Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Aðalbjarnarson, Bjarne Om de norske kongers sagaer.. Aa Oslo 1937. 236 sidor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#88639)450:-
Adam af Bremen. Beskrivelse af öerne i Norden.. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. Wormianum 1978. 72 sidor. Häftad. (#182957)100:-
Adam af Bremen. Menigheden i Norden under Erkesaedet i Bremen og Hamborg (788-1072).. Tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande. Oversat af P.W. Christensen. Kbhvn 1862. xxx,(2).282,(6) sidor. I ett något nött skinnryggsband. (#189422)300:-
Adam av Bremen Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar.. Övers. Emanuel Svenberg. Kommentarer av C.F. Hallencreutz, Kurt Johannesson, Tore Nyberg och Anders Piltz. Illustr. Sth 1984. 432 sidor + utvikbar kronologisk tabell. Originalklotband. Skyddsomslag. (#116128)350:-
Ambrosiani, Agaton och Conover Vikingar i vetenskapens värld.. Fakta och forskning, färder och fynd i öst och väst. Red. Bo G. Eriksson. Illustrerad. Sveriges Radios förlag 1998. 112 sidor. Stort format. Förlagets pappband. (#178338)150:-
Andersen, H. Hellmuth et.al. Jyllands vold.. Illustreret af Flemming Bau. Århus 1977. 76 sidor. Originalpappband. (#75661)120:-
Andersson, Ingvar Skånes historia I.. Till Saxo och Skånelagen. Illustr. Sth 1947. 497 sidor. Original klotband. (#44149)200:-
Andersson, Ingvar Skånes historia I.. Till Saxo och Skånelagen. Sth 1947. 498 sidor. Häftad. (#17155)150:-
Annales Hildesheimenses.. Hannover 1878. VIII, 69 pages. Softcover. Stamped. Scriptores rerum germanicarum. (#77170)150:-
Arbman, Holger Svear i österviking.. Sth 1955. 168 sidor + 24 planscher och utvikbar karta. Original klotband. (#187597)150:-
Arbman, Holger Svear i österviking.. Sth 1955. 168 sidor + 24 planscher och utvikbar karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#25370)175:-
Arbman, Holger The Vikings.. Illustrated. London 1961. 154 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. Ancient Peoples and Places, edited by Glyn Daniel. (#187593)150:-
Arbman, Holger Vikingarna.. Härnadståg, handelsvägar, kultur. Illustr. Sthlm 1962. 223 sidor + planscher. Inbunden. (#48883)175:-
Arbman, Holger Vikingarna.. Härnadståg, handelsvägar, kultur. Illustr. Sthlm 1962. 223 sidor + planscher. Inbunden. Några få blyertsunderstrykningar. (#71925)135:-
Arbman, Holger Vikingarna.. Härnadståg, handelsvägar, kultur. Illustr. Sthlm 1962. 223 sidor + planscher. Inbunden. Skyddsomslag. (#180181)150:-
Arbman, Holger & Stenberger, Mårten Vikingar i västerled.. Illustr. Sthlm 1935. 299 sidor. Klotband. (#2548)140:-
Askeberg, Fritz Norden och kontinenten i gammal tid.. Studier i forngermansk kulturhistoria. Aa Upps. 1944. 210 pp. Häftad. (#2562)150:-
Avstamp - för en ny Sigtunaforskning.. 18 forskare om Sigtuna. Heldagsseminarium kring Sigtunaforskning ... 1987 ... Illustr. Sigtuna 1989. 153 sidor. A4. Häftad. (#111658)150:-
Axelson, Sven Sverige i utländsk annalistik 900-1400.. Med särskild hänsyn till de isländska annalerna. Aa Upps. 1955. 351 sidor. Häftad. (#15465)250:-
Axelson, Sven Sverige i utländsk annalistik 900-1400.. Med särskild hänsyn till de isländska annalerna. Aa Upps. 1955. 351 sidor. Häftad. Stämpel. (#176360)225:-
Bede (Beda) A History of the English Church and People.. Translated and with an introduction by Leo Sherley-Price. Penguin 1955. 342 pages. Paperback. A few pencil underlinings. (#27036)100:-
Bede (Beda) A History of the English Church and People.. Translated and with an introduction by Leo Sherley-Price. Revised by R.E. Latham. Penguin 1977. 368 pages. Paperback. (#58762)100:-
Benediktsson, Jakob Arngrímur Jónsson and His Works.. Diss. Kbhvn 1957. XV, 146 pages + portrait. Soft covers. (#88641)375:-
Bengtsson, Holger Svetjud.. Sveafolket från Kinnekulles upland. Illustr. Skövde 1984. 64 sidor. Tillsammans med: Historiedisputationen i Skövde. Med kommentarer. 85 sidor. Häftad. (#72216)140:-
Binns, Alan Viking Voyagers.. Then and Now. Illustr. London 1980. 248 pages + plates. Softcover. (#144731)140:-
Blair, John Anglo-Saxon Oxfordshire.. Illustr. Oxford 1994. XXV, 230 pages. Softcover. (#116778)160:-
Blair, Peter Hunter Roman Britain and Early England.. 55 B.C. - A.D. 871. Illustr. Sphare books 1969. 309 pages. Paper back. Pencil underlinings. (#167486)80:-
Bohman, J. Reflexioner öfwer menniskoslägtet i allmänhet,. och wåra förfäder under hedendomen, samt Nordens förste Apostels, Ärkebiskop Ansgarii Lefwerne; eller Försök, att framställa betydelsen af 1830 års Jubelfest, så widt den rörer Christendomens införande i Swerige. Linköping 1830. 82 sidor. Häftad. Oskuren i gråpappersomslag. Tusch-skrift på främre omslaget. (#124405)250:-
Bohning, Elizabeth Edrop The Concept of "Sage" in Nibelungen Criticism.. The History of the Conception of "Sage" in the Nibelungen Criticism from Lachmann to Heusler. Diss. Bethlehem, PN 1944. 253 pages. Softcover. (#89846)225:-
Bolin, Sture Skånelands historia I-II.. Skildringar från tiden före försvenskningen. Illustr. Lund 1930-1933. 172 + 256 sidor. Inbundna i ett halvfranskt band med skadad rygg. F.d. biblioteksexemplar. (#78474)200:-
Breisch, Agneta Frid och fredlöshet.. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid. Akademisk avhandling, Uppsala 1994. 187 sidor. Häftad. Dedikation. (#27408)200:-
Breitholtz, Lennart Vid medeltidens gryning.. Rom under barbarernas svärd. Lund 1984. 358 sidor. Häftad. (#20140)110:-
Brent, Peter The Viking Saga,. Illustrated. London 1975. 264 pages. Original cloth. Dust jacket. (#100011)250:-
Brilioth, Yngve Ansgar Sveriges apostel.. Sth 1930. 39 sidor. Häfte. (#7599)65:-
Brink, Stefan Sockenbildning och sockennamn.. Studier i äldre territoriell indelning i Norden. Illustr. Aa Upps. 1990. 449 sidor. Häftad. (#4944)450:-
Brooke, Christopher The Saxon and Norman Kings.. Glasgow 1979. 224 pages + plates. Paperback. (#70072)100:-
Bruce, John Collingwood The Bayeux Tapestry.. The Battle of Hastings and the Norman Conquest. Illustr. London 1987. IX, 166 pages. 4:o. Original cloth in dustjacket. (#133243)200:-
Brøgger, A.W. & Shetelig, Haakon Vikingeskipene.. Deres forgjengere og etterfølgere. Oslo 1950. 296 sidor + planscher. Original klotryggsband. Lite lös i bindningen. (#49689)275:-
Brøgger, A.W. & Shetelig, Haakon Vikingeskipene.. Deres forgjengere og etterfølgere. Oslo 1950. 296 sidor + planscher. Original skinnryggsband. Lite blyerts. (#180180)300:-
Brøndsted, Johannes The Vikings.. Harmondsworth 1985. 347 pp. + Plates. Paperback. (#2162)75:-
Brøndsted, Johannes The Vikings.. Illustr. Penguin 1960. 320 pages. Paperback. (#17098)75:-
Brøndsted, Johannes Vikingarna hemma och i härnad.. Sth 1962. 264 sidor + planscher. Pocket. (#2636)100:-
Brøndsted, Johannes Vikingarna hemma och i härnad.. Sth 1988. 264 pp + planscher. Storpocket. (#70152)110:-
Brøndsted, Johannes Vikingerne.. Ill. Kbhvn 1966. 276 pp. Pocket. (#40140)80:-
Brøndsted, Johannes Vikingerne.. Illustr. Kbhvn 1960. 294 sidor + planscher och utvikbar karta. Häftad. (#7368)120:-
Brøndsted, Johannes Vikingerne.. Illustr. Kbhvn 1960. 294 sidor + planscher och utvikbar karta. Klotryggsband. (#182658)140:-
Brøndsted, Johannes Vikingerne.. Illustr. Kbhvn 1976. 294 sidor + planscher och utvikbar karta. Häftad. (#167816)120:-
Bucht, Gösta Kristendomens införande i Norrland.. Särtryck ur "Från ådalar och fjäll" 1923. 46 sidor. Häftad. (#77307)100:-
Bååth, A.U. Nordiskt forntidslif.. Sth u.å. 248 pp. Original klotryggsband med dekorerade pappärmar. Klotryggen lite skadad, i övrigt fint ex. (#2566)150:-
Bååth, A.U. Nordiskt forntidsliv.. Andra genomsedda upplagan. Sthlm 1912. 216 sidor. Originalklotband. (#16433)140:-
Bäckström, Gösta En saga om dan.. Ny nordisk forntid. Göteborg 1989. 205 sidor. Förlagets klotband. (#179044)140:-
Capelle, Torsten Die Wikinger.. Kultur- und Kunstgeschichte in Grundzügen. Illustr. Darmstadt 1988. 169 pages. Softcover. (#135042)150:-
Celsius, Olof (praeses) De incrementis regni Svedici,. et præcipuis provinciarum fatis. Exercitium Academicum, respondent Abraham Wahlman. Upsala 1707. (8), 110 sidor. Ett ark loss. Hårt skuren. Saknar omslag. (#94353)400:-
Cetto, Anna Maria La tapisserie de Bayeux.. Illustr. Paris 1969. 50 pp. Hardcover. (#27032)50:-
Christensen, Aksel E. Vikingetidens Danmark.. Paa oldhistorisk baggrund. Kbhvn 1969. 308 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#171892)200:-
Clarke, Helen & Ambrosiani, Björn Vikingastäder.. Wiken 1993. 176 sidor. Original pappband. (#168437)175:-
Dahn, Felix Die Germanen.. Volkstümliche Darstellungen aus Geschichte, Recht, Wirtschaft und Kultur. Lepzig 1905. 116 pages. Original decorated cloth. (#151611)140:-
Danielsson, Tommy Om den isländska släktsagans uppbyggnad.. Aa Upps. 1986. 97 sidor. 4:o. Häftad. (#11983)125:-
Danstrup, John Esgruserhaandskriftet,. en Adam af Bremen-afskrift af Otto Sperling den yngre. Kbh 1943. 98 sidor. Häftad. Bakre omslag och sista bladet rivet utan textförlust. (#45973)140:-
Depping, G.B. Historisk teckning af nordmännens sjötåg och bosättning i Frankrike, i tionde seklet.. Öfversättning af A.B. Collin. Stockholm 1828. (2),xxv,(1),(8),446,(2),40,(4) sidor. Förtitelbladet saknas. I ett samtida skinnryggsband med marmorerade pärmapapper. Ryggen något nött. Ett blad rivet i kanten med förlust av några bokstäver. Ett blad med fläck i marginalen. Tidigare ägares stämpel (Karl Stenström, Linköping) (#199766)700:-
Destination Viking.. Western Viking Route. Ed. by Marita Engberg Ekman. Illustr. Visby 2001. 184 pages. Softcover. (#146271)125:-
d'Haenens, Albert Les invasions normandes, une catastrophe?. Paris 1970. 125 pages. Paperback. (#144809)100:-
Die Wikinger.. Geschichte und Kultur eines Seefahrervolkes. Herausgegeben von Peter Sawyer. Illustr. Stuttgart 2000. 304 pages. Original cloth in dustjacket. (#128788)200:-
Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum.. Illustrated. Uppsala. 1965. 257 pages. Softcover. Pencilunderlinings. Visby-symposiet för historiska vetenskaper 1963. (#17693)250:-
Donovan, Frank R. Vikingarna.. Rikt illustr. Malmö 1965. 152 sidor, Förlagsband. (#25224)135:-
Dreijer, Matts Häuptlinge, Kaufleute und Missionare im Norden vor Tausend Jahre.. Ein Beitrag zur beleuchtung der Umbildung der nordischen Gesellschaft während der Übergangszeit vom Heidentum zum Christentum. Illustr. Mariehamn 1960. 311 pages. Softcover with some staining. (#72886)350:-
Durand, Frédéric Les vikings.. Paris 1965. 126 pages. Paperback. (#144811)75:-
Einarsdóttir, Ólafia Studier i Kronologisk Metode i Tidlig Islandsk Historieskrivning.. Aa Lund 1964. IX, 377 sidor. Häftad. (#3497)300:-
Einarsdóttir, Ólafia Studier i Kronologisk Metode i Tidlig Islandsk Historieskrivning.. Aa Lund 1964. IX, 377 sidor. Häftad. Främre omslag och de första bladen något fuktskadade. (#201289)200:-
Ekblom, Richard Rus- et Vareg- dans le noms de lieux de la région de Novgorod.. Uppsala 1915. 68 pages + folding map. Softcover. Stamped. (#31540)140:-
Ekmyr-Westman, Ewonne Vägar, Runstensbönder, Centralmakt i Hagunda härad, Uppland.. C-uppsats, Umeå 1987. 65 sidor. A4. Häftad. (#140714)120:-
Elgqvist, Eric Skälv och Skilfingar.. Vad nordiska ortnamn vittna om svenska expansionssträvanden omkring mitten av första årtusendet e. Kr. Lund 1944. 162 pp. Häftad. (#6111)115:-
Elgqvist, Eric Studier i södra Smålands bebyggelsehistoria.. Anmärkningar till en karta över Värends järnåldersbebyggelse. Illustr. 1931. 233 sidor + utvikbar karta. Häftad. Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1931. (#114967)250:-
Elgqvist, Eric Ullvi och Götevi.. Studier rörande götalandskapens införlivande med sveaväldet. Lund 1947. 159 sidor. Häftad. (#2192)125:-
Elgqvist, Eric Vad ortnamn, bl.a. Husby och Odense, vittnar om. omfattningen av det svenska Hedebyväldet. Lund 1966. 109 sidor. Häftad. (#6113)125:-
Ellehøj, Svend Studier over den ældste norrøne historieskrivning.. Hafniae (Copenhagen) 1965. 326 sidor + utvikbar tabell. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana XXVI. (#5754)200:-
Fahlbeck, Pontus Beowulfskvädet som källa för nordisk fornhistoria.. Samt Axel Kock: Några anmärkningar om sextonhundratalets verskonst. Sth 1924. 13, 16 sidor. Häftad. (#17895)75:-
Fahlbeck, Pontus Forskningar rörande Sveriges äldsta historia.. I. Beovulfsqvädet såsom källa för nordisk fornhistoria. Sthlm 1884. 88 sidor. Häftad. Främre omslag felar. Antiqvarisk tidskrift för Sverige 8:2. (#175866)125:-
Fairweather, Janet Bishop Osmund: A Missionary to Sweden in the Late Viking Age.. Skara 2014. 404 pages. Original hard covers. (#185064)200:-
Falk, Knut-Olof Dneprforsarnas namn i kejsar Konstantin VII Porfyrogennetos' De administrando imperio.. Illustr. Lund 1951. 304 sidor + karta. Häftad. (#186027)300:-
Finberg, H.P.R. The Early Charters of the West Midlands.. Leicester 1972. 263 pages. Hardcover in dustjacket. (#156823)240:-
Fokus på kvinner i middelalderkilder.. Rapport fra symposiet "Kilder til kvinnehistoriske studier i nordisk middelalder", Isengran, september 1990. Red. av Berit Jansen Sellevold, Else Mundal, Gro Steinsland. Skara 1992. 111 sidor. Häftad. (#158435)195:-
Foote, Peter 1117 in Iceland and England.. The Dorothea Coke Memorial Lecture in Norheren Studies delivered at University College London 14 March 2002. 21 pages. Pamphlet. (#177574)100:-
Foote, Peter & Wilson, David M. The Viking Achievement.. The Society and Culture of Early Medieval Scandinavia. Illustr. London 1970. XXV, 473 pages + plates. Original cloth with some paper offsetting on the surface. (#187611)225:-
Forte, Oram & Pedersen Viking Empires.. Illustrated. Cambridge 2005. 447 pages. Original cloth. Dust jacket. (#187613)400:-
Fredborg, Emil Äng. Anteckningar till Jordanes' uppgifter om Scandza.. Särtryck ur Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1935-1936. Pag. 13-47. Klammerhäftad. (#96503)75:-
Fredborg, Emil Äng. Det första årtalet i Sveriges historia.. Umeå 1917. 29 sidor. Häftad. Särtryck ur Umeå h.a. läroverks årsredogörelse 1916-1917. (#96379)100:-
Freeman, Edward A. The History of the Norman Conquest of England,. Its Causes and Its Results I-V (of VI). 1869-76. Bound in 5 original cloth volumes, volume II has damaged spine. Volumes I-II second edition, III-V first edition. (#148424)800:-
Från vikingar till korsfarare.. Norden och Europa 800-1200. Red. Else Roesdahl. Föreningen Norden 1992. 429 sidor. Stort format. Förlagets pappband. (#179795)200:-
Gabrielsen, Karsten Vikingar.. En översikt. Illustr. Lund 2002. 73 sidor. Förlagsband. (#33682)80:-
Gahrn, Lars Bland svear och götar.. Undersökningar rörande samfärdsel, riksdelar, försvarsbehov, ledungståg och konungens krigsfolk. Illustr. Göteborg 1989. 212 sid. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#71541)160:-
Gahrn, Lars Sveariket i källor och historieskrivning.. Illustr. Akad. avh. Göteborg 1988. 358 sidor. Häftad. (#35650)150:-
Gelling, Margaret The Early Charters of the Thames Valley.. Leicester 1979. 208 pages. Hardcover in dustjacket. (#156819)220:-
Gem, S. Harvey An Anglo-Saxon Abbot.. Ælfric of Eynsham. A Study. Edinburgh 1912. XVI, 200 pages + plate. Original cloth. Somewhat foxed. Signed inscription by the author. (#160220)250:-
Gibson, Michael The Vikings.. Illustr. London 1972. 128 pages. Original cloth in dustjacket. (#72005)125:-
Gjessing, A. Undersøgelse af kongesagaens fremvæxt I.. Christiania 1873. 115 pp + 2 utvikbara genealogiska tabeller. (#35665)125:-
Goternas Bibel.. Silverbibelns, Carolinus och Ambrosianernas västgotiska bibeltexter med förklaringar och kalender tolkade av Åke Ohlmarks. Sthlm 1962. 276 sidor. Pocket. (#113983)125:-
Graham-Campbell, James The Viking World.. Richly illustr. London 1980. 220 pages. 4:o. Cloth in dustjacket. (#35280)250:-
Graham-Campbell, James Vikingarnas värld.. Rikt illustrerad. Sthlm 1981. 220 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#25107)250:-
Graham-Campbell, James Vikingarnas värld.. Rikt illustrerad. Sthlm 1981. 220 sidor. Stort format. Original klotband utan skyddsomslag. (#178367)200:-
Gregorius av Tours Frankernas historia.. Översatt i urval med inledning och kommentar av Alvar Erikson. Sth 1963. 241 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#34129)100:-
Gregorius av Tours Frankernas historia.. Översatt i urval med inledning och kommentar av Alvar Erikson. Sth 1963. 241 sidor. Original pappband. Blyertsunderströkningar. (#185264)90:-
Gripla V.. Ritstjóri Jónas Kristjánsson. Reykjavík 1982. 352 sidor. Original halv(konst)läderband. (#87040)150:-
Gripla VI.. Ritstjóri Jónas Kristjánsson. Reykjavík 1984. 331 sidor. Original halv(konst)läderband. (#87041)150:-
Gustavi, Per Birka stift på 1000-talet och det gamla biskopshemmet Birka i Vreta kloster.. Vreta 1979. 20 sidor + planscher. Häftad. Blyertsförstrykningar Gustavi tillhörde "Östgötaskolan", dvs ansåg att Birka, och därmed Sveriges vagga, låg i Östergötland. (#164072)80:-
Gutar och vikingar.. Illustr. Sth 1983. 492 sidor. Pocket. (#72016)100:-
Hagerman, Maja Spåren av kungens män.. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Illustr. Sth 1996. 436 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36515)145:-
Hagerman, Maja & Gabrielsson, Claes Tusenårsresan.. Illustrerad. Sthlm 1999. 239 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#71588)150:-
Hagerman, Maja & Gabrielsson, Claes Tusenårsresan.. Illustrerad. Sthlm 1999. 239 sidor. Original pappband utan skyddsomslag. (#177220)130:-
Hallberg, Peter Die isländische Saga.. Berlin 1965. 191 pages + plates. Hardcover. (#155532)140:-
Hallencreutz, Carl Fredrik Adam Bremensis and Sueonia.. A Fresh Look at Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Upps 1984. 34 pages. Staple bound. (#7421)125:-
Hallencreutz, Carl Fredrik När Sverige blev europeiskt.. Till frågan om Sveriges kristnande. Sthlm 1993. 112 sid. Häftad. (#71576)120:-
Hall, Richard Stora boken om vikingarna.. Illustrerad. Lind & Co. 2007. 240 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#187596)200:-
Hallström, Gunnar Mälaröarnas historia.. En bok om forntid och medeltid. Illustr. Sthlm 1969. 150 sidor + kartor. Originalklotband. (#53992)165:-
Hallström, Gunnar Mälaröarnas historia.. En bok om forntid och medeltid. Illustr. Sthlm 1969. 150 sidor + kartor. Originalklotband. Blyerts- och bläckanteckningar. (#72325)125:-
Hallström, Gunnar Samhällshistoria från Mälaröarna.. En bok om forntid och medeltid. Illustr. 1972. 158 sidor. Originalklotband. (#53994)160:-
Harrison, Dick Krigarnas och helgonens tid.. Västeuropas historia 400-800 e.Kr. Illustr. Sth 1999. 592 sid. Förlagsband. (#177073)145:-
Harrison, Dick och Svensson, Kristina Vikingaliv.. Illustrerad. Stockholm 2007. 384 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#187594)200:-
Hart, C.R. The Early Charters of Northern England and the North Midlands.. Leicester 1975. 422 pages. Hardcover in dustjacket. (#156822)340:-
Hauck, Karl Wielands Hort.. Die sozialgeschichtliche Stellung des Schmiedes in frühen Bildprogrammen nach und vor dem Religionswechsel. Illustr. Sthlm 1977. 31 pages. Staple bound. (#134860)75:-
Heber, Gustav Nordmennenes historie (I)-II.. (I): I førkristen tid. II: I overgang til middelalderen. Oslo 1936. 207; 184 pp. Del (I) inbunden med bevarade omslag, del II häftad. Stämpl. (#46689)255:-
Hellström, Jan Arvid Vägar till Sveriges kristnande.. Illustr. Sth 1996. 286 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36644)150:-
Heltoft, J. Kongesædet i Jelling.. Illustrerad. Kbhvn 1957. 48 sidor. Häftad. (#170173)110:-
Herschend, Frands Journey of Civilisation.. The Late Iron Age View of the Human World. Illustr. Upps. 2001. 199 pages. Softcover. (#89516)150:-
Heyman, Harald E. Studies on the Havelok-Tale.. Diss. Upsala 1903. 152 pp. Softcover. (#43819)160:-
Hildebrand, Hans Lifvet på Island under sagotiden.. Andra omarbetade upplagan. Sthlm 1883. 319 sidor. Skinnryggsband. Dubbelt så många sidor som första upplagan. (#21400)250:-
Hillebrecht, Frauke Skandinavien - die Heimat der Goten?. Der Götizismus als Gerüst eines nordisch-schwedischen Identitätsbewußtseins. Berlin 1997. 31 pages. Staple bound. (#153816)85:-
Historiae Normannorum scriptores antiqui.. Res ab illis per Galliam, Angliam, Apuliam, Capuae principatum, Siciliam, & Orientem gestas explicantes, ab Anno Christi DCCCXXXVIII. ad Annum MCCXX. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, ... Plurima denique alia vetera, ... Ax MSS. Codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas Duchesnius Turonensis. Lutetia Parisiorum, Robertum Foüet, Nicolaum Buon, Sebastianum Cramoisy, 1619. 6 leaves, page 1-214 and 319-1004, 8 leaves (some irregularities). Folio. Bound i a recent cloth binding. Title page and 4 leaves repaired without loss of text. Interior very clean. Willelmi Calculi Gemmeticensis Monachi, Historiae Normannorum Libri VIII, page 215-318, is missing. (#172584)5500:-
Hjelmqvist, Theodor Naturskildringarna i den norröna diktningen.. Akademisk afhandling, Sthlm, (Lund), 1891. 218 sidor. Häftad. Stämpel. (#24131)200:-
Hjärne, Erland Bernstensriddaren och Tacitus.. Uppsala 1938. 22 sidor. Häftad. Ingår i inbjudningsskrift till doktorspromotioner. (#72173)100:-
Hjärne, Erland Bernstensriddaren och Tacitus.. Uppsala 1938. 80 sidor. Häftad. Inbjudningsskrift. Nött rygg. (#7436)80:-
Hjärne, Erland Danaholmen och tre konungars möten.. Särtryck ur Saga och sed, 1948. 32 sidor. Häftad. (#28164)100:-
Hjärne, Erland Rod och runor.. Upps 1947. 105 pp. Häftad. Särtr. (#7438)95:-
Hjärne, Erland Svethiudh.. En kommentar till Snorres skildring av Sverige. Lund 1953. 74 pp. (Särtr. ur Namn och Bygd.) (#5807)100:-
Hjärne, Erland Vederlag och sjöväsen.. Ett bidrag till det danska statsskickets äldsta historia. Lund 1929. Sid. 83-116. Häfte. Särtryck. (#26301)75:-
Holmquist, Saers och Sperber Vikingatidsstudier.. Sthlm 1982. 70 sidor A4. Häftad. (#178340)100:-
Hoops, Johannes (herausg.) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 1: Aachen - Bajuwaren.. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Walter De Gruyter, Berlin 1973. 627 pages. Bound in original red half leather. Very fine. (#190191)350:-
Hoops, Johannes (herausg.) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 2: Bake - Billigkeit.. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Walter De Gruyter, Berlin 1976. 612 pages. Bound in original red half leather. Very fine. (#190190)350:-
Hoops, Johannes (herausg.) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 3: Bilrost - Brunichilde.. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Walter De Gruyter, Berlin 1978. 589 pages. Bound in original red half leather. Very fine. (#190189)350:-
Hoops, Johannes (herausg.) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 4: Brunnen - Chronologie.. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. Walter De Gruyter, Berlin 1981. 674 pages. Bound in original red half leather. Very fine. (#190188)350:-
Ingelman-Sundberg, Catharina Boken om vikingarna.. Illustr. Sthlm 2000. 245 sidor. Förlagsband. (#177221)150:-
Ingstad, Helge Västervägen till Vinland.. Hur man fann vikingarnas boplatser i Nordamerika. Sthlm 1965. 238 sidor + planscher. Häftad. (#27582)120:-
Ingstad, Helge Västervägen till Vinland. Hur man fann vikingarnas boplatser i Nordamerika.. Stockholm Forum 1965. 8:o 238 sidor + planscher.Förlagsband med skyddsomslag. (#192837)150:-
Islandske håndskrifter og dansk kultur.. Udstilling på Statens Museum for kunst. Det Kongelige Bibliotek, Kbhvn 1965. 96 sidor. Häftad. (#96713)100:-
Jacobsen, Lis Svenskevældets fald.. Studier til Danmarks oldhistorie i filologisk og runologisk lys. Illustr. Kbhvn 1929. 158 sidor + 16 planscher. Häftad. Stämplar. (#57812)225:-
Jacoby, Michael wargus, vargr 'Verbrecher' 'Wolf'.. Eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Diss. Upps. 1974. 144 pages. Softcover. (#26704)150:-
Jibréus, Dan Repliker av vikingatida skandinaviska skeppstyper.. 2:a uppl. Illustr. Upps. 2000. 46 sidor. A4. Limhäftad. (#33825)75:-
Jiriczek, Otto Luitpold Deutsche Heldensagen.. Erster band. Strassburg 1898. XII, 332 pp. Boards. Stamped. (#27026)175:-
Johansson, Gust Beowulfsagans historiska fragment.. Lekmannafunderingar. Göteborg 1964. 93 sid. Inbunden. (#45246)85:-
Johansson, Gust Beowulfsagans Hrones-Næsse.. Lekmannafunderingar angående det gamla Götland. Göteborg 1947. 245 sid. Inbunden. (#45245)150:-
Johansson, Gust Beowulfssagans götar.. Lekmannafunderingar. Göteborg 1953. 29 sidor. Häftad. (#45247)50:-
Johansson, Gust Svenskarnas ursprung.. Lekmannafunderingar. Göteborg 1968. 22 sidor. Häfte. (#119479)60:-
Jones, Gwyn A History of the Vikings.. Illustrated. Revised edition, Oxford 1984. xviii, 504 pages + plates. Paper back. (#187598)145:-
Jönsson, Maren "Ob ich ein Ritter wære".. Genderentwürfe und genderrelatierte Erzählstrategien im Nibelungenlied. Diss. Uppsala 2001. 375 pages. Softcover. (#52878)150:-
Kajerdt, R. Öfversigt af de Skandinaviska Staternas Historia. under öfvergången från hedendom till kristendom. Linköping 1864. 28 sidor. Häftad. Ej omslag. (#109456)150:-
Karsten, T.E. Germanerna.. En inledning till studiet av deras språk och kultur. Sth 1925. 205 sidor. Häftad. (#71263)100:-
Key, Mac Myten om Ubsola.. Illustr. Skövde 1982. 168 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#45618)200:-
Kirkby, Michael Hasloch The Vikings.. 1977. 205 pages. Illustrated. Softcover. (#173203)150:-
Klindt-Jensen, Ole Rejse i vikingetiden.. Kbh 1971. 148 sidor. Pocket. (#144808)75:-
Klindt-Jensen, Ole Vikingarnas värld.. Illustrerad av Svenolof Ehrén. Sthlm 1967. 240 sidor. Original linneband. Skyddsomslag. (#7453)250:-
Klingenberg, Heinz Edda-Sammlung und Dichtung.. Basel 1974. 186 pages. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 3. (#132006)200:-
Klockhoff, Oskar Studier öfver Þiðreks saga af Bern.. Upsala 1880. 26 sidor. Häftad. (#48296)105:-
Knös, Andreas Eric De prima notione Scandinaviæ in scriptis veterum.. Dissertatio, Praes. Erico Gust Geijer. Upsala 1824. 16 sidor. Liten 4:o. Häftad. Skuren. (#121754)170:-
Krogh, Knud J. Viking Greenland.. With a Supplement of Saga Texts. Illustr. Kbhvn 1967. 187 pages + maps. Soft covers. (#59954)145:-
Kroman, Erik Musikalisk akcent i dansk.. Med tillæg: Svenske indvandringer i Danmark i oldtiden. Aa Kbhvn 1947. 275 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#79179)300:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I-XXII.. Från vikingatiden till reformationstiden. Malmö 1956-78. Original klotband med skyddsomslagen. 22 vol. (#177431)3500:-
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I-XXII.. Från vikingatiden till reformationstiden. Malmö 1956-78. Originalklotband utan skyddsomslag. 22 vol. (#7887)3000:-
La Fay, Howard The Vikings.. Photographed by Ted Spiegel. Illustr. by Louis S. Glanzman. Foreword by Arne Emil Christensen. National Geographic 1972. 208 pages. Hardcover in dustjacket. (#72924)125:-
Lager, Linn Den synliga tron.. Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige. Illustr. Aa Upps. 2002. 273 sidor. Häftad. (#73823)150:-
Larsen, Martin Tre Essays om de Islandske Slægtsagaer.. Kbh 1961. 53 sidor. Buckligt häfte. (#5849)50:-
Larsson, Mats G. Götarnas riken.. Upptäcktsfärder till Sveriges enande. Illustr. Atlantis 2002. 212 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#104586)160:-
Larsson, Mats G. Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Lund 1990. 174 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#202109)165:-
Larsson, Mats G. Svitjod.. Resor till Sveriges ursprung. Illustr. Sth 1998. 228 sidor. Original pappband. (#42401)150:-
Larsson, Mats G. Vikingar i österled.. En samlingsutgåva av: Ett ödesdigert vikingatåg - Ingvar den vittfarnes resa 1036-1041, Väringar - Nordbor hos kejsaren i Miklagård, Rusernas rike - Nordborna och Rysslands födelse. Illustr. Sthlm 1997. 163, 161, 187 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#37935)225:-
Lauring, Palle Vikingerne.. Illustrerad. 2. oplag, Kbhvn. 1960. 217 sidor. Klotryggsband.. (#189141)130:-
Lauring, Palle Vikingerne.. Illustrerad. 4. oplag, Kbhvn. 1966. 218 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. (#200627)150:-
Lauring, Palle Vikingerne.. Illustrerad. Kbhvn. 1956. 228 sidor. Häftad. (#7472)110:-
Lawson, M.K. Cnut.. The Danes in England in the early eleventh century. London 1993. 290 pages. Paper back. (#187580)150:-
Leach, Henry Goddard Angevin Britain and Scandinavia.. Harvard University Press 1921. xii,432 pages. Original cloth. (#200814)200:-
Lindkvist, Thomas Plundring, skatter och den feodala statens framväxt.. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid. Andra upplagan, Uppsala 1990. 92 sidor. Häftad. (#20655)100:-
Lindkvist, Thomas Plundring, skatter och den feodala statens framväxt.. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid. Upps. 1988. 78 sidor. Häftad. Bläckanteckning på omslaget. (#2984)100:-
Lindqvist, Sune Norden och Ansgar I.. S:t Ansgarius. Hans värld och verk (a.s.u.). Illustr. Sth 1930. 47 pp. Häftad. Maskhål. (#7478)110:-
Lindqvist, Sune Vår folkvandringstids historia.. Illustr. Särtryck ur Fornvännen 1922 sidorna 166- 188. Häftad. Dedikation. (#99090)100:-
Linklater, Eric The Ultimate Viking.. Illustr. London 1956. IX, 297 pages. Original cloth in dustjacket. (#72090)125:-
Ljungberg, Helge Ansgar och Björkö.. Illustr. Upps. 1945. 181 sidor. Häftad. (#27658)85:-
Logan, F. Donald The Vikings in History.. Totowa 1983. 224 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#25371)175:-
Lundberg, Oskar Ön Allgrön.. Är Eddans Harbardsljod ett norskt kväde? Sth 1944. 32 sidor. Häftad. Stämpel. (#5876)100:-
Lundberg, Torsten Från brytningstiden i det forna Skåneland. under konung Gorms och Harald Blåtands tidsålder. Malmö 1930. 16 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. Scania-biblioteket 1. (#128832)150:-
Lundberg, Torsten Hur kristen sed segrade i det forna Skåne.. Malmö 1930. 16 sidor. Häftad. Scania-biblioteket 2. (#77300)100:-
Lundberg, Torsten Till Ansgarsminnet.. Tvenne kulturhistoriska studier. Malmö 1930. 64 sidor. Häftad. (#77154)100:-
Lund, Niels De Danske Vikinger i England.. Røvere og Bønder. Kbhvn 1967. 106 sidor. Häftad. (#2312)100:-
Magnusson, Magnus Viking.. Hammer of the North. Photographs by Werner Forman. New York 1979. 128 pages. 4:o. Hardcover in dustjacket. First edition titled "Hammer of the North". (#59153)235:-
Magnusson, Magnus Vikingarna i öst och väst.. Illustr. Sth 1981. 320 sidor. Originalklotband. (#25368)110:-
Magnusson, Magnus Vikingarna i öst och väst.. Illustr. Sth 1981. 320 sidor. Originalklotband i rivet skyddsomslag. (#140956)125:-
Magnusson, Magnus Vikingen i myt och verklighet.. Illustrerad. Sthlm 1987. 128 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#126873)150:-
Magnusson, Magnus Viking Expansion Westwards.. Illustr. London 1973. 152 pages. Cloth in dustjacket. (#59000)145:-
Magnusson, Magnus Vikings!. Illustrated. London 1980. 320 pages. Original cloth. Dust jacket. Inscribed by the author. (#187595)225:-
Margeson, Susan M. Vikingar.. Illustrerad. Sthlm 2000. 64 sidor. Stort format. Förlagets pappband. I serien Fakta i närbild. (#178359)100:-
Medeltidens födelse.. Red. Anders Andrén. Illustr. Lund 1989. 320 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Bidrag av Klavs Randsborg, Janken Myrdal, Åke Hyenstrand, Gro Steinsland m.fl. (#37184)250:-
Melin, Bengt Die Heimat der Kimbern.. Uppsala 1960. 92 pages. Soft covers. (#28370)140:-
Melvinger, Arne Les premières incursions des Vikings en Occident d'après les sources arabes.. Diss. Upps 1955. 206 pages + folding genealogical tables. Softcover. (#7656)150:-
Modéer, Ivar Härskepp och fylke.. Upps. 1957. Pag. 5-17. Klammerhäftad. Särtryck. (#28162)75:-
Naumann, Hans-Peter (Herausg.) Alemannien und der Norden.. Internationales Symposium von 18.-20. Oktober 2001 in Zürich. Illustrated. de Gruyter, Berlin 2005. x,415 pages + Tafeln. Original cloth. Pencil underlinings. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Alltertumskunde. Band 43. (#202149)200:-
Nerman, Birger Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit.. Illustr. Sth 1929. 185 pages. Softcover. As new. (#13053)325:-
Nerman, Birger Gamla Upsala - svearikets hjärtpunkt.. Illustr. Sth 1943. 112 sidor. Häftad. (#3899)150:-
Nerman, Birger När Sverige kristnades.. Illustr. Sth 1945. 193 pp. Inb. (#14100)150:-
Nerman, Birger När Sverige kristnades.. Illustr. Sth 1945. 193 sidor. Häftad. (#3363)125:-
Nerman, Birger Sveriges första storhetstid.. Illustr. Sth 1942. 256 sidor. Häftad. (#2012)125:-
Nerman, Birger Sveriges rikes uppkomst.. Illustr. Sth 1941. 231 sidor. Gediget halvfranskt band. (#41508)200:-
Nerman, Birger Sveriges rikes uppkomst.. Illustr. Sth 1941. 231 sidor. Häftad. (#17113)125:-
Nerman, Birger Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia.. Upps. 1914. 32 sidor. Häftad. (#27007)75:-
Nerman, Birger Vilka konungar ligga i Uppsala högar?. Illustrerad. Uppsala 1913. 16 sidor. Häftad. (#2014)100:-
Nestors krønike.. Beretningen om de svundne år. Oversat og kommenteret af Gunnar O. Svane. Illustr. Århus 1983. 325 sid. Häftad. (#72117)175:-
Nihlén, John Under rutat segel.. Svenska äventyr i öster. Illustr. Sth 1928. 176 sidor. Halvklotband. (#26999)100:-
Nihlén, John Under rutat segel.. Svenska äventyr i öster. Illustr. Sth 1928. 176 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. (#99154)125:-
Njarðvik, Njörður Island i forntiden.. En översikt över den fornisländska fristatens historia. Sthlm 1973. 112 sidor. Pocket. (#92836)80:-
Njarðvik, Njörður Island i forntiden.. En översikt över den fornisländska fristatens historia. Sthlm 1973. 112 sidor. Pocket. Blyertsunderstrykningar. (#114270)75:-
Nordenstreng, Rolf Vikingafärderna.. Illustr. Sth 1926. XII, 207 Sidor. Häftad. (#52816)85:-
Nordisk kultur VIII:A Litteraturhistoria.. Danmark, Finland och Sverige. Utgiven av Sigurdur Nordal. Sthlm 1943. 18 sidor. Häftad. Något nött omslag. (#60767)150:-
Nordisk kultur VIII:B Litteraturhistoria.. Norge og Island. Udg. Sigurður Nordal. Sth 1953. 291 sidor. Häftad. (#37952)255:-
Nordland, Odd Hofuðlausn i Egils saga.. Ein tradisjonskritisk studie. Akad. avh. Oslo 1956. 259 sidor. Häftad. Stämpel. (#62698)200:-
Noreen, Erik Den norsk-isländska poesien.. Sthlm 1926. 319 sidor. Klotband. (#25480)200:-
Noreen, Erik Studier i fornvästnordisk diktning I-III.. Upps. 1921-23. 76 + 77 + 62 sidor. 3 häften. (#23104)170:-
När kom svenskarna till Finland?. Redaktörer Ann-Marie Ivars & Lena Huldén. Illustr. H-fors 2002. 183 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar (#113873)145:-
Ohlmarks, Åke Svearna i saga och hävd.. Illustr. av Eric Palmquist. Sthlm 1971. 175 sid. Originalklotband. Innehåller talrika källcitat. (#71556)120:-
Olgeirsson, Einar Från ättegemenskap till klasstat.. Sthlm 1971. 156 sidor. Pocket. (#72124)100:-
Olrik, Axel Nordisk Aandsliv i Vikingetid og Tidlig Middelalder.. Illustr. Kbhvn 1907. 112 sidor. Stort format. Häftad. (#2364)125:-
Olsen, Magnus Norrøne Studier.. Oslo 1938. 320 sidor. Häftad. Stämpel. (#5160)300:-
Olsen, Olaf Hørg, hov og kirke.. Historiske og arkæologiske vikingetidsstudier. Illustrerad. København 1966. 308 sidor. Häftad. Understrykningar med blyerts och rödpenna. (#3087)145:-
Oppermann, C.J.A. The English Missionaries in Sweden and Finland.. London 1937. xxii,221 pages. Original cloth. No jacket. (#201410)300:-
Otto, Eberhard F. Adel und Freiheit im deutschen Staat des frühen Mittelalters.. Studien über nobiles und Ministerialen. Diss. Berlin (Leipzig) 1937. 447 pages. Softcover. Stamped. (#107382)400:-
Oxenstierna, Eric C.G. Så levde vikingarna.. Illustrerad. Sthlm 1959. 256 sidor. Häftad. (#35155)150:-
Oxenstierna, Eric C.G. Så levde vikingarna.. Illustr. Sth 1959. 256 sidor. Original klotryggsband. (#2034)170:-
Oxenstierna, Eric C.G. The World of the Norsemen.. London 1957. 163 pages + plates. Hardcover. (#144724)150:-
Paasche, Fredrik Landet med de Mørke Skibene.. Illustr. Oslo 1937. 337 sidor + planscher och kartor. Original klotband. (#3100)160:-
Paasche, Fredrik Landet med de Mørke Skibene.. Illustr. Oslo 1938. 352 sidor + kartor. Häftad. Stämpel. (#3102)100:-
Paasche, Fredrik Møtet mellom hedendom og kristendom i Norden.. Olaus Petri-forelesninger ved Uppsala universitet våren 1941. Med minnesord, inledning och noter utgiven av Dag Strömbäck. Stockholm 1958. 168 sidor. Häftad. (#56644)150:-
Page, R.I. Norse Myths.. Illustrated. British Museum Press 1992. 80 pages. Paperback. (#200819)100:-
Palme, Sven Ulric Kristendomens genombrott i Sverige.. Den stora omvälvningen i svensk historia: vikingatågen, missionen och det svenska rikets uppkomst. Illustr. Sth 1959. 168 sidor + planscher. Pocket. (#3105)100:-
Patzelt, Erna & Herbert Schiffe machen Geschichte.. Beiträge zur Kulturentwicklung im vorchristlichen Schweden. Illustr. Wien 1981. 572 pp. Some pencil. (#20664)300:-
Paul, Hermann (hrsg) Grundriss der germanischen Philologie I-II:1-2.. I: Begriff und Geschichte der germanischen Philologie. Methodenlehre. Schriftkunde. Sprachgeschichte. Mythologie. II:1: Heldensage. Literaturgeschichte. Metrik. II:2: Wirtschaft. Recht. Kriegswesen. Sitte. Kunst. Namen- Sach- und Wortverzeichnis. Strassburg 1891-93. 1138 + 1072 + 484 pages. Half leather. 3 volumes. (#33914)1000:-
Petersson, H. Bertil A. Anglo-Saxon Currency.. King Edgar's Reform to the Norman Conquest. Diss. Lund 1969. 294 pages + folding plate. Softcover. Stamped. (#12138)250:-
Pfeiffer, Franz Quellenmaterial zu altdeutsche Dichtungen I-II.. Wien 1867-68. 72; 90 pp. 4:o. Slightly damaged half leather. (#13480)450:-
Piltz, Elisabeth (editor) Byzantinum and Islam in Scandinavia. Acts of a Symposium at Uppsala University June 15-16 1996.. Illustrated. Paul Åströms förlag, Jonsered 1998. 139 pages. 4:o. Soft covers. (#201244)300:-
Prokopios Gothenkrieg.. Nebst Auszügen aus Agathias sowie fragmenten des Anonymus Valesianus und die Johannes von Antiochia. Übersetzt von D. Coste. 3. Auflage. Leipzig 1922. 398 pages. Original half cloth. Prokop. (#104342)150:-
Proxima Thulé 1.. Directeur François-Xavier Dillmann. Illustr. Paris 1994. 161 pages + advertisments. Softcover. Revue d'études nordiques. (#114701)150:-
Proxima Thulé 2.. Directeur François-Xavier Dillmann. Illustr. Paris 1996. 191 pages + advertisments. Softcover. Revue d'études nordiques. (#158875)150:-
Pörtner, Rudolf Die Wikinger-Saga.. Illustrated. Wien 1971. 455 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#62068)235:-
Ramskou, Thorkild Vikingerne som ingenjörer.. Illustrerad. Kbhvn 1981. 94 sidor. Häftad. (#187712)135:-
Renaud, Jean Les Vikings et la Normandie.. Illustrated. Édition Ouest-France 1989. 224 pages. Soft covers. (#187713)160:-
Renaud, Jean Les Vikings et les Celtes.. Illustrated. Édition Ouest-France 1992. 278 pages. Soft covers. (#187715)165:-
Reykers, Hans Heinrich Die isländische Ächtersage.. Ein Beitrag zur nordischen Volkskunde. Diss. Marburg 1936. 72 pages. Softcover. Stamped. (#110066)175:-
Rhodin, Leon, Lindblom, Verner & Klang, Kerold Gudaträd och västgötska skottkungar.. Sveriges bysantinska arv. Illustr. Göteborg 1994. 232 sidor. Originalpappband med skyddsomslag. Exlibris. (#201344)165:-
Richert, M.B. Om nordisk bildning och fornnordisk literatur.. Uppsala 1870. 116 sidor. Inbunden. Stämpl. (#42404)150:-
Richert, M.B. Om nordisk bildning och fornnordisk literatur.. Uppsala 1870. 116 sidor. Klotband. (#145232)160:-
Richert, M.B. Om nordisk bildning och fornnordisk literatur.. Ups. 1870. 116 pp. Oskuren med bevarade, tryckta omslag. Dedikation. (#5950)170:-
Rimbert Ansgars levnad.. Översatt av Gunnar Rudberg. Med en historisk inledning av Nils Ahnlund. Sthlm 1930. 162 sidor. Häftad. (#143207)110:-
Rimbert Ansgars levnad.. Övers. av Gunnar Rudberg. Med en historisk inledn. av Nils Ahnlund. Sth 1930. 162 sidor. Original pappband. (#3128)150:-
Rimbert Ansgars levnad.. Övers. av Gunnar Rudberg. Med en historisk inledn. av Nils Ahnlund. Sth 1965. 130 sidor. Pocket. (#16431)100:-
Roesdahl, Else Danmarks vikingetid.. Illustrerad. Kbhvn 1980. 325 sidor. Original klotryggsband. Dedikation. (#187605)150:-
Roesdahl, Else The Vikings.. Illustr. London 1991. XXIII, 323 pages + plates. Original cloth in dustjacket. (#71173)175:-
Roesdahl, Else The Vikings.. Illustr. Penguin 1991. XXIII, 323 pages + plates. Paper back. (#166569)120:-
Roesdahl, Else The Vikings.. Penguin 1992. Illustr. XXIII, 323 pages + plates. Paperback. (#122128)100:-
Roesdahl, Else Vikingernes verden.. Vikingerne hjemme og ude. Illustr. Kbhvn 1987. 335 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#96991)185:-
Roesdahl, Else Vikingernes verden.. Vikingerne hjemme og ude. Illustr. Kbhvn 2001. 324 sidor. Original pappband, Fint ex. (#187612)185:-
Rosenberg, C. Nordboernes Aandsliv 1-3.. Fra Oldtiden til vore Dage. 1: Hedenold. 2: Den Katolske Tid. 3: Den Gammel-Lutherske Tidsalder. Kbhvn 1878-1885. 502; 676; 599 pp. Inbundna. Stämpl. (#25609)210:-
Rosenberg, C. Nordboernes Aandsliv 1-3.. Fra Oldtiden til vore Dage. 1: Hedenold. 2: Den Katolske Tid. 3: Den Gammel-Lutherske Tidsalder. Kbhvn 1878-1885. 502; 676; 599 sidor. 3 lite nötta halvfranska band. (#9156)380:-
Rosenberg, C. Træk af Livet paa Island i Fristats-Tiden.. Andet oplag af B. Gudmundsson. Hertil et stentryckt Kort og 12 Figurer. Kbhvn 1894. 284 pp. + karta. Orig. pappband. (#21444)135:-
Rud, Mogens Bayeuxtapeten. och slaget vid Hastings 1066. Rikt illustr. Sthln 1994. 103 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#71538)145:-
Rundkvist, Martin Mead-halls of the Eastern Geats. Elite Settlements and Political Geography AD 384-1000 in Östergötland, Sweden.. KVHAA, Stockholm 2011. 165 pages. Original hard covers. (#202112)175:-
Saga 1962.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. Pag. 345-531. Stämpl. Saknar titelblad. (#47586)85:-
Saga 1964.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. 168 sid. Stämpl. (#47576)85:-
Saga 1965.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. 296 sid. Stämpl. (#47577)105:-
Saga 1967.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. Pag. 297-429. Stämpl. (#47578)85:-
Saga 1968.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. 166 pp. Stämpl. (#47581)85:-
Saga 1969.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. 261 pp. Stämpl. (#47582)105:-
Saga 1970.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. 320 pp. Stämpl. (#47583)120:-
Saga 1971.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon og Björn Þorsteinsson. 238 pp. Stämpl. (#47584)105:-
Saga 1972.. Tímarit sögufélags. Ritstjórar: Björn Sigfússon, Björn Teitsson og Björn Þorsteinsson. 216 pp. Stämpl. (#47585)105:-
Salvén, Erik Bonaden från Skog.. Undersökning av en nordisk bildvävnad från tidig medeltid. Illustrerad. Akad. avh. Stockholm 1923. 160 sidor + 3 planscher varav 2 utvikbara. Stort format. Häftad. (#157223)300:-
Sandström, Anna (Uffe) Nordens första storhetstid 1-2.. (Omkring 800-1066). Skildrad för ung och gammal. Sthlm 1894. viii, 220, 203 sidor. Ett original halvklotband. (#36999)150:-
Sawyer, Birgit Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien.. Skara 1992. 112 sid. Häftad. (#71790)150:-
Sawyer, Peter När Sverige blev Sverige.. Alingsås 1991. 98 sid + 8 kartor och stamträd. Häftad. (#71540)150:-
Sawyer, P.H. Kings and Vikings.. Scandinavia and Europe 700-1100. London 1982. 182 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#167472)150:-
Sawyer, P.H. Kings and Vikings.. Scandinavia and Europe 700-1100. London 1989. 182 pages + plates. Softcover. (#52216)120:-
Scheel, Roland Skandinavien und Byzanz: Bedingungen und Konsequenzen mittelalterlicher Kulturbeziehungen 1--2.. Illustrated. Göttingen 1915. 1343 pages + map in pocket. Original hard covers. As new. 2 volumes. Historische Semantik 23 (#201285)800:-
Schmidt, Ludwig Geschichte der germanischen Frühzeit.. Der Entwicklungsgang der Nation bis zur Begründung der fränkischen Universalmonarchie durch Chlodowech. Mit 17 Abbildungen und drei Karten. Bonn 1925. 358 pp + Abbildungen. Boards. (#24290)250:-
Schmid, Toni Sveriges kristnande.. Från verklighet till dikt. Illustr. Sth 1934. 231 sidor + utvikbar tabell. Klotryggsband. (#182874)200:-
Schoener, A. Clemens Germanen und andere früheuropäische Namen nordischer Stämme.. Tübingen 1934. 68 pp. Cloth. Stamped. (#26989)135:-
Schück, Henrik Birka.. Upps. 1910. 54 sid. Häftad. Blyertsförstrykningar. Inbjudningsskrift. (#72860)75:-
Schück, Henrik Studier i Hervararsagan.. Upps. 1918. 56 sidor. Häftad. (#5973)70:-
Schück, Henrik Studier i Ynglingatal.. Upps. 1910. 31 sidor. Häftad. Inbjudningsskrift. (#27323)50:-
Schück, Henrik Sveriges förkristna konungalängd.. Uppsala 1910. 38 sidor. Häftad. (#44622)85:-
Scripta Islandica 1-48.. Isländska sällskapets årsbok 1950-1997. 48 häften. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#5205)2500:-
Scripta Islandica 1-53.. Isländska sällskapets årsbok 1950-2002. 1-20 inbundna i 2 klotband, övriga häftade. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#130283)3000:-
Scripta Islandica 1-55. Isländska sällskapets årsbok 1950-2004. 1-50 inbundna i 5 klotband, övriga häftade. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#148277)3500:-
Sigtuna anno 1000. - ett idéseminarium kring ett nytt historiskt arkeologiskt museum i kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna, den 28-29 maj 1991. Illustr. Sigtuna 1992. 133 sidor. A4. Häftad. (#111656)125:-
Simonnæs, Per Normannerne kommer.. Illustr. Oslo 1994. 137 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#127516)225:-
Simpson, Jaqueline Everyday Life in the Viking Age.. Illustrated by Eva Wilson. Carousel edition, 1971. 256 pages. Paper back. (#167506)135:-
Simpson, Jaqueline Everyday Life in the Viking Age.. Illustrated by Eva Wilson. Dorset press, New York 1987. 208 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170552)165:-
Sisam, Kenneth Studies in the History of Old English Literature.. Oxford 1953. viii, 314 pages. Original cloth. (#143462)250:-
Sjöberg, Gunnar Helge Hundingsbane.. En studie. Sth 1932. 66 sidor + utvikbar karta. (#28365)100:-
Snorre Sturlasson Heimskringla.. Nóregs konunga sogur. Udgivet af Finnur Jónsson. Kbhvn 1911. 676 sidor. Halvskinnband. Blyertsunderstrykningar och -kommentarer i marginalen. (#60771)750:-
Sporrong, Ulf Kolonisation, bebyggelseutveckling och administration.. Studier i agrar kulturlandskapsutveckling under vikingatid och tidig medeltid med exempel från Uppland och Närke. Illustr. Aa Sth 1971. 214 sidor. Häftad. (#42610)175:-
Stenroth, Ingmar Myten om goterna.. Från antiken till romantiken. Sthlm 2002. 204 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#72122)150:-
Strand, Birgit Kvinnor och män i Gesta Danorum.. Akad. avh. Göteborg 1980. 365 sidor. Häftad. (#133861)175:-
Strömbäck, Dag The Conversion of Iceland.. A Survey. Transl. and annotated by Peter Foote. London 1975. XII, 109 pages. Original cloth. (#113876)175:-
Sveinsson, Einar Ól. Njåls saga.. Kunstverket. Bergen-Oslo 1959. 139 sidor. Häftad. (#5229)130:-
Svennung, J. Gränsdragningen mellan Sverige och Danmark på 1000-talet.. [Upps.] 1966. 220-229 pp. Särtryck. (#26316)40:-
Svennung, J. Scadinavia und Scandia.. Lateinisch-nordische Namenstudien. Illustr. Upps. 1963. 72 pages. Softcover. (#18253)120:-
Tacitus, Cajus Cornelius Germanerna.. Författad år 98. Framställd på svenska av N.E. Hammarstedt. Sthlm 1921. 177 sidor. Halvklotband. (#52235)145:-
Tacitus, Cajus Cornelius Germania.. Ins deutsche übertragen und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von Curt Woyte. Stuttgart 1962. 86 pages. Pamphlet. (#100670)75:-
The Anglo-Saxon Chronicle.. Translated with an Introduction by G.N. Garmonsway. London 1953. XLVIII, 296 pages. Original cloth. Everymans Library. (#27037)120:-
The Anglo-Saxon Chronicles.. Translated and collated by Anne Savage. Illustrated. London 1984. 288 pages. 4:o. Paper back. (#187816)150:-
The Christianization of Scandinavia.. Report of a Symposium held at Kungälv, Sweden... 1985. Ed. Birgit Sawyer, Peter Sawyer & Ian Wood. Borås 1987. 130 pages. Soft covers. (#37129)150:-
The Vikings.. Proceedings of the Symposium of the Faculty of Arts of Uppsala University, June 6-9, 1977. Illustr. Upps. 1978. 176 pages. Softcover. (#3235)150:-
Thomas of Elmham Historia monasterii S. Augustini Cantuariensis.. Edited by Charles Hardwick. London 1858. (4), XXXVII, 541 pages. Original half cloth with cracked hinges and spine coming loose. Ex-library. (#128816)500:-
Tidmark, Nils P. Om vikingatidens handelsförhållanden.. Med särskilt avseende på Gotland. Ett utkast. Visby 1934. 24 sidor. Häftad. Särtryck ur Gotlandsposten 1934. (#81085)100:-
Tornöe, J. Kr. Norsemen Before Columbus.. Early American History. London 1965. 127 pages + plates & folding map. Original cloth in dustjacket. (#146281)150:-
Tunberg, Sven Götarnas rike.. Illustr. Uppsala & Sthlm 1940. 124 sidor. 4:o. Häftad. Lite nött omslag. (#22705)130:-
Tunberg, Sven Götarnas rike.. Uppsala & Sthlm 1940. 124 sidor. 4:o. Häftad. (#25637)150:-
Tunberg, Sven Rod och roslag i det gamla Sveariket.. Illustr. Sth 1947. 54 sidor. Häftad. (#3263)80:-
Tunberg, Sven Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning.. Aa Upps. 1911. 234 sidor. Halvfranskt band. Dedikation. (#3771)230:-
Tunberg, Sven Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning.. Aa Upps. 1911. XXIX, 232 pp. Häftad. (#16432)170:-
Wadensjö, Bengt Ekon i Husaby.. Illustrerad. Skara 2009. 136 sidor. Häftad. (#175017)140:-
Wahlqvist, Bertil Vikingarnas vilda lekar.. En tid för idrott. Illustr. av Hasse Eriksson. Sthlm 1978. 194 sidor. Originalklotband i skyddsomslag med litet hål. (#145057)125:-
Wallace-Hadrill, J.M. The Barbarian West 400-1000.. London 1961. 157 pages. Original cloth. No jacket. (#191352)110:-
Wallace-Hadrill, J.M. The Barbarian West 400-1000.. London 1990. 181 pages. Paper back. (#187746)125:-
Weibull, Curt Die Auswanderung der Goten aus Schweden.. Göteborg 1958. 28 sidor. Häftad. (#186559)125:-
Weibull, Curt Sverige och dess nordiska grannmakter under den tidigare medeltiden.. Lund 1921. 196 pp. Häftad. Inre falsarna förstärkta. Mycket blyerts, understrykningar och kommentarer. (#35641)225:-
Weibull, Curt Sveriges och Danmarks älsta historia.. En orientering. Lund 1922. 88 sidor. Häftad. Blyertsförstrykn. (#7586)160:-
Weibull, Lauritz Nordisk historia I.. Forntid och vikingatid. Forskningar och undersökningar. Sthlm 1948. 458 sidor. Häftad. Innehåller hans mest kända arbete, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 samt 16 mindre uppsatser. (#183497)200:-
Weibull, Lauritz Nordisk historia I.. Forntid och vikingatid. Forskningar och undersökningar. Sthlm 1948. 458 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. Innehåller hans mest kända arbete, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 samt 16 mindre uppsatser. (#183498)175:-
Weinhold, Karl Altnordisches Leben.. Bearbeitet und neu herausgegeben von Georg Siefert. Kröner, Stuttgart 1938. 360 pages. Original cloth. Dust jacket. (#181597)150:-
Wessén, Elias De nordiska folkstammarna i Beowulf.. Sth 1927. 86 sidor. Häftad. Nött rygg. (#6032)100:-
Whitelock, Dorothy The Beginnings of English Society.. Penguin 1966. 256 pp. Paper back. The Pelican History of England 2. (#40587)75:-
Whitelock, Dorothy The Beginnings of English Society.. Penguin 1971. 256 pp. Paperback. The Pelican History of England 2. (#56571)75:-
Wiberg, Carl Fredrik Bidrag till kännedomen om grekers och romares förbindelse med norden och om de nordiska handelsvägarne.. Efter fynden och de gamla geografernas anvisningar. Gefle 1861. 22 sidor + utvikbar karta. Stort format. Häftad i något skadat marmorerat pappersomslag. (#204211)200:-
Wijkander, Keith Kungshögar och sockenbildning.. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid. Illustrerad. Sthlm 1983. 164 sidor. 4:o. Häftad. Förstrykningar med blyerts och lite med rödpenna. (#28069)175:-
Wijkander, Keith Kungshögar och sockenbildning.. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid. Illustr. Sth 1983. 164 sidor. 4:o. Häftad. (#71859)225:-
Vikingatidens ABC.. Illustr. Sth 1981. 318 sidor. Pocket. (#35648)90:-
Wikinger, Waräger, Normannen.. Die Skandinaver und Europa 800-1200. Red. Else Roesdahl.(Ausgegeben von) Europarat (und) Nordischer Ministerrat. (Ausstellungskataloge), Altes Museum, Berlin 1992. Illustrated. 429 pages + maps. 4:o. Paper back. (#187607)200:-
Wilson, David The Anglo-Saxons.. Penguin 1971. 184 pages + plates. Paperback. Some pencil underlinings. (#80281)90:-
Wilson, David The Vikings and Their Origins.. Scandinavia in the First Millennium. Illustr. London 1976. 144 pages. Soft covers. (#7647)110:-
von Horn, Gustaf L:son Vikingtågen och den nordiska tanken.. Sthlm 1937. 7 sidor. Klammerhäftad. (#128975)75:-
Wägner, Wilhelm Deutsche Heldensagen.. Leipzig 1934. 600 pages. Original cloth. (#56484)250:-
Västergötlands äldre historia.. Fakta och hypoteser. 12 inlägg i aktuell debatt under redaktion av Göran Behre och Erik Wegraeus. Illustr. Vänersborg 1986. 268 sidor. Originalpappband. (#76843)150:-
Ynglingatal - Ynglingatal.. Text, översättning och kommentarer av Adolf Noreen. Sth 1925. 64 sidor. Häftad. (#6048)100:-
Ynglingatal - Grape, Anders & Nerman, Birger Ynglingatal I-IV.. I. Handskriftens text. II. Paleografisk kommentar. III. Litteraturen rörande Ynglingatal. IV. Metrik. Upps. 1914. 136 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. (#5781)100:-
Zetterholm, D.O. Atlamál.. Studier i en eddadikts stil och meter. Sthlm 1934. VI, 122 sidor. Häftad. (#5282)105:-
Åqvist, Gösta Reflexioner kring Rodenproblemet.. Lund 1982. Pag. 127-204. Särtryck. (#8552)75:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page