Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Abbott, Jacob The Teacher:. or Moral Influences Employed in the Instruction and Government of the Young. Intended Chiefly to Assist Young Teachers in Organizing and Conducting Their Schools. Boston, William Pierce 1834 (or 1833). Engraved extra title page (with the year 1833), xi, 285, (3) pages. Bound in later cloth. Foxed and stamped. (#132124)500:-
Ahlberg, Alf Brunnsviks folkhögskolas historia 1-2.. Illustrerad. 1952-56. 160 + 198 sidor. Häftad. 2 volymer. Fint skick. (#186417)200:-
Annerstedt, Claes Upsala universitets historia.. Volym I-III + Bihang I-V och register. Uppsala 1877-1931. Del I + Bihang I i pergamentband, övriga häftade. 11 volymer i gott skick (#138441)1500:-
Arvidson, Lars Vett och vetande, hut och hållning.. Carl Cederblads bildningssyn, bildningsarbete och forskning. Sthlm 2002. 314 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#77248)145:-
Askeberg, Sven Pedagogisk reformverksamhet.. Ett bidrag till den svenska skolpolitikens historia 1810-1825. Akad. avh. Sthlm 1976. 178 sidor. Häftad. (#132856)140:-
Beckman, Nat. Gammaldags skolliv.. Minnen från 1870- och 80-talen. Stockholm 1917. 46 sidor. Klammerhäftad. (#186969)100:-
Beckman, Natanael Vår skolas historia I-II.. I: Tiden till omkring 1800. II: Tiden från c. 1800 till c. 1906. Illustr. Göteborg 1926-1931. 364; 432 sidor. Häftade. 2 volymer. (#12636)350:-
Bedoire, Fredric & Thullberg, Per Stockholms universitet 1878-1978.. Med Stockholms högskolas matrikel 1888-1927 av Elsie Adelsköld. Illustr. Sth 1978. 240 + 86 sid. Inbunden. (#39664)150:-
Bell, Sadie The Church, the State, and Education in Virginia.. Diss. Philadelphia 1930. 796 pages. Softcover. Stamped. (#78598)300:-
Berg, Hjalmar S:t Clara församlings skola för fattiga flickor 1813-1861.. Ett bidrag till Stockholms skolors historia. Illustr. Sthlm 1933. 148 sidor. Häftad. (#114247)200:-
Berner, Boel Kunskapens vägar.. Teknik och lärande i skola och arbetsliv. Lund 1989. 239 sid. Häftad. (#63046)130:-
Bilder från Lundsberg.. Foto av Arvid Carlstedt. Bildalbum med ca 50 bilder från Lundberg + lite text. Stockholm 1934. Tvärformat. Häftad. (#186986)150:-
Bjelfvenstam, Karin & Erik Blad ur den uppländska folkundervisningens historia.. Minnesskrift till folkskolans hundraårsjubileum. Illustr. Upps. 1942. 108 sidor. Häftad. (#12682)100:-
Bogolovsky, Christina Staël von Holstein The Educational Crisis in Sweden. in the Light of American Experience. Diss. New York 1932. XIV, 301 pages. Softcover. Stamped. (#65284)165:-
Bonde, Thord Våre öfverliggare.. Akademiska studier. Med 52 teckningar af Bruno Liljefors m.fl. samt Ett universitet i Sveriges hufvudstad. Bidrag till universitetsfrågans belysning af Oscar Svahn. Sthlm 1885. viii, 376 sidor. Något nött dekorerat original klotband. De sista bladen med lite fuktfläckad nederkant. (#40136)140:-
Braheskolan under fyra sekler.. En minnesskrift. Red. Gunnar T. Westin. Illustr. U.o. 1980. 80 sidor. Häftad. (#12671)50:-
Bruun, Christopher Inlaeg i Striden om Folkehöjskole-Sagen.. Kristiania 1879. (4),121,(3) sidor. Oskuren, häftad, i tryckta omslag. Namnteckning på omslaget. Lite blyerts. (#187099)150:-
Byerly, Carl Lester Contributions of William Torrey Harris to Public School Administration.. Diss. Chicago 1946. 219 pages. Softcover. Stamped. (#118843)400:-
Böttiger, C.W. Från skolan och studentlivet.. Självbiografiska anteckningar med anmärkningar och efterskrift utgivna av Erik Gamby. Bokgillet, Uppsala 1961. 118 sidor. Häftad. (#188933)135:-
Caius, John The Annals of Gonville and Caius College.. Edited by John Venn. Cambridge 1904. xiv, 431 pages + publication list. Bound with front cover in half cloth. Stamped. (#95497)250:-
Carlbom, Terry Högskolelokaliseringen i Sverige 1950-1965.. En studie i politiskt inflytande. Aa Upps. 1970. 309 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#2639)140:-
Cassidy, Francis Patrick The Catholic College Foundations and Development in the United States (1677-1850).. Diss. Washington 1924. 103 pages. Softcover. Stamped. (#115184)150:-
"Catalogus discentium vid Jockmocks schola, ifrå åhr 1732, tå hon tog sin början".. En bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola. Utgiven av Anita Alm, Tuuli Forsgren, Sten Henrysson. Umeå 1989. 23 sidor. A4. Häftad. Stencilerad. (#163976)140:-
Cavonius, Gösta Folkskollärarnas föregångare i Finland.. Klockare och sockenskolmästare under frihetstiden. Aa H-fors 1943. 384 pp. Stämpl. (#23627)100:-
Chadbourne, Ava Harriet The Beginnings of Education in Maine.. Diss. New York 1928. VI, 135 pages. Softcover. Stamped. (#88636)200:-
Craddock, E.A. Självstyrelse i skolan.. (The Class-room Republic) Översättning och bearbetning av Frans G. Blom. Sthlm 1923. 140 sidor. Halvklotband. Stämplad. (#173318)110:-
Crump, Bonnie Lela The Educability of Indian Children in Reservation Schools.. Diss. Durant, Oklahoma 1932. 58 pages. Softcover. Stamped. (#79079)200:-
Curman, Peter (red) Skolhat - en antologi.. Av Sun Axelsson m.fl. Sthlm 1966. 132 sidor. Häftad. (#186751)110:-
Dahlbom, Fredrik Den svenska folkskolans kristendomsundervisning 1842-1919.. Sthlm 1927. 432 sidor. Häftad. (#184088)155:-
Dahlbom, Fredrik Den svenska folkskolans kristendomsundervisning 1842-1919.. Sthlm 1927. 432 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#63322)145:-
Dahllöf, Urban Reforming Higher Education and External Studies in Sweden and Australia.. Diss. Uppsala 1977. 158 pages. Soft covers. (#90439)150:-
Danell, Eric Lärda lektorer och spotska gymnasister.. Illustrerad. Uppsala 1955. 122 sidor. Häftad. (#12672)110:-
Eberhard, Heinrich Der englische Hochschulsport.. Seine Entwicklung, seine Gliederung und seine Stellung in der englischen Universitätserziehung der Gegenwart. Diss. Gießen 1938. IV, 200 pages. Softcover. Stamped. (#111000)200:-
Edling, Nils För modernäringens modernisering.. Två studier av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia. Illustr. Sthlm 2003. 247 sidor. Förlagsband. (#105297)140:-
Edlund, Sven Diskussionen om begåvningsurvalet under reformations- och stormaktstiden.. I (allt som utkom). Urskiljandet av begåvningarna och deras understödjande. Aa Lund 1947. 344 sidor. Häftad. (#7159)150:-
Elgqvist-Saltzman, Inga Vägen genom universitetet.. En forskningsöversikt och en empirisk analys av några studievägar inom filosofisk fakultet i Umeå 1968-1975. Aa Upps. 1975. 224 sidor. Häftad. (#38026)125:-
Elmfeldt, Johan Läsningens röster.. Om litteratur, genus och lärarskap. Aa Lund (Sthlm) 1997. 348 sidor. Häftad. (#83758)150:-
Elovson, Harald Elementarundervisningen i Eslöv 1885-1935.. En skolhistorisk studie. Eslöv 1935. 75 sidor. Häftad. Stämpel. (#172140)100:-
Emanuelson, Ingrid Livstolkning i den obligatoriska skolans urval av psalmer och religiösa sånger 1889-1990.. Akad. avh. Uppsala 1990. 199 sidor. Häftad. (#157241)140:-
Enlund, Sven J. Svenska kyrkan och folkskoleseminarierna 1842-1968. med särskild hänsyn till seminarierna i Uppsala, Härnösand och Göteborg. Aa Upps. 1993. 215 sidor. Häftad. (#22433)145:-
Erichsen, A.E. Bergens Kathedralskoles historie. Illustrerad. Bergen 1906. 242 sidor. Häftad. Stämpel. (#172192)175:-
Ericson, Sigfrid Slöjdföreningens skola 1848-1948.. Skolans historia genom hundra år. Illustr. Göteborg 1948. 227 sidor. 4:o. Förlagsband i blankt skyddsomslag. (#128203)200:-
Eurenius, A.G.J., Tekniska elementarskolan och Ebersteinska söndags- och aftonskolan i Norrköping 1857-1907.. Illustrerad. Göteborg 1907. 162 sidor + planscher och tabeller. Stort format. Häftad. Fint ex. (#172734)250:-
Faxe, Wilhelm Tal då Carolinska Cathedral-skolans nya lärohus invigdes i Lund. den 18 november 1837. Lund 1837. 58 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#109245)150:-
Fehrman, Carl Lund and Learning.. An Informal History of Lund University. Illustrated. Lund 1987. 208 pages. Hard covers. (#61964)150:-
Fehrman, Carl & Westling, Håkan Lund and Learning.. An Informal History of Lund University. Translated (into English) by Alan Crozier. Illustrated. Lund 1995. 289 pages. Original cloth. (#65509)165:-
Fell, Marie Léonore The Foundations of Nativism in American Textbooks, 1783-1860.. Diss. Washington 1941. IX, 259 pages. Softcover. Stamped. (#66937)225:-
Fjortonde nordiska skolmötet, Stockholm 1935.. Berättelse utgiven av Hugo Grimlund. Sthlm 1935. 989 sidor. Original klotband. Stämpel. (#172661)200:-
Flickornas borg.. Historia och hågkomster kring en Uppsalaskola. Red. Torgny Nevéus. Stiftelsen Magdeburg, Uppsala 2002. 143 sidor. Pappband. (#182398)145:-
Fornby, Dalarnas folkhögskola 1877-1927.. Med anledning av skolans femtioårsjubileum utgiven av Fornby folkhögskola, Borlänge 1927. 192 sidor + tabell. Illustrerad. Häftad. Tillskrift. (#200177)150:-
Förhandlingar. vid Femte Allmänna Svenska Folkskolläraremötet i Gefle den 25, 26 och 27 juli 1865. Gefle 1866. 64 sidor. Nött. Främre omslag loss. Stämpel. (#94413)100:-
För svenska läroverk.. (Tidskrift) N:o 1 I:sta årg. Den 17 Sept. 1900 - N:o 7, Den 20 December 1900. Redaktörer: H. Pettersson och J. Tyboni. Illustrerad. 64 sidor. Inbundna i ett halvklotband. Namnteckning: Rütger Essén. (#186526)200:-
Geschwind, Lars Stökiga studenter.. Social kontroll och identifikation vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-talet. Aa Upps. 2001. 256 sidor. Häftad. (#54271)175:-
Granfelt, Helge (utg.) Umeå läroverks historia 1858-1940.. Illustrerad. Umeå 1941. 300 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#172137)165:-
Grant, Nigel Schule und Erziehung in der Sowjetunion.. Bern 1966. 240 pages. Hardcover. (#95028)125:-
Green, Sven Till folkskolans historia i östra Blekinge I-II.. I: Tiden fram till 1880-talet. II: Tiden från 1880-talet fram mot 1950. Illustr. Karlskrona 1987-1990. 228; 374 pp. Inb. 2 vol. (#12696)170:-
Gustav II Adolf och Uppsala universitet.. Illustr. Upps. 1982. 190 sidor. Förlagsband. (#37401)145:-
Guttorp, Malte Lunds folkskolors historia 1.. Vad gamla skrifter och tryck förtäljer. Föreningen Det gamla Lund, årsskrift 1956-1957. Illustrerad. Lund 1957. 195 sidor. Häftad. (#165753)140:-
Göransson, Nils Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 1880-1946.. Sthlm 1947. 219 sidor. Halvfranskt band. (#135266)150:-
Göteborgs högskolas fonder.. Handlingar utgivna av J. Viktor Johansson. Göteborg 1938. 128 sidor. Häftad. Stämpel. (#172652)135:-
Hall, B. Rud. Den kyrkliga folkuppfostran i Johannes Rudbeckii stift.. Studier rörande det lutherska folkbildningsarbetet före 1686. Afd. I-III, Miljö, Föregångare, Panbiblicism, Organ. Sthlm 1919. 176 sidor. Häftad. Särtryck ur Kyrkohistorisk Årsskrift. (#177004)145:-
Hall, B. Rud. Olof Eneroths pedagogikprofessur.. Uppsatser rörande andras och egna testamentstolkningar. Lund 1934. 176 pp. (#30333)65:-
Hammarberg - Kunskap och förnyelse.. Uppsatser om folkbildning, forskning och skola tillägnade Peter Hammarberg. Sth 1979. 176 sidor. Pocket. (#12694)100:-
Handlingar rörande Stockholms Gymnasii Invigning den 4:de October 1821.. Stockholm, Nordström 1822. (2),46 sidor. 4:o. Samtida marmorerat pappband med något nött rygg. Titelbladet med bortklippt namnteckning. Innehåller Program samt Oratio av Carl von Rosenstein, Predikan av Wallin samt Vota av Laur. Magn. Enberg. (#199110)450:-
Handlingar rörande svenska kyrkans och läroverkens historia 1-2.. Utgifna af Pehr Erik Thyselius. Örebro 1839-41. (6), 156 + (8), 290, (6) sidor. Häftade. Del 1 oskuren i gråpappersomslag, del 2 oskuren med nött rygg och felande gråpappersomslag. Lagerfläckade. 2 vol. (#89820)225:-
Handlingar rörande svenska kyrkans och läroverkens historia 1-2.. Utgifna af Pehr Erik Thyselius. Örebro 1839-41. (6), 156 + (8), 290, (6) sidor. Senare halvklotband. (#176306)300:-
Hansén, Sven-Erik Folkets språk i folkets skola.. Studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927. Aa Åbo 1988. 343 pp. Stämpl. Hål i främre omslag. (#29051)100:-
HASSELBERG,GUDMAR Frösö Trivialskola. Ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria.. Lund ,Gleerup, 1935. VIII,309,(1) sidor. Inbunden med främre omslag i ett halvklotband utan titelfält. (#196407)145:-
Hasselberg, Gudmar Frösö trivialskola.. Ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria. Illustr. Lund 1935. 312 sidor. Häftad. Bakre omslag skadat. (#23611)110:-
Hasselberg, Gudmar Frösö trivialskola.. Ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria. Illustr. Lund 1935. 312 sidor. Klotband. Tillskrift. (#200148)160:-
Hawkins, Mason Albert Frederick Douglass High School - A Seventeen Year Period Survey.. Illustr. Diss. Philadelphia 1933. XXIX, 203 pages + several folding tables. Softcover. Stamped. (#71809)125:-
Hedlund, C. Nath. Undervisningsväsendet i Solna.. Historik från 1600-talet till nutiden. Illustr. 1949. 101 sidor. Häftad. (#52532)125:-
Hegland, Martin The Danish People's High School.. Including a General Account of the Educational System of Denmark. Diss. New York 1916. 182 pages. Softcover. Stamped. (#78358)200:-
Hernlund, Hugo Bidrag till den svenska skollagstiftningens historia under partitidehvarfvet, 1718-1809.. I. 1718-1760. Akademisk avhandling, Upsala 1882. (8),61,14 sidor. Stort format. Häftad. (#185685)160:-
Hildebrand, Staffan och Ösby, Urban Demokratisera skolan!. Verdandi-debatt 1967. 150 sidor. Pocket. (#184453)100:-
Holmberg, Annelie Hantverksskicklighet och kreativitet.. Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001. Aa Upps. 2009. 265 sidor. Häftad. (#163091)150:-
Holmberg, Teodor Folkhögskola och Landtmannaskola i Västmanlands län.. Framställning till Tärna folkhögskolas styrelse. Sala 1895. 45 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation till Harald Hjärne. (#128712)125:-
Holmdahl - Universitet och samhälle.. Festskrift tillägnad Martin H:son Holmdahl. Upps. 1989. 165 sidor. Förlagsband. (#27647)85:-
Holmström, Maria N.F.S. Grundtvig.. En märkesman i det 19de århundradet. Illustr. Uppsala 1917. 288 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstr. (#43557)100:-
Holtz, Adrian Augustus A Study of the Moral and Religious Elements in American Secondary Education up to 1800.. Diss. Menasha 1917. 86 pages. Softcover. Stamped. (#79124)200:-
Håstad, Algot Bälinge skolhistoria.. 1755-1951. Illustr. Tierp 1956. 180 sidor. Original klotryggsband. (#88046)125:-
Hägerstrand, Olof "Juntan" som realitet och hörsägen.. Makt och opinioner kring Uppsala universitet under 1790-talet. Illustr. Sthlm 1995. 354 sidor. Häftad. (#68415)150:-
Hägge, Eric Läroverket vid Nissan.. Storskolan i Halmstad 1866-1966. Illustr. Halmstad 1968. 190 sidor. Häftad. (#35519)150:-
Hägg, Emil De svenska läroverkens förfall.. Andra upplagan, Göteborg 1915. 279 sidor. Häftad. Stämpel. (#175839)145:-
Isberg, A.U. Skolväsendet i Malmö I.. (Allt som utkom). Medeltiden. Illustr. Malmö 1933. 544 sidor. Med bevarade omslag i halvfranskt band. (#17134)350:-
Iverus, Gustaf Inbjudningsskrift vid invigningen av Högre Allmänna Läroverkets i Bromma i Stockholm nya byggnad.. Tisdagen den 18 maj 1937. Illustrerad. Sthlm 1937. 86 sidor + planritningar. (#172185)150:-
Jennings, Henrietta Cooper The Political Theory of State-Supported Elementary Education in England, 1750-1833.. Diss. Lancaster 1928. 159 pages. Softcover. Stamped. (#110094)300:-
Johansson, August Gamla Testamentet i kristendomsundervisningen.. Särskildt vid de allmänna läroverken. Aa Uppsala 1904. 120 sidor. (#44986)100:-
Johnson, William Herman Eckart Russia's Educational Heritage.. Teacher Education in the Russian Empire 1600-1917. Diss. Pittsburgh 1950. XVI, 351 pages. Softcover. Stamped. (#78600)225:-
Kaleen, Gustaf Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia fram till år 1830.. Akad. avh. Uppsala 1952. 528 sidor. Häftad. (#48329)145:-
Karlsson, Edith Vaxholms folkskolor 1688 - 1900.. Sthlm 1942. 22 sidor. Häftad. Tryckt i 200 numrerade exemplar. Dedikation. (#188712)150:-
Karlsson, Klas-Göran Historieundervisning i klassisk ram.. En didaktisk studie av historieämnets målfrågor i den ryska och sovjetiska skolan 1900-1940. Aa Lund 1987. 300 sidor. Häftad. (#11181)150:-
Kemp, Willam Webb The Support of Schools in Colonial New York by the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts.. Diss. New York 1913. VIII, 279 pages. Softcover. Stamped. (#73658)250:-
Kilander, Holger Frederick Science Education in the Secondary Schools of Sweden.. A Comparative Study of Sweden and the United States. Diss. New York 1931. VI, 166 pages. Softcover. Stamped. (#120524)150:-
Kirsch, Frank-Michael Stille aber ist Mangelware.. Deutschland und die Deutschen in schwedischen Schulbüchern für das Fach Deutsch 1970-1995. Illustr. Diss. Sthlm 1998. 308 pages. Softcover. (#46336)150:-
Kjellström, Johannes Folkuniversitetet, kulturåskådning och grundplan.. Sthlm 1930. 283 sidor. Häftad. Stämpel. (#175840)150:-
Klinge, Matti Professorer.. 35 professorer under lika många årtionden vid Kungliga Akademien i Åbo, senare Kejserliga Alexanders-Universitetet numera Helsingfors universitet. Illustr. H-fors 1989. 221 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#34881)100:-
Kornerup, Bjørn Biskop Hans Poulsen Resen I.. Studier over kirke- og skolehistorie i det 16. og 17. aarhundrede. (1561-1615.) Aa Kbhvn 1928. X, 508 sidor. Häftad. (#88647)300:-
Kring vår gamla skola.. Linköpings läroverkspojkar berättar. Linköping 1968. 171 sidor. Häftad. (#150997)100:-
Krishnayya, Stephen Ganugapati The Rural Community and the School.. The Message of Negro & Other American Schools for India. Diss. (New York) Calcutta 1932. XXIV, 161 pages + plates. Softcover. Stamped. (#106786)200:-
Landquist, John Pedagogikens historia.. Åttonde genomsedda upplagan. Lund 1965. 333 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#112755)100:-
Landquist, John Pedagogikens historia.. Åttonde genomsedda upplagan. Lund 1965. 333 sidor. Original klotband. (#146020)140:-
Landquist, John Pedagogikens historia.. Åttonde genomsedda upplagan. Lund 1965. 333 sidor. Original klotband. Blyertsunderstrykningar. (#80833)130:-
Landquist, John Pedagogikens historia.. Åttonde genomsedda upplagan. Lund 1965. 333 sidor. Original klotband. En del bläckunderstrykningar. (#128654)100:-
Leary, Mary Ancilla The History of Catholic Education in the Diocese of Albany.. Diss. Washington 1957. XLIX, 406 pages. Softcover. Stamped. (#64174)125:-
Lerheim - Universitet og samfunn.. Festskrift til Magne Lerheim på 60-årsdagen den 14. desember 1989. Red. av Arnfinn Graue og Kjell A. Sælen. Illustr. Bergen 1989. 214 sidor. Originalband. Skyddsomslag. (#81661)150:-
Lindell, Birger Folkundervisningen i Ål före 1919. samt ett och annat om livet i socknen i gången tid. Illustr. Upps. 1975. 208 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Ett blad lagat med tejp. Bidrag till Åhls sockens historia 8. (#12652)75:-
Linders, F.J. & Lander, F.E. En statistisk undersökning rörande vid Uppsala universitet under åren 1909-1934 avlagda filosofiska ämbetsexamina, särskilt rörande studietidens längd.. Upps. 1936. 110 sidor. Häftad. (#115481)120:-
Linge, Karl Om folkundervisningen i Dalarne före 1842.. Hämtade från biskops- prostvisitations- och sockenstämmoprotokoll m.fl. handlingar. Sthlm 1929. 176 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#173330)145:-
Linköpings gymnasiums historia 1627-1927.. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-årsjubileum. Illustr. Linköping 1927. 460 sidor. Halvfranskt band. Stämpel. (#126655)250:-
Linköpings gymnasiums historia 1627-1927.. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-årsjubileum. Illustr. Linköping 1927. 460 sidor + planscher. Original klotband. (#12700)275:-
Linnarsson, A. Vadstena skola.. Studier i ett litet läroverks historia från förra hälften av 1400-talet till nuvarande tid. Illustr. Linköping 1931. 285 sidor. Originalklotband. (#888)145:-
Lundén, G.E. Bidrag till Gävle skolors historia.. Del I. Läroverkets historia. Gävle 1930. 460 sidor. Häftad. Stämpel. (#172139)120:-
Läraren i 1900-talets kultur och samhälle.. Nordisk utbildningshistorisk forskarträff i Åbo den 18-19 augusti 1987. Red. av Taimo Iisaki och Risto Rinne. Åbo 1988. 268 sidor. Häftad. (#184245)150:-
Löfberg, David Det nationalekonomiska motivet i svensk pedagogik under 1700-talet.. Aa Upps. 1949. VIII, 412 sidor. Häftad. (#66586)150:-
Löfberg, Jan Politisk religionsfrihet.. En pricipiell utredning med tillämpning på kyrka-statfrågan och kristendomsundervisningen i den obligatoriska skolan. Lund 1993. 191 sidor. Häftad. (#104859)130:-
Lövheim, Daniel Att inteckna framtiden.. Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965. Aa Upps. 2006. 225 sidor. Häftad. (#76406)125:-
Malmö Högre Allmänna Läroverk.. En minnesskrift till jubileet år 1929 överräckt av forna lärljungar. Under redaktion av Sigurd Schartau. Illustrerad. Lund 1929. 255 sidor. Halvklotband. Stämpel. Minnen från svenska läroverk III. (#172136)150:-
McKenzie, Isabel Social Activities of the English Friends. in the First Half of the Nineteenth Century. Diss. New York 1935. XIV, 291 pages. Softcover. Stamped. (#77545)125:-
Mebius, Axel De demografiska förhållandena hos de svenska läroverkslärarna 1861/1916.. Del 1. Akad. avh. Göteborg 1929. 361 sidor. Häftad. Allt som utkom. (#176393)175:-
Minnesskrift vid Växjö gymnasiums 300-års jubileum.. Utg. Nils Dahllöf. Illustr. Växjö 1943. 200 sidor. Häftad. (#12632)100:-
Mossberg, Karl-Åke Karlstads gymansium 1675-1975.. En minnesskrift. Illustrerad. Karlstad 1975. 151 sidor. Original klotband. (#104606)150:-
Nobel, Agnes Boken i skolan.. En analys med särskild inriktning på bibliotekets funktion i grundskolan. Akad. avh. Uppsala 1980. 154 sidor. Häftad. (#135285)140:-
Norra latin.. Högre Allmänna Läroverket för gossar å Norrmalm 1900-1955. Red. Bengt G. Söderberg. Illustr. Sthlm 1959. 709 sidor. 4:o. Halvfranskt band. Del VIII ur samlingsverket Sveriges studenter. (#59617)300:-
Norra Latin femtio år 1880-1930.. Historik. Hågkomster av forna lärjungar. Red. Axel W. Ahlberg m.fl. Illustrerad. Sthlm 1930. 250 sidor. Original halvfranskt band. Premium. Tillskrft. Ett blad loss. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#142068)200:-
När vi gingo i Lunds katedralskola. Minnen upptecknade av gamla lärjungar samlade och utgivna av Carl Sprinchorn. Illustrerad. Lund 1926. 268 sidor. Med främre omslag i halvklotband. Stämpel. (#172191)150:-
Ohlsson, Johan Kyrkskolan 1848-1948.. Några blad ur Alfta församlings skolhistoria. Gävle 1948. 23 sidor. Häftad. (#187238)125:-
Olivestam, Carl-Eber Idé och politik [I].. De politiska partierna - skolan och kristendomsrörelsen. En studie i svensk skolpolitik under 1940-talet. Akad. avh. Uppsala 1977. 351 sidor. Häftad. (#55494)160:-
Olsson, Björn Den bildade borgaren.. Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad. Illustr. Sthlm 1994. 371 sidor. Klotband. (#28313)140:-
Olsson, Lena Kulturkunskap i förändring.. Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985. Illustrerad. Akad. avh. Lund 1986. 258 sidor. Häftad. Lite bläckunderstrykningar. (#18598)120:-
Paladini, Vergilius Acta Barensis Universitatis.. Ab A.D. MCMLII ad A.D. MCMLXVII. Barii 1967. 86 pages. 4:o. Soft covers. Very fine copy. Uncut in original wrappers. (#135363)500:-
Palmgren, C.M. En skollärare i Småland.. På författarens eget förlag, adress Nässjö 1918. 12 sidor. Klotryggsband. Om Carl Daniel Petersson 1825-1905. (#189392)150:-
Palmqvist, Arne Fjellstedtska skolans historia.. Uppsala 1994. 320 sidor. Häftad. (#54636)145:-
Prins Oscars goss- och flickläroverk i Askersund före 1817.. Acta med inledning av B. Rud. Hall. Lund 1928. 128 pp. (#12678)80:-
Redogörelse. för Högre Elementarläroverket uti Umeå äfvensom för lägre Elementarläroverken uti Skellefteå, Piteå och Haparanda under läsåret 1861-1862. Umeå 1862. 32 sidor. Häftad, utan omslag. (#98937)100:-
Regium Gustavianum Gymnasium Strengnense MDCXXVI-MCMXXVI.. Minnesskrift utgiven av Strängnäs läroverkskollegium genom Albert Falk. Strängnäs 1926. 340, 26, 118, 86, 52 pp + planscher. 1 vol. (#3202)170:-
Riecke, G.A. Grunddragen af uppfostrans och undervisningens allmänna historia.. Sth 1877. 96 pp. (#12666)85:-
Riede, Arno Die Geschichte des Gymnasium illustre Augusteum zu Weißenfels (Saale).. Diss. Halle (Saale) 1937. 156 pages. Softcover. Stamped. (#107378)300:-
Rouse, Michael Francis A Study of the Development of Negro Education under Catholic Auspices in Maryland and the District of Columbia.. Diss. Baltimore 1935. IX, 125 pages. Softcover. Stamped. (#82101)120:-
Rydhenius, Petrus Skara skolas och gymansii historia, .... ett högtidstal ... 1726 ... Öfversatt från latinet af S.E. Melander. Skara 1927. 53 sidor. Häftad. Tryckt i 300 numrerade exemplar. (#105257)125:-
Salqvist, Bernhard Folkskolans kristendomsundervisning med särskild hänsyn till 1919 års undervisningsplan.. Sthlm 1947. 351 sidor. Klotband. Prästmötesavhandling. (#180765)180:-
Samuelsson, Sixten Högre allmänna läroverket i Uppsala.. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Illustrerad. Uppsala 1952. 785 sidor. Häftad. (#64890)200:-
Samuelsson, Sixten Högre allmänna läroverket i Uppsala.. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Illustrerad. Uppsala 1952. 785 sidor. Original halvklotband. (#60445)250:-
Sandberg, Fr. Nath. Helga Trefaldighets folkskola.. Till Svenska folkskolans 100-årsminne. Illustr. Tierp 1942. 89 sidor. Häftad. (#126524)135:-
Schola Fahlunensis.. Till hundraårsminnet av Falu skolas ombildning till fullständigt läroverk 1858. Illustrerad. Falun 1958. 140 sidor. Häftad. Stämpel. (#172141)100:-
Segerstedt, Torgny T. Universitetet i Uppsala.. 1852 till 1977. Illustrerad. Uppsala 1983. 158 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:2. (#98875)145:-
Selander, Sven-Åke Livslångt lärande. i den svenska kyrkoförsamlingen Fleninge 1820-1890. Sth 1986. 221 sidor. Häftad. (#35829)150:-
Shoemaker, Ervin C. Noah Webster.. Pioneer of Learning. Diss. New York 1936. XI, 347 pages + plates. Softcover. Stamped. (#95356)250:-
Sigtunaskolan 1924-1980.. Illustrerad. Utgiven av Sigtunaskolans föredettingförening 1985. 216 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180777)125:-
Simon, Erica Reveil national et culture populaire en Scandinavie.. La genèse de la højskole nordique 1844-1878. Illustr. Diss. Kbhvn 1960. XVIII, 766 pages. Softcover. (#34883)225:-
Sjöberg, Johan Makt och vanmakt i fadersväldet.. Studentpolitik i Uppsala 1780-1850. Aa Upps. 2002. 237 sidor. Häftad. (#72892)150:-
Sjölander, K.O. Om folkskolans undervisning i modersmålets talande och skrifvande.. Sthlm 1895. 48 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Fint ex. (#126086)120:-
Sjöstrand, Wilhelm Freedom and Equality as Fundamental Educational Principles in Western Democracy.. From John Locke to Edmund Burke. Sthlm 1973. 409 pages. Softcover. (#80479)200:-
Sjöstrand, Wilhelm Frihet och jämlikhet.. Två grundbegrepp inom 60-talets svenska pedagogik. Upps. 1970. 132 sidor. Häftad. (#106123)100:-
Sjöstrand, Wilhelm Grunddragen av den militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige till år 1792.. Aa. Uppsala 1941. 606 sidor. Häftad. Dedikation. (#43778)200:-
Sjöwall, Cornelius Inbjudningsskrift med anledning av Katarina Realskolas nya läroverksbyggnads invigning.. Torsdagen den 10 mars 1932. Illustrerad. Sthlm 1932, 89 sidor + ritningar. Häftad. Stämpel. (#172186)135:-
Skara läroverk 1641-1941.. Festskrift ... utgiven av Gustaf Holmstedt. Illustrerad. Sthlm 1941. 318 sidor. Häftad. (#132686)175:-
Skrondal, Anders Grundtvig og Noreg.. Kyrkje og skule 1812-1872. Aa Bergen 1929. (20), 339 sidor. Häftad. Stämpl. Oläst. (#90586)275:-
Smuts, Adriaan Josias The Education of Adolescents in South Africa.. Diss. New York 1931. XIII, 283 pages. Softcover. Stamped. (#78776)200:-
Snyder, Harold Elam Educational Inbreeding.. Diss. New York 1943. X, 160 pages. Softcover. Stamped. (#111708)125:-
SOU 1946:15 Skolpliktens skolformer.. 2. Folkskolan. B. Förslag till undervisningsplaner. 1940 års Skolutrednings betänkande och utredningar IV. 253 sidor. Häftad. (#176020)150:-
SOU 1959:44 Praktiska gymnasier.. Betänkande avgivet av Stellan Arvidson. Sthlm 1959. 68 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#176184)80:-
SOU 1960:13 Individuella differenser och skoldifferentiering.. Av Kjell Härnqvist. 1957 års skolberedning. Sthlm 1960. 127 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#180582)135:-
SOU 1960:42 Social- och personlighetspsykologiska faktorer i relation till skolans differentiering.. Av Ingvar Johannesson och David Magnusson. 1957 års skolberedning IV. Sthlm 1960. 170 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar och kommentarer av Wilhelm Sjöstrand. (#180581)150:-
SOU 1961:17 Hjälpmedel i skolarbetet.. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning. Sthlm 1961. 244 sidor. Enstaka blyertsförstrykningar. Häftad. (#180579)135:-
SOU 1961:30 Grundskolan.. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning VI. Sthlm 1961. 881 sidor. Häftad. (#180583)170:-
SOU 1961:31 Läroplaner för grundskola och fackskolor.. Förslag avgivet av 1957 års skolberedning VII. Sthlm 1961. 388 sidor. Häftad. (#180580)150:-
SOU 1963:22 Kraven på gymnasiet.. Undersökningar vid universitet och högskolor, i förvaltning och näringsliv av Urban Dahllöf. 1960 års gymnasieutredning II. Sthlm 1963. 367 sidor. Häftad. (#180577)150:-
SOU 1963:41 Specialutredningar om gymnasiet.. 1960 års gymnasieutredning III. 318 sidor. Häftad. (#180576)150:-
SOU 1963:42 Ett nytt gymnasium.. 1960 års gymnasieutredning IV. Sthlm 1963. 949 sidor. Häftad. (#180564)180:-
SOU 1963:42 Ett nytt gymnasium.. 1960 års gymnasieutredning IV. Sthlm 1963. 949 sidor. Häftad. Bläckförstrykningar. (#180565)140:-
SOU 1963:50 Fackskolan.. Betänkande avgivet av Fackskoleutredningen. Sthlm 1963. 782 sidor. Häftad. (#180563)180:-
SOU 1965:29 Lärarutbildningen.. 1960 års Lärarutbildningssakkunniga IV:1. Sthlm 1965. 714 sidor. Häftad. (#180562)175:-
SOU 1965:31 Specialundersökningar om lärarutbildning.. 1960 års lärarutbildningssakkunniga V. Sthlm 1965. 441 sidor. Häftad. (#180578)150:-
SOU 1967:14 Skolans arbetstider.. Betänkande avgivet av skolarbetstidsutredningen. Sthlm 1967. 403 sidor. Häftad. (#176169)150:-
SOU 1968:25 Studieprognos och studieframgång.. Av Sixten Marklund, Stan Henrysson och Rolf Paulin. Kompetensutredningen III. Sthlm 1968. 246 sidor. Häftad. (#176146)150:-
SOU 1968:63 Huvudmannaskapet för de gymnasiala skolformerna.. Betänkande avgivet av Huvudmannautredningen. Sthlm 1968. 109 sidor. Häftad. (#176174)110:-
SOU 1980:3 Lärare i högskolan.. Förslag till ny arbets- och tjänsteorganisation. Betänkande av lärartjänstutredningen. Sthlm 1980. 337 sidor. Häftad. (#91000)150:-
SOU 1980:46 Högskolan i FoU-samverkan.. Betänkande av forskningssamverkanskommittén (FOSAM). Sthlm 1980. 286 sidor. Häftad. (#91025)150:-
SOU 1981:96 En reformerad gymnasieskola.. Betänkandet av 1976 års gymnasieutredning. Sthlm 1981. 621 sidor. Häftad. (#180568)165:-
SOU 1990:105 Studenten och tvångsanslutningen.. Vad händer om obligatoriet försvinner? Sthlm 1990. 146 sidor. Häftad. (#97553)125:-
SOU 1992:1 Frihet, ansvar, kompetens.. Grundutbildningens villkor i högskolan. Betänkande av högskoleutredningen. Sthlm 1992. 338 sidor. Häftad. (#180560)175:-
Spetze, Gudrun Stockholms folkskolor 1842-1882.. Ambition och verklighet. Sthlm 1992. 220 sidor. Häftad. (#133981)130:-
Storskolan i Kalmar I-II.. Minnen och hågkomster från Kalmar Högre Allmänna Läroverk af förutvarande lärjungar. Red. Albin Roosval och Waldemar Swahn. Illustrerad. Kalmar 1923-24. 372 + 232 sidor. Häftad 2 volymer. Del 2 med något lite nött rygg. (#191421)250:-
Strömner, Torsten Permanent skolkris.. Codex, Malmö 1974. 248 sidor. Pocket. (#116320)100:-
Sundin, Jan Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget.. En studie i studentmigration. Aa Upps. 1973. 235 sidor. Häftad. (#85866)145:-
Svahn, Oscar Våra öfversittare I-II.. Ungdomsminnen och läroverksstudier. Jämte förslag till en genomgripande läroverksreform. Sthlm 1898-99. xxiv, 456 + viii, 300 sidor. Dekorerade original klotband. 2 volymer. Dedikation från författaren. Ex libris. Mycket fin uppsättning. (#40176)300:-
Svar på tal.. Om svenskundervisningen och skolans kulturpolitiska uppgifter. En antologi sammanstäld av Karin Dahl. Sthlm 1982. 207 sidor. Häftad. (#103023)150:-
Svedelius, C. Norra Real 1876-1926.. Illustrerad. Sthlm 1927. 178 sidor. Original klotryggsband. Stämpel. (#172193)125:-
Svenska Klassiska Lyceum i Åbo 1872-1922.. En minnesskrift. Illustrerad. Åbo 1923. 280 sidor. Häftad. Stämpel. (#172190)150:-
Säffle Agnetebergs Ingesunds folkhögskola 1905-1955.. En minnesskrift. Utgiven av Ingesunds folkhögskola. Illustrerad. Arvika 1955. 160 sidor. Häftad. (#187622)140:-
Tarschys, Karin "Svenska språket och litteraturen".. Studier över modersmålsundervisningen i högre skolor. Aa Sth 1955. 416 sidor. Häftad. (#12627)145:-
Taube, Gurli Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i Uppsala.. Illustr. Upps. 1963. 92 sidor. Häftad. (#115497)75:-
Tegborg, Lennart Folkskolans sekularisering 1895-1909.. Upplösning av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige. Akad avh. Sthlm 1969. 492 sidor. Häftad. (#35825)160:-
Tegnér, Elof Lunds universitet 1872-1897.. Illustrerad. Lund 1897. 354 sidor. Stort format. Styva pappärmar med fuktfläck. (#133815)150:-
Tenerz, Hugo Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900.. Sth 1960. 400 sidor. Häftad. (#12701)175:-
Thibeau, Patrick Wilfrid Education i Novia Scotia Before 1811.. Diss. Washington 1929. 120 pages. Softcover. Stamped. (#140853)225:-
Thompson, A. Hamilton Cambridge and its Colleges.. Illustrated by Edmund N. New. Second edition. London 1905. xvi, 317, (7) pages. Original cloth. (#140515)150:-
Thunander, G. Fattigskola - medborgarskola.. Studier i den svenska folkskolans historia med särskild hänsyn till Malmö. Akad. avh. Lund 1946. 434 sidor + rättelseblad. Häftad. (#176425)160:-
Tingsten, Herbert Gud och fosterlandet.. Studier i hundra års skolpropaganda. Illustr. Sth 1969. 303 sidor. Original klotband. (#12717)150:-
Torstendahl, Rolf Teknologins nytta.. Motiveringar för det svenska tekniska utbildningsväsendets framväxt framförda av riksdagsmän och utbildningsadministratörer 1810-1870. Uppsala 1975. 274 sidor. Häftad. (#54037)160:-
Trace Jr, Arthur S. What Ivan Knows That Johnny Doesn't.. New York 1961. 213 pages. Original cloth. Dust jacket. A comparison of Soviet and American School Programs. (#105883)150:-
Två bildade kvinnor och en skola.. Nya Elementarskolan för flickor - Ahlströmska skolan. Redaktör Kerstin Stark. Illustrerad. Stockholm 1999. 240 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#167137)150:-
Universitetet i Oslo 1911-1961, I-II.. Illustr. Oslo 1961. 708; 365 pp. 2 vol. Inbundna. Stämpl. (#29533)380:-
Ur den halländska folkskolans äldre bygdehistoria.. Trån tryckta och otryckta källor. Utdrag, redigering och kommentarer av Alfred Hässelberg. Illustr. Hallands skolmuseum, Halmstad 1962. 312 sidor. Häftad. Liten fläck på omslaget. (#119019)150:-
Ur Husby-Rekarne, Kroppa, N. Björke, Älvdalens, Silleruds, Odensjö, Tådene och Garpenbergs skolhistoria.. Historik och urkunder av Sahlberg, Häggström, Åhs m.fl. Lund 1924. 156 pp. (#20016)85:-
Ur Karlstads högre allmänna läroverks hävder I.. Utg. av Ernst T. Ander. Illustr. Karlstad 1931. 504 sidor. Halvfranskt band. Ett av 450 numrerade ex. (#42442)255:-
Wade, Newman Atkinson Post-Primary Education in the Primary Schools of Scotland 1872-1936.. Diss. London 1939. XVI, 275 pages. Softcover, back cover somewhat stained. Stamped. (#87189)250:-
Vad hände egentligen? 2.. Skolans historia i Upplands Bro. Tema, tidsbilder, rapporter. Upplands bro 1992. 256 sidor. Original klotband. (#83113)200:-
Valda aktstycken till Svenska undervisningsväsendets historia.. Utgivna av B. Rud. Hall. Sthlm 1912. 320 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#175841)160:-
Wallerstedt, Eva Oskar Sillén, professor och praktiker.. Några drag i företagsekonomiämnets tidiga utveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Aa Uppsala 1988. 360 sidor. Häftad. (#39487)120:-
Wallner, Johan Folkskolans organisation och förvaltning i Sverige under perioden 1842-1861.. Akad. avh. Uppsala 1938. 217 sidor. Häftad. (#53759)150:-
Ward, M. Ruth Albert Patterns of Administration in Diocesan School Systems.. Diss. Washington 1957. X, 200 pages. Softcover. Stamped. (#138010)225:-
Warne, Albin Till folkskolans förhistoria i Sverige.. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1929. 386 sidor. Häftad. (#53743)150:-
Weibull, Martin Lunds universitets historia 1.. 1668-1825. Lund 1918. 340 sidor + planscher. Enkelt men gediget senare klotryggsband, (#124272)325:-
Wennerholm, Staffan Framtidsskaparna.. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970. Illustr. Aa Upps. 2005. 319 sidor. Häftad. (#139255)125:-
Westberg, Johannes Förskolepedagogikens framväxt.. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945. Aa Upps. 2008. 245 sidor. Häftad. (#146119)150:-
von Platen, Magnus Privatinformation i skolan.. En undervisningshistorisk studie. Aa Umeå 1981. 150 sidor. Häftad. (#12665)125:-
Woody, Thomas Early Quaker Education in Pennsylvania.. Diss. New York 1920. 287 pages. Softcover. Stamped. (#110126)275:-
Väddö folkhögskola 1879-1979.. Illustrerad. Norrtälje 1979. 110 sidor. A4. Häftad. Fint skick. (#191501)200:-
Zetterstéen, K.V. Det muhammedanska universitetet el-Azhar i Kairo.. Föreläsning. Illustr. Uppsala 1914. 13 sidor. Klammerhäftad. (#47733)70:-
Åberg, Göran Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878-1968.. Illustrerad. Uppsala 1991. 228 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151882)140:-
Åhsberg, Bengt Studenter och storpolitik.. Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931. Aa Lund 1995. 337 sidor. Häftad. (#82961)150:-
Åkerblom, Sigfrid. Läroverkselev i Karlstad. Minnen från seklets början.. Illustrerad. Karlstad 1981. 109 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#191732)100:-
Åkerstedt, Jonas Den litterate arbetaren.. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930. Aa Upps. 1967. 262 sidor. Häftad. (#93375)125:-
Östergren, Olof Några grunddrag till modersmålsundervisningens historia.. Upps. 1910. 177-246 pp. Inb. med medbundna omslag. Stämpl. Särtryck. (#22207)75:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page