Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Berättelse om de Lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 1541.. Utg. Lars Sjödin. Sthlm 1924. viii, 217 sidor. Häftad. Historiska handlingar 26:2. (#162712)200:-
Berättelse om den Lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523.. Utg. Sven Tunberg. Sthlm 1924. 87 sidor. Häftad. Blyetsunderstrykningar. Nött rygg. Historiska handlingar 26:2. (#12663)90:-
Berättelser om den Lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523 samt 1509 och 1541.. Utg. Sven Tunberg och Lars Sjödin. Sthlm 1923-24. 87 + VIII, 217 sidor. Häftade. 2 vol. Hist. handlingar 26:2-3. (#12094)135:-
Bidrag till Olai Magni historia.. 1. Litterära fragmenter. 2. Handlingar angående Olai Magni egendomsförvärf och qvarlåtenskap. Sth 1893. 50 pp. Hist. handlingar 12:2. (#9573)75:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1714).. Sth 1892. 420 sidor. Häftad. Hist. handlingar 14. (#12656)200:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1715). samt Tillägg, Brefvexling november och december 1710. Sth 1895. XIV, 347 sidor. Häftad. Hist. handlingar 15. (#9582)200:-
Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (1 juli 1712-3 nov 1712).. Sth 1879. XII, 388 sidor. Inbunden i pappband. Hist. handlingar 10. (#12655)350:-
Carl Pipers och Carl Gustaf Rehnschiölds koncept till utgående skrifvelser. under deras fångenskap i Ryssland 1709-1715. Utg. Per Sörensson. Sthlm 1911. VIII, 275 sidor. Pappband Historiska handlingar 21:2. (#10417)350:-
Galt - Peder Galts depescher 1622-1624.. Utg. Nils Ahnlund. Sth 1920. IX, 154 sidor. Häftad. Hist. handlingar 26:1. (#12021)180:-
Galt - Peder Galts depescher 1622-1624.. Utg. Nils Ahnlund. Sth 1920. IX, 154 sidor. Häftad. Naggade omslag. Hist. handlingar 26:1. (#130200)150:-
Grotius, Hugo Bref till svenska konungahuset och andra svenskar.. Sth 1892. VI, 58 pages. Softcover. Historiska handlingar 13:2. Letters in Latin, Dutch and French to the Swedish Royal family and other Swedes. (#9576)140:-
Handlingar rörande mötet i Reval, konung Sigismunds resor till Sverige och polska legationen 1599.. Utg. Helge Almquist. Sthlm 1910. 352 sidor. Pappband. Historiska handlingar 23:1-2. (#12662)275:-
Handlingar rörande riksdagarna 1809-1815.. Utg. Axel Brusewitz. Sth 1916. 197 sidor. Häftad. Stämpl. Historiska handlingar 25:2. (#11713)125:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 13.. Sthlm 1825. (12),324,1772 sidor + facsimile. Senare klotband. Nya Handlingar rörande Skandinaviens historia 3. (#162081)250:-
Handlingar till Nordens historia 1515-1523, I.. 1515-juni 1518. Utg. Lars Sjödin. Sthlm 1967-1969. 868 sidor + planscher. Historiska handlingar 39. (#12448)230:-
Handlingar till Nordens historia 1515-1523, II.. Juli 1518-december 1519. 1. Juli-december 1518. Utg. Lars Sjödin. Sth 1977. 144 sidor. Häftad. Historiska handlingar 40:1. (#15941)145:-
Handlingar till Sten Sture d.y:s historia 1515-1518.. Utg. Sven Tunberg. Sth 1931. XVI, 111 sidor. Häftad. Historiska handlingar 28:2. (#12101)100:-
Handlingar till Sveriges politiska historia 1718-1719.. Utg. Lennart Thanner. Sth 1961. 162 sidor. Häftad. Historiska handlingar 37:2. (#15892)95:-
Handlingar ur Indebetouska arkivet.. Brev från K.A. Almgren till C.G. Indebetou 1847-1882. Utdrag ur C.G. Indebetous anteckningar 1845-1864. Utg. Torgny Höjer. Sth 1958. 413 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:3. (#12209)110:-
Historiska handlingar.. Register till del 1-20. Redigeradt af Erik Naumann. Sthlm 1919. 351 sidor. Pappband. (#181636)250:-
Historiska handlingar 11.. Innehåller: 1. Undervisning om rikets ränta 1530-1533. 154 sidor. 2. Brefväxling mellan Konung Carl XII och Rådet 1713. 328 sidor. Inbundna i pappband. (#187860)350:-
Historiska handlingar 12.. Innehåller: 1. Rikshufvudboken för 1573 jämte sammandrag af rikshufvudboken för 1582. 152 sidor. 2. Bidrag till Olai Magni historia 1-2. 26 + 9 sidor. 3. Konung Gustaf III:s bref till friherre G.M. Armfelt. 202 sidor. Inbundna i ett pappband. (#187861)300:-
Historiska handlingar 13:1-2.. 1. Konung Erik XIV:s nämnds dombok. Utg. af Carl Silfverstolpe. 2. Hugo Grotii bref till svenska konungahuset och andra svenskar. Sthlm 1894 & 1892. 332 + 58 sidor. Inbunden i pappband, (#90862)300:-
Historiska handlingar 14.. I. Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet (2 jan. 1714 - dec. 1714) xvi, 404 sidor. Pappband. (#181633)350:-
Historiska handlingar 19.. Innehåll: 1. Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes dagbok 1708-1712, 132 sidor. 2. Handlingar angående konung August den starkes utrikespolitik före hans afsättning år 1704, 272 sidor. Stockholm 1902-1908. Inbundna i ett pappband. (#181638)250:-
Historiska handlingar 26.. Innehåll: 1. Peder Galts depescher 1622-1624, 154 sidor 2. Berättelse om den lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523, 87 sidor. 3. Berättelser om de lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 1541, 217 sidor. Stockholm 1924. Inbundna i ett pappband. (#181639)250:-
Historiska handlingar 8.. 1. Bidrag till den katolska hierarkins historia i Sverige 1463-1515. 2. Kongl. Kansliets Diarium öfver ingångna skrifvelser 1566. 3. Johan Hands dagbok under k. Gustaf II Adolf resa till Tyskland 1620. 4. Riksrådet Gabriel Gustafsson Oxenstjernas berättelse om mötet mellan k. Gustaf II Adolf och k. Kristian IV i prestgården Ulfsbäck i Markaryds socken i Småland februari 1629. 5. Anteckningar och Memorial af grefve Johan Liljencrantz. Sth 1879-1882. 72 + 132 + 47 + 17 + 204 sidor. Inbunden i pappband, (#12747)400:-
Johannes & Olaus Magnus Briefe von Johannes und Olaus Magnus. den Letzten Katholischen Erzbischöfen von Upsala. Gesammelt, erläutert und herausgegeben durch Gottfried Buschbell. Sth 1932. XVI, 119 pages. Softcover. Historiska handlingar 28:3. (#16017)150:-
Karl XIV Johan Karl Johans brev till riksståthållaren Mörner 1816-1818.. Utg. Sofie Aubert Lindbæk. Sthlm 1935. 192 sidor. Häftad. Stämpel. Historiska handlingar 30:1. (#12105)150:-
Karl XIV Johan Karl XIV Johans brev till riksståthållaren J.A. Sandels 1818-1827.. Utg. Elise Adelsköld. Sth 1955. 304 sidor. Häftad. Historiska handlingar 35:2. (#16212)125:-
Karolinska officerares tjänsteförteckningar.. Sth 1901. VII, 80 sidor. Häftad. Historiska handlingar 18:3. (#9598)250:-
Pimentel - Don Antonio Pimentels depescher. från drottning Christinas hov 1652-1656 jämte svarsskrivelser och spanska statsrådsprotokoll. Utg. Nils Berencreutz. Sth 1961. 198 sidor. Häftad. Historiska handlingar 37:1. (#9087)150:-
Piper, Carl Grefve Carl Pipers dagbok.. Hållen under hans fångenskap i Ryssland 1709-1714. Utg. Ernst Carlsson. Sthlm 1905. 272 sidor. Pappband. Historiska handlingar 21:1. (#10202)400:-
Reuterholm, Nils Journal.. Utg. Sten Landahl. Sth 1957. 166 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:2. (#8463)130:-
Tronföljarevalet 1810.. Protokoll och handlingar utg. af Oscar Alin. Sth 1899. V, 318 sidor. Pappband. Historiska handlingar 17. (#12658)200:-
Tronföljarevalet 1810.. Protokoll och handlingar utg. af Oscar Alin. Sth 1899. V, 318 sidor. Skinnryggsband. Dedikation. Historiska handlingar 17. (#12659)300:-
Tungel, Lars Nilsson Svenske residenten Lars Nilsson Tungels efterlämnade papper.. Utg. Per Sondén. Sthlm 1907. 501 sidor. Pappband. Historiska handlingar 22:1-2. (#181635)350:-
Weismantell, E.H. Dagbok 1709-1714.. Utg. S.E. Bring. Sthlm 1928. 274 sidor. Häftad. Stämpel. Historiska handlingar 28:1. (#12099)200:-
von Krusenstjerna, Edvard Minnesanteckningar.. Utg. Nils F. Holm. Sth 1967. 142 sidor. Häftad. Historiska handlingar 38:2 (#12446)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page