Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Almqvist, Johansson och Simonsson Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria.. Illustrerad. Averiges arkitektmuseum och Nordiska museet 1979. 108 sidor. Häftad. (#217555)100:-
Andersson, Bo Relationer och omvärldar.. Studier kring organiserade arbetar- och nykterhetsintressen i 1880-talets folkrörelsesamhälle - särskilt Stockholms. Gbg 1982. 408 sidor. Häftad. (#2528)145:-
Andersson, Bo m.fl. Om folkbildning och demokrati.. Sthlm 1978. 102 sidor. Häftad. Folkbildning och samhälle 2. (#175509)100:-
Andræ - Med eller mot strömmen.. En antologi om svenska folkrörelser. Till Carl Göran Andræ. Sth 1980. 192 sidor. Häftad. (#2538)125:-
Bergman, J. Den svenska nykterhetsrörelsens historia.. En översikt. Illustrerad. Stockholm 1918. 302 sidor. Häftad. Något nött f.d. biblioteksbok. (#152645)150:-
Bergman, J. Den svenska nykterhetsrörelsens historia.. En översikt. Illustrerad. Stockholm 1918. 302 sidor. Häftad. Något nött främre omslag. (#187407)150:-
Bergman, J. Den svenska nykterhetsrörelsens historia.. En översikt. Illustrerad. Stockholm 1918. 302 sidor. Original klotband. Fint ex. (#184879)200:-
Blom, K. Arne, Erlandsson, Carl-Eric & Mårtensson, Jan När idrotten kom till Lund.. Illustrerad. Lund 1991. 96 sidor. Häftad. (#117936)100:-
Carlsson, Sten Folkrörelserna i Halland.. Särtryck ur Hallands historia II. Sid 875-955. Häftad. (#58341)100:-
En frihetskamp genom seklerna.. En bokfilm om den svenska nykterhetsrörelsens historia. Sthlm 1958. 540 sidor. Stort format. Original klotband. Den svenska nykterhetsrörelsens historia. (#2708)250:-
Gjöres, Axel Robert Owen och kooperationens uppkomst.. Illustrerad. Stockholm 1932. 236 sidor. Förlagets dekorerade klotband. (#200921)165:-
Gjöres, Axel Robert Owen och kooperationens uppkomst.. Illustrerad. Stockholm 1932. 236 sidor. Förlagets dekorerade klotband. Stämpel. (#218189)150:-
Gjöres, Axel Robert Owen och kooperationens uppkomst.. Stockholm 1932. Illustrerad. 236 sidor + planscher. Skinnband. Solblekt rygg. (#221185)170:-
Gjöres, Axel Stormår.. En folkrörelse växer fram. Illustr. Sth 1963. 400 pp. Häftad. Blyertsunderstr. Om Kooperativa förbundet. (#9548)70:-
Hedenskog, Sven Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Illustr. Aa Upps. 1973. 228 pp. Pappband. Stämpl. (#881)145:-
Hedenskog, Sven Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Illustr. Aa Upps. 1973. 228 sidor. Häftad. (#2233)150:-
Hedenskog, Sven Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Illustr. Aa Upps. 1973. 228 sidor. Interfolierad. Häftad. (#14699)125:-
Hultgren, Inger Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess.. Fredrika-Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och Samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975. Aa Umeå 1982. 240 sidor. Häftad. (#2876)150:-
Johansson, Erland Väckelserörelsen och samhället.. En historisk studie av Karlskoga 1875-1900. Aa Göteborg 1984. 256 pp. (#2916)125:-
Johansson, Inge För folket och genom folket. Om idéer och utvecklingslinjer i studieförbundens verksamhet.. Illustrerad. Stockholm 1985. 304 sidor. Häftad. Signerad av författaren. Namnteckning. (#219404)135:-
Johansson, Inge För folket och genom folket. Om idéer och utvecklingslinjer i studieförbundens verksamhet.. Illustrerad. Stockholm 1985. 304 sidor. Häftad. Stämpel och liten lapp klistrad på ryggen. (#35337)125:-
Kooperation och kultur.. Illustrerad. Stockholm 1952. 181 sidor. Förlagets pappband. Stämpel. Denna bok tillägnas Harald Elldin. (#217360)140:-
Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser.. Red. Stig Westerdahl, Katarina Friberg, Tom Johnstad. Sthlm 2001. 256 sidor. Häftad. Kooperativ årsbok 2001. (#127421)110:-
Kumm, Elfred Samköp för hundra år sedan.. Robert von Kræmer och den svenska kooperationens uppkomst. Illustr. Sth 1950. 184 pp. Inb. (#9556)70:-
Kylebäck, Hugo Konsumentkooperation i strukturomvandling 1.. 1946-1960. Göteborg 1983. 296 sidor. Originalklotband. Dedikation. (#9554)145:-
Kylebäck, Hugo Konsument- och Lantbrukskooperation i Sverige.. Utveckling, samarbets- och konkurrensförhållanden före andra världskriget. Göteborg 1979. 278 sidor. Häftad. (#2962)105:-
Kämpe, Alfred Carl Hurtig och hickmaniterna.. Sth 1930. 464 pp. (#4724)125:-
Kämpe, Alfred Carl Hurtig och hickmaniterna.. Sth 1930. 464 pp. Hfrbd. (#2932)160:-
Leander, Sigfrid Folkbildningens födelse.. Anton Nyström och Stockholms arbetareinstitut 1880-1980. Nordiska museet 1980. 174 sidor. Häftad. Svenskt liv och arbete 32. (#170750)110:-
Leander, Sigfrid Folkbildning och folkföreläsningar.. Ur en folkbildares tänkebok. Folkbildningsstudier och föreläsningshistoria 1800-1975. Sthlm 1978. 522 sidor. Original pappband. (#147920)170:-
Lindroth, Jan Från "sportfåneri" till massidrott. Den svenska idrottsrärelsens utveckling 1869-1939.. Stockholm 1988. 154 sidor. Häftad. Dedikation. (#206961)130:-
Lindroth, Jan Idrottens väg till folkrörelse.. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915. Aa Upps. 1974. 401 sidor. Häftad. (#9551)165:-
Lindroth, Jan När idrotten blev folkrörelse,. Stockholm 1975. 200 sidor. Limhäftad. Lite bläckförstrykningar. (#2989)100:-
Lundkvist, Sven Politik, nykterhet och reformer.. En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920. Upps. 1974. 408 sidor. Häftad. (#9546)145:-
Petersson, Oskar Goodtemplarordens i Sverige historia.. Illustrerad. Sthlm 1903. 354 sidor. Original klotband. (#3117)150:-
Rundbäck, Abraham Avhandling om konsumtionsföreningar. tillägnad rikets hushållningssällskaper. Nytryck efter originalupplagan 1869 med inledning av Axel Gjöres. Sthlm 1929. 134 sidor. Inbunden. Biblioteksex. (#54461)150:-
Rydbeck, Kerstin Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1995. 408 sidor. Häftad. Dedikation. (#25817)140:-
Sandahl, H. Försakelsebegreppet hos Peter Wieselgren.. Till belysning av den svenska nykterhetsrörelsens genombrott. Aa Lund 1946. VIII, 327 sidor. Häftad. (#72354)125:-
Stenius, Henrik Frivilligt Jämlikt Samfällt.. Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott. Aa H-fors 1987. 389 sidor. Inbunden. (#35833)160:-
Svärd, Björn Väckelsen i lokalsamhället.. Individ, förening, församling i Kumla 1865-1905. Aa Upps. 1987. 280 sidor inklusive figurer. Häftad. (#11606)165:-
Synliga & osynliga vinster.. Sociala bokslut och kooperativ effektivitet. Red. Peder Aléx, Katarina Grut m.fl. Sthlm 1998. 223 sidor. Förlagsband. Kooperativ årsbok 1998. (#127424)125:-
Thörnberg, E.H. Folkrörelser och samhällsliv i Sverige.. Stockholm 1943. 306 sidor. Original klotband. (#9553)150:-
Unga tankar.. Tidning för Sveriges godtemplarungdom och svensk ungdomsrörelse. Årgång 26, 1931. Stort format. Halvklotband. (#157039)100:-
Unga tankar.. Tidning för Sveriges godtemplarungdom och svensk ungdomsrörelse. Årgång X, 1915. 176 + 18 sidor. Stort format. Halvklotband. (#157036)150:-
Unga tankar.. Tidning för Sveriges godtemplarungdom och svensk ungdomsrörelse. Årgång XI, 1916. 166 sidor. Stort format. Halvklotband. (#157037)150:-
Westin, Gunnar m.fl. (red,) Svenska folkrörelser II. Missionssällskap, Svenska kyrkans frivilliga arbete, Frikyrkosamfund.. Illustrerad. Stockholm 1937. 1096 sidor. 4:o. Halvfranskt band. (#39641)350:-
Westin Silverstolpe, Gunnar En krönikebok. Den svenska konsumentkooperationens väg.. Illustrerad. Stockholm 1944. 246 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#199476)160:-
Yttergren, Leif Täflan är lifvet.. Idrottens organisering och sportifiering 1860-1898. Illustr. Aa Sthlm 1996. 252 sidor. Original pappband. (#69895)225:-
Åberg, Ingrid Förening och politik.. Folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet. Aa Upps. 1975. 163 sidor inklusive karta. Häftad. (#3390)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page