Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adlersparre, S.H. Ätter från Sveriges medeltid.. Sthlm 1921. 60 sidor + 2 utvikbara tabeller. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 21:4. (#175845)160:-
Ahnlund, Nils Engelbrekt.. Tal och uppsatser. Sth 1934. 92 sidor. Häftad (#7389)80:-
Ahvenainen, Jorma Der Getreidehandel Livlands im Mittelalter.. Diss. H-fors 1963. 253 pages. Softcover. (#59113)200:-
Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432.. Samt striden därom mellan konung Erik och Svenska kyrkan. Utg. Algot Lindblom. Sth 1903. XVI, 150 sidor. Häftad. (#7594)125:-
Aldrin, Viktor Prayer and Peasant Communities.. Ideals and practices of prayer in the late medieval ecclesiastical province of Uppsala, Sweden. Diss. Göteborg 2010. 275 pages. Soft covers. (#184188)165:-
Alin, Oscar Bidrag till Svenska Rådets historia under medeltiden I.. Allt som utkom. Aa Upps. 1872. 62 pp. Häftad. (#7345)75:-
Ambrosiani, Sune Från de svenska skråämbetenas dagar.. Illustrerad. Sthlm 1920. 234 sidor. Häftad. Något nötta omslag. (#7343)150:-
Andersson - Den ljusa medeltiden.. Studier tillägnade Aron Andersson. Illustr. Sth 1984. 360 sidor. Förlagsband. (#71917)220:-
Andersson, Hans Urbanisierte Ortschaften und lateinische Terminologie.. Studien zur Geschichte des nordeuropäischen Städtewesens vor 1350. Diss. Göteborg 1971. 281 pages. Softcover. Stamped. (#7339)165:-
Andersson, Ingvar Erikskrönikans författare.. Sth 1959. 176 sidor. Häftad. (#5707)140:-
Andersson, Ingvar Erikskrönikans författare.. Sth 1959. 176 sidor. Original klotryggsband. (#47929)160:-
Andersson, Ingvar Erikskrönikans författare.. Sth 1959. 176 sidor. Original klotryggsband. Blyertsunderstrykn. (#34193)140:-
Andersson, Ingvar Skånes historia I.. Till Saxo och Skånelagen. Illustr. Sth 1947. 497 sidor. Original klotband. (#44149)200:-
Andersson, Ingvar Skånes historia I.. Till Saxo och Skånelagen. Sth 1947. 498 sidor. Häftad. (#17155)150:-
Andersson, Ingvar Skånes historia I-II.. I: Till Saxo och Skånelagen. II: Senmedeltiden. Illustr. Sth 1947-1974. 498 + 478 sidor. Inbundna med skyddsomslag. 2 volymer. (#17154)400:-
Andersson, Ingvar & Thordeman, Bengt Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361 och krigargravarna vid Korsbetningen.. Två studier. Illustrerad. Sthlm 1927. 50 sidor. Häftad. (#103173)110:-
Andersson, Ingvor Margareta Erik menved och Venden.. Studier i dansk utrikespolitik 1300-1319. Aa Lund 1954. 398 sidor. Häftad. (#7341)165:-
Andersson, Roger De birgittinska ordensprästern som traditionsförmedlare och folkfostrare.. En studie i svensk medeltidspredikan på den 8:e söndagen efter trefaldighet. Sthlm 2001. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 4. (#170938)150:-
Andersson, Roger m.fl. (utg.) Tre politiska pamfletter från 1460-talets Sverige.. Sthlm 2011. 55 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia. Editiones 3. (#183895)100:-
Andræ, Carl Göran Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid.. Aa Upps. 1960. 277 sidor. Häftad. (#2137)225:-
Arbman, Holger Östgötar.. Från urtid till Birgitta. Illustr. Lund 1957. 82 sidor. Häftad. (#112974)125:-
Auctoritate Papae.. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526. Edition by Sara Risberg. Stockholm 2008. 520 pages. Hard covers. Diplomatarium Suecanum Appendix. Acta Pontificum Suecica II. (#185070)250:-
Axelson, Sven Sverige i utländsk annalistik 900-1400.. Med särskild hänsyn till de isländska annalerna. Aa Upps. 1955. 351 sidor. Häftad. (#15465)250:-
Axelson, Sven Sverige i utländsk annalistik 900-1400.. Med särskild hänsyn till de isländska annalerna. Aa Upps. 1955. 351 sidor. Häftad. Stämpel. (#176360)225:-
Beckman, Bjarne Matts Kättilmundsson och hans tid I-II.. I: Intill 1318. II: 1319-1326. Sth 1953-54. XVI, 367 + 643 sidor. Häftade. 2 vol. (#3422)450:-
Beckman, Natanael Vägar och städer i medeltidens Västergötland.. Ett topografiskt-historiskt utkast. Göteborg 1923. 121 sidor. Häftad. (#120693)130:-
Bendz, Anders Det skånska ärkestiftet under katolicismens sista tid.. Birger Gunnersen och Jørgen Skodborg. Akad. avh. Lund 1874. (4),39 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. Främre omslag loss. (#77157)100:-
Benedictow, Ole J. Hartvig Krummedikes jordegods.. En studie i en senmiddelaldersk adelsökonomi. Oslo 1970. 129 sidor. Häftad. (#187608)150:-
Bengtsson, Herman Den höviska kulturen i Norden.. En konsthistorisk undersökning. Illustr. Aa Sth 1999. 317 sidor + färgbilder. Förlagsband. (#34113)200:-
Berglund, Louise Guds stat och maktens villkor.. Politiska ideal i Vadstena kloster ca 1370-1470. Illustr. Aa Upps. 2003. 227 sidor. Häftad. (#57585)160:-
Bergström, Rudolf Studier till den stora krisen i Nordens historia 1517-1523.. Aa Upps. 1943. XIV, 167 sidor. Häftad. (#2589)145:-
Berättelse om de Lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 1541.. Utg. Lars Sjödin. Sthlm 1924. viii, 217 sidor. Häftad. Historiska handlingar 26:2. (#162712)200:-
Beskow, Hans Myten om Stockholms grundläggning.. Stockholms förhistoria och medeltida skede före 1420. Reflektioner och hypoteser. Illustr. Sthlm 1984. 133 sidor. Original pappband. (#83370)140:-
Bjurling, Oscar Das Steuerbuch König Eriks XIII.. Versuch einer Rekonstruktion. Lund 1962. 156 pages. Softcover. (#7356)185:-
Björkman, Ulf Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv.. Med särskild hänsyn till svensk medeltida tradition. Illustr. Aa Lund 1957. 388 sidor. Häftad. (#42536)170:-
Björkman, Ulf Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv.. Med särskild hänsyn till svensk medeltida tradition. Illustr. Aa Lund 1957. 388 sidor. Häftad. Bläckförstrykningar. (#184050)125:-
Blomkvist, Nils Kalmars uppkomst och äldsta utveckling.. Tiden till 1300-talets mitt. Aa Uppsala 1978. 103 sidor + LIII sidor stencilerade noter samt kartor. 4:o. Häftad. Omtryckt i Kalmar stads historia 1. (#43951)135:-
Boëthius, S.J. Om Engelbrekt Engelbrektsson. och betydelsen af hans verk. Sthlm, Heimdal 1893. 28 sidor. Häftad. (#94367)100:-
Brekke, Egil Nygaard Sverre-sagaens opphav.. Tiden og forfattaren. Aa Oslo 1958. XI, 191 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#92561)275:-
Brekke, Egil Nygaard Sverre-sagaens opphav.. Tiden og forfattaren. Aa Oslo 1958. XI, 191 sidor. Häftad. (#118888)200:-
Brilioth, Yngve Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363-1414.. Upps 1925. 382 sidor. Tagen ur band. Omslag saknas. (#7596)125:-
Brilioth, Yngve Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363-1414.. Uppsala 1925. 389 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#16812)200:-
Brynolf Algotsson. - scenen, mannen, rollen. Red. Karl-Erik Tysk. Illustr. Skara 1995. 158 sidor. Häftad. (#56692)140:-
Buttimer, Anne The Wake of Erasmus.. Saints, Scholars, and Studia in Mediaeval Norden. Lund 1989. 80 pages. Soft covers. (#117945)125:-
Carlquist, Jonas Vadstenasystrarnas textvärld.. Studier i systrarnas skriftbrukskompetens, lärdom och textförståelse. Upps. 2007. 414 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet serie 1.89. (#133222)200:-
Carlsson, Einar Translacio Archiepiscoporum.. Erikslegendens historicitet i belysning av ärkebiskopssätets förflyttning från Upsala till Östra Aros. Upps 1944. VII, 168 sidor. Häftad. (#7369)120:-
Carlsson, Einar Translacio Archiepiscoporum.. Erikslegendens historicitet i belysning av ärkebiskopssätets förflyttning från Upsala till Östra Aros. Upps 1944. VII, 168 pp. Häftad. Blyerts. (#71955)100:-
Carlsson, Gottfrid Engelbrekt, Sturarna, Gustav Vasa.. Undersökningar och studier. Lund 1962. 232 sidor. Häftad. (#2651)100:-
Carlsson, Gottfrid Från Erik segersäll till Gustav Vasa.. Undersökningar och rön. Sth 1961. 184 sidor. Häftad. (#7373)145:-
Carlsson, Gottfrid Kalmar recess 1483.. Sth 1955. 76 sidor. Häftad. (#7372)100:-
Carlsson, Gottfrid Medeltidens nordiska unionstanke.. Sth 1945. 119 sidor. Häftad. (#7371)85:-
Cederschiöld, Gustaf Konung Sverre.. Lund 1901. XI, 188 sidor. Häftad. Bortklippt dedikation från omslaget. (#71959)110:-
Cederschiöld, Gustaf Om Erikskrönikan.. Ett historiskt epos från folkungatiden. Göteborg 1899. 265 sidor. Gediget skinnryggsband. (#71960)165:-
Christensen, William Dansk statsforvaltning i det 15. århundrede.. Kbh 1903. XII, 750 sidor. Halvklotband. (#29366)250:-
Christensen, William Dansk statsforvaltning i det 15. århundrede.. Kbhvn 1903. XII, 750 sidor. Enkelt pappband, "blockband". Stämpl. (#91175)230:-
Christensen, William Dansk statsforvaltning i det 15. århundrede.. Kbhvn 1903. XII, 750 sidor. Halvklotband. Stämpl. Första sidorna fuktfläckade. (#29360)200:-
Claëson, Sten Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige.. Akad. avh. Sthlm 1987. 304 sidor. Häftad. Rättshistoriskt bibliotek 39. (#2664)200:-
Claëson, Sten Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige.. Akad. avh. Sthlm 1987. 304 sidor. Inbunden. Rättshistoriskt bibliotek 39. (#183332)225:-
Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi I-X.. Edited by Bröndum-Nielsen, Kroman and others. Copenhagen 1960-73. Folio. 10 volumes in original half leather bindings. Ex library copy in very fine state. This is a very heavy item and may require extra shipping charges. (#189048)10000:-
Cross, James The Authorship of "Vita S. Erici".. Lund 1952. 23-40 pp. Offprint. (#26321)70:-
Dahlbäck, Göran Uppsala domkyrkas godsinnehav.. Med särskild hänsyn till perioden 1344-1527. Aa Upps. 1977. 430 sidor. Häftad. Studier till Det medeltida Sverige 2. (#3480)125:-
Dalslands diplomatarium.. Utarbetat av Per-Axel Wiktorsson och Eva Odelman. Åmål 1996. 478 sidor + planscher. Original klotband. (#104562)350:-
Damell, David & Ericsson, Christer Eskilstuna historia 1.. Forntiden och medeltiden. Illustrerad. Eskilstuna 2000. 292 sidor. Original pappband. (#119764)140:-
De Geer, Ingrid Earl, Saint, Bishop, Skald - and Music.. The Orkney Earldom of the Twelfth Century. A Musicological Study. Diss. Uppsala 1985. 333 pages. A4. Soft covers. (#50341)175:-
Den stora kyrkofesten för Sankta Katarina i Vadstena år 1489.. Samtida texter med översättning och kommentar. Utg. Birgitta Fritz och Lars Elfving. Illustr. Sthlm 2004. 195 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. Texterna på latin och medeltidssvenska. (#92597)150:-
Det medeltida Sverige 1:2.. Uppland. Tiundaland. Ulleråker, Vaksala, Uppsala stad. Av Göran Dahlbäck, Olle Ferm och Sigurd Rahmqvist. Sthlm 1984. 374 sidor. Häftad. (#2183)200:-
Det medeltida Sverige 1:3.. Uppland. Tiundaland. Bälinge, Norunda, Rasbo. Av Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist och Gunnar T. Westin. Sth 1982. 360 sidor. Häftad. (#2184)200:-
Det medeltida Sverige 1:4.. Uppland. Tiundaland. Tierp, Våla, Vendel, Oland, Närdinghundra. Av Rune Janson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund. Sthlm 1974. 374 sidor. Häftad. (#2185)150:-
Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum.. Illustrated. Uppsala. 1965. 257 pages. Softcover. Pencilunderlinings. Visby-symposiet för historiska vetenskaper 1963. (#17693)250:-
Diplomatarium Danicum.. Udg. af det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 2. raekke, 1. bind, 1250-1265. Udg. af Franz Blatt og Gustav Hermansen. Kbhvn 1938. 408 sidor. Häftad. Stämpel. (#181877)150:-
Diplomatarium Danicum.. Udg. af det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 2. raekke, 6. bind, 1306-1312. Udg. af Franz Blatt og Kåre Olsen. Kbhvn 1948. 440 sidor. Häftad. (#181876)150:-
Diplomatarium Danicum.. Udg. af det Danske Sprog- og Litteraturselskab. I. raekke, 4. bind, 1200-1210. Udg. af Niels Skyum-Nielsen. Kbhvn 1958. 347 sidor. Häftad. (#181874)150:-
Diplomatarium Danicum.. Udg. af det Danske Sprog- og Litteraturselskab. I. raekke, 5. bind, 1211-1223. Udg. af Niels Skyum-Nielsen. Kbhvn 1958. 314 sidor. Häftad. (#181875)150:-
Diplomatarium Islandicum X:1, 3-4. Íslenzkt fornbréfasafn, ... Bind X:1, 3-4 (ej komplett?) 1169-1542. Sidoena 1-256, 369-917. 3 häften. Omslag saknas och lösa. Häfte 2 saknas. (#181845)500:-
Diplomatarium Norvegicum 16.. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forholde, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Samlede og udgivne af H.J. Huitfeldt-Kaas. (1200-1570). Christiania 1901. (4), 1-384, (8), 401-920 sidor. (ark 25 saknas) Klotband. OBS! Ej komplett. Ark 25 saknas. (#26021)900:-
Diplomatarium Norvegicum 17:3-5.. Oldbreve ... Romerske oldbreve. Utg. G. Storm m.fl. Christiania 1907-13. Sidorna 481-1467. 3 häften, varav del 4 med nött rygg. Endast del 3-5 av 6. (#181553)450:-
Diplomatarium Norvegicum 21.. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forholde, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Bergen 1970-72. 896 sidor. Häftade. 2 volymer. (#26004)450:-
Diplomatarium Norvegicum 21.. Oslo och Bergen 1970-76. 1026 sidor. 3 häften. (#22766)500:-
Diplomatarium Norvegicum 21:2.. Bergen 1972. Sidorna 513-896. Häftad. Stämpel. (#181556)150:-
Diplomatarium Norvegicum 6:2.. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forholde, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Samlede og udgivne af Carl R. Unger og H.J. Huitfeldt. (1403-1570.) Christiania 1864. Pag. 401-904. Häftad. (#25999)1000:-
Drar, Kristin Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd:. Medeltidens fursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial. Aa. Lund 1980. 208 sidor. Häftad. (#7380)160:-
Ekbom, Carl Axel Viennetionde i Norge.. Sthlm 1976. 156 sidor. Häftad. (#3502)125:-
Ekbom, Carl Axel Viennetionde och hundaresindelning.. Studier rörande Sveriges äldsta politiska indelning. Sth 1974. XI, 335 sidor. Häftad. (#7909)150:-
Ekbom, Carl Axel Viennetionde och hundaresindelning.. Studier rörande Sveriges äldsta politiska indelning. Sth 1974. XI, 335 sidor. Häftad. Stämpl. (#90784)130:-
Engelbrektskrönikan.. Redigering, inledning och kommentar av Sven-Bertil Jansson. Sthlm 1994. 216 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#67577)150:-
En värld för sig själv.. Nya studier i medeltida ballader. Red. Gunilla Byrman. Växjö 2008. 445 sidor. Pappband. (#183891)200:-
Erik den helige - Vita et miracula Sancti Erici regis Sueciae.. Latine et suecice. Codex Vat. Reg. Lat. 525. Suecice et brittanice praefatus. Edidit Axel Nelson. Kbhvn 1944. XXX pp + faksimil. Folio. Half vellum. Corpus codicum suecicorum medii aevi III. (#38072)2000:-
Erikskrönikan.. Redigering, inledning och kommentar av Sven Bertil Jansson. Sth 1985. 247 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#27607)150:-
Erlandi, Israel Vita et miraculis Sancti Erici Sueciae Regis.. Primus edidit, Notisq illustravit Johannes Schefferus Argentoratensis. Wankiv, Sthlm 1675. (12),191,(1) sidor. Senare skinnryggsband. (#177478)3000:-
Ett minne från Närkes medeltid.. Handskriften A 134 i Kungliga Biblioteket återgiven i facsimile och försedd med inledning av Oscar Wieselgren. Sthlm 1945. 6 sidor text + 18 sidor facsimile. Stort format. Original linneband. Tryckt i 500 exemplar. (#12923)300:-
Fabricius, Knud Gotlandske forhold under Iver Akselsön Tot.. Sthlm 1905. 82 sidor + plan. Häftad. Främre omslag saknas. Antikvarisk tidskrift för Sverige 17:5. (#7404)120:-
Fagerland, Tor Einar Krigföring og politisk kultur i nordisk middelalder.. Se mellomnordiske konfliktene 1286-1319 i et europeiskt perspektiv. Akademisk avhandling, Trondheim 2006. 194 sidor. Häftad. (#187604)180:-
Fant, Eric M. Dissertatio de rege Caroli Canuti,. Gedani an. 1457-1464 commorante. Dissertation. Respondent Petrus Friman. Upsala 1793. 10 sidor. Häftad. Oskuren. (#109115)150:-
Fant, Eric M. Observationes historicæ de Carolo Canuti,. ejusque administratione regni. Dissertation. Respondent Carl Johan Knös. Upsala 1791. 14 sidor. Häftad. Skuren. (#109109)150:-
Fellman, Arno Voyage en Orient du roi Erik ejegod et sa mort a Paphos.. Illustrated. Oslo 1938. 200 pages. + Plates and Maps. Original cloth. (#62586)300:-
Fellman, Arno Voyage en Orient du roi Erik ejegod et sa mort a Paphos.. Illustrated. Oslo 1938. 200 pages. + Plates and Maps. Original cloth. Lite skadad i ryggens överkant. (#199990)250:-
Ferm, Olle Det visa leendet och det narraktiga gapskrattet.. Skrattet och den medeltida kyrkan. Illustrerad. Sthlm 2008. 159 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia. Opuscula 11. (#176364)140:-
Ferm, Olle Olaus Petri och Heliga Birgitta.. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia i 1500-talets Sverige. Illustr. Sthlm 2007. 215 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 15. (#153476)185:-
Finlands kulturhistoria.. Medeltiden. Med bidrag af flere författare utgifven af P. Nordmann och M.G. Schybergson. Illustrerad. Helsingfors 1908. 248 sidor. Original halvklotband. (#109371)250:-
Floderus, Erik Sigtuna.. Sveriges äldsta medeltidsstad. Illustr. Sth 1941. 160 sidor. Häftad. (#14685)150:-
Fokus på kvinner i middelalderkilder.. Rapport fra symposiet "Kilder til kvinnehistoriske studier i nordisk middelalder", Isengran, september 1990. Red. av Berit Jansen Sellevold, Else Mundal, Gro Steinsland. Skara 1992. 111 sidor. Häftad. (#158435)195:-
Friberg, Nils Stockholm i bottniska farvatten.. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa. En historisk-geografisk studie. Uppsala 1983. 500 sidor + utvikbara tabellbilagor. Originalklotband i skyddsomslag. (#24931)300:-
Fritz, Birgitta Hus, land och län 1.. Förvaltningen i Sverige 1250-1434. Akad. avh Sth 1972. 184 sidor. Häftad. Del 2 utkom. (#179431)145:-
Fryxell, K.A. Om svenska biskopsval under medeltiden.. Aa Upps. 1900. VIII, 138 sidor. Häftad. (#15423)125:-
Furuhagen, Hans Furstinnan av Närke som blev Heliga Birgitta.. Sthlm 1990. 223 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. Lite blyertsunderstrykningar. (#10155)145:-
Gallén, Jarl Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns 2-3. Helsingfors 1991. Sid. 239-509 + kartbilaga. Häftad. 2 volymer. (#179429)200:-
Gallén, Jarl & Lundén, Tryggve Sankt Erik konung.. Sth 1960. 83 sidor. Häftad. (#7602)145:-
Gardell, Sölve Gravmonument från Sveriges medeltid I-II.. Typologi och kronologi. I. Text. II. Avbildningar. Akademisk avhandling. Illustrerad. Göteborg 1938 - 1946. 548; 304 sidor. Med bevarade omslag i halvfranska band. 2 volymer. (#190294)850:-
Geete, Robert Kalendarium Svecicum Medii Aevi.. Normalkalendarium för Sveriges medeltid. Stockholm 1919. 28 sidor. Häftad. (#180818)140:-
Gertz, M. Cl. Knud den helliges martyrhistorie.. Kbh 1907. 139 sidor. Häftad. Främre omslag loss, boken itu. (#114046)150:-
Girgensohn, Paul Die skandinavische Politik der Hansa 1375-95.. Diss. Upps. 1898. XI, 200 pages. Softcover. (#1536)150:-
Granberg, P.A. Nordiskt kalendarium för medel-åldern.. Stockholm 1818. (6),57 sidor + (av någon outgrundlig anledning) 2 inklistrade utvikbara planscher med facsimiler på handskrivna brev från 1600-talet! Häftad i samtida? pappomslag. Ågarstämpel: Edward Ringborg, Norrköping. (#187097)900:-
Granberg, Peter Adolph Kalmare unionens historia I-III.. Sth 1807-11. (10),226 + 264 +218,(8) sidor. Inbundna i ett samtida enkelt skinnryggsband. Nötta framkanter. (#13864)400:-
Grandinson, Karl Gustaf Alexander Studier i hanseatisk-svensk historia I.. Tiden till 1332. Aa Sth 1884. 98 pp. Häftad. Del II utkom 1885. (#87327)100:-
Grandinson, K.G. Vibygårdar i Karl Knutssons ägo.. Lund 1942.4 sidor. Häftad. Dedikation Särtryck ur Svensk Geografisk årsbok. (#110660)75:-
Gripla V.. Ritstjóri Jónas Kristjánsson. Reykjavík 1982. 352 sidor. Original halv(konst)läderband. (#87040)150:-
Gripla VI.. Ritstjóri Jónas Kristjánsson. Reykjavík 1984. 331 sidor. Original halv(konst)läderband. (#87041)150:-
Hafström, Gerhard Ledung och marklandsindelning.. Aa Upps. 1949. 271 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#7417)200:-
Hafström, Gerhard Ledung och marklandsindelning.. Aa Upps. 1949. 271 sidor + utvikbar karta. Häftad utan omslag. Interfolierat exemplar med lite anteckningar. (#25547)165:-
Hafström, Gerhard Sockenindelningens ursprung.. Särtryck ur Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund 23/8 1949. Sth 1949. Sidorna 51-70. Häftad. (#8512)100:-
Hagberg, Johnny (red.) Biskopen och törntaggen.. Illustrerad. Skara 2004. 335 sidor. Pappband. Nyskick. Om biskop Brynolf. (#185422)160:-
Hagen, Ellen Margareta - Nordens drottning 1353-1412.. En återblick vid 600-årsminnet. Illustrerad. Sthlm 1953. 144 sidor. Klotryggsband. (#1607)150:-
Hallström, Gunnar Mälaröarnas historia.. En bok om forntid och medeltid. Illustr. Sthlm 1969. 150 sidor + kartor. Originalklotband. (#53992)165:-
Hallström, Gunnar Mälaröarnas historia.. En bok om forntid och medeltid. Illustr. Sthlm 1969. 150 sidor + kartor. Originalklotband. Blyerts- och bläckanteckningar. (#72325)125:-
Hallström, Gunnar Samhällshistoria från Mälaröarna.. En bok om forntid och medeltid. Illustr. 1972. 158 sidor. Originalklotband. (#53994)160:-
Hall, Thomas Stockholms förutsättningar och uppkomst.. En studie i medeltida urbanism. Akad. avh. Sthlm 1973. 216 sidor. Häftad. (#7661)145:-
Handlingar till Sten Sture d.y:s historia 1515-1518.. Utg. Sven Tunberg. Sth 1931. XVI, 111 sidor. Häftad. Historiska handlingar 28:2. (#12101)100:-
Hans Brask Latinsk korrespondens 1523.. Utg. Hedda Roll. Aa Sthlm 1973. 187 sidor. Häftad. (#7363)175:-
Hanserecesse III:6.. Herausgegeben von Verein für hansische Geschichte. Hanserecesse von 1477 - 1530 bearbeitet von Dietrich Schäfer. Leipzig 1899. xvi, 863 pages. 4:o. Half leather. Volume III:6 only. Deals with the period 6 July 1510 - 3 December 1516. (#163966)1200:-
Harrison, Dick En medeltida storstad.. Historien om Söderköping. Illustrerad. Sthlm 2012. 253 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. (#180073)185:-
Harrison, Dick Jarlens sekel.. En berättelse om 1200-talets Sverige. Illustr. Sthlm 2002. 624 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#138295)140:-
Hazelius, Gunnar Om handtverksämbetena under medeltiden.. En inledning till skråväsendets historia i Sverige. Sth 1906. 202 pp. Nött rygg. (#7425)125:-
Hedin, Harry Birger jarls medling och mötet i Ettarp 1257.. Ett nordiskt fredsmöte. Illustr. Halmstad 1961. 162 sidor. Förlagets pappband. (#34165)135:-
Hedqvist, Vilhelm Den kristna kärleksverksamheten i Sverige under medeltiden.. Akad. avh Uppsala 1893. 148 sidor. Häftad. Stämpel. (#22193)150:-
Helander, Sven Ansgarskulten i Norden.. Illustr. Sth 1989. 310 sidor. Häftad. (#11683)165:-
Helgerånet.. Från mässböcker till munkepärmar. Red. Kerstin Abukhanfusa, Jan Brunius, Solbritt Benneth. Illustr. Sthlm 1993. 199 sidor. Original pappband. (#26157)180:-
Hellbom, Algot Medelpads sydgräns. med huvudvikt på medeltiden och 1500-talet. Illustr. Umeå 1984. 80 sidor. Häftad. (#12608)100:-
Hellström, Jan Arvid En resa till medeltiden.. Illustr. Sth 1973. 112 sidor. Häftad. Dedikation. (#187822)100:-
Hellström, Jan Arvid En resa till medeltiden.. Illustr. Sth 1973. 112 sidor. Häftad. Dedikation. (#7427)100:-
Hikuin 8.. Illustrerad. Højbjerg 1982. 262 sidor. Original pappband. (#124346)150:-
Hildebrand, Bror Emil Svenska sigiller från medeltiden 1-2.. (Allt som utkom). Sth 1862-1867. Med 70 planscher. Folio. Häftade. 2 volymer. Häfte 1 med lite fula omslag. (#14197)750:-
Hildebrand, Hans Sveriges medeltid 1-4.. Inledning Olov Isaksson. Illustr. Sth 1983. VIII, III, 1025, 984 sidor. Förlagsband. 4 volymer. Nytryck. (#41396)500:-
Hildebrand, Hans Sveriges medeltid I-III.. Kulturhistorisk skildring. Illustrerad. Sthlm 1879-1903. 1032; 990; 1018 sidor. Inbunden i 3 samtida halvfranska band. Registret saknas. (#191575)850:-
Hjärne, Erland Från Alsnö och Sko.. Två undersökningar i svensk medeltidshistoria. Upps. 1951. 56 sidor. Häftad. (#2856)100:-
Hjärne, Harald Skandinaviska unioner under medeltiden.. Upsala 1897. 16 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Upsala 1897. Grundlinjer till föreläsningar. (#159658)60:-
Holberg, Ludvig Leges Waldemari regis. Kong Valdemars lov.. Et bidrag til oplysning om Danmarks statsret i det 13de aarhundrede. Kbh 1886. 311 sidor. Halvläderband med upphöjda bind. (#151622)425:-
Holmgren, Gustaf Gamla Uppsala och Mora äng. i medeltidslagarnas valföreskrifter. Upps. 1937. 39 sidor. Häfte. Dedikation. (#26298)110:-
Holmgren, Gustaf Gamla Uppsala och Mora äng. i medeltidslagarnas valföreskrifter. Upps. 1937. 39 sidor. Häfte. Lite blyerts. (#103161)100:-
Holmqvist, Wilhelm Sveriges forntid och medeltid. Kulturhistorisk bildatlas. Malmö 1949. 408 pp. 4:o. Inbunden. (#8611)425:-
Holmsen, Andreas Norges historie.. Fra de eldste tider til eneveldets innførelse i 1660. Illustr. Oslo 1961. 480 sidor. Pocket. (#26797)100:-
Härdelin, Alf m.fl. I Kristi och hans moders spår.. Om stationsandakter i Vadstena. Sthlm 2003. 172 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 8. (#112983)150:-
I Heliga Birgittas trakter.. Nitton uppsatser om medeltida samhälle och kultur i Östergötland "västanstång". Red. Göran Dahlbäck. Illustr. Upps. 1990. 388 sidor. Häftad. (#26286)150:-
Inger, Göran Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden.. Illustr. Diss. Upps 1961. 576 pages. Soft covers. (#7624)150:-
In Quest of the Kingdom.. Ten Papers on Medieval Monastic Spirituality. Ed. Alf Härdelin. Illustr. Sth 1991. 284 pp. Softcover. (#11665)200:-
Jakobsson, Svante Osilia-Maritima 1227-1346.. Studier kring tillkomsten av svenska bosättningar i Balticum, i synnerhet inom biskopsstiftet Ösel-Wiek. Aa Upps 1980. 172 sidor. Häftad. (#7446)145:-
Jansson, Sven-Bertil Medeltidens rimkrönikor.. Studier i funktion, stoff, form. Aa Upps. 1971. 236 sidor. Häftad. (#5832)145:-
Johannesson, Kurt Saxo Grammaticus.. Komposition och världsbild i Gesta Danorum. Sth 1978. 348 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#29832)275:-
Johansson, Hilding Ritus Cisterciensis.. Studier i de svenska cisterciensklostrens liturgi. Lund 1964. 236 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#26683)225:-
Jonasson, Gustaf Medeltidens Örebro.. Illustr. Sthlm 1984. 185 sidor. Häftad. (#14747)100:-
Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut.. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Utg. Gösta Johannesson. Lund 1953. 579 sidor. Häftad. Dedikation. Skånsk senmedeltid och renässans 7. (#23585)250:-
Jägerstad, Hans Hovdag och råd under äldre medeltid.. Den statsrättsliga utvecklingen i Sverige från Karl Sverkerssons regering till Magnus Erikssons regeringstillträde (1160-1331). Lund 1948. 354 sidor. Häftad. (#2893)250:-
Kalendarium Vallentunense.. [Utgivet av Otto Janse.] Sthlm 1907. 14 sidor text + 6 sidor faksimile. Folio. Häftad. Tryckt i begränsad upplaga på handgjort papper. (#85793)350:-
Karlsson, Karl Henrik Den svenske konungens domsrätt och formerna för dess utöfning under medeltiden I.. - 1470 (a.s.u.). Aa Sth 1890. vi,104 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#26328)115:-
Karl VIII:s jordebok över Färingö.. Ett bidrag till senmedeltidens ekonomiska historia. Utg. Oscar Bjurling. Illustr. Lund 1977. 104 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#99926)140:-
Kellerman, Gösta Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan I.. Under äldre sturetiden 1470-1497. Upps 1935. XX, 415 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#52065)150:-
Kellerman, Gösta Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan I.. Under äldre sturetiden 1470-1497. Upps 1935. XX, 415 sidor. Häftad. Lite fuktskadad i början. (#175816)150:-
Keyser, R. Den norske kirkes historie unde katholicismen I-II.. Christiania 1856-58. Porträtt, (4), iv, 462, (2) + (8), 910 sidor. Samtida halvfranskt band med nötta ryggar. Delar av första delen med fuktfläck. Porträtt saknas. (#157990)300:-
Keyser, Rudolf Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen.. Christiania 1867. 412 sidor Tillsammans med: Nordmændenes private liv i oldtiden. Christiania 1867. 132 sidor. Sista sidan riven med någon liten textförlust. Klotband. Efterladte skrifter II:1-2. (#60732)350:-
Klenoder ur äldre svensk historia.. Treasures of Early Sweden. Rikt illustr. Sth 1984. 149 pp. Häftad. Softcover. Text in Swedish and English. (#23368)75:-
Klenoder ur äldre svensk historia.. Treasures of Early Sweden. Rikt illustr. Sth 1984. 149 pp. Inbunden. Hardcover. Text in Swedish and English. (#34183)105:-
Klockars, Birgit Birgittas värld.. Sth 1973. 205 sidor. Pocket. (#10144)100:-
Koht, Halvdan Drottning Margareta och Kalmarunionen.. Sth 1956. 160 sidor. Klotband. (#33734)160:-
Kroon, Sigurd Det svenska prästmötet under medeltiden.. Dess uppkomst och ställning i samhälle och kyrka. Sth 1948. 189 sidor. Häftad. (#190079)150:-
Kroon, Sigurd Det svenska prästmötet under medeltiden.. Dess uppkomst och ställning i samhälle och kyrka. Sth 1948. 189 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#7619)135:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I.. Abbed - Blinde. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1956. Original klotband. (#53387)200:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid III.. Datering - Epiphania. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1958. Häftad. (#53369)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid III.. Datering - Epiphania. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1958. Original halvfranskt band. (#53391)250:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid IV.. Epistolarium - Frälsebonde. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1959. Häftad. (#53368)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid IV.. Epistolarium - Frälsebonde. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1959. Originalklotband. (#53388)200:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid IX.. Konge - Kyrkorummet. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1964. Häftad. (#53372)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid IX.. Konge - Kyrkorummet. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1964. Original klotband. (#53395)200:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I-XXII.. Från vikingatiden till reformationstiden. Malmö 1956-78. Original klotband med skyddsomslagen. 22 vol. (#177431)3500:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I-XXII.. Från vikingatiden till reformationstiden. Malmö 1956-78. Originalklotband utan skyddsomslag. 22 vol. (#7887)3000:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid V.. Frälsebrev - Gästgiveri. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1960. Häftad. (#53422)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid VII.. Hovedstad - Judar. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1962. Häftad. (#53371)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid VIII.. Judas - Konfiskation. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1963. Häftad. (#53373)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid VIII.. Judas - Konfiskation. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1963. Original halvfranskt band, (#53398)250:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid X.. Kyrkorätt - Ludus de S. Canuto. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1965. Häftad. (#53376)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XI.. Luft - Motståndsrätt. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1966. Häftad. (#53375)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XII.. Mottaker - Orlogsskib. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1967. Häftad. (#53374)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XIII.. Ormer - Regnbue. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1968. Häftad. (#53379)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XIV.. Regnebræt - Samgäld. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1969. Häftad. (#53378)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XIX.. Trylle - Vidisse. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1975. Häftad. (#53385)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XV.. Samiskt språk - Skude. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1970. Häftad. (#53377)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XV.. Samiskt språk - Skude. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1970. Original halvfranskt band. (#53400)250:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XVI.. Skudehandel - Stadsskatter. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 191971. Original klotband. (#53407)200:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XVI.. Skudehandel - Stadsskatter. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1971. Häftad. (#53382)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XVII.. Stadskole - Sätesgård. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1972. Häftad. (#53381)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XVIII.. Sätesgårdsnamn - Trygor. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1974. Häftad. (#53380)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XX.. Vidjer - Øre. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1976. Häftad. (#53384)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XXI.. Øremerke - Øyreting samt Supplement. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1977. Häftad. (#53383)150:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid XXII.. Register. Från vikingatid till reformationstid. Red. John Granlund. Illustr. Malmö 1978. Häftad. (#53386)150:-
Kumlien, Kjell Historieskrivning och kungadöme i svensk medeltid.. Sthlm 1979. 221 sidor. Häftad. (#40124)180:-
Kumlien, Kjell Karl Knutsson i Preussen 1457-1464.. Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid. Uppsala 1940. 132 sidor. Häftad. (#7458)140:-
Kumlien, Kjell Karl Knutssons politiska verksamhet 1434-1448.. Aa Sthlm 1933. 316 sidor. Häftad. (#7461)150:-
Kumlien, Kjell Med svenskarna och Engelbrekt.. Illustr. Sth 1935. 130 sidor. Häftad. (#7460)90:-
Kungs-Husby i Trögd.. Kungsgård, kyrka och socken. Red. C.G. von Ehrenheim. Illustr. Sth 1992. 104 sidor. Häftad. (#7382)100:-
Kungs-Husby i Trögd.. Kungsgård, kyrka och socken. Red. C.G. von Ehrenheim. Illustr. Sth 1992. 104 sidor. Originalklotband. (#7908)150:-
Kuujo, E.O. Das Zehntwesen in der Erzdiözese Hamburg-Bremen bis zu seiner Privatisierung.. Diss. Helsinki 1949. 312 pages. Soft covers. (#173900)200:-
Kyhlberg, Ola & Ahlström, Torbjörn Gånget ur min hand.. Riddarholmskyrkans stiftargravar. Illustr. Sthlm 1997. 231 sidor + utvikbara tabeller. Förlagsband. (#104639)250:-
Kyrka, helgon och vanliga dödliga.. Illustr. Sthlm 2003. 329 sidor. Originalpappband. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven. (#93406)150:-
Källström, Hanna Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden.. Linköping och Lund. Akad. avh. Lund 2011. 265 sidor. Häftad. (#184883)165:-
Larsson, Inger Millefolium, rölika och näsegräs.. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition. Illustrerad. KSLAB, Sthlm 2009. 256 sidor. Pappband. (#183904)200:-
Larsson, Inger Svenska medeltidsbrev.. Framväxten av ett offentligt skriftspråk. Illustr. Sthlm 2003. 251 sidor + XXXII färgfaksimil och transkriptioner. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 5. (#87509)150:-
Larsson, Lars-Olof Det medeltida Värend.. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Aa Lund 1964. 536 sidor. Häftad. (#2290)250:-
Larsson, Lars-Olof Det medeltida Värend.. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Aa Växjö 1975. XII, 527 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Nytryck. (#7471)250:-
Larsson, Lars-Olof Småländsk medeltid.. Illustrerad. Sthlm 1986. 248 sidor. Original pappband. (#73095)150:-
Lauring, Palle Valdemarerne.. Illustrerad. Kbhvn 1959. 230 sidor. Häftad. (#138875)150:-
Lejon, Kjell O. Askeby kloster. - om klostertid och klosterliv. Skellefteå 2008. 255 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. Diocesis lincopensis III. (#163917)150:-
Lindberg, Folke Fogde, råd och menighet.. Några drag i den svenska stadsförfattningens utveckling under medeltiden och 1500-talet. Sth 1941. 36 sidor. Häftad. (#14775)65:-
Lindblom, A. En omtvistad biskopsstol i Sverige under kyrkoschismen.. Uppsala 1902. 28 sidor. Häftad. Särtryck. (#77149)80:-
Lindeberg, A. Svensk biografi 1.. Medeltidens märkvärdigaste personer. Sthlm 1818. (14), 302, (2) sidor. Häftad, oskuren i original gråpappersomslag. Allt som utkom. (#172393)300:-
Lindeberg, A. Svensk biografi 1.. Medeltidens märkvärdigaste personer. Sthlm 1818. (14), 302, (2) sidor. Samtida halvfranskt band. Namnteckning. Allt som utkom. (#58118)350:-
Linder, Hjalmar De svenske lagmännens ställning till konung och folk till och med år 1347. I.. Aa. Upps 1875. 40 pp. (#7475)105:-
Lindkvist, Thomas Landborna i Norden under äldre medeltid.. Akad. avh. Uppsala 1979. 179 sidor. Häftad. (#2302)225:-
Lindkvist, Thomas Plundring, skatter och den feodala statens framväxt.. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid. Andra upplagan, Uppsala 1990. 92 sidor. Häftad. (#20655)120:-
Lindkvist, Thomas & Ågren, Kurt Sveriges medeltid.. Sth 1985. 148 sidor. Förlagsband. Några sidor med förstrykningar med markeringspenna. (#52443)75:-
Lindkvist, Thomas & Ågren, Kurt Sveriges medeltid.. Sthlm 1985. 148 sidor. Original klotband. (#28430)140:-
Linton, Michael Drottning Margareta.. Fullmäktig fru och rätt husbonde. Studier i kalmarunionens förhistoria. Aa. Gbg 1971. 348 sidor. Häftad. (#7481)300:-
Linton, Michael Margareta, Nordens drottning 1375-1412.. Sthlm 1998. 240 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#177174)150:-
Linton, Olof Synopsis historiae universalis.. Om en middelalderlig skoletraditions forudsætninger i bibelsk-jødisk, græsk-hellenistisk og oldkirkelig tradition. Kbh 1957. 144 sidor. Häftad. (#114045)100:-
Ljungfors, Åke Bidrag till svensk diplomatik före 1350.. Aa Lund 1955. XVIII, 234 sidor + planscher. Häftad. (#2308)200:-
Ljunggren, Karl Gustav Landebokens tillkomst och innehåll.. Lund 1966. 118 sidor + 6 planscher. Häftad. Särtryck ur Skånsk senmedeltid och renässans, Lund stifts landebok. (#120501)150:-
Lovén, Christian med bidrag av Claes Gejrot Historieskrivning vid Uppsala domkyrka unde högmedeltiden.. Handskriften UUB C 92 och dess källor. Uppsala 2012. 148 sidor. Häftad. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Nr 96. (#186363)150:-
Lundberg, Birger Territoriell indelning och skatt i Uppland under medeltiden.. Sthlm 1972. 193 sidor. Häftad. (#2316)125:-
Lundberg, Birger Tröghbolagh.. Skogshushållning, territoriell indelning och skatt i Trögd under medeltiden. Aa Upps. 1952. 228 sidor. Häftad. (#7484)170:-
Lundberg, Birger Tröghbolagh.. Skogshushållning, territoriell indelning och skatt i Trögd under medeltiden. Aa Upps. 1952. 228 sidor. Mycket enkel pappband, "blockband". Främre pärmen och titelblad löst. (#1563)125:-
Lundholm, Kjell-Gunnar Sten Sture den äldre och stormännen.. Aa. Lund 1956. 304 sidor. Häftad. (#7485)250:-
Lundholm, Kjell-Gunnar Sten Sture den äldre och stormännen.. Aa. Lund 1956. XII, 292 sidor. Häftad. Interfolierad och med anteckningar av Gunnar T. Westin. (#72095)300:-
Lundqvist, Karl Viktor Bidrag till kännedom om de svenska domkapitlen under medeltiden.. Jämförda med motsvarande institutioner i utlandet. Aa. Sth 1897. XII, 255 sidor. Häftad. Saknar främre omslag. (#7714)125:-
Lunds stifts landebok I.. I. Nuvarande Malmöhus län. Utg. K.G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1950. 550 sidor. Häftad. Stämpel. Dedikation Skånsk senmedeltid och renässans 4. (#178985)200:-
Lunds stifts landebok III.. III. Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register. Utg. K.G. Ljunggren och Bertil Ejder. Lund 1965. 449 sidor + 6 planscher. Häftad. Skånsk senmedeltid och renässans 6. (#178984)200:-
Läffler, Leopold Fredrik Alexander Versifierade latinska medeltidsinskrifter från Gotland.. På grundval af de af prof. G. Lindström samlade gotländska "inskrifter från senare hälften af tolfte seklet till 1521" granskade, återställda, tolkade och belysta. Illustrerad. Sthlm 1924. 49 sidor. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 21:5. (#175846)150:-
Lärdomber oc skämptan.. Medieval Swedish literature reconsidered. Edited by Massimiliano Bampi and Fulvio Ferrari. Uppsala 2008. 109 pages. Soft covers. Svenska fornskriftsällskapet. Serie 3:5. (#183863)125:-
Lögdberg, Gustaf Adolf De nordiska konungarna och Tyska orden 1441-1457.. Aa Upps. 1935. XVII, 327 sidor. Häftad. Nött rygg, främre omslag loss. (#2992)140:-
Lögdberg, Gustaf Adolf De nordiska konungarna och Tyska orden 1441-1457.. Aa Upps. 1935. XVII, 327 sidor. Häftad. Stämpel. (#3627)160:-
Lönnroth, Erik Biskop Thomas av Strängnäs.. Sth 1966. 104 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#7811)150:-
Lönnroth, Erik Biskop Thomas av Strängnäs.. Sthlm 1966. 104 sidor. Häftad. Blanka omslag. Dedikation. (#7604)110:-
Lönnroth, Erik Från svensk medeltid.. Sth 1959. 222 sidor. Pocket. (#2322)100:-
Malmström - Bidrag till Sverges medeltidshistoria.. Tillegnade C.G. Malmström den 2 november 1902 af Historiska seminariet vid Upsala universitet. Upps. 1902. 248 sidor. Häftad. (#7489)100:-
Malmström, Åke Juridiska fakulteten i Uppsala I.. Studier till fakultetens historia. Den medeltida fakulteten och dess historiska bakgrund. Upps. 1976. 166 sidor + planscher. Häftad. (#119408)125:-
Margrete I.. Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år. Essays og Udstilliningskatalog. Red. Poul Grinder-Hansen. Nordisk Ministerråd och Nationalmuseet (Kbh) 1996. 467 sidor. Stort format. Häftad. (#161764)250:-
Margrete I, Regent of the North.. The Kalmar Union 600 Years. Essays and Catalogue. Illustrated. Copenhagen 1997. 467 pages. 4:o. Soft covers. (#172678)300:-
Mattsson, Agneta Conradi Riseberga kloster.. - Förutsättningar och framväxt - Birger Brosa - donatorn - och Filipsönerna - sondottersönerna. Illustr. Örebro läns museum 1998. 605 sidor + släkttavlor. Original pappband. (#102804)350:-
Mattsson, Agneta Conradi Som spindeln i nätet.. Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten. Centrum i sin egen släktkrets. Skara 2014. 941 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#185529)200:-
Medeltid.. Illustr. Skövde 1988. 192 sidor. Häftad. Utställning Läckö slott. (#7912)100:-
Medeltida kultur i en Mälarbygd.. Rapport från en tvärvetenskaplig doktorandkurs vid Stockholms Universitet 1973. 177 sidor. A4. Stencil. (#108672)150:-
Medeltida skrift- och språkkultur.. Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992. Red. Inger Lindell. Illustr. Sthlm 1994. 228 sidor. Häftad. (#5125)170:-
Medeltidens ABC.. Illustr. Sthlm 1985. 482 sidor. Original pappband. (#103404)150:-
Medeltidens ABC.. Illustr. Sthlm 1985. 482 sidor. Pocket. (#72951)100:-
Medeltidens födelse.. Red. Anders Andrén. Illustr. Lund 1989. 320 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Bidrag av Klavs Randsborg, Janken Myrdal, Åke Hyenstrand, Gro Steinsland m.fl. (#37184)250:-
Middelalderens litteratur og samfund.. Udvalg af artikler fra Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bd. I-XIII til brug ved undervisningen. Kbh 1969. 121 sidor. Häftad. (#20023)50:-
Mohlin, Allan Kristoffer II av Danmark.. Hertigtiden och tronbestigningstiden. Lund 1954. 194 pp. Särtryck ur Kristoffer II av Danmark. (#7500)125:-
Myrdal, Janken Medeltidens åkerbruk.. Agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520. Illustr. Aa Sth 1985. 294 sidor. Häftad. Nord. mus. handl. 105. (#13753)300:-
Myrdal, Janken, Melin, Pia & Ferm, Olle Den predikande räven.. Arbete, skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift. Illustrerad. Signum 2006. 213 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#125708)150:-
Mähl, Stefan Det senmedeltida Stockholm - en språklig och kulturell smältdegel.. Stockholm 2010. 20 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia, Lectiones 9 (#187147)75:-
Mässa i medeltida socken.. En studiebok av Sven Helander, Sven-Erik Pernler, Anders Piltz och Bengt Stolt. Illustrerad. Andra upplagan, Artos, Skellefteå 2006. 167 sidor. Häftad. (#186654)140:-
Mörner, Carl Göran Urbes Hanseaticae quantum tempore unionis Calmarensis. in rebus Suecanis momentum fecerint. Dissertation, Praeses Ol. Kolmodin. Upsala 1829. (4), 28 sidor. Häftad i senare, blanka omslag. (#109803)200:-
Necrologium Lundense.. Codex mediaevalis VItus Bibliothecae Universitatis Lundensis. Danice praefatus. Edidit Erik Kroman. Munksgaard, Kbhvn 1960. xxvi sidor + 368 sidor facsimile. Folio. Original skinnryggsband. Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi I. (#180351)2000:-
Nevéus, Clara Trälarna i landskapslagarnas samhälle Danmark och Sverige.. Aa. Upps 1974. 209 sidor. Häftad. (#7505)250:-
Nilsson, Bertil Kvinnor, män och barn på medeltida begravningsplatser.. Uppsala 1994. 128 sidor. Häftad. Projektet Sveriges kristnande 3. (#25272)150:-
Nilsson, John Kyrka och folk i Sverige 1.. Missionstid och medeltid. Illustr. Sth 1954. 350 pp. Inbunden. (#27701)135:-
Norborg, Lars-Arne Storföretaget Vadstena kloster.. Studier i senmedeltida godspolitik och ekonomiförvaltning. Aa Lund 1958. 336 sidor. Häftad. (#2348)350:-
Nordberg, Michael I kung Magnus tid.. Norden under Magnus Eriksson 1317-1374. Illustr. Sth 1995. 361 sid. Originalklotband i skyddsomslag. (#46688)150:-
Nordberg, Michael I kung Magnus tid.. Norden under Magnus Eriksson 1317-1374. Illustr. Sth 1997. 361 sidor. Pocket. (#78462)100:-
Nordfelt, A. Erikskrönikans ålder och tillkomst.. Några synpunkter. Särtryck ur Samlaren 1921. 41 sidor. Häftad. (#120443)120:-
Nordiske historikermøde i Århus 7.-9. august 1957.. Det nordiske syn på forbindelsen mellem Hansestæderne og Norden. Århus 1957. 195 pp. Originalpappband. En del blyertsunderstrykningar. (#95256)120:-
Nordiske historikermøde i Århus 7.-9. august 1957.. Det nordiske syn på forbindelsen mellem Hansestæderne og Norden. Århus 1957. 195 sidor. Originalpappband. (#7095)150:-
Nordisk kultur II Befolkning under medeltiden.. Utg. av Adolf Schück. Kartor. Sth 1938. 182 pp. Bläckunderstrykningar. (#33788)105:-
Nordisk kultur II Befolkning under medeltiden.. Utg. av Adolf Schück. Kartor. Sth 1938. 182 sidor. Häftad. (#28943)150:-
Nordisk kultur VIII:A Litteraturhistoria.. Danmark, Finland och Sverige. Utgiven av Sigurdur Nordal. Sthlm 1943. 18 sidor. Häftad. Något nött omslag. (#60767)150:-
Nordisk kultur XVI Handel och samfärdsel.. Utg. J. Brøndsted & A. Schück. Illustr. Sth 1933. 360 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#114217)200:-
Nordisk kultur XVI Handel och samfärdsel.. Utg. Johannes Brøndsted & Adolf Schück. Illustr. Sthlm 1933. 360 sidor. Häftad. (#3057)225:-
Nordisk kultur XVIII Städer och stadsbebyggelse.. Utg. Edvard Bull & Sverre Steen. Illustr. Sth 1933. 101 sidor. Häftad. (#12805)150:-
Normann-Lundberg, C.G. Bidrag till frågan om äganderätten till prestgårdarne i Sverige under medeltiden.. Aa Upps. 1915. 96 sidor. Häftad. (#23616)120:-
Nya anteckningar om Rytterns socken.. Medeltidsstudier tillägnade Göran Dahlbäck. Red. Olle Ferm m.fl. Västmanlands läns museum 2002. 256 sidor. Häftad. Fint ex. Västmanlands fornminnesförenings årsbok 2002. (#183854)150:-
Nylander, Ivar Das Kirchliche Benefizialwesen Schwedens Während des Mittelalters.. Die Periode der Landschaftsrechte. Aa. Lund 1953. 348 pages. Soft covers. (#8024)125:-
Nyqvist, Johan Anmärkningar om Sveriges ställning inom Kalmar Union.. Afhandling. Jönköping 1877. 33 sidor. Häftad. (#186474)130:-
Nyrin-Heuman, Ella Källkritiska, textkritiska och språkliga studier till Ericus Olai: Chronica Gothorum.. Lund 1944. XVI, 153 sidor. Häftad. (#5913)125:-
Odense - Fra boplads til bisbeby. Odense til 1559.. Av H. Thrane, T. Nyberg, F. Grandt-Nielsen och M. Venge. Illustr. Odense 1982. 480 pp. Inbunden. (#29338)255:-
Ohlmarks, Åke Svenskarnas tro genom årtusendena I-V. I: Hedendomen. II: Missionstid och katolsk tid. III.Reformationsverket och den svenska reformationskyrkan. IV.Artonhundratalet. V. Tiden 1900-1950. Illustrerad. Sthlm 1947-54. 459; 611 + 542 + 433 + sidor. Del 1-2 (allt som publicerades) i något nötta original halvfranska band. del 3, till största delen tryckt (men aldrig publicerat) och med tillägg i brutet korrektur och understrykningar av Ohlmarks. Del 4-5 föreligger i uppklistrat brutet korrektur. Del 3-5 i 3 rexinband. Från Ohlmarks efterlämnade bibliotek. (#189223)1000:-
Olaus Magnus Carta Marina.. Karta och beskrivning över de nordiska länderna 1539. I faksimil och översättning utgiven av Erik Gamby. Uppsala 1964. 43 sidor. 4:o. Original pappband. (#59576)175:-
Olaus Magnus Carta Marina.. Karta och beskrivning över de nordiska länderna 1539. I faksimil och översättning utgiven av Erik Gamby. Uppsala 1964. 43 sidor. 4:o. Original pappband, delvis färgat av sot. (#189503)200:-
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.. I urval av Knut Hagberg. Illustr. Sth 1963. 201 sidor. Originalklotband. (#7512)150:-
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken I-IV.. Illustr. Sthlm 1976. 405 + 411 + 344 + 654 sidor. Förlagsband. 4 volymer. (#3086)350:-
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken I-V.. Upps/Sth 1919-51. 4:o. 5 röda amatörband. En vignettbild urklippt i volym I med textförlust som följd. (#31827)1400:-
Olrik, Axel Nordisk Aandsliv i Vikingetid og Tidlig Middelalder.. Illustr. Kbhvn 1907. 112 sidor. Stort format. Häftad. (#2364)125:-
Olsson, Gunnar Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut.. Aa Gbg 1947. 330 sidor. Häftad. (#3681)250:-
Olsson, Martin Om Kalmars ålder.. Illustrerad. Sthlm 1983. 50 sidor. Häftad. (#131247)100:-
Ortved, Edw. Cistercieordenen og dens Klostre i Norden I-II.. I: Cistercieordenen overhovedet. II: Sveriges Klostre. Illustr. Kbhvn 1927-33. 214 + 546 sidor. Häftade. Omslagen med små reparationer. (#182301)500:-
Paasche, Fredrik Kong Sverre.. Andet oplag. Oslo 1923. 304 sidor. Klotryggsband. Blyertsförstrykningar. (#184647)150:-
Palme, Sven Ulric Riksföreståndarvalet 1512.. Studier i nordisk poltik och svensk statsrätt 1470-1523. Upps 1949. 464 sidor. Häftad. (#7518)145:-
Palme, Sven Ulric Sten Sture den äldre.. Sth 1968. 304 sidor + planscher. Pocket. (#7521)100:-
Palme, Sven Ulric Studier i Sturetidens statsrättshistoria.. Upps 1951. 78 sidor. Häftad. (#7520)100:-
Paludan-Müller, C. De første konger af den oldenborgske slægt.. Omrids og tanker til forstaaelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. Kbhvn 1874. (12), 634 sidor. Senare halvklotband. (#29394)275:-
Pernler, Sven-Erik Gotlands medeltida kyrkoliv. - biskop och prostar. En kyrkorättslig studie. Aa Upps. 1977. 302 sidor. Häftad. (#25801)145:-
Petrus de Dacia - Schück, Henrik Vår förste författare.. En själshistoria från medeltiden. Sth 1916. 228 pp. Blyertsunderstrykningar. (#39133)105:-
Phillpotts, Bertha Surtees Kindred and Clan in the Middle Ages and After.. A Study in the Sociology of the Teutonic Races. Cambridge 1913. XII, 302 pages. Original cloth. (#63845)500:-
Rahmqvist, Sigurd Sätesgård och gods.. De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoria. Illustr. Aa Sth 1996. 347 sidor. Häftad. (#75817)160:-
Ramstedt, Carl Wilhelm Om krigs- och skatteväsendet i Svealandens lagar.. Aa Upsala 1875. 44 sidor. Häftad. (#44565)100:-
Ranehök, Allan Centralmakt och Domsmakt.. Studier kring den högsta rättskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355. Aa Upps. 1975. 174 sidor. Häftad. (#2374)145:-
Regesta diplomatica historiæ Danicæ.. Index chronologicus diplomatum et literarum, historiam Danicam ab antiquissimis temporibus usque ad annum 1660. Tomus I-II + Series secunda I-II. 822-1628. Kbhvn 1847-1898. Inbundna i 7 klotband. (#60727)3500:-
Renn, Derek Norman Castles in Britain.. Illustrated. London 1968. 364 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#143561)400:-
Rosell, Erland Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv.. Uppsala 1981. 219 sidor. Original klotband. (#101801)160:-
Rosenberg, C. Nordboernes Aandsliv 1-3.. Fra Oldtiden til vore Dage. 1: Hedenold. 2: Den Katolske Tid. 3: Den Gammel-Lutherske Tidsalder. Kbhvn 1878-1885. 502; 676; 599 pp. Inbundna. Stämpl. (#25609)210:-
Rosenberg, C. Nordboernes Aandsliv 1-3.. Fra Oldtiden til vore Dage. 1: Hedenold. 2: Den Katolske Tid. 3: Den Gammel-Lutherske Tidsalder. Kbhvn 1878-1885. 502; 676; 599 sidor. 3 lite nötta halvfranska band. (#9156)380:-
Rosman, Holger Rasmus Ludvigsson som genealog.. Akademisk afhandling, Uppsala 1897. XII, 156 sidor + V stamtavlor. Klotband. (#41328)220:-
Runquist, Kjell Medeltidens unsvikter.. U.o. 1982. 133 sidor. A4. Stencil. (#15337)160:-
Rydberg, Olof Simon Om det från unionsmötet i Kalmar år 1397 bevarade dokumentet rörande de nordiska rikenas förening.. Sth 1886. 102 sidor + utvikbar plansch. Häftad utan omslag. (#7533)120:-
Röster från svensk medeltid.. Latinska texter i original och översättning. Red. Hans Aili, Olle Ferm och Hans Gustavson. Illustr. Sthlm 1990. 360 sidor. Original klotband i skyddsomslag. (#25828)165:-
Sammandrag af Rikshöfwidsmannen och Riksrådet Engelbrekt Engelbrektssons Historia.. (Åren 1430-1436.) Sthlm 1846. (4), 92 sidor. Häftad. Skuren. Tagen ur band. Främte (blanka) omslaget saknas. Anonym författare. (#109484)150:-
Sandholm, Åke Klockarämbetet i den svenska kyrkoprovinsen under medeltiden.. Åbo 1963. 224 sidor. Häftad. (#17119)200:-
Sandholm, Åke Primsigningsriten under nordisk medeltid.. Åbo 1965. 105 sidor. Häftad. (#23808)150:-
Sars, J.E. Udsigt over den Norske historie.. Utvalgte kapitler ved Andreas Holmsen. Oslo 1967. 262 sidor. Pocket. (#183624)100:-
Schelzel, Manfred Hanseschiffahrt mit Norwegen.. Bergen 1979. 33 pages. A4. Mimeographed. Staple bound. (#118727)75:-
Schmitz, Wilhelm Der Einfluß der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter, besonders in Dänemark.. Freiburg im Br. 1894. xvi, 160 pages. With front wrapper in hard covers. Inscribed. (#100362)225:-
Schröder, Joh. Henr. Legenda Svecana vetusta S. Magni comitis Orcadensium hactenus inedita.. Dissertation, resp. Carl Erhard Berlin och Johan Fredrik Törnquist. Upsala 1839. (4), iv ,1-8 + (4), 9-16 sidor. Stora, fina exemplar insatta i 2 pappband. (#121771)225:-
Schück, Henrik Engelbrekt.. Andra upplagan. Sthlm 1916. 224 sidor. Häftad. (#7391)75:-
Schück, Henrik Engelbrekt.. Sth 1915. 224 sidor. Häftad. (#26438)75:-
Schück, Henrik Engelbrekt.. Sthlm 1915. 224 sidor. Klotband. (#18154)145:-
Schück, Henrik Engelbrekt.. Sthlm 1915. 224 sidor. Skinnryggsband. (#190688)165:-
Schück, Henrik Stockholm vid 1400-talets slut.. 2:a upplagan. På uppdrag av Svenska Akademien omarbetad och utgiven av Tord O:son Nordberg. Illustr. Sthlm 1951. 524 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#120614)130:-
Schück, Herman Engelbrektskrönikan.. Tillkomsten och författaren. Illustr. Aa Sth 1994. 190 sidor. Häftad. (#33808)150:-
Schück, Herman Ture Jönsson (Tre rosor).. den siste medeltida stormannen. Stockholm 2013. 98 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia Opuscula 17. (#187411)135:-
Scocozza, Benito Feudalismen. - med et indledende afsnit om den historiske materialisme. 1976. 308 sid. Klassekampen i Danmarks historie. (#53508)140:-
Selling, Dagmar Senmedeltidens Kalmar.. Särtryck ur Kalmar stads historia 2. 1982. 170 sidor + karta. Klammerhäftad. Dedikation. (#175374)135:-
Signums svenska kulturhistoria.. Medeltiden. Red. Jakob Christensson. Illustrerad. Lund 2004. 544 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (#179117)185:-
Sjödén, C.C. Stockholms borgerskap under Sturetiden. med särskild hänsyn till dess politiska ställning. En studie i Stockholms stads historia. Aa. Sth 1950. 322 sid. Häftad. (#71799)220:-
Sjödin, Lars Kalmarunionens slutskede I:1.. Gustav Vasas befrielsekrig. Aa. Upps 1943. 194 pp. Häftad. Skadad rygg. (#67844)145:-
Sjögren, Paul Ätten Posses historia intill år 1500.. Illustr. Sth 1950. 282 sidor. Häftad. Ätten Posse. Studier och undersökningar 1. (#17131)300:-
Sjöholm, Elsa Gesetze als Quellen mittelalterlicher Geschichte des Nordens.. Upps. 1976. 187 pages. Softcover. (#8007)145:-
Sjöholm, Elsa Sveriges medeltidslagar.. Europeisk rättstradition i politisk omvandling. Lund 1988. 332 sidor. Inbunden. (#2403)250:-
Sjöstedt, Lennart Krisen inom det svensk-skånska väldet 1356-1359.. Aa Lund 1954. XXIII, 261 sidor. Häftad. (#7545)165:-
Sjöstedt, Lennart & Wessman, Yvonne Strövtåg i medeltiden.. Illustr. Sth 1968. 80 sidor. Häftad. (#2405)100:-
Skarin, Ole Gränsgårdar i centrum 1-2.. 1: Studier i västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600. 2: Exkurser, kasuistik och tabeller. Aa Göteborg 1979. 448 sidor. Häftade. 2 vol. (#3176)350:-
Sko klosters medeltida jordeböcker.. Med kommentarer utgivna av Arthur Peetre. Illustr. Lund 1953. 100 sidor. Häftad. (#20944)150:-
Skyum-Nielsen, Niels Kirkekampen i Danmark 1241-1290.. Jakob Erlandsen, samtid og eftertid. Aa. København 1963. 355 sidor. Häftad. (#7618)175:-
Smedberg, Gunnar Nordens första kyrkor.. En kyrkorättslig studie. Aa Lund (Uppsala) 1973. 240 sidor. Häftad. (#8554)125:-
Snorre Sturlasson Heimskringla.. Nóregs konunga sogur. Udgivet af Finnur Jónsson. Kbhvn 1911. 676 sidor. Halvskinnband. Blyertsunderstrykningar och -kommentarer i marginalen. (#60771)750:-
Sporrong, Ulf Kolonisation, bebyggelseutveckling och administration.. Studier i agrar kulturlandskapsutveckling under vikingatid och tidig medeltid med exempel från Uppland och Närke. Illustr. Aa Sth 1971. 214 sidor. Häftad. (#42610)175:-
Stensland, Per G. Julita klosters godspolitik.. Sth 1945. 52 sidor + utvikbar karta. Häftad. Nordiska museets handlingar 22. (#40315)125:-
Stensson, Rune Peder Jakobsson Sunnanväder och maktkampen i Sverige 1504-1527.. Akad. avh. Upps 1947. 358 sidor. Häftad. Stämpel. (#172145)175:-
Strid, Jan Paul Från Mumsmålen till Duvemåla.. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie. Illustrerad. Sthlm 2006. 169 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia. Opuscula 10. (#176366)150:-
Strömberg, JBLD De svenska resande kungarna - och maktens centrum.. Uppsala 2013. 557 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1:97. (#183865)200:-
Sundberg, Ulf Medeltidens svenska krig.. Illustrerad. Sthlm 1999 459 sidor. Klotband utan skyddsomslag. (#43766)200:-
Sundmark, Stina Fallberg Sjukbesök och dödsberedelse.. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatoriska tradition. Akad. avh. Uppsala 2008. 308 sidor. Häftad. (#185291)175:-
Svanberg, Jan Furstebilder från folkungatid.. Illustrerad. Skaraborgs länsmuseum 1987. 245 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#18217)150:-
Swartling, Ingrid Roma Abbey Church. in the Middle Ages. Illustr. Upps. 1967. 62 pp + 2 folding plans. (#20970)75:-
Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages.. Careers, Books and Preaching. Ed. Olle Ferm and Erika Kihlman. Stockholm 2011. 279 pages. Original cloth. Dust jacket. Runica et Mediaevalia, Scripta minora 20. (#185237)170:-
Svenska Medeltidens Rim-krönikor I-II.. Fritt återgivna och sammanförda av Aron Rydfors. I: 1250-1440. II: 1440-1520. Sthlm 1925. 296 + 240 sidor. Häftade. 2 vol. (#7563)200:-
Svenska Medeltidens Rim-krönikor I-II.. Fritt återgivna och sammanförda av Aron Rydfors. I: 1250-1440. II: 1440-1520. Sthlm 1925. 296 + 240 sidor. Original klotryggsband. 2 volymer. (#31648)250:-
Svenska Medeltidens Rim-krönikor I-II.. Fritt återgivna och sammanförda av Aron Rydfors. I: 1250-1440. II: 1440-1520. Sthlm 1925. 296 + 240 sidor. Original pergamentryggsband. 2 volymer. (#199405)250:-
Svenska turistföreningens årsskrift 1942.. 1100-talet. Illustr. Sth 1942. 398 sidor. Originalklotband. Stämpl. (#73566)100:-
Svensk medeltidsforskning idag.. En forskningsöversikt utarbetad på uppdrag av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet av Thorsten Andersson m.fl. Red. Göran Dahlbäck. Illustr. Upps 1987. 173 sidor. Häftad. (#7562)135:-
Svenskt diplomatarium.. Ed. Joh. Gust. Liljegren m.fl. Vol. I-XI:1 (817-1376) + Index till vol. I-II + Acta pontificium Svecica I-III. Volym I-VI:5 + Index inbundna i svarta klotband och halvfranska band. Övriga delar häftad. Blyertsnoteringar (rättelser m.m.) i volymerna I-VI och Index, samt några blad lagade utan textförlust. Ytterligare ett häfte utkommet. (#8614)13000:-
Svenskt diplomatarium från och med år 1401 IV:1-2.. Supplement till åren 1401-1420. Sth 1903-04. 240 pp. 2 häften. (#25953)500:-
Svenskt diplomatarium IV.. Diplomatarium Svecanum 1327-1340. Utgifvet af Bror Emil Hildebrand. Sth 1853-56. 831 sidor. Inbundet i nyare klotband. (#25881)2000:-
Svenskt diplomatarium IX.. 1366 - 1370 + Nytillkomna texter, Rättelser och tillägg, Ort- och personregister. Sthlm 1970-2000. 938 sidor + planscher. Stort format. Häftade. 4 volymer. (#148280)700:-
Svenskt diplomatarium IX:1.. 1366-juni 1368. Sthlm 1970. 420 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#25878)170:-
Svenskt diplomatarium IX:2.. 1368 juli-1369. Sthlm 1995. Sidorna 421-633 (fortsättning från IX:1). Stort format. Häftad. (#27650)210:-
Svenskt diplomatarium IX:3.. 1370. Sthlm 1998. Sidorna 634-828 (fortsättning från IX:2). Stort format. Häftad. (#35747)190:-
Svenskt diplomatarium IX:4.. Nytillkomna texter. Rättelser och tillägg. Ort- och personregister. Sth 2000. Sidorna 829-938 (fortsättning från IX:3). 4:o. Häftad. (#43613)190:-
Svenskt diplomatarium V:1-2.. 1341-1347. Sth 1858-65. 826 sidor. Häftade. 2 volymer. (#25884)500:-
Svenskt diplomatarium VI:1.. 1348-1350. Nytryck. Sthlm 1967 (1878). 264 pp. Häftad. (#25872)170:-
Svenskt diplomatarium VI:1.. [1348-1350] Sth 1878. 264 pp. Häftad. Nött rygg. (#25871)125:-
Svenskt diplomatarium VI:5.. Supplement 1348-1355. Sth 1946. 585-882 pp + planscher. Häftad. (#25876)200:-
Svenskt diplomatarium VI:6.. Register. Sth 1953. Sid. 883-1162. Häftad. (#25877)170:-
Svenskt diplomatarium VII.. 1356 - 1360 + Register , Nytillkomna texter, rättelser och tillägg. Sthlm 1976-91. XII, 261 + 611 sidor. Stort format. Häftade. 6 volymer. (#148281)950:-
Svenskt diplomatarium VII:1.. 1356. Sth 1976. XII, 130 sidor. Häftad. (#25865)170:-
Svenskt diplomatarium VII:2.. 1357. Sth 1979. Sid. 131-262. Häftad. (#25866)200:-
Svenskt diplomatarium VII:3.. 1358. Sth 1982. 148 sidor. Häftad. (#25867)125:-
Svenskt diplomatarium VII:4.. 1359. Sth 1985. 149-250 pp. Häftad. (#25868)125:-
Svenskt diplomatarium VII:5.. 1360. Sth 1987. 251-400 pp. Häftad. (#25869)125:-
Svenskt diplomatarium VII:6.. Register. Nytillkomna texter, rättelser och tillägg. Sth 1991. Sid. 401-611. 4:o. Häftad. (#25870)250:-
Svenskt diplomatarium VIII.. 1361-1365 + Register, Rättelser och tilägg, Käll- och litteraturförteckning. Sthlm 1953-76. 948 sidor. Stort format. Häftade. 4 volymer. (#148282)500:-
Svenskt diplomatarium VIII:1.. 1361-1362. Sth 1953. 272 sidor. Häftad. (#25861)125:-
Svenskt diplomatarium VIII:2.. 1363-1364. Sth 1964. 273-610 pp. Häftad. (#25862)125:-
Svenskt diplomatarium VIII:3.. 1365. Sth 1966. 611-750 pp. Häftad. (#25863)125:-
Svenskt diplomatarium VIII:4.. Register. Rättelser och tillägg. Käll- och litteraturförteckning. Sth 1976. 751-948 pp. Häftad. (#25864)125:-
Svenskt diplomatarium X.. 1371-1375 + Supplement och register. Sthlm 1970-2004. 787 sidor. Stort format. Häftade. 4 volymer. (#148283)700:-
Svenskt diplomatarium X:1.. 1371-1372. Sth 1970. 170 sidor. Häftad. (#25879)125:-
Svenskt diplomatarium X:2.. 1373-1374 juni. Sth 1974. Sid. 171-294. Häftad. (#25880)125:-
Svenskt diplomatarium X:3.. 1374 juli - 1375. Sth 2002. Sid. 295-540. Häftad. (#91555)300:-
Svenskt diplomatarium X:4.. Supplement och register 1371-1375. Utg. av Riksarkivet. Sthlm 2004. Häftad. (#133810)200:-
Svenskt diplomatarium XI:1.. 1376. Sthlm 2006. 170 sidor. 4:o. Häftad. (#131682)175:-
Svensson, Sven Stockholms blodbad. i ekonomisk och handelspolitisk belysning. Lund 1964. 296 sidor. Häftad. (#112852)245:-
Sveriges kyrkohistoria 1-8. 1. Missionstid och tidig medeltid. 2. Hög- och senmedeltid. 3. Regormationstid. 4. Enhetskyrkans tid. Individualismen och upplysningens tid. 6. Romantikens och liberalismens tid. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Illustrerad. Sthlm 1998-2005. Originalklotband. 8 volymer i fint skick. (#191002)2000:-
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan.. Utg. af Jaakko Gummerus. Sth 1902. 106 sidor. Häftad. (#7895)120:-
Sällström, Åke Bologna och Norden intill Avignonpåvedömets tid.. Illustr. Aa Lund 1957. 304 sidor. Häftad. (#2433)220:-
Tanke och tro.. Aspekter på medeltidens tankevärld och fromhetsliv. Red. Olle Ferm och Göran Tegnér. Illustr. Sthlm 1987. 152 sidor. Häftad. Studier till Det medeltida Sverige 3. (#11681)145:-
The Nidaros Office of the Holy Blood.. Liturgical Music in Medieval Norway. Gisela Attinger and Andreas Haug (eds.). Trondheim 2004. 205 pages + plates. Softcover. (#128729)225:-
Thordeman, Bengt Alsnö hus.. Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang. Illustr. Aa Sth 1920. 194 sidor + planscher. Häftad. (#21331)210:-
Toll, Hans Medeltidslatinet om Stockholms föregångsstad på Södermalm.. Stockholm 1929. 18 sidor. Häftad. (#180969)100:-
Tunberg, Sven En romersk källa om Norden vid 1100-talets början.. Upps. 1912. 24 sidor. Häftad. Fuktfläck och bläckunderstrykningar. Dedikation. (#131811)70:-
Tuulse - Nordisk medeltid.. Konsthistoriska studier tillägnade Armin Tuulse. Red. S. Karling m.fl. Illustr. Upps 1967. 344 sidor. Häftad. (#7917)200:-
Tuulse, Armin Mörby.. En adelsborg i Uppland. Illustr. Upps. 1952. 144 pp. Häftad. (#29281)145:-
Tägil, Sven Valdemar Atterdag och Europa.. Aa Lund 1962. 444 sidor. Häftad. (#3754)300:-
Unionsdrottningen.. Margareta I och Kalmarunionen. Illustr. Kbhvn 1996. 469 sidor. 4:o. Original pappband. (#36736)250:-
Uppsala - Från Östra Aros till Uppsala.. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. Illustr. Upps 1986. 308 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VII. (#7660)135:-
Uppsala-Overenskomsten 1520.. Magtstruktur og magtkamp i Sverige januar-oktober 1520. Av Lizzie Wie Andersen, Stephan Christophersen m.fl. Odense 1975. 208 sidor. Häftad. Stämpl. Dedikation från E. Ladewig Petersen, en av bidragsgivarna. (#7576)135:-
Vallentuna Anno Domini 1198.. Vallentunakalendariet och dess tid. Red. Staffan Helmfrid. Illustr. 1998. 127 sid. 4:o. Originalklotband med skyddsomslag. (#72930)200:-
Wallin, Curt Knutsgillena i det medeltida Sverige.. Kring kulten av de nordiska helgonkungarna. Illustr. Sthlm 1975. 237 pp. Häftad. (#7582)140:-
Weibull, Curt Lübeck och Skånemarknaden.. Studier i Lübecks pundtullsböcker och pundtullskvitton 1368-1369 och 1398-1400. Lund 1922. 88 sidor. Häftad. (#7585)100:-
Weibull, Lauritz Historisk-kritisk metod och nordisk medeltidsforskning.. Lund 1913. 96 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#7671)250:-
Weibull, Lauritz Nordisk historia II.. Stat och kyrka i Danmark under äldre medeltid. Forskningar och undersökningar. Sthlm 1948. 603 sidor. Häftad. Innehåller: Den skånska kyrkans äldsta historia, Necrologium Lendense, Skånes kyrka från äldsta tid till Jacob Erlandsens död 1274 samt 13 mindre uppsatser. (#183496)175:-
Wennerholm, Owe Vem var Bockstensmannen?. Illustr. Fjärås 1987. 86 sidor. Häftad. (#100705)110:-
Wennerholm, Owe Vem var Bockstensmannen?. Illustr. Fjärås 1998. 206 sidor. Häftad. (#160761)160:-
Wennström, Torsten Studier över böter och myntvärden i västgötalagarna.. Lund 1931. 96 sidor. Häftad. (#3295)175:-
Westin, Gunnar T. Maktkamp i senmedeltidens Sverige.. Uppsatser och studier. Sth 1971. 223 sidor. Häftad. (#7687)110:-
Westin, Gunnar T. Maktkamp i senmedeltidens Sverige.. Uppsatser och studier. Sth 1971. 223 sidor. Inbunden. (#2476)135:-
Westin, Gunnar T. Riksföreståndaren och makten.. Politiska utvecklingslinjer i Sverige 1512-1517. Aa Lund 1957. 612 sidor. Häftad. (#3302)170:-
Westin, Gunnar T. Riksföreståndare, ärkebiskop och domkapitel.. En studie rörande kampen mellan stat och kyrka i Sverige januari till april 1518. Malmö 1951. 127-160 pp. Särtryck. (#26305)70:-
Westlund, Per-Olof Gripsholm under vasatiden.. En byggnadshistorisk undersökning. Illustr. Aa Sth 1948. 364 sidor + XXIII planscher. Häftad. (#42601)165:-
Westman, Karl Gustaf Om delaktighet i dråp enligt de svenska landskapslagarna.. Sthlm 1902. 53 sidor. Häftad. Främre omslag saknas. Antiqvarisk tidskrift för Sverige 17:2. (#175852)100:-
Westman, Knut B. Den svenska kyrkans utveckling.. Från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s. Sth 1915. 314 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#176309)175:-
Westman, Knut B. Den svenska kyrkans utveckling.. Från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s. Sth 1915. 314 sidor. Nytt klotband. Understrykningar med rödpenna. (#167776)120:-
Westman, Knut B. Den svenska kyrkans utveckling.. Från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s. Sth 1915. XII, 301 sidor. Klotryggsband med bevarade omslag. Lite blyerts. (#14244)250:-
Wiberg, Carl Fredrik Om befästandet af kyrkans friheter i Sverige under medeltiden 1.. (Allt som utkom). Aa (Respondent Carl Ludvik Hans Forslind) Upsala 1846. 41 sidor. Häftad. Oskuren utan omslag. (#124429)150:-
Wieselgren, Greta Sten Sture d.y. och Gustav Trolle.. Lund 1949. 468 sidor. Häftad. (#7587)150:-
Wiktorsson, Per-Axel (utg.) Texter och tecken från svensk medeltid.. Uppsala 2012. 96 sidor. Häftad. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 3, nr 6. (#186362)145:-
Visbybilder.. Från forntid och hansevälde. Akvareller av Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1939. 250 sidor + utvikbar karta. Häftad. Dedikation. (#190123)150:-
Visbybilder.. Från forntid och hansevälde. Akvareller av Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1939. 250 sidor + utvikbar karta. Original linneband. (#108654)200:-
von Celsius, Magnus Apparatus ad historiam Sveo-Gothicam,. quo Monumentorum at Scriptorum præsertim antiquiorum ... Sectio prima: Bullarii Romano-Sveo-Gotichi recentionem sisyens; Sthlm 1782. 248 sidor. 4:o. Oskuren i något skadat gråpappersomslag. Stämpel. Allt som utkom av denna urkundsskrift. (#49243)750:-
von Pölnitz, Götz Fugger und Hanse.. Ein hundertjähriges Ringen um Ostsee und Nordsee. Tübingen 1953. 236 pages + plates. Original cloth. (#152037)140:-
Wrangel, Ewert En bok om borgar.. Vårt fasta försvar under den äldre medeltiden. Ett kulturgeografiskt forskningsprogram. Illustr. Malmö 1938. 77 sidor. + utvikbar karta + XVI planscher. Häftad. (#188856)140:-
Yrwing, Hugo Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281.. Lund 1952. 128 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#71864)140:-
Åqvist, Gösta Kungen och rätten.. Studier till uppkomsten och den tidigare utvecklingen av konungens lagstiftningsmakt och domsrätt under medeltiden. Lund 1989. XII, 373 sidor. Förlagsband. Lite nött rygg. (#3412)250:-
Åqvist, Gösta Reflexioner kring Rodenproblemet.. Lund 1982. Pag. 127-204. Särtryck. (#8552)75:-
Öberg, Jan Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250.. Sth 1974. 34 sidor. Häftad. (#2491)75:-
Örebro stads medeltidsurkunder 1.. Svenskspråkiga. Utgivna av Pär Hansson. Örebro 1993. 106 sidor. 4:o. Häftad. (#156382)145:-
Örebro stads medeltidsurkunder 1.. Svenskspråkiga. Utgivna av Pär Hansson. Örebro 1993. 106 sidor. Stort format. Häftad. (#16277)140:-
Österberg, Eva & Lindström, Dag Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns.. Uppsala 1988. 169 pages. Softcover. (#52880)145:-
Øiesvold, Lin Erik Magnusson og Ingebjörg Håkonsdatter i ettertidens lys.. En historiografisk studie. Trondheim 2001, 129 sidor. Häftad. Dedikation. (#183894)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page