Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahnfelt, Arvid M.J. Crusenstolpe 1-2.. Hans galleri af samtida och hans literära korrespondens. Lefnadsteckning och urval. Sth 1880-1881. VIII, 228; 224 sidor. Häftad. (#12863)125:-
Ahnfelt, Arvid M.J. Crusenstolpe 1-2.. Hans galleri af samtida och hans literära korrespondens. Lefnadsteckning och urval. Sth 1880-1881. VIII, 228; 224 sidor. Inbunden. (#12865)170:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] 1720, 1772, 1809.. Andra upplagan. Öfversedd och betydligen tillökt. Sth 1837. 429 sidor. Med bevarade häftesomslag i marmorerat pappband. (#12885)190:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] 1720, 1772, 1809.. Andra upplagan. Öfversedd och betydligen tillökt. Sth 1837. 429 sidor. Nött klotband. (#12886)100:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] 1720, 1772, 1809.. Sth 1836. 394 sidor. Halfranskt band. Nött ex. (#12892)170:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Frankrikes hof,. från början af 18:de seklet till medlet af det 19:de, 1-4. Sth 1854-1855. 750; 408; 412 pp. Marmorerat pappband. 2 vol. (#12883)170:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Första fjetet på skriftställarebanan.. Sth 1842. 128 pp. Marmorerat pappband med medbundna pappersomslag. (#12869)170:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Försvarsskrift,. ingifven till K.M. och rikets Svea hofrätt, den 29 maj 1838, uti tryckfrihetsmålet angående skriften: Ställningar och förhållanden. Andra Brefvet. Sth 1838. 36 pp. Samt Vidräkning och reform. Betraktelser i fängelset af en svensk statsfånge. Sth 1839. (2) 312 pp. 1 marmorerat pappband. (#12872)210:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Karakteristiker, ur samtidas förtroliga bref och anteckningar hemtade af författ. till Miniatur-Almanachans biografier.. Stockholm 1851. 336 sidor. Halvklotband. (#12871)150:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Post Scriptum. till tolfte brefvet om ställningar och förhållanden. Sth 1843. 48 pp. Marmorerat pappband med medbundna pappersomslag. (#12875)85:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Vidräkning och reform.. Betraktelser i fängelset af en svensk statsfånge. Sth 1839. (2) 312 sidor. Nyare halvfranskt band. (#12858)200:-
[Crusenstolpe, Magnus Jacob] Vidräkning och reform.. Betraktelser i fängelset af en svensk statsfånge. Sth 1839. (2) 312 sidor. Något nött halvfranskt band. (#12859)150:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Den 8 juli 1859.. Ett minnesblad. Sth 1859. 16 pp. Marmorerat pappband. (#12876)85:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Huset Tessin. under enväldet och frihetstiden. Romantiserad skildring. Ny genomsedd upplaga. Sth 1883. 340; 256; 436 pp. Dekorerade originalklotband. 2 vol. (#12847)255:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Huset Tessin. under enväldet och frihetstiden. Romantiserad skildring. Ny genomsedd upplaga. Sth 1883. 340; 256; 436 pp. Inb. 2 vol. (#12844)210:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Karl Johan och svenskarne I-IV.. Romantisk skildring. Ny genomsedd upplaga. Sth 1881. 304; 268; 240; 560 pp + porträtt. 2 dekorerade originalklotband. (#12850)210:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Medaljonger och statyetter.. Drag ur vår vittra, konstnärliga och politiska verld. (För första gången i bokform samlade.) Sth 1882. 568 pp. Dekorerat originalklotband. (#12861)165:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Morianen eller Holstein-Gottorpska Huset i Sverige 1-6.. Ny förkortad (och illustrerad) upplaga. Utg. Per Lindberg. Sth 1916-17. 334 + 396 + 300 + 396 + 356 + 498 + 500 sidor. 6 halvfranska band. (#199825)500:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Morianen eller Holstein-Gottorpska Huset i Sverige 1-6.. Ny förkortad (och illustrerad) upplaga. Utg. Per Lindberg. Sth 1928. 334; 396; 300; 396; 356; 412 pp. 3 halvfranska band. (#3478)340:-
Crusenstolpe, Magnus Jacob Politiska åsigter 1.. (Allt som utkom). Sth 1828. Graverat titelblad (6) 348 sidor. Halvfranskt band. (#12878)300:-
Crusenstolpe, M.J. Bihang till: Försvarsskrift,. ingifven till K.M. och Rikets Svea Hof-Rätt den 29 maj 1838. Sthlm 1838. 36 sidor. Häftad. Skuren. Ej omslag. (#109421)150:-
Crusenstolpe, M.J. Försvarsskrift,. ingifven till K.M. och Rikets Svea Hofrätt, den 29 maj 1838, uti tryckfrihetsmålet angående skriften: Ställningar och förhållanden. Andra brevet. Sthlm, Hjerta 1938. 36 sidor. Häftad. Oskuren. Ej omslag. (#109481)150:-
Crusenstolpe, M.J. Svar,. ingifvet till K.M. och Rikets Svea Hofrätt, den 12 juni 1838, i anledning af slutpåståendet uti tryckfrihetsmålet angående skriften: Ställningar och förhållanden. Andra brefvet. Sthlm 1838. 18 sidor + 3 blad bokhandlarreklam. Häftad. Oskuren. Ej omslag. (#109417)150:-
Nerman, Ture Crusenstolpes kravaller.. Illustr. Sth 1938. 304 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#214934)200:-
Reflexioner över. Herr Assessoren M.J. Crusenstolpes Majestäts-brott, Domstol och Jury, samt Sveriges Konstitution och Lagskipning; tillegnade Swenska Medborgare af Författaren. Sthlm, Nordström 1838. 16 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Anonym upphovsman. (#109480)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page