Tillinge-Tibble 40
74594 Enköping
Sweden
Phone: +46 762 129 312
E-mail: books@redins.se
Member of ILAB, the International League of Antiquarian Booksellers.

Nordic History Archaeology Nordic Languages Linguistics Religion Other Subjects Swedish Topography

Sales conditions

The books are used but in good condition. If anything is amiss it is stated in the description. Former owner's signatures and/or bookplates are not generally mentioned. Ordering information: Please order via antikvariat.net or send us a note stating your name, address, e-mail and telephone number and what books(s) you want.

Bankinfo: Handelsbanken Östhammar, Iban SE83 6000 0000 0003 7759 1238 Swift/Bic HANDSESS. Paypal address: books@redins.se. Swish: 1234 23 5917


Nordisk historia
Allmän svensk och nordisk historia
Statskunskap, riksdagshistoria mm.
Ekonomisk historia, Sverige och Norden.
Rättshistoria.
Medeltidslagar.
Ortshistoria
Företagsmonografier, - historia
Historiografi.
Svenska besittningar
Militaria
Vikingatiden etc (-ca 1066)
Nordisk, främst svensk, medeltid (ca 1066-1523)
Wasatiden (1523-1611)
Stormaktstiden (1611-1654)
Karl X Gustav - Karl XI (1654-1692)
Karl XII (1692-1719)
Frihetstiden (1719-1772)
Gustavianska tiden (1772-1809)
1809 års händelser
M.J. Crusenstolpe
1800-talets historia (1810-1907)
1900-talets historia
Arbetarrörelsen
Folkrörelser
Norden under 2:a världskriget
Historiska hjälpvetenskaper
Genealogi, heraldik och sigill
Personskrifter
Presshistoria
Skolhistoria
Svensk-norska unionen
Emigration m.m., huvudsakligen Norden-USA
Historiska handlingar
Statens offentliga utredningar


Arkeologi
Arkeologi (North European Archaeology)
Medeltidsarkeologi
Classical Antiquity
Greek and Roman Writers
Egyptology
The Ancient Near East
Other Archaeology


Nordiska språk
Nusvenska
Dialekter
Östsvenska
Norsk språkvetenskap
Dansk språkvetenskap
Nyisländsk (och färöisk) språkvetenskap
Fornnordisk språkvetenskap
Fornnordiska texter m.m.
Svenska fornskriftsällskapet
Ortnamn och övrig namnforskning
Runologi


Linguistics
General Linguistics
Dictionaries
Classical Greek
Latin
Medieval Latin and Neo-Latin
Gothic etc
English
German
Celtic Languages
Romance Languages
Slavonic Languages
Semitic Languages
Coptic
Fenno-Ugric Languages
Languages of India
Other Languages


Religion
Teologi - Theology
Non-Christian Religions
Old Norse and Related Religion


Swedish Topography
Allmän svensk topografi
Norrland
Göteborgs & Bohuslän
Dalarna
Gotland
Närke
Skånelanden
Småland & Öland
Södermanland
Uppland
Värmland & Dalsland
Västmanland
Västergötland
Östergötland
Stockholm


Övriga ämnen
Filosofi
Idéhistoria
Bokväsen
Litteraturvetenskap
Teater & film
Musik
Kvinnohistoria
Kokböcker
Sinologi
Japan
Indologi
Tibet and Neighbours
Asiens etnografi
Asiens historia
Polartrakterna
Lapponica
Finland
Balticum
Russia
Eastern Europe
Balkan
Judaica
Etnografi, antropologi
Resor - Travel
Nautica
General History
The Middle Ages
Early Modern History
Later Modern History
Natur och naturvetenskap
Geologi
Paleontologi
Skönlitteratur - Fiction
Dramatik
Dikter
Konsthantverk - Crafts
Konst
Arkitektur
Kyrko- och medeltidskonst
Ekonomi
Juridik
Västerländsk etnologi
Folksagor m.m.
Ballader och folkvisor
Färöarnas topografi m.m.
Island efter fristatstiden
Danmark
Norge
World War II
Eire
Scotland
Great Britain
Germany
France
Switzerland
Italy
Spain
North Africa
Afrikas etnografi
Afrikas historia
Oceanien & Australien
U S A
Canada
Latin America
North American Indians
Middle American Indians
South American Indians
Varia - Miscellaneous

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page