Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

100 svenska runinskrifter.. Tolkade, kommenterade och delvis rekonstruerade av Åke Ohlmarks. Illustr. Borås 1978. 238 sid. Originalklotband. (#71547)165:-
Agrell, Sigurd Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen.. Lund 1928. 72 pages. Soft covers. (#17672)160:-
Beckman, Natanael Några notiser om västgötska runstenar.. Särtryck ur Fornvännen 1925. 9 sidor. Häfte. (#185844)100:-
Bergman, Bengt Uppländsk run- och bildstensristning.. En konsthistorisk studie. Illustr. Sth 1948. 279 pp. Häftad. Fuktfläckad. (#71262)140:-
Blandade runstudier 1.. Illustr. Upps. 1992. 201 sidor. Häftad. (#23282)150:-
Blandade runstudier 2.. Illustr. Upps. 1997. 201 sidor. Häftad. (#23283)150:-
[Brate, Erik] Runstenen i Orléans.. Särtryck ur K. Vitt. Hist. o. Antqv. Akad. Månadsblad 1901. Sthlm 1904. 20 sidor. Häfte. Dedikation (#185863)100:-
Brate, Erik De nya nordiska runverken.. Särtryck 1895. 18 sidor. Häfte. Dedikation. (#185861)100:-
Brate, Erik Möjebro-stenen.. Extrakt ur Arkiv för nordisk filologi 1913. 9 sidor. Häfte. Dedikation. (#185859)100:-
Brate, Erik Sverges runinskrifter.. Illustr. Sthlm 1922. 152 sidor. Med omslag i originalklotband. Skyddsomslag. (#23320)120:-
Brate, Erik Tyska runinskrifter.. Aftryck ur Svenska fornminnesföreningens tidskrift 1890. 16 sidor. Häfte. Kommentarer till Rudolf Henning, Die deutschen Runendenkmäler. (#185846)100:-
Bugge, Sophus Der Runenstein von Rök. in Östergötland, Schweden. Nach dem Tode des Vervassers herausgegeben von M. Olsen unter Mitwirkung und mit Beiträgen von Axel Olrik und Erik Brate. Sth 1910. VIII, 314 pages + IV plates. Softcover. (#17661)250:-
Bugge, Sophus Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden gra Rendalen i Norge.. Stockholm 1888. 111 sidor + 5 planscher. Extrakt ur KVHAA handlingar. Häftad med omslag. (#185868)120:-
Bugge, Sophus Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden gra Rendalen i Norge.. Stockholm 1888. 111 sidor + 5 planscher. Extrakt ur KVHAA handlingar. Häftad utan omslag. (#181749)100:-
de Montgomery, Greve B.G. Transliteration och tolkning av Newtonstenen, Röstenen, guldhornen från Gallehus och Asmildstenen.. Strängnäs 1965. 15 sidor. Häfte. (#185842)100:-
de Tollenaere, Felicien De Harigasti-inskriptie op helm B van Negau.. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen. Amsterdam 1967. 120 pages + plate. Softcover. (#165218)165:-
Ebel, Else Die Terminologie der Runentechnik.. Diss. Göttingen 1963. VII, 173 pages. Softcover. (#114722)350:-
Ekmyr-Westman, Ewonne Vägar, Runstensbönder, Centralmakt i Hagunda härad, Uppland.. C-uppsats, Umeå 1987. 65 sidor. A4. Häftad. (#140714)120:-
Elmevik - Namn och runor.. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Illustr. Uppsala 2006. 298 sidor. Häftad i skyddsomslag. (#134244)175:-
Gustavson, Helmer Gamla och nya runor. Artiklar 1982-2001.. Stockholm 2003. 156 sidor. Häftad. Dedikation. Runica et mediaevalia. Opuscula 9. (#190011)130:-
Hagenfeldt, Stefan E. & Palm, Rune Sandstone Runestones.. The Use of Sandstone for Erected Runestones. Illustr. Sthlm 1996. 125 pages. Original cloth in dustjacket. Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 2. (#25231)200:-
Herschend, Frands The Recasting of a Symbolic Value.. - Three Case Studies on Rune Stones. Illustr. Upps. 1994. 123 pages. Softcover. (#50752)125:-
Hjärne, Erland Märke, män och mästare.. Några ord om runristningen på Hogrän-stenen. Illustr. Upps. 1946. 28 sidor. Dedikation. Särtryck ur Saga och sed. (#47975)100:-
Hjärne, Erland Rod och runor.. Upps 1947. 105 pp. Häftad. Särtr. (#7438)95:-
Häger, Olle & Villius, Hans Rök, gåtornas sten.. Illustr. Sth 1976. 87 sidor. Originalpappband. (#17715)130:-
Höfler, Otto Zur Diskussion über den Rökstein.. Wien 1954. 39 pages. Pamphlet. Sonderabdruck. (#185847)100:-
Jacobsen, Lis Evje-stenen og Alstad-stenen.. Oslo 1933. viii,47 sidor + 8 planscher. Stort format. Häftad. Dedikation. Norske oldfunn VI. (#185695)200:-
Jacobsen, Lis Nye runeforskninger.. Søborg+Tornby+Ravnkilde+Glavndrup. Kbhvn 1931. 16 pp + VIII planscher. 4:o. Stämpl. (#24914)170:-
Jacobsen, Lis Svenskevældets fald.. Studier til Danmarks oldhistorie i filologisk og runologisk lys. Illustr. Kbhvn 1929. 158 sidor + 16 planscher. Häftad. Stämplar. (#57812)225:-
Jacobsen, Lis Syv runestens-tolkninger.. Særtryk af Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1935.61 sidor. Häfte. Dedikation. (#185856)135:-
Jansson, Sven B.F. Historiebok.. Ur min framfart. Illustr. Sth 1982. 194 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. Namnteckniing. (#35653)150:-
Jansson, Sven B.F. On Nordic Runes.. (Reprint) From Scandinavia Past and Present. 24 pages. 4:o. Soft covers. Inscribed. (#185687)100:-
Jansson, Sven B.F. Stenfynden i Hovs kyrka.. Lund 1962. 39 sidor + planscher. Häftad. (#13103)100:-
Jungner, Hugo Den gotländska runbildstenen från sanda.. Särtryck ur Fornvännen 1930. 18 sidor. Häfte. (#185862)100:-
Jungner, Hugo Västergötlands äldsta runinskrifter.. Särtryck ur Festskrift till Hugo Pipping 1924. 21 sidor. Häfte. (#185857)100:-
Kabell, Aage Rök.. Trondheim 1964. 28 pages. Pamphlet. Text in German. (#17664)60:-
Lager, Linn Den synliga tron.. Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige. Illustr. Aa Upps. 2002. 273 sidor. Häftad. (#73823)150:-
Lagman, Svante De stungna runorna.. Användning och ljudvärden i runsvenska steninskrifter. Aa Upps. 1990. Illustr. 206 sidor. Häftad. (#17646)200:-
Larsson, Patrik Yrrunan.. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter. Illustr. Aa Upps. 2002. 245 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#112059)250:-
Leffler, Leopold Fredrik Om Rökstenen.. Antikvarisk tidskrift för Sverige 6:2 utan år. 32 sidor + 2 planscher. Häfte. Dedikation. (#185867)120:-
Lindquist, Ivar Sigtuna-galdern.. Runinskriften på en amulett funnen i Sigtuna 1931. Ett tydningsförsök. Lund 1932. 116 sidor + 4 planscher. Häftad. Nött omslag. Dedikation. Religiösa runtexter 1. (#17822)200:-
Lindquist, Ivar Sparlösa-stenen.. Ett svenskt runmonument från Karl den stores tid, upptäckt 1937. Ett tydningsförslag. Lund 1940. 216 sidor + 8 planscher. Häftad. Religiösa runtexter 2. (#17823)200:-
Lundberg, Oskar Runristningen från Eggjum. och forntro om havet. Illustr. Upps. 1949. 48 sidor. Häftad. (#23300)100:-
Medeltida skrift- och språkkultur.. Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992. Red. Inger Lindell. Illustr. Sthlm 1994. 228 sidor. Häftad. (#5125)170:-
Moltke, Erik Jon Skonvig of de andre runtegnerne.. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge. Del II: Skildring og kommentar. Kbhvn 1958. 300 sidor. 4:o. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana Supplementum Vol. II. (#156325)150:-
Noreen, Adolf En nyupptäckt dalsk runinskrift.. Särtryck ur Fornvännen 1917. 5 sidor. Häfte. Dedikation (#185860)100:-
Noreen, Erik Om Järsbergsstenens inskrift.. Särtryck 1916. 6 sidor + plansch. Med tryckta originalomslag. Dedikation. (#98915)100:-
NYLÉN, ERIK & LAMM, JAN PEDER. Bildstenar. Katalog över samtliga på Gotland kända bildstenar samt bilbiografi över bildstenslitteratur.. BARRY PRESS FÖRLAG, VISBY 1978. 193 sidor. Rikt fotoillustrerad. Dekorerat Förlagsband. (#194773)120:-
Olsen, Magnus Om troldruner.. Illustr. Upps. 1917. 29 sidor. Häftad. (#190309)120:-
Page, R.I. Runes.. Illustr. London 1987. 64 pages. Softcover. (#72186)100:-
Peringskiöld, Johann Fred. Fragmentum Runico-papisticum,. Seu sololoqvium deiparæ virginis qverulum, circa passionem domini anonymo auctore, Lingvâ & Runis Gothorum,... Sth, Horrn 1721. 3 illustr. i texten. (2), 10, (12), 22 sidor. Folio. I nyare halvpergamentband (Hedberg) med pärmexlibris. (#24824)2500:-
Peterson - Runor och namn.. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Illustr. Uppsala 1999. 167 sidor. Häftad. (#73195)175:-
Peterson, James M. The Enchanted Alphabet.. A Guide to Authentic Rune Magic and Divination. Illustr. Wellingborough 1988. 144 pages. Softcover. (#72200)125:-
Pipping, Hugo Om runinskrifterna på de nyfunna Ardre-stenarna.. Uppsala 1901. 70, IV sidor + IX planscher. Häftad utan omslag. (#17701)140:-
Projektet de vikingatida runinskrifternas kronologi.. En presentation och några forskningsresultat. Upps. 1989. 50 sidor. Häftad. (#23279)100:-
Runor och runinskrifter.. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Illustr. Sthlm 1987. 330 sidor. Häftad. Papers mainly in English but also in German and Swedish. (#72198)200:-
Runstenen på Frösön.. Sveriges nordligaste. En sammanställning ur olika källor. Frösöm 1979. 14 sidor. Häfte. (#185866)100:-
Salberger, Evert Runsvenska namnstudier.. Aa Sth 1978. 223 sidor. Häftad. (#6326)125:-
Schück, Henrik Bidrag till tolkning af Rök-inskriften.. Inbjudningsskrift Uppsala 1908. 29 sidor. Häftad. (#49692)85:-
Stille, Per Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland.. En studie i attribuering. Illustr. Aa 1999. 245 sidor. Häftad. (#35798)180:-
Sveriges runinskrifter - Gotlands runinskrifter 2.. Granskade och tolkade av Sven B.F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström. Illustr. Upps. 1978. 200, (2) sidor. + planscherna 1-76. Häftad. (#25206)400:-
Sveriges runinskrifter - Kronobergs läns runinskrifter.. (= Smålands runinskrifter I). Granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Illustr. Aa Upps. 1935. VI, 146, 12 sidor + planscherna I-XXXIX. Halvklotband. Stämpel. (#25202)225:-
Sveriges runinskrifter - Smålands runinskrifter 1.. Granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Kronobergs läns runinskrifter. Illustrerad. Uppsala. 1935. xii, 146, 11 sidor + 39 planscher. Häftad. Nött rygg. (#130944)250:-
Sveriges runinskrifter - Smålands runinskrifter 2.. Granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Jönköpings läns och Kalmar läns runinskrifter. Illustr. Upps. 1961. (4) VIII, 147-342, (4) VII sidor + planscherna 41-104 + utvikbar karta. Häftad. (#25196)400:-
Sveriges runinskrifter - Södermanlands runinskrifter 1-4.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Sthlm 1924-36. (4), xvii, 427, (2), vii sidor + 217 planscher + karta. Inbundna i ett skinnryggsband. (#143883)1500:-
Sveriges runinskrifter - Södermanlands runinskrifter 1-4.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Sthlm 1924-36. XVII, 427 sidor + VII sidor & 217 planscher. Häftade. 4 volymer. I nyskick! (#25204)900:-
Sveriges runinskrifter - Värmlands runinskrifter.. Granskade och tolkade av Sven B.F. Jansson. Illustr. Sth 1978. 98 sidor + 7 planscher. 4:o. Häftad. (#29930)170:-
Sveriges runinskrifter - Västergötlands runinskrifter 3.. Text av Elisabeth Svärdström. Skaraborgs läns runstenar. Illustrerad. Uppsala 1958. 280 sidor. Stort format. Häftad. Fint skick. (#25197)400:-
Sveriges runinskrifter - Västergötlands runinskrifter 4.. Av Elisabeth Svärdström. Älvsborgs läns samt Göteborgs och Bohus läns runstenar. Illustrerad. Uppsala 1958. 76 sidor. Stort format. Häftad. Fint skick. (#181543)150:-
Sveriges runinskrifter - Västergötlands runinskrifter 5.. Av Elisabeth Svärdström. Inskrifter på andra föremål än runstenar och gravhällar. Illustrerad. Uppsala 1970. XIV, 502, XVI sidor + planscherna 161-195 + utvikbar karta. Stort format. Häftad. Fint skick. (#25199)300:-
Sveriges runinskrifter - Östergötlands runinskrifter 1-3.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Illustrerad. Sthlm 1911. viii, 268, (2), ix-xxxiv sidor + 91 planscher. 4:o. Häftade. 3 volymer. I nyskick! (#181545)750:-
Sveriges runinskrifter - Östergötlands runinskrifter 1-3.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Illustrerad. Sthlm 1911. viii, 268, (2), ix-xxxiv sidor + 91 planscher. 4:o. Häftade. 3 volymer. Något nötta ryggar och omslag. (#104523)650:-
Svärdström, Elisabeth Johannes Bureus' arbeten om svenska runinskrifter.. Illustrerad. Sthlm 1936. 94 sidor. Häftad. (#18166)145:-
Svärdström, Elisabeth Kalenderstickan från Lödöse.. Illustr. Upps. 1963. 87 sidor. Häftad. (#17684)75:-
Svärdström, Elisabeth Lödöserunor som talar och täljer.. Illustr. Sthlm 1972. Sid. 94-107. Häfte. Särtryck. (#144718)50:-
Svärdström, Elisabeth Lödöse, västsvensk medeltidsstad IV:5.. Runfynden från gamla Lödöse. Illustrerad. Sthlm 1982. 54 sidor. Stort format. Original pappband. Skyddsomslag. (#16444)160:-
Svärdström, Elisabeth Runorna och Runverket.. Föredrag 1971. 16 sidor. Häfte. (#185851)100:-
Söderberg, Barbro & Larsson, Inger Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv.. Sthlm 1993. 186 sidor. Häftad. (#29177)150:-
Thomsen, Vilhelm Ein Blatt in türkischer "Runen"schrift aus Turfan.. Berlin 1910. 11 pages + plate. Pamphlet. Aus Sitzungsberichte der Königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften. (#185845)100:-
Wehner, Richard Svenska runor vittnar.. Svenska runstenars vitnesbörd om landets äldsta missionshistoria. Illustr. Gävle 1981. 98 sid. Häftad. Blyerts. (#71634)100:-
Wessén, Elias Aspö runsten.. Särtryck i 50 ex ur Södermanlands Fornminnesförenings årsskrift 1934. 11 sidor. Häfte. Dedikation. (#185858)100:-
Wessén, Elias Från Rök till Forsa.. Om runornas historia under vikingatiden. Sth 1969. 38 sidor + 9 planscher. Häftad. (#9408)80:-
Wessén, Elias Historiska runinskrifter.. Sth 1960. 46 sidor + 24 planscher. Häftad. (#8256)125:-
Wessén, Elias Om vikingatidens runor.. Illustr. Upps. 1957. 23 sidor. Klammerhäftad. (#48519)70:-
Widéen, Harald En nyfunnen runsten.. Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1934? 3 sidor. Häfte. Dedikation. (#185865)100:-
Williams, Henrik Åsrunan.. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. Illustr. Aa Upps. 1990. 214 pp. Häftad. (#17647)125:-
Wimmer, Ludv. F.A. Runeskriftens oprindelse og udvikling i Norden.. Med 3 tavler og afbildninger i teksten. Kbhvn 1874. 270 sidor + planscher. Inklistrad i blanka omslag. Delvis loss från omslaget. (#49636)340:-
Vingedal, S.E. Runristningarna i Täby.. Vägledning. Täby Hembygdsförenings skriftserie N:r 10, 1971. 74 sidor. Häfte. (#185852)100:-
von Friesen, Otto Runorna i Sverige.. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1915. 32 sidor. Häftad. (#17670)100:-
von Friesen, Otto Rökstenen.. Runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad, Östergötland. Läst och tydd. Sth 1920. XII, 147 sidor + 4 planscher. Häftad. (#17687)175:-
von Friesen, Otto Rökstenen.. Runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad, Östergötland. Läst och tydd. Sth 1920. XII, 147 sidor + 4 planscher. Häftad. Bakre omslag loss. (#17686)150:-
von Friesen, Otto Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden.. Upps. 1924. 166 sidor + planscher och kartor. Tagen ur band. Saknar omslag (#44876)115:-
von Friesen, Otto Sparlösastenen.. Runstenen vid Salems kyrka, Sparlösa socken, Västergötland. Läst och tydd. Med ett tillägg om den arkeologiska dateringen av Bertil Almgren. Illustr. Sth 1940. 136 sidor. Häftad. (#17644)160:-
Åhlén, Marit Runinskrifter i Skaraborgs län.. Skaraborgs länsmuseum 1991. 39 sidor. Häftad. (#185853)100:-
Åhlén, Marit Runristaren Öpir.. En monografi. Illustr. Aa Upps. 1997. 256 sidor. Häftad. (#23289)200:-
Öhrström, Torsten Runstenar i Lagunda.. Illustr. Örsundsbro utan år. 43 sidor. Stencilerat häfte. (#121634)50:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page