 1941. 168 pages. Softcover. Stamped. (#106757)175:-
Fogelklou, Anders Den orättfärdiga rätten.. En studie över Hegels rättfärdigande och marxismens kritik av den moderna rättsordningen. Akad. avh. Uppsala 1978. 266 sidor. Häftad. (#50096)165:-
Forsberg, Niklas Philosophy, Literature and the Inheritance of Language.. Diss. Upps. 2004. IV, 232 pages. Softcover. (#98628)150:-
Foster, Michael B. Masters of Political Thought 1.. Plato to Machiavelli. Cambridge, Mass. 1941. 302 pages. Original cloth. (#102264)150:-
Frankena, William K. Ethics.. Englewood Cliffs 1965. 109 pages. Softcover. (#79756)125:-
Fredriksson, Gunnar 20 filosofer.. Illustr. Sth 1997. 251 sidor. Pocket. (#160763)100:-
Freeman, Eugene The Categories of Charles Peirce.. Diss. Chicago 1931. 62 pages. Softcover. Excellent condition except small stamp. (#149719)450:-
Friedman, Bertha Beryl Foundations of the Measurement of Values.. The Methodology of Location and Quantification. Diss. New York 1946. 227 pages. Softcover. Stamped. Excellent condition. (#122285)800:-
Fries, Martin Studier i Herders religionsfilosofi.. Med särskild hänsyn till hans ställning till Spinoza. Akad. avh. Uppsala 1935. xiv, 160 sidor. Häftad. Stämpel. (#84030)150:-
Fries, Martin Verklighetsbegreppet enligt Hägerström.. En systematisk framställning av grundtankarna i Hägerströms kunskapsteori med särskild hänsyn till hans lära om verklighetsbegreppet. Uppsala 1944. 539 sidor. Häftad. (#48306)170:-
Frings, Theodor Sprache und Geschichte I-III.. Halle (Saale) 1956. 151 + 165 + 324 pages + maps. Softcovers. 3 vols. Mittelniedrdeutsche Studien. (#152290)350:-
Fromm, Erich Sigmund Freuds mission.. En analys av hans personlighet och inflytande. Sthlm 1960. 123 sidor. Häftad. (#85116)140:-
Fry, John Marcuse.. Dilemma and Liberation. A Critical Analysis. Diss. Uppsala 1974. 184 pages. Soft covers. (#55498)145:-
Förster-Nietzsche, Elisabeth Der junge Nietzsche.. Kröner, Leipzig 1912. viii, 456 pages. Original cloth. (#103699)150:-
Gametxo, Erramun Philosophy in the Dock.. Zarautz 1988. 80 pages. Softcover. (#142994)100:-
Ganser, Anton Das Weltprinzip und die transcendentale Logik.. Leipzig 1897. 156 pages. Soft covers. (#61981)150:-
Gebser, Jean In der Bewährung.. Zehn Hinweise auf das neue Bewußtsein. Bern 1962. 160 pages. Original cloth. Dust jacket. (#83954)150:-
Geiger, George Raymond The Philosophy of Henry George.. Diss. Grand Forks, ND 1931. 325 pages. Softcover. Stamped. (#122982)125:-
Gerber, William The Domain of Reality.. Diss. New York 1946. X, 82 pages. Softcover. Stamped. (#67279)175:-
Goethe, J.W. von Ur Goethes tankevärld.. Urval ur Goethes filosofiska skrifter. Övers. av Alf Ahlberg. Sthlm 1924. 180 sidor. Häftad. (#173481)145:-
Granat, Helge Det onda samvetet och det goda.. Studier i moral. Sthlm 1963. 200 sid. Inbunden. (#58127)110:-
Gratry, A. Logic.. Translated by Helen and Milton Singer. La Salle 1944. 628 pages. Original cloth. Dust jacket. 6 pages with pencil underlinings. (#60919)300:-
Grubbe, Samuel Det skönas och den sköna konstens filosofi.. Lund 1884. 524 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Filosofiska skrifter i urval 7. (#89954)200:-
Grönbech, Vilh. Friedrich Schlegel i årene 1791-1808.. Kbhvn 1935. 441 sidor. Häftad. Fint ex. (#182934)185:-
[Guyon, Claude Marie]? Voltaire de Nya Philosophers Orakel.. Öfwersättning från Fransyskan af Petrus Roos. Götheborg 1797. (2), 336 sidor. Samtida enkelt skinnryggsband. (#79316)500:-
Gwinner, Wilhelm v. Schopenhauers Leben.. 3. Ausgabe, Leipzig 1910. Mit 4 Porträts und 1 Steindrucktafel. 440 pages. Original cloth. Very fine. (#188995)150:-
Götlind, Erik Bertrand Russell's Theories of Causation.. Diss. Uppsala 1952. 164 pages. Soft covers. (#48539)140:-
Habermas, Jürgen Borgerlig offentlighet - dens framvekst og forfall.. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Oslo 1971. 320 sidor. Häftad. (#186668)150:-
Haldane, J.S. Die Philosophie eines Biologen.. Nach der zweiten englischen Ausgabe übersetzt ... von Adolf Meyer. Jena 1936. xvi,130 pages. Soft covers. (#84003)140:-
Halévy, Elie The Growth of Philosophic Radicalism.. I. The Youth of Bentham. II. The Evolution of Utilitarian Doctrine. III. Philosophic Radicalism. Transl. by Mary Morris. Pref. by A.D. Lindsay. New York 1949. 554 pages. Hardcover. Ink-underlinings. (#49901)150:-
Hampshire, Stuart Spinoza.. Penguin 1953. 237 pages. Paperback. (#144878)100:-
Handlingar rörande Underd. Förslag till Philos. Pract. Professionen vid Lunds Universitet.. Fullständigt utgifna med förord af E.S. Bring, C.A. Hagberg och J.G. Ek. Lund 1846. (2),30,67,(1) sidor Tillsammans med: P. Genberg, Belysning och Granskning af Hegelska Philosophiens Hyperboreiska Referering. Ett kritiskt försök. Lund 1846. (6),55,(1) sidor. Inbundna i ett samtida, enkelt halvfranskt band. (#67103)350:-
Hansen, Kaj Børge Applied Logic.. Upps. 1996. 257 pages. Softcover. (#143125)170:-
Hansen, Kaj Børge Logical Physics.. Quantum Reality Theory. Diss. Sth (Uppsala) 1996. X, 255 pages. Softcover. (#38185)150:-
Hanson, Bo Application of Rules in New Situations.. A Hermeneutical Study. Diss. Lund 1977. 159 pages. Soft covers. (#63222)140:-
Hansson, Bengt Metod eller anarki.. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder. Lund 1980. 140 sidor. Häftad. (#54379)125:-
Hansson, Mats G. Human Dignity and Animal Well-Being.. A Kantian Contribution to Biomedical Ethics. Diss. Uppsala 1991. 210 pages. Softcover in dustjacket. (#55067)145:-
Hansson, Sven Ove Structures of Value.. An Investigation of the Statics and Dynamics of Values and Norms. Diss. Lund 1998. 272 pages. Softcover. (#141443)200:-
Harris, Marjorie Silliman The Positive Philosophy of Auguste Comte.. Diss. Cornell University 1923. 105 pages. Softcover. Stamped. (#89172)150:-
Harris, William Glen Teleology in the Philosophy of Joseph Butler and Abraham Tucker.. Diss. Philadelphia 1941. XVIII, 50 pages. Softcover. Stamped. (#107019)135:-
Hartmann, Henry G. Locke a Constructive Relativist.. Diss. New York 1912. 92 pages. Softcover. Stamped. (#87496)150:-
Hartnack, Justus Filosofiens historie.. Kbh 1969. 237 sidor. Häftad. Plastade omslag. (#136713)120:-
Hartnack, Justus Filosofiske essays.. 2. oplag. Kbh 1960. 151 sidor. Häftad. (#141444)100:-
Hartnack, Justus Filosofiske problemer og filosofiske argumentationer.. Gyldendal, Kbhvn 1956. 232 sidor. Häftad. (#181926)130:-
Hartnack, Justus Immanuel Kant.. Kbh 1968. 80 sidor. Häftad. (#107276)100:-
Hedenius, Ingemar Att välja livsåskådning.. Oslo 1960. 110 sidor. Häftad. (#83936)110:-
Hedenius, Ingemar Att välja livsåskådning.. Sthlm 1951. 363 sidor. Häftad. (#122382)125:-
Hedenius, Ingemar Den omoraliska anständigheten.. Aldus, Sthlm 1969. 245 sidor. Pocket. (#86365)100:-
Hedenius, Ingemar Filosofin i ett föränderligt samhälle.. Sthlm 1977. 232 sidor. Häftad. (#96870)140:-
Hedenius, Ingemar Filosofin i ett föränderligt samhälle.. Sthlm 1977. 232 sidor. Häftad. Ett ark slarvigt uppskuret. Dedikation. (#101852)150:-
Hedenius, Ingemar Fyra dygder.. Sthlm 1955. 322 sidor. Häftad. Något solkig. (#50130)120:-
Hedenius, Ingemar Helvetesläran.. Sthlm 1972. 226 sidor. Häftad. (#67440)180:-
Hedenius, Ingemar I egen sak - och andras.. Sthlm 1976. 288 sidor. Originalklotband. (#117549)145:-
Hedenius, Ingemar I stället för samtal.. Sthlm 1958. 124 sidor. Häftad. (#55855)110:-
Hedenius, Ingemar Livets mening.. Sthlm 1964. 239 sidor. Pocket. (#86386)100:-
Hedenius, Ingemar Liv och nytta.. Sthlm 1961. 213 sidor. Häftad. (#83953)125:-
Hedenius, Ingemar Om dödshjälp och andra essäer.. Sthlm 1964. 248 sidor. Häftad. Dedikation. (#96974)175:-
Hedenius, Ingemar Om dödshjälp och andra essäer.. Sthlm 1964. 248 sidor. Häftad. Fläck på främre omslaget. (#148244)130:-
Hedenius, Ingemar Om rätt och moral.. Sthlm 1965. 155 sidor. Pocket (#82493)100:-
Hedenius, Ingemar Om stora män och små.. Sthlm 1980. 460 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#58113)160:-
Hedenius, Ingemar Sensationalism and Theology in Berkeley's Philosophy.. Diss. Uppsala 1936. 240 pp. Soft covers. (#47675)165:-
Hedenius, Ingemar Tröstens villkor.. Sthlm 1959. 192 sidor. Häftad. (#73232)135:-
Hedenius, Ingemar Varför blev jag den jag är?. Bromberg 1992. 155 sidor. Original klotband i skyddsomslag. (#73210)135:-
Hedvall, Karl Humes Erkenntnistheorie kritisch dargestellt I.. Eine Untersuchung über empiristische Prinzipien. Diss. Uppsala 1906. 130 pages. Soft covers. (#53769)150:-
Heeger, Robert Ideologie und Macht.. Eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni. Diss. Uppsala 1975. 233 pages. Softcover. (#55069)125:-
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Ästhetik I-II.. Mit einer Einführung von Georg Lukács. Zweite auflage. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main ohne Jahr (c. 1960). 591 + 705 pages. Original coth. Dust jackets. 2 volumes. Very fine set. Nach der zweiten Ausgabe Heinrich Gustav Hothos (1842) redigiert und mit einem ausführlichen Register versehen von Friedrich Dassenge. (#100778)475:-
Heidegger, Martin Identitet och differens.. Sthlm 1996. 61 sidor. Förlagsband. (#142975)75:-
Heinimann, Felix Nomos und Physis.. Herkunft und bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts. Darmstadt 1987. 221 pages. Original cloth. (#124726)300:-
Helander, Sven Marx och Hegel.. En kritisk studie över socialdemokratisk världsåskådning. Lund 1920. 85 sidor. Häftad. Fahlbeckska stiftelsen 1. (#76824)125:-
Helgesson, Gert Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics.. Diss. Upps. 2002. 230 pages. Softcover. (#75578)150:-
Hellström, Carl Om förhållandet emellan utvecklingsläran och etiken i Herbert Spencers syntetiska filosofi.. En studie över den naturalistiska utvecklingsteoriens etiska konsekvenser. Uppsala 1930. 312 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#100438)160:-
Hellström, Carl Om viljefrihetsläran i Boströms definitiva filosofi I.. Akad. avh. Uppsala 1919. 151 sidor. Häftad. (#82494)140:-
Helvetius, Claude Adrien Oeuvres complčtes 1-7.. Sanson & Compagnie 1784. Engraved portrait. 300 + 285 + 249 + 311 + 271 + 297 + 273 pages. Small 8:o. Bound in 3 slightly worn contemporary half leather volumes. (#157189)4000:-
Hemberg, Jarl Religion och metafysik.. Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och deras inflytande i svensk religionsdebatt. Aa Sth 1966. 336 sidor. Häftad. (#11763)145:-
Henry, Margaret Young The Relation of Dogmatism and Scepticism in the Philosophical Treatises of Cicero.. Dissertation, New York 1925. 118 pages. Soft covers. (#176245)200:-
Herders Kleines Lexikon der Heiligen.. Herder-Bücherei 1968. 229 pages. Pocket. (#120974)100:-
Herders Kleines philosophisches Wörterbuch.. Herder-Bücherei 1958. 181 pages. Pocket. (#74973)100:-
Hermerén - Aesthetic Distinction.. Essays Presented to Göran Hermerén on his 50th Birthday. Edited by T. Anderberg, T. Nilstun & I. Persson. Lund 1988. 117 pages. Softcover. (#161302)135:-
Hermerén, Göran Aspects of Aesthetics.. Illustr. Diss. Gleerup 1983. 280 pages. Softcover. (#161278)200:-
Herrmann, Eberhard Erkenntnisansprüche.. Eine orienterende erkenntnistheoretische Untersuchung über Fragen zum Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft. Lund 1984. 127 pages. Softcover. (#105306)125:-
Hildreth - Pingel, Martha Mary An American Utilitarian.. Richard Hildreth as a Philosopher. With Selections from his Published and Unpublished Works. Diss. New York 1948. XI, 214 pages. Softcover. Stamped. (#73312)125:-
Hobbes, Thomas Leviathan.. Introduction by A.D. Lindsay. Everymans Library, London no date. 392 pages. Original cloth. (#174723)120:-
Hoffman, Piotr The Human Self and the Life and Death Struggle.. Univeristy Presses of Florida 1983. 118 pages. Original cloth in dust jacket. Very fine. (#187851)150:-
HOFFMEYER JESPER Livstecken. Betydelsens naturhistoria.. Bonniers 1997. 204 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#192101)90:-
Holmes, Mabel Dodge The Poet as Philosopher.. A Study of Three Philosophical Poems. Nosce teipsum : The Essay on Man : In memoriam. Diss. Philadelphia 1921. 190 pages. Softcover. Stamped. (#88630)250:-
Holmström-Hintikka, Ghita Action, Purpose and Will.. A Formal Theory. Diss. Helsinki 1991. 188 pages. Softcover. (#90069)125:-
Holm, Sören Filosofien i Norden efter 1900.. Kbhvn 1967. 324 sidor Häftad. (#182746)140:-
Holm, Sören Om begrebet sjael.. En filosofisk studie. Kbhvn 1938. 150 sidor. Häftad. (#182860)130:-
Holm, Sören Om filosofi og religion.. Afhandlinger og artikler i udvalg. Kbhvn 1942. 175 sidor. Häftad. (#182730)135:-
Holm, Sören Schopenhauers etik.. Akad. avh. Kbhvn 1932. 386 sidor. Häftad. (#182145)200:-
Howgate, George Washburne George Santayana.. Diss. Philadelphia 1938. VIII, 363 pages. Softcover. Stamped. (#66688)150:-
Huang Siu-chi Lu Hsiang-Shan.. A Twelfth Century Chinese Idealist Philosopher. Diss. Philadelphia 1944. 116 pages. Softcover. Stamped. (#88723)250:-
Hubert, Marguerite Die Thematik des Lebenseinklanges in Pestalozzis Abendstunde eines Einsiedlers und in Maurice Blondels Action.. Diss. Bern 1943. 239 pages. Softcover. Stamped. (#109589)250:-
Huch - Flandreau, Audrey Ricarda Huch's Weltanschauung as Expressed in her Philosophical Works and in her Novels.. Diss. Chicago 1948. 212 pages. Softcover. Stamped. (#113713)300:-
Hume, David Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals.. Reprinted from the posthumous edition af 1777 and edited ... by L.A. Selby-Bigge. Third edition with text revised and notes by P.H. Nidditch. Oxford 1975. XL, 417 pages. Paper back. (#187794)145:-
Hägerström, Axel Aristoteles etiska grundtankar och deras teoretiska förutsättningar.. Uppsala 1893. (4),196 sidor. Häftad. På omslaget skrivet med blyerts: E. Fries av Esther Hägerström Upsala 1952. (#199472)250:-
Hägerström, Axel Moralfilosofins grundläggning.. Utgiven av Thomas Mautner. Uppsala 1987. xii, 247 sidor. Häftad. (#108470)160:-
Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser.. Med inledning av Martin Fries. Sthlm 1939. 256 sidor. Häftad. (#185446)150:-
Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser.. Med inledning av Martin Fries. Sthlm 1939. 256 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#77350)150:-
Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser.. Med inledning av Martin Fries. Sthlm 1966. 210 sidor. Häftad. (#84042)140:-
Häring, Bernard The Christian Existentialist.. The Philosophy and Theology of Self-Fulfillment in ,odern Society. London 1969. 102 pages. Original cloth. Dust jacket. (#141119)150:-
Höffding, Harald Jean Jacques Rosseau og hans filosofi.. Kbhvn 1896. 143 sidor + porträtt. Inbunden. Lite blyerts. (#187369)140:-
Höffding, Harald Sören Kierkegaard som filosof.. Anden udgave, Kbhvn 1919. 160 sidor. Klotband. (#182165)135:-
Höglund, Eva Boo Vetenskapens verklighet.. Om motsättningen mellan realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin. Aa Upps. 2002. 134 sidor. Häftad. (#75078)125:-
Jaffe, Haym Natural Law as Controlled but not Determined by Experiment.. Diss. Philadelphia 1934. 87 pages. Softcover. Stamped. (#88469)175:-
Jaspers, Karl Der Philosophische Glaube.. Zürich 1948. 162 pages. Softcover in see-through dustjacket. (#152552)125:-
Jevons, W.S. Logikens grunder.. Sthlm 1925. 286 sidor. Häftad. (#137178)145:-
Joad, C.E.M. Essays in Common Sense Philosophy.. London 1919. 252, (2) pages. Original cloth. (#90459)160:-
Joad, C.E.M. Vetenskap och livsåskådning.. En orientering. Sthlm 1946. 279 sidor. Häftad. (#181965)125:-
Johannesson, Lechard Kunskap och verklighet.. En studie i realistisk filosofi med särskild hänsyn till thomismens tolkning av realitetsproblemet. Aa Sth 1944. 440 sidor. Häftad. (#11767)125:-
Johansson, J. Kants etiska åsikt i historisk och kritisk belysning I.. Akad. avh. Lund 1902. (10),xiv,194 sidor. Häftad. Stämpel. (#172208)170:-
Johansson, Lars-Göran Understanding Quantum Mechanics.. A Realist Interpretation Without Hidden Variables. Diss. Sthlm 1993. 175 pages. Softcover. (#45315)150:-
Johansson, Thorsten Frege och idén om det givna.. En undersökning av logisk form och idén om ett begreppsligt givet innehåll i språket. Akad. avh. Uppsala 1999. 192 sidor. Häftad. (#48172)100:-
Johnson, Glen Naturalistic Philosophy of Education.. Diss. New York 1947. 154 pages. Softcover. Stamped. (#78324)200:-
Jones, Olin McKendree Empiricism and Intuitionism in Reid's Common Sence Philosophy.. Princeton 1927. IX, 136 pages. Softcover. Stamped. (#64956)275:-
Jones, W.T. Masters of Political Thought 2.. Machiavelli to Bentham. Boston no date (c. 1941). 388 pages. Original cloth. (#102266)150:-
Jonson, Erik Det kategoriska imperativet. Värdeteoretiska studier i Kants etik. Akad. avh. Uppsala 1924. vi,156 sidor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#183394)150:-
Jouy, E. Moralen, tillämpad politiken II.. Från franskan öfversatt af C.H. Anckarswärd. II delen. Stockholm, Hörberg 1826. (2),442,(2) sidor. Oskuren i gråpappomslag. OBS! endast del 2 av 2. (#181292)200:-
Jovicic, Taeda Authority-Based Argumentative Strategies.. Three Models for Their Evaluation. Diss. Upps. 2002. 161 pages. Softcover. (#75089)125:-
Kant - Immanuel Kant in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.. Dargestelt von Uwe Schultz. Rowohlt 1965. 186 pages. Pocket. (#107278)100:-
Kant.. I urval och med inledning av Julien Benda. Sthlm 1952. 199 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183089)125:-
Kant.. Med indledning, oversættelse og noter af Justus Hartnack. Kbhvn 1966. 225 sidor. Pocket. De store tænkere. (#107516)100:-
Kant, Immanuel Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst.. Mit einem zu diesem Buche nöthigen Register versehen. Frankfurt und Leipzig 1799. viii,356,(4) pages. Contemporary, slightly worn marbled boards. Interior very fine. (#190627)750:-
Kant, Immanuel En andeskådares drömmar.. I ljuset av metafysikens drömmar. Översättning med inledning av Efraim Briem. Lund 1921. 153 sidor. Häftad. (#133548)130:-
Kant, Immanuel Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.. Herausgegeben und erläutert von J.H. v. Kirchmann. Leipzig 1897. 95 pages. Soft covers. Philosophische Bibliothek 41. (#171881)100:-
Kant, Immanuel Grundläggning för sedernas metafysik.. Översatt av G. Leffler. Sthlm 1920. 115 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#174734)100:-
Kant, Immanuel Kritik der praktischen Vernuft.. Fünfte Auflage. Herausgegeben und mit Einleitung sowie einem Personen- und Sachregister versiehen von Karl Vorländer. Leipzig 1906. xlvii,220 pages. Original cloth. (#174731)120:-
Kant, Immanuel Kritik der reinen Vernuft.. In achter Auflage revidiert v. Dr. Theodor Valentiner. Neunte Auflage. Leipzig 1906. 769 pages. Original cloth. (#174730)140:-
Kant, Immanuel Kritik der Urteilskraft.. Herausgegeben und mit einer Einleitung, sowie einem Personen- und Sachregister versehen von Karl Vorländer. Dritte Auflage. Leipzig 1902. xxxviii,414 pages. Original cloth. (#174732)130:-
Kant, Immanuel Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.. Sechste Auflage mit Einleitung, Beilagen, Personen- und Sachregister herausgegeben von Karl Vorländer. Leipzig 1920. xlvi,208 pages. Original cloth. (#174729)110:-
Kant, Immanuel Werke 1-11.. Herausgegeben von Ernst Cassirer. Berlin 1912-22. 11 original half leather bindings, slightly worn at top of spines. Band 1: Vorkritische Schriften; Band 2: Vorkritische Schriften; Band 3: Kritik der reinen Vernunft; Band 4: Schriften fon 1783-1788 von Immanuel Kant; Band 5: Kritik der praktischen Vernunft/Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft/Kritik der Urteilskraft; Band 6: Schriften von 1790-1796; Band 7: Die Metaphysik der Sitten der Streit der Fakultäten [Fakultaten]; Band 8: Anthropologie; Fortschritte der Metaphysik/Vorlesungen Kants über Pädagogik [uber Padagogik]/Vorlesungen Kants über [uber] Logik; Band 9: Briefe von und an Kant, 1749-1789; Band 10: Briefe von und an Kant, 1790-1803; Band 11: Kants Leben und Lehre. (#199798)2000:-
Karitz - Festskrift till Anders Karitz.. Upps. 1946. 377 sidor. Häftad. (#127018)160:-
Karitz, Anders Drei Studien.. 1. Die Gegensatzauffassung als methodische Anschauungsweise. 2. Das philosophische Einheitserleben und die Mystik. 3. Nordischer Spinozismus. Solna 1986. 84, 90, 176 pages. Softcover. Skrifter i urval 4. (#83955)175:-
Karitz, Anders Präster, pengar och kultur m.m.. Inledning av Teddy Brunius och Sven Engdahl. Uppsala 1972. 107 sidor. Häftad. Skrifter i urval 1. (#58137)90:-
Karitz, Anders Thomas Thorild and Other Studies.. Upps. 1982. 49 pages. Softcover. Skrifter i urval 3. (#127016)75:-
Karitz, Anders Thorild och hans filosofi.. Uppsala 1977. 171 sidor. Häftad. Skrifter i urval 2. (#125182)90:-
Karitz, Anders Tillvarons motsatsspel.. Huvudproblem inom motsatsfilosofien. Lund 1932. 240 sidor. Häftad. (#127020)150:-
Karitz, Anders Tillvarons motssatspel och andra skrifter.. Uppsala 2005. 373 sidor. Häftad. Skrifter i urval 5. (#136749)160:-
Kaufmann, Walter Nietzsche.. Philosoph, Psychologe, Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt. Darmstadt 1982. 560 pp. Hard covers. (#45744)150:-
Kaufmann, Walter Nietzsche.. Philosoph - Psychologe - Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jörg Salaquarda. Darmstadt 1982. xxviii,562 pages. Original cloth. (#174728)140:-
Kawaguchi, Ukichi The Bearing of the Evolutionary Theory on the Conception of God.. A Study in Contemporary Interpretations of God in Terms of the Doctrine of Evolution. Diss. Chicago 1916. VIII, 103 pages. Softcover. Stamped. (#78998)250:-
Kearney, Chester Milton Two Neglected Aspects of the Truth Situation.. Diss. New York 1933. 55 pages. Softcover. Stamped. (#112577)125:-
Kemp, Peter Det oersättliga.. En teknologietik. Sthlm/Skåne 1991. 363 sidor. Häftad. (#172818)200:-
Kierkegaard, Sören 5 arbeten. 1. Frygt og bæven, anden udgave 1857. 2. Philosophiske Smuler. Anden udgave, 1865. 3. Indøvelse i Christendom I-III, Tredje udgave 1863. 4. Synspunktet for min forfatter-Virksomhed. Första upplagan 1859. Inbundna i samtida klotryggsband med ryggtitlar samt påklistrad lapp. (#183216)500:-
Kierkegaard, Sören Enten - Eller 1-2.. Et Livs-Fragment, udgivet af Victor Eremita. Anden Udgave. Kbhvn 1849. XVI, 320 + (4), 250 sidor. Oskuren i original blå papp-pärmar, där främre pärmen och del av ryggen saknas. Lagerfläckad - plettet. (#190305)400:-
Kierkegaard, Sören Enten - Eller 1-2.. Et Livs-Fragment, udgivet af Victor Eremita. Tredie Udgave. Kbhvn 1865. XVI, 460 + (4), 368 sidor. Inbundna med bevarade omslag i 2 senare klotryggsband. (#172223)950:-
Kierkegaard, Sören Samlede værker 1-15.. Udg. af A.B. Drachman, J.L. Heiberg og H-O. Lange. Gyldendal 1901-6. Halvskinnband. 14 volymer. (#199788)750:-
Kierkegaard, Sören Samlede værker 1-15.. Udg. af A.B. Drachman, J.L. Heiberg og H-O. Lange. Gyldendal 1920-36. Original halvskinnband. 15 volymer. (#190792)950:-
Kierkegaard, Sören Skrifter i udvalg.. Udvalg og efterskrift ved Knud Hansen. Gyldendals klassikere 1986. 482 sidor. Pocket. Som ny. (#180031)100:-
Kierkegaard, Sören Skrifter i urval I-II.. I. De stora diktverken. II. Filosofi och teologi, uppbyggelse och polemik. Med inledning och textförklaringar av F.J. Billeskov Jansen. Sthlm 1954-57. 392 + 425 sidor. Häftade. 2 volymer. (#83932)250:-
Kierkegaard, Sören Skrifter i urval I-II.. I. De stora diktverken. II. Filosofi och teologi, uppbyggelse och polemik. Med inledning och textförklaringar av F.J. Billeskov Jansen. Sthlm 1954-57. 392 + 425 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#124056)300:-
Kierkegaard, Sören Thoughts On Crucial Situations in Human Life.. Translated from the Danish by David F. Swenson. Minneapolis 1941. 117 pages. Original cloth. Stamped. (#178180)135:-
Kierkegaard, Sören Valda stycken. ur Sören Kierkegaards tankevärld. Översatta av Richard Hejll. Sthlm 1916. 231 sidor. Original halvfranskt band. (#83996)165:-
Kinesiska tänkare.. Tolkningar av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü. Illustr. Sthlm 1952. 225 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#3819)125:-
Kinesiska tänkare.. Tolkningar av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü. Sthlm 1960. 195 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#83662)125:-
Kinesiska tänkare.. Tolkningar av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü. Sthlm 1969. 195 sidor. Förlagsband. (#88711)120:-
Kinesiska tänkare.. Tolkningar av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü. Sthlm 1987. 222 sidor. Förlagsband. (#188507)120:-
Kinney, M. Cyril Edwin () A Critique of the Philosophy of George Santayana in the Light of Thomistic Principles.. Diss. Washington 1942. XVIII, 131 pages. Softcover. Stamped. (#119904)150:-
Kirchner Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe.. Fünfte Auflage. Neubearbeitung von Dr. Carl Michaëlis. Leipzig 1907. 708 pages. Original cloth. Worn spines. Stamped. (#172103)150:-
Kjørup, Søren Æstetiske problemer.. En indføring i kunstens filosofi. Kbhvn 1971. 194 sidor. Häftad. (#182959)140:-
Klausen, Arne Martin Kultur - variation och sammanhang.. Pan, Sthlm 1972. 190 sidor. Pocket. (#116498)100:-
Klaus, Georg Moderne Logik.. Abriss der formalen Logik. Berlin 1964. 452 pages. Original cloth. Lots of pencil underlinings. (#60590)150:-
Klaus, Georg Spieltheorie in philosophischer Sicht.. Berlin 1968. 338 pages. Original cloth. Dust jacket with tears. (#60511)150:-
Klingberg, Wilhelm Den intellektuella spärren.. Trons svårigheter i belysning av Axel Hägerströms filosofi. Sthlm 1966. 255 sidor. Häftad. (#70378)175:-
Koivuniemi, Minna Towards Hilaritas.. A Study of the Mind-Body Union, the Passions and the Mastery of the Passions in Descartes and Spinoza. Diss. Upps. 2008. 265 pages. Softcover. (#146115)200:-
Kommunism och kristendom.. Analyserad och betraktad ur marxistisk och darwinistisk synpunkt. Chicago 1922. Halvklotband. (#70850)200:-
Koskinen, Lennart Tid och evighet hos Sören Kierkegaard.. Aa Uppsala 1980. 185 sidor. Häftad. (#44042)125:-
Kristensson, Bertil Nietzsches etiska åskådning i dess relation till kristendomens ethos.. Aa Lund 1940. 192 sidor. Häftad. (#38739)120:-
Kubitz, Oskar Alfred The Development of John Stuart Mill's System of Logic.. Diss. Univ. of Illinois 1932. 310 pages. Softcover. Stamped. (#106815)400:-
Kultur und Erziehung.. Anthroposophische Hochschulekurse... Dritter band. Stuttgart 1921. 204 pp. Hard covers. 1.-2. Tausend. (#44902)200:-
Kuypers, Mary Shaw Studies in the Eighteenth Century Background of Hume's Empiricism.. Diss. Minneapolis 1930. VIII, 149 pages. Stiff wrappers. Stamped. (#109610)150:-
Källström, Staffan Den gode nihilisten.. Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin. Sthlm 1986. 217 sid. Häftad. (#58134)145:-
Lamprecht, Sterling Power The Moral and Political Philosophy of John Locke.. Dissertation, New York 1918. 170 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. Reprinted from Archives of Philosophy No. 11. (#181169)150:-
Lancaster, Lane W. Masters of Political Thought 3.. Hegel to Dewey. Boston no date (c. 1941). 372 pages. Original cloth. (#102268)150:-
Landquist, John Henri Bergson.. En populär framställning av hans filosofi. Sthlm 1928. 108 sidor. Häftad. (#174003)100:-
Landtman, Gunnar Immanuel Kant.. Hans liv och filosofi. Sthlm 1923. 173 sidor. Original klotband. (#107510)100:-
Lantz, Göran Eigentumsrecht - ein Recht oder ein Unrecht?. Eine kritische Beurteilung der ethischen Argumente für das Privateigentum bei Aristoteles, Thomas von Aquino, Grothius, Locke, Hegel, Marx und in den modernen katolischen Sozialenzykliken. Diss. Uppsala 1977. 154 pages. Softcover. (#55039)140:-
Laotse.. Herausgegeben von Lin Yutang. Fischer 1955. 216 pages. Pocket. Bücher des Wissen. (#81364)100:-
Lapan, Arthur The Significance of James' Essay.. Diss. New York 1936. VII, 69 pages. Softcover. Stamped. (#109692)120:-
Larsson - Festskrift tillägnad Hans Larsson den 18 februari 1927.. Studier och uppsatser överräckta på sextiofemårsdagen av kollegor och lärjungar. Sthlm 1927. 393 sidor. Klotband med hanskriven ryggtitel. (#181975)225:-
Larsson, Hans Hemmabyarna.. Världsbetraktelser i femton kapitel. Sthlm 1916. 314 sidor. Pappband. Liten bläckanteckning på sista sidan. (#182655)140:-
Larsson, Hans Ideer och makter.. Lund 1908. 150 sidor. Häftad. Fint ex av första upplagan. (#185777)150:-
Larsson, Hans Intuition.. Några ord om diktning och vetenskap. Fjärde upplagan, Stockholm 1920. 89 sidor. Häftad. (#187374)100:-
Larsson, Hans Kants deduktion av kategorierna.. Andra upplagan. Lund 1914. 92 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#100435)120:-
Larsson, Hans Kants deduktion av kategorierna.. Tredje upplagan. Lund 1925. 90 sidor. Klotband. Stämpel. (#172085)140:-
Larsson, Hans Platon och vår tid.. Tillika en inleding till de filosofiska grundproblemen. Sthlm 1913. 342 sidor. Halvklotband. (#40047)150:-
Larsson, Hans Platon och vår tid.. Tillika en inleding till de filosofiska grundproblemen. Sthlm 1913. 342 sidor. Halvpergamentband. (#183148)150:-
Larsson, Hans Platon och vår tid.. Tillika en introduktion i de filosofiska grundproblemen. Lund 1913. 342 sidor. Häftad. (#44981)120:-
Larsson, Hans Reflexioner för dagen.. Lund 1911. 226 sidor. Halvklotband. (#173342)150:-
Larsson, Hans Reflexioner för dagen.. Lund 1911. 226 sidor. Häftad. (#175207)120:-
Lenin, V.I. Über hegelsche Dialektik.. Ausgewählte Texte. Reclam, Leipzig 1970. 312 pages. Paperback. (#81448)100:-
Lepp, Ignace Ateismens psykologi.. Andra upplagan. Sthlm 1966. 222 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#119759)140:-
Leppäkoski, Markku The Transcendental How.. Kant's Transcendental Deduction of Objective Cognition. Diss. Sthlm 1993. 280 pages. Softcover. (#142984)175:-
Lewan, Axel Kring Kants "Tugendlehre".. Akad. avh. Lund 1930. 135 sidor. Häftad. Stämpel. (#173319)150:-
Liddy, Roy Balmer The Relation of Science and Philosophy.. Diss. Toronto 1914. 139 pages. Softcover. Stamped. (#87734)200:-
Lidforss, Bengt I urval. av Alvar Alsterdal och Ove Sandell. Sthlm 1965. 176 sidor. Pocket. (#116499)100:-
Liljeqvist, Efraim Om Francis Bacons filosofi med särskild hänsyn till det etiska problemet.. Aa Upsala 1893. 284 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#48923)175:-
Lindblom, Alexis Eduard Lärobok i logiken.. Lund 1836. xiv,364 sidor. Samtida något nött skinnryggsband. (#199658)350:-
Lindborg, Rolf Descartes i Uppsala.. Striderna om "Nya filosofien" 1663-1689. Aa Upps. 1965. XVI, 367 sidor. Häftad. Lychnos 22. (#12404)170:-
Lindroth, Hjalmar Filosofiska och teologiska essayer.. Sthlm 1965. 236 sidor. Häftad. Dedikation. (#135678)140:-
Ljungdal, Arnold Problemet Kierkegaard.. Sthlm 1964. 120 sidor. Häftad. Dedikation från "Arnold". (#106454)120:-
Ljungkvist, F.G. Logiska spörsmål.. Göteborg 1916. 74 sidor. Häftad. (#126064)140:-
Locke, John The Conduct of the Understanding.. A new edition. Divided under heads. To which is prefixed, a sketch of the life of the auhor. London, printed by J. Cindee, Ivy-Lane for M. Jones, 1802. Portrait. viii,152 pages. Uncut in original boards. Former owners name and initial-stamp. Very fine copy. (#172510)500:-
Logren, Ernst Huvuddragen av Hägerströms filosofi.. Akad. avh. Uppsala 1944. 600 sidor. Häftad. (#48273)155:-
Lomer, Gerhard R. The Concept of Method.. Diss. New York 1910. 100 pages. Softcover. Stamped. (#73797)125:-
Lukács, Georg Historia och klassmedvetande.. Studier i marxistisk dialektik. Förord Gunnar Gunnarson. Cavefors 1971. 484 sidor. Pocket. (#191503)150:-
Lundborg, Johan Ideologiernas och religionens död.. En analys av Herbert Tingstens ideologi- och religionskritik. Aa Upps. 1991. 192 sidor. Häftad. (#11853)130:-
Lu, S.Y. The Political Theories of P.J. Proudhon.. Dissertation, New York 1922. 153 pages. Soft covers. Exept for a small stamp on front wrapper, a very fine copy of the first edition. (#176249)450:-
Mac Leod, Andries H.D. Beskaffenhet och innehåll av ett medvetande.. Problem rörande beskaffenheten av ett medvetande om ett sammansatt innehåll och deras samband med vissa tankegångar i Uppsalafilosofien. Uppsala 1960. 569 sidor. Häftad. Stämplad. (#83927)300:-
Macmurray, John Freedom in the Modern World.. London 1974. 224 pages. Paper back. (#188562)100:-
Madsen, Kjeld Elden och hjulet.. En essä om indisk filosofi. Nora 2003. 272 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#107288)170:-
Magee, Bryan En filosofs bekännelser.. Sthlm 1998. 576 sidor. Original pappband. Lite fläckiga pärmar och skyddsomslag. (#104635)125:-
Malmnäs, Per-Erik From Qualitative to Quantitative Probability.. Dissertation, Stockholm 1981. 73 pages. Något fuktkorrugerad. (#189809)120:-
Malmström, Anna-Karin Motive and Obligation.. Diss. Upps. 1980. 132 pages. Softcover. (#87942)125:-
Marcuse, Herbert Människans befrielse.. Sthlm 1969. 104 sidor. Pocket. (#86202)100:-
Marc-Wogau, Konrad Filosofin genom tiderna.. 3. 1800-talet. Texter i urval. Sthlm 1965. 348 sidor. Klotband med skyddsomslag. Fint ex. (#183081)160:-
Marc-Wogau, Konrad Logik Vetenskapsteori Argumentationsanalys.. Tema 1968. 165 sidor.Pocket. (#190927)100:-
Marc-Wogau, Konrad Modern logik.. Elementär lärobok. Sthlm 1950. 211 sidor. Klotband. Blyertsförstrykningar. (#73445)110:-
Marc-Wogau, Konrad Studier till Axel Hägerströms filosofi.. Uppsala 1968. 216 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#61826)150:-
Marc-Wogau, Konrad Untersuchungen zur Raumlehre Kants.. Diss. Uppsala 1932. 322 pages. Soft covers. (#43826)200:-
Marietta, Don E. Jr. Philosophy and Sexuality.. New York 1997. 218 pages. Soft covers. (#57526)150:-
Matti, Gunnar Det intuitiva livet.. Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid. Akad. avh. Uppsala 1999. 288 sidor. Häftad. (#53516)150:-
Matti, Gunnar Det intuitiva livet.. Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid. Akad. avh. Uppsala 2000. 256 sidor. Häftad. (#88030)150:-
Matz, Adoplh Herkunft und Gestalt der Adam Müllerschen Lehre von Staat und Kunst.. Diss. Philadelphia 1937. 94 pages. Softcover. Stamped. (#106254)150:-
Mautner, Thomas Vägledning till Hägerströmstudiet.. Uppsala 1994. 125 sidor. Häftad. (#132862)120:-
McClure, Matthew Thompson A Study of the Realistic Movement in Contemporary Philosophy.. Diss. New York 1912. 67 pages. Softcover. Stamped. (#63787)125:-
McCutchen, Duval Talmadge Technique for Democracy.. Diss. Philadelphia 1938. XII, 95 pages. Softcover. Stamped. (#75838)125:-
McDermott, Genevieve Monism in Modern Education.. Diss. Washington 1940. 120 pages. Softcover. Stamped. (#164410)200:-
McFadden, Charles Joseph The Metaphysical Foundations of Dialectical Materialism.. Diss. Washington 1938. IX, 206 pages. Softcover. Stamped. (#108974)170:-
Messer, August Oswald Spengler als Philosoph.. Stuttgart 1922. 209 pages. Soft covers. (#199706)140:-
Messner, August Wertphilosophie der Gegenwart.. Berlin 1930. 58 pages. Soft covers. Some pencil underlinings. (#70416)125:-
Metchnikoff, Elie Studier öfver människans natur.. Försök till en optimismens filosofi. Sthlm 1906. 316 sidor. Halvklotband. (#173341)175:-
Meurling, Harry Fullkomlighetsbegreppet i Spinozas filosofi.. Akad. avh. Uppsala 1928. 139 sidor. Häftad. Dedikation (#183927)150:-
Meurling, Harry Fullkomlighetsbegreppet i Spinozas filosofi.. Akad. avh. Uppsala 1928. 139 sidor. Häftad. Stämpel. (#84025)150:-
Mill, John Stuart Om friheten.. Ny svensk öfversättning af Hj. Ö[hrvall]. Upsala 1881. 184 sidor. Häftad. Exlibris. (#164069)175:-
Mill, John Stuart Om friheten.. Översättning av Alf Ahlberg. Stockholm 1945. 174 sidor. Häftad. (#199861)150:-
Mill, John Stuart Utilitarism.. Moralen grundad på nyttans eller lyckans princip. Öfversättning af Hj. Öhrvall. Andra upplagan, Sthlm 1903. 77 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#183945)110:-
Mitzman, Arthur The Iron Cage.. An historical interpretation of Max Weber. New York 1971. 340 pages. Paper back. One corner bumped. (#175378)145:-
Molander, Bengt The Order There Is and the Order We Make.. An Investigation into the Concept of Causation. Diss. Uppsala 1982. 176 pages. Soft covers. (#83943)150:-
Molina, Fernando Existentialism as Philosophy.. Englewood Cliffs 1962. 118 pages. Paper back. (#187155)140:-
Morgan, Charles Liberties of the Mind.. London 1951. 252 pages. Original cloth. Dust jacket. (#188582)140:-
Morin, Harald Om dualismen i Boströms definitiva filosofi med särskild hänsyn till begreppet om det onda.. Akad. avh. Uppsala 1940. 176 sidor. Häftad. (#53756)145:-
Moritz, Manfred Studien zum Pflichtbegriff in Kants kritischer Ethik.. Diss. Lund 1951. 190 pages. Soft covers. (#84001)160:-
Morton, Adam Philosophy in Practice.. An Introduction to the Main Questions. Cambridge, Mass. 1996. 488 pages. Softcover. (#142996)150:-
Munitz, Milton Karl The Moral Philosophy of Santayana.. Diss. New York 1939. 116 pages. Softcover. Stamped. (#73357)125:-
Munthe, Christian Pure Selection.. The Ethics of Preimplantation Genetic Diagnosis and Choosing Children Without Abortion. Diss. Göteborg 1999. 310 pages. Softcover. (#142982)200:-
Murphey, Murray G. The Development of Peirce`s Philosophy.. Cambridge 1961. 432 pages. Original cloth. Ex library copy. (#114128)200:-
Människan och naturen.. Rapport från Platonsällskapets tofte symposium (Lund 4-7 juni 1993). Redigerad av Jerker Blomqvist. Lund 1995. 205 sidor. Häftad. (#160544)140:-
Nagel, Thomas Sista ordet.. Nora 2002. 159 sidor. Häftad. (#143070)135:-
Namli, Elena Etikens ontologiska grund.. En analys av Lev Karsavins personalism. Akad. avh. Uppsala 2000. 318 sidor. Häftad. (#48094)160:-
Ness, Arne Erkenntnis und wissenschaftliches Verhalten.. Diss. Oslo 1936. 249 pages. Disbound. No wrappers. Corner bumped. (#190893)450:-
Ness, Arne "Truth" as Conceived by Those Who are Not Professional Philosophers.. Oslo 1938. 178 pages. Disbound. No wrappers. (#184346)200:-
Nicholas de Cusa Unity and Reform.. Selected Writings. Edited by John Patrick Dolan. Chicago 1962. VIII, 260 pages. Original cloth. (#60605)225:-
Nichol, John Francis Bacon 1-2.. His Life and Philosophy. 1: Bacon's Life. 2: Bacon's Philosophy. Edinburgh 1888-89. IX, 212 + VIII, 259 pages. Original decorated cloth. 2 vols. (#124689)450:-
Nietzsche, Friedrich Antikrist. Hammaren talar.. Tolkningar av Tage Thiel. Cavefors 1971. 112 sidor. Pocket. (#191654)100:-
Nietzsche, Friedrich Götzendämmerung, Der Antichrist, Gedichte.. Mit einem Nachwort von Alfred Baeumler. Kröners Taschenausgabe, Stuttgart 1939. 612 pages. Original cloth. (#174726)135:-
Nietzsche, Friedrich Morgenröte.. Gedanken über die moralischen Vorurteile. Mit einem Nachwort von Alfred Baeumler. Kröners Taschenausgabe, Stuttgart 1939. 338 pages. Original cloth. (#174724)100:-
Nietzsche, Friedrich Nietzsche in seinen Briefen und Berichten der Zeitgenossen.. Die Lebensgeschichte in Dokumenten herausgegeben von Alfred Baeumler. Kröners Taschenausgabe, Leipzig 1932. xxvii,563 pages + plates. Original cloth. (#174725)140:-
Nietzsche, Friedrich Sålunda talade Zarathustra.. En bok för alla och för ingen. (Samat) Sju ensamheter. Dikter. Tolkningar av Tage Thiel. Cavefors 1970. 338 sidor. Pocket. Fint ex. (#183300)140:-
Nietzsche, Friedrich Thus Spoke Zarathustra.. A Book for All and None. Penguin 1978. 327 pages. Softcover. (#143092)110:-
Nietzsche, Friedrich Werke in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet von August Messer. Leipzig ohne Jahr (Ca. 1939). 581 + 612 pages. Original cloth. 2 volumes. (#174194)300:-
Nilsson, Staffan Den potentiella människan.. En undersökning av teorier om självförverkligande. Aa Upps. 2005. 318 sidor. Häftad. (#108855)200:-
Nilstun, Tore Moral Reasoning.. A Study in the Moral Philosophy of S.E. Toulmin. Lund 1979. 150 pages. Softcover. (#143044)135:-
Nome, John Filosofisk kultur.. Georg Simmel som moderne tenker. Akad. avh. Oslo 1937. 328 sidor. Häftad. Stämpel. (#62757)165:-
Nordenfelt, Lennart Explanation of Human Actions.. Upps. 1974. 134 pages. Softcover. (#143065)120:-
Nordenstam, Tore Sudanese Ethics.. Uppsala 1968. 239 pages. Softcover. (#136623)170:-
Nordin - Filosofiska citat.. Festskrift till Svante Nordin. Illustrerad. Stockholm 2006. 276 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#165697)175:-
Nordin, Svante Från Hägerström till Hedenius.. Den moderna svenska filosofin. Illustr. Lund 1984. 284 sidor. Häftad. (#58131)150:-
Nordlindh, Arvid Descartes' lära om känslan.. Akad. afh. Upsala 1897. 129 sidor. Häftad. Stämpel. (#172159)150:-
Norström, Vitalis Tankelinier.. Sthlm 1905. 650 sidor. Halvklotband. (#183080)160:-
Norvin, William Olympiodoros fra Alexandria og hans commentar til Platons Phaidon.. Studier i den Græske philosophis historie. Diss. Kbhvn 1915. X, 345 sidor. Halvklotband. (#35419)200:-
Nyman, Alf Hans Larsson.. En svensk tänkareprofil. Sthlm 1945. 212 sidor. Häftad. (#137282)145:-
Nyman, Alf Hans Larsson.. En svensk tänkareprofil. Sthlm 1945. 212 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. (#183141)150:-
Nyman, Alf Kants väg.. En tankebiografi som inledning till förnuftskritiken jämte valda stycken ur Kritiken i översättning. Lund 1919. 357 sidor. Häftad. (#136782)145:-
Nyman, Alf Kring antinomierna.. Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi. Lund 1920. 79 sidor. Häftad. (#100444)145:-
Nyman, Alf Kunskapsbiologi och deskriptionsteori hos Richard Avenarius.. Bilagor: Tre postuma Avenarius-fragment. Akad. avh. Lund 1914. x,286 sidor. Häftad. (#172206)200:-
Nüsslein, Franz Anton Grundlinien der Logik zum Gebrauch bey Vorlesungen.. Nebst einem Anhange: Begriff und Eintheilung der Philosophie, als Einleitung in das Studium derselben. Bamberg, Wesche 1824. viii,98,(2),31 pages. Contemporary marbled paper boards. Some light foxing. (#190366)500:-
Næss, Arne Empirisk semantik.. Sthlm 1981. 115 sidor. Häftad. (#83974)120:-
Næss, Arne Moderne filosofer.. Sthlm 1965. 284 sidor. Häftad. (#84018)145:-
Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap.. Red: Carl-Henrik Grenholm och Gert Helgesson. Uppsala 1998. 144 sidor. Häftad. Studies in Ethics and Economics 4. (#40064)100:-
Olson, Anders Medvetande och materia.. Sthlm 1944. 291 sidor. Häftad. (#83998)160:-
Olson, Jonas Axiological Investigations.. Diss. Upps. 2005. Appr. 150 pages. Softcover. (#139249)125:-
Olsson, Gustaf Det statsrelistiska problemet.. Med särskild hänsyn tagen till den rättsfilosofiska skolan i Wien. Akad. avh. Lund 1925. 271 sidor. Häftad. Stämpel. (#172603)150:-
Onuoha, Chikezie Bioethics Across Borders.. An African Perspective. Diss. Upps. 2007. 338 pages. Softcover. (#141403)200:-
Ostheimer, Anthony L. The Family.. A Thomistic study in social philosophy. Dissertation, Washington 1939. xviii,240 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. (#176268)300:-
Oxenstierna, Gunnar Tids- och intuitionsproblemet i Bergsons filosofi.. Akad. avh. Uppsala 1926. 153 sidor. Häftad. Namnteckning. (#172209)245:-
Oxenstierna, Gunnar Vad är Uppsala-filosofien?. Verdandi 1938. 68 sidor. Häftad. (#100436)100:-
Ozaki, Kazuhiko (Vandaaren af nordiske tanker.). (Om den enkelte, velfærd og debatten om tro og viden.) Printed in Japan 1994. 276 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. På japanska. (#144204)150:-
Paetzold, Heinz Ernst Cassirer - von Marburg nach New York.. Eine philosophische Biographie. Darmstadt 1995. 240 pages. Original hard covers. (#135081)125:-
Paine, Thomas Människans rättigheter.. Övers. Thomas Warburton. Sthlm 1992. 355 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#173520)150:-
Paine, Thomas Sunt förnuft.. Övers. Thomas Warburton. Sthlm 1986. 133 sidor. Häftad. (#191361)100:-
Paine, Thomas Sunt förnuft.. Övers. Thomas Warburton. Sthlm 1992. 355 sidor. Häftad. (#190696)130:-
Pascal.. I urval och med inledning av Fracois Mauriac. Sthlm 1947. 179 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183092)125:-
Pascal, Blaise Tankar I-II.. Översättning och inledning av Sven Stolpe. Forum, Sthlm 1957. 174 + 174 sidor. Häftad. 2 volymer. (#173547)130:-
Pascal, Blaise Tankar I-II.. Översättning och inledning av Sven Stolpe. Forum, Sthlm 1995. 174 + 174 sidor. Original pappband. (#60915)110:-
Passmore, John A Hundred Years of Philosophy.. Penguin 1968. 640 pages. Paperback. (#81387)100:-
Paulus.. I urval och med kommentarer av Jacques Maritain. Sthlm 1949. 186 sidor. Klotryggsband. De stora filosoferna. (#183094)125:-
Perry, Ralph Barton The Thought and Caracter of William James 1-2.. As revealed in unpublished correspondence and notes, together with his published writings. I. Inheritance and vocation. II. Philosophy and psychology. Boston 1936. 826 + 786 sidor. Original klotband. 2 volymer. Stämplar. (#182578)350:-
Petzäll, Åke Begreppet medfödda idéer i 1600-talets filosofi. Med särskild hänsyn till John Lockes kritik. Akad. avh. Göteborg 1928. 221 sidor. Häftad. Stämpel. (#173322)180:-
Pfannenstill, Bertil Bernard Bosanquet's Philosophy of the State.. A Historical and Systematical Study. Diss. Lund 1936. 324 pages. Softcover. Stamped. (#84012)150:-
Phalén, Adolf Mindre arbeten.. Utgivna av C.E. Sjöstedt. Lund 1979. 503 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#41410)150:-
Phalén, Adolf Ueber die Relativität der Raum- und Zeitbestimmungen.. Uppsala 1922. 176 pages. Soft covers. Covers slightly damaged. (#120455)200:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 1.. Omdöme och verklighet. Sthlm 1973. 140 sidor. Inbunden. (#41351)115:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 2.. Omdömet. Sthlm 1973. 155 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#41354)120:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 3.. Filosofiens uppgift och metod. Ontologiska, psykologiska och naturfilosofiska frågor. Sth 1974. 184 sidor. Inbunden. (#43762)105:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 4.. Kunskapsläran under antiken. (Utom Aristoteles.) 1974. 136 sidor. Inbunden. (#41356)115:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 5.. Aristoteles' kunskapslära. Sthlm 1975. 170 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#41386)135:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 6.. Kunskapsläran från antiken till Kant. 1976. 170 sidor. Inbunden. (#41388)125:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 7.. Kants kunskapslära. Sthlm 1976. 245 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#41390)125:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 8.. Några riktningar i nyare kunskapslära. 1977. 236 sidor. Inbunden. (#41405)125:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 9.. Om erinringen. En psykologisk analys. 1978. 155 sidor. Inbunden. (#118303)125:-
Philosophies of Beauty.. From Socrates to Robert Bridges. Being the Sources of Aesthetic Theory. Selected and edited by E.F. Carritt. Oxford 1966. xxii, 334 pages. Original cloth. Dust jacket. (#135901)200:-
Philp, Joseph Howard The Principle of Individuation in the Philosophy of Josiah Royce.. Diss. Yale University 1916. 95 pages. Softcover. Stamped. (#88400)200:-
Piil, Rudolf Montesquieus politiska idéer.. Akad. afh. Halmstad (Lund) 1903. 154 sidor. Häftad. Stämpel. (#172102)160:-
Platon Fem dialoger i folkupplaga.. Sokrates försvarstal, Kriton, Faidon, Gästabudet, Gorgias. Till svenska av Claes Lindskog. Stockholm 1939. 279 sidor. Häftad. (#179253)110:-
Platon Phaidon.. ... erklärt von Martin Wohlrab. Dritte Auflage. Leipzig 1895. 160 pages. Bound with: Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton. ... erklärt von Christian Cron. Elfte Auflage. Leipzig 1901. 154 pages. Half cloth. Title on spine in Swedish: "Phaidon och Sokrates' försvarstal". (#157632)150:-
Platon Skrifter del 2.. I svensk tolkning av Claes Lindskog. Sthlm 1921. 379 sidor. Klotband. Innehåller: Gorgias, Protagoras, Menon, Evtydemos, Hippias, Ion och Lysis. (#186140)150:-
Platon Skrifter del 4.. Timaios, Kritias, Teaitetos, Sofisten, Statsmannen, Parmenides, Breven. I svensk tolkning av Claes Lindskog. Sthlm 1923. 555 sidor. Halvklotband. (#183438)175:-
Platon Sokrates im Gespräch.. Vier Dialogen. Fischer 1953. 213 pages. Paperback. Name and name-stamp. (#86346)80:-
Platon Två dialoger.. Sokrates' sista samtal och hans död. Svensk tolkning från grekiskan jämte en inledande essay om Platon och hans tid av Johan Bergman. Sthlm 1918. 87 sidor. Häftad. Nött rygg (#41966)100:-
Pohle, Peter System der Staats- und Nationalerziehung bei Karl Heinrich Ludwig Pölitz und ihre philosophischen Grundanschauungen.. Diss. Münster 1936. XV, 200 pages. Softcover. Stamped. (#110790)200:-
Pol, Tomasz Reasons for all Seasons.. An Outline of a Rationalist View of Moral Concepts. Diss. Upps. 2001. VIII, 252 pages. Softcover. (#75580)150:-
Popper, Karl R. The Poverty of Historicism.. London 1969. 166 pages. Soft covers. (#60849)120:-
Prinzhorn, Hans Carakterkunde der Gegenwart.. Berlin 1931. x, 122 pages. Soft covers. Pencil-underlinings and -notes. (#70360)140:-
Radhakrishnan Indian Philosophy I-II.. London 1951. 738 + 807 pages. Original cloth. No jacket. 2 volumes. Second edition. (#185577)350:-
Rasmussen, S.V. Studier over William Hamiltons filosofi.. Aa Kbhvn 1921. 198 sidor. Häftad. Stämpl. (#88442)160:-
[Reboul, Robert] Essai sur les moeurs du temps.. A Londres (Paris?), et se vend a Paris, chez Vincent 1768. (4), 318, (2) pages. Uncut, in gray wrappers, as published. Very fine copy. (#153206)3000:-
Redin, Johan Ars Inventrix.. En studie av Friedrich von Hardenbergs (Novalis') paraestetiska projekt. Aa Upps. 2003. XII, 326 sidor. Häftad. (#75369)150:-
Regnéll, Hans Semantik.. Filosofiska och språkvetenskapliga grundfrågor inom betydelseläran. Sthlm 1958. 188 sidor. Häftad. (#75444)100:-
Regnéll, Hans Symbolization and Fictional Reference.. A study in epistemology. Lund 1949. 223 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#173486)180:-
Res Publica 28.. Tema: Filosoferna och erotiken. Symposion 1995. 149 sidor. Häftad. (#79657)125:-
Rest, Walter Indirekte Mitteilung als bildendes Verfahren dargestellt am Leben und Werk Sören Kierkegaard's.. Diss. Münster 1937. XV, 194 pages. Softcover. Stamped. (#107374)220:-
[Ribbing] Grundlinier till anthropologien.. Af Rbg. Andra, öfversedda upplagan. Upsala 1863. 40 sidor. Tillsammans med: Samme, Grundlinier till logiken. Andra, öfversedda upplagan. Upsala 1863. 26 sidor. Inbundna i ett lite nött halvfranskt band. Interfolierad och med anteckningar av Gust. Jac. Keyser. (#121058)250:-
[Ribbing] Grundlinier till anthropologien.. Af Rbg. Femte, öfversedda upplagan. Upsala 1879. 52 sidor. Tillsammans med: Samme, Grundlinier till logiken. Femte, öfversedda upplagan. Upsala 1879. 42 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Namteckning och årtal på omslaget. Limmad rygg. (#113040)120:-
[Ribbing] Grundlinier till philosophiens historia.. Af RBG. Andra upplagan, översedd och delvis omarbetad. I: Inledning. Den förchristna philosophien. II: Den christna philosophien. Upsala 1872-73. 348 sidor. Halvfranskt band. Understrykningar med blåpenna och marginalkommentarer med blyerts. (#100446)175:-
Ribbing, Sigurd Genetisk framställning af Platos ideelära. jemte bifogade undersökningar om de Platonska Skrifternas äkthet och inbördes sammanhang. Upsala 1858. (4), viii, 556 sidor. Häftad. Oskuren med de tryckta originalomslagen. Spricka i ryggen. (#90445)250:-
Rich, Gertrude Verity Braun Interpretations of Human Nature.. A Study of Certain Late Seventeenth and Early Eighteenth Century British Attitudes Toward Man's Nature and Capacities. Diss. New York 1935. 157 pages. Softcover. Stamped. (#80169)200:-
Ricken, Friedo Allgemeine Ethik.. Grundkurs Philosophie 4. Kohlhammer 1983. 171 pages. Paperback. (#156160)100:-
Rider, Sharon P. Avoiding the Subject.. A Critical Inquiry into Contemporary Theories of Subjectivity. Diss. Uppsala 1998. 254 pages. Softcover. (#53155)160:-
Riehl, Alois Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart.. Acht Vorträge. Dritte Auflage. Leipzig 1908. 274 pages. Soft covers. (#61972)150:-
Robinson - Kaplan, Estelle Philosophy in the Poetry of Edwin Arlington Robinson.. Diss. New York 1940. 162 pages. Softcover. Stamped. (#88059)110:-
Rodhe, J. Schopenhauers filosofiska grundtankar i systematisk framställning och kritisk belysning.. Akad- avh. Lund 1888. (4),iv,161 sidor. Häftad. Förstärkt rygg. Svaga blyertsförstrykningar. (#182139)150:-
Rodhe, Sven Edvard Boströms religionsfilosofiska åskådning I.. Sanning och verklighet. Göteborg 1950. xvi, 142 sidor. Häftad. Understrykningar med röd- och blåpenna. (#100443)150:-
Rodhe, Sven Edvard Über die Möglichkeit einer Werteinteilung.. Diss. Lund 1937. 226 pages. Soft covers. (#84029)160:-
Rodhe, Sven Edvard Über die Möglichkeit einer Werteinteilung.. Diss. Lund 1937. 226 pages. Soft covers. Glued spine. (#82490)150:-
[Romance de Mesmon, Germain Hyacinthe] Recherches philosophiques sur le sens moral de la fable de Psyché et Cupidon.. Tirée des métamorphoses de l'Asne d'or d'Apulée philosophe platonicien avec une interprétation du discours de Diotime dans le banquet de Platon et des observations critiques par M. de R. M. Hambourg, Pierre Chateauneuf 1798. (4), 192 pages. In gray wrappers. Former owner's name on title page. (#153199)950:-
Romanelli, Pasquale The Philosophy of Giovanni Gentile.. An Inquiry into Gentile's Conception of Experience. Diss. New York 1937. 187 pages. Softcover. Stamped. (#73383)225:-
Rosmini - Bruno, John Favata Rosmini's Contribution to Ethical Philosophy.. Diss. New York 1916. 53 pages. Softcover. Stamped. (#87030)125:-
Rousseau.. I urval och med inledning av Romain Rolland. Sthlm 1942. 216 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183093)125:-
Rousseau, Jean Jacques Bekännelser.. Första - sjätte boken. Övers. och noter David Sprengel. Forum 1963. 349 sidor. Förlagsband. (#119834)125:-
Rousseau, Jean Jacques Les confessions.. Texte établi et annoté par Louis Martin-Chauffier. Paris(?) 1933. 799 pages. Original cloth with spine decorated with golden stripes. (#126529)125:-
Rousseau, Jean Jacques Om samhällsfördraget eller Statsrättens grundsatser.. Översatt och med inledning av Richard Hejll. Sthlm 1919. 180 sidor. Häftad. (#126124)150:-
Rousseau, Jean-Jacques Émile ou de l'éducation I-IV.. Amsterdam, Jean Néaulme 1762. 4 engraved frontespices, (4),x,(2),442 + (4),383 + (4),328 + (4),463 pages. I 4 old paper bindings, repaired with adhesive plasic. All 4 halv-titles with big hole, c. 2x3 cm. (#190378)1600:-
Ruhe, Algot Henri Bergson.. Tänkesättet Bergson i dess grunddrag. Sth 1914. 174 sidor. Häftad. (#44898)145:-
Ruja, Harry A Critique of the Postulational Theory of the A Priori.. Diss. Princeton 1940. 56 pages. Pamphlet. Stamped. (#94100)100:-
Ruml, Vladimir Der logische Positivismus.. Berlin 1965. 271 pages. Original cloth. (#61398)135:-
Ruskin Today.. Chosen abd annotated by Kenneth Clark. Penguin 1982. 363 pages. Paper back. (#187952)100:-
Russell - Bertrand Russell.. Tre studier av Gunnar Aspelin, Anders Wedberg och E.N. Tigerstedt. Sthlm 1950. 52 sidor. Stämpel. Julhälsning. (#84007)100:-
Russell, Bertrand A History of Western Philosophy. and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. New York 1965. 895 pages. Stiff wrappers. Very fine copy. (#188448)135:-
Russell, Bertrand Filosofi för lekmän och andra essäer.. Sthlm 1950. 200 sid. Inbunden. Bakre fals svag. (#58136)135:-
Russell, Bertrand Marriage and Morals.. London, George Allen & Unwin 1929. 254,(2) pages. Original cloth. No jacket. First edition. (#199671)200:-
Russell, Bertrand Politiska ideal.. Sthlm 1963. 105 sidor. Häftad. (#104956)110:-
Russell, Bertrand Skeptiska essäer.. Sthlm 1950. 232 sidor. Häftad. (#78203)140:-
Russell, Bertrand The Autobiography I.. 1872-1914. 310 pages. Paperback. (#86527)100:-
Russell, Bertrand The Basic Writings of Bertrand Russell 1903-1959.. Edited by Robert E. Egner and Lester E. Denonn. Touchstone Boos 1961? 737 pages. Paper back. (#179123)125:-
Russell, Bertrand Unpopular Essays.. George Allen and Unwin, London 1950. 224 pages. Original cloth. Dust jacket. Former owners name on free front end-paper. Very fine. First edition (#199547)250:-
Russell, Bertrand Västerlandets filosofi. och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen. Sthlm 1948. 850 sidor. Original halvklotband. (#59503)200:-
Russell, Bertrand Västerlandets filosofi. och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen. Sthlm 1985. 720 sidor. Original pappband. (#177147)200:-
Russell, Bertrand Västerlandets visdom.. Sthlm 1961. 320 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#189935)150:-
Russell, Bertrand Västerlandets visdom.. Sthlm 1989. 320 sidor. Original pappband. (#155123)150:-
Russell, Bertrand Västerlandets visdom.. Sthlm utan år (ca 1980). 320 sidor. Original klotband. (#74065)150:-
Russell, Bertrand Äktenskap och moral.. Sthlm 1930. 220 sidor. Häftad. (#54538)140:-
Ryan, John K. Modern War and Basic Ethics.. Diss. Washington 1933. 111 pages. Softcover. Stamped. (#67336)135:-
Rydelius - Wermlund, Sven Sensus internus och sensus intimus.. Studier i Andreas Rydelius filosofi. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1944. xxiv,288 sidor. Häftad. Limförstärkt rygg. Bortklippt namnteckning. (#84032)140:-
Rydelius - Wermlund, Sven Sensus internus och sensus intimus.. Studier i Andreas Rydelius filosofi. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1944. xxiv,288 sidor. Häftad. Stämpel (#172205)150:-
Ryding, Erik Att luras utan att ljuga.. Doxa, Lund 1980. 155 sidor. Pocket. (#188172)100:-
Ryding, Erik Den svenska filosofins historia.. Sthlm 1959. 169 sidor. Häftad. (#54491)125:-
Ryding, Erik Den svenska filosofins historia.. Sthlm 1959. 169 sidor. Klotband. (#185956)150:-
Ryding, Erik Jag och personlighet.. Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser. Doxa, Lund 1979. 98 sidor. Häftad. (#100448)125:-
Ryding, Nils-Erik Begreppen Nytta och Sanning inom fransk upplysningsfilosofi.. Studier kring en idékonflikt. Lund 1951. 304 sidor. Häftad. Limförstärkt rygg. Bortklippt namnteckning. (#83968)140:-
Ræder, Hans Platoniske stadier.. Kbhvn 1950. 29 pages. Soft covers. (#94454)100:-
Ræder, Hans Platon und die Rhetoren.. Kbhvn 1956. 19 pages. Soft covers. (#94453)100:-
Sahlin, Carl Yngve Om det stoiska högmodet.. Uppsala 1875. 38 sidor. Stort format. Inbjudningsskrift. (#185678)165:-
Sander, Åke En tro - en livsvärld I-II.. En fenomenologisk undersökning av religiös erfarenhet, religiöst medvetande och deras roller i livsvärldskonstitutionen. I. Huvudtext. II. Fotnoter. Akad. avh. Göteborg 1988. 593 sidor. Häftad. 2 volymer. Biblioteksstämplar. (#171028)200:-
Sânkhya Indisk filosofi.. Inledning och översättning av Nils Simonsson. Sthlm 1955. 180 sidor. Halvklotband. (#185269)150:-
Sartre, Jean-Paul Självporträtt.. Korpen, Gbg 1987. 155 sidor. Pocket. (#116551)100:-
Schjelderup, H.K. och Winsnes, A.H. Europas filosofi.. Från medeltiden till nutiden. Sthlm 1965. 243 sidor. Pocket. (#185338)100:-
Schjøth, Emil Gegenstands- und Verhältnislehre.. Oslo 1938. 280 pages. Disbound. No wrappers. (#181548)150:-
Schjøth, Emil Gegenstands- und Verhältnislehre.. Oslo 1938. 280 pages. Soft covers. Some pencil underlinngs and -notes. (#90336)200:-
Schneider, Herbert Wallace Science and Social Progress.. A Philosophical Introduction to Moral Science. Diss. Lancaster, PA 1920. X, 65 pages. Softcover. Stamped. (#144216)200:-
Schnyder, Walter Hebbel und Rötscher.. Unter besonderen Berücksichtigung der beiderseitigen Beziehungen zu Hegel. Diss. Bern-Leipzig 1923. 167 pages. Softcover. Stamped. (#110434)200:-
Schopenhauer, Arthur Om döden och det odödliga.. Översättning av C.V.E. Carly. Sthlm 1921. 96 sidor. Häftad. (#173480)130:-
Schröder, Eric August Handbok i philosophiens historia I-III.. Upsala 1846-49. (6), 380 + (4), 590 + (4), xxii, 334 sidor. Samtida klotryggsband. 3 volymer. Tredje bandet utgifven med ett Företal af P.D.A. Atterbom. (#69610)600:-
Schweitzer, Albert Die Weltanschauung der indischen Denker.. Mystik und Ethik. München 1935. 204 pages. Original cloth. (#129387)150:-
Selling, Magnus Filosofi, frihet, demokrati.. Några antydningar. Lund 1980. 41 sidor. Häftad. (#127023)100:-
Selling, Magnus Ioniska tänkare.. Studium i försokratisk filosofi. Lund 1977. 75 sidor. Häftad. (#127022)140:-
Selling, Magnus Studien zur Geschichte der Transzendentalphilosophie I.. Karl Leonhard Reinholds Elementarphilosophie in ihrem philosophiegeschichtlichen Zusammenhang. Diss. Lund 1938. 371 pages. Soft covers. (#83945)200:-
Seneca, Lucius Annaeus Om livets korthet.. Om livslycka, om själens ro, valda brev. Svensk översättning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. Sth 1918. 110 sidor. Häftad. (#185957)140:-
Seneca, Lucius Annaeus Om livets korthet.. Om livslycka, om själens ro, valda brev. Svensk översättning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. Sth 1949. 110 sidor. Häftad. (#42430)140:-
Seneca, Lucius Annaeus Om livets korthet.. Om livslycka, om själens ro, valda brev. Svensk översättning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. Sth 1949. 110 sidor. Häftad. Nött rygg. Lite fuktskadad. (#179251)100:-
Setterberg, Gösta Jämförelse mellan den teologiska och den filosofiska etikens principer.. Akad. avh. Göteborg (Lund) 1907. 119 sidor. Häftad. Stämpel. (#173325)140:-
Sheriff, Wilbur Spencer Religion and Ethics.. An Essay in English Philosophy. Diss. Philadelphia 1933. 75 pages. Softcover. Stamped. (#124259)175:-
Sidgwick, Henry Outlines of the History of Ethics.. For English Readers. With an additional chapter by Alban G. Widgery. London 1967. 342 pages. Paperback. (#96134)100:-
Simec, Sophie Philosophical Bases for Human Dignity and Change in Thomistic and American Non-Thomistic Philosophy.. Diss. Washington 1953. 232 pages. Softcover. Stamped. (#152215)275:-
Simmel, Georg Schopenhauer und Nietzsche: Ein Vortragszyklus. Zweite, unveränderte Auflage, München und Leipzig 1920. viii,264 pages. Soft covers. Former owners name on title. Very fine. (#199992)350:- (bild)
Simonovits, Anna Dialektisches Denken in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz.. Berlin 1968. 240 pages. Original cloth. Dust jacket. (#60917)165:-
Sommerfeld, Susanne Indienschau und Indiendeutung romantischer Philosophen.. Diss. Zürich 1943. 108 pages. Softcover. Stamped. (#111448)150:-
Spinoza.. I urval och med inledning av Arnold Zweig. Sthlm 1949. 132 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183091)120:-
Spinoza, Benedikt Etik.. Översättning med inledning av Alf Ahlberg. Andra upplagan. Sthlm 1938. 265 sidor. Häftad. (#101828)200:-
Spinoza, Benedikt von Ethik.. Uebersetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann. Fünfte verbesserte Auflage, Berlin, Philos.-histor. Verlag, Dr. R. Salinger no date. x,268 pages. Half cloth. Pencil-markings in margins. Har tillhört John Landquist. (#190250)175:-
Sprigge, Cecil Benedetto Croce.. Sthlm 1952. 93 sidor. häftad. (#173970)100:-
Stadling, J. Positivismen i korthet skärskådad.. Stockholm 1880. 16 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#186578)125:-
Stahr, Adolf Aristotelia I-II.. Halle 1830-32. xviii,210 + (2),xiv.342,(2) pages. Bound in slightly later cloth. Reinforced hinges. Leben, Schriften und Schüler des Aristoteles. (#187455)500:-
Staten.. Rapport fra Platonselskabets konference på Gammel Vraa Slot i Nordjylland. 2.-5. juni 1995. Red. Jan Lindhardt. Århus 1997. 161 sidor. Häftad. (#159373)150:-
Steffens, Henrich Indledning til philosophiske Forelæsninger.. I København 1803. Gyldendals Trane-klassikere 1968. 155 sidor. Pocket. (#104087)100:-
Steiner, Rudolf Hur uppnår man kunskap om de högre världarna?. Andra upplagan, Stockholm 1947. 224 sidor. Häftad. Bläckfärstrykningar och kommentarer. (#199213)100:-
Steiner, Rudolf Theosophie.. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. 5. Auflage, Leipzig 1910. 188 pages. Original cloth. Very fine. (#189463)150:-
Stensmo, Christer Pedagogisk filosofi.. En introduktion. Lund 1994. 239 sidor. Häftad. Blyertsunderstr. (#158138)135:-
Stenström, Thure Existentialismen.. Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Sth 1966. 347 sidor. Häftad. (#168091)150:-
Stenström, Thure Existentialismen i Sverige.. Mottagande och inflytande 1900-1950. Sth 1984. 380 sidor. Häftad. Dedikation. (#28748)250:-
Stiernhielm, Georg Filosofiska fragment I.. Med inledning och kommentar av Johan Nordström. I: Inledning. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1924. 27, CCCLXI sidor. Häftad. Del 2, Texter och kommentarer utkom samma år. (#181840)150:-
Stoff, V.A. Modellierung und Philosophie.. Übersetzt von Russischen. Berlin 1969. 335 pages. Original cloth. Dust jacket. (#61035)175:-
Stoll, Marion Rush Whewell's Philosophy of Induction.. Diss. Lancaster, PA 1951. 125 pages. Softcover. Stamped. (#133254)400:-
Strawson, P.F. Introduction to Logical Theory.. London 1971. 266 pages. Softcover. Pencil underlinings. (#152902)110:-
Street, Charles Larrabee Individualism and Individuality in the Philosophy of John Stuart Mill.. Diss. Milwaukee 1926. 136 pages. Softcover. Stamped. (#68628)200:-
Studien zur Logik der wissenschaflichen Erkenntnis.. Deutsche Ausgabe besorgt von Günter Kröber, übersetzt (aus dem Russischen) von Gudrun Richter. Berlin 1967. 495 pages. Hard covers. Ink-underlinings in "Inhalt". (#48081)200:-
Sturm, Johann Christoph Philosophia eclectica, h.e. exercitationes academicae, quibus philosophandi methodus selectior ... Tomus I-II.. Kohles, Frankfurt und Leipzig 1698. (12),674,(20) + (12),742,(20) pages + 5 + 5 engraved plates. 8:vo. Contemporary vellum. Very fine copy. Part 1 is in the second edition, the first was published 1686. Part 2, published under the title: Philosophiae ecclecticae, h.e. exercitationum academicarum, ... is in the first edition. The were published as a series of academic dissertations. Very rare. (#199101)12000:-
Störig, Hans Joachim Kleine Weltgeschichte der Philosophie.. Knaur 1964. 570 pages. Pocket. (#47120)100:-
Sundén, Hjalmar La theorie bergsonienne de la religion.. Diss. Upps. 1940. VI, 319 pages. Softcover. (#48069)150:-
Sunne, Dagny Gunhilda Some Phases in the Development of the Subjective Point of View during the Post-Aristotelian Period.. Diss. Chicago 1911. 96 pages. Softcover. Stamped. (#87500)200:-
Sustainable Development and Global Ethics.. Carl-Henric Grenholm & Normunds Kamergrauzis (editors). Upps. 2007. 177 pages. Softcover. (#141411)150:-
Swabey, William Curtis The Philosophy of Malebranche.. Diss. [Ithaca] 1921. 94 pages. Softcover. Stamped. (#110122)150:-
Swann, George Rogers Philosophical Parallelisms in Six English Novelists.. The Conception of Good, Evil and Human Nature. Diss. Philadelphia 1929. 139 pages. Softcover. Stamped. (#144863)300:-
Svensson, Frans Some Basic Issues in Neo-Aristotelian Virtue Ethics.. Diss. Upps. 2006. 96 pages. Softcover. (#64620)100:-
Svensson, P.I.K. Wundts etik.. Framställning och granskning. Akad. avh. Lund 1901. 282 sidor. Häftad. Stämpel. (#173324)140:-
Syll, Lars Pålsson Samhälleliga val, värde och exploatering.. En ekonomisk-filosofisk kritik. Akad. avh. Lund 1991. 181 sidor. Häftad. Veck. (#175524)130:-
Sörbom - Aesthetic Matters.. Essays Presented to Göran Sörbom on His 60th Birthday. Edited by Lars-Olof Åhlberg and Tommie Zaine. Upps. 1994. 185 pages. Softcover. (#143038)125:-
Søren Kierkegaards budskap.. Skrifter i utvalg ved Anna Klaussen. Oslo 1943. 183 sidor. Original pappband. (#183219)140:-
Taine, H. Konstens filosofi.. Övers. Harald Heyman. Stockholm 1921. 86 sidor. Häftad. (#186683)125:-
Tallon, Hugh Joseph The Concept of Self in British and American Idealism.. Diss. Washington 1939. VII, 143 pages. Softcover. Stamped. (#78750)200:-
Tamme, Anne Mary A Critique of John Dewey's Theory of Fine Art in the Light of the Principles of Thomism.. Diss. Washington 1956. XI, 131 pages. Softcover. Stamped. (#119391)150:-
Tegen, Einar Moderne Willenstheorien.. Eine Darstellung und Kritik. Erster Theil: Spencer, Bain, Ribot Lotze, Sigwart, Wundt. Uppsala 1924. viii,309 pages. Disbound. No covers. Part 2 was published 1928. (#179476)200:-
Tegen, Einar Moderne Willenstheorien I-II. Eine Darstellung und Kritik. Erster Theil: Spencer, Bain, Ribot Lotze, Sigwart, Wundt. Zweiter Theil: Münsterberg, James, Ebbinghaus, Ziehen, Selz. Uppsala 1924-28. viii,309 + x,408 pages. Soft covers. Part I disbound with no covers, part II with original covers, inscribed. (#170644)400:-
Tegen, Einar Viljandet i dess förhållande till jaget och aktiviteten.. Uppsala 1928. 568 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#100515)200:-
Tegen, Einar J:son Studier till uppkomsten av Kants kritiska kunskapslära.. I. Rationalismen i Kants Nova dilucidatio. Akad. avh. Uppsala 1918. xii,297 sidor. Häftad. Bakre omslag loss. Stämpel. (#173321)200:-
Tempels, R.P. Placide La philosophie Bantoue.. Traduit du Néerlandais par A. Rubbens. Deuxičme Edition, Paris 1948. 128 pages + plates. Soft covers. Pencil underlinings. (#189867)150:-
Thalén, Peder Den profana kulturens Gud.. Perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna traditionen. Akad. avh. Uppsala 1994. 191 sidor. Häftad. (#54683)120:-
Thalheimer, Alvin The Meaning of the Terms: "Existence" and "Reality".. Diss. Princeton 1920. 115 pages. Softcover. Stamped. (#110086)150:-
The Idea of Equality.. An Anthology by George L. Abernethy. Richmond 1959. 351 pages. Original cloth. Dust jacket slightly worn. (#105947)150:-
Theoria.. Tidskrift för filosofi och psykologi. Utg. av Å. Petzäll m.fl. Årgång 1, 1935 - 55 (1989) utom 1978:2, 1986:3 och 1987:1 som saknas. Årg. 1-23 inbundna i klotband, resten i häften. A not complete set of Theoria, A Swedish Journal of Philosophy. (#177394)3500:-
Thomas ab Aquino Die Philosophie. in Auszügen aus seinen Schriften herauagegeben und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes. Leipzig 1920. XI, 224 pages + catalogue of books published by Felix Meiner Verlag. Original cloth. Thomas von Aquin. (#124604)110:-
Thompson, Samuel Martin A Study of Locke's Theory of Ideas.. Diss. Monmouth, IL 1934. 91 pages. Softcover. Stamped. (#79780)175:-
Thoreau, Henry David Walden and Civil Disobedience.. With an introduction by Michael Meyer. Penguin 1986. 431 pages. Paper back. (#188177)100:-
Thorseth, May Legitimate and Illegitimate Paternalism in Polyethnic Conflicts.. Diss. Göteborg 1999. 214 pages. Softcover. (#143034)150:-
Thulstrup, Niels Akcept og protest 1-2.. Artikler i udvalg. Kbhvn 1981. 615 sidor. Häftad. 2 volymer. Fint ex. (#182868)185:-
Thyssen. Ole Påfuglens øjne.. Efter postmodernismen. Charlottenlund 1987. 148 sidor. Häftad. (#90342)145:-
Tolstoj - Kvitko, David A Philosophic Study of Tolstoy.. Diss. New York 1927. 119 pages. Softcover. Stamped. (#140835)200:-
Trendelenburg, Adolf Herbarts praktische Philosophie und die Ethik der Alten.. Berlin 1856. (2),36 pages. 4:o. Contemporary hard covers with leather spine. Stamped. Old ink-underlinings. (#199628)450:-
Trías, Eugenio Att tänka det religiösa.. Sthlm 2003. 203 sidor. Häftad. Nyskick. (#144188)165:-
Trinkaus, Charles Edward Adversity's Noblemen.. The Italian Humanists on Happiness. Diss. New York 1940. 172 pages. Softcover. Stamped. (#88284)275:-
Tseng Yuan-yung The Characteristic Value Problem of Hermitian Functional Operators in a Non-Hilbertian Space.. Diss. Chicago 1936. 182 pages. Softcover. Stamped. (#95360)150:-
Turner, John Pickett Idealistic Beginnings in England.. Diss. New York 1910. 135 pages. Softcover. Stamped. (#89193)150:-
Vad är moraliskt rätt?. Texter i normativ etik. Red.: Henrik Ahlenius. Sthlm 2004. 478 sidor. Häftad. (#141451)195:-
Valéry, Paul Descartes.. Stockholm 1950. 143 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183088)135:-
Waller, Margit Axel Hägerström.. Mannen som få kände. Sthlm 1961. 217 sidor + planscher. Häftad. Delvis lätt missfärgad av tidningsurklipp. (#96872)140:-
Waller, Margit Axel Hägerström.. Människan som få kände. Sthlm 1961. 217 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#189143)160:-
Ward, Leo Richard Philosophy of Value.. An Essay in Constructive Criticism. Diss. New York 1930. X, 263 pages. Softcover. Stamped. (#111008)125:-
Warnock, G.J. & M. Nutida moralfilosofi.. Existentialistisk etik. Sthlm 1970. 183 sidor. Pocket. (#81315)100:-
[Vauvenargues, Luc de Clapiers, marquis de] Introduction ā la connoissance de l'Esprit humain, suivie de Réflexions et de Maximes.. Paris, Briasson 1747. (20),384,(3) pages. 8:vo. Contemporary full leather (calf) with slightly worn spine and corners. Second edition. (#190846)2000:-
Waxman, Meyer The Philosophy of Don Hasdai Crescas.. Diss. New York 1920. XII, 162 pages. Softcover. Stamped. (#110444)150:-
Webster, Florence The Nature of Life.. A Study in Metaphysical Analysis. Diss. New York 1922. 75 pages. Softcover. Stamped. (#145627)175:-
Wennerberg, Hjalmar Den cartesianska cirkeln.. En presentation och analys av René Descartes' verk. 1971. 126 sidor. (#45040)100:-
Vestens tenkere 1-3.. Fra antikken til våre dager. Red. Eiliv Skard og A.H. Winsnes. Oslo 1962.356 sidor. Original klotryggsband. 3 volymer. 366 + 305 + (#182121)450:-
Westermarck, Edvard The Origin and Development of the Moral Ideas I-II.. Second edition, London 1912-17. xxi,(3),716 + xix,(1),865,(3) pages. Original cloth. 2 volumes. One inner hinge in vol. 1 weak. (#190395)450:-
Westermarck, Edvard Ursprung und Entwickelung der Moralbegriffe I-II.. Leipzig 1907-09. viii,583 + (4),703 pages + Anmerkungen in pocket in both volumes. Original cloth. Slightly foxed. (#189171)850:-
Westermarck, Edvard Ursprung un Entwickelung der Moralbegriffe I-II.. Leipzig 1907-09. viii,583 + (4),703 pages + Anmerkungen in pocket in both volumes. Original cloth. Pencil underlinings and notes. (#189170)800:-
Westermarck, Edvard Äktenskapets framtid i västerlandet.. Sthlm 1936. 241 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#83935)140:-
Vetenskap som kritik.. En introduktion till Frankfurtskolans aktuella positioner redigerad av Kurt Aspelin och Tomas Gerholm. Sthlm 1974. 173 sidor. Pocket. (#68950)100:-
Wick, Warner Arms Metaphysics and the New Logic.. Diss. Chicago 1942. XIII, 202 pages. Softcover. Stamped. (#148554)150:-
Wiedmann, Franz Georg Wilhelm Friedrich Hegel. in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt 1965. 170 pages. Pocket. (#95383)80:-
Vikinge, Lars Etik och biståndspolitik.. En konstruktion av etisk bedömningsgrund för inriktningen av svensk biståndspolitik. Aa Upps. 1997. 151 sidor. Häftad. (#143140)140:-
Wikman, K. Rob. V. Lachesis and Nemesis.. Four Chapters on The Human Condition in the Writings of Carl Linnæus. Illustr. Sthlm 1970. 123 pages. Softcover. (#82242)175:-
Wikner, Pontus I mensklighetens lifsfrågor 1-2.. Populär-filosofiska och religions-filosofiska föredrag, uppsatser och bref. Stockholm 1889. 334 + 295 sidor. Senare klotband. 2 volymer. (#182000)225:-
Wilhelmi, Juan Språk och mänsklig förståelse.. En kritisk undersökning av några samhällsfilosofiska tolkningar av den senare Wittgenstein. Aa Uppsala 1995. 192 sidor. Häftad. (#52316)125:-
Wilhelm von Shyreswood Introductiones in logicam.. Literarhistorische Einleitung und Textausgabe von Martin Grabmann. München 1937. 106 pages. Softcover. William of Shyreswood. (#87387)110:-
Williams, John Tyerman Puh och filosoferna.. Illustrerad av Ernest H. Shepard. Övers. av Boel Unnerstad. Stockholm 1998. 232 sidor. Pocket. (#188173)100:-
Woldemeskel, Getachew Doing & Allowing.. An Essay on Action, Omission and Responsibility Ascription. Diss. Upps. 1990. 199 pages. Softcover. (#75922)110:-
Woldemeskel, Getachew Doing & Allowing.. An Essay on Action, Omission and Responsibility Ascription. Diss. Upps. 1991. 235 pages. Softcover. (#75919)120:-
Voltaire Candide (m.m.). Filosofiska romaner och dialoger. Översättning. Med en inledning av David Sprengel. Stockholm 1915. 296 sidor. Häftad. Mästerverk ur världslitteraturen. (#186673)135:-
Voltaire Samtal mellan Euhemeros och Kallikrates.. Dialoger om gudomen, universum och människan. Inledning och översättning av G. Åman-Nilsson. Stockholm1946. 133 sidor. Häftad. Fint ex. (#200022)135:-
[Voltaire] Éloge et pensées de Pascal.. Nouvelle edition, commentée, corrigée & augmentée en III parties. Par Mr. de ***. A Londres 1778. viii,59,(1),95,(1),104 pages. 8:o. Contemporary half leather. A very fine copy. (#190231)2000:-
Voltaire.. I urval av André Maurois. Sthlm 1942. 213 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183090)125:-
von Storchenau, Siegmunds Grundsätze der Logik.. 2 engraved vignettes. Augsburg, Gebrüdern Veith 1786. (10),230 pages. Contemporary boards. Very nice copy. (#78162)600:-
von Wright, Georg Henrik Humanismen som livshållning och andra essäer.. Månpocket 1990. 183 sidor. Pocket. (#74785)100:-
von Wright, Georg Henrik Logik, filosofi och språk.. Strömningar och gestalter i modern filosofi. Sthlm 1957. 251 sidor. Häftad. (#152414)150:-
von Wright, Georg Henrik Logik, filosofi och språk.. Strömningar och gestalter i modern filosofi. Sthlm 1965. 233 sidor. Pocket. (#119162)100:-
von Wright, Georg Henrik Myten om framsteget.. Tankar 1987-1992 med en intellektuell självbiografi. Sthlm 1994. 176 sidor. Pocket. (#74913)100:-
von Wright, Georg Henrik Tanke och förkunnelse.. Lund 1964. 272 sidor. Pocket. (#86510)100:-
Vorsokratische Denker.. Auswahl aus dem Überlieferten. Griechisch und Deutsch von Walther Kranz. Berlin 1949. 240 pages. Original hard covers. (#140015)150:-
Young, Helen Hawthorne The Writings of Walter Pater.. A Reflection of British Philosophical Opinion from 1860 to 1890. Diss. Bryn Mawr 1933. 136 pages. Softcover. Stamped. (#109033)250:-
Zetterquist, Ola A Europe of the Member States or of the Citizens?. Two Philosophical Perspectives on Sovereignity and Rights in the European Community. Diss. Lund 2002. 400 pages + bibliography. Softcover. (#143130)200:-
Zetterquist, Ola Medlemsstaternas Europa eller medborgarnas?. Två filosofiska perspektiv på suveränitet och rättigheter i EG. Manuskript inför slutseminarium för avläggande av juris doktorsexamen i allmän rättslära. Lund 2001. 421 sidor. A4. Häftad. (#143132)200:-
Zudeick, Peter Djävulens bakdel.. Ernst Blochs liv och verk. Illustr. Göteborg 1992. 265 sidor. Häftad. (#105348)150:-
Österberg - Omnium-gatherum.. Philosophical Essays Dedicated to Jan Österberg on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Ed. by Erik Carlson and Rysiek Sliwinski. Upps. 2001. 365 pages. Softcover. (#90015)150:-
Österman, Tove Rationality and Cultural Understanding.. Diss. Upps. 2007. 205 pages. Softcover. (#139243)175:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page