Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

African Conference on the Rule of Law.. Lagos, Nigeria, January 3-7, 1961. A Report on the Proceedings of the Conference. Geneva 1961. 181 pages. Soft covers. (#105897)150:-
Alessandro Alessandri, Alexandri ab Alexandro, Iurisperiti Neapolitani, Genialium Dierum libri sex varia ac recondita eruditione referti:. Frankfurt, Andreae Wecheli 1591. (8),384,(104) leaves. 8:vo. Vellum. Worm-hole in the first few leaves. Otherwise interior very fine. (#205225)2000:- (bild)
Alexander, Norman Rights of Aliens under the Federal Constitution.. Diss. Montpelier, VT 1931. 153 pages. Softcover. Stamped. (#124549)200:-
Alexanderson, Nils 1912 års lagstiftning om exekution i fast egendom.. Föredrag vid 1913 års ordinarie bankmöte. Oförändrat omtryck av den år 1921 utgivna andra upplagan. Stockholm 1933. 26 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#180932)100:-
Allen, Robert Crazy Laws and Lawsuits. A collection of bizarre court cases and legal rules.. Robson Books, London 2005. 256 pages. Stiff wrappers. (#191687)120:-
All Those in Favour?. An Account of the High Court Action Against the Electrical Trade Union and its Officers for Ballot-rigging in the Election of Union Officials. (Byrne & Chapple v. Foulkes & Others, 1961). Prepared from the official court transcripts by C.H. Rolph. London 1962. 255 pages. Paperback. First edition? (#102445)135:-
Almén, Tore Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 1905 I-II.. Stockholm 1906. IV,594,XLVIII,346 sidor. Inbunden i ett halvfranskt band med delvis sprucken yttre fals (#193807)350:-
Almquist, Jan Eric Kommentar till 1884 års gruvstadga.. Uppsala 1930. 225 sidor. Häftad. Inledningen med understrykningar med rödpenna. (#188874)150:-
Annerstedt, Ludvig Om jordstyckningen.. Akademisk afhandling, Upsala 1865. (2),84 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#203784)135:-
Anschütz, Aug. und Frhr. von Völderndorff, Kommentar zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch mit Ausschluss des Seerechtes.. Zweiter Band I-II. I Von den Handelsgesellschaften. II. Von der Kommanditgesellschaft. Part 2 only. (#201415)350:- (bild)
Antell, Herman Om tillgreppsbrotten.. Akademisk afhandling, Lund 1889. 360 sidor. Häftad. Stämpel. (#184272)150:-
Ask, John Om ansvarighet för tryckfrihetsbrott.. Akademisk afhandling, Lund 1890. 244 sidor. Häftad. Stämpel. (#184273)175:-
Ayusawa, Iwao Frederick International Labor Legislation.. Diss. New York 1920. 258 pages. Softcover. Stamped. (#145779)175:-
Barnes, James J., Authors, Publishers and Politicians. The Quest for an Anglo-American Copyright Agreement 1815-1854.. London 1974. xvi,311 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#206357)150:-
Belin, Sven (red.) Svensk föreningslagstiftning. Lagar och förordningar berörande föreningsväsendet.. Stockholm 1937. 272 sidor. Förlagsband. (#217296)140:-
Berg, Lise m.fl. Arbetsrätten och det nya Europa.. Tiden 1995. 301 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#219049)175:-
Bergström, P.W.A. och Carlborg, Axel Advokaten. Juridisk rådgifvare och formulärbok för hvar man.. Stockholm 1901. 1164 sidor. Original dekorerat klotband i mycket fint skick. (#216143)300:-
Bernitz, Ulf m.fl. Immaterialrätt.. Stockholm 1983. 207 sidor. Förlagsband. Bläckunderstrykningar. (#164749)120:-
Björling, C.G. Lärobok i civilrätt för nybörjare.. Åttonde upplagan. Lund 1939. 365 sidor. Klotband. Blyertsunderstrykningar. (#123180)150:-
Boëthius, Daniel Försök till en läro-bok uti natur-rätten.. Upsala, Edman 1799. (6),245,(1) sidor. Samtida halvfranskt band. Stämpel på titelbladet och sista bladet. Lite lagerfläckar. (#214713)450:- (bild)
Braunstein, Å. 1945 års lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet.. Promemoria på uppdrag av jordbruksministern 1945. 26 sidor. Häftad. (#177970)100:-
Brusa, Emilio La morale e il diritto criminale al limbo.. Diss. Torino 1880. 50 pages. Softcover. Stamped. Front wrapper coming loose. (#154058)150:-
Brück, Sture Studier över strafflagen kap. 23.. Akad. avh. Upsala 1933. 146 sidor. Häftad. Stämpel. (#172483)150:-
Byk, Rudolf Wesen des Schiffsgläubigerrechts insbesondere am ainigen Schiffe.. Dissertation, Potsdam (Jena) 1910. 48 pages. Staple-bound. (#204469)200:-
Bylund, Bo och Viklund, Lars Arbetstidslagen med kommentarer inklusive EU-regler.. Femte upplagan. Tiden 1997. 165 sidor. Förlagsband. (#217546)200:-
Bylund, Bo och Viklund, Lars Arbetstidslagen med kommentarer. Inklusive EU-regler.. Tiden 1997. 165 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#219048)175:-
Carlén, Joh. Gabr. Handbok i Svenska Lagfarenheten innehållande allmänna lagen med dertill hörande förfsttningar jemte ordförklaringar, parallellställen, prejudikater, schemer och tabeller m.m. samt utdrag ur kände författares arbeten från äldre och nyare tider.. Stockholm 1845. (4),607 sidor. Stort format. Samtida, något lite nött halvfranskt band. (#200710)300:-
Carlén, Joh. Gabr. Handbok i Svenska Lagfarenheten innehållande allmänna lagen med dertill hörande förfsttningar jemte ordförklaringar, parallellställen, prejudikater, schemer och tabeller m.m. samt utdrag ur kände författares arbeten från äldre och nyare tider.. Stockholm 1845. (4),607 sidor. Stort format. Samtida, något skadat halvfranskt band. (#201543)200:-
Cecil, Henry Brief to Counsel. Illustrated by Edward Ardizzone. With a foreword by the Hon. mr Justice Devlin. London 1958. 190 pages. Original hardcover with dust jacket. Former library book. (#214576)120:-
C.G. Vårt farligaste samhällsonda och botemedlen därför.. Uppsatser i Göteborgs Aftonblad om strafflagsreformerna. Göteborg 1897. 18 sidor. Häftad. Vikt. Dedikation. (#177952)150:-
Clark, Floyd Barzilia The Constitutional Doctrines of Justice Harlan.. Diss. Baltimore 1915. 208 pages. Softcover. As new except for a small stamp on front wrapper. (#87462)350:-
Colling, Lars Johan (praeses) och Peter Magnus Pravidz (respondent) Dissertatio juridica de judiciis maritimis.. Lund, Berling 1779. 12 sidor. Liten 4:o. Häftad, skuren utan omslag. (#220695)200:-
Comer, John Preston Legislative Functions of National Administrative Authorities.. Diss. New York 1927. 274 pages. Softcover. Stamped. (#128953)150:-
Danhard, Erik KonkursArbetsrätt.. 2:a upplagan, Uppsala 1998. 301 sidor. Häftad. (#217460)150:-
Dean, Joseph Hatred, Ridicule, or Contempt.. A Book of Libel Cases. Penguin 1964. 272 pages. Paperback. Stamped. (#132027)90:-
Degenkolb, Heinrich Die Lex Hieronica und das Pfändungsrecht der Steuerpächter.. Beitrag zur erklärung der Verrinen. Berlin 1861. xii,150 pages. Soft covers. (#177962)300:-
De lege 7. Ad studium et ad laborem incitavit Elsa Eschelsson.. Uppsala 1997. 427 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok VII. Trots den latinska titeln är boken på svenska förutom ett bidrag som är på engelska. (#207429)200:-
Delin, Carl Om det romerska skiljemannainstitutets utveckling under den för-justinianska rätten med hufvudsakligt afseende fästadt på det grundläggande partsinitiativet.. Akademisk afhandling, Wexiö (Lund) 1905. (4),176,(6) sidor. Häftad med omslag. Stämpel. (#204786)150:-
de Martens, Charles Le Guide diplomatique. Précis des droits et des fonctions des agents diplomatiques et consulaires; 2 (of 3). Quatričme édition Paris 1851. xii,557 pages. Contemporary half leather. Volume 2 only (#209837)200:-
de Reyger, Arnold Thesaurus juris locupletissimus,. Qui instar instructissimæ Bibliothecæ esse poterit ... cumprimis vero Neotericorum Scriptis novisque titulis & Additionibus Danielis Venediger ... Curante Ahasvero Fritschio. Editio tertia. Frankfurt & Leipzig, Esaiae Felgibel 1667. Engraved extra title page with de Reygers portrait, 17 leaves, 2035 (ig. 2050) columns (513 leaves) + 2 leaves, 1777 (ig. 1816) columns (454 leaves), 6 leaves. 3:o. Bound in 2 contemporary full vellum volumes. Damp stains in lower margin in volume I and some foxing in volume II. A very nice set. (#129566)9000:-
d'Escherny, Comte Francois Louis De l'égalité, ou Principes généraux sur les institutions civiles, politiques et religieuses I-II.. Précedé de l'éloge de J.J. Rousseau, en forme d'introduction. Pour servir de suite ā la Correspondence d'un habitat de Paris, &c. &c. sur les révolutions de France. Paris 1796. (4),viii,cvi,320 + (4),550,(2) pages. Uncut in original gray wrappers. 2 volumes. The first leaves in both volumes with stains in magins. Leaves in the beginning and end of both wolumes slightly wrinkled in margins. Otherwise a very clean and fine copy in its original state. (#199824)4500:- (bild)
Drissel, Johan Daniel Animadversiones in rationem tractandi jurisprudentiam svecanam communem. (Akademisk avhandling) Respondenter Johannes Wærnér, Tobias Björck och Johan Christ. Köppen Chr:sson. Uppsala, Edman 1792. 1-12,(4),13-20,(2),21-30 sidor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. Rent exemplar. (#220683)200:-
Dunnivan, John P. Prejudicial Attempts in Pending Litigation.. A Historical Synopsis and Commentary. Diss. Washington 1960. 168 pages. Softcover. Stamped. (#137723)175:-
Eberstein, Gösta Den svenska arvs- och gåvobeskattningen.. Sthlm 1944. 234 sidor. Häftad. (#123100)150:-
Eberstein, Gösta Den svenska arvs- och gåvobeskattningen.. Sthlm 1956. 240 sidor. Häftad. (#172740)160:-
Eberstein, Gösta Den svenska arvs- och gåvobeskattningen.. Sthlm 1956. 240 sidor. Häftad. Kommentarer i blyerts samt namnteckning. (#216200)145:-
Eberstein, Gösta Den svenska arvs- och gåvobeskattningen.. Sthlm 1956. 240 sidor. Häftad. Lösbladssystem. (#172742)100:-
Eberstein, Gösta Fotografisk bild som alster av konst och vetenskap.. En rättslig studie. Sthlm 1953. 57 sidor. Häftad. (#178108)145:-
Eberstein, Gösta Kvarlåtenskapsskatten i kritisk belysning.. Sthlm 1948. 66 sidor. Häftad. (#123098)110:-
Eberstein, Gösta Några varumärkesrättsliga spörsmål.. Stockholm 1915. 44 sidor. Häftad. (#180820)120:-
Eberstein, Gösta Om skatt på arf och gåfva enligt svensk rätt.. Uppsala 1915. 279 sidor. Häftad. (#172743)150:-
Eberstein, Gösta Om skydd för individualitetetn.. Den personliga och den ekonomiska. Sthlm 1940. 154 sidor. Klotband. (#172744)165:-
Eek, Hilding Socialrätt.. Föreläsningar. Sthlm 1954. 258 sidor. Häftad. (#123143)150:-
Ehrenstråle, David Inledning til Then Swenska Processum Criminalem,. efter Sweriges Rikes lag och Stadgar. Stockholm och Upsala hos Gottfried Kiesewetter. Tryckt hos Carl Gustaf Berling i Lund 1759. (8), 358 sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#92802)400:-
Ehrensvärd, Albert Om verkan af utländsk straffdom i straffrättsligt hänseende.. Akademisk avhandling, Lund 1895. 160,xvi sidor. Häftad utan omslag. Stämpel och fuktfläck på titelbladet. (#184269)150:-
Ehrensvärd, Albert Om verkan af utländsk straffdom i straffrättsligt hänseende.. Akademisk avhandling, Lund 1895. 160,xvi sidor. Häftad utan omslag. Stämpel på titelbladet. (#204778)165:-
Eklund, Ronnie Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser.. Akademisk avhandling, Stockholm 1983. 367 sidor. Häftad. Stämpel samt liten etikett på ryggen. (#218964)150:-
Eklund, Ronnie Bolagisering - ett mode eller ett måste? Arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner.. Juristförlaget 1992. 406 sidor. Förlagsband. Fint skick. (#219026)300:-
Erich, R. Studier i internationell rättskipning.. Lund 1943. 84 sidor. Häftad. Fahlbeckska stiftelsen 31. (#76821)125:-
Fahlbeck, Erik Tryckfrihetsrätt.. Sthlm 1951. 180 sidor. Häftad. (#122193)150:-
Fransson, Susanne och Norberg, Per Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter.. Premiss förlag 2017. 221 sidor. Häftad. (#217528)145:-
Frazer, Tim Monopoly, Competition and the Law. The regulation of business activity in Britain, Europe and Maerica.. Second edition, Harvester Wheatsheaf 1992. 264 pages. Paper back. As new. (#200825)150:-
Fredriksson, Gunnar Kriminalstatistiken och kriminologien.. Akad. avh. Sthlm 1962. 390 sidor. Häftad. (#123189)165:-
Frykholm, Lars Översikt över riksdagshandlingar. samt författnings- och rättsfallssamlingar med särskild hänsyn till bestånden vid Sveriges offentliga bibliotek. Lund 1939. 56 sidor. Häftad. (#133079)100:-
Funck, Johan Genwäg Til Kundskap och Utöfning Af Swensk Lagfarenhet.. Sthlm 1761 & 1762. (6), III-XIV, (2), 379, (1) sidor. Samtida, lite skadat halvfranskt band. Titelbladets nederdel bortklippt. Ett 10-tal blad i slutet av boken med veck. (#63777)500:-
Fundheft für Zivilrecht.. Systematischer Nachweis der deutschen Rechtsprechung und Zeitschriftenaufsötze. Band XXIV: 1978. 1.12.1977 - 30.11.1978. Bearbeitet von Heinz Thomas und Andere. München 1979. xx,570 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#82596)200:-
Fundheft für öffentliches Recht.. Systematischer Nachweis der deutschen Rechtsprechung, Zeitschriftenaufsätze und selbständigen Schriften. Band 29: 1978. Herausgegeben von Otto Strössenreuther und Andere. München 1978. xvi,532 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#82597)200:-
Förarbeten till lagen om förenings- och förhandlingsrätt 1936.. Innehåll: Kommittébetänkandet 1935:59. Kgl. Mal:ts proposition nr 240. Andra kammarens protokoll nr 25. Motionerna i första kammaren. Motionerna i andra kammaren. Andra lagutskottets utlåtande nr 58. Första kammarens protokoll nr 47 och 48. Andra kammarens protokoll nr 48 och 50. Andra lagutskottets memorial nr 59. Riksdagens skrivelse nr 418. Svensk författningssamling nr 506-508. Inbundna i ett klotband. Stämpel. (#219388)250:-
Galanter, Marc Lowering the Bar. Lawyer Jokes and Legal Culture.. Illustrated. University of Wisconsin Press 2005. xviii,429 pages. Soft covers. (#191677)175:-
Gall, Morris Judicial Decision and Practical Judgment.. Diss. New York 1946. 95 pages. Softcover. Stamped. (#122299)150:-
Garpenhag, Lars Kriminaldårar. Sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850-1930.. Akademiska avhandling, Uppsala 2012. 242 sidor. Häftad. Dedikation. Bläckanteckningar på sista blanka bladet. (#203344)175:-
Gebrehana, Teklewold Duty to Negotiate.. An Element of International Law. Uppsala 1978. 159 pages. Soft covers. (#123159)170:-
Geijer, Lennart Förmansklausuler och frikretsregler. Ett föreningsrättsproblem.. Lund 1960. 140 sidor. Häftad. Stämpel. (#217349)150:-
Geldart, William Elements of English Law.. Eighth edition by D.C.M. Yardley. Oxford University Press. 1975. 194 pages. Paperback. As new. (#200839)100:-
Gerhard, Ephraim (Ephraimi Gerhardi) Tractatio juridica de judicio duellico vulgo, Vom Kampf- und Kolben-Gerichte. Occasione art. LXIII. L.I. jur. prov. Saxon. Frankfurt & Leipzig 1735. (78) pages + plate. Loose in marbled covers. Small piece of title-page missing. (#203135)4500:- (bild)
Grönlund, Otto Om olika former af referendum.. Aa Lund 1912. XVI, 222 sidor. Häftad. (#28003)150:-
Gutto, Shadrack B.O. Human and Peoples' Rights for the Oppressed.. Critical essays on theory and practice from sociology and law perspectives. Diss. Lund 1993. 449 pages. Library stamps. (#171063)165:-
Hagströmer, Johan Om frihetsstraffen.. Upsala 1875. (4), 223 sidor. Samtida halvfranskt band. Understrykningar med röd- och blåpenna. (#154235)150:-
Hannan, Jerome Daniel The Canon Law of Wills.. An historical synopsis and commentary. Dissertation, Washington 1934. xiv.517 pages. Soft covers. Small stamp on front cover, otherwise very fine. (#176265)500:-
Harboe, N. Les conditions subjectives de la culpabilité. I-III. Oslo 1930-34. 147 + 144 + 112 pages. Disbound. No wrappers. 3 volumes (#190890)300:-
Hart, James The Ordinance Making Powers of the President of the United States.. Diss. Baltimore 1925. 339 pages. Softcover. Stamped. (#61718)200:-
Hasselrot, Carl Om frihetsstraffen och deras verkställighet.. Linköping 1876. 34 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Aftryck ur Östgöta Correspondenten. (#177951)200:-
Hellborn, Berndt Om strafflagskonkurrens vid brottsenhet.. Akademisk afhandling, Lund 1895. (4),184 sidor. Häftad. Stämpel. (#204104)150:-
Hellquist, C.G. & Regner, Nils 1938 års lagstiftning om sammanträffande av brott.. Promemoria på uppdrag av justitieministern utarbetad 1939. 62 sidor. Blyertsunderstrykningar. Justitiedepartementets promemorior 1939:1. (#177969)100:-
Herslow, E. Om ansvarighet för skada i följd af jernvägs drift.. Stockholm 1887. (2),126,(2) sidor. Original klotryggsband. (#189428)150:-
Hervey, John G. The Legal Effects of Recognition in International Law as Interpreted by the Courts of the United States.. Diss. Philadelphia 1928. XIV, 170 pages. Softcover. Stamped. (#88484)220:-
Hjertonsson, Karin The New Law of the Sea.. Influence of the Latin American States on Recent Development of the Law of the Sea. A Study of the Law on Coastal Jurisdiction as It has Emerged in Latin America and Its Impact on Present and Future Law. Leiden and Stockholm 1973. 187 pages. Soft covers. (#123256)175:-
Hofverberg, Stig Statsrätt och kyrkolag.. En studie i lagstiftningsmaktens tillämpning - från Lex regia till folksuveränitetens princip. Aa Uppsala 1983. 257 sidor. Häftad. (#44464)145:-
Holmbäck, Åke Studier i äldre sjörätt.. Tillika ett bidrag till Grotiusjubileet. Uppsala 1926. 38 sidor. Häftad. (#44597)75:-
Holmbäck, Åke Studier i äldre sjörätt.. Tillika ett bidrag till Grotiusjubileet. Uppsala 1926. 38 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#45035)60:-
Höög, Magnus Vägen till Bryssel.. Norstedts juridik 1996. 192 sidor. Häftad. (#217479)110:-
Jensen, Ulf & Rylander, Staffan Att skriva juridik.. Regler och råd. Uppsala 1993. 102 sidor. Häftad. (#122791)100:-
Johansson, Hanna, Lars Pehrsson och Kerstin Ahlberg Europabolag, arbetsrätt och kollektivavtal.. Saltsa Report No 3:2001. 64 sidor + bilagor. Häftad. (#219374)150:-
Jowitt Dictionary of English Law.. Second cumulative supplement to the second edition by Emlyn Williams. London 1985. 176 pages. Original cloth. (#79597)150:-
Karlgren, Hjalmar Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt.. Lund 1950. 197 sidor. Häftad. (#122209)150:-
Kleen, Richard Krigets historia ur folkrättslig synpunkt.. I kort sammandrag. Sthlm 1906. 274 sidor. Häftad. Stämpel. (#172527)140:-
Kleen, Rikard Kodificerad framställning av mellanfolklig rätt, offentlig och enskild enligt den civiliserade världens lagar och seder 1-3.. 1. Historia, litteratur, grunder. 2. Offentlig folkrätt. 3. Mellanfolklig privaträtt. Stockholm 1911-20. xv,693 + xx,763 + x,244 sidor. Inbunden i 3 halvklotband. Något lite blyertsförstrykningar i del 1, annars ett mycket fint exemplar. (#205051)800:-
Kolderup-Rosenvinge, J.L.A. Grundrids af den juridiske Encyclopedie. Til Brug ved Forelaesninger.. Kbhvn 1849. xii,184 sidor. Samtida, något nött halvskinnband. (#190399)900:-
Kommunal författningssamling för Stockholm 1862-1876.. Stockholm 1987. (4),10,597 sidor. Original klotryggsband. (#217297)250:-
Kratz, Althea Hallowell Prosecutions and Treatment of Women Offenders and the Economic Crisis: Philadelphia, 1925-1934.. Dissertation, Philadelphia 1940. 102 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181036)200:-
König, Christian Anmerkningar, Förklaringar och Tilökningar af Den Andra Tomen Af Lärda Öfningar om Lagfarenheten.. Stockholm, Peter Jör. Nyström utan år (1756). (8),384,64,(8), sidor. 8:vo. Något slitet samtida halvfranskt band. (#190466)750:-
Lagstiftningen om förräderi-, sabotage- och spioneribrott m.m.. Enligt lagarna den 17 maj 1940. Sammanställning utarbetad inom Justitiedepartementet 1940. 24 sidor. Häftad. Blyertsanteckningar i marginalerna. Justitiedepartementets promemorior 1940:2. (#177968)100:-
Lagus, Knut Ferdinand Om dödsstraffet.. Aa Helsingfors 1859. (2), iv, 122 sidor. Skuren utan omslag. Tagen ur band. (#154500)250:-
Laurin, Urban På heder och samvete.. Skattefuskets orsaker och utbredning. Akad. avh. Uppsala 1986. 462 sidor. Häftad. (#53103)175:-
Lindblad, J.C. Afhandlingar i Svenska rättegångs-läran.. Första häftet: Om Eget Erkännande i Civila och Criminella mål, och den lagliga verkan deraf (allt som utkom). (Akademisk avhandling) Upsala 1838. (2),48 sidor. Oskuren, häftad i tryckta originalomslag. Ett ark loss från häftningen. (#187174)175:-
Lindblad, J.C. Bihang till de af Herr Schlyter utgifna Bilagor till Afhandlingen om Dråp och Mord.. Stockholm, Hörberg 1833. 56 sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. (#154491)225:-
Lind, Gösta Common Law Marriage.. Ett rättsinstitut för samboende. Ursprung, gällande rätt, framtid. Uppsala 2006. 1198 sidor. Pappband. Dedikation. (#184437)250:-
Livijn, Carl Om moderna socialpolitiska lagar och lagförslag angående arbetarklassens betryggande mot de ekonomiska följderna af s.k. olycksfall i arbetet I.. Akademisk afhandling, Stockholm (Lund) 1893. (6),168,(2) sidor. Häftad. Stämpel. (#204111)175:-
Loccenius, Johannes Lexicon juris sueo-gothici labore & studio Johannis Loccenii IC. Ex variorum juris patrii peritorum propriisque observationibus collectum & conscriptum.. Editio tertia, multo emendatior & auctior. Accedit appendix seu explicatio verborum Gotho-Teutonicorum iuis feudalis. Holmiae (Stockholm) Henric Keyser 1674. 186 sidor. 8:vo. Gammalt pergamentband. Ett blad lagat utan textförlust. Litet mskhål i de sista 3 bladen. (#201616)1450:-
Lundell, Jacob (praeses) och Curt Gustaf af Ugglas (respondent) Om åkerlagar.. Akademisk afhandling, Upsala 1841. (4),86 sidor. Samtida rött klotband med sprucken rygg. (#220016)120:-
Lundstedt, A. V. Superstition or Rationality in Action for Peace.. Arguments Against Founding a World Peace on the Common Sense of Justice. A criticism of jurisprudence. London 1925. 240 pages. Original cloth. Fine copy. (#123273)450:-
Lysén, Göran The Non-Contractual and Contractual Liability of the European Communities.. Diss. Uppsala 1976. 184 pages. Soft covers. (#123174)150:-
Lögdberg, Åke Studier över förlagsinteckningsinstitutet.. Akad. avh. Upsala 1947. 317 sidor. Häftad. (#122547)160:-
Mackelden, Ferdinad Lehrbuch des Römischen Rechts I-II. Vierzehnte vielfach veränderte Original-Ausgabe. Wien, Carl Gerold's Sohn 1862. XVI,239,(1) + VI,496,(2) pages. Contemporary half leather. Book-plate. Einband berieben. (#195844)300:-
Malmberg, Jonas (editor) Effective Enforcement of EC Labour Law.. Iustus förlag 2003. 330 pages. original cloth. Stamped. (#218979)450:-
Malmstedt, Mattias Tillhörighet och sociala förmåner från 1600-talets Laws of Settlement till förordning nr 1408/71.. En komparativ studie över tillhörighetsnormer och sociala förmåner i England, USA och EU. Aa Lund 2002. 276 sid. Originalpappband. (#73345)150:-
Malmström, Åke Civilrätt. jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. Lärobok för nybörjare. Lund 1962. 342 sidor. Häftad. (#122543)140:-
Margolick, David At the Bar. The Passions and Peccadilloes of American Lawyers.. New York 1995. 333 pages. Paper back. (#191683)130:-
Martin, Hugo Om ackord i konkurs enligt svensk rätt.. Akademisk afhandling, Upsala 1880. (4),148 sidor. Häftad. Sprucken rygg. Första och sista bladen något solkiga. (#204114)135:-
Mason, Alpheus T. Organized Labor and the Law.. With especial reference to the Sherman and Cleyton acts. Dissertation, Princeton 1925. 265 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#181044)200:-
Med rätten i fokus.. Studentlitteratur 2005. 240 sidor. Häftad. (#124756)100:-
Mevius, David Davidis Mevii ... Decisiones super causis præcipuis ad summum tribunal regium Vismariense Delatis; Quibus præter Repertorium, quo Dictæ Decisiones juxta ordinem Pandectarum, cura Johannis Jacobi a Ryssel.. Editione quinta, Frankfurt am Main, Johannes David Zunner, typis Johannes Bauer Anno 1705. (92),656,512,103,(81) pages. Folio. Contemporary full vellum. Front inner hinge cracked and blank + free front end-paper loose. First 92 leaves water-stained in margin. (#216363)2750:- (bild)
Miller, Jeffery Ardor In the Court! Sex and the Law.. ECW Press, Toronto 2002. xviii,283 pages. Soft covers. (#191692)140:-
Montelius, Alvar Om vanhederlighets rättsverkan.. En studie över 2. kap. 19 § strafflagen. Uppsala 1920. 136 sidor. Häftad. (#123104)140:-
Myrbeck, Karl David Om grunderna för 1927 års föreskrifter rörande ägogradering och vissa ersättningar mellan skiftesdelägare.. Sthlm 1928. 107 sidor. Häftad. Dedikation. Bilaga till Kungl. Lantmäteristyrelsens meddelanden 1928:9. (#178387)145:-
Myrberg, Israel Om statstjänstemäns oavsättlighet.. En rättsdogmatisk undersökning. Akad. avh. Uppsala 1930. 216 sidor. Häftad. (#55510)145:-
Myrberg, Israel Om tjänstemäns oavsättlighet.. En redogörelse för svensk praxis. Lund 1925. 124 sidor. Häftad. (#133074)125:-
Naumann, Christian Om straffrättstheorien och penitetiärsystemet.. Lund 1849. (2), 56 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Fint ex. (#154517)250:-
Nehrman, David Föreläsningar öfwer Ärfda-Balken, hållne wid Kongl. Academien i Lund.. Stockholm och Upsala, Gottfried Kieswetter, 1752. (8),262 sidor. Samtida, något nött skinnband. Bit av försättsbladet och titelbladet bortklippta. Inlagan ren och fin. (#184800)500:-
Nehrman, David Inledning til then Swenska Processum Civilem;. Efter Sweriges Rikes Lag och Stadgar författad, samt nu å nyo ökt och förbättrad. Stockholm, Kiesewetter 1751. (8),432,(24) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band med nött läderyta. (#201818)800:- (bild)
Nelson, Alvar Brott och påföljd.. En orientering om svensk straffrätt enligt Brottsbalken. 4:e upplagan. 1968. 104 sidor. Pocket. (#123274)75:-
Noodt, Gerard Opera omnia, ab ipso recognita, aucta, .... Coloniae Agrippinae (Köln) 1763, (4),551,(21) + (4),449,(11) pages. Folio 36x23 cm. Bound in near contemporary half leather. Spine and extremities slightly worn. A solid and clean copy. (#189511)2000:-
Nothin, Torsten Regeringsmakt och rättssäkerhet.. Sthlm 1953. 126 sidor. Häftad. (#136074)120:-
Nyblaeus, Axel Om statens straffrätt. Undersökning från den Boströmska filosofiens ståndpunkt.. Andra öfversedda och förbättrade upplagan, Lund 1865. (2),80,(2) sidor. Häftad. Bakre omslag felar. Namnteckning på främre omslaget. (#221019)150:-
Nyblaeus, Axel Om statens straffrätt. Undersökning från den Boströmska filosofiens ståndpunkt.. Andra öfversedda och förbättrade upplagan, Lund 1865. (2),80,(2) sidor. Häftad i blanka omslag. De första 3 bladen med liten fläck. (#219945)150:-
Nyquist, Ola Juvenile Justice.. A Comparative Study with Special Reference to the Swedish Child Welfare Board and the California Juvenile Court Systems. Diss. Uppsala 1960. 302 pages + plates. Soft covers. (#123190)175:-
Nyström, Birgitta (red.) Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa.. Carlssons förlag 1993. 343 sidor. Förlagsband. Nyskick. Vänbok till Sten Edlund. (#219047)200:-
Olivecrona, Karl Inteckningsförordningarna.. Föreläsningar. Andra upplagan. Uppsala 1940. 136 sidor. Halvklotband. Understrykningar. (#153042)100:-
Olivecrona, Karl Inteckningsförordningarna.. Föreläsningar. Tredje upplagan. Uppsala 1946. 138 sidor. Häftad. (#123161)150:-
Olivecrona, Karl Utsökning.. Föreläsningar. Lund 1945. 246 sidor. Häftad. (#123115)150:-
Olsson, Petra Herzfeld Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet.. Dissertation. Stockholm, Iustus förlag 2003. 647 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#219089)500:-
Opsahl - The Future of Human Rights Protecting in a Changing World.. Fifty years since the Four Freedom Address. Essays in honour of Torkel Opsahl. Red. Asbjorn Eide and Jan Helgesen. Oslo 1991. 239 pages. Original cloth. (#176766)170:-
Petersen, Hans Kristian Försvars-skrift för H. E. Statsministern, m.m. Lövenskiold i den mot honom inför riksrätten anställda rättegång.. Öfversättning. Stockholm 1836. 63 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Løvenskiold var norsk statsminister i Stockholm 1828-1841. (#220891)250:- (bild)
Procez Verbal des Conferences tenues par ordre du Roy, pour l'Examen des Articles de l'Ordonnance Civile, du mois d'Avril 1667 et de l'Ordonnance criminelle du mois d'Août 1670.. Nouvelle Edition, revuë & corrigée sur l'Original, & augmentée d'une Instruction sur la procedure Civile & Criminelle. Paris 1909. (16),lxi,(3),504 + xxiv,272 pages. 4:o. Contemporary full leather, slightly worn spine (#204905)1200:- (bild)
Pufendorf, Samuel von Le droit de la nature et des gens, oų systčme général des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence, et de la politique.. Traduit du latin de feu Mr. le baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac. Avec des notes du traducteur, oų il supplée, explique, défend & critique les pensées de l'auteur : & une préface, qui sert d'introduction ā tout l'ouvrage. Amsterdam, Gerard nKuyper 1706. (8),xcii,(4),550 + (4),472,(36) pages. 4:o. Contemporary full leather. 2 volumes. Volume I, titlepages with mall piece cut out. Old inknotes in margins on a few leaves in the beginning of the book. Volume II: partly brownish in margins. First french translation of De jure naturæ et gentium. (#210404)2800:- (bild)
Ramel, Eric Le moratorium de la lettre de change et son traitement en droit international privé.. Diss. Uppsala 1925. viii,306 pages. Soft covers. Stamped. (#174473)170:-
Raphael, Axel Om ansvarighet för skada i följd af jernvägs drift.. Några anmärkningar med anledning af lagen den 12 mars 1886. Stockholm 1886. 50 sidor. Häftad. omslagen skadade och loss. (#180504)130:-
Recueil contenant les édits et déclarations du Roy sur l'établissement et confirmation de la jurisdiction des Consuls de la ville de Paris, et autres : et les ordonnances & arrests donnés en faveur de cette justice. Divisé en deux parties.. Paris, Denys Thierry 1705. xlii,(2),1-478,469-492 + 108 (of 155) pages. Small 4:o. Contemporary full leather binding with worn surface. Gilt stamp of a boat on front board. (#199437)3000:-
Regner, Nils Svensk juridisk litteratur I.. 1865-1956. Sthlm 1957. 610 sidor. Original klotryggsband. (#122544)250:-
Regner, Nils Svensk juridisk litteratur II.. (1957-1970). Sthlm 1971. 384 sidor. Original klotband. (#122546)175:-
Reitis, Otto Die richterliche Nachprüfung von Staatsakten im nationalsozialistischen Staat.. Diss. Quackenbrück (Göttingen) 1936. XI, 136 pages. Softcover. Stamped. (#112362)300:-
Rålamb, Clas Observationes Juris Practicae. Thet är/ Åtskillige Påminnelser uthi Rättegångs Saker/ Grundade uthi Gudz Ord/ Sweriges Lagh och Recesser: .... Med H.K.M. Privilegio andra gång uplagde/ och i några måål förökade. Hwar hoos ock nu Högtbemälte Herres Beskriffning om thess Constantinopolitanske Resa och Legation til Portam Ottomannieam bijfogad är. Stockholm, Keyser 1679, (16),330,(38),93,(11) sidor. Liten 4:o. Inbundet i ett senare (1700-tal) något nött halvfranskt band. Inlagen ren och fin, pappret något bruntonat. (#190265)3000:-
Rättssäkerheten i brottmål - ifrågasatt av Justitiekanslern.. Utgiven av Lunds Domarakademi 2007. 210 sidor. Häftad. (#186777)160:-
Samling af Författningar och Stadgar,. hwilka ändra eller förklara Kyrko-Lagen af År 1686, och ännu äro till efterlefnad gällande; Författad och utgifwen ... år 1813. Stockholm, Grahn 1813. (2), 164, 40 sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#59828)350:-
Scandinavian Studies in Law 1967, II.. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1967. 306 pages. Original cloth. (#123140)200:-
Scandinavian Studies in Law 1978.. Volume 22. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1967. 265 pages. Original cloth. (#124343)200:-
Schlyter, C.J. Juridiska afhandlingar 2.. Lund 1879. 298 sidor. Häftad. Del 1 utkom 1836. (#191417)150:-
Schlyter, C.J. Juridiska afhandlingar 2.. Lund 1879. 298 sidor. Häftad med nött rygg. Del 1 utkom 1836. (#181813)120:-
Schlyter, K.J.D. Rättsfråga och sakfråga i högsta instans.. Kbh 1928. 96 sidor. Häftad. (#122212)150:-
Schmidt, Folke The Law of Labour Relations in Sweden.. Cambridge, Mass. 1962. 343 pages. Original cloth. Dust jacket. (#58554)200:-
Schramm, Gustav L. Piedpoudre Courts.. A study of the small claim litigant in the Pittsburgh district. Dissertation, Pittsburg 1928. xii,219 pages incl. tables. Soft cover. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180999)250:-
Sjöström, Henning Bankvälde och domstolsprestige. Högbroforsdomen i ljuset av nya vittnesmål.. Stockholm 1958. 242 sidor. Häftad. (#214919)200:-
Sjöström, Henning The Torsten Kreuger Case. An Individual's Fight for Justice.. Translated by J.H.G. and E.G. Hogg. Stockholm 1958. 290 pages. Soft covers. English translation of "Bankvälde och domstolsprestige". (#214920)150:-
Skarstedt, Sigfrid, Om straffprocessuella tvångsmedel enligt svensk rätt I.. Lund 1895. (6),232 sidor. Häftad. Stämpel. (#204110)165:-
Skegg, P.D.G. Law, Ethics, and Medicine.. Studies in Medical Law. Oxford 1984. XII, 268 pages. Original cloth in dustjacket. (#114782)125:-
Skogh, Göran & Jan-Erik Lane Äganderätten i Sverige. En lärobok i rättsekonomi.. Andra upplagan. SNS förlag 2000. 240 sidor. Häftad. Liten stämpel, annars nyskick. (#219167)175:-
SOU 1944:46 Betänkande med förslag till lag om ändring av vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om sammanläggning av fastigheter å landet m.m.. Avgivet av Fastighetsbildningssakkunniga. Sthlm 1944. 294 sidor. Häftad. (#176136)170:-
SOU 1944:50 Strafflagberedningens betänkande. angående verkställigheten av frihetsstraff m.m. Sthlm 1944. 388 sidor. Häftad. (#97445)200:-
SOU 1960:5 Förslag till namnlag.. Betänkande avgivet av Namnrättskommittén. sthlm 1960. 362 sidor. Häftad. 4 sidor missfärgade av tidningsurklipp. (#176117)175:-
SOU 1965:13 Rättegångshjälp.. Betänkande med reviderat förslag till lag om rättegångshjälp m.m. av tillkallade utredningsmän. Sthlm 1965. 166 sidor. Häftad. (#176106)145:-
SOU 1966:71 Otillbörlig konkurrens.. Betänkande av utredningen om illojal konkurrens. Sthlm 1966. 382 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar i marginalen. (#176095)160:-
SOU 1969:60 Internationell äktenskaps- och arvsrätt.. Betänkande avgivet av Familjerättskommittén. Sthlm 1969. 284 sidor. Häftad. (#176105)150:-
SOU 1978:40 Tvistlösning på konsumentområdet.. Betänkande av reklamationsutredningen. Sthlm 1978. 232 sidor. Häftad. F.d. biblioteksex i fint skick. (#176061)140:-
SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp.. Betänkande av 1977 års sexualbrottskommitté, Sthlm 1982. 193 sidor. Häftad. (#123135)150:-
SOU 1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada.. Slutbetänkande av Kommittén om ideell skada. Sthlm 1995. 555 sidor. Häftad. (#186778)200:-
Stjernberg, Nils Kommentar till strafflagen kap. 17-18.. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. Med Supplement. Uppsala 1930-41. 169 + 24 sidor. Häftade. Blyertsunderstrykningar. 2 volymer. (#122226)125:-
Stjernberg, Nils Kommentar till strafflagen kap. 24.. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. Uppsala 1932. 131 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#122225)100:-
Stjernberg, Nils Till frågan om de s.k. rent ekonomiska kategorierna.. Akad. Afh. Upsala 1902. (6),170 sidor. Häftad. Stämpel. (#174480)150:-
Sundberg, Halvar G.F. Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt kommunallagarna.. Lund 1924. 72 sidor. Häftad. (#133073)100:-
Sundberg, Halvar G.F. Falskt eller äkta mynt.. Tal och uppsatser 1947-48. Sthlm 1948. 115 sidor. Häftad. (#123265)135:-
Sundberg, Halvar G.F. Lag och traktat.. Uppsala 1934. 75 sidor. Häftad. (#183619)120:-
Sundberg-Weitman, Brita Nondiskriminering i EEC.. Diskrimineringsförbuden till säkerställande av arbetstagares och företags rörlighet över gränserna. Aa Sthlm 1973. 208 sidor. Häftad. (#123253)150:-
Sunnqvist, Martin, Släktvapenrätt - en jämförande studie av den historiska och nutida engelska, tyska och svenska rättsliga regleringen av släktvapen och des förhållande till varumärkesrätten.. Lund 2001. 180 sidor. Limhäftad. Examensarbete för jur. kand-examen. (#208127)150:-
Sveriges Grundlagar jemte de vigtigaste dithörande författningar. Utgifna af W. Uppström. Stockholm 1891. 92 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. Vidlagt: Supplement till Sveriges Rikes lag innehållande nya strafflagen och nya väglagen. 1892. 14 + 20 sidor. Häfte. (#189423)150:-
Sveriges Grundlagar och Konstitutionella stadgar jemte Kommunallagarna samt Noges Grundlov.. Utgifna af W. Uppström. Andra upplagan. Stockholm 1892. 232 sidor. Original klotryggsband. Fint ex. (#71815)200:-
Sweriges Rikes Lag.. Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm 1808. (18),468 sidor + Bihang ... innehållande ändringar och tilläggningar .... åren 1809, 1810 och 1812. Stockholm 1814. 46 sidor. Samtida något nött skinnryggsband. Inllagan lite solkiig. (#205197)250:-
Sweriges Rikes Lag.. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm, Hartwig Gercken 1736. (28), 416, (68), (23) sidor. Tillsammans med: Tilökning På Registret Öfwer Sweriges Rikes Lag ... Af Lars Johan Colling. Sthlm, Schneider 1737. (114) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnband, skadat i ryggens överkant. Bläckfläck på en sida, sista bladet lite skadat i marginalerna. Inlagan något bruntonad i kanterna. Första upplagan av vår nuvarande lag. (#78141)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. Liten 4:o. Ett blad lagat, 2 hörn bortrivna och ett lagat, allt utan textförlust. Enstaka lagerfläckar. Lite fuktfläckar i slutet av boken. Samtida helt skinnband med gulornerad rygg. M S i guldtryck på främre pärmen. Ett fint exemplar. (#90871)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. (Samt) Orde-Register Öfwer de Anmärckningar, Som wid Sweriges Rikes Landz-Lag, Af ... Petter Abrahamsson gjorde, Oxh Åhr 1726 af Trycket utgångne äro, Uprättat Efter Alphabetets Ordning af Hindrich Drysell. Stockholm, Schneider 1728. (8),370,(4) sidor. Liten 4:o. Lagen i samtida helt skinnband, lagat i övre delen av ryggen samt orde-register i ett samtida skinnryggsband. 2 volymer. (#176680)2500:-
Swerikes Rijkes Lands-Lag,. Som Af Rijksens Råd blef öfwersedd och förbättrat: Och af K. CHRISTOFER, ... 1442 stadfäst: ... Efter ... CARLS then Nijondes ... befalning, åhr 1608 af Trycket utgången. Nu å nyo andra gången med Anmärckningar uplagd. Sthlm, Johan Henrich Werner Åhr 1726. (12), 888, (4) sidor. (Samt) Orde-Register Öfwer de Anmärckningar, Som wid Sweriges Rikes Landz-Lag, Af ... Petter Abrahamsson gjorde, Oxh Åhr 1726 af Trycket utgångne äro, Uprättat Efter Alphabetets Ordning af Hindrich Drysell. Stockholm, Schneider 1728. (8),370,(4) sidor. Liten 4:o. Samtida helt skinnband. En fals lite sprucken. (#176679)2500:-
Svernlöv, Carl Juridisk engelska. En handledning i skriftlig framställning.. Andra upplagan. Norstedts 1999. 218 sidor. Häftad. (#219372)150:-
Söderqvist, Nils Le collectivisme individualiste. Un projet de Réform Sociale.. Bruxelles no date (no title-page). 63 pages. With front cover in later cloth. Former owners name: Nils Erik Söderqvist-Hansegård, the authors son. (#203963)200:-
Tarter, Harrt Legal Resolvents.. Dissertation. New York 1951. 114 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#181019)165:-
Taylor, Hasseltine Byrd Law of Guardian and Ward.. Diss. Chicago 1935. X, 194 pages. Softcover. Stamped. (#87711)225:-
Thorsteinsson, Th. Från främmande domstolar.. Sthlm 1945. 208 sidor. Häftad. (#123275)130:-
Thurgren, Johan Adolf Fullständig Juridisk Handbok för alla samhällsklasser,. framställda i alfabetisk ordning de lagar och stadganden, som den enskildte behöfwer rådfråga, för att på egen hand kunna utföra sina juridiska angelägenheter; med Formulärer. Sthlm 1850. (6), 686 sidor. Samtida skinnryggsband. (#150535)300:-
Thurgren, Johan Adolf och Sjögréen, Otto August, Om patronatet.. Akademiska afhandling, Upsala 1855. (2),14,(2) sidor. Häftad. Tagen ur band. (#203787)145:-
Thyrén, J.C.W. Kommentar till strafflagen kap. 14,. samt: Kommentar till strafflagen kap. 20. Lund 1906 & 1908. 168 + 158 sidor. Halvfranskt band. (#123102)200:-
Thyrén, Johan C.W. Makes gäld enligt svensk rättsutveckling.. Med hufvudsakligt afseende på makes före äktenskapet gjorda gäld. Första afdelningen. Rättsutvecklingen till 1734. Akad. afh. Lund 1893. (6),132 sidor. Häftad. Stämpel. (#175830)150:-
Tingsten, Herbert Konstitutionella fullmaktslagar i modern parlamentarism.. Lund 1926. 138 sidor. Häftad. Fahlbeckska stiftelsen 6. (#76820)150:-
[Torén, Magnus] Försök att bestämma orsakerne till ökade brottmål och medlen tll deras förekommande eller minskning.. Stockholm 1823. 83 sidor. Häftad i något nötta blanka originalomslag. Dedikation. (#154507)300:-
Wang, Ching Chun Legislative Regulations of Railway Finace in England.. Dissertation, Urbana 1918. 198 pages. Soft covers. Very fine copy. First edition. (#181063)450:-
Watkins, Robert Dorsey The State as a Party Litigant.. Diss. Baltimore 1927. XVII, 212 pages. Softcover. Stamped. (#73399)200:-
Welamson, Lars Konkurs.. Andra omarbetade upplagan, Sthlm 1970. 183 sidor. Häftad. Lite understrykningar med bläck. Institutet för rättsvetenskaplig forskning XLI (#186762)125:-
Weylle, Christen Osterssøn Glossarium juridicum danico-norvegicum. Det er: Alle Gamle Danske oc Noeske Glosers rette Forklaring/ ..... Facsimileutgåva av 1665 års utgåva, Kbhvn 1977. Original klotband. (#202377)400:-
Wijkander, Theodor Om preskription i brottmål enligt svensk allmän lag.. Akademisk afhandling, Lund 1878. (2),118 sidor. Häftad. Sprucken rygg. (#204109)135:-
Wijk, Bertil Om mened enligt svensk gällande rätt.. (13 kap. S. L.) Akademisk afhandling, Lund 1895. 101 sidor. Häftad. Nött rygg, bakre omslag loss. Lite blyerts. (#180931)110:-
Wijk, Bertil Om mened enligt svensk gällande rätt.. (13 kap. S. L.) Akademisk afhandling, Lund 1895. 101 sidor. Häftad. Stämpel. (#181530)150:-
Wirén, Aug Barndomstolar i Europa.. Stockholm 1911. 79 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget. Svenska Fattigvårdsförbundets skrifter 5. (#186577)125:-
Vislie, Arne Ferdsels- og fløtingsretten og dens stilling under ekspropriasjon.. En undersøkelse av ferdselens og fløtingens stilling i norsk rett, med særlig henblikk på forholdet under ekspropriasjon i forbindelse med vassdragreguleinger. Akad. avh. Oslo 1955. 536 sidor. Häftad. Blanka omslag. Stämpel. (#61931)200:-
Wulffen, Erich Der Sexualverbrecher.. Ein Handbuch für Juristen, Verwaltungsbeamte und Ärzte. Mit zahlreichen kriminalistischen Originalaufnahmen. Berlin 1921. xvi,727 pages. Original decorated cloth. Enzyklopädie der modernen Kriminalistik. (#189236)750:-
Zetterquist, Ola A Europe of the Member States or of the Citizens?. Two Philosophical Perspectives on Sovereignity and Rights in the European Community. Diss. Lund 2002. 400 pages + bibliography. Softcover. (#143130)200:-
Åberg, L.H. En blick på våra äktenskapslagar jämte några af förslagen till deras ändring.. Upsala 1879. 77 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Nött rygg. Lite förstrykningar med blåpenna. (#186574)110:-
Östergren, P.A., Tvisten om ägande- och nyttjanderätten till skattejord vid pröfningen af Lagkommissionens förslag till Sveriges rikes lag hos 1731 och 1734 års ständer.. Lund 1896. (4),86 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Dedikation till Harald Hjärne. (#203890)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page