Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Andersson, Milja Huomioita suomen mainoskielestä.. Zusammenfassung Bemerkungen zur finnischen Werbesprache. Diss. Upps. 1974. 170 pages. Softcover. (#31326)125:-
Barantzev, A.P. et.al. [Pribaltijsko-finskoe jazikoznanje.]. Leningrad 1967. 150 pages. Softcover. In Russian. (#121648)125:-
Bergh, Volmar Finsk språklära.. Grammatik med text och ordförteckning jämte översättningsövningar. Sthlm 1940. 176 sid. Originalklotband. (#63918)120:-
Biró, L.A. (ed.) Magyarische Sprach- und Gesangaufnahmen.. Wien 1913. 38 pages. Softcover. (#87369)100:-
Cannelin, Knut Finska språket. Grammatik och ordbildningslära.. Helsingfors 1932. 280 sidor. Klotband. (#33938)130:-
Castrenianum.. Forschungszentrum für Fennistik und Fennougristik. Red. Eila Hämäläinen und Kaisu Juusela. Helsinki 1975. 103 pages + plates. Softcover. Stamped. (#114278)100:-
Collinder - Scandinavica et Fenno-Ugrica.. Studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954. Illustr. Sthlm u.å. 389 sidor. Häftad (#30995)175:-
Collinder, Björn Finsk läsebok. För fortsättningsskolor i Tornedalen.. Uppsala 1936. 249 sidor + Handledning, 50 sidor. Original klotband. Handledningen häftad. (#202431)200:-
Collinder, Björn Kortfattad finsk lärobok för självstudier.. Femte upplagan, Sthlm 1962. 110 sidor. Häftad. (#187780)110:-
Collinder, Björn Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen.. Uppsala 1943. 112 pp. Softcover. (#44526)150:-
Collinder, Björn Ordbok till Sveriges lapska ortnamn.. Uppsala 1964. 255 sidor. Häftad. (#4958)600:-
Collinder, Björn Sprachverwandtschaft und Wahrscheinlichkeit.. Ausgewählte Schriften neu veröffentlicht zum 70. Geburtstag des Verfassers 22. Juli 1964 zusammen mit einer Bibliographie der Werke von Björn Collinder 1921-1964. Uppsala 1964. 240 pages. Softcover. (#31464)165:-
Collinder, Björn Über den finnisch-lappischen Quantitätswechsel I.. Ein Beitrag zur finnisch-ugrischen Stufenwechsellehre. Einleitung. Ostseefinnisch. Ostlappisch. Diss. Upps. 1929. XVI, 312 pages. Softcover. (#24779)145:-
Collinder, Björn m.fl. Lärobok i finska språket för krigsmakten 1-2.. 1. Grammatik. 2. Lärokurs. Sthlm 1941. 310 sidor. Original klotryggsband. 2 volymer. Namnstämplar. (#179512)200:-
Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum.. Turku 20-27. VIII. 1980. Pars 1-7 (of 8) Turku 1980-81. 144 + 391 + 412 + 464 + 106 + 486 + 464 pages. Soft covers. 7 volumes. Nils Erik Hansegårds copy with his underlinings and commentary in all articles regarding lappish. Part 8, Ethnologica, folkloristica et mythologica, archaeologica et anthropologica is missing in this set. (#179510)750:-
Finnish onomastics -. Namenkunde in Finnland. Ed. H. Leskinen and E. Kiviniemi. Helsinki 1990. 140 pages. Soft covers. (#31748)145:-
Forsgren, Tuuli Finska participattribut i svensk översättning.. Aa Uppsala 1986. 168 sid. (#31733)130:-
Forsman, A.V. Pakanuudenaikainen nimistö.. Johdanto. Diss. Helsinki 1891. 256 pp. Half cloth. Stamped. (#31811)300:-
Forsman, Yrjö Sakari (praeses) Suomen Verbien vi eli pi Päätteestä Tutkimus.. Akad. avh. Respondent Oskar Aukusti Frithiof Blomstedt. Helsingissä 1869. 42 sidor. Tagen ur band. (#180825)110:-
Frettne, Thor Norsk-samisk ordbok.. Dárugiel-sámigiel sádnigir'ji. Oslo 1975. 203 sidor. Förlagets klotband. Nils Erik Hansegårds ex med hans adresser och stämplar. (#179513)200:-
Geijer, B.G. & Nieminen, Kaarlo Snabbkurs i Finska.. Kort handledning i finska språket. Stockholm 1941. 127 sidor. Häftad. (#165797)100:-
Grundström, Harald Lapsk-svensk-tysk ordbok till Anta Pirak Jåhttee saamee viessoom.. Översatt till tyska av W. Schlachter. Uppsala 1939. 182 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#28038)250:-
Hall, Lahti och Cronstedt, Nyt opintoja jatkamaan 1-2.. 1. Text och ordlistor. 2. Grammatik och övningar. Helsingfors 1974 och 1973. 244 + 195 sidor. Häftad 2 volymer. (#202817)200:-
Hansegård, Nils-Erik Den norrbottenfinska språkfrågan.. En återblick på halvspråkighetsdebatten. Upps. 1990. 162 sidor. Häftad. (#19682)135:-
Hansegård, Nils-Erik Den norrbottenfinska språkfrågan.. En återblick på halvspråkighetsdebatten. Upps. 1990. 162 sidor. Häftad. En del blyerts. (#127898)100:-
Hansegård, Nils-Erik Finnish Loanwords in Jukkasjärvi Lappish Classified according to their Meaning.. Supplement to Recent Finnish Loanwords in Jukkasjärvi Lappish. Uppsala 1971. 59 pp. (#31058)110:-
Hansegård, Nils-Erik Giellamet.. Kursbok i lapska skriftspråket för Nordens samer. Sveriges Radios förlag 1968. 112 sidor. Original klotband. (#120940)125:-
Hansegård, Nils-Erik Recent Finnish Loanwords in Jukkasjärvi Lappish.. Diss. Uppsala 1967. 269 pp. Softcover. Supplement: see Hansegård, Finnish Loanwords ... (#31057)175:-
Hansegård, Nils-Erik Sámi-giella, gål'li-giella.. Lapsk kursbok. Sveriges radio 1963. 126 sidor. Original klotband. (#120938)100:-
Hansegård, Nils-Erik Sea Lappish and Mountain Lappish.. A Comparison of Fiord Lappish and Jukkasjärvi Lappish. Helsinki 1966. 91 pages. Soft covers. Reprint from Journal de la société finno-ougrienne 66. (#50642)100:-
Hansegård, Nils-Erik Språken i det Norrbottenfinska området.. Luleå 1988. 345 sidor + kartor. A4. Stencilerad. Häftad. Arbetsrapport, Lärarutbildningarna. (#33508)150:-
Hasselbrink, Gustav Vilhelminalapskans ljudlära.. Med särskild hänsyn till första stavelsens vokaler. Aa Upps. 1944. 248 sidor. Häftad. (#24776)175:-
Hasselbäck, André Tatariska och tjuvasjiska kodkopior i mariskan.. Akad. avh. Uppsala 2001. 168 sidor. A4. Häftad. (#65916)135:-
Hirvensalo, Lauri och Hedlund, Nils, Svensk-finsk ordbok.. Svenska Bokförlaget (Norstedt), Stockholm 1960. xiv,799 sidor. Original klotband. Fint ex. (#202167)200:-
Huss, Leena Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk kontext.. Aa Uppsala 1991. 186 sidor. Häftad. (#31074)150:-
Itkonen, Erkki Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus.. Mit besonderer Berücksichtigung des Inari- und Skoltlappischen. Lautgeschichtliche Untersuchung. Helsinki 1939. 386 pages. Soft covers. Former owners name and address on title-page. (#33326)200:-
Itkonen, Erkki Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus.. Mit besonderer Berücksichtigung des Inari- und Skoltlappischen. Lautgeschichtliche Untersuchung. Helsinki 1939. 386 pages. Soft covers. Former owners name and address on title-page. Pencil underlinings. (#177413)175:-
Itkonen, Erkki Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis.. Helsinki 1960. X, 188 pages. Soft covers. (#65119)200:-
Itkonen, Erkki Struktur und Entwicklung der ostlappischen Quantitätssyteme.. Helsinki 1946. xxii,257 pages. Soft covers. Former owners name and address on front fly-leaf. (#177414)200:-
Itkonen, Terho Proto-Finnic Final Consonants I:1.. Their History in the Finnish Languages with Particular Reference to the Finnish Dialects. Introduction. The History of -k in Finnish. Diss. Helsinki 1964. 288 pp. (#33331)125:-
Johansson, Nore Tornedalsfinska ord ur dialektgeografisk synvinkel.. Akad. avh. Uppsala 1987. 170 sidor. Häftad. (#33285)140:-
Karlsson, Fred Finskans struktur.. Lund 1976. 110 sidor. Häftad. Blyertsunderstr. (#33500)100:-
Karlsson, Fred Finsk grammatik.. Helsingfors 1978. 258 sidor. Häftad. (#33496)150:-
Karlsson, Göran Objektets kasus i nufinskt normalspråk i nekande eller därmed jämförbar sats.. Åbo 1957. 44 pp. Blyertsförstr. (#33358)80:-
Kiviniemi, Eero Perustietoa paikannimistä.. Helsinki 1990. 244 pp. (#33441)135:-
Korhonen, Olavi Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund.. En studie i mellanspråklig ordgeografi och mellanfolklig kulturhistoria. Illustr. Aa Umeå (Upps.) 1982. 240 sidor. Häftad. (#6216)140:-
Kotkatlahti-Grotenfelt, Thyra Lär er finska 1-2.. Tredje upplagan, Helsingfors 1958. 145 + 235 sid0r. Original klotryggsband. 2 sidor med blyertsant. En volym. (#202300)150:-
Kuoljok, Susanna Angéus Nominalavledningar på ahka i lulesamiskan.. Diss. Uppsala 1997. 266 pp. Häftad. Stämpl. (#33388)140:-
Lainio, Jarmo Spoken Finnish in Urban Sweden.. Diss. Uppsala 1989. 398 pages. Soft covers. Uppsal Multiethic Papers 15. (#33072)175:-
Lakó, György & Fehér, József (red.) Svensk-ungersk ordbok. Svéd-Magyar szótár.. Budapest 1972. xxiv, 1022 sidor. Original klotband. Bibliotekksstämplar. (#202320)200:-
Lapponica et Uralica.. 100 Jahre finnisch-ugrischer Unterricht an der Universität Uppsala. Vorträge am Jubiläumssymposium 20.-23. April 1994. Herausg. von Lars-Gunnar Larsson. Upps. 1996. 413 pages. Softcover. (#73041)200:-
Larsson, Lars-Gunnar Studier i de Östersjöfinska språkens partitivbruk.. Diss. Uppsala 1981. 242 sidor. Häftad. (#33024)135:-
Lavotha, Ödön Studien zu dem ungarischen Potentialsuffix hat/het.. Diss. Uppsala 1967. 232 pp. (#33044)140:-
Lavotha, Ödön Studien zu dem ungarischen Potentialsuffix hat/het.. Uppsala 1967. 232 pages. Soft covers. (#63713)150:-
Lazar, Oscar The Formation of Abstract Nouns in the Uralic Languages.. Diss. Uppsala 1975. 334 pages. Softcover. (#44594)170:-
Lehtisalo, T. Über die primären ururalischen Ableitungssuffixe.. Helsinki 1936. 399 pages. Soft covers. Fine copy. (#181696)200:-
Lehto, Manja Irmeli Ingrian Finnish: Dialect Preservation and Change.. Diss. Uppsala 1996. 194 pages. Softcover. (#33055)150:-
Lelkes, István, Manuel de Hongrois. Második Kiadás.. Budapest 1979. 833 pages Original hard covers. Stained in outer margin. (#202593)150:-
Lif, Vera Ingermanländares namnskick under 1900-talet.. Kontinuitet och förändring. Upps. 2004. 293 sidor. Häftad. (#96065)150:-
Lindahl, Eric & Öhrling, Johan Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabulorum Sveco-Latina et Indice Svecano Lapponico; .... Praefatione latino-svecana ... Johan Ihre. Stockholm 1780. (2), LXXX, 584, (2), 585-716 pages. 4:o. Uncut in original hard covers. Slightly foxed. Former owners? stamp on title-page. Kept in cloth box. (#204178)5000:- (bild)
Lotz - Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973).. Föredrag hållna vid minnessymposiet den 27 september 1983 vid Stockholms universitet. Ed. Bo Wickman. Sth 1985. 122 pp. (#32987)125:-
Lundgren, Ulla Predikativadverbialet och dess numeruskongruens i finskan.. Aa. Sthlm 1992. 194 sidor. (#46434)115:-
Lyydiläisiä tekstejä II.. Kerännyt, kääntänyt ja julkaissut Pertti Virtaranta. Illustr. H-fors 1963. 419 pages. Softcover. Lüdische Texte II. (#75666)150:-
Lyydiläisiä tekstejä III.. Kerännyt, kääntänyt ja julkaissut Pertti Virtaranta. Illustr. H-fors 1964. 402 pages. Softcover. Lüdische Texte III. (#86643)150:-
Lönnqvist, Elias Suomenkieli kaikkien kulttuurikielten avaimena.. Toinen painos. Houpalahti 1931. 78 pages. Softcover. (#75144)125:-
Lönnrot, Elias (praeses) Periculum syntaxin latinam Fennice proponendi. Akad. avh. Respondent Joh. Ganr. Geitlin. Helsingfors 1860. (2),lii,70 sidor. Tagen ur band. (#180826)145:-
Magga, Ole Henrik Giellaoahppa.. Jietna-, hápme- ja cealkkaoahppa oanehaccat cilgejuvvon. Sámi instituhtta 1980. 89 sidor A4. Häftad. Bläckanteckningar av Nils-Erik Hansegård. Diedut Nr. 3 (#175363)150:-
Magga, Ole Henrik Oanehis cealkka-oahppa.. Sámi instituhtta 1980? 37 sidor A4. Stencil. Ringhäftad. Namn och adress på förra ägaren. (#175362)100:-
Mark, Julius Die Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen I.. Helsinki 1925. xvi,279 pages. Soft covers. Back cover loose. Only I. Hälfte. (#204085)150:-
Martins, Eva Studien zur Frage der linguistischen Interferenz.. Lehnprägingen in der Sprache von Franz von Kazinczy (1759-1831). Diss. Uppsala 1970. 374 pp. (#33098)140:-
Meri, Arvo Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet I.. Entisten Laitilan, Lapin ja Uudenkirkon pitäjien alue. Helsinki 1943. 224 pages + folding map. Softcover. (#98890)150:-
Meyer, E.A. & Gombocz, Z. Zur Phonetik der ungarischen Sprache.. Upsala 1909. 66 pages. Soft covers. (#49803)160:-
Mordwinische Volksdichtung IV.. Gesammelt von H. Paasonen. Herausgegeben und übersetzt von Paavo Ravila. Helsinki 1947. VIII, 899 pages. Softcover. (#127971)300:-
Nemvalts, Peep Case Marking of Subject Phrases in Modern Standard Estonian.. Diss. Uppsala 1996. 151 pp. Softcover. (#33614)140:-
Nesser, Anne "Se oli kurja käya koulusa".. Bruket av inre och yttre lokalkasus i sverigefinska skolbarns språk. Aa Uppsala 1986. 160 sid. (#33854)125:-
Neumann, M. Eesti-Saksa Sõnaraamat.. Estnisch-Deutsches Wörterbuch. Zweite vermehrte Auflage. Tallin 1923. xii, 276 pages. Cloth. (#98888)170:-
Nielsen, Konrad Lærebok i lappisk I-III.. I. Grammatik. II. Tekster. III. Glossar. Oslo 1926-29. Original klotband. 3 volymer. (#24739)800:-
Ojajärvi, Aulis Sijojen merkitystehtävistä itä-karjalan maaselän murteissa.. Nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi ja partitiivi. Vertaileva funktio-opillinen tutkimus. Helsinki 1950. 174 pp. (#33890)125:-
Pirak, Anta Jåhttee saamee viessoom.. Upptecknat och försett med inledning av H. Grundström samt fonetiskt upptecknat språkprov av B. Collinder. Upps. 1937. XX, 192 sidor. Häftad. (#51457)275:-
Raag, Raimo Lexical Characteristics in Swedish Estonian.. Diss. Uppsala 1982. 148 pages. Soft covers. (#44592)145:-
Raag, Virve The Effects of Planned Change in Estonian Morphology.. Diss. Uppsala 1998. 156 pp. Softcover. (#34482)140:-
Ravila, Paavo Ruijanlappalaisia kielennäytteitä Petsamosta ja Etelä-Varangista.. Helsinki 1931. 215 pages. With Nils-Erik Hansegårds notes and his name and adress on title-page. (#183417)200:-
Roos, Aarand Morfologiska tendenser vid språklig interferens med estniska som bas.. Akad. avh. Uppsala (Lund) 1980. 207 sidor. Häftad. (#57941)145:-
Ruong, Israel Lappische Verbalableitung dargestellt auf Grundlage des Pitelappischen.. Diss. Upps. 1943. IX, 303 pages. Softcover. (#19551)250:-
Saareste, Andrus Petit atlas des parlers Estoniens.. Väike Eesti murdeatlas. Uppsala 1955. 108 pages. 4:o. Softcover. Stamped. (#45975)200:-
Sahlman-Karlsson, Siiri Specimens of American Finnish.. A Field Study of Linguistic Behavior. Umeå 1976. 136 pages. Soft covers. (#34574)140:-
Siro, Paavo Puhumista merkitsevät verbit itämerensuomalaisissa kielissä.. Ilmausyhteyksiin pohjautuva merkitysopillinen tutkimuskoe. Helsinki 1949. 186 pp. (#34772)150:-
Sköld - Wortstudien.. Festschrift Tryggve Sköld zum 70. Geburtstag am 2. November 1992. Umeå 1992. 248 pages. Soft covers. (#25037)125:-
Sköld, Tryggve Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen I.. Einleitende Kapitel, anlautender Konsonantismus, Vokalismus der ersten Silbe (all publ.) Diss. Uppsala 1961. 222 pages. Softcover. (#34573)135:-
Sköld, Tryggve Einige germanische Lehnwörter im lappischen und finnischen.. Upps 1960. 78 pages. Softcover. (#26293)100:-
Språk och samhälle 2.. Språket i Tornedalen. Red. Bengt Loman. Lund 1974. 231 sidor. Häftad. (#114938)140:-
Stockfleth, Nils Vibe, Norsk-lappisk ordbog. Christiania 1852. iii-iv,892 sidor. Enkelt skinnryggsband. Titelbladet saknas samt ett blad loss. (#202317)2000:-
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen Symposiumi.. Petroskoissa 26.-27.3. 1974. (Editors) Pertti Virtaranta ja Esko Koivusalo (toim.) Helsinki 1975. 243 pages. Soft covers. Former owner's stamp. (#157921)150:-
Söderman, Tiia Lexical Characteristics of the Estonian North Eastern Coastal Dialect.. Diss. Uppsala 1996. 184 pp. Softcover. (#34566)140:-
Tandefelt, Marika Mellan två språk.. En fallstudie om språkbevarande och språkbyte i Finland. Aa Upps. 1988. 288 sidor. Häftad. (#5626)120:-
Teräsvuori, Olla Oljamissa käynti.. Runontutkimus. Helsinki 1954. 304 pp. (#34070)140:-
Tikka, Toivo Vepsän suffiksoituneet postpositiot.. Kieleopillisiin sijoihin liittyvä suffiksoituminen.Diss. Uppsala 1992. 208 pp. (#34028)140:-
Torstensson, Eivor Nylund De finska sjönamnen i Korpilombolo socken.. Aa Upps. 1973. 111 sidor. Häftad. (#6382)120:-
Uibopuu, Valev Similarkomparative Konstruktionen im Finnischen und Estnischen.. Insbesondere in der modernen Schriftsprache. Syntaktisch-stilistische Untersuchungen. Diss. Lund 1970. 240 pages. Soft covers. (#57908)150:-
Wahlberg, Erik Finska ortnamn i norra Sverige.. Förberedande studier med introduktion till utforskningen av ortnamnen i Torne älvdal med angränsande områden. Aa Upps. 1963. 282 sidor. Häftad. Tornedalica 2. (#24874)125:-
Wande - Från Pohjolas pörten till kognitiv kontakt.. Vänskrift till Erling Wande den 9 maj 1990. Red. I. Almqvist m.fl. Sthlm 1990. 261 sidor. Förstrykningar med blyerts och bläck. (#63717)120:-
Vapaasalo, Sakari Tornedalsfinska ord i finskspråkig litteratur.. Tornedalica 1990. 189 sidor. Häftad. Föregående ägares namn och adress. (#182520)120:-
Wickman - Fenno-Ugrica Suecana 5.. In honorem Bo Wickman 7 september 1982. Upps. 1982. 418 pages. Soft covers. (#34371)140:-
Wickman, Bo Valda skrifter.. Selected Writings. Uppsala 1997. 254 pages. Softcover. Articles in German and English. (#34344)140:-
Wickmann, Yrjö Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem Abriss.. Helsingfors 1923. viii,134 pages. Soft covers. Covers damaged. (#203746)150:-
Wiklund, K.B. De lapska och finska ortnamnen vid Kiruna och Torneträsk.. Förtecknade och förklarade. Uppsala 1910. 82 sidor. Häftad. (#24729)200:-
Wiklund, K.B. De uraliska folken och språken.. Föredrag Uppsala 1915. 18 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Le Monde Oriental. (#202507)135:-
Wiklund, K.B. Entwurf einer urlappischen Lautlehre I.. Einleitung, Quantitätsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale (all publ.). Diss. Helsinki 1896. 316 pages. Cloth. Underlinings with pencil and red-pencil. (#53654)250:-
Wiklund, K.B. Entwurf einer urlappischen Lautlehre I.. Einleitung, Quantitätsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale (all publ.). Diss. Helsinki 1896. 316 pages. In amateur half leather binding (#41237)250:-
Wiklund, K.B. Entwurf einer urlappischen Lautlehre I.. Einleitung, Quantitätsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale (all publ.). Diss. Helsinki 1896. 316 pages. Soft covers. (#24775)250:-
Wiklund, K.B. Lappische Studien I-III. Uppsala 1927. 75 pages. Soft cover, back cover loose. Inscribed by Wiklund to Axel Kock. Nils-Erik Hansegårds name-stamp. (#187207)150:-
Wiklund, K.B. Lappische Studien I-III. Uppsala 1927. 75 pages. Soft covers, very fine. (#204254)150:-
Wiklund, K.B. Lärobok i lapska språket.. Andra reviderade upplagan. Uppsala 1915. IV, 314 sidor. Med främre omslag i senare klotband. (#202359)30:-
Wiklund, K.B. Lärobok i lapska språket.. Uppsala 1901. IV, 280 sidor. Häftad. Något nötta omslag och rygg. (#189375)200:-
Winsa, Birger Östligt eller västligt?. Det äldsta ordförrådet i gällivarefinskan och tornedalsfinskan. Akad. avh. Sthlm 1991. 266 sidor + kartor. (#46458)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page