Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Danmarks gamle landskabslove.. Udg. av Johs. Brøndum-Nielsen m.fl. I.1-2: Skånske lov. II-IV: Jyske lov. Tilæg til bind IV: Knut Mikkelsens glosser og Thords artikler. V-VI: Eriks Sjællandske lov. VII-VIII: Valdemars Sjællandske lov. Kbhvn 1933-42. Inbundna i 10 halvklotband. (#23275)4000:-
Eriks Sjællandske lov.. Udg. af Mogens Lebech og Peter Skautrup. Kbhvn 1936-37. 692; 624 pp. 7 häften. Danmarks gamle landskabslove V-VI. (#25056)550:-
Eriks Sjællandske lov.. Udg. af Mogens Lebech og Peter Skautrup. Kbhvn 1936-37. 692; 624 pp. Stämpel. Häftade. 2 vol. Danmarks gamle landskabslove V-VI. (#23276)635:-
Förslag till Straff-Balk.. Med Motiver. Sthlm 1844. (6), 84, 48 sidor. Häftad. Oskuren i gråpappersomslag. (#103172)125:-
Hälsingelagen m.m. - Helsinge-Lagen, Kristnu-Balken af Smålands-Lagen och Bjärköa-Rätten.. Utg. C.J. Schlyter. Lund 1844. XLIII, 252 sidor + 2 planscher. Senare halvklotband. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui VI. (#20259)600:-
Jydske lov - Jyske lov.. Udg. Peter Skautrup, Stig Iuul, Peter Jørgensen. Kbhvn 1926-61. Häftade. 13 delar. Stämpl. Danmarks gamle landskabslove II-IV + Tillæg til bind IV. (#80620)800:-
Jydske lov - Jyske lov: text 5-6.. Udg. Stig Iuul (&) Peter Jørgensen. Kbhvn 1945. LVIII, 396 (12) sidor. Häftad. Danmarks gamle landskabslove IV. (#25163)255:-
Kyrkio-Lag och Ordning,. som then Stormächtigste Konung och Herre, Herr Carl then Elofte, Sweriges, Göthes och Wändes Konung, åhr 1686. hafwer låtit författa, och Åhr 1687. af Trycket utgå och publicera. Jemte ther til hörige Stadgar. Stockholm, Nathanael Goldenaus Tryckerij 1697. (16), 255, (53) sidor. Smal 12mo. Samtida skinnband. Ganska hårt skuren. Lite gamla bläckunderstrykningar. (#17745)850:-
Lagsamling.. Innehåller: 1. Gothlandz-Laghen, Sthlm 1687. (14),53,(19) sidor. 2. Wisby Stadz-Lag på Gotland. Sthlm (1688). (12),86,(14) sidor. 3. Then Gambla Wijsby Siö-Rätt. Sthlm 1689. (4),20, (eg. 19),(5) sidor. 4. Then Gambla Skåne Lagh. Med Calmare recess, 1474. Sthlm 1678. (8),72,(14),(4) sidor. 5. Östgötha Laghen. Sthlm 1665. (1),61 blad. 6. Uplandz Laghen. Sthlm 1665. (1),54 blad. 7. Hälsinge Laghen. Med Kongl. May:s Placat och Rättegångs ordinantie ... 1614 samt Rättegångz Process ... och DomareRegler Sthlm 1665. (1),24 (eg. 25)(2),16 blad. 8. Dahle Laghen. Sthlm 1676. (14),36 sidor. Interfolierad med blanka blad. 9. Sudhermanna Laghen. Sthlm 1666. (2),44 blad. 10. Wästmanna Laghbook. Sthlm 1666. (2),51 (eg. 52) blad. Folio. Inbundna i ett senare Halvfranskt band. Några få blad med fläckar. (#177492)8000:-
Magnus Erikssons landslag - Lex communis regni Sueciae vetustior ("Magnus Erikssons landslag").. E Codice B 172 Bibl. Reg. Holm. Suecice et brittanice praefatus. Edidit Henrik Cornell. Kbhvn 1943. XLVI pp + faksimil. Folio. Half vellum. Corpus codicum suecicorum medii aevi I. (#38074)3000:-
Magnus Erikssons landslag - Utdrag ur Magnus Erikssons landslag.. Med inledning, anmärkningar och glossar utg. Emil Olson. Lund 1956. 208 sidor. Häftad. (#5880)100:-
Magnus Erikssons landslag - Utdrag ur Magnus Erikssons landslag.. Med inledning, anmärkningar och glossar. Utgivet av Emil Olson. 4:e uppl. Lund 1937. 182 sidor. Häftad. (#25050)100:-
Magnus Erikssons stadslag - Lex municipalis regni Sueciæ ("Magnus Erikssons stadslag").. Codex Holm. B 154 (f.d. Stockholms rådhus). Suecice et brittanice praefatus. Edidit Nils Ahnlund. Kbhvn 1944. XL pp + faksimil. Folio. Half vellum. Corpus codicum suecicorum medii aevi IV. (#38073)3000:-
Pipping, Hugo Gotländska studier.. Upps. 1901. 137 sidor + 2 planscher. Häftad. Innehåller en utgåva av en handskrift av Gotlandslagen, "Om den yngre handskriften af Gotlandslagen", samt "Strödda iakttagelser". (#25478)125:-
Sjö-Lag.. Som den Stormäktigste Konung och Herre, Herr Carl XI. Sweriges, Göthes och Wändes Konung etc. År 1667 hafwer låtit författa, af trycket utgå och publicera. Efter mångens begäran å nyo omtryckt. Med Förökning af åtskillige Kongl. Majest. Stadgar och Förordningar, samt Kongl. Reglementet af År 1748. Stockholm, Lange 1775. 235 sidor. Oskuren i nytt skinnryggsband. (#176676)850:-
Svenska landskapslagar 2.. Dalalagen och Västmannalagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sth 1936. L, 181 sidor. Häftad. (#16798)200:-
Svenska landskapslagar 2.. Dalalagen och Västmannalagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sth 1936. L, 181 sidor. Häftad. Några blad med veck. (#101810)180:-
Svenska landskapslagar 3.. Södermannalagen och Hälsingelagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sth 1940. LXIX, 413 sidor. Häftad. (#8560)200:-
Svenska landskapslagar 4.. Skånelagen och Gutalagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sth 1979. 322 sidor. Original klotband. (#23072)250:-
Svenska landskapslagar 4.. Skånelagen och Gutalagen. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sthlm 1943. XCIX, 322 sidor. Häftad. (#22314)200:-
Svenska landskapslagar 5.. Äldre och Yngre Västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Sthlm 1946. CXVI, 496 sidor. Häftad. (#1699)220:-
Sweriges Landz-Lagh,. Effter ... Carl then IX. ... Öfwerseed, confirmerat, och åhr 1608. publicerat worden. Men nu på nytt effter the Nye uplagde Lagböker medh flere Concordantier förbättrat och uthgången. Stockholm, Ignatius Meurer 1667. Porträtt,(4), 315, (1) sidor. 6:o. Tillsammans med: Sweriges Stadz-Lagh, Effter ... Gustaff Adolfs ... Befalningh. Men nu på nytt effter the nye uplagde Lagböker medh flere Concordantier förbättrad och uthgången ... Stockholm, Meurer 1667. (2), 288, (76) sidor. 6:o. Nytt pergamentband. Karl XI:s porträtt, titelbladet, tillägnan och sid 9/10 i kopior. De tre första bladen lagade i marginalen. Exlibris Hilding Pleijel. (#176671)1500:-
Sweriges Rikes Lag.. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm, Hartwig Gercken 1736. (28), 416, (68), (23) sidor. Tillsammans med: Tilökning På Registret Öfwer Sweriges Rikes Lag ... Af Lars Johan Colling. Sthlm, Schneider 1737. (114) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnband, lite skadat i ryggens överkant. Bläckfläck på en sida, sista bladet lite skadat i marginalerna. Inlagan något bruntonad i kanterna. Första upplagan av vår nuvarande lag. (#78141)2500:-
Sweriges Rikes Lag.. Gillad och antagen på Riksdagen år 1734. Med sedemera skedda förändringar, Utgifwen af N.W. Lundequist. Fjerde Upplagan. Upsala 1845. xvi, 389, 7 sidor. Samtida halvfranskt band med lite sprucken fals. (#61493)250:-
Swerikes Landz-Lagh [och] Stadz-Lagh.. Effter ... Carl then IX ... Är öfwersedd, confirmerat, och Åhr 1608 [och] 1618 publicerat worden. Nu å nyo utgången ... Stockholm, Goldenau 1702. (16), 462, (2) + (8), 392, (72) sidor. Smal 12:mo. Samtida skinnband. Spännena saknas. Inbundet exlibris: Johannes F. Lolliander, Upsala Åhr 1714. På det hela taget ett fint ex. (#85662)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. Liten 4:o. Ett blad lagat, 2 hörn bortrivna och ett lagat, allt utan textförlust. Enstaka lagerfläckar. Lite fuktfläckar i slutet av boken. Samtida helt skinnband med gulornerad rygg. M S i guldtryck på främre pärmen. Ett fint exemplar. (#90871)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. (Samt) Orde-Register Öfwer de Anmärckningar, Som wid Sweriges Rikes Landz-Lag, Af ... Petter Abrahamsson gjorde, Oxh Åhr 1726 af Trycket utgångne äro, Uprättat Efter Alphabetets Ordning af Hindrich Drysell. Stockholm, Schneider 1728. (8),370,(4) sidor. Liten 4:o. Samtida helt skinnband. En fals lite sprucken. (#176679)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. (Samt) Orde-Register Öfwer de Anmärckningar, Som wid Sweriges Rikes Landz-Lag, Af ... Petter Abrahamsson gjorde, Oxh Åhr 1726 af Trycket utgångne äro, Uprättat Efter Alphabetets Ordning af Hindrich Drysell. Stockholm, Schneider 1728. (8),370,(4) sidor. Liten 4:o. Samtida helt skinnband, lagat i övre delen av ryggen samt ett samtida skinnryggsband. 2 volymer. (#176680)2500:-
Swerikes Stadz-Lagh.. Effter Den Stormächtige, Högborne Furstes och Herres herr Gustaff Adolphs, ... befallning, uthgången af Trycket Åhr 1618. Nu åter å nyo med Anmärckningar uplagd I Stockholm hos sal. Anders Biörckmans Enkia, åhr 1730. (8),827,(1),(80) sidor. Liten 4:o. Samtidan något nött helt skinnband. Lite fuktfläckar. (#172716)1500:-
Söderköpings lagbok 1387.. Utgiven efter den medeltida handskriften och med en inledning av Elias Wessén. Sth 1971. XXI, 127 sidor. Häftad. (#8052)125:-
Taube, Evert Ultra Marin.. Med teckningar av Bertil Lybeck. Sthlm 1937. 109 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i nytt klotband. Andra upplagan, identisk med första. (#173353)200:-
Taube, Evert Ultra Marin.. Med teckningar av Bertil Lybeck. Sthlm 1947. 101 sidor. Med främre omslag i klotryggsband. Samlade visor. (#176789)125:-
Upplandslagen - Uplands-Lagen.. Utgifven af C.J. Schlyter. Sth 1834. LXXXIII, 456 sidor. 4:o. Något nött skinnryggsband. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui III. (#6018)750:-
Upplandslagen - Upplandslagen I.. Handupplaga utgiven av O.F. Hultman. Text (allt som utkom). H-fors 1916. 204 sidor. Klotband. (#20246)175:-
Valdemars Sjællandske lov.. Ældre og yngre redaktionen samt Sjællandske Kirkelov. Arvebog og Orbodemål. Udg. af Erik Kroman. Kbhvn 1941-42. 504; 340 pp. 6 häften. Stämpl. Danmarks gamle landskabslove VII-VIII. (#25055)550:-
Valdemars Sjællandske lov.. Ældre og yngre redaktionen samt Sjællandske Kirkelov. Arvebog og Orbodemål. Udg. af Erik Kroman. Kbhvn 1941-42. 504; 340 pp. Häftade. 2 vol. Stämpel. Danmarks gamle landskabslove VII-VIII. (#23277)635:-
Wisby Stadz Lag på Gotland,. Såsom the i Forna Tijder giord, Och sedan af Swenske Konungar och Regenter, Kon. Magno Ladulås, Kon Byrger, Hertig Erik, Hertig Waldemar, och Kon: Magno Erikson, Stadgat, förbättrad och stadfäst är. Stockholm, Hendrick Keyser utan år (1688). (4),86,(14) sidor. Folio. Inbunden i ett senare skinnryggsband. Inlagan delvis bruntonad text, delvis svaga fuktfläckar i marginalen. Lite bläckskrift på titelbladet. 4 blad (Innehållsförteckning) saknas. (#176884)1850:-
Vol. 35 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften.. Utg. Otto von Friesen. Sth 1902. 188 sidor + 2 planscher. Häftad. Häfte 122. (#14459)150:-
Vol. 35 + 39 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften.. Utgifven af Otto von Friesen. Tillsammand med: Upplands lagmansdombok 1490-1494. Efter en Uppsala-handskrift utgifven af Karl Henrik Karlsson. Sthlm 1902-07. 188 + 152 sidor + 2 planscher. Inbundna i ett halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 122 + 132. (#178286)275:-
Vol. 37 Södermannalagen.. Efter Cod. Havn. Ny Kgl. Saml. 4:o. N:o 2237. Utg. Karl Henrik Karlsson. Tillsammans med: Östgötalagens 1300-talsfragment. Utgifna jemte inledning af Emil Olson. Sth 1904 och Lund 1911. XXIV, 200 + 264 sidor + 2 planscher. Inbundna i ett klotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 126 + 139. (#178316)300:-
Vol. 51 Upplandslagen enligt Codex Esplunda.. Utg. Sam. Henning. Upps. 1933-34. 176 sidor + planscher. 2 häften. Häftena 169-70. (#15171)225:-
Vol. 70 Upplandslagen.. Enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 års utgåva. Utg. Sam. Henning. Upps. 1967-9. 304 sidor. 2 häften. Häftena 240 & 242. (#15271)125:-
Vol. 78 Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23.. Utg. Per-Axel Wiktorsson. Lund 1989. 236 sidor. Häftad. Häfte 258. (#15469)150:-
Västgötalagen - Lex Vestro-Gothica recentior ("Yngre Västgötalagen").. Cui addita est Lex urbica antiquior ("Bjärköarätten"). E Codice B 58 Bibl. Reg. Holm. Suecice et brittanice praefatus. Edidit Adolf Schück. Kbhvn 1946. XLVI pp + faksimil. Folio. Half vellum. Corpus codicum suecicorum medii aevi VI. (#38071)3000:-
Västgötalagen - Westgöta-Lagen.. Utgifven af H.S. Collin och C.J. Schlyter. Facsimileupplaga Lund 1976, av originalupplagan Sth 1827. 688 sidor + 8 planscher + Otto von Friesen, VÅR ÄLSTA HANDSKRIFT PÅ FORNSVÄNSKA. (Ett fragment av en tidigare Västgötalag) Urspr. tryckt Upps. 1904. 54 sidor. 4:o. Original klotband. Skyddsomslag. Tryckt i 150 numrerade exemplar. (#92461)600:-
Västgötalagen - Westgöta-Lagen.. Utgifven af H.S. Collin och C.J. Schlyter. Sth 1827. LXXVII, 592 sidor + 8 planscher. 4:o. Senare halvklotband. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui I. (#20236)950:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Översatt och förklarad av Ivar Otman. Helsingfors 1883. IX, 149 sidor. Halvfranskt band. Stämpl. (#160136)200:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Översatt och förklarad av Nat. Beckman. Illustr. Upps. 1924. XXVI, 118 sidor. Häftad. (#188833)135:-
Västgötalagen - Äldre Västgötalagen.. Översatt och förklarad av Nat. Beckman. Illustr. Upps. 1924. XXVI, 118 sidor. Häftad. Nött rygg. (#5292)125:-
Östgötalagen - Östgöta-Lagen.. Edited by H.S. Collin and C.J. Schlyter. Facsimile edition with addendum by the main part of Emil Olson, Östgötalagens 1300-talsfragment (reprint) and Carl Ivar Ståhle, De Liedgrenska fragmenten av Östgötalagens C-text (first print). Edited by Gösta Holm and Carl Ivar Ståhle. Lund 1980 (orig. Sthlm 1830). XXIX, 403, XVII, 111, 43 sidor + planscher. 4:o. Cloth. (#6063)600:-
Östgötalagen - Östgöta-Lagen.. Utgifven af H.S. Collin och C.J. Schlyter. Sth 1830. XXXI, 403 sidor + 4 planscher. 4:o. Halvfranskt band. Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui II. (#20239)750:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page