Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlberg, Gösta Stockholms befolkningsutveckling efter 1850.. Sth 1958. 210 pp. (#14628)115:-
Ahlberg, Gösta Stockholms befolkningsutveckling efter 1850.. (Stockholms utveckling under de senaste hundra åren.) Sth 1958. 210 sidor. Häftad. (#2513)140:-
Ahnlund, Nils Stockholms historia före Gustav Vasa.. Illustr. Sth 1953. 580 sidor. Häftad. (#26114)210:-
Ahnlund, Nils Stockholms historia före Gustav Vasa.. Illustr. Sth 1953. 580 sidor. Inbunden. (#14656)285:-
Alén, J. Lidköpings kommunala historia.. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid. Illustrerad. 1951. 612 sidor. Häftad. Fint skick. (#175959)175:-
Andersson, Bo Skara och dess omvärld 1870-1970.. Näringsliv, organisationssamhälle och politisk miljö. Illustr. Skara 1975. 245-440 pp. Särtryck ur Skara II. (#14679)75:-
Andersson, Lennart & Blom, Thomas (editors) The Medium-Sized City. Research for Renewal.. Proceedings from the Sweden-Japan Workshop, June 13-14, 1991 at the University of Karlstad. 1992. 226 pages. Soft covers. (#188656)165:-
Arnstberg, Karl-Olov och Bergström, Inger Åtta postulat om planering av staden som livsmiljö.. Formas, Stockholm utan år (2002?) 156 sidor. Häftad. (#188655)140:-
Bengtsson, Charles En bok om gamla Vadstena.. Några blad ur en stads historia. Illustr. Vadstena 1921. 255 sidor. Häftad. (#162753)200:-
Bengtsson, Charles En bok om gamla Vadstena.. Några blad ur en stads historia. Illustr. Vadstena 1921. 255 sidor. Häftad. Något nött. (#128608)175:-
Berggren, P.G. Kalmar stad och dess historia.. Andra upplagan omarbetad av Manne Hofrén. Illustrerad. Kalmar 1936. 289 sidor Stort format. Med bevarade omslag i halvklotband. (#188027)225:-
Bergling, Ragnar Kyrkstaden i övre Norrland.. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Aa Upps. 1964. 402 sidor + planscher. Häftad. (#25896)125:-
Berglund, Sjöström och Åström. Hela staden. Från melllanrum till stadsrum.. Illustrerad. Svensk byggtjänst 2004. 137 sidor. Tvärformat. Häftad. (#187929)150:-
Bergman, Sven Seklernas Vadstena.. Illustr. Vadstena 1955. 543 sidor. Original linneband. (#14687)250:-
Bergström, G. Arboga krönika I-II.. I. Medeltidsminnen. II. Nyare tiden. Efter samtida källor. Köping 1909-10. 232; 256 sidor. Originalklotband. 1 volym. (#21890)250:-
Beskow, Hans Myten om Stockholms grundläggning.. Stockholms förhistoria och medeltida skede före 1420. Reflektioner och hypoteser. Illustr. Sthlm 1984. 133 sidor. Original pappband. (#83370)140:-
Bjurling, Oscar Idyllernas stad.. Ystads historia 1660-1790. Illustrerad. Ystad utan år. 356 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Ystads Historia del I. (#173927)175:-
Björklund, Jörgen m.fl. Östersunds historia III.. Illustrerad. Östersund 1986. 463 sidor. Stort format. Förlagets imiterade skinnband med skyddsomslag. (#184626)175:-
Blomkvist, Nils Kalmars uppkomst och äldsta utveckling.. Tiden till 1300-talets mitt. Aa Uppsala 1978. 103 sidor + LIII sidor stencilerade noter samt kartor. 4:o. Häftad. Omtryckt i Kalmar stads historia 1. (#43951)135:-
Bokholm, Rune Städernas handlingsfrihet.. En studie av expansionsskedet 1900-1930. Aa Lund 1995. 350 sidor. Häftad. (#2612)145:-
Bolin, Gunnar Stockholms uppkomst.. Studier rörande Stockholms förhistoria. Upps. 1933. 488 pp. Inb. med medbundna omslag. Något vattenskadat. (#22139)210:-
Bolin, Gunnar Stockholms uppkomst.. Studier rörande Stockholms förhistoria. Upps. 1933. 488 pp. Nött. (#34190)125:-
Bolin, Gunnar Stockholms uppkomst.. Studier rörande Stockholms förhistoria. Upps. 1933. 488 sidor. Häftad. (#14638)170:-
Borgenhammar, Edgar (red.) Att planera en stad.. Åtta konferenser om Stockholms långtidsplanering. Stockholm 1970. 224 sidor. Häftad. (#187704)145:-
Bæijer, Georg Henric Beskrifning öfver Staden Ystad.. Författad år 1793. Malmö 1965. 136 pp + 24 faksimil ur P-exemplaret. Inbunden. 4:o. (#35564)210:-
Carl Gustafs stad.. Reinhold Rademachers manufakturverk och Eskilstuna. Utgiven av Eskilstuna stad vid 300-årsjubileet 1959. Red. Göran M. Silfverstolpe m.fl. Illustr. Eskilstuna 1959. 226 sidor. Halvklotband. (#132215)200:-
Carlsson, Gunnar Enköping under frihetstiden.. Social struktur och lokal politik. Aa Upps 1977. 184 sidor. Häftad. (#8207)100:-
Corin, Carl-Fredrik & Hasselberg, Gösta Vänersborgs historia I-II.. I: Tiden t.o.m. 1834. II: 1834-1944. Illustr. Göteborg 1944. 446; 358 sid. 2 häftade vol. (#58024)400:-
Damell, David & Ericsson, Christer Eskilstuna historia 1.. Forntiden och medeltiden. Illustrerad. Eskilstuna 2000. 292 sidor. Original pappband. (#119764)140:-
De Geer, Eric Göteborgs invandrargeografi.. De utländska medborgarnas regionala fördelning. Illustr. Upps. 1989. 166 pp. 4:o. (#20038)85:-
Då det begav sig .... Sundsvalls stad industridistrikt 1850-1940. En antologi sammanställd och kommenterad av Barbro Björk. Sundsvalls museum 1977. 201 sidor. Förlagsband. (#188068)150:-
Ehn, Ola Uppsalas stadsbild.. Stadens begynnande omvandling 1809-1867. Illustr. Upps. 1991. 207 sid. + utvikbara kartor och karta i ficka. Häftad. Uppsala stads historia VIII. (#187255)140:-
Ehn, Ola Uppsalas stadsbild.. Stadens begynnande omvandling 1809-1867. Illustr. Upps. 1991. 207 sid. + utvikbara kartor och karta i ficka. Häftad. Lite fuktkorrugerad i nederkant. Uppsala stads historia VIII. (#39706)100:-
Enghoff, Karl Kristianstads historia 1614-1948.. Översiktlig framställning. Illustrerad. Kristianstad 1949. 462 sidor + karta. I ett nött halvfranskt band. (#199331)150:-
Ericson, Lars Borgare och byråkrater.. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637. Aa Sth 1988. 448 sidor. Häftad. (#2202)140:-
Ericson, Lars Stockholms historia under 750 år.. Illustrerad. Lund 2002. 415 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#177166)150:-
Ericsson, Birgitta Bergsstaden Falun 1720-1769.. Upps. 1970. 352 sidor. Häftad. (#14717)150:-
Erixon, Sigurd & Kjellberg, Sven T. Ronneby byggnadshistoria under 1700- och början av 1800-talet.. Illustrerad. Sthlm 1918. 221 sidor. Stort format. Häftad. (#77057)250:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:1.. Illustrerad. Uppsala 1953. 455 sidor. Original klotband. Endast del I:1. (#189026)250:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:1-2.. Illustr. Uppsala 1953-56. 456; 376 sidor. Original halvfranska band. 2 volymer. Tillskrift. (#86605)500:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:2.. Illustrerad. Uppsala 1956. 376 sidor. Original halvfranskt band. Endast del I:2. (#182561)250:-
Fahlgren, Karl Skellefteå stads historia.. Illustrerad. Uppsala 1945. 472 sidor + planscher. Original pappband. (#35083)295:-
Floderus, Erik Sigtuna.. Sveriges äldsta medeltidsstad. Illustr. Sth 1941. 160 sidor. Häftad. (#14685)150:-
Follin, Elias Helsingborgs historia.. Facsimile-utgåva Stockholm 1972 av originalupplagan från 1851. 488 sidor. Original pappband. (#191127)175:-
Follin, Elias Helsingborgs historia.. Öfversedd och tillökt af P. Wieselgren. Upps. 1972 (1851). 488 pp. Original pappband. Faksimilutgåva. (#14646)170:-
Fridell, I.O. Skövde i äldre tider.. Några drag ur stadens kulturella och ekonomiska historia. Åren 1750-1850. Illustr. Skövde 1940. 287 sidor + utvikbart faksimil av Sorge-Qwäde, Uti en Wisa Som föreställer Sköfde Stads olycka, Genom en häftig wådeld, Som den 11. Septembris 1759, lade mästa delen i aska; av Johan Risberg. 6 sidor. Häftad. (#14677)110:-
Fritzell, Gunnar Visby i världshandelns centrum.. Om stadens tillblivelse och utveckling till forna dagars handelscentrum. Illustr. Sth 1972. 60 sidor. Pocket. (#14670)70:-
Gardberg, C.J. Åbo stads historia från mitten av 1100-talet till år 1366.. Illustrerad. Åbo 1973. 243 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#191371)175:-
Gottman, Jean & Harper, Robert A. (editors) Metropolis on the Move. Geographers Look at Urban Sprawl.. New York 1967. 203 pages. Original cloth. No jacket. (#187690)150:-
Granberg, Jan Gården i den förindustriella staden.. En studie i stadsbebyggelsens regionala variationer. Illustrerad. Stockholm 1984. 151 sidor. Häftad. (#189471)150:-
Growth and Transformation of the Modern City.. The Stockholm Conference September 1978. Contributions by Hammarström, Sutcliffe a.o. Illustrated. Stockholm 1979. 280 pages. Soft covers. (#14766)150:-
Gustafson, Uno Industrialismens storstad.. Studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910. Aa Sth 1976. 289 sidor. Häftad. (#2784)100:-
Göteborg - Historia kring Göteborg.. Red. Hans Andersson. Illustr. Sthlm 1967. 180 sidor + planscher. Pocket. (#52819)60:-
Göteborg - Historia kring Göteborg.. Red. Hans Andersson. Illustr. Sthlm 1982. 180 sidor + planscher. Pocket. (#144691)60:-
Halll, Thomas Huvudstad i omvandling. Stockholms planering och utbyggnad under 700 år.. Illustrerad. Sveriges Radios förlag 1999. 243 sidor. Färlagsband. Fint ex. (#191337)175:-
Hall, Thomas "i nationell skala ..." Studier kring cityplaneringen i Stockholm.. Illustrerad. Stockholm 1985. 167 sidor. Häftad. (#188361)150:-
Hall, Thomas Stockholms förutsättningar och uppkomst.. En studie i medeltida urbanism. Akad. avh. Sthlm 1973. 216 sidor. Häftad. (#7661)145:-
Hammarström - Städer i utveckling.. Tolv studier kring stadsförändringar tillägnade Ingrid Hammarström. Illustr. Sthlm 1984. 232 sidor. Häftad. (#14767)160:-
Hammarström, Ingrid Stockholm i svensk ekonomi 1850-1914.. Illustr. Sth 1970. 396 sidor. Original klotband. (#14630)165:-
Handlin, Oscar & Burchard, John (editors) The Historian and the City.. Harvard University Press 1963. 299 pages. Original cloth. No jacket. (#187629)160:-
Hanæus, Åke Sundsvall, stad i centrum.. Illustrerad. Sthlm 1974. 256 sidor. Original pappband. Ett hörn lätt stött. (#96879)150:-
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla. Uppsala från medeltiden till år 1900.. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1977. 142 sidor. Häftad. (#45332)95:-
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla. Uppsala från medeltiden till år 1900.. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1986. 142 sidor. Förlagsband. (#118722)110:-
Harvest, Jesper Byfornyelse i Sverige.. Illustrerad. Kbhvn 1976. 103 sidor. Häftad. Dedikation. Dansk byplanlaboratoriums skriftserie 12. (#191234)140:-
Hedlund, Ruth Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet.. En socialhistorisk studie. Aa Upps. 1980. 233 sidor. Häftad. (#14739)125:-
Helge, Per Om Sala.. Historia om en stad. Illustr. Sala 1989. 237 sid. Inbunden. (#56465)125:-
Hellberg, Knut Eskilstuna genom tiderna I-II.. En svensk märkesstads historia. Illustr. Författarens förlag 1935-38. 287 + 290 sidor + karta. Klotband. (#132213)350:-
Helsingborgs historia V:1-3.. Red. Gösta Johannesson. Perioden 1718-1862. Illustr. Hälsingborg 1979. 398 + 466 + 362 sid. 4:o. Häftade. 3 volymer. Mkt fina ex. (#39702)250:-
Helsingborgs historia V:1-3.. Red. Gösta Johannesson. Perioden 1718-1862. Illustr. Hälsingborg 1979. 398 + 466 + 362 sid. 4:o. Inbundna i original pergamentryggband. 3 volymer. Mkt fina ex. (#107164)350:-
Helsingborgs historia VI:1.. Red. Gösta Johannesson. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m.fl. 1666-1862. Personhistoriska anteckningar av Margit Rooth. Illustr. Hälsingborg 1979. 570 sidor. 4:o. Häftad. Mkt fint ex. (#39703)150:-
Helsingborgs historia VI:1.. Red. Gösta Johannesson. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m.fl. 1666-1862. Personhistoriska anteckningar av Margit Rooth. Illustr. Hälsingborg 1979. 570 sidor. 4:o. Inbunden i original pergamentryggsband. Mkt fint ex. (#107163)170:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Borgerskapet. Handel och hantverk. Skatter och besvär. Kyrka. Skola. Sjuk- och fattigvård. Borgartyper m.m. Illustr. Upps. 1929. 224 sidor. Häftad. (#55426)150:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Rättsväsendet I-II. I: Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. II: Livsbilder av borgmästare och råd m.fl. Illustr. Upps. 1926-27. 219 + 272 sidor. Häftad. Stämpel. 2 volymer. (#178133)200:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Rättsväsendet I-II. I: Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. II: Livsbilder av borgmästare och råd m.fl. Illustr. Upps. 1926-27. 219 + 272 sidor. Inbundna med främre omslag i halvklotband. 2 volymer. (#55427)350:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Rättsväsendet I: Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. Illustr. Uppsala 1926. 219 sidor. Inbunden med omslag i ett halvklotband. (#135807)175:-
Hildebrand, Karl-Gustaf Falu stads historia 1641-1687.. Aa Falun 1946. 864 sidor + separat personregister paginerat 865-884 + utvikbar karta. 4:o. Häftad. (#14756)175:-
Hildebrand, Karl-Gustaf Falu stads historia 1641-1687 I-II.. Falun 1946. Illustrerad. 892 sidor + utvikbar karta. Stort format. Original linneband. 2 volymer. (#14759)450:-
Hjelmberg, Hilding Katrineholm 1-3.. Ursprunget. Från stig till järnväg. Den första generationen. Illustr. Katrineholm utan år (1967?). 187 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. En andra volym utkom. (#143327)200:-
Holmdahl, Barbro Människovård och människosyn.. Om omvårdnaden i Uppsala före år 1900. Illustr. Uppsala 1988. 205 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:7. (#39042)145:-
Humble, Sixten Sundsvalls historia III. Tiden 1803-1862.. Sundsvall 1921. x,213,(3) sidor + plansch. Häftad. (#191435)150:-
Hälsingborgs historia I.. Forntiden och äldre medeltiden. Red. L.M. Bååth. Illustr. Hälsingborg 1925. XI, 310 pp + V planer. Häftad. (#189284)170:-
Hälsingborgs historia I.. Forntiden och äldre medeltiden. Red. L.M. Bååth. Illustr. Hälsingborg 1925. XI, 310 pp + V planer. Inbunden i halvlinneband. Stämplar. (#37146)250:-
Hälsingborgs historia II:1.. Red. L.M. Bååth. Den senare medeltiden. Illustr. Hälsingborg 1933. 488 sid. 4:o. Häftad. (#189285)160:-
Hälsingborgs historia II:1.. Red. L.M. Bååth. Den senare medeltiden. Illustr. Hälsingborg 1933. 488 sid. 4:o. Inbunden i original pergamentryggband. Dedikation. (#39699)250:-
Hälsingborgs historia III:1-2.. Red. Gösta Johannesson. Dansktidens slutskede. Illustr. Hälsingborg 1969. 322 + 356 sidor. 4:o. Häftade. 2 volymer. Fina ex. (#39700)300:-
Hälsingborgs historia IV:1-2.. Red. Gösta Johannesson. Försvenskningen. Illustr. Hälsingborg 1969. 436 + 404 sidor. 4:o. Häftade. 2 volymer. (#39701)300:-
Högberg, Staffan Stockholms historia 1-2.. 1. Den medeltida köpstaden. Hans nådes stad. Stormaktens huvudstad. Borgarnas stad. 2. Småstaden. Fabriksstaden. Storstaden. Illustr. Sthlm 1981. 352 + 348 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. 2 volymer. (#53302)450:-
Höjer, Torgny Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864.. Sthlm 1967. 512 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#6941)160:-
Höjer, Torgny Stockholms stads drätselkommission 1814-1864. och Börs-, bro- och hamnbyggnadskommitterade 1815-1846. Aa Sth 1953. 468 sidor. Häftad. (#14640)150:-
International Bibliography of Urban History.. Denmark - Finland - Norway - Sweden. Sth 1960. 76 pages. Soft covers. (#14780)100:-
Isberg, A.U. Bidrag till Malmö stads historia I.. Stadens presterskap. Från äldsta tider till den 25 mars 1895. Malmö 1895. 324 sidor. Klotband. (#191036)160:-
Jansson, Per Kalmar under 1600-talet.. Omland, handel och krediter. Akad. avh. Upps. 1982. 26; 34 + kartor; 48; 26 sidor. Häftad. 1 vol. (#14123)145:-
Jensen, Alfred Söderhamns historia 1. Illustrerad. Sthlm 1919. 170 sidor. Stort format. Original pappband. Med dedikation till Nathan Söderblom och hans exlibris. En del 2 på 146 sidor utkom senare. (#181869)250:-
Jensen, Alfred Söderhamns historia 1. Illustrerad. Sthlm 1919. 170 sidor. Stort format. Original pappband, något nött rygg. En del 2 på 146 sidor utkom senare. (#181868)150:-
Johannesson, Gösta Från köpstad till storkommun.. Sth 1978. 160 sidor. Häftad. (#14781)120:-
Johansson, Bertil Social differentiering och kommunalpolitik.. Enköping 1863-1919. Aa Upps 1974. 152 sidor. Häftad. (#6805)100:-
Johansson, Hilding Trollhättan.. Samhälle i expansion. Illustr. Trollhättan 1987. 194 sidor. 4:o. Förlagsband. Signerad dedikation. (#158164)150:-
Jonasson, Gustaf Medeltidens Örebro.. Illustr. Sthlm 1984. 185 sidor. Häftad. (#14747)100:-
Kalix.. 1. Namn och språk. 2. Socken och kommun av Åke Hermansson. Red. H. Hvarfner. Illustr. 1967-68. 152; 320 pp. Inbunden. 2 vol. (#25951)210:-
Kardell, S.J. Östersunds stads uppkomst och utveckling till och med år 1830.. Illustr. Östersund 1920. 121 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. (#9348)200:-
Karlén, Lars Medeltid och äldre vasatid till omkring 1570.. Särtryck ur Nyköpings stads historia. Illustrerad. Utan ort och år. 152 sidor. Häftad. (#131985)125:-
Karlström, Ture Gävle stadsbild.. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Illustr. Aa Uppsala 1974. 446 sidor. (#43765)205:-
Katalog över Stadshistoriska institutets registersamling.. Sth 1937. 112 sidor. Häftad. (#14773)100:-
Key, Emil Anteckningar om Helsingborgs stad och granskap.. Helsingborg 1885. 235,(5) sidor + utvikbar karta. Dekorerat original klotband, med något nött rygg. Kartan med revor men komplett. (#199601)450:-
Klackenberg, Henrik (red.) Medeltidsstadens arkeologi.. Bebyggelsehistorisk tidskrift 42, 2001. 102 sidor. Häftad. (#187339)135:-
Kraft, Salomon & Lindberg, Folke Linköpings historia I.. Utvecklingen till 1567. Illustrerad. Uppsala 1946. 340 sidor. Häftad. Författarnas arbetsexemplat för andra upplagan. Rättelser och kommentarer med bläck. (#186736)250:-
Kraft, Salomon & Lindberg, Folke Linköpings historia I-II:1-2.. I. Utvecklingen till 1567. II:1-2: Tiden 1567-1862. Illustr. Uppsala 1946. 340 + 722 sidor. Häftade. 2 volymer. (#14675)250:-
Kraft, Salomon & Lindberg, Folke Linköpings historia I-II:1-2.. I. Utvecklingen till 1567. II:1-2: Tiden 1567-1862. Illustr. Uppsala 1946. 340 + 722 sidor. Original halvklotband. 3 volymer. (#130202)400:-
Kumlabygden I-IV.. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. Illustr. Kumla 1961-77. 475 + 308 + 602 + 489 sidor + bilagor. Original halvklotband. 4 volymer. (#67533)700:-
Kumlabygden I-VIII.. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. V. Kyrka och herresäte. VI-VII. Nutida samhällsliv 1-2. VIII. Nutida näringsliv. Illustr. Kumla 1961-87. 475 + 308 + 602 + 489 + 555 + 493 + 412 + 475 sidor + bilagor. Original klotband med skyddsomslag. 8 volymer. (#130268)1350:-
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590.. Med inledande studier utgiven av Jonas L:son Samzelius. Illustr. Aa Örebro 1946. CXL, 234 sidor. Häftad. (#12282)150:-
Kumlien, Kjell Västerås till 1600-talets början.. Illustr. Västerås 1971. 656 sidor. Häftad. Västerås genom tiderna II. (#14737)200:-
Lager-Kromnow, Birgitta Att vara stockholmare på 1560-talet.. Illustr. Sth 1992. 370 sid. Förlagsband. (#46667)140:-
Landell, Nils-Erik Den växande staden.. Stockholms bebyggelse- och naturhistoria. Illustr. Sthlm 1992. 221 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#14634)150:-
Larsson, Yngve Inkorporeringsproblemet I-II.. Stadsområdets förändringar med särskild hänsyn till svensk förvaltningspraxis. Aa Sthlm (Uppsala) 1913. LXV, 589 + XLIX, 590-1234 sidor. Häftade. 2 volymer. (#48261)250:-
Larsson, Yngve Mitt liv i stadshuset 1-2.. 1: Från fåvälde till demokratisk ordning (1900-1954). 2: I tjänst hos denna stolta stad (1920-1954). Illustr. Sth 1977. 342; 675 pp. Inbundna. (#29821)255:-
Larsson, Yngve Mitt liv i stadshuset 2.. I tjänst hos denna stolta stad (1920-1954). Illustr. Sth 1977. 675 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#14627)125:-
Larsson, Yngve På marsch mot demokratin.. Från hundragradig skala till allmän rösträtt (1900-1920). Illustr. Sth 1967. 585 sidor. Original klotband. (#14625)150:-
Lavedan, Pierre Histoire de l'urbanisme. Époque contemporaine.. Illustrated. Paris, Henri Laurens 1952. 446 pages + plates. Soft covers. Spine slightly worn. (#191340)350:-
Lejonet & Kronan.. Stormaktstidens Göteborg. Red. Mats Sjölin. Illustr. Göteborg 1989. 160 sidor. Häftad. Utställningskatalog. (#117606)125:-
Lilienberg, Albert Förslag till generalplan för Stockholms tätare bebyggda delar.. Uppgjort år 1928. 3,118 sidor + 33 planscher. Stort format. Häftad. (#191236)375:-
Lindberg, Folke Fogde, råd och menighet.. Några drag i den svenska stadsförfattningens utveckling under medeltiden och 1500-talet. Sth 1941. 36 sidor. Häftad. (#14775)65:-
Lindberg, Folke Växande stad.. Stockholms stadsfullmäktige 1862-1900. Illustr. Sth 1980. 554 pp. Originalklotband i skyddsomslag. (#14623)150:-
Lindén, Astrid & Thor, Clas (utg.) Författarna och staden.. Örebro - 750 år i litteraturen. Illustrerad. Thor Media 2014. 400 sidor. Pappband. Fint ex. (#185419)200:-
Lindgren, Håkan & Petersson, Tom (red,) Tillväxt & tradition. Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia.. Stockholm 2008. 333 sidor. Häftad. Nyskick. (#188694)150:-
Linköping - Linköpings historia 3.. Av Folke Lindberg. 1567-1862 Samhälls- och kulturliv. Illustr. Linköping 1976. 234 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#97706)125:-
Linköping 700 år.. Illustr. Uddevalla 1987. 144 sid. Inb. Meddelanden från Östergötlands länsmusem. (#51034)105:-
Linköpingsbygden.. Illustrerad. Link. 1987. 592 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Avslutar serien Linköpings historia. (#138727)175:-
Ljung, Sven Norrköpings historia intill 1568.. Särtryck ur Norrköpings historia I. Sthlm 1965. 149 sidor. Häftad. (#175465)100:-
Ljung, Sven Uppsala stads historia II.. Uppsala under yngre medeltid och Vasatid. Illustr. Upps. 1954. 464 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#14794)150:-
Lokalt, regionalt, centralt. - analysnivåer i historisk forskning. Åtta provföreläsningar för professuren i historia, särskilt stads- och kommunhistoria vid universitetet i Stockholm 10-11 maj 1988. Redaktör Ingrid Hammarström. Sth 1988. 136 pp. (#2806)90:-
Lundahl, Gunilla & Guinschard, Claes Göran Identitet. Framtidsstaden II.. Illustrerad. Stadsmiljörådet 1993. 104 sidor. Häftad. (#187916)100:-
Lundh, Herbert Uppsala stads historia IV.. Uppsala under de dominerande landshövdingarnas tid. Bilder från åren 1786-1862. Illustr. Upps. 1977. 603 sidor. Original klotband. (#9492)200:-
Lundin, Claës & Strindberg, August Gamla Stockholm.. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Illustrerad. Tredje upplagan, Sthlm 1912. 639 sidor + utvikbar karta. Dekorerat originalklotband. Mycket fint ex. (#190063)400:-
Lundin, Claës & Strindberg, August Gamla Stockholm.. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Illustr. Sth 1882. 639 sidor + utvikbar karta. Dekorerat originalklotband. Ryggen lite skadad i överkant. (#12807)300:-
Lundkvist, Gunnar Skelleftebygdens historia 2.. Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden. Illustr. Upps. 1980. 214 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#39675)125:-
Löf, Axel Em. & Ernvik, Arvid Kristinehamns historia I.. Bygden - Förhistorien. Kristinehamn 1942. 196 sidor + utvikbar karta. Original skinnryggsband. (#181893)150:-
Löf, Axel Em. & Ernvik, Arvid Kristinehamns historia I.. Bygden - Förhistorien. Kristinehamn 1942. 196 sidor + utvikbar karta. Original skinnryggsband. (#181892)200:-
Mackeprang, M. Dansk købstadstyrelse. fra Valdemar sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619). Kbhvn 1900. (8), 285 pp. Inbunden. (#29390)295:-
Malmberg, Arne Stad i nöd och lust.. Norrköping 600 år. Illustrerad. Andra upplagan Norrköping 1984. 231 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180278)150:-
Malmberg, Ernst och Gustaf En bok om Valdemarsvik,. Illustrerad. Norrköping 1943. 286 sidor. Halvfranskt band. (#190117)250:-
Malmberg, Ernst och Gustaf En bok om Valdemarsvik,. Illustrerad. Norrköping 1943. 286 sidor. Häftad. (#190207)175:-
Medeltidsstaden 1 Projektprogram.. Sth 1976. 22 sidor. Häftad. (#12497)70:-
Medeltidsstaden 10 - Järpe, Anna Strängnäs.. Sth 1979. 48 sidor + kartor. Häftad. (#12519)70:-
Medeltidsstaden 11 - Folin, Catharina Köping.. Sth 1979. 32 pp + kartor. (#12542)70:-
Medeltidsstaden 14 - Broberg, Birgitta Trosa.. Sth 1979. 24 pp + kartor. (#12574)70:-
Medeltidsstaden 18 - Handelsplats - Stad - Omland.. Symosium om det medeltida stadsväsendet i Mellansverige. Sigtuna... 1979. Sth 1980. 76 pp. Häftad. (#34948)100:-
Medeltidsstaden 20 - Augustsson, Jan-Erik Halmstad.. Sth 1980. 110 sidor + kartor. A4. Häftad. (#12584)110:-
Medeltidsstaden 24 - Sigsjö, Ragnar Skara.. Sth 1980. 72 pp + kartor. (#12568)100:-
Medeltidsstaden 27 - Klackenberg, Henrik Falköping.. Sth 1981. 44 sidor + kartor. A4. Häftad. (#12565)60:-
Medeltidsstaden 28 - Klackenberg, Henrik Skövde.. Sth 1981. 46 pp + kartor. (#12590)70:-
Medeltidsstaden 33 - Klackenberg, Henrik Lidköping.. Sth 1982. 66 sidor + kartor. A4. Häftad. (#12550)110:-
Medeltidsstaden 36 - Hasselmo, Margareta Vadstena.. Sth 1982. 78 sidor + kartor. Stort format. Häftad. (#12532)110:-
Medeltidsstaden 37 - Jacobsson, Bengt Simrishamn.. Sth 1982. 56 sidor. A4. Häftad. (#34960)90:-
Medeltidsstaden 3 [Finland] - Pihlman, Aki & Kostet, Juhani Åbo (fi. Turku).. H-fors 1986. 204 sidor. A4. Häftad. (#34938)200:-
Medeltidsstaden 4 - Västerås.. Sth 1977. 50 sidor. A4. Häfte. (#34944)100:-
Medeltidsstaden 46 - Åhman, Eva Växjö.. Sth 1983. 43 sidor. 4:o. Häftad. (#34930)70:-
Medeltidsstaden 51 - Stenholm, Leifh Avaskär/Kristianopel.. Sth 1983. 62 sidor. A4. Häftad. (#34896)85:-
Medeltidsstaden 53 - Ersgård, Lars Skanör-Falsterbo.. Sth 1984. 107 sidor. Häftad. A4. (#34900)145:-
Medeltidsstaden 58 - Areslätt, Tomas Jönköping.. Sth 1984. 106 pp + kartor. (#12570)105:-
Medeltidsstaden 5 - Broberg, Birgitta & Hasselmo, Margareta Söderköping.. Sth 1978. 73 sidor + kartor. A4. Häftad. (#34914)110:-
Medeltidsstaden 64 - Stenholm, Leifh Ronneby.. Sth 1984. 46 sidor. A4. Häftad. (#34936)80:-
Medeltidsstaden 8 - Folin, Catharina Hedemora.. Sth 1978. 34 sidor + kartor. A4. Häfte. (#12558)100:-
Medeltidsstaden 9 - Redin, Lars Örebro.. Sth 1978. 49 sidor + kartor. A4. Häfte. (#12556)100:-
Motala 100 år.. Motala historia utgiven av Motala kommun. Illustrerad. Motala 1981. 253 sidor. Original pappband. (#112816)150:-
Mumford, Lewis The City in History. Its Origins, Its Transformations and Its Prospects.. Secker & Warburg 1961. xi,657 pages + illustrations. Original cloth in dust jacket. Very fine, as new. First edition. (#191349)250:-
Munthe, Henrik m.fl. Västerviks historia I-II.. I: Förhistorisk tid av Henrik Munthe och Hansson. Tiden 1275-1718 av Lindberg. II: Tiden 1719-1932 av Lars Dalgren. Illustr. Västervik 1933. 546; 468 sidor. Original halvfranska band. 2 volymer. (#14661)500:-
Myrdal, Robert Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919.. Norrköpings historia 11. Illustr. Aa Sth 1972. 440 sidor. Häftad. (#14691)120:-
Nikander, Gabriel Lovisa stads historia I-III.. I: 1745-1808. II: 1808-1855. III: 1855-1918. Illustr. Lovisa 1930-1939. 328; 220; 328 pp + utvikbar karta. Häftade. 3 vol. (#14761)340:-
Nilsson, Lars Den urbana frågan.. Svensk stadshistoria i retrospektivt och internationellet ljus. Stockholm 1990. 150 sidor. Häftad. (#188688)130:-
Nilsson, Lars I kvastarnas stad.. Två studier i Kalmarområdets 1900-talshistoria. Sth 1992. 267 sidor. Häftad. (#15972)145:-
Nilsson, Lars Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975.. Aa Sth 1980. 159 sidor. Häftad. Stort format. (#14556)145:-
Nilsson, Lars Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975.. Aa Sth 1980. 159 sidor. Häftad. Stort format. Stämplad. (#90782)125:-
Nilsson, Lars (editor) The Coming of the Post-Industrial City.. Callenges and responses in Western European urban development since 1950. Stockholm 2011. 282 pages. Soft covers. (#187707)185:-
Nilsson, Sven A. Halmstads historia I.. Den danska tiden. Illustr. Halmstad 1968. 376 sidor. Inbunden. (#9487)160:-
Nilsson, Sven A. (red.) Halmstads historia III.. Tiden 1850-1973. Illustr. 1987. 603 sidor. Inbunden. (#52397)200:-
Norborg, Lars-Arne Jönköping under medeltid och äldre vasatid.. Illustrerad. Särtryck ur Jönköpings stads historia del I sidorna 129-467. Häftad. (#117938)140:-
Nordens garnisonsstäder.. Slutrapport från ett forskningsprojekt. Red. Gunnar Artéus. Illustr. Sth 1997. 228 sidor. Häftad. (#39846)160:-
Nordhagen, Per Jonas Trebyen faller. Bergen 1870-1970.. Illustrerad. Oslo 1975. 47 sidor + plansjer. Häftad. (#187914)100:-
Norrköpings historia 1-6.. Utgiven av Norrköpings stads historiekommitté under redaktion av Björn Helmfrid m.fl. Illustrerad. Sthlm 1965-76. Förlagets halvfranska band. 6 volymer. Fin uppsättning. Behandlar Forntiden - 1970. (#114934)2000:-
Nygren, C.E. Carlstads historia.. Omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865 (samt) Karlstads brand 1865 och stadens senare historia. Illustrerad. Göteborg 1914-15. 278 + 361 sidor. Med bevarade omslag i 2 nyare linneband. (#14711)360:-
Nygren, C.E. Karlstads stads historia I.. Tiden 1584-1719. Illustr. Karlstad 1934. 427 sidor + utvikbara planscher. Halvfranskt band. (#14714)300:-
Nyköping - Nyköpings stads historia 1-2.. 1: Medeltid och Vasatid intill 1622. 2: 1700-1915. Red. Stellan Dahlgren. Illustr. Nyköping 1973. XV, XI, 966 pp. Inb. i kassett. 2 vol. (#14707)255:-
Nyköpings stadsfullmäktige etthundra år.. En redogörelse för stadens borgerliga förvaltning under åren 1863-1962. Illustr. Nyköping 1967. 238 pp. Inb. (#15961)85:-
Näslund, Rolf Studier i Härnösands bebyggelsehistoria 1585 - 1800-talets mitt I.. Samhällshistorisk bakgrund, planutveckling och offentlig bebyggelse. Illustr. Aa Umeå 1980. 160 sid. 4:o. Häftad. (#61210)150:-
Näsmark, Johan Sala stad.. Bidrag till dess historia. IlLustr. Sala 1923. 392 sidor. Häftad. Dedikation. (#133033)250:-
Odense - Fra boplads til bisbeby. Odense til 1559.. Av H. Thrane, T. Nyberg, F. Grandt-Nielsen och M. Venge. Illustr. Odense 1982. 480 pp. Inbunden. (#29338)255:-
Ohlsson, Bror-Erik & Magnusson, Ulf Eskilstuna historia 2.. Städerna och landsbygden från 1500-talet till 1830-talet. Illustr. Eskilstuna 2001. 288 sidor. Original pappband. Lokalhistoriska sällskapets för norra Södermanland Årsbok 2001. (#119782)145:-
Olauus Petri Phase Stockholms stads tänkebok 1524-29.. Utg. Ludvig Larsson. Register m.m. av Sven Ljung. Lund 1929-1940. VII, 451 sidor. 3 häften, varav ett med lite skadad rygg. (#14621)300:-
Olauus Petri Phase Stockholms stads tänkebok 1524-29.. Utg. Ludvig Larsson. Register m.m. av Sven Ljung. Lund 1929-1940. VII, 451 sidor. Inbunden i ett klotband. Blyertsunderstrykningar. (#181549)350:-
Olofsson, Sven Ingemar Hörnefors historia.. Illustr. Umeå 1964. 340 sidor. Häftad. (#12621)120:-
Olsson, Martin Om Kalmars ålder.. Illustrerad. Sthlm 1983. 50 sidor. Häftad. (#131247)100:-
Paulsson, Gregor Svensk stad I-II. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. Illustr. Sthlm 1950. 616 sidor. Stort format. Linneband. 2 volymer. (#184636)450:-
Paulsson, Thomas Den glömda staden.. Svensk stadsplanering under 1900-talets början med särskild hänsyn till Stockholm. Idéhistoria, teori och politik. Illustr. Sthlm 1959. 182 sidor. Häftad. (#59506)225:-
Peterzén, Ingvar Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa.. Sth 1945. XII, 241 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#6304)105:-
Peterzén, Ingvar Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa.. Sth 1945. XXII, 241 sidor. Häftad. (#6699)105:-
Petré, Torsten Uppsala stads historia III.. Uppsala under merkantilismens och statskontrollens tidsskede 1617-1789. Illustr. Upps. 1958. 508 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#14796)170:-
Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785.. Red. Carl M. Kjellberg. Jönk. 1930. 467 sidor. Häftad. (#49951)380:-
Rasmussen, Steen Eiler Köbenhavnsegnens planlaegning. Status 1950.. Illustrerad. Kbhvn 1950. 74 sidor. Häftad. Ett ark loss. (#188325)100:-
Redelius, Gunnar Sigtunastudier.. Historia och byggnadskonst under äldre medeltid. Illustr. Aa Sth 1975. 134 sidor. Häftad. (#14683)120:-
Revy över stads- och kommunhistoria 1981-1985.. Sth 1991. 180 pp. Häftad. (#3125)95:-
Revy över stads- och kommunhistoria 1986-1990.. Sth 1996. 224 pp. Häftad. (#2378)95:-
Rhedin, Per Gamla go'a Göteborg.. En kavalkad med minnesbilder. Rikt fotoillustr. Göteborg 1994. 191 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#117604)150:-
Rosén, Johan Varbergs historia.. Författad och offentliggjord i Götheborgska Magasinet 1759. Utg. av Bert Möller. Nytryck Lund 1923. 134 sidor + planscher. Häftad. (#60288)120:-
Rudbeck, Thure Gustaf Stockholm.. Skildring af Hufvudstadens historia från äldsta till närvarande dagar. Illustr. Facsimilupplaga, Rediviva 1975. 99 sidor. Original klotband. (#96787)120:-
Sahlström, Nils Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850.. Illustrerad. Falun 1961. 82 sidor. Original linneband. Stort format. (#188312)150:-
Sallius, Johannesson och Arvastson Fälad blev stad.. Historik med anledning av Eslövs femtioåriga tillvaro som stad. Illustererad. Eslöv 1961. 311 sidor. Häftad. (#170766)175:-
Sandberg, Robert I Slottets skugga.. Stockholm och kronan 1599-1620. Illustr. Akad. avh. Sthlm 1991. 532 sidor. Original klotband. (#3152)200:-
Sandblad, Nils Gösta Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658.. Illustr. Lund 1949. 492 pp. Häftad. Stämpl. Skånsk senmedeltid och renässans 2. (#56879)170:-
Sandklef, Albert Varbergs historia.. Illustr. Varberg 1963. XVI, 503 sidor. Original halvfranskt band. Skyddsomslag. (#65466)350:-
Sandström, Åke Mellan Torneå och Amsterdam.. En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650. Illustr. Akad. avh. Sthlm 1990. 456 sidor. Original klotband. (#3157)150:-
Scharp, Barbro Stockholm och kranskommunerna.. Huvudstadens markförvärv, markanvändning och inkorporeringar 1880-1920. Stockholm 1986. 198 sidor. Häftad. Nyskick. (#188364)150:-
Schnell, Ivar Eskilstuna.. En gammal stad fyller 300 år. Illustrerad. Nyköping 1959. 157 sidor. Original klotryggsband. (#93317)150:-
Schnell, Ivar Nyköpings historia.. Illustr. Nyköping 1963. 190 sidor. 4:o. original klotband. Skyddsomslag. (#15962)145:-
Schück, Henrik Stockholm vid 1400-talets slut.. 2:a upplagan. På uppdrag av Svenska Akademien omarbetad och utgiven av Tord O:son Nordberg. Illustr. Sthlm 1951. 524 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#120614)130:-
Schück, Henrik Stockholm vid 1400-talets slut.. 2:a upplagan. På uppdrag av Svenska Akademien omarbetad och utgiven av Tord O:son Nordberg. Sth 1951. 524 sidor + utvikbar karta. Häftad. Understrykningar med blyerts och rödpenna. (#20472)100:-
Segerstedt, Torgny T. Universitetet i Uppsala.. 1852 till 1977. Illustrerad. Uppsala 1983. 158 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:2. (#98875)145:-
Settervik, Hans Västerås som sjöfarts- och handelsstad.. Aa Västerås 1947. 192 pp. (#14741)85:-
Sivers, Henric Jacob Westerwiks Stads Historia och Beskrifning,. Uti Trenne Delar. (Ny upplaga) Westerwik 1905. (18), 378, (6) sidor + planscher. Något nött halvfranskt band. (#97143)250:-
Skara - Skara I. Före 1700. Staden i stiftet. Illustr. Skara 1975. 831 sidor + utvikbart flygpanorama över det medeltida Skara. Originallinneband. Skyddsomslag. (#169103)200:-
Skara - Skara I-II.. I: Före 1700. Staden i stiftet. II: 1700-1970. Staden i länet. Illustr. Skara 1975-86. 831; 595 sidor + utvikbart flygpanorama över det medeltida Skara. Originallinneband. 2 vol. Del II stämpl. (#25058)425:-
Skara.. III. Efter 1900. Illustrerad. Warne förlag 2011. 648 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#185519)200:-
Skänninge stads historia.. Redaktör Adolf Schück. Illustrerad. Linköping 1929. 236 sidor. Häftad. (#130371)300:-
Skänninge stads historia.. Red. Anders Lindahl. Illustr. Skänninge 1970. 226 sidor. 4:o. Häftad. (#60463)150:-
Staden - skön vision eller skräckscenario.. Illustrerad. Nationamuseum 1998. 85 sidor. Häftad. Utställningskatalog. (#165828)100:-
Stadsadministration i Norden på 1700-talet.. Av Birgitta Ericsson m.fl. Oslo 1982. 392 sidor. Häftad. (#2755)200:-
Steckzén, Birger & Wennerström, Henrik Luleå stads historia 1621-1921.. Illustrerad. Uppsala 1921. viii, 240, (4), 128 sidor + planscher. Häftad. Nötta och skadade omslag. (#135855)150:-
Sterner, Jan Tvåtusen år i Gävlebygden.. En historisk, kulturell och språklig resa från järnåldern till plaståldern. Illustr. Knights förlag 1999. 318 sidor. 4:o. Förlagsband. (#108436)200:-
Stockholm - Historia kring Stockholm.. Från frihetstiden till sekelskiftet. Red. Torgny Nevéus. Illustr. Sth 1967. 155 pp. Pocket. (#52821)65:-
Stockholm - Historia kring Stockholm.. Vasatid och stormaktstid. Red. Ingrid Hammarström. Illustr. Sth 1966. 154 pp. Pocket. (#14611)65:-
Stockholm - Historia kring Stockholm före 1520.. Red. Henrik Ahnlund. Illustr. Sth 1965. 176 sidor. Pocket. (#14613)65:-
Stockholm - Huvudstadens historia.. Sju kunskapsöversikter kring Stockholms historia från äldsta tid till idag. Red. Lars Nilsson. Sth 1992. 128 sidor. Häftad. (#2249)100:-
Stockholm - I samhällets utkant.. Ur Stockholms sociala historia. Red. Olle Thim. Illustrerad. Sthlm 1989. 323 sidor. Förlagsband. (#29778)150:-
Stockholm - Studier och handlingar rörande Stockholms historia I.. Utg. Nils Ahnlund. Illustr. Upps. 1938. 188 sidor. Häftad. (#14614)125:-
Stockholm - Studier och handlingar rörande Stockholms historia II.. Utg. Nils Ahnlund. Upps. 1953. 222 sidor. Häftad. (#14615)100:-
Stockholm - Studier och handlingar rörande Stockholms historia III.. Utg. Nils Staf. Upps. 1966. 348 sidor. Häftad. (#26251)120:-
Stockholm - Studier och handlingar rörande Stockholms historia IV.. Red. Folke Lindberg. Illustr. Sth 1975. 256 sidor. Häftad. (#14616)135:-
Stockholms stads privilegiebref 1423-1700, 1.. (1423-februari 1614). Utg. Karl Hildebrand. Sthlm 1900. 160 sidor. Häftad. (#25918)200:-
Stockholms stads privilegiebref 1423-1700, 2.. (Maj 1614 - mars 1660). Utg. Karl Hildebrand. Sth 1901. Sid. 161-320. Häftad. (#138435)200:-
Stockholms stads privilegiebref 1423-1700, 2.. (Maj 1614 - mars 1660). Utg. Karl Hildebrand. Sth 1901. Sid. 161-320. Häftad. Främre omslag nästan loss. (#138438)200:-
Stockholms tänkeböcker från år 1592, XVI.. 1627. Red. Jan Gejrot. Sthlm 1994. 356 sidor. Häftad. (#134927)175:-
Stockholms tänkeböcker från år 1592, XVII.. 1628. Red. Jan Gejrot. Sthlm 1998. 357 sidor. Häftad. (#134926)175:-
Stockholms tänkeböcker från år 1592, XVIII.. 1629. Red. Bo Elthammar. Sthlm 2000. 376 sidor. Häftad. (#134928)175:-
Strängnäs - Strängnäs stads historia.. Red. Hans Jägerstad. Illustrerad. Strängnäs 1959. 944 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#14752)250:-
Sundin, Sven Z. I storstadens skugga.. Boo socken på Värmdön 1860-1970. Illustr. Aa Sth 1990. VII, 265 sidor. Häftad. (#12600)125:-
Sundler, Johannes Nyköping 1735-1739.. Utgiven, översatt från latinet och kommenterad av Per Hansson. Illustr. Nyköping 1967. 238 sidor. Häftad. Sörmländska handlingar 23. (#49987)170:-
Sundquist, Nils En bok om Enköping.. Illustr. Upps. 1944. 208 sidor + utvikbar karta. Häftad. Upplands fornminnesförenings tidskrift 47:1. (#14605)150:-
Sundquist, Nils Uppsala stads historia I.. Östra Aros. Stadens uppkomst och dess utveckling intill år 1300. Illustr. Upps. 1953. 464 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#14792)250:-
Sundsvalls historia 1-5.. På uppdrag av Sundsvalls stadsfullmäktige utgiven av Nils Ahnlund. 1. Tiden 1621-1721 av Nils Ahnlund. 2. 1721-1803 av Nils Ahnlund. 3. 1803-1862 av Sixten Humble. 4. Porträttgalleri av Bernhard Löfgren. 5. 1862-1888 av J.E. Nilsson. Sundsvall 1921-43. 288 + 353 + 213 + 144 + 588 sidor + planscher. Häftade. 1-4 snedlästa, 1-2 med nötta ryggar. 5 volymer. (#133062)700:-
Swahn, Sven-Öjvind Från Kalvhagen till Alamedan.. Anteckningar om gamla Karlskronagårdar och deras ägare. Illustrerad. Karlskrona 1939. 323 sidor. Häftad. Omslagen med små skador. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#46759)300:-
Svärdström, Svante Falun - den gamla kopparstaden.. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Häftad. (#109122)100:-
Svärdström, Svante Falun - den gamla kopparstaden.. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Kartonnage med skyddsomslag. (#188707)120:-
Swärd, Sven Ola Upplysning, uppbyggelse - bildning och nöje.. Kultur i Växjö från 1840-talet till 1970. Illustr. Växjö 1992. 299 sidor. Häftad. (#57688)165:-
Söderberg, Karl Uppsala kommun och kulturlivet. under några decennier av 1900-talet. Illustr. Upps. 1984. 140 sidor. Häftad. (#15964)120:-
Söderköping - Ljung, Sven Söderköpings historia I.. Tiden till 1568. Illustr. Lund 1949. 392 sidor. Häftad. Fint ex (#16921)250:-
Textilen som försvann.. En studie av strukturomvandlingen, arbetarrörelsen och det nya Norrköpings framväxt. Av Sten Andersson, Lena Glans, Peter Karlsson och Mari Torstensson. Norrköping 1986. 181 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180279)140:-
Tham, Wilhelm Lindesberg och Nora genom tiderna II.. Lindesberg och Nora städer under trehundra år 1643-1943. Illustrerad. Lindesberg 1949. 778 sidor. Häftad. Endast del 2. (#187256)200:-
Thorslund, Lennart Humanism mot rationalism.. Mora 1890-1970: Om två förhållningssätt och deras betydelse i småstadens planeringshistoria. Aa Upps. 1995. 372 sidor. Häftad. (#9284)150:-
Thunwall, Christina Genomfart och gågata. Om trafikmiljön i centrum av tre svenska städer efter 1945.. Uppsala 2002. 84 sidor. Häftad. (#188654)100:-
Thunwall, Christina Stadsbilden i Kalmar.. Förändringar i innerstaden 1945-1972. Illustr. Aa Sth 1977. 216 sidor. 4:o. Häftad. (#34875)125:-
Tigerstedt, Örnulf Det ekar under valven.. Bilder och gestalter ur Hässelbyholms historia. Illustr. H-fors 1949. 495 sidor + utvikbar karta. Original blått skinnband med bevarat främre omslag och guldsnitt. Blekt rygg. Tryckt i 100 numrerade exemplar. Ryggtitel: Hässelbyholms historia. (#28726)300:-
Tomson, Ragnar Etik och politik I-III.. Etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Stockholms stadsfullmäktige 1900-1950. Sthlm 1962-64. 380 + 324 + 306 sidor. Häftade. 3 volymer. (#59824)300:-
Tomson, Ragnar Femtiotalet i Stadshuset.. Med särskild hänsyn till kuturella och sociala frågor i Stockholms stadsfullmäktige åren 1951-1959. Sthlm 1966. 304 sidor. Häftad. (#59560)145:-
Troedsson, Ulf m.fl. En stad är mer än sina hus... - hållbar utveckling av städer och samhällen.. Boverket 1999. 207 sidor. Förlagsband. (#188653)140:-
Uppsala - Från Östra Aros till Uppsala.. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. Illustr. Upps 1986. 308 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VII. (#7660)135:-
Uppsala stads privilegier. jämte dit hörande handlingar 1314-1787. Utgifna af Carl M. Kjellberg. Upps. 1907. XXXI, 232 sidor. Häftad. (#40178)250:-
Uppsala stads privilegier. jämte dit hörande handlingar 1314-1787. Utgifna af Carl M. Kjellberg. Upps. 1907. XXXI, 232 sidor. Med bevarade omslag i ett lite fläckigt klotband. (#38514)350:-
Waldén, Katja Boken om Örebro.. "Den ständigt erövrade staden" Illustrerad. Sthlm 1977. 280 sidor. Förlagsband. (#185560)150:-
Wallin, Sigurd Gränna.. En byggnadshistorisk översikt. Illustr. Sth 1952. 38 pp. + planscher. 4:o. Häftad. Nordiska museets handl. 41. (#24565)170:-
Vaxholm och fästningen.. Några historiska bilder från en liten stad. Red. Eric Jarneberg. Illustr. Malmö 1997. 255 sidor. Inbunden. (#54055)160:-
Wik, Harald Härnösands historia III.. 1585-1920. Illustr. Härnösand 1981. 494 sidor. Stort format. Förlagsbband. Skyddsomslag. (#186760)250:-
Wikström, Lars Kungsholmen intill 1700-talets början.. Studier i en stadsdels förhistoria, uppkomst och tidigaste utveckling. Illustr. Aa Sthlm 1975. 307 sidor. Häftad. (#55663)150:-
William-Olsson, W. Stockholm.. Structure and developmenet. Illustr. Sth 1960. 96 pages. Soft covers. (#15973)100:-
Visby - Gamla svenska städer 8.. Text: Forn-Visby af Nils Lithberg. Visby medeltida bebyggelse af Sven T. Kjellberg. Dessutom 116 bilder av Visby, med text. 4:o. Klotband. (#55755)200:-
Västerås - Västerås genom tiderna I.. Västeråstrakten. Natur och förhistoria. Bidrag av H. Ståhl, M. Stenberger m.fl. Illustr. Västerås 1956. 458 sidor. Häftad. (#14743)125:-
Västerås - Västerås genom tiderna I.. Västeråstrakten. Natur och förhistoria. Bidrag av H. Ståhl, M. Stenberger m.fl. Illustr. Västerås 1956. 458 sidor. Original klotband. (#28145)150:-
Åberg, Martin & Peterson, Martin (editors) Baltic Cities.. Perspectives on urban and regional change in the Baltic sea area. Lund 1997. 253 pages. Paper back. (#187557)150:-
Ängelholm I-III.. Bebyggelse och miljö. Illustr. Ängelholm 1973-79. 72 + 124 + 93 sidor. Häftade. 3 volymer. (#117846)150:-
Öberg, Theofil Västerås stads kommunala historia I-II.. 1863-1937. Illustr. 700; 701-1360 pp. Mörkblå hfrbd. 2 vol. (#14745)340:-
Örebro - Örebro som det var förr.. En krönika i 170 bilder jämte kortfattad text. Örebro 1963. 146 sidor + annonser. Inbunden. (#43568)125:-
Örebro.. Illustr. Upps. 1945. XII, 599 pp. Skinnband. 4:o. (#34871)210:-
Örebro 700 år.. En krönika från äldre tid och nutid. Illustrerad. Örebro 1965. 320 sidor. Originalband. (#118947)190:-
Örebro stadsfullmäktige under hundra år.. En minnesskrift utgiven av Örebro stad. Illustrerad. Örebro 1966. 450 sidor + utvikbar karta i ficka. Original linneband. Skyddsomslag. (#133844)150:-
Örebro stads medeltidsurkunder 1.. Svenskspråkiga. Utgivna av Pär Hansson. Örebro 1993. 106 sidor. Stort format. Häftad. (#16277)140:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page