Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlbäck - Festskrift till Olav Ahlbäck.. 28.3.1971. H-fors 1971. 331 sidor. Häftad. (#29107)140:-
Ahlgren, Perry Tilltalsordet ni.. Dess semantik och användning i historiskt perspektiv. Aa Upps. 1978. 142 sidor + utvikbar karta i ficka. Häftad. (#4925)125:-
Ahrenberg, Lars Interrogative Structures of Swedish.. Aspects of the Relation between Grammar and Speech Acts. Diss. Upps. 1987. XI, 279 pages. Softcover. (#5303)120:-
Alfvegren, Lars Skriv så här.. Råd, regler och rekommendationer i språkliga frågor. Sthlm 1973. 142 sidor. Häftad. (#118674)135:-
Alfvegren, Lars Tidningssvenska.. Ur svensk storstadspress. Upps 1965. 96 sidor. Häftad. (#7307)80:-
Allén, Sture Grafematisk analys som grundval för textedering. med särskild hänsyn till Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655. Aa Gbg 1965. 184 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Lite solkiga omslag. (#4931)110:-
Allén, Sture Modersmålet i fäderneslandet.. Ett urval uppsatser under fyrtio år. Göteborg 1999. 731 sidor. Originalband. Meijerbergs arkiv. (#115800)200:-
Allén, Sture Nysvensk frekvensordbok.. Baserad på tidningstext. 1. Graford. Homografkomponenter. Sthlm 1970. xlviii,1060 sidor. Original klotband. Data linguistica 1. (#165547)200:-
Allén, Sture Nysvensk frekvensordbok.. Baserad på tidningstext. 2. Lemman. Sthlm 1971. xlvi,1102 sidor. Original klotband. Data linguistica 1. (#165548)200:-
Allén, Sture Tiotusen i topp.. Ordfrekvenser i tidningstext. Sth 1972. 272 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#17914)150:-
Allén, Sture, Loman, Bengt & Sigurd, Bengt Svenska akademien och svenska språket.. Tre studier. Illustrerad. Sthlm 1986. 275 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#34894)185:-
Allén, Sture m.fl. (red.) Svensk ordbok.. Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet. Norstedts, Sthlm 1986. 1513 sidor. Original klotband. (#202248)170:-
Almhult, Artur Förklarade ord.. Över 10 000 svenska och utländska ord och uttryck. 4:e upplagan. Upps. 1963. 205 sidor. Förlagsband. (#25017)50:-
Almhult, Artur Förklarade ord.. Över 10 000 svenska och utländska ord och uttryck. 7:e upplagan. Sthlm. 1972. 205 sidor. Förlagsband. (#180257)100:-
Almhult, Artur Ord att förklara.. Svenska och främmande ord. Fjärde upplagan. Sthlm 1966. 315 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#148229)150:-
Almhult, Artur Ord att förklara.. Svenska och främmande ord. Upps. 1955. 308 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Namnstämpel. (#17919)150:-
Almqvist, Carl Jonas Love Svensk rättstafnings-lära,. innefattande reglor för alla i språket förekommande fall, upplysta genom exempel, undantags-förteckningar och skriföfningar. Fjortonde upplagan. Stockholm 1860. 64 sidor. Häftad. Omslag saknas. (#183574)125:-
Almqvist, Carl Jonas Love Svensk rättstafnings-lära,. innefattande reglor för alla i språket förekommande fall, upplysta genom exempel, undantags-förteckningar och skriföfningar. Nionde upplagan. Norrköpng 1847. 80 sidor. Häftad. Nött rygg. Bakre omslag saknas. (#22110)350:-
Almqvist - Liljestrand, Birger Tal i prosa 2.. Kommunikationen i C.J.L. Almquists novell Skällnora qvarn. Umeå 1983. 124 sidor. Stämpel. (#46067)105:-
Almqvist - Ljunggren, Karl Gustav Några språkdrag och stildrag hos C.J.L. Almqvist.. Lund 1942. 45 sidor. Häftad. (#119920)110:-
Althoff, Johan & Nyberg, Robert Språklådan.. Illustrerad. Stockholm 1993. 58 sidor. Förlagsband. (#151889)100:-
Altstadt, Ann-Charlott och Greider, Göran Liten ordbok för underklassen.. Sthlm1999. 181 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#174309)135:-
Alving, Hjalmar Det grammatiska subjektets plats i den narrativa satsen i svenskan.. En språkhistorisk undersökning. Aa Upps. 1916. XVI, 98 sidor. 4:o.Häftad. (#20621)140:-
Alving, Hjalmar Det grammatiska subjektets plats i den narrativa satsen i svenskan.. En språkhistorisk undersökning. Aa Upps. 1916. XVI, 98 sidor. 4:o. Klotband. Stämpel. (#76660)170:-
Andersson, Aksel Om Johan Salbergs Grammatica Svetica I.. (A.s.u.?) Ett bidrag till kännedomen om 1600-talets svenska. Aa Upps. 1884. (#23513)120:-
Andersson, Aksel Om Johan Salbergs Grammatica Svetica I.. (A.s.u.?). Ett bidrag till kännedomen om 1600-talets svenska. Aa Upps. 1884. III, 100 sidor. Klotband med bevarade omslag. Stämpl. (#44718)140:-
Andersson, Hans Vokabler på vandring.. Ordimport till Sverige under tusen år. Lund 2000. 156 sidor. Häftad. (#180324)100:-
Andersson, Jan & Furberg, Mats Språk och påverkan.. Om argumentationens semantik. Lund 1966. 124 sidor. Pocket. (#17929)80:-
Andersson, Jan & Furberg, Mats Språk och påverkan.. Om argumentationens semantik. Sth 1972. 196 sidor. 5:a omarb. uppl. Pocket. (#17927)100:-
Aniansson, Eva Språklig och social identifikation hos barn i grundskoleåldern.. Aa Upps. 1996. 304 sidor. Häftad. (#17923)120:-
Arkiv för nordisk filologi.. Utg. av Sophus Bugge, Axel Kock m.fl. Christiania och Lund. 1. bind, 1883 - 70. bind, 1955. Inbundna i halvfranska band. Lösa årgångar finnes. (#148275)4500:-
Askeberg, F. & Holmberg, B. Nusvenska.. Stilprov från olika sakområden med inledning och kommentar. Sth 1962. 304 sidor. Original klotband. (#5312)100:-
Aurivillius, Eric Grammaticæ Svecanæ Specimen.. Utg. Gustaf Stjernström. Upps. 1884. 153 pages. Half cloth. Stamped. In Latin. (#160265)180:-
Aurivillius, Eric Grammaticæ Svecanæ Specimen.. Utg. Gustaf Stjernström. Upps. 1884. 153 pages. Half leather. Stamped. In Latin. (#23845)190:-
Aurivillius, Eric Grammaticæ Svecanæ Specimen.. Utg. Gustaf Stjernström. Upps. 1884. 153 pages. Softcover. In Latin. (#23680)125:-
Bandle - Festschrift für Oskar Bandle. zum 60. Geburtstag am 11. Januar 1986. Hrsg. M. von Platen und S. Sonderegger. Basel und Frankfurt am Main 1986. 316 pages. Soft covers. (#18090)140:-
Beckman, Natanael Dansk-norsk-svensk ordbok.. Andra upplagan, Sthlm 1915. 261 sidor. Original skinnryggsband. (#202354)100:-
Beckman, Natanael Dansk-norsk-svensk ordbok.. Femte, fullständigt omarbetade upplagan. Sthlm 1929. 280 sidor. Originalklotband. (#153975)100:-
Beckman, Natanael Den svenska versläran. till universitetsstudiernas tjänst. Lund 1966. 170 sidor. Häftad. Nytryck av fjärde upplagan. (#20596)125:-
Beckman, Natanael Den svenska versläran. till universitetsstudiernas tjänst. Sth 1946. 170 sidor. Häftad. Fjärde upplagan. (#25048)125:-
Beckman, Natanael Språkpsykologi och modersmålsundervisning.. Aa Lund 1899. 152 pp. (#20182)85:-
Belfrage, Sixten Stilistiska studier över sammansättningarna i sjuttonhundratalets svenska litteratur.. Aa Lund (Upps.) 1920. 292 sidor. Häftad. (#5321)145:-
Bellman - Risberg, Bernhard Textkritiska studier till Fredmans epistlar.. Sth 1938. 145 sidor. Häftad. (#3834)115:-
Bendz, Gerhard Ordpar.. Stockholm 1965. 148 sidor. Häftad. (#17912)100:-
Benson - Språk och tradition.. Festskrift till Sven Benson. Upps. 1983. 242 sidor. Original klotband. (#25027)160:-
Benson, Sven Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan.. Aa Lund 1951. 244 sidor + kartor. Häftad. (#6437)120:-
Beretning om forhandlingerne på det første nordiske filologimøde i København den 18.-21. juli 1876.. Udgivet af Ludv. F.A. Wimmer. Kbhvn 1879. xvi,201 sidor. Tillsammans med: Forhandlinger paa det andet nordiske filologimøde i Kristiania den 10.-13. august 1881. Udgivne af Gustav Storm. Kristiania 1883. xvi,255 sidor. Inbundna i ett halvklotband. Stämpl. (#82727)250:-
Berglund, Uno Om utvecklingen av teorin för den så kallade reformmetoden vid den nyspråkliga undervisningen.. En språkdidaktisk studie. Aa Åbo 1916. 220 pp. (#5323)115:-
Bergman-Claeson, Görel Vi svenskar, vi människor och bomben.. En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959. Aa Upps. 1994. 190 sidor. Häftad. (#17915)130:-
Bergman, Gösta Ord med historia.. Sth 1974. 527 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#144626)150:-
Bergman, Gösta Ord med historia.. Sthlm 1966. 228 sidor. Originalklotband. (#5326)135:-
Bergman, Gösta Provinsialismer och skråspråk.. Sth 1943. 135 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#144634)100:-
Bijvoet, Ellen Sverigefinnar tycker och talar.. Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar. Aa Upps. 1998. 279 sidor. Häftad. (#20179)100:-
Bilder-ABC-bok.. Faksimiltryck 1976 av upplaga från 1847. Häftad. Litet format. (#126093)100:-
Bilder-ABC-bok.. Stavningen i enlighet med gällande föreskrifter. Sthlm 1944(?). 26 sidor. Litet format. Original klotryggsband. Tillskrift på titelbladet. (#148272)100:-
Bjerre, Birger Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd I-II.. Aa Lund 1935-38. 312 + 348 sidor. Häftade. 2 volymer. (#17930)250:-
Bjerrum, Marie Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog.. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning. Aa Kbhvn 1959. 273 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpl. (#89209)200:-
Björck, Gudmund Djäknar och astronauter.. Grekiska låneord i svenskan. Lund 1972. 98 sidor. Pocket. (#117794)100:-
Björkman, Gunnar Eufemismen.. Belyst med exempel ur nusvensk prosa. Aa Sth (Upps.) 1937. 212 sidor. Häftad. (#5332)100:-
Blückert, Ann Juridiska - ett nytt språk?. En studie av juridikstudenters språkliga inskolning. Akad. avh. Uppsala 2010. 320 sidor. Häftad. (#176959)150:-
Blåsjö, Mona Uppsatsens yta och djup.. Studenters skrivutveckling mellan B- och C-uppsats. Sthlm 2000. 70 sidor. Häftad. (#94618)75:-
Bolander, Maria Predikativens funktion i svenskan.. Om adjektiv som subjektiva predikativ. Akademisk avhandling, Umeå 1980. 216 sidor. Häftad. (#5340)150:-
Borgström, Marcus Svenska språkets historia.. För folkskoleseminarier, h. allm. läroverk och för självstudier. Förord Adolf Noreen. Upps. 1916. 84 pp. Inb. Stämpl. (#23491)65:-
Brate, Erik Nordische Lehnwörter im Orrmulum.. Aa Halle (Upps.) 1884. 84 pages. Softcover. (#5722)100:-
Brunius, Teddy Ord och övertygelser.. Sth 1955. 216 sidor. Häftad. (#17931)135:-
Brunius, Teddy Ord och övertygelser.. Sth 1955. 216 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#101796)150:-
Byrman, Gunilla Graviditetsuttryck i svenskan.. Aa Lund 1989. 256 sidor. Häftad. (#30609)145:-
Börjars, Kersti Feature Distribution in Swedish Noun Phrases.. Oxford 1998. 290 pages. Soft covers. Publications of the Philological Society, 32. (#169331)150:-
Cassirer, Peter Studier över ordförståelse.. Rapport från projektet Svenskarna och deras ord. Göteborg 1977. 136 sidor. Häftad. (#20563)120:-
Cederberg, Ann Stil och strategi i riksdagsretoriken.. En undersökning av debattspråkets utveckling i den svenska tvåkammarriksdagen (1867-1970). Aa Upps. 1993. 174 sidor. Häftad. (#4951)120:-
Cederblad, Carl & Wennström-Hartman, Eva Beväringssvenska.. Uppsatser och brev. Sth 1940. 368 pp. Loss från omslaget. (#5349)75:-
Cederblad, Carl & Wennström-Hartman, Eva Beväringssvenska.. Uppsatser och brev. Sth 1940. 368 sidor. Häftad. (#18093)85:-
Cederblad, Carl & Wennström-Hartman, Eva Beväringssvenska.. Uppsatser och brev. Sth 1940. 368 sidor. Klotband. (#20404)125:-
Cederschiöld - Svenska studier.. Tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914. Lund 1914. 482 sidor. Häftad. Tryckt i 300 exemplar. (#4953)275:-
Cederschiöld, Gustaf Fresta duger,. jämte andra uppsatser. Sth 1914. 264 sidor. Häftad. (#5355)85:-
Cederschiöld, Gustaf Om kvinnospråk och andra ämnen.. Anteckningar och reflexioner. Lund 1900. 200 sidor. Häftad. (#5357)125:-
Cederschiöld, Gustaf Om svenskan som skriftspråk.. 2:a uppl. Lund 1902. VIII, 326 sidor. Klotband. (#5363)110:-
Cederschiöld, Gustaf Om svenskan som skriftspråk.. 4:e uppl. Lund 1916. 255 sidor. Halvklotband. Stämpl. Lite understrykn. (#23665)75:-
Cederschiöld, Gustaf Om svenskan som skriftspråk.. 5:e uppl. Lund 1924. 255 sidor. Häftad. (#5364)85:-
Cederschiöld, Gustaf Om svenskan som skriftspråk.. 5:e uppl. Lund 1924. 284 pp. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#23667)110:-
Cederschiöld, Gustaf Om svenskan som skriftspråk.. Gbg 1897. VIII, 355 sidor. Klotband. (#5362)125:-
Cederschiöld, Gustaf Skriftsvenska och talsvenska.. Lund 1919. 80 pp. (#5367)70:-
Cederschiöld, Gustaf Svensk stilistik.. Sth 1920. 176 sidor. Häftad. (#20585)100:-
Cederschiöld, Gustaf & Olander, Valborg Riktlinjer för modersmålsundervisningen.. Seminarier och provårskurser tillägnade. Lund 1916. 104 pp. (#20586)70:-
Cederschiöld, Wilhelm God och dålig svenska.. 2:a upplagan, Stockholm 1928. 184 sidor. Klotband. F.d. biblioteksbok i fint skick. (#202249)100:-
Chambert, Georg Ord ock uttryck inom möbelhantvärket.. Sthlm 1912. 34 sidor. Häftad. Svenska landsmål 117. (#68643)100:-
Collin, Carl S.R. Anekdoter om ord eller glimtar ur språkens liv 1-3.. Lund 1943-45. 54 + 92 + 76 sidor. Inbundna i ett klotband. (#202504)150:-
Collinder - Scandinavica et Fenno-Ugrica.. Studier tillägnade Björn Collinder den 22 juli 1954. Illustr. Sthlm u.å. 389 sidor. Häftad (#30995)175:-
Collinder, Björn Ordhandboken.. Uppsala 1975. 361 sidor. Häftad. Ett blad lagat med tejp. (#168103)100:-
Collinder, Björn Svensk ordhjälp. för skolorna och den skrivande allmänheten. Sth 1968. 184 sidor. Original klotband. (#17935)145:-
Collinder, Björn Svensk ordnyckel med förkortningslexikon.. Förlagshuset Fyris 1977. 540 sidor. Förlagsband. (#33481)200:-
Collinder, Björn Svensk språklära.. Lund 1974. 258 sidor. Häftad. (#4960)150:-
Collinder, Björn & Svenblad, Ralf Förkortningsordbok.. Sextusen svenska och internationella förkortningar. Sthlm 1981. 101 sidor. Original klotband. (#97049)145:-
Columbus, Samuel En Swensk Ordeskötsel.. Utgiven med inledning och kommentar av Sylvia Boström. Sth 1963. XL, 151 sidor. Häftad. (#5371)120:-
Conon, Lars Rubrikspråket på Dagens Nyheters förstasidor I-II.. Aa Upps. 1973. 286 sidor. Häftad. 1 volym. (#20580)100:-
Dahlgren, F.A. Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket. från och med 1500-talets andra årtionde. Nytryck (1961) av första upplagan från 1914-16. 1044 sidor. Original klotband. (#21391)800:-
Dahlstedt, Karl-Hampus Från Quartier Latin till Grisbacka.. Ett urval artiklar i språkvetenskapliga och andra ämnen samt Karl-Hampus Dahlstedts Bibliografi 1936-1986. Illustr. Umeå 1987. 214 sidor. Häftad. (#17936)125:-
Dahlstedt, Karl-Hampus Massmedierna och språket.. Sth 1970. 110 pp. Pocket. (#17937)35:-
Dahlstedt, Karl-Hampus, Bergman, Gösta & Ståhle, Carl Ivar Främmande ord i nusvenskan.. Sth 1962. 96 sidor. Häftad. (#19919)60:-
Dahlstedt, Karl-Hampus, Bergman, Gösta & Ståhle, Carl Ivar Främmande ord i nusvenskan.. Sth 1962. 96 sidor. Original pappband. (#101823)80:-
Dalin, A.F. Ordbok öfver Svenska Språket.. Sth 1850-53. 896; 780 sidor. Inbunden i 2 gedigna, senare skinnryggsband med gamla ryggen påklistrad. (#181215)950:-
Dalin, A.F. Ordbok öfver Svenska Språket.. Sthlm 1850-53. 896 + 780 sidor. Inbunden i 2 något lite nötta samtida halvfranska band. Oskuren. (#24958)900:-
Dalin, A.F. Ordbok över Svenska Språket.. Nytryck Sth 1964. 896; 780 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 2 volymer. Utkom ursprungligen 1850-53. Detta är ett fotografiskt nytryck. (#31959)500:-
Dalin, A.F. Svenska språkets synonymer.. Femte upplagan. Sth 1945. 405 sidor. Original klotband. (#1235)145:-
Dalin, A.F. Svensk handordbok med tillägg af ordens etymologi.. Jemte ett bihang, innehållande de i svensk skrift allmännast brukliga främmande ord. Stockholm 1868. (6),800,(2) sidor. Något nött original skinnryggsband. (#190457)250:-
Dalin, Gustaf Främmande ord i svenska språket.. Förklaringar, jemte uttal och härledning. Sthlm 1871. viii, 727 sidor. Nött halvfranskt band. Inlagan loss vid främre falsen. Ovanlig. (#72748)250:-
Danell, Gideon Svensk ljudlära.. Fjärde upplagan, Sthlm 1947. 88 sidor. Häftad. (#201857)75:-
Danell, Gideon Svensk ljudlära.. Sth 1919. 88 pp. (#18095)40:-
Danielson, Sylvia Läroboksspråk.. En undersökning av språket i vissa läroböcker för högstadium och gymnasium. Aa Umeå 1975. 146 sidor + bilagor. Häftad. (#23450)140:-
Datorstödd språkforskning.. Fyra uppsatser om lånord, växtnamn, språk- och stilhistoria samt ordgeografi. Av Judith Chrystal, Ulla Ekvall, Sven Lange, Inger Larsson. Sthlm 1986. 48 sidor. Häftad. (#111980)100:-
Det første Nordistmøde i København.. Den 24.-26. januar 1946. Kbhvn 1947. 142 sidor. Häftad. (#5554)125:-
Det Nordiske Språkmøtet i Oslo 19-20. Februar 1954.. Foredrag og diskusjoner. Oslo 1954. 64 sidor. Häftad. (#5383)70:-
Dunås, Rolf Bättre svenska.. Lund 1970. 176 sidor. Häftad. Ord och stil 2. (#5386)100:-
Dunås, Rolf Lig-avledningar till substantiven i nusvenskan.. Aa Upps. 1966. 438 sidor. Häftad. (#5388)150:-
Eckerberg, Johan Gustaf A.B.C. bok för fäderneslandets barn.. Ny genomsedd upplaga, Lund 1862. (4),172 sidor. Enkelt, lite skadat samtida skinnryggsband. Inlagan fin. (#14001)375:-
Edlund, Lars-Erik Morfars karta visar vägen.. Ett urval språkvetenskapliga texter 1979-2013. Festskrift tillägnad professor Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013. Red. Roger Jacobsson. Umeå 2013. 524 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#183953)200:-
Edlund, Sven Studier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern.. Lund 1957. 260 pp. (#5389)85:-
Een nyttwgh Wnderwijsning.. Den svenska Reformationens förstlings-skrift. Tryckt i Stockholm år 1526. Till minnet af Uppsala Möte ånyo utgifven af Aksel Andersson. Uppsala 1893. (6),clxxxviii,222,(2) sidor samt Een skön nyttugh Underwisningh. Tryckt i Stockholm år 1526. (49,15,(1),xxxvi sidor. Inbundna i gediget skinnryggsband med tejp på ryggen. Stämpel. Svag fuktrand i ett hörn i en del av boken. (#175396)300:-
Eichhorn, C. Den pålitlige tolken.. 10,500 främmande ord ... jämte ett bihang: Svenska namnboken. Förklaringar öfver 2,200 brukliga dopnam och deras härledning. Sthlm 1871. 236 sidor. något nött halvfranskt band. (#179034)200:-
Einarsson, Jan Sammanträdet som talsituation.. Lund 1971. 148 pp. (#17946)65:-
Ejder, Bertil Adjektivändelsen -er i de nordiska språken, särskilt i svenskan.. Aa Lund 1945. 288 sidor. Häftad. (#5393)140:-
Ejder, Bertil Dagens tider och måltider.. Lund 1969. 504 sidor. Häftad. (#4972)125:-
Ekbohrn, C.M. Förklaringar öfver 33,000 främmande ord och namn m.m. i svenska språket. tillika med deras härledning och uttal. En handbok för alla samhällsklasser. Sthlm 1887. 556 + 496 sidor + tabell. Halvfranskt band. (#172349)225:-
Ekbohrn, C.M. Förklaringar öfver 33,000 främmande ord och uttryck jämte vanliga förkortningar. i svenska språket.. Med förklaringar och uttalsbeteckningar av Albert Montgomery. Tredje upplagan, utökad av Sigurd Westberg. Stockholm 1937. x,684 sidor. Original klotryggsband. Fint ex. (#200588)250:-
Ekbohrn, C.M. Förklaringar öfver 40,000 främmande ord och namn m.m. i svenska språket.. Tredje upplagan, Stockholm 1885. (6),837 + (2),696 sidor + tabell. Inbundna i 2 något nötta halvfranska band. (#201041)300:-
Ekbohrn, C.M. Förklaringar över 100,000 främmande ord och namn m.m. i svenska språket. tillika med deras härledning och uttal. Ny, omarbetad och tillökad upplaga. Sthlm 1936. 1446 sidor. Inbundna i 2 original halvfranska band, varav ett lite slitet i ryggens överkant. (#17949)600:-
Ekeblad, Johan Brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655.. Utgivna med inledning, kommentar och register av Sture Allén. Gbg 1965. LXVI, 219 sidor + planscher. Häftad. (#5309)225:-
Ekenvall, Verner, Holmberg, Bengt & Johannisson, Ture Svensk språk- och stilutveckling.. Elementära översikter. Sthlm 1971. 108 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#119794)120:-
Elert, Claes-Christian Allmän och svensk fonetik.. Sth 1966. 129 sidor. Häftad. (#35739)100:-
Elert, Claes-Christian Allmän och svensk fonetik.. Sth 1989. 172 sidor. Inbunden i amatörmässigt halvklotband. (#29556)120:-
Elert, Claes-Christian Allmän och svensk fonetik.. Sth 1991. 172 sidor. Häftad. (#52339)120:-
Elert, Claes-Christian Ljud och ord i svenskan.. Umeå 1981. 169 sidor. Häftad. (#113938)125:-
Elert, Claes-Christian Phonologic Studies of Quantity in Swedish.. Based on material from Stockholm speakers. Aa Upps. 1964. 228 pages. Soft covers. (#5394)150:-
Elevsvenska.. Red. Kent Larsson. Lund 1980. 160 sidor. Häftad. Ord och stil 12 (#5491)125:-
Eliasson, Siv Vokabulärstudier i läroplanstexter 1935-1969.. Aa. Stockholm 1972. 182 sidor. Häftad. (#166801)130:-
Elmevik, Lennart Nordiska ord på äldre kak- och ka(k)s-.. En etymologisk och ljudhistorisk undersökning. Aa Upps. 1967. 232 sidor. Häftad. (#5396)110:-
Engdahl, Sven Studier i nusvensk sakprosa.. Några utvecklingslinjer. Aa Upps. 1962. 216 sidor. Häftad. (#5398)125:-
Eriksson, Gunnar & Svanlund, Jan Två studier i äldre nysvensk syntax.. Sth 1988. 56 sidor. Häftad. (#24044)70:-
Eriksson, Manne Ordet.. Filologiska funderingar kring religion och vetenskap. Falköping 1965. 319 sidor. Originalklotband. (#96581)150:-
Eriksson, Manne Svensk ljudskrift 1878-1960.. En översikt över det svenska landsmålsalfabetets utveckling och användning huvudsakligen i tidskriften Svenska Landsmål. Sth 1961. VIII, 187 sidor. Häftad. (#6476)135:-
Eriksson, Mats Ungdomars berättande.. En studie i struktur och interaktion. Aa Upps. 1997. 312 sidor. Häftad. (#326)125:-
Erlandsson, Birgitta Om växlingen u-o i ord av typen no. bru - sv. bro.. Aa Lund 1972. 104 sidor + 11 kartor. Häftad. (#5400)125:-
Erson, Eva "Det är månen att nå...". En studie i några datorintresserade pojkars språk och föreställningsvärld. Aa Umeå 1992. 225 sidor. Häftad. Stämpl. (#24042)105:-
Evers, Knut Studien zu den Vorlagen des schwedischen neuen Testaments vom Jahre 1526.. Diss. Gbg 1984. 194 pages. Soft covers. Stamped. (#23523)125:-
Fackspråk.. En antologi redigerad av Bertil Molde. Svenska språknämnden 1976. 144 sidor. Pocket. (#116395)100:-
Facktext.. Red. Britt-Louise Gunnarsson. Upps. 1987. 144 sidor. Häftad. Ord och stil 18. (#17951)100:-
Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning.. Utgifna af Svenska Landsmålsföreningen i Helsingfors 1894. 326 pp. + diagram. Nött rygg. (#5407)100:-
Finländska bidrag till svensk språk- och folklivsforskning.. Utgifna af Svenska Landsmålsföreningen i Helsingfors. H-fors 1894. 318 pp. + diagram. Inbunden. Stämpl. (#4984)190:-
Flodell, Gunvor Misiones-svenska.. Språkbevarande och språkpåverkan i en sydamerikansk talgemenskap. Aa Upps. 1986. 192 sidor. Häftad. (#5408)100:-
Forhandlinger paa det fjerde nordiske filologimøde i København den 18-21 juli 1892.. Udgivne af C. Jørgensen. Tillæg: Berättelse om förhandlingarna vid det tredje nordiska filologmötet i Stockholm 10-13 augusti 1886 af Nils Linder. Kbhvn 1893. lxxviii, 274 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#82728)250:-
Forsström, Ann-Louise I dialog med chefen.. Makt och dominans i utvecklingssamtal. Sthlm 2000. 62 sidor. Häftad. (#94620)75:-
Fortelius, Bertel Historia Trojana eller Troya Borgdzs Chröneca.. Studier över stil och språk i en svensk 1500-talstext. I. Förhållandet till den latinska förlagan, lokalisering av språkformen. Aa Åbo 1965. 398 sidor + planscher och kartor. Häftad. (#5762)145:-
Freudenthal, Gunnar Om typiska skiljaktigheter mellan modersmålsutveckling och språkkurs.. Ett bidrag till språkundervisningens psykologi. Aa Lund 1925. 160 sidor. Häftad. Stämpel. (#5410)140:-
Fries - Florilegium Nordicum.. En bukett nordiska språk- och namnstudier tillägnade Sigurd Fries den 22 april 1984. Umeå 1984. 284 sidor. Häftad. (#17956)125:-
Fries, Sigurd Stätt och stätta i Norden.. Ett verbalabstrakts betydelseutveckling och ett bidrag till studiet av hägnadsterminologien. Upps. 1964. 160 sidor. Häftad. (#6481)90:-
Från Nastastenen till Nerikes Allehanda.. Örebro 1997. 143 sidor. Häftad. Språkminnet I. (#119499)110:-
Fröberg, Paul Stil.. Översikt av språkutveckling, stilarter, diktarter och versformer. Andra utökade upplagan. Sthlm 1961. 160 sidor. Häftad. (#111993)100:-
Fröberg, Paul Stil.. Översikt av språkutveckling, stilarter, diktarter och versformer. Tredje omarbetade och utökade upplagan. Sthlm 1967. 205 sidor. Häftad. Lite blyerts (#111987)125:-
Fynning, Andreas Samnordisk ordbog/ordbok.. 1958. 342 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#201824)130:-
Fynning, Andreas Samnordisk ordbog/ordbok.. 1958. 342 sidor. Klotband. Namnstämpel. (#179014)150:-
Förhandlingar. vid sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 11, Stockholm 1978. Utg. av Olle Josephson m.fl. Sthlm 1979. 210 sidor. Häftad. (#134249)110:-
Garme, Birgitta Text och tanke.. Om skrivstrategier i elevuppsatser. Aa Upps. 1988. 192 sidor. Häftad. (#5413)100:-
Geete, Robert Ordklyfverier.. En etymologisk hjälpreda. Sth 1888. 224 pp. Inbunden. (#4997)170:-
Geete, Robert Ur Språklådan.. Smärre uppsatser av språkligt och kulturhistoriskt innehåll. Upps. 1924. 192 pp. Inbunden. (#48670)95:-
Geete, Robert Ur Språklådan.. Smärre uppsatser av språkligt och kulturhistoriskt innehåll. Upps. 1924. 192 sidor. Häftad. (#5415)70:-
Geijer, Herman Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar.. Sth 1921. 98 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 153. (#23176)110:-
Genombrottet. Skapande svenska. Hösten 1892.. Uppsala 1983. 163 sidor. Häftad. Dedikation från en av författarna. (#204097)125:-
Gibson, Haldo Svensk slangordbok.. Andra upplagan Sth 1980. 243 sidor. Häftad. (#72637)110:-
Gjerdman, Olof Aktiva och passiva versifikatörer emellan.. U.o. 1919. Pp 73-228. Särtryck. (#20183)70:-
Gjerdman, Olof Fonetiska studier i vers.. Upps. 1923. Pp 211-262. Särtryck. (#20185)40:-
Gjerdman, Olof Fåglalåt.. Upps. 1921. Pp 115-134. Särtryck. (#20186)25:-
Gjerdman, Olof Gravis och akut i jaså och andra ord.. Upps. 1927. Pp 49-98. Särtryck. (#20184)40:-
Granlund - Festskrift till Åke Granlund 28.4.1984.. Illustr. H-fors 1984. 314 sidor. Häftad. (#25767)100:-
Grünbaum, Catharina Strövtåg i språket.. Sthlm 1996. 192 sidor. Original pappband. (#73117)135:-
grönstrand, hugo Försök til svensk ret'staningsléra.. Helsingfors 1893. 16 sidor. Häfte med tryckta originalomslag. Fint ex. (#183573)125:-
Gårding, Eva Internal Juncture in Swedish.. Diss. Lund 1967. 192 pages. Soft covers. (#20584)120:-
Götlind, Johan Nutida folkdiktning i metrisk belysning.. Uppsala 1912. 57 sidor. Häftad. (#84796)100:-
Haage, Helge Ortografiens psykologiska och pedagogiska problem.. En utredning och nyorientering. Aa Gbg (Uppsala) 1920. 156 sidor + utvikbara diagram. Häftad. (#45760)140:-
Haage, Helge Ortografiens psykologiska och pedagogiska problem.. En utredning och nyorientering. Aa Gbg (Uppsala) 1920. 156 sidor + utvikbara diagram. Häftad. Stämpl. (#119241)120:-
Hallberg - I hast hälsar.. Festskrift till Göran Hallberg på 60-årdagen den 7 oktober 1999. Lund 1999. 286 sidor. Häftad. (#134226)150:-
Hallenberg, Jonas Disquisitio de nominibus in Lingua Suiogothica Lucis et Visus Cultusque Solaris in eadem Lingua vestigiis.. Pars Posterior. Sthlm 1816. 574,(2) sidor. Oskuren i original, marmorerat pappersomslag. Del 2 av 2. (#172866)800:-
Hallström, Paul Om substantivsammansättningar i nysvenskan.. Aa Upps. 1875. 40 sidor. Häftad. Bortklippt dedikation. (#183563)75:-
Hallström, Paul Om substantivsammansättningar i nysvenskan.. Aa Upps. 1875. 40 sidor. Häftad. Dedikation. (#5015)100:-
Hammarberg, Björn och Svensson, Bengt Svenska som främmande språk.. En lärarbok. Sthlm 1975. 144 sidor. Klotband. (#184304)140:-
Hammermo, Olle Språklig variation hos barn i grundskoleåldern.. Aa Upps. 1989. XI, 164 sidor. Häftad. (#5424)100:-
Hansson, Åke Fonemgeografisk och fonemhistorisk forskning.. Lund 1969. 29 sidor. Klammerhäftad. (#6496)60:-
Haskå, Inger Stilanalys i teori och praktik.. Lund 1975. 76 sidor. Klammerhäftad. (#128578)75:-
Haskå, Inger Studier över bestämdhet i attributförsedaa nominalfraser.. Akad. avh. Lund 1972. 308 sidor. Häftad. (#118645)175:-
Haskå, Inger & Guno Nålkort i språkforskningens tjänst.. Lund 1971. 54 sidor. Häftad. (#119450)75:-
Hassler-Göransson, Carita Ordfrekvenser i nusvenskt skriftspråk.. Lund 1966. 594 sidor. Häftad. (#5428)150:-
Hazelius, Artur Om rättstafningens grunder med särskidt afseende på svenska språket.. Stockholm 1870. (4),143 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Fuktrand i marginalen. (#203910)150:-
Hedén, Stig Att tala med framgång.. Sthlm 1955. 159 sidor. Originalpappband. (#71724)100:-
Hedlund, Cecilia On Participles.. Diss. Sthlm 1992. 165 pages. Softcover. (#110211)150:-
Hedquist, Rolf Emotivt språk.. En studie i dagstidningars ledare. Aa Umeå 1978. 158, 68 sidor. Häftad. En volym. (#17974)110:-
Hedquist, Rolf Viktig, intressant och bra.. En studie av värderingar. Umeå 1980. 38 pp (19 sidor text). Offset. (#25773)50:-
Heikel, Ivar A. Stilistik eller handledning i skriftlig framställning.. Sthlm 1929. 150 sidor. Klotband. (#182350)140:-
Hellberg, Lars Om språklig och saklig ortnamnsforskning.. Erinringar i anledning av de sakkunniges utlåtanden rörande ledigförklarade professorsämbetet i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning vid Uppsala universitet. Upps. 1960. 64 sidor. Häfte. (#24923)50:-
Hellichius, Stina Yrkesbeteckningar inom hud- skinn- och läderhantverken i Sverige.. En ordhistorisk undersökning. Aa Upps. 1986. 164 sidor. Häftad. (#5432)110:-
Hellquist, Elof Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen.. Aa Upps. 1890. 94 pp. (#28838)125:-
Hellquist, Elof Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen.. Aa Upps. 1890. 94 pp. Inb. i senare band med bevarade omslag. Stämpl. (#23224)170:-
Hellquist, Elof Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen.. Aa Upps. 1890. 94 pp. Saknar omslag. (#44715)110:-
Hellquist, Elof Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen.. Aa Upps. 1890. 94 sidor. Inbunden i ett hallvklotband. Stämpel. (#202201)150:-
Hellquist, Elof Några anmärkningar om de nordiska verben med mediageminata.. Göteborg 1908. 51 sidor. Häftad. (#203899)100:-
Hellquist, Elof Om namn och titlar, slagord och svordomar.. Lund 1918. 142 sidor. Häftad. (#17971)145:-
Hellquist, Elof Svensk etymologisk ordbok.. Lund 1922. 1372 sidor. Original halvfranskt band. Första upplagan. (#5435)500:-
Hellquist, Elof Svensk etymologisk ordbok.. Ny omarbetad och utvidgad upplaga. Lund 1939. XII, 1484 sidor. 2 renoverade halvfranska band. (#59326)1000:-
Hellquist, Elof Svensk etymologisk ordbok.. Tredje upplagan. Lund 1948. XII, 1484 sidor. Nötta halvfranska band. 2 volymer. (#24957)750:-
Hellquist, Elof Svensk etymologisk ordbok.. Tredje upplagan. Lund 1970. XII, 1484 sidor. Original klotryggsband. 2 volymer. (#47927)1000:-
Hellsing, Helquist och Hallengren Bevingat från Adam & Eva till Oväntat besök.. Sthlm 2000. 413 sidor. Förlagband. Skyddsomslag. (#170864)200:-
Hellsing, Helquist och Hallengren Bevingat från Adam & Eva till Oväntat besök.. Sthlm 2000. 413 sidor. Förlagband utan skyddsomslag. (#177170)140:-
Henrikson, Alf Vårt antika modersmål.. Med teckningar av Björn Berg. Stockholm 1994. 462 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#160890)150:-
Heppling, Albin Typografisk svenska.. Inlägg i språkfrågor. Sthlm 1950. 237 sidor. Häftad. (#115650)120:-
Hesselman - Svensk stil.. Studier tillägnade Bengt Hesselman den 21 december 1935. Upps. 1935. 160 sidor. Häftad. (#17977)145:-
Hesselman, Bengt Huvudlinjer i nordisk språkhistoria 1-3.. Upps. 1948-53. 488 sidor. Häftade. 3 volymer. 3:e delen utgör "Bibliografi, ord- och namnregister" utarbetat av Manne Eriksson. Nordisk kultur III-IV. (#5031)200:-
Hesselman, Bengt Omljud och brytning i de nordiska språken.. Förstudier till en nordisk språkhistoria. Sthlm 1945. 115 sidor, Häftad. (#5440)120:-
Heuman, Bengt Tendenser till fastare meningsbyggnad i prosatexter från svensk stormaktstid.. En stilhistorisk studie. Aa Upps. 1960. 136 pp. (NSU 7.) (#5441)75:-
Hillman, Rolf Gustaviansk retorik.. Stilstudier i Svenska Akademiens med stora priset belönade Äreminnen 1786-1803. Aa Sth 1962. 298 sidor. Häftad. (#20611)160:-
Hillman, Rolf Gustaviansk retorik.. Stilstudier i Svenska Akademiens med stora priset belönade Äreminnen 1786-1803. Aa Sth 1962. 298 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#118906)145:-
Himanen, Ritva Kvinnliga ombudsmän och manliga sjuksköterskor.. Titlar och yrkesbeteckningar i nusvensk dagspress. Uppsala 1990. 136 sidor. Häftad. Ord och stil 21. (#104249)120:-
Hjelmqvist, Theodor Imperativiska substantivbildningar i svenskan.. Studier och samlingar. Lund 1913. 226 pp. (#5445)125:-
Hjelmqvist, Theodor Om begagnandet af Svenska Akademiens Ordbok.. Några anmärkningar. Lund 1894. 35 sidor. Häfte. (#183639)100:-
Hjorth, Poul Lindegård & Sigurd, Bengt Dansk-svensk ordlista.. Lund 1963. 144 sidor. Häftad. (#150687)90:-
Hjorth, Poul Lindegård & Sigurd, Bengt Dansk-svensk ordlista.. Lund 1966. 144 sidor. Häftad. (#92075)90:-
Hjorth, Poul Lindegård & Sigurd, Bengt Dansk-svensk ordlista.. Lund 1969. 144 sidor. Häftad. (#180329)90:-
Holm - Nordiska studier i filologi och lingvistik.. Festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Lund 1976. 500 sidor. Häftad. (#17984)155:-
Holmberg, Bo Öppet brev till betänkare och SOUensktalande.. Lund 1972. 110 sidor. Pocket. (#125539)100:-
Holmberg, Einar Studier i nyare svensk metrik.. Aa Lund 1929. 332 pp. (#23468)115:-
Holmberg, Per Emotiv betydelse och evaluering i text.. Akad. avh. Göteborg 2002. 337 sidor. Häftad. Stämpel. (#84651)150:-
Holm, Gösta Nordiska studier.. Femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax. Festskrift till Gösta Holm. Red. Christer Platzack och Ulf Teleman. Lund 1996. 199 sidor. Häftad. (#119940)145:-
Holm, Gösta Syntaxgeografiska studier över två nordiska verb.. Upps. 1958. 256 sidor + kartor. Häftad. (#5041)145:-
Holm, Lars Jesper Swedbergs Swensk Ordabok.. Bakgrund och tillkomsthistoria. Aa Upps. 1986. 240 sidor. Häftad. (#20408)150:-
Holm, Pelle Viktor Rydberg som språkrensare.. Akademisk avhandling Lund 1918. 306 sidor. Halvfranskt band. (#5451)200:-
Holm, Pelle Viktor Rydberg som språkrensare.. Akademisk avhandling Lund 1918. 306 sidor. Häftad. Dedikation. (#200682)150:-
Holm, Pelle (red.) Ordspråk och talesätt.. Med förklaringar. Sthlm 1964. 385 sidor. Original klotband. (#115790)150:-
[Holmström, G.] Sa' Han och Sa' Hon.. Ordstäfsbok innehållande öfver 1200 ordstäf, samlade och ordnade af G. H-M. Tredje tillökade upplagan, Stockholm 1890. 87 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Litet format. Med tillskrift till Fredrik Ström från en Björn Svenonius. (#184946)150:-
Holofernes och Judit.. Ett drama från reformationstiden. Utg. med inledning af Otto Sylwan. Upps. 1895. 54, XVI pp. Inb. (#38108)100:-
Huldén, Lars (red.) Långa Vimplar, Stinna Segel eller Svenska skalders ärekrans.. Dikter från Sveriges stormaktstid. Med ordförklaringar och kommentarer ånyo utgivna. Sthlm 1992. 254 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#75664)120:-
Hulthén, Lage Studier i jämförande nunordisk syntax [I].. Akad. avh. Göteborg 1944. 288 sidor. Klotband. Del 2 utkom. (#35920)150:-
Hultman - Tors bok.. Svenska med didaktisk inriktning. Vänbok till Tor G. Hultman. Red. K. Adelman m.fl. Malmö 1998. 297 sidor. Häftad. (#118989)145:-
[Humble, Julius] Rättstafningsreformen och Svenska akademien.. Tre uppsatser af J. Sth 1876. 112 pp. Tejpad rygg. Stämpl. (#22280)100:-
Hässelberg, Alfred Svensk ordlista. med övningar i ordlistans bruk. Gävle 1964. 128 sidor. Pappband. (#25044)110:-
Ideforss, Hjalmar De primära interjektionerna i nysvenskan I.. Primära impulsioner och imperationer (allt som utkom). Aa Lund 1928. XVI, 365 sidor. Inbunden i enkelt klotryggsband. (#113949)165:-
Ihre, Johan Glossarium Suiogothicum 1-2.. in quo tam hodierno usu frequentata vocabula ... ex dialectis cognatis, Moesogotica, Anglo-Saxonica, Allemannica, Islandica ceterisque Gothicæ et Celticæ origines illustrantur. Titelblad med inklistrad vinjett samt ytterligare 2 vinjetter. Upsala, Edman 1769. (2), XLVIII, 593 (1186 spalter) + (2), 570 (1140 spalter) sidor. 4:o. Samtida helt skinnband, upphöjda bind och förgylld rygg. Pärmarna med något nött yta. Liten lagning i ryggens överkant. Ett rent och fint ex. (#49245)5000:- (bild)
Jacobsen - Runer og Rids.. Festskrift til Lis Jacobsen 29. Januar 1952. Illustr. Kbh 1952. 206 sidor. 4:o. Häftad. (#19923)150:-
Jacobsen - Runer og Rids.. Festskrift til Lis Jacobsen 29. Januar 1952. Illustr. Kbh 1952. 206 sidor. 4:o. Häftad. Lagad rygg. (#182213)140:-
Jansson, Gunilla Tvärkulturella skrivstrategier.. Kohesion, koherans och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska. Akad. avh. Uppsala 2000. 226 sidor. Häftad. (#132896)140:-
Jesus Syrachs bok i 1541 års svenska Bibel.. Utg. med språklig inledning och ordlista af Otto von Friesen. Upps. 1912. 90 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#17958)85:-
Johannesson, Kurt (red.) Agitatorerna.. Illustrerad. Sthlm 1996. 383 sidor. Original pappband. Arbetarrörelsen och språket. (#29489)185:-
Johannisson, Ture Ordbildning och ordbetydelse.. Valda studier. Gbg 1975. 260 sidor. Original klotband. (#5467)145:-
Johansson, Lars-Erik Principerna för språkets förändring och geografiska differentiering.. Göteborg 1971. 163 sidor. A4. Stencil. Häftad. Understrykningar med rödpenna. (#119471)110:-
Jonsson Ord och lexikon.. Festskrift till Hans Jonsson 10 juni 1993. Sth 1993. 212 sidor. Häftad. (#22261)125:-
Jonsson, Åke Den omsorgsfulle ordmålaren.. Studier i Sven Jerrings radiospråk mot bakgrund av radions allmänna syn på språket under de första decennierna. Aa Umeå 1982. 196 sidor. Häftad. (#22500)110:-
Josephson, Olle Ju.. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk. Sthlm 2004. 191 sidor. Förlagsband. (#128268)130:-
Juridikens termer.. Presenterade av Svante Bergström, Hilding Eek och Frans Arnheim. Sthlm 1971. 260 sidor. Original klotband. (#72827)125:-
Jörgensen, Nils och Svensson, Jan, Nusvensk grammatik.. Lund Gleerups 1987. 216 sidor. Häftad. (#202246)150:-
Kabell, Aage Indledning til svensk metrik.. Upps. 1962. VII, 91 sidor. Häftad. (#5468)95:-
Kabell, Aage Indledning til svensk metrik.. Upps. 1962. VII, 91 sidor. Inb. Stämpl. (#57953)125:-
Karlsson - Spår av odling.. Festskrift till Hugo Karlsson. Illustr. Göteborg 1994. 287 sidor. Häftad. (#24118)125:-
Karsten, T.E. Studier öfver de nordiska språkens primära nominalbildning I.. Aa H-fors 1895. 136 pp. (#5470)100:-
Karsten, T.E. Studier öfver de nordiska språkens primära nominalbildning I.. Aa H-fors 1895. 136 pp. Inb. Stämpl. (#23880)150:-
Kerzar, Asta Helena Jarl Gammalt och nytt i predikospråket.. Språklig-stilistisk analys av predikan i Svenska kyrkans radio- och TV-sända högmässor 1938-1984. Akad. avh. Uppsala 1999. 259 sidor. Häftad. (#132881)140:-
Kiefer, Ferenc Swedish Morphology.. Scriptor 1970. 187 pages. Soft covers. (#174034)120:-
Kinnander, Bengt Sammanhangsanalys.. Studier i språkets struktur och rytm. Aa Upps. 1959. 388 sidor. Häftad. (#5474)125:-
Kjederqvist, John När ord blir roliga.. Språket och skämtlynnet. Sthlm 1933. 125 sidor. Halvklotband. Dedikation (#189927)140:-
Kjederqvist, John När ord blir roliga.. Språket och skämtlynnet. Sthlm 1933. 125 sidor. Häftad. Tillskrift. (#67634)140:-
Kock - Studia Germanica.. Tillägnade Ernst Albin Kock den 6 december 1934. Illustr. Lund 1934. 462 sidor + VII kartor. Halvklotband. (#191090)250:-
Kock - Studia Germanica.. Tillägnade Ernst Albin Kock den 6 december 1934. Illustr. Lund 1934. 462 sidor + VII kartor. Häftad. (#22523)200:-
Kock - Studier tillägnade Axel Kock.. Illustr. Lund 1929. (6), 575 sidor. Halvklotband. (#23828)300:-
Kock - Studier tillägnade Axel Kock.. Illustr. Lund 1929. (6), 575 sidor. Häftad. Nedre delen av ryggen skadad. (#5067)235:-
Kock, Axel Die alt- und neuschwedische Accentuierung. unter berücksichtigung der anderen nordischen Sprachen. Strassburg 1901. XII, 298 pages. Cloth. Pencil underlinings. (#114180)275:-
Kock, Axel Kritiska anmärkningar om svensk aksentuering.. Sthlm 1886. 48 sidor. Blyertsförstr. Svenska landsmål. (#46474)85:-
Kock, Axel Några svenska etymologier.. Sthlm 1898. 30 sidor. Häftad. Blanka omslag. Svenska landsmål XV:8. (#75046)100:-
Kock, Axel Om språkets förändring.. 2:a uppl. Göteborg 1908. 198 sidor. Klotband. (#23679)125:-
Kock, Axel Om språkets förändring.. 3:e uppl. Gbg 1925. 216 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#112759)110:-
Kock, Axel Om språkets förändring.. Gbg 1896. 171 sidor. Halvklotband. Namnstämplar. (#5483)135:-
Kock, Axel Undersökningar i svensk språkhistoria.. Lund 1887. 112 pp. Hfrbd. Stämpl. (#24085)125:-
Kotsinas, Ulla-Britt Invandrare talar svenska.. Lund 1985. 183 sidor. Häftad. Ord och stil 15. (#5485)125:-
Kågerman, Elisabet Plural av neutra på obetonat -e.. Obestämd plural hos neutra med avledningsmorfemet -e mellan omkring 1300 och 1750. Akad. avh. Lund 1985. 187 sidor. Häftad. (#138495)150:-
Källgren, Gunnel Innehåll i text.. Aa Sthlm 1979. 168 sidor. Häftad. Ord och stil 11. (#72740)135:-
Könsroller i språk [1].. Förhandlingar vid Fredrika-Bremer-förbundets symposium i Uppsala 1976. Uppsala 1977. 93 sidor. Häftad. (#119717)100:-
Könsroller i språk 2.. Uppslag, synpunkter och några resultat. Uppsala 1978. 95 sidor. Häftad. (#119718)100:-
Lagerlöf - Petrus Lagerlöfs collegium 1691 angående wårt Swenska språks cultiverande.. Utg. av Hans H. Ronge, Börje Tjäder och Gun Widmark. Uppsala 1999. 256 sidor. Häftad med skyddsomslag. (#131238)150:-
Lagman, Edvin, Bergman, Gösta & Hultman, Charles Bergvalls ordlista. för grundskolan. Sthlm 1966. 293 sidor. Förlagsband. (#17918)100:-
Landqvist, Håkan Råd och ruelse.. Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning. Aa Upps. 2001. 232 sidor. Häftad. (#128318)100:-
Langlet, Valdemar Bevingade ord och slagord I-II.. Från olika källor sammanställda och förklarade. I: Citat från främmande språk. II: Svenska citat. Sth 1925-28. 500 + 680 sidor. Original klotband. 2 vol. (#30613)250:-
Larsson, C. & Hellquist, M. Ordbok till Fredmans Epistlar.. Lund 1967. 312 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#19224)225:-
Larsson, Inger Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr.. En datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. Aa Sthlm 1988. 236 sidor. Häftad. (#46289)125:-
Larsson, Inger Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr.. En datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. Aa Sthlm 1988. 236 sidor. Häftad. Stämpl. (#46926)105:-
Larsson, Kent Den plurala verbböjningen i äldre svenska.. Studier i en språklig förändringsprocess. Aa Upps. 1988. 220 sidor. Häftad. (#23981)130:-
Larsson, Kent Skrivförmåga.. Studier i svenskt elevspråk 1. Aa Upps. 1982. 216 sidor. Häftad. (#17992)95:-
Larsson, Lennart Varifrån kommer svenskan?. Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705. Akad. avh. Uppsala 2003. 352 sidor. Häftad. (#131993)200:-
Larsson, Lennart & Gruszczynski, Wlodzimierz Nomina Polonica & Svetica.. En polsk-svensk paronymordlista i original och avskrift. Uppsala 1998. 126 sidor + faksimil av originalet och avskriften i ficka. Häftad. In Swedish and Polish. (#58236)145:-
Laurentius Petri Avhandling om skiljetecknen och lektionstonerna.. Efter de enda kända Linköping stiftsbibliotek tillhöriga handskriften utgiven och översatt av Nat. Fransén. Sthlm 1930. 37 sidor + faksimil. 4:o. Häftad. Liturgica Suecana III. (#47069)125:-
Leffler, Leopold Fredrik Om v-omljudet af i, i och ei i de nordiska språken I.. (A.s.u?) Om v-omljudet af i framför nasal. Upps. 1877. XVI, 96 pp. Inb. Stämpl. (#23063)125:-
Leffler, Leopold Fredrik Om v-omljudet af i, i och ei i de nordiska språken I.. (A.s.u?) Om v-omljudet af i framför nasal. Upps. 1877. XVI, 96 pp. Stämpl. (#23064)100:-
Lehti-Eklund, Hanna Från adverb till markör i text.. Studier i semantisk-syntaktisk utveckling i äldre svenska. Aa H-fors 1990. 280 sidor. Häftad. (#24046)150:-
Lehti-Eklund, Hanna Från adverb till markör i text.. Studier i semantisk-syntaktisk utveckling i äldre svenska. Aa H-fors 1990. 280 sidor. Häftad. Stämpl. (#114155)140:-
Lejonkulans dramer.. Utg. Evald Ljunggren, Camille Pollack och Erik Noreen. I: Lykkoprijs. II: Psyche. III. Apollos. IV-V: Philomela. VI: Orpheus, Darius. VII: Phaëton, Hippolitus, Valete Theatren. Upps. 1908-41. 436 sidor. 7 häften. (#19925)210:-
Lilie, Einar Studier över Nomina agentis i nutida svenska.. Aa Gbg 1921. 226 pp. Inb. Stämpl. (#24035)135:-
Lilie, Einar Studier över Nomina agentis i nutida svenska.. Akad. avh. Göteborg 1921. 226 sidor. Häftad. (#24033)110:-
Liljestrand, Birger Så bildas orden.. Lund 1975. 105 sidor. Häftad. (#80902)100:-
Lindblad, Gösta Abraham Sahlstedt och den svenska substantivböjningen.. Ett bidrag till det svenska skriftspråkets historia. Aa Lund 1919. 282 pp. Inbunden. Stämpel. (#28829)160:-
Lindblad, Gösta Abraham Sahlstedt och den svenska substantivböjningen.. Ett bidrag till det svenska skriftspråkets historia. Aa Lund 1919. 282 pp. Skadad rygg. (#45609)125:-
Lindell, Ebbe Den svenska rättskrivningsmetodiken.. Bidrag till dess pedagogisk-psykologiska grundval. Aa Lund 1964. 284 sidor. Häftad. (#5503)100:-
Linder, Nils Om -er, -r, -ar och -or såsom pluraländelser i neutrala substantiver i svenska språket.. Sthlm 1890. 101 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#140231)125:-
Linder, Nils Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift.. Sth 1886. 236 pp. Häftad. Fr. omslag loss, bakre saknas. Rygg nött. (#5102)75:-
Lindh, Justus Anders Uppström.. En Ovansjö-sons insats i svensk språkforskning. Särtryck ur Från Gästrikebygder 1922. 14 sidor. Tryckta omslag. Vikt. (#99092)100:-
Lindholm, Camilla Frågor i praktiken.. Flerledade frågeturer i läkare-patientsamtal. H-fors 2003. 316 sidor. Häftad. (#105746)145:-
Lindqvist, Axel Förskjutningar i förhållandet mellan grammatiskt och psykologiskt subjekt i svenskan.. Aa Lund 1912. 172 sidor. Häftad. (#5505)120:-
Lindqvist, Axel Förskjutningar i förhållandet mellan grammatiskt och psykologiskt subjekt i svenskan.. Aa Lund 1912. 172 sidor. Häftad. Saknar bakre omslag. (#5107)100:-
Lindqvist, Axel Mannen, kvinnan och språket.. Jämte andra essayer. Sth 1945. 226 sidor. Häftad. (#24030)120:-
Lindqvist, Axel Mannen, kvinnan och språket.. Jämte andra essayer. Sth 1945. 226 sidor. Klotband. Stämpel. (#118904)140:-
Lindqvist, Axel Om ord och ungdom.. Uppsatser i språkliga, litterära och pedagogiska ämnen. Lund 1926. 167 sidor. Häftad. (#111582)150:-
Lindqvist, Axel Ordets makt och namnets tjusning.. Språkliga studier. Lund 1952. 190 sidor. Häftad. (#119443)125:-
Lindqvist, Natan Stort och smått i språkets spegel.. Upps. 1927. 98 pp. Inb. (#23640)85:-
Lindqvist, Natan Stort och smått i språkets spegel.. Upps. 1927. 98 sidor. Häftad. (#5509)65:-
Lindqvist, Natan Studier över reformationstidens bibelsvenska.. Språket i Nya Testamentet 1526 i belysning av de svenska reformatorernas språk. Aa Sth (Upps.) 1918. 336 pp. Inb. Stämpl. Blyerts. (#57958)110:-
Lindqvist, Natan Studier över reformationstidens bibelsvenska.. Språket i Nya Testamentet 1526 i belysning av de svenska reformatorernas språk. Aa Sth (Upps.) 1918. 336 pp. Stämpel. (#28825)100:-
Lindroth, Hjalmar Aktuella språkfrågor.. Utkast och inlägg. Sth 1928. 180 pp. (#5510)75:-
Lindroth, Hjalmar Aktuella språkfrågor.. Utkast och inlägg. Sth 1928. 180 pp. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#23643)100:-
Lindroth, Hjalmar Om adjektivering af particip.. En studie inom nusvensk betydelselära. Aa Lund 1906. 176 pp. Inbunden. Stämpl. (#57989)165:-
Lindroth, Hjalmar Om adjektivering af particip.. En studie inom nusvensk betydelselära. Aa Lund 1906. 176 pp. Itu. (#3676)110:-
Lindroth, Hjalmar Om adjektivering af particip.. En studie inom nusvensk betydelselära. Akad. avh. Lund 1906. 176 sidor. Häftad. (#5512)150:-
Lindskog, Bengt I. & Zetterberg, Bengt L. Medicinsk miniordbok.. Upps. 1991. 313 sidor. Häftad. (#114226)130:-
Lindström, Fredrik Världens dåligaste språk.. Tankar om språket och människan idag. Sthlm 2003. 224 sidor. Häftad. (#176964)100:-
Linné - Linnés språk och stil.. Studier i Linnés svenska författarskap av Margit Abenius m.fl. Samlade och utgivna av Sigurd Fries. Sthlm 1971. 144 sidor. Pocket. (#81414)100:-
Ljunggren, Karl Gustav Adjektivering av substantiv i svenskan.. Undersökningar i svensk ordbildnings- och betydelselära. Lund 1939. 326 pp. (LUÅ NF.1.35.3.) (#20312)125:-
Ljunggren, Karl Gustav Almanackorna och det svenska ordförrådet.. Bidrag till svensk ordhistoria. Illustr. Lund 1944. 156 sidor. Häftad. (#5513)150:-
Ljunggren, Karl Gustav Språkdrag och språksträvanden i Psaltaren 1560.. Lund 1943. 18 sidor. Studier till 1541 års Bibel. (#46089)85:-
Ljunggren, Karl Gustav Språkvård och språkforskning.. Lund 1946. 192 sidor. Häftad. (#5111)100:-
Ljunggren, Ragnar Om den opersonliga konstruktionen.. Aa Upps. 1926. XX, 355 pp. Inb. Stämpl. (#57998)225:-
Ljunggren, Ragnar Om den opersonliga konstruktionen.. Aa Upps. 1926. XX, 355 sidor. Häftad. (#5517)125:-
Ljungstedt, Karl Grunddragen af modersmålets historia.. En populär framställning. Sthlm 1898. 204 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämplar. Dedikation. (#140492)150:-
Loman, Bengt Försvenskningen av latinska substantiv i reformationstidens skriftspråk I-II.. Särtryck ur Nysvenska studier 35-36, 1957-57. 55 + 47 sidor. 2 häften. Dedikation. (#203902)120:-
Lundberg, Justus Studier över andra starka verbalklassen i nysvenskan.. Med hänsyn tagen till övriga starka verbalklasser. Aa Lund 1921. 218 sidor. Häftad. (#5521)110:-
[Lundblad, Sven] Dansk-Norrsk och Svensk ordbok.. Sthlm 1819. (4), 146, (2) sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. (#172390)400:-
Lundell, J.A. Det svenska landsmålsalfabetet.. Tillika en öfversikt af språkljudens förekomst inom svenska mål. Sthlm 1879. 158 sidor. Häftad. (#20597)150:-
Lundell, J.A. Grundlinjer till praktisk fonetik.. Sthlm 1910. 58 sidor. Häftad. (#5523)100:-
Lundell, J.A. Om rättstafningsfrågan.. Tre föreläsningar. Sth 1886. 128 sidor. Häftad. (#23959)110:-
Lundell, J.A. Svensk ordlista med reformstavning ock uttalsbeteckning.. Sthlm 1893. 384 sidor. Klotband. (#46168)245:-
Luther, Martin Enchiridion. i dess tidigaste kända svenska dräkt. Herman Lundström (utg.). Uppsala 1915. 116 sid. Häftad. Nytryck efter den i Stockholm 1572 af Amund Laurentzson tryckta upplagan samt historik och bibliografi. (#38825)125:-
Lyttkens, I.A. & Wulff, F.A. Om samhörighet. och dess förhållande till ljudenlighet i fråga om språkbeteckning. Lund 1886. 73 sidor. Häftad. Stämpl. Nött rygg. (#84805)100:-
Lyttkens, I.A. & Wulff, F.A. Svensk ordlista. med uttalsbeteckning i enlighet med Svenska akademiens ordbok och med stavning enligt 1906 års cirkulär samt vägledning till riksspråksuttal. Lund 1911. 459 sidor. Originalklotband. (#32094)250:-
Lyttkens, I.A. & Wulff, F.A. Svensk ordlista. med uttalsbeteckning i enlighet med Svenska akademiens ordbok och med stavning enligt 1906 års cirkulär samt vägledning till riksspråksuttal. Lund 1911. 459 sidor. Originalklotband med något skadad rygg.. (#189047)175:-
Långström, Tage Svenska fordonstermer.. Gbg 1955. 308 pp. (Meijerbergs arkiv 10) (#5528)125:-
Läroboksspråk.. Om språk och layout i svenska läroböcker. Red. Siv Strömquist. Uppsala 1995. 194 sidor. Häftad. Språk och stil 26. (#104247)120:-
Magnus Olai Astropherus Tisbe.. I sammandrag utgiven av Adolf Noreen. Sth 1910. 100 sidor. Häftad. (#5530)100:-
Magnusson, Bo Om pluraländelserna -ar -er hos feminina vokalstammar.. Aa Upps. 1965. 376 sidor + kartor. Häftad. (#5532)120:-
Malmberg, Bertil Kort lärobok i fonetik.. Andra upplagan. Lund 1953. 188 sidor. Häftad. (#114941)100:-
Malmberg, Bertil Svensk fonetik.. Lund 1968. 140 sidor. Häftad. (#114940)90:-
Malmberg, Bertil Uttalsundervisning.. Teori och metodik. Sthlm 1967. 240 sidor. Häftad. (#114944)120:-
Malmström, Sven, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A. Bonniers svenska ordbok.. Illustr. Sth 1986. 744 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#25066)150:-
Malmström, Sven, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A. Bonniers svenska ordbok.. Illustr. Sth 1991. 661 sidor. Klotband. (#181234)150:-
Malmström, Sven, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A. Bonniers svenska ordbok.. Stockholm 1985. 403 sidor. Original pappband. 3 volymer. (#24020)150:-
Markey, Thomas L. The Verbs varda and bliva in Scandinavian.. With Special Emphasis on Swedish. Diss. Upps. 1969. 334 pages. Softcover. (#5534)125:-
Markström, Herbert Om utvecklingen av gammalt a framför u i nordiska språk.. Tilljämning och omljud. Aa Upps. 1954. 189 sidor + separat kartbilaga. Häftad. (#5882)100:-
Marttala, Ulla Melander Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient.. En språklig och samtalsanalytisk undersökning. Aa Upps. 1995. 255 sidor. Häftad. (#18003)120:-
McClean, R.J. Teach Yourself Swedish.. A Grammar of the Modern Language. London 1963. XV, 322 pages. Original cloth. (#124021)125:-
Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning 1-16.. (Mer utgivet.) Göteborg 1937-1980. Häftade. 16 volymer. (#119258)750:-
Melander, Björn Innehållsmönster i svenska facktexter.. Aa Upps. 1991. 272 sidor. Häftad. (#17999)120:-
Melin, Lars Språk som syns.. Om den grafiska formens samspel med verbalt språk. Uppsala 2000. 191 sidor. Häftad. Ord och stil 31. (#173215)110:-
Messenius, Johannes Christmannus 1-2.. Efter författarens egenhändiga manuskript, numera cod. Vp 14, Kungl. Biblioteket, Stockholm. Ny utgåva av Hilding Lidell. 1. Text med förord och inledning. 2. Kommentar, exkurs 1 och 2 samt register. Upps. 1982-84. XLII, 84 + 95 sidor. Häftade. 2 vol. (#5536)210:-
Metrik och modernism.. Rapport från Tredje nordiska metrikkonferensen på Hanaholmens kulturcentrum den 10-12 oktober 1991. Helsingfors 1993. 208 sidor. Häftad. Studier i nordisk filologi 72. (#202744)150:-
Minnesskrift. utgifven av Filologiska samfundet i Göteborg på tioårsdagen av dess stiftande den 22 oktober 1910. Gbg 1910. 128 pp. Inb. Stämpl. (#23243)100:-
Minnesskrift. utgiven av Filologiska samfundet i Göteborg på trettioårsdagen av dess stiftande den 22 oktober 1930. Gbg 1931. 88 pp. Stämpl. (#23241)85:-
Minnesskrift.. Utgiven av Filologiska samfundet i Göteborg på tjugofemårsdagen av dess stifttande den 22 oktober 1925. Gbg 1925. 218 pp. + plansch. (#5127)125:-
Mjöberg, Josua Studier i språkets konst.. Lund 1939. 212 sidor. Häftad. (#5128)75:-
Moberg, Lennart Om de nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk med särskild hänsyn till svenskan.. Aa Upps. 1944. 228 sidor. Häftad. (#5538)105:-
Moberg, Lennart Ålderdomliga ord och uttryck i Heidenstams Folkungaträdet.. Uppsala 1936. 71 sidor. Halvfranskt band. (#139476)175:-
Moberg, Lennart Ålderdomliga ord och uttryck i Heidenstams Folkungaträdet.. Uppsala 1936. 71 sidor. Häftad. (#118932)100:-
Moberg, Ulla Språkbruk och interaktion i en svensk pingsförsamling.. En kommunikationsetnografisk studie. Akad. avh. Uppsala 1998. 227 sidor. Häftad. (#131258)150:-
Modéer, Ivar Den nordiska ryssjan ursprung och ålder.. Ordstudier. Upps. 1939. 208 pp. Inbunden. Fuktkorrugerad. Stämpl. (#28823)125:-
Modéer, Ivar Den nordiska ryssjan ursprung och ålder.. Ordstudier. Upps. 1939. 208 sidor. Häftad. (#22303)125:-
Modéer, Ivar Kommentarer till det svenska riksspråkets historia.. Sth 1957. 64 sidor. Häftad. (#5132)85:-
Modéer, Ivar Studier över slutartikeln i starka femininer.. Aa Upps. 1946. 158 sidor. Häftad. (#5541)115:-
Molde - Språkform och språknorm.. En bok till Bertil Molde på 60-årsdagen den 16 september 1979. Lund 1979. 272 sidor. Häftad. (#18008)100:-
Molde, Bertil Mera svenska i dag.. Svar på språkfrågor. Sthlm 1997. 202 sidor. Original pappband. (#103551)135:-
Molde, Bertil & Ståhle, Carl-Ivar 1900-talssvenska.. Sth 1970. 78 sidor. Häftad. (#18010)50:-
Molde, Bertil & Wessén, Elias Svensk språklära för danskar.. Kbh 1948. 102 sidor. Häftad. (#111945)125:-
Møller, Kristen Nordiske artikelproblemer.. Kbh 1945. 127 sidor. Häftad. Stämpl. (#23915)85:-
Nationalencyklopedins ordbok.. Utabetad vid Språkdata, Göteborgs universitet. Bra böcker 2000. 1961 sidor. Original grått konstläderband. Ordboken i en volym. (#83903)700:-
Neli Suecani.. Ett bröllopsbesvär från sjuttonhundratalet. Utgåva med kommentar av Per Wieselgren. Lund 1946. 160 pp. (VSL 30.) (#5686)140:-
Nerman, Ture Förnuftig svensk skrift. Ett inlägg i stavningsstriden.. Stockholm 1917. 46 sidor. Häftad. (#203917)100:-
Nerman, Ture Troll i ord.. Inrim och uddrim i svensk vers. Sth 1954. 224 sidor. Häftad. (#5134)100:-
Neuman, Erik Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan.. Aa Upps. 1918. 96 pp. Inb. med bevarade omslag. (#23752)135:-
Neuman, Erik Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan.. Aa Upps. 1918. 96 sidor. Häftad. (#5544)95:-
Nilsson, Gunvor Aktig-ord förr och nu.. En historisk-semantisk studie av aktig-avledningar i svenskan. Aa Upps. 1993. 140 sidor. Häftad. (#18015)135:-
Nordberg - Samspel och variation.. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg. Upps. 1996. XVI, 524 sidor. Häftad. (#24878)170:-
Nordberg, Bengt Det mångskiftande språket.. Om variation i nusvenskan. Lund 1985. 128 sidor. Häftad. Ord och stil 14. (#5550)110:-
Nordberg, Bengt Recensenter och läsare.. Stil- och ordstudier i några lyrikrecensioner. Lund 1968. 142 pp. Inlagan loss (#18013)40:-
Nordberg, Bengt Recensenter och läsare.. Stil- och ordstudier i några lyrikrecensioner. Lund 1968. 142 sidor. Häftad. Ord och stil 1. (#18012)125:-
Nordenstam, Kerstin Skvaller.. Om samtalsstrategier hos kvinnor och män. Upps. 1998. 170 sidor. Häftad. Ord och stil 2. (#108344)125:-
Nordfelt, A. Om franska låneord i svenskan.. Uppsala 1924. 55 sidor. Häfte. Stämpel. Dedikation. (#183645)100:-
Nordic Languages and Modern Linguistics, The. Ed. Hreinn Benediktsson. Conference of Nordic and General Linguistics, Reykjavík 1969. Reykjavík 1970. 616 pages. Soft covers. Stamped. (#23232)170:-
Nordiska språkfrågor 1955.. Sth 1956. 82 pp. (#18014)35:-
Nordiska texter och undersökningar 1-25.. Utgivna i Uppsala av Bengt Hesselman m.fl. 1. Nils Svanberg: Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. 2. D.O. Zetterholm: Atlamál. Studier i en eddadikts stil och meter. 3. Gunnar Leijstörm: Om obestämda artikeln. 4. Valter Jansson: Fornsvenska legendariet. 5. Dag Strömbäck: Sejd. 6. Samuel Columbus: Mål-Roo eller Roo-Mål. 7. Bengt Hesselman: Från Marathon till Långheden. 8. Erik Abrahamson: Västsvenska ordstudier. 9. Ordgeografi och språkhistoria. 10. Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen. 11. Helge Ljungberg: Den nordiska religionen och kristendomen. 12. Bernhard Risberg: Textkritiska studier till Fredmans epistlar. 13. Nils Svanberg: Tegnérstudier. 14. Ivar Thorén: Studier över Själens tröst. 15. Bengt Hesselman, Omljud och brytning i de nordiska språken. 16. Gunnar Helén: Birger Sjöbergs Kriser och Kransar i stilhistorisk belysning. 17. D.O. Zetterholm: Studier i en Snorre-text. Tors färd till Utgård. 18. Olof Thorell: Fem Moseböcker på fornsvenska. 19. Agneta Horn: Beskrivning över min vandringstid. 20. Samuel Columbus: En Swensk Ordeskötsel. 21. Bo Almqvist: Norrön niddiktning 1. Nid mot furstar. 22. Gunnar Pellijeff: Lag om gård i västgötalagarna. 23. Bo Almqvist: Norrön niddiktning 2:1-2. Nid mot missionärer. 24-25. Hilding Lindell: Ny utgåva av Johannes Messenius drama Christmannus. Uppsala 1934-84. Inbundna i 10 halvklotband + 4 häftade volymer. Lite blyertsunderstrykningar. Långa dedikationer i Lindells arbete. (#156182)3000:-
Nordiske studiar.. Innlegg på den tredje nordiske dialektologkonferansen 1986. Red. A. Bjørkum og A. Borg. Oslo 1988. 364 pp. Stämpl. (#23937)125:-
Noreen - Nordiska studier.. Tillegnade Adolf Noreen 1904 af studiekamrater och lärljungar. Upps. 1904. 492 sidor. Häftad. Stämpel. (#23834)275:-
Noreen, Adolf De nordiska språken.. 3:e uppl. Sth 1913. 48 pp. Häftad. (#5785)40:-
Noreen, Adolf De nordiska språken.. Kortfattad öfversikt. 2:a uppl. Sthlm 1903. 50 sidor. Häftad. (#128111)50:-
Noreen, Adolf De nordiska språken.. Kårtfattad översikt. Upps. 1887. 48 pp. Inbunden. Stämpl. Blyertsunderstrykn. (#57995)60:-
Noreen, Adolf Geschichte der nordischen Sprachen.. 2. Aufl. Strassburg 1898. 146 pp. (Sonderabdruck aus Pauls Grundriss der germanischen Philologie). Cloth. Stamped. (#57996)280:-
Noreen, Adolf (utg.) Meddelanden från Nordiska seminariet 1-10.. Uppsala 1911-18. 2 halvklotband. (#62226)650:-
Noreen, Erik Svensk språkvård.. Sth 1941. 160 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#20583)100:-
Noreen, Erik Svensk språkvård.. Sth 1941. 160 sidor. Klotband. (#118883)130:-
Noreen, Erik Svensk stilparodi och andra litterära och språkliga uppsatser.. Sth 1944. 199 sidor. Häftad. (#5560)75:-
Noreen, Erik Svensk stilparodi och andra litterära och språkliga uppsatser.. Sth 1944. 199 sidor. Klotband. (#48658)125:-
Noreen, Erik & Warberg, Gustav Främmande ord i svenskan.. Med växtnamn på dem språk utarbetad av Eva Klein. Sthlm 1944. 412 sidor. Original skinnryggsband. (#179023)150:-
Nusvensk prosa.. En antologi utgiven av Bengt Holmberg. Sth 1972. 176 sidor. Häftad. (#20577)100:-
Nutidssvenska.. Uppsatser i grammatik. Av T. Johannisson m.fl. Borgå 1964. 324 sidor. Häftad. (#5561)95:-
Nyord i svenska från 40-tal till 80-tal.. Svenska språknämnden 1986. 306 sidor. Original pappband. (#72812)110:-
Nyord i svenskan. Från 40-tal till 80-tal.. Utgiven av Svenska språknämnden. Sthlm 1986. 306 sidor. Original pappband. (#62101)150:-
Näslund, Harry Från generell handling till specifikt resultat.. En lexikalisk och syntaktisk studie av verbalsubstantiv i ekonomiska texter från tre sekler. Sthlm 2000. 68 sidor. Häftad. (#94617)75:-
Näslund, Harry Referens och koherens i svenska facktermer.. Aa Upps. 1991. 304 sidor. Häftad. (#18019)120:-
Odhner, Einar Svenskt rimlexikon.. Bearbetat och utökat av Sten Hallén. Sthlm 1979. 321 pp. Originalpappband. (#9494)125:-
Odhner, Einar Svenskt rimlexikon.. Bearbetat och utökat av Sten Hallén. Sthlm 1995. 320 sidor. Originalpappband. (#180323)140:-
Odhner, Einar Svenskt rimlexikon.. Sthlm 1952. 280 sidor. Häftad. (#152395)120:-
Oestreicher, Amelie Bearbetning av nyhetstext.. En studie av texthantering vid sex svenska dagstidningar. Akad. avh. Uppsala 2000. 216 sidor. Häftad. (#132884)140:-
Officersjargong och manskapsslang i Sverige 1645-1945.. Ordbok med inledning av Gösta Langenfelt. Upps. 1947. 314 sidor. Original klotryggsband. (#17991)150:-
Ohlsson, Stig Örjan Skånes språkliga försvenskning 2.. 2: Blandspråksanalyser. Aa Lund 1979. 164 sidor. Häftad. Fint ex. Endast del 2. (#181827)150:-
Olson - Bidrag till nordisk filologi.. Tillägnade Emil Olson den 9 juni 1936. Lund 1936. X, 415 sidor. Häftad. (#18021)125:-
Olson, Emil In memoriam.. Minnesteckningar över lundensiska språkforskare. Lund 1937. 132 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#119444)70:-
Olson, Emil In Memoriam.. Minnesteckningar över lundensiska språkforskare. Samt: En minnesteckning över Emil Olson av Axel Lindqvist. Lund 1937. 132 sidor. Häftad. (#23928)100:-
Olsson - Ingemar Olsson 25 augusti 1988.. Festskrift. Sth 1988. 412 sidor. Häftad. (#18029)125:-
Olsson, Henry Bengt Hesselman.. Inträdestal i Svenska akademien. Sth 1952. 32 sidor. Häftad. (#17978)50:-
Ord för ord.. Svenska synonymer och uttryck. 2:a uppl. Sth 1983. XXII, 775 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#59760)175:-
Ord för ord.. Svenska synonymer och uttryck. Sth 1983. XXII, 775 pp. Originalklotband i skyddsomslag. (#25047)150:-
Ordgeografi och språkhistoria.. Bidrag från nordiska seminariet vid Uppsala universitet. Uppsatser av V. Jansson, D.O. Zetterholm, R. Jirlow, F. Andersson, R. Liljefors, O. v. Friesen och R. Hesselman. Med illustr. och kartor. Sth 1936. IV, 163 sidor. Häftad. (#6555)100:-
Palmaer, Carsten Lite ordlista för nusvenskar.. Ordfront 2003. 165 sidor. Pocket. (#183254)100:-
Palmér, Johan Språkutveckling och språkvård.. Tredje upplagan. Lund 1958. 190 sidor. Original klotryggsband. Understrykningar med bläck. (#128634)125:-
Palmér, Johan Språkutveckling och språkvård.. Tredje upplagan. Lund 1967. 190 sidor. Häftad. (#202348)100:-
Palmér, Johan Studier över de starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska.. Aa Lund 1917. 276 pp. Häftad. (#5564)115:-
Palmér, Johan Studier över de starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska.. Aa Lund 1917. 276 pp. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#23809)150:-
Palmér, Johan Undersökningar i Olavus Petris språk I.. Förkortningsteknik och ortografi. Den personliga ortografins utformning. Lund 1934. 81 sidor. Häftad. (#5168)70:-
Palmér, Johan Undersökningar i Olavus Petris språk II.. Korrektorn och ortografin. Språktyper och språkmiljö. Lund u.å. 116 sidor. Häftad. (#5169)85:-
Palmér, Johan Undersökningar i Olavus Petris språk III.. Lund 1939. 198 sidor. Häftad. (#24955)105:-
Palmér, Johan Undersökningar i Olavus Petris språk III.. Lund 1939. 198 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#162094)90:-
Persson, Gun Rooswall Lärande samtal.. Elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande. Aa Umeå 2000. 199 sid. Häftad. (#65474)150:-
Pihlström, Sven Kortstavighet och stavelseförlängning.. Hur några av de gamla kortstaviga orden erhållit sin form i svenskt riksspråk. Aa Upps. 1981. 128 sidor. Häftad. (#5567)100:-
Pipping - Studier tillägnade Rolf Pipping. den 1 juni 1949. H-fors 1949. 110 sidor. Häftad. (#23100)100:-
Pipping, Hugo Inledning till studiet av de nordiska språkens ljudlära.. H-fors 1922. XII, 212 pp. Inlagan loss från omslaget. (#45598)105:-
Pipping, Rolf Språk och stil.. Sth 1940. 188 sidor. Häftad. (#18028)50:-
Pipping, Rolf Uttrycksbehov och stilarter.. Åbo 1922. 44 pp. (#5569)60:-
Pitkänen, Antti Binominala genitiviska hypotagmer i yngre nysvenska.. Aa H-fors 1979. 362 pp. (SLF 484) (#5570)115:-
Pollak, Hans Wolfgang Proben schwedischer Sprache und Mundart I.. Wien 1913. 80 pp. (#18031)75:-
Prismas Främmande ord.. 25000 ord med förklaringar och härledningar. Sth 1984. 550 sidor. Förlagsband. (#25043)120:-
Prismas Främmande ord.. 25000 ord med förklaringar och härledningar. Sth 1986. 550 sidor. Förlagsband. (#115612)100:-
Prismas Främmande ord.. 25000 ord med förklaringar och härledningar. Sth 1986. 550 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. Bläcknoteringar. (#115613)75:-
Prismas korsordslexikon.. Synonymdel & Ämnesdel. Sthlm 1986. 192 + 250 sidor. Original pappband. (#71921)130:-
Prismas nya korsordslexikon.. Prisma 1987. 752 sidor. Förlagsband. (#154104)140:-
Reinhammar, Vidar Pronomenstudier.. Upps. 1975. 227 sidor + kartor. Häftad. (#6566)120:-
Ridderstad, Per S. Konsten att sätta punkt.. Anteckningar om stenstilens historia 1400-1765. Akademisk aavhandling, Sthlm 1975. 416 sidor. Häftad. (#5575)145:-
Rolfner, Henry Tidens korsordslexikon.. 8:e upplagan. Sthlm 1977. 288 sidor. Häftad. (#100004)120:-
Rolfner, Henry Tidens korsordslexikon.. 9:e upplagan. Sthlm 1978. 315 sidor. Häftad. (#184863)100:-
Roth, Nils Förkortningslexikon.. Sthlm 1964. 240 sidor. Pocket. (#25018)100:-
Rudsänger, Hans Sats, struktur och perspektiv.. Subjektsdiskussioner. Aa Upps. 1985. 152 sidor. Häftad. (#5581)95:-
Rydqvist, Johan Er. Den historiska språkforskningen.. Sth 1863. 52 sidor. Häftad. Fuktfläckad i marginalen. (#24097)90:-
Rydqvist, Johan Er. Svenska språkets lagar I-VI.. Kritisk afhandling. Sth 1852-83. 512; 638; 304; 556; 270; 548 sidor. Inbundna i 6 halvfranska band varav det sista något avvikande Stämpl. (#23656)900:-
Rönström, Th.O.J., Dispositioner till uppsatser på modersmålet,. för undervisningen inom de högre allmänna läroverkens sjunde klass. Lund 1889. 118 sidor. Häftad. Stämpel. (#172496)100:-
Sahlgren - Festskrift till Jöran Sahlgren 1944.. Red. K.G. Ljunggren. Lund 1944. 530 pp. Halvfranskt band. (#17855)255:-
Sahlgren - Festskrift till Jöran Sahlgren 1944.. Red. K.G. Ljunggren. Lund 1944. 530 pp. Inb. med bevarade omslag. (#23838)210:-
Sahlgren - Festskrift till Jöran Sahlgren 1944.. Red. K.G. Ljunggren. Lund 1944. 530 sidor. Häftad. (#5201)140:-
Salm, Max Analogie im Germanischen.. Historisch-morphologische Studien zum Ablautsystem der e-Verben anhand des Deutschen und Schwedischen kontrastiv dargestellt. Bern 1990. 185 pages. Softcover. (#112102)225:-
Samlingsband språklära m.m.. 1. C.J.L. Almqvist, Svensk rättstafnings-lära, innefattande reglor för alla i språket förkommande fall ... Andra upplagan, Stockholm 1831. 54,(2) sidor 2. Ol. Fredr. Wulf, Svensk och latinsk flexions-lära. Nyköping 1831. (4),xx,32 sidor. 3. And. Fryxell, Svensk språklära till skolornas tjenst. Tredje upplagan, Stockholm 1827. xii,99,(1) sidor + utvikbar tabell. 4. Anders af Botin, Svenska språket i tal och skrift. Andra uplagan, Stockholm 1792. 213,(1) sidor. Inbundna i ett halvfranskt band. 2 blad med bläckskriftavtryck, ett med bläckfläck samt det sista arbetet med lite lagerfläckar. (#199955)1500:- (bild)
Sandström, Carl Ivar Psykologisk ordbok.. Sth 1951. 135 sidor. Originalklotband. (#33470)100:-
Sandström, Carl Ivar Psykologisk ordbok.. Sth 1979. 179 sidor. Originalklotband. (#117238)125:-
Sandwall, Fredrik Tvänne bidrag till kännedomen om 1600-talets svenska.. Uppsala 1913. 109 sidor. Häftad. Stämpel. Särtryck ur Språk och Stil. (#68530)100:-
Schmitt, Christian Schlüssel zu den Ausgaben in der Schwedischen Grammatik. nach Ollendorff's Methode. Frankfurt a. M. 1861. (2), 170, (4) pages. Original hard covers. (#107239)250:-
Schånberg, Sven Kals odbok.. Göteborgskt skaplynne i språkets spegel. Sthlm 1968. 110 sidor. Pocket. (#20222)100:-
Sigurd, Bengt Ord om ord.. Lund 1972. 136 sidor. Häftad. (#18034)125:-
Sigurd, Bengt Phonotactic Structures in Swedish.. Diss. 1965. 220 pages. Soft covers. (#5589)150:-
Sjöberg - Helén, Gunnar Birger Sjöbergs Kriser och kransar i stilhistorisk belysning.. Aa Sth 1946. 330 sidor. Häftad. (#22231)110:-
Sjödoff, Inga-Liese Med svenska som mål.. Effekter av två undervisningsprogram på invandrarelevers svenska i skrift. Aa Upps. 1989. 164 sidor. Häftad. (#5591)100:-
Sjögren, Gunnar Om språket i de svenska Bibelöversättningarna 1526-1541.. Lund 1949. 160 sidor. Häftad. (#18036)120:-
Sjögren, Gunnar Om språket i de svenska Bibelöversättningarna 1526-1541.. Lund 1949. 160 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#114166)100:-
Sjögren, Gunnar Om språket i de svenska Bibelöversättningarna 1526-1541.. Lund 1949. 160 sidor. Häftad. Fakultetsopponent Carl Ivar Ståhles interfolierade exemplar med hans Anteckningar. (#186729)200:-
Skola, språk och kön.. Red. Kent Larsson. Lund 1982. 152 sidor. Häftad. Ord och stil 13. (#5493)100:-
Skolordlista.. Utgiven av Svenska akademien och Svenska språknämnden. Andra upplagan. Sthlm 1987. 353 sidor. Original klotband. Stämpel. (#104976)150:-
Skrifter från reformationstiden.. I urval utgifna af Aksel Andersson och Henrik Schück (m.fl.). 1. Olavus Petris Kröningspredikan. 1528. 2. Olavus Petris Predikan mot ederna. 1539. 3. Een nyttwgh wnderwijsning. 4. Een skön nyttugh vnderwisningh. 5. Laurentius Petris Oeconomia christiana. 6. Laurentius Petris Quæstiones aliquot circa magistratum. 7. Olavus Petris Undervisning om menniskans ärliga skapelse m.m. Upps. 1889-98. Inb. 1 vol. (#18039)295:-
Skrifter från reformationstiden.. I urval utgivna av Aksel Andersson och Henrik Schück. Uppsala 1889-98. 7 häften. 1. Olaus Petris Kröningspredikan 1528, 2. Olaus Petris Predikan mot ederna 1539, 3. Een Nyttwgh wnderwijsning samt Inledning och glossar till Een nyttwgh Wnderwijsning, 4. Een skön nyttugh vnderwisningh, 5. Laurentius Petris Oeconomia christiana, 6. Laurentius Petris Ouæstiones aliquot circa magistratum, 7. Olavus Petris Undervisning om menniskans ärliga skapelse m.m. (#38202)255:-
Sköld - Språkhistoria och språkkontakt. i Finland och Nord-Skandinavien. Studier tillägnade Tryggve Sköld den 2 november 1982. Sth 1982. 308 sidor. Häftad. (#18043)125:-
Sköld - Språkhistoria och språkkontakt. i Finland och Nord-Skandinavien. Studier tillägnade Tryggve Sköld den 2 november 1982. Sth 1982. 308 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#114610)100:-
Sköld, Tryggve The Objekt in Pre-Predicative Position in Swedish.. Upps. 1970. 32 pp. (ASLU N.S. 2:3.) (#5593)60:-
Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker.. Fredrik Th. Bergman, Isaac Börk, Johan Celsius, Georg J. Törnqwist-Adelcrantz, Johan O. Widman. Utg. Erik Noreen. Lund 1937. 160 pp. (#17873)125:-
Språkdebatten 1969-1970.. Sammanfattad och kommenterad av Roland Edwardsson. Sth 1970. 120 pp. Pocket. (#18047)50:-
Språkene i Norden.. Utgitt av Nordisk språksekretariat og redigert av Bertil Molde og Allan Karker. 1983. 170 sidor. Häftad. (#138969)140:-
Språket i bruk.. Utg. av Ulf Teleman och Tor G. Hultman. Lund 1974. 296 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#178178)100:-
Språket i lagar och andra författningar.. Utg. av Statsrådsberedningen 1967. 41 sidor. Häftad. (#135596)100:-
Språket i spalterna.. Av Lars Alfvengren m.fl. Lund 1976. 132 sidor. Häftad. (#5595)120:-
Språk och samhälle.. Språksociologiska problem. Utg. Bengt Loman. Lund 1972. 208 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#17998)110:-
Språk och samhälle 3.. Social variation i talspråkets syntax. Red. Bengt Loman. Lund 1977. 256 sidor. Häftad. (#114939)130:-
Språk på väg.. Om elevers språk och skolans möjligheter. Red. Birgitta Garme. Uppsala 2002. 164 sidor. Häftad. Ord och stil 33. (#167501)130:-
Språk, språkvård och kommunikation.. Under medverkan av S. Allén, K-H Dahlstedt m.fl. Lund 1967. 128 sidor. Pocket. (#24114)80:-
Språk & stil.. Tidskrift för svensk språkforskning. Ny följd. Utgiven av Lennart Elmevik m.fl. Årg. 1, 1991 - 14, 2004. Häftade. 4 volymer. (#114518)1000:-
Språkvårdsstudier.. En antologi redigerad av Bertil Molde. Sthlm 174. 229 sidor. Häftad. (#80900)100:-
Stalling, N.C. Das phonologische System des Schweischen.. I. Oszillogrammatische Untersuchungen zum Akzentuationssystem. 1 Teil: Text. 2. Teil. Abbildungen. Nijmegen 1934. xiv,195 pages + 45 plates. Text in soft covers, Abbildungen in hard coves. Stamped. (#181837)300:-
Stalling, N.C. Sweedsche Spraakkunst.. Klankereer en Intonatie. Inleiding tot de Grammatica. Rotterdam 1931. viii, 260 pages + "språkprov". Original cloth. (#84649)175:-
Steffen, Richard Enstrofig nordisk folklyrik i jämförande framställning.. Aa Sth (Ups.) 1898. 304 sidor. Häftad. Svenska landsmål. (#6577)150:-
Strömbergs Synonymordboken.. Sthlm 1973. 523 sidor. Klotband. (#180330)135:-
Ström, Fredrik Svenskarna i sina ordspråk.. Jämte sju tusen svenska ordspråk om Gud och djävulen ... Illustrerad av Ossian Elgström. Sthlm 1939. 352 sidor. Original klotryggsband. Lite blyertsnoteringar. (#185053)150:-
Strömquist, Siv Skrivprocessen.. Teori och tillämpning. Lund 1988. 112 sidor. Häftad. (#103563)110:-
Strömquist, Siv Styckevis och helt.. Om styckeindelningens roll i skrivprocessen och bruket av nytt stycke i svenska elevuppsatser. Aa Upps. 1987. 232 sidor. Häftad. Ord och stil 19 (#5602)100:-
Studier i dagens svenska.. Red. Bertil Molde. Sth 1971. 204 sidor. Pocket (#18052)100:-
Studier i nordisk filologi.. Utgiven genom Hugo Pipping m.fl. Helsingfors. 1(1910)-69 samt 1971-76(1997). Inbundna i halvklotband. Vi har de flesta numren på lager, dock bara häftade. Pris mellan 100:- och 250:- per volym. (#177386)4000:-
Studier i nordisk filologi.. Utgiven genom Hugo Pipping m.fl. Helsingfors. 1(1910)-82(2004)så när som på nr. 80 som saknas. 1-55 inbundna i grönt halvklot, resten häftade. Vi har de flesta numren på lager, dock bara häftade. Pris mellan 100:- och 250:- per volym. (#23264)4500:-
Studier i nordisk språkvetenskap. från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund. Illustr. Lund 1958. 184 sidor. Häftad. (#23024)110:-
Ståhle - Svenska studier från runtid till nutid.. Tillägnade Carl Ivar Ståhle. Sth 1973. 250 sidor. Pocket. (#14077)100:-
Ståhle, Carl Ivar Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-tal.. Sth 1970. 128 sidor. Pocket. (#5597)100:-
Ståhle, Carl Ivar Vers och språk i Vasatidens och stormaktstidens svenska diktning.. Sth 1975. 471 sidor. Original klotband. (#5214)185:-
Stålhane, Bertil Tala svenska.. Språkets betydelse i kampen för vår kultur. Sthlm 1941. 126 sidor. Häftad. (#113825)100:-
Sundberg, Gunlög Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare.. Aa Sthlm 2004. 240 sidor. Häftad. (#121005)130:-
Sundén, D.A. Ordbok öfver svenska språket I-II.. Sthlm 1892. XII,415 + 692 sidor. Inbunden i ett senare klotband. (#53275)300:-
Sundén, D.A. Svensk rättskrifningslära.. Sjunde uppl. Sth 1883. 84 pp. Pappband. (#23327)100:-
Sundgren, Eva Återbesök i Eskilstuna.. En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk. Akad. avh. Uppsala 2002. 363 sidor. Häftad. (#167610)150:-
Sundqvist, Anders Studier i svensk moduslära.. Aa Lund 1955. 402 sidor. Häftad. (#5604)135:-
Svahn, Oscar Språkljud och qvantitativ betoning i högsvenskan.. I: Allmänna regler för välläsningen. II: Ljudlära. III: Betoningslära. Sth 1882. XVI, 202 pp. (#50538)110:-
Svanberg, Nils Svensk stilistik.. En handbok för stilhistoriska studier. Andra upplagan, Sthlm 1954. 160 sidor. Häftad. (#102720)100:-
Svanberg, Nils Svensk stilistik.. En handbok för stilhistoriska studier. Sth 1936. 160 sidor. Häftad. (#18065)85:-
Svartholm, Kristina Svenskans artikelsystem.. En genomgång av artikelbruket i vuxenspråket och en modell för analys av bruket i barnspråket. Aa Sth 1978. 244 sidor. Häftad. (#5227)100:-
Swedberg, Jesper Swensk Ordabok.. Utgiven efter Uppsala-handskriften med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars Holm. Skara 2009. 719 sidor. Klotband med skyddsomslag. Nyskick. (#185304)250:-
Svenska akademien - Ordlista öfver svenska språket. Utgifven af Svenska Akademien. 2:a upplagan. Sthlm 1874. X, 334 aisor. Halvfranskt band. (#79331)350:-
Svenska akademien - Ordlista öfver svenska språket. utgifven af Svenska Akademien. 3:e upplagan. Sthlm 1875. X, 334 sidor. Original klotband. Svaga inre falsar. (#189225)250:-
Svenska akademiens ordbok. Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien. A - Tojs + Trivsel-Tyna Lund 1898-2009. Vol 1-30 inbundna i original skinnryggsband, utom vol. 8 som är i klotband, resten häftade. Några band lite nötta, ej trasiga. Svenska akademins ordbok. (#177417)6000:-
Svenska akademiens ordlista över svenska språket.. 9:e upplagan (1952). Sthlm 1956. 607 sidor. Original klotband. (#113931)150:-
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.. 11:e upplagan. Sth 1986. 674 pp. Originalklotband. Stämpl. (#77710)100:-
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.. 12:e upplagan. Sth 2005. 1066 sidor. Originalklotband. (#173862)200:-
Svenska i harmoni.. Fyra uppsatser om kongruens av Gun Widmark, Roger Källström, Lennart Hagåsen och Tor G. Hultman. Upps. 1992. 155 sidor. Häftad. Ord och stil 23. (#24055)135:-
Svenskan i IT-samhället.. Red. Olle Josephson. Sthlm 1997. 205 sidor. Häftad. Ord och stil 28. (#134242)130:-
Svenskan i modern belysning.. Fem översikter från Tionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Av Stig Eliasson m.fl. Lund 1978. 138 sidor. Häftad. Ord och stil 9. (#5611)100:-
Svenskan i skolan.. Nordsamling 1. Red. Kent Larsson. Umeå 1990. 160 sidor. Stämpel. (#46064)110:-
Svenskan i skolan.. Red. Kent Larsson. Umeå 1990. 160 pp. Stämpl. (#24054)85:-
Svenskan i tusen år.. Glimtar ur svenska språkets utveckling. Red. Lena Moberg och Margareta Westman. Sthlm 1996. 194 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#201858)145:-
Svenskans beskrivning 5.. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Utg. Lars Cleve. Läromedelsförlagen 1972. 158 sidor. Häftad. (#23839)120:-
Svenskans beskrivning 7.. Förhandlingar vid Sjunde sammankomsten för svenskans beskrivning. Åbo 1972. Red. C. Hummelstedt. Åbo 1973. 248 sidor. Häftad. Folkmålsstudier 23. (#5612)125:-
Svenskan som EU-språk.. Björn Melander (red.). Upps. 2000. 203 sidor. Häftad. (#108346)135:-
Svenska ordspråk.. Valda av Magnus von Platen. Christofers bokförlag 1962. 68 sidor. Litet format. Pappband. (#184243)75:-
Svenska på scen.. Språk och språkanvändning i svensk dramatext från tre sekler. Siv Strömquist (red.). Göteborg 2003. 233 sidor. Häftad. (#98623)135:-
Svenska skrivregler.. Utgivna av Svenska språknämnden. Sthlm 1992. 150 sidor. Häftad. (#105058)110:-
Svensk baklängesordbok.. Ord ordnade ordslutsvis. Sture Allén, Mats Eeg-Olofsson, Rolf Gavare, Christian Sjögreen. Sthlm 1981. 483 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#69650)300:-
Svenske, John Skrivandets villkor.. En studie av dagboksskrivandets funktioner och situationella kontexter utgående från Backåkers Eriks dagbok 1861-1914. Aa Upps. 1993. 210 pp. (#5231)100:-
Svensk handordbok.. Konstruktioner och fraseologi. Red. Ture Johannisson och K.G. Ljunggren. Sthlm 1991. XII, 891 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#202084)150:-
Svensk handordbok.. Konstruktioner och fraseologi. Red. Ture Johannisson och K.G. Ljunggren. Sth (utan år, 1968?). XII, 891 sidor. Original klotband. (#72641)150:-
Svensk språklära.. Utgifven af Svenska akademien. Sthlm 1836. XXXIV, 444 sidor. Samtida halvfranskt band med något nött yta. (#24110)700:-
Svensk teknisk ordbok.. 6000 tekniska ord, termer och uttryck med definitioner, uttals- och tonviktsbeteckningar. Stockholm 1946. 313 sidor. Originalklotband. (#159338)200:-
Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser.. Svenska språknämnden, Norstedts 2003. 1433 sidor. Förlagsband. Nyskick. Ersäätter Svensk handordbok. (#202207)300:-
Svenskt talspråk.. Fem studier under redaktion av Gösta Holm. Sthlm 1967. 225 sidor. Häftad. (#167490)120:-
Svenskt talspråk.. Fem studier under redaktion av Gösta Holm. Sthlm 1967. 225 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#119796)110:-
Svensson, Jan Etermediernas nyhetsspråk 2.. Studier över innehåll och informationsstruktur. Aa Lund 1981. 248 sidor. Häftad. (#24061)150:-
Svensson, John Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken.. Riktlinjer för en undersökning av brytningen och därmed besläktade diftongeringsföreteelser. Aa Lund 1944. 268 sidor. Häftad. (#5613)125:-
Söderberg - Leve mångfalden!. Tjugo uppsatser om språk tillägnade Barbro Söderberg. Sth 1992. 221 sidor. Häftad. Stämpl. (#25036)105:-
Söderberg, Barbro Från rytters och cowboys till tjuvstrykers.. S-pluralen i svenskan. En studie i språklig interferens. Aa Sthlm 1983. 232 sidor. (#46292)125:-
Söderberg, Gunilla Taga, bagare, Bragby.. Om g för äldre k i svenskan. Aa Upps. 1997. 212 sidor. Häftad. (#18057)100:-
Söderbergh, Ragnhild Suffixet -mässig i svenskan.. En historisk-semantisk ordbildningsstudie. Aa Sth 1964. 388 sidor + tabeller och register. Häftad. (#5615)125:-
Söderström - Mål och minnen.. Vänskrift till Sven Söderström 1988 från arbetskamraterna på ULMA. Illustr. Upps. 1989. 114 pp. Stämpl. (#23988)100:-
Söderwall - Festskrift till K.F. Söderwall.. På hans sjuttioårsdag den 1 januari 1912. Lund 1911. 367 sidor. 4:o. Häftad. Främre omslag loss, ryggen ful. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#177504)150:-
Söderwall - Festskrift till K.F. Söderwall.. På hans sjuttioårsdag den 1 januari 1912. Lund 1911. 367 sidor. 4:o. Häftad. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#25021)300:-
Söderwall - Festskrift till K.F. Söderwall.. På hans sjuttioårsdag den 1 januari 1912. Lund 1911. 367 sidor. Något nött halvklotband. Nr 53 av 200 numrerade ex. (#48662)340:-
Söderwall, K.F. Hufvudepokerna af svenska språkets utbildning.. Lund 1870. 138 sidor. Inbunden i ett klotband. (#23654)160:-
Tamm, Fredr. Etymologisk svensk ordbok I.. A-Karsk (allt som utkom). Utg. Adolf Noreen. Upps. 1890-1905. 420 sidor. 8 häften. (#5235)200:-
Tamm, Fredr. Etymologisk svensk ordbok I.. A-Karsk (allt som utkom). Utg. Adolf Noreen. Upps. 1890-1905. 420 sidor. Halvfranskt band. (#202227)300:-
Tamm, Fredr. Etymologisk svensk ordbok I.. A-Karsk (allt som utkom). Utg. Adolf Noreen. Upps. 1890-1905. 424 pp. Klotband. Fint ex. (#191181)300:-
Tamm, Fredr. Fonetiska kännetecken på lånord i nysvenska riksspråket.. Upps. 1887. 84 sidor. Häftad. Dedikation. (#23653)120:-
Tamm, Fredr. Fonetiska kännetecken på lånord i nysvenska riksspråket.. Uppsala. 1966. 84 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Facsimiletryck av 1887 års upplaga. (#5619)100:-
Tamm, Fredr. Om avledningsändelser hos svenska adjektiv.. Deras historia ock nutida förekomst. Upps. 1899. 70 pp. Omslag loss. (#105810)80:-
Tamm, Fredr. Om avledningsändelser hos svenska adjektiv.. Deras historia ock nutida förekomst. Upps. 1899. 70 sidor. Häftad. Dedikation. (#5623)100:-
Tamm, Fredr. Om avledningsändelser hos svenska substantiv.. Deras historia ock nutida förekomst. Upps. 1897. 94 sidor. Inbunden. (#5622)110:-
Tamm, Fredr. Om tyska prefix i svenskan.. Akad. avh. Uppsala 1876. 50 sidor. Häftad. (#150978)100:-
Tamm, Fredr. Om tyska ändelser i svenskan.. Upps. 1880. 44 pp. (#23482)70:-
Tegnér, Esaias Ur språkens värld I.. Tre uppsatser. Sth 1922. 346 pp. Hfrbd. (#24169)110:-
Tegnér, Esaias Ur språkens värld I-III.. Uppsatser. Sth 1922-30. 346 + 476 + 324 sidor. Häftad. 3 volymer. (#202580)250:-
Tegnér, Esaias Ur språkens värld I-III.. Uppsatser. Sth 1922-30. 346 + 476 + 324 sidor. Häftad. 3 volymer. Lite blyertsunderstrykningar. (#118880)200:-
Tegnér, Esaias Ur språkens värld I-III.. Uppsatser. Sth 1922-30. 346 + 476 + 324 sidor. Klotband. 3 volymer. (#5631)300:-
Tegnér, Esaias (d.y.), Strödda upsatser.. Lund 1930. 311 sidor. Oskuren, med bevarade omslag i klotband. (#202582)150:-
Teleman - Språkbruk, grammatik och språkförändring.. En festskrift till Ulf Teleman. Lund 194. 375 sidor. Häftad. (#132211)200:-
Teleman, Ulf Definita och indefinita attribut i nusvenskan.. Aa Lund 1969. 124 sidor. Häftad. (#5634)135:-
Teleman, Ulf & Wieselgren, Anne Marie ABC i stilistik.. Lund utan år. 137 sidor. Häftad. (#18061)120:-
Terner, Erik Studier över räkneordet en och dess sekundära användningar, förnämligast i nysvenskan.. Aa Upps. 1922. VIII, 234 sid. Häftad. (#5637)110:-
Terner, Erik Studier över räkneordet en och dess sekundära användningar, förnämligast i nysvenskan.. Aa Upps. 1922. VIII, 234 sid. Inb. Stämpl. (#57895)150:-
Thelander - Språk i tid.. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Red. Björn Melander m.fl. Uppsala 2005. 593 sidor. Häftad. (#119001)200:-
Thelander, Kerstin Politikerspråk i könsperspektiv.. Aa Lund (Upps) 1986. 182 sidor. Häftad. Ord och stil 17. (#5237)110:-
Thelander, Mats Fiktionsprosa och sakprosa.. Jämförande stilanalys med kvantitativ metod. Lund 1970. 80 sidor. Häftad. (#23096)80:-
Thelander, Mats Grepp och begrepp i språksociologin.. Lund 1974. 100 sidor. Häftad. Ord och stil 6. (#5642)95:-
The Nordic Languages and Modern Linguistics 2.. 2nd International Conference of Nordic and General Linguistics, Umeå 1973. Umeå 1975. 792 pages. Hardcover. (#23934)250:-
Thors - Festskrift till Carl-Erik Thors.. 8.6.1980. Illustr. H-fors 1980. 288 sidor. Häftad. (#25780)120:-
Thors - Xenia Thorsiana.. En vänskrift tillägnad Carl-Eric Thors på hans 60-årsdag den 8 juni 1980. H-fors 1980. 446 pp. Offset. Stämpl. (#23107)110:-
Tre uppsatser i språkvetenskap.. O. von Friesen; Skriften. G. Franzén; Ortnamnen i Sverige. V. Jansson; Uppkomsten av tredje konjugationen. Illustr. Sthlm 1966. 87 sidor. Häftad. (#5650)85:-
Tre uppsatser i språkvetenskap.. O. von Friesen; Skriften. G. Franzén; Ortnamnen i Sverige. V. Jansson; Uppkomsten av tredje konjugationen. Illustr. Sthlm 1967. 87 sid. Inbunden. Stämpl. (#57893)110:-
Tullberg, Hampus Kristoffer Svensk rättskrivningslära,. stödd på vetenskaplig grund. Lund 1862. 240 pp. Oskuren, med nött rygg och lösa omslag. Övre delen på främre omslaget bortklippt. (#23472)170:-
Uhlmann, Ulla Börestam Skandinaver samtalar.. Språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar. Aa Upps. 1994. 224 sidor. Häftad. (#18067)120:-
Uthorn, Nils, Thulstrup, Åke & Allén, Sture Tre uppsatser om stavning.. Lund 1973. 56 sidor. Häftad. Ord och stil 5. (#5655)75:-
Vad händer med svenska språket?. Debattbok sammanställd av Inge Jonsson. Sth 1976. 214 sidor. Pocket. (#18077)100:-
Valda stycken af svenska författare 1526-1732.. Med anmärkningar och ordlista utgivna av Ad. Noreen. Sth 1964. 237 sidor. Häftad. (#165462)100:-
Walder, Renate Fokus på föra.. Om svenska funktionsverbsfrasers semantik och valens, med särskild utgångspunkt i verbet föra. Akad. avh. Uppsala 2004. 234 sidor. Häftad. (#132876)140:-
Walton, Per-Åke ABC om argumentationen.. Inledning i semantik och interpretation för universitetsstuderande i blockämnet svenska. Sthlm 1970. 98 sidor. Häftad. Titelbladet saknas. (#119800)100:-
Velander, J.P., Utkast till en tidsenlig svensk språklära.. Akademisk avhandling, Stockholm (Lund) 1877. 53 sidor. Häftad. (#203909)110:-
Wellander, Erik Språk och språkvård. Ett urval artiklar i Svenska Dagbladet 1928.1963.. Stockholm 1964. (6),229 sidor. Häftad. (#202600)140:-
Wellander, Erik Språkvård och kulturarv.. Stockholm 1943. 48 sidor. Häftad. (#24058)100:-
Wellander, Erik Tilltalsordet ni.. Sth 1935. 16 sidor. Häfte. (#5666)75:-
Wennæsius, Eric Etthundrade Klinge-Dichter.. Utgivna och kommenterade av Ingeborg Nordin-Grip. Aa Upps. 1934. 228 sidor. Häftad (#5667)125:-
Wessén - Elias Wessén 1954.. (Festskrift) Lund 1954. 256 sidor. Häftad. (#5262)125:-
Wessén - Elias Wessén 1954.. Festskrift) Lund 1954. 256 sidor. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#23837)170:-
Wessén, Elias De nordiska språken.. 2:a upplagan. Sthlm 1944. 92 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#17863)90:-
Wessén, Elias De nordiska språken.. 3:e upplagan. Stockholm 1948. 100 sidor. Häftad. (#5669)100:-
Wessén, Elias De nordiska språken.. 7:e uppl. Sth 1965. 140 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#5671)100:-
Wessén, Elias De nordiska språken.. Sth 1941. 84 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#17862)70:-
Wessén, Elias Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden.. Stockholm 1954. 47 sidor. Häftad. (#203903)100:-
Wessén, Elias Svensk språkhistoria II.. Ordbildningslära. 2:a uppl. Sth 1948. 124 sidor. Häftad. Understrykningar med blyerts och rödpenna. (#23645)120:-
Wessén, Elias Svensk språkhistoria III.. Grundlinjer till en historisk syntax. 2:a uppl. Sth 1965. 346 sidor. Häftad. (#5267)150:-
Wessén, Elias Svensk språkhistoria III.. Grundlinjer till en historisk syntax. 2:a uppl. Sth 1965. 346 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#202147)140:-
Wessén, Elias Svensk språkhistoria III.. Grundlinjer till en historisk syntax. Sth 1956. 320 sidor. Häftad. Rikligt med understrykningar med blyerts och rödpenna. (#202146)100:-
Wessén, Elias Vårt svenska språk.. Sthlm 1968. 223 sidor. Originalklotband. Ett par bläckunderstrykningar. (#119248)125:-
Wessén, Elias Vårt svenska språk.. Sthlm 1968. 223 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#67658)150:-
Wessén, Elias Vårt svenska språk.. Sthlm 1970. 241 sidor. Original klotband. (#113918)175:-
Westberg, Bertil Verben pläga och bruka.. Två medellågtyska låneord i svenskan. Aa Upps. 1987. 176 sidor. Häftad. (#5678)100:-
Westerberg, Anette "Inom språket sker oupphörligt ändringar". En jämförelse mellan tredje och fjärde upplagan av Erik Wellanders Riktig svenska. Umeå 1981. 49 sidor. Stencil. (#24049)75:-
Westman - Språket lever!. Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. Utgiven av Svenska språknämnden. 324 sidor. Häftad. (#119938)150:-
Westman, Margareta Språkets lustgård och djungel.. Sthlm 1995. 240 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#68575)135:-
Widegren, P. Manuel de conversation de Voyage.. Établi sur l'initiative du directeur général des Postes de Suède. Sthlm 1923. vi, 209 pages. Original cloth. (#134486)135:-
Widegren, P.G. Frekvenser i nusvenskans debattspråk.. Riksdag, kyrkomöte, stadsfullmäktige i Stockholm och Göteborg. Morfologiska och fonologiska undersökningar. Del I (morfem) (allt som utkom). Sth 1935. 328 sidor. Häftad. (#5682)150:-
Widmark - Ord och struktur.. Studier i nyare svenska tillägnade Gun Widmark den 31 juli 1980. Upps. 1980. 457 sidor. Häftad. (#18073)100:-
Widmark, Gun Boksvenska och talsvenska.. Ett urval uppsatser samlade till författarens 80-årsdag 31 juli 2000. Uppsala 2000. 244 sidor. Häftad. (#119468)150:-
Widmark, Gun Om uttal och uttalsnormering.. Lund 1972. 104 sidor. Häftad. Ord och stil 4. (#5684)125:-
Wigert, Oscar Verbalafledning på -i inom de nordiska språken.. Akad. afh. Uppsala 1872. 52 sidor. Tagen ur band. (#183570)100:-
Vigsø, Orla Valretorik i text och bild.. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Akad. avh. Uppsala 2004. 235 sidor. Häftad. (#132879)140:-
Wijk-Andersson, Elsie Bara i fokus.. En semantisk-syntaktisk studie av bara och dess ekvivalenter i nysvenskt skriftspråk. Aa Upps. 1991. 200 sidor. Häftad. (#18085)120:-
Wikander, Ruth Studier över stil och språk i Dalins Argus. grundade på en jämförelse mellan de två första upplagorna (av år 1732-34 och 1754 resp.). Ett bidrag till svenska skriftspråkets historia. Aa Upps. 1924. 120 sidor. Häftad. (#47239)125:-
Wikborg, Eleanor & Björk, Lennart Sammanhang i text.. En empirisk undersökning och skrivpedagogiska konsekvenser. Upps. 1989. 128 sidor. Häftad. (#5687)120:-
Wiktorsson - Från runtid till nutid.. En hyllning till Per-Axel Wiktorsson. Örebro 2002. 102 sidor. A4. Häftad. (#185415)140:-
Wiktorsson - Språk och lag.. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007. Red. Johnny Hagberg. Illustr. Skara 2007. 94 sidor. Häftad. (#131777)150:-
Witting, Claes Physical and Functional Aspects of Speech Sounds.. With Special Application to Standard Swedish. Upps. 1959. 152 pages + 8 plates. Soft covers. (#18088)125:-
Witting, Claes Studies in Swedish Generative Phonology.. Upps. 1977. 121 pages. Softcover. (#5689)125:-
Wivallius, Lars Sweriges rijkes ringmur.. Utgiven med inledning och förklaringar av Kurt Johannesson. Illustr. Sthlm 1980. 121 sidor. Originalpappband. (#90068)125:-
von Elek, Tibor Invandrarnas färdigheter i svenska.. Rapport från Projektet AMU-Test. Gbg 1977. 212 sidor. Häftad. (#57871)130:-
von Friesen, Otto Grunddragen av det svenska språkets historia.. Upps. 1914. 34 sidor. Häftad. (#26370)50:-
von Friesen, Otto Om de germanska mediageminatorna. med särskild hänsyn till de nordiska språken. Aa Upps. 1897. 122 pp. (#17955)125:-
von Friesen, Otto Om de germanska mediageminatorna. med särskild hänsyn till de nordiska språken. Aa Upps. 1897. 122 pp. Inb. Stämpl. (#23682)125:-
von Friesen, Otto Om de germanska mediageminatorna. med särskild hänsyn till de nordiska språken. Aa Upps. 1897. 122 pp. Nött rygg. (#153)85:-
von Friesen, Otto Till den nordiska språkhistorien I-II.. Uppsala 1901-06. 74 + 42 sidor. Häftade. En del med nött rygg. 2 vol. (#24099)170:-
Wrete, Martin Kortfattad medicinsk ordbok.. Sthlm 1962. 248 sidor. Originalklotband. (#140409)100:-
Wulff, Fr. Om undanhållna ords behandling i svensk sats dynamiskt och melodiskt.. Lund 1914. 48 pp. Stämpl. (#35710)70:-
Wulff, Fr. Svenska rim och svenskt uttal.. Några föredrag. Lund 1898. 106 sidor. Häftad. (#5691)140:-
Wulff, Fredrik Om värsbildning.. Rytmiska undersökningar. Lund 1896. xiv,130 sidor. Halvklotband. (#84626)150:-
Zetterholm, D.O. Om supradentala ock kakuminala n-ljud i nordiska språk.. Upps. 1939. 72 sidor + kartor. Häftad. Svenska landsmål häfte 224. (#6605)125:-
Zheltukhin, Alexander Orthographic Codes and Code-Switching.. A Study in 16th Century Swedish Orthography. Diss. Sthlm 1996. 298 pp. (#46350)160:-
Zilliacus - Ord och några visor. tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Illustr. H-fors 1997. 352 sidor. Häftad. (#24124)85:-
Åberg, Gösta Handbok i svenska.. Skriva och tala, rätt och fel, grammatik, knepiga ord. Sthlm 2001. 334 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#108580)150:-
Åberg, Gösta Hur skall det heta?. Tiden lilla språkriktighetslexikon. Ny utökad upplaga, Sthlm 1995. 208 sidor. Förlagsband. (#173995)120:-
Ågren, Karl Om användningen av bestämd slutartikel i svenskan.. Aa Upps. 1912. VIII, 142 sidor. Halvklotband. (#5693)150:-
Ågren, Karl Om användningen av bestämd slutartikel i svenskan.. Aa Upps. 1912. VIII, 142 sidor. Häftad. (#5285)125:-
Åkerblom, Axel Runii svenska rim.. Rimförteckning och språkhistoriska studier. Göteborg 1915. x, 305 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#84809)175:-
Åkerlund, Walter Nutida svenskt talspråk.. Försök med nytt material, nya synpunkter, nya metoder. Till-lämpning här på verben "vara" (va) och "är" (e) med en individuellt stark begränsning. Walter Ekstrands bokförlag 1979. xii, 242 sidor. Förlagsband. (#84631)150:-
Åkermalm, Åke Modern svenska.. Språk- och stilfrågor. Lund 1972. 219 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#202089)120:-
Åkermalm, Åke Rubriksvenska och andra studier.. Lund 1965. 160 sidor. Häftad. (#5694)110:-
Åkermalm, Åke Svenskt tidningsspråk.. Texter med kommentarer. Lund 1972. 151 sidor. Häftad. Lite bläckunderstrykningar. (#5696)100:-
Åneman, Claes Om utvecklingen av gammalt kort i i ord av typ vidja i nordiska språk I-II.. Med särskild hänsyn till svenskan. I. Text. II. Kartor. Aa Upps. 1970. 232 sidor + kartor. 2 volymer. (#6607)100:-
Östergren, Olof Nusvensk ordbok.. Sth 1915-1972. Originalklotband. 10 volymer. (#23784)1100:-
Östergren, Olof Nusvensk ordbok.. Sthlm 1981 (Faksimil av originalet som trycktes 1915-1972). Inbunden. Skyddsomslag. 5 volymer. (#20308)750:-
Östergren, Olof Stilistiska studier i Törneros' språk.. Aa Upps. 1905. 150 sidor. Häftad. (#20590)125:-
Östergren, Olof Stilistisk språkvetenskap.. Sthlm 1908. 125 sidor. Halvklotband. Blyertsförstrykningar. Stämpel. (#84625)135:-
Östergren, Olof Våra vanligaste främmande ord.. Ordlista med uttal och förklaringar. Bearb. av K-H. Dahlstedt. 37de upplagan, Sthlm 1986. 156 sidor. Inbunden. (#201853)100:-
Östergren, Olof Våra vanligaste främmande ord.. Special utgåva som julhälsning 1960 från Svenska bokförlaget. Med inledning, historik och bibliografi av Karl-Hampus Dahlstedt. Sth 1960. XX, VI, 130 sidor. Häftad. (#112752)90:-
Östlund-Stjärnegårdh, Eva Godkänd i svenska?. Bedömning och analys av gymnasieelevers texter. Akad. avh. Uppsala 2002. 226 sidor. Häftad. (#132894)140:-
Östman, Carin Den korta svenskan.. Om reducerade ordformers inbrytning i skriftspråket under nysvensk tid. Aa Upps. 1992. 229 sidor. Häftad. (#5293)140:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page