Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Allén, Sture Johan Ekeblad.. Vår man i 1600-talet. Sthlm 2006. 179 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#145662)150:-
Att illustrera stormakten.. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. Rikt illustr. Lund 2001. 144 sidor. Inbunden. (#54091)200:-
Baner, Gustaf Generalguvenörberättelse 1664-1668 I-II.. I. Inledning och text. Utg. Ingvar Andersson. II. Kommentar av I. Andersson. Lund 1940-1968. LXIV, 176 + XV, 78, XV sidor. Häftade. 2 volymer. (#8311)300:-
Björlin, Gustaf Carl X Gustaf.. Läsning för ung och gammal. Med 30 illustrationer. Sthlm 1889. 322 sidor. Klotband. (#69406)140:-
Björlin, Gustaf Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora Bält.. Sthlm 1921. 56 sidor. Häftad. (#8318)100:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfsten I-IV.. I. Huvudskede. II. Suppl. till Huvudskede. III. Slutskede. IV. Ekonomiska resultat. Sthlm 1963-73. 675 + 30 + 140 + 142 sidor. Häftade. 4 vol. (#8593)360:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfstens ekonomiska resultat.. Sth 1973. 142 sidor. Häftad. (#8322)100:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfstens huvudskede.. En studie i Stora Kommissionens historia. Aa Sth 1963. 676 sidor. Häftad. (#8319)150:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfstens slutskede.. Sthlm 1968. 132 sidor. Häftad. (#179339)140:-
Blomgren, Lewin Rättmätigheten af Karl X Gustafs anfall på Danmark i augusti 1658.. Vänersborg 1907. 77 sidor. Häftad. (#75552)140:-
Bogren, Yngve Den kyrkliga försvenskningen av skånelandskapen och Bohuslän.. Studier till den s.k. uniformitetens genomförande 1645 - omkring 1750. Akad. avh. Sthlm (Lund) 1937. 328 sidor. Häftad. (#8768)250:-
Bohrn, Harald Sverige, Danmark och Frankrike 1672-1674.. Aa Sth 1933. XIV, 404 sidor. Häftad. (#3444)135:-
Bohrn, Harald Sverige, Danmark och Frankrike 1672-1674.. Aa Sth 1933. XIV, 404 sidor. Häftad. Blyertsanteckningar. (#124781)100:-
Bratt, Arnold Sverges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk.. Aa Uppsala 1905. 134 sidor. Häftad. (#43804)125:-
Carlbom, J. Levin Magnus Dureels negation i Köpenhamn 1655-57.. Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s första danska krig. Aa Gbg (Uppsala) 1901. 332 sidor. Blanka omslag. (#43814)145:-
Carlgren, Wilhelm Riksdagsutskott före 1680 med särskild hänsyn till sekreta utskottet.. Aa Upps. 1909. XV, 254 sidor. Häftad. Främre omslag loss. Stämpl. (#15927)100:-
Carlgren, Wilhelm Riksdagsutskott före 1680 med särskild hänsyn till sekreta utskottet.. Aa Upps. 1909. XV, 254 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#90807)65:-
Carlgren, Wilhelm Riksdagsutskott före 1680 med särskild hänsyn till sekreta utskottet.. Aa Upps. 1909. XV, 254 sidor. Häftad. Stämpel. (#172084)120:-
Carlon, Manfred Ryska kriget 1656-1658.. Aa Lund 1903. 131 sidor. Häftad. Stämpel. (#15928)150:-
Carlsson, Einar Försumlighet eller icke? Till diskussionen om Erik Dahlberg och tåget över Bält.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1974. 663 sidor. Häftad. (#203863)100:-
Carl X Gustaf och Danmark.. Källkritik och krigshistoria. Red. Arne Stade. Militärhistoriska förlaget 1965. 447 sidor. Original klotband. (#111414)250:-
Carl X Gustaf-studier 7:1-2.. 1. Kriget på östfronten. Red. Arne Stade. 2. Jussi T. Lappalainen, Finland och Carl X Gustafs ryska krig. Försvaret av den östra rikshalvan 1656-1658. Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1979. 271 + 198 sidor + kartor. Häftad. (#187129)225:-
Corin, Carl-Fredrik Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668-1697.. Aa Sth 1958. 672 sidor. Häftad. (#2668)125:-
Dahlgren, Stellan Karl X Gustav och reduktionen.. Aa Upps. 1964. X, 481 sidor. Häftad. (#8327)140:-
Ericson Wolke, Lars 1658. Tåget över Bält.. Illustrerad. Lund 2008. 224 sidor. Inbunden i pappband. Skyddsomslag. (#185311)140:-
Fabricius, Knud Skaanes overgang fra Danmark til Sverige II.. Studier over Nationalitetsskiftet i de skaanske landskaber i de nærmeste slægtled efter Brømsebro- och Roskildefredene. Anden del (1660-1676). København 1906. 251 + 27 sidor. Häftad. (#183629)150:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1660-1664.. Aa Sth 1932. 600 pp. Inbunden. Något svagt band. (#35879)165:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1660-1664.. Aa Sth 1932. 600 sidor. Häftad. (#27625)160:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1664-1668 I-II.. Sth 1949. 646 + XIV, 586 sidor. Häftade. 2 volymer. (#8334)300:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1668-1672 I-II.. Upps 1961. 544 + 566 sidor. Häftade. 2 volymer. (#8332)300:-
Fredriksson, Berndt Försvarets finansiering.. Svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79. Aa Upps. 1976. 160 sidor. Häftad. (#2219)135:-
Geijer, Erik Gustaf Geijerstudier II.. Geijers föreläsningar över Karl XI:s historia. Utgivna med inledning av Bengt Henningsson. Upps 1955. 164 sidor. Häftad. (#8336)125:-
Gihl, Torsten Sverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig med Danmark.. Aa Upps. 1913. 252 sidor. Häftad. (#15919)140:-
Gihl, Torsten Sverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig med Danmark.. Aa Upps. 1913. 252 sidor. Häftad. Stämpel. Lite nött rygg. (#172086)120:-
Göransson, Sven Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660.. Religion och utrikespolitik under Karl X Gustav. Upps 1956. 365 sidor. Häftad. (#108420)160:-
Göransson, Sven Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660.. Religion och utrikespolitik under Karl X Gustav. Upps 1956. 365 sidor. Häftad. (#108419)150:-
Göransson, Sven Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660.. Aa Upps. 1950. XV, 527 sidor. Häftad. (#9932)145:-
Hallendorff, Carl Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria.. Akad. avh. Uppsala 1897. x, 174 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#111339)100:-
Hallendorff, Carl Carl X Gustaf på Själland 1658.. Minnesskrift på 250 årsdagen af Freden i Roskilde. Illustrerad. Sthlm 1908. 80 sidor + utvikbar plansch. Häftad. Trasig rygg. (#6900)90:-
Hedar, Sam. Enskilda arkiv under karolinska enväldet.. Studier i svensk arkivhistoria och räfstpolitik. Aa. Sth 1935. 408 pp. Främre omslag loss. (#35911)125:-
Hedar, Sam. Enskilda arkiv under karolinska enväldet.. Studier i svensk arkivhistoria och räfstpolitik. Aa. Sth 1935. 408 sidor. Häftad. (#8599)170:-
Hedar, Sam. Enskilda arkiv under karolinska enväldet.. Studier i svensk arkivhistoria och räfstpolitik. Aa. Sth 1935. 408 sidor. Häftad. Interfolierad med blanka blad. (#122000)200:-
Hjärne, Harald Roskildeminnet.. Tal i Upsala universitets aula den 26 februari 1908. 15 sidor. Häftad. (#159665)65:-
Hoffstedt, Ragnar Sveriges utrikespolitik under krigsåren 1675-1679.. Akad. avh. Uppsala 1943. 350 sidor. Häftad. (#102799)145:-
Höjer, Magnus Öfversigt af Sveriges yttre politik under åren 1676-1680.. Ett bidrag till Johan Gyllenstiernas historia. Aa Upsala 1875. 142 sidor. Häftad. (#38533)145:-
Höjer, Magnus Öfversigt af Sveriges yttre politik under åren 1676-1680.. Ett bidrag till Johan Gyllenstiernas historia. Aa Upsala 1875. 142 sidor. Klotband. (#112199)185:-
Isberg, Alvin Karl XI och den livländska adeln 1684-1695.. Studier rörande det karolinska enväldets införande i Livland. Aa Lund 1953. XI, 304 sidor. Häftad. (#2258)200:-
Isberg, A.U. En karolin och hans ättlingar.. Kulturhistoriska skildringar från karlarnes tid. Illustr. Malmö 1927. 231 sidor. Häftad. (#14141)175:-
Jacobowsky, C. Vilhelm J.G. Sparwenfeld.. Bidrag till en biografi. Aa Sth 1932. 413 sidor. Häftad. (#17387)145:-
Jacobsen, Sthen Den Nordiske Kriigs Krønike.. Utgifwen av Martin Weibull. Lund 1897. xliv, 280 sidor. Halvfranskt band med blekt rygg. Fint ex. (#8352)250:-
Julinus, Johannes Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659-64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs.. Utg. Gunnar Tilander. Illustrerad. Skara 1968. 152 sidor. Häftad. (#8355)125:-
Kampen om Skåne.. Redaktion - Finn Askgaard og Arne Stade. Kbh 1983. 442 sidor. Häftad. (#151666)200:-
Kampen om Skåne.. Red, Göran Rystad. Lund 2005. 368 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (#179118)150:-
Karl X Gustav - Carl X Gustaf inför polska kriget.. Kungamakt och statsfinanser 1655. Red. Arne Stade. Sth 1969. 184 sidor. Häftad. Carl X Gustaf-studier 4. (#2167)150:-
Kring Svecia Antiqua.. Studier utgivna av Sigurd Wallin. Illustr. Sth 1967. 128 sidor. Häftad. (#33740)110:-
Kullberg, Anders Johan Gabriel Stenbock och reduktionen.. Godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705. Aa Upps. 1973. 174 sidor. Häftad. (#2282)140:-
Kungar och krigare.. Tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII av Anders Florén, Stellan Dahlgren och Jan Lindegren. Illustr. Sth 1993. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28057)135:-
Lagerholm, Nils Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700.. Sthlm 1965. 111 sidor + planscher. Häftad. (#21779)150:-
Landberg, Hans Krig på kredit.. Svensk rustningsfinansiering våren 1655. Särtr. 1969. 144 sidor. Häftad. (#3606)110:-
Landberg, Hans Kungamaktens emancipation.. Statsreglering och militärorganisation under Karl X Gustav och Karl XI. Lund 1969. 40 sidor. Särtryck ur Scandia, BD 35 1969. (#8362)50:-
Landberg, Hans Statsfinans och kungamakt.. Karl X Gustaf inför polska kriget. Aa Upps. 1969. 48 sidor. Häftad. (#3608)60:-
Lindqvist, Ola Jakob Gyllenborg och reduktionen.. Köpe-, pante- och restitutionsgodsen i räfstepolitiken 1680-1692. Aa Lund 1956. XI, 279 sidor. Häftad. (#3615)125:-
Lundgren, Kurt Stora Cronan.. Byggandet, slaget, plundringen av Öland. En genomgång av historiens källmaterial. Lenstad bok & bild 1997. 262 sidor. Original pappband. (#143381)200:-
Lövgren, Anna-Brita Handläggning och inflytande.. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde. Aa Lund 1980. 237 sidor + utvikbar tabell. Häftad. (#3629)145:-
Magnusson, Lars Reduktionen under 1600-talet.. Debatt och forskning. Stockholm 1985. 52 sidor. Häftad. (#8365)100:-
Munthe, Arne Joel Gripenstierna.. En storfinansiär från Karl XI:s tid. Sth 1941. 333 sidor. Häftad. (#8341)140:-
Nilsson, Joseph Blick på Carl X Gustafs första regeringsår.. Akademisk afhandling, Wexiö 1869. 42 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#203875)100:-
Nordström, Simon Erik Theodor Jemförelse emellan statshvälfningarne i Sverige 1680 och i England 1688.. Akademisk avhandling, Upsala 1860. 32 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#7166)125:-
Normann, Carl-E. Prästerskapet och det karolinska enväldet.. Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede. Sth 1948. XXXVI, 364 sidor. Häftad. (#3063)165:-
När sundet blev gräns.. Till minne av Roskildefreden 1658. Illustrerad. 2008. 218 sidor. Förlagsband. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2008. (#171309)150:-
Olofsson, Sven Ingemar Carl X Gustaf.. Hertigen - tronföljaren. Sth 1961. 332 sidor + planscher. Häftad. (#3675)150:-
Pontin, Erik Magnus Constans Äreminne öfwer... Erik Dahlberg.. Stockholm 1847. Porträtt + (10) + 52 sidor. Klotband. (#26346)150:-
Rangström, Lena Karl XI:s karusell 1672.. En manifestation med europeiska rötter och influenser - transformerad till stormaktstidens Sverige. Illustrerad. Livrustkammaren 1995. 120 sidor. Häftad. (#175083)100:-
Regalskeppet Kronan.. Rikt illustr. Höganäs 1985. 272 sidor. 4:o. Originalband med skyddsomslag. (#28510)150:-
Reuterholm, Nils Journal.. Utg. Sten Landahl. Sth 1957. 166 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:2. (#8463)130:-
Revera, Margareta Gods och gård 1650-1680 I.. Magnus Gabriel De la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland (allt som utkom). Aa Upps. 1975. 192 sidor. Häftad. (#2376)125:-
Rosengren, Hilding Karl X Gustaf före tronbestigningen.. Pfalzgrefven intill tronföljarvalet 1649. Aa Upps 1913. 282 sidor.Häftad. Nött rygg. Stämpel. (#8370)135:-
Rosén, Jerker Hur Skåne blev svenskt.. Sth 1943. 48 sidor. Häftad. (#3133)65:-
Rudelius, Karl-Elof Sveriges utrikespolitik 1681-1684.. Från garantitraktaten till stilleståndet i Regensburg. Aa. Upps 1942. 372 sidor. Häftad. (#8372)125:-
Runbom, Carl Leonard Bidrag till historien om riksdagen år 1682.. Akad. afh. Sthlm (Uppsala) 1854. 66 sidor. Häftad. Oskuren. Ej omslag. (#109502)150:-
Rystad, Göran Johan Gyllenstierna.. Sthlm 1957. 208 sidor + planscher. Häftad. (#8343)125:-
Rystad, Göran Johan Gyllenstierna.. Sthlm 1957. 208 sidor + planscher. Originalklotband i skyddsomslag. (#8354)150:-
Rystad, Göran Johan Gyllenstierna, rådet och kungamakten.. Studier i Sveriges inre politik 1660-1680. Aa. Lund 1955. XII, 328 sidor. Häftad. (#8596)250:-
Schmidt, Hugo Leonard Om Riksdagen år 1689.. Akademisk Afhandling. Sthlm (Upsala) 1857. 48 sidor. Häftad. Blanka omslag dedikation. (#203773)125:-
Schmidt, Hugo Leonard Om Riksdagen år 1689.. Akademisk Afhandling. Sthlm (Upsala) 1857. 48 sidor. Häftad. Skuren utan omslag. (#124444)145:-
Schröder, Joh. Henr (praeses) Landtdagarne i Westergötland 1676.. Akademisk Afhandling (resp. Pehr Adrian Thengberg m.fl.). Sthlm 1848. (2), xxii, 74 sidor. Häftad. Oskuren utan omslag. (#124403)175:-
Schybergson, Carl Magnus Per Brahe och Åbo Akademi II.. Illustrerad. Helsingfors 1940. 242 sidor. Häftad. Endast del 2, Del 1 utkom 1915. (#182404)125:-
Sjödell, Ulf Kungamakt och högaristokrati.. En studie i Sveriges inre historia under Karl XI. Aa. Lund 1966. 384 sidor. Häftad. Stämpel. (#47925)200:-
Sjödell, Ulf Kungamakt och högaristokrati.. En studie i Sveriges inre historia under Karl XI. Aa. Lund 1966. 384 sidor. Häftad. Understrykningar och kommentarer med blyerts. (#8605)175:-
Spjut, Karl Karl XI:s indelningsverk och dess förankring i Åsbobygden.. En tillbakablick. Linköping 1979. 188 sidor. Originalklotband. (#114142)140:-
Stade, Arne Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria.. Sth 1967. 448 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#9325)200:-
Stade, Arne Krigsrelationen om tåget över Bält. Den samtida svenska propagandalitteraturen i källkritisk belysning.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1961. 78 sidor. Häftad. Dedikation. (#203877)100:-
Stille, Åke Studier över Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Gottorp 1689-1692.. Aa. Upps 1947. 286 sidor. Häftad. (#8147)125:-
Säve, Teofron Adolf Kejsarevalet i Frankfurt 1657-1658 och Sveriges underhandlingar derunder.. Akademisk avhandling, Stockholm 1869. 120 sidor. Oskuren med bevarade omslag i marmorerat klotryggsband. Dedikation. (#201366)175:-
Säve, Teofron Adolf Kejsarevalet i Frankfurt 1657-1658 och Sveriges underhandlingar derunder.. Akademisk avhandling, Stockholm 1869. 120 sidor. Tagen ur band. (#848)100:-
Sörlin, Per (red.) Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet.. Umeå 1995. 214 sidor. Häftad. (#49259)150:-
Tham, Wilh. Quae a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta.. Dissertatio academiva Stockholm 1848. (6),84 sidor. Häftad i blanka omslag. (#203838)100:-
Tham, Wilh. Quae a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta.. Dissertatio academiva Stockholm 1848. (6),84 sidor. Häftad , oskuren med tryckta originalomslag. (#203839)150:-
Thanner, Lennart 1680 års statsrättsförklaring.. Sth 1961. 84 sidor. Häftad. (#8378)75:-
Thunander, Rudolf Skytten och Draken - sjörövare på Östersjön.. Deras dåd och dom. Sthlm 1994. 149 sidor. Originalpappband med skyddsomslag. (#82367)140:-
Tidner, A. Under Karl IX:s regemente.. Berättelser ur svenska historien. Illustrerad. Sthlm 1911. 208 sidor. Original halvklotband. (#113885)100:-
Varenius, Otto Räfsten med Karl XI:s förmyndarstyrelse I-II.. I. Dechargens gifvande och återkallande. II. Den undersökande kommissionen af år 1675. Uppsala 1901-3. VIII, 184, VI + XV, 158, V sidor. Häftade. 2 volymer. (#44153)170:-
Weibull, Jörgen Tionden i Skåne under senare delen av 1600-talet.. Lund 1952. 141 sidor. Häftad. (#8379)100:-
Willers, Uno Spöksyn och verklighet.. Illustr. Sth 1961. 152 sidor. Häftad. (#17224)85:-
Willers, Uno Spöksyn och verklighet.. Illustr. Sth 1961. 152 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#8602)120:-
Wittrock, Georg Carl X Gustafs testamente.. Den politiska striden i Sverige 1660. Aa Upps. 1908. XX, 362 sidor. Häftad. (#46538)145:-
Wittrock, Georg Karl XI:s förmyndares finanspolitik I.. Gustaf Bondes finansförvaltning och brytningen under Bremiska kriget 1661-1667. Upps 1914. 476 sidor. Häftad. Lite skadade omslag. (#27634)150:-
Wittrock, Georg Karl XI:s förmyndares finanspolitik II.. Från Blå boken till franska förbundet 1668-1672. Upps. 1917. 480 sidor. Häftad. Lite skadade omslag. (#3779)150:-
Wittrock, Georg Marienburg och Labiau.. Lund 1923. 86 sidor. Häftad. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#26342)70:-
Åberg, Alf Kampen om Skåne under försvenskningen.. Illustrerad. Stockholm 1994. 192 psidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#8383)150:-
Åberg, Alf Karl XI.. Illustrerad. Sthlm 1958. 220 sidor. Halvklotband utan ryggtitel. (#28236)150:-
Åberg, Alf Karl XI.. Illustr. Sth 1958. 220 sidor. Häftad. (#3388)145:-
Åberg, Alf Karl XI.. Sth 1994. 220 sidor. Inbunden. (#4116)125:-
Åberg, Alf När Skåne blev svenskt.. Illustrerad. Sthlm 1958. 139 sidor. Häftad. (#55862)140:-
Åberg, Alf När Skåne blev svenskt.. Illustrerad. Sthlm 1958. 139 sidor. Original klotryggsband. Stämplad. (#157803)150:-
Åberg, Alf När Skåne blev svenskt.. Sthlm 1965. 142 sidor. Pocket. (#3389)100:-
Åberg, Alf Rutger von Ascheberg.. Fältmarskalk och generalguvernör. Illustr. Malmö 1950. 303 sidor. Häftad. (#15997)150:-
Ågren, Kurt Adelns bönder och kronans.. Skatter och skatter i Uppland 1650-1680. Aa Upps 1964. 238 sidor. Häftad. (#8607)145:-
Ågren, Kurt Adelns bönder och kronans.. Skatter och skatter i Uppland 1650-1680. Aa Upps 1964. 238 sidor. Inplastat f.d. biblioteksex. (#48129)125:-
Åström, Sven-Erik From Stockholm to St. Petersburg.. Commercial Factors in the Political Relations between England and Sweden 1675-1700. Helsinki 1962. 146 pages. + 2 folding tables. Soft covers. (#8387)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page