Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlberg, Märta Presensparticipet i fornsvenskan.. En syntaktisk studie. Aa Lund 1942. 258 sidor. Häftad. Några blyertsunderstr. (#5701)150:-
Ahlbäck, Olav Jöns Buddes språk och landsmansskap.. U.o.o.å. 148 pp. + planscher. (Särtr. ur Studier i nordisk filologi bd 40-41.) (#5699)75:-
Ahlström, Axel Våra medeltidslagar.. Studier i fornsvensk stilistik och prosarytmik. Akad. avh. Lund 1912. 242 sidor. Häftad. (#172129)150:-
Ahlström, Axel Våra medeltidslagar.. Studier i fornsvensk stilistik och prosarytmik. Akad. avh. Lund 1912. 242 sidor. Häftad. Dedikation. (#5702)160:-
Andersen, Merete Gert Katalog over AM accessoria 7. De latinske fragmenter.. Hafniae (Köpenhamn) 2008. xxviii,160 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana Vol. XLVI. (#200735)150:-
Andersson, Ingvar Minne av Erikskrönikans författare.. Sthlm 1958. 173 sidor. Häftad. Blanka omslag. Svenska akademien minnesskrifter. Utgavs senare under titeln Erikskrönikans författare. (#52374)100:-
Andersson, Roger Postillor och predikan.. En medeltida texttradition i filologisk och funktionell belysning. Illustr. Aa Upps. 1993. 271 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 1. (#10097)120:-
Anne Holtsmark. En tale mot biskopene. En sproglig-historisk undersøkelse.. Oslo 1931. 66 sidor + 15 planscher. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#190885)170:-
Annerholm, Hjalmar Studier över de inkoativa verben på na(n) i gotiskan och de nordiska språken.. Aa Lund (Sth) 1956. XVIII, 244 sidor. Häftad. (#5708)125:-
Baetke, Walter Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur.. Band I. A-L. Berlin 1965. xii,398 pages. Soft covers. (#181834)250:-
Bandle, Oskar Die Sprache der Guðbrandsbiblia.. Orthographie und Laute Formen. Hafniae (Copenhagen) 1956. XVIII, 506 pages. Soft covers. Bibliotheca arnamagnaeana XVII. (#5712)250:-
Belfrage, Åke Gustaf Leonard Om verbet i Vestgötamålet.. Akad. avh. Lund 1871. (4), 52 sidor + Rättelser och tillägg. Häftad. Stämpel. Några blad knögliga. (#68570)110:-
Bengtson, Arne Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet.. En filologisk författarbestämning och ett bidrag till kännedom om det senmedeltida vadstenaspråket. Aa Lund 1947. 273 sidor + planscher. Häftad. (#5714)145:-
Bibliotheca Arnamagnaeana XXV:2: Opuscula II:2.. Hafniae (Copenhagen 1977. (8),292 sidor. Häftad. (#191821)160:-
Björkman, Erik Smålandslagens ljudlära.. Sthlm 1896. 65 sidor. Inbunden. Stämpl. (#23342)100:-
Björling, Carl G.E. Vår äldsta lagkommentar.. I (allt som utkom). Lund 1896. (2),31 sidor. 4:o. Häftad. Nött rygg, omslagen loss. Dedikation till Harald Hjärne. (#179782)150:-
Brate, Erik Äldre Vestmannalagens ljudlära.. Upps. 1887. 108 pp. Häftad. (#5720)85:-
Brate, Erik Äldre Vestmannalagens ljudlära.. Upps. 1887. 108 pp. Häftad. Fuktskadad. (#23042)60:-
Brate, Erik Äldre Vestmannalagens ljudlära.. Upps. 1887. 108 pp. Inbunden. (#23043)120:-
Brylla, Eva Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan.. Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material. Aa Upps. 1987. 224 sidor. Häftad. (#4946)125:-
Brøndum-Nielsen, Johs. Gammeldansk grammatik i sproghistorisk fremstilling III.. Substantivernes deklination. Kbhvn 1935. 312 sidor. Blått klotband. (#29266)200:-
Brøndum-Nielsen, Johs. Om rimkrønikens sprogform og tilblivelse.. Kbhvn 1930. 98 pp. Lös inlaga. Stämpl. (#23479)100:-
Bugge - Uppsalastudier. tillegnade Sophus Bugge på hans 60-åra födelsedag. Uppsala 1892. 236 pp. Nött rygg, bör bindas. (#25142)105:-
Bååth, A.U. Studier öfver kompositionen i några isländska ättsagor.. Akademisk avhandling, Lund 1885. (2),vi,160 sidor. Häftad. Fuktfläck på titelbladet. (#189322)200:-
Bååth, A.U. Studier öfver kompositionen i några isländska ättsagor.. Akademisk avhandling, Lund 1885. (2),vi,160 sidor. Häftad. Fuktfläck på titelbladet. (#188905)200:-
Cederschiöld, Gustaf Om några ställen i Äldre Västgötalagen.. Göteborg 1898. 25 sidor. Häfte. Dedikation. (#183576)125:-
Cederschiöld, Gustaf Rimlista till Eufemiavisorna och Erikskrönikan.. Göteborg 1903. XIV, 276 sidor. Halvlinneband. (#24924)250:-
Celander, Hilding Om övergången av ð>d i fornisländskan och fornnorskan.. Aa Lund 1906. 102 pp. Häftad. (#89354)125:-
Celander, Hilding Om övergången av ð>d i fornisländskan och fornnorskan.. Aa Lund 1906. 102 pp. Häftad. Omslag loss. (#5734)100:-
Danielsson, Tommy Om den isländska släktsagans uppbyggnad.. Aa Upps. 1986. 97 sidor. 4:o. Häftad. (#11983)125:-
Edda eller Skandinawernes Hedniska Gudalära.. Öfwersatt från Danskan efter Nyerup. Andra Upplagan, Stockholm, Nordström 1816. (8),103 sidor. Samtida, något nött skinnryggsband. Blyertskludd på pärmarnas insidor. (#190460)500:-
Ekblom, Richard Rus- et Vareg- dans le noms de lieux de la région de Novgorod.. Uppsala 1915. 68 pages + folding map. Softcover. Stamped. (#31540)140:-
Ekbo, Sven Studier över uppkomsten av supinum i germanska språken.. Med utgångspunkt i fornvästnordiskan. Aa Upps. 1943. 192 sidor. Häftad. (#5751)125:-
Ekbo, Sven Studier över uppkomsten av supinum i germanska språken.. Med utgångspunkt i fornvästnordiskan. Aa Upps. 1943. 192 sidor. Häftad. Lennart Mobergs opponentexemplar, interfolierat och med hans anteckningar. (#186710)160:-
Ellehøj, Svend Studier over den ældste norrøne historieskrivning.. Hafniae (Copenhagen) 1965. 326 sidor + utvikbar tabell. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana XXVI. (#5754)200:-
Envall, Petrus Gudastolpen.. Rod och råd. En studie i fornnordisk språk- och religionshistoria. Illustr. Sth 1969. 289 sidor. Häftad. (#11569)125:-
Erdmann, Axel Om folknamnen Götar och Goter.. Sthlm 1891. 34 sidor. Häftad. Utan omslag. (#175849)100:-
Erdmann, Axel Om folknamnen Götar och Goter.. Sthlm 1891. 34 sidor. Häftad. Utan omslag. (#181854)100:-
Falk, Knut-Olof Dneprforsarnas namn i kejsar Konstantin VII Porfyrogennetos' De administrando imperio.. Illustr. Lund 1951. 304 sidor + karta. Häftad. (#186027)300:-
Fjelstrup, Aug. Gotfred af Ghemens udgaver af Flores og Blanseflor.. Kbhvn 1910. 47 sidor. Häftad. (#198885)100:-
Fornsvensk bibliografi.. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Utarbetad af Robert Geete. Sthlm 1903. XII, 433 sidor. Tillsammans med: Supplement (I) utarbetadt af Robert Geete. Sthlm 1919. xii, 323 sidor. Samt Supplemet II:1-3. Utarbetad av Isak Collijn. Sthlm 1945-48. 433 sidor. Bibliografin + Supplement I inbundna i ett halvklotband, supplemet II i 3 häften. Svenska fornskriftsällskapet. (#121103)750:-
Fornsvensk bibliografi.. Supplement II. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918-1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel utarbetad av Isak Collijn. Upps. 1945-1948. VIII, 433 sidor. 3 häften. Häftena 192, 196 & 199. (#14567)170:-
Fornsvensk bibliografi.. Supplement I. Utarbetad av Robert Geete. Sthlm 1919. XII, 323 sidor. Häftad. Häfte 155. (#14564)295:-
Friis-Jensen, Karsten Saxo Grammaticus as Latin Poet.. Studies in the verse passages of the Gesta Danorum. Dissertation (Kbhvn) Roma 1987. 232 pages 4:o. Soft covers. (#183881)195:-
Geete, Knut Robert Studier rörande Sveriges romantiska medeltidsdiktning I.. Eufemia-visorna. Aa Upsala 1875. 61 sidor. Häftad. (#44710)95:-
Gering, Hugo Glossar zu den Liedern der Edda (Sæmundar Edda).. Paderborn 1907. 229 pages. Original cloth. (#190791)200:-
Grape, Anders Studier över de i fornsvenskan inlånade personnamnen. (Företrädesvis intill 1350) 1. (Allt som utkom). Aa Upps. 1911. 206 sidor. Häftad. (#6149)125:-
Grøtvedt, Per Nyquist Lydverket i Lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350.. Med et tillegg om sørøstnorske diplomer. Oslo 1939. 160 sidor + XI planscher. Häftad. Stämpl. (#5004)275:-
Grøtvedt, Per Nyquist Lydverket i Lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350.. Med et tillegg om sørøstnorske diplomer. Oslo 1939. 160 sidor + XI planscher. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#190879)200:-
Grøtvedt, Per Nyquist Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Filden-området 1350-1450 I.. Nordre og Østre Folden (med Båhuslen). Oslo 1969. 348 sidor. Stämpel. (#46595)170:-
Guðmundur Óláfsson Thesaurus adagiorum.. Linguæ septentrionalis antiquæ et modernæ. Utg. med parallellhänvisningar och register av Gottfrid Kallstenius. Lund 1930. 227 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Utgallrad biblioteksbok i fint skick. (#191805)175:-
Gustafson, Seth Hemming Gadhs språk I-II.. Aa Lund 1950. 172, 134 sidor + 1 plansch. 1 vol. Häftad. (#5013)125:-
Gutenbrunner, Siegfried Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen .. Zugleich eine Einführung in das Urnordische. Heidelberg 1951. xii,172 pages. Original cloth. (#173355)175:-
Hald, Kristian Personnavne i Danmark I.. Oldtiden. Kbh 1971. 123 sidor. Förlagsband. (#6152)120:-
Halldórsson - Grettisfaersla.. Safn ritgerda eftir Ólaf Halldórsson gefid ut á sjötugsafmaeli hans 18. april 1990. Reykjavik 1990. 515 sidor. Original skinnryggsband med skyddsomslag. (#183652)250:-
Hast, Sture Pappershandskrifterna till Harðar saga.. Hafniae (Copenhagen) 1960. (12),202 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana XXIII (#191820)160:-
Helgason - Jón Helgason Bibliografi 1919-1969.. Udarbejd. Agnete Loth. Kbhvn 1969. 72 pp. (#19965)75:-
Hellquist, Elof Det svenska ordförrådets ålder och ursprung I-III.. En översikt. Lund 1929. XV, 1101 sidor. Halvfranskt band. Lite fläckig rygg. (#5434)800:-
Henning, Bengt Didrikskrönikan.. Handskriftsrelationer, översättningsteknik och stildrag. Aa Sth 1970. 308 sidor. Häftad. (#5027)150:-
Henning, Sam. Ericus Nicolais Gerson-översättningar.. Ett bidrag till kännedomen om det senmedeltida Uppsalaspråket. Aa Upps. 1927. 201 pp. (#5798)120:-
Henning, Sam. Ericus Nicolais Gerson-översättningar.. Ett bidrag till kännedomen om det senmedeltida Uppsalaspråket. Aa Upps. 1927. 201 pp. Inb. med bevarade omslag. (#23674)160:-
Hesselman, Bengt Språkformen i mbi eller fem Moseböcker på svenska, tolkade och utlagda vid medlet av 1300-talet.. Upps. 1927. 50 sidor. Häfte. (#5801)75:-
Hesselman, Bengt Språkformen i mbi eller fem Moseböcker på svenska, tolkade och utlagda vid medlet av 1300-Talet.. Upps. 1927. 50 pp. (HVU 24:17.) Främre omslag loss. Blyertsunderstr. (#45608)50:-
Hesselman, Bengt Västnordiska studier 1.. Om brytningen. Upps. 1912. 87 sidor. Häftad. (#5802)80:-
Hesselman, Bengt Västnordiska studier 1-2.. 1: Om brytningen. 2: En nordisk och västgermansk slutljudsregel. Upps. 1912-13. 87 + 72 sid. Inbunden. Stämpl. 1 vol. (#23874)170:-
Hesselman, Bengt Västnordiska studier 1-2.. 1: Om brytningen. 2: En nordisk och västgermansk slutljudsregel. Upps. 1912-13. 87 + 72 sidor. 2 häften (#28827)120:-
Heusler, Andreas Altisländisches Elementarbuch.. 2. Auflage. Heidelberg 1921. XII, 247 pages. Original cloth. Weak hinges and worn spine. (#5804)120:-
Heusler, Andreas Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch.. Briefe aus den Jahren 1890-1940. In Zusammenarbeit mit Oskar Bandle herausgegeben von Klaus Düwel und Heinrich Beck. Basel 1989. 739 pages + portraits. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 18. (#131995)250:-
Hjelmqvist, Theodor Naturskildringarna i den norröna diktningen.. Akademisk afhandling, Sthlm, (Lund), 1891. 218 sidor. Häftad. Stämpel. (#24131)200:-
Hjorth, Poul Lindegård Filologiske studier over Karl Magnus' krønike.. Aa Kbhvn 1965. 336 sidor. Häftad. (#5808)140:-
Hjärne, Erland Fornsvenska lagstadganden I-III.. Upps 1951. 221 sidor. Häftad. (#5806)145:-
Hollmérus, Ragnar Ordskatten i Yngre Västgötalagens lekmannabalkar.. Samlad och ordnad. H-fors 1924. (6), 132 sidor. Häftad. (#178121)145:-
Hollmérus, Ragnar Ordskatten i Yngre Västgötalagens lekmannabalkar.. Samlad och ordnad. H-fors 1924. (6), 132 sidor. Häftad. Nött rygg, inlagan nästan loss. (#25638)100:-
Hollmérus, Ragnar Studier över alliterationen i Eddan.. Aa. H-fors 1936. 184 sidor. Häftad. (#5812)150:-
Holmberg, Axel Studier över ja-verbens nysvenska formutveckling I.. De i fornsvenskan kortstaviga ja-verben (allt som utkom). Aa Lund 1931. 242 pp. Inb. med bevarade omslag. (#5453)165:-
Holmberg, Axel Studier över ja-verbens nysvenska formutveckling I.. De i fornsvenskan kortstaviga ja-verben (allt som utkom). Aa Lund 1931. 242 sidor. Häftad. (#23681)125:-
Holm, Gösta Medeltida stadgespråk.. Lund 1969. 40 sidor. Häftad. (#17896)65:-
Holm, Gösta Om s-passivum i svenskan.. Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan. Aa Lund 1952. 402 sidor + 32 tabeller i ficka. Häftad. (#17983)150:-
Holm, Gösta Om s-passivum i svenskan.. Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan. Aa Lund 1952. 410 sidor + 32 tabeller. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#5447)185:-
Holm, Gösta Uppkomsten av de neutrala verbalabstraktionerna på -ande.. Sthlm 1991. 39 sidor. Häftad. Dedikation från författaren. (#111997)100:-
Holm-Olsen - Festskrift til Ludvig Holm-Olsen. på hans 70-årsdag den 9. juni 1984. Øvre Ervik 1984. 328 pp. Stämpl. (#25039)120:-
Holm-Olsen, Ludvig Håndskriftene av Konungs skuggsjá.. En undersökelse av deres tekstkritiske verdi. Kbhvn 1952. 213 sidor + 2 planscher. Häftad. (#89216)200:-
Holtsmark, Anne En islandsk scholasticus fra det 12. århundre.. Oslo 1936. 121 sidor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#190892)200:-
Housken, Jorunn Stavangerdiplomene før 1330.. Rettskrivning og lydverk. Oslo 1954. 52 sidor. Stämpel. (#46603)120:-
Hultman, O.F. Hälsingelagen och Upplandslagens ärfdabalk i Cod. Ups. B49.. Språkhistorisk undersökning I. Jämte tvänne exkurser: 1. Det nordiska a-omljudet af kort u. 2. Den s.k. u-brytningen (allt som utkom). Aa H-fors 1905-08. VIII, 350 sidor. 4:o. Klotband. Något lös i bindningen. Blyerts. (#57994)290:-
Hægstad, Marius Vestnorske Maalføre Fyre 1350 II:2.. Sudvestlandsk. 2. Indre sudvestlandsk, Faeröymaal. Islandsk. Tridje bolken. Oslo 1942. 176 sidor. Häftad. Tagen ur band. Ej omslag. (#189824)150:-
Hægstad, Marius Vestnorske Maalføre Fyre 1350 II:Tillegg.. Nokre fleire skrifter paa indre sudvestlandsk maal. Oslo 1935. 125 sidor. Häftad. Stämpel. (#181798)200:-
Hægstad, Marius Vestnorske Maalføre Fyre 1350 II:Tillegg.. Nokre fleire skrifter paa indre sudvestlandsk maal. Oslo 1935. 125 sidor. Häftad. Tagen ur band. Ej omslag. (#189840)150:-
Hänninger, Nils Fornskånsk ljudutveckling.. En undersökning av Cod. Am. 28, 8:o och Cod. Holm. B 76. Aa Lund 1917. 300 sidor. Häftad. Stämpel. (#5819)150:-
Iversen, Ragnvald Norrøn Grammatikk.. 5:e upplagan. Oslo 1955. 224 sidor. Häftad. Dedikation (#189049)150:-
Jacobsen, Lis Kvinde og mand.. En sprogstudie fra dansk middelalder. Kbh 1912. 250 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. Blyertsunderstrykningar. (#119442)125:-
Jacoby, Michael wargus, vargr 'Verbrecher' 'Wolf'.. Eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Diss. Upps. 1974. 144 pages. Softcover. (#26704)150:-
Jansson, Sven-Bertil Medeltidens rimkrönikor.. Studier i funktion, stoff, form. Aa Upps. 1971. 236 sidor. Häftad. (#5832)145:-
Jansson, Sven B.F. Sagorna om Vinland I.. Handskrifterna till Erik den rödes saga (allt som utkom). Aa Sth 1945. 292 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#5830)175:-
Jansson, Valter Fornsvenska legendariet.. Handskrifter och språk. Sth 1934. 242 pp + planscher. Inb. Stämpl. (#23662)170:-
Jansson, Valter Fornsvenska legendariet.. Handskrifter och språk. Sth 1934. 242 sidor + planscher. Häftad. (#5053)125:-
Jonsson, Bengt R. Erikskrönikans diktare - ett försök till identifiering.. Uppsala 2010. 321 sidor. Häftad. Svenska Fornskriftsällskapet 94. (#179776)150:-
Josefson, Ingela Die Bezeichnungen für "gross-klein", "lang-kurz" im Altschwedischen.. Diss. Gbg 1976. 120 pages. Soft covers. Marginal pencil-markings. (#115845)135:-
Josefson, Ingela Die Bezeichnung für "gross - klein", "lang - kurz" im Altschwedischen.. Diss. Göteborg 1975. 133 pages. Soft covers. (#140232)150:-
Jörgensen, Jon Gunnar The Lost Vellum Kringla.. Hafnia (Copenhagen) 2007. xxviii,369 pages + table. Soft covers. Bibliotheca arnamagnaeana Vol. XLV. (#200734)175:-
Kabell, Aage Gammelnorsk versstil.. Oslo 1980. 28 pp. (#26161)60:-
Klockhoff, Oskar Studier öfver Þiðreks saga af Bern.. Upsala 1880. 26 sidor. Häftad. (#48296)105:-
Kock, Axel Bidrag till svensk etymologi/Förklaring af fornsvenska lagord.. Två uppsatser. Lund 1880. 28 + 27 sidor. Häftad. (#25158)100:-
Kock, Axel Tydning af gamla svenska ord.. Lund 1881. 36 pp. Häftad. Stämpl. (#29166)110:-
Kock, Ernst Altgermanische Paradigmen.. Lund 1915. 80 pages. 19x27 cm. Soft covers, front cover repaired. (#182616)200:-
Kock, Ernst A. Kort isländsk grammatik.. Jämte en inledande öfversikt öfver de nordiska språkens förhistoria. Andra upplagan, Lund 1910. 51 sidor. Original klotryggsband. (#189872)100:-
Kristensen, Marius Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog.. (För omtr. 1300). Akad. avh. Kbhvn 1906. 80 sidor. Häftad. Stämpel. (#63686)150:-
Kroman, Erik Musikalisk akcent i dansk.. Med tillæg: Svenske indvandringer i Danmark i oldtiden. Aa Kbhvn 1947. 275 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#79179)300:-
Landtmanson, C.J.G. Undersökning öfver språket i skriften Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga.. Aa Upps. 1865. 150 pp. (#5847)85:-
Landtmanson, C.J.G. Undersökning öfver språket i skriften Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga.. Aa Upps. 1865. 150 sidor. Halvklotband. (#114213)135:-
Landtmanson, C.J.G. Undersökning öfver språket i skriften Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga.. Aa Upps. 1865. 150 sidor. Inbunden. Stämpl. (#28833)115:-
Larm, Karl Den bestämda artikeln i äldre fornsvenska.. En historisk-semologisk studie. Aa Sth 1936. 192 sidor. Häftad. (#17885)150:-
Larsson, Carl Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspråken I.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1931. XIII, 190 pp. Inb. med bevarade omslag. (#5853)165:-
Larsson, Carl Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspråken I.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1931. XIII, 190 pp. Tagen ur band. Saknar omslag. (#41171)95:-
Larsson, Carl Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspråken I.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1931. XIII, 190 sidor. Häftad. (#5084)125:-
Larsson, Inger Svenska medeltidsbrev.. Framväxten av ett offentligt skriftspråk. Illustr. Sthlm 2003. 251 sidor + XXXII färgfaksimil och transkriptioner. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 5. (#87509)150:-
Larsson, Robert Södermannalagens språk I.. Ljudlära. Aa Sth 1891. 158 pp. Häftad. (#23344)95:-
Larsson, Robert Södermannalagens språk I.. Ljudlära. Aa Sth 1891. 158 pp. Pappband. Ryggen borta. (#23336)105:-
Leijström, Gunnar Om obestämda artikeln.. Ett bidrag till nordisk språkhistoria. Sth 1934. VIII, 192 pp. Inb. med medbundna omslag. (#5496)150:-
Leijström, Gunnar Om obestämda artikeln.. Ett bidrag till nordisk språkhistoria. Sth 1934. VIII, 192 sid. (#5090)105:-
Leijström, Gunnar Studier i det germanska adjektivets syntax I.. Partitiva adjektiv. En satsanalytisk undersökning. Sth 1950. 94 sidor. Häftad. (#29168)125:-
Lidblom, Ernst Lydekinushandskriften i Kongl. Biblioteket. (sign. K.B. g.s. B. 59). I. Inledning, textkritik, substantivets böjningslära: vokalstammarne (allt som utkom). Aa Sth (Upps.) 1901. 63 sidor. Häfte. (#5862)85:-
Liedgren, Jan Ett nyfunnet fragment av en Bjärköa-rätt.. Upps. 1939. 30 sidor. Särtryck. (#20270)50:-
Lindblad, Gustaf Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken.. Aa Lund 1943. 218 sidor. Häftad. (#5866)125:-
Lindquist, Ivar Die Urgestalt der Havamal.. Ein Versuch zur bestimmung auf synthetischem Wege. Lund 1956. 272 pages. Softcover. (#5868)225:-
Lindquist, Ivar Oläst läst i Äldre västgötalagen.. Lund 1941. 40 sidor. Häftad. (#26292)80:-
Lindquist, Ivar Västgötalagens litterära bilagor.. Medeltida svensk småberättelsekonst på poesi och prosa. Lund 1941. 104 sidor. Häftad. (#23341)190:-
Loman, Bengt Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och -else.. Aa Sthlm 1961. 315 sidor. Häftad. (#5874)140:-
Louis-Jensen, Jonna Kongesagastudier. Kompilationen Hulda-hrokkinskinna.. Hafniae (Copenhagen) 1977. (12),204 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana XXXII (#191819)160:-
Lund, G.F.V. Det ældste danske skriftsprogs ordforråd.. Ordbog til de gamle danske landskapslove, de sønderjyske stadsretter samt øvrige samtidige sprogmindesmærker (fra omtr. 1200 til 1300). Kbhvn 1877. vi, 176, (2) sidor. Klotband. (#68568)500:-
Lundqvist, Ulla.Britt Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol.. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar. Akademisk avhandling, Uppsala 2001. 146 sidor + 3 planscher. A4. Häftad. (#201631)175:-
Läffler, L. Fr. Några medeltida Versus memoriales I-II.. (Ur) Antikvarisk tidskrift för Sverige Del 13, nr. 2. Utan år. 50 sidor. Häftad. Dedikation. (#183564)125:-
Löfkvist, Jan-Eskil Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325.. En studie i medeltida skrivvanor. Aa Upps. 1976. 536 sidor. Häftad. (#5877)145:-
Magerøy, Hallvard Studiar i Bandamanna saga.. Kring gjerd-problemet. Köbenhavn 1957. 311 sidor. Häftad. Bibliotheca Arnamagnaeana XVIII. (#191803)175:-
Mattisson, Ann-Christine Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm.. Illustr. Aa Upps. 1986. 232 sidor. Häftad. (#5121)125:-
Mattsson, Gösta Konjunktiven i fornsvenskan.. Aa Lund 1933. XVI, 249 sidor. Häftad. (#5123)150:-
Medeltida skrift- och språkkultur.. Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992. Red. Inger Lindell. Illustr. Sthlm 1994. 228 sidor. Häftad. (#5125)170:-
Moberg, Lena Lågtyskt och svenskt i Stockholms medeltida tänkeböcker.. Aa Sthlm 1989. 288 sidor. Häftad. (#23333)200:-
Modéer, Ivar Fornvästnordiska verbstudier I-II.. Upps. 1941-43. 124 + 130 sidor. Häftade. 2 volymer. (#5886)210:-
Naumann, Hans-Peter Sprachstil und Textkonstitution.. Untersuchungen zur altwestnordischen Rechtssprache. Basel 1979. 188 pages. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 7. (#17879)170:-
Neckel, Gustav Vom Germanentum.. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Zusammengestellt von W. Heydenreich und H.M. Neckel. Leipzig 1944. xxiv, 612 pages. Soft covers. (#136684)200:-
Neuman, Erik Dateringen av den s.k. Karlskrönikans olika partier och antalet författare.. Upps. 1934. 31 sidor + planscher. Häftad. Nött rygg. (#90810)50:-
Njals saga - Nials Saga.. Från fornisländskan af A.U. Bååth. Med ett tillägg: Darrads-sången. Sthlm 1879. 356 sidor. Halvklotband. (#61595)250:-
Nordberg, Stig Olsson Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300 I.. Akad. avh. Uppsala 1926. XIII, 231 sidor. Häftad. Stämpel. En andra del utkom 1932. (#57947)120:-
Nordberg, Stig Olsson Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300 I-II.. Aa Upps. 1926-32. XIII, 231 + 104 sidor. Inbundna i ett klotband. (#130273)300:-
Nordling, Arnold De första germanerna.. Uppsala 1930. Särtryck ur Finskt Museum, 1929, sidorna 61-98. Häftad. Stämpel. (#17876)100:-
Nordling, Arnold Norr. skorungr och skoru(g)-.. H-fors 1938. 62 pp. (#17877)40:-
Nordling, Arnold Om sammanskrivning och särskrivning av sammansättning. i fornsvenska och äldre nysvenska urkunder såsom ett medel att beteckna olika betoning. Aa H-fors 1919. 134 pp. (#5138)125:-
Nordling, Arnold Ordskatten i Södermannalagens textcodex.. Samlad och ordnad. H-fors 1928. 192 pp. Inbunden. 4:o. Stämpel. (#23349)210:-
Nordling, Arnold Ordskatten i Södermannalagens textcodex.. Samlad och ordnad. H-fors 1928. 192 sidor. 4:o. Häftad. (#23791)170:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 2. Auflage. Halle 1905. 68 pages. Half cloth. (#201208)150:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 2. Auflage. Halle 1905. 68 pages. Soft covers. (#183568)150:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 3. Auflage. Halle 1913. 68 pages. Original boards. Pencil-underlinings. (#189182)110:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 3. Auflage. Halle 1913. 68 pages. Original boards. Underlinings with red and blue pencil. (#5899)100:-
Noreen, Adolf Geschichte der nordischen Sprachen.. Besonders in altnordischer Zeit. 3. Auflage. Strassburg 1913. 248 pages. Soft covers. Front cover loose. (#33754)200:-
Noreen, Erik Studier i fornvästnordisk diktning I-III.. Upps. 1921-23. 76 + 77 + 62 sidor. 3 häften. (#23104)170:-
Olsen, Magnus Fra Norrøn Filologi.. Oslo 1949. 310 sidor. Häftad. (#5158)250:-
Olsen, Magnus Norrøne Studier.. Oslo 1938. 320 sidor. Häftad. Stämpel. (#5160)300:-
Olsen, Magnus Norrøne Studier.. Oslo 1938. 330 sidor. Original klotband. (#5922)340:-
Olson, Emil De appelativa substantivens bildning i fornsvenskan.. Bidrag till den fornsvenska ordbildningsläran. Lund 1916. XXXII, 603 sidor. Klotband. Några få understrykningar. (#5923)320:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 pp. Främre omslag loss. (#119244)110:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 pp. Inbunden. (#23044)170:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 pp. Tills. med: Utdrag ur Magnus Erikssons landslag. Utg. Emil Olson. Lund 1917. 182 pp. Blyertsant. Inbundna i ett halvfranskt band. Stämpel. (#23041)190:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 sidor. Häftad. (#5925)140:-
Óskarsson, Veturlidi Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500.. Akademisk avhandling, Uppsala 2001. 310 sidor. A4. Häftad. (#201632)150:-
Óskarsson, Veturlidi Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500.. Köbenhavn 2003. 432 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana Vol. XLIII. (#200733)175:-
Ottelin, Odal Studier öfver Codex Bureanus I-II.. Upps. 1900-04. 172 +176 sidor + plansch. Halvklotband. (#5164)275:-
Ottelin, Odal Studier öfver Codex Bureanus I-II.. Upps. 1900-04. 184; 186 pp. + planscher. 2 häften. (#5929)210:-
Panelius, Olav Ändelsevokalerna i Upplandslagen.. Aa H-fors 1940. VIII, 296 sidor. Häftad. (#23923)145:-
Pellijeff, Gunnar Lag om gård i Västgötalagarna.. Akad. avh. Uppsala 1967. 160 sidor. Häftad. (#5937)120:-
Personnamn från medeltid och 1500-tal.. Utg. Ivar Modéer. Sth 1957. 136 sidor. Häftad. (#29199)180:-
Petersen, N.M. Haandbog i den gammel=nordiske Geografi eller Systematisk Fremstilling af de gamle Nordboers geografiske Kundskab i Almindelighed, samt de dem bekiendte Lande og historisk mærkelige Steder i Særdeleshed, udarbejdet efter islandske Kilder.. Förste del (allt som utkom). Kbhvn 1834. viii,320 sidor. Nött samtida halvfranskt band. Något lagerfläckad. Har tillhört Axel Kock. (#190864)600:-
Peterson, Lena Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan.. De ursprungligen starkt böjda namnen. Aa Upps. 1981. 212 sidor. Häftad. (#6306)125:-
Pettersson, Jonatan Fri översättning i det medeltida Västnorden.. Akad. avh. Stockholm 2009. 285 sidor. Häftad. (#185216)165:-
Pfeiffer, Fredr. Altnordisches Lesebuch.. Text, Grammatik, Wörterbuch. Leipzig 1860. 366 pages. Half leather binding. (#29192)300:-
Piirainen, Elisabeth Germ. *FROÐ- und germ. *KLOK-.. Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung zu Wörtern für "Klugheit" und "Pflanzliches Wachstum". Helsinki 1971. 144 pp. (#34002)130:-
Pipping, Hugo Bidrag till Eddametriken.. H-fors 1903. 118 sidor. Häftad. Nött ex. (#19933)70:-
Pipping, Hugo Gotländska studier.. Upps. 1901. 137 sidor + 2 planscher. Häftad. Innehåller en utgåva av en handskrift av Gotlandslagen, "Om den yngre handskriften af Gotlandslagen", samt "Strödda iakttagelser". (#25478)125:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ljudlära enligt texten i Cod. Holm. D 2.. Aa Åbo 1919. VI, 169 sidor. Häftad. Fuktskadad i nederkant. (#5942)105:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ljudlära enligt texten i Cod. Holm. D 2.. Aa Åbo 1919. VI, 169 sidor. Häftad. Nött. (#19934)85:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ljudlära enligt texten i Cod. Holm. D 2.. Aa Åbo 1919. VI, 169 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#113546)75:-
Ronge, Hans H. Konung Alexander.. Filologiska studier i en fornsvensk text. Aa Upps. 1957. 328 pp. + 24 planscher. (#5191)125:-
Ronge, Hans H. Rimlista till Konung Alexander.. Upps. 1964. 112 sidor. Häftad. (#5193)95:-
Rosell, Erland Prefixet o- i nordiska språk I.. En betydelsehistorisk studie. Fornnordiska (allt som utkom). Aa Upps. 1942. VIII, 199 pp. Saknar omslag. (#5953)95:-
Rosell, Erland Prefixet o- i nordiska språk I.. En betydelsehistorisk studie. Fornnordiska (allt som utkom). Aa Upps. 1942. VIII, 199 sidor. Häftad. (#64196)110:-
Sahlgren, Jöran Eddica et Scaldica I.. Fornvästnordiska studier. Lund 1927 158 sidor. Häftad. Del 2, sidorna 159-336 saknas. (#183368)100:-
Schagerström, August Om tyska låneord med KT i medeltidssvenskan.. Aa Upps. 1880. 98 sidor + tabell. Häftad. Blanka omslag. (#5968)85:-
Schagerström, August Om tyska låneord med KT i medeltidssvenskan.. Aa Upps. 1880. 98 sidor + tabell. Häftad utan omslag. (#200220)100:-
Schagerström, August Upplandslagens ordskatt.. Samlad och ordnad. Upps. 1911. VI, 68 sidor. Häftad. Bakre omslag loss. (#45604)95:-
Schnieders, Marie Die einheimischen nicht komponierten schwachen Verben der jan-Klasse im Altnordischen.. Diss. Göttingen 1938. 148 pages. Softcover. Stamped. (#109673)175:-
Schwartz, Eugène Om användningen af kasus ock prepositioner i Fornsvenskan före år 1400.. Akad. afh. Uppsala 1875. 55 sidor. Nött rygg. (#50542)100:-
Schönfeld, M. Wörterbuch der altgemanischen Personen- und Völkernamen.. Nach der überlieferung des klassischen Altertums bearbeitet. Heidelberg 1911. xxxvi, 309 pages. Soft covers. Spine worn. (#186127)150:-
Scripta Islandica 1-48.. Isländska sällskapets årsbok 1950-1997. 48 häften. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#5205)2500:-
Scripta Islandica 1-53.. Isländska sällskapets årsbok 1950-2002. 1-20 inbundna i 2 klotband, övriga häftade. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#130283)3000:-
Scripta Islandica 1-55. Isländska sällskapets årsbok 1950-2004. 1-50 inbundna i 5 klotband, övriga häftade. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#148277)3500:-
Seip, Didrik Arup Nye studier i norsk språkhistorie.. Oslo 1954. 276 sidor. Häftad. (#21145)135:-
Siljestrand, Karl K:son Ordböjningen i Västmannalagen I-III.. I. Substantivets böjning. II: Adjektiv, räkneord och pronomen. III: Verbets böjning. Aa (del I) 1890-93. 182; 71; 118 pp. 3 halvfranska band. Stämpl. (#57898)275:-
Siljestrand, Karl K:son Ordböjningen i Västmannalagen I-III.. I. Substantivets böjning. II: Adjektiv, räkneord och pronomen. III: Verbets böjning. Aa (del I) 1890-93. 182; 71; 118 pp. Ett halvklotband. Stämpl. (#57897)275:-
Skard, Vemund Dativstudien.. Dativus sympatheticus und Dativus comparationis in der norrönen Sprache. Diss. Oslo 1951. (8), 139 pages. Softcover. Stamped. (#84849)350:-
Sköld, Tryggve Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen I.. Einleitende Kapitel, anlautender Konsonantismus, Vokalismus der ersten Silbe (all publ.) Diss. Uppsala 1961. 222 pages. Softcover. (#34573)135:-
Slay, D. The Manuscripts of Hrólfs Saga Kraka.. Hafniae (Copenhagen) 1960. 170 pages. Soft covers. Bibliotheca arnamagnaeana XXIV (#26356)160:-
Smedberg, Einar Peder Månssons landsmansskap.. En dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1920. 78 pp. (#5207)110:-
Smedberg, Einar Peder Månssons landsmansskap.. En dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1920. 84 pp. Nött rygg. (#5982)100:-
Smith - Early English and Norse Studies.. Presented to Hugh Smith in Honour of His Sixtieth Birthday. Edited by Arthur Brown and Peter Foote. London 1963. XII, 225 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#24117)250:-
Smith, Henrik Hortulus synonymorum.. (Kbh. 1520). Udgivet ... af Inger Bom. Kbhvn 1974. 142 sidor. Originalband. Det 16. århundredes danske vokabularier II. (#69842)150:-
Sprenger, Ulrike Untersuchungen zum Gebrauch von und nachgestelltem inn in der altisländischen Prosa.. Basel 1977. 271 pages. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 6. (#132002)200:-
Ståhle, Carl Ivar Ett fragment av den fornsvenska Birgittaöversättningen.. Sth 1956. 30 sidor. Häftad. (#10137)65:-
Ståhle, Carl Ivar Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk.. Lund 1958. 208 sidor. Häftad. (#5213)120:-
Svennung, J. Scadinavia und Scandia.. Lateinisch-nordische Namenstudien. Illustr. Upps. 1963. 72 pages. Softcover. (#18253)120:-
Svensk medeltid II.. Birgitta-texter. Sth 1968. 165 pp. (#6034)110:-
Svensk medeltid II.. Birgitta-texter. Sth 1968. 165 sidor. Häftad. Nött rygg. Blyertsunderstrykningar. (#114165)90:-
Svensk medeltid III.. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. De fornsvenska handskrifterna av Heliga Birgittas Uppenbarelser. Sth 1976. 52 sidor. Häftad. (#10158)60:-
Söderberg, Barbro & Larsson, Inger Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv.. Sthlm 1993. 186 sidor. Häftad. (#29177)150:-
Söderwall, K.F. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket.. Lund 1884-1918. x,831 + (2),1-694 + (2),695-1347. Inbunden i 3 halvfranska band. Del 1 med delvis sprucken fals. Tryckt på extra stort papper. 3 volymer. OBS! Supplementet saknas. (#30480)3000:-
Sørensen, John Kousgård Patronymer i Danmark 1.. Runetid og middelalder. Något illustr. Kbhvn 1984. 224 sidor. Häftad. (#22048)180:-
Tamm, Fredr. Om fornnordiska feminina afledda på ti och på iþa.. Upps. 1877. 50 pp. Inb. (#17868)125:-
Thorell, Olof Fem Moseböcker på fornsvenska.. En språklig undersökning på grundval av de bevarade handskrifterna. Aa Upps. 1951. VIII, 236 sidor. Häftad. (#6008)130:-
Thorén, Ivar Studier över Själens tröst.. Bidrag till kännedomen om den litterära verksamheten i 1400-talets Vadstena. Aa Sth (Upps.) 1942. XVIII, 191 sid. + planscher. Häftad. (#6009)100:-
Thors, Carl-Eric Finländska personnamnsstudier.. Sthlm 1959. 138 sidor. Häftad. (#5239)150:-
Thors, Carl-Eric Substantivering av adjektiv i fornsvenskan.. Aa H-fors (Åbo) 1949. 434 pp. Inlagan loss. (#23644)110:-
Thors, Carl-Eric Substantivering av adjektiv i fornsvenskan.. Aa H-fors (Åbo) 1949. 434 sidor. Häftad. (#6012)150:-
Tisell, Carin Syntaktiska studier i Bonaventuras betraktelser över Kristi Liv.. Ett bidrag till kännedomen om språket i yngre fornsvensk religiös litteratur. Aa Sth 1975. 200 sidor. Häftad. (#6013)110:-
Tjäder, Börje Behandlingen av palatalt r i substantivens pluralformer under fornsvensk och nysvensk tid.. Aa Upps. 1961. 176 pp. + karta. (#5647)145:-
Torleif jarlaskalds kortsaga - Österholm, Nils Þorleifs þáttr jarlaskálds.. Handskriftsstudier i en isländsk kortsaga. Aa Sth (Upps.) 1987. 154 sidor. Häftad. Innehåller textutgåva. (#6061)105:-
Tuvestrand, Birgitta (red. etc) Hugsvinnsmál.. Handskrifter och kritisk text. Aa Lund 1977. 153 sidor. Häftad. (#113992)175:-
Tylden, Per 2. persons personlege pronomen dualis og pluralis i gamalnorsk og mellomnorsk diplommål.. Bergen 1956. 110 pp. Häftad. Inlagan loss. Stämpl. (#29108)170:-
Tylden, Per Me - Vi.. Ein studie frå det gamalnorske og mellomnorske brevriket. Oslo 1944. 166 sidor. Tagen ur band. Ej omslag. (#6016)100:-
Tylden, Per Me - Vi.. Ein studie frå det gamalnorske og mellomnorske brevriket. Oslo 1944. X, 155 sidor. Häftad. Stämpl. (#23727)120:-
Utterström, Gudrun Fem skrivare.. Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson. Studier i senmedeltida svenskt brevspråk. Illustr. Aa Sthlm 1968. 283 sidor. Häftad. (#6022)125:-
Wadstein, Elis Fornnorska homiliebokens ljudlära.. Upps. 1890. XII, 160 pp. (#23806)145:-
Wenning, E. Alf Studier över ordföljden i fornsvenskan.. Predikatets bestämningar i äldre och yngre fornsvenskan. Aa Lund 1930. 143 sidor. Inbunden. (#114209)170:-
Wennström, Torsten Studier över vokalväxlingar i äldre Västgötalagen I.. Växlingen a : æ : e i stamstavelse (allt som utkom). Aa Lund 1925. 95 pp. (#6031)95:-
Wennström, Torsten Studier över vokalväxlingar i äldre Västgötalagen I.. Växlingen a : æ : e i stamstavelse (allt som utkom). Aa Lund 1925. 95 pp. Inb. Stämpl. (#23728)135:-
Wessén, Elias Birgitta-texter.. Sth 1968. 168 sidor. Häftad. Svensk medeltid II. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. (#10159)145:-
Wessén, Elias Svensk medeltid I.. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. Landskapslagar. Sth 1968. 164 sidor. Häftad. (#5266)125:-
Wessén, Elias Zur Geschichte der Germanischen n-deklination.. Diss. Upps. 1914. 192 pages. Softcover. (#28835)175:-
Westlund, Börje Skrivarproblemet i isländska Homilieboken.. Aa Sth 1974. 146 sidor. Häftad. (#6035)125:-
Widding, Ole & Bekker-Nielsen, Hans Opuscula II:1.. Kbh 1961. 96 sidor. Häftad. Bibliotheca Arnamagnæana XXV:1. (#17904)150:-
Widmark, Gun Fornvästnordiska förleder i omljudsperspektiv.. Aa Upps. 1991. 192 sidor. Häftad. (#23134)150:-
Widmark, Gun Fornvästnordiska förleder i omljudsperspektiv.. Aa Upps. 1991. 192 sidor. Häftad. Lite solkiga omslag. (#130284)130:-
Wiktorsson, Per-Axel Avskrifter och skrivare.. Studier i fornsvenska lagtexter. Upps. 1981. XVIII, 133 sidor + planscher. Häftad. (#5276)125:-
Wiktorsson, Per-Axel Södermannalagens B-handskrift.. Textens historia och språk. Aa Upps. 1976. XVIII, 152 sidor + planscher. Häftad. (#6039)125:-
Wiktorsson, Per-Axel Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs.. Sth 1982. 48 sidor. Häftad. KVHAA Filologiskt arkiv 26. (#6040)65:-
Vilhelmsdotter, Gisela Riddare, bonde och biskop.. Studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner. Aa Sthlm 1999. 276 sidor. Häftad. (#82121)200:-
Wimmer, Ludv. F.A. Fornnordisk formlära.. Svensk, omarbetad upplaga. Lund 1874. 180 pp. Understr. med blyerts och lite med rödpenna. Inbunden, ryggen lite skadad upptill.. (#5278)150:-
Wimmer, Ludv. F.A. Navneordenes böjning i ældre Dansk.. Oplyst af oldnordisk og andre sprog i vor sprogæt. Kbhvn 1868. 128 pp. Inbunden. Stämpl. (#57957)120:-
Wimmer, Ludv. F.A. Navneordenes böjning i ældre Dansk.. Oplyst af oldnordisk og andre sprog i vor sprogæt. Kbhvn 1868. 128 pp. Nött rygg. (#23483)75:-
Vinje, Finn-Erik Den norske landsloven i svensk målform.. En språklig-historisk undersøkelse. Oslo 1967. 228 sidor. Häftad. (#6027)150:-
Wisén, Theodor Málaháttr.. Ett bidrag till norröna metriken. Lund 1886. 35 pp. Stämpl. (#30475)85:-
Wollin, Lars Svensk latinöversättning I-II.. I: Processen. II: Förlagan och produkten. Akademisk avhandling, Lund 1981-3. 268 + 176 sidor. Häftad. 2 volymer Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 34-35. (#171998)210:-
von Friesen, Otto Fornsvenska paradigm.. Uppsala 1914. 18 sidor. Häftad. (#5765)60:-
Vågslid, Eivind Norske logmannsbrev frå millomaldern.. Ei skrifthistorisk etterrøking av logmannsbrev frå Oslo, Uppland, Skien, Tunsberg, Borgarting og Bohuslän. Med 80 facsimilia. Oslo 1930. 192 sidor. (#46151)255:-
Ynglingatal - Grape, Anders & Nerman, Birger Ynglingatal I-IV.. I. Handskriftens text. II. Paleografisk kommentar. III. Litteraturen rörande Ynglingatal. IV. Metrik. Upps. 1914. 136 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. (#5781)100:-
Zetterberg, Fridolf Bjärköarättens ljud- och böjningslära.. Aa Upps. 1893. 108 sidor. Klotband. (#6049)85:-
Zetterholm, D.O. Atlamál.. Studier i en eddadikts stil och meter. Sth 1934. VI, 122 sidor. Tagen ur band. (#6051)85:-
Zetterholm, D.O. Atlamál.. Studier i en eddadikts stil och meter. Sthlm 1934. VI, 122 sidor. Häftad. (#5282)105:-
Zetterholm, D.O. Studier i en Snorre-text.. Tors färd till utgård i Codices Upsaliensis DG 11 4:o. och Regius Hafn. 2367 4:o. Sth 1949. 104 sidor. Häftad. (#6052)95:-
Åkerlund, Walter Studier över adjektiv- och adverbbildningen. medelst suffixen -liker och -lika i fornsvenskan. Lund 1929. 174 sidor. Häftad. Stämpl. (#29173)125:-
Åkermalm, Åke Fornnordiska verb med substantivistisk förled.. Ett bidrag till nordisk ordbildningslära. Aa Lund (Sth) 1955. 278 sidor. Häftad. (#6054)150:-
Åkermalm, Åke Fornnordiska verb med substantivistisk förled.. Ett bidrag till nordisk ordbildningslära. Aa Lund (Sth) 1955. 278 sidor. Häftad. Interfolierat exemplar med många anteckningar. Troligen ett opponentexemplar. Har tillhört Bertil Högman. (#186713)200:-
Åström, Patrik Tendensen i Kristoffers landslag.. Uppsala 2016. 168 sidor. Häftad. Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet. Ser. 1. Svenska skrifter 100. (#191852)150:-
Öhlin, Paul Studier över de passiva konstruktionerna i fornsvenskan.. Aa Lund 1918. 160 sidor. Häftad. (#6059)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page