Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adolf Lindgren.. 25 maj 1864 - 6 december 1938. En minnesskrift. Red. Carl Olof Bergström. Illustrerad. Örebro 1988. 192 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#133099)140:-
Aschan, Nils Örebrominnen från seklets första lustrer.. Illustrerad. Örebro 1945. 114 sidor. Häftad. (#12195)100:-
Aspling, E m.fl. Närke. Hembygdsbok.. Uppsala, Lindblads 1922. 8:o 404 sidor + 1 utvikbar karta. Illustrerad. Förlagets halvfranska band. Främre omslag medbundet. Något nött. (#192785)125:-
Aspling, E m.fl. Närke. Hembygdsbok.. Uppsala, Lindblads 1922. 8:o 404 sidor + 1 utvikbar karta. Illustrerad. Häftad.. (#200473)100:-
Bagge, Johan Fredric Beskrifning om upstaden Örebro.. Faksimilupplaga, Rediviva 1972. (24),324,(4) sidor + planscher. Klotband. (#185539)250:-
Bron som blev bredare.. Nya glimtar från staden där vägarna möts. Utg. Arne Gorpe och Carl Olov Bergström. Illustr. Örebo utan år (ca. 1975). 205 sidor. Original pappband. (#133964)150:-
Carlsson, Carl-Axel, Örebro-kavalkad. Minnen från seklets början.. Illustrerad. Örebro 1952. 198 sidor. Förlagets klotryggsband. (#200931)145:-
Celander, Hilding Närkiska folkminnen.. Från Lillkyrka och Vinön. Uppteckningar. Sthlm 1922. 92 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 155. (#68658)150:-
Djurklou, Gabriel Nerikes folkspråk och folklif.. Inledning av Britt-Mari Insulander. Facsimileutgåva, Sthlm 1978. 136 sidor. Original klotband. (#142440)120:-
Ericsson, Hugo, Medan lägerelden brinner.. Illustrerad. Kumla julblads förlag 1956. 246 sidor. Original klotryggsband. (#202706)150:-
Ett minne från Närkes medeltid.. Handskriften A 134 i Kungliga Biblioteket återgiven i facsimile och försedd med inledning av Oscar Wieselgren. Sthlm 1945. 6 sidor text + 18 sidor facsimile. Stort format. Original linneband. Tryckt i 500 exemplar. (#12923)300:-
Eugen - Till prins Eugen, Närkeshertigen, konstnären.. 1 augusti 1935. Red. Bertil Waldén och Kurt Jonson. Illustrerad. Sthlm 1935. 303 sidor. Häftad. Stort format. (#159623)175:-
Eugen - Till prins Eugen, Närkeshertigen, konstnären.. 1 augusti 1935. Red. Bertil Waldén och Kurt Jonson. Illustrerad. Sthlm 1935. 303 sidor. Skinnryggsband.. Stort format. (#178234)225:-
Forssell, Bernhard Handskomakeriet i Närike.. Kulturhistoriska anteckningar jämte bilder och porträtt. Örebro 1920. 266 sid. Häftad med nötta och skadade omslag. (#191082)125:-
Från masugnar till mobiltelefoner.. Industrihistoria i Örebro län. Illustrerad. Örebro läns museum 2005. 504 sidor. Original pappband. Från bergslag och bondebygd 2004-05. (#132178)150:-
Försvar i Örebro län.. 1900-talet. Utgiven av Stiftelsen Nerikes Regementen under red. av Einar Lyth och Bengt Gustavsson. Illustrerad. Kumla 1993. 446 sidor. Förlagsband. (#133039)170:-
Genom ett brovalv.. Glomtar från staden där vägar möts. Örebro 1962. 148 sidor. Förlagsband. Om Örebro. (#186870)120:-
Grandinson, K.G. Vibygårdar i Karl Knutssons ägo.. Lund 1942.4 sidor. Häftad. Dedikation Särtryck ur Svensk Geografisk årsbok. (#110660)75:-
Hannerberg, David Närkes landsbygd 1600-1820.. Folkmängd och befolkningsrörelse, åkerbruk och spannmålsproduktion. Aa Gbg 1941. 253 sidor. Häftad. (#18646)170:-
Haugard, Joel Askersundiana.. Illustrerad. Stockholm 1940. 324 sidor. Fint ex. (#185568)150:-
Haugard, Joel En belgisk gruva vid norra Vättern.. Illustrerad. Sthlm 1944. 149 sidor. Häftad. Bra ex. (#185572)150:-
Haugard, Joel Från 1700-talets Askersund.. Stockholm 1946. 94 sidor. Häftad. Liten skada på ryggens nedre del. (#185574)140:-
Haugard, Joel Om Vättern och norra vättersbygden.. Natur- och kulturhistorisk beskrivning. Illustrerad. Askersund 1922. 336 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#49076)175:-
Helgstrand, Gustaf Jag berättar för mina barn och barnbarn.. Illustrerad. Helsingborg 1982. 255 sidor. Original klotband. (#61032)110:-
Hofberg, Herman Nerikes gamla minnen,. sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia. Illustr. Örebro 1868. IV, 299 sidor. Dekorerat originalklotband. (#131830)750:-
Hofberg, Herman Nerikes gamla minnen,. sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia. Illustr. Örebro 1868. IV, 299 sidor. Klotband. (#189659)450:-
Jag minns det som igår.. Närkingar berättar. Illustrerad. Örebro 1989. 392 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#166688)150:-
Johnsson, Pehr Ur Närkesbygdens krönika. Kulturbilder från svunna tider.. Örebro 1920. 223 sidor. Häftad. Fint skick. Nummer 40 av 100 ex. (#189381)250:-
Krigsmakt och bygd.. Soldater, ryttare och befäl i Örebro län under indelningsverkets tid. Illustr. Kumla 1997. 450 sidor. Förlagsband. Närkes militärhistoria II. (#64776)220:-
Kumlabygden I.. Forntid, nutid, framtid. Berg, jord och skogar. Utgiven genom Jonas L:son Samzelius. Illustr. Kumla 1961. 475 sidor + karta. Original halvklotband. (#43436)170:-
Kumlabygden I-IV.. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. Illustr. Kumla 1961-77. 475 + 308 + 602 + 489 sidor + bilagor. Original halvklotband. 4 volymer. (#67533)700:-
Kumlabygden IV.. By, gård och samhälle. Utgiven av Kumla kommun genom Jonas L:son Samzelius och Tage Tapper. Illustr. Kumla 1977. 489 sidor. Stor 8:vo. Inbunden. Skyddsomslag. (#53274)250:-
Kumlabygden I-VIII.. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. V. Kyrka och herresäte. VI-VII. Nutida samhällsliv 1-2. VIII. Nutida näringsliv. Illustr. Kumla 1961-87. 475 + 308 + 602 + 489 + 555 + 493 + 412 + 475 sidor + bilagor. Original klotband med skyddsomslag. 8 volymer. (#130268)1350:-
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590.. Med inledande studier utgiven av Jonas L:son Samzelius. Illustr. Aa Örebro 1946. CXL, 234 sidor. Häftad. (#12282)150:-
Landelius, Otto Rob. Nerkingar som borgare och äventyrare i främmande land.. Göteborg 1936. 112 sidor. Häftad. Fint ex. Tryckt i 300 numrerade ex. (#185564)150:-
Larsson, Gunnel Sylvan Carlslund från kungsladugård till herrgård.. Illustrerad. Örebro 1993. 261 sidor. Förlagsband. Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum 1. (#185532)175:-
Lidström, Axel Från skråtidens Örebro till den gryende arbetarrörelsen.. En kulturhistorisk studie. Illustrerad. Örebro 1951. 148 sidor. Häftad. (#133104)140:-
Lindhé, Göran Örebro i gamla vykort.. Europeiskt bibliotek 1997. Tvärformat. Original pappband. Fint ex. (#186871)110:-
Lokalhistorisk läsning för Örebro län 6.. Illustr. Örebro 2001. 120 sidor. Häftad. (#133119)100:-
Lundberg, Oskar Forntopografiska forskningsmetoder.. Tillämpade på Kumla socken i Närke. Inledning till bebyggelsehistoria. Sth 1951. 60 sidor. Häftad. (#1991)85:-
Låftman, Bengt Skolpojkar och bergslagsbor.. Örenro 1927. 176 sidor. Häftad. Lite skadad rygg. (#186874)100:-
Meddelanden från Nerikes fornminnes-förening I.. Utgifna genom sekreteraren. Illustrerad. Örebro 1896. 148 sidor + plansch. Häftad. Söndrig rygg. (#189547)150:-
Meddelanden från Nerikes fornminnes-förening II.. Utgifna genom sekreteraren. Illustrerad. Örebro 1901. 92 sidor. Häftad. (#184287)200:-
Meding-Pedersen, Kerstin Herrgårdar och torp vid Väringen.. Illustrerad. Näsby 1987. 119 sidor. Häftad. (#186864)100:-
Olsson, Wera & Martin Stjernsunds slott i Närke.. Ett bildhäfte med orienterande text. Sth 1956. 7 sidor + planscher. Häftad. Stämpel. (#135808)100:-
Ottoson, Gösta Promenad i Wadköping.. Etthundra teckningar med text från det gamla och nya Örebro. Örebro 1966. 222 sidor. Stort format. Original halvklotband. Mycket fint ex. (#185536)200:-
Ottoson, Gösta Vallfärd i Wadköping.. 16 pennteckningar. Texten saknas. I originalmapp. (#135872)150:-
Ottoson, Gösta Vägen till Wadköping.. 16 pennteckningar med text. Örebro 1956. Originalmapp. (#135871)150:-
Ottoson, Gösta Vägen till Wadköping.. 16 pennteckningar med text. Örebro 1956. Originalmapp. Signerad på mappens framsida. Dedikation. (#135869)250:-
Risebergaboken.. Illustrerad. Sthlm 1931. 336 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#12382)170:-
Risebergaboken.. Illustrerad. Sthlm 1931. 336 sidor + planscher. Stort format. Original halvfranskt band. Fint ex. (#185531)300:-
Risebergaboken.. Illustrerad. Sthlm 1931. 336 sidor + planscher. Stort format. Original helt skinnband. Fint ex. Bibliofilupplaga tryckt i 200 numrerade exemplar för namngiven ägare. (#190721)500:-
Riseberga Rediviva I.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 1997. 89 sidor. Häftad. (#133623)100:-
Riseberga Rediviva II.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 2002. 84 sidor. Häftad. (#135001)100:-
Riseberga Rediviva II.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 1999. 84 sidor. Häftad. (#134999)100:-
Riseberga Rediviva III.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 2001. 104 sidor. Häftad. (#133624)100:-
Riseberga Rediviva V.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 2005. 123 sidor. Häftad. (#185286)100:-
Riseberga Rediviva VI.. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Illustr. Örebro 2006. 105 sidor. Häftad. (#185300)100:-
Rydberg, Harald & Jonasson, Gustaf Saxon. och andra berömda närkingar ur gällerstastenens namnlängd. Illustrerad. 2001. 88 sidor. Häftad. (#133120)100:-
Samzelius, Jonas L:son Femtihuvud.. Gränsstenen med det gåtfulla namnet. 1. Ett tingsprotokoll från 1651. Särtryck ur Kumla julblad 1954. 11 sidor. Häftad. Dedikation. (#81118)75:-
Samzelius, Nils Hallsberg i gången tid.. Några kultur- och personhistoriska anteckningar. Illustrerad. Hallsberg 1996. 144 sidor. Klotband med skyddsomslag. Ett av 200 numrerade exemplar. (#186872)135:-
Sandahl, J.G. Oeconomisk berättelse om Askers socken i Närke.. Utg. Pehr Johnsson. Örebro 1922. 58 sidor. Häftad med liten skada på främre omslaget. Tryckt i 100 ex. (#28862)380:-
Saxon - Saxons bok. på 75-årsdagen. Illustrerad. Sthlm 1934. XVI, 208 sidor + porträtt målade av Sam Uhrdin. Stort format. Halvfranskt band. (#31126)210:-
Saxon - Saxons bok. på 75-årsdagen. Illustrerad. Sthlm 1934. XVI, 208 sidor + porträtt målade av Sam Uhrdin. Stort format. Häftad. (#150420)150:-
Saxon, J.L. I handelsbod på 1870-talet.. Minnen. Illustr. Sthlm 1932. 191 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpel (#69407)150:-
Sernander, Rutger Parker och trädgårdar i det gamla Närke.. Illustr. Sthlm 1933. 200 sidor. Häftad. (#21689)150:-
Stjernsund i Närke.. Slottet och godset. Red. Anders Åman. Illustrerad. KVHAA, Sthlm 2001. 312 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#179801)200:-
Svenska sagor och sägner 8 Sagor från Närke I.. Berättade av Nils Müntzing. Utgivna av Maja Forsslund. Sthlm 1943. 234 sidor. Original klotryggsband. (#37359)200:-
Teijler, Börje Litteratur om Örebro län 1.. Örebro stad. 1981. 332 sidor. Inbunden. (#49099)125:-
Waldén, Bertil Hardemo.. En sockenkrönika. Illustr. Uppsala 1955. 504 sidor. Original klotryggsband. Ryggen bräckt. (#200670)200:-
Waldén, Katja Boken om Örebro.. "Den ständigt erövrade staden" Illustrerad. Sthlm 1977. 280 sidor. Förlagsband. (#185560)150:-
Waldén, Margit Palmær & Waldén, Katja Örebro i konsten.. Illustrerad. Örebro 1965. Originalband. (#118945)150:-
Wallin, Sigurd Lassåna bruksherrgård på Karl XI:s och Anton von Boijs tid.. Illustrerad. Särtryck ur En bergsbok till Carl Sahlin 1921. 22 sidor. Stort format. Häftad. Bleknade och lite hundörade omslag. Dedikation från Sigurd Wallin till Sigurd Erixon. (#189028)150:-
Widén, Jonas Om Kumla soocken i Närke.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1857. 16 sidoor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#200370)150:-
Örebro - Örebro som det var förr.. En krönika i 170 bilder jämte kortfattad text. Örebro 1963. 146 sidor + annonser. Inbunden. (#43568)125:-
Örebro 700 år.. En krönika från äldre tid och nutid. Illustrerad. Örebro 1965. 320 sidor. Originalband. (#118947)190:-
Örebro Teater.. En minnesbok utgiven av Örebro kulturnämnd i samband med återinvigningen av teatern 1976. Red. Anders Clason. Illustrerad. Örebro 1976. 163 sidor. Förlagsband. (#185565)110:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page