Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Abukhanfusa, Kerstin Beredskapsfamiljernas försörjning.. Krigsfamiljebidragen i teori och praktik. Illustr. Aa Sth 1975. 263 sidor. Häftad. (#16657)145:-
Almgren, Sinikka Ortmark (red.) Krigsbarns erinran. Snäll, lydig, tacksam.. Riksföreningen Finska Krigsbarn 2004. 191 sidor. Häftad. (#209619)140:-
Andra världskriget som tema i nordisk litteratur & Billede - text - tale. Kungälv 1990. Udgives som intern rapport af Nordiska Språk- och Informationscentret samt Nordspråk. Illustrerad. 118 sidor. Limhäftad. (#212957)125:-
Areschoug, Richard Dödlig resa. Svenska handelsflottans förluster 1939 - 1945.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2008. 256 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#201773)150:-
Arnstad, Henrik, Spelaren Christian Günther. Sverige under andra världskriget.. Stockholm 2006. 520 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208155)150:-
Austad, Torleiv Kirkens grunn. Analyse av en kirkelig bekjennelse fra okkupasjonstiden 1940-45.. Luther forlag 1974. 265 sidor. Häftad. Dedikation (#212231)150:-
Befrielse.. Erindringer om 1940'ernes ufredsår. Erinringar om 1940-talets ofredsår. Illustr. U.o. 2006. 87 sidor. Häftad. (#128504)125:-
Bergh, Folke Svensk kyrka i ockuperad stad.. Motstånd och nödhjälp i Oslo 1942-45. 1988. 188 sidor. Häftad. (#42758)110:-
Bertelsen, Aage Oktober 43.. "Judarnas Dunkerque". Zindermanns 1962. 213 sidor. Häftad. Judeförföljelserna i Danmark under 2.a kriget. (#68665)150:-
Björkman, Leif Det svenska vinterkriget 1939-1940. Spioner - Kontraspioner - Intrigörer - Krigsfångar. Foto illustrerad. Stockholm 2007. 294 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#215100)140:-
Björkman, Leif Sverige inför Operation Barbarossa.. Svensk neutralitets-politik 1940-41. Illustr. Sth 1971. 520 sidor. Häftad. Sverige under andra världskriget. (#2150)160:-
Björkman, Leif Sverige inför Operation Barbarossa.. Svensk neutralitets-politik 1940-41. Illustr. Sth 1971. 520 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#121099)145:-
Björnsen, Björn Norge 9 april 1940.. Tyska invasionen timme för timme. Översättning (till svenska) av Marianne Pihlgren. Illustrerad. Atlantis, Sthlm 1978. 320 sidor. Förlagets klotband. (#179237)150:-
Bjørnsen, Bjørn, Narvik 1940.. Oslo 1980. 360 sidor + illustrationer. Original klotband. Skyddsomslaget något nött. På norska. (#206066)150:-
Blå-vit bok. om utvecklingen av relationerna mellan Finland och Rådsunionen hösten 1939 i belysning av officiella dokument. Sthlm 1940. 121 sidor + lös utvikbar karta. Häftad med skyddsomslag. (#79745)140:-
Bohman, Gösta I världskrigets skugga.. Brev under beredskap. Illustrerad. Sthlm 1996. 254 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#37456)140:-
Bolt, Peer Jag var Quislingfånge.. Översatt från det norska originalmanuskriptet av Henry Peter Matthis. Sthlm 1942. 153 sidor + illustrationer. Klotband. Stämplar. (#172095)145:-
Brandt, Willy Kriget i Norge.. 9 april - 9 juni 1940. Från norskan av Frank Martin. Sthlm 1941. 161 sidor. Häftad. (#39984)150:-
Brandt, Willy Kriget i Norge.. 9 april - 9 juni 1940. Från norskan av Frank Martin. Sthlm 1941. 161 sidor. Häftad. Nött rygg. (#189628)130:-
Brandt, Willy Norge fortsätter kampen.. Sthlm 1941. 211 sidor. Häftad. Något snedläst och lite nött rygg. (#39982)125:-
Brandt, Willy Norges tredje krigsår.. Stockholm 1943. 238 sidor. Häftad. Något hundörat ex. (#200350)145:-
Brink, Lars När hoten var starka. Uppkomsten av en väpnad folkrörelse.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Göteborg 2009. 302 sidor. Häftad. Dedikation. (#214874)170:-
Böhme, Klaus-Richard och Schön, Bosse Signal. Nazitysklands propaganda i Sverige 1941-45.. Illustrerad. Bokförlaget DN. 2005. 176 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#212097)120:-
Carlquist, Erik Solidaritet på prov.. Finlandshjälp under vinterkriget. Illustr. Sth 1971. 344 sidor. Häftad. Sverige under andra världskriget. (#16636)145:-
Carlsson, Erik Gustaf V och andra världskriget.. Lund 2006. 400 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214984)150:-
Dahl, Abner Om ock tusen falla .... Skildringarfrån kriget i Norge och åren dessförinnan. Åttonde upplagan, Sthlm 1944. 139 sidor. Häftad. (#182176)125:-
Dahl, Abner Om ock tusen falla .... Skildringarfrån kriget i Norge och åren dessförinnan. Åttonde upplagan, Sthlm 1944. 139 sidor. Klotryggsband. (#182230)135:-
Dahlberg, A. Luftkrig over hjemlandet.. Befolkningens beskyttelse mod luftangreb. Kbhvn 1939. 167 sidor. Häftad. (#101117)140:-
Dahlberg, Hans I Sverige under 2:a världskriget.. Illustrerad. Sthlm 1983. 331 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#2672)200:-
Dahlberg, Hans I Sverige under 2:a världskriget.. Illustr. Sthlm 1989. 331 sidor. Original pappband. (#52580)170:-
Danmark besat og befriet I-III.. Red. Hartvig Frisch, V. Buhl, Hedtoft-Hansen, Ejler Jensen. Illustr. Fremad, Kbh 1945-47. 408 + 408 + 388 sidor. Häftade. 4 volymer. Del 3 med skadad rygg. (#96890)350:-
De sidste timer.. Afskedsbreve fra de henrettede danske Patrioter. Kbhvn 1945. 246 sidor. Häftad. (#182670)140:-
Dödsdomarna i Oslo. Bakgrund och följder. Översättning av Gurli Hertzman-Erikcson. Stockholm 1941. 192 sidor. Häftad. Otrimmad. (#220284)130:-
Ekholm, Curt Balt- och tyskutlämningen 1945-1946, I-II.. Omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. I: Ankomsten och interneringen. II: Utlämningen och efterspelet. Akademisk avhandling Uppssala 1984. 220 + 440 sidor. Häftade. 2 vol. (#16703)350:-
Ewerts, Karl J. Efter 13 mars i Östfinsk gränsbygd.. Författarnas förlag: Harry Martinson 1941. 47 sidor. Häftad. Lite blyerts, annars mycket fint skick. Som ny. (#186893)150:-
Flyghed, Janne Rättsstat i kris.. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget. Aa Sthlm 1992. 566 sidor. Inbunden. Före detta biblioteksbok. (#218001)140:-
Freivalds, Osvalds De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946.. Illustr. Sth 1967. 432 sidor. Original klotband. (#16685)140:-
Friberg, Lennart Styre i kristid.. Studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945. Illustr. Aa Sth 1973. 444 sidor. Häftad. (#16671)135:-
Från finsk-ryska vinterkriget 1939-1940, I-II.. I. Finska kadetters krigsminnen. II. Krigsskildringar från mark- och luftkriget. Sthlm 1941. 144 + 136 sidor. Klotryggsband. (#58429)200:-
Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och Norge den 9 april 1940.. Tillsammans med: Frågor i samband med norska regeringens vistelse utanför Norge 1940-1943. Sthlm 1947-48. XXX, 395 + xxvi,160 sidor. Inbundna i ett klotryggsband. Enstaka marginalförstrykningar. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet. Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. (#175398)300:-
Gemzell, Carl-Axel Raeder, Hitler und Skandinavien.. Der Kampf für einen maritimen Operationsplan. Illustr. Diss. Lund 1965. XV, 390 pages. Softcover. (#40466)200:-
Geverts, Karin Kvist Ett främmande element i nationen.. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944. Illustrerad. Akademisk avhandling Uppsala 2008. 324 sidor. Häftad. (#153537)200:-
Gripenberg, G.A. Dagbok 1943.. Stockholm 2019. 384 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 40. (#207538)150:-
Gripenberg, G.A. Dagbok 1944.. Stockholm 2019. 398 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 41. (#207539)150:-
Gripenberg, G.A. Dagbok 1945-6.. Stockholm 2019. 417 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 42. (#208165)150:-
Gyllenhaal, Lars Tyskar och allierade i Sverige. Svensk krigshistoria i nytt ljus.. Andra upplagan. Stockholm 2014. 238 sidor. Häftad. (#221136)150:-
Gyllenhaal, Lars & Gebhardt, James E. Slaget om Nordkalotten. Sveriges roll i tyska och allierade operationer i norr.. Lund 2004. 184 sidor. Pocket. (#209531)100:-
Hankkila, Juha Minns du, vapenbroder? Krigsdagbok från Karelska näset 1941-44. Illustrerad. Norlén&Slottner 2008. 216 sidor. Förlagets pappband. Namnteckning. (#214827)150:-
Holmquist, Åke Flottans beredskap 1938-1940.. Illustr. Aa Sth 1972. 348 sidor. Häftad. (#16667)165:-
Holmström, Arne Frontrapport. Finska vinterkriget 1939-1940 och invasionen av Norge 1940. Foto illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2005. 143 sidor. Förlagets pappband. (#215244)140:-
Horisonten klarnar.. 1945 - krigsslut. Red. Bo Huldt och Klaus-Richard Böhme. Illustrerad. Sthlm 1995. 227 sidor. Förlagsband. (#102798)145:-
Hæstrup - Hilsen til Hæstrup.. 9. august 1969. Odense 1969. 364 pp. Inbunden. (#29586)125:-
Höglund, Zeth Oneutrala tal.. Stockholm, Trots allt 1944. 62 sidor. Häftad. Fuktfläck i nedre marginalen. (#186626)100:-
Ihlen, Joakim og Kugelberg, Bertil Frendefolk. Streiflys over forholdet mellom Norge og Sverige under krigen 1940-45.. Med forord av Johan Scharffenberg og med bidrag av grev Folke Bernadotte og rådmann Nikolai Schei. Oslo 1945. 128 sidor. Förlagsband. (#213646)150:-
Jacobsen, Alf R. Sänkningen av Blücher den nionde april 1940.. Optimal förlag 2010. 231 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207718)150:-
Jensen, William Ryssarna på Bornholm.. Inapress Stockholm 1945. 93 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. Exlibris. (#198906)140:-
Jerneck, Benkt Folket utan fruktan.. Norge 1942-43. Tredje upplagan, 304 sidor. Häftad. Namnteckning. Fint ex.Stockholm 1943. (#185452)145:-
Johansson, Gunnar Soldater.. Frontbrev 1940-1942. H-fors 1943. 215 sid. + utvikbar karta. Häftad. (#72959)200:-
Johansson, Gunnar Vi ville inte dö.. Tredje upplagan. Sthlm utan år. 254 sidor. Häftad. (#134200)150:-
Järv, Harry Oavgjort i två krig. Finland - Sovjetunionen 1939-1944. Redigering Jan Linder. Fotoillustrerad. Avesta 2006. 232 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#215245)150:-
Koht, Halvdan Norge.. Neutralt och överfallet. Sth 1942. 226 sidor. Häftad. (#55897)145:-
Linder, Jan Andra världskriget och Sverige. Historia och mytbildning.. Sthlm 1997. 221 sidor. Häftad. (#215025)145:-
Lindgjerdet, Frode Churchills brittiska och norska kommandosoldater slår till.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2014. 126 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201772)150:-
Lipponen, Toivo. V. Med pansarvärnskanon i "Mannerheimlinjen".. Krigsminnen. Sthlm 1940. 144 sidor. Häftad. Ett blad med fläck. (#130893)120:-
Martikainen, Tyyne Skräck och förtvivlan i finska Lappland.. Illustrerad. Kemi 2002. 200 sidor. Häftad. 4 sidor i inledningen och en sida i texten med förstrykningar med tusch. (#203364)150:-
Moen, Petter Dagbok.. Sth 1950. 185 pp. (#29584)105:-
Mäkelä, Jukka L. Den 9 juni 1944 kl. 05.55. Den ryska storoffensiven på Näset.. Till svenska av Kai Brunila. Vasa 1984. 198 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#188703)160:-
Mörne, Håkan Ärans vinter.. Sthlm 1940. 284 sidor + karta. Häftad. (#89917)145:-
Nicolson, Harold Tal till Sverige. Englands krigsmål.. Sthlm 1941. 48 sidor. Häftad. (#98906)100:-
Nilsson, Orvar Finlands sak blev min. Minnen från krig och fred... Illustrerad. Schildts 2002. 304 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Omslagstitel: När Finlands sak blev min. (#212329)165:-
Nilsson, Orvar. När Finlands sak blev min.. Minnen från krig och fred. Illustrerad. Helsingfors 2002. 304 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176732)170:-
Nordström, Ludvig Svenska folkets framtid.. 1. Dialog Tyskland-England. 2. Professorerna Olivecrona och Böök. Sthlm 1940. 95 sidor. Häftad. Dedikation till Gustaf Borgenstjerna. (#133627)200:-
Norge ockuperat och fritt.. Av Willy Brandt, Torolf Elster m.fl. Illustrerad. Sthlm 1943. 352 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#189959)120:-
Oldenburg, Lennart Under stöveln. Norge 1940-1945.. Illustrerad. Sthlm 2008. 469 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#177065)150:-
Olofson, Willy Gränsbo i krigets skugga. Erfarenheter och minnen av motståndet.. Uppsala 2012.160 sidor. Illustrerad. Häftad. (#221138)135:-
Olsson, Jan Olof (Jolo) Någonstans i Sverige.. Illustrerad. Sthlm 1974. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#107917)140:-
Olsson, Kenth Catalinaaffären. Nytt ljus över svenskarnas försvinnande.. Frank Stenvalls förlag, Malmö 1987. 144 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#215058)120:-
Olsson, Ulf Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världskriget. Göteborg 1973. 172 sidor. Häftad med skyddsomslag. Namnteckning. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 28. (#217714)175:-
Orostid - ofredsår.. Redaktörer: Maria Larsson, Eva Nyberg, Eva Sjögren. Illustr. Lund 1996. 229 sidor. Förlagsband. (#113360)250:-
Paasikivi, J.K. Minnen 1939-1940.. Sthlm 1958. 216 sidor + planscher. Häftad. (#107167)125:-
Paasikivi, J.K. Minnen 1940-1941.. Sthlm 1959. 257 sidor + planscher. Häftad. (#110703)125:-
Palm, Thede The Finnish-Soviet Armistice Negotiations of 1944.. Sth 1971. 160 pages. Soft covers. (#11198)150:-
Picht, Werner Der Feldzug in Norwegen.. Was die Gegner meldeten - und was wirklich geschah. Auf Grund amtlichen Materials zusammengestellt. Mit drei Operationsskizzen. Berlin 1940. 100 pages + maps. Soft covers. (#100581)250:-
Piil, Morten Danmark i kamp.. Händelserna kring den 29 augusti och därefter samt deras bakgrund. 2:a tillökade upplagan, Sthlm 1943. 70 sidor. Häftad. (#170653)100:-
Polvinen, Tuomo Finland i stormaktspolitiken 1941-1944. Bakgrunden till fortsättningskriget.. Stockholm 1969. 284 sidor. Häftad. (#3464)140:-
Porvali, Mikko Bakom röda arméns linjer - Finska fjärrpatrullens sista uppdrag: Operation Hokki. Översättning Heidi Granqvist. Fischer & Co 2012. Illustrerad. 252 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#214179)150:-
Rehnfors, Carl De vita korsen.. Dagbok från finska vinterkriget 1939-1940. Illustrerad. Stockholm 1989. 122 sidor. Limhäftad. (#27852)120:-
Richardson, Gunnar Beundran och fruktan. Sverige inför Tyskland 1940-1942.. Illustrerad. Stockholm 1996. 257 sidor. Häftad (#46686)120:-
Rumenius, John "Klart skepp för minfällning".. En reserv fenrik berättar från beredskapsåren i flottan 1939-1940. Lindfors förlag 1976. 212 sidor + illustrationer. Klotband. (#182359)140:-
Rytterås, Filip Frivillig soldat.. Luleå 2003. 153 sidor. Häftad. Namnteckning. (#215122)140:-
Rytterås, Filip Frivillig soldat.. Säffle 1984. 152 sidor. Limäftad. Namnteckning. (#214826)130:-
Samråd i kristid.. Protokoll från den Nordiska Arbetarrörelsens Samarbetskommitté 1932-1946. Utg. Krister Wahlbäck och Kersti Blidberg. Sth 1986. 364 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#3713)150:-
Sandström, Allan Vinterkriget.. Örebro 1999. 176 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214932)135:-
Schjelderup, Ferdinand Fra Norges kamp for retten.. 1940 i Høyesterett. Oslo 1945. 236 pp. Dedikation. (#36400)125:-
Schwedische Stimmen zum Weltkrieg.. Übersetzt un mit einem Vorwort versehen von Dr. Friedrich Stieve. Berlin 1916. vi, 204 pages. Cloth. Soiled. Ex-library copy. (#70482)100:-
Schübeler, Ludwig Norges kyrkokamp som jag såg den.. Göteborg 1945. 359 sidor.- Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#181668)150:-
Schön, Bosse Hitlers svenska soldater.. DN 2004. 360 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyutgåva av "Svenskarna som stred för Hitler" och "Där järnkorsen växer". (#209416)160:-
Schön, Bosse Svenskarna som stred för Hitler. Ett historiskt reportage.. Illustrerad. Stockholm 1999. 416 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#209509)150:-
Schön, Bosse Svenskarna som stred för Hitler. Ett historiskt reportage.. Illustrerad. Stockholm 1999. 416 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. Rester av prislapp på främre omslaget. (#219936)140:-
Siilasvuo, Hj. Kampen i Kuhmo 1939-40.. Sthlm 1944. 236 sidor + kartor. Häftad. (#134201)225:-
Siilasvuo, Hj. Striderna i Suomussalmi.. Illustr. Sth 1940. 205 sidor + utvikbara kartor och planscher. Häftad. (#37885)145:-
Siilasvuo, Hj. Striderna i Suomussalmi.. Illustr. Sthlm 1940. 205 sidor + kartor. Original klotband. (#32107)170:-
Silamikelis, Valentins Baltutlämningen. Under Baltikums flagga. Dagboksanteckningar.. Illustrerad. Sthlm 1996. 400 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. adet. Inklistrad dedikation. (#209254)160:-
Silamikelis, Valentins Baltutlämningen. Under Baltikums flagga. Dagboksanteckningar.. Illustrerad. Sthlm 1996. 400 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. Årtalet 1997 skrivet med bläck på titelbladet. (#110394)150:-
Stevns, Arne 9. April.. Skildret i breve fra danske soldater. Kbh 1940. 180 sidor. Klotband. (#130773)150:-
Sundell, Olof 9 april.. Andra upplagan, Sthlm 1949. 152 sidor. Häftad. Stämpel. (#172178)140:-
Sundell, Olof 9 april.. Sthlm 1948. 152 sidor. Häftad. (#185455)140:-
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias Sverige och Förintelsen.. Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945. Illustr. Sthlm 1997. 452 sidor. Häftad. Dedikation. (#119847)150:-
Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Statsrådstal, riksdagsdebatter och kommunikéer.. Stockholm 1946. 654 sidor. Häftad. Ouppskuren. (#16648)150:-
Sveriges sak är vår.. Svensk utrikespolitik 1939-45 i dokument. Red. K. Wahlbäck och G. Boberg. Sth 1966. 238 sidor. Pocket. (#103362)100:-
Tamelander, Michael och Zetterling, Niklas Den nionde april. Nazitysklands invasion av Norge 1940. Illustrerad. Lund 2004. 320 sidor. Förlagets pappband. Namnteckning. (#215235)125:-
Thulstrup, Åke Med lock och pock. Tyska försök att påverka svensk opinion 1933-45.. Illustrerad. Stockholm 1962. 308 sidor. Med främre omslag i klotband. Före detta biblioteksex, i fint skick. (#215016)200:-
Trotter, William R. Finska vinterkriget 1939-1940.. Fischer, Stockholm 2009. 350 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#215048)150:-
Uhlin, Åke Februarikrisen 1942.. Svensk säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942. Illustr. Aa Sth 1972. 265 sidor. Häftad. Sverige under andra världskriget. (#16640)125:-
Ulvenlöv, Palm & Larsson Husiatyn. Förintelsen som Sverige glömde. Fotoillustrerad. Atlas 2022. 383 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#218421)200:-
Wahlbäck, Krister Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940.. Akademisk avhandling. Stockholm 1964. 464 sidor. Häftad. (#16679)150:-
Wahlbäck, Krister (red.) Regeringen och kriget. Ur statsrådens dagböcker 1939-41.. Illustrerad. Stockholm 1972. 191 sidor. Original klotband. (#16647)125:-
Weebe, Axel Krigsdagbok 1940-1945.. Urval och redigering Folke Bergh. Proprius 2001. 305 sidor. Förlagsband. (#212212)150:-
Wetterholm, Claes-Göran Dödens hav. Östersjön 1945.. Illustrerad. Stockholm 2002. 279 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208961)150:-
von Schmidt-Laussitz, Nicolas Svenskarna vid Jandeba. Svenska frivilligkompaniet 1942-1944. Fotoillustrerad. Luleå 2007. 187 sidor. Pappband. Namnteckning. Upplagan omfattar 9999 exemplar, varav detta är nr 8775. (#215939)150:-
Zetterberg, Kent Liberalism i kris.. Folkpartiet 1939-1945. Aa Sth 1975. 428 sidor + planscher. Häftad. Sverige under andra världskriget. (#3782)140:-
Åmark, Klas Makt eller moral.. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939. Illustr. Aa Sth 1973. 324 sidor. Häftad. Sverige under andra världskriget. (#16642)165:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page