Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

"1786".. Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986. Illustr. Sth 1988. 148 sidor. Häftad. (#46874)110:-
Ackerknecht, Erwin H. A Short History of Medicine.. New York 1968. 275 pages. Soft covers. Maybee a "print on demand" (#180025)150:-
Adams, Randolph Greenfield Political Ideas of The American Revolution.. Britannic-American Contribution to the Problem of Imperial Organization 1765-1775. Diss. Durham, NC 1922. 207 pages + plates. Slightly worn softcover. Stamped. (#106343)200:-
Adlerz, Gottfrid Charles Darwin.. Illustr. Sth 1909. 120 sid. (#46865)85:-
af Leopold, Carl Gustaf Lärdoms-historien.. Sällskapshändelse. Dedicerad till våra stora bokvänner av en Ignorant. Illustr. Sthlm 1947. 27 sidor. Häftad. (#77260)100:-
af Leopold, Carl Gustaf Nyttiga betraktelser om auktorer och om vitterheten.. Om vitterhetsidkare. Lärdomshistorien. Illustrerad av Lennart Iverus. Sthlm, Bokvännerna 1956. 67 sidor. Original klotryggsband. (#139697)100:-
Agardh, J.G., Om Linnés betydelse i botanikens historia.. Med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878. Lund 1878. 33 sidor. Häftad utan omslag. Fint ex. (#186994)150:-
Agardh, J.G., Om Linnés betydelse i botanikens historia.. Med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878. Lund 1878. 33 sidor. Häftad utan omslag. Lite lagerfläckar. (#186995)100:-
Alanen, Y. Revolution or Reformation.. Helsinki 1946. 228 pages. Disbound. No covers. (#138689)150:-
Albeck, Gustav Universitet og Folk.. Bidrag til den folkelige universitetsundervisningens historie i Danmark med et udblik til Folkeuniversiteten i Norge og Sverige. Kbhvn 1984. 424 sidor. Häftad. (#175590)160:-
Alic, Margareta Arvet efter Hypatia.. Historien om kvinnliga forskare från antiken till det sena artonhundratalet. Illustr. Värnamo 1989. 248 sidor. Häftad. (#28014)110:-
Alioto, Anthony M. A History of Western Science. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1987. xii,388 pages. Paperback. (#214305)150:-
Allén, Sture, Loman, Bengt & Sigurd, Bengt Svenska akademien och svenska språket.. Tre studier. Illustrerad. Sthlm 1986. 275 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#34894)150:-
Allwood, Martn S. (red.) Universiteten i en ny värld.. Stockholm 1944. 350 sidor. Häftad. (#187911)145:-
Almgren, Birgitta Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und kollektive Denkmuster in nationalsozialisticher Kulturpolitik und Germanistik in Schweden 1928-1945.. Sthlm 2001. 439 pages. Hardcover. (#90037)250:-
Althin - Vilja och kunnande.. Teknikhistoriska uppsatser tillägnade Torsten Althin... Illustr. [Sth 1977]. 264 sid. Häftad. Fuktskadad. (#88125)75:-
Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund 1996. 402 sidor. Häftad. (#212975)200:-
Alzén, Annika och Magdalena Hillsröm (red.) Kulturarvet, museerna och forskningen. Rapport från en konferens 13-14 november 1997.. Gidlunds 1999. 264 sidor. Häftad. (#217953)145:-
Ambjörnsson, Ronny Det okända landet.. Tre studier om svenska utopister. Gidlunds 1981. 215 sidor + planscher. Förlagsband. Skyddsomslag. F.d. biblioteksexemplar i fint skick. (#139469)120:-
Ambjörnsson, Ronny Socialismens idéhistoria.. En inledning. Gidlunds 1984. 238 sidor. Förlagsband. Recensionsexemplar. (#151453)130:-
Ambjörnsson, Ronny Socialismens idéhistoria.. En inledning. Gidlunds 1984. 238 sidor. Förlagsband. Stämpel. (#219092)130:-
Ambjörnsson, Ronny Öst och väst. Tankar om Europa mellan Asien och Amerika.. Sthlm 1994. 107 sidor. Häftad. (#145472)100:-
Ambjörnsson, Ronny & Elzinga, Aant Tradition och revolution.. Huvuddrag i det europeiska tänkandets historia. Illustrerad. Femte upplagan, Lettura 1987. 377 sidor. Häftad. (#199652)125:-
Ambjörnsson, Ronny & Elzinga, Aant Tradition och revolution 1.. Huvuddrag i det europeiska tänkandets historia. Illustrerad. Cavefors 1969. 377 sidor. Pocket. (#29641)100:-
Amelin, Olov Medaljens baksida.. Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige. Illustrerad. Akad. avh. Uppsala 1999. 293 sidor. Häftad. (#34678)150:-
Anckar, Dag Sven Lindman.. Hans vetenskapssyn och vetenskapliga gärning. Åbo 1986. 238 sidor. Häftad. (#104345)150:-
Andersson, Nils & Björck, Henrik (red.) Vad är idéhistoria? Perspektiv på ämnets identitet under sextio år.. Stockholm 1994. 423 sidor. Plastat förlagsband. F.d. biblioteksbok i mycket gott skick, (#40356)150:-
Andersson, P. Gunnar Svenska snillen.. Från Stiernhielm till Scheele. Sthlm 1964. 328 sidor. Häftad. Dedikation. (#72403)150:-
Arago, Franįois Skrifter 1.. Med inledning af Alex. v. Humboldt. Öfversättning af Georg Scheutz. Sthlm 1854. xxiv, 548, (4) sidor. Samtida halvfranskt band. Första bandet innehåller minnesteckningar över Fresnel, Alexander Volta, Thomas Young, Joseph Fourier, James Watt och Carnot. (#112879)350:-
Arnstberg, Karl-Olov Utforskaren. Studier i Sigurd Erixons Etnologi.. Carlssons 1989. 129 sidor. Häftad. (#188657)100:-
Arrhenius, Svante Människan inför världsgåtan.. Olika tiders och folks åsikter om världsutvecklingen. Med 24 illustrationer. Fjärde upplagan, Sthlm 1907. x,182 sidor. Häftad. Namnteckning. (#180700)130:-
Artz, Frederick B. The Mind of the Middle Ages.. A.D. 200-1500. A Historical Survey. Illustr. New York 1953. XIV, 572, X pages. Original cloth. (#158872)200:-
Artz, Frederick B. The Mind of the Middle Ages.. A.D. 200-1500. A Historical Survey. Illustr. New York 1967. XIV, 572, X pp. Cloth. (#29794)250:-
Arvet från Newton och Linné.. Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider. (Katalog.) Utställning i Statens Historiska Museum 1962. 116 sidor + illustrationer. Häftad. (#136722)100:-
Arvidsson, Rolf & Aarsleff, Hans Kritiska undersökningar i Weibull-mytens historia.. Illustr. Lund 2000. XI, 417 sidor. Förlagsband. (#64774)150:-
Aspelin, Gunnar Tankehistoriens problem.. Sthlm 1970. 198 sidor. Häftad. (#123517)140:-
Aspelin, Gunnar Tankelinjer och trosformer.. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria. 2:a uppl. Illustr. Sth 1955. 560 sidor. Originallinneband. Vår egen tids historia VI. (#26978)170:-
Aspelin, Gunnar Tankelinjer och trosformer.. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria. 2:a uppl. Illustr. Sth 1955. 560 sidor. Originallinneband med svaga falsar. Blyerts. Vår egen tids historia VI. (#129847)125:-
Aspelin, Gunnar Ur medeltidens tankevärld.. Sth 1971. 87 sidor. Pocket. (#40452)80:-
Assyriologien i Danmark.. Illustr. Kbhvn 1997. 102 sidor. Häftad. Stämpl. (#80510)100:-
Att förstå det mänskliga.. Humanistisk forskning vid Stockholms universitet. Kerstin Dahlbäck (red). Illustr. Sthlm 2000. 332 sid. Inbunden. (#64801)150:-
Bachman, Marie-Louise Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia.. Lund 1969. 305 sidor. Häftad. Reviderad avhandling. (#15468)135:-
Bachman, Marie-Louise Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia.. Lund 1969. 305 sidor. Häftad. Reviderad avhandling. F.d. biblioteksbok. (#113088)75:-
Bachmann, Emil Att mäta himmel och jord från pyramid till vädersatellit.. Illustrerad. Stockholm 1973. 368 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#29928)200:-
Bahr, Gunnar von Medicinska fakulteten i Uppsala.. Professorer och läroämnen 1613-1976. Illustr. Sth 1977. 164 sid. Inbunden. (#39661)140:-
Baigent, Michael & Leigh, Richard The Elixir and the Stone. The Tradition of Magic and Alchemy.. Viking, London 1997. xxxv,454 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#218222)200:-
Balandier, Georges Politisk antropologi.. Aldus, Sthlm 1971. 223 sidor. Pocket. (#116476)100:-
Battail, J.-F. Le mouvement des idées en Sučde ā l'âge du bergsonisme.. Paris 1979. 416 pages. Soft covers. (#120019)185:-
Baudou, Evert Oscar Montelius. Om tidens återkomst och kulturens vandringar.. Illustrerad. KVHAA och Atlantis 2012. 413 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel. (#207476)200:-
Becker, Carl The Declaration of Independence.. A Study in the History of Political Ideas. Vintage Books, New York no date (c. 1960). 286 pages. Paperback. (#116461)100:-
Beesley, Patricia The Revival of the Humanities in American Education.. Diss. New York 1940. XV, 201 pages. Softcover. Stamped. (#113680)350:-
Bell, Madison Smartt, Lavoisier och kemin. Den nya vetenskapens födelse i revolutionens tid.. Doxa 2006. 180 sidor. Förlagsband. (#201156)150:-
Benediktsson, Jakob Arngrímur Jķnsson and His Works.. Diss. Kbhvn 1957. XV, 146 pages + portrait. Soft covers. (#88641)375:-
Beretta, Marco The Enlightenment of Matter.. The Definition of Chemistry from Agricola to Lavoisier. Illustr. Dissertation. Uppsala 1993. XVI, 396 pages. Original cloth in dustjacket. (#29744)250:-
Beretta, Marco The Starry Messenger and the Polar Star.. Scientific Relations Between Italy and Sweden from 1500 to 1800. Catalogue of an exhibition held at the Naturhistoriska Riksmuseet. Illustr. Stockholm 1995. 188 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#161805)200:-
Berg, Fredrik Några anteckningar om adjunkten John Björkén.. Uppsala 1961. 63 sidor. Häftad. Dedikation. (#98970)100:-
Berg, Fredrik Några anteckningar om adjunkten John Björkén.. Uppsala 1961. 63 sidor. Med bevarade omslag i halvfranskt band (Levins bokbinderi). (#191148)150:-
Berg, Fredrik Oftalmologin i Sverige under 1800-talet.. Illustr. Uppsala 1965. 322 sid. Lychnos-biblioteket 21. (#40518)170:-
Berggren, Henrik Politikens plats: demokratins kris och lokal politik.. Arena 2019. 46 sidor. Häftad. (#217428)100:-
Bergianska botanister.. Bergianska stiftelsen och dess professorer under första seklet. Red. Bengt Jonsell. Sthlm 1991. 142 sidor. Inbunden. (#53351)150:-
Bergman - Foreign Correspondence I.. Letters from Foreigners to Torbern Bergman. Ed. Göte Carlid and Johan Nordström. Sth 1965. LVIII, 466 pp. Cloth. Lychnos 23:1. (#29638)200:-
Bergman - Foreign Correspondence I.. Letters from Foreigners to Torbern Bergman. Ed. Göte Carlid and Johan Nordström. Sth 1965. LVIII, 466 pp. Softcover. Lychnos 23:1. (#40513)150:-
Bergman, Sten Berömda upptäcksfärder.. Efter svenska och utländska källor. Illustrerad. Stockholm 1949. 181 sidor + planscher. Förlagsband. Ungdomsupplaga. (#215493)150:-
Bergman, Torbern Åminnelse-tal, öfver .... Carl De Geer, Hållet för Kongl. Vetenskaps-Academien den 19 Decemb. 1778.. Stockholm, Joh. Georg Lange 1779. 40 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Saknar titelvinjetten (#208920)250:-
Berlin, Isaiah Against the Current. Essays in the History of Ideas.. Clarendon Press, Oxford 1991. liv,401 pages. Paper back. As new. (#218593)150:-
Bernhard, Carl Gustaf Berzelius, europaresenären bland forskare, prostar och poeter.. Illustr. 1993. 223 sidor. Original pappband. (#187799)150:-
Bernhard, Carl Gustaf Med Berzelius bland franska snillen och slocknade vulkaner.. Illustr. 1985. 206 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#12153)150:-
Berzelius, Jac., Reseanteckningar.. Utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien genom H.G. Söderbaum. Stockholm 1903. Porträtt, xii,(2),430,(2) sidor + planscher. Marmorerat pappband. Exlibris. Namnteckning. (#200750)350:-
Berzelius, Jacob Bref I-VI + Supplement.. Utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien genom H.G. Söderbaum. Sthlm 1912-41. Häftade. 15 volymer. Häftade. Del VI:1 med lossrivet omslag. The letters of Jac. Berzelius, the famous Swedish chemist, mostly in French and English. I denna svit saknas Bref IV:3 samt supplement 3 (#179545)500:-
Berzelius, Jacob Själfbiografiska anteckningar.. Utgifna af Kongl. Svenska Vetenskapsakademien genom H.G. Söderbaum. Faksimile 1979 efter upplagan Sthlm 1901. 155 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#79633)125:-
Berzelius, Jacob & Wachtmeister, H.G. Trolle Brevväxlingen mellan Herr Professoren Jac. Berzelius och Hans Excellens H.G. Trolle Wachtmeister I.. Utg. Jan Trofast. Lund 1998. 456 pp. Inbunden. (#29628)125:-
Beyerchen, Alan D. Scientists Under Hitler. Politics abd the Physics Community in the Third Reich.. Yale University Press 1979. xii,287 pages. Original cloth. Dust jacket. Former owners signature. (#220165)150:-
Birgegård, Ulla JG. Sparwenfeld och hans lexikografiska arbeten.. Del 1-2 + bilagor. Uppsala 1971. 306 sidor + bilagor. A4. Stencil. Häftad. 3 volymer. (#168804)400:-
Bjerrum, Marie Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog.. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning. Aa Kbhvn 1959. 273 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpl. (#89209)200:-
Björke, Jacob Blaise Pascall.. Liv og tanker. Kbhvn 1957. 200 sidor. Häftad. (#187361)150:-
Björk, Henrik, Staten, Chalmers och vetenskapen. Forskningspolitisk formering och sociala ingenjörer under Sveriges politiska industrialisering 1890-1945.. Illustrerad. Nya Doxa 2004. 586 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. Fint ex. (#207130)200:-
Björklund, Stefan Forskningsanknytning genom disputation.. Uppsala 1991. 161 sidor. Häftad. (#175085)100:-
Björklund, Stefan Vilddjuren och vidundret.. Hoten mot idén om mänskliga rättigheter. Sthlm 2006. 295 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#146239)125:-
Björklund, Stefan, Det redbara samtalet. Locke och Popper mot Heidegger.. Carlssons 2015. 238 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#207478)150:-
Björklund, Stefan, En anständig individualism. Adam Smith flankerad av Francis Hutcheson och David Hume.. Stockholm 2013. 240 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207121)150:-
Blunt, Anthony Artistic Theory in Italy 1450-1600.. Illustrated. London 1962. 138 pages + plates. Softcover. Second impression. (#216201)100:-
Blunt, Wilfrid Carl von Linné.. Fackgranskning och förord Gunnar Broberg. Översättning Gull Brunius. Illustrerad. Sthlm 1977. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#22648)200:-
Blunt, Wilfrid Carl von Linné.. Förord av William T. Stearn. Fackgranskning Gunnar Broberg. Översättning Gull Brunius. Illustrerad. Sthlm 2002. 258 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#139474)150:-
Boberg, Inger M. Folkemindeforskningens historie. i Mellem- og Nordeuropa. Illustr. Kbhvn 1951-53. 382 sidor. 3 något nötta häften. (#72184)175:-
Bobrick, Benson The Making of the English Bible.. Illustr. London 2003. 376 pages. Softcover. (#111320)110:-
Boklund, Uno Carl Wilhelm Scheele. His Work and Life. I/II The Brown Book.. Stockholm 1968. xii,499 pages. Original cloth. Inscribed by the author. (#208831)300:-
Bondeson, Jan Lärda grisar och falska sjöjungfrur.. Illustrerad. Ystad 1994. 255 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#175325)150:-
Boorstin, Daniel J. The Discoverers.. A history of man's search to know his world and himself. Random House, New York 1983. 745 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#187824)200:-
Boschke, F.L. Skapelse utan slut.. Hur långt utforskningen av livet, jorden och universum har kommit. 1963. 240 sidor. Häftad. (#50154)140:-
Boss, Valentin Newton and Russia.. The early influence, 1698-1796. Harvard University Press 1972. 309 pages. Original cloth. Dust jacket. (#189453)200:-
Botting, Douglas Humboldt and the Cosmos.. Illustrated. London 1973. 295 ppages. Paper back. Very fine. (#208862)150:-
Boulton, W.H. The Romance of the British Museum.. The Story of Its Origin, Growth and Purpose and Some of Its Contents. With a foreword by Sir Frederic Kenyon. London no date (c. 1935). xiv, 242 pages + plates and advertisments. Original cloth. Stamped. (#131078)150:-
Bringéus, Nils-Arvid Åke Campbell som etnolog.. Illustrerad. Uppsala 2008. 218 sidor. Förlagsband. (#161287)150:-
Bring, Sven Historia literaria, eller Inledning til wetnskaps historien, uti hwilken korteligen anföres wetnskapernas tilstånd ifrån deras första början til närwarande tid.. Carl Gustav Berling, Lund 1748. (4),387,(1) sidor (något oregelbunden paginering). 8:vo. Samtida, något nött skinnband. Några få bläckunderstrykningar. Bitvis bruntonat papper. Namnteckning 1751: Laurentius Feuk. Exlibris C-E. Berndt. (#204828)750:- (bild)
Broberg, Gunnar (red.) Gyllene äpplen. Svensk idéhistorisk läsebok 1-2.. Sthlm 1995. 1428 sidor. förlagsband. 2 volymer. (#211516)200:-
Bronowski, J. The Ascent of Man.. Illustr. London 1976. 448 pages. Paperback. (#29922)150:-
Brook, G.L. The Modern University.. London 1965. 192 pages. Original cloth. (#168798)150:-
Brown, Lloyd A. The Story of Maps.. Illustrated. Dover publ. New York 1979. 397 pages. Paper back. (#185607)200:-
Bryson, Bill Seeing Further. The Story of Science & the Royal Society.. Harper Press 2010. 490 pages. Original cloth. Dust jacket. As new. (#219714)200:-
Brändström - Gränslöst - forskning i Sverige och i världen.. Festskrift till Dan Brändström. Redaktörer Kjell Blückert och Eva Österberg. Stockholm 2006. 478sidor + planscher. Klotryggsband med skyddsomslag. (#165694)200:-
Brögger, W.C. och Rolfsen, Nordahl, Fridtjof Nansen 1861-1893.. Illustrerad. Sthlm 1896. 360 sidor + karta. Dekorerat original klotband. (#172545)400:-
Burman, Lars Eloquent Students. Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 1663-2010.. Illustrated. Uppsala 2010.212 pages. Original cloth. Dust jacket. Inscribed by the author. (#207500)150:-
Burns, Edward McNall The American Idea of Mission.. Concepts of National Purpose and Destiny. Illustrated. New Brunswick 1957. 385 pages. Original cloth. (#104343)160:-
Butterfield, Herbert Den moderna naturvetenskapens gryning.. 1300-1800. Sthlm 1965. 224 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36433)150:-
Bärmark, Jan & Nilsson, Ingemar Poul Bjerre.. "Människosonen". Stockholm 1983. 679 sidor + planscher. Originalklotband med skyddsomslag. (#151634)150:-
Böök - Bööks 30-tal.. En studie i ideologi. Pan, Sthlm 1976. 249 sidor. Pocket. (#92483)100:-
Calasso, Roberto The Forty-nine Steps.. Pimlico 2002. (12),290 pages. Paper back. (#218377)150:-
Callmer, Christian Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1918-1968.. Lund 1968. 191 sidor. Häftad. (#132861)110:-
Carlbom, Terry Lycka och nytta.. Jeremy Benthams idévärld. Uppsala 1991. 107 sidor. Förlagsband. (#175089)120:-
Carter, Hugh The Social Theories of L.T. Hobhouse.. Diss. Chapel Hill 1927. IX, 137 pages. Softcover. Stamped. (#125477)125:-
Cartwright, F.F. A Social History of Medicine.. London 1978. 209 pages. Softcover. (#165735)120:-
Carus, J. Victor Geschichte der Zoologie bis auf Joh. Müller und Charles Darwin.. München, Oldenbourg 1872. XII,728,(12) pages. Contemporary half leather. Light foxing. Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. neuere Zeit, Band 12. (#198703)950:-
Cassirer, Ernst Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit I-III.. Zweite durchgesehene Auflage, Berlin 1911. xviii,(2),601,(7) + xv,(1),832 + xiv,(2),483 pages. Half leather + part III in cloth with stain on front cover. 3 volumes. (#200234)1200:-
Casson, Stanley Hur människan upptäckte sig själv.. Historien om forskningen in människans ursprung. Bearbetad och tillökad av Hanna Rydh. Sthlm 1942. 300 sidor. Häftad. (#137196)150:-
Castrenianum.. Forschungszentrum für Fennistik und Fennougristik. Red. Eila Hämäläinen und Kaisu Juusela. Helsinki 1975. 103 pages + plates. Softcover. Stamped. (#114278)100:-
Centenaire de la Société Chimique de France (1857-1957).. Paris 1957. 251 pages. Cloth with preserved wrappers. (#105330)250:-
Chachine, Isaias Ezequiel Community, Justice, and Freedom.. Liberalism, Communitarianism, and African Contributions to Political Ethics. Diss. Upps. 2008. 308 pages. Softcover. (#153508)300:-
Charvat, William The Origins of American Critical Thought.. 1810-1835. Diss. Philadelphia 1936. 218 pages. Softcover. Stamped. (#106167)150:-
Christensson, Jacob Konsten att resa.. Essäer om lärda svenska resenärer. Illustrerad. Sthlm 2001. 266 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#104618)120:-
Christensson, Jakob Vetenskapen i provinsen.. Om baronerna Gyllenstierna på Krapperup och amatörernas tidevarv. Illustr. Sth 1999. 183 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#40679)110:-
Chydenius, Johan Humanism in Seventeenth Century Spirituality.. Ekenäs 1989. 50 pp. (#29919)80:-
Ciencia y cultura al servicio del hombre.. Dialogos entres intelectuales dirigidos por Alejandro Llano. Illustr. Madrid 1982. 119 pages. Softcover. Humanismo y cultura III. (#127776)100:-
Clark, Grahame Rummet, tiden och människan.. En förhistorikers synsätt. Illustr. Sthlm 1996. 185 sidor. Häftad. (#71933)140:-
Clark, Ronald W. The Scientific Breakthrough.. The Impact of Modern Invention. Illustr. London 1974. 208 pp. Cloth in dustjacket. (#29917)125:-
Collander, Runar The History of Botany in Finland 1828-1918.. With an Appendix on Forest Science by Yrjö Ilvessalo. Helsinki 1965. 159 pages + plates. In simple boards. (#91831)250:-
Collander, Runar The History of Botany in Finland 1828-1918.. With an Appendix on Forest Science by Yrjö Ilvessalo. Helsinki 1965. 159 pages + plates. Softcover. (#116840)200:-
Collinder, Per Swedish Astronomers 1477-1900.. Illustr. Upps. 1970. 73 pages. Softcover. (#51036)90:-
Conolly, James & Lake, Mark Geographical Information Systems in Archaeology.. Illustrated. Cambridge University Press 2006. xx,338 pages. Paper back. (#214292)200:-
Continuity and Change in Russian and Soviet Thought.. Edited with an introduction by Ernest J. Simmons. Cambridge, Mass. 1955. 563 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102358)165:-
Cornelius, C.A. Några bidrag till Upsala Theologiska fakultets historia I-III.. Upsala 1874-75. 22 + 18 + 62 sidor. 3 häften. Inbjudningsskrifter. (#180889)150:-
Coulton, G.G. Medieval Panorama II.. The Horizons of Thought. Fontana 1961. 475 pages. Paperback. (#86547)100:-
Coutu, Albert Cécile Hispanism in France from Morel-Fatio to the Present. (Circa 1875-1950). Diss. Washington 1954. VIII, 168 pages. Softcover. Stamped. (#88928)150:-
Crowther, J.G. Men of Science.. Humphry Davy, Michael Faraday, ... New York 1936. xiii,332 pages. Original cloth. Dust jacket slightly damades. Inscribe vy the author. (#190591)300:-
Crowther, J.G. Soviet Science.. London 1936. x,342 sidor + illustrationer. Original klotband. (#199017)150:-
Cruz Costa, João A History of Ideas in Brazil.. The Development of Philosophy in Brazil and the Evolution of National History. Translated by Suzette Macedo. Berkeley 1964. 427 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120106)220:-
Culler, Jonathan Ferdinand de Saussure.. Revised edition. Ithaca, NY 1986. 157 pages. Softcover. (#143107)125:-
Cultural Exchange between European Nations during the Renaissance.. Proceedings of the Symposium arranged in Upsala by the Forum for Renaissance Studies of the English Department of Uppsala University, 5-7 June 1993. Ed. Gunnar Sorelius and Michael Srigley. Illustr. Uppsala 1994. 244 pages. Softcover. (#32595)160:-
Dagbok för Skaraborgs läns-Lazaret i Mariestad 24 Junii 1767 - 4 Augusti 1771.. Faksimilutgåva med tolkning och kommentarer av Torgil Hallböök. Sthlm 1999. 192 sidor. Häftad. Svensk medicinhistorisk tidskrift, Vol. 3 Supplement 3. (#181776)140:-
Dahlbeck, Eva Serveto och den eviga elden.. Göteborg 1988. 316 sidor. Förlagsband. (#126495)120:-
Dahlgren, Eva F. Farfar var rasbiolog.. En berättelse om människovärde igår och idag. Sthlm 2004. 320 sidor + planscher. Pocket. Om K.V. Ossian Dahlgren. (#180151)100:-
Dahlgren, Eva F. Farfar var rasbiolog. En berättelse om människovärde igår och idag.. Sthlm 2002. 320 sidor + planscher. Originalpappband i skyddsomslag. F.d. biblioteksex i nyskick. Om K.V. Ossian Dahlgren. (#83377)150:-
Dahlin, Ernst Mauritz Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679.. Upps. 1875. IV, 148 sidor + utvikbar plansch. Häftad. (#28012)125:-
Dahl, Per Svensk ingenjörskonst under stormaktstiden.. Olof Rudbecks tekniska undervisning och praktiska verksamhet. Illustr. Aa Uppsala 1995. 338 sidor. Häftad. (#48098)195:-
Dahl, Sverre Mellom fortid og fremtid.. Artikler om mellom-europeisk åndsliv i vårt århundre. Oslo 1984. 174 sidor. Häftad. (#153779)100:-
Dampier-Whetham, William Cecil Dampier A History of Science and its Relations With Philosophy & Religion.. New York 1931. xxii,514 pages. Original cloth. Stamped. (#170229)250:-
Daniel, Glyn The Origin and Growth of Archaeology.. Penguin 1967. 304 pages + plates. Paperback. Covers in plastic film. (#46921)100:-
Dansk Museumspædagogik i 25 År.. Red. af Inge Adriansen m.fl. Illustr. Højbjerg 1994. 190 sidor. Häftad. (#116764)125:-
Davies, J.T. The Scientific Approach.. London 1965. 100 pages. Original cloth. Dust jacket. (#61016)150:-
Debus, Allen G. Man and Nature in the Renaissance.. Illustr. Cambridge 1990. 159 pages. Softcover. (#143156)125:-
Deering, Arthur Sir Samuel Ferguson, Poet and Antiquarian.. Diss. Philadelphia 1931. 150 pages. Softcover. Stamped. (#121719)275:-
de Kruif, Paul Dödens banemän.. Forskaräventyr i kampen mot bakterierna. Sthlm 1935. 278 sidor + planscher. Originalklotband med bevarde omslag. (#88182)125:-
Demandt, Alexander Theodor Mommsen, I cesari e la decadenza di Roma.. Roma 1995. 99 pages + plates. Soft covers. (#214258)150:-
Den fristående akademiens verksamhet 1974-85.. Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786. Sthlm 1986. 98 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#56003)110:-
Denis, Valentin Catholic University of Louvain 1425-1958.. + Supplement 1958-1965. Illustrated. Louvain 1958 & 1965. 248 + 42 pages. Original cloth in dust jacket + Supplement in soft covers. 2 volumes. (#118943)250:-
De oskäliga kreaturen.. Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren. Illustr. Sthlm 2002. 86 sidor. Klammerhäftad. (#127435)130:-
De samhällsvetenskapliga studiernas historik.. Lund 1979. 140 sidor. Limhäftad (#208219)100:-
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942.. Samlinger til selskabets historie I-III. Kbhvn 1942. 647 + 599 + 584 sidor. Original pappband. 3 volymer. Stämplar (#170336)450:-
Development of Modern Geology in Norden, The. The XXI Uppsala Symposium in Quartenary Geology. Editors: Tore Frängsmyr and L.-K. Königsson. Illustr. Upps. 1990. 59 pages. 4:o. Softcover. Striae 31. (#117309)125:-
Dilworth, Craig Scientific Progress.. A Study Concerning the Nature of the Realation Between Successive Scientific Theories. Diss. (Upps.) Dordrecht 1981. 155 pages. Softcover. (#30288)125:-
Dintler, Åke Lars Roberg.. Akademiska sjukhusets grundare. Illustr. Upps. 1959. 140 sidor. Förlagsband. (#30442)135:-
Dintler, Åke Lars Roberg.. Akademiska sjukhusets grundare. Illustr. Upps. 1959. 140 sidor. Häftad. (#30440)100:-
Djurberg, Vilhelm Läkaren Johan von Hoorn.Förlossningskonsten grundläggare i Sverige.. Utg. med förord av O.T. Hult. Uppsala 1942. 320 sidor. Förlagsband. Lychnos 4. (#18693)185:-
Djurberg, Vilhelm Läkaren Johan von Hoorn. Förlossningskonstens grundläggare i Sverige.. Utg. med förord av O.T. Hult. Uppsala 1942. 320 sidor. Häftad Lychnos 4. (#29190)145:-
D'Ohsson, C., Kort öfversigt af chemiens historia ifrån de äldsta tider. Tal, hållit vid præsidii nedläggande uti kongl. Vetenskaps-academien, den 5 april 1826.. Stockholm, Norstedt 1826. (2),42 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. (#204674)300:-
D'Ohsson, C., Kort öfversigt af chemiens historia ifrån de äldsta tider. Tal, hållit vid præsidii nedläggande uti kongl. Vetenskaps-academien, den 5 april 1826.. Stockholm, Norstedt 1826. (2),42 sidor. Oskuren utan omslag. Mycket fint ex. (#208917)300:-
Dokument ur medicinens historia. under sextonde och sjuttonde århundradet (Paracelsus - Vesalius - Colombo - Harvey - Malpighi - Rudbeck - Paré - Sydenham). Till svenska återgivna av Robert Tigerstedt. Illustrerad. Sthlm 1921. XII, 564 sidor. Halvklotband. (#100002)400:-
Dokument ur medicinens historia. under sextonde och sjuttonde århundradet (Paracelsus - Vesalius - Colombo - Harvey - Malpighi - Rudbeck - Paré - Sydenham). Till svenska återgivna av Robert Tigerstedt. Illustrerad. Sthlm 1921. xii, 564 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band med fläckig rygg. (#65660)400:-
Donner, Anders Den astronomiska forskningen och den astronomiska institutionen vid det finska universitetet.. I. Tiden före Argelander. Helsingfors 1907. 51 sidor. Stort format. Häftad. Akademisk inbjudningsskrift. (#185698)150:-
Douglas, David C. English Scholars 1660-1730.. London 1951. 291 pages + plates. Original cloth. (#143621)175:-
Douglas, Dorothy Wolff Guillaume de Greef.. The Social Theories of an Early Syndicalist. Diss. New York 1925. 391 pages. Softcover. (#151303)125:-
Downs, Robert B. Världsberömda böcker 1-4.. Egyptiska dödsboken till Hitler. Sthlm 1970-71. 216 + 202 + 212 + 222 sidor. Häftade. 4 volymer. (#63529)250:-
Drenth, Pieter J.D. Walks in the Garden of Science.. Selected Papers and Lectures. Amsterdam 2006. 253 pages. Softcover. (#145478)200:-
Dresden, M. H.A. Kramers. Between Tradition and Revolution.. Springer-Verlag New York 1987. xxiv,563 pages. Original cloth. Former owners signature. (#219721)200:-
Driver, Harold E. The Contribution of A.L. Kroeber to Culture Area Theory and Practice.. Baltimore 1962. 28 pages. Pamphlet. (#82283)100:-
Drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademien.. Red. Sten Åke Nilsson. Illustr. Sthlm 2003. 231 sid. Originalklotband. (#71083)200:-
Dubois, René Louis Pasteur och den moderna vetenskapen.. Sthlm 1961. 118 sidor. Pocket. (#86508)100:-
Dyring, Annagreta, Korsdrag i elfenbenstornet. Personliga bekännelser från 15 forskare.. Carlssons bokförlag 1991. 211 sidor. Limhäftad. Dedikation. (#207198)150:-
Edgren, Hjalmar Göteborgs Högskola.. En blick på hennes uppkomst och ordnande. Med anledning af högskolans högtidliga öppnande tisdagen den 15 september 1891. Göteborg 1891. 39 sidor. Häftad. (#180888)145:-
Ehnmark, Anders Slottet.. En essä om Alexis de Tocqueville. Sthlm 1990. 203 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#52899)125:-
Ein Panorama europäischen Geistes I-III. Texte aus drei Jahrtausenden. Ausgewählt und vorgestellt von Ludwig Marcuse. Mit einem Vorwort von Gerhard Szczesny. I: Von Diogenes bis Plotin. II: Von Augustinus bis Hegel. III: Von Karl Marx bis Thomas Mann. Diogenes Verlag, Zurich 1977. 399 + 435 + 452 pages. Original cloth. Dust jacket. (#105934)450:-
Ekbom, Torsten Molnbyggen.. Essäer. Stockholm 1980. 220 sidor. Häftad. (#201197)145:-
Ekebom, A.W. De pace perpetua.. (Facsimil av) Dissertation. Lund 1778. Tillsammans med Om den eviga freden. Översättning av Tryggve Lundén samt Harald Elovson: En lundadissertation från sjuttonhundratalet och dess författare. En tidsbild. Malmö, Allhem 1958. 3 häften i originalomslag. (#120485)150:-
Ekirch Jr., Arthur A. The Idea of Progress in America, 1815-1860.. Diss. New York 1944. 305 pages. Softcover. Stamped. (#95408)300:-
Ekman, Kerstin Mine Herrar.... Om inträdestalen i Svenska Akademien. Illustr. Sth 1986. 284 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#32181)145:-
El instituto nacional de antroplogia e historia.. Funciones y labores. Illustr. I.N.A.H., Mexico 1962. 111 pages. Softcover. (#150526)75:-
Ellenius - Historiens vingslag.. Konst, historia & ornitologi. Illustr. Sth 1987. 312 sidor. Inbunden. (#23404)125:-
Ellenius, Allan De arte pingendi.. Latin Art Literature in Seventeenth-Century Sweden and its International Background. Illustr. Diss. Uppsala 1960. 333 pages. Softcover. Lychnos 19. (#44268)170:-
Ellenius, Allan Den atlantiska anatomin.. Stockholm 1984. 290 sidor. Limhäftad. (#207012)140:-
Elthammar, Bo Julius Caesar inför eftervärlden.. Studier i Caesaruppfattningen under medeltid och italiensk renässans. Aa Sth 1976. 170 sidor. Häftad. (#26126)135:-
En bog om inspirationen.. Det danske Akademi 1974-1981. Kbhvn 1981. 323 sidor. Häftad. (#182958)140:-
English Studies Today.. Papers read at the International Conference of University Professors of English, held in Magdalen College, Oxford, August 1950. Edited by C.L. Wrenn and G. Bullough. Oxford 1951. 201 pages. Original cloth. No jacket. (#169500)150:-
English Studies Today.. Second series. Lectures and Papers read at the fourth Conference of the International Association of University Professors of English, held at Lausanne and Berne, August 1959. Edited by G.A. Bonnard. Berne 1961. 322 pages. Original cloth. No jacket. (#169501)150:-
Engman, Marja Det främmande ögat.. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten. Illustrerad. Helsingfors 1996. 480 sidor. Häftad. (#119451)150:-
Erasmus.. Edited by Richard L. DeMolen. London 1973. 189 pages. Original cloth with dustjacket. (#165743)145:-
Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi.. Pekka Isaksson & Jouko Jokisalo (toim.). Illustr. H-fors 1999. 180 pages. Softcover. (#84858)125:-
Ericsson, John Contributions to the Centennial Exhibition.. Illustr. Sthlm 1976 (Facsimile of the ed. printed in New York 1876). (6), 56 pages. Soft covers. (#30290)125:-
Eriksen, Trond Berg Tidens historia.. Stockholm 2000. 320 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#187141)145:-
Erikson, Johan Darwin.. Hans lif och verk. Illustr. Sthlm 1909. 151 sidor. Häftad. (#137532)120:-
Eriksson, Gunnar Elias Fries och den romantiska biologien.. Aa Uppsala 1962. 488 sidor. Inbunden. Lychnos 20. (#43748)210:-
Eriksson, Gunnar Från Galilei till Gamow.. Studier i populärvetenskapens historia. Preliminär version. Umeå 1981. 142 sidor. A4. Stencil. Häftad. (#169596)140:-
Eriksson, Gunnar Platon & smitaren.. Vägar till idéhistorien. Sth 1989. 257 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#34163)140:-
Eriksson, Gunnar Romantikens världsbild.. Speglad i 1800-talets svenska vetenskap. Sthlm 1969. 191 sidor. Pocket. (#86526)100:-
Eriksson, Gunnar Världarnas samklang.. Musik, idéer och vetenskap. Illustr. Sthlm 1982. 177 sidor. Originalklotband i skydsomslag. (#88441)135:-
Eriksson, Gunnar & Frängsmyr, Tore Idéhistoriens huvudlinjer.. Ny utvidgad upplaga. Sth 1982. 208 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#212199)90:-
Eriksson, Gunnar & Frängsmyr, Tore Idéhistoriens huvudlinjer.. Sthlm 1971. 186 sidor. Häftad. (#108431)100:-
Eriksson, Gunnar & Frängsmyr, Tore Idéhistoriens huvudlinjer.. Sthlm 1975. 186 sidor. Häftad. . (#40694)100:-
Eriksson, Gunnar & Frängsmyr, Tore Idéhistoriens huvudlinjer.. Tredje reviderade upplagan. Sth 1992. 226 sidor. Häftad. Stämpel. (#50939)110:-
Eriksson, Lars Torsten och Wiedensheim-Paul, Finn Att utreda, forska och rapportera.. Liber ekonomi 1997. 243 sidor. Häftad. (#211471)150:-
Eriksson, Nils & Nilsson, Ingemar Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1953-2000.. Illustr. Göteborg 2003. 370 sidor. Originalklotband. (#158860)170:-
Eriksson, Nils & Nilsson, Ingemar Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1953-2000.. Illustr. Göteborg 2003. 370 sidor. Originalklotband. Blyertsunderstrykningar. (#106784)150:-
Erlandson, Johanna (red.) Tycho Brahe. Stjärnornas Herre.. Illustrerad. Landskrona 1996. 197 sidor. Häftad. Fint ex. Tillskrift (dedikation?) (#215656)150:-
Eskilsson, Lena & Bergenheim, Åsa (red.) Förnuft - fruktbarhet - förälskelse.. Idéer om kvinnor och kvinnors idéer. Illustrerad. Stockholm 1995. 281 sidor. Klotband. Före detta biblioteksbok. Källskriftsamling. (#219205)120:-
Esking, Erik Jacob Jonas Björnståhl.. Filosof och kristen. Skellefteå 1989. 187 sidor. Häftad. (#37207)95:-
Faculty of Arts at Uppsala University.. History, Art and Philosophy. Editor Carl Göran Andræ. Uppsala 1976. 146 pages. Original cloth. (#160739)140:-
Faculty of Arts at Uppsala University.. History, Art and Philosophy. Editor Carl Göran Andræ. Uppsala 1976. 146 pages. Softcover. (#87874)120:-
Faculty of Arts at Uppsala University.. Linguistics and Philology. Editor Lennart Carlsson. Uppsala 1976. 129 pages. Original cloth (#160740)130:-
Faculty of Arts at Uppsala University.. Linguistics and Philology. Editor Lennart Carlsson. Uppsala 1976. 129 pages. Original cloth. (#75520)140:-
Faculty of Arts at Uppsala University.. Linguistics and Philology. Editor Lennart Carlsson. Uppsala 1976. 129 pages. Soft covers. (#152401)110:-
Faculty of Law at Uppsala University.. Uppsala 1976. 221 pages. Original cloth. (#161235)150:-
Faculty of Medicine at Uppsala University.. Editors Gunnar Ström and Ulf Söderberg. Illustrated. Uppsala 1976. 95 pages. Original cloth. (#75518)125:-
Faculty of Pharmacy at Uppsala University.. Illustrated. Uppsala 1976. 119 pages. Original cloth. (#161237)125:-
Faculty of Science at Uppsala University.. Chemistry. Editor Lars-Olof Sundelöf. Illustrated. Uppsala 1976. 202 pages. Original cloth. (#75515)140:-
Faculty of Science at Uppsala University.. Chemistry. Editor Lars-Olof Sundelöf. Illustrated. Uppsala 1976. 202 pages. Soft covers. (#160741)110:-
Faculty of Science at Uppsala University.. Earth and Life Sciences. Editor Anders Martinsson. Illustrated. Uppsala 1976. 245 pages. Original cloth. (#75516)140:-
Faculty of Science at Uppsala University.. Mathematics and Physics. Editor John-Erik Thun. Illustrated. Uppsala 1976. 219 pages. Original cloth. (#75513)140:-
Faculty of Social Sciences at Uppsala University.. Uppsala 1976. 145 pages. Original cloth. (#161240)140:-
Faculty of Theology at Uppsala University.. Uppsala 1976. 158 pages. Original cloth. (#161234)140:-
Fagerberg, Holsten Själen och jaget. Ett idéhistoriskt perspektiv.. Med bidrag av Lars Jacobsson, Owe Wikström och Peter Århem. Gidlunds förlag 1997. 200 sidor. Förlagsband. (#153776)125:-
Fahri, Ziyaeddin Zaya Gökalp, sa vie et sa sociologie.. Essai su l'influence de la sociologie franįais en Turquie. Avec une carte et huit reproductions photographiques. Paris 1936. 244 pages. Soft covers. (#93033)250:-
Falaturi, Abdoldjavad a.o. Beiträge zu islamischem Rechtsdenken.. Stuttgart 1986. 139 pages. Soft covers. (#125316)175:-
Falkemark, Gunnar (red.), Statsvetarporträtt. Svenska statsvetare under 350 år.. SNS förlag, Sthlm 1992. 279 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#104288)145:-
Farrington, Benjamin Greek Science.. Its Meaning for Us. Penguin 1961. 320 pages. Paperback. (#36709)100:-
Farrington, Benjamin Grekisk vetenskap.. Från Thales till Ptolemaios. Sthlm 1963. 288 sidor. Pocket. (#26215)100:-
Fehrman, Carl Lund and Learning.. An Informal History of Lund University. Illustrated. Lund 1987. 208 pages. Hard covers. (#61964)150:-
Fehrman, Carl & Westling, Håkan Lund and Learning.. An Informal History of Lund University. Translated (into English) by Alan Crozier. Illustrated. Lund 1995. 289 pages. Original cloth. (#65509)165:-
Feldman, Anthony & Ford, Peter Scientists & Inventors.. Illustrated. Bloomsbury 1989. 336 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#187839)200:-
Ferris, Timothy Mot universums gränser.. Den moderna astronomins och kosmologins historia. Övers. Peter Nilson. Illustr. Sth 1978. 218 pp. Inbunden. (#30292)135:-
Ferrner, Bengt Resa i Europa 1758-1762.. En astronom, industrispion och teaterhabitué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien. Utg. av Sten G. Lindberg. Upps 1956. 660 sidor + utvikbar karta. Häftad. Lychnos 14. (#8435)175:-
Ferrner, Bengt Resa i Europa 1758-1762.. En astronom, industrispion och teaterhabitué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien. Utg. av Sten G. Lindberg. Upps 1956. 660 sidor + utvikbar karta. Skinnryggsband i kassett. Lychnos 14. (#179081)350:-
Ferrner, Bengt Resa i Europa 1758-1762.. En astronom, industrispion och teaterhabitué genom Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike och Italien. Utg. av Sten G. Lindberg. Uppsala 1956. 660 sidor + utvikbar karta. Original klotband. Lychnos 14. (#199362)300:-
Festschrift zur 500-Jahrfeier der Universität Greifswald 17.10. 1956.. Red. Wilhelm Braun und Andere. Band I-II. Illustrated. Greifswald 1956. 3+3 + 586 pages. 4:o. Original blue linen bindings. 2 volumes. (#204839)350:-
Finch, James Kip Engineering and Western Civilization.. Illustr. New York 1951. 398 pp. Cloth. (#18637)250:-
Fink, Arthur E. Causes of Crime.. Biological Theories in the United States 1800-1915. Diss. Philadelphia 1938. 309 pages. Softcover. Stamped. (#147273)250:-
Fischer, Hans Georgius Agricola.. Bilder aus dem Leben eines grossen deutschen Humanisten. Schwerin 1964. 311 pages + plates. Original cloth. (#103759)150:-
Flach, Doris Johann Rudolf Frey 1727-1799.. Freund Isaak Iselins. Diss. Zürich 1945. 95 pages. Softcover. Stamped. (#146556)150:-
Flexibelt lärande - i praktiken.. Nätverksgymnasiet 2005. 184 sidor. Häftad. Nyskick. (#217424)125:-
Focus on Quality.. Selected Proceedings of a Conference on Qualitative Research Methodology in the Social Sciences. Edited by B.F. Nel, R. Singh & W.M. Venter. Durban 1985. 278 pages. Soft covers. (#126849)160:-
Forbes, R.J. & Dijksterhuis, E.J. A History of Science and Technology 1. Ancient Times to the Seventeenth Century.. Penguin 1963? 294 pages. Pocket. (#216521)100:-
Forsberg, Einar Svenska kulturforskare.. Förteckning upprättad av E.F. Sthlm 1921. 128 sidor. Häftad. Något nött rygg. (#110518)150:-
Forskning i ett föränderligt samhälle.. Red. Kjell Härnqvist och Nils-Eric Svensson. Hedemora 1990. 472 sidor. Inbunden. (#35610)120:-
Fox, George G. The Medieval Sciences in the Works of John Gower.. Diss. Washington 1931. 164 pages. Softcover. Stamped. (#122373)375:-
Fredin, Ingrid Poul Bjerres livssyn.. Mänsklig helhet. Bernces 1976. 133 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151441)140:-
Fries, Rob. E. A Short History of Botany in Sweden.. Uppsala 1950. 162 pages + plates and maps. Later cloth. (#118341)145:-
Fries, Rob. E. Linné.. Andra upplagan. Sthlm 1924. 66 sidor. Klotband med bevarat främre omslag. (#118100)100:-
Fries, Th.M. Naturalhistorien i Sverige intill medlet af 1600-talet.. Upsala 1894. 75 sidor. Häftad. (#49005)100:-
Frohschammer, Jakob Das neue Wissen und der neue Glaube.. Mit besondere Berücksichtigung von D.F. Strauß' neuester Schrift: "Der alte und der neue Glaube". Leipzig 1873. XXII, 202 pages. Half cloth. Stamped. (#94083)650:-
Från Aten till Los Angeles.. Idéhistoriska miljöer. Av Ronny Ambjörnsson m.fl. Illustrerad. Bra Böcker 1986. 200 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#84266)125:-
Från filosofiens och forskningens fält.. Nya rön inom skilda vetenskaper. Sthlm 1950. 324 sidor. Häftad. Namnstämpel. Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap II. (#143336)140:-
Från Stockholms högskolas kvartsekelfest den 28 Oktober 1904.. Stockholm 1905. 57 sidor. 4:o. Häftad. Stämpel på titelbladet. (#204548)125:-
Frängsmyr - Aurora Torealis.. Studies in the History of Science and Ideas i Honor of Tore Frängsmyr. Editors M. Beretta, K. Grandin & S. Lindqvist. Sagamore Beach 2008. Originalklotband med skyddsomslag. (#165692)185:-
Frängsmyr, Carl Klimat och karaktär.. Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal. Aa (Upps.) Sthlm 2000. 259 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#73840)150:-
Frängsmyr, Carl, Universitetet som arena.. Illustrerad. Uppsala 2013. 346 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation (#208071)200:-
Frängsmyr, Carl, Uppsala universitet 1852-1916.. Illustrerad. Uppsala 2010. 572 + 647 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. 2 volymer. (#212562)350:-
Frängsmyr, Carl, Uppsala universitet 1852-1916.. Illustrerad. Uppsala 2010. 572 + 647 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. 2 volymer. (#208055)350:-
FRÄNGSMYR,TORE Upptäckten av istiden. Studier i den moderna geologins framväxt.. With a summary in english. Uppsala,1976. 25x17 cm. 188 sidor. Häftad med skyddsomslag. Understrykningar med blyerts. (#197801)100:-
Frängsmyr, Tore Gubben som gräver.. Människor och miljöer i vetenskapens värld. Illustr. Sthlm 1989. 245 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#75127)150:-
Frängsmyr, Tore Svärmaren i vetenskapens hus.. Idéhistoriska essäer. Illustr. Sth 1977. 188 sid. Originalpappband. (#39936)125:-
Frängsmyr, Tore Sökandet efter Upplysningen. En essä om 1700-talets svenska kulturdebatt.. Illustrerad. Wiken 1993. 200 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Dedikation. (#40168)150:-
Frängsmyr, Tore Vetenskapsmannen som hjälte.. Aspekter på vetenskapshistorien. Sth 1984. 182 sidor. Häftad. (#39881)135:-
Frängsmyr, Tore Wolffianismens genombrott i Uppsala.. Frihetstida universitetsfilosofi till 1700-talets mitt. Upps. 1972. 258 sidor. Häftad. (#18705)125:-
Frängsmyr, Tore Vägröjare i kulturdebatten.. Ragnar Oldberg och Perspektiv. Illustr. Sth 1977. 208 sid. Häftad. (#22377)125:-
Frängsmyr, Tore, Pekingmänniskan. En historia utan slut.. Stockholm 2006. 200 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#208066)130:-
Frängsmyr, Tore (red) Science in Sweden. The Royal Swedish Academy of Sciences 1739-1989.. Illustrated. Science History Publications, U.S.A. 1989. viii, 294 pages. Original cloth. Dust jacket. (#92732)200:-
Furberg, Mats Vision och skepsis. Från Thales till skeptikerna. Sthlm 1969. 168 sidor. Pocket. (#211004)100:-
Fåhræus, Robin Läkekonstens historia I-III.. En översikt. Illustr. Sthlm 1944-50. 337 + 412 + 418 sidor. Original klotryggsband. 3 volymer. (#69363)350:-
Färm, Göran Politiska ideologier. En liten bok om stora idéer.. Bilda förlag 2007. 102 sidor. Limhäftad. (#217277)100:-
Galilei, Galileo Breven om solfläckarna. Översättning, inledning och kommentarer av Paul Enoksson. Atlantis 1991. 419 sidor. Förlagsband. (#220668)150:-
Gamble, Clive Timewalkers.. The Prehistory of Global Colonization. Illustr. Alan Sutton 1993. 309 pages. Original cloth in dustjacket. (#155404)150:-
Geiger, George Raymond The Philosophy of Henry George.. Diss. Grand Forks, ND 1931. 325 pages. Softcover. Stamped. (#122982)125:-
[Geijer, Erik Gustaf] Nytt Ett och Annat i anledning af Frågan om Academiska Jurisdictionen.. Upsala, Palmblad, 1823. (2),234,(2) sidor. Samtida gråpappersomslag. Biblioteksstämplar. (#189410)300:-
Geijerstam, Jan af Arbetets historia. En guidebok till museer och miljöer i Sverige. Illustrerad. Arbetets museum 1997. 222 sidor. Häftad. (#217860)120:-
Geijerstam, Jan af Arbetets historia i Sverige. En guidebok till museer och miljöer.. Illustrerad. Arbetets museum1990. 192 sidor. Häftad. (#217851)100:-
Gellerstam, Göran & Görman, Ulf (red.) Textsamling till kristendomens historia med allmän idéhistoria.. Lund 1973. 214 sidor. Häftad. (#41929)130:-
Gellerstam, Göran & Görman, Ulf (red.) Textsamling till kristendomens historia med allmän idéhistoria.. Lund 1998. 214 sidor. Häftad. (#184341)130:-
Geschichte der Universität Rostock 1419-1969 I-II.. Festschrift zur Fünfhundertfünfzig-Jahr-Feier der Universität. Illustrated. Berlin 1969. 295 + 407 pages + plates. 4:o. Original cloth. 2 volumes. (#178893)300:-
Gezelius, Birger Japan i västerländsk framställing till omkring år 1700.. Ett geografiskt-kartografiskt försök. Aa Link. (Upps.) 1910. 192 pp. Häftad. Stämpel. (#22633)150:-
Gierow, Karl Ragnar Benjamin Höijer.. Sthlm 1971. 203 sidor. Häftad. Svenska Akademiens minnesteckningar. (#102998)140:-
Gierow, Karl Ragnar Johan Henrik Thomander.. Fysionomi i tre belysningar. Sth 1975. 357 sidor. Häftad. (#40059)115:-
Gierow, Karl Ragnar Johan Henrik Thomander.. Fysionomi i tre belysningar. Sth 1975. 357 sidor. Klotryggsband. (#48655)140:-
Gifford, N.L. When in Rome. An Introduction to Relativism and Knowledge.. Albany 1983. xviii,159 pages. Paperback Complimentary examination copy. (#214256)125:-
Gjöres, Axel Robert Owen och hans tid.. Illustrerad. Sthlm 1971. 227 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. (#213313)150:-
Gjöres, Axel Robert Owen och hans tid.. Illustrerad. Sthlm 1971. 227 sidor. Skinnband. (#190770)150:-
Gleick, James Isaac Newton.. Lund 2005. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#177083)150:-
Gondin, William Richard Prefaces to Inquiry.. A Study in the Origins and Relevance of Modern Theories of Knowledge. Diss. New York 1941. 220 pages. Softcover. Stamped. (#78293)130:-
Graham, Thomas F. Medieval Minds.. Mental Health in the Middle Ages. London 1967. 112 pp. Cloth. (#30308)120:-
Grahnén, Hans - Bäckman, Nils Nordisk medicinhistorisk årsbok 1997, Supplementum. Hovtandläkare i Sverige genom tiderna. Sthlm 1996. 110 sidor. Häftad. (#181771)150:-
Grandien, Bo Rönndruvans glöd.. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet. Illustr. Sth 1987. 394 sidor. Original pappband. Nordiska Museets handlingar 107. (#13727)200:-
Grandin, Karl Ett slags modernism i vetenskapen.. Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet. Aa Upps. 1999. 244 sid. Häftad. (#40696)125:-
Graninger, Ulrika Från osynligt till synligt.. Bakteriologins etablering i sekelskiftets svenska medicin. Akad. avh. Linköping 1997. 328 sidor. Häftad. (#54470)170:-
Granlund, Sten Problemet demookrati. En analys.. Kultursyntes 1960. 67 sidor. Blyertsförstrykningar och -kommentarer. (#208938)80:-
Grimm - Die Brüder Grimm.. Erbe und Rezeption. Stockholmer Symposium 1984. Herausg. von Astrid Stedje. Sth 1985. 256 pages. Soft covers. (#31428)140:-
Grundtvig - nyckeln till det danska?. Red. Hanne Sanders & Ole Vind. Göteborg 2003. 303 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#113373)150:-
Guillot, Ellen Elizabeth Social Factors in Crime.. As Explained by American Writers of the Civil War and Post Civil War Period. Diss. Philadelphia 1943. 197 pages. Softcover. Stamped. (#128250)175:-
Guldalderhistorier.. 20 nærbilleder af perioden 1800-1850. Redaktion Bente Scavenius. Illustr. Kbh 1998. 199 sidor. 4:o. Förlagsband. (#158167)200:-
Gunnarson, Gunnar De stora utopisterna I-II. Stockholm 1973. Illustrerad. 229 + 242 sidor. Pocket. Två volymer. (#213816)150:-
Gunnarson, Gunnar Från Machiavelli till Mao. Reflektioner kring politik och ideologi. Författarförlaget 1976. 191 sidor. Pocket. Stämpel. Överstrykningar med orange överstrykningspenna. (#219782)80:-
Gunnarson, Gunnar Georg Lúkacs.. En essay. Sth 1969. 365 sidor + planscher. Original pappband. Skyddsomslag. (#4577)125:-
Gunnarson, Gunnar Georg Lukács. En essay.. Cavefors 1969. 365 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#198949)150:-
Gustafsson, Lars Estetik i förvandling.. Estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P.D.A. Atterbom till B.E. Malmström. Uppsala 1986. 213 sidor. Häftad. (#44856)145:-
Gustafsson, Madeleine Utopien och dess skugga.. Studier i samtida fransk idédebatt. Sthlm 1978. 164 sidor. Häftad. (#76551)125:-
Gustafsson, Madeleine Utopien och dess skugga.. Studier i samtida fransk idédebatt. Sthlm 1978. 164 sidor. Häftad. Lite blyertsant. (#70570)120:-
Gustav II Adolf och Uppsala universitet.. Illustr. Upps. 1982. 190 sidor. Förlagsband. (#37401)145:-
Gustavsson, Karin "... min stora kärlek för allt, hvad fornforskningen rörer".. Carl Gyllenstierna, fornforskaren på Krapperup och hans tid. Illustr. Laholm 2003. 96 sidor. Häftad. (#145642)125:-
Gölstam, Algot Frihet, jämlikhet, demokrati.. Etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition. Aa Upps. 1995. 362 sidor. Häftad. (#113398)150:-
Göthe, Georg Historisk öfversigt af de vittra samfunden i Sverige före Svenska Akademiens stiftelse.. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1875. 178 sidor. Häftad. Nött rygg. (#22560)125:-
Haeger, Knut Kirurgins historia.. Illustrerad. Göteborg 1988. 288 sidor. Original klotband med skyddsomslag. Mycket fint ex. (#180015)200:-
Hagberg, Knut Från Aristoteles till Brehm.. Några blad ur djurskildringens historia. Illustrerad. Sthlm 1941. 100 sidor. Häftad. Några blad lätt knögliga. (#69773)90:-
Hagberg, Knut Från Rudbeck till Regulus.. Illustr. Sthlm 1943. 103 sidor. Häftad. (#99342)110:-
Hagenmaier, Otto Der Goldene Schnitt.. Ein Harmoniegesetz und seine Anwendung. Mit einem Anhang über Metrosophie von F. Hartlaub. Illustr. Heidelberg 1963. 84 pages. Original cloth in decorated see-through dustjacket. (#97908)125:-
Hall, B. Rud. Johannes Rudbeckius (Ner.) I.. En historisk-pedagogisk studie. Aa Sth 1911. xxxii,336,124 sidor. Häftad. Stämpel. (#38603)200:-
Hall, Courtney Robert A Scientist in the Early Republic.. Samuel Latham Mitchill 1764-1831. Diss. New York 1934. VII, 162 pages. Softcover. Stamped. (#77828)200:-
HALLGREN, W Svensk veterinärhistoria i ord och bilder. En minnesskrift utgiven till firandet av Sveriges Veterinärsförbunds 100-årsjubileum.. Malmö, Allhems Förlag, 1960. 29x23 cm. 198 sidor + planscher och faksimilier. Förlagets dekorerade skinnryggsband med övre guldsnitt och skyddsomslag. (#196763)200:-
HALLGREN, W Svensk veterinärhistoria i ord och bilder. En minnesskrift utgiven till firandet av Sveriges Veterinärsförbunds 100-årsjubileum.. Malmö, Allhems Förlag, 1960. 29x23 cm. 198 sidor + planscher och faksimilier. Förlagets dekorerade skinnryggsband med övre guldsnitt utan skyddsomslag. (#204892)175:-
Hallgren, W. Svensk veterinärhistoria i ord och bilder. En minnesskrift utgiven till firandet av Sveriges Veterinärsförbunds 100-årsjubileum.. Malmö, Allhems, 1960. 29x23 cm.198 sidor + planscher och faksimilier. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Rikt illustrerad. (#193728)150:-
Hall, Tord Gauss, matematikernas konung.. Prisma, Sthlm 1965. 164 sidor. Pocket. (#47646)100:-
Halmesvirta, Anssi Turanilaisia ja herrasneekereitä.. Aatehistoriallisia tutkimuksia brittiläisestä rotuajattelusta. Illustr. Diss. H-fors 1993. 202 pages. Softcover. (#84866)130:-
Halter, Camilla Martha Joseph Schmid.. Diss. Zürich 1943. 170 pages + portrait. Softcover. Stamped. "Pestalozzis Mitarbeiter". (#112395)200:-
Hamblin, Dora Jane Türkei -. Land der lebenden Legenden. Aus dem Amerikanischen von Dr. Joachim Rehork. Illustrated. Bastei-Lübbe-Taschenbuch 1988. 316 pages. Paperback. (#92756)100:-
Hamlyn, D.W. The Theory of Knowledge.. London 1972. 308 pages. Paper back. Ink underlinings. (#178014)80:-
Hammarskjöld, Dag Kring Linnéminnet.. Sthlm 1957. 20 sidor. Häfte. (#118101)100:-
Hammer, Olav Osunt förnuft. En bok om kritiskt tänkande.. Stockholm 2002. 272 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick, (#199124)125:-
Hampson, Norman The Enlightenment.. Penguin 1968. 304 pages. Paperback. The Pelican History of European Thought 4. (#48366)100:-
Handlingar rörande Svenska Academiens instiftelse.. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1786. 64 sidor. 4:o. Skuren utan omslag. De 2 första bladen med liten bläckfläck. (#204656)500:-
Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet.. Illustrerad. Redaktör Carin Bergström. Stockholm 1996. 284 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151636)135:-
Hansson, Bert Metod eller anarki.. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder. Lund 1980. 140 sidor. Häftad. En del bläck. (#143112)100:-
Hansson, Sven A. Birger och Fredrik Ljungström - uppfinnare.. Illustr. Sthlm 1955. 194 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#53961)175:-
Hansson, Sven Ove Vetenskap och ovetenskap. Om kunskapens hantverk och fuskverk.. Andrea upplagan, Stockholm 1995. 157 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#210465)130:-
Hansson, Sven Ove och Pettersson, Lars-Olof Värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.. Brevskolan, stockholm 1992. 115 sidor. Förlagsband. (#217720)110:-
Harmsen, Ger Marx contra de marxistische Ideologen.. Historisch-wijsgerige beschouwingen. Nijmegen 1968. 232 pages. Soft covers. (#69628)150:-
Harrison, Dick Skapelsens geografi. Föreställningar om rymd och rum i medeltidens Europa.. Illustrerad. Ordfront 2003. 247 sidor. Pocket. (#207358)90:-
Hasselberg, Ylva Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitetet och samtiden.. Gidlunds 2009. 144 sidor. Häftad. Namnteckning. (#207714)120:-
Hays, H.R. Birds, Beasts, and Men.. A Humanist History of Zoology. Penguin, Baltimore 1973. 383 pages. Paperback. (#87831)100:-
Hays, H.R. From Ape to Angel.. An Informal History of Social Anthropology. Capricorn Books, New York 1963. 456 pages. Softcover. Wrappers in plastic film. (#142505)100:-
Hazard, Paul European Thought in the Eighteenth Century.. From Montesquieu to Lessing. Translated by J. Lewis May. Meridian Bokks 1973. 477 pages. Original cloth. No jacket. (#187831)150:-
Hazard, Paul European Thought in the Eighteenth Century.. Translated by J. Lewis May. Penguin 1965. 507 pages. Paperback. (#48472)100:-
Heath, Thomas A History of Greek Mathematics. I. From Thales to Euclid. II. From Aristarchus to Diophantus.. Dover Publ. New York 1981. xvi,446 + xii,586 pages. Paper back 2 volumes. (#214326)250:-
Hedenius, Per Om upptäckten af blodomloppet.. Ett bidrag till de medicinska vetenskapernas historia. Uppsala 1892. 238 sidor. Häftad. (#44657)170:-
Hedenius, Per Om upptäckten af blodomloppet.. Häfte I-IV. Uppsala 1889-92. 44 + 52 + 72 + 88 sidor. Inbundna i ett halvklotband. Publicerades först i 5 häften (I-VI) som här. (#172436)225:-
Heikel, I.A. Filologins studium vid Åbo universitet.. Helsingfors 1894. 334 sidor. Häftad. Åbo universitets lärdomshistoria 5. (#68907)175:-
Heilbroner, Robert L. Utopister och samhällsomdanare.. Stora ekonomiska tänkares liv och idéer. Sth 1967. 303 sid. Pocket. (#47521)100:-
Heilbroner, Robert L. Utopister och samhällsomdanare.. Stora ekonomiska tänkares liv och idéer. Sthlm 1959. 303 sidor. Original klotband. (#42379)150:-
Helgerånet. Från mässböcker till munkepärmar.. Red. Kerstin Abukhanfusa, Jan Brunius, Solbritt Benneth. Illustrerad. Sthlm 1993. 199 sidor. Original pappband. (#26157)150:-
Helldén, Arne Arbete. Ur arbetets idehistoria. Gidlunds 1979. 192 sidor. Häftad. Stämpel. (#217772)100:-
Helldén, Arne Traktat om Folket.. Illustrerad. Jönköping 1975. 271 sidor. Häftad. (#30334)100:-
Heller, Joseph Picture This. Picador, London 1989. 352 pages. Pocket. (#217062)100:-
Hernton, Calvin C. Sex och rasism. Sthlm 1970. Översättning av Barbro Tidholm. 181 sidor. Pocket. (#210991)100:-
Herrlinger, Robert & Putscher, Marielene Geschichte der medizinischen Abbildung I-II.. I. Von der Antike bis um 1600. II. Von 1600 bis Gegenwart. Illustrated. Zweite verbesserte Auflage, München 1967-72. 180 + 207 pages. 4:o. Original linen bindings Dust jacket. 2 volumes. Fine set. (#177472)500:-
Heseler, Baldasar Andreas Vesalius' First Public Anatomy at Bologna 1540.. An Eyewitness Report by Baldasar Heseler, Medicinae Scolaris together with His Notes on Matthaeus Curtius' Lectures on Anatomia Mundini. Edited, with an introduction, translation into English and notes by Ruben Eriksson. Diss. Uppsala 1959. 344 pp. + plates. Soft covers. Lychnos 18. (#44272)350:-
Heusler, Andreas Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch.. Briefe aus den Jahren 1890-1940. In Zusammenarbeit mit Oskar Bandle herausgegeben von Klaus Düwel und Heinrich Beck. Basel 1989. 739 pages + portraits. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 18. (#131995)250:-
Hildebrand, Bengt C.J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837 I-II.. Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia. I: Tiden till 1826. II: Tiden 1826-1837. Upps. 1936-37. LXXXIII, IV, 836 sidor. Häftade. 2 volymer. (#15267)200:-
Hildebrand, Bengt Kungl. Svenska Vetenskapsakademien I-II.. Förhistoria, Grundläggning och första organisation. Illustr. Sth 1939. 885 sidor. Häftade. 2 volymer. (#31035)295:-
Hildebrand, Wigbert Der Mensch im Godesberger Programm der SPD.. Bonn 1967. 175 pages. Softcover. (#157782)125:-
Hildebrand, Wigbert Der Mensch im Godesberger Programm der SPD.. Bonn 1967. 175 pages. Softcover. A few ink markings in margins. (#108023)100:-
Hillebrecht, Frauke Skandinavien - die Heimat der Goten?. Der Götizismus als Gerüst eines nordisch-schwedischen Identitätsbewußtseins. Berlin 1997. 31 pages. Staple bound. (#153816)85:-
Histoire de l'Academie Royale des Sciences Année MDCCV. Avec les memoires de mathematique & de physique pour la męme année, Tirez des Registres de cette Academie.. Amsterdam, Gerard Kuyper 1707. Engraved frontespiece, (14),194,520 pages + 8 folding plates + 12 pages Catalogue des livres ... Gerard Kuyper. 12:mo. Water-stained in the beginning of the book. Contemporary vellum. (#200562)1750:- (bild)
History of Tartu University 1632-1982.. Edited by Karl Siilivask. Illustrated. Tallinn 1985. 296 pages. Original cloth. Dust jacket. (#133850)200:-
Hjärne, Harald Två svenska japanfarare.. Olof Eriksson Willman och Carl Peter Thunberg. Sthlm 1923. 215 sidor. Häftad. (#54370)160:-
Hjärne, Harald Två svenska japanfarare.. Olof Eriksson Willman och Carl Peter Thunberg. Sthlm 1923. 215 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#130198)150:-
Hjärne, Harald Universitetens folkbildningsarbete i England.. Sthlm 1893. 50 sidor. Häftad. (#159653)95:-
Hoffman, Banesh Albert Einstein.. With the collaboration of Helen Dukas. Illustrated. Paladin 1975. 272 pages. Paper back. (#188606)100:-
Hofrén - Museet som makt och motstånd. Festskrift till Erik Hpfrén 10 april 1996.. Illustrerad. Norrköping 1996. xvi,207 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#206273)150:-
Hohlenberg, Johannes Sören Kierkegaard.. Illustr. Sthlm 1943. 348 sidor. Häftad. Lite skadad rygg. (#54480)150:-
Holmberg, Arne Pehr Erik Svedbom.. 1811-1857. Illustr. Sth 1964. 84 pp. (#30517)55:-
Holton, Gerald Introduction to Concepts and Theories in Physical Science.. Cambridge, Mass. 1953. 650 pages. Original half cloth. Second reprint. (#60898)350:-
Holton, Gerald Thematic Origins of Scientific Thought.. Kepler to Einstein. Cambridge, Mass. 1973. 495 pages. Soft covers. (#60899)200:-
House, Floyd Nelson The Development of Sociology.. New York and London 1936. 456 pages. Original cloth. (#141071)150:-
Huizinga, J. Erasmus of Rotterdam.. With a selection from the letters of Erasmus. London 1952. 266 pages + plates. Original cloth with dustjacket. (#166811)130:-
Humaniora: Forskning och förnyelse.. Red. Åke Lilliestam. Sthlm 1967. 111 sidor. Häftad. (#88564)85:-
Humanioras egenart.. En rapport. Tore Frängsmyr (red.). Oslo 1983. 113 sidor. Häftad. (#117270)125:-
Humanistisk forsking i Noreg.. Eigenart, målsetjing og utviklingstendensar. Oslo 1984. 129, (6) sidor. Häftad. Humaniorautgreiinga II. (#164171)95:-
Humanistisk forskning i Norge.. Ressurser, aktivitet, vilkår. Oslo 1984. 80 sidor. Häftad. Humaniorautredningen I. (#164170)75:-
Humanistisk och teologisk forskning i Sverige.. Nuläge och framtidsperspektiv. Statens humanistiska forskningsråd 1973. 161 sidor. Häftad. (#175467)110:-
Huxley, Julian Soviet Genetics and World Science.. Lysenko and the Meaning of Heredity. London 1949. x,245 pages. Soft, blank covers. (#81830)150:-
Håkansson, Håkan (red.) Att låta själen flyga mellan himlens tinnar. Tycho Brahe och hans tid.. Atlantis 2006. Illustrerad. 245 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#210257)210:-
Häll, Jan I Swedenborgs labyrint.. Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och tänkande. Aa Upps. (Sthlm) 1995. 512 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#28754)160:-
Ideer og revolusjon.. Fem foredrag fra Humanioradagarne 1989. Red. Kåre Tønnesson. Oslo 1990. 78 sidor. Häftad. (#69307)100:-
Identitets- och invandrarforskning. Rapport från en forskningsanknytningskonferens 1983-05-05 i Uppsala. Styrelsen för Uppsala högskoleregion rapport nr 1 1983/1984. 118 + 17 sidor. Limhäftad. (#211953)150:-
Idé och lärdom.. Av Ronny Ambjörnsson m.fl. Lund 1972. 283 sidor. Pocket. (#34311)100:-
Ideologi och institutution.. Om forskning och högre utbildning 1880-2000. Red. Sven-Eric Liedman & Lennart Olausson. Sthlm 1988. 237 sidor. Häftad. (#83827)140:-
I framtidens tjänst. Ur folkhemmets idéhistoria.. Gidlunds 1986. 256 sidor. Förlagsband. Stämpel. (#170838)150:-
Janfeldt, Monika Att leva i den bästa av världar.. Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933. Sthlm 2005. 256 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#111831)150:-
Jarrick, Arne Mot det moderna förnuftet.. Johan Hjerpe och andra småborgare i upplysningstidens Stockholm. Sthlm 1992. 238 sidor + planscher. Häftad. (#3574)160:-
Jascalevich, Alexander A. Three Conceptions of Mind.. Their Bearing on the Denaturalization of the Mind in History. Diss. New York 1926. IX, 107 pages. Softcover. Stamped. (#106491)140:-
Jastrow, Joseph Villfarelser och vetande.. Studier i vidskepelsens och önsketänkandets psykologi. Illustrerad. Sthlm 1939. 374 sidor. Häftad. (#129419)160:-
Jerkert, Jesper och Hansson, Sven Ove (red.) Vetenskap eller villfarelse.. Illustrerad. Leopard förlag 2005. 348 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#184697)140:-
Johannesson, Gösta Lunds universitets historia II.. 1710-1789 Illustr. Lund 1982. 456 sidor + planscher. Originalklotband i skyddsomslag. (#120658)250:-
Johannisson, Karin Kroppens tunna skal.. Sex essäer om kropp, historia och kultur. Illustrerad. Stockholm 1998. 288 sidor. Pocket. (#220560)100:-
Johansson, Ingmar, Kalleberg, Ragnvald & Liedman, Sven-Eric Positivism, marxism, kritisk teori.. Riktningar inom modern vetenskapsfilosofi. Red. av Kurt Aspelin och Tomas Gerholm. Sthlm 1974. 149 sidor. Pocket. Lite blyertsförstr. (#68880)90:-
Johansson, Ingmar, Kalleberg, Ragnvald & Liedman, Sven-Eric Positivism, marxism, kritisk teori.. Riktningar inom modern vetenskapsfilosofi. Red. av Kurt Aspelin och Tomas Gerholm. Sthlm 1974. 149 sidor. Pocket. Understrykningar i bläck. (#210729)50:-
Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin.. Thales 1999. 205 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#115556)140:-
Jonsson, Inge Swedenborgs korrespondenslära.. Akad. avh Sthlm 1969. 437 sidor. Häftad. (#37804)150:-
Jonsson, Inge Vitterhetsakademien 1753-2003.. Illustr. Sthlm 2003. 239 sid. Originalklotband. (#71082)160:-
Jonsson, Inge & Hjern, Olle Swedenborg.. Sökaren i naturens och andens världar. Hans verk och efterföljd. Sthlm 1976. 187 sidor. Häftad. (#90388)150:-
Jonsson, Marita Monumentvårdens begynnelse.. Restaurering och friläggning av antika monument i Rom 1800-1830. Illustr. Aa Upps. 1976. 244 sidor. Häftad. (#35668)125:-
Josephs, Herbert Diderots dialog - språk och gest. Le Neveu de Rameau - Rameaus brorson. Översättning Leif Janzon. Carlssons, Stockholm 1993. 267 sidor. Förlagets, något slitna, pappband. (#221080)100:-
Josephson, Ragnar Det hyperboreiska Upsala.. Illustr. Sthlm 1940. 94 sid. Häftad. (#72928)120:-
Jowtschuk, Michail & Kurbatowa, Irina Georgi Plechanow.. Eine Biograhie. Illustr. Berlin 1983. 236 pp. Cloth in dustjacket. (#4655)100:-
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.. Uppsala 1976. 231 sidor. Originalklotband. (#158079)120:-
Jürss, Fritz (editor) Geschichte des wissenschaftliche Denken im Altertum.. Illustrated. Akademie-Verlag, Berlin 1982. 672 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#214314)200:-
Jönsson, Åke Tycho Brahe.. Världsmedborgaren från Ven. Illustrerad. Lund 2004. 104 sidor. Förlagsband. (#150994)100:-
Kaplan, A.D.H. Henry Charles Carey.. A Study in American Economic Thought. Diss. Baltimore 1931. 96 pages. Softcover. Stamped. (#139274)175:-
Kardiner, Abram & Preble, Edward They Studied Man.. Mentor Books, 1963. 256 pages. Paperback. Covers in plastic film. (#107621)100:-
Karlén, Karl-Henrik Barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige.. Dess historia, problem och patienter. Aa Upps. 1985. 287 sidor. Häftad. F.d. biblioteksbok. (#110330)100:-
Karlsson, Ragnhild Bengt Lidforss och botaniken.. Illustrerad. Aa Lund 1983. 280 sidor. Häftad. (#151646)140:-
Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960, I-III.. Utgiven med anledning av institutets hundrafemtioårsdag av dess lärarkollegium. I. Allmän översikt av institutets utveckling och verksamhet 1910-1960. II. Porträtt och biografiska uppgifter. III. Forskning och undervisning inom olika ämnen. Illustr. Sthlm 1960. 702 + 190 + 1032 sidor. 4 original halvfranska band i två nyanser av brunt. (#112239)500:-
Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960, I-III.. Utgiven med anledning av institutets hundrafemtioårsdag av dess lärarkollegium. I. Allmän översikt av institutets utveckling och verksamhet 1910-1960. II. Porträtt och biografiska uppgifter. III. Forskning och undervisning inom olika ämnen. Illustr. Sthlm 1960. 702 + 190 + 1032 sidor. 4 originalklotband. (#34992)425:-
Karplus, Robert Physics and Man.. New York 1970. 343 pages. Paper back. (#188513)140:-
Kaspar, Kälin Indianer und Urvölker.. Nach Jos. Fr. Lafitau (1681-1746). Diss. Freiburg 1943. 163 pages. Soft covers. Stamped. (#141281)300:-
Kastner, Joseph A Species of Eternity.. Illustr. New York 1977. XIV, 350 pages. Original cloth in frayed dustjacket. (#97614)125:-
Kayser, Elmer Louis, The Grand Social Enterprise. A Study of Jeremy Bentham in His Relation to Liberal Nationalism.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1932. 111 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205894)160:-
Kedourie, Elie Nationalismus.. List Verlag, München 1971. 160 pages. pocket. (#149536)100:-
Keynes, Randal Darwin, His Daughter, and Human Evolution.. Riverhead Books, New York 2002. 430 pages + plates. Paperback. (#219581)140:-
Kirwan, L.P. A History of Polar Exploration.. Penguin 1959. 408 pages + plates and map. Paperback. (#74740)100:-
Klausen, Arne Martin Antropologins historia.. Sthlm 1984. 158 sidor. Häftad. (#100134)125:-
Kleine Geschichten alter Weisheit.. Aus dem Altdeutschen übertragen von Gerhard Eis. München ohne Jahre (c. 1960). 152 pages. Hardcover. (#37711)150:-
Klein, Viola The Feminine Character.. History of an Ideology. New York 1949. 228 pages. Original cloth. Dust jacket. (#81794)220:-
Klencke, Hermann Alexander von Humboldts lif och resor.. En biografisk minnesvård. Tillökt och delvis omarbetad af H. Th. Kühne och Ed. Hintze. Illustr. Sthlm 1879. 432 sidor. Dekorerat originalklotband med svag bakre fals. (#111802)200:-
Klinge, Matti Professorer.. 35 professorer under lika många årtionden vid Kungliga Akademien i Åbo, senare Kejserliga Alexanders-Universitetet numera Helsingfors universitet. Illustr. H-fors 1989. 221 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#34881)100:-
Klüpfel, K. und Gifert, Max Geschichte und Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen.. Tübingen, Ludw. Friedr. Fues 1849. x,342 + viii,531 pages + Table. Uncut in origiinal printed wrappers. Front cover on part 1 missing and spine worn on part 2. 2 volumes. (#200310)500:- (bild)
Knapke, Othmar F. The Scholastic Theory of the Species Sensibilis.. Diss. Washington 1915. 110 pages. Softcover. Stamped. (#73683)200:-
Knauerhase, Ramon An Introduction to National Socialism, 1920 to 1939.. Columbus 1972. 143 pages. Soft covers. Stamped. (#91645)140:-
Knös, Börje Guillaume Budé och den franska humanismens renässans.. Illustr. Sthlm 1939. 194 sidor. Häftad. (#90436)75:-
Kockum, Axel Läkare och apotekare vid Gustav Vasas och hans söners hov.. Bidrag till medicinens och farmaciens historia i Sverige under 1500-talet. Illustr. Sthlm 1949. 368 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102029)300:-
Kock, Wolfram Svensk kirurgi - historisk rapsodi.. Illustrerad. Sthlm 1978. 226 sidor. Förlagsband. (#220052)135:-
Kock, Wolfram Svensk kirurgi - historisk rapsodi.. Illustrerad. Sthlm 1978. 226 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#39865)135:-
Koestler, Arthur Insight and Outlook. An inquiry into the common foundations of science, art and social ethics.. Macmillan, London 1949. xiv, 442 pages. Original cloth. No jacket. Very fine. First edition. (#196845)190:-
Kolmodin, Carl Gustaf Johannes Kolmodin i brev och skrifter.. Sthlm 1999. 139 sidor. Häftad. KVHAA Filologiskt arkiv 41. (#60119)120:-
Kommunism och kristendom.. Analyserad och betraktad ur marxistisk och darwinistisk synpunkt. Chicago 1922. Halvklotband. (#70850)200:-
Koppelmann, H.L. Nation, Sprache und Nationalismus.. Leiden 1956. 233 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102174)200:-
Koppelmann, H.L. Nation, Sprache und Nationalismus.. Leiden 1956. 233 pages. Original cloth. Former owner's name, address and stamp. A few pencil markings. (#157923)160:-
Krantz, Kjell Alf Ahlberg - en biografi. Filosofen i exil & Filosofen i folkhemmet.. Dualis, Ludvika 1998. 832 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#218900)200:-
Kritisk kunnskapspraksis.. Bidrag till feministisk vitenskapsteori. Red. Ann Therese Lotherington og Turid Markussen. Oslo 1999. 167 sidor. Häftad. (#153533)110:-
Krook, Hans Angår oss Linné?. Sthlm 1971. 127 sidor. Häftad. (#177629)110:-
Krook, Hans Jacob Berzelius.. Sthlm 1979. 144 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#107913)140:-
Kropotkin, Pjotr Åkrar, fabriker och verkstäder i morgondagens samhälle. I bearbetning och med inledning och kommentar av Colin Ward. Stockholm 1980. 214 sidor. Pocket. (#218843)100:-
Kryger, Johan Fredric Åminnelse-tal öfver framledne commerce-rådet och riddaren af Kongl. Nordstjerne orden, samt Kongl. Vetensk. Acad. ledamot, välborne herr Jonas Alströmer, hållit för Kongl. Vetensk. Academien den 16 sept. 1761. Stockholm, Lars Salvius 1761. 40 sidor. Gråpappersomslag. Några enstaka bruna fläckar. Någon har skrivit siffran 4 högst uppe i högra hörnet på varje sida med bläck. Fyra blad med liten bit bortklippt uppe i högra hörnet. (#195310)200:-
Kryger, Johan Fredric Åminnelse-tal öfver framledne commerce-rådet och riddaren af Kongl. Nordstjerne orden, samt Kongl. Vetensk. Acad. ledamot, välborne herr Jonas Alströmer, hållit för Kongl. Vetensk. Academien den 16 sept. 1761. Stockholm, Lars Salvius 1761. 40 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Ägarstämpel på titelbladet. (#208919)250:-
KRYGER, JOHAN FREDRIC Åminnelse-tal öfver .........högädle herr Claes Grill, efter Academiens befallning, hållit på Stora Riddarehus-salen D.16 Martii 1768.. Stockholm, Lars Salvius,1768. 19,5x12 cm. 44 sidor. Häftad. Saknar den graverade titelvinjetten. (#198067)150:-
Kuhn, Thomas S. The Copernican Revolution.. Planetary Astronomy in the Development of Western Thought. Cambridge, Mass. 1975. 297 pages. Softcover. (#60879)150:-
Kunskapens trädgårdar.. Om institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet. Redaktion: Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson och Karin Johannisson. Illustr. Sthlm 1988. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#30352)145:-
Kurtén-Lindberg, Birgitta Homo sum.. Om det mänskliga hos människan. Lund 2005. 206 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#111442)135:-
Lagerkvist, Ulf Karolinska institutet och kampen mot universiteten.. Illustrerad. Gidlunds 1999. 212 sidor. Förlagsband. (#208333)150:-
Landberg - Tanke och tro.. Till Georg Landberg. Red. Lennart Geijer m.fl. Doxa 1977. 207 sidor. Häftad. (#104587)150:-
Landberg, Georg Harald Hjärne i religionsdebatten.. En orientering och en textkommentar. Upps. 1951. 96 sidor. Häftad. (#15496)75:-
Landquist, John Charles Darwin.. Liv och verk. Sthlm 1959. 224 sidor. Häftad. (#125210)150:-
Landquist, John Charles Darwin.. Liv och verk. Sthlm 1959. 224 sidor. Klotband (#183942)150:-
Language - Mobility - Identity.. Contemporary issues for adult education in Europe. Edited by Agnieszka Bron and Michael Schemmann. Bochum Studies in International Adult Education (BSIAE) 2000. 240 pages. Soft covers. (#184241)150:-
Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) Utbildningens sociala och kulturella historia.. Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Uppsala 2010. 323 sidor. Förlagsband. (#203328)175:-
Larsson, Maja Den moraliska kroppen.. Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin. Illustr. Aa Upps. 2002. 232 sidor. Häftad. (#73871)175:-
Laughrin, Mary Fidelia Juan Pablo Forner as Critic.. Diss. Washington 1943. 200 pages. Softcover. Stamped. (#130498)125:-
Lauritsen, Laurits Hans Christian Örsted.. Et blad af fysikens og kemiens historie. Kbhvn 1909. 136 sidor. Häftad. (#182226)145:-
Legal Science Today.. ... Uppsala 1977 International Conference ... Upps. 1978. 70 pages. Softcover. (#119411)125:-
Leithäuser, Joachim G. Stränder bortom synranden.. De geografiska upptäckternas historia. Illustr. Sthlm 1965. 388 sidor. Pocket. (#74734)100:-
Lemaitre, Jules Jean Jacques Rousseau. Tio föreläsningar. Öfvers. af Axel Bergström. Sthlm 1912. 344 sidor. Häftad. (#141169)145:-
Lengertz, William Kring Tycho Brahe och Hven.. Illustr. Lund 1947. 36 sidor. Häftad. Särtryck. (#160227)100:-
Lennerlöf, Lennart Mitt arbetsliv. En rekonstruerad forskningshistoria.. Premiss förlag 2008. 209 sidor. Förlagsband med skadat skyddsomslag. Stämpel. (#217825)125:-
Leser, Hermann Johann Heinrich Pestalozzi.. Seine Ideen in systematischer Würdigung. Leipzig 1908. VII, 130 pages. Worn. Stamped. (#30422)100:-
Levi, Albert William A Study in the Social Philosophy of John Stuart Mill.. Diss. Chicago 1940. 132 pages. Softcover. Stamped. (#146565)200:-
Lewin, Leif "Bråka inte!". Om vår tids demokratisyn. Sthlm 1998. 135 sidor. Häftad. (#146240)125:-
Lewin, Leif Upptäckten av framtiden.. En lärobok i politisk idéhistoria. Sthlm 1990. 212 sidor. Häftad. (#128544)100:-
Lext, Gösta Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809.. Göteborg 1950. 311 sidor. Häftad. (#12432)170:-
Liao Wen Kwei Morality Versus Legality: Historic Analyses of the Motivating Factors of Social Conduct.. Diss. Chicago 1933. XV, 314 pages. Softcover. Stamped. (#88486)200:-
Lichtheim, Georg Socialismens historia.. Sthlm 1972. 360 sidor. Pocket. (#81281)100:-
Liedman, Sven-Eric Att förändra världen - men med måtta. Det svenska 1800-talet speglat i C.A. Agardhs och C.J. Boströms liv och verk.. Bokförlaget Arbetarkultur 1991. 367 sidor. Häftad. (#93383)145:-
Liedman, Sven-Eric Den synliga handen.. Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets svenska universitet. Värnamo 1986. 269 sidor. Häftad. Nyskick. (#35838)145:-
Liedman, Sven-Eric Från Platon till Gorbatjov.. De politiska idéernas historia. Månpocket 1991. 327 sidor. Pocket. (#74795)100:-
Liedman, Sven-Eric Från Platon till Gorbatjov. De politiska idéernas historia.. Sthlm 1989. 327 sidor. Original pappband. Stämpel. (#76644)150:-
Liedman, Sven-Eric Från Platon till Mao Zedong.. De politiska idéernas historia. Sthlm 1981. 284 sidor. Pocket. (#68879)100:-
Liedman, Sven-Eric I skuggan av framtiden.. Modernitetens idéhistoria. Illustr. Sth 1998. 598 sid. Inbunden. (#53495)150:-
Liedman, Sven-Eric Israel Hwasser.. Sth 1971. 244 sid. Originalklotband. Lychnos-biblioteket 27. (#40523)170:-
Liljegren, S.A. Irish Studies in Sweden.. Uppsala 1961. 40 pages. Soft covers. (#49526)100:-
Liljegren, S.B. Canadian Studies in Sweden.. Uppsala 1961. 40 pages. Soft covers. (#47726)120:-
Lilliestam, Åke Gustaf Steffen.. Samhällsteoretiker och idépolitiker. Göteborg 1960. 298 sidor. Häftad. (#101338)150:-
Lindberg, Bo Europa och latinet.. Sthlm 1993. 144 sidor. Häftad. (#104625)100:-
Lindberg, Christer Erland Nordenskiöld. - ett indianlif. Illustr. Sthlm 1996. 548 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#41366)200:-
Lindberg, Rolf En fjärils vinge och ett kvalsters öga. Vetenskapliga essäer.. Atlantis 1992. 256 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209341)150:-
Lindberg, Sten G. Från skapelsetro till naturlagar.. Idéhistorisk översikt över banbrytande bokverk i Hjalmar Sjögrens bibliotek. Illustr. Sth 1959. 115 sidor. Häftad. (#30359)100:-
Lindblad, Ingemar Om den politiska vetenskapens grunder.. Stockholm 1981. 182 sidor. Häftad. Namnteckning. (#207717)125:-
Lindborg - I idéhistorien virvlar.. Festskrift till Rolf Lindborg. Symposion 1991. 197 sidor. Original klotband. (#122639)150:-
Lindborg, Rolf Descartes i Uppsala.. Striderna om "Nya filosofien" 1663-1689. Aa Upps. 1965. XVI, 367 sidor. Häftad. Lychnos 22. (#12404)170:-
Lindborg, Rolf Maskinen människan och doktor La Mettrie. l'Homme machine på svenska med inledning och kommentarer. Lund 1984. Illustrerad. 179 sidor. Häftad. (#213900)110:-
Linderstrøm-Lang, C.F. Wolfgang Ratichius.. Et bidrag til pædagogikens historie. Akad. avh. Kbhvn 1903. 300 sidor. Häftad. Stämpel. (#100250)200:-
Lindgren, Lennart Obstretikens tekniska hjälpmedel samt Smärtor och smärtlindring under förlossningen.. Illustrerad. Sthlm 1999. 86 sidor. Häftad. Svensk medicinhistorisk tidskrift Vol. 3. Supplement 1. (#181773)100:-
Lindholm, Lars Johan Hinric Lidén.. Lärd och resenär. Aa Upps. 1978. 318 sidor. Häftad. (#18699)200:-
Lindquist, John Framställning af Torbern Bergmans fysiska geografi I.. Akad. avh. Upsala 1900. 112 sidor. Häftad. Stämpel. (#172493)175:-
Lindqvist - Teknikens landskap.. En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist. Illustr. Sth 1998. 396 sidor. Förlagsband. (#47572)170:-
Lindroth - Vetenskapens träd.. Idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth. Sth 1974. 352 sidor. Pocket. (#30364)100:-
Lindroth Sten Kungl svenska Vetenskapsakademiens historia 1739-1818 I:1-2-II. Uppsala 1967. Stor 8:o XV,555,(6),557-868,XI,(1),615 sidor. Förlagets tre klotband. (#191963)1300:-
Lindroth, Sten A History of Uppsala University 1477-1977.. Illustr. Upps. 1976. 252 pages. Original cloth. Dust jacket. (#28986)150:-
Lindroth, Sten Charles Darwin.. Helsingfors 1946. 180 sidor. Häftad. (#98265)140:-
Lindroth, Sten Epoker och människor.. Idéhistoriska uppsatser. Illustr. Sth 1982. 246 sidor. Pocket. (#37101)100:-
Lindroth, Sten Fru Lusta och Fru Dygd.. Studier och porträtt. Sth 1957. 217 sidor. Häftad. (#98426)135:-
Lindroth, Sten Fru Lusta och Fru Dygd.. Studier och porträtt. Sth 1963. 183 s. Pocket. (#32064)65:-
Lindroth, Sten Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia 1739-1818 I-II.. Illustrerad. Sthlm 1967. 868 + 616 sidor. Originalklotband. 3 volymer. (#19074)950:-
Lindroth, Sten Les chemins du savoir en Sučde.. De la Fondation de l'Université d'Upsal ā Jacob Berzelius - études et portaits. Traduit du Suédois, présenté at annoté par Jean-Franįois Battail. Avec une introduction sur Sten Lindroth par Gunnar Eriksson. Martinus Nijhoff 1988. xx,242 pages. Original cloth. Dust jacket. One of hundred numbered copies. (#171937)250:-
Lindroth, Sten Löjtnant Åhls äventyr.. Svenska studier och gestalter. Sth 1960. 232 sidor. Inbunden. (#11640)150:-
Lindroth, Sten Magnus Gabriel von Block.. Sth 1973. 227 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#178244)150:-
Lindroth, Sten Magnus Gabriel von Block.. Sth 1973. 227 sidor. Häftad. (#37205)125:-
Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria 1-4.. 1: Medeltiden. Reformationstiden. 2: Stormaktstiden. 3: Frihetstiden. 4: Gustavianska tiden. Illustr. Sth 1975-81. 384; 640; 750; 354 sidor. Inbundna. Skyddsomslag. 4 volymer. (#22304)450:-
Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria 3, Frihetstiden.. Illustrerad. Stockholm 1978. 749 sidor. Original klotband. Kanske den bästa och mest intressanta av Lindroths stora arbete. (#191205)150:-
Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria I-IV.. Stockholm 1975-1981. 8:o 383,640,749,354 sidor. Illustrerade. Fyra originalklotband med något nötta skyddsomslag. (#192714)400:-
Lindroth, Sten Uppsala universitet 1477-1977.. Illustr. Upps. 1976. 251 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#22152)100:-
Lindström, Heimer Religion och politik.. Studier i finländsk politisk idévärld och politisk miljö vid 1900-talets början. Aa Åbo 1973. 224 sidor. Häftad. (#67705)150:-
Linguistics in Britain:. Personal histories. Edited by Keith Brown & Vivien Law. Oxford 2002. 319 pages. Soft covers. Publications of the Philological Society, 36. (#169287)150:-
Lin Mousheng Hsitien Antistatism: Essay in its Psychiatric and Cultural Analysis.. Diss. Chicago 1939. 87 pages. Softcover. Stamped. (#114049)250:-
Linn, Andrew R. Johan Storm dhi grétest prāktikal liNgwist in dhi werld.. Oxford 2004. xii,339 pages. Soft covers. English text. Publications of the Philological Society, 38. (#169285)175:-
Linton, Olof Synopsis historiae universalis. Om en middelalderlig skoletraditions forudsætninger i bibelsk-jødisk, græsk-hellenistisk og oldkirkelig tradition.. København 1957. 144 sidor. Häftad. (#114045)100:-
Ljungdal, Arnold Georg Lukács och marxismens estetik.. BLM-biblioteket, Stockholm 1967. 96 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#185095)100:-
Ljunggren, Stig-Björn Ideologier.. Ny reviderad upplaga. Hjalmarsson & Högberg 2008. 326 sidor. Förlagsband. (#218820)200:-
Lloyd, Seton The Interval.. A Life in Near Eastern Archaeology. Oxford 1986. 186 pages + plates. Softcover. (#155625)250:-
Lohmander, C.L. Om psykologien som vetenskap.. Akad. avh. Lund 1903. 158 sidor. Häftad. Stämpel. Fuktrand i nederkant. (#173636)130:-
Lorenz, Konrad Spegelns baksida. En studie i kunskapens biologiska utveckling.. Stockholm 1973. 318 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207685)150:-
Lundberg, Carl Några drag ur den antika kulturens lif under medeltiden.. Sthlm 1916. 54 sidor. Häftad. (#88186)110:-
Lundberg, Mabel Jesuitische Anthropologie und Erziehungslehre in der Frühzeit des Ordens (ca. 1540-ca. 1650).. Diss. Uppsala 1966. 366 pages. Softcover. (#48569)170:-
Lundberg, Mabel Sigtunastiftelsens tillkomst.. Idéer och byggnader. Illustr. Aa Upps. 1977. 168 sidor. Häftad. (#30471)110:-
Lund, Erik, Pihl, Mogens & Sløk, Johannes Europas idéhistoria.. Förord av Sten Lindroth. Sthlm 1982. 313 sidor. Pocket. Namnteckning. (#74776)100:-
Lundgren, Anders Berzelius och den kemiska atomteorin.. Aa Uppsala 1979. 210 sidor. Häftad. (#43776)120:-
Lundgren, Lars O. Den svenske Sokrates.. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten. Lund 1980. 208 sidor. Häftad. (#30372)75:-
Lundgren, Lars O. Sokratesbilden.. Från Aristofanes till Nietzsche. Aa Sth 1978. 226 sidor. Häftad. (#21222)150:-
Lundqvist, G. Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel.. Sthlm 1958. 57 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 561. (#137912)100:-
Luttenberger, Franz Freud i Sverige.. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924. Illustr. Aa. Upps. 1988. 373 sidor. Häftad. (#30302)125:-
Luttenberger, Franz Freud i Sverige.. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924. Illustr. Omarbetad akademisk avh. Upps. 1989. 400 sidor. Originalpappband. (#72344)145:-
Löfstedt, Malin Modell, människa eller människosyn?. En analys av kritiska perspektiv på bilden av människan i neoklassisk ekonomisk teori. Aa Upps. 2005. 186 sidor. Häftad. (#108853)175:-
Lönnroth, Johan Politisk ekonomi. Svenska och internationella tanketraditioner.. Arbetarkultur 1989. 183 sidor. Häftad. Stämpel. (#218180)135:-
Machiavelli, Niccolō Fursten.. Till svenska av Karin Hybinette. Sthlm 1960. 153 sidor. Original pappband. (#189994)120:-
MACKAY, ALAN L. The harvest of a Quiet Eye. A selection of scientific quotations.. Edited by Maurice Ebison. London,1977. XII,192 pages. Publisher's cloth with dustwrapper. (#198748)150:-
Madsen, K.B. Psykologins utveckling.. Från spekulativ filosofi till experimentell vetenskap. Sthlm 1970. 160 sidor. Pocket. (#173737)100:-
Magnusson, Sven Det "övernaturliga" och vår världsbild.. Zindermans 1976. 132 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#187823)145:-
Malmeström, Elis Carl von Linné.. Geniets kamp för klarhet. Illustrerad. Sthlm 1964. 390 sidor. Klotband. (#36342)150:-
Malmqvist, Göran Bernhard Karlgren. Ett forskarporträtt.. Sthlm 1995. 539 sidor + planscher. Original klotband i skyddsomslag. (#78219)200:-
Mankiewicz, Richard Matematiken genom tiderna.. Illustr. Sthlm 2001. 192 sid. Originalklotband. (#72101)200:-
Mannheimer, Otto Den förlorade vissheten. Samtal med europeiska intellektuella. Sthlm 1983. 250 sidor. Förlagsband med något slitet skyddsomslag. (#213419)130:-
Mansén, Elisabeth och Nordin, Svante Lärdomens bilder. Festskrift till Gunnar Broberg. Illustrerad. Atlantis, Malmö 2002. 266 sidor. Förlagsband med något solkigt skyddsomslag. (#220654)125:-
March, Rosalind History and Literature in Contemporary Russia.. New York 1995. xii,289 pages. Original cloth. Dust jacket. (#81748)200:-
Marie, Jean-Jacques Trotskismen.. Myter och fakta om trotskismen från sekelskiftet till våra dagar. Sth 1970. 176 pp. Pocket. (#10630)100:-
Marsak, Leonard M. The Rise of Science in Relation to Society.. London 1969. 150 pp. (#11185)90:-
Marshall, Peter The Philosophers Stone. A Quest for the Secrets of Alchemy.. Macmillan 2001. 545 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#218251)200:-
Martinsson, Roland Poirier Russells kalkon. En bok om hur Gud och vetenskapen formade den västerländska kulturen.. Stockholm 2003. 464 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219681)165:-
Mason, Mary Gertrude Western Concepts of China and the Chinese, 1840-1876.. Diss. New York 1939. XV, 288 pages. Softcover. Stamped. (#75713)275:-
McCloy, Shelby T. Gibbon's Antagonism to Christianity. ... and the Discussions it has Provoked. Diss. Chapel Hill 1933. 400 pages. Softcover. Stamped. (#79738)250:-
McLeish, John Matematikens kulturhistoria.. Sthlm 1996. 276 sidor. Förlagsband. (#177050)150:-
McLellan, David Marx. Fontana/Collins 1975. 92 pages. Pocket. (#216745)100:-
Medicinhistorisk årsbok 1963.. Rede. Wolfram Kock. Sthlm 1963. Häftad. (#181756)150:-
Medicinhistorisk årsbok 1964.. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1964. Häftad. (#181757)150:-
Medicinhistorisk årsbok 1965.. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1965. Häftad. (#181758)150:-
Medvedev, Zhores A. The Medvedev Papers.. Fruitful Meetings Between Scientists of the World. / Secrecy of Correspondence is Guaranteed by Law. London 1971. XIV, 471 pages. Original cloth in dustjacket. (#94080)150:-
Mehrtens, Bos & Schneider (editors) Sociel History of Nineteenth Century Mathematics.. Birkenhäuser Boston 1981. xii,301 pages. Original hard coveras. Former owners signature. (#219715)150:-
Meinander, C.F. Carl Axel Nordman.. Helsingfors 1991. 182 sidor. Häftad. (#115729)135:-
Menabenus, Apollonius Det stora djuret.. En 1500-talsskrift om älgen. Översättning, inledning och noter av Hans Helander. Sthlm 1996. 162 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#117179)125:-
Mendelssohn, Kurt Science and Western Domination.. Illustr. Newton Abbot 1977. 224 pp. Cloth with dustjacket. (#30405)120:-
Meurling, Patrick (red.), Lärda sällskap. De regionala lärda sällskapen inför ett nytt millenium. Per Lindblad-symposium, gamla biskopshuset, lund, 23-24 mars 2000. Lund 2000. 144 sidor. Pappband. (#211897)150:-
Meyer, Gladys Free Trade in Ideas.. Aspects of American Liberalism Illustrated in Franklin's Philadelphia Career. Diss. New York 1941. 108 pages. Softcover. Stamped. (#92319)175:-
Meyer, Paul Etienne Bonnot de Condillac.. Ein Wegbereiter der ökonomischen Theorie und des liberalen Gedankens. Diss. Zürich 1944. XXIII, 252 pages. Softcover. Stamped. (#112383)450:-
Michaelsen, Robert The Study of Religion in American Universities.. Ten Case Studies with Special Reference to State Universities. New Haven 1965. x, 164 pages. Soft covers. (#126833)140:-
Michelsen, William Tilblivelsen af Grundtvigs historiesyn.. Idehistoriske studier over Grundtvigs Verdenskröniker og deres litterære forudsætninger I-II. Akad. avh. Kbhvn 1954. 367 sidor. Häftad. (#45450)150:-
Mill, John Stuart Mitt liv.. Inledning av Eli F. Heckscher. Övers. Anders Byttner. Sth 1961. 281 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#98670)100:-
Mills, C. Wright The Marxists.. Penguin 1963. 460 pages. Paperback. (#116464)100:-
Minouge, Kenneth R. Nationalismus.. Sammlung Dialog, München 1970. 208 pages. Soft covers. (#149188)125:-
Mitchell, P.M. Vilhelm Grönbech.. En indföring. Kbhvn 1970. 256 sidor. Häftad. (#182906)140:-
Molbech, Christian Den skandinaviske Eenhedstanke,. som den har været, og som den er i Nordens tre Riger. En national-politisk Betragtning. Kbhvn 1857. (4), 76 sidor. Häftad. Främre omslag loss. Stämpl. (#91673)350:-
Montelius - Oscar Montelius 150 Years.. Proceedings of a Colloquium ... Stockholm 1993. Ed. Paul Åström. Illustr. Sthlm 1995. 112 pages. Softcover. (#134273)100:-
Moore, Ruth Felande länken.. Utvecklingens historia. Illustr. Sthlm 1954. 345 sidor. Häftad. (#49653)125:-
Moore, Ruth Felande länken.. Utvecklingens historia. Illustr. Sthlm 1954. 345 sidor. Klotryggsband. (#70896)145:-
Morlan, George America's Heritage from John Stuart Mill.. Diss. New York 1936. VIII, 209 pages. Softcover. Stamped. (#109679)125:-
Morrall, John B. Political Thoughts in Medieval Times.. University of Toronto Press 1989. 152 pages. Paper back. (#218252)140:-
Mumford, Lewis Stadskultur.. Illustrerad. Sthlm 1942. 547 sidor. Förlagsband. (#219036)185:-
Mustelin, Olof Forskning och vitterhet II.. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Det andra halvseklet. Illustr. H-fors 1985. 352 sidor. Original klotband. (#114223)100:-
Müller, Franz Carl Geschichte der organischen Naturwissenschaften im Neunzehnten Jahrhundert.. Medizin und deren Hilfswissenschaften, Zoologie und Botanik. Berlin 1902. 716 pages. Cloth. Somewhat loose in binding. (#171217)300:-
Mårald, Erland I mötet mellan jordbruk och kemi.. Agrikulturkemins framväxt på Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850-1907. Illustr. Sthlm 1998. 200 sidor. Förlagsband. (#58159)125:-
Mädler, J.H. v. Geschichte der Himmelskunde von der ältesten bis auf die neueste Zeit I-II.. Braunschweig 1873. III-x,528 + (2),590 pages. Red cloth. 2 volumes. Half-titles missing. (#199484)500:-
Människans samhälleliga vara.. Marxistisk forskningsteori i humanistisk forskning. Essayer samlade av Kjerstin Norén. Cavefors 1973. 291 sidor. Pocket. Lite blyertsunderstrykningar. (#102698)80:-
Människans samhälleliga vara.. Marxistisk forskningsteori i humanistisk forskning. Essayer samlade av Kjerstin Norén. Cavefors 1973. 291 sidor. Pocket. Lite blyertsunderstrykningar. (#92715)100:-
Nasr, Seyyed Hossein Islamic Science.. An illustrated study. Photographs by Roland Michaud. World of Islam Festival Publ. Co. Ltd 1976. 273 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#178473)250:-
Nathanson, Calle m.fl. Bildning. Då - nu - sen. Atlas 2016. 144 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Som ny. (#217581)130:-
Nationalismus in Germanistik und Dichtung.. Dokumentation des Germanistentages in München vom 17.-22. Oktober 1966. Herausgegeben von Benno von Wiese und Rudolf Henß. Berlin 1967. 363 pages. Softcover. (#152249)150:-
Nationell hängivenhet och europeisk klarhet.. Aspekter på den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900. Barbro Kvist Dahlstedt & Sten Dahlstedt (red.). Sthlm 1999. 334 sidor + planscher. Häftad. (#160809)150:-
Naturen som symbol.. Redaktion: Jens Allwood, Tore Frängsmyr & Uno Svedin. Illustrerad. Stockholm 1983. 237 sidor. Häftad. (#159867)140:-
Neff, Emery Carlyle and Mill.. Mystic and Utilitarian. Diss. New York 1924. 334 pages. Softcover. Stamped. (#48678)175:-
Nervander - Steinby, Torsten Johan Jakob Nervander i Sverige.. Vittra veckor 1832/33. Illustr. H-fors 1988. Pp 5-94. Särtryck. (#30401)65:-
Nevéus, Torgny En akademisk festsed och dess utveckling.. Om promotioner vid Uppsala universitet. Illustrerad. Uppsala 1986. 184 sidor. Halvklotband. (#207496)145:-
Nevéus, Torgny En akademisk festsed och dess utveckling.. Om promotioner vid Uppsala universitet. Illustrerad. Uppsala 1986. 184 sidor. Häftad. (#98242)100:-
Newman, James R. Sigma 1-6.. En matematikens kulturhistoria sammanställd och kommenterad. Forum, Sthlm 1965. 2592 sidor. Pocket. 6 volymer. Nyskick. 2:a oavkortade upplagan. (#87822)350:-
Newman, James R. Sigma 1-6.. En matematikens kulturhistoria. Sthlm 1959-60. 2592 sidor. Original halvfranska band. 6 volymer. (#133916)700:-
Newman, James R. Sigma 1-6.. En matematikens kulturhistoria. Sthlm 1959-60. 2592 sidor. Original klotband. 6 volymer. (#143240)500:-
Niels Bohr.. Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere. Kbhvn 1964. 341 sidor + illustrationer. Original rött imiterat skinnband. (#182313)175:-
Nielsen, Allan Berg & Vellev, Jens Arkitekt Frits Uldall - arkæolog i Jylland.. Illustr. Moesgård, Højbjerg 1985. 80 sidor. Häftad. (#139270)75:-
Nilsson, Thaly Fest för tankens frihet.. Uppsala universitet 500 år, 1977. Illustrerad. Uppsala 1994. 332 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#168664)150:-
Nobel - Nobel och hans tid.. Fem essayer. Illustr. Sth 1983. 120 sidor. Förlagsband. (#30399)140:-
Nobelpristagare 1901-1991.. Inledning Tore Frängsmyr. Huvudred. Hans Sundström. Illustr. Lund 1991. 285 sidor. 4:o. Originalpappband i skyddsomslag. (#78803)175:-
Nordenfelt, Lennart Kunskap - värdering - förståelse.. Introduktion till humanvetenskapernas teori och metod. Illustrerad. Malmö 1990. 178 sidor. Häftad. (#184422)130:-
Nordenfelt, Lennart Kunskap - värdering - förståelse.. Introduktion till humanvetenskapernas teori och metod. Illustrerad. Stockholm 1979. 178 sidor. Häftad. (#152901)130:-
Nordenfelt, Lennart Kunskap, värdering, förståelse. Introduktion till humanvetenskapernas teori och metod.. Liber 1982. 178 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207943)140:-
Nordenmark, N.V.E. Anders Celsius.. Professor i Uppsala 1701-1744. Illustrerad. Uppsala. 1936. 284 sidor. Originalklotband. (#29916)170:-
Nordenmark, N.V.E. Anders Celsius.. Professor i Uppsala 1701-1744. Illustrerad. Uppsala. 1936. 284 sidor. Originalklotband. Stämpl. (#110974)160:-
Nordenmark, N.V.E. Anders Celsius.. Professor i Uppsala 1701-1744. Illustrerad. Uppssala. 1936. 284 sidor. Häftad. Lychnos 1. (#29914)145:-
Nordenmark, N.V.E. Astronomiens historia i Sverige intill år 1800.. Illustr. Uppsala 1959. 296 sidor. Häftad. Stämpel. Lychnos 17:2. Se även Nordström: Bibliografiskt supplement. (#40814)170:-
Nordenmark, N.V.E. Astronomiens historia i Sverige intill år 1800.. Illustr. Uppsala 1959. 296 sidor. Original klotband. Lychchnos 17:2. Utan det reviderade personregistret och litteraturförteckningen. (#189479)200:-
Nordenmark, N.V.E. Astronomiens historia i Sverige intill år 1800.. Illustr. Uppsala 1959. 296 sidor + Reviderat personregister och litteraturförtyeckning. Original klotband. Lychnos 17:2. Se även Nordström: Bibliografiskt supplement. (#40816)300:-
Nordenskiöld, Erik Biologins historia I-III.. En överblick. Sthlm 1921-25 (del 1 i andra upplagan). 168 + 253 + 467 sidor. Häftad. 3 volymer. (#189237)250:-
Nordenskiöld, Erik Biologins historia I-III.. En överblick. Sthlm 1921-25 (del 1 i andra upplagan). 168 + 253 + 467 sidor. Klotband- 2 volymer. (#200014)350:-
Nordenstam, Bertil (red.), Carl Peter Thunberg. Linnean, resenär, naturforskare 1743-1828.. Illustrerad. Atlantis 1993. 192 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207568)150:-
Nordén, Åsa Har nutida fysik religiös betydelse?. Sthlm 1999. 188 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar. (#171283)140:-
Nordholm, Uno Om Apotekarsocietetens uppkomst och utveckling.. Illustr. Sth 1976. 68 pp. (#30403)70:-
Nordin, Svante Humaniora i Sverige. Framväxt, guldålder, kris.. Atlantis 2008. 316 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208317)175:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1976.. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1976. 205 sidor. Häftad. (#181759)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1982.. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1982. 181 sidor. Häftad. (#181760)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1988.. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1988. 218 sidor. Häftad. (#181761)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1989.. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1989. 214 sidor. Häftad. (#181762)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1990. Red. Wolfram Kock. Sthlm 1990. 201 sidor. Häftad. (#181763)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1991.. Red. Johan Killander m.fl. Sthlm 1991. 156 sidor. Häftad. (#181764)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1992.. Red. Johan Killander m.fl. Sthlm 1992. 186 sidor. Häftad. (#181765)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1993.. Red. Johan Killander m.fl. Sthlm 1993. 177 sidor. Häftad. (#181766)150:-
Nordisk medicinhistorisk årsbok 1994.. Red. Johan Killander m.fl. Sthlm 1994. 201 sidor. Häftad. (#181767)150:-
Nordström, Johan Bibliografiskt supplement till N.V.E. Nordenmark, Astronomiens historia i Sverige intill år 1800.. Uppsala 1965. 242 sidor. Original klotband. Lychnos 17:2 suppl. Se även Nordenmark: Astronomiens historia... (#40817)200:-
Nordström, W.E. Åbo akademi 1918-1943.. Illustrerad. Åbo 1945. 279 sidor. Häftad. (#172182)160:-
Norlind, Wilhelm Tycho Brahe.. Sthlm 1963. 112 sidor. Häftad. (#87867)100:-
Notelid, Michel Det andra påseendet I-II.. I: En studie av övergångar i den arkeologiska diciplinens historia. II: Den omvända diskursen. Aa Upps. 2000. 217 + 43 sidor. 2 häftade vol. (#48110)150:-
Nuesse, Celestine Joseph The Social Thought of American Catholics 1634-1829.. Diss. Washington 1945. X, 315 pages. Softcover. Stamped. (#115574)175:-
Numelin, Ragnar Fältforskare och kammarlärde.. Drag ur socialantropologiens idéhistoria. Helsingfors 1947. 261 sidor. Häftad. (#98706)165:-
Numelin, Ragnar Fältforskare och kammarlärde.. Drag ur socialantropologiens idéhistoria. Helsingfors 1947. 261 sidor. Häftad. Plastade omslag. (#120369)150:-
Nyblaeus, Axel Den filosofiska forskningen i Sverige från slutet af adertonde århundradet,framstäld i sitt sammanhang med filosofiens allmänna utveckling. I-III.. Första upplagan. Lund,1873-1888. 23,5x16 cm. (6),329,(1),VI,519(1),VIII +XIV,666,(2) +(4),206,X,(2),406 sidor. Blå något senare halvklotband. Exlibris. Ytterligare en del utkom. (#193726)350:-
Nyman, Alf Hans Larsson.. En svensk tänkareprofil. Sthlm 1945. 212 sidor. Häftad. (#137282)145:-
Nørretranders, Tor Märk världen. En bok om vetenskap och intuition. Alber Bonniers 1996. Översättning Jan Wahlén. 548, xcvii sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212297)160:-
Odelberg, Maj Med portfölj och ritstift.. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare. Illustrerad. Sthlm 1993. 159 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#37168)150:-
Odelberg, Wilhelm "En fond som aldrig kan åldras".. Siftelsen Lars Hiertas Minne. En återblick. 1878-1978. Illustr. Sth 1981. 211 sidor. Häftad. (#106859)75:-
Odelberg, Wilhelm "En fond som aldrig kan åldras".. Siftelsen Lars Hiertas Minne. En återblick. 1878-1978. Illustr. Sth 1981. 211 sidor. Originalpappband. (#30379)100:-
Olivecrona, Knut Hågkomster samlade från en lång lefnad.. Utgivna av Carl Frängsmyr. KVHAA och Atlantis 2008. 507 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation från utgivaren. (#207474)175:-
Olson, Emil In memoriam.. Minnesteckningar över lundensiska språkforskare. Lund 1937. 132 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#119444)70:-
Olson, Emil In Memoriam.. Minnesteckningar över lundensiska språkforskare. Samt: En minnesteckning över Emil Olson av Axel Lindqvist. Lund 1937. 132 sidor. Häftad. (#23928)100:-
Olsson, Victor, Religion och naturforskning.. Stockholm 1968. 255 sidor. Häftad. (#206365)125:-
Om de döda språkens umbärlighet vid elementarläroverken och förflyttande till universitetet.. Öfverläggning i Pedagogiska föreningen i november och december månader år 1858. Stockholm 1859. (2),162 sidor. Halvklotband. (#205376)150:-
Only Human.. Studies in the History of Conceptions of Man. Edited by Arne Jarrik. Sthlm 2000. 384 pages. Hard covers. (#46322)200:-
Orientalism and History.. Edited by Denis Sinor. Cambridge 1954. VIII, 107 pages. Softcover. (#88147)100:-
Osborn, Annie Marion Rousseau and Burke.. A Study of the Idea of Liberty in Eighteenth-Century Political Thought. Diss. London 1940. XII, 272 pages. Softcover. Stamped. (#130316)475:-
Pais, Abraham Niels Bohr's Times, In Physics, Philosophy, and Polity.. Clarendon Press, Oxford 1991. xviii,565 pages. Soft covers. Former owners signature, ortherwise as new. (#219696)200:-
Pais, Abraham The Genius of Science. A Portrait Gallery of Twentieth-Century Physicists.. Oxford University Press 2000. (6),356 pages. Original cloth. Dust jacket. Former owners signature. (#219697)175:-
Palmier, Jean-Michel Lacan.. Le symbolique et l'imaginaire. 4e édition. Paris 1972. 157 pages. Softcover. (#110597)150:-
Paris, Robert, Fascismens uppkomst.. Stockholm 1973. 144 sidor. Pocket. (#207103)100:-
Paulin-Strömberg, Helena och Werkelid, Carl Otto Akademien sammanträder. Ett år med de aderton.. Illustrerad. Stockholm 2012. 204 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#212058)200:-
Paulsson, Thomas Den glömda staden.. Svensk stadsplanering under 1900-talets början med särskild hänsyn till Stockholm. Idéhistoria, teori och politik. Illustr. Sthlm 1959. 182 sidor. Häftad. (#59506)225:-
Pax, Walter T. A Critical Study of Thorndike's Theory and Laws of Learning.. Diss. Washington 1938. 175 pages. Softcover. Stamped. (#164347)200:-
Paykull, Gustaf, Tal, om djur-kännedomens historia för Linnés tid. Hållet vid præsidii nedläggande uti kongl. vetenskaps academien den 28 maji 1796.. Stockholm, Joh. P. Lindh, 1797. (2) + 42 sidor. Med graverad titelvinjett. Fint ex. Oskuren. (#194468)250:-
Peattie, Donald Culross Gröna lagrar.. Stora naturforskares liv och upptäckter. Illustr. Sth 1937. 286 sidor. Häftad. (#28594)95:-
Peattie, Donald Culross Gröna lagrar.. Stora naturforskares liv och upptäckter. Illustr. Sth 1937. 286 sidor. Original klotryggsband. (#9483)145:-
Pedersen, Holger Språkvetenskapen under nittonde århundradet.. Metoder och resultat. Illustr. Sthlm 1924. 309 sidor. Klotband. (#111964)150:-
Pedersen, Olaf Studium generale.. De europæeiske universiteters tilblivelse. Kbhvn 1979. 338 sidor. Häftad. (#182962)150:-
Pehrsson, Anna-Lena Det stora undret. Föreställningar och folktro king barnets tillkomst. Sthlm 1981. Illustrerad. 147 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212290)130:-
Pettersson, Oskar Politisk vetenskap och vetenskaplig politik.. Studier i svensk statsvetenskap kring 1900. Aa Upps. 2003. 221 sidor. Häftad. (#75087)135:-
Piggott, Stuart Ancient Britons and the Antiquarian Imagination. Ideas from the Renaissance to the Regency.. Illustrated. Thames and Hudson 1989. 175 pages. Original cloth. Dust jacket. Fine. (#218428)200:-
Piltz, Anders Medeltidens lärda värld.. Illustr. Sthlm 1998. 256 sidor. Originalpappband. (#18713)160:-
Piltz, Anders Medeltidens lärda värld.. Stockholm Carmina 1978. 8:o 280 sidor.Illustrerad.Förlagets pappband. Namnteckning. (#193066)140:-
Pines, Maya Hjärnans herrar.. Om hjärnforskning och tankekontroll. Sthlm 1975. 208 sidor. Häftad. (#145648)125:-
Planck, Max Vorträge und Erinnerungen.. Darmstadt 1965. 380 pages. Original cloth. (#60645)200:-
Polarforskning förr, nu och i framtiden.. Halvdagskonferens på Kungl. Vetenskapsakademien 28 april 1982. 104 sidor. Häftad. (#123432)100:-
Polhem, Christopher Brev.. Utgivna med inledning och kommentar av Axel Liljencrantz. Upps. 1941-46. XXXII, 317 sidor. Häftad. Lychnos 6. (#30430)125:-
Polhem, Christopher Brev.. Utgivna med inledning och kommentar av Axel Liljencrantz. Upps. 1941-46. XXXII, 317 sidor. Originalklotband. Lychnos 6. (#40426)170:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter I.. Teknologiska skrifter. Red. av Henrik Sandblad. Uppsala 1947. 374 sid. Halvfranskt band. Lychnosbiblioteket 10:1. (#40543)250:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter I.. Teknologiska skrifter. Red. av Henrik Sandblad. Uppsala 1947. 374 sid. Original klotryggsband. Pärmarna lite nötta. Lychnosbiblioteket 10:1. (#199763)170:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter II.. Nationalekonomiska och politiska skrifter. Red. av Gösta Lindeberg. Uppsala 1951. 504 sid. Inbunden. Lychnos-biblioteket 10:2. (#40544)210:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter III.. Naturfilosofiska och fysikaliska skrifter. Red. av Axel Liljencrantz. Uppsala 1952-53. 536 sid. Häftad. Lychnos-biblioteket 10:3. (#40542)170:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter III.. Naturfilosofiska och fysikaliska skrifter. Red. av Axel Liljencrantz. Uppsala 1952-53. 536 sidor. Original halvklotband. Lychnos-biblioteket 10:3. (#60232)225:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter IV.. Varia. Red. av Bengt Löw. Uppsala 1954. 404 sidor. Halvfranskt band. Lychnos-biblioteket 10:4. (#54348)255:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter IV.. Varia. Red. av Bengt Löw. Uppsala 1954. 404 sidor. Häftad. Lychnos-biblioteket 10:4. (#40545)150:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter IV.. Varia. Red. av Bengt Löw. Uppsala 1954. 404 sidor. Original skinnband med förgyllda snitt. Lychnos-biblioteket 10:4. (#83606)300:-
Political and Social Thought in America 1870-1970.. Edited and introduced by Edmund Ions. London 1970. X, 227 pages. Original cloth in dustjacket. (#10475)125:-
Pontin, Magnus M. af Åminnelsetal öfver ... And. J. Hagströmer, M. D. CH. M., Medicinal-råd ... hållet inför Kongl. Vetenskaps-Akademien den 8 Dec. 1832.. Stockholm, Norstedt 1833. (2),55 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#208912)250:-
Pontin, Magnus M. af Åminnelsetal öfver ... And. J. Hagströmer, M. D. CH. M., Medicinal-råd ... hållet inför Kongl. Vetenskaps-Akademien den 8 Dec. 1832.. Stockholm, Norstedt 1833. (2),55 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. De 2 första bladen lite skrynkliga och med smärre reva. (#208927)200:-
Poppius, Ulla När lundaprofessorerna höll bondföreläsningar.. Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar Folkbildningsavdelningen vid Lunds universitet 1898-1970. Lund 1991. 172 sidor. Häftad. (#180535)140:-
Professorsboken. Fyrtionio Lundakvinnor berättar.. Redaktion Margareta Wirmark m.fl. Illustrerad. Stockholm 1996. 224 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#209570)140:-
Pugh, Anne R. Michelet and His Ideas on Social Reform.. Diss. New York 1923. XXXIV, 243 pages. Softcover. Stamped. (#106129)125:-
Pundt, Alfred G. Arndt and the Nationalist Awakening in Germany.. Diss. New York 1935. 194 pages. Softcover. Stamped. (#109669)250:-
Pålsson - Forntid och framtid.. En vänbok till Roland Pålsson. Illustr. Sthlm 1987. 144 sidor. Förlagsband. (#9149)85:-
Quarfood, Christine Condillac, statyn och barnet. En studie i upplysningens filosofi och pedagogik.. Akademisk avhandling. Stockholm 1998. 380 sidor. Häftad. Nyskick. (#191056)165:-
Qvasell, Roger Vårdens idéhistoria.. Stockholm 1991. 182 sidor. Klotband. Blyertsförstrykningar. (#185134)100:-
Rachet, Guy L'universe de l'archčologie 1-2.. Technique, histoire, bilan. Illustrated. Marabout université, Verviers 1970. 320 + 318 pages. Paperbacks. 2 volumes. (#118485)200:-
Ramström, Martin Emanuel Swedenborg's Investigations in Natural Science and the Basis for his Statements Concerning the Functions of the Brain.. Upps. 1910. Portrait. 60 pp. 4:o. Softcover. Untrimmed. (#24638)200:-
Rancken - Oskar Rancken.. Pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker. Red. Carsten Bregenhöj. Illustr. H-fors 2001. 160 sidor. Häftad. (#80224)130:-
Randers, Britta och Berg, Nils O. Fredrik Theodor Berg 1806-1887.. Barnläkaren som lämnade barnen, räknade fåren och retade herdarna. Illustrerad. Sthlm 2001. 391 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180868)150:-
Rannsakningar efter antikviteter. - ett symposium om 1600-talets Sverige. Red. E. Baudou och J. Moen. Illustr. Sth 1995. 208 sidor, Häftad. (#13051)150:-
Rehnberg, Bertil Prästeståndet och religionsdebatten 1786-1800.. Akad. avh. Uppsala 1966. 560 sidor. Häftad. (#48498)140:-
Reinhart, Josef Heinrich Pestalozzi.. En pedagogikens revolutionär. Sthlm 1951. 272 sidor. Häftad. (#100709)125:-
Research in Finland - A History.. Edited by Päiviö Tommila & Aura Korppi-Tommola. Helsinki 2006. 251 pages. Soft covers. (#184447)160:-
Reseberättelser.. Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum. Red. Lena Eskilsson och Mohammad Fazlhashemi. Sthlm 2001. 315 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#175092)185:-
Retorikk.. Rapport fra Platonselskapets konferanse i Trondheim, 2-5 juni 1989. Redaktør Øivind Andersen. Trondheim 1990. 190 sidor. Häftad. (#160681)125:-
Reuchlin - Johannes Reuchlin 1455-1522.. Festgabe seiner Vaterstadt Pforzheim zur 500. wiederkehr sines Geburtstages. Mit beiträgen von Hildegard Alberts und Andere. Herausgegeben von Manfred Krebs. Pforzheim 1955. 265 pages + plates. 4:o. Original linen binding. (#141327)175:-
Rich, Gertrude Verity Braun Interpretations of Human Nature.. A Study of Certain Late Seventeenth and Early Eighteenth Century British Attitudes Toward Man's Nature and Capacities. Diss. New York 1935. 157 pages. Softcover. Stamped. (#80169)200:-
Richter, Herman Geografiens historia i Sverige intill år 1800.. Illustr. Upps. 1959. 287 sidor. Häftad. Fläck på bakre omslag och de sista sidorna. Lychnos 17:1. (#117261)225:-
Richter, Herman Geografiens historia i Sverige intill år 1800.. Illustr. Upps. 1959. 287 sidor. Original klotband. Lychnos 17:1. (#180014)300:-
Riisgård, Ejvind Vilh. Grönbechs kulturopgör 1-2.. 1. Angst, videnskab, psykologi. 2. Virkelighed, levned, eftermaele. Kbhvn 1974. 288 + 455 sidor. Häftad. 2 volymer. (#182907)220:-
Roach, Helen P. History of Speech Education at Columbia College 1754-1940.. Diss. New York 1950. 134 pages. Softcover. Stamped. (#144865)250:-
Robb, Mary Margaret Oral Interpretation of Literature in American Colleges and Universities.. A Historical Study of Teaching Methods. Illustr. Diss. New York 1941. 242 pages. Softcover. Stamped. (#79002)150:-
Roche, Daniel Les Républicains des lettres.. Gens de culture et lumičres au XVIIIe sičcle. Fayard 1988. 393 pages. Softcover. (#149706)225:-
Rolt, L.T.C. Victorian Engineering. Illustrated. Penguin 1974. 300 pages. Pocket. (#216647)100:-
Romarriket - Decennierna före upplösningen. Romidén genom tiderna.. Illustr. Lund u.å. 132 sidor. Häftad. (#26957)90:-
Rosenberg, Göran Friare kan ingen vara.. Den amerikanska idén från Revolutionen till Reagan - och lite till. Sthlm 2004. 464 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#83180)130:-
Rosenberg, Göran Friare kan ingen vara.. Den amerikanska idén från Revolutionen till Reagan - och lite till. Sthlm 2004. 464 sidor. Pocket. Namnteckning. (#208058)90:-
Rosenhane, Shering Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. Akademiens Historia framlagde i ett tal vid præsidii nedläggande d. 13 februari 1805.. Stockholm, Tryckt hos Joh. P. Lindh 1811. (8), 527,(1) sidor. I samtida gråpappersomslag med handskriven ryggtitel. Oskuren och ouppskuren. Några sidor med svaga åldersfläckar. Fint ex. (#196771)1200:-
Rothholz, Walter Das Kriterium der nationalen Identität und die Nationenbildung.. Der skandinavische Fall. Berlin 1997. 62 pages. Softcover. (#153814)75:-
Rothlieb, Curt Johan Fischerström.. En studie i upplysningstidens tankeliv. Lund 1926. 48 sidor. Häftad. (#14277)100:-
Rousseau - Sahlin, Enar Jean-Jacques Rousseau.. Ett 200-års-minne. Levnadsteckning. Upps. 1912. 127 sidor. Häftad. (#91905)100:-
Rubenson, Moritz, De verkliga handlingarna angående Professoren D:r J.C. Lindblads offentliga klandrade tentamina och examina jemte anmärkningar af Utgifvaren.. Upsala 1864. vii,171 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Har bl.a. tillhört Joh. Ax. Almquist. Mycket fint ex. (#205314)250:-
Rudbeck - Rudbecksstudier.. Festskrift vid Uppsala universitets minnesfest till högtidlighållande av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d.ä:s födelse. Illustr. Upps. 1930. 337 sidor. Häftad. (#84327)150:-
Rude, Hans Edison.. Trollkarlen från Menlo Park. Illustrerad. Stockholm 1946. 220 sidor. Häftad. (#151163)120:-
Runeby - Motströms.. Kritiken av det moderna. Till Nils Runeby. Red. Erland Sellberg & Staffan Källström. Illustr. Sth 1991. 351 sidor. Förlagsband. (#30382)150:-
Runeby, Nils Dygd och vetande.. Ur de bildades historia. Sth 1995. 519 sid. Inbunden. (#40129)150:-
Runeby, Nils Teknikerna, vetenskapen och kulturen.. Ingejörsundervisning och ingenjörsorganisationer i 1870-talets Sverige. Uppsala 1976. 320 sidor. Häftad. (#107836)200:-
Rusinek, Michal Copernicus. Världsalltets upptäckare. Till 500-årsminnet av hans födelse.. Översatt och genomsedd av Åke Ohlmarks. Illustrerad. Stureförlaget 1973. 248 sidor + planscher. 4:o. Förlagsband med skyddsomslag. (#214095)200:-
Russell, Bertrand Relativitetsteorins ABC.. Sthlm 1961. 180 sidor. Klotryggsband. (#83407)150:-
Rück, Friedrich Utopister och Realister.. Från Rousseau till Marx. Sthlm 1948. 240 sidor. Häftad. (#132521)120:-
Rydén, Stig Pehr Löfling.. En linnélärljunge i Spanien och Venezuela 1751-1756. Illustr. Sthlm 1965. 242 sidor. Häftad. (#128780)150:-
Ryding, Erik Den svenska filosofins historia.. Sthlm 1959. 169 sidor. Häftad. (#54491)125:-
Ryding, Erik Den svenska filosofins historia.. Sthlm 1959. 169 sidor. Klotband. (#185956)150:-
Röcklinsberg, Helena Das seufzende Schwein.. Zur Theorie und Praxis in deutschen Modellen zur Tierethik. Diss. Erlangen 2001. 451 pages. Softcover. (#143117)200:-
Saage, Richard Politische Utopien der Neuzeit.. Darmstadt 1990. 364 pages. Original cloth. (#138162)125:-
Sagan, Carl Lustgårdens drakar.. Den mänskliga intelligensens drakar. Illustr. Sth 1979. 269 sidor. Original klotband med skyddsomslag. Blyertsunderstrykningar. (#212271)120:-
Sager, Ida Bengt Fredric Fries.. Stockholm 1916. xii,295 sidor inkl. porträtt och plansch. Häftad. Tryckt i 400 exemplar, detta är nr 61. (#217045)200:- (bild)
Said, Edward W. Orientalism.. Översättning: Hans O. Sjöström. Förord: Sigrid Kahle. Ordfront, Stockholm 1995. 362 sidor. Storpocket. (#220371)110:-
Sainz Rodriguez, Pedro Evolucion de las ideas sobre la decadencia Espaņola.. Madrid 1962. 580 pages. Soft covers. (#123465)140:-
Salam, Abdus, Ideals and Realities. Selected Essays.. World Scientific, Singapore 1984. xviii,369 pages. Paper back. Inscribed by the author. (#201122)150:-
Salomon, Otto Föreläsningar öfver Jean Jacques Rosseau med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser I-II.. Göteborg 1892. 118 + 105 sidor. 2 häften. Del I med nött och sprucken rygg. (#50920)125:-
Samling af bestemmelser vedkommende det Arnamagnæanske legat.. København 1892. (4),39 sidor. Original pappband med nött rygg. Stämplar. (#220470)175:-
SANDBLAD, HENRIK Världens nordligaste läkare. Medicinväsendets första insteg i Nordskandinavien 1750-1810.. Stockholm 1979. 252 sidor. Häftad med skyddsomslag. Gott skick. Osprättad. Lychnos-Bibliotek 75. (#194397)135:-
Sandström, Arne Eld Från Thales till Einstein.. Några av vägarna inom fysikens utvecklingshistoria. Illustr. Sthlm 1971. 213 sid. Pocket. (#213577)100:-
Sandström, Arne Eld Från Thales till Einstein.. Några av vägarna inom fysikens utvecklingshistoria. Illustr. Sthlm 1971. 213 sid. Pocket. Blyerts. (#71158)60:-
Saugstad, Per Psykologins historia.. En introduktion i modern psykologi. Illustr. Sthlm 2001. 526 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#124201)250:-
Scheeben, Heribert Christian Albertus Magnus.. Verlag J.P. Bechem in Köln 1955. 225 pages + plates. Original linen binding. (#100821)200:-
Scheele, Carl Wilhelm Bruna boken.. Utgiven i faksimil med dechiffrering och innehållsanalys jämte inledning och kommentar av Uno Boklund. Aa Sth 1961. 424 sidor inklusive separat litteraturförteckning. Brunt klotband. (#106044)200:-
Scheele, Carl Wilhelm Bruna boken.. Utgiven i faksimil med dechiffrering och innehållsanalys jämte inledning och kommentar av Uno Boklund. Aa Sth 1961. 424 sidor inklusive separat litteraturförteckning. Häftad. (#30452)150:-
Scheele, Carl Wilhelm Efterlemnade bref och anteckningar.. Utgifna af A.E. Nordenskiöld. Sthlm 1892. xxxviii, 490 sidor + planscher. Halvklotband. (#55743)300:-
Schirmer, Oskar, Studien zur Astronomie der Araber.. Dissertation, Erlangen 1926. 62 pages. Staple-bound. Last page "Lebenslauf" with hole. (#204466)150:-
Schlawe, Fritz Friedrich Theodor Vischer.. Stuttgart 1959. 419 pages. Original cloth in dustjacket. (#160838)250:-
Schnapp, Alain The Discovery of the Past. The Origins of Archaeology.. Illustrated. British Museum Press 1993. 384 pages. Original cloth. Dust jacket. (#218308)200:-
Schneer, Cecil J. Klarnande världsbild.. De naturvetenskapliga idéernas historia. Sth u.å. 335 pp. (#30458)115:-
Schnicker-Pedersen, Gunnar Pascals kamp mod jesuitere.. Kbhvn 1927. 124 sidor. Häftad. (#187362)145:-
Scholarly Journals Between the Past and the Future.. The Fornvännen Centenary Round-Table Seminar, Stockholm, 21 April 2006. Edited by Martin Rundkvist. Illustr. Stockholm 2007. 109 pages. Softcover. (#153082)100:-
Schough, Katarina Hyperboré.. Föreställningen om Sveriges plats i världen. Illustr. Sthlm 2008. 248 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#165214)225:-
Schultz, J.H. Stora själsläkare.. Sthlm 1954. 225 sidor. Häftad. (#136516)140:-
SCHULZENHEIM, DAVID SCHULZ VON Rede über die Erreichung des gehörigen Alters, gehalten vor der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften bey Niederlegung des Präsidiums, den 4 May, im Jahre 1763, nach Verlauf von 57 Jahren aufs neue in einem Alter von 88 Jahren durchgesehen und vermehrt.. Unter der Aufsicht des Verfassers aus dem Schwedischen übersetzt von Carl Heinrich. Stockholm, J.P.Lindhs Wittwe,1821. 19,5x12,5cm. (4),159,(1) sidor. Häftad. Oskuren och ouppsprättad. Uncut. No covers as published. (#197715)400:-
Schück - Gustafsson, Lars Litteraturhistorikern Schück.. Vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schücks tidigare produktion. Upps. 1983. 230 sidor. Häftad. (#68370)140:-
Schück, Henrik Kyrkan och vetenskapen under medeltiden.. Sth 1926. 176 pp. Limförstärkt rygg. (#38606)75:-
Schück, Henrik Kyrkan och vetenskapen under medeltiden.. Sth 1926. 176 sidor. Halvklotband. (#29094)125:-
Schück, Henrik Universitetens uppkomst.. Sthlm 1912. 21 sidor. Häftad. Heimdals småskrifter 13. (#110951)75:-
Schück, Henrik Äldre akademier före den svenska.. Sthlm 1934. 180 sidor. Häftad. Plastade omslag. (#129386)140:-
Schück - Nyberg, H.S. Henrik Schück.. Sth 1948. 32 sidor. Häftad. (#30515)55:-
Scientific Europe.. Research and Technology in 20 Countries. Illustr. Maastricht 1992. 508 pp. 4:o. Hardcover in dustwrappers. (#29880)175:-
Segerstedt - Universitetet och forskningen.. Studier tillägnade Torgny T. Segerstedt... Upps. 1968. 421 sidor. Häftad. (#30460)140:-
Segerstedt, Torgny T. Nils von Rosenstein.. Samhällets människa. Sthlm 1981. 716 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. Svenska Akademiens minnesteckningar. (#189715)175:-
Segerstedt, Torgny T. Nils von Rosenstein.. Samhällets människa. Sthlm 1981. 716 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. Dedikation. Svenska Akademiens minnesteckningar. (#102782)200:-
Segerstedt, Torgny T. Svenska Akademien i sin samtid I.. En idéhistorisk studie. 1786-1844. Sth 1986. 363 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 3 delar utkom. (#50660)125:-
Segerstedt, Torgny T. Svenska Akademien i sin samtid II.. En idéhistorisk studie. 1844-1886. Sth 1986. 238 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 3 delar utkom. (#50661)125:-
Segerstedt, Torgny T. Svenska Akademien i sin samtid I-III.. En idéhistorisk studie. I: 1786-1844. II: 1844-1886. III: 1886-1936. Sth 1986-92. 363; 238; 492 pp. Inbundna. 3 volymer. (#32184)340:-
Seton - Selling, Dagmar Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare.. Illustr. Sth 1945. 138 pp. Häftad. (#13027)125:-
Shetler, Stanwyn G. The Komarov Botanical Institute.. 250 years of Russian research. Washington 1967. 240 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#177737)175:-
Shirran, Emma Samhälle, vetenskap och obstetrik.. Elis Essen-Möller och kvinnokliniken i Lund. Illustr. Aa Upps. 2007. 252 sidor. Häftad. (#139258)150:-
Shoemaker, Ervin C. Noah Webster.. Pioneer of Learning. Diss. New York 1936. XI, 347 pages + plates. Softcover. Stamped. (#95356)250:-
Siberia - Terra Incognita. The Role of German Scholars in the Early Exploration of Siberia in the 18th Century.. [Catalogue of] An exhibition by the Francke Foundations, Halle/Saale ... 1999. 62 pages. Hard covers. Text in English and German. (#213366)150:-
Sieglbauer - Forschungen und Forscher der tiroler Ärtzeschule (1945-1947).. Felix Sieglbauer zum 70. Geburtstag... Illustr. Innsbruck 1947. 402 pp. Cloth in dustjacket. (#30294)150:-
Sime, Ruth Lewin Lise Maitner. A Life in Physics.. University of California Press 1996. xiv,526 pages. Paperback. (#219749)175:-
Simonsuuri, Kirsti Gudar och människor.. De grekiska myterna i vår tankevärld. Illustrerad. Sthlm 1999. 254 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#71895)160:-
Singer, Charles A Short History of Scientific Ideas to 1900.. Illustr. Oxford 1962. XVIII, 525 pages. Paperback. (#9581)100:-
Singer, Charles A Short History of Scientific Ideas to 1900.. Illustr. Oxford 1966. XVIII, 525 pages. Paperback (#58936)100:-
Singer, Charles A Short History of Scientific Ideas to 1900.. Illustr. Oxford 1968. XVIII, 525 pages. Softcover. (#58943)100:-
Singer, Charles Naturvetenskapens historia.. Lund 1981. 367 sidor. Med bevarade omslag i förlagsband. (#189637)150:-
Sjögren,, Anna (red,) Låt inte råttor eller mal fördärva ... Linnésamlingarna i Uppsala.. Illustrerad. Uppsala Universitets Jubileumsbok. 2007. 225 sidor. 4:o. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201442)200:-
Sjögren, Iréne, Mannen som förlängde livet. Nils Rosén von Rosenstein.. Carlssons 2006. 470 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207495)150:-
Sjönell, Barbro Ståhle och Söderlund, Petra (red.) Svenska Vitterhetssamfundet 1907-2007. Historik och textkritik.. Stockholm 2007. 330 sidor. Förlagsband. (#211701)150:-
Sjöstén, Carl Gustaf Åminnelse-tal, hållit för kongl. Vetenskaps academien öfver dess framledne ledamot herr Carl Vilhelm Scheele, den 14 Oct. 1799.. Stockholm, Tryckt hos Joh.P. Lindh 1801.(2),84 sidor. Med grav. vinjett på titelsidan. Häftad, oskuren utan omslag. Fint ex. (#208914)900:-
Sjöstén, Carl Gustaf Åminnelse-tal, hållit för kongl. Vetenskaps academien öfver dess framledne ledamot herr Carl Vilhelm Scheele, den 14 Oct. 1799.. Stockholm, Tryckt hos Joh.P. Lindh 1801.(2),84 sidor. Med grav. vinjett på titelsidan. Tagen ur band. Skuren. Några få bockar i marginalen. (#197639)600:-
Sjöstrand, Wilhelm Freedom and Equality as Fundamental Educational Principles in Western Democracy.. From John Locke to Edmund Burke. Sthlm 1973. 409 pages. Softcover. (#80479)200:-
Sjöström, Jörgen Newton och gravitationen.. På himmelen och på jorden. Sthlm 2007. 376 sidor. Förlagsband med skadat skyddsomslag. (#177053)150:-
Skall vetenskapen rädda oss?. Red. Jonas Anshelm. Symposion, Sthlm 1996. 208 sidor. Original klotband. (#76290)150:-
Skard, Sigmund American Studies in Europe I-II.. Their History and Present Organization. Philadelphia 1958. 735 pp. 2 vols. (#30510)200:-
Skottsberg, Carl Pehr Kalm.. Levnadsteckning. Illustrerad. Sthlm 1951. 287 sidor. Häftad. Något fuktskadad. Levnadsteckningar över K. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter 139. (#79640)145:-
Smart, Ninian The Science of Religion & the Sociology of Knowledge.. Some Methodological Questions. Princeton 1977. 164 pages. Soft covers. (#126842)140:-
Smith, Alan G.R. Science and Society in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.. Illustr. London 1972. 216 pages. Soft covers. (#170795)110:-
Sobel, Dava Longitude.. The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time. London 1996. 184 pages. Original cloth in dustjacket. About John Harrison. (#131956)125:-
Socialismens idé.. En omvärdering. Red. Leszek Kolakowski och Stuart Hampshire. Sthlm 1977. 285 sidor. Pocket. (#178012)100:-
Société Chimique de France.. Célébration du centenaire de sa fondation. 16-17 juillet 1957. Illustr. Paris(?) 1958. Cloth with preserved wrappers. (#105329)350:-
Solomon's House Revisited.. The organization and institutionalization of Science. Edited by Tore Frängsmyr. Science History Publications 1990. 350 pages. Original cloth. Dust jacket. Nobel Symposium 75. (#174770)250:-
SOU 1960:30 Objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet.. Utredning verkställd av särskilt förordnad utredningsman. Sthlm 1960. 324 sidor. Häftad. Stämpel. (#176192)140:-
SOU 1970:21 Vägar till högre utbildning.. Behörighet och urval. Betänkande VI:1 avgivet av kompetensutredningen. Sthlm 1970. 319 sidor. Häftad. (#176176)150:-
SOU 1972:23 Högre utbildning - regional rekrytering och samhällsekonomiska kalkyler.. Regional rekrytering till universitet och högskolor under 1960-talet av Einar Holm och Nils Häggström. Samhällsekonomiska kalkyler för lägre utbildning av Leif Magnusson och Svend Tychsen. Rapporter från undersökningar genomförda av 1968 års utbildningsutredning 4. Sthlm 1972. 207 sidor. Häftad. (#176145)150:-
SOU 1973:3 Högskolan.. Sammanfattning av förslag av 1968 års utbildningsutredning. Sthlm 1973. 106 sidor. Häftad. (#176178)100:-
SOU 1977:55 Forskning i kontakt med samhället.. Expertbilaga 3 till SOU 1077:52: Forskningspolitik. Sthlm 1977. 76 sidor. Häftad. (#176161)100:-
SOU 1977:63 Fortsatt högskoleutbildning.. Betänkande av Forskarutbildningsutredningen. Sthlm 1977. 459 sidor. Häftad. (#176187)150:-
Speier, Hans Force and Folly.. Essays on Foreign Affairs and the Histoy of Ideas. Cambridge, Mass. 1969. 342 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93911)165:-
Steinby, Torsten Forskning och vitterhet I. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Det första halvseklet Illustr. H-fors 1985. 351 sidor. Original klotband. (#114222)100:-
Steinby, Torsten & Mustelin, Olof Forskning och vitterhet I-III.. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1985. I: Det första halvseklet av T. Steinby. II: Det andra halvseklet av O. Mustelin. III. Register. Illustr. H-fors 1985-89. 351 + 352 + 313 sidor. Original klotband. 3 volymer. (#30462)250:-
Stenroth, Ingmar Myten om goterna.. Från antiken till romantiken. Sthlm 2002. 204 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#72122)150:-
Stern, Fritz Einstein's German World. Princeton University Press 1999. 335 pages. Original cloth. Dust jacket. As new. (#219678)150:-
Stern, J.P. Nietzsche. Fontana/Collins 1979. 159 pages. Pocket. Few pencil markings. (#216746)90:-
Stevenson, Leslie, Seven Theories of Human Nature.. Oxford 1974. 125 pages. Paper back. (#206362)100:-
Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat.. Minnesskrift. Illustrerad. Sthlm 1949. 316 sidor. Häftad. (#134251)150:-
Stolt, Carl-Magnus Den beprövade erfarenheten.. Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900. Illustr. Aa Lund 1994. 355 sidor. Häftad. (#26147)125:-
Strömbom, Sixten Nationalromantik och radikalism.. Konstnärsförbundets historia 1891-1920. Illustr. Sthlm 1965. 537 sidor + planscher. 4:o. Original halvklotband. (#36221)340:-
Strømholm, Per Den vitenskapelige revolusjonen 1500-1700.. Oslo 1984. 233 sidor. Originalklotband. (#153777)140:-
Studium Upsalense.. Specimens of the Oldest Lecture Notes taken in the Mediaeval University of Uppsala. Edited by Anders Piltz. Uppsala 1977. 382 pages. Soft covers. (#44596)150:-
Stumpff, Karl Astronomie gegen Astrologie.. Eine naturwissenschaftliche und erkenntnistheoretische Kritik der Sterndeutekunst. Baden-Baden 1955. 77 pages. Original cloth in dustjacket. (#108313)150:-
Stybe, Svend Erik Idéhistoria.. Vår kulturs idéer och tankar i historiskt perspektiv. Illustr. Sth (1961?). 422 sidor. Original klotband. (#41204)145:-
Stybe, Svend Erik Idéhistorie.. Vor kulturs idéer og tanker i historisk perspektiv. Illustr. Kbhvn 1990. 411 sid. Häftad. (#88289)125:-
Sullivan, Evelin Sanning med modifikation.. Lögnens kulturhistoria. Sthlm 2003. 363 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#80736)200:-
Sundberg, Karl Josef Fädernas kyrka.. En idéhistorisk studie i folkkyrkotanken hos J.A. Eklund mot bakgrund av sekelskiftets kulturdebatt. Uppsala 1982. 187 sidor. Häftad. (#44062)120:-
Svante Arrhenius.. Till 100-årsminnet av hans födelse. Sthlm 1959. 81 sidor. Häftad. Särtryck ur K. Svenska Vetenskapsakademiens årsbok 1959. (#96646)125:-
Svedberg - The Svedberg 1884-1944.. Ed. Arne Tiselius et. al. 732 pages. Original boards. Articles in Swedish, French, English and German (#40514)200:-
Swedish Research in a Changing Society.. Ed. Kjell Härnqvist and Nils-Eric Svensson. Hedemora 1990. 480 pp. Hardcover. (#30512)120:-
Svennung, J. Zur Geschichte des Goticismus.. Upps. 1967. X, 116 pages. Softcover. (#15262)130:-
Svensén, Bo Svenska akademien från Gustaf III till våra dagar.. Illustr. Sthlm 1998. 194 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#122794)145:-
Svenska Akademiens dagbok 1786-1789.. Utg. Henrik Schück. Sth 1916. 591 sidor. Halvfranskt band. (#64577)200:-
Svenska samhällsvetenskaper.. Utvecklingslinjer, problem, perspektiv. Red. Karin Fridjonsdottir. Sthlm 1990. 159 sidor. Häftad. (#68818)120:-
Svenska samhällsvetenskaper.. Utvecklingslinjer - Problem - Perspektiv. Red. Katrin Fridjonsdottir. Sthlm 1990. 159 sidor. Lite blyerts. Häftad. (#162194)100:-
Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser - en kartläggning av forskningen under perioden 1990-2003 utförd av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag.. Vetenskapsrpdet 2003. 228 sidor. Häftad. (#217849)150:-
Svensk medicinhistorisk tidskrift Vol. 2, Nr 1. 1998.. Red. Tomas Gejrot m.fl. Illustrerad. Sthlm 1998. 247 sidor. Häftad. (#181775)150:-
Svensk medicinhistorisk tidskrift Vol. 3, Nr 1. 1999. Red. Carl-Magnus Stolt. Illustrerad. Sthlm 1999. 282 sidor. Häftad. (#181774)150:-
Svensk teknikhistoria.. Av Jan Hult m.fl. Red. Sven Rydberg. Illustr. Hedemora 1989. 363 sidor. Förlagsband. (#53260)250:-
Söderberg, Sten Den snillrika människan.. Teknik under miljoner år. Illustr. Sth 1985. 479 sidor. Original pappband. (#30526)125:-
Söderberg, Sten Stora svenskar i lärdomens och naturforskningens värld.. Illustrerad. Sthlm 1960. 215 sidor. Häftad. (#70252)135:-
Tallon, Hugh Joseph The Concept of Self in British and American Idealism.. Diss. Washington 1939. VII, 143 pages. Softcover. Stamped. (#78750)200:-
Tankens bilder.. Om människors vilja att synliggöra kunskap och idéer - att förklara världen i bilder. En samling bilder valda och kommenterade av Göran Carlsson och Per-Uno Ågren. Sth 1998. 160 sidor. Häftad. (#213121)150:-
Taplin, Oliver Greek Fire. The Influence of Ancient Greece on the modern World.. Illustrated. Atheneum, New York 1990. (12) 276 pages. Original cloth. Dust jacket. Slightly damp-corrugated. (#218242)150:-
Taylor, F. Sherwood A Short History of Science and Scientific Thought.. With Readings from the Great Scientists from Babylonians to Einstein. New York 1949. 368 pages. Original cloth. Dust jacket. (#136740)185:-
Taylor, Henry Osborn Philosophy and Science in the Sixteenth Century.. Collier Books, New York 1962. 156 pages. Paperback. Covers in plastic film. Book 5 of Thought and Expression in the Sixteenth Century. (#48185)100:-
Technological Innovation and Society.. Edited for the Columbia University Seminar on tecknology and social change by Dean Morse and Aaron W. Warner. Columbia University Press 1966. 214 pages. Original cloth. No jacket. (#187519)150:-
Technology and Social Change.. Edited for the Columbia University seminar on technology and social change by Eli Ginzberg. Columbia University Press 1965. 158 pages. Original cloth. No jacket. (#187516)150:-
The Age of Enlightenment I-II.. An Anthology of Eighteenth-Century Texts edited by Simon Eliot and Beverly Stern. Barnes & Noble 1979. 345 + 264 pages. Original cloth. Dustjackets. 2 volumes. (#136714)350:-
The Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures.. Edited by Helaine Selin. Illustr. Dordrecht 1997. XXVII, 1117 pages. 4:o. Softcover. (#137787)2250:-
The Fontana Dictionary of Modern Thought.. Edited by Alan Bullock and Oliver Stallybrass. London 1977. 684 pages. Softcover. (#137175)135:-
The Founding Fathers of Social Science.. Edited by Timothy Raison. Penguin 1969. 238 pages. Paperback. (#107622)100:-
The Genesis of the Art Museum in the 18th Century.. Papers given at a symposium in Nationalmuseum Stockholm, June 26, 1992, in cooperation with the Royal Academy of Letters, History and Antiquities. Edited by Per Bjurström. Illustrated. Nationalmuseum 1993. 130 pages. Hardcover. (#165688)125:-
The Impact of Science on Technology.. Edited for the Columbia University seminar on thechnology and social change by Aaron W. Warner, Dean Morse and Alfred S. Eichner. Columbia University Press 1965. 221 pages. Original cloth. No jacket. (#187517)150:-
The Origin and Growth of Biology.. Edited by Arthur Rook. With eight plates. Penguin 1964. 403 pages. Paperback. (#96174)100:-
The Return of Grand Theory in the Human Sciences.. Ed. Quentin Skinner. Cambridge 1997. VIII, 215 pages. Softcover. (#116842)125:-
The University Research System.. The Public Policies of the Home of Scientists. Edited by Björn Wittrock and Aant Elzinga. Sthlm 1985. 220 pages. Softcover. (#53071)150:-
The Way of the Scientist.. Interviews from the World of Science and Technology. Illustr. New York 1966. 382 pp. Cloth in dustjacket. Leo Szilard, C.P. Snow a.o. (#30539)150:-
The World of Archaeology.. The Pioneers Tell Their Own Story. Edited and introduced by C.W Ceram. Fontana, London 1968. 512 pages + plates. Paperback. Covers in plastic film. (#46925)100:-
Thomas, Lewis The Youngest Science.. Notes of a Medicin-Watcher. New York 1983. xviii, 270 pages. Original half cloth. Dust jacket. (#138462)150:-
Thomson, J. Arthur (utg.) Dit vetenskapen hunnit 1-2.. En populär framställning av naturvetenskapens landvinningar i våra dagar. Illustrerad. Stockholm 1923. 781 sidor. Stort format. Halvfranskt band. En volym. (#190122)300:-
Thomson, Robert Psykologins historia.. Lund 1972. 334 sidor. Pocket. (#116482)100:-
Thomson, Robert Psykologins historia.. Lund 1972. 334 sidor. Pocket. Lite bläckunderstrykningar. (#160766)70:-
Thomson, Robert The Pelican History of Psychology.. Penguin 1968. 464 pages. Paperback. (#96176)100:-
Thordeman, Bengt Dolda skatters hemligheter.. Sth 1941. 151 sidor + planscher. Häftad. Dedikation. (#13042)140:-
Thordeman, Bengt Dolda skatters hemligheter.. Sth 1941. 151 sidor + planscher. Original halvlinneband. (#9481)150:-
Thordeman, Bengt Från helgedom till museum.. Resor i tid och rum. Illustr. Sth 1958. 200 pp. Stämpl. (#19958)85:-
Thursfield, Richard Emmons Henry Barnard's American Journal of Education.. Diss. Baltimore 1945. 359 pages. Softcover. Stamped. (#88795)175:-
Tigerstedt, Robert Medicinens utveckling till en naturvetenskap 1-2.. Illustrerad. Sthlm 1927. 160 + 200 sidor. Halvfranskt band. 1 volym. (#69349)175:-
Tingsten, Herbert Idéer och genier.. Sthlm 1953. 284 sidor. Häftad. (#108063)145:-
Tjernysjova, Olga, Ärlig och arbetsam. Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talens Ryssland.. KVHAA 2001. 78 sidor. Häftad. Tillskrift. (#207486)100:-
Tobé, Erik Fransysk visit i Tornedalen 1736-1737.. Om en gradmätningsexpedition och dess nyckelpersoner. Illustrerad. Luleå 1986. 126 sidor. Häftad. Tornedalica 42. (#96802)150:-
Toksvig, Signe Emanuel Swedenborg.. Vetenskapsman och mystiker. Sthlm 1949. 390 sidor + planscher. Häftad. (#124543)145:-
Totems and Teachers.. Perspectives on the History of Anthropology. Edited by Sydel Silverman. New York 1981. 322 pages. Soft covers. (#98738)175:-
Toulmin, Stephen & Goodfield, June Materiens arkitektur.. En idéhistorisk översikt. Intr. av Tor Ragnar Gerholm. Illustrerad. Sthlm 1964. 408 sidor. Häftad. Fint ex. (#200909)145:-
Toulmin, Stephen & Goodfield, June Människan upptäcker tiden.. Utvecklingstankens historia. Lund 1966. 316 sidor + planscher. Häftad. (#92705)130:-
Tranøy, Knut Erik Filosofi og vitenskap i middelalderen.. Illustr. Oslo 1983. 129 pp. (#30529)105:-
Trigger, Bruce G. Arkeologins idéhistoria.. Illustrerad. Stockholm 1993. 574 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#45640)165:-
Troedsson, Carl Birger Architecture, Urbanism and Socio-Political Developments in Our Western Civilization.. Chalmers, Göteborg 1964. 313 pages. Soft covers. (#148397)200:-
Troels-Lund, T. Frederik Nye tanker i det 16de aarhundrede.. Kbhvn 1909. 151 sidor. Halvläderband. (#133446)165:-
Tullberg, Otto Fredrik På biblioteket - där har jag min största förnöjelse.. En svensk orientalists brev till sin hustru från lärdomscentra i Europa under 1800-talets förra hälft. Ett urval med inledning och kommentarer utgivna av Karin Beskow Tainsh. Illustr. Sth 1972. 261 pp. (#30531)110:-
Turner, William Libellus de re herbaria novus 1538.. Ed. with a translation into English by Mats Rydén, Hans Helander & Kerstin Olsson. Upps. 1999. 146 pages including facsimile. Soft covers. (#29482)150:-
Ulfstrand, Staffan Darwins idé.. Den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag. Sthlm 2008. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#180053)140:-
Universitetet i Tromsø.. Glimt fra de første 30 år. Illustrerad. Tromsø 1998. 509 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#162968)200:-
Universitet i utveckling.. Uppsala universitet under Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978. Illustrerad. Sthlm 1978. 491 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#119508)150:-
Ur vår tids forskning. Populära skildringar. Häfte 1-9,17-37.. Stockholm, Klemmings Antikvariat och senare Samson & Wallin 1873-1888. Inbundna i 7 samtida gröna halvfranska band med upphöjda bind och ryggförgyllning.(Levins Upsala) Cirka 3.000 sidor. Banden, numrerade 1-2 samt 4-9, med blekta ryggar. (#197390)700:-
Valentin, Antonia The Drama of Albert Einstein.. Translated by Moura Budberg. New York 1954. (6),312 pages + illustrations. Original cloth. Dust jacket. (#219702)150:-
Wallander, Gunnar Luther och hans värld.. Reformationens kulturhistoriska bakgrund, förlopp och återverkningar. Illustr. Sthlm 1983. 105 sidor. Häftad. (#92877)130:-
Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik.. Studentlitteratur, Lund 1996. 151 sidor. Häftad. (#211560)140:-
Vallentin, Antonina Einstein. A Biography.. London 1954. 219 sidor. Klotband. Tillskrift. (#200430)145:-
Wallerius, Bengt Carl Adolph Agardh.. Romantikern. Politikern. Tiden i Lund (till 1835). Aa Göteborg 1975. 260 sidor. Häftad. (#66622)125:-
Wallerstedt, Eva Oskar Sillén, professor och praktiker.. Några drag i företagsekonomiämnets tidiga utveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Aa Uppsala 1988. 360 sidor. Häftad. (#39487)120:-
Ward, Paul W. Sovereignity.. A Study of a Contemporary Political Notion. Diss. London 1928. 201 pages. Softcover. Stamped. (#111268)140:-
Weber - Eliæson, Sven Bilden av Max Weber.. En studie i samhällsvetenskapens sekularisering. Akad. avh. Uppsala 1982. 340 sidor. Häftad. (#69277)150:-
Vega 1880 - Ymer 1980.. Svensk forskning i norra polarområdet. Illustr. Sthlm 1980. 170 sidor. Originalklotband. Ymer 1980. (#127246)150:-
Weibull, Jörgen Lunds universitets historia IV.. 1868-1968. Illustr. Lund 1968. 516 sidor + planscher. Originalklotband i skyddsomslag. (#9093)200:-
Weiner, J.S. Felande länkens mysterium.. Sth 1956. 180 sidor. Häftad. "The Piltdown Forgery". (#30540)100:-
Wendt, Herbert From Ape to Adam.. The Search for the Ancestry of Man. Illustr. London 1972. 287 pages. Original cloth in dustjacket. (#155413)150:-
Wendt, Herbert I urmänniskornas spår.. Förhistoriens forskaräventyr. Illustr. Sth 1955. 441 pp. Inbunden. (#49070)105:-
Wendt, Herbert I urmänniskornas spår.. Förhistoriens forskaräventyr. Illustr. Sth 1955. 441 sidor. Häftad. (#30709)85:-
Verdandi genom femtio år.. Ur den svenska radikalismens historia. Illustrerad. Sthlm 1932. 292 sidor. Häftad. (#140181)145:-
Westfall, Richard S. The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics.. John Wiley 1971. 171 pages. Paperback. (#200844)120:-
Vetandets vägar.. Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning. Lund 1994. 328 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Med bidrag av Sigbrit Franke-Wikberg, Leif Lindberg, Britta Lundgren m.fl. (#158137)125:-
Vetenskapens rymder.. Perspektiv och visioner. Red. Roger Jacobsson och Gunnar Öquist. Illustr. Umeå 1997. 332 sidor. Förlagsband. (#28596)125:-
Vetenskap idag.. Yvonne Wessman (red.). Lund 1987. 273 sid. (#31059)75:-
Vetenskapsmannen i samhället.. Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977. Sthlm 1977. 193 sidor. Häftad. (#71386)130:-
Vetenskapsmannen i samhället.. Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977. Sthlm 1977. 193 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#71388)150:-
Whittle, Tyler The Plant Hunters.. 3,450 years of searching for Green Treasure. London 1970. 257 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#180024)175:-
Wikmark, Gunnar Carl Johan Blomberg.. En språkforskares studieår och livsgärning. Sthlm 1981. 289 sidor. Häftad. Dedikation. Årsböcker för svensk undervisningshistoria 150. (#119024)150:-
Wikner - Pontus Wikner.. 1837-1937. Utg. av Algot Werin och Elof Åkesson. Lund 1937. 222 sidor. Häftad. (#74142)140:-
Willers, Uno En gustaviansk boksamlare.. Knut K:son Posse på Svanå. Illustr. Sth 1971. 197 pp. Häftad. Dedikation. Ätten Posse. Studier och undersökningar III. (#58459)150:-
Willey, Basil The English Moralists.. London 1965. 318 pages. Paperback. (#200767)145:-
Willey, Basil The Seventeenth-Century Background.. Studies in the Thought of the Age in Relation to Poetry and Religion. Penguin 1964. 284 pages. Paperback. (#203142)100:-
Willey, Basil The Seventeenth-Century Background.. Studies in the Thought of the Age in Relation to Poetry and Religion. Penguin 1972. 284 pages. Paperback. (#132314)100:-
Willke, Ingeborg Lärostolar i pedagogik vid europeiska universitet.. Några drag i deras tillkomsthistoria. Sthlm 1975. 150 sidor. Häftad. (#120952)145:-
Wilson, Irma Mexico.. A Century of Educational Thought. Diss. New York 1941. 377 pages. Softcover. Stamped. (#67234)110:-
Winchester, Simon Professorn och galningen.. En berättelse om mord, vansinne och tillkomsten av Oxford English Dictionary. Sthlm 2000. 252 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#171946)140:-
Winchester, Simon The Surgeon of Crowthorne. A Tale of Murder, Madness and the Making of the Oxford English Dictionary. Introduction by Will Self. The Folio Society, London 2014. xxv, (3), 199 pages. Original decorated hardcover with slip case. Fine condition. (#220324)160:-
Virrankoski, Pentti Anders Chydenius.. Demokratisk politiker i upplysningens tid. Jyväskylä 1995. 455 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#49954)170:-
Wissenschaft und Gesellschaft 1-2.. Beiträge zur Geschichte der Technischen Universität Berlin 1879-1979. Ed. Reinhard Rürup. Illustr. Berlin 1979. XVI, 611; 274 pp. 4:o. Cloth in dustjackets. 2 volumes. (#29881)400:-
Wolff, Philippe The Awakening of Europe.. Penguin 1968. 314 pages. Paperback. The Pelican History of European Thought 1. (#129194)100:-
von Friesen, Sten Om mått och män.. Illustr. Sth 1987. 216 pp. Litet bläckunderstrykn. (#75966)100:-
von Friesen, Sten Om mått och män.. Illustr. Sth 1987. 216 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#35527)150:-
von Platen, Magnus Diktare och domare.. Svenska Akademiens pristävlingar. Illustr. Sth 1986. 182 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#34893)110:-
von Stiernman, Anders Anton Tal Om Fe Lärda Vettenskapers tilstånd i Svearike, under Hedendoms och Påfvedöms tiden.. Hållit för Kongl. Vettenskaps Academien ... den 4 Novembris, år 1758. Sthlm, Salvius 1959. (2),130 sidor + utvikbar plansch. I ett skadat skinnryggsband. Stämplar. Enstaka svaga gamla bläckunderstrykningar. (#185965)500:-
von Wright, Georg Henrik Vetenskapen och förnuftet.. Ett försök till orientering. Stockholm 2003. 154 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#43101)150:-
von Wright, Georg Henrik Vetenskapen och förnuftet. Ett försök till orientering.. Stockholm 1987. 154 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#180461)150:-
World's Columbian Exhibition (Exposition).. Chicago 1893. Folding (accordeon-like) plates in decorated original cloth. Short descriptive text, one page of which is loose. The spine is somewhat worn but the plates are in very good condition. (#161076)200:-
Worster, Donald De ekologiska idéernas historia.. SNS förlag, Sthlm 1997. 352 sidor. Original pappband. (#148381)175:-
Wretö, Tore Folkvisans upptäckare.. Receptionsstudier från Montaigne och Schefferus till Herder. Aa Upps. 1984. 147 sidor. Häftad. (#36407)120:-
Vår bild av verkligheten. Idéhistoriska teman.. Illustrerad. Malmö 1986. 128 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208190)125:-
Wärendh, Thure P:son Tegnér och teologien.. Idéhistorisk undersökning. Aa 1939. 376 sidor. Häftad. (#38309)125:-
Young, Helen Hawthorne The Writings of Walter Pater.. A Reflection of British Philosophical Opinion from 1860 to 1890. Diss. Bryn Mawr 1933. 136 pages. Softcover. Stamped. (#109033)250:-
Zee, A. Fearful Symmetry.. The Search for Beauty in Modern Physics. Illustr. New York 1986. XIV, 322 pp. Softcover. (#30506)125:-
Zeipel, Carl von, Twå herrar och en narr. Linneus, Artedi och Rudbeck. Universitets-Skizzer.. Upsala, W. Hörlins förlag 1842. (2),173 sidor. Inbunden i nyare halvklotband med vit klotrygg och marmorerade pärmar. Ingen text på ryggen. Ex libris. Lite lagerfläckar. (#210149)650:- (bild)
Zetterberg, Hans L. Sociologins följeslagare.. Falun 1993. 144 sidor. Häftad. (#80325)125:-
Ziman, John The Force of knowledge. The Scientific Dimension of Society.. Illustrated. Cambridge University Press 1976. x,374 pages. Original cloth. Dust jacket. (#219616)200:-
Zimmer, Agatho Changing Concepts of Higher Education in America since 1700.. Diss. Washington 1938. XI, 137 pages. Softcover. Stamped. (#110771)200:-
Åhlberg, Lars-Olof Realismbegrepp i litteratur och konst.. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie. Aa Upps. 1988. 315 pp. (#30564)135:-
Åman, Anders Sigurd Curman.. Riksantikvarie - Ett porträtt. Illustrerad. Sthlm 2008. 286 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#175803)175:-
Öfversigt af Finska Vetenskaps-Socitetens förhandlingar XXXVI.. 1893-1894. Helsingfors 1894. (4), xviii, 314 sidor. Häftad. Omslaget lite skadat. (#156025)200:-
Österling, Anders Jacob Jonas Björnståhl.. Minnesteckning. Sth 1947. 187 sidor + planscher. Häftad. (#42284)120:-
Özdalga, Elisabeth (editor) The Last Dragoman. The Swedish Orientalist Johannes Kolmodin as Scholar, Activist and Diplomat.. Swedish Research Institute in Istanbul 2006. 176 pages. Soft covers. Inscribed by the editor and Sigrid Kahle. (#209571)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page