Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Aschan, Nils Örebrominnen från seklets första lustrer.. Illustrerad. Örebro 1945. 114 sidor. Häftad. (#12195)100:-
Aspling, E m.fl. Närke. Hembygdsbok.. Uppsala, Lindblads 1922. 8:o 404 sidor + 1 utvikbar karta. Illustrerad. Förlagets halvfranska band. Främre omslag medbundet. Något nött. (#192785)125:-
Aspling, E m.fl. Närke. Hembygdsbok.. Uppsala, Lindblads 1922. 8:o 404 sidor + 1 utvikbar karta. Illustrerad. Häftad.. (#200473)100:-
Bagge, Johan Fredric Beskrifning om upstaden Örebro.. Faksimilupplaga, Rediviva 1972. (24),324,(4) sidor + planscher. Klotband. (#185539)250:-
Bagge, Johan Fredric Beskrifning om upstaden Örebro.. Stockholm Tryckt i Kongl. Tryckeriet 1785. (12),132,(3),134-324,(2) + 7 utvikbara planscher och kartor. Samtida nött halvfranskt band. Inget främre försättsblad. Exlibris Gustaf Elgenstierna. Titelblad och två första opaginerade bladen med urskiljbar ljus fläck. (#196429)1600:-
Bron som blev bredare.. Nya glimtar från staden där vägarna möts. Utg. Arne Gorpe och Carl Olov Bergström. Illustr. Örebo utan år (ca. 1975). 205 sidor. Original pappband. (#133964)150:-
Carlsson, Carl-Axel, Örebro-kavalkad. Minnen från seklets början.. Illustrerad. Örebro 1952. 198 sidor. Förlagets klotryggsband. (#200931)145:-
Celander, Hilding Närkiska folkminnen.. Från Lillkyrka och Vinön. Uppteckningar. Sthlm 1922. 92 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 155. (#68658)150:-
Djurklou, Gabriel Nerikes folkspråk och folklif.. Inledning av Britt-Mari Insulander. Facsimileutgåva, Sthlm 1978. 136 sidor. Original klotband. (#142440)120:-
Ericsson, Hugo, Medan lägerelden brinner.. Illustrerad. Kumla julblads förlag 1956. 246 sidor. Original klotryggsband. (#202706)150:-
Ett minne från Närkes medeltid.. Handskriften A 134 i Kungliga Biblioteket återgiven i facsimile och försedd med inledning av Oscar Wieselgren. Sthlm 1945. 6 sidor text + 18 sidor facsimile. Stort format. Original linneband. Tryckt i 500 exemplar. (#12923)300:-
Eugen - Till prins Eugen, Närkeshertigen, konstnären.. 1 augusti 1935. Red. Bertil Waldén och Kurt Jonson. Illustrerad. Sthlm 1935. 303 sidor. Häftad. Stort format. (#159623)175:-
Eugen - Till prins Eugen, Närkeshertigen, konstnären.. 1 augusti 1935. Red. Bertil Waldén och Kurt Jonson. Illustrerad. Sthlm 1935. 303 sidor. Skinnryggsband.. Stort format. (#178234)225:-
Forssell, Bernhard Handskomakeriet i Närike.. Kulturhistoriska anteckningar jämte bilder och porträtt. Örebro 1920. 266 sid. Häftad med nötta och skadade omslag. (#191082)125:-
Från masugnar till mobiltelefoner.. Industrihistoria i Örebro län. Illustrerad. Örebro läns museum 2005. 504 sidor. Original pappband. Från bergslag och bondebygd 2004-05. (#132178)150:-
Försvar i Örebro län.. 1900-talet. Utgiven av Stiftelsen Nerikes Regementen under red. av Einar Lyth och Bengt Gustavsson. Illustrerad. Kumla 1993. 446 sidor. Förlagsband. (#133039)170:-
Genom ett brovalv.. Glomtar från staden där vägar möts. Örebro 1962. 148 sidor. Förlagsband. Om Örebro. (#186870)120:-
Grandinson, K.G. Vibygårdar i Karl Knutssons ägo.. Lund 1942.4 sidor. Häftad. Dedikation Särtryck ur Svensk Geografisk årsbok. (#110660)75:-
Hannerberg, David Närkes landsbygd 1600-1820.. Folkmängd och befolkningsrörelse, åkerbruk och spannmålsproduktion. Aa Gbg 1941. 253 sidor. Häftad. (#18646)170:-
Haugard, Joel En belgisk gruva vid norra Vättern.. Illustrerad. Sthlm 1944. 149 sidor. Häftad. (#185572)150:-
Haugard, Joel Från 1700-talets Askersund.. Stockholm 1946. 94 sidor. Häftad. Liten skada på ryggens nedre del. (#185574)140:-
Haugard, Joel Om Vättern och norra vättersbygden.. Natur- och kulturhistorisk beskrivning. Illustrerad. Askersund 1922. 336 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#49076)175:-
Helgstrand, Gustaf Jag berättar för mina barn och barnbarn.. Illustrerad. Helsingborg 1982. 255 sidor. Original klotband. (#61032)110:-
Hofberg, Herman Nerikes gamla minnen,. sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia. Illustr. Örebro 1868. IV, 299 sidor. Dekorerat originalklotband. (#131830)750:-
Hofberg, Herman Nerikes gamla minnen,. sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia. Illustr. Örebro 1868. IV, 299 sidor. Original klotryggsband med illustrerade pärmar. Oskuren och ouppskuren. Fint ex. (#205017)500:-
Jag minns det som igår.. Närkingar berättar. Illustrerad. Örebro 1989. 392 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#166688)150:-
Jansson, Rolf Stålbadet i Degerfors. En lönsamhet till döds.. Illustrerad. Hjalmarson & Högberg 2002. 208 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#217409)150:-
Johnsson, Pehr Ur Närkesbygdens krönika. Kulturbilder från svunna tider.. Örebro 1920. 223 sidor. Häftad. Fint skick. Nummer 40 av 100 ex. (#189381)250:-
Kumlabygden I.. Forntid, nutid, framtid. Berg, jord och skogar. Utgiven genom Jonas L:son Samzelius. Illustr. Kumla 1961. 475 sidor + karta. Original halvklotband. (#43436)170:-
Kumlabygden I-IV.. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. Illustr. Kumla 1961-77. 475 + 308 + 602 + 489 sidor + bilagor. Original halvklotband. 4 volymer. (#67533)700:-
Kumlabygden IV.. By, gård och samhälle. Utgiven av Kumla kommun genom Jonas L:son Samzelius och Tage Tapper. Illustr. Kumla 1977. 489 sidor. Stor 8:vo. Inbunden. Skyddsomslag. (#53274)250:-
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590.. Med inledande studier utgiven av Jonas L:son Samzelius. Illustr. Aa Örebro 1946. CXL, 234 sidor. Häftad. (#12282)150:-
Kävestaboken MCMXXXIX.. Årgång III, 1939. 95 sidor + annonser. Häftad. (#204381)140:-
Landelius, Otto Rob. Nerkingar som borgare och äventyrare i främmande land.. Göteborg 1936. 112 sidor. Häftad. Fint ex. Tryckt i 300 numrerade ex. (#185564)150:-
Lidman, Hans Dansen kring järnet. Brukshistoria och människoöden i Kolmårdsskog.. Illustrerad. Stockholm 1977. 167 sidor. Förlagsband med något lite skadat skyddsomslag. Namnteckning. (#212504)130:-
Lidström, Axel Från skråtidens Örebro till den gryende arbetarrörelsen.. En kulturhistorisk studie. Illustrerad. Örebro 1951. 148 sidor. Häftad. (#133104)140:-
Lindhé, Göran Örebro i gamla vykort.. Europeiskt bibliotek 1997. Tvärformat. Original pappband. Fint ex. (#186871)110:-
Lindvall, Erik Litet skyllbergiana. Människor och arbete i bruksmiljö 1910 - 1930-talen.. Illustrerad. ABF, Örebro 1991. 86 sidor + planskiss. Häftad. (#217798)100:-
Lokalhistorisk läsning för Örebro län 6.. Illustr. Örebro 2001. 120 sidor. Häftad. (#133119)100:-
Lundberg, Oskar Forntopografiska forskningsmetoder.. Tillämpade på Kumla socken i Närke. Inledning till bebyggelsehistoria. Sth 1951. 60 sidor. Häftad. (#1991)85:-
Låftman, Bengt Skolpojkar och bergslagsbor.. Örenro 1927. 176 sidor. Häftad. Lite skadad rygg. (#186874)100:-
Meddelanden från Nerikes fornminnes-förening I.. Utgifna genom sekreteraren. Illustrerad. Örebro 1896. 148 sidor + plansch. Häftad. Söndrig rygg. (#189547)150:-
Meddelanden från Nerikes fornminnes-förening II.. Utgifna genom sekreteraren. Illustrerad. Örebro 1901. 92 sidor. Häftad. (#184287)200:-
Meding-Pedersen, Kerstin Herrgårdar och torp vid Väringen.. Illustrerad. Näsby 1987. 119 sidor. Häftad. (#186864)100:-
NÄRKE.. Redaktion: Bertil Waldén, Richard Holmström, S. Artur Svensson. Text Bertil Waldén. Bildtexter Bertil Waldén och Richard Holmström. Malmö: Allhem, 1960. 31x24 cm. 478, sidor. Förlagets dekorerade halvfranska band. Fotoillustrerad av Erik Liljeroth samt med planscher i färg, delvis utvikbara. Nyskick. (#195863)325:-
NÄRKE.. Redaktion: Bertil Waldén, Richard Holmström, S. Artur Svensson. Text Bertil Waldén. Bildtexter Bertil Waldén och Richard Holmström. Malmö: Allhem, 1960. 478, sidor. 31x24 cm. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Fotoillustrerad av Erik Liljeroth samt med planscher i färg, delvis utvikbara. Nyskick. (#193978)300:-
Olsson, Wera & Martin Stjernsunds slott i Närke.. Ett bildhäfte med orienterande text. Sth 1956. 7 sidor + planscher. Häftad. Stämpel. (#135808)100:-
Ottoson, Gösta Vallfärd i Wadköping.. 16 pennteckningar. Texten saknas. I originalmapp. (#135872)150:-
Ottoson, Gösta Vägen till Wadköping.. 16 pennteckningar med text. Örebro 1956. Originalmapp. (#135871)150:-
Ottoson, Gösta Vägen till Wadköping.. 16 pennteckningar med text. Örebro 1956. Originalmapp. Signerad på mappens framsida. Dedikation. (#135869)250:-
Patroner, gästgivare och andra kvinnor.. Illustrerad. Örebro 2008. 138 sidor. Förlagsband. Dedikation. Lokalhistorisk läsning för Örebro län nr. 9 (#207579)125:-
Risebergaboken. Stockholm 1931. 4:o (4),336 sidor + planscher. Halvfranskt band (Gunnar Heberlein). Båda omslag medbundna. (#192047)350:-
Risebergaboken.. Illustrerad. Sthlm 1931. 336 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#12382)170:-
Risebergaboken.. Illustrerad. Sthlm 1931. 336 sidor + planscher. Stort format. Original halvfranskt band. Fint ex. (#185531)300:-
Risebergaboken.. Illustrerad. Sthlm 1931. 336 sidor + planscher. Stort format. Original helt skinnband. Fint ex. Bibliofilupplaga tryckt i 200 numrerade exemplar för namngiven ägare. (#190721)500:-
Riseberga Rediviva I.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 1997. 89 sidor. Häftad. (#133623)100:-
Riseberga Rediviva II.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 2002. 84 sidor. Häftad. (#135001)100:-
Riseberga Rediviva II.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 1999. 84 sidor. Häftad. (#134999)100:-
Riseberga Rediviva V.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 2005. 123 sidor. Häftad. (#185286)100:-
Rydberg, Harald & Jonasson, Gustaf Saxon. och andra berömda närkingar ur gällerstastenens namnlängd. Illustrerad. 2001. 88 sidor. Häftad. (#133120)100:-
Samzelius, Jonas L:son Femtihuvud.. Gränsstenen med det gåtfulla namnet. 1. Ett tingsprotokoll från 1651. Särtryck ur Kumla julblad 1954. 11 sidor. Häftad. Dedikation. (#81118)75:-
Sandahl, J.G. Oeconomisk berättelse om Askers socken i Närke.. Utg. Pehr Johnsson. Örebro 1922. 58 sidor. Häftad med liten skada på främre omslaget. Tryckt i 100 ex. (#28862)380:-
Saxon - Saxons bok. på 75-årsdagen. Illustrerad. Sthlm 1934. XVI, 208 sidor + porträtt målade av Sam Uhrdin. Stort format. Halvfranskt band. (#31126)210:-
Saxon - Saxons bok. på 75-årsdagen. Illustrerad. Sthlm 1934. XVI, 208 sidor + porträtt målade av Sam Uhrdin. Stort format. Häftad. (#150420)150:-
Saxon, J.L. I handelsbod på 1870-talet.. Minnen. Illustr. Sthlm 1932. 191 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpel (#69407)150:-
Saxon, J.L. Märkliga litterära minnen från Tjälvesta.. Askersund 1927. 31 sidor. Häftad. Tryckt i 100 numrerade exemplar. Nyskick. (#205437)150:-
Saxon, J.L. Närkes kyrkor i ord och bild.. Illustrerad . Sthlm 1928. 540 sidor. Klotband. (#188746)175:-
Stjernsund i Närke.. Slottet och godset. Red. Anders Åman. Illustrerad. KVHAA, Sthlm 2001. 312 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#179801)200:-
Svenska sagor och sägner 8 Sagor från Närke I.. Berättade av Nils Müntzing. Utgivna av Maja Forsslund. Sthlm 1943. 234 sidor. Original klotryggsband. (#37359)200:-
Svenska Turistföreningens Sverigebilder. Närke.. Magn. Bergvalls Förlag uå. 39 vykort i förlagets pappask. (#192389)200:-
"Så var det på min tid!" 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län.. Örebro 1982. 579 sidor. Förlagsband. (#217781)150:-
Teijler, Börje Litteratur om Örebro län 1.. Örebro stad. 1981. 332 sidor. Inbunden. (#49099)125:-
Thörnquist, Annette Gammal företagskultur och nya partsrelationer. Arbetskonflikterna vid Skyllbergs bruk under 1920-talet. Del I. 1918-1925.. Illustrerad. Örebro 1994. 132 sidor. Häftad. Nyskick. Örebro Studies 9 (#217790)120:-
Tjörne, Ernfrid Tiveden gudaskogen.. Stockholm 1963. 8:o 256 sidor + planscher. Häftad. (#216955)140:-
Tjörne, Ernfrid Tiveden gudaskogen.. Stockholm 1963. 8:o 256 sidor + planscher. Häftad. Ouppskuren. Veck på bakre omslag. (#192281)120:-
Waldén, Bertil, Örebro genom tiderna. En stadshistorisk synopsis i 150 årtal och 150 bilder.. Uppsala 1945. 172 sidor. Stort format. Ur serien Svenska stadsmonografier. (#207547)140:-
Waldén, Katja Boken om Örebro.. "Den ständigt erövrade staden" Illustrerad. Sthlm 1977. 280 sidor. Förlagsband. (#185560)150:-
Waldén, Margit Palmær & Waldén, Katja Örebro i konsten.. Illustrerad. Örebro 1965. Originalband. (#118945)150:-
Wallin, Sigurd Lassåna bruksherrgård på Karl XI:s och Anton von Boijs tid.. Illustrerad. Särtryck ur En bergsbok till Carl Sahlin 1921. 22 sidor. Stort format. Häftad. Bleknade och lite hundörade omslag. Dedikation från Sigurd Wallin till Sigurd Erixon. (#189028)150:-
Widén, Jonas Om Kumla soocken i Närke.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1857. 16 sidoor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#200370)150:-
Örebro - Örebro som det var förr.. En krönika i 170 bilder jämte kortfattad text. Örebro 1963. 146 sidor + annonser. Inbunden. (#43568)125:-
Örebro Teater.. En minnesbok utgiven av Örebro kulturnämnd i samband med återinvigningen av teatern 1976. Red. Anders Clason. Illustrerad. Örebro 1976. 163 sidor. Förlagsband. (#185565)110:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page