Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

100 år med Frivilliga Skytterörelsen.. Illustrerad. Sthlm 1960. 270 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#124771)200:-
1936 års försvarsordning.. Kortfattad redogörelse utarbetad av Svenska officersförbundet. Sthlm 1936. 80 sidor. Häftad. (#130788)70:-
6 debattinlägg om säkerhet och försvar.. Av Per-Hjalmar Bauer m.fl. Redigerad av Börje Lindkvist. Sthlm 1971. 186 sidor. Pocket. (#69016)100:-
af Tibell, G.W. Sammandrag af författningar rörande förvaltningen vid krigsväsendet til lands.. Sthlm, Deleen 1822, (6), 799, (1) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#65019)600:-
[af Wirsén, E.] Den svenska folkhären.. Av Keith. Sth 1912. 232 pp. Klotband. (#15721)125:-
Agrell, Wilhelm Alliansfri - tills vidare.. Ett svenskt säkerhetsdilemma. Stockholm 1994. 172 sidor. Förlagsband. (#151011)125:-
Aktuellt och historiskt.. Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan. Följande årgångar finns i lager: 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959/60, 1961, 1963, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. Häftad. Pris per styck: (#178394)100:-
Annerfalk, Anders Flygvapnet - en historisk översikt.. Illustrerad. Aviatic förlag 1995. 224 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#155274)175:-
Anonym Granskning af "Studier öfver Svenska Skärgårdsflottans historia, krigssätt och användande vid Sveriges försvar. Af en Infanteri-Officer." - 1855.. Stockholm 1856. 100 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Nött och sprucken rygg. Teckningar ur sjökrigsväsendet 2. (#204180)200:-
Armén i utveckling.. Illustr. Sthlm 1994. 234 sidor. Häftad. (#87142)140:-
Arméns ledning.. Från vasatid till nutid. Red. Lennart Rönnberg. Illustr. Probus 1995. 292 sidor. Inbunden. (#54546)200:-
Asker, Björn Officerarna och det svenska samhället 1650-1700.. Aa Upps. 1983. 210 sidor. Häftad. (#15394)125:-
Asklin, Gunnar Kungl. Upplands flygflottilj.. Utgiven med anledning av 25-årsjubileet 1968. 129 sidor. Häftad. (#201802)125:-
Backlund, Janne Rusthållarna i Fellingsbro 1684-1748.. Indelningsverket och den sociala differentieringen av det svenska agrarsamhället. Aa Upps. 1993. 223 sidor. Häftad. (#2572)150:-
Beckman, Margareta Under fransk fana!. Royal Suédois - svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791. Illustr. Sth 1995. 141 sidor. Originalpappband. (#28958)250:-
Bengtson, Erik Hurra för de gossar som till Trossnäshea gå.. Karlstad 1983. 128 sidor. Häftad. Dedikation. (#139771)100:-
Bennedich, Carl Ur det gamla gardets öden.. En teckning till Kungl. Svea lifgardes minnesfest 1926. Sthlm 1926. 282 sidor. Häftad. (#113948)160:-
Berg, Ejnar Kaserner, baracker och hyddor.. Svenska soldatboningar under fyra århundraden. Illustr. Sthlm 1981. 187 sidor. 4:o. Häftad. (#55600)270:-
Berg, Ejnar & von Konow, Jan Vyer från hedar, moar och slätter.. Arméns mötesplatser och deras bebyggelse. Illustrerad. Stockholm 1996. 221 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#160912)200:-
Berg, Jonas & Lagercrantz, Bo Scots in Sweden.. Illustr. Sth 1962. 102 pp. Softcover. (#15839)120:-
Berg, Lars O. Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia.. Diverse avsnitt. Särtryck. [Östersund 1966.] Häftad. (#126474)100:-
Bigot, Charles Gloires et souvenirs militaires.. Illustrated. Paris, Hachette 1894. viii, 272 pages + plates. 4:o. Bound with wrappers in somewhat worn original half leather with decorated cloth boards. (#16860)500:-
Björck & Börjesson - Militaria och krigshistoria.. Katalog 345. Sthlm 1941. 117 sidor. Häftad. (#156012)100:-
Björlin, Gustaf Penningen såsom försvarsmedel.. Föredrag hållet vid Föreningen värnpligtens vänners sammanträde den 22 dec. 1877. Stockholm 1878. 16 sidor. Häftad. (#180989)120:-
Björlin, Gustaf Svenske soldaten 1879-1884.. Tidskrift. Första - fjärde häftet 1879, 126,(2) sidor + kungens porträtt. Ett blad med reva utan textförlust. 1880 med omslag + 144 sidor. 1881 (4),156 sidor. 1882 (4),128 sidor. 1883, (2),142 sidor. 1884, (4),128 sidor. Enstaka illustrationer. Inbundna i 2 samtida klotband. (#199367)300:-
Björlin, Gustaf Sveriges krigshistoria i bilder 1-3.. Utgiven av John M. Påhlman. Rikt illustrerad. Stockholm 1914-19. Stort liggande format. Något lite slitna original halvfranska band. 3 volymer. (#130381)800:-
Blomquist, Gustaf Sveriges framtid i imperialismens århundrade.. Ett uttalande i försvarsfrågan. Sthlm 1901. 62 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Svenska Nationalföreningens Skrifter XVI. (#186887)100:-
Blumentritt, Günther Strategie und Taktik.. Ein Beitrag zur Geschichte des Wehrwesens vom Altertum bis zur Gegenwart. Konstanz 1960. 183 pages. Original cloth. Spine slightly bumped. (#122235)200:-
Boesser, Karl Geschichte der Reserve-Feldartillerie-Regimantes Nr. 44.. Nach den amtlichen Quellen des Reichsarchics bearbeitet. Herausgegeben vom Regementsverein. Richard Zeidler, Crossen, (Oder) 1932. xvi,454 pages + plates. Original cloth. Spine bleeched, otherwise a fine copy. (#188139)500:-
Bohlin, Gunnar Militär, statsmakt och individ.. Särskildt i Sverige under Gustaf III:s tid. Militär rekrytering, straffrätt och diciplin. Aa Upps. 1917. XXIX, 525 sidor. Häftad. (#3442)170:-
Bohm, Erik, Ubåtar och ubåtskrig.. Illustrerad. Sthlm 1941. 56 sidor + planscher. Liggande format. Original klotband. Stämpel. (#172647)225:-
Bratt, K.A. Krig, fred och försvar.. Några inlägg i en diskussion. Sth 1928. 96 pp. (#15414)40:-
Byström, Oscar Från gamla mötesplatser.. Illustrerad. Sthlm 1914. 175 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#189514)155:-
Både och.. Det alliansfria Sveriges försvarsproblem. En militärpolitisk studie. Illustrerad. Hörsta förlag 1957. 272 sidor. Häftad. (#100578)140:-
Böhme, Klaus-Richard Svenska vingar växer.. Flygvapnet och Flygindustrin 1918-1945. Illustr. Sth 1982. 224 sidor. En del understrykningar med bläck. (#55211)100:-
Böhme, Klaus-Richard Svenska vingar växer.. Flygvapnet och Flygindustrin 1918-1945. Illustr. Sth 1982. 224 sidor. Häftad. (#15741)135:-
Carlberg förr och nu.. Korta historiska uppgifter om Kongl. Slottet, Krigsskolan och kadettlifvet för tjugu år sedan. Texten af en f.d. kadett. Planscherna utförda på Stockholms artistiska lithografiska anstalt. Sthlm 1872. 36 sidor + dedikationsblad och 9 planscher. Tvär 4:o. Dekorerat originalklotband, nött rygg. Inlagan fin. (#75687)850:-
Carlsson, Hjalmar Kavalleristiska krigsbilder - från skilda tider.. Illustrerad. Östersund 1897. 144 sidor. Klotband. (#130676)300:-
Cavallin, Thor Soldat och präst.. Illustr. Uppsala, Pro Veritate 1984. 131 sidor. Häftad. (#133488)100:-
Claesson, Olle Strategi för alla.. Sthlm 1946. 152 sidor. Häftad. Inklistrad tidningsartikel. (#100554)160:-
CLAUSEWITZ CARL VON Om kriget.. Bonniers 2002. 8:o 670 sidor. Kartor. Förlagsband med skyddsomslag. (#192322)160:-
Clemensson, Gustaf Flottans förläggning till Karlskrona.. En studie i flottstationsfrågan före år 1683. Upps. 1958. 209 pp + 5 utvikbara kartor. Häftad. Omslag nött och loss. (#15695)150:-
Commission Internationale d'Histoire Militaire, Acta 5.. Bucarest 10-17 VIII 1980. Bucarest 1991. 480 pages. Softcover. (#127958)200:-
Cooper, James Fenimore The History of the Navy of the United States of America.. London, Richard Bentley 1839. xxxv,(1),iii-xii,456 + XII,558,(2) pages + 3 portraits an d 2 maps. Worn original decorated clot. One inner joint cracked. Portraits foxed. From the library of Naval Officers Society, Stockholm with their blue and yellow ribbon on the boards. 2 volumes. We can send photos. (#203720)500:-
Dahlberg, Eric Skåne och regementet.. En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater. Illustr. Kristianstad 1936. 327 sidor. Häftad. (#15288)170:-
Dahlberg, Eric Skåne och regementet.. En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater. Illustr. Kristianstad 1936. 327 sidor. Häftad. Dedikation. Något lite nött rygg. (#200614)170:-
Dalström, G.J. Berättelse om vapenöfningarne under H.K.H. Kronprinsens höga befäl, vid lägret å Ladugårdsgärdet, sommaren 1832.. Stockholm 1833. (2), 87 sidor + utvikbar plansch. Oskuren i gråpappersomslag, varav främre skadat. Första textbladet rivet utan textförlust. Lätt lagerfläckat. (#178553)350:-
Dickhuth, Gustaf Handbuch der Truppenführung im Kriege.. Berlin 1901. viii,344 pages. Contemporary half leather, worn at top of spine. (#199334)200:-
Die wichtigsten Kriegs- und Feldzüge der Weltgeschichte.. Verlag der Militärwissenschaftlichen und technischen Mitteilungen. Wien ohne Jahr (c. 1920). 168 pages. Folio. Original hard covers. Stamped. Ex-library copy. (#68776)300:-
Dulith, M.-F., Méthode progressive applicable au drassage du cheval de troupe d'officier et d'amateur.. Nouvelle édition, Milon et fils no date. 79 pages. Original hard covers. (#203717)170:-
Dunér, Arthur Sveriges Frivilliga Skytteväsendes historia.. En 100-årig kulturkrönika. Illustr. Sth 1933. 540 sidor. Inbunden. (#15745)220:-
Dupain de Montesson, L'Art de lever les plans. De tout ce qui a rapport ā la guerre et ā l'architecture civile et champętre.. Paris, Jombert 1763. Frontespiece, xvi,247,(9) pages + 5 folding tables och 5 folding plates. In original? gray wrappers. (#201702)3000:- (bild)
Efron, Vera Med sikte på Gotland. Rysk militär upprustning, planering och övningar.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2015. 158 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201764)150:-
Ehrensvärd, Carl August Hårt mot hårt.. Blixtanfall och blixtförsvar. Sth 1943. 147 sidor. Häftad. (#31721)95:-
Ehrensvärd, Carl August Vett och vilja.. Studie över svenska försvarsprinciper. Hörsta förlag 1957. 135 sidor. Häftad. (#151377)120:-
Ekman, Sten Sverige och Finland under kalla kriget. Hemligt militärt samarbete.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2017. 205 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201774)150:-
Elsässer, Gertie Försvarsvilja och framtidstro.. Lund 1987. 220 pp. (#15304)70:-
Enckell, Carl Finska Kadettkåren 1887-1903.. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 1812-1887, med kort öfversigt öfver denna period. Utgiven med en inledning av J.E.O. Screen. Illustr. Helsingfors 1990. 243 sidor. Originalklotband. (#115819)110:-
Ericson, Lars Svenska frivilliga.. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen. Illustrerad. Lund 1996. 292 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#171815)185:-
Ericsson, Tom I fosterlandets tjänst.. En studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922. Aa Umeå 1978. 147 sidor. Häftad. (#15709)120:-
Falkenberg, A. Landstormen och dess uppgifter framställda i stridsbilder.. Illustrerad. Sthlm 1911. 128 sidor. Häftad. (#123996)150:-
Flaggan upp.. En framställning af svenska örlogsflottan förr och nu. Illustr. Sth 1902. 36 pp. (#15300)85:-
Flottan förr och nu.. Minnesbok för dem som tjänstgjort vid flottan. Red. Moje Östberg och Torsten Sahlin. Illustrerad. Sthlm 1936. 48 sidor. Häftad. (#101127)100:-
Flottans neutralitetsvakt.. Redogörelse för flottans verksamhet för neutralitetens upprätthållande samt sjöfartens och fiskets tryggande m.m. under världskriget 1914-18, ... Utarbetad inom Kungl. Sjöförsvarsdepartementet. Sthlm 1919. 115 sidor + utvikbar tabell och kartor. Häftad. (#101110)150:-
Folket i försvaret.. Krigsmakten i ett socialhistoriskt perspektiv. Red. Tom Ericsson. Umeå 1983. 240 sidor. Häftad. (#15708)145:-
Forsberg, C.D. Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne.. Andra afdelningen. 2:a artikeln. Uplands Regemenete. Stockholm 1844. 51 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Med dedikation från Forsberg till landshövdingen Robert von Kraemer. Nyskick. (#204168)300:-
Forsvarsstudier 1982.. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1983. 246 sidor. Häftad. (#69220)145:-
Forsvarsstudier 1983-84.. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1984. 262 sidor. Häftad. (#69221)145:-
Forsvarsstudier 1985. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1985. 273 sidor. Häftad. Lite blyertsförstr. (#69222)145:-
Forsvarsstudier 1987. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1987. 242 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#69224)145:-
Forty, George Tank Aces.. From Blitzkrieg to the Gulf War. Illustrated. Sutton Publ. 1997. 200 pages. Original cloth. Dust jacket. (#135482)150:-
Fredrikstad - Innstilling fra prosjektgruppen for utarbeiding av restaureringsplan for festningsverkene i Fredrikstad.. Red. Jørn Bakke. Illustr. [Oslo?] 1987. IV, 158, 36 pp + utvikbar karta. 4:o. Offset. (#35720)110:-
Förslag till konvention jämte tillhörande betänkanden.. Avsedd att ligga till grund för förhandlingarna vid 1932 års allmänna nedrustningskonferens. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet 1931. 182 sidor. Häftad. (#181700)200:-
Försvarets civilförvaltning 1-2.. 1: 1634-1865. 2: 1865-1994. Illustr. Karlstad 1994. 282 + 173 sidor. Förlagsband. 2 vol. (#151899)250:-
Försvarets högskolor 1818-1968.. Red. W. Lundqvist. Illustr. Sth 1968. 256 sidor. Original klotband. (#15706)125:-
Försvar i Örebro län.. 1900-talet. Utgiven av Stiftelsen Nerikes Regementen under red. av Einar Lyth och Bengt Gustavsson. Illustrerad. Kumla 1993. 446 sidor. Förlagsband. (#133039)170:-
Försvarskommissionens betänkande.. Referat och reflexioner. Sth 1935. 179 pp. (#15749)85:-
General Fürst Awaloff Im Kampf gegen den Bolschewismus.. Erinnerungen. xvi,564 pages + plates and map. Original linen binding, slightly soiled. (#191054)375:-
Gillgren, Sten Kungl. Upplands regementes officerare.. Biografiska uppgifter över officerare, reservofficerare samt officerares vederlikar vid Kungl. Upplands regemente. Enköping 2008. 431 sidor. Originalklotband. (#148139)250:-
Grape, Lennart och Ysander, Bengt-Christer Säkerhetspolitik och försvarsplanering.. Sthlm 1967. 235 sidor. Häftad. (#175478)140:-
Griepenkerl, Otto Taktische Unterrichtsbriefe zur Vorbereitung für das Kriegsakademie-Examen, taktische Ubungsritte, Kriegsspiel und Manöver.. Sechste, auf Grund der neuesten Dienstvorschriften neu bearbetete Auflage, Berlin 1905. xvi,352 pages + 5 maps. Half leather. Pencil underlinings and margin markings. One map with tears without loss of paper. (#200408)350:- (bild)
Grimberg, Carl & Uddgren, Hugo Svenska krigarbragder.. Illustrerad. Sthlm 1914. 554 sidor. Med främre omslag i skinnryggsband. Fuktrand i marginalen. (#145523)160:-
Gyllenhaal, Lars & Westberg, Lennart Svenskar i krig 1914-1945.. Illustrerad. Lund 2009. 407 sidor. Pocket (#201971)100:-
Hammarhjelm, Bengt Gotland under kalla kriget. Sveriges bastion i Östersjön.. Illustrerad. Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2015. 232 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201761)150:-
Hammarskjöld, C.G.W., Värnpliktssoldaten. Läsning för våra värnpliktige, särskildt före inskrifningen.. Föreningen Heimdals småskrifter 5-6, 1893. 64 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#203849)125:-
Handbok för artilleri-befälet.. På Hans Kongl. Höghet Kron-prinsens, General-fälttygmästarens och Chefen för Artilleriet nådiga befallning utgifven från Dess General-Fält-Tygmästare-Expedition. Stockholm 1856. xx,347,(1) sidor + 31 planscher. Oskuren i blanka originalomslag. (#202851)500:- (bild)
Hansson, Lars & Lundell, Arne Försvar i vår tid.. Sthlm 1967. 119 sidor. Pocket (#68898)100:-
Hazelius, J.A. Lärobok i befästnings-konsten.. Antagen för artilleri-, kavalleri- och infanteri-officers-examen. Sthlm 1836. (10), 400 sidor + 7 utvikbara planscher. Halvfranskt band. Övre delen av ryggen skadad. (#127554)900:-
Hazelius, J.A. Lärobok i befästnings-konsten.. Antagen för artilleri-, kavalleri- och infanteri-officers-examen. Sthlm 1836. (10), 400 sidor + 7 utvikbara planscher. Samtida halvfranskt band. Fint ex. (#189670)1200:-
Heymer, Paul Mueller Dum-dum-kulor ett brott mot mänskligheten.. Stockholm 1914. 26 sidor + planscher. Häftad. Fint ex. (#186590)100:-
[Hjärne, Harald] Några tankar om netionalbeväpning och dess inflytande på Svenska krigshärens organisation.. Svenska folket tillegnade. Stockholm 1860. 54 sidor. Häftad med tryckta omslag. Fint ex. Författaren var kapten och postinspektör i Umeå. (#180971)125:-
Holmén, Hans Försvar och samhällsförändring.. Avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 1880-1925. Aa Göteborg 1985. 292 sidor. Häftad. (#2869)150:-
Holmgren, Otto Svenska arméen.. 7 planscher i färgtryck. Sthlm [1889]. Planscherna lösa i tryckt omslag. (#147181)900:-
Holm, Torsten Från allmogeuppbåd till folkhär.. Illustr. Sth 1943. 44 sidor. Häftad. (#15826)60:-
Holm, Torsten Kungl. Västmanlands regementes historia III.. Från värnpliktens införande till 1925 års försvarsordning. 1810-1925. Illustr. Sth 1938. 232 sidor + karta och bilagor. Original klotband. (#189630)280:-
Holm, Torsten Värnplikten 150 år.. Från franska revolutionen till Förenta Nationerna. Illustr. Sth 1951. 301 sidor. Original klotryggsband. (#122165)150:-
Holm, Torsten Översikt över Sveriges krig under 1600-talets senare hälvt.. Sth 1927. 209 sidor + 4 kartor i ficka. Häftad. (#25535)170:-
Hornborg, Eirik Sveriges sjöförsvar. från äldsta tider till våra dagar. Illustr. Sth 1944. 79 sidor. Häftad. (#17148)85:-
Hotet från öster.. Tre studier om svensk säkerhetspolitik, krigsplanering och strategi i det kalla krigets första fas 1945-1958. Redaktör: Kent Zetterberg. Illustrerad. Försvarshögskolan 1997. 206 sidor. Häftad. (#96784)140:-
Hoyer, J.G. von Lehrbuch der Kriegsbaukunst. Zum Behuf der Vorlesungen in Kriegs- und Ingenieur-Schulen.. Berlin 1816. (4),viii,445 pages + 2 folding plates. Half cloth. Very clean. (#200094)2000:- (bild)
H:son-Ericson, Stig Kuling längs kusten.. Minnen från åtta år som chef för marinen. Sthlm 1968. 238 sidor. Förlagets klotryggsband utan skyddsomslag. (#189922)150:-
Hulthander, Carl Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892.. Samlade och utgifna. Norrköping 1892. 345 sidor. Halvfranskt band. F.b. biblioteksexemplat med stämplar och ett blått band klistrat över boken. (#15287)200:-
[Hultin, Måns] En gammal knekts minnen.. Sthlm, Hæggström, 1872. 146, (2) sidor. Oskuren. Häftad i tryckta originalomslag. Nött rygg. (#186965)200:-
Hyltén-Cavallius, Gunnar Några blad ur Kongl. Kronobergs Regementes krigshistoria.. BMed anledning af nya fanors öfverlämnande till regementet. Stockholm 1892. 47 sidor. Dekorerat, något skadat original klotband. Tillskrift: Till Fru Sophie Hyltén-Cavallius född Haeggström af Kongl. Kronobergs regemente. (#199470)200:-
Hyltén-Cavallius, Gunnar Några blad ur Kongl. Kronobergs Regementes krigshistoria.. BMed anledning af nya fanors öfverlämnande till regementet. Stockholm 1892. 47 sidor. Dekorerat original klotband. Dedikation till "broder Gösta" (#199469)250:-
Hägg, Erik Under segel.. En skildring från segelflottornas tid. Med illustrationer efter målningar och teckningar av J. Hägg. Sthlm 1943. 138 sidor. Stort format. Original linneband. Namnteckning. (#130377)300:-
Hägg, Erik Under tretungad flagga.. Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. Illustr. Sthlm 1941. 380 sidor + färgplanscher. 4:o. Originallinneband. (#106012)450:-
Inte bara krig.. Nio föreläsningar i Krigsarkivet. Sthlm 2006. 173 sidor. Förlagsband. (#187922)145:-
Inte bara krig.. Nio föreläsningar i Krigsarkivet. Sthlm 2006. 173 sidor. Förlagsband. Något lite fuktkorrugerad. (#174830)120:-
Jakobsson, Th. Lantmilitär beväpning och beklädnad. under äldre vasatiden och Gustav II Adolfs tid. Illustrerad. Sthlm 1938. xvi, 544 sidor + bilagor i ficka. Stort format. Original linneband, lite nött i ena falsen. Utgör del 8 av Generalstabens Sveriges krig 1611-1632. (#108600)1000:-
Jane, Fred T. All the World's Fighting Ships 1898.. Second edition, Revised and corrected up to March 10th, 1898. London, Sampson Low, Marston and Company 1898. 218,(2) pages. Oblong 4:o. Original cloth in very fine condition although it is a former library copy from The Naval Officers Society, Stockholm with a blue and yellow paper stripe at top of covers and a small stamp on half-title. Binding is tight and solid and interior very fine. (#198879)1650:-
Jane, Fred T. Fighting Ships 1924.. XXVII year of issue. 55 + 424 pages. Original cloth. Stamped. (#191229)800:-
Jane, Fred T. Fighting Ships 1928.. Thirty-second year of issue. 53 + 486 pages. Original cloth. Stamped. Water-damaged in lower corner on the advertisment-leaves. (#191230)700:-
Joly de Maizeroy La Tactique discutée et réduite ā ses véritables loix, avec les moyens d'en conserver les principes, et des Remarques sur diverses parties de la Science de la Guerre. Pour servir de suite et de conclusion au Cours et au Traité de Tactique théorique , pratique et historique.. Paris, Jombert 1773. (2),xxvii,(1),396,(4) pages + 12 folding plates. Contemporary full leather worn and with cracked hinges. Ought to be repaired. Interior ver fine. (#190512)1250:-
Josephson, Fr. & Schultz, W.T. Svenska underofficerarnas historia I-III.. I: Armén. II: Marinen, Flygvapnet. III: Underofficersförbundet. Illustrerad. Stockholm 1938-1940. 640 + 438 sidor. Original linneband, del 1 med lite fläckar på ryggen. 2 volymer. (#15699)300:-
Jämtlands fältjägarregemente 1-3.. Regementet, bygden och staden. Redaktör Ingvar Gustafsson. Illustr. Helsingborg 2001-03. 239 + 243 + 419 sidor. Liggande 4:o. Originalpappband. 3 vol. (#80635)750:-
Killen, John A History of the Luftwaffe 1915-1945.. Berkeley Medallion Book 1969. 323 pages + plates. Paperback. (#120255)100:-
Klöfversköld, E.G. Resan genom lifvet.. En svensk officers verkliga öden och äfventyr. Sth 1917 (1:a upplagan 1815). 122 pp. (#31719)125:-
Konglig Bohus Läns Regemente. Indelningsverk 1727-1901.. Illustr. Uddevalla 2001. 192 sidor. Originalpappband. (#94602)225:-
Kongl. Krigs-Vetenskaps Akademiens Handlingar 1823 & 1824.. 258 + 304 + 106 sidor + 3 planscher. Original gråpappersomslag. (#79369)450:-
Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för des Krigsmagt til Lands och Sjös.. Gifne Stockholms Slott den 31 Martii 1798. Med tillägg, Förändringar och Förklaringar. Fahlun 1843. 214 sidor. Skadat skinnryggsband. Interfolierad med blanka blad utan anteckningar. (#190348)170:-
Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för des Krigsmagt til Lands och Sjös.. Gifne Stockholms slott den 31 Martii 1798. Sth 1798. 160 pp. Häftad. Oskuren utan omslag. Titelbladet lagerfläckat. (#86645)300:-
Kongl. Maj:ts nådiga Exersis-Reglemete för Regementerne till fot. Gifvet den 5:te Nov. 1823.. Del 1-2 + Planscher till 1823 års exersis-reglemente för regementerne till fot; af A.A. Palander. Stockholm, Olof Grahn 1823-1826. 152,1-44,xiii,(1),45-260,27 + 22,xvii,(1),23-166,57,(3) sidor + utvikbar plansch + 39 planscher på 33 utvikbara blad med ett titelblad och 33 blad förklarande text. Inbundna i 3 halvfranska band, planschbandet något avvikande. 2 sidor med gamla bläckanteckningar i texten, ett 10-tal sidor med gamla marginal-förstrykningar med bläck samt en del sådana med blyerts. 2 blad lite skadade varav ett med liten textförlust. (#190785)1800:- (bild)
Kongl. Majts nådiga tjenstgörings-reglemente för dess armée I-II.. I. Tjensten i allmänhet. II. Tjensten vid samlad trupp i fredstid. Sthlm 1858. xvi,336 + xvi,366 sidor. Litet format. Enkelt, lite skadat skinnryggsband. Inre falsar spruckna. (#172944)300:-
Kongl. Maj:ts nådiga tjenstgöringsreglemete för dess armée.. Första delen. Tjensten i allmänhet. Stockholm, Grahn 1819. (16),275,(1) sidor + 2 blad med rättelser, troligen från en senare upplaga. Delvis interfolierad med blanka blad med rättelser och tillägg. Samtida halvfranskt band. (#199957)450:- (bild)
Kongl. May.tz Renoverade LaghOrdning/. För desz Landt- och Siö Militz sampt Attollerie Folck. Sthlm, Wankijff 1767. 8 blad. Ryggen nött, blad loss. Liten 4:o. (#135561)250:-
Krantz, Karl Johan Garnisonsstadens politik och ekonomi.. Växjö, Jönköping och Eksjö inför bygderegementenas kasernering. Illustr. Aa Lund 1988. 244 sidor. Original pappband. (#15324)145:-
Krigaryrket:. dess grundsatser, dess värde och dess ära. Bearbetning efter fransyskan. Sthlm 1852. xvi, 190 sidor. Häftad med lite nötta originalomslag. (#189262)300:-
Krigaryrket:. dess grundsatser, dess värde och dess ära. Bearbetning efter fransyskan. Sthlm 1852. xvi, 190 sidor. Samtida halvklotband. Titelbladet felar. (#133817)300:-
Krigsmakt och bygd.. Soldater, ryttare och befäl i Örebro län under indelningsverkets tid. Illustr. Kumla 1997. 450 sidor. Förlagsband. Närkes militärhistoria II. (#64776)220:-
Kungl. Göta livgarde 1901-1980. - ett regemente går ur tiden. Illustr. Karlskrona 1980. 343 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#49686)350:-
Kungl. Hallands Regemente 1902-1974.. Biografiska uppgifter. Av Erik Carlsson m.fl. Illustr. Halmstad 1974. 511 sidor. Inbunden. (#58393)200:-
Kungliga Göta Livgarde MCMXV.. Sthlm 1915. 10 sidor text + fotografier. Liggande format. Häftad. (#79277)100:-
Kungl. Kronobergs regemente under fyra sekel.. 1623-1964. Illustrerad. Växjö 1967. IV, 437 sidor. Förlagsband. (#56487)300:-
Kungl livgrenadjärregementet 1928-1961.. Biografiska anteckningar. Illustrerad. Linköping u.å. 420 sidor. Original klotryggsband. (#25274)300:-
Kungl livgrenadjärregementet 1928-1961.. Illustrerad. Linköping 1968. 500 sidor. Häftad. (#201922)150:-
Kungl livgrenadjärregementet 1928-1961.. Illustrerad. Linköping 1968. 500 sidor. Original klotryggsband. (#25273)200:-
Kungl. Norrbottens regementes historia 1841-1966.. Med anledning av regementets 350-årsjubileum 1974. Redigering, intervjuer och biografier av Birger Hultstrand. Luleå 1972. 528 sidor. Stort format. Blanka pappomslag. (#85712)250:-
Kungl. Norrbottens regementes historia 1841-1966.. Med anledning av regementets 350-årsjubileum 1974. Redigering, intervjuer och biografier av Birger Hultstrand. Luleå 1972. 528 sidor. Stort format. Original klotband. (#127166)350:-
Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942 1-2.. Minnesskrift. Illustr. Eskilstuna 1942. 276; 668 pp. Inb. 2 vol. (#25430)295:-
Kungl. Svea artilleriregemente - Från Tre Kronor till Rissne.. Minnesskrift i anledning av Kungl. Svea artilleriregementes avflyttning från Stockholms garnison. Illustr. Upps. 1965. 415 sidor. Häftad med blanka omslag. (#15309)170:-
Kungl. Svea Livgardes historia 1719-1976.. Illustrerad. Sthlm 1976. 975 sidor. Stort format. Original linneband. (#190028)300:-
Kungl. Svea Livgardes historia V. 1719-1976.. Illustrerad. Sthlm 1976. 975 sidor. Stort format. Original halvfranskt band. (#189215)350:-
Kungl. Upplands regementes historia.. Red. Holm, Nilsson, Steckzén, Söderberg. Upps. 1958. 491 sidor + 2 utvikbara kartor. Original klotband. (#83632)250:-
Kungl. Örlogsmannasällskapet 1771-1971.. Minnesskrift. Red. Fredrik Taube m.fl. Illustr. 1971. 341 sidor + plansch. Inbunden. (#48411)200:-
Käll, Ivar En rusthållares minnen.. Illustrerad. Sigtuna 1944. 184 sidor. Häftad. (#115903)200:-
Königin-Kürassiere-Nachrichtenblatt.. Nr 2-16, 18, 20-25, 29-32, 35-37. Pasewalk, Selbstverlag 1922-37. Also Detlef v. Moltke, Die letzten Tage Seiner Majestät des Kaisers und Königs im Grossen Hauptquartier. 3. Auflage 1921. 15 pages. Bound in cloth. 1 volume. Missing nr. 1, 17, 19, 26, 27, 28, 33, 34, 35. (#203721)450:-
La guerre totale, la défense totale 1789-2000.. XXVIth International Congress of Military History. Actes. Stockholm 31.7-4.8 2000. Illustr. Sthlm 2001. 452 pages. Softcover. Articles in French, English and German. (#87639)175:-
Landtförsvarskomiténs förslag till ny härordning.. Afgifvet den 19. juni 1882. I sammandrag och med anmärkningar. Sthlm 1882. 48 sidor. Häftad. (#203788)112:-
Landtförsvarskomiténs förslag till ny härordning.. Afgifvet den 19. juni 1882. I sammandrag och med anmärkningar. Sthlm 1882. 48 sidor. Häftad med lite skadade omslag. (#180992)110:-
Laurin, Casimir Med dalkarlar i fält.. Illustrerad. Falun 1946. 216 sidor. Häftad. (#37694)145:-
Lefren, J.P. Föreläsningar i krigsvetenskapen vid Kongl. Ingeniör-Corpsen 1-2.. Första delen: Om äldre och nyare tiders krigsinrättningar och stridssätt. Andra delen. Om positioner, läger, qvarter och marcher. Stockholm 1818 och 1817. (2),365,(1) + (4),325,(1) sidor + 1 + 5 utvikbara planscher. Inbundna halvfranska band. (#190562)550:-
Lemau de la Jaisse Cinquičme Abrčge de la Carte générale du militaire de France sur terre et sur mer depuis novembre 1737 jusqu'en décembre 1738. Avec la suite du journal historique des Fastes de Louis XV.. Paris 1739. (24),136,176,104 pages + large folding table. Contemporary full leather, worn at head of spine. (#201756)800:- (bild)
Lifregementet. Kort framställning om detta regementes bedrifter och minnen.. Anteckningar hemtade förnämligast ur öfverste Lagerhjelms tal vid minnesfesten den 4 december 1876. Stockholm 1891. 24 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#203876)100:-
Linder, Jan Sverige i skottlinjen.. Neutralitet med förhinder under kalla kriget. 1998. 96 sidor. Häftad. (#143363)75:-
Ljungdahl, Axel En flygofficers minnen.. Med förord av Bengt Nordenskiöld. Sthlm 1972. 202 sidor. Förlagsklotband. (#133284)150:-
Ljungdahl, Axel En flygofficers minnen.. Sthlm 1942. 202 sidor. Förlagsklotband med skyddsomslag. (#130687)150:-
Ljungdahl, Axel En flyofficers minnen.. Stockholm 1972. 199 sidor. Förlagsband med rivet skyddsomslag. Ett litet häfte bilagt av samme författare: Ett sätt att se på livet. Föredrag för Flygvapnets officerare. (#158503)175:-
Low, A.M. Tanks.. Second impression. London, Hutchinson & Co. no date. 135 pages + plates. Original cloth. No dust jacket. Spine bleeched. (#93122)250:-
Lundkvist, Sven Hovregementet under kriget i Tyskland 1630-1632.. Bakgrund och källmaterial. Illustr. Sth 1963. Sidorna 615-716. Häftad. Särtryck ur Kungl. Svea Livgardes historia III. (#15398)120:-
Lundström, Åge Flygvapnens insatser under det andra världskriget.. Från fälttåget i Polen till luftkriget i Medelhavet. Illustr. Sthlm 1941. 88 sidor. Häftad. (#130775)125:-
Lybeck, Otto Öresund i Nordens historia.. En marinpolitisk studie. Illustr. Malmö 1943. 348 sidor. Lite nött halvfranskt band. Stort format. (#15280)300:-
Långström, C-E. Som det var och som det blev.. Riksdagens, försvarets och kyrkans roll för själavårdens utveckling inom försvarsmakten från beredskapstid till nutid. Själavårdens utveckling inom försvarsmakten 1937-1997. Akad. avh. Uppsala 1997. 307 sidor. Häftad. (#184054)175:-
Mankell, J. Anteckningar rörande svenska regementernas historia.. Andra upplagan. Örebro 1866. (4), 386 sidor + 32 xylografiska färgtryck. Samtida halvfranskt band. Främre inre falsen lite nött. Ett par planscher med svaga lagerfläckar. Samtliga skyddspapper finns kvar. (#127585)2000:-
Mankell, J. Hvilket bör ändamålet vara med Stockholms befästande?. Några undersökningar Svenska folket tillegnade. 115 pp. Oskuren med tryckta orig.omslag. Reva i titelbladet. (#24625)295:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. I: Hednatiden och medeltiden. Sthlm 1890. xiv, 578 en översiktskarta och 8 planer. Häftad med något nötta omslag. Saknar bakre omslag. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.1. (#179472)350:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. II: Nyare tiden 1526-1611. Andra bandet, Krigshistoria 1592-1611. Sthlm 1897. (8), 332 + 4 planer. Häftad. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.4. (#179473)200:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. II: Nyare tiden 1526-1611. Första bandet. Krigshistoria 1526-1592. Sthlm 1895. vi,190 sidor + 3 planer. Häftad. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.3. (#179474)200:-
Marinkalender 1943.. Årgång 65. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1943. 146 sidor + annonser. Original klotband. (#147556)100:-
Marinkalender 1946.. Årgång 9. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1945. 228 sidor. Original klotband. (#108002)100:-
Marinkalender 1975/76.. Årgång 38/39. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1975. 338 sidor. Original klotband. (#127105)75:-
Marinkalender 1979/80.. Årgång 42/43. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1979. 333 sidor. Original klotband. (#127106)75:-
Marinkalender 1982.. Årgång 44. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1981. 369 sidor. Original klotband. (#127107)75:-
Marinstaben 1884-1934. Minnesskrift utarbetad inom Marinstaben.. Illustrerad. Stockholm 1934. 249 sidor. Häftad. (#200122)200:- (bild)
McNab, Chris Military Vehicles.. Illustr. London 2004. 320 pages. Hardcover in dustjacket. (#164556)200:-
Meddelanden från Krigsarkivet VIII.. Sthlm 1981. 135 sidor. Original linneband. Innehåller i huvudsak krigsarkivets historia av Bertil Broomé. (#70186)135:-
Melotte, Adrien de, L'escrime, les armes, le duel au pays de Ličge.. Liege, D. Cormaux 1911. xi,203 pages + 8 plates. 4:o. Uncut in original hard covers. Nr. 84 of 250 copies printed on Holland Van Gelder paper. Interior very clean, covers very good. (#189517)1500:-
Mettler, Eric Oberst Johannes Wieland 1791-1832.. Ein Baumeister am eidengenössischen Wehrwesen. Diss. Bern 1944. 274 pages. Softcover. Stamped. (#112377)125:-
Meyerhöffer, Alf Svensk krigsmakt vid rymd- och kärnvapenkrig.. Folkförsvarets förlag 1959. 172 sidor + annonser. Häftad. Lite fula omslag. Lite bläckförstrykningar. (#85225)100:-
Meyerson, Åke Läderkanonen från Tidö i Livrustkammaren.. Illustr. Sth 1938. 81 pp + XI planscher. Häftad. (#15754)125:-
Meyerson, Åke Vapenindustrierna i Arboga. under äldre Vasatid. Illustr. Sth 1939. 255 sidor. Häftad. Dedikation. (#7001)400:-
Militärkalendern 1914.. Nionde årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1913. 260 sidor. Original skinnband. (#177799)175:-
Militärkalendern 1915.. Tionde årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1914. 304 sidor. Original skinnband. (#177800)175:-
Militärkalendern 1916.. Elfte årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1915. 239 sidor. Original pappband. (#126652)145:-
Militärkalendern 1916.. Elfte årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1915. 239 sidor. Original skinnband. (#177802)175:-
Neutrality and Defence: The Swedish Experience.. Revue Internationale d'Histoire Militaire no 57. Sth 1984. 216 pages. Soft covers. (#15732)160:-
Nevéus, Torgny Ett betryggande försvar.. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885. Aa Upps. 1965. 374 sidor. Häftad. (#3661)145:-
Nilsson, Sven A. På väg mot militärstaten.. Krigsbefälets etablering i den äldre Vasatidens Sverige. Upps. 1989. 173 sidor. Häftad. (#9167)100:-
Norberg, Erik Guide to Military Archives.. Illustr. No place, no date (Sthlm 1989?). V, 200 pages. Original linen binding. (#87647)200:-
Nordens garnisonsstäder.. Slutrapport från ett forskningsprojekt. Red. Gunnar Artéus. Illustr. Sth 1997. 228 sidor. Häftad. (#39846)160:-
Nordensvan, C.O. Studier öfver Mainfälttåget 1866.. Med 7 kartor och 3 kizzer i texten. Militärlitteraturföreningen, Stockholm 1894. (6),234 sidor. Tillsammans med: Öfveramiralen, Frihette Pukes expedition till Västerbotten år 1809. Anteckningar af Ad Lindström. Med 6 bilagor och 5 kartor. Militärlitteratur-föreningen, Sthlm 1893. vi,139 sidor + kartor. Inbundna i ett samtida halvklotband. (#189367)300:-
Nordensvan, C.O. Utkast till organisation af Svenska armén jämte beräkningar.. SStockholm 1912. (4),80 sidor. Häftad. (#186548)100:-
Nordisk kultur XII B Vapen.. Illustr. Sth 1943. 203 sidor. Häftad. (#15753)350:-
Norrlands försvar.. Årsskrift utgiven av Föreningen för Norrlands fasta försvar 1935. Illustrerad. Sthlm 1935. 149 sidor. Häftad. (#143384)120:-
Norrlandsträngen.. Fredrikshov - Ramsele mo 1893-1993. Illustrerad. Red. Bo Kjellander. Sollefteå 1993. 271 sidor. Original klotband. Tillskrift från Urban Staaff. (#179025)150:-
Nygren, Rolf Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet.. Studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915. Aa. Upps 1977. 256 sidor. Häftad. (#7966)100:-
Officer 1938.. En Karlbergskurs under fem årtionden. Illustr. Kristianstad 1983. 436 pp. Inb. (#15736)125:-
Officer 43.. En Karlbergskurs under fem decennier. Red. Curt Ekholm m.fl. Illustrerad. 1993. 330 sidor. Original pappband. (#68504)150:-
Officerskursen vid Kungl Krigsskolan 1934-1936.. Minnesskrift vid 50-årsjubileet 1986. Illustrerad. 166 sidor. Häftad. (#151667)130:-
Om Kungl. Jönköpings regementes förläggning.. Till Sveriges riksdagsmän från Tofteryds kommun enligt beslut å kommunalstämma. Tranås 1906.18 sidor. Häftad. Nyskick. (#178873)100:-
Oprustningens dynamik.. Forskning for fred. Temanummer ac Nordisk forum 35-36-37. Tidskrift for kritisk forskning. 1983. 342 sidor. Häftad. (#183223)140:-
Ossbahr, Carl Patric Det svenska riksförsvaret.. Ett inlägg och ett principförslag. Sthlm 1936. 74 sidor + utvikbar bilaga. Häftad. (#101084)135:-
Palme, Sven Ulric Stockholms krigshistoria.. Illustr. Sth 1964. 96 sidor. Pocket. (#15836)100:-
Pang. [Engström, Carl Christian] Sagan om Skandias Fjortonhuggare.. Stockholm 1901. 243 sidor. Häftad. Bra ex. (#189924)250:-
Petri, Gustaf Kungl. Första livgrenadjärregementets historia III.. Östgöta infanteriregemente under Karl XI och Karl XII. Illustrerad. Sthlm 1958. 551 sidor + kartor. Linneband. (#23001)400:-
Petri, Gustaf & Levin, Herman Kungl. Första livgrenadjärregementets historia IV.. Regementets öden från Stora nordiska krigets slut fram till 1928. Illustr. Sth 1962. VI, 592 sidor. Linneband. (#203669)400:-
Planting-Gyllenbåga, G.H.W. Norske krigare under svenska fanor.. Sthlm 1901. 64 sidor. Häftad. Nött rygg. (#87101)150:-
Planting-Gyllenbåga, G.H.W. Trondhjems rytteriregemente. Lålands och Falsters prestdragoner.. Några anteckningar om tvenne af norrmän och danskar uppsatta regementen i svensk tjänst. Sth 1900. 85 sidor. Häftad. Nött rygg. (#15739)150:-
P.M. om Fält-tjenstens öfvande inom Fjerde Militär-Districtet.. Upprättad af dess Befälhafvare År 1836. Sthlm 1837. xii,231 sidor + 4 planscher. Litet format. I nyare pergamentband. (#149457)450:-
Polacksbacken.. En gammal lägerplats. Huvudred. Curt W. Helmfrid. Illustr. Upps. 1982. XII, 395 sidor. Inbunden. (#32112)250:-
Preston, Antony Destroyers.. Illustrated. London 1977. 224 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#147957)200:-
Raab, Hugo Kort sammanfattning af de vigtigaste bestämmelserna. rörande Arméns organisation. Till ledning för undervisningen i militärskolorna. Sth 1870. 123 pp. (#15697)125:-
Ratouis, Paul, Les origines de l'academie d'équitation civile et de l'école d'équitation militaire de Saumur 1593 ā 1830.. Saumur, Paul Godet 1879. 87 pages. Half cloth. (#203718)150:-
Reglemete för Kongl. Flottan. Sjötjenstgöringen. Stockholm 1875. (8),237,141. Stockholm 1875. (8),237,141(2),115,(1) sidor + div. blanka blad och extra insatta blad samt en hel del inklistrade tryckta lappar med rättelser och ändringar. I ett något nött samtida skinnryggsband. (#190728)350:-
Rehnberg, Mats Vad skall vi göra med de blanka gevär.. Femton kapitel ur soldaternas liv. Nordiska Museet 1967. 316 sidor. Häftad. Dedikation. (#201863)135:-
Rehnberg, Mats Vad skall vi göra med de blanka gevär.. Femton kapitel ur soldaternas liv. Nordiska Museet 1967. 316 sidor. Häftad. Dedikation. (#185229)150:-
Reinhardt, G.C. & Kintner, W.R. Atomvapnen och landkriget.. Sthlm 1955. 267 sidor + planscher. Med främre omslag i klotryggsband. Militärlitteraturföreningen 210. (#101304)150:-
Reutersvärd, Knut Kadettlif på Karlberg för 50 år sedan.. Illustrerad. Stockholm 1908. 152 sidor. Halvklotband. (#186376)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire.. Tables et index (1939-1990). Bruxelles 1991. 156 pages. Softcover. (#127951)140:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 37:1-3.. Paris 1976-77. 89 + 81 + 103 pages + tables. Softcovers. 3 parts. (#127957)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 38.. Tokyo 1978. 247 pages. Softcover. (#127931)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 39.. Illustr. Rome 1978. 332 pages. Softcover. (#127933)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 41.. Paris 1979. 280 pages. Softcover. (#127938)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 42.. Tel Aviv 1979. 223 pages. Softcover. (#127939)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 43.. Illustr. Potsdam 1979. 296 pages. Softcover. (#127940)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 45.. Vienne 1980. 200 pages. Softcover. (#127942)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 46.. Ankara 1980. 298 pages. Softcover. (#127944)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 47.. Bucarest 1980. 212 pages. Softcover. (#127945)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 51.. Ottawa 1982. 355 pages. Softcover. (#127949)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 69.. Washington, DC 1990. 449 pages. Softcover. (#127950)175:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 77.. Bucarest 1992. 264 pages. Softcover. (#127955)150:-
[Ribbing] Krigshistoriska studier.. Tillägnade Olof Ribbing av vänner och medarbetare vid Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. Illustrerad. Sthlm 1950. 144 sidor. Häftad. (#138780)170:-
Richardson, Jacob (kompilator) Historisk Grundelig Inledning til Krigs-Wetenskap,. Likmätigt the Grundsatser, och Inrätningar, Som faststälte, och i acht tagne äro Af the Största Generaler, och Ingenieurer i Europa: Med Anmärckningar, Och tilhörig Kopparstycken På Swänska framstäld af J.R. (Jacob Richardson) Första Dehlen. Stockholm 1738. (16),388,(12) sidor. + 24 inklistrade planscher. 4:o. Samtida skinnband, något lite nött. Del I av III. (#13912)2500:-
Ridderstad, Wilhelm La Nouvelle Caserne de la Garde de Svea.. Sthlm 1891. 52 sidor + 20 helsidesillustr. + 6 utvikbara planritningar. Dekorerat originalklotband. Bandet något nött och ganska löst i bindningen. Inlagan med fuktfläck i texten. Med dedikation från författaren till R. Hamilton. (#15823)350:-
Rietz, Birger En gammal Wendists anteckningar och minnen.. Illustr. Malmö 1936. 416 sidor. Häftad. (#15319)125:-
Rocolle, Pierre Paul Franįois Marie 2000 ans de fortification franįaise I-II.. I. [Texte]. II. Croquis, Bibliographie, Index. Charles-Lavauzelle 1973. 365 + 262 pages. 4:o. Softcovers. 2 vols. in slip-case. (#108673)1500:-
Rosell Lennart (red), Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes historia.. Östersund Wisenska Bokhandelns Förlag 1966. Stor 8:o 580 sidor. Illustrerad. Förlagsband. Främre omslag medbundet. (#192045)300:-
[Roskvist, Herman] Kavalleristminnen.. Av f. värnpliktige livdragonen n:r 64/1896. Sthlm 1961. 80 sidor. Häftad. (#96868)100:-
Royse, M.W. Aerial Bombardment. and the International Regulation of Warfare. Diss. New York 1928. XV, 256 pages. Softcover. Very good condition. (#157617)750:-
Rullor öfver svenska krigsmagten till lands och sjös. innefattande officerare, civilmilitär personal af officers värdighet och civilpersonal jemte utdrag ur Norges statskalender rörande arméen och marinen 1885. Sth 1885. 268 pp. Nött ex. (#12830)85:-
Rullor öfver svenska krigsmagten till lands och sjös. innefattande officerare, civilmilitär personal af officers värdighet och civilpersonal jemte utdrag ur Norges statskalender rörande armén och marinen 1887. Sth 1887. 278 pp. Nött ex. (#12821)85:-
Rullor öfver svenska krigsmagten till lands och sjös. innefattande officerare, civilmilitär personal af officers värdighet och civilpersonal jämte utdrag ur Norges statskalender rörande arméen och marinen 1892. Sth 1892. 298 pp. Hårda pärmar. (#12823)125:-
Rullor öfver svenska krigsmagten till lands och sjös. innefattande officers- och civil-personalen samt utdrag ur Norges stats-kalender rörande armén och marinen 1876. Sthlm 1876. 251 sidor. Samtida halvfranskt band. (#12822)250:-
Rundberg, Arvid Upp periskop.. En bok om det svenska ubåtsvapnet. Illustrerad. Sthlm 1963. 108 sidor. Original pappband. (#133931)150:-
Rüstow, W. Strategie und Taktik der neuesten Zeit I-III. Ergänzungen zu des Verfassers strategischen und taktischen Schriften.. Zum Selbststudium und für den Unterricht an Militärschulen in erläuterten Beispielen aus der neuesten Kriegsgeschichte. Mit Plänen und Croquis. Zürich 1872-74. viii,454,(2) + 1-350,(2),351-509,(1) + 513,(1) pages + 12 folding maps. Slightly worn half leather. 3 volumes. (#199550)2000:-
Sahlén, Gösta & Linnell, Carl-Gustaf Motstånd mot stormakt.. Fakta kontra slagord i försvarsfrågan. Sthlm 1950. 212 sidor. Häftad. (#130733)120:-
Sakliga uttalanden i försvarsfrågan.. Sjömilitära myndigheters, Kungl. Kommerskollegii samt vissa andra institutioers yttranden i sammandrag över 1930 års försvarskommissions betänkande. Sthlm 1936. 139 sidor. Häftad. (#101109)145:-
Samling af Författningar, Kongl Bref, Generalorder m.m.. rörande Landtförsvaret, utgifna under år 1883-85. Sthlm 1883-85. xxxii, 243 + xxix, 199 + xxxiv, 245 sidor + tabeller. Inbundna i ett samtida skinnryggsband. (#143378)250:-
Samling af gällande författningar. rörande arméen, dess styrelse och förvaltning. I. Titeln: Arméens Styrelse. Utg. C.D. Forsberg & G.M. Stiernswärd. Sth 1845. (#15834)85:-
Sammelband Kavallerie (Cavallerie).. 1. v. Colomb, Betrachtungen über die Führung der Cavallerie. Berlin 1866. 43 pages. 2. Reiter-Gedanken. München 1867. 46 pages. 3. Reiter-Gedanken. I Fortsetzung. München 1868. 50 pages. 4. Ueber die Thätigkeit und Verwendung der Cavallerie im Feldzuge 1866 in Böhmen und am Main. Berlin 1870. 96 pages. 5. Zur Taktik der Kavallerie. Betrachtungen von L.W. Wien 1869. (8),68 pages. 6. Die Kavalleriefrage in Süddeutschland. Material zur Bildung eines selbständigen Urtheils über diese Frage. Herausgegeben von einem süddeutschen Fachmann. Stuttgart 1870. iv,42 pages. 7. Das Feuergesecht der Kavallerie. Ansichten eines alten Kavalleristen mit Rücksicht auf die neuere Kriegführung. München 1977. 31 pages. Bound togeteher in half cloth. 1 volume. (#203712)500:-
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1919. Separatausgabe. Wien, Dezember 1909. 1692 pages + folding map and advertisments. Decorated original cloth. Very fine. (#200703)500:- (bild)
Schüttel, Lothar Fallskärmstrupper och luftinfanteri.. Sthlm 1938. 74 sidor. Häftad. (#130667)100:-
Serrano, Rafael Garcia Diccionario para un Macuto.. Segunda ediciķn. Madrid 1966. xxiii,812 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#200247)200:- (bild)
Shaw, Robert L. Fighter Combat.. Tactics and Maneuvering. Illustrated. Annapolis 1986. xx, 428 pages. Original cloth. Dust jacket. (#135401)200:-
Sjätacktik för arméens-flotta.. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1795. (4),70 sidor + 116 graverade illustrationer på 39 planscher. Blått pappband med något nött rygg. Tillskrift till och exlibris Sjöofficers-Sällskapet i Stockholm. (#203637)500:-
Sjöberg, Alfred Underdånigt förslag till inkvarteringsordning för arméns personal.. På grund af Kungl. Maj:ts den 26. februari 1904 gifna nåd. uppdrag. Sthlm 1904. 50 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109404)150:-
Sjöstrand, Wilhelm Grunddragen av den militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792.. Aa. Uppsala 1941. 606 sidor. Häftad. Dedikation. (#43778)200:-
Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824.. Red. Hans Norman. Illustrerad. Lund 2000. 414 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation från en av medförfattarna. (#54118)250:-
Smith, G.A. Truppofficeren.. Några anteckningar. Sthlm 1923. 208 sidor. Häftad. Genomgående fläck i nedre hörnet. (#124840)80:-
Soldatinstruktion för infanteriet.. Fastställd 1938. Illustrerad. Sthlm 1940. 348 sidor. Häftad. (#201921)125:-
SOU 1939:43 Betänkande med utredning och förslag angående rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m.m.. Avgivet av Försvarsdepartementet tillkallade utredningsmän. Sthlm 1939. 283 sidor. Häftad. (#189156)150:-
SOU 1940:38 Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom.. Avgivna av värntjänstutbildnings-sakkunniga. Illustrerad. Sthlm 1940. 158 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#176015)150:-
SOU 2002:108. Fred och säkerhet.. Svensk säkerhetspolitik 1969-89, 1-2 + Bilagedel. 757 + 120 sidor. Häftad. 3 volymer. (#176133)300:-
Sporrstreck.. IV Rytteriet vid gränsen. Tryckt i Torsby 1941. 8 sidor. 28x23 cm. Häftad. Chefredaktör: "Scriva". (#178813)140:-
Sprengtporten, J.W. Om Stockholms befästande.. Sthlm 1860. 15 sidor. Häftad utan omslag. Lagerfläckat ex. (#124030)120:-
Stadganden rörande Calmar Regemente.. (Omslagstitel). Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-regemente. Andra Afdelningen. 14:de Artikeln. Calmar Regemente. Sthlm 1844. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Så när som på smärre fuktfläck i marginalen, ett som nytt ex. (#94512)175:-
Starck, Magnus Allmän sjökrigshistoria 1930-1945 1-2.. Marinlitteraturföreningen 1971-72. 388 + 540 sidor + planscher. Original klotband. 2 volymer. (#85216)375:-
Stewart, Graeme Tysta hjältar.. Sthlm 1997. 206 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. "En dokumentär om SAS-styrkan ..." (#110396)160:-
Stierneman, Olof von Suplement a l'ouvrage intitulé: Essai sur l'application de la disįipline-militaire des anciens grecs et romains ā notre tems d'aujourdhui, sélon la nature des armes ā feu en usage presentément.. Stockholm, Laurents Kumblin 1774. (4),83,(1) sidor. Häftad. i marmorerat appersomslag. Utkom samma år i en upplaga med 152 sidor och 2 utvikbara planer. (#201144)350:-
Stiernswärd, G.M. Handbok för militärer.. Innehållande samling af gällande författningar för arméen. XV titeln Permitteringen. Stockholm 1844. (4),32,(4) sidor. Oskuren, häftad i tryckta originalomslag. (#186438)125:-
Strandberg, Roland Sjöman, legionär, legosoldat. Svensk soldat i fem krig, från Jugoslavien till Irak.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2016. 272 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201765)150:-
Strokirch, Einar von Första Lifgrenadjärregentet.. 14 uniformsplanscher, delvis i färg. Folio. 35x24 cm. Klotband. (#189063)450:-
Ståhl, Lorentz Handbok i Fältbefästnings-Konsten för Officerare vid alla vapen.. Stoclholm 1829. (4),v,(1),203,(1) sidor + 8 utvikbara planscher, varav en med heva till hälften och en helt ituriven, båda utan bildförlust. Samtida enkelt skinnryggsband. (#190166)400:-
Stålhane, H. m.fl. Världskrigets lärdomar och svenska armén.. Stockholm 1916. 182 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#199335)150:-
Svea trängregemente.. Studier kring trängförbandet i Linköping. Bidrag av B. Kjellander, G. Göransson m.fl. Illustr. Sth 1985. 318 sidor. Original klotband. (#15692)200:-
Svenska arméns rulla. innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla m.m. 1910. Sthlm 1910. 394 sidor. Hårda pärmar. Fuktfläck i nedre marginalen. Sidorna 295 - 322 med uniformsavbildningar. (#134140)175:-
Svenska arméns rulla. innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla m.m. 1926. Sth 1926. 530 pp. Hårda pärmar. (#12833)150:-
Svenska arméns rulla innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla 1910.. Sthlm 1910. 394 sidor. Klotrygg med papp-pärmar. (#107172)150:-
Svenska artilleriet förr och nu.. En överblick sammanställd och utgiven genom Artilleri-tidskrift. Red. I. Thorson. Illustrerad. Stockholm 1944. 288 sidor + kartblad. Klotband. (#15332)150:-
Svenska försvarsväsendets rulla 1947.. Omfattande armén m.m. Sth 1947. 811 sidor. Original klotryggsband. (#126650)150:-
Svenska försvarsväsendets rulla 1968.. Utarbetad inom försvarsdepartementet. Sthlm 1968. 894 sidor. Original klotryggsband. (#150382)150:-
SVENSKA KRIGSMANNASÄLLSKAPETS HANDLINGAR för år 1801 (samt) SVENSKA KRIGSMANNASÄLLSKAPETS HANDLINGAR för år 1802.. Andra upplagan, Stockholm, Carl Delén, 1810-12. 187 + (2),192 sidor + utvikbar tabell. Inbundna i ett något nött halvfranskt band. Stämplar. (#197894)350:-
Svenska marinens rulla 1913.. Innefattande officerare, civilmilitär personal med officers värdighet och civil personal Sthlm 1913. 124 sidor. Halvfranskt band. Interfolierad och försedd med många rättelser och tillägg. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#189606)250:-
Svenska marinens rulla 1915.. Innefattande officerare, civilmilitär personal med officers värdighet och civil personal Sthlm 1915. 138 sidor. Halvfranskt band. Interfolierad och försedd med många rättelser och tillägg. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#189607)250:-
Svenska marinens rulla 1930.. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteklass och civil personal samt utdrag ur Svenska flygvapnets Rulla. Sthlm 1929. 184 sidor. Helt skinnband med superexlibris. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#25269)200:-
Svenska marinens rulla 1932.. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteklass och civil personal samt utdrag ur Svenska flygvapnets Rulla. Sthlm 1931. 172 sidor. Helt skinnband med superexlibris. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#190711)200:-
Svenska slagfält. Av Lars Ericson m.fl. Illustrerad. Sthlm 2004. 456 sidor. Förlagsband. (#177835)275:-
Svenskt lantförsvar från medeltid till nutid i Armémuseum.. Under redaktion av Th. Jakobsson. Illustr. Malmö 1946. 412 sidor. Stort format. Original linneband. (#112166)1500:-
Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan.. Sthlm 1942. 163 sidor. Häftad. (#130806)100:-
Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan.. Sthlm 1942. 163 sidor. Häftad. Främre omslaget delvis loss. (#140483)75:-
Södermanlands regemente.. Historier. Sammanställda av Evert Wahlberg. Strängnäs 1994. 100 sidor. Häftad. (#103303)100:-
Taube, Gurli Svensk regementshistorisk bibliografi.. Upps. 1949. 128 pp. Häftad. Osprättad. (#21050)200:-
The Swedish Armed Forces and Foreign Influences 1870-1945.. Ed. Göran Rystad. Sthlm 1992. 95 pages. Softcover. (#64780)110:-
The Swedish Armed Forces and Foreign Influences 1870-1945.. Editor Göran Rystad. Militärhistoriska förlaget 1992. 95 sidor. Häftad. (#85624)140:-
Tingsten, Lars Huvuddragen av medeltidens samt nya och nyare tidens krigskonst.. Sthlm 1928. 300 sidor. Häftad. (#58419)160:-
Tingsten, Lars Hågkomster.. Sthlm 1938. 404 sidor + planscher. Häftad. (#91640)145:-
Tiselius, Elias Hugo Raab.. Banbrytaren för vår värnpliktsarmé. Sth 1953. 154 sid. Häftad. (#57815)110:-
Tjenste- och meritrulla öfver svenskka flottans officerskår den 1 april 1886.. Upprättad af Kongl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. Stockholm 1886. (4),254 sidor. Liggande 4:o. Något nött original klotband med skinnrygg. Blått och gult band klistrat över pärmarna. Stämpel. (#203682)250:-
Tränghistoria under 1900-talet, 1.. 2001. Stort format. Häftad. (#130987)150:-
Tränghistoria under 1900-talet, 3.. 1999. Stort format. Häftad. (#130994)150:-
Trängtrupperna 100 år.. 1885-1985. Illustrerad. Militärhistoriska Förlaget 1984. 224 sid. Förlagets klotband. (#36764)125:-
Underdånigt förslag till förbättrad härordning,. utarbetadt inom Generalstaben enligt nådig befallning den 25. juni 1892. Sthlm 1892. xii, 350 sidor + karta. Klotband. Försättsblad saknas. (#135455)250:-
Underdånigt yttrande. öfver inom Generalstaben utarbetadt Förslag till Grunder för ny Härordning, afgifvet den 14. April 1874 af dertill i nåder förordnade komiterade. Sth 1874. 88 + XXXIII pp + bilagor samt utvikbar karta. Söndrigt ex. (#15833)85:-
Unger, Gunnar Illustrerad svensk sjökrigshistoria I-II.. I: Omfattande tiden intill 1680. II: Omfattande tiden 1680-1814. Sth 1909-23. 294; 316 pp + karta. 2 halvfranska band. Del 1 häftad nött (#202516)425:-
Utdrag ur svenska försvarsväsendets rulla 1955. omfattande armén m.m. Sth 1955. 874 pp. Inb. (#12842)125:-
Utkast til en Historia om Kongl. Södermanlands Regemente.. I. - V. Stycket (av 6) Stockholm Brodin & Carlbohm 1786-92. (12),82,(2) + (2),146 + (2),132 + (2),142 + (2),212 sidor. 5 oskurna häften i gråpappersomslag varav ett skadat. Lite blyertsunderstrykningar av Arne Stade. (#179884)1750:-
Utkast til en Historia om Kongl. Södermanlands Regemente.. IV. Stycket (av 6) Stockholm Carlbohm 1791. (2),142 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. Del 4 av 6, behandlar tiden 1662-1697. (#181333)350:-
Wahlgren, Åke Kriget till lands.. Illustrerad. Sthlm 1946. 154 sidor. Häftad. (#130802)110:-
Wallengren, Orvar Krig eller fred?. Sthlm 1932. 245 sidor. Häftad. (#132859)110:-
van Bergh, Hendrik Genosse Feind.. Unveröffentlichte Dokumente über dei Rote Armee. Bonn 1962. 156 pages + plates. Soft covers. (#95052)120:-
Warner, Oliver Berömda sjöslag.. Illustrerad. Forums färgpocket 1973. 160 sidor. Pocket. (#34525)100:-
Wavell, Archibald Fältherrekonst.. Högre befälhavares egenskaper. Sthlm 1941. 59 sidor. Häftad. (#130674)110:-
Wendes regemente 1813.. Minnesskrift, utgifven af officerskåren 1913. Illustr. Göteborg 1913. 96 sidor. Stort format. Häftad. (#12816)150:-
Wennström, Thorsten Kungl. Krigsakademien och Kungl. Krigshögskolan åren 1792-1935.. Personhistoriska uppgifter. Illustrerad. Sthlm 1936. 373 sidor. Original linneband. (#131047)250:-
Verdy du Vernois, J.v. Studien über Felddienst auf Grund der Felddienst-Ordnung vom 23. Mai 1887.. Zweite Auflage, Berlin 1887- vi,98 + (4),72 pages + folding map and 3 plates. Half cloth. Theil III:1-2 der "Studien über Truppenführung". (#203716)250:-
Widén, Albin Underbefälets historia.. Minnesskrift. Illustr. Sth 1938. 416 sidor. Häftad. (#15724)125:-
Wijkander, Th. Öfversigt af svenska militär-förvaltningen.. Jemte grunddragen af den norrska, i hvad som rörere krigsmakten till lands, på nådigste befallning utarbetad. Sth 1861. 268 sidor + 2 utvikbara bilagor. Halvfranskt band. Interfolierad med blanka blad med en hel del gamla anteckningar. (#13814)350:-
Wijkander, Th. Öfversigt af svenska militär-förvaltningen.. Jemte grunddragen af den norrska, i hvad som rörere krigsmakten till lands, på nådigste befallning utarbetad. Stockholm 1861. 268 sidor + 2 utvikbara bilagor. Halvklotband. (#201064)300:-
Wilson, Charles (Lord Moran) Modets anatomi.. Sthlm 1958. 206 sidor. Häftad. (#130672)140:-
Winberg, Torsten Södra skåningarna 1811-1949.. Illustrerad. Malmö 1950. 490 sidor. Förlagets röda halvfranska band. (#15285)400:-
von Kartaschew, Kenneth Frihetstidens Fästningskommissioner.. Citerade, sammanställda och kommenterade. På uppdrag av Fortifikationsförvaltningen. Illustrerad. Utan år (ca. 1990). 332 sidor. Stort, liggande format. Original pappband. (#109254)200:-
von Paykull, L.G. Anteckningar om Sveriges försvarsväsende,. i anledning af sednaste framställda olika arméorganisations-förslag. Göteborg 1871. 80 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#124336)175:-
von Unger Drei Jahre im Sattel. Ein Lern- und Lesebuch für den Dienstunterricht des Deutschen Kavalleristen.. Mit (4) farbigen Tafeln und zahlreichen Abbildungen im Text. Fünfzehnte verbesserte Auflage, Berlin 1912. viii,(4),464 pages + plates. Original stiff wrappers. Staple-bound. Very fine copy. (#199716)250:-
Vårt försvar 1912.. Tidskrift utgifven af Allmänna försvarsföreningen och Föreningen för befrämjande af Norrlands fasta försvar. Illustrerad. 159 sidor. Häftad. (#69369)100:-
Vårt försvar 1914.. Tidskrift utgifven af Allmänna försvarsföreningen och Föreningen för befrämjande af Norrlands fasta försvar. Illustrerad. 192 sidor. Häftad. Övre och nedre delen av ryggen skadade. (#127152)75:-
Zachariae, G.H.R. Artilleriets anbringelse ombord.. Tryckt från handskrift utan ort och år. Sid. 151 - 242 + planscher, en del utvikbara. Stort format. Dedikation från författaren till C.G.(?) von Otter. Dekorerat klotband. Saertryk af et Afsnit i Foredrag over Söartilleri for Officerskolens aeldste Klasse. (#201839)700:-
Zachrisson, Björn Skytte.. Illustrerad. AB Norma projektilfabrik, Åmotfors 1956. 211 sidor. Häftad. (#191083)150:-
Zuckerman, Solly Scientists and War.. The impact of science on military and civil affairs. London 1966. 177 pages. original cloth. No jacket. (#187562)145:-
Åkerman, Nordal Att försvara freden.. Sthlm 1965. 128 sidor. Häftad. Dedikation. (#183378)110:-
Åsard, Birger Generalmajor Anders Fredrik Centervall.. Kustartilleriets skapare. Illustr. Sth 1962. 234 pp. (#29940)125:-
Åstrand, John Huvuddragen av krigsförplägnadstjänstens utveckling.. Sthlm 1927. 274 sidor. Häftad. (#130798)140:-
Örlogsflottan i bild och ord.. Red. M. Östberg och T. Sahlin. Illustr. Sthlm 1934. 80 sidor. Häftad. Fint ex. (#101124)200:-
Örlogsliv.. Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Illustr. Sthlm 1943. 311 sidor + färgplanscher. 4:o. Originallinneband. (#106014)350:-
Örnberg, Arthur Sjökrigets medel och mål på grundval av världskrigets erfarenheter.. Sthlm 1925. 157 sidor. Häftad. Militärlitteraturföreningen 143. (#101326)100:-
Österman, Hugo Frihet och försvar.. Ett kvarts sekel ur mitt liv. Sthlm 1967. 224 sidor + karta. Originalklotband. (#49238)115:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page