Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Academic Women on the Move.. Edited by Alice S. Rossi and Ann Calderwood. New York 1973. 560 pages. Hardcover. Ex-library. (#130873)150:-
Adelswärd, Viveka Kvinnospråk och fruntimmersprat. Forskning och fördomar under 100 år. Brombergs 1999. 230 sidor. Original pappband. (#212999)150:-
Aktuell kvinnoforskning.. Red. Ann-Sofie Kälvemark. Sth 1980. 76 pp. RJ 1980:2. (#12915)65:-
Alic, Margareta Arvet efter Hypatia.. Historien om kvinnliga forskare från antiken till det sena artonhundratalet. Illustr. Värnamo 1989. 248 sidor. Häftad. (#28014)110:-
Arabvärlden.. Illustr. Upps. 1997. 176 sidor. Häftad. Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4, 1997. (#118723)125:-
Artæus, Iréne Kvinnorna som blev över.. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås. Aa Upps. 1992. 206 sidor. Häftad. (#3371)160:-
Auf dem Spuren weiblicher Vergangenheit.. A la recherche du passé féminin. Basel 1985. 247 pages. Softcover. ITINERA Fasc. 2/3 1985. (#69992)125:-
BADINTER, ELISABETH Den kärleksfulla modern.. Översättning av Britta Gröndahl. Gidlunds, 1981. 272 sidor. 21,5 x 14 cm. Förlagsband med skyddsomslag. (#193895)120:-
Beckman, Ninna Edgardh Feminism och liturgi. - en ecklesiologisk studie. Aa Upps. 2001. 358 sidor. Häftad. (#119923)145:-
Bengtson, Inger Leading lady.. Om kvinnliga chefer i företag. Illustrerad. Stockholm 1989. 153 sidor. Häftad. (#165820)110:-
Berger, Margareta Pennskaft.. Kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975. Stockholm 1977. 328 sidor. Häftad. (#156550)150:-
Berger, Margareta Äntligen ord från qwinnohopen!. Om kvinnopress under 1700-talet. Sthlm 1984. 171 sidor. Häftad. (#186721)150:-
Berggren, Anne Marie Likhet eller särart - Harmoni eller konflikt?. En analys av kvinnorörelsens idéer med utgångspunkt i utvecklingen i USA under 1960- och 70-talen. Akad. avh. Göteborg 1987. 182 sidor. Häftad. (#170756)150:-
Bergqvist, Christina Mäns makt och kvinnors intressen.. Aa Upps. 1994. 226 sidor. Häftad. (#113422)175:-
Blomqvist, Martha Könshierarkier i gungning.. Kvinnor i kunskapsföretag. Aa Upps. 1994. 187 pp. (#37577)110:-
Boëthius, Monica Insläppt på försök. En bok om kvinnor och ledarskap. Sthlm 1989. Illustrerad. 203 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#212287)130:-
Bohman, Kristina Women of the Barrio.. Class and Gender in a Colombian City. Diss. Sthlm 1984. 374 pages. Softcover. (#46377)150:-
Borgström, Eva "Om jag får be om ölost".. Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. Illustr. Aa Gbg 1991. 272 sidor. Häftad. (#32823)140:-
Bremer - Qvist, Gunnar Fredrika Bremer och kvinnans emancipation.. Opinionshistoriska studier. Gbg 1969. VIII, 296 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#29305)150:-
Briem, Efraim Kvinnan och religionen.. Sthlm 1933. 208 sidor. Häftad. (#188799)130:-
Brown, Ann Se kvinnan.. Illustr. Sthlm 1994. 216 sidor. Häftad. (#91930)125:-
Brumbaugh, Sara Barbara Democratic Experience and Education in the National League of Women Voters.. Diss. New York 1946. 115 pages. Softcover. Stamped. (#95352)125:-
Carlsson, Lizzie "Jag giver dig min dotter" I-II.. Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. Lund 1965-72. 328; 344 sidor. Häftade. Skyddsomslag. 2 volymer. (#7933)400:-
Carlsson, Sten Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället.. Uppsala 1977. 141 sidor. Häftad. Dedikation. (#41285)180:-
Carlsson, Sten Kvinnoöden i Mälardalen under 1800-talet - en jämförelse mellan land och stad.. Uppsala 1978. 45 sidor. Särtryck. Dedikation (#31939)100:-
Castle, Cora Sutton A Statistical Study of Eminent Women.. Diss. New York 1913. VII, 91 pages. Softcover. Stamped. (#73725)150:-
Clayhills, Harriet Kvinnohistorisk uppslagsbok.. Stockholm 1991. 563 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#211515)150:-
Clayhills, Lundholm och Malanton Kvinnfolksgöra. Den märkliga historien om kvinnors arbete och liv i Norden under tiotusen år.. Prisma, Stockholm 1980. 63 sidor. Stort format. Förlagsband. Fint ex. (#212065)150:-
Clio's Consciousness Raised.. New Perspectives on the History of Women. Edited by Mary S. Hartman and Lois Banner. New York 1974. 253 pages. Softcover. One corner bumped. (#161096)125:-
Crow, Duncan The Edwardian Woman.. London 1978. 231 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#131112)150:-
Dahllöf - Kvinnligt, kulturellt, mänskligt.. Vänbok till Tordis Dahllöf 1.3.2003. Red. Satu Gröndahl & Leena Huss. Uppsala 2003. 141 sidor. Häftad. (#180172)110:-
Danielson, Annika (red.) Damernas ABC. Ett alfabet av och för kvinnor i alla åldrar.. Askelin & Hägglund, Stockholm 1983. 91 sidor. Förlagsband. Fint ex. (#212064)125:-
Danielson, Enochsson och Gasselrot (red.) Fnitter. En rolig bok av kvinnor - på fullt allvar!. Prisma/ Aftonbladet 1981. 173 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#212062)150:-
Dekker, Rudolf & van de Pol, Lotte Kvinnor i manskläder.. En avvikande tradition. Europa 1500-1800. Illustr. Sthlm 1995. 173 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#87810)175:-
de Propiac, Catherine J.F. Girard Unga Fruntimmers Plutarch,. eller Korta Lefvernes-Beskrifningar öfver Märkvärdiga Fruntimmer 1-2. Sthlm 1811-12. (2), 186, (2) + (2), 246 sidor. I ett nött samtida halvfranskt band. (#93366)750:-
Det 22. nordiske historikermöte, Oslo 13.-18. august 1994.. Rapport III. Fra kvinnehistorie til kjönnshistorie?. Oslo 1994. 144 sidor. Häftad. (#203333)140:-
Dillmont, Thérèse de Encyclopédie des ouvrages de dames. Édition francais. Illustrated. Dornach (Alsace) no date (c. 1884?) (6),622,(2) pages In original decorated cloth with former owners name in gold on front board.. (#199894)250:-
Dillmont, Thérèse de Encyclopédie des ouvrages de dames. Nouvelle édition revue et augmentée. Illustrated. Dornach (Alsace) no date (c. 1890) (8),740,(32) pages + 17 colour plates. In original decorated cloth. (#199495)350:-
Disselbeck-Tewes, Elke Frauen in der Kirche.. Das Leben der Frauen in den mittelalterlichen Zisterzienserklöstern Fürstenberg, Graefenrhal und Schledenhorst. Böhlau Verlag 1989. 309 pages. Soft covers. Pencil marks in margins. (#185345)145:-
Duby, Georges Dames du XIIe siècle 1-3.. 1. Héloïse, Aliénor, Iseut et quelques autres. 2. Le souvenir des aïeules. 3. Ève et les prêtres. Gallimard 1995-96. 175 + 138 + 219 pages. Soft covers. 3 volumes. (#185297)300:-
Edwards, Ruth B. The Case for Women's Ministry.. London 1989. 230 pages. Soft covers. Inscribed. (#115270)140:-
Elgán, Elisabeth Genus och politik.. En jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik från sekelskiftet till andra världskriget. Akad. avh. Uppsala 1994. 290 sidor. Häftad. (#57819)175:-
Englund, Boel och Kåreland, Lena, Rätten till ordet. En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920.. Carlssons, Stockholm 2008. 409 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207021)150:-
Eriksson, Anne-Louise The Meaning of Gender in Theology.. Problems and Possibilities. Diss. Upps. 1995. 201 pages. Softcover. Ex library copy in very fine condition. (#113429)140:-
Ett ord om kvinnan och samhället.. Sthlm 1847. 60 sidor. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag. Namnteckning: Wendela Hernmark. Företalet är undertecknat U.V.A.F. (#94361)200:-
Farber, Seymour M. & Wilson, Roger H.L. (ed.) The Potential of Woman.. A Symposium. New York 1963. XVI, 328 pp. (#32310)85:-
Feminism och feministteologi - en utmaning.. Rapport från tematerminen Teologiska institutionen, Uppsala Universitet, 1982. Av Lars Jonsson m.fl. 110 sidor. Häftad. (#171289)110:-
Feminist Issues in Literary Scholarship.. Edited by Shari Benstock. Bloomington and Indiaapolis 1987. 242 pages. Soft covers. (#57525)150:-
Ferrer, Julio Moderna myter och gamla brott. En studie om kvinnobrottslighetens villkor.. Stockholm 1984. 204 sidor. Häftad. (#201390)130:-
Fisher, Jo Out of the Shadows.. Women, Resistance and Politics in South America. London 1993. 228 pp. (#47334)95:-
Florén, Anders Genus och producentroll.. Kvinnoarbete inom svensk bergshantering, exemplet Jäders bruk 1640-1840. Upps. 1991. 131 sidor. Häftad. (#20682)100:-
Forbes, Geraldine Women in Modern India.. Feminist Engagements with Law in India. New Delhi 1996. XIX, 289 pages. Original cloth. The New Cambridge History of India IV:2. (#104789)135:-
Frankenhaeuser, Marianne Kvinnligt, manligt, stressigt.. Bra Böcker 1993. 168 sidor. Klotband med skyddsomslag. Lite blyerts. (#180229)110:-
Friedl, Erika Women of Deh Koh.. Lives in an Iranian Village. 1991. X, 237 pages. Paperback. (#63851)100:-
Gaskell - Rubenius, Aina The Woman Question in Mrs. Gaskell's Life and Works.. Diss. Uppsala 1950. VIII, 396 pages. Soft covers. Covers worn. Pencil underlinings and notes. (#113903)180:-
Gender and History in Western Europe.. Edited by Robert Shoemaker and Mary Vincent. London 1998. 388 pages. Soft covers. (#148372)175:-
Gender and Vocation.. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940. Ed. Pirja Markkola. Illustr. H-fors 2000. 245 pages. Softcover. (#57767)150:-
Gilligan, Carol Med kvinnors röst.. Psykologisk teori och kvinnors utveckling. Sthlm 1991. 189 sidor. Häftad. (#91936)135:-
Gleason, Caroline J. (Sister Miriam Teresa) Legislation for Women in Oregon.. Diss. Washington 1924. 151 pages. Softcover. Stamped. (#109556)150:-
Greiff, Mats Kvinnorna marscherade demonstrativt iväg.. Strejker och facklig organisation bland kvinnliga textilarbetare i Ulster 1870-1914. Malmö 1996. 84 sidor. Häftad. (#112805)100:-
Gråt inte - forska!. Kvinnovetenskapliga studier samlade av Karin Westman Berg. 1979. 200 sidor. Pocket. (#30102)100:-
Gutzkow - Schinnerer, Otto P. Woman in the Life and Work of Gutzkow.. Diss. New York 1924. 127 pages. Softcover. Stamped. (#110142)150:-
Haase, Lisbeth Mutig und glaubenstark.. Frauen und die Reformation. Leipzig 2011. 149 pages. Original hard covers. (#184055)125:-
Halkes, Catharina J.M. Gott hat nicht nur starke Söhne.. Grundzüge einer feministischen Theologie. Gütersloh 1980. 128 pages. Paperback. (#50705)100:-
Hammar, Inger För freden och rösträtten.. Kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar. Lund 2004. 254 sidor. Inbunden med skyddsomslag. Dedikation. (#184153)160:-
Hauke, Manfred Gud fader eller Gud moder?. en granskning av feministisk teologi. Libris, Örebro 1998. 208 sidor. Häftad. (#184071)145:-
Heath, Jennifer The Scimitar and the Veil.. Extraordinaty women of Islam. Hidden Spring 2004. 465 pages. Original cloth. Dust jacket. (#166397)200:-
Hebbe, Brita Wendela.. En modern 1800-talskvinna. Illustr. Sth 1974. 342 sidor. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#18611)100:-
Hebbe, Brita Wendela.. En modern 1800-talskvinna. Illustr. Sth 1974. 342 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#183197)135:-
Hedvall, Barbro Vår rättmätiga plats. Om kvinnors kamp för rösträtt.. Illustrerad. Stockholm 2011. 192 sidor. Stort format. Förlagsband. (#210325)200:-
Herjulfsdotter, Ritwa Kvinnominnen från Dalsland 1.. Illustrerad. Dals Långed utan år. 48 sidor. Häftad. (#187202)100:-
Hermodsson, Elisabet Ord i kvinnotid.. Essäer, polemik och dagliga blad. Stockholm 1979. 239 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#158577)125:-
Herzel, Susannah A Voice for Women.. The Women's Department of the World Council of Churches. Illustr. Geneva 1981. 197 pages. Softcover. (#110550)125:-
Hirdman, Yvonne Med kluven tunga.. LO och genusordningen. Illustrerad. Sthlm 1998. 464 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#25219)175:-
Hoadley, Anna-Greta Nilsson Atomvapnet som partiproblem.. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960. Aa Sth 1989. 231 Sidor. Häftad. (#15807)150:-
Holte, Ragnar Etik och jämställdhet.. Upps. 1978. 60 sidor. Klammerhäftad. Stämpl. (#23606)60:-
Hultgren, Inger Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess.. Fredrika-Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och Samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975. Aa Umeå 1982. 240 sidor. Häftad. (#2876)150:-
Hägg, Maud & Werkmäster, Barbro Frihet, jämlikhet, systerskap.. En handbok för kvinnor. Författarförlaget 1971. 135 sidor. Pocket. (#73959)100:-
Hägg, Maud & Werkmäster, Barbro Kvinnor och sex.. Författarförlaget 1973. 149 sidor. Pocket. (#73950)100:-
Höglund, Anna T. Krig och kön.. Feministisk etik och den moraliska bedömningen av militärt våld. Aa Upps. 2001. 290 sidor. Häftad. (#142797)200:-
Höglund, Anna T. Krig och kön.. Feministisk etik och den moraliska bedömningen av militärt våld. Aa Upps. 2001. 290 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar. Fint ex. (#162739)150:-
Höjeberg, Pia Jordemor.. Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige. Illustr. Sth 1991. 352 sidor. Originalpappband. (#104035)150:-
Höjeberg, Pia Jordemor.. Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige. Illustr. Sth 1991. 352 sidor. Originalpappband. (#191755)150:-
Høeg, Ida Marie Rom i herberget?. Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. Tapir, Trondheim 1998. 218 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar. (#171035)150:-
Ingelman, Ingrid Kvinnliga konstnärer i Sverige.. En undersökning av eleverna vid konstakademin, inskrivna 1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet. Aa Uppsala 1982. 140 sidor. Häftad. (#44229)125:-
Johannesson, Pia Götebo Enhet - Motstånd - Glöd.. Fackliga kvinnominnen från Göteborg. Illustr. U.o. 1990. 59 sidor. Häftad. Stämpl. (#25799)40:-
Jonsson, Malin Kvinnor, arbete och försörjning.. Vävarbetets betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden, Dalarna, vid mitten av 1900-talet. Licentiatsuppsats. Upps. 2004. 120 sidor. A4. Häftad. (#111254)150:-
Junus, Petra Den levande gudinnan.. Kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess. Aa Upps. 1995. 312 sidor. Häftad. (#113394)170:-
Jämmerdal och fröjdesal.. Kvinnor i stormaktstidens Sverige. Red. Eva Österberg. Sthlm 1997. 416 sidor. Originalband med skyddsomslag. (#68355)200:-
Jämställdhetsperspektiv i forskningen.. Red. Ann-Sofie Kälvemark. Illustr. Sth 1980. 128 pp. RJ 1980:4. (#12916)110:-
Klein, Viola The Feminine Character.. History of an Ideology. New York 1949. 228 pages. Original cloth. Dust jacket. (#81794)220:-
Kollontay, Alexandra Kvinnans kamp för politiska rättigheter.. Sthlm 1977. 171 sidor. Pocket. (#124951)100:-
Kollontay, Alexandra Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen.. Sthlm 1972. 272 sidor. Pocket. (#75793)100:-
Kotalová, Jitka Belonging to Others.. Cultural Construction of Womanhood Among Muslims in a Village in Bangladesh. Diss. Upps. 1993. 252 pages. Softcover. (#29142)200:-
Kritisk kunnskapspraksis.. Bidrag till feministisk vitenskapsteori. Red. Ann Therese Lotherington og Turid Markussen. Oslo 1999. 167 sidor. Häftad. (#153533)110:-
Kuhse, Helga Kvinnor, sjuksköterskor och etik.. Stockholm 1999. 301 sidor. Förlagsband. (#167298)150:-
Kvinnan och Ryssland.. Redigering och översättning av Carola Hansson och Karin Lidén. Sthlm 1981. 213 sidor. Häftad. (#78502)135:-
Kvinneaspekter i humanistisk forskning.. En konferanserapport. Oslo 1976. 254 pp. Stämpl. (#23575)100:-
Kvinneforskning i de humanistiske fag.. Konferanserapport: Nordisk konferanse avholdt på Hurdalsjøen hotell, Norge, 7.-10. mai 1979. Oslo 1979. 116 sidor. Häftad. Stämplad. (#91663)100:-
KvinnFolk.. Kvinnor i tradition och kultur. Red. Beth Elverdam, Birgit Herzberg Johnsen, Åsa Ljungström. Illustr. Upps. 1990. 349 sidor. Häftad. (#33781)125:-
KvinnFolk.. Kvinnor i tradition och kultur. Red. Beth Elverdam, Birgit Herzberg Johnsen, Åsa Ljungström. Illustr. Upps. 1990. 349 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#124988)100:-
Kvinnliga forskarpionjärer i Norden.. Rapport från ett seminarium 27 november 1986. Sth 1987. 146 sidor. Häftad. (#32036)105:-
Kvinnliga forskarpionjärer i Norden.. Rapport från ett seminarium 27 november 1986. Sth 1987. 146 sidor. Häftad. Stämplad. (#90814)95:-
Kvinnliga författare.. Kvinnornas litteraturhistoria från antiken till våra dagar. red. Susanna Roxman. Illustr. Upps. 1983. 496 sidor. Original papband. (#28446)150:-
Kvinnohistoria.. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Illustr. Sth 2003. 224 sidor. Häftad. (#122022)135:-
Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar.. Illustrerad. Stockholm 1992. 224 sidor. Häftad. (#20681)100:-
Kvinnolitteraturforskning.. Teorier och begynnelser. Rapport sammanställd av Karin Westman Berg. Upps. 1979. 140 sidor. Häftad. (#13875)100:-
Kvinnolitteraturforskning III.. Text - tolkning - värdering. Rapport från arbetsseminarium 1980. Red. Karin Westman Berg och Birgitta Onsell. 222 sidor. Häftad. (#44769)145:-
Kvinnor och män och forskning.. Av Kekke Stadin m.fl. UHÄ-rapport 1982. 130 sidor. Häftad. Stämplad. (#91632)100:-
Kvinnor på gränsen till medborgarskap.. Genus, politik och offentlighet 1800-1950. Red. Christina Florin och Lars Kvarnström. Atlas Akademi Sthlm 2001. 309 sidor. Häftad. (#184894)150:-
Kvinnors liv i det svenska samhället.. Tio forskningsprojekt stödda av Riksbankens jubileumsfond. Av Gunhild Kyle m.fl. Red. Ann-Sofie Kälvemark. Riksbankens jubileumsfond 1981:2. 88 sidor. Häftad. (#171254)110:-
Könsdiskriminering förr och nu.. Litteratursociologiska och historiska studier samlade av Karin Westman Berg. Sth 1972. 208 sidor. Pocket. (#12927)100:-
Legouvé, Ernest Qvinnans historia.. Öfvers. af Turdus Merula. Sthlm 1867. 388 sidor. Klotband. (#129016)200:-
Lewis, Katarina Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet:. En religionsetnologisk studie. Illustr. Aa Uddevalla (Upps.) 1997. 215 sidor. Originalpappband. (#9293)150:-
Liljeström, Rita & Dahlström, Edmund Arbetarkvinnor. i hem-, arbets- och samhällsliv. Stockholm 1981. 366 sidor. Limhäftad. (#13131)130:-
Lindberg, Anna Lena och Werkmäster, Barbro (red.), Kvinnor som konstnärer.. LT, Stockholm 1975. 253 sidor + illustrationer. Pocket. Dedikation. (#207342)100:-
Lindberg, Gunilla Starka kvinnor som fört Sverige framåt.. Hudiksvall 2005. 227 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#184696)150:-
Lindberg, Gunilla Starka kvinnor som fört Sverige framåt.. Hudiksvall 2005. 227 sidor. Pappband med skyddsomslag. Dedikation. (#207502)150:-
Lindencrona, Ebba Kvinnotankar i Brytningstider.. Stockholm 1916. 43 sidor. Häftad. Fint ex. (#186463)125:-
Lindskog, Claes Grekiska kvinnogestalter.. Sthlm 1922. 279 sidor. Halvfranskt band. (#105595)175:-
Lindskog, Claes Grekiska kvinnogestalter.. Sthlm 1922. 279 sidor. Häftad. (#80282)125:-
Lindskog, Claes Grekiska kvinnogestalter.. Sthlm 1922. 279 sidor. Klotband. (#82524)150:-
Lithell, Ulla-Britt Kvinnoarbete och barntillsyn i 1700- och 1800-talets Österbotten.. Akademisk avhandling Uppsala 1988. 124 sidor + planscher. Häftad. (#6830)150:-
Livstider.. Publicerad i Centrum för genusstudiers skriftserie, nr 44. Stockholms universitet 2009. 217 sidor. Häftad. Dedikation från en av medförfattarna (#180090)150:-
Logie, Iona Robertson Careers for Women in Journalism.. A Personnel Study of 881 Women as Salaried Writers in Journalism, Advertising, Publicity, and Promotion. Diss. Scranton, Penn. 1938. VII, 320 pages + folding table. Softcover. Stamped. (#65412)250:-
Longford, Elizabeth Eminent Victorian Women.. Illustr. London 1982. 256 pages. Soft covers. (#45562)150:-
Lyttkens, Alice Kvinnan börjar vakna.. Illustrerad. Stockholm 1976. 331 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Den svenska kvinnans historia från 1700- 1840-talet, del 2. (#211108)150:-
Lyttkens, Alice Kvinnan söker sin väg.. Den svenska kvinnans historia från liberalismen till vår tid. Illustrerad. Sthlm 1976. 352 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#13973)120:-
Lyttkens, Alice Svensk kvinna. Kulturhistoriska tidsmålningar i ord och bild.. Illustrerad. Stockholm 1941. 717 sidor. Förlagets linneband. Tillskrift. (#208232)200:-
Malmström, Rosa Kvinnor och kvinnohistoria i Sverige.. Förteckning över bibliografier. Göteborg 1981. 96 sidor. Häftad. (#114616)150:-
Matthis, Iréne & Vestbro, Dick Urban Kvinnokamp.. För en revolutionär kvinnorörelse. Gidlunds 1976. 216 sidor. Pocket. (#147924)100:-
McClees, Helen A Study of Women in Attic Inscriptions.. Diss. New York 1920. 51 pages. Softcover. Stamped. (#144549)100:-
Meurling, Birgitta Sarons liljor?. En etnologisk studie av prästfruars könskonstituering. Illustr. Aa Upps. 1996. 302 sidor. Häftad. (#35149)110:-
Minorities and Women.. A Report from the Åland Minority Days in October 1997. Mariehamn 1998. 171 pages. Softcover. (#105082)135:-
Moberg, Kerstin Från tjänstehjon till hembiträde.. En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946. Aa Upps. 1978. 256 sidor. Häftad. (#956)140:-
Moderata pionjärer.. Kvinnor i politiskt arbet 1900-2000. Red. Ann-Catherine Haglund m.fl. Illustrerad. Sthlm 2004. 390 sidor. Pappband. (#184372)140:-
Moghissi, Haideh Feminism and Islamic Fundamentalism.. The Limits of Postmodern Analysis. London 1999. 166 pages. Soft covers. (#118172)140:-
Morrison, Anne Hendry Women and Their Careers.. A Study of 306 Women in Business and the Professions. Diss. New York 1934. 185 pages. Softcover. Stamped. (#106729)200:-
Mothers - Saviours - Peacemakers.. Swedish Women Writers in the Twentieth Century. Essays by Cheri Register et al. Uppsala 1983. 222 pages. Soft covers. Kvinnolitteratur-forskning IV. (#44396)125:-
Muslimska kvinnor i Norden.. Red. Birgitta Ornbrant. Sthlm 1989. 153 sidor. Häftad. Rapport 11 från Delegationen för invandrarforskning. (#49945)100:-
Mårdberg, Maria Envisioning American Women.. The Roads to Communal Identity in Novels by Women of Color. Diss. Uppsala 1998. 242 pages. Soft covers. (#70533)150:-
Nicklasson, Stina Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap.. Pionjärer för moderat politik. Illustrerad. Sthlm 1997. 190 sidor. Pappband. Lite blyerts. (#180225)130:-
Nicklasson, Stina Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap. Pionjärer för moderat politik.. Illustrerad. Sthlm 1997. 190 sidor. Pappband. Dedikation. (#210282)130:-
Nilsson, Frida Creating Spaces for Action.. ANC-women politicians' views on bridewealth and gender-related power. Diss. Uppsala 2004. 226 pages. Soft covers. (#175442)165:-
Nilsson, Ulrika Kampen om kvinnan.. Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925. Illustr. Aa Upps. 2003. 448 sidor. Häftad. (#88138)175:-
Nisser, Ulrika Prefekt och kvinna.. En rapport om akademiskt ledarskap ur kvinnors perspektiv. Upps. 2006. 132 sidor. Häftad. (#113568)125:-
Nordisk kvinnolitteraturhistoria I.. I Guds namn. 1000-1800. Illustr. 595 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#183834)200:-
O forna tiders kvinnor.. Red. Lena Thålin-Bergman. Illustr. Sth 1975. 200 sidor. Pocket. (#14072)100:-
Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt Tusen svenska kvinnoår.. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Illustrerad. Sthlm 1996. 192 sidor. Förlagets klotband i skyddsomslag. (#199642)150:-
O'Neill, William L. The Woman Movement:. Feminism in the United States and Engand. London 1969. 208 pages. Paper back. Historical problems. Studies and documents. (#170888)140:-
Patroner, gästgivare och andra kvinnor.. Illustrerad. Örebro 2008. 138 sidor. Förlagsband. Dedikation. Lokalhistorisk läsning för Örebro län nr. 9 (#207579)125:-
Perron Femmes arabes. avant et depuis l'Islame. Paris & Alger 1858. 611 pages. Slightly worn softcover. (#64057)3100:-
Petersen, Karen & Wilson, J.J. Woman Artists.. Recognition and Reappraisal. From the Early Middle Ages to the Twentieth Century. Illustr. New York 1976. 212 pp. Ocl. (#45095)220:-
Plaskow, Judith Standing Again at Sinai.. Judaism From a Feminist Perspektiv. San Francusco 1991. 282 pages. Softcover. (#155365)125:-
Political Systems and Definitions of Gender Roles.. Ed. by Ann Katherine Isaacs. Illustr. Pisa 2001. 296 pages. Softcover. (#127405)145:-
Pomeroy, Sarah B. Frauenleben im klassischen Altertum.. Stuttgart 1985. XIX, 416 pages. Original cloth in dustjacket. (#75308)120:-
Qvist, Gunnar Konsten att blifva en god flicka.. Kvinnohistoriska uppsatser. Sthlm 1978. 239 sidor. Häftad. (#175518)140:-
Qvist, Gunnar (red) Kvinnomystik och kvinnopolitik. Kvinnohistoriska studier. Illustrerad. Göteborg 1974. 178 sidor. Limhäftad. Meddelanden från historiska institutionen i Göteborg nr 6. (#215462)100:-
Raeburn, Antonia De militanta suffragetterna. Förord av J.B. Priestley. Sthlm 1975. 293 sidor + planscher. Pocket. (#212886)100:-
Rafnsdóttir, Guðbjörg Linda Kvinnofack eller integrering som strategi mot underordning.. Diskussion kring kvinnliga fackföreningar på Island. Aa Lund 1995. 224 sidor. Häftad. Stämpl. (#80508)145:-
Rapport från kvinnouniversitetet. Vetenskap, patriarkat och makt.. Red. Aniansson m.fl. Stockholm 1983. 272 sidor. Häftad. (#13564)140:-
Recasting Women.. Essays in Colonial History. New Delhi 1993. 372 pages. Softcover. One corner bumped. (#103855)110:-
Reimers, Gerd Maka och omaka.. 20 porträtt av berömda mäns mindre kända hustrur. Legenda 1984. 217 sidor + planscher. Förlagsband. (#151129)120:-
Reimers, Gerd Vägar och utvägar.. Kvinnliga litteratörer på resa. 1990. 260 pp. Inbunden. Blyertsförstr. (#30103)105:-
Religion, könsdiskriminering och kvinnokamp.. Red. Carl-Henric Grenholm och Linda Fredriksson. Uppsala 1978. 442 sidor. Häftad. Försöksupplaga för internt bruk vid pedagogisk försöksverksamhet vid baskursen i religionskunskap. Teologiska institutionen i Uppsala. (#80033)100:-
Rendall, Jane The Origins of Modern Feminism:. Women in Britain, France and the United States, 1780-1860. London 1993. X, 382 pages. Softcover. (#88520)140:-
Rieger, Eva Nannerl Mozart.. Ett kvinnligt konstnärsliv på 1700-talet. Sthlm 1992. 298 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#84101)160:-
Ronne, Marta Två världar - ett universitet.. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943. En genusstudie. Illustr. Akad. avh. Uppsala 2000. 333 sidor. Häftad. (#53481)150:-
Roos, Mathilda Kvinna och man.. Utgifven af Kvinnokommitén af den 5:te Februari 1906. 20 sidor. Häftad men något nötta omslag. (#186492)135:-
Rosander, Eva Evers Women in a Borderland.. Managing Muslim Identity where Morocco meets Spain. Diss. Sthlm 1991. 314 pages. Soft covers. (#45125)180:-
Rosengren, Annette Mellan ilska och hopp.. Om hemlöshet, droger och kvinnor. Aa Sthlm 2003. 312 sidor. Häftad. (#128330)130:-
Rothman, Sheila M. Woman's Proper Place.. A History of Changing Ideals and Practices, 1870 to the Present. New York 1978. XIV, 322 pages + plates. Original cloth in dustjacket. Ex-library. (#13468)150:-
Rummet vidgas.. Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940. Red. Eva Österberg och Christina Carlsson Wetterberg. Illustr. Sthlm 2002. 471 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#129291)200:-
Sangster, Margret E. Älskvärd kvinnlighet.. Öfvers. af H. Östberg. Andra upplagan, Stockholm 1904. 287 sidor. Deorerat original klotband. Myckt fint ex. (#188974)200:-
Sawyer, Birgit Kvinnoporträtt. Hustrur, helgon och härskarinnor i det medeltida Sverige.. Skara 1994. 35 sidor. Häftad. Dedikation. (#208199)80:-
Schreiber, S. Etta The German Woman in the Age of Enlightenment.. A Study in the Drama from Gottsched to Lessing. Diss. New York 1948. 257 pages. Softcover. Stamped. (#70933)125:-
Sjöberg, Marja Taussi Rätten och kvinnorna.. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen. Sthlm 1996. 224 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#45320)145:-
SOU 1950:48 Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster.. Sthlm 1950. 126 sidor. Häftad. (#176139)125:-
Starka kvinnor.. Ett urval märkliga kvinnoöden från radioserien Värt att veta. Red. Gunvor Blomqvist. Sveriges Radios förlag 1987. 270 sidor. Häftad. (#151069)135:-
Steenstrup, Johannes Den danske kvindes historie I-II.. Fra Holbergs tid til vor. 1701-1917. Samt afhandlingerne Kvindens stilling i Danmark i renæssancens og reformationens tidsaldre (1913) og Nogle strejflys over Christian IV's tidsalder, særligt med hensyn til kvindens stilling (1930). Med en indledning ved Thelma Jexlev. Kbhvn 1982. XVI, 207, 211, 15, 49 sidor. Originalklotband. Faksimilupplaga. (#79472)175:-
Stenius, Yrsa Makten och kvinnligheten.. Brombergs 1994. 185 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180251)125:-
Stenton, Doris Mary The English Woman in History.. London 1957. xii,363 pages + illustrations. Original cloth. Dust jacket. (#202715)200:-
Stick i stäv med vedertagna normer.. Kvinnoforskning och kvinnojournalistik. Red. Ann-Sofie Kälvemark. Sthlm 1982. 134 sidor. Häftad. (#79837)125:-
Stick i stäv med vedertagna normer.. Kvinnoforskning och kvinnojournalistik. Red. Ann-Sofie Kälvemark. Sthlm 1982. 134 sidor. Häftad. Stämpl. (#12917)100:-
Svanberg, Lena Anna Branting.. Illustr. Sth 1987. 368 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#28384)100:-
Säfvestad-Ericson, Ingegärd, Kvinna förr. Våra förmödrars liv i 1800-talets bondesamhälle.. Illustrerad. Hembygdsförlaget 1993. 128 sidor. Förlagsband. (#207528)150:-
Söderberg, Annelie En maning med mening. Lottarörelsens framväxt i Uppland. Folkrörelsearkivet för Uppsala län 2000. Illustrerad. 143 sidor. Pappband. (#212902)125:-
Terrell, John Upton & Donna M. Indian Women of the Western Morning.. Their Life in Early America. New York 1976. 194 pages. Paperback. (#145114)100:-
Thelander, Kerstin Politikerspråk i könsperspektiv.. Aa Lund (Upps) 1986. 182 sidor. Häftad. Ord och stil 17. (#5237)100:-
Tremain, Rose Suffragetterna.. Kampen för kvinnans frigörelse. Illustrerad. Sthlm 1975. 160 sidor. Häftad. (#77994)110:-
Troy, Maria Holmgren In the First Person and in the House.. The House Chronotope in Four Works by American Women Writers. Diss. Uppsala 1999. 235 pages. Soft covers. (#70531)150:-
Tuxen, Poul Kvinden i det gamle Indien.. Et udkast. Kbhvn 1944. 198 pp. Häftad. (#29160)125:-
Utley, Francis Lee The Crooked Rib.. An Analytical Index to the Argument about Women in English and Scots Literature to the End of the Year 1568. Columbus 1944. XIII, 368 pages. Original cloth. Signed dedication. (#70073)350:-
Waterman, William Randall Frances Wright.. Diss. New York 1924. Portrait, 267 pages. Worn softcover. Stamped. (#145104)150:-
Watkins, Joanne C. Spirited Women.. Gender, Religion, and Cultural Identity in the Nepal Himalaya. Illustr. New York 1996. XIII, 347 pages. Softcover. (#103888)125:-
Vem var hon?. 100 av världens berömdaste kvinnor. Bilaga till Allers Familje-Journal 1926. 47 sidor. Häftad. (#186636)100:-
Vem är hon?. Kvinnor i Sverige. Biografisk uppslagsbok. 1988. 616 sidor. Inbunden. (#44397)145:-
Verdier, Yvonne Tvätterskan-Sömmerskan-Kokerskan.. Livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken. Illustrerad. Stockholm 1988. 377 sidor. Limhäftad. (#207527)100:-
Verdier, Yvonne Tvätterskan-Sömmerskan-Kokerskan.. Livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken. Illustr. Sth 1981. 399 sidor. Förlagsband. (#40619)160:-
Werner, Karla Egen härd.. Om kvinnoliv i småhusområden. Sthlm 1981. 238 sidor + planscher. Häftad. (#122409)125:-
Vicinus, Martha Independent Women.. Work and Community for Single Women 1850-1920. London 1985. 396 pages. Original cloth. Ex-library. (#131013)150:-
Willkomm, Karl Gottlob Qvinnan inför vår herre, vid hennes inträde i lifvet, efter sin första nattvardsgång/ i sina förhållanden som maka/ I sina förhållanden som moder/ I sina förhållanden som enka.. Öfversatt af J.C. Flodman. Andra upplagan, Stockholm 1847-52. iv,164 + 224 + 196 + 152 sidor. Inbundna i ett skinnryggsband med nött yta. (#214725)450:- (bild)
Wisén, Theodor, Om Qvinnan i Norden forntid.. Ett föredrag i Akademiska föreningen i Lund 1870. (2),28 sidor. Häftad. Blanka omslag, något skadade. Blyertsförstrykningar. (#203803)100:-
Wistrand, Birgitta Swedish Women On the Move.. Illustrated. Stockholm 1981. 112 pages. Paper back. (#176934)100:-
Witherington III, Ben Women in the Ministry of Jesus.. A study of Jesus' attitudes to Women and their role as reflected in his earthly life. Cambridge 1987. 221 pages. Original cloth. (#184297)150:-
Wollstonecraft, Mary Till försvar för kvinnans rättigheter.. Övers.: Ingrid Ingemark. Förord: Elisabeth Mansén. Sth 1997. 309 sidor. Originalpappband. (#57747)150:-
Women and the Cuban Revolution.. Ed. Elizabeth Stone. New York 1981. 158 pp. (#14035)50:-
Women in Medieval Society.. Edited, with an Introduction by Susan Mosher Stuard. Philadelphia 1980. 219 pages. Softcover. Pencil underlinings. (#92296)100:-
Women in Towns.. The Social Position of Urban Women in a Historical Context. Eds. Marjatta Hietala & Lars Nilsson. Sth 1999. 200 pages. Softcover. (#56488)125:-
Woolf, Virginia Three Guineas. Penguin 1977. 206 pages. Pocket. (#216675)100:-
[Zaar, Ludvig] Försök till Ekonomisk Cateches för blifvande Husmödrar eller Handbok vid en ung Qvinnas Sjelfpröfning, innan Hon inträder i Ägtenskap.. Örebro 1831. (4),xii,180 sidor. Samtida något nött skinnryggsband. Ett blad med reva utan textförlust. (#191873)900:-
Åsbrink, Eva Skapad till Guds avbild.. Ideal och kvinnosyn i den kristna kyrkan. Sth 1978. 230 sidor. Häftad. (#89418)145:-
Åström, Lissie I kvinnoled.. Lynd 1986. 212 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#180189)120:-
Ärlemalm, Inger (red.) Kvinnoarvet. Presentation av och besöksadresser till svenska kvinnoarv från vikingatid till 2000-talet.. Hallgren & Björklund förlag 2008. 92 sidor. Styva pärmar. (#209609)100:-
Ärlemalm, Inger (red.), Uppsalakvinnor. Porträtt av berömda och bemärkta kvinnor i Uppsala.. Illustrerad. Uppsala 2007. 233 sidor. Förlagsband. (#207492)145:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page