Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Almqvist, Bo Norrön niddiktning 1.. Traditionshistoriska studier i versmagi. Nid mot furstar. Aa Upps. 1965. 260 sidor. Häftad. (#5697)165:-
Almqvist, Bo Norrön niddiktning 2:1-2.. Traditionshistoriska studier i versmagi. Nid mot missionärer. Senmedeltida nidtraditioner. Sthlm 1974. 201 sidor. Häftad. (#5706)165:-
Branston, Brian Gods of the North.. Illustr. London 1955. 318 pages + plates. Original cloth in dustjacket. (#103827)200:-
Brate, Erik Nyare forskning i nordisk mytologi.. Sthlm 1907. 30 sidor. Häftad. Nött rygg. (#43672)90:-
Bæksted, Anders Guder og helte i norden.. Med tegninger af Palle Bregnhøi. Politikens forlag 1963. 356 sidor. Original pappband. (#102990)110:-
Bæksted, Anders Guder og helte i norden.. Med tegninger af Palle Bregnhøi. Politikens forlag 1965. 356 sidor. Original pappband. (#137100)110:-
Bæksted, Anders Nordiska gudar och hjältar.. Illustrerad. Sthlm 1990. 430 sidor. Original pappband. (#9521)100:-
Cotterell, Arthur Norse Mythology.. The myths and legends of the Nordic gods. Illustrated. Ultimate Editions, London 1997. 96 pages. 4:o. 30x24 cm. Original hard covers in dust jacket. (#189190)140:-
Davidson, H. Ellis Gods and Myths of Northern Europe.. Penguin 1979. 256 pages. Paperback. (#28362)100:-
Davidson, H. Ellis Nordens gudar och myter.. Sth 1966. 240 sidor. Pocket. (#28364)100:-
Ejerfeldt, Lennart Germansk religion.. Särtryck ur Illusreret Religionshistorie, Kbhvn 1968. 57 sidor. Häftad. Dedikation. (#200477)100:-
Elgqvist, Eric Studier rörande Njordkultens spridning bland de nordiska folken.. Illustr. Lund 1952. 181 sid. Häftad. (#71982)150:-
Envall, Petrus Gudastolpen.. Rod och råd. En studie i fornnordisk språk- och religionshistoria. Illustr. Sth 1969. 289 sidor. Häftad. (#11569)125:-
Grønbech, Vilhelm Nordiska myter.. Bildval och bildtexter av Maj Odelberg. Illustr. Sth 1982. 153 sidor. Häftad. (#72013)120:-
Grønbech, Vilhelm Nordiska myter och sagor.. Med kulturhistorisk inledning. Sth 1926. 256 sidor. Häftad. (#27049)140:-
Hansen, Martin A. Orm og Tyr.. Med træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen. Kbhvn 1967. 390 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#173498)250:-
Hauge, Hans-Egil Levande begravd eller bränd i nordisk folkmedicin.. En studie i offer och magi. Stockholm 1965. 166 sidor. Häftad. (#11522)200:-
Helm, Karl Altgermanische Religionsgeschichte I- II:1-2.. I. Die vorgeschichtliche Zeit. Vorrömische und römische Zeit..Die nachrömische Zeit. 1: Die Ostgermanen. 2: Die Westgermanen. Heidelberg 1913-53. x,411 + 76; 292 pages. Vol. 1 in original cloth,, slightly worn. II:1-2 in soft covers, very fine. (#202090)300:-
Hultkrantz, Åke Vem är vem i nordisk mytologi?. Gestalter och äventyr i Eddans gudavärld. Illustr. Sthlm 2001. 112 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#64683)145:-
Höckert, Robert Voluspá och vanakulten I.. Akad. avh Uppsala 1926. 118 sidor. Häftad. En andra del utkom 1930. (#172081)150:-
Jessen, E. Kort nordisk gudelære og oversættelse af vedkommende dele af Eddaerne.. Kbhvn 1867. 128 sidor. Halvklotband. (#82963)175:-
Johansson, Amelie Om guden Tor hos de förkristna nordborna. En studie av Torgestalten utifrån tre fornnordiska myter.. Uppsats i religionshistoria vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet vt 1985. 104 sidor. A4. Häftad. (#202099)150:-
Johansson, Gust De norröna trosartiklarna.. Göteborg 1968. 79 sidor. Klotband. Tillskrift. (#101385)100:-
Keyser, Nordmaendenes Religionsforfatning i hedendommen.. Cristiania 1847. (6),177 sidor. Klotryggsband. Ägarstämpel. Lagerfläckar. (#181665)300:-
Lid, Nils Jolesveinar og grøderikdomsgudar.. Illustrerad. Oslo 1933. 173 sidor. Häftad. Tagen ur band. Ej omslag. (#189826)200:-
Lindquist, Ivar Die Urgestalt der Havamal.. Ein Versuch zur bestimmung auf synthetischem Wege. Lund 1956. 272 pages. Softcover. (#5868)225:-
Ljungberg, Helge Den nordiska religionen och kristendomen.. Studier över det nordiska religionsskiftet under vikingatiden. Aa Uppsala 1938. vi, 344 sidor. Häftad. (#27076)275:-
Ljungberg, Helge Den nordiska religionen och kristendomen.. Studier över det nordiska religionsskiftet under vikingatiden. Aa Uppsala 1938. vi, 344 sidor. Häftad. Ryggen lagad i överkant. Några få blyertsunderstrykningar. (#164080)185:-
Ljungberg, Helge Tor I.. Undersökningar i indoeuropeisk och nordisk religionshistoria (allt som utkom). Den nordiske åskguden och besläktade indoeuropeiska gudar. Den nordiske åskguden i bild och myt. Illustr. Upps. 1947. 251 sidor. Häftad. (#28024)190:-
Lundberg, Oskar & Sperber, Hans Härnevi.. Illustr. Upps. 1912. 50 sidor. Häftad. (#19913)80:-
Lundgren, Magnus Fredrik Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverge.. Tillsammans med Samme: Spår af hednisk tro och kult i fornsvenska personnamn. Göteborg 1878 och 1880. 86 + 68 sidor. I ett enkelt klotryggsband. (#202134)250:-
Magnusson, Magnus Viking.. Hammer of the North. Photographs by Werner Forman. New York 1979. 128 pages. 4:o. Hardcover in dustjacket. First edition titled "Hammer of the North". (#59153)235:-
Nordisk kultur XXVI Religionshistoria.. Utg. av Nils Lid. Sth 1942. 163 pp. Häftad. Främre omslag nästan loss. (#75783)200:-
Nordisk kultur XXVI Religionshistoria.. Utg. av Nils Lid. Sth 1942. 163 sidor. Häftad. (#11599)250:-
Nordisk kultur XXVI Religionshistoria.. Utg. av Nils Lid. Sth 1942. 163 sidor. Pappband. (#80654)300:-
Norrøne Gudesagn.. Utgitt ved Reidar H. Christiansen. Oslo 1946. 147 sidor. Dekorerat originalklotband med skyddsomslag. (#92598)150:-
Ohlmarks, Åke Gravskeppet.. Studier i förhistorisk nordisk religionshistoria. Sth 1946. 236 pp. + 2 kartor. Lite solkiga omslag samt lite blyertsunderstr. (#47918)190:-
Ohlmarks, Åke Gravskeppet.. Studier i förhistorisk nordisk religionshistoria. Sth 1946. 236 sidor + 2 kartor. Häftad. (#11485)210:-
Ohlmarks, Åke Gudatro i nordisk forntid.. Illustrerad. Stockholm 1970. 102 sidor. Häftad. (#32081)120:-
Ohlmarks, Åke Heimdalls Horn und Odins Auge 1:I-II.. Heimdallr und das Horn (all issued). Illustr. Diss. Lund 1937. 399 pp. Softcover. (#72346)325:-
Ohlmarks, Åke Svenskarnas tro genom årtusendena I-V. I: Hedendomen. II: Missionstid och katolsk tid. III.Reformationsverket och den svenska reformationskyrkan. IV.Artonhundratalet. V. Tiden 1900-1950. Illustrerad. Sthlm 1947-54. 459; 611 + 542 + 433 + sidor. Del 1-2 (allt som publicerades) i något nötta original halvfranska band. del 3, till största delen tryckt (men aldrig publicerat) och med tillägg i brutet korrektur och understrykningar av Ohlmarks. Del 4-5 föreligger i uppklistrat brutet korrektur. Del 3-5 i 3 rexinband. Från Ohlmarks efterlämnade bibliotek. (#189223)1000:-
Ohlmarks, Åke Vårt nordiska arv.. Från 10.000 f.Kr till medeltidens början. Illustr. Sth 1979. 264 sidor. 4:o. Dekorerat, imiterat skinnband. (#27083)300:-
Ozaki, Kazuhiko (Grundstrukturen af kosmologi i nordisk mytologi.). (Om at dechifrere Völuspás hemmeligheder.) Printed in Japan 1989(?). XXXVI, 542 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. På japanska. (#144206)175:-
Rooth, Anna Birgitta Loki in Scandinavian Mythology.. Lund 1961. XV, 267 pages. Softcover. Inscribed to Åke Hultcrantz. (#11619)385:-
Rostvik, Allan Har och Harg.. Illustr. Aa Upps. 1967. 175 + 15 sidor. Häftad. (#6313)110:-
Schön, Ebbe Asa-Tors hammare.. Gudar och jättar i tro och tradition. Illustrerad. Sthlm 2008. 265 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#177082)180:-
Serner, Arvid On "Dyss" Burial and Beliefs about the Dead during the Stone Age.. With Special Regard to South Scandinavia. An Archaeological and Historico-Religious Research. Diss. Lund 1938. 252 pages + figures. Soft covers. (#107217)275:-
Snorre Sturlasson Edda.. Översättning och inledning av Björn Collinder. Sth 1970. 151 sidor. Original pappband. (#55223)120:-
Vikström, Per Gudarnas platser.. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. Illustr. Akademisk avhandling, Uppsala 2001. 482 sidor. Häftad. Enstaka blyertsunderstrykningar. (#112987)250:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page