Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlbäck, Olav Ordbok över Finlands svenska folkmål.. Häfte 1 (band I:1) abbal - bister. Helsingfors 1976. 180 sidor. Häftad. (#165549)200:-
Ahlbäck, Olav Ordbok över Finlands svenska folkmål.. Häfte 2 (band I:2) bistog -båt. Helsingfors 1978. 208 sidor. Häftad. (#165550)200:-
Ahlbäck, Olav Ordbok över Finlands svenska folkmål.. Häfte 3 (band I:3) båt - extra. Helsingfors 1982. 206 sidor. Häftad. Några blad med veck. (#165551)200:-
Ahlbäck, Olav Ordbok över Finlands svenska folkmål.. Häfte 4 (band II:1) fabbla - fårskinn. Helsingfors 1985. 208 sidor. Häftad. (#165552)200:-
Ahlbäck, Olav Svenskan i Finland.. Sthlm 1971. 80 sidor. Häftad. (#6427)70:-
Ahlbäck, Olav, Peter Slotte m.fl. (red.), Ordbok över Finlands svenska folkmål.. Band I-III, A - Kyss. H-fors 1976-2000. Band I-I i 6 häften, band III i förlagsband med skyddsomslag. Del 4 har utkommit och finns i bokhandeln. (#202210)800:-
Blomqvist, Marianne Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö.. Vasa 1988. 290 sidor. Häftad. Arkiv för svenska Österbotten 18. (#167609)140:-
Danell, Gideon Nuckömålet I.. Inledning ock ljudlära. Aa Sth (Upps.) 1905. 224 sidor. Häftad. (#2741)125:-
Danell, Gideon Nuckömålet I-III.. I. Inledning ock ljudlära. II. Formlära. III: Täxter. Aa (del I.) Stockholm, (Uppsala) 1905-34. 337 sidor. 3 häften Sv, landsmål (#23904)150:-
Danell, Gideon Ordbok över Nuckömålet.. Upps. 1951. XXIV, 494 sidor. Häftad. Estlandssvenskarnas folkliga kultur II. (#6463)250:-
Danell - Isberg, F. Ordbok över Nuckömålet 1-2.. Supplement till G. Danells Ordbok över Nuckömålet. Upps. 1970. 385 sidor. Häftade. 2 vol. (#5046)210:-
Folkmålsstudier 10.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1943. Häftad. (#156190)150:-
Folkmålsstudier 13.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1948. Häftad. (#156193)150:-
Folkmålsstudier 14.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1950. Häftad. (#156194)150:-
Folkmålsstudier 15/16.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1954. Häftad. (#156195)150:-
Folkmålsstudier 17/18.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1956. Häftad. (#156196)150:-
Folkmålsstudier 19.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1965. Häftad. (#156197)150:-
Folkmålsstudier 20.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1966. Häftad. (#156198)150:-
Folkmålsstudier 21.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1973. Häftad. (#156199)150:-
Folkmålsstudier 22.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1972. Häftad. (#156200)150:-
Folkmålsstudier 32.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1989. Häftad. (#156201)150:-
Folkmålsstudier 34.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1993. Häftad. (#156202)150:-
Folkmålsstudier 35.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1994. Häftad. (#156203)150:-
Folkmålsstudier 37.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1996. Häftad. (#156204)150:-
Folkmålsstudier 5.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1937. Häftad. (#156185)150:-
Folkmålsstudier 6.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1939. Häftad. (#156186)150:-
Folkmålsstudier 7.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1940. Häftad. (#156187)150:-
Folkmålsstudier 8.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1940. Häftad. (#156188)150:-
Folkmålsstudier 9.. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. Utg. av T.E. Karsten m.fl. 1943. Häftad. (#156189)150:-
Från Pyttis till Nedervetil.. Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. Utg. av Gunilla Harling-Kranck. Illustrerad. Helsingfors 1998. 196 sidor. Original pappband. (#119498)150:-
Granlund, Åke En västnyländsk namntyp.. Särtr. ur Folkmålsstudier XIX 1965. pag 27-136. (Om namn på -ans.) (#6146)75:-
Granlund, Åke Studier över östnyländska ortnamn.. Aa H-fors 1956. 471 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#23875)145:-
Hansén, Sven-Erik Folkets språk i folkets skola.. Studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927. Aa Åbo 1988. 343 pp. Stämpl. Hål i främre omslag. (#29051)100:-
Hansén, Sven-Erik & Laurén, Christer (red.) Finlandssvenskans framtid. Rapport från en språkvårdskonferens.. Vasa 1992. 153 sidor. Häftad. (#211834)125:-
Hausen, Greta (utg) Ålands ortnamn.. Deras former och förekomst till år 1600. H-fors 1927. 200 sidor. Häftad. stämpel. (#23742)150:-
Helsingfors gatunamn [1].. H-fors 1971. 290 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#6180)200:-
Helsingfors gatunamn 2.. Helsingin kadunnimet. Illustr. H-fors 1979. 200 sidor. Häftad. (#63658)110:-
Hesselman, Bengt Stafvelseförlängning och vokalkvalitet i östsvenska dialekter.. Aa Upps. 1902. 104 sidor. Häftad. (#20303)125:-
Horn, Frank (red.) Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige.. Lapplands universitet Rovaniemi 1996. 177 sidor. Häftad. Tillskrift. Juridica Lapponica 14. (#211838)160:-
Huldén, Lars Festskrift 5.2.1986.. H-fors 1986. 216 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#26288)150:-
Huldén, Lars Finlandssvenska bebyggelsenamn.. Namn på landskap, kommuner, byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form. Illustr. Helsingfors 2001. 537 sidor. Originalpappband. (#115833)200:-
Huldén, Lars Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål I.. (Mer utgivet). Aa H-fors 1957. 262 pp. + karta. (#6511)85:-
Hummelstedt, Eskil Östsvenska verbstudier.. Morfologisk-semologisk undersökning. Inkoativa verb på -na och verb med k-, l-, r-, s- eller t-suffix i Närpesmålet. Aa H-fors 1939. 157 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#23852)135:-
Ivars, Ann-Marie m.fl. (red.) Boken om våra modersmål. Testskrift till Mikael Reuster.. Schildts, Esbo 2003. 350 sidor. Förlagsband. (#211905)170:-
Ivars, Ann-Marie m.fl. (red.) Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt.. Helsingfors 2006. 339 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#211909)160:-
Kartano, Airi Dopnamn i Mörskom under 400 år.. (1500-1900). H-fors 1983. 190 sidor. Häftad. (#29175)140:-
Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning.. Svenska litteratursällskapets jubileumssymposium på Hanaholmen 4-6 oktober 1985. Studier i nordisk filologi 67. (#202745)150:-
Leinonen, Therese och Tandefelt, Marika Svenska i Finland - ett språk i kläm?. Helsingfors 2000. 97 sidor. Häftad. Dedikation. Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan. (#211815)100:-
Liebkind, Karmela and others (editors) The Swedish-Speaking Finns.. Berlin and New York 2007. 227 pages. Soft covers. International Journal of the Sociology of Language 187/188. (#211827)145:-
Liljestrand - Stilistik och finlandssvenska.. En samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991. Umeå 1991. 272 sidor Häftad. (#22256)120:-
Lundström, Gudrun Nyländsk syntax.. Akad. avh. Sthlm 1939. 230 sidor. 2 häften. Svenska landsmål, häftena 222 & 225. (#114694)150:-
Melin-Köpilä, Christina Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan.. Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter. Aa Upps. 1997. 238 sidor. Häftad. (#18535)100:-
Mustelin, Olof Stafva eller stava? Svenska rättstavningssträvanden i Finland i slutet av 1800-talet.. Helsingfors 2004. 151 sidor. Häftad. (#118666)135:-
Nikula, Kristina Dialektal väderleksterminologi.. Ordfältsstudier i Närpes-dialekten. Aa Upps. 1979. 176 sidor. Häftad. (#6550)110:-
Nyström, Lars Alg, pytare och skridstång.. Sälfångstens och säljaktens terminologi i finlandssvenska folkmål. Illustr. Aa Helsingfors 2000. 274 sidor. Förlagsband. (#128782)175:-
Reuter, Mikael Reuters Rutor 2. Svar på frågor om svenska i allmänhet och finlandssvenska i synnerhet.. Schildts 1996. 232 sidor. Pappband. (#212051)150:-
Reuter, Mikael Reuters Rutor 3. Språkspalter om ord och ordanvändning.. Schildts 2007. 215 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212049)150:-
Reuter, Mikael Reuters Rutor. Svar på frågor om ord, ordanvändning och betydelse. Schildts 1992. 237 sidor. Pappband. (#211880)150:-
Selenius, Ebba, Västnyländsk ordaccent.. Akad. avh. Helsingfors 1972. 262 sidor + Spektrogram. Häftad. Ett hör kantstött. (#202746)135:-
Slotte, Peter Sjönamnen i Karlebynejden.. En undersökning av huvudledstyperna. Åbo 1978. 192 p. (#6340)85:-
Svenska ortnamn i Finland. Red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren. Fjärde upplagan. H-fors 1984. 112 sidor. Häftad. (#114841)100:-
Synvinklar på ortnamn.. Red. K. Zilliacus. H-fors 1973. 192 sidor. Häftad. (#6368)100:-
Tandefelt, Marika Tänk om ... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland.. Helsingfors 2003. 194 sidor. Häftad. (#211716)125:-
Thors, Carl-Eric Finländska personnamnsstudier.. Sthlm 1959. 138 sidor. Häftad. (#5239)150:-
Thors, Carl-Eric Studier över finlandssvenska ortnamnstyper.. 150 sidor + karta. Klotryggsband. Saknar titelblad. Blyerts. (#131272)130:-
Thors,, Holger, Vi finlandssvenskar och vårt svenska språk.. Krakow 1987. 45 sidor. Häftad. Dedikation. Skrift på svenska utgiven i Krakow! (#207192)110:-
Tiberg, Nils Estlandssvenska husdjursnamn.. Jämte en dialektuppsats: Husdjuren på Runö av Fredrik Lönnlund och Tomas Dreijer. Illustr. Upps. 1972. 144 sidor. Häftad. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 7. (#20093)125:-
Tiberg, Nils Estlandssvenska språkdrag.. Upps. 1962. 116 sidor. Häftad. (#6585)140:-
Törnudd, Klaus Svenska språkets ställning i Finland.. Sthlm 1960. 80 sidor. Häftad. Stämpel. (#24103)75:-
Wessman, V.E.V. De Finlandssvenska dialekternas labiala vokaler 1.. (A.s.u?) Kort o, u, å, i huvudtonig stavelse framför geminata och konsonantgrupper. Ljudhistorisk och dialektgeografisk undersökning. Aa H-fors 1937. 342 sidor. Häftad. Saknar bakre omslag. (#6599)100:-
Wessman, V.E.V. Samling av ord ur östsvenska folkmål.. Tillägg till H. Vendells Ordbok ... H-fors 1925-32. 620 + 730 sidor. Inbundna i 2 halvklotband. (#179541)950:-
Wide, Camilla & Lyngfelt, Benjamin (red.) Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter.. Helsingfors 2009. 300 sidor. Häftad. Nyskick. (#211562)150:-
Vol. 73. Ejder, Bertil Det bibliska materialet i de östnordiska postillorna på folkspråken.. Lund 1976. 221 pp. Häftad. Häfte 250. (#15393)110:-
Vultavuo-Pfeifer, Ritva Terrängnamn i Svenskfinland.. Illustrerad. Helsingfors 1998. 263 sidor. Original pappband. (#115714)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page