Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adrielsson, Mohrén och Daniel Beskrivning till jordartskartan Helsingborg SV.. Med karta. Uppsala 1981. 104 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 16. (#179388)100:-
Adventures in Earth History.. Selected, edited and with introductions by Preston Cloud. San Francisco 1970. 992 pp. Soft covers. (#43185)250:-
af Forsselles, J.H. Geognostisk karta öfver Sverige.. Södra delen till 64° n. latitud, på Bruks-Socitetens anmodan upprättad under åren 1838-55. Skala 1:800.000. 18 blad i färglitografi, uppfodrade på väv. 160 x 245 cm. (#204859)1500:-
Ahlin, Stellan Beskrivning till berggrundskartan Borås SO.. Med kartor. Uppsala 1983. 92 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 143. (#179399)125:-
Ahlmann, H. W:son, Caldenius, C. C:zon & Sandegren, R. Ragundasjön.. En geomorfologisk, geokronologisk, växtgeografisk undersökning. Med 9 tavlor. Illustrerad. Sthlm 1924. viii, 125 + 91 + 55 sidor + kartor och planscher. 4:o. Häftad. Söndrig rygg. Omslag loss. Stämpl. SGU Ca. 12. (#137309)200:-
Ambros, Mati Beskrivning till berggrundskartorna Lannavaara NV, NO, SV, SO och Karesuando SV, SO.. Med kartor. Uppsala 1980. 111 sidor + 14 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 25-30. (#179423)250:-
Andersen, S.A. Om aase og terasser inden for Susaa's vandomraade og deres vidnesbyrd om isafsmeltningens forløb.. Illustr. Aa Kbh 1931. 167 sidor + utvikbara tabeller samt utvikbar karta i ficka. Häftad. Stämpl. (#105697)245:-
Andersson, Gunnar Hasseln i Sverige fordom och nu.. En geologisk-växtgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändringar sedan Litorinatiden. Med 1 karta och 18 figurer i texten. Sthlm 1902. 168 sidor + karta. 32 × 25 cm. Häftad. Nött rygg. Omslagen loss. (#136458)200:-
Andersson, Gunnar Hasseln i Sverige fordom och nu.. En geologisk-växtgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändringar sedan Litorinatiden. Med 1 karta och 18 figurer i texten. Sthlm 1902. 168 sidor + karta. 32 × 25 cm. Häftad. Nött rygg. Stämpl. (#99001)200:-
Andersson, Gunnar Hasseln i Sverige fordom och nu.. En geologisk-växtgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändringar sedan Litorinatiden. Med 1 karta och 18 figurer i texten. Sthlm 1902. 168 sidor + karta. 32 × 25 cm. Nyare klotband. (#149061)300:-
Andersson, J. Gunnar Über die Stratigraphie und Tektonik der Bären Insel.. Diss. Uppsala 1901. 38 pages + tables and plates. Soft covers. (#53085)145:-
Andreatta - Acta Geologica Alpina N. 8.. In memoria di Ciro Andreatta. Bologna 1962. 486 pages + map. Soft covers. (#177868)200:-
Andrén, Hans Development of the Laitaure Delta, Swedish Lappland.. A Study of Growth, Distributary Forms and Processes. Illustr. Diss. Uppsala 1994. VI, 188 pages + map in pocket. Softcover. (#91256)125:-
Anthropogenic Sedimentological Changes During the Holocene.. Editor: Leszek Starkel. Illustr. Upps. 1987. 64 pages. 4:o. Softcover. Striae 26. (#117296)100:-
Applied Sedimentation.. Edited by Parker D. Trask. New York 1950. 708 pp. Ocl. (#42841)300:-
Aramaki, Shigeo, Geology of Asama Volcano.. Reprinted from Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo 1963. 216 pages + map, plate and table in pocket. Soft covers. Stamped. (#172984)300:-
Arnold, Herbert J. The Selection, Organization, and Evaluation of Localities Available for Unspecialized Field Work in Earth Science in the New York City Region.. Diss. New York 1936. 229 pages + folding map. Softcover. Stamped. (#164692)350:-
Aronson, Georg En sjötappningskatastrof i Värmland jämte några allmänna kvartärgeologiska iakttagelser från området i fråga.. Illustr. Sthlm 1911. 40 sidor. Häftad i blanka omslag. Extrakt ur Geologiska föreningens förhandlingar. (#110633)150:-
Arrhenius, G. Pelagic Sediments.. Univ. of California no date. 59 pages + plates. 4:o. Soft covers. Preprint .. as a section of The Seas, Ideas and Observations. (#143434)150:-
Asklund, Bror Hautzüge der Tektonik und Stratigraphie der mittleren Kaledoniden in Schweden.. Sth 1938. 98 pp. + Karte und tabellen. Soft covers. SGU C. 417 (#43332)100:-
Asklund, Bror Petrological Studies in the Neighbourhood of Stavsjö at Kolmården.. Granites and Associated Basic Rocks of the Stavsjö Area. Diss. Sthlm (Uppsala) 1925. 122 pages + map. Soft covers. SGU C. 325 (#49041)150:-
Asklund, Bror Zur Geologie von Ost-Pamir.. Auf Grundlage der von Sven Hedin gesammelten Gesteinproben. Sth 1922. 56 pp + 10 plates and map. 4:o. Softcover. Sonderabdruck aus Southern Tibet IX. (#45544)250:-
Assarsson, Gunnar Södra Sveriges torvtillgångar II.. Kemiska analyser. Sthlm 1961. 25 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 578. (#137933)100:-
Backlund, Helge G. Contributions to the Geology of Northeast Greenland.. With 10 figures in the text and 2 plates. Kbhvn 1930. Pag. 208-296 + plates. Softcover. Reprint from Meddelelser om Grønland 74. (#93057)150:-
Backlund, Helge G. Der magmatische Anteil der Cordillera von Süd-Mendoza.. Åbo 1923. 300 pp. + plates and maps. Soft covers. (#47105)250:-
Backlund, Helge G. & Malmqvist, D. Zur Geologie und Petrographie der nordgrönländischen Basaltformation I-II.. I. Die basische Reihe. II. Die sauren Ergussgesteine von Kap Franklin. Illustr. Kbh 1932-35. 61 + 84 pages + plates and map. Softcovers. 2 volumes. Meddelelser om Grønland 87:5 & 95:3. (#93058)250:-
Bagley, Peter C. Structural and Tectonic Principles.. New York 1965. 522 pp. Ocl. (#42873)250:-
Bank, Hermann Ädelstenar och mineral.. En systematisk beskrivning översatt och bearbetad av Henno J. Nairis. Helsides färgplanscher. Sthlm 1970. 125 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#83725)300:-
Barber, Cecil Thomas The Tertiary Igneous Rocks of the Pakokku District and the Salingyi Township of the Lower Chindwin District, Burma, with Special Reference to the Determination of the Felspars by the Fedoroff Method.. Illustr. Diss. Calcutta (Basel) 1936. 155, XXVI pages + plates and folding maps. Softcover. Stamped. (#107463)225:-
Bates, Robert Ellery The Geomorphic History of the Kickapoo Region, Wisconsin.. Diss. New York 1939. Pag. 819-879 + plates. Softcover. Stamped. (#112595)100:-
Bates, Robert L. Geology of the Industrial Rocks and Minerals.. New York 1969. 460 pp. Soft covers. (#42876)150:-
Bazin, D. & Hübner, H. Copper Deposits in Iran.. Geological Survey of Iran, Report No. 13, 1969. vi,232,(4) pages + plates and map in pocket. Soft covers. (#190256)200:-
Beasley, R.P. Erosion and Sedimant Pollution Control.. Ames, Iowa 1972. 320 pages. Original cloth. Stamped. (#174641)150:-
Bengtson, Peter Historisk geologi.. Kompendium med ordlista om 500 termer. Andra upplagan. Uppsala 1976. 132 sidor. A4. Stencil. Häftad. (#86632)140:-
Bergdahl, Arvid Israndsbildningar i östra syd- och mellansverige.. Med särskild hänsyn till åsarna. Illustrerad. Lund 1953. 208 sidor. Häftad. (#115950)170:-
Beskow, Gunnar Södra Storfjället im südlichen Lappland.. Eine petrographische und geologische Studie. SGU C 350, 1929. Soft covers. (#179343)150:-
Beskrivning till berggrundskarta över Västerbottens län.. 1. Urbergsområdet inom Västerbottens län av Sven Gavelin. 2. Den kaledoniska fjällkedjans berggrund inom Västerbottens län av Oskar Kulling. Sth 1955. 296 sidor + plansch, tabell och karta. 4:o. Häftad. (#45431)200:-
Beskrivning till karta över Sveriges berggrund.. Av N.H. Magnusson m.fl. Med en karta i tre separata blad. Sthlm 1958-62. 290 sidor. Häftad. SGU Ba 16. (#45543)200:-
Bjørlykke, Knut Det centrale Norges fjeldbygning.. Med 1 farvetrykt oversiktskart, 30 specialkarter og kartskisser, 158 tegninger og fotografier samt an "English summey". Tillæg: Chas. Lapworth: Notes on the graptolites from Bratland, Gausdal, Norway. Kristiania 1905. (8), 595 + 15 sidor + plansch och utvikbar karta. Halvklotband. Några få sidor med blyertsunderstrykningar. Norges Geologiske Undersøgelse No. 39. (#104659)750:-
Blackwelder, Eliot Post-Cretaceous History of the Mountains of Central Western Wyoming.. Illustr. Diss. Chicago 1915. Pag. 97-117, 193-217, 307-340 + folding map. Softcover. Stamped. Reprinted from The Journal of Geology Vol. XXIII. (#87705)125:-
Blatt, Harvey, Middleton, Gerard & Murray, Raymond Origin of Sedimentary Rocks.. Second edition. Englewood Cliffs, NJ 1980. 782 pages. Hardcover. (#42989)200:-
Blyth, F.G.H. Geological Maps and Their Interpretation.. London 1965. 48 pp. Softcover. (#45536)135:-
Bodbacka, Laila Sedimentstruktur och sedimenttillväxt i Lilla Ullfjärden, Mälaren.. C-uppsats, Uppsala 1981. 59 sidor + 53 figurer. A4. Häftad. (#173887)110:-
Bohlin, Birger Geological Reconnaissances in Western Kansu and Kokonor.. Stockholm 1960. (8), 80 pages + 9 plates, 3 maps and 3 diagrams. 4:o. Original cloth. Very fine Reports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of dr. Sven Hedin. The Sino-Swedish Expedition. Publication 44. III. Geology 8. (#203984)400:-
Bonte, Antoine Introduction a la lecture des cartes géologiques.. Avec 113 figures et 8 planches. Deuxième édition augmentée. Paris 1953. 277 pages + plates. Half cloth. (#141703)200:-
Borell, Ragnar & Offerberg, Jan Geokronologiska undersökningar inom Indalsälvens dalgång mellan Bergeforsen och Ragunda.. Med sex planscher. Sthlm 1955. 24 sidor + planscher. 4:o. Häftad. SGU Ser. Ca. N:o 31. (#90188)125:-
Borell, Ragnar & Offerberg, Jan Geokronologiska undersökningar inom Indalsälvens dalgång mellan Bergeforsen och Ragunda.. Med sex planscher. Sthlm 1955. 24 sidor + planscher. 4:o. Original klotryggsband. SGU Ser. Ca. N:o 31. (#90193)170:-
Brajnikov, Francis-Boeuf & Romanovsky Techniques d'étude des sédiments et des faux qui leur sont associées.. Paris 1943. 110 pp. Soft covers. (#42983)150:-
Brouwer, H.A. Oorsprong en samenstelling der transvaalsche nepheliensyenieten.. Illustr. Diss. 's Gravenhage 1910. X, 180 pages + plates and maps. Softcover. (#93176)300:-
Brown, E.H. & Waters, R.S. Progress in Geomorphology.. Papers in honour of David L. Linton. Illustrated. London 1974. 255 pages. Original cloth. Dust jacket. Institute of British Geographers Special publication no. 7. (#183405)145:-
Bryhni, Inge Mineralidentifikasjon.. Oslo 1972. 96 sidor. Häftad. Stämpel. (#42992)105:-
Bubnoff, S., von Fennosarmatia.. Geologische Analyse des europäischen Kerngebietes. Mit 115 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln. Berlin 1952. 450 pp. Ocl. Stamped. (#42996)250:-
Bugge, Arne En forkastning i det syd-norske grunnfjell.. Illustr. Akad. avh. Oslo 1928. 124 pages + map and plates. Soft covers. Stamped. (#62634)165:-
Burrard, S.G. & Hayden, H.H. A Sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet IV.. The Geology of the Himalaya. Reprint, Revised by Sidney Burrard and A.M. Heron. Delhi 1934. (8) + page 277-359 + (1), xxxii pages + plate xxxviii-lii (exept plate 50) 4:o. Cloth. Pencil underlinings. Part IV only. Plate l (50) is missing. (#104675)2500:-
Burri, Conrad Petrochemische Berechnungsmethoden auf äquivalenter Grundlage.. (Methoden von Paul Niggli.) Illustr. Basel 1959. 334 pp. Ocl. (#43167)325:-
Bäckström, Helge Vestanåfältet.. En petrografisk studie. Med 8 taflor. Sthlm 1897. 128 sidor + planscher med förklarande text. 4:o. Förlagets klotryggsband. SGU C. 168. (#201844)300:-
Bäckström, Helge Vestanåfältet.. En petrografisk studie. Med 8 taflor. Sthlm 1897. 128 sidor + planscher med förklarande text. 4:o. Häftad. Nött rygg. Främre omslag saknas. Stämpel. SGU C. 168. (#137321)150:-
Börtzell, Algernon Beskrifning öfver Besier-Ecksteins kromolitografi och litotypografi. använda vid tryckningen af Geologisk öfversigtskarta öfver Skåne. Sthlm 1872. 23 sidor + 2 planscher. 4:o. Häftad. SGU C. 5. (#137365)200:-
BØGGILD, OVE BALTHASAR MINERALOGIA GROENLANDICA. With a short summary of contents.. Köpenhamn 1905. XIX;(3),626 pages + map. With repaired wrappers in later cloth. (#195402)1500:-
Caldenius, Carl & Lundström, Rune The Landslide at Surte on the River Göta älv.. A Geologico-Geotechnical Study. Special chapters by Bror Fellensius and Erik Mohrén. With 5 plates. Sthlm 1956. 64 pages + 5 plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 27. (#137339)200:-
Carlsson, Anders Characteristic Features of a Superficial Rock Mass in Southern Central Sweden.. Horizontal and Subhorizontal Fractures and Filling Material. Illustr. Diss. Upps. 1979. 79 pages. 4:o. Softcover. Striae 11. (#117326)110:-
Carozzi, Albert Pétrographie des roches sédimentaires.. Lausanne 1953. 260 pp. Softcover. Stamped. (#43180)150:-
Cato, Ingemar Recent Sedimentological and Geochemical Conditions and Pollution Problems in Two Marine Areas in South-Western Sweden.. Diss. Upps. 1977. 158 pages. 4:o. Softcover. Striae 6. (#122936)150:-
C. Fredén m.fl. Tuveskredet 1977-11-30.. Geologiska undersökningar. Uppsala 1981. 154 sidor. Häftad. (#186837)140:-
Chronostratigraphical Subdivision of the Holocene.. Editor: Lars-König Königsson. Illustr. Upps. 1982. 111 pages. 4:o. Softcover. Striae 16. (#117304)135:-
Chudoba, K. Die Feldspäte und ihre praktische Bestimmung.. Stuttgart 1932. 54 pp. + plates. Ocl. (#42965)150:-
Clays and Clay Minerals of Japan.. Edited by Toshio Sudo and Susumu Shimoda. Tokyo 1978. 326 pp. Ocl. Developments in Sedimentology 26. (#42832)225:-
Cleve-Euler, Astrid, Rosenqvist, Ivan Thoralf & Hessland, Ivar Über einige Diatomitablagerungen und weissliche minerogene Feinsedimente aus den südlichen Skanden.. Mit differentialthermischen Analysen von B. Collini und Pollenanalysen von C. Larsson und N.-E. Ross. Uppsala 1951. 61 pages + 2 plates. 4:o. Softcover. (#45162)150:-
Collini, Bengt Hydrogeographische Beobachtungen an einigen Seen in Südwest-Schweden.. SGU C. 425, 1939. Häftad. (#179361)100:-
Compaction of Coarse-Grained Sediments I.. Edited by George V. Chilingarian and Karl H. Wolf. Amsterdam 1975. 552 pp. Ocl. Developments in Sedimentology 18A. (#43468)300:-
Compaction of Coarse-Grained Sediments II.. Edited by G.V. Chilingarian and K.H. Wolf. Amsterdam 1976. 808 pp. Ocl. Developments in Sedimentology 18B. (#43190)350:-
Corner, Roger The Tana Valley Terraces.. A Study of the Morphology and Sedimentology of the Lower Tana Valley Terraces Between Mansholmen and Maskejokka, Finnmark, Norway. Illustr. Diss. Uppsala 1975. 298 pages + folding maps. A4. Softcover. (#50426)125:-
Cotta, Bernhard Geologische Bilder.. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage mit 166 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig 1856. Portrait, Engraved extra title,xvi,262,(2) pages. Half vellum. Very fine. (#199417)450:-
Current Metallogenic Problems of Central Europe, The. Edited by Jerzy Fedak. Warsaw 1976. 396 pages + maps. Original cloth. (#43212)275:-
Cushing, Henry Platt Geology of the Thousand Island Regions.. Diss. New York 1910. 194 pages + plates + folding maps in pocket. Softcover. Stamped. Reprinted from New York State Museum, Bulletin 145. (#73477)400:-
Cuvier, George Ideer om Orsakerna till Jordytans närvarande form och om de Revolutioner den undergått.. Öfversättning af J.M. Stjernstolpe. Stockholm, Nordström 1821. (4),151,(1) sidor. Samtida skinnryggsband. lite lagerfläckar. (#210243)750:- (bild)
Dahllöf, J.F. Försök till en populär framställning af geologiens elementer. med särskildt afseende på Sverges geologiska bildningar. Wenersborg 1865. 206 sidor. Oskuren med tryckta originalomslag. Ryggen något nött. Litet hål i främre omslag. (#45472)300:-
Dahl, Ragnar Senglaciala ackumulationsformer och glaciationsförhållanden i Narvik-Skjomenområdet, Norge.. Illustr. Oslo 1967. Pag. 157-241. Häftad. Särtryck ur Norsk Geografisk Tidsskrift 1967 - 3. (#93081)100:-
Daly, Reginald A. Origin of the Iron Ores at Kiruna.. Sthlm 1915. 32 pp. Geology of the Kiruna District 5. (#47097)120:-
Damberg, Anders Pålagring och formutveckling på Kvikkjokkdeltat.. Aa Illustr. Upps. 1977. 203 sidor. A4. Häftad. (#115169)125:-
De Geer, Ebba Hult The Dislocated Scandinavian Baselevel Plain and the Mälar Valley.. In View of a Close Orographic Analysis. Sthlm 1948. 38 pages. Soft covers. Geol. För. Förh. (#81230)120:-
De Geer, Sten Klarälfvens serpentinlopp och flodplan.. Sthlm 1911. 198 sidor + 3 tavlor. Häftad utan omslag. (#47000)170:-
Denis, Robert Late Quartenary Geology and Geomorphology in the Lake Maskinongé Area, Québec.. Illustr. Diss. Upps. 1974. 125 sidor. A4. Softcover. (#117577)125:-
Development of Monolithic Dolomite Linings, The. By the Technical Panel of the Basic Furnace Lining Committee. London 1946. 254 pp. Hard covers. (#47127)175:-
Diamanter.. Red. Robert Maillard, Torgny Hallberg m.fl. Illustrerad. Höganäs 1982. 287 sidor. Stort format. Originalklotband i skyddsomslag med tejplagad rygg. (#84166)130:-
Differential Thermal Investigation of Clays, The. Edited by Robert C. MacKenzie. Illustr. London 1957. 456 pp. Ocl. (#43143)250:-
Digerfeldt, Gunnar The Post-Glacial Development of Lake Trummen, Småland, Central South Sweden I-III + Regional Vegetation Development.. Lund 1971. 71 + 15 + 57 + 34 pages + tables. A4. Soft covers. 4 volumes. Stencils. (#143425)200:-
Du Rietz, Torsten Tectonic Conditions in the Front Range of the Swedish Caledonian in Central Norrland.. Sthlm 1960. 57 pages + 4 plates. Soft covers. Stamped. SGU C. 568. (#137923)125:-
Du Rietz, Torsten The Injection Metamorphism of the Muruhatten Region and Problems Suggested Thereby... SGU C. 416, 1938. Häftad. (#179369)100:-
Earth's Crust and Upper Mantle, The. Structure, dynamic processes, and their relation to deep-seated geological phenomena. Edited by Pembroke J. Hart. Washington 1969. 736 pp. Ocl. Upper Mantle Project: Scientific Report 21. Geophysical Monographs 13. (#42864)350:-
Eckermann, Harry von Molekylarproportioner.. Uppsala 1925. 220 sidor. (#42869)125:-
Eckermann, Harry von The Alkaline District of Alnö Island.. (Alnö alkalina område.) With 60 plates. Sthlm 1948. 174 pages + 60 plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 36. (#137346)185:-
Eckermann, Harry von, The Alkaline and Carbonatic Dikes of the Alnö Formation on the Mainland North-West of Alnö Island.. With 20 plates and 24 figures in the text. Stockholm 1958. 61 pages + plates. 4:o. Soft covers. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar Fjärde serien, Bend 7. Nr 2. (#206805)175:-
Economic Quartenary Geology in the Nordic Countries.. The 19th Uppsala Symposium in Quartenary Geology. Editors: L.K. Kauranne and L.-K. Königsson. Illustr. Upps. 1990. 123 pages. 4:o. Softcover. Striae 29. (#117295)140:-
Ekström, Gunnar Beskrivning till kartbladet Hardeberga.. Sthlm 1947. 91 sidor + 2 kartor. Häftad. Stämpel. SGU Ad 1. Agrogeologisk karta. (#137888)150:-
Elders, W.A. & Smithson, Scott B. On the Form and Mode of Emplacement of the Herefoss Granite.. By W. A. Elders. Together with: Granite Studies I: A Gravity Investigation of two Precambrian Granites in South Norway by Scott B. Smithson. Illustr. Oslo 1963. 140 pages + maps. Softcover. Norges Geologiske Undersökelse 214 A-B. (#93083)150:-
Elhammar, Axberg & Kjellin. Maringeologiska kartbladet 099/490 Kopparstenarna.. Uppsala 1988. 42 sidor + stor karta. A4. Häftad. SGU Ser. Am. nr 3. (#90181)150:-
Engeström, Gustav von Tal om mineralogiens hinder och framsteg i senare åren; hållet för kongl. Vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 4 maji 1774.. Stockholm, Salvius 1774. 26 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#204212)250:-
Erdmann, Axel Bidrag till kännedom om Sveriges qvartära bildningar.. Text + atlas. Illustr. Sthlm 1868. XVI, 297 sidor + 14 kartor. Häftade. 2 vol.; textdelen 8:o, atlasdelen 4:o. Lite nötta ryggar. SGU C 1. (#45412)300:-
Erdmann, Axel Bidrag till kännedom om Sveriges qvartära bildningar.. Text + atlas. Illustr. Sthlm 1868. XVI, 297 sidor + 14 kartor. Textdelen i 8:o, inbunden i halvfranskt band, atlasdelen i 4:o, inbunden i halvklotband. SGU C 1. (#125857)475:-
Erdmann, Axel Dannemora jernmalmsfält i Upsala län, till dess geognostiska beskaffenhet skildradt.. Erdmann: sid.1-138 + 16 färgplanscher. Sidorna 155-229 + 2 planscher utgörs av A.G. DAHLBOM:Anteckningar öfver insekter, som blifvit observerade på Gottland,och i en del av Calmare Län,under sommaren 1850. Kongl.Vetenskapsakademiens Handlingar för år 1850. Förra avdelningen. Stockholm,1851. 22x14 cm. (4),229,(3) sidor + 18 planscher + tryckta omslag. Häftad. Oskuren och ouppskuren. Några vattenränder mestadels i marginalen här och där. Förmodligen fanns dessa ränder i pappersarken redan vid tryckningen. I övrigt i nyskick. (#197716)500:-
Erdmann, Axel Vägledning till bergarternas kännedom.. Med särkild hänsyn till Sveriges geologiska förhållanden och med fästadt afseende tillika på deras allmänna praktiska nytta och användbarhet för konstnärer, byggmästare, landtbrukare, o.s.v. Med i texten intryckta trädsnitt. Sthlm 1855. XII, 208 sidor. Nött rygg. Trasiga omslag. (#47130)200:-
Erdmann, Edvard Beskrifning öfver Skånes stenkolsförande formation.. Med en geologisk öfversigtskarta öfver Skåne och 4 taflor. Sth 1872. 96 sidor + tavlor och karta. 4:o. Inbunden. SGU C 3. (#201843)300:-
Erdmann, Edvard De skånska stenkolsfälten och deras tillgodogörande.. Geologisk och teknisk beskrifning. Med 10 taflor vid slutet och 325 figurer i texten. Härjämte en Atlas innehållande geologisk karta öfver Skåne, grufkartor, schakt- och borrhålsprofiler m.m. (försättsplansch och 16 taflor). Sthlm 1911-15. xiv, 560, 24 sidor text + kartor och planscher. Textdelen i 4:o., inbunden i halvklotband, atlasen i folio häftad med förstärkt rygg. SGU Ca. 6. (#137291)450:-
Erdmann, Edvard Om stenkolsindustrins utveckling i Sverige.. Aftryck ur Nordisk Tidskrift 1878. 44 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#221107)120:-
Ericsson, Birgitta Beskrivning till jordartskartan Karlskoga SO.. Med karta. Uppsala 1979. 108 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 47. (#179386)100:-
Eriksson, Tryggve Pre-Cambrian Geology of the Pajala District, Northern Sweden.. SGU C. 522, 1954. Häftad. (#179350)100:-
Erlingsson, Ulf Geomorphological Development of the Bottoms off Österlen, Southernmost Sweden.. Illustr. Diss. Upps. 1990. 136 pages + folding maps etc in pocket. Softcover. (#115148)125:-
Evolution of the Crystalline Rocks, The. Edited by D.K. Bailey and R. Macdonald. London 1976. 484 pp. Ocl. (#43201)300:-
Eyles, V.A. The Composition and Origin of the Antrim Laterites and Bauxites.. With Mineral Determinations by X-Ray by F.A. Bannister and others. Belfast 1952. 90 pp. Ocl. (#43202)175:-
Eyles, V.A. The Composition and Origin of the Antrim Laterites and Bauxites.. With Mineral Determinations by X-Ray by F.A. Bannister and others. Belfast 1952. 90 pp. Ocl. Stamped. (#43204)150:-
Faegri, Knut, Quartärgeologische Untersuchungen im westlichen Norwegen II. Zur spätquartären Geschichte Jaerens.. Mit 32 Figuren im Text und 4 Tafeln. Bergen 1939-40. 202 sidor + utvikbara planscher. Häftad. Främre omslag med bortklippt hörn. Namnteckning. (#200912)225:-
Flodkvist, Herman Kulturtechnische Grundwasserforschungen.. Diss. Sthlm (Königsberg) 1931. 320 pp. Soft covers. SGU C. 371. (#47024)185:-
Florin, Sten Land och vatten i forntiden.. Illustr. Uppsala 1963. 48 sidor + diagram. Häftad. Särtryck ur Stenkvista. En socken i Sörmland. (#45480)100:-
Forssell, Gustaf Upptäckten av landhöjningen.. Tro och vetande om strandförskjutningarnas orsaker i Höga Kusten, Västernorrland. Illustrerad. Sundsvall 2004. 50 sidor. Stort format. Pappband. (#185069)100:-
Friedenteich, Otto Eine großräumige Widerstandskartierung nordwestlich von Zürich und ihre geologische Deutung.. Diss. Zürich 1959. 48 pages + 9 maps in pocket. 4:o. Soft covers. Stamped. (#156351)200:-
Frietsch, Rudyard En zon av kaolinlera och vittrad blodsten vid Svappavaara, Norrbotten.. Sthlm 1960. 45 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 572. (#137927)100:-
Frietsch, Rudyard Metoder för malmletning.. Illustr. 1972. 86 sidor. Inbunden. Skadat band. (#43210)100:-
Fromm, Erik An Interglacial Peat at Ale Near Luleå, Northern Sweden.. Sthlm 1960. 14 pages. Soft covers. Stamped. SGU C. 574. (#137929)100:-
Fromm, Erik Beskrivning till jordartskarta över Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen.. Sth 1965. 236 sidor + 2 utvikbara kartor. 4:o. Häftad. SGU Ca 39. (#45390)200:-
FRÄNGSMYR,TORE Upptäckten av istiden. Studier i den moderna geologins framväxt.. With a summary in english. Uppsala,1976. 25x17 cm. 188 sidor. Häftad med skyddsomslag. Understrykningar med blyerts. (#197801)100:-
Frödin, Gustaf Bidrag till västra Jämtlands senglaciala geologi.. Aa. Sthlm (Uppsala) 1913. 236 sidor + planscher och karta. Häftad. SGU C. 246. (#47302)200:-
Frödin, Gustaf De sista skedena av centraljämtlands glaciala historia.. Illustr. Upps. 1954. 251 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Geographica 24. (#47111)150:-
Frödin, Gustaf Isströmssuccessionen på Uplandshalvön jämte försök till korrelation med Ålands och Åbolands skärgård.. Illustr. Uppsala 1956. 123 sidor. Häftad. Geographica 32. (#47112)125:-
Furon, Raymond The Geology of Africa.. Illustr. Edinburgh 1963. XII, 377 pages. Original cloth in somewhat torn dustjacket. (#100678)145:-
Fægri, Knut Studies on the Pleistocene of Western Norway. III Bømlo. With 18 Figures in the Text and 10 Plates. Bergen 1944. 100 sidor + planscher och utvikbar karta. Häftad. Ryggen något sliten. Namnteckning. Bergens museums årsbok 1943 Naturvitenskapelig rekke Nr. 8 (#215594)150:-
Fält, Lars-Magnus Late Quaternary Sea-Floor Deposits off the Swedish West Coast.. Diss. Göteborg 1982. 259 pages. Soft covers. (#125937)150:-
Garland, G.D. (editor) Continental Drift.. The Royal Society of Canada special publications No. 9, 1966. 140 pages + maps. Original cloth. Dust jacket. (#185939)150:-
Gavelin, Axel Grunddragen af kartbladet Loftahammars geologi.. Aa Sth (Uppsala) 1905. 92 sidor + kartor. SGU Aa 127 (#42427)150:-
Gavelin, Axel & Högbom, A.G. Norra Sveriges issjöar.. En sammanställning af hittills gjorda undersökningar. Med 7 kartor. Sthlm 1910. (4), 112, 45 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Ryggen nött och sprucken. Stämpl. SGU Ca. 7. Gavelin: De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämtland. Högbom: De centraljämtska issjöarna. (#137317)225:-
Gavelin, Axel & Högbom, A.G. Norra Sveriges issjöar.. En sammanställning af hittills gjorda undersökningar. Med 7 kartor. Sthlm 1910. (4), 112, 45 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Ryggen sprucken. SGU Ca. 7. Gavelin: De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämtland. Högbom: De centraljämtska issjöarna. (#137315)250:-
Geijer, Per Berggrunden inom malmtrakten Kiruna-Gällivare-Pajala.. SGU C. 366, 1931. Häftad. (#179352)150:-
Geijer, Per Gällivare malmfält.. Geologisk beskrivning. Med 4 tavlor. Sthlm 1930. 115 sidor + 4 planscher i ficka. 4:o. Häftad. Stämpel. SGU Ca. 22. (#137332)200:-
Geijer, Per Igneous Rocks and Iron Ores of Kiirunavaara, Luossavaara and Tuolluvaara.. Dissertation, Sthlm 1910. 278 pages + maps. Softcover. Geology of the Kiruna District 2. (#43485)250:-
Geijer, Per Norbergs berggrund och malmfyndigheter.. Illustr. Sth 1936. 162 sidor + kartor i ficka. 4:o. Häftad. Stämpel. SGU Ca 24. (#45415)200:-
Geijer, Per Some Swedish Occurences of Bornite and Chalcocite.. Sth 1924. 52 pp. + plates. SGU C. 321 (#43477)100:-
Geijer, Per Stripa odalfälts geologi.. Med 3 tavlor. Sthlm 1938. 43 sidor + 3 planscher + 3 planscher i ficka. 4:o. Häftad. Stämpel. SGU Ca. 28. (#137341)200:-
Geijer, Per Stråssa och Blanka järnmalmsfält.. Geologisk beskrivning. Med 5 tavlor. Illustrerad. Sthlm 1927. 48 sidor + 5 planscher i ficka. 4:o. Häftad. SGU Ca. 20. (#137331)250:-
Geijer, Per Stråssa och Blanka järnmalmsfält.. Geologisk beskrivning. Med 5 tavlor. Illustrerad. Sthlm 1927. 48 sidor + 5 planscher i ficka. 4:o. Häftad. Nött rygg. SGU Ca. 20. (#137343)200:-
Geijer, Per och Magnusson, Nils H. De mellansvenska järnmalmernas geologi.. Stockholm 1944. 4:o. 654 sidor + 56 delvis utvikbara planscher. Klotryggband. stötta hörn. Namnteckning Bengt Collini. Veckat försättsblad. Några randanmärkningar i blyerts. SGU Ca. 35. (#195378)1500:-
Geikie, James Earth Sculpture. or The Origin of Land-Forms. Illustrated. London 1898. xvi, 320 pages. Original decorated red cloth. Name. (#131946)250:-
Genèse et synthèse des argiles.. Illustr. Paris 1962. 224 pp. + plates. 4:o. Hard covers. (#45538)250:-
Geochemical Atlas of Northern Fennoscandia.. Scale 1:4,000 000. Mapped by the Geological Surveys of Finland, Norway, and Sweden in cooperation with the Swedish Geological Co and the Geological Survey of Greenland. Project leader G. Kautsky. 1986. 19 pages text + 155 maps in folder. 4:o. (#143420)175:-
Geological Evolution and Hydrothermal Activity in the Lau and North Fiji Basins.. Results of the Sonne Cruise SO-35. Edited by Ulrich von Stackelberg & Ulrich von Rad. With 193 figures, 81 tables and 50 plates. Hannover 1990. 660 pages + 8 maps in pocket. Soft covers. Stamped. Geologisches Jahrbuch, Reihe D, Heft 92. (#157310)250:-
Geological Story of the World's Deserts, The. Editor: L.-K. Königsson. Illustr. Upps. 1982. 134 pages. 4:o. Softcover. Striae 17. (#117303)150:-
Geological Survey of Great Britain.. "Ten-mile" Map. Sheet 1-2. Published 1948. 2 big, folded and coloured maps, covering the whole of Britain. (#65951)300:-
Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar.. Band 1, 1872 - band 105, 1983. Band 1-72 i svarta halvklotband, 73-83 i "blockband" (skurna och limmade i ryggen samt inklistrade i hårda pärmar), band 84-105 i häften, varav häfte 103:1 saknas. Stämplar. (#138783)5000:-
Geology, Paragenesis, and Reserves of the Ores of Lead and Zinc, The. By J. Agard and others. Edited by K.C. Dunham. London 1950. 400 pages. Soft covers. International Geological Congress. Report of the eighteenth session, Great Britain 1948. Part VII. Symposium and proceedings of section F. (#171856)200:-
Geophysical Case Histories I-II.. I: A Collection of 60 Papers by 61 Authors. II: A Collection of 53 Papers by 75 Authors. Ed. by L.L. Nettleton & Paul L. Lyons. Illustr. Menasha 1948-56. XII, 671 + XIV, 676 pages. Original cloth. 2 vols. (#67442)175:-
Gillberg, Gunnar Drumlines in Southern Sweden.. Illustr. Sth 1976. 66 pp. Reprint. (#43481)100:-
Gillette, Tracy The Clinton of Western and Central New York.. Diss. Baltimore 1936. 191 pages + plates. Softcover. Stamped. (#105714)200:-
Glaciofluvium.. Editor: Lars-König Königsson. Illustr. Upps. 1985. 83 pages. 4:o. Softcover. Striae 22. (#117299)135:-
Glossary of Geology and Related Sciences.. A Cooperative Project of the American Geological Institute. Washington 1957. 326 pages. Original cloth. (#43467)175:-
Glossary of Geology and Related Sciences.. A Cooperative Project of the American Geological Institute. With Supplement. Second edition. Washington 1962. 326 + 72 pp. Ocl. (#125858)250:-
Grabowska-Olszewska, Osipov & Sokolov, Atlas of the Microstructure of Clay Soils.. Illustrated. Warszawa 1894. 416 pages. Original cloth Dust jacket. Stamped. Text in English and Russian. (#176001)600:-
Granlund, Erik Beskrivning till jordartskarta över Västerbottens län nedanför odlingsgränsen.. Sth 1943. 166 sidor + utvikbar karta. 4:o. Original klotryggsband. (#45399)350:-
Grip, Erland Geology of the Nickel Deposit at Lainijaur in Northern Sweden. and a Summary of Other Nickel Deposits in Sweden. Sthlm 1961. 79 pages + 4 plates. Soft covers. Stamped. SGU C. 577. (#137931)125:-
Ground-Water Studies in Scandinavia.. The Uppsala Symposium 1976. Editor: Lars-König Königsson. Illustr. Upps. 1977. 120 pages. 4:o. Softcover. Striae 4. (#117308)150:-
Gry, Helge Petrology of the Paleocene Sedimentary Rocks of Denmark.. Illustr. Diss. Kbhvn 1935. 171 pages + plates. Softcover. Stamped. (#78394)220:-
Grønlie, O.T. Contributions to the Quarternary Geology of Novaya Zemlya.. Illustr. Diss. Kristiania 1924. 124 pages + XXX plates (some folding). Softcover. Stamped. (#89201)200:-
Hadding, Assar Den järnmalmsförande lagerserien i sydöstra Skåne. SGU C. 376, 1933. Häftad. (#179349)100:-
Hafsten, Ulf Pollen-Analytic Investigations on the Late Quaternary Development in the Inner Oslofjord Area.. Diss. Bergen 1956. 164 pages + diagrams. Soft covers. Stamped. (#62684)175:-
Hagerman, Tor H. Granulometric Studies in Northern Argentine.. With a short chapter on the regional geology of central South America. Diss. Sthlm 1936. 92 pp. + plates and diagrams. (#47031)200:-
Hagner, Arthur F. Adsorptive Clays of the Texas Gulf Coast.. Illustr. Diss. New York 1939. Pag. 67-108. Softcover. Stamped. (#121931)75:-
Halden, Bertil E. De isdämda sjöarna i Sverige.. En översikt av föreliggande undersökningar. Särtryck ur Ymer 1925. Sidorna 113-160 + utvikbar karta. Häftad. Dedikation. (#99082)120:-
Halden, Bertil E. Det interglaciala Bollnäsfyndets stratigrafi.. Särtryck ur Geol. Fören. i Sthlm Förhandl. 1915. Sidorna 452-480 + planscher. Häftad. Dedikation. (#99083)100:-
Halden, Bertil E. Om torvmossar och marina sediment inom norra Hälsinglands litorinaområde.. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1917. 227 sidor + planscher. Häftad. (#48295)170:-
Halden, Bertil E. Skalgrusförekomster i Västerbotten.. SGU C. 307, 1921. Häftad. (#179348)100:-
Halden, Bertil E. Svenska jordarter.. Illustr. Sthlm 1923. 144 sidor. Häftad. (#43315)115:-
Hallam, A. Facies, Interpretation, and the Stratigraphic Record.. Oxford 1981. 292 pp. Ocl. (#43846)200:-
Halle, Thore G. On the Geological Structure and History of the Falkland Islands.. Academical dssertation, Uppsala 1911. 117 pages + 5 plates. Front cover loose, back cover missing. Stamped. (#172477)300:-
Hansen, Sigurd Varvighed i danske og skaanske senglaciale aflejringer.. Med særlig hensyntagen til Egernsund issøstystemet. Med 20 figurer i teksten samt 45 tavler og 2 kort i et atlashefte. Aa Kbh 1940. 411 sidor + atlashäfte. Häftade. Stämpl. 2 volymer. (#58736)300:-
Haraldsson, Hreinn The Markarfljót Sandur Area, Southern Iceland: Sedimentological, Petrographical and Stratigraphical Studies.. Illustr. Diss. Upps. 1981. 65 pages. 4:o. Softcover. Striae 15. (#117320)100:-
Haughton, S.H. The Stratigraphic History of Africa South of the Sahara.. London 1963. 366 pp. Ocl. (#43178)300:-
Heavy-Mineral Exploration of the East Australian Shelf.. Sonne Cruise SO-15, 1980. Geologisches Jahrbuch Reihe D, Heft 56, Hannover 1982. 215 pages + maps in pocket. Soft covers. Stamped. (#157307)150:-
Hedström, Herman Om vanadinhaltigt stenkol i Västergötlands kambro-silur.. SGU C. 318, 1923. Häftad. (#179347)100:-
Heim, Robert Clemens Metamorphism in the Sierra de Guadarrama.. Diss. Utrecht 1952. 70 pages + plates and maps. 4:o. (#62791)200:-
Helfrich, Hans K. Stratigraphie, Tektonik, Petrochemie und montangeologische Zeuge am Nordrand der Zentralen "Norrlandsgeosynklinale".. Illustr. Sthlm 1971. 195 pages + 6 plates. Soft covers. SGU C. 654. (#137403)150:-
HENNIG,ANDERS Geologische Führer durch Schonen.. Hierzu eine Üebersichtskarte und 35 Figuren im Texte. Berlin,1900. 16x10,5 cm. VIII,182,(2) sidor + dubbelsidig geologisk karta. Förlagets linneband. Illustrerad. Originalleinenband. (#195786)200:-
Henning, Anders Drag ur Skånes geologiska och geografiska utvecklingshistoria.. Illustrerad. Lund 1914. 55 sidor + karta. Häftad. Något "hundörad". (#121791)150:-
Henning, Ernst Studier öfver vegetationsförhållandena i Jemtland. ur forstlig, agronomisk och geologisk synpunkt. Sthlm 1895. (4), 75 sidor. 4:o. Häftad. Nött rygg och skadade omslag. Stämpl. SGU C. 145. Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län V. (#137294)185:-
Henriques, Åke Geology and Ores of the Åmmeberg District (Zinkgruvan), Sweden.. Diss. Sthlm 1964. 246 pages + 3 plates. Soft covers. Arkiv för mineralogi och geologi 4:1. (#137405)150:-
Hermelin, Samuel Gustaf, Inträdes-tal Uti Kongl. Vetenskaps Academien, Om De i Hushållningen nyttige Svenske Sten-Arter, Hållet den 19 Junii 1771, af Bergmästaren Samuel Gustaf Hermelin.. Stockholm, Salvius,1771. (2),38 sidor. Häftad. Tagen ur band. Skuren. Saknar titelvinjetten. (#205229)250:-
Hermelin, Samuel Gustaf, Inträdes-tal Uti Kongl. Vetenskaps Academien, Om De i Hushållningen nyttige Svenske Sten-Arter, Hållet den 19 Junii 1771, af Bergmästaren Samuel Gustaf Hermelin.. Stockholm, Salvius,1771. (2),38 sidor. Häftad. Tagen ur band. Skuren. Titelvinjetten tryckt. S (#198157)300:-
Hessland, Ivar Marine Schalenablagerungen Nord-Bohusläns.. Diss. Uppsala 1943. 348 pages + plates. Soft covers. Reprint from Bull. of Geol. Instit. of Upsala, Vol. XXXI. (#48338)150:-
Hillefors, Åke Glaciotectonic Features, Sedimentology and Deglaciation of the Weichselian Ice Sheet in Western Sweden.. Illustr. Upps. 1995. 56 pages. 4:o. Softcover. Striae 32. (#117293)100:-
Hintze, Ferdinand Friis A Contribution to the Geology of the Wasatch Mountains, Utah.. Diss. New York 1913. Pag. 85-143 + plates. Softcover. Stamped. Reprint. (#73697)125:-
Hjelmqvist, Sven Förekomsten av tungmineral i kaolinen på Ivö.. Sthlm 1959. 13 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 569. (#137922)100:-
Hjelmqvist, Sven Über Sedimentgesteine in der Leptitformation Mittelschwedens.. SGU C. 413, 1938. Häftad. (#179371)100:-
Hjelmqvist, Sven Zur Geologie des südschwedischen Grundgebirges.. Die kristallinischen Gesteine des Romeleåses. Lund 1934. 184 pp. + Tafeln. (#47012)250:-
Hjulström - Landscape and Processes.. Essays in Geomorphology Dedicted to Filip Hjulström. Illustr. Sthlm 1967. Pag. 131-401. Softcover. Geografiska Annaler. Series A. 2-4. 1967. (#115165)200:-
Hodge, Edwin T. The Geology of the Coamo-Guayama District, Porto Rico.. Illustr. Diss. New York 1920. Pag. 111-228 + folding map. Softcover. Stamped. Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands I:2. (#144177)175:-
Hole, Allen David Glaciation in the Telluride Quadrangle, Colorado.. Diss. Illustr. Univ. of Chicago 1912. Pag. 502-29, 605-39, 710-37 + folding map. Reprint. Softcover. Stamped. (#73654)145:-
Hollender, Artur Om Sveriges nivåförändringar efter människans invandring.. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1901. 46 sidor + karta. Häftad. Särtryck. (#53772)100:-
Holmes, Arthur Principles of Physical Geology.. Illustrated. London 1949. xii, 532 pages + plates. Original cloth. (#206392)150:-
Holmström, Leonard P. Iakttagelser öfver märken i Skåne efter istiden.. Akad. afh. Malmö (Lund) 1865. V, 27 sid. + utvikbar karta. Häftad. (#28926)300:-
Holocene Glaciers.. Editor: Lars-König Königsson. Illustr. Upps. 1982. 48 pages. 4:o. Softcover. Striae 18. (#117302)100:-
Holtedahl, Hans On the Norwegian Continental Terrace, Primarly Outside Møre-Romsdal:. Its Geomorphology and Sediments. With Contributions on the Quartenary Geology of the Adjacent Land and the Bottom Deposits of the Norwegian Sea. With 52 figures in the text and 3 plates. Bergen 1955. 209 pages. Soft covers. (#157302)200:-
Holtedahl, Olaf Om landisens bortsmeltning fra strøkene ved Trondheimsfjorden.. Illustr. Oslo 1928. 24 sidor. Häftad. Særtrykk av Norsk Geografisk Tidskrift II, 2. (#93077)100:-
Holtedahl, Olaf On the Caledonides of Norway.. With some Scattered Local Observations. Illustr. Oslo 1944. 31 pages + folding map in pocket. Softcover. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. (#93070)150:-
Holtedahl, Olaf The Submarine Relief off the Norwegian Coast.. With bathymetrical map in seven sheets of the Norwegian coastal waters and adjoining seas. 7 figures in text and 6 plates. Oslo 1940. 43 pages + 6 plates in pocket. Soft covers. (#93061)150:-
Hoppe, Gunnar Isrecessionen från Norrbottens kustland.. I belysning av de glaciala formelementen. Uppsala 1948. 112 sidor.+ karta. Geographica 20. (#47113)125:-
Hughes, Charles J. Igneous Petrology.. Amsterdam 1982. 552 pp. Hard covers. Developments in Petrology 7. (#43861)300:-
Hunt, C. Warren, Collins, Lorence G. & Skobelin, E.A. Expanding Geospheres.. Energy and Mass Transfers from Earth's Interior. A Sequel to Environment of Violence: Ed. C. Warren Hunt. San Mateo 1992. 422 pp. Original cloth in dustjacket. Signed and dedicated by Hunt and Collins. (#43865)350:-
Hübenr, H. Molybdenum and Tungsten Occurences in Sweden.. With 12 plates. Sthlm 1971. 29 pages + plates in pocket. 4:o. Soft covers. (#143416)80:-
Hübner, H. Molybden and Tungsten Occurrences in Sweden.. With 12 plates. Sthlm 1971. 29 pages + plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 46. (#137351)125:-
Hübscher, Hans Zur Petrologie junger Sande aus Nordostgrönland.. Mit 9 Figuren im Text und 1 Tafel. Kbh (Neuchâtel) 1943. 108 pages + folding map. Softcover. Meddelelser om Grønland 115:3. (#93055)150:-
Högbom, A.G. Die Atlantislitteratur unserer Zeit. Betrachtungen eines Geologen.. Uppsala 1938. 62 pages. Soft covers. Inscribed by the author. Separat-Abdruck aus Bulletin of the Geol. Inst. of Upsala. (#204253)150:-
Högbom, A.G. Geologisk beskrivning över Jämtlands län.. Med 2 kartor. Andra, omarbetade upplagan. Sthlm 1920. 140 sidor + 2 kartor. 4:o. Häftad. Stämpl. SGU C. 140. (#137379)300:-
Högbom, A.G. Glaciala och petrografiska iakttagelser i Jemtlands län.. Med 1 tafla och 1 karta. Sthlm 1885. (4), 38 sidor + karta och plansch. 4:o. Häftad. Främre omslag loss. Stämpl. SGU C. 70. Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län I. (#137296)150:-
Högbom, Alvar De geologiska förhållandena inom Stekenjokk-Remdalens malmtrakt.. Akademisk avhandling, Uppsala 1925. 96 sidor + 3 utvikbara planscher. Häftad. Särtryck ur S.G.U:s årsbok. (#181288)110:-
Högbom, Arvid Gustaf Iakttagelser rörande Jemtlands glaciala geologi.. Med en inledande öfversigt af berggrunden. Akad. avh. Sth (Upsala) 1885. 38 sidor + plansch. 4:o. Häftad. (#45186)210:-
Hörnberg, Eilert Umeälven och Vindelälven 1-2.. 1: Fluvial morfologi och fluviala processer i Umeälvens nedersta lopp. 2: Älvbrinksutveckling. Illustr. Upps. 1974. 181 + 151 sidor. A4. Häftade. 2 vol. (#115175)200:-
Hörner, Nils G. A Late-Glacial Specimen of Lucioperca Lucioperca and its Environments.. A Study of Some Uppsala Clay Varves. Uppsala 1948. 84 pages. Soft covers. Reprinted from Bull. of the Geol. Inst. of Upsala. (#87067)140:-
Hörner, Nils G. Brattforsheden.. Ett värmländskt randdeltekomplex och dess dyner. Illustr. Aa Uppsala 1927. 208 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#53826)200:-
Hörner, Nils G. Some Notes and Data Concerning Dunes and Sand Drift in the Gobi Desert.. Sth 1957. 40 pages + plates. 4:o. Soft covers. The Sino-Swedish Expedition III:5. Publ. 40. (#45546)200:-
International Clay Conference 1963.. Proceedings of the Conference held at Stockholm, Sweden. Arranged by Cipéa. Edited by I. Th. Rosenqvist and P. Graff-Petersen. Oxfor 1963-65. 376 + 444 pp. Ocl. 2 volumes. (#42914)400:-
Itter, Harry Augustus The Geomorphology of the Wyoming-Lackawanna Region.. Illustr. Diss. New York 1936. 88 pages. Softcover. Stamped. (#109648)125:-
Jóhannesson, Björn The Soils of Iceland. With a generalized soil map. Reykjavík 1960. 140 pages. Softcover. Dept. of agriculture, reports series B - No. 13. (#216321)170:-
Johansson, Carl Erik Structural Studies of Frictional Sediments.. Illustr. Diss. Upps. 1976. Pag. 201-301. Softcover. Reprint from Geografiska Annaler. (#72053)125:-
Johansson, Simon Agrogeologisk undersökning av Ultuna egendom.. Med 2 tavlor. Sthlm 1915. 95 sidor + 2 utvikbara planscher. Häftad. Stämpel. SGU C. 271. (#138657)150:-
Johansson, Simon Soil Consolidation.. SGU C. 450, 1943. Häftad. (#179357)100:-
Jones, Wellington D. Glacial Land Forms in the Sierra Nevada South of Lake Tahoe.. Berkeley 1929. 24 pages. Soft covers. Stamped. (#173878)100:-
Jónsson - Eyjar í eldhafi. Safn greina um náttúrufræði. Afmælisrit til heiðurs Jóni Jónssyni fil. lic. jarðfræðingi 85 ára þann 3. október 1995. Illustr. Reykjavík 1995. 292 pages. Hardcover. Head of spine damaged. (#43431)170:-
Josefsson, Melanie The Geoecology of Subalpine Heaths in the Abisko Valley, Northern Sweden.. A Study of Periglacial Conditions. Illustr. Diss. Upps. 1990. 180 pages. Softcover. (#115146)150:-
Jubelt, R. & Schreiter, P. Gesteinsbestimmungsbuch.. Illustr. Leipzig 1977. 178 pp. + plates and maps. Ocl. (#42918)150:-
Järnefors, Björn Beskrivning till jordartskarta över Uppsalatrakten.. Med karta. Stockholm 1958. 46 sidor + 2 planscher och en utvikbar karta. Häftad. SGU Ba 15. (#179420)125:-
Järnefors, Björn Lervarvskronologien och isrecessionen i östra Mellansverige.. Sthlm 1963. 67 sidor + 11 planscher. Häftade. 2 volymer. Stämpl. SGU C. 594. (#137879)150:-
Jönsson, J. & Henning, Ernst Agronomiskt geologiska och agronomiskt växtfysiologiska studier i Jemtland.. Sthlm 1889. (2), 34, (2) sidor. 4:o. Häftad. Främre omslag loss. Stämpl. SGU C. 102. Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län III. (#137298)150:-
Karlsson, Viktor Beskrifning till kartbladet Linderöd. Med karta.. SGU, Aa 68. Stockholm 1879. 32,(2) sidor + stor utvikbar karta. Med bevarade omslag i halvklotband. (#199199)300:-
Kellgren, A.G. Praktisk botanisk och geologisk beskrifning af de s.k. Ryorna i sydöstra Halland.. Sthlm 1895. (4), 16 sidor. 4:o. Häftad. Stämpl. SGU C. 157. Praktiskt geologiska undersökningar inom Hallands län III. (#137300)180:-
Kern, Raymond & Weisbrod, Alain Thermodynamics for Geologists.. San Francisco 1967. 304 pp. Hard covers. (#47041)250:-
Kerr, Paul F. Optic Mineralogy.. Third ed. New York 1959. 442 pp. Ocl. (#42922)250:-
Kesseli, John E. Studies in the Pleistocene Glaciation of the Sierra Nevada, California.. I. Topographic map of the pleistocene glacial deposits in the Mammoth embayment, Mono County. II. Changes in the courses of som pleistocene glaciers and their relation to interglaciation. Berkeley 1941. 34 pages + 7 plates. Soft covers. Stamped. (#173879)150:-
Knight, S.H. The Fountain and the Casper Formations of the Laramie Basin.. A Study on Genesis of Sediments. Illustr. Diss. New York 1929. 82 pages. Softcover. Stamped. (#113458)130:-
Kock, George S. & Link, Richard F. Statistical Analysis of Geological Data.. New York 1970. 376 pp. Hard Covers. (#47039)250:-
Kulling, O. och Hjelmqvist, S. Beskrivning till kartbladet Falun.. Med karta. Stockholm 1948. 184 sidor + 2 planscher och utvikbar karta. Häftad med lagad rygg. SGU Aa 189. (#179415)125:-
Kulling, Oskar Grunddragen av fjällkedjerandens bergbyggnad inom Västerbottens län.. SGU C. 445, 1942. Häftad. (#179365)150:-
Kvale, Anders Et kaledonisk intrusiv- og effusivfelt på Stord.. Illustr. Bergen 1937. 138 sidor + utvikbar karta. Häftad. Bergens Museum Årbok 1937. (#93087)150:-
Kvale, Anders Petrologic and Structural Studies in the Bergsdalen Quadrangle.. Western Norway. Part I. Petrography. Diss. Bergen 1946. 201 pages + plates and map. Soft covers. Stamped. (#62762)200:-
Kvelberg, Irma & Popoff, Boris Die Tafoni-Verwiterungserscheinung.. Feldbeobachtungen, Mikrostudien, Erkärungsversuche, kritische Bemerkungen, Experimente. Versuch einer Klassifikation der natürlichen Hohlräume in Gesteinen aud genetischer Grundlage. Illustrated. Riga 1937. 244 pages. Soft covers. Stamped. (#82039)220:-
Kääriäinen, Erkki On the Recent Uplift of the Earth's Crust in Finland.. Helsinki 1953. 106 pages + table. Soft covers. (#125935)145:-
Landergren, Sture On the Geochemistry of Deep-Sea Sediments.. Gbg 1964. 98 pp. 4:o. Reports of the Swedish Deep-Sea Expedition. (#45532)150:-
Landergren, Sture On the Geochemistry of Swedish Iron Ores and Associated Rocks.. SGU C. 496, 1948. Häftad. (#179366)140:-
Larsen, Esper S. & Berman, Harry The Microscopic Determination of the Nonopaque Minerals.. Second edition, Washington 1934. 266 pp. Soft covers. United States Department of the Interior. Geological Survey. (#42926)200:-
Larson, Sven Åke Layered Intrusions of the Ulvö Dolomite Complex, Ångermanland, Sweden.. Diss. Gbg 1980. 214 pp. + maps. (#43176)150:-
Larsson, Rolf Å. Flygbildsstudier av fluvial erosion.. En undersökning inom Klarälvens övre meanderlopp. Akad. avh. Uppsala 1975. 178 sidor. A4. Häftad. (#50422)175:-
Larsson, Walter Die Svinesund-Kosterfjord-Überschiebung.. SGU C. 411, 1938. Häftad. (#179362)100:-
Larsson, Walter Petrology of Interglacial Volcanics from the Andes of Northern Patagonia.. Diss. Uppsala 1940. 216 pp. + plates. (#45508)175:-
Larsson, Walter Zur Kenntnis der alkalinen ultrabasischen Ganggesteine des Kalix-Gebiets, Nord-Scweden.. SGU C. 456, 1943. Häftad. (#179364)100:-
Larsson, Walter Zur Kenntnis der spätglazialen Eisbewegungen westlich des Wenersees, Schweden.. SGU C. 466, 1945. Häftad. (#179363)75:-
Larsson, Walter och Sandegren, Ragnar. Beskrivning till kartbladet Vårvik.. Med karta. Stockholm 1956. 166 sidor + plansch och utvikbar karta. Häftad. SGU Aa 187. (#179413)125:-
Late Quartenary Stratigraphy in the Nordic Countries 150,000-15,000 B.P.. The XXIV Uppsala Symposium in Quartenary Geology. Editors: B.G. Andersen and L.-K. Königsson. Illustr. Upps. 1991. 157 pages. 4:o. Softcover. Striae 34. (#117292)150:-
Lauriol, Bernard Géomorpholohie quaternaire du sud de l'Ungava.. Montréal 1982. 174 pages + 2 loose maps. Soft covers. Collection Paleo-Quebec. (#86612)200:-
Lees, James H. Physical Features and Geologic History of Des Moines Valley.. Diss. Des Moines 1916. Pag. 425-615 + plates. Softcover. Stamped. Offprint. (#88382)200:-
Leighton, Morris M. The Iowan Drift.. A Review of the Evidences of the Iowan Stage of Glaciation. Illustr. Diss. Chicago 1917. Pag. 51-212 + map in envelope. Softcover. Stamped. The first part of the work (not present here) was written by William C. Alden. (#78980)200:-
Levin, Ernest E., Robbins, Carl R. & McMurdie, Howard F. Phase Diagram for Ceramists.. Ed. Margie K. Reser. Columbus 1964. 601 pages. 4:o. Original cloth. The whole book-block slightly warped. (#45528)220:-
Lidén, Ragnar Geokronologiska studier öfver det finglaciala skedet i Ångermanland.. Med 7 taflor. Sthlm 1913. 39 sidor + kartor och planscher. 4:o. Häftad. Stämpl. SGU Ca. 9. (#137314)200:-
Lidén, Ragnar Geokronologiska studier öfver det finiglaciala skedet i Ångermanland.. Med 7 taflor. Sthlm 1913. 39 sidor + kartor och diagram. 4:o. Halvklotband. SGU Ser. Ca. N:o 9. (#199284)250:-
Lidén, Ragnar Geokronologiska studier öfver det finiglaciala skedet i Ångermanland.. Med 7 taflor. Sthlm 1913. 39 sidor + kartor och diagram. 4:o. Häftad. SGU Ser. Ca. N:o 9. (#90198)200:-
Lidén, Ragnar Geokronologiska studier öfver det finiglaciala skedet i Ångermanland.. Med 7 taflor. Sthlm 1913. 39 sidor + kartor och diagram. 4:o. Häftad. Omslagen loss. SGU Ser. Ca. N:o 9. (#90184)150:-
Lindblom, Sten Fluid Inclusion Studies of the Laisvall Sandstone Lead-zinc Deposit, Sweden. Diss. Sth 1982. 172 pp. (#42957)150:-
Lindén, Anders Till Petrographical Studies in an Archaean Bedrock Area in Southern Central Sweden.. Illustr. Diss. Upps. 1975. 57 pages. 4:o. Softcover. Striae 1. (#117328)100:-
Lindström, Axel Jordslagen inom Vesternorrlands län i geologiskt och agronomiskt hänseende.. Sthlm 1888. (8), 72, (2) sidor. 4:o. Häftad. Omslagen loss. Stämpl. SGU C. 92. Praktiskt geologiska undersökningar inom Vesternorrlands län I. (#137303)180:-
Lindström, Erling Deglaciation, sediment och högsta kustlinjen i nordvästra Ångermanland.. Akad. avh. Uppsala 1973. 374 sidor + kartor. A4. Häftad. (#50414)200:-
Lindström, Erling Submoräna sediment och isrörelser i nordvästra Ångermanland.. Illustrerad. Uppsala 1971. 57 sidor. A4. Häftad. (#141713)135:-
Linnermark, Nils Podsol och brunjord.. En studie av vegetation och jordmånsbildning inom östra Skånes ås- och skogsområden I-II. Lund 1960. 234 sidor + diagram i särskild volym. (#45514)200:-
Littlefield, M.S. Natural-Bonded Molding Sand Resources of Illinois.. Diss. Urbana 1925. 183 pages. Soft covers. Stamped. (#55941)160:-
Ljunggren, Pontus The Region of Hålia in Dalecarlia, Sweden.. Diss. Gbg 1954. 112 pages + maps and plates. Soft covers. Interfolierat och med mycket anteckningnar av andreopponenten Bengt Collini (#186705)185:-
Ljungman, Axel Vilhelm Några geologiska iakttagelser gjorda under en resa i mellersta Bohus-län sommaren 1870.. Akademisk afhandling, Uppsala 1870. 22 sidor. Tagen ur band. Häftad utan omslag. (#200371)150:-
Ljungner, Erik Spaltentektonik und Morphologie der schwedischen Skagerak-Küste I-II.. Diss. Uppsala 1927. 254 pages + maps and plates. Softcover. 1 vol. (#53805)175:-
Ljung, Sigvard Adak-, Lindsköld- och Brännmyrangruvorna inom Adak-fältet.. Petrografi och malmer. Med en plansch. Aa Sth (Uppsala) 1974. 94 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU C 701. (#43844)120:-
Loberg, Bengt Syndafloden och verkligheten.. Några bibliska berättelser i geologisk och arkeologisk belysning. Illustr. Sthlm 1980. 130 sidor. Klotband. (#45875)135:-
Lucas, J. La transformation des minéraux argileux dans la sédimentation.. Études sur les argiles du trias. Strasbourg 1962. 202 pp. Mémoires du service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine. (#42959)200:-
Lundegårdh, Dagmar Marken och berget.. En handbok om berg- och jordarter i Norden - uppkomst, sammansättning och utseende. Illustr. 1974. 134 sidor. Häftad. (#43354)100:-
Lundegårdh, Per H. Beskrivning till berggrundskartan Lindesberg SO.. Med kartor. Uppsala 1983. 58 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 139. (#179405)125:-
Lundegårdh, Per H. Rock Composition and Development in Central Roslagen, Sweden.. With 1 map and 51 figures in the text. Diss. Sthlm (Uppsala ) 1946. 160 pages + map. Soft covers. (#48376)145:-
Lundegårdh, Per H. Rock Composition and Development in Central Roslagen, Sweden.. With 1 map and 51 figures in the text. Sthlm 1946. 160 pages + map. Soft covers. Pencil-markings and -notes in margins. Arkiv för kemi, mineralogi och geologi. (#81198)100:-
Lundegårdh, Per H. Stenar i färg.. Sthlm 1960. 191 sidor. Original klotband. Skyddsomslag (#206169)110:-
Lundegårdh, Per H., Lundqvist, Jan & Lindström, Maurits Berg och jord i Sverige.. Illustr. Sthlm 1970. 348 sidor. Originalklotband. (#43139)150:-
Lundqvist, G. Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län.. Med karta i skala 1:250 000. Sth 1951. 216 sidor + 2-delad karta i ficka. 4:o. Med bevarade omslag i klotryggsband. Sista halvan av boken med liten fläck i nedre hörnet. SGU Ca 21. (#45595)335:-
Lundqvist, G. Beskrivning till jordartskarta över Sverige.. Med en karta i 3 blad. Sthlm 1958. 106 sidor + 3 separata, utvikbara kartor. Häftad. (#177847)225:-
Lundqvist, G. C14-analyser i svensk kvartärgeologi 1955-57.. Sthlm 1957. 25 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 557. (#137907)100:-
Lundqvist, G. C14-daterade tallstubbar från fjällen.. Sthlm 1959. 21 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 565. (#137917)100:-
Lundqvist, G. Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel.. Sthlm 1958. 57 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 561. (#137912)100:-
Lundqvist, G. Sjösediment från mellersta Norrland.. SGU C. 405, 1936. Häftad. (#179372)140:-
Lundqvist, G. Utvecklingshistoriska insjöstudier i Sydsverige.. Akademisk avhandling, Stockholm 1925. 129 sidor + Tavlor. Häftad. Stämpel. Dedikation (#184285)200:-
Lundqvist, G. & Nordahl, E. Falu gruvas ålder. i geologisk och arkeologisk belysning. Illustr. Två undersökningar utgivna av Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolag, Upps. 1963. 80 sidor. Häftad. (#100424)110:-
Lundqvist, Jan C14-dateringar av rekurrensytor i Värmland.. Sthlm 1957. 22 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 554. (#137904)100:-
Lundqvist, Jan Geologi.. Processer - landskap - naturresurser. Illustrerad. Lund 1988. 231 sidor. Häftad. (#173505)125:-
Lundqvist, Jan Jordartskarta över Jämtlands län.. SGU 1966. Karta uppfodrad på väv och på rulle. Kartan mäter 200 x 130 cm. Beskrivningen saknas. SGU Ser. Ca 45. (#199368)250:- (bild)
Lundqvist, Jan Patterned Ground and Related Frost Phenomena in Sweden.. SGU C. 583, 1962. Häftad. (#179356)120:-
Lundqvist, Jan Övre Klarälvens kvartärgeologi.. Illustr. Sthlm 1957. 49 sidor + utvikbara kartor i ficka. Häftad. (#117359)145:-
Lundqvist, Jan Övre Klarälvsdalens kvartärgeologi.. Sthlm 1957. 49 sidor + 3 planscher. Häftad. Stämpel. SGU C. 550. (#137899)125:-
Lundqvist, Thomas Det svekofenniska suprakrustalstråket mellan Ljusterö och Rödlöga i Stockholms norra skärgård.. SGU C. 585, 1962. Häftad. (#179354)100:-
Lundström, Ingmar Beskrivning till berggrundskartan Lindesberg NV.. Med karta. Uppsala 1985. 131 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 140. (#179389)125:-
Lundström, Ingmar Beskrivning till berggrundskartan Lindesberg SV.. Med kartor. Uppsala 1983. 140 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 126. (#179395)125:-
Låg, J. Undersøkelser over opphavsmaterialet for Østlandets morenedekker.. Illustr. Særtrykk av Meddelelser fra Det norske Skogforsøksvesen nr. 35, 1948. 223 sidor. Häftad. (#93096)150:-
Magnusson, Ernest Beskrivning till jordartskartan Lindesberg SO.. Med karta. Uppsala 1982. 76 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 49 (#179385)100:-
Magnusson, Nils H. Ljusnarsbergs malmtrakt.. Berggrund och malmfyndigheter. Med 2 tavlor. Illustrerad. Sthlm 1940. 188 sidor + 2 planscher. 4:o. Häftad. Fuktskadad i nederkant. SGU Ca. 30. (#143287)150:-
Magnusson, Nils H. Långbans malmtrakt.. Geologisk beskrivning. Illustrerad. Sthlm 1930. 111 sidor + 5 planscher. 4:o. Häftad. SGU Ca. 23 (#137333)300:-
Magnusson, Nils H. Nordmarks malmtrakt.. Geologisk beskrivning. Illustrerad. Sthlm 1929. 98 sidor. 4:o. Häftad. Stämpl. SGU Ca. 13. (#137307)200:-
Magnusson, Nils H. Nordmarks malmtrakt.. Geologisk beskrivning. Illustrerad. Sthlm 1929. 98 sidor. 4:o. Original klotryggsband. SGU Ca. 13. (#143288)250:-
Mapa geologico de España.. Escala 1:50.000. Explicacion de la hoja N.° 967. Berna (Cordoba). Madrid 1965. 95 pages + plates and 2 maps in pocket. Soft covers. Stamped. (#83098)150:-
Martin, Lawrence Some Features of Glaciers and Glaciation, in College Fiord, Prince William Sound, Alaska.. Illustr. Diss. Berlin 1913. 45 pages + folding map. Softcover. Stamped. (#59002)120:-
Maryland Geological Survey: Eocene.. Baltimore, The John Hopkins Press 1901. 332 pages text + 64 plates. Original decorated cloth. Very fine. (#209841)700:-
Masing, G. Tertiäre Systeme.. Elementare Einführung in die Theorie der Dreistofflegierungen. 2. Auflage. Leipzig 1949. 186 pp. Soft covers. (#43146)150:-
Mattsson, Åke Morphologische Studien in Südschweden und auf Bornholm über die nichtglaziale Formenwelt der Felsenskulptur.. Illustr. Diss. Lund 1962. 357 pages + 24 plates. Softcover. (#45470)250:-
Merrit, Philip L. Seine-Coutchiching Problem.. Diss. New York 1934. 42 pages + plates and maps. Soft covers. Stamped. (#141208)150:-
Meyer, W. Jordbävningar och vulkaner.. Översättning av N. Bengtson. Illustrerad. Sthlm 1913. 94 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#63481)120:-
Molin, Kurt A General Earth Magnetic Investigation of Sweden 1.. Carried Out During the Period 1928-1934 by the Geological Survey of Sweden. Declination. With 4 plates. Sthlm 1936. 98 pages + plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 25. (#137358)200:-
Molin, Kurt A General Earth Magnetic Investigation of Sweden 1-4.. Carried Out During the Period 1928-1934 by the Geological Survey of Sweden. 1. Declination. 2. Inclination. 3. Horizontal Intesity. 4. Vertical Intensity and Horizontal Disturbing Force. With 4 + 4 + 4 + 5 plates. Sthlm 1936-42. 98 + 119 + 105 + 104 pages + plates. 4:o. Soft covers. 4 volumes. Stamped. SGU Ca 25, 29, 33 and 34. (#137356)850:-
Molin, Kurt A General Earth Magnetic Investigation of Sweden 2.. Carried Out During the Period 1928-1934 by the Geological Survey of Sweden. Inclination. With 4 plates. Sthlm 1939. 119 pages + plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 29. (#137359)200:-
Molin, Kurt A General Earth Magnetic Investigation of Sweden 3.. Carried Out During the Period 1928-1934 by the Geological Survey of Sweden. Horizontal Intesity. With 4 plates. Sthlm 1941. 105 pages + plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 33. (#137360)200:-
Molin, Kurt A General Earth Magnetic Investigation of Sweden 4.. Carried Out During the Period 1928-1934 by the Geological Survey of Sweden. Vertical Intensity and Horizontal Disturbing Force. With 5 plates. Sthlm 1942. 104 pages + plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 34. (#137361)200:-
Mook, Charles Craig A Study of the Morrison Formation.. Illustr. Diss. New York 1916. Pag. 39-191 + folding map. Softcover. Stamped. Offprint. (#88355)200:-
Moorhouse, W.W. The Study of Rocks in Thin Sections.. New York 1959. 514 pp. Ocl. (#42972)350:-
Moos, A. von & de Quervain Technische Gesteinkunde.. Basel 1948. 222 pages. Original cloth. (#43157)250:-
Mortensen, Odd, Et eruptivfelt i Kvinnherad og Skånevik herreder.. Bergens Museums Arbok 1942. 100 sidor + 9 planscher. Häftad. (#202770)150:-
Moseley, F. Methods in Field Geology.. Illustr. 1981. 212 pp. Soft covers. (#42971)150:-
Munthe, Hede och Lundqvist, Beskrivning till kartbladet Katthammarsvik.. SGU Aa. 170. Stockholm 1929. 120 sidor + Tavla. Häftad. Endast text, ej kartan. (#207635)100:-
Munthe, Hede och Lundqvist, Beskrivning till kartbladet Klintehamn.. SGU Aa 160, 1927. 109 sidor + karta och plansch. Den lösa kartan i ficka längst bak saknas. (#207628)150:-
Munthe, Hede och von Post Beskrivning till kartbladet Hemse.. Utan kartan. Stockholm 1927. 155 sidor + plansch. Häftad. SGU Aa 164. (#179410)100:-
Munthe, Henr. Beskrifning till kartbladet Kalmar.. Sthlm 1902. 119 sidor + en plansch. Häftad. Ryggen nött, främre omslag loss. Stämpel. SGU Ac. 6. Endast beskrivningen, ej karta. (#137892)150:-
Munthe, Henr. Beskrifning till kartbladet Ottenby.. Sthlm 1902. 68 sidor + plansch. Häftad. Stämpel. SGU Ac. 7. Endast beskrivningen, ej karta, (#137895)150:-
Munthe, Henr. Beskrifning till kartbladet Tidaholm.. Utan kartan. Stockholm 1906. 156 sidor + plansch. Lite lätt fuktskadad och nött rygg. Häftad. SGU Aa 125. (#179412)100:-
Munthe, Henr. Beskrivning till kartbladet Burgsvik jämte Hoburgen och Ytterholmen.. Utan Kartan. Med en tavla. Stockholm 1921. 172 sidor + plansch. Häftad. SGU Aa 152. (#179408)100:-
Munthe, Henr. Beskrivning till kartbladet Falköping.. Utan kartan. Stockholm 1906. 115 sidor + plansch. Häftad. Lätt fuktskadad. SGU Aa 120. (#179411)100:-
Munthe, Henr. Drag ur Gottlands odlingshistoria.. I relation till öns geologiska byggnad. Med 2 kartor samt talrika textfigurer. Sthlm 1913. 67 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Nött rygg. SGU Ca 11. (#90194)250:-
Munthe, Henr. Studier öfver baltiska hafvets qvartära historia.. Akad. afh. Stockholm (Upsala) 1892. 120 sidor. Häftad utan omslag. Stämpel. (#184200)185:-
Munthe, H. & Hedström, H. Beskrifning till kartbladet Mönsterås med Högby.. Sthlm 1904. 132 sidor + 2 planscher. Häftad. Ryggen nött, bakre omslag saknas. Stämpel. SGU Ac. 8. Endast beskrivningen, ej karta. (#137893)150:-
Munthe, Westergård och Lundqvist Beskrivning till kartbladet Skövde.. Med karta. Andra upplagan, Stockholm 1928. 182 sidor + 2 planscher och en utvikbar karta. Häftad. Fuktskadad och med nött rygg. SGU Aa 121. (#179409)100:-
Möller, Hans Beskrivning till jordartskartan Enköping SO.. Med karta. Stockholm 1975-77. 68 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 20. (#179394)100:-
Möller, Hans Beskrivning till jordartskartan Enköping SV.. Med karta. Uppsala 1985. 64 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 26. (#179390)100:-
Möller, Hans Från nordostis till lågbaltisk is.. En glacialgeologisk studie i sydvästra Skåne. Sthlm 1959. 133 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 566. (#137918)120:-
Möller, Hans och Stålhös, Göran Beskrivning till geologiska kartbladet Uppsala SV.. Med karta. Stockholm 1971. 69 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 9. (#179421)100:-
Möller, Åke Hydrogeological Mapping in Sweden.. A Study of the Present Situation and a Proposal for Future Development. Illustr. Diss. Upps. 1978. 36 pages + several maps in pocket. 4:o. Softcover. Striae 9. (#117344)100:-
Mörner, Nils-Axel The Late Quaternary History of the Kattegatt Sea and the Swedish West Coast.. Deglaciation, shorelevel, displacement, chronology, isostasy and eustasy. With 10 plates. Summary in Russian. Diss. Stockholm 1969. 487 pages + 10 plates. Soft covers. SGU C 640. (#179407)150:-
Nathorst, A.G. Om floran i Skånes kolförande bildningar I.. Floran vid Bjuf 1-3. Med 10 + 8 + 8 taflor. Sthlm 1878-86. 150 sidor + planscher. 31 × 25 cm. Häftade. Nötta ryggar. 3 häften. Stämpel. SGU C. 27 och 33. (#98998)500:-
Nelson, Helge Om randdeltan och randåsar i mellersta och södra Sverige.. Aa Sth 1910. 252 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#45517)140:-
Nieuwenkamp, W. Stereograms for Determination of Plagioclase Feldspars in Random Sections.. Utrecht 1948. 30 pp. + plates. 4:o. Cloth. (#45395)250:-
Nilsson, Kaj Isströmmar och isavsmältning i sydvästra Skånes backlandskap.. Sthlm 1959. 94 sidor + 2 planscher. Häftad. Stämpel. SGU C. 567. (#137920)125:-
Niskanen, Erkki On the Upheaval of Land in Fennoscandia.. Helsinki 1939. 30 pages + 2 maps. Soft covers. (#125933)130:-
Nordberg, Lars & Persson, Gösta The National Groundwater Network of Sweden.. Illustrated. Sthlm 1974. 160 pages. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 48 (#137344)150:-
Nordell, Per Olof Deglaciation Studies in Ovansiljan, Dalarna, Sweden.. Diss. Uppsala 1984. A4. Häftad. (#50371)185:-
Nordenskjöld, Carl Erik Morfologiska studier inom övergångsområdet mellan Kalmarslätten och Tjust.. Illustr. Aa Lund 1944. 216 sidor. Häftad. (#42952)170:-
NORDQVIST, HJALMAR Granitindustrin i Förensta Staterna. Reseberättelse.. Stockholm 1931. 162 s. + utvikbara planscher + 1 utvikbar karta. Häftad. Dedikation. Sveriges Geologiska Undersökning C 365 (#197145)150:-
Norin, Erik Geology of Western Quruq Tagh, Eastern T'ien-Shan.. Dissertation, Stockholm 1937. xvi,195 pages + Fig. 1-5 and in pocket: Plate a-e + Plate I-XLIII. Soft covers. Stamped. Reports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of dr. Sven Hedin. The Sino-Swedish Expedition. Publication 2. (#203978)250:-
Norin, Erik Geology of Western Quruq Tagh, Eastern T'ien-Shan.. Dissertation, Stockholm 1937. xvi,195 pages + Fig. 1-5, Plate a-e and Plate I-XLIII. 4:o. Cloth boards with leather spine. Reports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of dr. Sven Hedin. The Sino-Swedish Expedition. Publication 2. (#203980)350:-
Norin, Erik Geology of Western Quruq Tagh, Eastern T'ien-Shan.. Dissertation, Stockholm 1937. xvi,195 pages + Fig. 1-5, Plate a-e and Plate I-XLIII. 4:o. Original cloth. Reports from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of dr. Sven Hedin. The Sino-Swedish Expedition. Publication 2. (#203979)350:-
Norin, Erik The Sediments of the Central Tyrrhenian Sea.. Göteborg 1958. 136 pages. 4:o. Soft covers. Meddelanden från Uppsala Universitets mineralogisk-geologiska institution. (#86610)250:-
Norrman, John O. Lake Vättern.. Investigations on Shore and Bottom Morphology. Illustr. 1964. 238 pages + 3 maps. Soft covers. (#42940)175:-
Nystrand, Bengt-Åke Some Properties of Sulphide-Bearing Sediments on the Coast of Northern Sweden.. Illustr. Diss. Upps. 1980. 52 pages. 4:o. Softcover. Striae 13. (#117322)100:-
Nyström, E.T. Some Alkaline Rocks of Shansi Province, N. China.. Uppsala 1927. 102 pp. + folding map and plate. (#42938)200:-
Några ord till belysning af den geologiska kartan öfver Fyris-åns dalbäcken.. Sthlm 1857. 48 sidor. Häftad. (#81137)150:-
Observation of the Continental Crust through Drilling II.. Proceedings of the International Symposium held in Seeheim, October 3-6, 1985. Edited by H.-J. Behr, F.G. Stehli and H. Vidal. Berlin 1987. 230 pp. Hard covers. Exploration of the Deep Contintal Crust. (#43850)200:-
Offerberg, Jan Rocks and Stratigraphy of Ledfat Area, Västerbotten County, Northern Sweden.. With 2 plates. Sth 1959. 46 sidor + 2 separate maps. SGU C 564 (#42943)100:-
Offerberg, Jan Rocks and Stratigraphy of the Ledfat Area, Västerbotten County, Northern Sweden.. Sthlm 1959. 45 pages + 2 maps. Soft covers. Stamped. SGU C. 564. (#137916)120:-
Offodile, Matthew Ezejiofor The Geology of the Middle Benue, Nigeria.. Illustr. Diss. Uppsala 1976. 166 pages + folding maps. Softcover. (#53097)165:-
Olausson, Eric Das Moor Roshultsmyren.. Eine gelogische, botanische und hydrologische Studie in einem südwestschwedischen Moor mit exzentrisch gewölbten Mooselementen. Lund 1957. 72 sidor + tabell. Soft covers. (#42945)100:-
Olausson, Eric Sediment Cores from the Mediterranean Sea and the Red Sea IV.. Studies of Deep-Sea Cores. Diss. Gbg 1961. 58 pp. 4:o. Reports of the Swedish Deep-Sea Expedition. (#45531)135:-
Olsson, Tommmy Hydraulic Properties and Groundwater Balance in a Soil-Rock Aquifer System in the Juktan Area, Northern Sweden.. Illustr. Diss. Upps. 1979. 72 pages. 4:o. Softcover. Striae 12. (#117324)110:-
Origin of Granite Bartholiths.. Geochemical Evidence. Ed. by M.P. Atherton and J. Tarney. 1981. 148 pp. Soft covers. (#43078)150:-
Palmgren, John Die Eulysite von Södermanland.. Diss. Uppsala 1917. 124 pages. Soft covers. (#43473)150:-
Palmgren, John Die Eulysite von Södermanland.. Diss. Uppsala 1917. 124 pp. Tejpat omslag. (#52909)130:-
Palmqvist, Sven Geochemical Studies on the Iron-Bearing Liassic Series in Southern Sweden.. Diss. Lund 1935. 204 pp. + plates. Soft covers. (#47117)200:-
Parasnis, D.S. Mining Geophysics.. Amsterdam 1966. 356 pp. Ocl. Methods in Geochemistry and Geophysics. (#42894)200:-
Park, Charles F. & MacDiarmid, Roy A. Ore Deposits.. Third ed. San Francisco 1975. 530 pp. Ocl. (#42896)300:-
Persbergs malmtrakt. och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag i värmlands län. Beskrivning utarbetad av Kungl Kommerskollegium och Sveriges Geologiska undersökning. Illustrerad. Sthlm 1925. viii,475 sidor + tabell och 2 utvikbara kartor. Stort format. Häftad. Kungl. Kommerskollegium. Beskrivningar över mineralfyndigheter 2. (#143418)350:-
Persbergs malmtrakt. och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag i värmlands län. Beskrivning utarbetad av Kungl Kommerskollegium och Sveriges Geologiska undersökning. Illustrerad. Sthlm 1925. viii,475 sidor + tabell och 2 utvikbara kartor. Stort format. Häftad. Bakre omslag loss Kungl. Kommerskollegium. Beskrivningar över mineralfyndigheter 2. (#188959)300:-
Persson, Bruun och Vidal Beskrivning till berggrundskartan Hjo SO.. Med kartor. Uppsala 1985. 143 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 134 (#179397)125:-
Persson, Christer Beskrivning till jordartskartan Katrineholm SO.. Med karta. Uppsala 1982. 56 sidor + utvikbar karta. häftad. SGU Ae 17. (#179387)100:-
Persson, Christer Beskrivning till jordartskartan Östhammar SV.. Med karta. Uppsala 1982. 59 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Aa 53. (#179424)100:-
Petersson, Walfr. Geologisk atlas öfver Norbergs bergslag.. På bekostnad af Jernkontoret upprättad åren 1892-93. 6 utvikbara kartor i folio. Original klotryggsband. SGU Bb. N:o 9. (#143424)300:-
Pettersson, Hans Den röda leran och dess mangankonkretioner.. Gbg 1943. 52 sidor. (#43489)85:-
Pettijohn, Francis J., Potter, P.E. & Siever, R. Sand and Sandstone.. Illustr. Berlin 1972. 618 pages. Original cloth. (#42906)250:-
Phillips, Wm. Revell Mineral Optics.. Principles and Techniques. Illustr. San Francisco 1971. 249 pages + plates. Original cloth. (#42898)225:-
Pierres .... Minéraux et fossiles. Préface d'André Maurois. Textes de R. Galopin et E. Lanterno. Photographies de Stévan Célébonovic. Édition Eidos et édition Pea, Genève-Paris sans date (c. 1960). 92 pages. 4:o. Original hard covers. (#135498)200:-
Post, Lennart von Norrländska torfmossestudier I.. Drag ur myrarnas utvecklingshistoria inom "Lidernas region". Med tre taflor. Sthlm 1906. 110 sidor + planscher. Häftad. Dedikation. Aftryck ur Geol. fören. i Stockholm förhandl. (#54862)150:-
Post, Lennart, von Jordskredet vid Smedberg i Bohuslän den 23 augusti 1911.. Sth 1913. 22 sidor + 5 planscher och en karta. SGU C 244 (#42932)105:-
Problems of Clay and Laterite Genesis.. Symposium ... St. Louis 1951. New York 1952. 244 pp. Ocl. (#42893)250:-
Projeto REMAC 1-11.. Reconhecimento global da margem continental Brasileira. Petrobras, Rio de Janeiro 1977- 507 + 96 + 54 + 88 + 392 + 113 + 117 + 56 + 269 + 112 pages text + map portfolio to vol. 8 and Vol 11 = Colecão de mapas + loose maps in vol 9 and 10. Soft covers. Together 12 volumes. Stamped. (#177415)1500:-
Quaternary History of the Baltic, The. Edited by Vytautas Gudelis and Lars-König Königsson. Ippsala 1979. 278 pages. Soft covers. (#175176)150:-
Quensel, P.D. Geologisch-petrographische Studien in der patagonischen Cordillera.. Diss. Uppsala 1911. 114 pages. + plates and folding map. Half cloth. Stamped. (#204870)300:-
Quensel, P.D. Geologisch-petrographische Studien in der patagonischen Cordillera.. Diss. Uppsala 1911. 114 pages. + plates and folding map. Soft covers. (#43538)250:-
Quirke, Terence Thomas Espanola District, Ontario.. Diss. Chicago 1917. 92 pages + map. Soft covers. Stamped. Geology. (#57303)150:-
Qvarfort, Ulf Some Problems Associated with Exploration Geochemistry in Mining Areas.. Illustr. Diss. Upps. 1977. 77 pages. 4:o. Softcover. Striae 7. (#117342)100:-
Raguin, E. Géologie du granite.. Paris 1957. 276 pp. Soft covers. (#42901)225:-
Raguin, E. Géologie du granite.. Paris 1957. 276 pp. Soft covers. Ex-library copy. (#42903)150:-
Ramsay, Wilhelm Changes of Sea-Level Resulting from the Increase and Decrease of Glaciation.. Helsinki 1930. 62 pp. + folding plate. (#43496)125:-
Rapid Mass Movements in Soils - Slides, Falls, Flows, Creeps.. The Uppsala Symposium 1980. Editor: Ingemar Cato. Illustr. Upps. 1984. 64 pages. 4:o. Softcover. Striae 19. (#117301)100:-
Rapp, Anders Talus Slopes and Mountain Walls at Tempelfjorden, Spitsbergen.. A Geomorphological Study of the Denudation of Slopes in an Arctic Locality. Oslo 1960. 96 pages + plates and maps. Softcover. Norsk Polarinstitutt skrifter 119. (#43519)200:-
Recent Developments in Carbonate Sedimentology in Central Europe.. Edited by G. Müller and G.M. Friedman. Berlin 1968. 256 pp. Ocl. (#43182)200:-
Redaelli, Leonardo L. A Petrological Investigation in Lake Norra Dellen by Means of Frog-Man Equipment.. Sth 1957. 22 pp. SGU C. 548. (#43522)70:-
Reeside, John B. The Helderberg Limestone of Central Pennsylvania.. Diss. Baltimore 1915. 44 pages. 4:o. Soft covers. Stamped. (#62835)150:-
Rekstad, J., Fleldstrøket Fauske-Junkerdalen.. Men English summery, 1 kart og 7 planscher. Kristiania 1917. 70 sidor + 7 planscher och en karta i ficka. Häftad. Stämpel. Dedikation. Norges Geologiske Undersökelse aarbog 1917. IV. (#208402)150:-
Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18, XI A-B.. Geology and Geography. The Geology of the Arctic Coast of Canada; West of the Kent Peninsula. By J.J. O'Neill. Geographical Notes on the Arctic Coast of Canada. By Kenneth G. Chipman and John R. Cox. Illustr. Ottawa 1924. 107 + 57 pages + map in pocket. Original cloth. Stamped. (#104652)200:-
Reports of the XVII Session.. (Of the) International Geological Congress (in) The Union of Soviet Socialistic Republics 1937. Volume 6. Symposium on paleozoic and pre-cambrium climates. Illustreted. Moscow 1940. 260 pages + maps and plates. Original cloth. Stamped. In very fine condition. (#186095)450:-
Ringberg, Bertil Beskrivning till jordartskartan Malmö NV.. Med karta. Stockholm 1976. 100 sidor + utvikbar karta. Häftad. SGU Ae 27. (#179425)100:-
Ringberg, Bertil Glacialgeologi och isavsmältning i östra Blekinge.. Sthlm 1971. 174 sidor + 4 planscher. Häftad. Stämpl. SGU C. 661. (#137884)125:-
Ringström,, T.J. Vertebratfynd i finiglaciiala skalbankar vid Uddevalla.. Göteborg 1928. 18 sidor. Häftad. Tagen ur band. Ej omslag. (#200316)100:-
Roberts, A. Geological Structures and Maps.. A course in interpretation with applications for civil & mining engineers. 2nd ed. London 1973. 92 pp. Soft covers. (#43307)150:-
Robinson, Gilbert Wooding Soils.. Their Origin, Constitution and Classification. An Introduction to Pedology. Illustr. London 1949. 574 pp. Ocl. (#43105)250:-
Rosenkranz, Alfred et.al. A Geological Reconnaissance of the Southern Part of the Svartenhuk Peninsula West Greenland.. With 32 figures in the text and 5 plates. Kbhvn 1942. 72 pp. + plates. Front cover cut. Meddelelser om Grønland Bd. 135 Nr. 3. (#42949)250:-
Ruchin, L.B. Grundzüge der Lithologie.. Lehre von den Sedimentgestein. In deutscher Sprache herausgegeben von A. Schüller. Berlin 1958. 806 pp. Ocl. (#43109)350:-
Rudberg, Sten Västerbottens berggrundsmorfologi.. Ett försök till rekonstruktion av preglaciala erosionsgeneratorer i Sverige. Illustr. Aa Upps. 1954. 457 sidor + kartor. Häftad. (#35595)170:-
Rudmark, Lars The Deglaciation at Kalmarsund, Southeastern Sweden.. Sthlm 1975. 88 pages + 4 plates. Soft covers. Stamped. SGU C. 713. (#137881)125:-
Rösler, H.J. & Lange, H. Geochemische Tabellen.. Mit 112 Bildern, 166 Tabellen und 3 Beilagetafeln. Leipzig 1965. 328 pp. Hard covers. (#47043)250:-
Sahlstein (Sahama), Th. G. Spurenelemente der Gesteine im südlichen Finnisch-Lappland.. Helsinki 1945. 86 pages. Soft covers. (#43513)100:-
Sahlstein (Sahama), Th. G. Zur Regelung der Gesteine im Kristallin von Liverpool-Land in Ostgrönland.. Mit 1 Übersichtskarte und 39 Diagrammen. Kbhvn 1935. 28 pp. + plates. Softcover. Meddelelser om Grønland 95:6. (#43532)150:-
Sahlström, K.E. Jordskalv i Sverige 1913-1918.. Sth 1919. 16 sidor. SGU C. 293. (#43530)100:-
Sahlström, K.E. Några försök angående jordarternas permeabilitet i naturen.. Sth 1913. 56 sidor + 2 utvikbara planscher. SGU C. 245 (#43541)95:-
Salmi, Martti Die postglazialen Eruptionsschichten Patagoniens und Feuerlands.. Diss. Helsinki 1941. 116 pp. + 2 folding plates. Softcover. (#43528)150:-
Samuelsson, Carl Studien über die Wirkungen des Windes in den kalten und gemässigten Erdteilen.. Diss. Uppsala 1926. 176 pages. Soft covers. Stamped. Reprint. (#172354)150:-
Samuelsson, Carl Studien über die Wirkungen des Windes in den kalten und gemässigten Erdteilen.. Diss. Uppsala 1926. 176 pp. Reprint. (#43526)150:-
Sandegren, R. Hornborgasjön.. En morfologisk framställning av dess postglaciala utvecklingshistoria. Med 6 tavlor. Sthlm 1916. 94 sidor + 6 kartor. 30 × 24 cm. Häftad. SGU Ca 14. (#98996)250:-
Sandegren, R. Nedre Klarälvsdalens postglaciala utvecklingshistoria.. SGU C. 422, 1939. Häftad. (#179370)100:-
Sandegren, Ragnar Register över Sveriges Geologiska Undersöknings publikationer 1858-1958.. Stlm 1959. 330 sidor. Häftad. Fuktrand i ryggen SGU C. 563. (#91827)150:-
Sander, Bruno Gefügekunde der Gesteine.. Mit besonderer Berücksichtigung der Tektonite. Illustr. Wien 1930. 352 pp. Soft covers. Book-block slightly damaged. (#43111)150:-
San Miguel Arribas, Alfredo Representaciones Gráficas Petroquimicas.. Barcelona 1949. 128 pp. Soft covers. (#43118)150:-
Santesson, Birger Beskrifning till karta öfver berggrunden. inom de malmförande trakterna i norra delen af Örebro län II. Geognostiska kartor och beskrifningar öfver de vigtigare gruffälten. Sthlm 1889. 176 sidor + 13 kolorerade utvikbara planscher. 31 × 25 cm. Häftad. Lite fransiga snitt. Ryggen nött och sprucken. SGU Bb. 4. (#98999)250:-
Sauer, Carl Basin and Range Forms in the Chiricahua Area.. Berkeley 1930. 52 pages + map and 14 plates. Soft covers. Stamped. (#173870)150:-
Saxena, S.K. Thermodynamics of Rock-Forming Crystalline Solutions.. With 67 figures. Berlin 1973. 190 pp. Ocl. (#43120)225:-
Schager, Sten Spara eller slösa. Illustrerad. Helsingborg 1977. 144 sidor. Häftad. (#216370)150:-
Schmieder, Oscar The East Bolivian Andes South of the Rio Grande og Guapay.. Berkeley 1926. 81 pages + map and 23 plates. Soft covers. Stamped. (#173874)200:-
Schnaebele, René Monographie Geologique du Champ Petrolifere de Pechelbronn.. Strasbourg 1948. viii,254 pages + folding tables and 11 folding plates in pocket. 4:o. Soft covers. Pocket disintegrated from text-part (#215734)250:-
Schneiderhöhn, Hans Erzlagerstätten.. Kurzvorlesungen zur Einführung und zur Wiederholung. 2. Auflage. Stuttgart 1949. 326 pp. + tables. Soft covers. (#43346)250:-
Schoewe, Walter Henry The Origin and History of Extinct Lake Calvin.. Illustr. Diss. Des Moines 1923. 176 pages + folding map. 4:o. Softcover. Stamped. (#124329)225:-
Schwahn, Christian Die praktische Edelsteinkunde.. Mit zahlreichen Erfahrungen, Ratschlägen und Winken zur Beurteilung von Edelsteinen, für deren Bearbeitung, Bewertung und Handel. Halle 1948. 82 pp. (#43344)150:-
Schwarze, David Martin Geology of the Lava Hot Springs Area, Idaho.. Pocatello, Idaho 1960. 51 pages + separate folding map. Softcover. (#131717)125:-
Schütze, Hans Die Haken und Nehrungen der Außenküste von Rügen.. Mit 10 Figuren, 5 Tafeln und 1 Übersichtskarte. Greifswald 1931. 155 pages + maps. Soft covers. (#87061)250:-
Sederholm, J.J. Jordbäfningar och vulkaner.. Illustrerad. Stockholm 1909. 114 sidor. Häftad. (#160015)150:-
Sedimentary Environments and Facies.. Edited by H.G. Reading. Oxford 1978. 558 pp. Soft covers. (#45550)250:-
Sedimentary Facies in Geologic History.. Conference ... New York 1948. Chester R. Longwell, Chairman. New York 1949. 172 pp. Ocl. The Geological Society of America Memoir 39. (#43136)225:-
Sedimentary Ores.. Ancient & Modern (Revised). Edited by Clifford H. James. Leicester 1969. 305 pp. Soft covers. Proceedings 15th Inter-University Geological Congress. University of Leicester December 1967. (#47021)250:-
Sedimentology and Ore Genesis.. Proceedings of a Symposium ... Delft 1963. Edited by G.C. Amstutz. Amsterdam 1964. 186 pp. Ocl. Developments in Sedimentology 2. (#43124)200:-
Seemann, Fritz Leitfaden der mineralogischen Bodenanalyse.. Nebst Beschreibung der wichtigsten physikalischen Untersuchungsmethoden am gewachsenen Boden. Illustr. Wien 1914. 110 pp + plates and tables. Original cloth. (#43122)250:-
Selley, Richard C. Ancient Sedimentary Environment.. A Brief Survey. London 1970. 238 pp. Ocl. (#43114)225:-
Selley, Richard C. An Introduction to Sedimentology.. London 1976. 408 pp. Ocl (#43117)225:-
Selley, Richard C. An Introduction to Sedimentology.. London 1976. 408 pp. Soft covers. (#43116)175:-
Sharp, Henry Staats The Physical History of the Connecticut Shoreline.. Diss. Hartford 1929. 97, VII pages + VIII plates. Softcover. Stamped. (#49007)140:-
Shepard, Francis P. Submarine Geology.. Illustr. Second edition. New York 1967. 558 pp. + Map. Ocl. (#43125)250:-
Shrock, Robert R. Sequence in Layered Rocks.. A study of features and structures useful for determining top and bottom or order of succession in bedded and tabular rock bodies. New York 1948. 508 pp. Ocl. (#43129)300:-
Siffert, Bernard Quelques réaction de la silice en solution:. La formation des argiles. Strassbourg 1962. 86 pp. + plates. Mémoires du service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine. (#42961)175:-
Sjögren, Hj. Kristallografisk undersökning af chondrodit och humit från svenska fyndorter. Akademisk afhandling, Lund 1882. (2),118,(2) sidor + 5 planscher. 4:o. Häftad. Fuktfläck i övre hörnet. (#210036)250:-
Sjögren, Otto Bidrag till Kirunaområdets glacialgeologi.. Illustr. Sthlm 1910. 34 sidor + 2 kartor. Häftad. Lite nött omslag. Kirunaområdets geologi 3. (#46999)110:-
Sjögren, Otto Geografiska och glacialgeologiska studier vid Torneträsk.. Illustr. Aa Uppsala 1909. 210 sidor + planscher och kartor. Häftad. (#48312)155:-
Stevenson, John J. Formation of Coal Beds. III-IV. Proceedings of the American Philosophical Society Vol. LI 1912 and LII 1913. Page 423-553 + 31-162 (complete part 3-4). Half cloth. Stamped. Only part 3-4 of 4. (#217183)250:-
Stevens, Rodney Glaciomarine fine sediments in southwestern Sweden: late Weichselian - Holocene lithostratigraphy, depositional environments and varve formation. Göteborg 1987. Dissertation. vi, 203 pages. Softcover. (#216209)200:-
Stigh, Jimmy Ultramafites and Detrital Serpentinites in the Central and Southern Parts of Caledonian Allochthon in Scandinavia.. Diss. Göteborg 1979. 242 pp. + plates. Soft covers. (#43469)150:-
Stille - Geotektonische Symposium zu ehren von Hans Stille.. Herausgegeben von Franz Lotze. Stuttgart 1956. 484 pp. + plates, maps and diagrams. Soft covers. (#47005)300:-
Stolpe, M. Beskrifning till kartbladet Tjällmo.. Utan kartan. Stockholm 1881. 22 sidor. Häftad. SGU Aa 70. (#179418)100:-
Strömberg, Arne G.B. Beskrivning till berggrundskartan Ludvika SO.. Med karta. Uppsala 1983. 99 sidor + 4 kartor. Häftad. SGU Af 128. (#179422)125:-
Studies of Soil Erosion and Sedimentation in Tanzania.. Edited by Anders Rapp, Len Berry & Paul Temple. 276 pp. + maps. Soft covers. (#45521)200:-
Stålhös, Göran Beskrivning till berggrundskartan Enköping SO.. Med karta. Stockholm 1974. 70 sidor + 2 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 110. (#179391)125:-
Stålhös, Göran Beskrivning till berggrundskartan Enköping SV.. Med karta. Stockholm 1976. 45 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 118. (#179392)125:-
Stålhös, Göran Beskrivning till berggrundskartan Nynäshamn NV/SV.. Uppsala 1979. 106 sidor + 3 utvikbara kartor samt planscher. Häftad. SGU Af 125. (#179402)125:-
Stålhös, Göran Beskrivning till berggrundskartan Strängnäs SO.. Med kartor. Uppsala 1982. 78 sidor + 4 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 142 (#179398)125:-
Stålhös, L.G. Rackebymassivet.. Ett västsvenskt norit-gabbrointrusiv. Sthlm 1958. 46 sidor. Häftad. SGU C. 558. (#137908)100:-
Suggestions to Authors of Reports of the United States Geological Survey.. Fifth edition. Washington 1958. xii, 255 pages. Original cloth. (#137400)150:-
Sundborg, Åke The River Klarälven.. A Study of Fluvial Processes. Illustr. Diss. Uppsala 1957. 192 pages + folding maps in pocket. Softcover. (#47002)200:-
Sundborg, Åke & Norrman, John Göta älv.. Hydrologi och morfologi med särskild hänsyn till erosionsprocesserna. Med 5 planscher. Sth 1963. 88 sidor + planscher. 4:o. Häftad. SGU Ca 43. (#45423)150:-
Sundelin, Uno Fornsjöstudier inom Stångåns och Svartåns vattenområden.. Med särskild hänsyn till den sen- och postglaciala klimatutvecklingen. Aa Sthlm 1917. 298 sidor + planscher och tabeller. 4:o. Häftad. (#130369)200:-
Sundius, Nils Beiträge zur Geologie des südlichen Teils des Kirunagebiets.. Illustr. Uppsala 1915. 238 pp. + Tafeln. Soft covers. Geologie des Kirunagebiets 4. (#47011)250:-
Svantesson, Sven-Ingemund Granulometric and Petrographic Studies of Till in the Cambro-Silurian Area of Gotland, Sweden, and Studies of the Ice Recession in Northern Gotland.. Illustr. Diss. Upps. 1976. 80 pages. 4:o. Softcover. Striae 2. (#117340)110:-
Svedmark, E. Beskrifning till kartbladet Fjellbacka.. Sthlm 1902. 78 sidor. Häftad. Stämpel. SGU Ac. 2. Endast beskrivningen, ej karta. (#137889)175:-
Svedmark, E. Beskrifning till kartbladet Oskarshamn.. Sthlm 1904. 85 sidor + 2 planscher. Häftad. Stämpel. SGU Ac. 5. Endast beskrivningen, ej karta. (#137891)175:-
Svedmark, Eugéne Bidrag till kännedom om Vestgötabergens trapp.. Aa Uppsala 1875. 34 sidor. Häftad. (#44696)125:-
Svedmark, Eugéne Gabbron på Rådmansö och angränsande trakter af Roslagen.. Stockholm 1885. 118 sidor + 2 kartor. Häftad. Sprucken rygg. (#189862)200:-
Svenonius, Fredr. V. Bidrag till Norrbottens geologi.. Aa Sthlm (Uppsala) 1880. 94 sidor + 2 planscher. (#44829)150:-
Takumi Nagano 2 Works.. 1. A Summery of the Palaeogene Stratigraphy of Kyûshû, Japan, with Some Accounts on the Fossiliferous Zones. With 1 plate and 1 Table (loose). 2. Palaeogene Fossiles of the Island of Kyûshû, Japan. With 17 plates. Tokyo and Sendai 1928. 140 pages + plates. Folio. Soft covers. The Science Reports of the Tôhoku Imperial University, Sendai, Japan. Second Series (Geology) Vol. XII, No. 1. (#199282)800:-
Taylor, E.D. Optical Properties in Cleavage Flakes of Rock-Forming Minerals.. Québec 1948. 80 pp. (#42833)150:-
Ten Years of Nordic Till Research.. Editor: Lars-König Königsson. Illustr. Upps. 1984. 108 pages. 4:o. Softcover. Striae 20. (#117300)140:-
Thunmark, Sven Über die regionale Limnologie von Südschweden.. Sthlm 1937. 160 pages + 2 tables and one map. Soft covers. SGU C. 410. (#137886)150:-
Thunmark, Sven Über rezente Eisenocker und ihre Mikroorganismengemeinschaften.. Uppsala 1942. 285 pages. Soft covers. Pencil-marks in margins. Reprinted from Bull. of Geol. Inst. of Upsala. (#84163)175:-
Tiberg, Björn Mineralfyndigheter.. Deras geologi, uppsökande och undersökning jämte värdering av malmer och mineralprodukter. Avseende huvudsakligen skandinaviska förhållanden. Illustr. Jernkontoret, Sth 1931. 524 sidor. Inbunden. Ryggen lite skadad. (#42835)380:-
Tilton, John Littlefield The Pleistocene Deposits in Warren County, Iowa.. Illustr. Diss. Chicago 1911. IV, 42 pages. Softcover. Stamped. (#87681)125:-
Time- and Strata-Bound Ore Deposits.. Edited by D.D. Klemm and H.-J. Schneider. With 160 figures and 29 tables. Berlin 1977. 446 pp. Ocl. (#42840)250:-
Timmermans, P.D. Proeven over den Invloed van Golven op een Strand.. In Verband met enkele Waarnemingen aan de nerderlandsche Kust. Illustrated. Diss. Leiden 1935. 156 pages. Soft covers. (#86725)200:-
Tjäder, J.J. Karta öfver Fahlu eller Stora Kopparbergs grufwor sammandragen och utgifven år 1845.. Falun, J. F. Åkerblom, 1845. 28x38 cm. Litograferat titelblad med handkolorerade teckenförklaringar + 39 kolorerade kartor + 4 sidor text. Papp-pärmar med överdrag av marmorerat papper. Ryggen nött. Karta 3 och 4 med svaga ljusa fläckar. Textbladen med svag vattenrand längst ner i högra hörnet. (I marginalen). Exemplar med enbart svensk text. (#197753)2750:-
Trainer, David W. Molding Sands of Wisconsin.. Illustr. Diss. Ithaca, NY 1926. 103 pages. Softcover. Stamped. (#88482)125:-
Transformists' Petrology.. Edited by F.K. Drescher-Kaden and S.S. Augustithis. Athen 1982. 306 pp. Ocl. (#43171)300:-
Troedsson, Gustaf T. Om Skånes brachiopodskiffer.. Med 2 tavlor och 13 textfigurer. Akad. avh. Lund 1918. (4),108 sidor + 2 planscher. Stort format. Häftad. Lunds universitets årsskrift. (#172437)200:-
Trueman, A.E. Geology and Scenery in England and Wales.. Illustrated. New, revised edition. Penguin 1980. 400 pages. Paperback. (#85213)100:-
Turbidites.. Edited by A.H. Bouma and A. Brouwer. Amsterdam 1964. 264 pp. Ocl. Developments in Sedimentology 3. (#42843)220:-
Twenhofel, W.H. & Tyler, S.A. Methods of Study of Sediments.. New York 1941. 184 pp. Ocl. (#42844)200:-
Törnebohm, A.E. Grunddragen af det centrala Skandinaviens bergbyggnad.. Härtill 4 taflor. Sthlm 1896. 212 sidor + 4 kartor. Stort format. Häftad. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens handlingar. Bandet 28. N:o 5. (#143423)350:-
Unzer, Johan August Historia om de Märkwärdigaste Jordbäfningar Som timat på Jordklotet, jämte Physikaliska Undersökningar om Jordklotets inwärtes byggnad och orsakerne till Jordbäfningar; författade i Bref till en Wän.. Öfwersättning af D.W. Padenheim. Stockholm, Marquard, 1802. (8),416 sidor. Samtida lite skadat skinnryggsband. (#190093)400:-
Unzer, Johan August Historia om de Märkwärdigaste Jordbäfningar Som timat på Jordklotet, jämte Physikaliska Undersökningar om Jordklotets inwärtes byggnad och orsakerne till Jordbäfningar; författade i Bref till en Wän.. Öfwersättning af D.W. Padenheim. Stockholm, Marquard, 1802. (8),416 sidor. Samtida något nött pappband. (#199631)350:-
Urbain, P. Introduction a l'étude pétrographique et géochemique des roches argileuses I-V.. Paris 1937. 62 + 86 pp + plates. soft covers. 2 volumes. (#43057)150:-
Usdowski, H.-E. Die Genese von Dolomit in Sedimenten.. Berlin 1967. 96 pp. (#42848)150:-
Usdowski, H.-E. Fraktionierung der Spurenelemente bei der Kristallisation.. Berlin 1975. 104 pp. (#42846)150:-
Walther, Johannes, Geschichte der Erde und des Lebens.. Mit 353 Abbildungen. Leipzig 1908. 570 pages. Half cloth. Stamped. (#172568)300:-
van der Klaauw, C.J. The Auditory Bulla In Some Fossil Mammals.. With a general introduction to this region of the skull. New York 1931. 352 pages. Soft covers. Bulletin of the American Museum of Natural History Vol. LXII. (#177724)200:-
Van der Plas, L. The Identification of Detrital Feldspars.. Amsterdam 1966. 304 pp. Ocl. Development in Sedimentology 6. (#42852)250:-
Weaver, Charles E. & Beck, Kevin C. Miocene of the S.E. United States.. A model for chemical sedimentation in a peri-marine environment. Amsterdam 1977. 234 pp. Ocl. Developments in Sedimentology 22. (#42849)225:-
Veenstra, H.J. Microscopic Studies of Boulder Clays.. Illustr. Diss. Groningen 1963. 212 pp. + plates. (#45482)175:-
Wennberg, Gunnar Differentialrörelser i inlandsisen.. Sista istiden i Danmark, Skåne och Östersjön. Aa. Lund 1949. 202 sidor + planscher och bilaga, 46 sidor. Häftad. 2 volymer. (#47121)210:-
Wenner, Carl-Gösta m.fl. Jord och vatten i Leksands socken.. Illustr. Leksand 1974. 315 sidor. Häftad. Leksands sockenbeskrivning VI. (#117853)140:-
Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit.. Eine Sammlung von Berichten unter Mitwirkung von Fachgenossen in verschiedenen Ländern herausgegeben vom dem Executiv-Komitee des 11 Internationalen Geologenkongress durch dessen Generalsekretär (Gunnar Andersson). Stockholm 1910. lviii,459 pages. 4:o. With front wrapper in half leather. (#191143)1500:-
Vesanen, Eijo Über die typenanalytische Auswertung der Seismogramme.. Diss. Helsinki 1942. 244 pages. Soft covers. (#157304)200:-
Westergård, A.H. Nya data rörande alunskifferlagret på Öland.. SGU C. 483, 1947. Häftad. (#179360)80:-
Westergård, A.H. Nya djupborrningar genom äldsta ordovicium och kambrium i Östergötland och Närke.. SGU C. 437, 1940. Häftad. (#179359)125:-
Whittow, J.B. Geology and Scenery in Scotland.. Penguin 1979. 362 pages + plates. Paperback. (#85215)100:-
Wickman, Frans E. Some Graphs on the Calculation of Geological Age.. SGU C. 427, 1939. Häftad. (#179358)75:-
Wikman, Bruun och Dahlman Beskrivning till berggrundskartan Linköping NV.. Med kartor. Stockholm 1977. 105 sidor + 3 utvikbara kartor och 2 planscher. Häftad. SGU Af 119. (#179406)125:-
Wikström, Anders Beskrivning till berggrundskartan Katrineholm SO.. Med kartor. Uppsala 1979. 101 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 123. (#179403)125:-
Wikström, Anders Beskrivning till berggrundskartan Katrineholm SV.. Med kartor. Stockholm 1976. 88 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 116. (#179404)125:-
Wikström, Anders Beskrivning till berggrundskartorna Katrineholm NV och NO.. Med kartor. Uppsala 1983. 88 sidor + 6 utvikbara kartor. Häftad. SGU Af 131 och 137. (#179400)150:-
Windley, Brian F. The Evolving Continents.. New York 1979. 386 pp. Soft covers. (#43868)250:-
Winkler, Helmut G.F. Petrogenesis of Metamorphic Rocks.. Berlin 1979. X, 348 pp. Soft covers. (#43298)225:-
Winterhalter, Boris On the Geology of the Bothnian Sea,. an Eperic Sea that has Undergone Pleistocene Glaciation. Illustrated. Helsinki 1972. 66 pages + maps in pocket. Soft covers. (#86624)145:-
Vogt, J.H.L. De store nord-svenske jernmalmfelter og Ofotbanen.. Særaftryk af "Norsk teknisk tidskrift" 1897 og "Teknisk ugeblad" 1898. Kristiania 1898. 27 sidor. Stort format. Vikt. De tryckta omslagen skadade. (#98926)140:-
Wolfanger, Louis Albert The Major Soil Divisions of the United States.. A Pedologic-Geographic Survey. Diss. New York 1929. XXII, 150 pages. Softcover. Stamped. (#48954)125:-
von Linné, Carl Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket.. Utgifna af Carl Benedicks. Uppsala 1907. XVII, 48, III, 91 sidor + 3 planscher. Häftad. (#44672)150:-
Wright, Frank J. The Physiography of the Upper James River Basin in Virginia.. Diss. Charlottesville 1925. 67 pages + plates and maps. Softcover. Stamped. (#78988)150:-
X-Ray Identification and Crystal Structures of Clay Minerals.. Edited by G.W. Brindley. London 1951. 346 pp. Ocl. (#42987)250:-
Zim, Herbert S. & Shaffer, Paul R. Fakta om bergarter, mineral och ädelstenar.. Illustrerad. Stockholm 1971. 169 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151460)135:-
Åhman, Erik Degerberget, Baggen och Kluntarna.. Några drag ur Piteåområdets berggrundsgeologi. Sthlm 1957. 28 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 555. (#137905)100:-
Ödman, Olof H. A Nickel-Cobalt-Silver-Mineralization in the Laver Copper Mine, N. Sweden.. SGU C. 470, 1945. Häftad. (#179368)80:-
Ödman, Olof H. Beskrivning till berggrundskarta över urberget i Norrbottens län.. Sth 1957. 152 sidor + 5 kartor. 4:o. Häftad. SGU Ca 41. (#45425)210:-
Ödman, Olof H. Copper Ores and "Red Beds" type from Visingsö, Sweden.. SGU C. 444, 1942. Häftad. (#179367)100:-
Öhlander, Björn Proterozoic Molybdenite Mineralization in Northern Sweden.. Luleå 1983. 220 pages. Soft covers. Inscribed. (#137398)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page