Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Abrahamsson, Ulla B. I allmänhetens tjänst.. Faktaprogram i radio och television 1955-1995. Illustr. Sthlm 1999. 262 sidor. Häftad. (#114531)150:-
Abrahamsson, Åke Ljus och frihet till näringsfång.. Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi - exemplet Stockholm 1838-1869. Aa Sth 1990. 623 pp. Stämpl. (#28532)140:-
Adrup, Karl Anders En krönika om DN 1-2.. 1: Tingstens tid 1946-1963. Del 2: Stormarnas hus 1964-1989. Sth 1989. 292; 504 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. 2 volymer. (#7265)250:-
Albinsson, Göran Svensk populärpress 1931-61.. Utvecklingstendenser, marknadsbeskrivning och efterfrågeanalys. Upps 1962. 200 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#7305)140:-
Alexanderson, Nils Svensk tryckfrihet.. Med efterskrift av Erik Holmberg. Sthlm 1966. 88 sidor. Pocket. Blyertsförstrykningar. (#17038)80:-
Alfvegren, Lars Tidningssvenska.. Ur svensk storstadspress. Upps 1965. 96 sidor. Häftad. (#7307)80:-
Alksnis, Imants Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914.. En studie i effektiv propaganda. Aa Lund 1983. 230 sidor. Häftad. (#21046)125:-
Andersen, Martin Avisen idag.. Illustr. Kbhvn 1947. 156 pp. Omslag loss. (#17078)50:-
Anderson, Ivar Svenska Dagbladets historia I.. 1884-1940. Illustrerad. Sthlm 1960. 396 sidor. Original klotryggsband. (#7152)170:-
Anderson, Ivar Åsyna vittne.. Människor och händelser i press och politik 1914-1940. Illustr. Sthlm 1968. 244 sidor + planscher. Originalklotband. (#3398)125:-
Anderson, Ivar Åsyna vittne. Människor och händelser i press och politik 1914-1940.. Illustr. Sthlm 1968. 244 sidor + planscher. Originalklotband. Skyddsomslag (#215007)135:-
Andersson, Ivar Otto Järte - en man för sig.. Ill. Sth 1965. 312 sidor. Häftad. (#7196)130:-
Andersson, Ivar Otto Järte - en man för sig.. Illustrerad. Sth 1965. 312 sidor. Original klotband. Dedikation. (#12753)150:-
Andersson, Ragnar Svenska Dagbladet och det politiska livet 1897-1918.. Aa Upps. 1952. 460 sidor. Häftad. (#7198)125:-
Arvidsson, Gösta Den hemlighetsfulle journalisten Kurt Persson.. Carlssons 2006. 184 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#217548)145:-
Beckman, Ernst Amerikanska studier 1-2.. 1. Våra landsmän i Amerika. 2. Pressen i Förenta Staterna. Stockholm 1883. 183 + 186 sidor Tillsammans med: Ernst Beckman, Svenska utvandrare i Norra Tyskland. Stockholm 1885. 119 sidor. Inbundna i ett rött halvklotband. (#205448)250:-
Berger, Margareta Pennskaft.. Kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975. Stockholm 1977. 328 sidor. Häftad. (#156550)150:-
Berger, Margareta Äntligen ord från qwinnohopen!. Om kvinnopress under 1700-talet. Sthlm 1984. 171 sidor. Häftad. (#186721)150:-
Bergman-Claeson, Görel Vi svenskar, vi människor och bomben.. En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959. Aa Upps. 1994. 190 sidor. Häftad. (#17915)130:-
Bergström, Svante Yttrandefrihet i radio och skydd för enskilda intressen.. Uppsala 1963. 44 sidor. Häftad. (#7271)85:-
Bilden av ett krig 1-3.. 1. Svenskarna, medierna och Gulfkriget. Red. R. Nordlund. 2. Gulfkriget - ett mediedrama i två akter. En analys av rapportreingen i svenska medier. Av H. Hvitfelt och K. Mattsson. 3. Hopp och fruktan. Om prognoser i några svenska medier under Irakkonflikten. Av Stig Hadenius och E. Stur. Psykologiskt försvar rapport 158 1992. 288 + 186 + 160 sidor. Häftade. 3 volymer i kassett. (#96801)200:-
Bilmanis, Alfreds Le journalisme en Lettonie.. Riga 1932. 64 pages. Softcover. (#82378)125:-
Bjurman, Gunnar Tredje statsmakten.. Tidningspressens utveckling och nutida ställning. Illustrerad. Sthlm 1935. 304 sidor. Inbunden. Klotband. (#7226)135:-
Boberg, Stig Pressens historia.. Illustr. Sthlm 1970. 239 sidor. Häftad. (#7119)125:-
Brandell, Ulf Dagbok med DN.. Ur dagböcker förda 1960-1962. Sth 1976. 200 sidor. Original klotband. (#7181)100:-
Bråland, Axel A-pressens samorganisation 1908-1958.. Ill. Sth 1958. 232 pp. Inb. (#7313)80:-
Buzek, Anton Die kommunistische Presse.. Frauenfeld 1965. 359 pages. Original hard covers. (#105950)160:-
Carlsson, Signe & Palmborg, Nils (red.) Ur en tidningsmans korrespondens.. Brev från och till Bernhard Cronholm. Ill. Lund 1949. 398 pp. (#7309)75:-
Cavling, Ole Journalistliv.. Kbhvn 1930. 301 sidor. Med främre omslag i gediget halvfranskt band (Nordiska bokhandeln). Fint ex. (#199271)275:-
Chace, Edna Woolman & Ilka Always in Vogue.. London, Victor Gollancz 1954. 343,(1) pages + plates. Original cloth. No jacket. "the story of Vogue Magazine from December 1892 to past Word War II". (#197410)150:-
Collenberg, Claes Oscar Hemberg.. Tidningsmakare, revyförfattare och framstående i den svenska filmens värld. Illustrerad. Sthlm 1998. 112 sidor. Häftad. (#96578)100:-
Conon, Lars Rubrikspråket på Dagens Nyheters förstasidor I-II.. Aa Upps. 1973. 286 sidor. Häftad. 1 volym. (#20580)100:-
DeArmond, Anna Janney Andrew Bradford.. Colonial Journalist. Diss. Newark 1949. IX, 272 pages. Softcover. Stamped. (#112288)300:-
Demaree, Albert Lowther The American Agricultural Press 1819-1860.. Diss. New York 1941. XVI, 272 pages. Softcover. Stamped. (#123744)300:-
Den tredje supermakten.. Massmedia ibland oss. Red. Roland Pålsson. Sth 1991. 144 pp. (#26916)95:-
Djerf-Pierre, Monika & Weibull, Lennart Spegla, granska, tolka.. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet. Illustr. Sthlm 2001. 447 sidor + separat DVD. Originalklotband i skyddsomslag. (#83541)275:-
Dymling, Carl Anders (red.) Röster om radio. Intryck och erfarenheter av 10 års svensk rundradio.. Illustrerad, Stockholm 1934. 288 sidor. Häftad. (#218956)185:-
Edgren, Henrik Publicitet för medborgsmannavett.. Det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831. Akademisk avhandling, Uppsala 2005. 346 sidor. Häftad. (#108418)150:-
Eek, Hilding Om tryckfriheten.. Upps. 1942. XXIV, 356 sidor. Häftad. (#17056)150:-
Elgemyr, Göran Radion i strama tyglar.. Om radiotjänsts tillblivelse, teknik och ekonomi 1922-1957. Illustr. Sthlm 1996. 300 sidor. Häftad. (#152206)150:-
Elveson, Gunnar Kooperatören - Konsumentbladet - VI.. Konsumentkooperativ press och kultursyn 1899-1974. Upps. 1975. 336 pp. Häftad. (#7202)125:-
Engwall, Lars Från vag vision till komplex organisation.. En studie av Värmlands Folkblads ekonomiska och organisatoriska utveckling. (#7296)150:-
Erdmann, Nils Svenska Minerva.. Partipolitiska paralleller från liberalismens slyngelår. Före julirevolutionen 1830. Sth 1915. 256 pp. Inb. Stämpl. (#7304)120:-
Esaiasson, Peter & Håkansson, Nicklas Besked i kväll!. Valprogrammen i svensk radio och TV. Sthlm 2002. 266 sidor. Häftad. (#63023)140:-
Everett, Edwin Mallard The Party of Humanity.. The Fortnightly Review and Its Contributors 1865-1874. Diss. Chapel Hill 1939. 370 pages. Softcover. Stamped. (#137519)125:-
Fichtelius, Erik Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler.. Utbildningsradion 1997. 128 sidor. Häftad. (#211469)100:-
Fjæstad, Björn, & Holmlöv, P G Dagspressen och samhället.. En översikt av forskning och debatt. Stockholm 1977. 310 sidor. Pocket. (#7283)100:-
Forsman, Michael Från klubbrum till medielabyrint.. Ungdomsprogram i radio och tv 1925-1993. Illustr. Aa Sthlm 2000. 357 sidor. Häftad. (#146464)150:-
Forsslund, Titti Frisk och stark med skolradion.. Pedagogik och retorik i hälsoprogram 1930-1959. Illustr. Aa Sthlm 2002. 361 sidor. Häftad. (#146479)175:-
Forsström, Bertil Harry Hjörne och Göteborgs-Posten 1926-1940.. Aa. Gbg 1977. 232 sidor. Häftad. (#7113)120:-
Franzén, Gunnar Värend och världen.. En bok av och om Gunnar Franzén. Illustrerad. Växjö 1977. 224 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#7228)120:-
Fredriksson, Gunnar m.fl., Aftonbladet. En svensk historia.. Illustrerad. Tiden, Stockholm 1980(?). 428 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#39459)150:-
Frängsmyr, Tore Vägröjare i kulturdebatten.. Ragnar Oldberg och Perspektiv. Illustr. Sth 1977. 208 sid. Häftad. (#22377)125:-
Furhoff, Lars Pressens förräderi.. Om tredje statsmakten i landsorten. Sthlm 1963. 70 sidor. Häftad. (#138957)100:-
Furhoff, Lars & Hederberg, Hans Dagspressen i Sverige.. Sth 1965. 249 sidor. Pocket. (#7128)100:-
Geschichte der Frankfurter Zeitung.. Volksausgabe. Herausgegeben vom Verlag der Frankfurter Zeitung. Frankfurt am Main 1911. xvi,1143 pages + portrait. Orginal hard covers. Stamped. (#94863)250:-
Glans, Sigurd, Nilsson, Ingvar & Triberg, Annica (red) Lilla murvelboken. Om konsten att vara journalist. Stockholm 1991. 200 sidor. Limhäftad. Litet format. Gavs ut Svenska Journalistförbundet till förbundets 90-årsjubileum 1991. (#215535)115:-
Gohdes, Clarence L.F. The Periodicals of American Transcendentalism.. Diss. New York 1931. 264 pages. Softcover. Stamped. (#110154)150:-
Graffman, Katarina Kommersiell mediekultur.. En etnografisk studie av TV-producenter och TV-produktion. Aa Upps. 2002. 300 sidor. Häftad. (#75549)125:-
Graf, Heike Fernsehen als gemeinschaftsstiftende Instanz?. Fernsehen und Alltag in den Anfangsjahren von Sveriges Radio. Berlin 1997. 47 pages. Staple bound. (#153840)75:-
Gustafson, Bosse Press. Stockholm 1973. 124 sidor. Pocket. (#215894)100:-
Gustafsson, Karl Erik och Rydén, Per (red.) Folk och press i rörelse.. Göteborg 1999. 173 sidor. Häftad. (#187903)140:-
Göransson, Jean Aftonbladet som politisk tidning 1830-1835.. Aa Upps. 1937. 338 sidor. Häftad. (#7248)125:-
Göranzon, Gunnar NK i Nyköping. Kompanirullan berättar. Tallin 2019. Illustrerad. 184 sidor. Pappband. (#213506)140:-
Hadenius, Stig Kampen om Monopolet.. Sveriges radio och TV under 1900-talet. Illustr. Sthlm 1998. 343 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#111830)150:-
Hadenius, Stig, (red.), Journalistik och politik.. JMK 1990. 176 sidor. Häftad. Dedikation. (#207200)125:-
Hadenius, Stig, Seveborg, Jan-Olof, Weibull, Lennart Partipress.. Socialdemokratisk press och presspolitik 1910-1920. Sth 1970. 304 sidor. Häftad. (#7273)135:-
Hadenius, Stig & Weibull, Lennart Massmedier.. En bok om press, radio och tv. Sthlm 1978. 407 sidor. Häftad. (#72689)125:-
Hadenius, Stig & Weibull, Lennart Massmedier.. En bok om press, radio och tv. Sthlm 1989. 380 sidor. Förlagsband. (#138409)145:-
Hadenius, Stig & Weibull, Lennart Massmedier. En bok om press, radio och tv.. 8:de upplagan, Sthlm 2003. 505 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#207199)145:-
Hallén, Sven (red.) Klartext.. En studie i spaltstil. DAGENS NYHETER 1864-1964. Illustr. Sth 1964. 276 pp. Inbunden. (#38572)120:-
Hallén, Sven (red.) Klartext.. En studie i spaltstil. DAGENS NYHETER 1864-1964. Illustr. Sth 1964. 276 sidor. Häftad. (#7218)125:-
Hallingberg, Gunnar Massmediekunskap.. Lund 1973. 176 sidor. Häftad. (#7290)100:-
Handbuch deutsche Presse.. 2. Ausgabe. Bielefeld 1951. 854 pages + advertisments. Original hard covers. (#120112)150:-
Harris, Frank Presentation of Crime in Newspapers.. A Study of Methods in Newspaper Research. Diss. Hanover, NH 1932. XVI, 103 pages. Softcover. Stamped. (#110454)100:-
Hasselberg, Gudmar Rudolf Wall.. Dagens Nyheters skapare. Illustr. Sthlm 1945. 447 sidor. Häftad. (#7220)100:-
Hierta, Lars Självbiografi.. Med talrika bilagor. Utg. av Gustav A. Aldén. Sth 1926. 132 sidor. Häftad. (#16155)110:-
Hinkhouse, Fred Junkin The Preliminaries of the American Revolution as Seen in the English Press 1763-1775.. Diss. New York 1926. 216 pages. Softcover. Stamped. (#147197)150:-
Hirschfeldt, Lennart Upsala Nya Tidning I-III.. Nyhetsorgan och opinionsbildare 1890-1959 I: I kamp för demokratin 1890-1920. II: För frihetens sak 1920-1959. III: Trettio år med Upsala Nya Tindning 1960-1989. Illustr. Uppsala 1987-90. 205 + 264 + 166 sidor. 3 häftade volymer i kassett. (#117612)200:-
Hohenberg, John Foreign Correspondence.. The Great Reporters and Their Times. New York 1964. 502 pages. Original cloth with dustjacket. (#150278)150:-
Holmberg, Erik Frihet och ansvar i tryck och i radio. Stockholm 1968. 116 sidor. Häftad. (#215110)180:-
Holmström, Lars-G. & Saving, Jaak Husbondens röster.. En bok om journalistik i Sverige. Sth 1982. 176 pp. Understrykningar. (#7253)40:-
Hultén, Lars J. Orden och pengarna.. Om kamp och kapitulation inom journalistiken. Illustrerad. Sthlm 1999. 461 sidor. Original pappband. (#96799)150:-
Hultén, Lars J. Reportaget som kom av sig.. En analys av reportaget som textform utifrån produktionsperspektivet och sändarrollen med betoning på reporterns personliga tonfall. En undersökningen av reportaget i några landsortstidningar 1960-1985. Illustr. Akad. avh. 1990. 248 sidor. Häftad. (#101384)150:-
Hultman, Harald Pressens pionjärer.. Tidningar i Norrtälje under hundra år. Norrtälje tidning 1967. 78 sidor. Häftad. (#96851)100:-
Hård af Segerstad, Thomas Dagspressens bildbruk.. En funktionsanalys av bildutbudet i svenska dagstidningar 1900-1970. Aa Upps. 1974. X, 181 sidor. Häftad. (#7298)100:-
Ingmar, Gunilla Monopol på nyheter.. Ekonomiska och politiska aspekter på svenska och internationella nyhetsbyråers verksamhet 1870-1919. Aa Sth 1973. XIV, 240 sidor. Häftad. (#7260)125:-
Jansson, Sven-Bertil Den uppkäftige såningsmannen.. John L. Saxon och hans tid. Illustr. Sthlm 2005. 365 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#159711)150:-
Jerring, Sven Farbror Sven sitter där och pratar.. Stockholm 1949. 141 sidor + planscher. Häftad. (#152649)125:-
Johannesson, Kurt m.fl. Heroer på offentlighetens scen.. Politiker och publicister i Sverige 1809-1914. Illustrerad. Stockholm 1987. 382 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#17058)145:-
Johannesson, Lena Xylografi och pressbild.. Bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia. Illustr. Sth 1982. 396 sidor. Häftad. Nord. mus. handl. 97. (#28065)125:-
Johannesson, Lena Xylografi och pressbild.. Bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia. Illustr. Sth 1982. 396 sidor. Original klotband. Nord. mus. handl. 97. (#13755)150:-
Johansson, Alf W. Herbert Tingsten och det kalla kriget.. Antikommunism och liberalism i Dagens Nyheter 1946-1952. Illustr. Sth 1995. 377 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#35549)150:-
Johansson, Gösta Från Sorglösa gatan till pressen i Klara.. Stockholm 1973. 208 sidor + illustrationer. Häftad. (#214909)135:-
Johnsson, Henry Äldre herre med cigarr.. Tidningsinteriörer och anekdoter från fyra decennier. Sthlm 1954. 150 sidor. Häftad. (#96849)100:-
Journalistkåren i Sverige.. En undersökning utförd vid Journalisthögskolan i Stockholm. 1970. 136 sidor. Pocket. (#97186)100:-
Key, Emil Försök till svenska tidningspressens historia.. Sthlm 1883. 200 sidor + faksimil. Häfted i blanka omslag. Ur Joh. Ax. Almquists Boksamling. (#205521)200:-
Kihlberg, Lars Lars Hierta i helfigur.. Ill. Sth 1968. 304 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#7243)150:-
Kihlberg, Leif Dagens Nyheter och demokratins genombrott 1-2.. 1: Ständigt i opposition 1888-1911. 2: Seglar sin egen sjö 1911-1921. Ill. Sth 1960. 344; 284 sidor. 2 vol. Häftad. (#7134)250:-
Knapp, Reinhard Der Wirtschaftsteil der Zeitung.. Eine Anleitung für den Leser. 7., neubearbeitete Auflage. Stuttgart 1969. 184 pages. Pocket. (#120330)100:-
Knightley, Phillip Krigets första offer är sanningen. Krigskorrespondenten som hjälte, propagandamakare och mytskapare från Krimkriget till Vietnam.. Forum, Stockholm 1977. 525 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214945)150:-
Kobre, Sidney The Development of the Colonial Newspaper.. Diss. (New York) Pittsburgh 1944. XII, 188 pages. Softcover. Stamped. (#111553)175:-
Kommunikationspolitik och kommunikationsforskning.. Rapport från ett symposium anordnat av massmedieseminariet vid Göteborgs universitet och Föreningens svenska masskommunikationsforskare 23-25 april 1980. Göteborg 1981. 224 pp. (#17084)60:-
Kristensson, Göran Angloamerikanische Einflüsse in DDR-Zeitungstexten.. Unter berücksichtigung semantischer, pragmatischer, gesellschaftlich-ideologischer, entlehnungsprozessualer und quantitativer Aspekte. Diss. Sth 1977. 366 pp. (#33386)150:-
Kurth, Karl Die deutschen Feld- und Schützengrabenzeitungen des Weltkrieges.. Diss. Leipzig 1937. X, 255 pages + plates. Softcover. Stamped. (#52088)1000:-
Lagercrantz, Olof Ett år på sextiotalet.. Sth 1991. 250 sidor. Pocket. (#81232)80:-
Lagercrantz, Olof Opinionslägen.. Utdrag ur min tidningsdagbok 1965-1968. Nu!, 1968. 104 sidor. Pocket. (#116236)100:-
Lagerstedt, Lars 100 år med Svenska Dagbladet 1884-1984.. Ett sekel speglat i tidningssidor. Illustrerad. Sthlm 1984. 304 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#7143)110:-
Landgren, Lars-Folke För frihet och framåtskridande.. Helsingfors Dagblads etableringsskede 1861-1864. Helsingfors 1995. 273 sidor. Häftad. (#118659)150:-
Leander, Hans En tidnings handelssida.. En handledning för tidningsläsare vid studiet av börsuppgifter, varunoteringar och annat kommersiellt. Sth 1926. 136 pp + utvikbar sida med börsnoteringar 1926. (#17043)35:-
Lenhammar, Harry Religion och tryckfrihet i Sverige 1809-1840.. Uppsala 1974. 300 sidor. Häftad. (#9944)140:-
Lindén, Alfred Äventyr i en småtidnings värld.. Illustr. Västerås 1968. 228 pp. Om Sala och Sala Allehanda. (#17070)50:-
Logie, Iona Robertson Careers for Women in Journalism.. A Personnel Study of 881 Women as Salaried Writers in Journalism, Advertising, Publicity, and Promotion. Diss. Scranton, Penn. 1938. VII, 320 pages + folding table. Softcover. Stamped. (#65412)250:-
Lönnroth, Ami & Mattsson, Per Eric Tidningskungen. Lars Johan Hierta - den förste moderne svensken.. Illustrerad. Stockholm 1996. 320 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#41300)145:-
Marion, George Kriegspresse halt!. Berlin 1954. 240 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95078)150:-
Massekommunikasjon.. En bok om massemedienes vekst og virkninger. Red. Hans Fredrik Dahl. Oslo 1973. 256 pp. (#7117)55:-
Massmedia som informationshinder.. En antologi om journalistik. Red. Åke Olsson. Sth 1978. 168 sidor. Häftad. (#7257)100:-
Massmedia som informationshinder.. Journalister om journalistik. Red. Åke Olsson. Sth 1985. 236 pp. Häftad. (#14087)120:-
Medier utan gräns.. En studie av massmediernas utveckling i en nära framtid. Illustrerad. Svenska journalistförbundet 1984. 132 sidor. Häftad. (#70497)100:-
Münch, Paul Studien zur bernischen Presse 1830-1840.. Diss. Bern 1945. 213 pages. Softcover. Stamped. (#147246)200:-
Mörk magi i vita medier.. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism. Ylva Brune, red. Sthlm 1998. 140 sidor. Häftad. (#146113)140:-
Nerman, Ture Hjalmar Branting - kulturpublicisten.. Illustr. Sth 1958. 286 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#189485)140:-
Nerman, Ture Hjalmar Branting - kulturpublicisten.. Illustr. Sth 1958. 286 sidor. Häftad. (#88124)100:-
Nevéus, Torgny En tidningsman i sin stad.. Axel Johansson på Upsala Nya Tidning 1900-1948. Illustrerad. Uppsala 2000. 182 sidor. Original klotryggsband. (#117184)150:-
Nilsson, Göran B. En trotsig svensk.. Daniel Olauson i Vestmanlands Läns Tidning 1847-1869. Västerås 1971. 178 sidor. Inbunden. (#7175)110:-
Nohrstedt, Stig Arne Tredje världen i nyheterna.. En fallstudie av tretton olika utländska tidningars rapportering från inbördeskriget i Nigeria 1967-1970. Aa Upps. 1986. 250 pp. (#35332)105:-
Nydén, Michael Kris i massupplaga?. En studie i hållbarhet, relevans och neutral presentation i fyra svenska dagstidningars rapportering om de internationella oljebolagens skuld till oljekrisen 1973-74. Akad. avh. Uppsala 1988. 269 sidor. Häftad. (#96434)150:-
Nyman, Elmar Indragningsmakt och tryckfrihet 1785-1810.. Aa Sth 1963. 334 sidor. Häftad. (#7124)170:-
Nyman, Magnus Upplysningens spegel.. Götheborgs Allehanda om Frankrike och världen 1774-1789. Illustr. Sthlm 1994. 269 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#75132)125:-
Oestreicher, Amelie Bearbetning av nyhetstext.. En studie av texthantering vid sex svenska dagstidningar. Akad. avh. Uppsala 2000. 216 sidor. Häftad. (#132884)140:-
Offentligt tillgängliga samlingar av tidningsklipp.. En förteckning sammanställd inom avd. för pressforskning vid Litteraturhistoriska Institutionen i Lund. Slutförd i augusti 1966. 169 pp + supplement 49 pp. Stencil. A4. 2 vol. (#20009)125:-
Osterman, Stig Satt och osatt.. Fyra decennier i och runt Jordbrukarnas Föreningsblad. Illustr. Sthlm 1973. 480 sidor. Inbunden. (#58165)200:-
Ottosson, Sten Den (o)moraliska neutraliteten.. Tre politikers och tre tidningars moraliska värderingar av svensk utrikespolitik 1945-52. Aa Uppsala 2000. 278 sidor. Häftad. (#37046)150:-
Paul - Cnyrim, Ortrud Jean Pauls publizistische Leistung 1796-1825.. Diss. Worms 1936. XV, 164 pages. Softcover. Stamped. (#111168)200:-
Pers, Anders Lärare Bonde Tidningsman. Minnen.. Illustrerad. Västerås 1948. 347 sidor. Häftad. Dedikation. (#17054)150:-
Pers, Anders Människor Mark Meningar.. Artiklar i VLT åren 1900-1947. Illustr. Västerås 1960. 503 sidor. Original klotryggsband. (#17031)85:-
Pers, Anders Yngve Innan pressen avskaffas.. Västerås 1974. 116 sidor. Pocket. (#7301)100:-
Poppius, Set & Jansson, Sven Journalistik.. En orientering i tidningsarbete. Sthlm 1959. 150 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#128568)125:-
Press och publicister i svenska Finland.. Helsingfors 1951. 61 sidor + planscher. Häftad. (#150754)100:-
Rahbek, Per Återupptäckten av provinsen.. Regional radio från 1920-tal till 1970-tal. Illustr. Sthlm 2001. 328 sidor. Häftad. (#114533)150:-
Renborg, Greta Bildande blad.. Tidskrifter i folkbildningens tjänst. Illustr. Sthlm 1996. 223 sidor. Originalpappband. (#98616)85:-
Rikardsson, Gunnel The Middle East Conflict in the Swedish Press.. A Content Analysis of Three Daily Newspapers 1948-1973. Diss. Lund 1978. 254 pp. Softcover. (#7139)125:-
Runeberg, Johan Ludvig Samlade skrifter VIII:2.. Uppsatser och avhandlinagr på svenska. Journalistik. Utg. av Pia Forssell. Sthlm 2003. 421 sidor. Häftad. (#112994)110:-
Shaaber, Matthias A. Some Forerunners of the Newspaper in England 1476-1622.. Illustr. Diss. Philadelphia 1929. XI, 368 pages. Softcover. Stamped. (#66661)275:-
Shaw, Gerald The Cape Times.. An Informal History. Cape Town 1999. XII, 378 pages + plates. Original cloth in dustjacket. (#111866)150:-
Shumway, Anna Elsa A Study of the Minerve Française.. (February 1818 - March 1820). Diss. Philadelphia 1934. 126 pages. Softcover. Stamped. (#79714)180:-
Simpson, George Eaton The Negro in the Philadelphia Press.. Diss. Philadelphia 1936. XV, 158 pages. Softcover. Stamped. (#78606)350:-
Sjögren, Olle Den goda underhållningen.. Nöjesgenrer och artister i Sveriges radio och TV 1945-1995. Illustr. Sthlm 1997. 339 sidor. Häftad. (#151914)150:-
SOU 1946:1 Betänkande angående rundradion i Sverige.. Dess aktuella behov och riktlinjer för dess framtida verksamhet. Avgivet av inom kommunikationsdepartementet tillkallade sakkunniga. Sthlm 1946. 167 sidor. Häftad. (#97434)200:-
SOU 1973:8 Radio i utveckling.. Betänkande avgivet av 1969 års radioutredning. Stockholm 1973. 339 sidor. Häftad. (#200773)165:-
SOU 1975:49 Massmediegrundlag.. Betänkande av Massmedieutredningen. Sthlm 1975. 346 sidor. Häftad. (#178388)150:-
Steinby - Bruun, P. m.fl. Presshistoriska och andra studier tillägnade Torsten Steinby på 75-årsdagen den 25 augusti 1983.. H-fors 1983. 304 sidor. Häftad. (#7240)100:-
Steinby, Torsten Finlands tidningspress.. En historisk översikt. Sth 1963. 172 pp. Finland i dag. (#7169)40:-
Steinmetz, Eigil Den moderne dagspresse.. Illustr. Kbhvn 1947. 224 pp. (#17085)40:-
Stenström, Paula Med sanningen som insats.. Erfarenheter av nyhetsförmedling från Bosnien. FOA 1998. 82 sidor. Häftad. (#169977)100:-
Stevens, David Harrison Party Politics and English Journalism 1702-1742.. Diss. Chicago 1916. XII, 156 pages. Softcover with worn spine. Stamped. (#79085)140:-
Strindberg, August Före Röda rummet.. Strindbergs ungdomsjournalistik i urval av Torsten Eklund. Sthlm 1946. 290 sidor. Häftad. (#137259)140:-
Sturesson, Lennart TV som undervisningsteknologi.. Exemplet Linköpings tekniska högskola. Illustr. Malmö 2005. 248 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#145473)175:-
Svanberg, Lasse TV-bilder.. Svensk TV-produktionsteknik under femtio år. Illustr. Sthlm 2000. 232 sidor. Häftad. (#152200)150:-
Svenskarna, medierna och Gulfkriget.. Redaktör Roland Nordlund. Illustr. Sthlm 1992. 288 sidor. Häftad. Psykologiskt försvar, Rapport 158-1. (#160566)140:-
Svensk press.. Presstödet och tidningskonkurrensen. En forskningsrapport från 1972 års pressutredning. Sth 1974. 194 pp. SOU 1974:102. (#17042)50:-
Sylwan, Otto Pressens utveckling under det nittionde århundradet.. Illustrerad. Sthlm 1924. 216 sidor. Häftad. (#7270)100:-
Sylwan, Otto Ur tidningspressens historia.. Stockholm 1902. 48 sidor. Häftad. Föreningen Heimdals folkskrifter 76 (#180846)100:-
Sörmark, Sven På Aftonbladet. Ett reportage inifrån.. Illustrerad. Sthlm 1971. 303 sidor + illustrationer. Häftad. (#100182)140:-
The History of The Times 1-5. 1. "The Thunderer" in the Making, 1785-1841. 2. The Tradition Estabished 1841-1884. 3. The Twentieth Century Test, 1884-1912. 4:1-2. The 150th Anniversary and Beyond, 1912-1948. V. Struggles in War and Peace 1939-1966. London 1935-84. 515 + 622 + 862 + 1182 + 514 pages. Original cloth. No jackets exept vol. 5. 6 volumes. (#149262)500:-
The History of The Times 4:1-2: The 150th Anniversary and Beyond, 1912-1948.. London 1952. 1182 pages. Original cloth. No jackets. 2 volumes. (#208817)200:-
The People's Voice.. Local Radio and Television in Europe. Edited by Nick Jankowski, Ole Prehn & James Stappers. London 1992. 274 pages. Hardcover. (#153811)250:-
The Story of the Press I.. Written by pioneers intimate with the early history of the North-West. Illustr. Battleford 1928. 106 pages. Softcover. Canadian North-West Historical Society Publications Vol. I, No. IV, Pt. I. (#70081)110:-
The Times. Past, Present, Future.. Printed and published at the Office of the Times, London 1935. 53 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#213282)150:-
Thurén, Torsten Medier i blåsväder.. Den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker. Illustr. Sthlm 1997. 382 sidor. Häftad. (#152212)150:-
Thursfield, Richard Emmons Henry Barnard's American Journal of Education.. Diss. Baltimore 1945. 359 pages. Softcover. Stamped. (#88795)175:-
Tingsten, Herbert Argument.. Sthlm 1948. 480 sidor. Häftad. (#189054)150:-
Tjernström, Sune En svårstyrd skuta.. Företagsledning i det svenska public service-företaget. Försvaret av sårbara värden i radio och TV. Illustr. Sthlm 1999. 377 sidor. Häftad. (#114527)140:-
Torbacke, Jarl Dagens Nyheter och demokratins kris 1922-1936.. Friheten är vår lösen. Ill. Sth 1972. 332 sidor. Häftad. (#7217)100:-
Torbacke, Jarl Dagens Nyheter och demokratins kris 1922-1936.. Friheten är vår lösen. Illustrerad. Sthlm 1972. 332 sidor. Inbunden. Blyertsunderstr. (#7187)125:-
Torbacke, Jarl Det betvingade ordet.. Press- och opinionshistoriska studier. Pan, Sthlm 1976. 250 sidor. Pocket. (#86807)100:-
Torbacke, Jarl Det betvingande ordet.. Press- och opinionshistoriska studier. Pan, Sthlm 1976. 250 sidor. Pocket. (#177906)100:-
Torbacke, Jarl Journalistik på osäkra villkor.. Den liberala Afton-Tidningen och dess föregångare. Aa. Sth 1966. 354 sidor. Häftad. (#7189)135:-
Torekull, Bertil Svenskan och hennes hövdingar.. Sthlm 1994. 207 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180326)130:-
Tornell, Brita Linnea.. Tidning för barn utgiven av Onkel Adam 1861-1871. Illustr. Göteborg 1982. 188 sidor. Häftad. (#89818)125:-
T.U. Tjugofem år.. Minnesskrift till Svenska Tidningsutgivarföreningens 25-års jubileum. Ill. Sth 1925. 244 pp. (#7312)85:-
Tyckt och tryckt.. Ledare i Vestmanlands Läns Tidning 1940-1980. Red. I. Garpe. Västerås 1980. 156 pp. (#17039)50:-
Ullsten, Ann-Maria Umeå-pressen 1917-1922.. En stuide i lokalpress. Aa Umeå 1977. 152 sidor. Häftad. (#7286)110:-
Wallander, Kristina Med arbetarna som läsekrets.. Fackförbundspressens kulturstoff från 1887 till våra dagar. 1992. 272 sid. Inbunden. (#32819)120:-
Wallander, Kristina Metallarbetaren och litteraturen.. Det litterära stoffet i en svensk fackförbundstidning 1890-1978. Aa Lund 1982. 253 pp. (#35233)105:-
Vallinder, Torbjörn Press och politik.. Lund 1968. 172 sidor. Häftad. (#7130)120:-
Wasberg, Gunnar Christie Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp.. Kretsen om Aftenposten i den unionspolitiske debatt 1890-mars 1905. Aa Oslo 1963. 231 sidor. Häftad. (#17055)120:-
Wasberg, Gunnar Christie Norsk presse i hundre år 1820-1920.. Utsyn og overblikk. Illustr. Oslo 1969. 382 sidor. Häftad. (#17082)105:-
Weller, Emil (ed.) Die ersten deutschen Zeitungen.. Herausgegeben mit einer Bibliographie (1505-1599). Mit Nachträgen des Autors und von P. Bahlmann, A. Heyer und A. Schmidt. Hildesheim 1994 (3. Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1872). 486 pages. Original cloth. (#105736)400:-
Wermlands Tidning 1836-1837.. Facsimil. Karlstad 1946. Stort format. Inbunden i original klotband. Nyskick. (#7153)200:-
Westerståhl, Jörgen & Janson, Carl-Gunnar Politisk press.. Studier till belysning av dagspressens politiska roll i Sverige. Göteborg 1958. 128 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#17087)120:-
Wikberg, Kerstin Samhällets skrattspegel.. Studier i Grönköpings Veckoblad. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1978. 187 sidor. Häftad. (#57705)135:-
Willey, Malcolm MacDonald The Country Newspaper.. A Study of Socialization and Newspaper Content. Diss. Chapel Hill 1926. VIII, 153 pages. Softcover. Stamped. (#69728)150:-
Williams, Anna Skribent i Svensk-Amerika.. Jakob Bonggren, journalist och poet. Aa Upps. 1991. 253 sidor. Häftad. (#4027)150:-
Vinde, Victor Den fria pressens uppgift.. Sth 1942. 32 pp. Häfte. (#7268)75:-
Wirén, Karl-Hugo Från skilda håll.. Aftonbladets textanskaffning 1886-87. Aa Sth 1979. 256 sidor. Häftad. (#7154)120:-
Wormbs, Nina Genom tråd och eter.. Framväxten av distributionsnätet för radio och TV. Illustr. Sthlm 1997. 249 sidor. Häftad. (#83823)150:-
Världens äldsta Post- & Inrikes Tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-talet.. Red. Karl Erik Gustafsson och Per Rydén. Illustrerad. Sthlm 2005. 600 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#138878)150:-
Åhlén, Bengt Ord mot ordningen.. Farliga skrifter, bokbål, och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Illustrerad. Sthlm 1987. 272 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#7200)125:-
Åmark, Klas Kultur i press.. Den svenska pressen och finländsk kultur- och samhällsliv under 1972. Sth 1982. 212 sidor. Häftad. (#7300)110:-
Östergaard, Einar Nyhetsvärdering.. Massmedia och nyhetsförmedling. Lund 1969. 112 pp. Pocket. Lite bäckunderstr. (#72640)70:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page