Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlqvist, A.G., Nya bidrag till svar på frågan Har Konung Erik XIV dött af förgift?. Lund 1873. (2),29 sidor. 4:o. Häftad. Nött rygg och böjd framkant. (#203853)150:-
Ahlqvist, Alfred Gustaf Om aristokratiens förhållande till konungamakten under Johan III:s regering II.. Uppsala 1866. 61 sidor. Häftad. Tagen ur band. Saknar omslag. (#153971)120:-
Ahlqvist, Alfred Gustaf Om aristokratiens förhållande till konungamakten under Johan III:s regering I-II.. Uppsala 1866. 59 + 61 sidor. 2 häften. Tagna ur band. Saknar omslag. (#116716)200:-
Alfons, Sven Gustav Vasa och Virginius.. Ett romerskt tema på Gripsholm. Illustr. Sthlm 1962. 133 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#104926)110:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1948. 320 sidor. 3:e utvidgade upplagan. Original halvklotband. (#6882)140:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1951. 320 sidor. Häftad. (#2531)100:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1979. 320 sidor. 4:e utvidgade upplagan. Original klotband. Skyddsomslag. (#6841)150:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1993. 242 sidor. Original pappband. (#6818)100:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Sthlm 1963. 242 sidor + illustrationer. Pocket. (#117760)100:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Tredje utvidgade upplagan. Illustr. Sth 1948. 319 sidor. Häftad. (#6755)125:-
Andersson, Ingvar Erik XIV:s engelska underhandlingar.. Studier i svensk diplomati och handelspolitik. Lund 1935. 192 sidor. Häftad. Lite nött. Blyertsförstrykningar. (#2532)145:-
Andersson, Jordan Om riksdagen i Stockholm 1605.. Aa Linköping (Upsala) 1875. 78 sidor. Häftad. Ej omslag. (#44571)120:-
Anjou, L.A., Om redaktionen af Upsala mötes beslut år 1593.. Uppsala 1852. 21 sidor. Häftad. Nött och fläckigt omslag. (#203857)100:-
Annell, Gunnar Erik XIV:s etiska föreställningar och deras inflytande på hans politik.. Aa Upps. 1945. 261 sidor. Häftad. (#3408)135:-
Annerstedt, Claes Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563. samt deraf alstrade strider inom Vasahuset. Uppsala 1868. X, 145 sidor. Häftad. (#44625)140:-
Annerstedt, Claes Kung Göstas minne.. Tal hållet vid Lindholmen den 14 maj 1896. 12 sidor + plansch. Häftad. Dedikation till Harald Hjärne. (#220077)100:-
Arnell, Sture Bidrag till belysning av den baltiska fronten under det nordiska sjuårskriget 1563-1570.. Sth 1977. 230 sidor. Häftad. (#3413)165:-
Attman, Artur Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik.. 1558-1595. Aa. Lund 1944. 468 sidor + 5 kartor + 10 tabeller. Häftad. (#6650)250:-
Berg, Gustaf Oskar Riksdagen i Stockholm 1602.. Aa Sthlm (Upsala) 1883. 90 sidor. Häftad. (#44547)110:-
Bergman, E.W. (utg.), Handlingar rörande söndringen mellan hertig Carl och rådsherrarna 1594-1600.. Historiskt bibliotek II utan år (1876). 100 sidor. Halvklotband. (#206123)150:-
Bergström, Rudolf Studier till den stora krisen i Nordens historia 1517-1523.. Aa Upps. 1943. XIV, 167 sidor. Häftad. (#2589)145:-
Berg, Tor Johan Skytte. Hans ungdom och verksamhet under Karl IX:s regering.. Biografisk studie. Stockholm 1920. 342 sidor. Halvklotband. (#205157)175:-
Berättelse om de Lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 1541.. Utg. Lars Sjödin. Sthlm 1924. viii, 217 sidor. Häftad. Historiska handlingar 26:3. (#162712)200:-
Berättelser om den Lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523 samt 1509 och 1541.. Utg. Sven Tunberg och Lars Sjödin. Sthlm 1923-24. 87 + VIII, 217 sidor. Häftade. 2 vol. Hist. handlingar 26:2-3. (#12094)135:-
Bidrag till Olai Magni historia.. 1. Litterära fragmenter. 2. Handlingar angående Olai Magni egendomsförvärf och qvarlåtenskap. Sth 1893. 50 pp. Hist. handlingar 12:2. (#9573)75:-
Boëthius, S.J. Om den svenska högadeln under konung Sigismunds regering. I.. kademisk afhandlinga Uppsala 1877. 134 sidor. Häftad. Något lös i häftningen. (#15946)125:-
Carlqvist, Knut Kung Erik av folket.. Illustrerad. Sthlm 1996. 550 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#28106)165:-
Carlsson, Gottfrid Engelbrekt, Sturarna, Gustav Vasa.. Undersökningar och studier. Lund 1962. 232 sidor. Häftad. (#2651)100:-
Carlsson, Gottfrid Från Erik segersäll till Gustav Vasa.. Undersökningar och rön. Sth 1961. 184 sidor. Häftad. (#7373)145:-
Carlsson, Gottfrid Johannes Magnus och Gustav Vasas polska frieri.. En utrikespolitisk episod i den svenska reformationstidens historia. Uppsala 1922. 76 sidor. Häftad. Särtryck ur Kyrkohistorisk årsskrift. (#203796)100:-
Celsius, Olof Konung Erik Den Fjortondes historia.. Sammanskrifen efter Gamle handlingar. Andra, af Författaren ökta och förbättrade Uplagan. Lund 1795. 343,(25) sidor. Senare skinnryggsband. Fuktfläck i nedre marginalen. (#48026)500:-
Celsius, Olof Konung Erik Den Fjortondes historia.. Sammanskrifen efter Gamle handlingar. Andra, af Författaren ökta och förbättrade Uplagan. Lund 1795. 343,(25) sidor. Senare skinnryggsband. Försättsbladet klippt. (#181245)500:-
Celsius, Olof Konung Gustaf Den Förstes Historia 2.. Efter gamla och ostridiga Handlingar sammanskrefwen. Tredje Uplagan. Lund 1792. (7), 422-812, (82) sidor. Samtida halvfranskt band Endast del 2 av 2. (#190519)400:- (bild)
Claëson, Sten Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige.. Akad. avh. Sthlm 1987. 304 sidor. Häftad. Rättshistoriskt bibliotek 39. (#2664)200:-
Cnattingius, Hans Uppsala möte 1593.. Konturer av en kyrkokris. Sth 1943. 148 sidor. Häftad. (#8568)85:-
Dalby klosters intäktsbok 1530-1531.. Utg. med inledning och kommentar av Knut Knutsson och Göte Paulsson. Lund 1983. 152 sidor. Häftad. Skånsk senmedeltid och renässans 10. (#14274)135:-
Eriksson, Bo I skuggan av tronen.. En biografi över Per Brahe d.ä. Illustrerad. Stockholm 2009. 443 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#185309)180:-
Erik XIV.. En historisk, kulturhistorisk och medicinsk-antropologisk undersökning i samband med gravöppningen 1958 i Västerås Domkyrka. Red. R. Casparsson m.fl. Illustr. Sthlm 1962. 352 sidor. 4:o. Originalklotband. (#108434)300:-
Falk, Albert Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln.. Aa. Upps 1907. XVI, 208 sidor. Häftad. (#6663)140:-
Fant, Eric M. (praeses) Dissertatio de occasione foederum regis Erici XIV cum Russia.. Respondent Andreas Dahlman. Uppsala, Hoh. Edman 1783. (2),15 sidor, Häftad i blanka senare omslag. Liten bit av titelbladet bortklippt (namnteckning?) (#220071)150:-
Ferm, Olle De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt.. Geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning. Illustr. Aa Sth 1990. 525 sidor. Originalklotband. Studier till det medeltida Sverige 4. (#2208)200:-
Forsgrén, Gustaf Bidrag till svenska gref- och friherreskapens historia 1561-1655 I.. Erik XIVs och Johan IIIs tid (a.s.u.). Akad. avh. Sthlm 1885. 217, XXXIX sidor. Häftad. (#41312)150:-
Forssell, Hans Sveriges inre historia I-III.. Från Gustaf den förste. Med särskildt afseende på förvaltning och ekonomi. Sth 1869. 235, 72, V, 123, 127 sidor + 4 utvikbara tabeller. Inbundna i ett halvskinnband. (#189506)400:-
Friberg, Nils Stockholm i bottniska farvatten.. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa. En historisk-geografisk studie. Uppsala 1983. 500 sidor + utvikbara tabellbilagor. Originalklotband i skyddsomslag. (#24931)300:-
Georg, Carl Fred. De unione haereditaria Arosiensi, sub Gustavo I.. Dissertatio Historica, ... (respondent) Johan Eric Noreen. Upsala, Edman, 1770. (6), 50 sidor. Liten 4:o. Skuren. Ej omslag. (#109446)300:-
Grape, Hjalmar Olaus Magnus.. Svensk landsflykting och nordisk kulturapostel i Italien. Illustr. Sth 1961. 50 sidor. Häftad. (#16019)80:-
Grape, Hjalmar Olaus Magnus. Forskare, moralist, konstnär.. Illustrerad. Stockholm 1970. 245 sidor. Pocket. (#112138)100:-
Gustaf II Adolf Copia af Konung Gustaf Adolphs egenhändigt uppsatte historia angående Carl IX:s regementstid.. Stockholm, Johan Imnelius 1819. (2),iv,26 sidor. Häftad, skuren, tagen ur band. (#204229)200:-
Göransson, Göte Gustav Vasa och hans folk.. Rikt illustr. Höganäs 1983. 267 sidor. 4:o. Originalband med skyddsomslag. (#3327)150:-
Hallenberg, Mats Kungen, fogdarna och riket.. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid. Sthlm 2001. 445 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#72097)185:-
Hammarlund, Sven Befrielsekrig och reformation.. Bilder ur Gustav Vasas historia. Illustrerad. Stockholm 1990. 88 sidor. Förlagsband. (#159888)120:-
Hammarskjöld, A. Gamle Kung Gösta. En historisk bild.. Stockholm 1896. 25 sidor + 2 blad illustrationer. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#220076)125:-
Hammarström, Ingrid Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540.. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Aa Upps. 1956. 498 sidor. Häftad. (#112520)200:-
Hammarström, Ingrid Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540.. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Aa Upps. 1956. 498 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Saknar bakre omslag. (#141667)125:-
Hedberg, Lennart Företagarfursten och framväxten av den starka staten.. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. Aa Örebro 1995. IV, 382 sidor. Förlagsband. (#2825)200:-
Hedberg, Lennart Företagarfursten och framväxten av den starka staten.. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. Aa Örebro 1995. IV, 382 sidor. Förlagsband. Boken något böjd. (#183586)150:-
Hedberg, Lennart Företagarfursten och framväxten av den starka staten.. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. Aa Örebro 1995. IV, 382 sidor. Originalpappband. Främre fals spräckt. Stämpl. (#113310)150:-
Henning, Karl Strengnäs stift under den liturgiska striden tll Upsala möte 1593.. Stockholm 1893. 51 sidor. Stort format. Häftad. Vikt. (#187058)140:-
Hermansson, Åke Karl IX och ständerna.. Tronfrågan och författningsutvecklingen i Sverige 1598-1611. Aa. Sth 1962. 344 sidor. Häftad. (#6672)145:-
Hildebrand, E. Gustaf Vasa. Hans personlighet och hans betydelse.. Sthlm, Heimdal 1896. 35 sidor. Häftad. (#94312)100:-
Hildebrand, Karl Johan III och Europas katolska makter.. Studier i 1500-talets politiska historia. Aa Upps. 1898. XXX + 321 sidor. Häftad. (#16040)145:-
Hildebrand, Karl Johan III och Europas katolska makter.. Studier i 1500-talets politiska historia. Akademisk afhandling, Uppsala 1898. XXX + 321 sidor. Klotband. (#205038)165:-
Hildebrand, Karl Upsala möte 1593.. Ett 300-årsminne. Sthlm, Heimdal 1893. 48 sidor. Häftad. Heimdals folkskrifter 4. (#94311)100:-
Hjärne, Harald Olavus Petri.. En karaktäristik. Uppsala 1914. 8 sidor. Häftad. (#159635)75:-
Hjärne, Harald Sigismunds svenska resor.. Bidrag ur polska och italienska källor. Upps. 1884. VII, 96, 66 sidor. Häftad. (#12725)125:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick under reformationstiden (1520-1611).. Upsala 1893. 64 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till föreläsningar. (#159657)80:-
Hjärne, Harald Till belysning af Polens nordiska politik. närmast före kongressen i Stettin 1570. Upsala 1884. 14 sidor. Häftad. (#159632)75:-
Hjärne, Harald Vasa och Hohenzollern.. Föredrag vid Svensk-Tyska föreningens årsmöte i Stockholm den 6 November 1913. Uppsala 1913. 40 sidor. Häftad. (#159652)80:-
Hjärne, Harald (utg.) De äldsta svensk-ryska legationsakterna.. Efter originalen i Stockholm och Moskva utgifna. Upps. 1884. 120 sidor. Häftad. (#3356)145:-
Hoffmann, Jean G.H. La réforme en Suède 1523-1772 et la succession apostolique.. Neuchatel 1945. 335 pages. Softcover. Inscribed by the author. (#134418)150:-
Hult, Olof Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai.. Lifmedici hos Eric XIV och Johan III. Ett bidrag till svensk läkarhistoria under vasatiden. Illustr. Sth 1918. 120 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. Nr 210 av 300 exemplar. Dedikation från Hult. (#7040)180:-
Hult, Olof Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai.. Lifmedici hos Eric XIV och Johan III. Ett bidrag till svensk läkarhistoria under vasatiden. Illustr. Sth 1918. 120 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. Nr 286 av 300 exemplar. Svag fläck på omslaget. (#191444)145:-
Högberg, Frithiof Riksdagen i Norrköping år 1604.. Akademisk afhandling, Stockholm (Uppsala) 1860. 23 sidor. Häftad utan omslag. Stämpel. (#220075)100:-
Isacson, Claes-Göran Vägen till stormakt.. Vasaättens krig. Sthlm 2006. 504 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#177081)200:-
Johannes & Olaus Magnus Briefe von Johannes und Olaus Magnus. den Letzten Katholischen Erzbischöfen von Upsala. Gesammelt, erläutert und herausgegeben durch Gottfried Buschbell. Sth 1932. XVI, 119 pages. Softcover. Historiska handlingar 28:3. (#16017)150:-
Jämtländska räkenskaper 1564-1571 I.. Räkenskaper 1564-1567. Östersund 1944. XVIII, 288 sidor. Häftad. Stämpl. (#100979)170:-
Jönson, Lars-Ingvar Erik XIV:s överarmsskada med fraktur och röntgentäta fragment II.. Fragmentens härledning och uppkomst. Göteborg 1986. 172 sidor. Klotband. (#2278)125:-
Jönson, Lars-Ingvar Erik XIV:s överarmsskada med fraktur och röntgentäta fragment I-III.. I. Medicinska synpunkter på sårskada och fragment. II. Fragmentens härledning och uppkomst. III. Frakturen. Göteborg 1982-87. 44 + 172 + 132 sidor. 2 häften och ett klotband. (#178498)300:-
Karl IX.. Red. Boo von Malmborg. Studier utgivna av Svenska Porträttarkivet, Nationalmuseum 2. Illustr. Sth 1950. 88 sidor. Häftad. (#6680)100:-
Kiuasmaa, Kyösti Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet. ja niiden hoito 1500-luvun jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600). Halinto- ja yhteiskuntahistoriallinen tutkimus. Diss. Helsinki 1962. 622 pages. Soft covers. (#100162)200:-
[Kjellberg, Cark M.] När föddes Gustaf Vasa?, Tvist on Gustaf Vasas födelseår, Ännu n ågra ord om Gustaf Vasas fädelse.. Särtryck ur tidn. Fyris 1895 och 1896. 10 + 12 + 7 sidor. 3 små häften i fint skick, ett av dom med bläckanteckning: 25 ex. (#220074)200:-
Kjöllerström, Sven Guds och Sveriges lag under reformationstiden.. En kyrkorättslig studie. Lund 1957. 117 sidor. Häftad. Bläckförstrykningar. (#221146)125:-
Kockum, Axel Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov.. Bidrag till medicinens och farmaciens historia i Sverige under 1500-talet. Illustr. Sthlm 1949. 368 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102029)300:-
Lager, Birgitta Stockholms befolkning på Johan III:s tid.. Illustr. Aa Sth 1962. 194 sidor. Häftad. (#2286)125:-
Landberg, Georg De nordiska rikena under Brömsebroförbundet.. Aa. Upps 1925. 332 sidor. Häftad. (#7773)140:-
Larsson, Lars-Olof Arvet efter Gustav Vasa.. En berättelse om fyra kungar och ett rike. Illustrerad. Sthlm 2005. 497 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#185313)150:-
Larsson, Lars-Olof Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?. Illustr. Sthlm 2002. 398 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#77266)150:-
Lilliestråle, Nils Fredrik Riksdagarna 1609 och 1610.. Några bidrag till Karl IX:s historia under sista åren af hans regering. Aa Nyköping 1888. (4), 80 sidor. Stort format. Häftad utan omslag. Nött rygg. Blad lösa. (#178818)100:-
Lilliestråle, Nils Fredrik Riksdagarna 1609 och 1610.. Några bidrag till Karl IX:s historia under sista åren af hans regering. Aa Nyköping 1888. (4), 80 sidor. Stort format. Häftad utan omslag. Stämpel. (#35702)150:-
Lindqvist, Herman Gustav Vasa och hans söner och döttrar.. Illustrerad. Sthlm 2000. 502 sidor. Förlagsband. Historien om Sverige (#212210)135:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Gustav Vasa och hans söner och döttrar. Illustr. Sthlm 1995. 502 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#6689)140:-
Linge, Lars Gränshandeln i svensk politik under äldre Vasatid.. Aa Lund 1969. 450 sidor. + karta. Häftad. Lite blyertsant. (#3619)220:-
Lundkvist, Sven Gustav Vasa och Europa.. Svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557. Aa Upps. 1960. 456 sidor. Häftad. (#3638)140:-
Lundqvist, K.G., Hertig Karl af Södermanland. En studie vid 300-årsminnet af slaget vid Stångebro 25 september 1898.. Norrköping 1898. 23 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Tillskrift från författaren. Fint ex. (#203866)100:-
Messenius - Schück, Henrik Messenius.. Några blad ur vasatidens kulturhistoria. Sth 1920. 326 sidor. Klotband. (#41422)165:-
Montgomery, Ingun Värjostånd och lärostånd.. Religion och politik i meningsutbytet mellan kungamakt och prästerskap i Sverige 1593-1608. Aa Upps. 1972. 450 sidor. Häftad. (#106529)180:-
Nilsson, August Den svenska riksdagen under Erik XIV:s regering.. Aa Karlstad 1886. 56 sidor. Häftad. (#35704)140:-
Nilsson, Sven A. Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594.. Lund 1952. 145 sidor. Häftad. (#3049)150:-
Nilsson, Sven A. På väg mot militärstaten.. Krigsbefälets etablering i den äldre Vasatidens Sverige. Upps. 1989. 173 sidor. Häftad. (#9167)100:-
Nordlander, Johan Några konungens fogdar under 1500-talet.. Sth 1933. 75 sidor. Häftad. Norrländska samlingar III:2. (#31039)110:-
Nyqvist, Johan Isak Om riksdagen i Upsala år 1607.. Akademisk afhandling, Upsala 1865. 38 sidor. Häftad. Ej omslag. (#103164)120:-
Nyqvist, Johan Isak Om riksdagen i Upsala år 1607.. Akademisk afhandling, Upsala 1865. 38 sidor. Häftad i nyare pappersomslag. (#128435)150:-
Nyström, J.F. Om Upsala möte.. Föredrag vid Upsala Högra Allmänna Läroverks minnesfest den 27 april 1893. 11 sidor. Häftad. Dedikation. (#185683)125:-
Nävdal-Larsen, Bodil Erik XIV, Ivan Groznyj og Katarina Jagellonica.. Illustr. Aa Upps. 1983. 112 sidor. Häftad. (#2358)125:-
Odén, Birgitta Rikets uppbörd och utgift.. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Aa Lund 1955. XII, 448 sidor. Häftad. Dedikation. (#6696)225:-
Odén, Birgitta Rikets uppbörd och utgift.. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Aa Lund 1955. XII, 448 sidor. Häftad. Fuktskadad. (#130279)150:-
Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn.. Nio föredrag om Olaus Petri utgivna av Carl F. Hallencreutz och Sven-Ola Lindeberg. Upps. 1994. 234 sid. Häftad. (#55265)120:-
Palme, Sven Ulric Sverige och Danmark 1596-1611.. Akad. avh. Uppsala 1942. 700 sidor. Häftad. (#6697)155:-
Persson, Roland Johan III och Nova Ordinantia.. Lund 1973. 189 sidor. Häftad. (#64831)170:-
Reuterskiöld, C.A. Tal vid universitetsfesten i Uppsala till Gustaf Vasas minne den 12 maj 1896.. Särtryck ur tidn. Fyris 1896, n:r 55. 31 sidor. Litet format. Häftad. Dedikation till Harald Hjärne. (#220004)100:-
Ringmar, Richard Gustaf Eriksson Vasa. Kung, kamrer, koncernchef.. Atlantis 2002. 159 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Recentionsstämpel ich en mycket liten bläckförstrykning. (#207216)130:-
Roberts, Michael Gustav Vasa.. Sthlm 1970. 281 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#212632)145:-
Rogberg, Carl Konung Carl den niondes fälttåg i Lifland år 1600 och förberedelserna dertill.. Akad. afh. Upsala 1859. 82 sidor. Häftad. Tagen ur band. Sista bladet loss. (#117953)100:-
Saköresbok för Medelpad 1541-1609.. Utg. Algot Hellbom. Umeå 1976. 220 sidor. Häftad. Stämpl. (#25242)150:-
Samuelsson, Sixten Källorna för Gustaf Vasas äfventyr i Dalarna.. Stockholm 1910. 82 sidor. Häftad. Främre omslag loss. Heimdals småskrifter 10. (#221112)90:-
Schalin, Olav D. Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland I-II.. H-fors 1946-47. xxxvi, 336 + 168, viii sidor. Häftade. 2 volymer. (#70449)200:-
Sigismund Vasa och hans söner.. Ill. Sth 1976. 172 pp. Utställningskatalog; Liljevalchs nr 327. (#7882)85:-
Sommarström, Hugo Finland under striderna mellan Sigismund och hertig Karl I.. Klas Flemings tid (allt som utkom). Akademisk avhandling, Stockholm 1935. 384 sidor. Klotband. (#205141)250:-
Strinnholm, A.M. Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Ätten 1-3.. Inledning + Konung Gustaf I:s Regering (till 1544, allt som utkom). Stockholm 1819-23. (8),232,(2) + (4),524,(2) + (2),546,(2) sidor. Häftad. Oskuren i original gråpappersomslag. Diskret namnteckningar på titelbladen. (#172428)500:-
Strömberg-Back, Kerstin Kalmare stadgar 1587.. Umeå 1989. 166 sidor. Häftad. Med edition. (#2421)150:-
Svalenius, Ivan Gustav Vasa.. Sth 1963. 271 sidor. Pocket. (#6707)100:-
Svalenius, Ivan Gustav Vasa.. Sth 1992. 271 sidor. Originalpappband. (#46576)125:-
Svenska synodalakter.. Efter 1500-talets ingång. Samlade och utgifna af Herman Lundström. 2:a serien: Strängnäs stift. Upps. 1909-1911. 240 sidor. 3 häften. Stämplar. (#14281)200:-
Svenska synodalakter.. Efter 1500-talets ingång. Samlade och utgifna af Herman Lundström. Upps. 1903-1908. 680 pp. 6 häften. Ett häfte loss från omslaget. Stämplar. (#14290)250:-
Svensson, Sven Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558.. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria. Lund 1951. 178 pp. + kartor. Häftad. (#28933)150:-
Söderberg, Bengt Sundholmen.. Ett Braheslott från äldre vasatid i Västergötland. Illustr. Sth 1941. 92 sidor + 4 planscher. Häftad. (#28777)135:-
Söderberg, Ulf Gustav I:s arv och eget i Uppland.. En godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. Sth 1977. 276 sidor. Häftad. Studier till Det medeltida Sverige 1. (#3359)115:-
Tarkiainen, Kari "Vår Gamble Arffiende Ryssen".. Synen på Ryssland i Sverige 1595-1621 och andra studier kring den svenska Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid. Aa Upps. 1974. 101 sidor. Häftad. (#6712)125:-
Tegel, Eric Jöransson Konung Erics den XIV:s historia.... ... nu först af dess handskrift i allment tryck, jemte anmerkningar och et fullkomligit register utgifwen af Anders Anton von Stiernman. Stockholm, Grefing 1751. (36), 336, (52) sidor + 2 utvikbara porträtt. Liten 4:o. Samtida enkelt skinnruggsband, något nött. Inlagan fin. (#13999)2600:-
Tegnér, Elof Om Sveriges förbund med Ryssland under konung Carl IX.. Akademisk afhandling, Lund 1865. (2),43 sidor. Häftad i blanka omslag. (#221074)130:-
Tegnér, Elof Om Sveriges förbund med Ryssland under konung Carl IX.. Akademisk afhandling, Lund 1865. (2),43 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#220011)100:-
Theiner, Augustin Schweden und seine Stellung zum heiligen Stuhl unter Johann III, Sigismund III und Karl IX.. Nach geheimen Staatspapieren. Erster (bis) zweiter Theil. Augsburg 1838-39. viii,680 + (4),74,350,(2) pages. Contemporary paper boards. Some foxing. 2 volumes. Versuche und Bemühungen des heiligen Stuhles in den letzten drei Jahrhunderten ... Erster band. (#176361)2500:-
Thulin, Otto Mauritz Om de försök, som under Wasa-regenterna gjordes,. att ordna formerna för utöfning af Konungens domsrätt 1. Akad. avh. Lund 1862. 40 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#109101)100:-
Thulin, Otto Mauritz Om de försök, som under Wasa-regenterna gjordes, att ordna formerna för utöfning af Konungens domsrätt 1.. Akademisk afhandling. Lund 1862. 40 sidor. Häftad. Häftad. Blanka omslag. (#203778)100:-
Tiberg, Erik Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges.. Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549-1562. Aa. Upps 1984. 266, VII pages. Softcover. (#6714)125:-
Toijer, Daniel Sverige och Sigismund 1598-1600.. Fördraget i Linköping - Riksdagen i Linköping. Akad. avh. Sthlm 1930. 202 sidor. Häftad. Hörn av främre omslaget bortrivet. (#6686)145:-
Tunberg, Sven Gustav Vasas konungaval år 1523.. Några synpunkter med anledning av fyrahundraårsminnet. Sth 1923. 56 sidor. Häftad. (#6718)60:-
Tunberg, Sven Västerås riksdag 1527.. Några kritiska anmärkningar. Upps. 1918. 65 sidor. Häftad. (#22081)100:-
Tuulse, Armin Gustav Vasas reformationstavlor.. Illustrerad. Malmö 1958. 112 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#8577)150:-
Uggla, Allan Vice amiralen Claes Claesson Uggla.. Några anteckningar ur bevarade handlingar. Göteborg 1958. 42 sidor. Klammerhäftad. (#107006)100:-
Unnerbäck, Eyvind Vadstena slott 1545-1554.. En byggnadshistorisk undersökning. Illustr. Sthlm 1966. 197 sidor + utvikbara ritningar och planscher. Häftad. (#96215)200:-
Upmark, Gustaf Gustaf Vasas hof.. En studie. Illustrerad. Sthlm 1912. 99 sidor + planscher. Häftad. (#7925)125:-
Westman, Knut B. Reformationens genombrottsår i Sverige.. Sth 1918. 476 sidor. Häftad. (#7640)150:-
Westman, Knut B. Reformation och revolution.. En Olavus-Petri-studie. Upps. 1941. 48 sidor. Häftad. (#7011)60:-
Wieselgren, Petrus Historiam R. Gustavi I:mi monumenta quae respicunt, e Bibliotheca DelaGardiana in Löberöd depromta;. Lund 1829. (4),12,(4),13-24,(2),25-38,(2),39-52,(4),53-64,(4),65-76 sidor. Häftad, Oskuren utan omslag. Akademiska avhandlingar. (#203884)150:-
Wikholm, Karl-Erik Källkritiska studier till Gustav Vasatidens historia,. Uppsala 1942. 139 sidor. Häftad. (#6728)125:-
Vol. 65 Enköpings stads tänkeböcker 1540-95.. Utg. Sven Ljung. Illustr. Lund 1960-1966. 395 sidor. 3 häften. Häftena 226, 233 & 237. (#14603)170:-
Vol. 8 Konung Erik XIV:s krönika.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1847. 208 sidor. Häftad. Häfte 10. (#14349)140:-
Vol. 8 Konung Erik XIV:s krönika.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1847. XIV, 194 sidor. Halvklotband. Häfte 10. (#15515)210:-
Ylikangas, Heikki Klubbekriget. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-97.. Lund 1999. 421 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#134139)145:-
Yrwing, Hugo Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527.. Lund 1956. 153 sidor. Häftad. (#3316)160:-
Åberg, Alf Kungaslott och adelsborgar från vasatiden.. Foto: Ola Terje. Sthlm 1966. 168 sidor. Förlagsband. (#41495)125:-
Åberg, Alf Nils Dacke och Landsfadern.. Illustrerad. Sthlm 1960. 156 sidor. Original klotryggsband. (#43741)150:-
Åberg, Alf Nils Dacke och Landsfadern.. Illustr. Sth 1960. 156 sidor. Häftad. (#25314)120:-
Öhman, Christer Nyköping och hertigdömet 1568-1622.. Illustr. Aa Upps. 1973. 179 sid. Häftad. (#2493)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page