Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

"1786".. Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986. Illustr. Sth 1988. 148 sidor. Häftad. (#46874)110:-
Adlerbeth, Gudmund Göran Historiska anteckningar I-III.. Utg. Gust. Andersson. Örebro 1856-57. 900 sidor. Samtida halvfranskt band. Inlagan lätt fuktkorrugerad i nederkant. Behandlar tiden från Gustaf III:s regeringstillträde till 1807. (#187280)350:-
Adlerbeth, Gudmund Göran Historiska anteckningar I-III.. Utg. Gust. Andersson. Örebro 1856-57. x,238 + xii,340 + x,278,(1) sidor.. Samtida halvfranskt band. Behandlar tiden från Gustaf III:s regeringstillträde till 1807. (#190784)400:-
Adlersparre, C.A. Anteckningar om bortgångne samtida I-III.. Sthlm 1859-62. 288; 380; 286 sidor. Samtida halvfranskt band med bräckt rygg. Stämplar. (#3392)450:-
Almén, Folke Gustav III och hans rådgivare 1772-89.. Arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer. Aa. Upps 1940. 446 sidor. Häftad. (#25268)145:-
Alm, Mikael Kungsord i elfte timmen.. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809. Illustr. Aa Upps. 2002. 480 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#74492)200:-
Anckarsvärd, M. Gustavianska opinioner.. M. Anckarsvärds brev till N. G. Schultén 1790-1808. Utg. av O. Mustelin. Sth 1963. 144 sidor. Häftad. (#8647)120:-
Andreen, Per G. Gustaf Fredrik Wirsén 1779-1827.. En biografi. Illustr. Vänersborg 1987. 120 sidor. Häftad. (#16416)80:-
Arndt, Ernst Moritz Schwedische Geschichten unter Gustav dem Dritten, vorzüglich aber unter Gustav dem Vierten Adolf.. Liepzig 1839. x,598,(2) sidor. Samtida skinnryggsband, något skadat i överkant. Lagerfläckad inlaga. (#8413)250:-
Arndt, Ernst Moritz Skildringar ur svenska historien under Gustaf III och Gustaf IV Adolf.. Öfversättning af J.J.S. Upps. 1840. (4), 347 sidor. Samtida halvfranskt band. (#45663)350:-
Awebro, Kenneth Gustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779. - aktionerna mot landshövdingarna och Göta hovrätt. Aa Upps. 1977. 244 sidor. Häftad. (#2142)125:-
Birck, Erik Ludvig General Tolls krigsplan år 1788.. Dess utförande och sammanbrott. Aa H-fors 1944. 488 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#23609)185:-
Borelius, Hilma Carl Gustaf von Brinkman I-II.. I: En ungdomsbiografi från vänskapssentimentalitetens tidevarv. II: Under diplomatåren 1792-1810. Sth 1916-1918. 197; 294 sidor. Originalklotband. 2 vol. (#16079)200:-
Bæhrendtz, F.J. Om Sveriges förhållande till Ryssland. under konung Gustaf IV Adolfs förmyndarregering I. 1880. 36 sidor. Häftad. Blanka omslag. Ur Historiskt bibliotek. (#109504)120:-
Carlsson, Einar Den ryska giftermålsfrågan under Gustav IV Adolfs minderårighet och första regeringstid.. Aa Upps 1925. 290 sidor. Häftad. (#8655)125:-
Carlsson, Signe Sverige och Storbritannien 1787-1790.. Studier över den gustavianska tidens diplomatiska historia. Aa Lund 1944. 334 sidor. Häftad. (#3470)140:-
Clewberg-Edelcrantz - Gierow, Karl Ragnar Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz.. Sth 1964. 275 sid. Inbunden. (#40061)160:-
Dahlström, Bertil Rikets gäld 1788-1792.. Studier i den svenska riksförvaltningen jämte krigsfinansieringen 1788-1790. Aa. Sth 1942. 852 sidor. Häftad. (#8663)200:-
de Luz, Pierre Gustav III.. Ett porträtt. Övers. fr. författarens manuskript av Jane Lundblad. Sth 1949. 311 sidor + planscher. Klotryggsband. (#3017)140:-
de Miranda, Francisco Miranda i Sverige och Norge 1787.. General Francisco de Mirandas dagbok från hans resa september-december 1787. Utg. med en levnadsteckning och i översättning från det spanska originalet av Stig Rydén. Illustr. Sth 1950. 422 sidor. Häftad. (#17193)200:-
Ehrenström, J.A. Statsrådet Johan Albert Ehrenströms efterlämnade historiska anteckningar.. Utgifna af S. J. Boëthius. I-II. Uppsala 1882-83. 528; 700 sidor. Halvfranska band. 2 volymer. (#8219)400:-
Ehrensvärd, Carl August Brev I-II.. Utgivna av Gunhild Bergh. Illustrerad. Sthlm 1916-17. 284 + 459 sidor + utvikbar "philosophisk tafla". Inbundna i 2 gedigna halvskinnband. (#187422)450:-
Ehrensvärd, Carl August Brev I-II.. Utgivna av Gunhild Bergh. Illustrerad. Sthlm 1916-17. 284 + 459 sidor + utvikbar "philosophisk tafla". Originalklotband. 2 volymer. (#44757)350:-
Ehrensvärd, Carl August Resa til Italien 1780, 1781, 1782.. Skrifven 1782 i Stralsund. Facsimileutgåva med 30 tidigare ej publicerade avbildningar av Ehrensvärds akvarellerade teckningar från resan. Efterskrift av Holger Frykenstedt. Rediviva, Stockholm 1978. (8),105,(3) sidor + 30 planscher. Stort format. Original imiterat skinnband. (#199482)200:-
Ekedahl, W. Bidrag till tredje koalitionens bildningshistoria. (1803-1805) I. Aa Lund 1902. 279 pp. (#15784)120:-
Elinder, Erik Adolf Ludvig Hamiltons minnesanteckningar från 1800 års riksdag.. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift 1954. 70 sidor. Häftad. Dedikation. (#203891)100:-
Elkan, Sophie Konungen.. I landsflykt. En sannsaga berättad. Sthlm 1906. 288 sidor + plansch. Klotband. Namnteckning. Om Gustaf IV. (#104386)200:-
Elkan, Sophie Konungen.. Samt Konungen i landsflykt. En sannsaga berättad. Tredje resp. andra upplagan. Sthlm 1907. 340 + 318 + 288 sidor + plansch. Inbundna med samtliga omslag i gediget och elegant halvfranskt band med upphöjda bind. Namnteckningar. Om Gustaf IV. (#84311)350:-
Elkan, Sophie Konungen 1-2.. En sannsaga berättad. Sthlm 1904. 340 + 318 sidor + plansch. Inbundna i ett pergamentband med lite bågnade pärmar. Om Gustaf IV. (#182570)200:-
Essén, Åke W. Johan Liljencrantz som handelspolitiker.. Studier i Sveriges yttre handelspolitik 1773-1786. Lund 1928. 282 sidor. Häftad. (#2723)140:-
Fischerström, Johan En gustaviansk dagbok.. Anteckningar för året 1773. Utgivna och kommenterade av Gustaf Näsström. Sthlm 1951. 172 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#202162)120:-
Forsstrand, Carl Den siste rikskanslern och hans döttrar.. Samt andra gustavianska minnen. Illustr. Sth 1927. 228 sidor. Häftad. (#8674)80:-
Forsstrand, Carl Den siste rikskanslern och hans döttrar.. Samt andra gustavianska minnen. Illustr. Sth 1927. 228 sidor. Klotband. (#7796)130:-
Forsstrand, Carl De tre gracerna.. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Andra upplagan. Sthlm 1912. 240 sidor. Original linneband. (#139698)165:-
Forsstrand, Carl En gustaviansk ädlings ungdomshistoria.. Några anteckningar av och om Gustaf Adolf Reuterholm. Illustrerad. Sthlm 1925. 172 Sidor. Original klotband. (#75969)150:-
Forsstrand, Carl Konung och adel.. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Med illustrationer. Sthlm 1914. 246 sidor. Klotband. (#136122)150:-
Forsstrand, Carl Skeppsbroadeln.. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Illustrerad. Sthlm 1916. viii,160 sidor. Med främre omslag i original klotband. (#174621)150:-
Forsstrand, Carl Storborgare och stadsmajorer.. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Illustrerad. Sthlm 1918. 198 sidor + utvikbara planscher. Med främre omslag i original klotband. Namnteckning. (#139703)165:-
Frykenstedt, Holger Carl August Ehrensvärds RESA TIL ITALIEN 1780, 1781, 1782.. Sth 1992. 148 sidor. Häftad. (#1761)100:-
Gjörwell, Carl Chr. En Stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev.. 1757-1778. Utgiven med en inledning av Otto Sylwan. Sthlm 1920. 258 sidor. Med bevarat främre omslag i halvklotband. (#2763)150:-
Grade, Anders Sverige och Tilsit-alliansen (1807-1810).. Aa. Lund 1913. 422 sidor. Häftad. (#8676)160:-
Granberg, Gunnar Gustav III - en upplysningskonungs tro och kyrkosyn.. Illustr. Aa Upps. 1998. 299 sidor. Häftad. (#28194)175:-
[Granberg, Per Adolf] Historisk tafla af f.d. Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år I-III.. I. Kriget i Tyskland. II. Kriget med Ryssland och Dannemark. III. Landtvärnet, Financerna, Revolutionen + bilagor. Sth 1810-11. 100; 176; 98; 200; 80; 192 sidor. Inbundna i ett samtida halvfranskt band. (#46929)800:-
[Granberg, Per Adolf] Historisk tafla af f.d. Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år I-III.. I. Kriget i Tyskland. II. Kriget med Ryssland och Dannemark. III. Landtvärnet, Financerna, Revolutionen + bilagor. Sth 1810-11. 96,169,(7) + 98,(2),194,(6) + 80,188,(4) sidor. Inbundna i ett renoverat, något nött halvfranskt band. Del I i andra upplagan. (#185964)600:-
Gustav III Gustaf III. Mannen bakom myten.. Ett självporträtt i brevform presenterat av Gunnar von Proschwitz. Illustr. Lund 1992. 534 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#29872)250:-
Gustav III - Ögonvittnen om Gustav III.. Red. Beth Hennings. Sth 1960. 382 sidor. Original klotryggsband. (#3076)160:-
Handel och sjöfart under gustaviansk tid.. Göteborg 1971. 96 sidor. Häftad. (#175516)120:-
Hartmann, Godfred Gustav III og Stockholm.. Et Strejftog i det Gustavianske. Illustr. Kbh 1974. 178 sidor + planscher. Häftad. (#163335)90:-
Hasselberg, Gösta Till Förenings- och säkerhetsaktens genesis.. Helsingfors 1943. 56 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck. (#135251)100:-
Hedvig Elisabeth Charlotta Dagbok III.. Öfversatt och utgifven af Carl Carlson Bonde. 1789-1792. Sth 1907. XVI, 586 sidor + porträtt. Häftad. (#183785)250:-
Hellstenius, John Konung Gustaf den tredjes danska politik.. Upps. 1862. 43 sidor. Tagen ur band. (#84820)100:-
Hennings, Beth Fyra gustavianska studier.. Sthlm 1967. 168 sidor. pappband. (#3551)100:-
Hennings, Beth Grevinnan d'Egmont och Gustav III.. En romantisk vänskapshistoria. Illustrerad. Stockholm 1920. 288 sidor. Häftad. (#8684)125:-
Hennings, Beth Gustav III.. En biografi. Illustr. Sth 1957. 362 sidor. Häftad. (#2834)160:-
Hennings, Beth Gustav III.. En biografi. Illustr. Sth 1957. 362 sidor. Original klotryggsband. (#2835)185:-
Hennings, Beth Gustav III.. En biografi. Illustr. Sth 1967. 296 sidor. Pocket. (#26267)100:-
Hennings, Beth Gustav III som kronprins.. Illustr. Sth 1935. 464 sidor. Häftad. (#2832)160:-
Henrikson, Alf Ekot av ett skott.. Öden kring 1792. Höganäs 1986. 273 sidor + planscher. Inbunden. (#28265)110:-
Hirn, Hans Anders de Bruce 1723-1787.. En förvaltningshistorisk undersökning. Helsingfors 1957. 475 sidor. Häftad. (#61527)160:-
Hirn, Hans Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815.. En tidsskildring. Akad. avh. Helsingfors 1931. 762 sidor. Häftad. (#138908)175:-
Hjärne, Harald Öfversigt af Sveriges ställning till främmande makter vid tiden för 1772 års statshvälfning.. Uppsala 1884. 40 sidor. Häftad. (#15995)100:-
Hochschild, Rutger Fredrik Memoarer I-III.. Utg. av Henrik Schück. Sthlm 1908-09. 247, 256 + 347 sidor. Inbundna i 2 original halvfranska band. (#8686)450:-
Hochschild, Rutger Fredrik Några blad af Rutger Fredrik Hochschilds anteckningar (Armfeltska konspirationen).. Jemte ett förord utgifna af hans sonson C.F.L. Hochschild. Sth 1897. XV, 90 sidor. Häftad. (#8688)125:-
Hultman, Harald Prinsen av Vasa.. Den siste gustavianen. Illustr. Sth 1976. 288 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#2878)140:-
Hägerstrand, Olof "Juntan" som realitet och hörsägen.. Makt och opinioner kring Uppsala universitet under 1790-talet. Illustr. Sthlm 1995. 354 sidor. Häftad. (#68415)150:-
Iverus, Gustaf Hertig Karl av Södermanland I.. Gustav III:s broder. Till ryska kriget. Aa Upps 1925. XV, 228 sidor. Häftad. Något nött ex med söndriga omslag. (#8691)125:-
Johnson, Seved Sverige och stormakterna 1800-1804.. Studier i svensk handels- och utrikespolitik. Lund 1957. 282 sidor. Häftad. (#8693)150:-
Jägerskiöld, Stig. Svensksund.. Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790. Illustrerad. Atlantis 1990. 160 sidor. Liggande format. Klotband med skyddsomslag. (#181904)175:-
[Katarina II & Gustav III] Catherine II et Gustave III.. Une correspondance retrouvée. Texte établi et commenté par Gunnar von Proschwitz. Sthlm 1998. 361 pages + XXXII plates. Hardcover in dustjacket. (#41601)170:-
Kôersner, Per Vilhem Gustaf III:s yttre politik under tiden närmast före ryska krigets utbrott.. Akad. avh. Falun (Upsala) 1882. 88 sidor. Häftad. (#44545)120:-
Kon. Gustaf III:s bref till riks.drotsen grefve Carl Axel Wachtmeister och stats-sekreteraren Ulric Gustaf Franc.. Efter handskrifterna på Trolle Ljungby utgifne af Gust. Andersson. Örebro 1860. (2),151,(3) sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag, något skadade. (#203861)150:-
Landberg, Georg Gustaf III i eftervärldens dom.. Sthlm 1945. 92 sidor. Häftad. (#8699)40:-
Landberg, Georg Gustaf III inför eftervärlden.. Hur historikerna har sett på "tjusarkonungen" genom tiderna. Sth 1968. 149 sidor. Pocket. (#2966)100:-
Landen, Leif Gudmund Jöran Adlerbeth.. En biografi. Illustr. Sth 2000. 277 sidor. Häftad. (#46870)125:-
Landen, Leif Gudmund Jöran Adlerbeth.. En biografisk och litteraturhistorisk studie med tonvikt på Poetiska Arbeten. Illustrerad. Akademisk avhandling Lund 1973. 322 sidor. Häftad. (#202106)150:-
Lange, Per-Adolf Anders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800.. Aa Upps 1940. XX, 284 sidor. Häftad. (#8689)100:-
Lange, Per-Adolf Anders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800.. Aa Uppsala 1940. XX, 284 sidor. Inbunden med omslagen bevarade. (#875)145:-
Leouzon le Duc, L. Correspondance diplomatique du baron de Staël-Holstein, ambassadeur de Suède en France et de son successeur comme chargé d'affairs le baron Brinkman. Documents inédits sur la révolution (1783-1799) .... Pariis 1881. (4),xlvi,(2),416,(4) ppages. Half leather, slightly worn. One hinge cracked. (#200254)250:- (bild)
Lindeberg, Hj. Prinsen av Wasa.. Hans levnad och samtid. Illustrerad. Sthlm 1921. 287 sidor. Klotryggsband. (#182516)150:-
Lindgren, Torgny Banko- och riksgäldsrevisionerna 1782-1807.. "de redliga män, som bewakade Ständers rätt". Aa Upps 1975. 208 sidor. Häftad. (#6819)125:-
Lindqvist, Herman Axel von Fersen.. Kvinnotjusare och herreman. Sthlm 1992. 281 sidor. Pocket. (#81219)100:-
Lundh, Herbert Gustaf IV Adolf och Sveriges utrikespolitik 1801-1804.. Förhistorien till Sveriges deltagande i det tredje koalitionskriget mot Frankrike. Aa Upps 1926. XIX, 303 sidor. Häftad. (#8706)140:-
Lönnroth, Erik Den stora rollen.. Kung Gustaf III spelad av honom själv. Andra uppl. med register etc. Illustr. Sth 1986. 282 sidor. Original klotband. (#20743)160:-
Mellander, Karl Johan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav III.. Aa (Göteborg) Sthlm 1933. XXI, 271 sidor. Häftad. (#3247)105:-
Montan, Erik Vilhelm Bidrag till Gustaf III:s historia,. särskildt i konstitutionelt hänseende I (allt som utkom). Aa Sth (Upsala) 1869. 90 sidor. Häftad. (#44563)125:-
Nilsson, Olof Blad ur Konung Gustaf III:s Drottning Sofia Magdalenas giftermålshistoria. I. De första giftermålsunderhandlingarna och förlofningen.. Stockholm 1977. 88 sidor. Häftad utan omslag. Ur Historiskt bibliotek. (#203828)120:-
Nordström, Peter Reformer och rationalisering.. Kung, råd och förvaltning under tidig gustaviansk tid, 1772-1778. Aa Sth 1991. 240 sidor. Häftad. (#3062)125:-
Nyberg, Gudrun Grosshandlare Peter Militz.. En bortglömd gustavian stiger fram ur arkiven. Illustrerad. Sthlm 2010. 295 sidor. Förlagets pappband med skyddsomslag. (#180049)175:-
Nylund, Martin G.A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792-1796.. Aa Upps. 1917. XV, 285 sidor. Häftad. (#8722)145:-
Odelberg, Wilhelm Viceamiral Carl Olof Cronstedt.. Levnadsteckning och tidsskildring. Illustr. Aa. Sth 1954. XI, 582 sidor. + utvikbar karta. Häftad. (#8659)150:-
Posselt, Ernst Ludwig Konung Gustaf III:s historia 2.. Öfversättning. Linköping 1810. (2), 164 sidor. Samtida halvfranskt band. Endast del 2. (#179860)300:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 24.. 1778-1779. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1990. 296 sidor. Original klotband. (#20190)100:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 25.. 1786. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1987. 354 sidor. Inbunden. (#45216)125:-
Ramel, Stig Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814.. Dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad statsgrundare i Finland. Illustr. Atlantis 1997. 399 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#64397)150:-
Ramel, Stig Göran Magnus Sprengtporten.. Förrädaren och patrioten. Sthlm 2003. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#176642)150:-
Raphael, Axel Bidrag till historien om Gustaf III:s planer på Polen och dermed sammanhängande underhandlingar under åren 1788-1791.. Aa. Upps 1874. 78 sidor. Häftad. (#8720)100:-
Reuterholm, Gustaf Adolf & Forsstrand, Carl En gustaviansk ädlings ungdomshistoria.. Några anteckningar av och om Gustaf Adolf Reuterholm. Illustr. Sth 1925. 172 sidor. Häftad. (#3123)135:-
Ribbing, Gerd Gustav III:s hustru.. Sofia Magdalena. Illustrerad. Sthlm 1958. 362 sidor. Original klotband. (#8725)150:-
Rosengren, Josef Om Olof Wallquist såsom biskop och eforus.. Akademisk avhandling, Lund 1901. 114 sidor. Klammerhäftad. Dedikation. (#8755)150:-
Rudelius, Folke Kavaljer och vagabond.. Öfversten i svenska armén chevalier Wilhelm von Runges lif och resor. Illustr. Sth 1914. (10), 303 sidor. Häftad. Nött. (#92548)110:-
Rühs, Friedrich Reflexioner öfver konung Gustaf III:s Lefverne, Karakter och Inflytande på Svenska Nationen.. Öfversättning af D.G. Ekendahl. Sthlm, Nordström 1810. (4), 114, (2) sidor. Häftad i gråpappersomslag. Namnteckning: P. Wieselgren samt exlibris och namnteckning: Ernst Hagelin. (#128437)250:-
Sahlberg, Gardar Den aristokratiska ligan.. Sammansvärjningen mot Gustaf III. Illustr. Sth 1969. 288 sidor. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#3144)150:-
Sahlberg, Gardar Den aristokratiska ligan.. Sammansvärjningen mot Gustaf III. Illustr. Sth 1969. 288 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#187244)165:-
Schröderheim, Elis Skrifter till konung Gustaf III:s historia. jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Ånyo utgifna med rättelser och tillägg. Sth 1892. 325 sidor. Halvklotband. (#9351)250:-
Schröderheim, Elis Skrifter till konung Gustaf III:s historia. jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Ånyo utgifna med rättelser och tillägg. Sth 1892. 325 sidor. Halvklotband med lite skadade pärmar. (#176637)175:-
Schröderheim, Elis Skrifter till konung Gustaf III:s historia.. jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Ånyo utgifna med rättelser och tillägg. Sthlm 1892. 325 sidor. Nött original klotryggsband med ett inklistrat tidningsklipp. (#14241)175:-
Schück, Herman Gustaf III:s statsvälvning 1772.. I berättande källor och äldre litteratur. Sthlm 1955. 80 sidor. Häftad. (#8733)100:-
Segerstedt, Torgny T. Den akademiska friheten under gustaviansk tid.. Upps 1974. 245 sidor. Häftad. (#8734)145:-
Sheridan, Karl Franz Geschichte der letzten Staatsveränderung in Schweden:. ... Aus dem Engländischen übersetzt. Berlin 1781. (2), 320, (6) pages. Contemporary half leather. (#132767)600:-
Skjöldebrand, A.F. Memoarer I-V.. Utg. af Henrik Schück. Sth 1903-04. 254; 176; 352; 256; 300 sidor. Inbundna i 3 klotband. (#202428)500:-
Skjöldebrand, A.F. Memoarer I-V.. Utg. af Henrik Schück. Sth 1903-04. 254; 176; 352; 256; 300 sidor. Inbundna i 3 något nötta halvfranska band. (#21746)600:-
Skuncke, Marie-Christine Gustaf III - Det offentliga barnet.. En prins retoriska och politiska fostran. Illustr. Sth 1993. 362 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28262)200:-
Smedberg, Staffan Frälsebonderörelser i Halland och Skåne 1772-76.. Aa Upps. 1972. 234 sidor. Häftad. (#3385)125:-
Smith, John Om Sveriges underhandlingar med Frankrike 1792-96.. Akademisk afhandling, Malmö (Lund) 1874. (2),46 sidor. Häfte (#203829)100:-
Snickare, Mårten Enväldets riter.. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre. Illustr. Sth 1999. 255 sidor. Häftad. (#28425)170:-
Staf, Nils Marknadsreformen 1788.. Till frågan om de enskilda marknadernas avskaffande. Sth 1940. 76 sidor. Häftad. (#6877)70:-
Svedenstjerna, Eric Th. Några underrättelser om engelska jernhandteringen.. Sthlm, Delén 1813. (12), 397, (3) sidor + 2 utvikbara planscher. Oskuren i gråpappersomslag. Mycket fint ex. (#53172)1000:-
Svedenstjerna, Eric Th. Tour of Great Britain 1802-03.. The Travel Diary of an Industrial Spy. Newton Abbot 1973. 192 pages. Hard covers. (#53924)200:-
Svedenstjerna, Eric Th. Tour of Great Britain 1802-03.. The Travel Diary of an Industrial Spy. Newton Abbot 1973. 192 pages. Hard covers. Dust jacket. Some ink underlinings. (#160178)140:-
Svenson, Sven G. Gattjinatraktaten 1799.. Studier i Gustaf IV Adolfs utrikespolitik 1796-1800. Aa Upps. 1952. 394 sidor. Häftad. (#3751)125:-
Svenson, Sven G. Gattjinatraktaten 1799.. Studier i Gustaf IV Adolfs utrikespolitik 1796-1800. Aa Upps. 1952. 394 sidor. Klotband. (#178501)160:-
Tegnér, Elof Gustaf Mauritz Armfelt.. Efter Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor. Andra uppl. Sth 1893-94. 410; 408; 472 sidor. Klotryggsband. 3 volymer. (#115241)300:-
Tegnér, Elof Gustaf Mauritz Armfelt.. Studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor. Sthlm 1883-87. 471 + 438 + 459 sidor + utvikbar karta. Något nötta halvfranska band. 3 volymer. Stämpl. (#20738)300:-
Tegnér, Elof Gustaf Mauritz Armfelt.. Studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor. Sthlm 1883-87. 471 + 438 + 459 sidor + utvikbar karta. Original skinnryggsband med dekorerade pärmar. Del I med spruckna falsar. 3 volymer. (#171715)250:-
Tengberg, Niklas Konung Gustaf III:s första regeringstid till och med 1772 års statshvälfning.. Fragment af Gustaf III:s historia. Utg. C.T. Odhner. Lund 1871. 134 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#9510)85:-
Tessin Carl Gustaf Tessin i Paris.. Konst och politik. Inledning, tolkning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. Sthlm 2002. 357 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. (#179170)165:-
[Tessin, Carl Gustaf], En gammal mans utvalda bref til en ung prins. I-II.. Stockholm, Tryckt hos And. Jac. Nordström, 1785. 18,5x12,5 cm. (96),222,(3),228-464,467-561,(1) sidor + frontespiece + 10 inklistrade vinjetter. Inbundet i ett samtida något nött pappband med handskrivet titelfält. Exlibris. Texten på titelfältet knappt skönjbar. 100 sidor i bakre halvan med vattenrand i yttre marginalen.Varierande storlek och skönjbarhet. Sista 10 bladen med vattenrand i marginalen, som även tränger in i texten. (#197769)1600:-
[Tessin, Carl Gustaf], En gammal mans utvalda bref til en ung prins. I-II. Från Tranemålasamlingen.. Stockholm, Tryckt hos And. Jac. Nordström, 1785. 18,5x12,5 cm. (96),561,(1) sidor. (495/496 överhopppade i pagineringen) + frontespiece + 9 inklistrade vinjetter. Enkelt samtida skinnryggsband. Några fukt- och bläckfläckar. Stämpel: Lars Månsson Tranemåla. (#201842)1000:-
Toll - Fältmarskalken Grefve Johan Christopher Toll I-II.. Sth 1849-50. VIII, 344 + 255 sidor. I ett klotband med bevarade omslag. Fuktfläckad. (#8743)350:-
Vaaskivi, T. Kungagunstlingen.. Gustaf Mauritz Armfelt. Sthlm 1939. 378 sidor. Häftad. (#114109)145:-
Vaaskivi, T. Kungagunstlingen.. Gustaf Mauritz Armfelt. Sthlm 1939. 378 sidor. Skinnryggsband med bevarade omslag. (#146949)195:-
Wahlström, Lydia Gustavianska studier.. Historiska utkast från tidevarvet 1772-1809. Illustrerad. Sthlm 1914. 320 sidor. Häftad. (#8741)145:-
Wallmark , P.A. & Schartau, J.E. (utg.) Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter Konung Gustaf III:s anträde till regeringen II.. Sthlm 1822. (4), 280 sidor. Samtida pappband. Del 2 av 3. (#172865)350:-
Wallmark , P.A. & Schartau, J.E. (utg.) Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter Konung Gustaf III:s anträde till regeringen I-II.. Sthlm 1821-22. (8), 270 + (4), 280 sidor. Oskurna i tryckta gråpappersomslag. Fina exemplar. En tredje del utkom 1825. (#52589)900:-
Warburg, Karl Karl August Ehrensvärd.. En lefnadsbild från gustavianska tiden. Sth 1893. 420 sidor. Samtida halvfranskt band. (#8672)200:-
Westling, B. Gottfr. W. Om svenska Riksrådets ställning efter statshvälfningen 1772.. Aa Upps. 1872. 84 pp. (#12730)70:-
Widding, Lars På jakt efter Pistolekors tid.. Bilderna och dokumenten. Illustrerad. Sthlm 1972. 248 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#114148)150:-
Willers, Uno En gustaviansk boksamlare.. Knut K:son Posse på Svanå. Illustr. Sth 1971. 197 pp. Häftad. Dedikation. Ätten Posse. Studier och undersökningar III. (#58459)150:-
Virrankoski, Pentti Anders Chydenius.. Demokratisk politiker i upplysningens tid. Jyväskylä 1995. 455 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#49954)170:-
von Beskow, Bernhard Om Gustaf den tredje såsom konung och menniska 1-2.. Sthlm 1860-61. Pag. 71-378 + 438 sidor. 2 häftade volymer; del 1 med sprucken rygg. Svenska akademiens handlingar XXXII och XXXIV. (#65371)250:-
von Platen, Carl Henrik Stedingk.. Curt von Stedingk (1746-1837) - kosmopolit, krigare och diplomat hos Ludvig XVI, Gustav III och Katarina den stora. Ill. Sth 1995. 424 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#8751)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page