Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlqvist, Alfred Gustaf Om aristokratiens förhållande till konungamakten under Johan III:s regering II.. Uppsala 1866. 61 sidor. Häftad. Tagen ur band. Saknar omslag. (#153971)120:-
Ahlqvist, Alfred Gustaf Om aristokratiens förhållande till konungamakten under Johan III:s regering I-II.. Uppsala 1866. 59 + 61 sidor. 2 häften. Tagna ur band. Saknar omslag. (#116716)200:-
Alfons, Sven Gustav Vasa och Virginius.. Ett romerskt tema på Gripsholm. Illustr. Sthlm 1962. 133 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#104926)110:-
Almquist, Helge Sverge och Ryssland 1595-1611.. Tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Aa Upps 1907. 310 sidor. Klotband. (#162754)200:-
Almquist, Jan Eric Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611).. Register. Sthlm utan år. Sidorna 355 - 474. Häftad. Endast Registret. (#16810)150:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1948. 320 sidor. 3:e utvidgade upplagan. Original halvklotband. (#6882)140:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1951. 320 sidor. Häftad. (#2531)100:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1979. 320 sidor. 4:e utvidgade upplagan. Original klotband. Skyddsomslag. (#6841)150:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Illustr. Sth 1993. 242 sidor. Original pappband. (#6818)100:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Sthlm 1963. 242 sidor + illustrationer. Pocket. (#117760)100:-
Andersson, Ingvar Erik XIV.. Tredje utvidgade upplagan. Illustr. Sth 1948. 319 sidor. Häftad. (#6755)125:-
Andersson, Ingvar Svenskt och europeiskt femtonhundratal.. Fynd, forskning och essäer. Lund 1943. 260 sidor. Häftad. (#7102)150:-
Andersson, Jordan Om riksdagen i Stockholm 1605.. Aa Linköping (Upsala) 1875. 78 sidor. Häftad. Ej omslag. (#44571)120:-
Annell, Gunnar Erik XIV:s etiska föreställningar och deras inflytande på hans politik.. Aa Upps. 1945. 261 sidor. Häftad. (#3408)135:-
Annerstedt, Claes Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563. samt deraf alstrade strider inom Vasahuset. Uppsala 1868. X, 145 sidor. Häftad. (#44625)140:-
Arnell, Sture Bidrag till belysning av den baltiska fronten under det nordiska sjuårskriget 1563-1570.. Sth 1977. 230 sidor. Häftad. (#3413)165:-
Attman, Artur Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik.. 1558-1595. Aa. Lund 1944. 468 sidor + 5 kartor + 10 tabeller. Häftad. (#6650)250:-
Bell, James Queen Elizabeth and a Swedish Princess.. Being an account of the visit of Princess Cecilia of Sweden to England in 1565. From the original manuscript. Edited by Ethel Seaton. The Haslewood Books, London 1926. (8),89 pages. Uncut in original half cloth. No jacket. Printed in 500 copies (this copy "Reserved"). (#176645)350:-
Berg, Gustaf Oskar Riksdagen i Stockholm 1602.. Aa Sthlm (Upsala) 1883. 90 sidor. Häftad. (#44547)110:-
Bergström, Rudolf Studier till den stora krisen i Nordens historia 1517-1523.. Aa Upps. 1943. XIV, 167 sidor. Häftad. (#2589)145:-
Berntson, Martin Mässan och armborstet.. Uppror och reformation i Sverige 1525-1544. Artos 2010. 410 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#188134)250:-
Berättelse om de Lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 1541.. Utg. Lars Sjödin. Sthlm 1924. viii, 217 sidor. Häftad. Historiska handlingar 26:2. (#162712)200:-
Berättelse om den Lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523.. Utg. Sven Tunberg. Sthlm 1924. 87 sidor. Häftad. Blyetsunderstrykningar. Nött rygg. Historiska handlingar 26:2. (#12663)90:-
Berättelser om den Lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523 samt 1509 och 1541.. Utg. Sven Tunberg och Lars Sjödin. Sthlm 1923-24. 87 + VIII, 217 sidor. Häftade. 2 vol. Hist. handlingar 26:2-3. (#12094)135:-
Bidrag till Olai Magni historia.. 1. Litterära fragmenter. 2. Handlingar angående Olai Magni egendomsförvärf och qvarlåtenskap. Sth 1893. 50 pp. Hist. handlingar 12:2. (#9573)75:-
Calendaria Caroli IX.. Utg. av A. Lewenhaupt. Sth 1903. 216 pp. 4:o. Vackert ramtryck. Sidenband med ryggytan nött.. (#8576)300:-
Calendaria Caroli IX.. Utg. av A. Lewenhaupt. Sth 1903. 216 sidor. 4:o. Vackert ramtryck. Sidenband. (#189699)340:-
Carlqvist, Knut Kung Erik av folket.. Illustrerad. Sthlm 1996. 550 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#28106)165:-
Carlsson, Gottfrid Engelbrekt, Sturarna, Gustav Vasa.. Undersökningar och studier. Lund 1962. 232 sidor. Häftad. (#2651)100:-
Carlsson, Gottfrid Från Erik segersäll till Gustav Vasa.. Undersökningar och rön. Sth 1961. 184 sidor. Häftad. (#7373)145:-
Celsius, Olof Konung Erik Den Fjortondes historia.. Sammanskrifen efter Gamle handlingar. Andra, af Författaren ökta och förbättrade Uplagan. Lund 1795. 343,(25) sidor. Senare skinnryggsband. Fuktfläck i nedre marginalen. (#48026)500:-
Celsius, Olof Konung Erik Den Fjortondes historia.. Sammanskrifen efter Gamle handlingar. Andra, af Författaren ökta och förbättrade Uplagan. Lund 1795. 343,(25) sidor. Senare skinnryggsband. Försättsbladet klippt. (#181245)500:-
Claëson, Sten Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige.. Akad. avh. Sthlm 1987. 304 sidor. Häftad. Rättshistoriskt bibliotek 39. (#2664)200:-
Claëson, Sten Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige.. Akad. avh. Sthlm 1987. 304 sidor. Inbunden. Rättshistoriskt bibliotek 39. (#183332)225:-
Cnattingius, Hans Uppsala möte 1593.. Konturer av en kyrkokris. Sth 1943. 148 sidor. Häftad. (#8568)85:-
Court Art of Vasa Dynasty in Poland.. Sztuka dworu Wazow w Polsce. [Krakow] 1976. 209 pages + plates. Softcover. Exhibition catalogue. Text in Polish and English. (#128041)150:-
Dalby klosters intäktsbok 1530-1531.. Utg. med inledning och kommentar av Knut Knutsson och Göte Paulsson. Lund 1983. 152 sidor. Häftad. Skånsk senmedeltid och renässans 10. (#14274)135:-
Eriksson, Bo I skuggan av tronen.. En biografi över Per Brahe d.ä. Illustrerad. Stockholm 2009. 443 sidor. Inbunden i pappband med skyddsomslag. (#185309)180:-
Eriksson, Bo Statstjänare och jordägare.. Adelsideologi i Per Brahe den äldres Oeconomia. Akad. avh. Sthlm 2008. 303 sidor. Häftad. (#183670)165:-
Erik XIV.. En historisk, kulturhistorisk och medicinsk-antropologisk undersökning i samband med gravöppningen 1958 i Västerås Domkyrka. Red. R. Casparsson m.fl. Illustr. Sthlm 1962. 352 sidor. 4:o. Originalklotband. (#108434)300:-
Falk, Albert Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln.. Aa. Upps 1907. XVI, 208 sidor. Häftad. (#6663)140:-
Ferm, Olle De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt.. Geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning. Illustr. Aa Sth 1990. 525 sidor. Originalklotband. Studier till det medeltida Sverige 4. (#2208)200:-
Forsgrén, Gustaf Bidrag till svenska gref- och friherreskapens historia 1561-1655 I.. (Allt som utkom). Erik XIV:s och Johan III:s tid. Aa Sth 1885. 217, XXXIX sidor. Nött och med spräckt rygg. (#15943)75:-
Forsgrén, Gustaf Bidrag till svenska gref- och friherreskapens historia 1561-1655 I.. Erik XIVs och Johan IIIs tid (a.s.u.). Akad. avh. Sthlm 1885. 217, XXXIX sidor. Häftad. (#41312)150:-
Forssell, Hans Sveriges inre historia I-III.. Från Gustaf den förste. Med särskildt afseende på förvaltning och ekonomi. Sth 1869. 235, 72, V, 123, 127 sidor + 4 utvikbara tabeller. Inbundna i ett halvskinnband. (#189506)400:-
Friberg, Nils Stockholm i bottniska farvatten.. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa. En historisk-geografisk studie. Uppsala 1983. 500 sidor + utvikbara tabellbilagor. Originalklotband i skyddsomslag. (#24931)300:-
Georg, Carl Fred. De unione haereditaria Arosiensi, sub Gustavo I.. Dissertatio Historica, ... (respondent) Johan Eric Noreen. Upsala, Edman, 1770. (6), 50 sidor. Liten 4:o. Skuren. Ej omslag. (#109446)300:-
Grape, Hjalmar Olaus Magnus.. Svensk landsflykting och nordisk kulturapostel i Italien. Illustr. Sth 1961. 50 sidor. Häftad. (#16019)80:-
Göransson, Göte Gustav Vasa och hans folk.. Rikt illustr. Höganäs 1983. 267 sidor. 4:o. Originalband med skyddsomslag. (#3327)150:-
Hahr, August Studier i Vasatidens konst. och andra nordiska renässansstudier. Med 101 llustrationer. Uppsala 1920. 272 sidor. Med främre omslag i gediget skinnryggsband. (#17550)200:-
Hallenberg, Mats Kungen, fogdarna och riket.. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid. Sthlm 2001. 445 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#72097)225:-
Hammarlund, Sven Befrielsekrig och reformation.. Bilder ur Gustav Vasas historia. Illustrerad. Stockholm 1990. 88 sidor. Förlagsband. (#159888)120:-
Hammarström, Ingrid Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540.. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Aa Upps. 1956. 498 sidor. Häftad. (#112520)200:-
Hammarström, Ingrid Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540.. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Aa Upps. 1956. 498 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Saknar bakre omslag. (#141667)125:-
Handlingar rörande mötet i Reval, konung Sigismunds resor till Sverige och polska legationen 1599.. Utg. Helge Almquist. Sthlm 1910. 352 sidor. Pappband. Historiska handlingar 23:1-2. (#12662)275:-
Hedberg, Lennart Företagarfursten och framväxten av den starka staten.. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. Aa Örebro 1995. IV, 382 sidor. Förlagsband. (#2825)200:-
Hedberg, Lennart Företagarfursten och framväxten av den starka staten.. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. Aa Örebro 1995. IV, 382 sidor. Förlagsband. Boken något böjd. (#183586)150:-
Hedberg, Lennart Företagarfursten och framväxten av den starka staten.. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581-1602. Aa Örebro 1995. IV, 382 sidor. Originalpappband. Främre fals spräckt. Stämpl. (#113310)150:-
Hellbom, Algot Medelpads sydgräns. med huvudvikt på medeltiden och 1500-talet. Illustr. Umeå 1984. 80 sidor. Häftad. (#12608)100:-
Henning, Karl Strengnäs stift under den liturgiska striden tll Upsala möte 1593.. Stockholm 1893. 51 sidor. Stort format. Häftad. Vikt. (#187058)140:-
Hermansson, Åke Karl IX och ständerna.. Tronfrågan och författningsutvecklingen i Sverige 1598-1611. Aa. Sth 1962. 344 sidor. Häftad. (#6672)145:-
Hildebrand, E. Gustaf Vasa.. Hans personlighet och hans betydelse. Sthlm, Heimdal 1896. 35 sidor. Häftad. (#94312)100:-
Hildebrand, Karl Johan III och Europas katolska makter.. Studier i 1500-talets politiska historia. Aa Upps. 1898. XXX + 321 sidor. Häftad. (#16040)145:-
Hildebrand, Karl Upsala möte 1593.. Ett 300-årsminne. Sthlm, Heimdal 1893. 48 sidor. Häftad. Heimdals folkskrifter 4. (#94311)100:-
Hjärne, Harald Olavus Petri.. En karaktäristik. Uppsala 1914. 8 sidor. Häftad. (#159635)75:-
Hjärne, Harald Sigismunds svenska resor.. Bidrag ur polska och italienska källor. Upps. 1884. VII, 96, 66 sidor. Häftad. (#12725)125:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick under reformationstiden (1520-1611).. Upsala 1893. 64 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till föreläsningar. (#159657)80:-
Hjärne, Harald Till belysning af Polens nordiska politik. närmast före kongressen i Stettin 1570. Upsala 1884. 14 sidor. Häftad. (#159632)75:-
Hjärne, Harald Vasa och Hohenzollern.. Föredrag vid Svensk-Tyska föreningens årsmöte i Stockholm den 6 November 1913. Uppsala 1913. 40 sidor. Häftad. (#159652)80:-
Hjärne, Harald (utg.) De äldsta svensk-ryska legationsakterna.. Efter originalen i Stockholm och Moskva utgifna. Upps. 1884. 120 sidor. Häftad. (#3356)145:-
Hoffmann, Jean G.H. La réforme en Suède 1523-1772 et la succession apostolique.. Neuchatel 1945. 335 pages. Softcover. Inscribed by the author. (#134418)150:-
Holmquist, Hjalmar Reformationstidevarvet 1521-1611.. Illustr. Sth 1933. 352 sidor. Originalklotband. Svenska kyrkans historia III. (#29185)200:-
Hult, Olof Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai.. Lifmedici hos Eric XIV och Johan III. Ett bidrag till svensk läkarhistoria under vasatiden. Illustr. Sth 1918. 120 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. Nr 210 av 300 exemplar. Dedikation från Hult. (#7040)180:-
Hult, Olof Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai.. Lifmedici hos Eric XIV och Johan III. Ett bidrag till svensk läkarhistoria under vasatiden. Illustr. Sth 1918. 120 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. Nr 286 av 300 exemplar. Svag fläck på omslaget. (#191444)145:-
Isacson, Claes-Göran Vägen till stormakt.. Vasaättens krig. Sthlm 2006. 504 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#177081)200:-
Ivarsson, Gustaf Johan III och klosterväsendet.. Aa. Lund 1970. 288 sidor. Häftad. (#8573)200:-
Johannes & Olaus Magnus Briefe von Johannes und Olaus Magnus. den Letzten Katholischen Erzbischöfen von Upsala. Gesammelt, erläutert und herausgegeben durch Gottfried Buschbell. Sth 1932. XVI, 119 pages. Softcover. Historiska handlingar 28:3. (#16017)150:-
Johannesson, Gösta Den skånska kyrkan och reformationen.. Aa Illustr. Lund 1947. XV, 454 sidor. Häftad. Skånsk senmedeltid och renässans 1. (#7884)200:-
Jonsson, Axel Hertig Karl och Sigismund 1597-1598.. Gbg 1906. 180 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#6676)145:-
Jämtländska räkenskaper 1564-1571 I.. Räkenskaper 1564-1567. Östersund 1944. XVIII, 288 sidor. Häftad. Stämpl. (#100979)170:-
Jönson, Lars-Ingvar Erik XIV:s överarmsskada med fraktur och röntgentäta fragment II.. Fragmentens härledning och uppkomst. Göteborg 1986. 172 sidor. Klotband. (#2278)125:-
Jönson, Lars-Ingvar Erik XIV:s överarmsskada med fraktur och röntgentäta fragment I-III.. I. Medicinska synpunkter på sårskada och fragment. II. Fragmentens härledning och uppkomst. III. Frakturen. Göteborg 1982-87. 44 + 172 + 132 sidor. 2 häften och ett klotband. (#178498)300:-
Karl IX.. Red. Boo von Malmborg. Studier utgivna av Svenska Porträttarkivet, Nationalmuseum 2. Illustr. Sth 1950. 88 sidor. Häftad. (#6680)100:-
Kempenskiöld, Samuel Historiae serenissimi et potentissimi Principis ac domini Gustavi primi,. Strengäs Zacharias Brockenius, 1648. (22),1-170, 169-334, (2) sidor. 12:mo. Gammalt skinnband. Titelblad i facsimil. Genomgående svag fuktfläck. Exlibris Hilding Pleijel. (#176670)850:-
Kiuasmaa, Kyösti Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet. ja niiden hoito 1500-luvun jälkipuoliskolla (vv. 1560-1600). Halinto- ja yhteiskuntahistoriallinen tutkimus. Diss. Helsinki 1962. 622 pages. Soft covers. (#100162)200:-
Kjöllerström, Sven Gustav Vasa, klockskatten och brytningen med Lübeck.. Lund 1970. 152 sidor. Häftad. (#6685)140:-
Kockum, Axel Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov.. Bidrag till medicinens och farmaciens historia i Sverige under 1500-talet. Illustr. Sthlm 1949. 368 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102029)300:-
Konung Gustaf den förstes registratur.. Del 1-29, 1521-1560. Utgiven av Riksarkivet. Sthlm 1861-1913. 1-3, 4 och 29 inbundna i halvklotband, resten häftade varav en del med söndriga omslag och nötta ryggar, men inlagorna fina. Lösa delar finns i lager. (#177444)2500:-
Konung Gustaf den förstes registratur.. Utgifvet av Riksarkivet. Lösa delar finns i lager. Häftade, ofta nötta men kompletta finns av nr. 1-22, 24 och 27. Pris per del 125:- Inbundna finns nr. 1, 2, 3, 7, 11, 21/22. Pris per nr. 250:-, dubbelnummer 500:- Inbundna utan ryggfält finns nr. 1/2, 3, 5 och 10. pris per del 150:- (#22177)125:-
Koskinen, Yrjö Klubbe-kriget.. Samt Finlands sociala tillstånd vid slutet af sextonde århundradet. Helsingfors 1864. 500 sidor. Halvklotband. (#113951)350:-
Lager, Birgitta Stockholms befolkning på Johan III:s tid.. Illustr. Aa Sth 1962. 194 sidor. Häftad. (#2286)125:-
Lager, Birgitta Stockholmskt 1500-tal.. Social- och befolkningshistoriska studier. Aa Sth 1964. 16 sidor. Häftad. (#6042)50:-
Landberg, Georg De nordiska rikena under Brömsebroförbundet.. Aa. Upps 1925. 332 sidor. Häftad. (#7773)140:-
Larsson, Lars-Olof Arvet efter Gustav Vasa.. En berättelse om fyra kungar och ett rike. Illustrerad. Sthlm 2005. 497 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#185313)150:-
Larsson, Lars-Olof Gustav Vasa. - landsfader eller tyrann? Illustr. Sthlm 2002. 398 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#77266)150:-
Lilliestråle, Nils Fredrik Riksdagarna 1609 och 1610.. Några bidrag till Karl IX:s historia under sista åren af hans regering. Aa Nyköping 1888. (4), 80 sidor. Stort format. Häftad utan omslag. Nött rygg. Blad lösa. (#178818)100:-
Lilliestråle, Nils Fredrik Riksdagarna 1609 och 1610.. Några bidrag till Karl IX:s historia under sista åren af hans regering. Aa Nyköping 1888. (4), 80 sidor. Stort format. Häftad utan omslag. Stämpel. (#35702)150:-
Linderholm, Emanuel Gustaf Vasa och reformationen i Sverige.. Sth 1917. 62 sidor. Häftad. (#8763)65:-
Linge, Lars Gränshandeln i svensk politik under äldre Vasatid.. Aa Lund 1969. 450 sidor. + karta. Häftad. Lite blyertsant. (#3619)220:-
Lundkvist, Sven Gustav Vasa och Europa.. Svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557. Aa Upps. 1960. 456 sidor. Häftad. (#3638)140:-
Messenius - Schück, Henrik Messenius.. Några blad ur vasatidens kulturhistoria. Sth 1920. 326 sidor. Klotband. (#41422)165:-
Montgomery, Ingun Värjostånd och lärostånd.. Religion och politik i meningsutbytet mellan kungamakt och prästerskap i Sverige 1593-1608. Aa Upps. 1972. 450 sidor. Häftad. (#106529)180:-
Nilsson, August Den svenska riksdagen under Erik XIV:s regering.. Aa Karlstad 1886. 56 sidor. Häftad. (#35704)140:-
Nilsson, Sven A. Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594.. Lund 1952. 145 sidor. Häftad. (#3049)150:-
Nilsson, Sven A. På väg mot militärstaten.. Krigsbefälets etablering i den äldre Vasatidens Sverige. Upps. 1989. 173 sidor. Häftad. (#9167)120:-
Nordlander, Johan Några konungens fogdar under 1500-talet.. Sth 1933. 75 sidor. Häftad. Norrländska samlingar III:2. (#31039)110:-
Nyqvist, Johan Isak Om riksdagen i Upsala år 1607.. Akademisk afhandling, Upsala 1865. 38 sidor. Häftad. Ej omslag. (#103164)120:-
Nyqvist, Johan Isak Om riksdagen i Upsala år 1607.. Akademisk afhandling, Upsala 1865. 38 sidor. Häftad i nyare pappersomslag. (#128435)150:-
Nyström, J.F. Om Upsala möte.. Föredrag vid Upsala Högra Allmänna Läroverks minnesfest den 27 april 1893. 11 sidor. Häftad. Dedikation. (#185683)125:-
Nyström, J.F. Om Upsala möte.. Föredrag vid Upsala Högra Allmänna Läroverks minnesfest den 27 april 1893. 11 sidor. Häftad. Dedikation. Vikt. (#135258)100:-
Nävdal-Larsen, Bodil Erik XIV, Ivan Groznyj og Katarina Jagellonica.. Illustr. Aa Upps. 1983. 112 sidor. Häftad. (#2358)125:-
Odén, Birgitta Rikets uppbörd och utgift.. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Aa Lund 1955. XII, 448 sidor. Häftad. Dedikation. (#6696)225:-
Odén, Birgitta Rikets uppbörd och utgift.. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Aa Lund 1955. XII, 448 sidor. Häftad. Fuktskadad. (#130279)150:-
Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn.. Nio föredrag om Olaus Petri utgivna av Carl F. Hallencreutz och Sven-Ola Lindeberg. Upps. 1994. 234 sid. Häftad. (#55265)120:-
Palme, Sven Ulric Sverige och Danmark 1596-1611.. Akad. avh. Uppsala 1942. 700 sidor. Häftad. (#6697)155:-
Persson, Roland Johan III och Nova Ordinantia.. Lund 1973. 189 sidor. Häftad. (#64831)170:-
Peterzén, Ingvar Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa.. Sth 1945. XII, 241 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#6304)105:-
Peterzén, Ingvar Studier rörande Stockholms historia under Gustav Vasa.. Sth 1945. XXII, 241 sidor. Häftad. (#6699)105:-
Reimerthi, Claes Peder Swarts krönika om Gustaf Vasa.. Bild Per Gyllenör. Carlsen Comics 1993. 48 sidor. Stort format. Häftad. Krönikan i serie-format (#185714)140:-
Roberts, Michael Gustav Vasa.. Sthlm 1968. 281 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#6702)125:-
Saköresbok för Medelpad 1541-1609.. Utg. Algot Hellbom. Umeå 1976. 220 sidor. Häftad. Stämpl. (#25242)150:-
Schalin, Olav D. Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland I-II.. H-fors 1946-47. xxxvi, 336 + 168, viii sidor. Häftade. 2 volymer. (#70449)200:-
Sigismund Vasa och hans söner.. Ill. Sth 1976. 172 pp. Utställningskatalog; Liljevalchs nr 327. (#7882)85:-
Strinnholm, A.M. Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Ätten 1-3.. Inledning + Konung Gustaf I:s Regering (till 1544, allt som utkom). Stockholm 1819-23. (8),232,(2) + (4),524,(2) + (2),546,(2) sidor. Häftad. Oskuren i original gråpappersomslag. Diskret namnteckningar på titelbladen. (#172428)500:-
Strömberg-Back, Kerstin Kalmare stadgar 1587.. Umeå 1989. 166 sidor. Häftad. Med edition. (#2421)150:-
Svalenius, Ivan Gustav Vasa.. Sth 1963. 271 sidor. Pocket. (#6707)100:-
Svalenius, Ivan Gustav Vasa.. Sth 1992. 271 sidor. Originalpappband. (#46576)125:-
Svenska synodalakter.. Efter 1500-talets ingång. Samlade och utgifna af Herman Lundström. 2:a serien: Strängnäs stift. Upps. 1909-1911. 240 sidor. 3 häften. Stämplar. (#14281)200:-
Svenska synodalakter.. Efter 1500-talets ingång. Samlade och utgifna af Herman Lundström. Upps. 1903-1908. 680 pp. 6 häften. Ett häfte loss från omslaget. Stämplar. (#14290)250:-
Svenska synodalakter.. Efter 1500-talets ingång. Samlade och utgifna af Herman Lundström. Upps. 1903-1908. 680 sidor. Halvklotband. Delvis något fuktkorrugerad. (#184436)250:-
Svensson, Sven Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558.. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria. Lund 1951. 178 pp. + kartor. Häftad. (#28933)150:-
Svensson, Sven Stockholms blodbad. i ekonomisk och handelspolitisk belysning. Lund 1964. 296 sidor. Häftad. (#112852)245:-
Söderberg, Bengt Sundholmen.. Ett Braheslott från äldre vasatid i Västergötland. Illustr. Sth 1941. 92 sidor + 4 planscher. Häftad. (#28777)135:-
Söderberg, Ulf Gustav I:s arv och eget i Uppland.. En godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. Sth 1977. 276 sidor. Häftad. Studier till Det medeltida Sverige 1. (#3359)115:-
Tarkiainen, Kari "Vår Gamble Arffiende Ryssen".. Synen på Ryssland i Sverige 1595-1621 och andra studier kring den svenska Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid. Aa Upps. 1974. 101 sidor. Häftad. (#6712)125:-
Tegel, Eric Jöransson Konung Erics den XIV:s historia.... ... nu först af dess handskrift i allment tryck, jemte anmerkningar och et fullkomligit register utgifwen af Anders Anton von Stiernman. Stockholm, Grefing 1751. (36), 336, (52) sidor + 2 utvikbara porträtt. Liten 4:o. Samtida enkelt skinnruggsband, något nött. Inlagan fin. (#13999)2600:-
Tengström, Leif "Muschoviten ... turcken icke olijk" I-II.. Ryssattribut, och deras motbilder, i svensk heraldik från Gustav Vasa till freden i Stolbova. Illustr. Aa Jyväskylä 1997. 493 + 519 sidor. Häftade. 2 vol. (#158777)350:-
Theiner, Augustin Schweden und seine Stellung zum heiligen Stuhl unter Johann III, Sigismund III und Karl IX.. Nach geheimen Staatspapieren. Erster (bis) zweiter Theil. Augsburg 1838-39. viii,680 + (4),74,350,(2) pages. Contemporary paper boards. Some foxing. 2 volumes. Versuche und Bemühungen des heiligen Stuhles in den letzten drei Jahrhunderten ... Erster band. (#176361)2500:-
Thulin, Otto Mauritz Om de försök, som under Wasa-regenterna gjordes,. att ordna formerna för utöfning af Konungens domsrätt 1. Akad. avh. Lund 1862. 40 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#109101)100:-
Tiberg, Erik Zur Vorgeschichte des Livländischen Krieges.. Die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549-1562. Aa. Upps 1984. 266, VII pages. Softcover. (#6714)125:-
Toijer, Daniel Sverige och Sigismund 1598-1600.. Fördraget i Linköping - Riksdagen i Linköping. Akad. avh. Sthlm 1930. 202 sidor. Häftad. Hörn av främre omslaget bortrivet. (#6686)145:-
Troels-Lund, T. Frederik Dagligt liv i Norden på 1500-talet 1-14.. Utgiven av Knud Fabricius. Illustr. Sthlm 1934-45. 200-250 sidor per del. Med bevarade omslag i 14 klotband. Den svenska utgåvan. (#152782)1400:-
Tunberg, Sven Gustav Vasas konungaval år 1523.. Några synpunkter med anledning av fyrahundraårsminnet. Sth 1923. 56 sidor. Häftad. (#6718)60:-
Tunberg, Sven Västerås riksdag 1527.. Några kritiska anmärkningar. Upps. 1918. 65 sidor. Häftad. (#22081)100:-
Uggla, Allan Vice amiralen Claes Claesson Uggla.. Några anteckningar ur bevarade handlingar. Göteborg 1958. 42 sidor. Klammerhäftad. (#107006)100:-
Unnerbäck, Eyvind Vadstena slott 1545-1554.. En byggnadshistorisk undersökning. Illustr. Sthlm 1966. 197 sidor + utvikbara ritningar och planscher. Häftad. (#96215)200:-
Upmark, Gustaf Gustaf Vasas hof.. En studie. Illustrerad. Sthlm 1912. 99 sidor + planscher. Häftad. (#7925)125:-
Uppsala-Overenskomsten 1520.. Magtstruktur og magtkamp i Sverige januar-oktober 1520. Av Lizzie Wie Andersen, Stephan Christophersen m.fl. Odense 1975. 208 sidor. Häftad. Stämpl. Dedikation från E. Ladewig Petersen, en av bidragsgivarna. (#7576)135:-
Westman, Knut B. Reformationens genombrottsår i Sverige.. Sth 1918. 476 sidor. Häftad. (#7640)150:-
Westman, Knut B. Reformationens genombrottsår i Sverige.. Sth 1918. 476 sidor. Häftad. Något nött och med blyertsunderstrykningar. (#176351)120:-
Westman, Knut B. Reformationens genombrottsår i Sverige.. Sth 1918. 476 sidor. Klotband. Några få små bläckförstrykningar. (#162093)200:-
Westman, Knut B. Reformation och revolution.. En Olavus-Petri-studie. Upps. 1941. 48 sidor. Häftad. (#7011)60:-
Wigert, Viktor Erik XIV.. Hans sinnesjukdom. Historisk-psykiatrisk studie. Illustrerad. Sthlm 1920. 200 sidor. Häftad. (#6726)145:-
Wikberg, Sven Gustav Vasa I-II.. I: Till tiden omkring år 1540. II: Från tiden omkring år 1540. Sthlm 1944-45. 216 + 196 sidor + planscher. Original klotryggsband. Skyddsomslag. 2 volymer. (#147347)275:-
Wikholm, Karl-Erik Källkritiska studier till Gustav Vasatidens historia,. Uppsala 1942. 139 sidor. Häftad. (#6728)125:-
Viljanti, Arvo Gustav Vasas ryska krig 1554-1557 I.. Illustrerad. Sthlm 1957. 368 sidor. Häftad. OBS! endast del 1 av 2. (#22205)150:-
Viljanti, Arvo Gustav Vasas ryska krig 1554-1557 I-II.. Illustrerad. Sthlm 1957. 792 sidor + karta. Häftad. 2 volymer. (#185558)300:-
Vol. 65 Enköpings stads tänkeböcker 1540-95.. Utg. Sven Ljung. Illustr. Lund 1960-1966. 395 sidor. 3 häften. Häftena 226, 233 & 237. (#14603)170:-
Vol. 8 Konung Erik XIV:s krönika.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1847. 208 sidor. Häftad. Häfte 10. (#14349)140:-
Vol. 8 Konung Erik XIV:s krönika.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1847. XIV, 194 sidor. Halvklotband. Häfte 10. (#15515)210:-
Wägner, S. Till minne af Upsala möte 1593.. Tal, hållet i Nyköpings Allmänna Läroverk den 29 april 1893. Nyköping 1893. 11 sidor. Häftad. Vikt. (#135256)100:-
Ylikangas, Heikki Klubbekriget.. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-97. Lund 1999. 421 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#134139)150:-
Yrwing, Hugo Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527.. Lund 1956. 153 sidor. Häftad. (#3316)160:-
Åberg, Alf Kungaslott och adelsborgar från vasatiden.. Foto: Ola Terje. Sthlm 1966. 168 sidor. Förlagsband. (#41495)125:-
Åberg, Alf Nils Dacke och Landsfadern.. Illustrerad. Sthlm 1960. 156 sidor. Original klotryggsband. (#43741)150:-
Åberg, Alf Nils Dacke och Landsfadern.. Illustr. Sth 1960. 156 sidor. Häftad. (#25314)120:-
Öhman, Christer Nyköping och hertigdömet 1568-1622.. Illustr. Aa Upps. 1973. 179 sid. Häftad. (#2493)150:-
Österberg, Eva Gränsbygd under krig.. Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget. Aa Lund 1971. 298 sidor. Häftad. (#29540)250:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page