Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science.. August 7-14, 1991, Uppsala, Sweden. Abstracts I-III, Sections 1-15. 212 + 202 + 215 pages. Softcovers. 3 volumes. (#53161)200:-
9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science.. August 7-14, 1991, Uppsala, Sweden. Abstracts I-III, Sections 1-15. 212 + 202 + 215 pages + Supplement 16 pages. Softcovers. 4 parts. (#164117)225:-
A Dictionary of Philosophy.. Editors Anthony Flew and Jennifer Speake. Pan Books, London 1981. 380 pages. Paperback. (#132054)100:-
Aebi, Magdalena Beiträge zur Kritik der transzendentalen Logik Kants.. Diss. Basel 1945. 247 pages. Softcover. Stamped. (#146248)225:-
Afzelius, Fredrik Georg Utkast till lärobok i logiken för elementar-undervisningen.. Tredje upplagan, Upsala 1843. (4),104 sidor + 2 utvikbara tabeller. Häftad, oskuren i gråpappersomslag med namnteckning och årtalet 1843 skrivet på främre omslaget. (#204026)150:-
Ahlberg, Alf Det ondas problem.. En etisk-metafysisk studie. Stockholm 1923. 96 sidor. Häftad. (#151055)100:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Sthlm 1931. 814 sidor. Inbunden. (#67810)225:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Tredje omarbetade upplagan. Sthlm 1946. 771 sidor. Halvklotband. (#179183)160:-
Ahlberg, Alf Filosofiens historia.. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Tredje omarbetade upplagan. Sthlm 1946. 771 sidor. Inbunden. Lite blyertsnoteringar. (#152411)150:-
Ahlberg, Alf Filosofiskt lexikon.. Sthlm 1951. 208 sidor. Häftad. (#168075)125:-
Ahlberg, Alf Humanism i atomåldern.. Sthlm 1974. 188 sidor. Häftad. (#104816)110:-
Ahlberg, Alf Människan och den moderna tekniken.. Stockholm 1978. 118 sidor. Limbunden. (#203160)120:-
Ahlberg, Alf Tidsreflexer.. Filosofiska uppsatser. Sthlm 1926. 136 sidor. Häftad. (#173540)110:-
Ahlberg, Yngve Gudsbegrepp och språkkritik.. En idéhistorisk undersökning av ett avsnitt unghegeliansk ateism och därtill hörande språkkritik i anslutning till Max Stirners Der Einzige und sein Eigentum. Sthlm 1967. 282 sidor. Häftad. Titelbladet klippt. (#134443)150:-
Almer, Tage Studier i Shaftesburys filosofi.. Akad. avh. Lund 1939. 192 sidor. Häftad. Bortklippt namnteckning. (#84027)140:-
Almquist, Karl Gustaf Andreas Rydelius' etiska åskådning.. Akad. Avh. Lund 1955. 201 sidor. Häftad. Interfolierad med blanka blad. (#83951)150:-
Almquist, Karl Gustaf Andreas Rydelius' etiska åskådning.. Akad. Avh. Lund 1955. 201 sidor. Häftad. Limförstärkt rygg. (#83960)150:-
Althusser, Louis Lenin och filosofin.. Cavefors 1969. 51 sidor. Pocket. (#118167)75:-
Ambrosius, J.M. Om Immanuel Hermann Fichte's teism och etik.. Akademisk afhandling, Lund 1882. (4),144 sidor. Höftad. Blanka omslag. Nött rygg. (#220901)100:-
Andersson, Jan & Furberg, Mats Moral. En bok om ord, känsla och handling. Sthlm 1971. 255 sidor. Pocket. (#211005)100:-
Andersson, Margareta Integritet som begrepp och princip.. En studie av ett vårdetiskt ideal i utveckling. Aa Åbo 1994. 256 sidor. Häftad. (#143027)175:-
Andersson, Tom Conceptual Polemics.. Dialectic Studies of Concept Formation. Diss. Lund 1994. 197 pages. Softcover. (#141446)125:-
Anfindsen, Jens Tomas Aristotle on Contrariety as a Principle of First Philosophy.. Diss. Upps. 2006. 182 pages. Softcover. (#99439)175:-
Argullol, Rafael & Trías, Eugenio Det utmattade Västerlandet.. Nora 1994. 96 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#117338)125:-
Armstrong, A.H. An Introduction to Ancient Philosophy.. London 1965. XVIII, 242 pages. Softcover. (#13341)110:-
Arrhenius, Claudius (senare Örnhielm, Claes) Dissertatio philosophica exhibens legum naturam.. (Akademisk avhandling) Respondent Daniel Barkman? Arosiae (Västerås) Boethius Hagen 1678. 8 blad. Liten 4:o. (#210364)2000:- (bild)
Arrhenius, Gustaf Future Generations.. A Challenge for Moral Theory. Diss. Uppsala 2000. 225 pages. Softcover. (#48207)150:-
Aspelin, Gunnar John Locke. Tänkaren och upplysningsmannen.. Lund 1948. 127 sidor. Häftad. (#182147)100:-
Aspelin, Gunnar Karl Marx.. Samhällsforskare och samhällskritiker. Lund 1969. 216 sidor. Pocket. Lite blyerts. (#68951)90:-
Aspelin, Gunnar Tankens vägar I-II.. En översikt av filosofiens utveckling. Doxa, Lund 1981. 256 + 350 sidor. Häftade. Plastade. 2 volymer. (#83636)150:-
Aspelin, Gunnar Tankens vägar I-II.. En översikt av filosofiens utveckling. Sthlm 1958. 256 + 350 sidor. Original klotband. En volym. Blyertsunderstrykningar. (#184629)150:-
Augustinus On Education.. Edited and translated with an introduction and notes by George Howie. Chicago 1969. 407 pages. Softcover. St. Augustine. (#133477)150:-
Bachmann, Johannes Die Philosophie des Neopythagoreers Secundus.. Linguistisch-philosophische Studie. Anhang: 1. Arabischer Text der "Milchmädchen-Fabel". 2. Geschichte des armenischen Königs Terâg. Aethiopisch-Deutsch. 3. Unedierte lateinische Secundus-Handschriften. Berlin 1888. 68,49,14,26 pages. Half cloth. Stamped. (#83085)300:-
Bacon, Francis Essäer.. Översättning med inledning av Richard Hejll. Sthlm 1924. 205 sidor. Häftad. (#150842)120:-
Bacon, Samuel Frederick An Evaluation of the Philosophy and Pedagogy of Ethical Culture.. Diss. Washington 1933. 182 pages. Softcover. Stamped. (#122045)200:-
Barkman, Hilding Bidrag till den transscendentala kategoriläran I.. Akademisk afhandling, Uppsala 1901. (2),52 sidor. Häftad. Loss från omslaget. Stämplar. Dedikation. (#220117)100:-
Barnes, Jonathan Early Greek Philosophy.. Penguin 1988. 318 pages. Paperback. (#219220)100:-
Bastholm, Christian Philosophie för Olärde,. innehållande Lärorika Betracktelser öfwer Gud, Menniskan och Naturen. Öfwersätning. Fjerde upplagan. Lund 1795. (12), 242 sidor. Oskuren i gråpappomslag. Inlagan lite lagerfäckad. (#79312)350:-
Bastholm, Christian Philosophie för Olärde,. innehållande Lärorika Betracktelser öfwer Gud, Menniskan och Naturen. Öfwersätning. Lund 1791. (12), 242 sidor. Samtida skinnryggsband. Första upplagan. (#191030)500:-
Becker, Oskar Einführung in die Logistik. Vorzüglich in den Modalkalkül.. Meisenheim am Glan 1951. 92 pages. Soft covers. (#220094)100:-
Behrendt, Leo The Ethical Teaching of Hugo of Trimberg.. Diss. Washington 1926. VII, 61 pages. Softcover. Stamped. (#68584)135:-
Belinski, W.G. Ausgewählte philosophische Schriften.. Moskau 1950. lvi, 623 pages. Original cloth. Dust jacket. (#129381)250:-
Bell, Clive Civilization. An Essay. Penguin 1947. 157 pages. Pocket. (#216920)100:-
Bensow, Oscar Till Kants lära om tinget i och för sig.. Akademisk avhandling, Lund 1896. (2),78 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget (Gust Jac. Keijser) (#219886)150:-
[Bentley, Richard], La Friponnerie laīque des prétendus esprits-forts d'Angleterre ou Remarques de Phileleuthere de Leipsick sur le Discours de la liberté de penser.. Traduites de l'anglois sur la septičme édition, par Mr. N.N. Amsterdam, Wetstein & G. Smith 1738. xxxvi,581,(1) pages. 12:mo. Contemporary slightly worn leather binding. Interior very clean, only a few small brown spots. The Preface is wrongly bound, i-viii, xxix-xxxii, xvii-xxviii, ix-xvi, xxxiii-xxxvi. (Probably a drunk boookbinder, but all the rest is correct). First french translation of "Remarks upon a late discours of free thinking" (#200610)2850:- (bild)
[Bergman, Fredrik Ulrik] Ett häfte filosofi.. Stockholm 1881. 32 sidor. Häftad i blanka omslag. Namnteckning: Gust. Jac. Keyser som även gjort förstrykningarna i marginalen med röd- och blåpenna. Författaren avled 1883. Anteckning om författaren gjord på titelbladet, troligen av Keyser. Libris känner inte till författaren. (#221024)150:-
[Bergstedt, C.F.] Hvad vi veta, hvad vi tro och hvad vi vilja.. Tankar och frågor af En Lekman. Sthlm 1878. viii, 281 sidor. Lite skadat halvklotband. Fuktskadad. Stämpl. (#78190)150:-
Berkeley, George A New Theory of Vision and Other Writings.. Introduction by A.D. Lindsay. London, Everymans Library 1957. 303 pages. Original cloth. Dust jacket. (#187431)100:-
Berkeley, George A New Theory of Vision and Other Writings.. Introduction by A.D. Lindsay. London, Everymans Library 1969. 303 pages. Original cloth. Dust jacket. (#187809)100:-
Berkeley, George Valda skrifter.. Inledning av Konrad Marc-Wogau. Sthlm 1954. 292 sidor. Förlagsband. (#209637)160:-
Berkeley, George Valda skrifter.. Inledning av Konrad Marc-Wogau. Sthlm 1954. 292 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#60960)140:-
Bernstein, Richard J. Bortom objektivism och relativism. Vetenskap, hermeneutik och praxis. Översättning Gunnar Sandin. Göteborg 1987. 320 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#212196)120:-
Bidpai Das Buch des Weisen. in lust- und lehrreichen Erzählungen des indischen Philosophen Bidpai 1-2. Aus dem Arabischen von Philipp Wolff. Zweite Auflage. Stuttgart 1839. liv, (2), 248 + (4), 278 pages + 2 plates. Original, printed hard covers. First pages foxed, otherwise a very fine copy. (#98749)1200:-
Birdwhistell, Anne D. Li Yong (1627-1705) and Epistemological Dimensions of Confucian Philosophy.. Stanford 1996. 286 pages. Original cloth. Dust jacket. (#81732)250:-
Bjurwill, Christer Reflektionens praktik. Ett bidrag till den filosofiska pedagogikens innehåll.. Studentlitteratur 1998. 376 sidor. Limhäftad. (#208959)185:-
Björklund, Gustaf Om segmenteringens betydelse inom den organiska verlden.. Stockholm 1890. 78,(2) sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Namnteckning: Gust. Jac. Keijser med några få av hans marginalförstrykningar. Fint ex. (#204025)150:-
Björklund, Gustaf Om utvecklings-anarki.. Stockholm 1892. 69,(3) sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget. (#221000)100:-
Björklund, Gustaf Skrifter.. Med inledning om Gustaf Björklunds levnad och filosofi. Upps. 1924. 447 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#142756)125:-
Björklund, Stefan, Det redbara samtalet. Locke och Popper mot Heidegger.. Carlssons 2015. 238 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#207478)150:-
Björk, Stefan Högsta domstolen argumenterar.. En analys av argumenten i domskälen i det så kallade Kontrast U-målet. Aa Sthlm 1988. 157 sidor + appendix. Häftad. (#143011)165:-
Blomqvist, Jerker Johannes Philoponos och den aristoteliska kosmologin.. Upps. 1979-80. 19 sidor. Klammerhäftad. Särtryck. (#119400)50:-
Boardman, Rufus Norman The Significance of Meaning in Pragmatism and Neo-Realism.. Diss. Chicago no date (1924?). 79 pages. Softcover. Stamped. (#115188)150:-
Bochenski, J.M. Vägar till filosofin.. Stockholm 1963. 120 sidor. Häftad. (#158553)100:-
Boerma, Eberhard Über die Philosophie des Als-ob.. Eine Untersuchung ihrer logischen Struktur und ihrer Lösung des Erkenntnis- und Lebensproblems. Diss. Jena 1916. (8), 65, (3) pages. Softcover. (#90325)150:-
Bohman, Svante Analyser av medvetandet jämte viljandet och värderingen.. 1974. 100 sidor. Häftad. (#61382)100:-
Boman, Lars Criticism and Construction in the Philosophy of the American New Realism.. Diss. Sthlm (Uppsala) 1955. 195 pages. Soft covers. Water damaged. (#83961)100:-
Bonansea, Bernardino M. The Theory of Knowledge of Tommaso Campanella.. Exposition and Critique. Abstract of diss. Washington 1954. 40 pages. Staple bound. Stamped. (#160871)75:-
Borelius, Johan Jakob Den dogmatiska rationalismens strid mot den spekulativa filosofien. Första häftet: Granskning af prof. Ribbings eristiska blad, I. (allt som utkom). Stockholm, Haeggström 1857. (4),124 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Lagerfläckad. (#204013)200:-
Borelius, Johan Jakob Den dogmatiska rationalismens strid mot den spekulativa filosofien. Första häftet: Granskning af prof. Ribbings eristiska blad, I. (allt som utkom). Stockholm, Haeggström 1857. (4),124 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Lapp påklistrad på främre omslaget. (#221038)150:-
Borelius, Johan Jakob Den dogmatiska rationalismens strid mot den spekulativa filosofien. Första häftet: Granskning af prof. Ribbings eristiska blad, I. (allt som utkom). Stockholm, Haeggström 1857. (4),124 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Ouppskuren. Ett blad solkigt i nedre hörnet. (#220991)200:-
Borelius, Johan Jakob En blick på den nuvarande filosofien i Frankrike.. Sthlm 1880. 35 sidor. Häftad. Lagerfläckad. Dedikation. (#126072)135:-
Borelius, Johan Jakob Kritik öfver den boströmska filosofin 1-2.. 1: Statsläran. 2: Svar på antikritik. Sthlm 1859-60. (2), 96 + (2), 82 sidor. Oskurna med tryckta originalomslag. 2 mycket fina häften. (#98931)300:-
Borelius, Johan Jakob Kritik öfver den boströmska filosofin 2. Svar på antikritik.. Sthlm 1860. (2), 82 sidor. Oskuren med tryckta originalomslag. (#220992)150:-
Borelius, Johan Jakob Menniskans naturlif i dess förhållande till det andliga lifvet. Popularfilosofiskt försök.. Stockholm, Haeggström 1855. 52 sidor + förlagsreklam. Häftad med tryckta originalomslag. Fuktrand. (#204014)150:-
Borelius, Johan Jakob Menniskans naturlif i dess förhållande till det andliga lifvet. Popularfilosofiskt försök.. Stockholm, Haeggström 1855. 52 sidor + förlagsreklam. Häftad med tryckta originalomslag. Sprucken rygg. (#205629)150:-
Borelius, Johan Jakob (praeses och författare) Om ideens förhållande till verkligheten.. Akademisk afhandling. Respondenter Carl Rudolf Åkerman, Fredrik Stenmark och Erik von Stockenström. Upsala 1849. 42 sidor + 3 titelblad. Häftad i (original?) blanka pappersomslag med namnteckning J.F. Kröningsvärd. Bakre omslag med fluktfläckar. (#204031)150:-
Boström, Christofer Jac. Den speculativa philosophen Johan Jacob Borelius i Calmar.. Upsala 1860. (2),86 sidor. Häftad, oskuren med något skadade tryckta omslag. (#220099)150:-
[Boström, Christopher Jacob] Anmärkningar om helfvetesläran.. Våra Theologer och Prester allvarligen att förehålla. Andra förbättrade upplagan. Upsala 1864. 30 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Oskuren. (#186855)150:-
[Boström, Christopher Jacob] Grundlineer till philosophiska statsläran.. fjärdala upplagan. Uppsala 1873. 143 sidor. Häftad. Ryggen sprucken. Bakre omslag felar. (#220977)100:-
Boström, Christopher Jacob Dissertatio de norionibus religionis, sapentiae et virtutis earumque inter se bexu.. Upsala 1841. (2),79,(1) sidor + deltitelblad. Tillsammans med: Sigurd Ribbing, De pantheismo. Dissertatio academica, Upsala 1849. (4),102 sidor + deltitelblad. Inbundna i ett samtida gråpappomslag. (#199343)400:-
Boström, Christopher Jacob Föreläsningar i etik vårterminen 1861.. Närmast efter egna anteckningar redigerade af Gustaf Klingberg. Uppsala 1916. 140 sidor. Häftad. (#120464)150:-
Boström, Christopher Jacob Föreläsningar i etik vårterminen 1861.. Närmast efter egna anteckningar redigerade af Gustaf Klingberg. Uppsala 1916. 140 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#120468)120:-
Boström, Christopher Jacob Grundlineer till philosophiska statslärans propædeutik.. Upsala 1874. (2),80 sidor. Häftad. (#221029)150:-
Boström, Christopher Jacob Om religion, vishet och dygd.. Översättning jämte företal, anmärkningar och bihang av Karl Pira. Sthlm 1943. 68 sidor. Häftad. (#84038)130:-
Bouhours, Dominique. La maniere de bien penser dans les ouvrages d'esprit.. Nouvelle edition, Amsterdam, Estienne Roger 1709. Frontespiece, (6),307,(32) pages. Contempporary half leather. Bookplate Anckarswärd and stamp: Fallnäs. (#202915)700:- (bild)
Boutroux, Émile Vetenskap och religion i nutida filosofi 1-2.. Öfvers. Sven Hallström. Sthlm 1917-18. 275 + 253,xxx sidor. Häftad. 2 volymer. (#173326)200:-
Brentano, Franz Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand.. Stuttgart 1895. 46,(2) pages. Soft covers. Back cover loose. (#220903)300:- (bild)
Bring, Gustaf Immanuel Kant såsom metafysiker och religionsfilosof I-II. I. Kants förhållande till metafysiken. II. Kants förhållande till religionsfilosofien. Akademiska afhandling, Lund 1876. (2),1-110 + (2),111-233,(1) sidor. Häftad utan omslag. 2 volymer. (#208408)300:-
Bring, Ragnar Wie ist nicht-metaphysische Philosophie möglich?. Lund 1940. 44 pages. Soft covers. (#100454)100:-
Britton, Karl Philosophy and the Meaning of life.. Cambridge 1971. 218 pages. Paper back. (#187946)120:-
Bruno, Giordano Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen.. Leipzig 1955. 173 pages. Softcover. (#124605)75:-
Buckley, George M. The Nature and Unity of Metaphysics.. Diss. Washington 1946. XV, 261 pages. Softcover. Stamped. (#71004)150:-
Buridan - The Logic of John Buridan.. Acts of the 3rd European Symposium on Medieval Logic and Semantics, Copenhagen 16.-21. November 1975. Edited by Jan Pinborg. Copenhagen 1976. 165 pages. Softcover. (#137963)200:-
Burman, E.O. Hegels rättsfilosofi.. Öffentliga föreläsningar vid Upsala universitet. Stenografiskt upptecknade och utgivna av Ernst Andersson Akmar. Uppsala 1939. 112 sidor. Häftad. (#221020)135:-
Burman, Erik Olof Om kunskapens möjlighet.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1872. (2),78 sidor. Häftad. Fint skick. (#220093)125:-
Bykvist, Krister Changing Preferences.. A Study in Preferentialism. Diss. Uppsala 1998. 227 pages. Soft covers. (#53486)155:-
Cantwell, John Non-Linear Belief Revision.. Foundations and Applications. Diss. Upps. 2000. X, 85 pages + 5 additional papers; c. 150 pages. Softcover. (#75064)140:-
Cantwell, John Non-Linear Belief Revision.. Foundations and Applications. Diss. Upps. 2000. X, 85 pages. Softcover. (#72877)80:-
Carlson, Sven Ragne Samtal med Ingemar Hedenius.. Stockholm 1975. 174 sidor. Häftad. (#185135)140:-
Carlson, Åsa Kön, kropp och konstruktion.. En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen mellan kön och genus. Sthlm 2001. 200 sidor. Häftad. (#142987)150:-
Carlsson, Anna-Lena "... is it Hunger or Superabundance that has Here Become Creative?".. Nietzsche on Creativity in Art & Life. Diss. Upps. 2005. XVII, 258 pages. Softcover. (#98624)150:-
Carlsson, N. Gösta Dimensions of Behaviour.. A Study in the Logic of Psychology and Sociology. Lund 1949. 192 pages. Soft covers. (#83964)140:-
Caro, E., Pessimismen i nittonde århundradet. Leopardi - Schopenhauer - Hartmann.. Öfversättning från franskan. Stockholm 1880. 175 sidor. Samtida halvfranskt band. Halva boken med mycket litet hål i nedre marginalen. (#205394)200:-
Cassirer, Ernst Axel Hägerström.. Eine Studie zur schwedischen Philosophie der Gegenwart. Göteborg 1939. 120 pages. Soft covers. (#115905)200:-
Cassirer, Ernst Axel Hägerström. Eine Studie zur schwedischen Philosophie der Gegenwart.. Göteborgs Högskolas Årsskrift XLV. Göteborg, 1939. 25x18 cm. 119,(1)sidor. Häftad. Omslaget något nött. Genomgående understrykningar med blyerts. (#197618)120:-
Cassirer, Ernst Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit I-III.. Zweite durchgesehene Auflage, Berlin 1911. xviii,(2),601,(7) + xv,(1),832 + xiv,(2),483 pages. Half leather + part III in cloth with stain on front cover. 3 volumes. (#200234)1200:-
Cavallin, Paul Identiska och syntetiska satser. En kritisk-antikritisk undersökning.. Akademisk avhandling, Lund 1894. (4),79,(3) sidor. Häftad. Främre omslag med dedikation och fläck. (#221001)110:-
Cavallin, Paul Identiska och syntetiska satser. En kritisk-antikritisk undersökning.. Akademisk avhandlinmg, Lund 1894. (4),79,(3) sidor. Häftad. (#220999)100:-
Cederschiöld, Fred. Allmän inledning till apriorosk, eller rationel, pligt-lära.. Lund 1821. xvi,191,(1) sidor. Häftad. oskuren i gråpappersomslag. (#199148)250:-
Chalybäus, Heinrich Moritz Die moderne Sophistik beleuchtet. Kiel, Schwers'sche Buchhandlung 1842. 29,(3) pages. Pamphlet. No wrappers. (#221043)200:- (bild)
Chevignard de La Pallue, Antoine-Théodore, Idée du monde, ou idées générales des choses dont un jeune homme doit ętre instruit.. Orné de neuf planches en taille-douce. Dijon, Frantin & Paris, Pissot & Perisse 1779. (4),xii,1-372 + (4),373-620,lxx,(4) pages + 9 folding plates. 12:mo. In 2 contemporary full leather bindings with gilt spines. (#202883)1100:- (bild)
Chinese Philosophy in Classical Times. Edited and Translated by E.R. Hughes. Dent & Sons 1974. xlvi, 336 pages. Pocket. Few markings in pencil. (#219553)90:-
Chomsky, Noam Kunskap och frihet.. Bertand Russell-föreläsningar. Pan, Sthlm 1972. 100 sidor. Pocket. (#211849)100:-
Chomsky, Noam Kunskap och frihet.. Bertand Russell-föreläsningar. Pan, Sthlm 1972. 100 sidor. Pocket. Blyertsunderstrykningar. (#116382)85:-
[Claëson, Kristian] C.J. Boström och hans filosofi.. Örebro 1859. 36 sidor. Häftad. Blanka omslag. Namnteckning. Aftryck ur Svenskt Biografiskt Lexikon. (#220104)100:-
Claëson, Kristian Om möjligheten af en filosofisk rättslära.. Akademisk afhandling, Stockholm 1857. (2),110,(2) sidor. Häftad i ett fint grönt pappersomslag. Dedikation på främre omslagets insida. (#220902)250:-
Claëson, Kristian Skrifter 1-2.. Sthlm 1860. xlviii, 386 + (4), 400 sidor. Oskurna och häftade med tryckta originalomslag. Del 1 med sprucken rygg. 2 volymer. (#76923)400:-
Clapp, James Gordon Locke's Conception of the Mind.. Diss. New York 1937. 122 pages. Softcover. Stamped. (#71231)160:-
Clark, Ronald W. Sigmund Freud.. Aus dem Englischen von Joachim A. Frank. Frankf. 1981. 686 pp. Hardcover. (#45738)200:-
Coffin, Charles Monroe John Donne and the New Philosophy.. Diss. New York 1937. 311 pages. Slightly worn softcover. Stamped. (#79207)200:-
Cohen, G.A. Karl Marx's Theory of History.. A Defense. Princeton 1984. XVI, 369 pages. Softcover. Stamped. (#88345)125:-
Compte-Sponville, André Liten avhandling om stora dygder.. Stockholm 1998. 343 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#156555)150:-
Coniavitis, Thomas Irrationalitet Rationalitet.. Max Weber - Georg Lucács: en uppgörelse. Aa Uppsala 1977. 210 sidor. Häftad. (#44019)125:-
Cranston, Maurice Makt och idé.. 11 essäer från Platon till Mill. Sthlm 1970. 134 sidor. Pocket. (#116480)100:-
Cranston, Maurice Makt och idé.. 11 essäer från Platon till Mill. Sthlm 1970. 134 sidor. Pocket. Blyertsunderstrykningar. (#213574)90:-
Dahl, Andreas Peter Sofokles.. En brydning mellem attisk gudstro og attisk humanisme. Kbhvn 1959. 335 sidor. Häftad. (#182819)140:-
Dahlbäck, Carl Jonas Om atomismen.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1857. 29 sidor. Häftad i blanka omslag. Dedikation. Inlagan något fläckig. (#220111)120:-
Dahlqvist, J.P. Urämnena till det skapande, betraktade såsom varande eviga och oändliga. Ett på vetenskapen grundadt filosofiskt utkast.. Andra upplagan, Stockholm 1872. 16 sidor. Häftad med tryckta omslag, dock något blekta. (#220107)150:-
Dahl, Sverre Relativität und Absolutheit.. Studien zur Geschichtsphilosophie Hermann Brochs (bis 1932). Oslo 1978. 298 pages. A4. Soft covers. (#97849)200:-
Dawkins, Richard Illusionen om Gud.. Leopard förlag. Stockholm 2007. 412 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212333)200:-
Dawkins, Richard Illusionen om Gud.. Pocketförlaget. Stockholm 2009. 412 sidor. Pocket. (#216589)100:-
de Montaigne, Michel Essayer 1-3.. Översättning och förord av Jan Stolpe. Atlantis 1986-92. 395 + 602 + 579 sidor. Original pappband. 3 volymer. (#83937)350:-
de Montaigne, Michel Essays. Translated with an Introduction by J.M. Cohen. Penguin 1983. 406 pages. Pocket. (#216476)100:-
de Montaigne, Michel Montaigne.. I urval och med inledning av André Gide. Övers. Torsten Kassius. Sthlm 1948. 192 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#119979)125:-
de Montaigne, Michel Om fåfänglighet och andra essayer.. Översättning och noter av Lorenz von Numers. Efterskrift av Daniel Andreæ. Sthlm 1962. 286 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#102772)100:-
DeMoss, William Fenn The Influence of Aristotle's "Politics" and "Ethics" on Spencer.. Dissertation, Chicago 1918. 70 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. First edition. (#181156)150:-
Den dolde artisten.. Om darwinism, skapelsetro, mening och slump. Av Holsten Fagerberg, Carl Reinhold Bråkenhielm m.fl. Norma förlag 2003. 256 sidor. Häftad. (#108979)200:-
Deparcieux, Antoine Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine; D'oų l'on déduit la maniere de déterminer les rentes viageres, tant simples qu'en tontines: précédé d'une courte explication sur les rentes ā terme, ou annuités; et accompagné d'un grand nombre de tables.. Paris, Freres Guerin 1746. (8),16,132 pages + 22 Tables and one leaf. Uncut in gray wrappers. (#201605)20000:- (bild)
Descartes, René Discours de la méthode / Méditations.. Présentation et annotation par Franįois Misrachi. Paris no date. 247 pages. Paperback. (#122307)100:-
Det menskliga lifvets pligter och mål.. Indiskt manuskript. Från engelskan af S.M. Stockholm Berg 1872. viii,157,(3) sidor. Häftad i tryckta, något nötta originalomslag. Namnteckning på främre omslaget. (#186489)175:-
Det menskliga lifvets pligter och mål.. Indiskt manuskript. Från engelskan. Ny upplaga. Sthlm 1937. 171 sidor. Originalklotband. (#134896)175:-
de Voltaire, Francois Filosofiska romaner.. I översättning av David Sprengel. Sthlm 1921. 298 sidor. Häftad. Berömda filosofer 19. (#78831)150:-
Diderot, Denis Brev om de blinda till gagn för dem som ser. Översättning, förord och efterskrift av Tore Wretö. Atlantis, Stockholm 2002. 106 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#216715)150:-
Die Philosophie in ihren Einzelgebieten.. Dargestellt von Erich Becher und Andere. Berlin 1925. 958 pages. Original cloth. Lehrbuch der Philosophie. Herausg. von Max Dessoir. (#116623)250:-
Dieterich, Konrad Philosophie und Naturwissenschaft, ihr neuesten Bündnis und die monistische weltanschauung.. Tübingen 1875. x,90 pages. Original printed soft covers. Fine copy. First edition. (#219950)250:-
Dilworth, Craig Laws, Theories and the Principles of Science.. A Series of Lectures. Upps. 1990. 110 pages. Softcover. (#142970)100:-
Diogčne de Laerte Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité suivies de la vie de Plotin par Porphyre.. Traduction nouvelle par M. Ch. Zevort. Paris 1847. (4),xx,254,(2) + (4),350,(2) pages. Contemporary half leather, slightly worn surface. 2 volumes. (#190106)450:-
Disputation zwischen Christen und Marxisten.. Herausgegeben von Martin Stöhr. München 1966. 272 pages. Soft covers. (#90367)140:-
Dodig-Crnkovic, Gordana Investigations into Information Semantics and Ethics of Computing.. Diss. Västerås 2006. 226 pages. Softcover. (#141409)150:-
Dumrath, O.H. Spinoza.. Stockholm 1908. 64 sidor. Häftad. De största märkesmännen VIII. (#220294)100:-
Duzy, E. Stanislaus Philosophy of Social Change.. According to the Principles of Saint Thomas. Diss. Washington 1944. X, 206 pages. Softcover. Stamped. Pencil underlinings. (#119385)150:-
Edfeldt, H., Om den boströmska filosofien. Några ord.. Upsala, Victor Roos 1884. (2),59 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag varav det främre lite ojämt blekt. Fint ex. (#204028)150:-
Edfeldt, H., Om menniskan såsom sinne betraktad.. Uppsala 1886. (2),53 sidor. Häftad. Inlagan lagerfläckad och lätt fuktkorrugerad. Omslaget lite skadat. (#220113)100:-
[Edfeldt, Hans] Granskning af kandidaten Waldemar Dons framställning af den Boströmska filosofien af E-f-t.. Upsala 1875. 85 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Fint ex. (#220105)125:-
Edfeldt, Hans Chr. Jac. Boströms lära om samvetet.. Särtryck ur Kyrklig tidskrift 1906. 21 sidor. Häfte. Dedikation. (#219882)100:-
Edfeldt, Hans Hvilken verldsförklaring uppfyller fordringarna för möjligheten af menniskans praktiska lif?. Akademisk afhandling, Uppsala 1868. 28 sidor. Häftad i blanka omslag. Dedikation till Emanuel Cederström på främre omslaget. (#220150)120:-
Effen, Justus van Le Misantrope. Contenant differens Discours sur les Moeurs du Sičcle I-II.. (2),xx,496 + (2),528 pages. In 2 contemporary worn full leather bindings with cracked hinges. There is no proper title-page, but this is probably the edition of Jean Neaulme, 1742. (#190379)600:-
Egidius, Henry Tankelinjer i europeisk filosofi.. Natur och Kultur 1983. 209 sidor. Häftad. Stämpel. (#218116)135:-
Ekedahl, Waldemar Studier öfver egoismen och altruismen i Herbert Spencers etiska system.. Akademisk afhandling, Lund 1897. (4),107 sidor. Häfte utan omslag som den publicerades. Fint ex. (#219892)145:-
Ekenberg, Tomas Falling Freely.. Anselm of Canterbury on the Will. Diss. Upps. 2005. 165 pages. Softcover. (#113186)150:-
Eklund, Harald Die Würde der Menschheit.. Über die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Religionsphilosophie bei Kant. Uppsala 1947. 144 pages. Softcover. (#44615)150:-
Eliasson, Erik The Notion of That Which Depends on Us in Plotinus and its Background.. Diss. Upps. 2005. 208 pages. Softcover. (#116798)150:-
Emerson - Gray, Henry David Emerson.. A Statement of New England Transcendentalism as Expressed in the Philosophy of Its Chief Exponent. Diss. Stanford 1917. 110 pages. Softcover. Stamped. (#79043)200:-
Emerson, Ralph Waldo Andliga lagar och andra essayer.. Översättning av August Carr. Stockholm 1927. 180 sidor. Häftad. Berömda filosofer 32. (#181672)150:-
Emerson, Ralph Waldo Mänsklighetens representanter.. (Representative Men.) Övers. och inl. av Immanuel Björkhagen. Sthlm 1914. 232 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#183843)120:-
Emerson, Ralph Waldo Mänsklighetens representanter.. (Representative Men.) Övers. och inl. av Immanuel Björkhagen. Sthlm 1914. 232 sidor. Original klotband. (#152416)145:-
Emerson, Ralph Waldo. Naturen och människan. Valda essayer och tal.. Övers. August Carr. Med en inledning om författarens liv och livsåskådning av O.E. Lindberg. Tredje upplagan, Stockholm 1925. 195 sidor. Häftad. (#191622)125:-
Engstrand, C.J.H. Kritik av realismen. En indirect bevisning för den absoluta idealismens sanning och nödvändighet.. Upsala 1863. (2),70 sidor. Häftad. Främre omslag saknas, bakre tejpat. Stämpel och lite bläckanteckningar på titelbladet. (#220261)100:-
Erasmus av Rotterdam Dårskapens lov.. Urval redigerad av Bengt Holmqvist. Teckningar av Monica Schultz. Bokvännerna, Stockholm 1974. Förlagsband. Översättning av Sven Rosén. (#220058)130:-
Eriksen, Alfred Vilje. En psykologisk avhandling.. Kristiania 1896. (4),119 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Namnstämpel. (#220098)450:-
Eriksson, Björn Heavy Duty.. On the Demands of Consequentialism. Diss. Sthlm 1994. 210 pages. Softcover. (#142998)175:-
Eriksson, Johan Heidegger och filosofins metod.. Om den filosofiska artikulationens och den filosofiska insiktens karaktär, eller En introduktion till fenomenologin. Aa Upps. 2007. 350 sidor. Häftad. (#139239)150:-
Eriksson, John Moved by Morality.. An Essay on the Practicality of Moral Thought and Talk. Diss. Upps. 2006. 220 pages. Softcover. (#138331)125:-
Feldman, William Taft The Philosophy of John Dewey.. A Critical Analysis. Diss. Baltimore 1934. X, 127 pages. Softcover. Stamped. (#67216)175:-
Fichte, Johann Gottlieb Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie, oder kritische Geschichte derselben von Des Cartes und Locke bis auf Hegel,. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe. Sulzbach 1841, xxii,(2),1049,(1) pages. Worn contemporary half leather. Some foxing and a few pages with pencil underlinings. (#217138)500:- (bild)
Fichte, Johann Gottlieb Die Anweisung zum seeligen Leben, oder auch die Religionslehre.. In Vorlesungen, gehalten zu Berlin, im Jahre 1806. Zweite, unveränderte Auflage. Berlin. Realschulbuchhandlung 1806. xvi,(2),392 pages. Contemporary half leather with superexlibris. Interior absolutely clean. A very fine copy of the first edition. (#214739)2000:- (bild)
Fichte, Johann Gottlieb Die Bestimmung des Menschen.. Berlin, Vossischen Buchhandlung 1800. vi,338 pages. Contemporary (?) half leather binding without text on spine. Leaf 329/330 is placed in the beginning of the book (cansellation?) First edition (#208713)900:- (bild)
Fichte, Johann Gottlieb Första inledningen till vetenskapsläran (samt) Vägen till ett saligt liv.. Svensk översättning med en inledning om Fichtes person och filosofi av Olof Rabenius. Stockholm, Björk & Börjesson 1914. 220 sidor.Halvfranskt band. Berömda filosofer IV. (#190145)180:-
Fichte, Johann Gottlieb Första inledningen till vetenskapsläran (samt) Vägen till ett saligt liv.. Svensk översättning med en inledning om Fichtes person och filosofi av Olof Rabenius. Stockholm, Björk & Börjesson 1914. 220 sidor. Häftad. Fint ex. Berömda filosofer IV. (#185096)150:-
Filkorn, Vojtech Pre-Dialectical Logic.. Bratislava 1963. 280 pages. Original cloth. English text. (#61366)140:-
Filosofen och publiken.. Rapport från Platonsällskapets femtonde symposium, Helsingfors 3-6 juni 1999. Redigerad av Maarit Kaimio. Helsingfors 2000. 226 sidor. Häftad. (#160598)140:-
Filosofilexikonet.. Red. Poul Lübcke. Illustr. Sthlm 1988. 606 sidor. Förlagsband. (#54622)150:-
Filosofilexikonet.. Red. Poul Lübcke. Illustr. Sthlm 1997. 606 sidor. Förlagsband. När-Var-Hur-serien. (#208300)150:-
Filosofilexikonet.. Red. Poul Lübcke. Illustr. Sthlm 2003. 606 sidor. Förlagsband. När-Var-Hur-serien. (#115198)170:-
Filosofin genom tiderna.. 2. 1600-1700 talen. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau. Sthlm 1967. 422 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#214418)150:-
Filosofin genom tiderna.. 2. 1600-1700 talen. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau. Sthlm 1976. 422 sidor. Original klotband. (#165320)150:-
Filosofin genom tiderna.. 4. 1900-talet. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau. Sth 1964. 400 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#214417)150:-
Filosofin genom tiderna.. Antiken (till) 1900-talet. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau. Stockholm 1965-1976. 4 inbundna volymer. Skyddsomslag. En femte volym utkom 1983. (#214325)500:-
Filosofin genom tiderna 3. 1800-talet.. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau.. Sthlm 1965. 348 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#183081)150:-
Filosofin genom tiderna 5. Efter 1950.. Texter i urval av Konrad Marc-Wogau. Thales 2000. 584 sidor. Original klotband med skyddsomslag. Namnteckning. (#208313)180:-
Filosofi och specialvetenskap.. Sju uppsatser utgivna med anledning av föreningens sextioåriga tillvaro. Uppsala 1995. 168 sidor. Häftad. (#58267)120:-
Filosofiske skoler i Athen.. Platonselskabets symposium i Athen 2003. Kbh 2005. 141 sidor. Häftad. (#164756)170:-
Fisch, Isidor Husserl's Intentionalitäts- und Urteilslehre.. Diss. Basel 1942. 125 pages. Softcover. Stamped. (#147228)225:-
Fleckenstein, Norbert J. A Critique of John Dewey's Theory of The Nature and the Knowledge of Reality in the Light of the Principles of Thomism.. Diss. Washington 1954. VIII, 98 pages. Softcover. Stamped. (#99398)135:-
Floss, S.W. An Outline of the Philosophy of Antoine-Augustin Cournot.. Diss. Philadelphia 1941. 168 pages. Softcover. Stamped. (#106757)175:-
Fogelklou, Anders Den orättfärdiga rätten.. En studie över Hegels rättfärdigande och marxismens kritik av den moderna rättsordningen. Akad. avh. Uppsala 1978. 266 sidor. Häftad. (#50096)165:-
Forsberg, Niklas Philosophy, Literature and the Inheritance of Language.. Diss. Upps. 2004. IV, 232 pages. Softcover. (#98628)150:-
Frankena, William K. Ethics.. Englewood Cliffs 1965. 109 pages. Softcover. (#79756)125:-
Fredriksson, Gunnar 20 filosofer.. Illustr. Sth 1997. 251 sidor. Pocket. (#160763)100:-
Fredriksson, Gunnar 20 filosofer.. Illustr. Sth 2002. 251 sidor. Limhäftad. (#213011)140:-
Fredriksson, Gunnar Wittgenstein.. Sthlm 1994. 273 sidor. Pocket. (#81269)100:-
Freeman, Eugene The Categories of Charles Peirce.. Diss. Chicago 1931. 62 pages. Softcover. Excellent condition except small stamp. (#149719)450:-
Fremling, Matthæus (praeses) och Petrus Andreas Stenkula (respondent) Convenientia, ac discrimine spei, et fiduciæ.. Lund, Berling 1796. 15,(1) sidor. Tillsammans med Matthæus Fremling och Lars Magnus Wieslander, Origine, et constitutione philosophiae theoreticae Wolfianae et Kantianae. Lund 1799. (2),24 sidor. Liten 4:o. Sammanhäftade. Stora och rena exemplar. (#220685)350:-
Friedman, Bertha Beryl Foundations of the Measurement of Values.. The Methodology of Location and Quantification. Diss. New York 1946. 227 pages. Softcover. Stamped. Excellent condition. (#122285)800:-
Friesen, Carl von Jemförande framställning af de olika åsigterna om det sublima, I. Åsigter före pantheismen.. Akademisk afhandling, Upsala (Stockholm) 1869. 26 sidor. Häftad i söndriga blanka omslag. Dedikaktion. (#219949)120:-
Fries, Martin Studier i Herders religionsfilosofi.. Med särskild hänsyn till hans ställning till Spinoza. Akad. avh. Uppsala 1935. xiv, 160 sidor. Häftad. Stämpel. (#84030)150:-
Fries, Martin Verklighetsbegreppet enligt Hägerström.. En systematisk framställning av grundtankarna i Hägerströms kunskapsteori med särskild hänsyn till hans lära om verklighetsbegreppet. Uppsala 1944. 539 sidor. Häftad. (#48306)170:-
Frings, Theodor Sprache und Geschichte I-III.. Halle (Saale) 1956. 151 + 165 + 324 pages + maps. Softcovers. 3 vols. Mittelniedrdeutsche Studien. (#152290)350:-
Fry, John Marcuse.. Dilemma and Liberation. A Critical Analysis. Diss. Uppsala 1974. 184 pages. Soft covers. (#55498)145:-
Förster-Nietzsche, Elisabeth Der junge Nietzsche.. Kröner, Leipzig 1912. viii, 456 pages. Original cloth. (#103699)150:-
Gametxo, Erramun Philosophy in the Dock.. Zarautz 1988. 80 pages. Softcover. (#142994)100:-
Ganser, Anton Das Weltprinzip und die transcendentale Logik.. Leipzig 1897. 156 pages. Soft covers. (#61981)150:-
Gebser, Jean In der Bewährung.. Zehn Hinweise auf das neue Bewußtsein. Bern 1962. 160 pages. Original cloth. Dust jacket. (#83954)150:-
Geiger, George Raymond The Philosophy of Henry George.. Diss. Grand Forks, ND 1931. 325 pages. Softcover. Stamped. (#122982)125:-
Geijer, K.R. Huru förhåller sig Leibnitz' metafysik till de första förutsättningarna till möjligheten af praktisk filosofi?. Akademisk afhandling, Upsala 1876. (2),78 sidor. Häfte utan omslag. Genomgående fuktfläck. (#219900)150:-
Geijer, K.R. Om professor S. Heegaards "Bidrag till spärgsmålet om filosofiens betydning og værd". Uppsala 1879. 42 sidor. Häftad, oskuren i tryckta omslag. Fint ex. (#220122)100:-
Geijer, K.R. Om professor S. Heegaards "Bidrag till spärgsmålet om filosofiens betydning og værd". Uppsala 1879. 42 sidor. Häftad, oskuren i tryckta omslag. Fint ex. Dedikation till Harald Hjärne. (#221015)100:-
Genberg, P. Belysning och granskning af Hegelska philosophiens hyperboreiska referering. Ett kritiskt försök.. Lund 1846. (4),55 sidor. Häfte. Fläck på främre omslaget. (#219884)150:-
Gerber, William The Domain of Reality.. Diss. New York 1946. X, 82 pages. Softcover. Stamped. (#67279)175:-
Geyer, Reinhold Darstellung und Kritik der Lotze'schen Lehre von den Localzeichen.. Extract from Philosoph. Monatshefte 1885. 48 pages. Uncut in blank wrappers. Inscribed to Harald Hjärne. (#220980)150:-
Goethe, J.W. von Ur Goethes tankevärld.. Urval ur Goethes filosofiska skrifter. Övers. av Alf Ahlberg. Sthlm 1924. 180 sidor. Häftad. (#173481)145:-
Granat, Helge Det onda samvetet och det goda.. Studier i moral. Sthlm 1963. 200 sid. Inbunden. (#58127)110:-
Granell, Ernst Johan Frithiof Filosophiens betydelse och förhållande till de empiriska vetenskaperna.. Akademisk afhandling, Uppsala 1866. (2),19 sidor. Häftad i blanka omslag. (#220121)100:-
Gratry, A. Logic.. Translated by Helen and Milton Singer. La Salle 1944. 628 pages. Original cloth. Dust jacket. 6 pages with pencil underlinings. (#60919)300:-
Grubbe, Samuel Det skönas och den sköna konstens filosofi.. Lund 1884. 524 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Filosofiska skrifter i urval 7. (#89954)200:-
Grönstrand, K.Th., Studier angående trons och vetandets inbördes förhållande, betraktade i deras psykologiska relation till det mänskliga väsendet. Jämte närgränsande frågor. En religions-filosofisk afhandling.. Åbo 1893. 59 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation på främre omslaget till Gust. Jac. Keijser. Några få förstrykningar av Keijser. Brev från Grönstrand till Keijser medföljer. (#204021)250:-
Gustrin, Emil Finneve Några anmärkningar angående den formella logiken.. Filosofisk afhandling ... Lund 1876. (2),39 sidor. Häftad med blanka omslag. Dedikation. (#220979)125:-
Gustrin, Emil Finneve Om menniskans odödlighet.. Akademisk afhandling, Lund 1868. (4),60 sidor. Häfte med blanka omslag. (#220994)110:-
Gustrin, Emil Finneve Om menniskans odödlighet.. Akademisk afhandling, Lund 1868. (4),60 sidor. Häfte utan omslag som den publicerades. (#219893)110:-
[Guyon, Claude Marie]? Voltaire de Nya Philosophers Orakel.. Öfwersättning från Fransyskan af Petrus Roos. Götheborg 1797. (2), 336 sidor. Samtida enkelt skinnryggsband. (#79316)500:-
Gwinner, Wilhelm v. Schopenhauers Leben.. 3. Ausgabe, Leipzig 1910. Mit 4 Porträts und 1 Steindrucktafel. 440 pages. Original cloth. Very fine. (#188995)150:-
Gärdenfors, Peter Blotta tanken. Nya Doxa 1992. 238 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Samtida filosofer 1. (#213107)200:-
[Göransson, Zacharias] Ett filosofiskt eller ofilosofiskt äfventyr. (Med anl. af "Anmärkningar om helfvetesläran, våra theologer och prester allvarligen att förehålla") af Simplicius Quærens.. Upsala 1964. 16 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Namnteckning. (#220996)110:-
[Göransson, Zacharias] Ett filosofiskt eller ofilosofiskt äfventyr. (Med anl. af "Anmärkningar om helfvetesläran, våra theologer och prester allvarligen att förehålla") af Simplicius Quærens.. Upsala 1964. 16 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Nedre delen av titelbladet bortrivet utan textförlust. (#220993)100:-
Götlind, Erik Bertrand Russell's Theories of Causation.. Diss. Uppsala 1952. 164 pages. Soft covers. (#48539)140:-
Hahn, Robert Anaximander and the Architects. The Contribution of Egyptian and Greek Arcitectural Technologies to the Origins of Greek Philosophy.. Illustrated. State University of New York Press 2001. xxiii,326 pages. Paperback. (#214282)165:-
Haldane, J.S. Die Philosophie eines Biologen.. Nach der zweiten englischen Ausgabe übersetzt ... von Adolf Meyer. Jena 1936. xvi,130 pages. Soft covers. (#84003)140:-
Halévy, Elie The Growth of Philosophic Radicalism.. I. The Youth of Bentham. II. The Evolution of Utilitarian Doctrine. III. Philosophic Radicalism. Transl. by Mary Morris. Pref. by A.D. Lindsay. New York 1949. 554 pages. Hardcover. Ink-underlinings. (#49901)150:-
Hampshire, Stuart Spinoza.. Penguin 1953. 237 pages. Paperback. (#144878)100:-
Handlingar rörande Underd. Förslag till Philos. Pract. Professionen vid Lunds Universitet.. Fullständigt utgifna med förord af E.S. Bring, C.A. Hagberg och J.G. Ek. Lund 1846. (2),30,67,(1) sidor Tillsammans med: P. Genberg, Belysning och Granskning af Hegelska Philosophiens Hyperboreiska Referering. Ett kritiskt försök. Lund 1846. (6),55,(1) sidor. Inbundna i ett samtida, enkelt halvfranskt band. (#67103)350:-
Hansen, Kaj Børge Logical Physics.. Quantum Reality Theory. Diss. Sth (Uppsala) 1996. X, 255 pages. Softcover. (#38185)150:-
Hanson, Bo Application of Rules in New Situations.. A Hermeneutical Study. Diss. Lund 1977. 159 pages. Soft covers. (#63222)140:-
Hansson, Bengt Metod eller anarki.. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder. Lund 1980. 140 sidor. Häftad. (#54379)125:-
Hansson, Mats G. Human Dignity and Animal Well-Being.. A Kantian Contribution to Biomedical Ethics. Diss. Uppsala 1991. 210 pages. Softcover in dustjacket. (#55067)145:-
Hansson, Sven Ove Om frihet, jämlikhet, broderskap! Tre nyckelord till den politiska filosofin.. Tiden, Stockholm 1989. 226 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#208035)150:-
Hansson, Sven Ove Structures of Value.. An Investigation of the Statics and Dynamics of Values and Norms. Diss. Lund 1998. 272 pages. Softcover. (#141443)200:-
Harman, Gilbert The nature of morality. An introduction to ethics. Second printing. New York 1977. 163 pages. Softcover. Pencilmarkings. (#212206)120:-
Harris, Marjorie Silliman The Positive Philosophy of Auguste Comte.. Diss. Cornell University 1923. 105 pages. Softcover. Stamped. (#89172)150:-
Harris, William Glen Teleology in the Philosophy of Joseph Butler and Abraham Tucker.. Diss. Philadelphia 1941. XVIII, 50 pages. Softcover. Stamped. (#107019)135:-
Hartmann, Henry G. Locke a Constructive Relativist.. Diss. New York 1912. 92 pages. Softcover. Stamped. (#87496)150:-
Hartnack, Justus Filosofiske essays.. 2. oplag. Kbh 1960. 151 sidor. Häftad. (#141444)100:-
Hartnack, Justus Filosofiske problemer og filosofiske argumentationer.. Gyldendal, Kbhvn 1956. 232 sidor. Häftad. (#181926)130:-
Hartnack, Justus Immanuel Kant.. Kbh 1968. 80 sidor. Häftad. (#107276)100:-
Hedenius, Ingemar Att välja livsåskådning.. Oslo 1960. 110 sidor. Häftad. (#83936)110:-
Hedenius, Ingemar Att välja livsåskådning.. Sthlm 1951. 363 sidor. Häftad. (#122382)125:-
Hedenius, Ingemar Den omoraliska anständigheten.. Aldus, Sthlm 1969. 245 sidor. Pocket. (#86365)100:-
Hedenius, Ingemar Filosofin i ett föränderligt samhälle.. Sthlm 1977. 232 sidor. Häftad. (#96870)140:-
Hedenius, Ingemar Filosofin i ett föränderligt samhälle.. Sthlm 1977. 232 sidor. Häftad. Ett ark slarvigt uppskuret. Dedikation. (#101852)150:-
Hedenius, Ingemar Fyra dygder.. Sthlm 1955. 322 sidor. Häftad. Något solkig. (#50130)120:-
Hedenius, Ingemar I egen sak - och andras.. Sthlm 1976. 288 sidor. Originalklotband. (#117549)145:-
Hedenius, Ingemar I stället för samtal.. Sthlm 1958. 124 sidor. Häftad. (#55855)110:-
Hedenius, Ingemar Livets mening.. Sthlm 1964. 239 sidor. Pocket. (#86386)100:-
Hedenius, Ingemar Liv och nytta.. Sthlm 1961. 213 sidor. Häftad. (#83953)125:-
Hedenius, Ingemar Om dödshjälp och andra essäer.. Sthlm 1964. 248 sidor. Häftad. Dedikation. (#96974)175:-
Hedenius, Ingemar Om dödshjälp och andra essäer.. Sthlm 1964. 248 sidor. Häftad. Fläck på främre omslaget. (#148244)130:-
Hedenius, Ingemar Om rätt och moral.. Sthlm 1963. 155 sidor. Pocket. Några överstrykningar med markeringspenna. (#215916)70:-
Hedenius, Ingemar Om stora män och små.. Sthlm 1980. 460 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#58113)160:-
Hedenius, Ingemar Sensationalism and Theology in Berkeley's Philosophy.. Diss. Uppsala 1936. 240 pp. Soft covers. (#47675)165:-
Hedenius, Ingemar Tro och livsåskådning.. Sthlm 1964. 320 sidor. Pocket. Namnteckning. (#208013)100:-
Hedenius, Ingemar Tröstens villkor.. Sthlm 1959. 192 sidor. Häftad. (#73232)135:-
Hedenius, Ingemar Varför blev jag den jag är?. Bromberg 1992. 155 sidor. Original klotband i skyddsomslag. (#73210)145:-
Hedvall, Karl Humes Erkenntnistheorie kritisch dargestellt I.. Eine Untersuchung über empiristische Prinzipien. Diss. Uppsala 1906. 130 pages. Soft covers. (#53769)150:-
Heeger, Robert Ideologie und Macht.. Eine Analyse von Antonio Gramscis Quaderni. Diss. Uppsala 1975. 233 pages. Softcover. (#55069)125:-
Hegardst, Bernhard, Bidrag till intuitionsbegreppets historia före Kant.. Akademisk avhandling, Göteborg 1918. (4),184 sidor. Häftad med något nötta omslag. Dedikation. (#204961)150:-
Heidegger, Martin Identitet och differens.. Sthlm 1996. 61 sidor. Förlagsband. (#142975)75:-
Heinimann, Felix Nomos und Physis.. Herkunft und bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts. Darmstadt 1987. 221 pages. Original cloth. (#124726)300:-
Helander, Sven Marx och Hegel.. En kritisk studie över socialdemokratisk världsåskådning. Lund 1920. 85 sidor. Häftad. Fahlbeckska stiftelsen 1. (#76824)125:-
Helgesson, Gert Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics.. Diss. Upps. 2002. 230 pages. Softcover. (#75578)150:-
Hellström, Carl Om viljefrihetsläran i Boströms definitiva filosofi I.. Akad. avh. Uppsala 1919. 151 sidor. Häftad. (#82494)140:-
Helvetius, Claude Adrien Oeuvres complettes de M. Helvétius.. Londres [Ličge, Clément Plomteux] 1776. Engraved portrait. (2),viii,634 + (4),226,i-civ,105-201 + xvi,495 + (4),615 pages. Contemporary half leather. Book-plate A.J. Spaldencreutz nd Tor Andræ. I-II: De l'Esprit, Le Bonheur. Počme en six chants. III-IV: De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. (#210458)4500:- (bild)
Helvetius, Claude Adrien Oeuvres philosophiques de M. Helvétius 1-4.. 1-2: De l'Homme, de ses Facultés intellectuelles & de son Education. Ouvrage posthume.Londres (London) 1786. (2),xliii,(1),550 + (6),491,(1) pages. 12:mo. 3-4: De l'esprit. Londres 1791. lxxii,336 + (4),544 pages. Uncut in original gray wrappers. 4 volumes. Interior very fine. One old ink-note in vol 3. This is Smith O.8 but De l´homme is "tome premier - second" insted of L'esprit as stated in Smith. Volume 1-2 has an extra title-pages with "Londres 1791" (#217184)2500:- (bild)
Hemberg, Jarl Religion och metafysik.. Axel Hägerströms och Anders Nygrens religionsteorier och deras inflytande i svensk religionsdebatt. Aa Sth 1966. 336 sidor. Häftad. (#11763)145:-
Henry, Margaret Young The Relation of Dogmatism and Scepticism in the Philosophical Treatises of Cicero.. Dissertation, New York 1925. 118 pages. Soft covers. (#176245)200:-
Herders Kleines Lexikon der Heiligen.. Herder-Bücherei 1968. 229 pages. Pocket. (#120974)100:-
Herders Kleines philosophisches Wörterbuch.. Herder-Bücherei 1958. 181 pages. Pocket. (#74973)100:-
Hermerén - Aesthetic Distinction.. Essays Presented to Göran Hermerén on his 50th Birthday. Edited by T. Anderberg, T. Nilstun & I. Persson. Lund 1988. 117 pages. Softcover. (#161302)135:-
Hermerén, Göran Aspects of Aesthetics.. Illustr. Diss. Gleerup 1983. 280 pages. Softcover. (#161278)200:-
Hermerén, Göran Värdering och oblektivitet.. Studentlitteratur, Lund 1972. 253 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#212606)100:-
Herrlin, Axel Filosofi och fackvetenskap.. Lund 1905. (4),100 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Namnteckning: Gust. Jac. Keijser. Fint ex. (#204018)150:-
Herrmann, Eberhard Erkenntnisansprüche.. Eine orienterende erkenntnistheoretische Untersuchung über Fragen zum Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft. Lund 1984. 127 pages. Softcover. (#105306)125:-
Hildreth - Pingel, Martha Mary An American Utilitarian.. Richard Hildreth as a Philosopher. With Selections from his Published and Unpublished Works. Diss. New York 1948. XI, 214 pages. Softcover. Stamped. (#73312)125:-
Hirsch, Axel Platons statsideal.. Stockholm 1908. 36 sidor. Häftad. Namnteckning. (#220995)100:-
Hirschberger, Johannes Geschichte der Philosophie 1-2.. I. Altertum und Mittelalter. II. Neuzeit und Gegenwart. Herder, Freiburg, zweite Auflage 1954-55. 476 + 641 pages. Original cloth. Dust jacket. 2 volumes. Very fine. (#204395)300:-
Historia hominis moralis ex scriptis veterum illustrata.. Cujus specimen primum - tertium. Respondenter Johannes Stenhammar och Sven Emanuel Thollander. Uppsala, Edman 1788. 32,(2),33-64 sidor. Liten 4:o. Skuren i senare pappersomslag. Ren och fin inlaga på bättre papper. (#220973)250:-
Hobbes, Thomas Elementa philosophica de cive.. Daniel Elsevier, Amsterdam 1669. Engraved title, (34),403 pages. 12:mo. Together with: [R. Blackburn] Magni philosophi Thomae Hobbes Malmesburiensis Vita. Partim per se ipsum & Reliqua per Dr. R.B. conscripta. Et catalogo librorum per eundem editorum & scriptorum. Juxta exemplar londoni impressum Anno MDCLXXXII (1682). 164 pages. 12:mo. Old vellum binding. Old ink underlininges, mostly in the preface and old marginal ink-notes in the first work. Ink-spot on the first title-pages, over old signature. The second work fine, only a few ink-lines in the margin. Size 8x13 cm. (#204912)5000:- (bild)
Hoffman, Piotr The Human Self and the Life and Death Struggle.. Univeristy Presses of Florida 1983. 118 pages. Original cloth in dust jacket. Very fine. (#187851)150:-
HOFFMEYER JESPER Livstecken. Betydelsens naturhistoria.. Bonniers 1997. 204 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#192101)90:-
Holmes, Mabel Dodge The Poet as Philosopher.. A Study of Three Philosophical Poems. Nosce teipsum : The Essay on Man : In memoriam. Diss. Philadelphia 1921. 190 pages. Softcover. Stamped. (#88630)250:-
Holmström-Hintikka, Ghita Action, Purpose and Will.. A Formal Theory. Diss. Helsinki 1991. 188 pages. Softcover. (#90069)125:-
Holm, Sören Filosofien i Norden efter 1900.. Kbhvn 1967. 324 sidor Häftad. (#182746)140:-
Holm, Sören Om begrebet sjael.. En filosofisk studie. Kbhvn 1938. 150 sidor. Häftad. (#182860)130:-
Holm, Sören Om filosofi og religion.. Afhandlinger og artikler i udvalg. Kbhvn 1942. 175 sidor. Häftad. (#182730)135:-
Hospers, John An introduction to philosophical analysis. London 1978. Second edition. Some pencil markings. Paperback. 629 pages. (#210517)150:-
Howard, Delton Thomas, John Dewey's Logical Theory.. Dissertation, New York 1919. (6),135 pages. Soft covers. Unopened and uncut. Very fine. Small stamp on front cover. (#205766)250:-
Howgate, George Washburne George Santayana.. Diss. Philadelphia 1938. VIII, 363 pages. Softcover. Stamped. (#66688)150:-
Hubert, Marguerite Die Thematik des Lebenseinklanges in Pestalozzis Abendstunde eines Einsiedlers und in Maurice Blondels Action.. Diss. Bern 1943. 239 pages. Softcover. Stamped. (#109589)250:-
Humble, Julius L., Om det pathetiskas begrepp och förhållande till det sublima. En esthetisk-historisk undersökning.. Akademisk afhandling, Lund 1862. (2),45 sidor. Häftad i blanka omslag med dedikation på insidan av det främre omslaget. (#204030)150:-
Humble, Julius L., Om det pathetiskas begrepp och förhållande till det sublima. En esthetisk-historisk undersökning.. Akademisk afhandling, Lund 1862. (2),45 sidor. Häftad i blanka omslag med namnteckning på omslaget (Gust Jac. Keyser) (#219889)120:-
Humble, Julius L., Om det pathetiskas begrepp och förhållande till det sublima. En esthetisk-historisk undersökning.. Akademisk afhandling, Lund 1862. (2),45 sidor. Häftad utan omslag. (#220984)100:-
Hume, David A Treatise of Human Nature.. Edited with an introduction by Ernest C. Mossner. Penguin 1984. 687 pages. Paper back. (#218683)150:-
Hume, David Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals.. Reprinted from the posthumous edition af 1777 and edited ... by L.A. Selby-Bigge. Third edition with text revised and notes by P.H. Nidditch. Oxford 1975. XL, 417 pages. Paper back. (#187794)145:-
Hume, David Liv, tragedi och smak.. Tre essayer i översättning och med en efterskrift av Teddy Brunius. Uppsala, Bokgillet 1962. 64 sidor. Häftad. (#118373)100:-
Hung-Ming, Ku Det goda medborgarskapets religion och andra essayer. Bemynd. Övers. från engelska originaltexten av Signe Taube. Med ett företal av Harald Svanberg. Stockholm 1916. 149 sidor. Häftad. Övre del av ryggen saknas. (#215561)150:-
Hägerström, Axel Botanisten och filosofen. Om kunskapsfilosofiens nödvändighet.. Stockholm 1910. 69 sidor. Häftad. Understrykningar med röd- och blåpenna. Namnteckning på omslaget: Gust. Jac. Keijser. (#220260)125:-
Hägerström, Axel Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Leipzig no date, probably 1929. Portrait. 49 pages + advertisments. Soft covers. (#219885)150:-
Hägerström, Axel Moralfilosofins grundläggning.. Utgiven av Thomas Mautner. Uppsala 1987. xii, 247 sidor. Häftad. (#108470)160:-
Hägerström, Axel Moralpsykologi.. Stockholm 1952. 208 sidor. Förlagsband. (#209638)170:-
Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser.. Med inledning av Martin Fries. Sthlm 1939. 256 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#77350)150:-
Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser.. Med inledning av Martin Fries. Sthlm 1966. 210 sidor. Häftad. (#84042)140:-
Häring, Bernard The Christian Existentialist.. The Philosophy and Theology of Self-Fulfillment in ,odern Society. London 1969. 102 pages. Original cloth. Dust jacket. (#141119)150:-
Höffding, Harald Personlighetsprincipen i filosofin. Föreläsningar.. Helsingfors 1911. 70 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#215616)100:-
Höglund, Eva Boo Vetenskapens verklighet.. Om motsättningen mellan realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin. Aa Upps. 2002. 134 sidor. Häftad. (#75078)125:-
Jacobsson, Henrik Om Schleiermachers deduktion af de formala ethiska begreppen.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1872. 20 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#220151)100:-
Jaffe, Haym Natural Law as Controlled but not Determined by Experiment.. Diss. Philadelphia 1934. 87 pages. Softcover. Stamped. (#88469)175:-
Janik, Allan, Närvarons dimension. Essäer om Wittgenstein och språkets gränser.. Carlssons 1995. 157 sidor. Förlagsband. (#201375)150:-
Jaspers, Karl Der Philosophische Glaube.. Zürich 1948. 162 pages. Softcover in see-through dustjacket. (#152552)125:-
Jevons, W.S. Logikens grunder.. Sthlm 1925. 286 sidor. Häftad. (#137178)145:-
Joad, C.E.M. Essays in Common Sense Philosophy.. London 1919. 252, (2) pages. Original cloth. (#90459)160:-
Joad, C.E.M. Vetenskap och livsåskådning.. En orientering. Sthlm 1946. 279 sidor. Häftad. (#181965)125:-
Jochnick, W. Några grundlinier till filosofien.. Stockholm 1895. 50 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Fint ex. (#220103)120:-
Jochnick, W. Några grundlinier till filosofien.. Stockholm 1895. 50 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Namnteckning Gust. Jac. Keyser med 2 sidor med hans förstrykningar med rödpenna, annars fint ex. (#221033)100:-
Jodl, Friedrich Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft. 1. Band: Bis zum Schlusse des Zeitalters der Aufklärung. 2. Band: Von Kant bis zur Gegenwart.. Zweite, vollständig durchgearbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart und Berlin, J.G. Cotta'sche Buchhandlung 1906-1912. VIII,688 + X,739,(3) pages. Original half leather. Pencil underlinings. (#198726)300:-
Johannessen, Kjell S. Praxis och tyst kunnande. Sthlm 1999. 152 sidor. Förlagsband. Filosofi och ingenjörsarbete 3. (#213108)150:-
Johannesson, Lechard Kunskap och verklighet.. En studie i realistisk filosofi med särskild hänsyn till thomismens tolkning av realitetsproblemet. Aa Sth 1944. 440 sidor. Häftad. (#11767)125:-
Johansson, J. Kants etiska åsikt i historisk och kritisk belysning I.. Akad. avh. Lund 1902. (10),xiv,194 sidor. Häftad. Stämpel. (#172208)170:-
Johansson, Lars-Göran Understanding Quantum Mechanics.. A Realist Interpretation Without Hidden Variables. Diss. Sthlm 1993. 175 pages. Softcover. (#45315)150:-
Johansson, Thorsten Frege och idén om det givna.. En undersökning av logisk form och idén om ett begreppsligt givet innehåll i språket. Akad. avh. Uppsala 1999. 192 sidor. Häftad. (#48172)100:-
Johnson, Glen Naturalistic Philosophy of Education.. Diss. New York 1947. 154 pages. Softcover. Stamped. (#78324)200:-
Jones, Olin McKendree Empiricism and Intuitionism in Reid's Common Sence Philosophy.. Princeton 1927. IX, 136 pages. Softcover. Stamped. (#64956)275:-
Jones, W.T. Masters of Political Thought 2.. Machiavelli to Bentham. Boston no date (c. 1941). 388 pages. Original cloth. (#102266)150:-
Jonson, Erik Det kategoriska imperativet. Värdeteoretiska studier i Kants etik. Akad. avh. Uppsala 1924. vi,156 sidor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#183394)150:-
Jouy, E. Moralen, tillämpad politiken II.. Från franskan öfversatt af C.H. Anckarswärd. II delen. Stockholm, Hörberg 1826. (2),442,(2) sidor. Oskuren i gråpappomslag. OBS! endast del 2 av 2. (#181292)200:-
Jovicic, Taeda Authority-Based Argumentative Strategies.. Three Models for Their Evaluation. Diss. Upps. 2002. 161 pages. Softcover. (#75089)125:-
[Kalling, Pehr Adolf Fredrik] Framställning af Boströmska filosofien. Försök af P- K-g.. Örebro 1868. 26 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Fint skick. (#220091)125:-
[Kalling, Pehr Adolf Fredrik] Framställning af Boströmska filosofien. Försök af P- K-g.. Örebro 1868. 26 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Fint skick. Namnteckning på främre omslaget. (#220112)125:-
Kant - Immanuel Kant in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.. Dargestelt von Uwe Schultz. Rowohlt 1965. 186 pages. Pocket. (#107278)100:-
Kant.. I urval och med inledning av Julien Benda. Sthlm 1952. 199 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183089)125:-
Kant.. Med indledning, oversættelse og noter af Justus Hartnack. Kbhvn 1966. 225 sidor. Pocket. De store tænkere. (#107516)100:-
Kant, Immanuel Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.. Herausgegeben und erläutert von J.H. v. Kirchmann. Leipzig 1897. 95 pages. Soft covers. Philosophische Bibliothek 41. (#171881)100:-
Kant, Immanuel Grundläggning för sedernas metafysik.. Översatt av G. Leffler. Sthlm 1920. 115 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#174734)100:-
Kant, Immanuel Kritik der praktischen Vernuft.. Fünfte Auflage. Herausgegeben und mit Einleitung sowie einem Personen- und Sachregister versiehen von Karl Vorländer. Leipzig 1906. xlvii,220 pages. Original cloth. (#174731)120:-
Kant, Immanuel Kritik der reinen Vernuft.. In achter Auflage revidiert v. Dr. Theodor Valentiner. Neunte Auflage. Leipzig 1906. 769 pages. Original cloth. (#174730)140:-
Kant, Immanuel Kritik der Urteilskraft.. Herausgegeben und mit einer Einleitung, sowie einem Personen- und Sachregister versehen von Karl Vorländer. Dritte Auflage. Leipzig 1902. xxxviii,414 pages. Original cloth. (#174732)130:-
Kant, Immanuel Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre.. Zweite mit einem Anhange erläuternder Bemerkungen und Zusätze vermehrte Auflage. Köningsberg, Friedrich Nicolovius 1798. xii,266 pages. Contemporary half leater, slightly worn. Most of the book with small brown spot in upper margin. Book-plate. (#218865)950:- (bild)
Kant, Immanuel Om själens förmåga att genom blotta föresatser blifva herre öfver sjukliga känslor.. Utgifven och försedd med anmärkningar af C.W. Hufeland. Stockholm, Hierta 1862. 31 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Namnteckning på främre omslaget. Fint ex. (#220109)225:-
Kant, Immanuel Om själens förmåga att genom blotta föresatser blifva herre öfver sjukliga känslor.. Utgifven och försedd med anmärkningar af C.W. Hufeland. Stockholm, Hierta 1862. 31 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Nött rygg. (#221034)150:-
Kant, Immanuel Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.. Sechste Auflage mit Einleitung, Beilagen, Personen- und Sachregister herausgegeben von Karl Vorländer. Leipzig 1920. xlvi,208 pages. Original cloth. (#174729)110:-
Karitz - Festskrift till Anders Karitz.. Upps. 1946. 377 sidor. Häftad. (#127018)160:-
Karitz, Anders Akademisk polemik.. Uppsala 2008. 280 sidor. Häftad. Skrifter i urval 6. (#219579)150:-
Karitz, Anders Drei Studien.. 1. Die Gegensatzauffassung als methodische Anschauungsweise. 2. Das philosophische Einheitserleben und die Mystik. 3. Nordischer Spinozismus. Solna 1986. 84, 90, 176 pages. Softcover. Skrifter i urval 4. (#83955)175:-
Karitz, Anders Mytos och logos. Filosofins dubbeluppgift.. 2. upplagan Lund 1936. 24,(8) sidor. Häftad. Dedikation. (#219941)100:-
Karitz, Anders Präster, pengar och kultur m.m.. Inledning av Teddy Brunius och Sven Engdahl. Uppsala 1972. 107 sidor. Häftad. Skrifter i urval 1. (#58137)90:-
Karitz, Anders Thomas Thorild and Other Studies.. Upps. 1982. 49 pages. Softcover. Skrifter i urval 3. (#127016)75:-
Karitz, Anders Thorild och hans filosofi.. Uppsala 1977. 171 sidor. Häftad. Skrifter i urval 2. (#125182)90:-
Karitz, Anders Tillvarons motsatsspel.. Huvudproblem inom motsatsfilosofien. Lund 1932. 240 sidor. Häftad. (#127020)150:-
Karitz, Anders Tillvarons motssatspel och andra skrifter.. Uppsala 2005. 373 sidor. Häftad. Skrifter i urval 5. (#136749)160:-
Kaufmann, Walter Nietzsche.. Philosoph, Psychologe, Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt. Darmstadt 1982. 560 pp. Hard covers. (#45744)150:-
Kaufmann, Walter Nietzsche.. Philosoph - Psychologe - Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jörg Salaquarda. Darmstadt 1982. xxviii,562 pages. Original cloth. (#174728)140:-
Kawaguchi, Ukichi The Bearing of the Evolutionary Theory on the Conception of God.. A Study in Contemporary Interpretations of God in Terms of the Doctrine of Evolution. Diss. Chicago 1916. VIII, 103 pages. Softcover. Stamped. (#78998)250:-
Kayser, Elmer Louis, The Grand Social Enterprise. A Study of Jeremy Bentham in His Relation to Liberal Nationalism.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1932. 111 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205894)160:-
Kearney, Chester Milton Two Neglected Aspects of the Truth Situation.. Diss. New York 1933. 55 pages. Softcover. Stamped. (#112577)125:-
Kemp, Peter Det oersättliga.. En teknologietik. Sthlm/Skåne 1991. 363 sidor. Häftad. (#172818)200:-
Kemp, Peter Engagementets poetik I. Med et resumé af Engagementets patetik. København 1974. 214 sidor. Häftad. Fåtal fläckar. (#220631)100:-
Kierkegaard, Sören Samlede værker 1-15.. Udg. af A.B. Drachman, J.L. Heiberg og H-O. Lange. Gyldendal 1920-36. Original halvskinnband. 15 volymer. (#190792)950:-
Kierkegaard, Sören Skrifter i udvalg.. Udvalg og efterskrift ved Knud Hansen. Gyldendals klassikere 1986. 482 sidor. Pocket. Som ny. (#180031)100:-
Kierkegaard, Sören Skrifter i urval I-II.. I. De stora diktverken. II. Filosofi och teologi, uppbyggelse och polemik. Med inledning och textförklaringar av F.J. Billeskov Jansen. Sthlm 1954-57. 392 + 425 sidor. Häftade. 2 volymer. (#83932)250:-
Kierkegaard, Sören Skrifter i urval I-II.. I. De stora diktverken. II. Filosofi och teologi, uppbyggelse och polemik. Med inledning och textförklaringar av F.J. Billeskov Jansen. Sthlm 1954-57. 392 + 425 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#124056)300:-
Kierkegaard, Sören Thoughts On Crucial Situations in Human Life.. Translated from the Danish by David F. Swenson. Minneapolis 1941. 117 pages. Original cloth. Stamped. (#178180)135:-
Kierkegaard, Sören Till sjelfpröfning samtiden anbefaldt.. Ny öfversättning från danskan. Stockholm 1876. (6),82 sidor. Häftad. Nött rygg. (#220983)150:-
Kierkegaard, Sören Till sjelfpröving samtiden anbefaldt.. Ny öfversättning från danskan. Sthlm 1876. (6), 82 sidor. Häftad. Nött rygg (#204037)135:-
Kierkegaard, Sören Valda stycken. ur Sören Kierkegaards tankevärld. Översatta av Richard Hejll. Sthlm 1916. 231 sidor. Original halvfranskt band. (#83996)165:-
Kinesiska tänkare.. Tolkningar av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü. Sthlm 1960. 195 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#83662)125:-
Kinesiska tänkare.. Tolkningar av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü. Sthlm 1987. 222 sidor. Förlagsband. (#188507)120:-
Kinney, M. Cyril Edwin () A Critique of the Philosophy of George Santayana in the Light of Thomistic Principles.. Diss. Washington 1942. XVIII, 131 pages. Softcover. Stamped. (#119904)150:-
Kirchner Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe.. Fünfte Auflage. Neubearbeitung von Dr. Carl Michaëlis. Leipzig 1907. 708 pages. Original cloth. Worn spines. Stamped. (#172103)150:-
Kjørup, Søren Æstetiske problemer.. En indføring i kunstens filosofi. Kbhvn 1971. 194 sidor. Häftad. (#182959)140:-
Klausen, Arne Martin Kultur - variation och sammanhang.. Pan, Sthlm 1972. 190 sidor. Pocket. (#116498)100:-
Klaus, Georg Moderne Logik.. Abriss der formalen Logik. Berlin 1964. 452 pages. Original cloth. Lots of pencil underlinings. (#60590)150:-
Klaus, Georg Spieltheorie in philosophischer Sicht.. Berlin 1968. 338 pages. Original cloth. Dust jacket with tears. (#60511)150:-
Klingberg, Wilhelm Den intellektuella spärren.. Trons svårigheter i belysning av Axel Hägerströms filosofi. Sthlm 1966. 255 sidor. Häftad. (#70378)175:-
Koivuniemi, Minna Towards Hilaritas.. A Study of the Mind-Body Union, the Passions and the Mastery of the Passions in Descartes and Spinoza. Diss. Upps. 2008. 265 pages. Softcover. (#146115)200:-
Kommunism och kristendom.. Analyserad och betraktad ur marxistisk och darwinistisk synpunkt. Chicago 1922. Halvklotband. (#70850)200:-
Koskinen, Lennart Tid och evighet hos Sören Kierkegaard.. Aa Uppsala 1980. 185 sidor. Häftad. (#44042)125:-
Krantz, Kjell Alf Ahlberg - en biografi. Filosofen i exil & Filosofen i folkhemmet.. Dualis, Ludvika 1998. 832 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#218900)200:-
Kristensson, Bertil Nietzsches etiska åskådning i dess relation till kristendomens ethos.. Aa Lund 1940. 192 sidor. Häftad. (#38739)120:-
Kubitz, Oskar Alfred The Development of John Stuart Mill's System of Logic.. Diss. Univ. of Illinois 1932. 310 pages. Softcover. Stamped. (#106815)400:-
Kultur und Erziehung.. Anthroposophische Hochschulekurse... Dritter band. Stuttgart 1921. 204 pp. Hard covers. 1.-2. Tausend. (#44902)200:-
Kuypers, Mary Shaw Studies in the Eighteenth Century Background of Hume's Empiricism.. Diss. Minneapolis 1930. VIII, 149 pages. Stiff wrappers. Stamped. (#109610)150:-
Kölmark, P. Utkast till en systematisk afhandling i theoretiska och practiska philosophien, til tjenst och nytta för vetenskaps-älskare i allmänhet, och i synnerhet den studerande ungdomen.. Stockholm 1799. (12),332 sidor. Samtida halvfranskt band med 5 upphöjda bind. (#200550)500:- (bild)
Lagerberg, Carl Pontus Kritisk framställning af Kants åsigt om rum och tid.. Akademisk afhandling, Upsala 1857. (4),17 sidor. Häftad, skuren utan omslag. Något lagerfläckad. (#219946)100:-
Lagerström, Gustaf Oscar Om pligtbegreppet hos Kant enligt "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" och #Kritik der praktischen Vernunft". Akademisk afhandling, Uppsala 1869. (2),26 sidor. Häftad i blanka omslag. Fuktfläck i övre delen av häftat. Dedikation. (#220207)100:-
Lamprecht, Sterling Power The Moral and Political Philosophy of John Locke.. Dissertation, New York 1918. 170 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. Reprinted from Archives of Philosophy No. 11. (#181169)150:-
Lancaster, Lane W. Masters of Political Thought 3.. Hegel to Dewey. Boston no date (c. 1941). 372 pages. Original cloth. (#102268)150:-
Landquist, John Uppsalafilosofien och sanningen. Några ord om två sakkunniga för tillsättandet av filosofiprofessuren i Lund.. Stockholm 1929. 31 sidor. Häftad. Dedikation till Arthur Engberg. (#219952)100:-
Landström, Gustaf Kristofer Jacob Boström och hans filosofi.. Stockholm 1903. 72 sidor + porträtt. Häftad. Fint ex. (#221011)120:-
Landström, Gustaf Om tänkaren Kristofer Jakob Boström och hans filosofi.. Stockholm 1903. 72 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Namnteckning: Gust. Jac. Keijser. Något nött rygg. (#204017)150:-
Lanessan, J--L. La morale naturelle.. Paris, Félix Alcan 1908. (4),412 pages + 32 pages catalogue from Alcan. Soft covers. Stamped on front cover and title-page, but a very fine copy. (#201815)300:-
Lange, Friedrich Albert Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Buch 1-2. Erstes Buch: Geschichte des Materialismus bis auf Kant. Zweiter Buch: Geschichte des Materialismus seit Kant.. Zweite Auflage, Iserlohn, Baedeker 1873-75. xiv,434 + xiii,573,(7) pages. Half cloth. 2 volumes. (#203488)250:-
Langer, Susanne K. Philosophy in a New Key.. A study in the symbolism of reason, rite and art. Harvard University Press 1953. 248 pages. Pocket. (#216588)100:-
Lantz, Göran Eigentumsrecht - ein Recht oder ein Unrecht?. Eine kritische Beurteilung der ethischen Argumente für das Privateigentum bei Aristoteles, Thomas von Aquino, Grothius, Locke, Hegel, Marx und in den modernen katolischen Sozialenzykliken. Diss. Uppsala 1977. 154 pages. Softcover. (#55039)140:-
Laotse.. Herausgegeben von Lin Yutang. Fischer 1955. 216 pages. Pocket. Bücher des Wissen. (#81364)100:-
Lapan, Arthur The Significance of James' Essay.. Diss. New York 1936. VII, 69 pages. Softcover. Stamped. (#109692)120:-
Larsson - Festskrift tillägnad Hans Larsson den 18 februari 1927.. Studier och uppsatser överräckta på sextiofemårsdagen av kollegor och lärjungar. Sthlm 1927. 393 sidor. Klotband med hanskriven ryggtitel. (#181975)225:-
Larsson, Hans Filosofiska uppsatser.. Sthlm 1924. 234 sidor. Häftad. (#201590)120:-
Larsson, Hans Gränsen mellan sensation och emotion.. Lund 1899. (2),38 sidor. Stort format. Häftad. Vikt på mitten. Nött rygg. Dedikation. Lunds Universitets årsskrift. (#220096)150:-
Larsson, Hans Gränsen mellan sensation och emotion. (Vad är en känsla?).. Andra upplagan. Lund 1911. 70 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget (Gust Jac. Ke˙ser) samt några små anteckningar av honom på bakre omslaget, annars mycket fint ex. (#100451)150:-
Larsson, Hans Hemmabyarna.. Världsbetraktelser i femton kapitel. Sthlm 1916. 314 sidor. Pappband. Liten bläckanteckning på sista sidan. (#182655)140:-
Larsson, Hans Ideer och makter.. Andra upplagan, Lund 1909. 150 sidor. Häftad. Fint ex. (#200908)110:-
Larsson, Hans Ideer och makter.. Lund 1908. 150 sidor. Häftad. Fint ex av första upplagan. (#185777)150:-
Larsson, Hans Intuitionsproblemet med särskild hänsyn till Henri Bergsons teori.. Stockholm 1912< 85 sidor. Häftad. (#220292)100:-
Larsson, Hans Kants deduktion av kategorierna.. Andra upplagan. Lund 1914. 92 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. (#100435)120:-
Larsson, Hans Kants deduktion av kategorierna.. Tredje upplagan. Lund 1925. 90 sidor. Klotband. Stämpel. (#172085)140:-
Larsson, Hans Reflexioner för dagen.. Lund 1911. 226 sidor. Häftad. (#175207)120:-
Larsson, Hans Studier och meditationer.. Fjärde upplagan, Lund 1912. 160 sidor. Häftad. (#201589)120:-
Larsson, Hans Viljans frihet.. Tredje upplagan. Lund 1914. 32 sidor. Häftad. (#220998)100:-
Larsson, Hans Vänstersynpunkter.. Stockholm 1914. 28 sidor. Häftad. (#100452)100:-
Leander, P.J.H. Idélära från Boströms filosofiska ståndpunkt.. Efter författarens död utgifven af Efraim Liljeqvist. Lund 1910. 70 sidor. Dedikation från utgivaren till Gust. Jac. Keyser om gjort en del understrykningar med rör- och blåpenna. (#221016)100:-
Leibniz, Gottfried Wilhelm Tentamina Theodicææ de bonitate Dei libertate hominis et origine mali.. Versio nova, vita auctoris, catalogo operum et variis observationibus aucta. Frankfurt & Leipzig, C.H. Berger 1739. Engraved portrait. (34),560,561-966,(2),967-1410,(131) pages. Contemporary vellum with worn surface. Partly stained in lower margin. One leaf torn without loss o paper or text. Old ink underlinings. (#205223)2500:- (bild)
Lenin, V.I. Über hegelsche Dialektik.. Ausgewählte Texte. Reclam, Leipzig 1970. 312 pages. Paperback. (#81448)100:-
Lepp, Ignace Ateismens psykologi.. Andra upplagan. Sthlm 1966. 222 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#119759)140:-
Leppäkoski, Markku The Transcendental How.. Kant's Transcendental Deduction of Objective Cognition. Diss. Sthlm 1993. 280 pages. Softcover. (#142984)175:-
Lewan, Axel Kring Kants "Tugendlehre".. Akad. avh. Lund 1930. 135 sidor. Häftad. Stämpel. (#173319)150:-
Lévesque, Pierre Charles L'homme moral, ou l'homme considéré, tant dans l'état de pure nature que dans la société.. Amsterdam 1775. (8),279 pages. 8:vo. Uncut in original? wrappers. Folded corners, otherwise a fine copy. There are at least 2 different edition, published Amsterdam 1775, no printer mentioned but probably Marc-Michel Rey. One with 163 pages and this one with 279 pages. (#200555)850:- (bild)
Lévy, Bernard-Henri Barbari med mänskligt ansikte. I översättning av Jan Berg. Första upplagan. Sthlm 1978. 189 sidor. Några blyertsanmärkningar. (#212211)120:-
Liddy, Roy Balmer The Relation of Science and Philosophy.. Diss. Toronto 1914. 139 pages. Softcover. Stamped. (#87734)200:-
Lidforss, Bengt I urval. av Alvar Alsterdal och Ove Sandell. Sthlm 1965. 176 sidor. Pocket. (#116499)100:-
Liljeqvist, Efraim Boströms uppfattning af känslan.. Särtryck ur Psyke 1914. 31 sidor. Häftad. Dedikation. (#220904)125:-
Liljeqvist, Efraim Marginalanmärkningar till Docenten Herrlins skrift "Filosofi och fackvetenskap". Göteborg 1905. 47 sidor. Häftad. Namnteckning: Gust. Jac. Keyser. Fint ex. (#219997)120:-
Liljeqvist, Efraim Om Francis Bacons filosofi med särskild hänsyn till det etiska problemet.. Aa Upsala 1893. 284 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#48923)175:-
Lindborg, Gustaf Om sanningssökandet.. Uppsala 1906. 23 sidor. Häftad. Fint ex. (#221014)100:-
Lindborg, Rolf Descartes i Uppsala.. Striderna om "Nya filosofien" 1663-1689. Aa Upps. 1965. XVI, 367 sidor. Häftad. Lychnos 22. (#12404)170:-
Lindroos, C. Plato quomodo ordinem universi et civitatis humanae inter se connexuerit?. Pars prior (all publ.) Hensingforsiae 1891. (2),83 pages. Original decorated cloth. Brown spot on front board. (#219899)200:-
Lindroth, Hjalmar Filosofiska och teologiska essayer.. Sthlm 1965. 236 sidor. Häftad. Dedikation. (#135678)140:-
Ljungdal, Arnold Nihilismens filosofi.. Stockholm 1943. 112 sidor. Häftad. Lite nött rygg. Dedikation från Ljungdal. (#215527)150:-
Ljungdal, Arnold Problemet Kierkegaard.. Sthlm 1964. 120 sidor. Häftad. Dedikation från "Arnold". (#106454)120:-
Ljungkvist, F.G. Logiska spörsmål.. Göteborg 1916. 74 sidor. Häftad. (#126064)140:-
Locke, John An essay concerning human understanding. Abridged and Edited with an introduction by A.D. Woozley, Professor of philosophy University of Virginia. Collins 1977. 475 pages. Pocket. (#213359)100:-
Logren, Ernst Huvuddragen av Hägerströms filosofi.. Akad. avh. Uppsala 1944. 600 sidor. Häftad. (#48273)155:-
Lomer, Gerhard R. The Concept of Method.. Diss. New York 1910. 100 pages. Softcover. Stamped. (#73797)125:-
Lucretius Carus, Titus On the nature of the universe. Penguin 1977. 264 pages. Paperback. (#211603)100:-
Lukács, Georg Historia och klassmedvetande.. Studier i marxistisk dialektik. Förord Gunnar Gunnarson. Cavefors 1971. 484 sidor. Pocket. (#191503)150:-
Lundborg, Johan Ideologiernas och religionens död.. En analys av Herbert Tingstens ideologi- och religionskritik. Aa Upps. 1991. 192 sidor. Häftad. (#11853)130:-
Lu, S.Y. The Political Theories of P.J. Proudhon.. Dissertation, New York 1922. 153 pages. Soft covers. Exept for a small stamp on front wrapper, a very fine copy of the first edition. (#176249)450:-
Løchen, Arne Om J. Stuart Mills logik. En kritisk studie.. Kristiania og Kjøbenhavn, Huseby & Co 1885. x,319 sidor. Häftad. Nötta omslag. Ryggen limmad. Namnteckning: Robert Höckert. (#220256)200:-
Madsen, Kjeld Elden och hjulet.. En essä om indisk filosofi. Nora 2003. 272 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#107288)170:-
Magee, Bryan En filosofs bekännelser.. Sthlm 1998. 576 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#145543)145:-
Magee, Bryan En filosofs bekännelser.. Sthlm 1998. 576 sidor. Original pappband. Lite fläckiga pärmar och skyddsomslag. (#104635)125:-
Magnusson, Gustaf Adolf Om utveckling.. Akademisk afhandling, Upsala 1869. (4),42 sidor. Häftad i blanka omslag. Dedikation. (#219940)140:-
Malebranche, Nicolas Entretiens sur la metaphysique & sur la religion.. Rotterdam, Reiner Leers 1688. (6),604 pages. 12:mo. Near contemporary full leather with gilt spine. First 3 leaves waterstained in lower corner, otherwise very fine interior. Book-plate. (#214751)4800:- (bild)
Malmnäs, Per-Erik From Qualitative to Quantitative Probability.. Dissertation, Stockholm 1981. 73 pages. Något fuktkorrugerad. (#189809)120:-
Malmström, Anna-Karin Motive and Obligation.. Diss. Upps. 1980. 132 pages. Softcover. (#87942)125:-
Marcuse, Herbert Människans befrielse.. Sthlm 1969. 104 sidor. Pocket. (#86202)100:-
Marc-Wogau, Konrad Logik Vetenskapsteori Argumentationsanalys.. Tema 1968. 165 sidor.Pocket. (#190927)100:-
Marc-Wogau, Konrad Modern logik.. Elementär lärobok. Sthlm 1950. 211 sidor. Klotband. Blyertsförstrykningar. (#73445)110:-
Marc-Wogau, Konrad Studier till Axel Hägerströms filosofi.. Uppsala 1968. 216 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#61826)150:-
Marc-Wogau, Konrad Untersuchungen zur Raumlehre Kants.. Diss. Uppsala 1932. 322 pages. Soft covers. (#43826)200:-
Marietta, Don E. Jr. Philosophy and Sexuality.. New York 1997. 218 pages. Soft covers. (#57526)150:-
Maritain, Jacques Personligheten och det gemensamma bästa.. Sthlm 1949. 88 sidor. Häftad. (#133484)125:-
Marx, Karl Filosofiens elände. Svar på Proudhons Eländets filosofi.. Frams förlag, Sthlm 1929. 251 sidor. Häftad. (#83986)145:-
Marx, Karl Människans frigörelse.. Ett urval ur Karl Marx skrifter av Sven-Eric Liedman. Sthlm 1965. 202 sidor. Pocket. Sliten rygg. (#214059)185:-
Marx, Karl & Engels, Friedrich Filosofiska skrifter.. Cavefors 1978. 640 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Något lite snedläst. Skrifter i urval. Tryckt 1977 i DDR. (#219043)250:-
Matti, Gunnar Det intuitiva livet.. Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid. Akad. avh. Uppsala 1999. 288 sidor. Häftad. (#53516)150:-
Matti, Gunnar Det intuitiva livet.. Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid. Akad. avh. Uppsala 2000. 256 sidor. Häftad. (#88030)150:-
Matz, Adoplh Herkunft und Gestalt der Adam Müllerschen Lehre von Staat und Kunst.. Diss. Philadelphia 1937. 94 pages. Softcover. Stamped. (#106254)150:-
Mautner, Thomas Vägledning till Hägerströmstudiet.. Uppsala 1994. 125 sidor. Häftad. (#132862)120:-
McClure, Matthew Thompson A Study of the Realistic Movement in Contemporary Philosophy.. Diss. New York 1912. 67 pages. Softcover. Stamped. (#63787)125:-
McCutchen, Duval Talmadge Technique for Democracy.. Diss. Philadelphia 1938. XII, 95 pages. Softcover. Stamped. (#75838)125:-
McDermott, Genevieve Monism in Modern Education.. Diss. Washington 1940. 120 pages. Softcover. Stamped. (#164410)200:-
McFadden, Charles Joseph The Metaphysical Foundations of Dialectical Materialism.. Diss. Washington 1938. IX, 206 pages. Softcover. Stamped. (#108974)170:-
Messner, August Wertphilosophie der Gegenwart.. Berlin 1930. 58 pages. Soft covers. Some pencil underlinings. (#70416)125:-
Metchnikoff, Elie Studier öfver människans natur.. Försök till en optimismens filosofi. Sthlm 1906. 316 sidor. Halvklotband. (#173341)175:-
Meurling, Harry Fullkomlighetsbegreppet i Spinozas filosofi.. Akad. avh. Uppsala 1928. 139 sidor. Häftad. Stämpel. (#84025)150:-
Mill, John Stuart Om tanke- och yttrandefrihet.. Verdandis småskrifter 15. Tredje upplagan 1906. 59 sidor. Något nött häfte. Lite blyertsförstrykningar. (#219897)90:-
Mill, John Stuart On Liberty. Penguin 1978. 187 pages. Paperback. Some pencilmarkings. (#212846)90:-
Mill, John Stuart System der deductiven und inductiven Logik. Eine Darlegung der Prinzipien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung. Zweite Theil.. Ins Deutsche übertragen von J. Schiel. Vierte Auflage, Braunschweig 1877. xiv,598,(2) pages. Old half cloth. Nur zweite Theil. Part 2 only. (#190620)350:- (bild)
Mill, john Stuart Systčme de logique déductive et inductive exposé des principes de la preuve et des méthodes de recherche scientifiques. I-II.. Traduit sur la sixičme édition anglaise par Louis Peisse. Paris, Librairie philosophique de Ladrange 1866. XXIV,545,(1) + XII,561,(1) pages. Original decorated cloth. 2 volumes. Volume 1 with weak inner hinges. Slightly foxed. First French edition (#196893)500:-
Mill, John Stuart The Six Great Humanistic Essays.. With an introduction by Aldert William Levi. New York 1969. 362 pages. Paperback. (#216211)100:-
Mill, John Stuart Utilitarism. Moralen grundad på nyttans eller lyckans princip.. Öfversättning af T. och Hj. Öhrvall. Sthlm 1885. 77 sidor. Häftad. Nött rygg. Omslagen loss. (#221005)100:-
Molander, Bengt The Order There Is and the Order We Make.. An Investigation into the Concept of Causation. Diss. Uppsala 1982. 176 pages. Soft covers. (#83943)150:-
Molina, Fernando Existentialism as Philosophy.. Englewood Cliffs 1962. 118 pages. Paper back. (#187155)140:-
Moore, G.E. Ethics. Oxford University Press 1978. 110 pages. Softcover. (#212197)140:-
Morgan, Charles Liberties of the Mind.. London 1951. 252 pages. Original cloth. Dust jacket. (#188582)140:-
Morin, Harald Om dualismen i Boströms definitiva filosofi med särskild hänsyn till begreppet om det onda.. Akad. avh. Uppsala 1940. 176 sidor. Häftad. (#53756)145:-
Moritz, Manfred Studien zum Pflichtbegriff in Kants kritischer Ethik.. Diss. Lund 1951. 190 pages. Soft covers. (#84001)160:-
Morton, Adam Philosophy in Practice.. An Introduction to the Main Questions. Cambridge, Mass. 1996. 488 pages. Softcover. (#142996)150:-
Munitz, Milton Karl The Moral Philosophy of Santayana.. Diss. New York 1939. 116 pages. Softcover. Stamped. (#73357)125:-
Munthe, Christian Pure Selection.. The Ethics of Preimplantation Genetic Diagnosis and Choosing Children Without Abortion. Diss. Göteborg 1999. 310 pages. Softcover. (#142982)200:-
Murphey, Murray G. The Development of Peirce`s Philosophy.. Cambridge 1961. 432 pages. Original cloth. Ex library copy. (#114128)200:-
Människan och naturen.. Rapport från Platonsällskapets tofte symposium (Lund 4-7 juni 1993). Redigerad av Jerker Blomqvist. Lund 1995. 205 sidor. Häftad. (#160544)140:-
Nagel, Thomas Sista ordet.. Nora 2002. 159 sidor. Häftad. (#143070)135:-
Namli, Elena Etikens ontologiska grund.. En analys av Lev Karsavins personalism. Akad. avh. Uppsala 2000. 318 sidor. Häftad. (#48094)160:-
Nichol, John Francis Bacon 1-2.. His Life and Philosophy. 1: Bacon's Life. 2: Bacon's Philosophy. Edinburgh 1888-89. IX, 212 + VIII, 259 pages. Original decorated cloth. 2 vols. (#124689)450:-
Nielsen, Chr. Om frihed.. Stockholm 1875. 23 sidor. Häftad, skuren med tryckta omslag. Namnteckning på omslaget: Emanuel Cederström. "Et foredrag ved et aftonmøde for lærlingerne paa Hindholm 1866." (#220148)110:-
Nietzsche, Friedrich A Nietzsche Reader. Selected and translated with an introduction by R.J. Hollingdale. Penguin 1979. 286 pages. Paperback. Some pencilmarkings. (#212844)90:-
Nietzsche, Friedrich Götzendämmerung, Der Antichrist, Gedichte.. Mit einem Nachwort von Alfred Baeumler. Kröners Taschenausgabe, Stuttgart 1939. 612 pages. Original cloth. (#174726)135:-
Nietzsche, Friedrich Morgenröte.. Gedanken über die moralischen Vorurteile. Mit einem Nachwort von Alfred Baeumler. Kröners Taschenausgabe, Stuttgart 1939. 338 pages. Original cloth. (#174724)100:-
Nietzsche, Friedrich Nietzsche in seinen Briefen und Berichten der Zeitgenossen.. Die Lebensgeschichte in Dokumenten herausgegeben von Alfred Baeumler. Kröners Taschenausgabe, Leipzig 1932. xxvii,563 pages + plates. Original cloth. (#174725)140:-
Nietzsche, Friedrich Thus Spoke Zarathustra.. A book for everyone and no one. Translated with an introduction by R.J. Hollingdale. Penguin 1978. 343 pages. Paperback. (#212843)100:-
Nietzsche, Friedrich Twilight of the Idols & The Anti-Christ. Translated, with an introduction and commentary, by R.J. Hollingdale. Penguin 1979. 208 pages. Paperback. Comments in pencil in the margins. (#212845)90:-
Nilsson, Staffan Den potentiella människan.. En undersökning av teorier om självförverkligande. Aa Upps. 2005. 318 sidor. Häftad. (#108855)200:-
Nilstun, Tore Moral Reasoning.. A Study in the Moral Philosophy of S.E. Toulmin. Lund 1979. 150 pages. Softcover. (#143044)135:-
Nordenfelt, Lennart Explanation of Human Actions.. Upps. 1974. 134 pages. Softcover. (#143065)120:-
Nordenheim, Andreas (praeses) och Andreas Hesselius (respondent) Dissertatio philosophica de discrimine honestorum et turpium. ... Sub præsidio Andraeæ Norcopensis. Arosiæ (Västerås), Boetius Hagenius (Hagen) 1674. (24) sidor. Liten 4:o. Häftad utan omslag. Skuren. Hörn av titelblad bortrivet utan textförlust. (#220686)600:- (bild)
Nordenstam, Tore Sudanese Ethics.. Uppsala 1968. 239 pages. Softcover. (#136623)170:-
Nordin - Filosofiska citat.. Festskrift till Svante Nordin. Illustrerad. Stockholm 2006. 276 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#165697)175:-
Nordin, Ingemar Etik, teknik och samhälle. Ett rättighetsetiskt alternativ.. Timbro 1992. 287 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207775)150:-
Nordlindh, Arvid Descartes' lära om känslan.. Akad. afh. Upsala 1897. 129 sidor. Häftad. Stämpel. (#172159)150:-
Nordvall, Adolf Leonard Om Kants Deduktion af de rena förståndsbegreppen.. Akademisk afhandling, Upsala 1851. 45 sidor. Skuren i senare blanka omslag. (#219898)185:-
Norström, Vitalis Friedrich Nietzsche. En värdesättning.. Stockholm 1901. 20 sidor. Häftad. (#221002)100:-
Norström, Vitalis Grunddragen af Herbert Spencers sedelära. Kristisk framställning.. Uppsala 1889. (4),68 sidor. Häftad med naggade omslag. Namnteckning på omslaget (Sune Ambrosiani) (#219888)125:-
Norström, Vitalis Herbert Spencers åsigt om sedligheten. Kritisk framställning. I.. Göteborg 1888. (4),46 sidor. Häftad med liten reva i omslaget och titelbladet. Dedikation. (#220997)140:-
Norström, Vitalis Hvad är sanning?. Göteborg 1899. 35 sidor. Häfte med tryckta omslag. (#220101)100:-
Norström, Vitalis, Ellen Keys tredje rike. En studie öfver radikalismen. Stockholm 1902. (2),146 sidor. Häftad. Namnteckning: Gust. Jac. Keyser, samt enstaka små markeringar med rödpenna av honom, annars mycket fint ex. (#204016)200:-
Norström, Vitalis, Radikalismen ännu en gång. En replik till Ellen Key, Allen Vannérus, Hjalmar Branting m.fl.. Stockholm 1903. (2),iv,106 sidor. Häftad. Namnteckning: Gust. Jac. Keijser, samt enstaka små markeringar med rödpenna av honom, annars mycket fint ex. (#204015)150:-
Norström, Vitalis, Radikalismen ännu en gång. En replik till Ellen Key, Allen Vannérus, Hjalmar Branting m.fl.. Stockholm 1903. (2),iv,106 sidor. Häftad. Något nött rygg. (#220119)150:-
Norvin, William Olympiodoros fra Alexandria og hans commentar til Platons Phaidon.. Studier i den Græske philosophis historie. Diss. Kbhvn 1915. X, 345 sidor. Halvklotband. (#35419)200:-
Nozick, Robert Anarki, stat och utopi. Översatt av Margareta Eklöf. Stockholm 1986. 394 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#215467)180:-
Nyblaeus, Axel Den filosofiska forskningen i Sverige från slutet af adertonde århundradet,framstäld i sitt sammanhang med filosofiens allmänna utveckling. I-III.. Första upplagan. Lund,1873-1888. 23,5x16 cm. (6),329,(1),VI,519(1),VIII +XIV,666,(2) +(4),206,X,(2),406 sidor. Blå något senare halvklotband. Exlibris. Ytterligare en del utkom. (#193726)350:-
Nyblaeus, Axel Om statens straffrätt. Undersökning från den Boströmska filosofiens ståndpunkt.. Andra öfversedda och förbättrade upplagan, Lund 1865. (2),80,(2) sidor. Häftad. Bakre omslag felar. Namnteckning på främre omslaget. (#221019)150:-
Nyblaeus, Axel Om statens straffrätt. Undersökning från den Boströmska filosofiens ståndpunkt.. Andra öfversedda och förbättrade upplagan, Lund 1865. (2),80,(2) sidor. Häftad i blanka omslag. De första 3 bladen med liten fläck. (#219945)150:-
Nyblaeus, Axel Är en practisk philosophi möjlig efter Hegels verldsåsigt? Critisk betraktelse.. Lund 1855. (2),124 sidor. Häftad, skuren tagen ur band. Med bevarade omslag. (#204020)175:-
Nyblæus, Axel Bidrag till en karakteristik af den Boströmska filosofien.. Lund 1892. 20 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Fint ex. (#220115)100:-
Nyblæus, Axel Framställning af den philosophiska metodens utveckling från Kant till Hegel.. Academisk afhandling. Praeses Fredr. Georg Afzelius. Upsala 1850. 16,(2),17-38 sidor. Häftad, tagen ur band. Saknar omslag. (#221023)150:-
Nyblæus, Axel Om politisk frihet och sjelfstyrelse.. Särskildt aftryck ur Nordisk Tidskrift för 1869. Lund 1869. (2),82 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Namnteckning på omslaget. Något lite lagerfläckar, annars fint skick (#220209)100:-
Nyman, Alf Hans Larsson.. En svensk tänkareprofil. Sthlm 1945. 212 sidor. Häftad. (#137282)145:-
Nyman, Alf Kring antinomierna.. Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi. Lund 1920. 79 sidor. Häftad. (#100444)145:-
Nyman, Alf Kring antinomierna.. Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi. Lund 1920. 79 sidor. Häftad. Dedikation till Helmer Smith. (#221021)145:-
Nyman, Alf Kunskapsbiologi och deskriptionsteori hos Richard Avenarius.. Bilagor: Tre postuma Avenarius-fragment. Akad. avh. Lund 1914. x,286 sidor. Häftad. (#172206)200:-
Nyman, Alf Tankefel och tankefällor.. Kåserier i logik. Tredje upplagan. Lund 1960. 96 sidor. Häftad. (#136502)125:-
Nüsslein, Franz Anton Grundlinien der Logik zum Gebrauch bey Vorlesungen.. Nebst einem Anhange: Begriff und Eintheilung der Philosophie, als Einleitung in das Studium derselben. Bamberg, Wesche 1824. viii,98,(2),31 pages. Contemporary marbled paper boards. Some light foxing. (#190366)500:-
Næss, Arne Moderne filosofer.. Sthlm 1965. 284 sidor. Häftad. (#84018)145:-
Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap.. Red: Carl-Henrik Grenholm och Gert Helgesson. Uppsala 1998. 144 sidor. Häftad. Studies in Ethics and Economics 4. (#40064)100:-
Ofstad, Harald The Functions of Moral Philosophy. A Plea for an Integration of Philosophical Analysis and Empirical Research.. Oslo University Press 1958. 45 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#220123)100:-
Olson, Anders Medvetande och materia.. Sthlm 1944. 291 sidor. Häftad. (#83998)160:-
Olson, Jonas Axiological Investigations.. Diss. Upps. 2005. Appr. 150 pages. Softcover. (#139249)125:-
Olsson, Gustaf Det statsrelistiska problemet.. Med särskild hänsyn tagen till den rättsfilosofiska skolan i Wien. Akad. avh. Lund 1925. 271 sidor. Häftad. Stämpel. (#172603)150:-
[Olsson, Ture] Filosofiska miniatyrer av Teon.. Malmö 1926. 32 sidor. Häftad. Dedikation till Sven Boström. (#220092)100:-
Onuoha, Chikezie Bioethics Across Borders.. An African Perspective. Diss. Upps. 2007. 338 pages. Softcover. (#141403)200:-
Oseen, C.W. Frågan om viljans frihet betraktad från naturvetenskaplig synpunkt.. Heimdals småskrifter, Uppsala 1909. 23 sidor. Häftad. (#220088)100:-
Oxenstierna, Gunnar Sannolikhetens filosofi.. Verdandi 1937. 71 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#219895)95:-
Oxenstierna, Gunnar Vad är Uppsala-filosofien?. Verdandi 1938. 68 sidor. Häftad. (#100436)100:-
Oxenstierna, Gunnar Viljans frihet.. Verdandi 1939. 64 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#219894)95:-
Ozaki, Kazuhiko (Vandaaren af nordiske tanker.). (Om den enkelte, velfærd og debatten om tro og viden.) Printed in Japan 1994. 276 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. På japanska. (#144204)150:-
Paetzold, Heinz Ernst Cassirer - von Marburg nach New York.. Eine philosophische Biographie. Darmstadt 1995. 240 pages. Original hard covers. (#135081)125:-
Paine, Thomas Människans rättigheter.. Övers. Thomas Warburton. Sthlm 1992. 355 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Några få blyertsunderstrykningar. (#173520)150:-
Paine, Thomas Sunt förnuft.. Övers. Thomas Warburton. Sthlm 1986. 133 sidor. Häftad. (#191361)100:-
Pascal.. I urval och med inledning av Fracois Mauriac. Sthlm 1947. 179 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183092)125:-
Passmore, John A Hundred Years of Philosophy.. Penguin 1968. 640 pages. Paperback. (#81387)100:-
Paulson, Andreas Fra Ths. More til August Bebel. Fem portrætter.. Med tegninger av Karl Rolstad. Kristianie, Det norske arbeiderpartis forlag 1918. 119 sidor. Häftad. (#208399)150:-
Paulus.. I urval och med kommentarer av Jacques Maritain. Sthlm 1949. 186 sidor. Klotryggsband. De stora filosoferna. (#183094)125:-
Perry, Ralph Barton The Thought and Caracter of William James 1-2.. As revealed in unpublished correspondence and notes, together with his published writings. I. Inheritance and vocation. II. Philosophy and psychology. Boston 1936. 826 + 786 sidor. Original klotband. 2 volymer. Stämplar. (#182578)350:-
Pfannenstill, Bertil Bernard Bosanquet's Philosophy of the State.. A Historical and Systematical Study. Diss. Lund 1936. 324 pages. Softcover. Stamped. (#84012)150:-
Phalén, Adolf Hume's psykologiska härledning av kasualitetsföreställningen. / Hypotesen om det omedvetna i empirisk psykologi.. Två provföreläsningar. Uppsala 1914. 38 sidor. Häftad. (#96092)100:-
Phalén, Adolf Mindre arbeten.. Utgivna av C.E. Sjöstedt. Lund 1979. 503 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#41410)150:-
Phalén, Adolf Ueber die Relativität der Raum- und Zeitbestimmungen.. Uppsala 1922. 176 pages. Soft covers. Covers slightly damaged. (#120455)200:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 1.. Omdöme och verklighet. Sthlm 1973. 140 sidor. Inbunden. (#41351)115:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 2.. Omdömet. Sthlm 1973. 155 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#41354)120:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 3.. Filosofiens uppgift och metod. Ontologiska, psykologiska och naturfilosofiska frågor. Sth 1974. 184 sidor. Inbunden. (#43762)105:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 4.. Kunskapsläran under antiken. (Utom Aristoteles.) 1974. 136 sidor. Inbunden. (#41356)115:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 5.. Aristoteles' kunskapslära. Sthlm 1975. 170 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#41386)135:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 6.. Kunskapsläran från antiken till Kant. 1976. 170 sidor. Inbunden. (#41388)125:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 7.. Kants kunskapslära. Sthlm 1976. 245 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#41390)125:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 8.. Några riktningar i nyare kunskapslära. 1977. 236 sidor. Inbunden. (#41405)125:-
Phalén, Adolf Ur efterlämnade manuskript 9.. Om erinringen. En psykologisk analys. 1978. 155 sidor. Inbunden. (#118303)125:-
Phalén, Adolf Zur Bestimmung des Begriffs des Psychischen.. Uppsala 1914. 618 pages. Contemporary half leather. Text on spine: Skrifter utgifna af Humanistiska Ventensk.-samfundet i Uppsala XVI. (#208864)350:-
Philosophies of Beauty.. From Socrates to Robert Bridges. Being the Sources of Aesthetic Theory. Selected and edited by E.F. Carritt. Oxford 1966. xxii, 334 pages. Original cloth. Dust jacket. (#135901)200:-
Philp, Joseph Howard The Principle of Individuation in the Philosophy of Josiah Royce.. Diss. Yale University 1916. 95 pages. Softcover. Stamped. (#88400)200:-
Piil, Rudolf Montesquieus politiska idéer.. Akad. afh. Halmstad (Lund) 1903. 154 sidor. Häftad. Stämpel. (#172102)160:-
Pira, Karl Analys av de logiska axiomerna.. Särtryck ur festskrift tillägnad Professor Vitalis Norström, Göteborg 1916. 44 sidor. Häftad. Dedikation. (#204032)150:-
Pira, Karl Det principforskande förståndets regress till filosofiens systematiska princip.. Särtryck ur Festskrift tillägnad E.O. Burman, Uppsala 1910. 35 sidor. Häftad. Dedikation. Med författarens rättelser med bläck. (#204034)140:-
Pira, Karl Öfvergång från det bildade föreställningssättet till det vetenskapliga.. Stockholm 1897. 27 sidor. Häftad. Dedikation till Gust. Jac. Keyser på omslagets insida. (#221037)100:-
Pira, Karl Öfvergång från det bildade föreställningssättet till det vetenskapliga.. Stockholm 1897. 27 sidor. Häftad. Dedikation till Harald Hjärne på främre omslaget. (#221013)100:-
Platon Fem dialoger i folkupplaga.. Sokrates försvarstal, Kriton, Faidon, Gästabudet, Gorgias. Till svenska av Claes Lindskog. Stockholm 1939. 279 sidor. Häftad. (#179253)110:-
Platon Fem dialoger i folkupplaga.. Sokrates försvarstal, Kriton, Faidon, Gästabudet, Gorgias. Till svenska av Claes Lindskog. Stockholm 1949. 279 sidor. Original klotryggsband. (#207469)140:-
Platon Skrifter del 1.. I svensk tolkning av Claes Lindskog. Sthlm 1920. 391 sidor. Nött klotband. Lite blyerts.. Innehåller: Sokrates försvarstal, Kriton, Faidon, Evtyfron, Lakes, Karmidis, Gästabudet osh Faidros. (#200389)100:-
Platon Skrifter del 2.. I svensk tolkning av Claes Lindskog. Sthlm 1921. 379 sidor. Klotband. Innehåller: Gorgias, Protagoras, Menon, Evtydemos, Hippias, Ion och Lysis. (#186140)150:-
Platon Skrifter del 4.. Timaios, Kritias, Teaitetos, Sofisten, Statsmannen, Parmenides, Breven. I svensk tolkning av Claes Lindskog. Sthlm 1923. 555 sidor. Halvklotband. (#183438)175:-
Platon Sokrates im Gespräch.. Vier Dialogen. Fischer 1953. 213 pages. Paperback. Name and name-stamp. (#86346)80:-
Platon Två dialoger.. Sokrates' sista samtal och hans död. Svensk tolkning från grekiskan jämte en inledande essay om Platon och hans tid av Johan Bergman. Sthlm 1918. 87 sidor. Häftad. Nött rygg (#41966)100:-
Pohle, Peter System der Staats- und Nationalerziehung bei Karl Heinrich Ludwig Pölitz und ihre philosophischen Grundanschauungen.. Diss. Münster 1936. XV, 200 pages. Softcover. Stamped. (#110790)200:-
Pol, Tomasz Reasons for all Seasons.. An Outline of a Rationalist View of Moral Concepts. Diss. Upps. 2001. VIII, 252 pages. Softcover. (#75580)150:-
Precht, Richard David, Vem är jag och i så fall, hur många?. Övers. av Pater Kitzing. Stockholm 2009. 328 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#208323)165:-
Prinzhorn, Hans Carakterkunde der Gegenwart.. Berlin 1931. x, 122 pages. Soft covers. Pencil-underlinings and -notes. (#70360)140:-
Puterman, Zallma M. Den historiska materialismens inre motsättningar. En studie i marxistisk filosofi.. Thales 1996. 180 sidor. Häftad. (#203351)140:-
Rasmussen, S.V. Studier over William Hamiltons filosofi.. Aa Kbhvn 1921. 198 sidor. Häftad. Stämpl. (#88442)160:-
Read, Herbert The Philosophy of Modern Art. New York 1955. 309 pages. Softcover. (#216464)130:-
[Reboul, Robert] Essai sur les moeurs du temps.. A Londres (Paris?), et se vend a Paris, chez Vincent 1768. (4), 318, (2) pages. Uncut, in gray wrappers, as published. Very fine copy. (#153206)3000:-
Regnéll, Hans Semantik.. Filosofiska och språkvetenskapliga grundfrågor inom betydelseläran. Sthlm 1958. 188 sidor. Häftad. (#75444)100:-
Regnéll, Hans Symbolization and Fictional Reference.. A study in epistemology. Lund 1949. 223 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#173486)180:-
Rest, Walter Indirekte Mitteilung als bildendes Verfahren dargestellt am Leben und Werk Sören Kierkegaard's.. Diss. Münster 1937. XV, 194 pages. Softcover. Stamped. (#107374)220:-
[Ribbing] Grundlinier till anthropologien.. Af Rbg. Andra, öfversedda upplagan. Upsala 1863. 40 sidor. Tillsammans med: Samme, Grundlinier till logiken. Andra, öfversedda upplagan. Upsala 1863. 26 sidor. Inbundna i ett lite nött halvfranskt band. Interfolierad och med anteckningar av Gust. Jac. Keyser. (#121058)250:-
[Ribbing] Grundlinier till anthropologien.. Af Rbg. Femte, öfversedda upplagan. Upsala 1879. 52 sidor. Tillsammans med: Samme, Grundlinier till logiken. Femte, öfversedda upplagan. Upsala 1879. 42 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Namteckning och årtal på omslaget. Limmad rygg. (#113040)120:-
[Ribbing] Grundlinier till philosophiens historia.. Af RBG. Andra upplagan, översedd och delvis omarbetad. I: Inledning. Den förchristna philosophien. II: Den christna philosophien. Upsala 1872-73. 348 sidor. Halvfranskt band. Understrykningar med blåpenna och marginalkommentarer med blyerts. (#100446)175:-
Ribbing, Seved Kristendomen och naturvetenskapen. Föredrag.. Malmö 1908. 40 sidor. Häftad. Namnteckning. Fint skick. (#219999)110:-
[Ribbing, Sigurd] Grundlinier till anthropologien och logiken.. Af Rbg. Fjerde upplagan. Upsala 1870. 46 + 39 sidor. Häftad. Oskuren med tryckta omslag. En del anteckningar och understrykningar med blyerts. Namnteckning Martin Zimmermann. (#220090)100:-
Ribbing, Sigurd Anmärkningar vid praemisserna till Kants system.. Praeses E. Aug. Schröder. Akademisk afhandling, Upsala 1839. (2),18 sidor. Häftad i marmorerade omslag. Fuktfläck i nederkant. (#220120)150:-
Ribbing, Sigurd De pantheismo.. Dissertatio academica, Upsala 1849. (4),102 sidor. Häftad, skuren i blanka omslag. (#203668)150:-
Ribbing, Sigurd Eristiska blad I. Den Hegelska metodens art och beskaffenhet, samt dess betydelse och förhållande till systemet i det hela.. Ett genmäle till ... J.J. Borelius med anledning af hans skrift: I hvad afseende är Hegel pantheist? Upsala 1852. (2),60,(2) sidor . Häftad, oskuren i blanka omslag varav det främre delvis loss (#221022)200:-
Ribbing, Sigurd Genetisk framställning af Platos ideelära. jemte bifogade undersökningar om de Platonska Skrifternas äkthet och inbördes sammanhang. Upsala 1858. (4), viii, 556 sidor. Häftad. Oskuren med de tryckta originalomslagen. Spricka i ryggen. (#90445)250:-
Ribbing, Sigurd Hvilket förhållande till den positiva religionsläran utgör i våra dagar det för speculationen indicerade?. Tal vi nedläggandet av Rectoratet den 1 juni 1859. Upsala 1859. 38 sidor. Häftad, oskuren i blanka omslag. (#220206)100:-
Ribbing, Sigurd Om pantheismen.. Academisk afhandling. Andra oförändrade upplagan, Upsala 1865. (2),115 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Främre omslaget med namnteckning och smärre kantskada. Utgör en översättning av Ribbings avhandling, De pantheismo från 1849. (#204027)175:-
Ribbing, Sigurd Om pantheismen.. Academisk afhandling. Tredje oförändrade opplagan, Upsala 1874. (2),113 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Nött och sprucken rygg. Utgör en översättning av Ribbings avhandling, De pantheismo från 1849. (#204022)150:-
Ribbing, Sigurd Om pantheismen.. Academisk afhandling. Upsala 1851. (2),117 sidor. Häftad med blanka originalomslag. Nött rygg. Främre omslaget med namnteckning. Utgör en översättning av Ribbings avhandling, De pantheismo från 1849. (#219951)175:-
Ribbing, Sigurd Om Socrates. Critisk-historiska betragtelser.. Upsala 1846. (4),137 sidor. Samtida pappband. (#221004)300:-
Ribbing, Sigurd (praeses) och Hultkrantz, Claes Adolf (respondent) Historisk framställning och granskning utaf hufvudpunkterna i Plotini theoretiska philosophi.. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke, för philosophiska gradens erhållande författad och, under inseende af Mag. Sigurd Ribbing, Professor i logik och metaphysik, till offentlig granskning framställd af Claes Adolf Hultkrantz, af Östg. nation. På Gustavianska auditorium d. 7 juni 1851. Tryckt i Stockholm av J.A. Dahlström. 32 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Svag genomgående fuktfläck. Namnteckning på titelbladet. Frågan är vem som är författare. Libris anger Ribbing, men om man läser titelbladet noga så kan det lika gärna vara Hultcrantz (se ovan). (#220208)175:-
Ribbing, Sigurd (praeses) och Johan Ström (respondent) Om hegelska philosophiens förhållande till kristendomen, parallelismer.. Akademisk afhandling. Upsala Leffler 1854. 16 sidor. Häftad. (#220886)100:-
Rich, Gertrude Verity Braun Interpretations of Human Nature.. A Study of Certain Late Seventeenth and Early Eighteenth Century British Attitudes Toward Man's Nature and Capacities. Diss. New York 1935. 157 pages. Softcover. Stamped. (#80169)200:-
Ricken, Friedo Allgemeine Ethik.. Grundkurs Philosophie 4. Kohlhammer 1983. 171 pages. Paperback. (#156160)100:-
Rider, Sharon P. Avoiding the Subject.. A Critical Inquiry into Contemporary Theories of Subjectivity. Diss. Uppsala 1998. 254 pages. Softcover. (#53155)160:-
Riehl, Alois Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart.. Acht Vorträge. Dritte Auflage. Leipzig 1908. 274 pages. Soft covers. (#61972)150:-
Rifkin, Jeremy Entropi. En ny världsbild. I samarbete med Ted Howard. Översättning av Gunilla Lundborg. Stockholm 1982. 272 sidor. Limhäftad. (#216631)120:-
Ritschl, Otto Wissenschaftliche Ethik und moralische Gesetzgebung. Grundgedanken einer Kritik der gegenwörtigen Ethik.. Tübingen und Leipzig 1903. (4),43,(1) pages. Soft printed covers. (#221045)200:- (bild)
Rixner, Thaddä Anselm Handbuch der Geschichte der Philosophie zum Gebrauche seiner Vorlesungen. Band 2-3.. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Sulzbach 1829. viii,312,119,(1) + xvi,526 pages. Worn contemporary marbled boards. 2 volumes Part 2-3 of 3. (#190710)400:- (bild)
Robinson - Kaplan, Estelle Philosophy in the Poetry of Edwin Arlington Robinson.. Diss. New York 1940. 162 pages. Softcover. Stamped. (#88059)110:-
Rodhe, J. Schopenhauers filosofiska grundtankar i systematisk framställning och kritisk belysning.. Akad- avh. Lund 1888. (4),iv,161 sidor. Häftad. Förstärkt rygg. Svaga blyertsförstrykningar. (#182139)150:-
Rodhe, J. Schopenhauers filosofiska grundtankar i systematisk framställning och kritisk belysning.. Akademisk afhandling, Lund 1888. (4),iv,161 sidor. Häftad. (#204660)150:-
Rodhe, Sven Edvard Boströms religionsfilosofiska åskådning I.. Sanning och verklighet. Göteborg 1950. xvi, 142 sidor. Häftad. Understrykningar med röd- och blåpenna. (#100443)150:-
Rodhe, Sven Edvard Über die Möglichkeit einer Werteinteilung.. Diss. Lund 1937. 226 pages. Soft covers. (#84029)160:-
Rodhe, Sven Edvard Über die Möglichkeit einer Werteinteilung.. Diss. Lund 1937. 226 pages. Soft covers. Glued spine. (#82490)150:-
[Romance de Mesmon, Germain Hyacinthe] Recherches philosophiques sur le sens moral de la fable de Psyché et Cupidon.. Tirée des métamorphoses de l'Asne d'or d'Apulée philosophe platonicien avec une interprétation du discours de Diotime dans le banquet de Platon et des observations critiques par M. de R. M. Hambourg, Pierre Chateauneuf 1798. (4), 192 pages. In gray wrappers. Former owner's name on title page. (#153199)950:-
Romanelli, Pasquale The Philosophy of Giovanni Gentile.. An Inquiry into Gentile's Conception of Experience. Diss. New York 1937. 187 pages. Softcover. Stamped. (#73383)225:-
Romberg, Margaretha 8 artiklar om marxistisk estetik.. FBT 2/67. 1967. 38 sidor. Häftad. (#220095)100:-
Rosenius, Paul Mitt inlägg mot prof. Bengt Lidforss' Kristendomen förr och nu.. Malmö 1912. 74 sidor. Häftad. Namnteckning och namnstämpel. (#219998)100:-
Rosenkrantz, Wilhelm Die Platonische Ideenlehre und ihre Kritik und Umgestaltung durch Aristoteles. Mainz, Franz Kirchheim 1868. 69 pages. Worn spine, no wrappers as published. Inscription (not from the author). (#220114)250:-
Rosmini - Bruno, John Favata Rosmini's Contribution to Ethical Philosophy.. Diss. New York 1916. 53 pages. Softcover. Stamped. (#87030)125:-
Ross, Alf Varför demokrati?. Sthlm 1963. 224 sidor. Pocket. (#80280)100:-
Ross, Alf Varför demokrati?. Sthlm 1968. 223 sidor. Pocket. (#207102)100:-
Rothenberg, David Arne Næss. Gjør det vondt å tenke?. Oslo 1992. 323 sidor + illustrationer. Klotband. (#212257)200:-
Rousseau.. I urval och med inledning av Romain Rolland. Sthlm 1942. 216 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183093)125:-
Rousseau, Jean Jacques Bekännelser.. Första - sjätte boken. Övers. och noter David Sprengel. Forum 1954. 393 sidor. Häftad. Forumbiblioteket (#219655)110:-
Rousseau, Jean Jacques Bekännelser.. Första - sjätte boken. Övers. och noter David Sprengel. Forum 1963. 349 sidor. Pocket. Forumbiblioteket 58. (#216861)100:-
Rousseau, Jean Jacques Esprit, maximes, et principes de M. Jean-Jacques Rousseau, de Genčve.. Neuchatel 1764. xii,276 pages. Contemporary half leather. Page 1/2 repaired with a loss of a few letters. Portrait missing. (#202897)900:- (bild)
Rousseau, Jean Jacques Les confessions.. Texte établi et annoté par Louis Martin-Chauffier. Paris(?) 1933. 799 pages. Original cloth with spine decorated with golden stripes. (#126529)125:-
Rousseau, Jean Jacques Om samhällsfördraget eller Statsrättens grundsatser.. Översatt och med inledning av Richard Hejll. Sthlm 1919. 180 sidor. Häftad. (#126124)150:-
Rousseau, Jean-Jacques Émile ou de l'éducation I-IV.. Amsterdam, Jean Néaulme 1762. 4 engraved frontespices, (4),x,(2),442 + (4),383 + (4),328 + (4),463 pages. I 4 old paper bindings, repaired with adhesive plasic. All 4 halv-titles with big hole, c. 2x3 cm. (#190378)1600:-
Rudberg, Hans Den svåra ideologin och gränserna för vårt vetande. Stockholm 1973. 231 sidor. Pocket. (#213579)100:-
Ruja, Harry A Critique of the Postulational Theory of the A Priori.. Diss. Princeton 1940. 56 pages. Pamphlet. Stamped. (#94100)100:-
Ruml, Vladimir Der logische Positivismus.. Berlin 1965. 271 pages. Original cloth. (#61398)135:-
Ruskin Today.. Chosen abd annotated by Kenneth Clark. Penguin 1982. 363 pages. Paper back. (#187952)100:-
Russell - Bertrand Russell.. Tre studier av Gunnar Aspelin, Anders Wedberg och E.N. Tigerstedt. Sthlm 1950. 52 sidor. Stämpel. Julhälsning. (#84007)100:-
Russell, Bertrand Filosofi för lekmän och andra essäer.. Sthlm 1950. 200 sid. Inbunden. Bakre fals svag. (#58136)135:-
Russell, Bertrand Marriage and Morals.. London, George Allen & Unwin 1929. 254,(2) pages. Original cloth. No jacket. First edition. (#199671)200:-
Russell, Bertrand Marriage and Morals.. London, George Allen & Unwin 1958. 254,(2) pages. Original cloth. No jacket. (#201030)150:-
Russell, Bertrand Skeptiska essäer.. Sthlm 1950. 232 sidor. Häftad. (#78203)140:-
Russell, Bertrand The Autobiography I.. 1872-1914. 310 pages. Paperback. (#86527)100:-
Russell, Bertrand Unpopular Essays.. George Allen and Unwin, London 1950. 224 pages. Original cloth. Dust jacket. Former owners name on free front end-paper. Very fine. First edition (#199547)250:-
Russell, Bertrand Västerlandets visdom.. Sthlm 1961. 320 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#189935)150:-
Russell, Bertrand Västerlandets visdom.. Sthlm 1989. 320 sidor. Original pappband. (#155123)150:-
Russell, Bertrand Västerlandets visdom.. Sthlm utan år (ca 1980). 320 sidor. Original klotband. (#74065)150:-
Russell, Bertrand Äktenskap och moral.. Sthlm 1930. 220 sidor. Häftad. (#54538)140:-
Ryan, John K. Modern War and Basic Ethics.. Diss. Washington 1933. 111 pages. Softcover. Stamped. (#67336)135:-
Rydelius - Wermlund, Sven Sensus internus och sensus intimus.. Studier i Andreas Rydelius filosofi. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1944. xxiv,288 sidor. Häftad. Limförstärkt rygg. Bortklippt namnteckning. (#84032)140:-
Rydelius - Wermlund, Sven Sensus internus och sensus intimus.. Studier i Andreas Rydelius filosofi. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1944. xxiv,288 sidor. Häftad. Stämpel (#172205)150:-
Ryding, Erik Den svenska filosofins historia.. Sthlm 1959. 169 sidor. Häftad. (#54491)125:-
Ryding, Erik Den svenska filosofins historia.. Sthlm 1959. 169 sidor. Klotband. (#185956)150:-
Ryding, Erik Jaget och personligheten. Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser.. Doxa 1979. 98 sidor. Häftad. (#200808)120:-
Ryding, Erik Jag och personlighet.. Filosofiska och halvfilosofiska uppsatser. Doxa, Lund 1979. 98 sidor. Häftad. (#100448)125:-
Ræder, Hans Platoniske stadier.. Kbhvn 1950. 29 pages. Soft covers. (#94454)100:-
Ræder, Hans Platon und die Rhetoren.. Kbhvn 1956. 19 pages. Soft covers. (#94453)100:-
Saarnio, Uuno Logikens uppkomst och väsen.. Helsingfors 1957. 32 sidor inkl 2 porträtt. Häftad. Dedikation. (#220987)130:-
Sahlin, Carl Yngve Har Hegel öfvervunnit dualismen?. Akademisk afhandling ... under inseende af Sigurd Ribbing. Upsala 1951. (4),46 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. (#220978)150:-
Sahlin, Carl Yngve Har Hegel öfvervunnit dualismen?. Akademisk afhandling ... under inseende af Sigurd Ribbing. Upsala 1951. (4),46 sidor. Häftad, skuren utan omslag. (#219944)100:-
Sahlin, Carl Yngve Kants, Schleiermachers och Boströms etiska grundtankar.. Uppsala 1877. (2),117 sidor. Häftad. Bakre omslaget med veck. Namnteckning på omslaget: Thore Floderus. Inbjudningsskrift. (#220259)130:-
Sahlin, Carl Yngve Om brytningspunkten i vår tids filosofi.. Uppsala 1888. 24 sidor. Häftad. Inbjudningsskrift. (#220087)100:-
Sahlin, Carl Yngve Om den etiska seden.. Upsala 1897. 34 sidor. Häftad. Namnteckning: Gust. Jac. Keyser som gjort understrykningar med blåpenna. (#221012)100:-
Sahlin, Carl Yngve Om det stoiska högmodet.. Uppsala 1875. 38 sidor. Stort format. Inbjudningsskrift. (#185678)165:-
Sahlin, Carl Yngve Om grundformerna i logiken I-II.. Uppsala 1883-84. 46 + 49 sidor. 2 häften. Blyertsförstrykningar. Årtalen skrivna med tusch på främre omslagen. Bakre omslag till del II saknas. (#220116)140:-
Sahlin, Carl Yngve Om logikens uppgift.. Inbjudningsskrift, Uppsala 1882. (2),50 sidor. Häftad. (#219887)110:-
Sahlin, Carl Yngve Om logikens uppgift.. Uppsala 1882. (2)38 sidor. Häftad. Dedikation till Professorskan Ulla Kjellberg. (#220258)110:-
Sahlin, Carl Yngve Om personlig storhet.. Inbjudningsskrift, Upsala 1882. 61 sidor. Häftad. Sprucken rygg. (#220989)100:-
Sahlin, Carl Yngve Om verldens relativitet I-II.. Uppsala 1889. (2), 36 + 32 sidor. Inbundna i ett skinnryggsband med text med tuschpenna på framsidan. Understrykningar med röd- och blåpenna. (#221039)150:-
Sahlin, Carl Yngve Om vilkoren för möjligheten af praktisk philosophi.. Akademisk afhandling, Upsala 1855. (2),110,(2) sidor. Häftad. Tagen ur band. Inga omslag. Bläckfläck i marginalen på drygt hälften av bladen. (#220293)100:-
Sahlin, Carl Yngve Öfverensstämmer Platos sedelära med kristendomens?. Föredrag. Upsala 1875. 18 sidor. Häftad, oskuren med tryckta, något nötta omslag. (#220262)100:-
Sahlin, Carl Yngve Öfversikt af det mänskliga samhällslifvets hufvudformer.. Särtryck ur Festskrift tillägnad E.O. Burman, Uppsala 1910. 15 sidor. Häftad dedikation till G.J. Keijser (#220000)100:-
Sahlin, C.Y. Bestämningsgrunders valbarhet.. Upsala 1878. (2),38 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar och -kommentarer (#220149)100:-
Sahlin, C.Y. Om det inre och det yttre.. Uppsala 1879. (239,(2),56 sidor. Klotryggsband. Blyertskommentarer i marginalerna. (#220154)120:-
Sander, Åke En tro - en livsvärld I-II.. En fenomenologisk undersökning av religiös erfarenhet, religiöst medvetande och deras roller i livsvärldskonstitutionen. I. Huvudtext. II. Fotnoter. Akad. avh. Göteborg 1988. 593 sidor. Häftad. 2 volymer. Biblioteksstämplar. (#171028)200:-
Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism.. Sthlm 1964. 79 sidor. Pocket. (#212639)100:-
Scheler, Max, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (mit besonderer Berücksichtigung der Ethik Immanuel Kants).. 1. Teil. Halle 1913. (4),161 pages. Half cloth. Marginal pencil-markings. Part 1 only. Part 2 was also published. (#206630)250:-
Schjelderup, H.K. och Winsnes, A.H. Europas filosofi.. Från medeltiden till nutiden. Sthlm 1965. 243 sidor. Pocket. (#185338)100:-
Schjøth, Emil Gegenstands- und Verhältnislehre.. Oslo 1938. 280 pages. Disbound. No wrappers. (#181548)150:-
Schjøth, Emil Gegenstands- und Verhältnislehre.. Oslo 1938. 280 pages. Soft covers. Some pencil underlinngs and -notes. (#90336)200:-
[Schleiermacher, Friedrich Ernst] Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.. Berlin, Realschulbuchhandlung 1806. (2),ix,(1),372 pages. Uncut in original gray stiff wrappers. (#208901)800:-
Schleuter, Joseph, Die logischen Denkgesetze in der deutschen Philosophie der Gegenwart.. Dissertation, Münster 1926. 107 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. (#204467)200:-
Schneider, Herbert Wallace Science and Social Progress.. A Philosophical Introduction to Moral Science. Diss. Lancaster, PA 1920. X, 65 pages. Softcover. Stamped. (#144216)200:-
Schnyder, Walter Hebbel und Rötscher.. Unter besonderen Berücksichtigung der beiderseitigen Beziehungen zu Hegel. Diss. Bern-Leipzig 1923. 167 pages. Softcover. Stamped. (#110434)200:-
Schröder, Eric August Handbok i philosophiens historia I-III.. Upsala 1846-49. (6), 380 + (4), 590 + (4), xxii, 334 sidor. Samtida klotryggsband. 3 volymer. Tredje bandet utgifven med ett Företal af P.D.A. Atterbom. (#69610)600:-
Schulze, Johan, Uplysningar öfver Herr Professor Kants Critik af rena Förnuftet.. Öfversättning. Lund, Johan Lundblad 1799. 283,(1),(4) sidor. Enkelt halvfranskt band. De sista 4 sidorna omfattar böcker till salu hos Professor Lundblad. (#205581)500:- (bild)
Schwegler, Albert Grunddragen af filosofiens historia.. Örebro, Lindh 1856. (2),293,(3) sidor. Samtida något nött halvfranskt band med gulddekorerad rygg. Namnteckning på försättsbladet. (#198485)150:-
Schweitzer, Albert Die Weltanschauung der indischen Denker.. Mystik und Ethik. München 1935. 204 pages. Original cloth. (#129387)150:-
Selling, Magnus Filosofi, frihet, demokrati.. Några antydningar. Lund 1980. 41 sidor. Häftad. (#127023)100:-
Selling, Magnus Ioniska tänkare.. Studium i försokratisk filosofi. Lund 1977. 75 sidor. Häftad. (#127022)140:-
Selling, Magnus Studien zur Geschichte der Transzendentalphilosophie I.. Karl Leonhard Reinholds Elementarphilosophie in ihrem philosophiegeschichtlichen Zusammenhang. Diss. Lund 1938. 371 pages. Soft covers. (#83945)200:-
Seneca, Lucius Annaeus Breven till Lucilius.. Urval, inledning, översättning och kommentar av Bertil Cavallin. 1979. 298 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#191645)135:-
Seneca, Lucius Annaeus Om livets korthet.. Om livslycka, om själens ro, valda brev. Svensk översättning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. Sth 1949. 110 sidor. Häftad. (#42430)140:-
Seneca, Lucius Annaeus Om livets korthet.. Om livslycka, om själens ro, valda brev. Svensk översättning jämte en inledning om Senecas person och filosofi av Johan Bergman. Sth 1949. 110 sidor. Häftad. Nött rygg. Lite fuktskadad. (#179251)100:-
Setterberg, Gösta Jämförelse mellan den teologiska och den filosofiska etikens principer.. Akad. avh. Göteborg (Lund) 1907. 119 sidor. Häftad. Stämpel. (#173325)140:-
Setterberg, Gösta Jämförelse mellan den teologiska och den filosofiska etikens principer.. Akademisk avhandling Göteborg (Lund) 1907. 119 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget (Gust Jac. Keyser) (#219891)140:-
Sheriff, Wilbur Spencer Religion and Ethics.. An Essay in English Philosophy. Diss. Philadelphia 1933. 75 pages. Softcover. Stamped. (#124259)175:-
Sidgwick, Henry Outlines of the History of Ethics.. For English Readers. With an additional chapter by Alban G. Widgery. London 1967. 342 pages. Paperback. (#96134)100:-
Simec, Sophie Philosophical Bases for Human Dignity and Change in Thomistic and American Non-Thomistic Philosophy.. Diss. Washington 1953. 232 pages. Softcover. Stamped. (#152215)275:-
Simmel, Georg Schopenhauer und Nietzsche: Ein Vortragszyklus. Zweite, unveränderte Auflage, München und Leipzig 1920. viii,264 pages. Soft covers. Former owners name on title. Very fine. (#199992)350:- (bild)
Simonovits, Anna Dialektisches Denken in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz.. Berlin 1968. 240 pages. Original cloth. Dust jacket. (#60917)165:-
Singer, Peter Hur ska vi leva? Etik i egennyttans tid. Natur och kultur 1998. 336 sidor. Pocket. (#220352)100:-
Sjöstedt, C.E. Filosofisk läsebok.. Stockholm 1950. 293 sidor. Förlagsband. (#221153)130:-
Snellman, Johannes Wilhelmus (Johan Vilhelm) De spiritus ed materiam relatione.. Helsingfors, Frenckell 1848. (2),48 sidor. 4:o. Häftad. Stort ex. (#220883)200:-
Snellman, Johan Vilhelm Dissertatio academica absolutismum systematis Hegeliani defensura.. Helsingfors 1835. 17 sidor. 4:o. Häftad utan omslag. Stort exemplar med svag fuktfläck. Övre inre hörnet lite musgnagt. (#220689)350:- (bild)
Socher, josef Philosofiska systemernas historia i sammandrag af Socher I-II. Öfversättning af El. Christoph. Grenander. Uppsala, Joh.Fr.Edman resp. Palmblad & Co. 1807-1820. (6),221,(1);(6),X,128 sidor. Inbundna i ett samtida halvfranskt band med sparsam ryggförgyllning och ett titelfält. Främre pärmens pärmpapper delvis skadat av insektsangrepp så att pappen lyser igenom. Ungefär 10 procent. Enl KB saknas två blad (XI-XIV) i företalet till del två, (#197223)280:-
Sommerfeld, Susanne Indienschau und Indiendeutung romantischer Philosophen.. Diss. Zürich 1943. 108 pages. Softcover. Stamped. (#111448)150:-
Spindler, Fredrika Nietzsche - kropp, konst, kunskap. Glänta produktion, Munkedal 2010. 180 sidor. Limhäftad. (#216322)100:-
Spinoza, Benedikt von Ethik.. Uebersetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann. Fünfte verbesserte Auflage, Berlin, Philos.-histor. Verlag, Dr. R. Salinger no date. x,268 pages. Half cloth. Pencil-markings in margins. Har tillhört John Landquist. (#190250)175:-
Sprigge, Cecil Benedetto Croce.. Sthlm 1952. 93 sidor. häftad. (#173970)100:-
Spurlin, Paul Merrill Montesquieu in America 1760-1801. A Portion of a Dissertation submitted to the Board of University Studies of the John Hopkins University in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 1936. Louisiana State University Press 1940. 70 pages. Softcover. Reprinted from Louisiana State University Romance Languages Series Number IV. (#216371)200:-
Staten.. Rapport fra Platonselskabets konference på Gammel Vraa Slot i Nordjylland. 2.-5. juni 1995. Red. Jan Lindhardt. Århus 1997. 161 sidor. Häftad. (#159373)150:-
Steiner, Rudolf Theosophie.. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. 5. Auflage, Leipzig 1910. 188 pages. Original cloth. Very fine. (#189463)150:-
Steiner, Rudolf Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?. Freies Geistesleben, Stuttgart 1955. 214 pages. Original cloth with dust jacket. (#220630)175:-
Stensmo, Christer Pedagogisk filosofi.. En introduktion. Lund 1994. 239 sidor. Häftad. Blyertsunderstr. (#158138)135:-
Stenström, Thure Existentialismen.. Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Sth 1966. 347 sidor. Häftad. (#168091)150:-
Stoff, V.A. Modellierung und Philosophie.. Übersetzt von Russischen. Berlin 1969. 335 pages. Original cloth. Dust jacket. (#61035)175:-
Street, Charles Larrabee Individualism and Individuality in the Philosophy of John Stuart Mill.. Diss. Milwaukee 1926. 136 pages. Softcover. Stamped. (#68628)200:-
Studien zur Logik der wissenschaflichen Erkenntnis.. Deutsche Ausgabe besorgt von Günter Kröber, übersetzt (aus dem Russischen) von Gudrun Richter. Berlin 1967. 495 pages. Hard covers. Ink-underlinings in "Inhalt". (#48081)200:-
Störig, Hans Joachim Kleine Weltgeschichte der Philosophie.. Knaur 1964. 570 pages. Pocket. (#47120)100:-
Sundén, Hjalmar La theorie bergsonienne de la religion.. Diss. Upps. 1940. VI, 319 pages. Softcover. (#48069)150:-
Sunne, Dagny Gunhilda Some Phases in the Development of the Subjective Point of View during the Post-Aristotelian Period.. Diss. Chicago 1911. 96 pages. Softcover. Stamped. (#87500)200:-
Sustainable Development and Global Ethics.. Carl-Henric Grenholm & Normunds Kamergrauzis (editors). Upps. 2007. 177 pages. Softcover. (#141411)150:-
Swabey, William Curtis The Philosophy of Malebranche.. Diss. [Ithaca] 1921. 94 pages. Softcover. Stamped. (#110122)150:-
Svahn, Oscar Monadlärans uppkomst, utveckling och upplösning.. Akademisk afhandling, Lund 1863. (2),71 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Några få understrykningar med blå-penna. (#220152)100:-
Swann, George Rogers Philosophical Parallelisms in Six English Novelists.. The Conception of Good, Evil and Human Nature. Diss. Philadelphia 1929. 139 pages. Softcover. Stamped. (#144863)300:-
Svenbro, Jesper Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkand.. Logos Göteborg 2007. 380 sidor. Häftad. (#211634)200:-
Svensson, Frans Some Basic Issues in Neo-Aristotelian Virtue Ethics.. Diss. Upps. 2006. 96 pages. Softcover. (#64620)100:-
Svensson, P.I.K. Wundts etik.. Framställning och granskning. Akad. avh. Lund 1901. 282 sidor. Häftad. Stämpel. (#173324)140:-
Söderqvist, Nils The Great Enigma. A Series of Philosophical Hypothesis.. Brussels 1937. 60 sidor. Häftad med tryckta omslag varav bakre loss. Dedikation. (#220102)200:-
Sörbom - Aesthetic Matters.. Essays Presented to Göran Sörbom on His 60th Birthday. Edited by Lars-Olof Åhlberg and Tommie Zaine. Upps. 1994. 185 pages. Softcover. (#143038)125:-
Søren Kierkegaards budskap.. Skrifter i utvalg ved Anna Klaussen. Oslo 1943. 183 sidor. Original pappband. (#183219)140:-
Taine, H. Konstens filosofi.. Övers. Harald Heyman. Stockholm 1921. 86 sidor. Häftad. (#186683)125:-
Talbot, Edward F., Knowledge and Object.. Dissertation, Washington 1932. (8),117 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. (#205759)250:-
Tallon, Hugh Joseph The Concept of Self in British and American Idealism.. Diss. Washington 1939. VII, 143 pages. Softcover. Stamped. (#78750)200:-
Tamme, Anne Mary A Critique of John Dewey's Theory of Fine Art in the Light of the Principles of Thomism.. Diss. Washington 1956. XI, 131 pages. Softcover. Stamped. (#119391)150:-
Tegen, Einar Moderne Willenstheorien.. Eine Darstellung und Kritik. Erster Theil: Spencer, Bain, Ribot Lotze, Sigwart, Wundt. Uppsala 1924. viii,309 pages. Disbound. No covers. Part 2 was published 1928. (#179476)200:-
Tegen, Einar Moderne Willenstheorien I-II. Eine Darstellung und Kritik. Erster Theil: Spencer, Bain, Ribot Lotze, Sigwart, Wundt. Zweiter Theil: Münsterberg, James, Ebbinghaus, Ziehen, Selz. Uppsala 1924-28. viii,309 + x,408 pages. Soft covers. Part I disbound with no covers, part II with original covers, inscribed. (#170644)400:-
Tegen, Einar Viljandet i dess förhållande till jaget och aktiviteten.. Uppsala 1928. 568 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#100515)200:-
Tegen, Einar J:son Studier till uppkomsten av Kants kritiska kunskapslära.. I. Rationalismen i Kants Nova dilucidatio. Akad. avh. Uppsala 1918. xii,297 sidor. Häftad. Bakre omslag loss. Stämpel. (#173321)200:-
Thalén, Peder Den profana kulturens Gud.. Perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna traditionen. Akad. avh. Uppsala 1994. 191 sidor. Häftad. (#54683)120:-
Thalheimer, Alvin The Meaning of the Terms: "Existence" and "Reality".. Diss. Princeton 1920. 115 pages. Softcover. Stamped. (#110086)150:-
The Idea of Equality.. An Anthology by George L. Abernethy. Richmond 1959. 351 pages. Original cloth. Dust jacket slightly worn. (#105947)150:-
The Odes of Pindar. Translated with an introduction by C.M. Bowra. Penguin 1988. 256 pages. Paperback. Signature of former owner. (#216463)100:-
Theoria.. Tidskrift för filosofi och psykologi. Utg. av Å. Petzäll m.fl. Årgång 1, 1935 - 55 (1989) utom 1978:2, 1986:3 och 1987:1 som saknas. Årg. 1-23 inbundna i klotband, resten i häften. A not complete set of Theoria, A Swedish Journal of Philosophy. (#177394)3500:-
Tholuck, A. Om förnuftets förhållande till uppenbarelsen.. Öfwersättning. Upsala, Palmblad 1833. 44 sidor. Oskuren häftad i gråpappersomslag. Namnteckning på omslaget: Gust. Jac. Keyser. Förstrykningar med blåpenna. (#221007)145:-
Tholuck, A. Om förnuftets förhållande till uppenbarelsen.. Öfwersättning. Upsala, Palmblad 1833. 44 sidor. Oskuren häftad i tryckta originalomslag. Namnteckning på omslaget: Gust. Jac. Keyser. Inlagan lätt lagerfläckad. (#219942)200:-
Thomas ab Aquino Die Philosophie. in Auszügen aus seinen Schriften herauagegeben und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes. Leipzig 1920. XI, 224 pages + catalogue of books published by Felix Meiner Verlag. Original cloth. Thomas von Aquin. (#124604)110:-
Thompson, Samuel Martin A Study of Locke's Theory of Ideas.. Diss. Monmouth, IL 1934. 91 pages. Softcover. Stamped. (#79780)175:-
Thorild, Thomas, Critik öfver Montesquieu, under juris professorens Doctor Anders Hernberghs presiderande, försvarad af Thomas Thorild, Götheb.. Uppsala, Tryckt hos Johan Edman,(1788). 7,(1) sidor. Marmorerat pappband med klotrygg. Fuktfläck i marginalen och något bruntonad. Sista bladet uppfodrat. (#205633)900:-
Thorseth, May Legitimate and Illegitimate Paternalism in Polyethnic Conflicts.. Diss. Göteborg 1999. 214 pages. Softcover. (#143034)150:-
Thulstrup, Niels Akcept og protest 1-2.. Artikler i udvalg. Kbhvn 1981. 615 sidor. Häftad. 2 volymer. Fint ex. (#182868)185:-
Thyssen. Ole Påfuglens øjne.. Efter postmodernismen. Charlottenlund 1987. 148 sidor. Häftad. (#90342)145:-
Trendelenburg, Adolf Die logische Frage in Hegel's System. Zwei Streitschriften.. Leipzig, Brockhais 1843. (4),57,(3) pages. Pamphlet. No covers. (#221044)300:- (bild)
Trendelenburg, Adolf Herbarts praktische Philosophie und die Ethik der Alten.. Berlin 1856. (2),36 pages. 4:o. Contemporary hard covers with leather spine. Stamped. Old ink-underlinings. (#199628)450:-
Tseng Yuan-yung The Characteristic Value Problem of Hermitian Functional Operators in a Non-Hilbertian Space.. Diss. Chicago 1936. 182 pages. Softcover. Stamped. (#95360)150:-
Turner, John Pickett Idealistic Beginnings in England.. Diss. New York 1910. 135 pages. Softcover. Stamped. (#89193)150:-
Tännsjö, Torbjörn Demokratimätning. En inblick i den statsvetenskapliga skolastiken.. Akademilitteratur 1978. 100 sidor. Häftad. (#208221)125:-
Ullén, Petrus (praeses) och Carl Noring (respondent) Disputatio philosophica in quaestionem; an metaphysica pandat viam ad atheismum?. Upsala 1743. 20 sidor. Liten 4:o. Häftad, skuren men stort ex. (#220872)200:- (bild)
Ullén, Petrus (praeses) och Gustav Ad. Schilling (respondent) Meditationes nonnullæ de consensu attributorum divinorum; .... Stockholm, Nyström 1743. (4),20 sidor. Liten 4:o. Häftad. Skuren. (#220873)150:- (bild)
Vad är moraliskt rätt?. Texter i normativ etik. Red.: Henrik Ahlenius. Sthlm 2004. 478 sidor. Häftad. (#141451)195:-
Valéry, Paul Descartes.. Stockholm 1950. 143 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183088)135:-
Waller, Margit Axel Hägerström.. Mannen som få kände. Sthlm 1961. 217 sidor + planscher. Häftad. Delvis lätt missfärgad av tidningsurklipp. (#96872)140:-
Vannérus, Allen Kultursystematik. En öfversikt.. Stockholm 1908. 64 sidor. Häftad. Namnteckning. (#221010)100:-
Vannérus, Allen Till frågan om "jagets identitet".. Göteborg 1896. 36 sidor. Häftad i blanka omslag. Med Gust. Jac. Keysers namnteckning och några förstrykningar med blåpenna. (#221035)100:-
Ward, Leo Richard Philosophy of Value.. An Essay in Constructive Criticism. Diss. New York 1930. X, 263 pages. Softcover. Stamped. (#111008)125:-
Warnock, G.J. & M. Nutida moralfilosofi.. Existentialistisk etik. Sthlm 1970. 183 sidor. Pocket. (#81315)100:-
Watt, W. Montgomery Islamic Philosophy and Theology.. Edinburgh 1979. xxiv, 196 pages. Pocket. (#216514)100:-
Waxman, Meyer The Philosophy of Don Hasdai Crescas.. Diss. New York 1920. XII, 162 pages. Softcover. Stamped. (#110444)150:-
Webster, Florence The Nature of Life.. A Study in Metaphysical Analysis. Diss. New York 1922. 75 pages. Softcover. Stamped. (#145627)175:-
Wedberg, Anders Filosofins historia. 2. Nyare tiden till romantiken.. Thales 2003. 260 sid. Häftad. Andra omarbetade och utökade upplagan. Som Ny. (#194582)100:-
Wennerberg, Hjalmar Den cartesianska cirkeln.. En presentation och analys av René Descartes' verk. 1971. 126 sidor. (#45040)100:-
Vestens tenkere 1-3.. Fra antikken til våre dager. Red. Eiliv Skard og A.H. Winsnes. Oslo 1962.356 sidor. Original klotryggsband. 3 volymer. 366 + 305 + (#182121)450:-
Westermarck, Eduard Ursprung und Entwickelung der Moralbegriffe. I-II.. Deutsch von Leopold Katscher. Leipzig, Werner Klinkhardt 1913-1909. I: VI,(2),584 pages + Anmerkungen, page 585-632 in pocket. II: (4),704 pages, Anmerkungen, page 593-636, in pocket. 2 volumes, slightly worn soft covers. Former owners name in both volumes. Part I in second edition. (#195702)500:-
Westermarck, Edvard Ursprung un Entwickelung der Moralbegriffe I-II.. Leipzig 1907-09. viii,583 + (4),703 pages + Anmerkungen in pocket in both volumes. Original cloth. Pencil underlinings and notes. (#189170)800:-
Westermarck, Edvard Äktenskapets framtid i västerlandet.. Sthlm 1936. 241 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#83935)140:-
Vetenskap som kritik.. En introduktion till Frankfurtskolans aktuella positioner redigerad av Kurt Aspelin och Tomas Gerholm. Sthlm 1974. 173 sidor. Pocket. (#68950)100:-
Wickström, Victor Hugo Giordano Brunos metafysik.. Akademisk afhandling, Lund 1883. (2),39 sidor. Häftad. Stor bit av främre omslaget bortklippt. (#220106)110:-
Wiedmann, Franz Georg Wilhelm Friedrich Hegel. in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt 1965. 170 pages. Pocket. (#95383)80:-
Vikinge, Lars Etik och biståndspolitik.. En konstruktion av etisk bedömningsgrund för inriktningen av svensk biståndspolitik. Aa Upps. 1997. 151 sidor. Häftad. (#143140)140:-
Wikmer, Pontus Om den svenske tänkaren Boström. Populärt föredrag hållet i Kristiania den 18:de oktober 1886.. Göteborg 1888. 29 sidor. Häftad. (#221028)100:-
Wikner, C.P. "Kan Philosophien bringa någon välsignelse åt menskligheten?". Populär föreläsning hållen i Upsala den 21 Mars 1864. Andra upplagan. Upsala, Edquist 1864. 32 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#221006)100:-
Wikner, C.P. "Kan Philosophien bringa någon välsignelse åt menskligheten?". Populär föreläsning hållen i Upsala den 21 Mars 1864. Upsala, Edquist 1864. 32 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Fint ex. (#204035)150:-
Wikner, Pontus Anmärkningar vidfogade docenten Åbergs "Granskning". Upsalam 1882. 117 sidor. Häftad. Namnteckning på främre omslaget. (#221018)125:-
Wikner, Pontus I mensklighetens lifsfrågor 1-2.. Populär-filosofiska och religions-filosofiska föredrag, uppsatser och bref. Stockholm 1889. 334 + 295 sidor. Senare klotband. 2 volymer. (#182000)225:-
Wikner, Pontus Lärobok i anthropologien jemte notiser om filosofien och hennes historia.. Andra upplagan, Upsala 1873. (4),106 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. (#221030)150:-
Wikner, Pontus Om auktoritet och sjefständighet.. Tvenne föreläsningar hållna i Upsala vårterminen 1872. Upsala 1872. 58 sidor. Häftad, oskuren i tryckta omslag. Namnteckning på omslaget: Emanuel Cederström. Fint skick. (#220147)120:-
Wikner, Pontus Svar på Doc. Åbergs "Genmäle". Upsala 1883. 36 sidor. Häftad. Namnteckning på främre omslaget. (#221017)100:-
[Wikner, Pontus] Schema till anthropologien jemte notiser om filosofin och hennes historia.. Af C.P.W. Skara 1867. 28 sidor. Häftad, oskuren med blanka omslag. Fint skick. Första upplagan (#220146)130:-
[Wikner, Pontus] Schema till anthropologien jemte notiser om filosofin och hennes historia.. Af C.P.W. Tredje upplagan, Upsala 1871. 31 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Namteckning Franz v. Schéele. (#220089)100:-
Wilhelmi, Juan Språk och mänsklig förståelse.. En kritisk undersökning av några samhällsfilosofiska tolkningar av den senare Wittgenstein. Aa Uppsala 1995. 192 sidor. Häftad. (#52316)125:-
Williams, John Tyerman Puh och filosoferna.. Illustrerad av Ernest H. Shepard. Övers. av Boel Unnerstad. Stockholm 1998. 232 sidor. Pocket. (#188173)100:-
Wittgenstein, Ludwig Filosofiska undersökningar. Översättning Anders Wedberg. MånPocket 1992. 278 sidor. Pocket. (#216622)100:-
Wittgenstein, Ludwig Särskilda anmärkningar.. Utgiven av G.H. von Wright i samarbete med Heikki Nyman. Thales, Stockholm 1993. 105 sidor. Häftad. (#210826)120:-
Woldemeskel, Getachew Doing & Allowing.. An Essay on Action, Omission and Responsibility Ascription. Diss. Upps. 1990. 199 pages. Softcover. (#75922)110:-
Woldemeskel, Getachew Doing & Allowing.. An Essay on Action, Omission and Responsibility Ascription. Diss. Upps. 1991. 235 pages. Softcover. (#75919)120:-
Wolff, M. Bidrag till filosofiens historia med särskildt hänseende till den judiska religionsfilosofien.. Stockholm 1882. (10),144 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Nyskick. Författaren var rabbin vid mosaiska församlingen i Göteborg. (#204024)200:-
Wolffram, Frithiof Grundlinjer till den formella logiken.. Stockholm, Svithiods förlag 1903. 58 sidor. Häftad med tryckta omslag. 1903 skrivet på omslaget. (#219890)100:-
Voltaire Candide (m.m.). Filosofiska romaner och dialoger. Översättning. Med en inledning av David Sprengel. Stockholm 1915. 296 sidor. Häftad. Mästerverk ur världslitteraturen. (#186673)135:-
Voltaire Samtal mellan Euhemeros och Kallikrates.. Dialoger om gudomen, universum och människan. Inledning och översättning av G. Åman-Nilsson. Stockholm1946. 133 sidor. Häftad. Fint ex. (#200022)135:-
[Voltaire] Éloge et pensées de Pascal.. Nouvelle edition, commentée, corrigée & augmentée en III parties. Par Mr. de ***. A Londres 1778. viii,59,(1),95,(1),104 pages. 8:o. Contemporary half leather. A very fine copy. (#190231)2000:-
Voltaire.. I urval av André Maurois. Sthlm 1942. 213 sidor. Klotryggsband med skyddsomslag. De stora filosoferna. (#183090)125:-
Voltaire, Francois Marie Arouet. Troisieme Recueil de nouvelles pieces fugitives de Mr. de Voltaire.. Geneve, Duchesne 1762. cxxxiv pages. Uncut in original gray wrappers. Spine worn. (#203130)350:- (bild)
von Storchenau, Siegmunds Grundsätze der Logik.. 2 engraved vignettes. Augsburg, Gebrüdern Veith 1786. (10),230 pages. Contemporary boards. Very nice copy. (#78162)600:-
von Wright, Georg Henrik Logik, filosofi och språk.. Strömningar och gestalter i modern filosofi. Sthlm 1957. 251 sidor. Häftad. (#152414)150:-
von Wright, Georg Henrik Logik, filosofi och språk.. Strömningar och gestalter i modern filosofi. Sthlm 1965. 233 sidor. Pocket. Lite blyertsunderstrykningar. (#219757)80:-
von Wright, Georg Henrik Tanke och förkunnelse.. Lund 1964. 272 sidor. Pocket. (#86510)100:-
von Wright, Georg Henrik Vetenskapen och förnuftet.. Ett försök till orientering. Stockholm 2003. 154 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#43101)150:-
von Wright, Georg Henrik Vetenskapen och förnuftet. Ett försök till orientering.. Stockholm 1987. 154 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#180461)150:-
Vorsokratische Denker.. Auswahl aus dem Überlieferten. Griechisch und Deutsch von Walther Kranz. Berlin 1949. 240 pages. Original hard covers. (#140015)150:-
Vår tids filosofi 1-2. Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En uppslagsbok. 1: Engagemang och förståelse - tysk och fransk filosofi. 2: Vetenskap och språk - anglosaxisk filosofi.. Red. Poul Lübcke. Illustr. Sthlm 1987. 821 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#218451)200:-
Västerlandets tänkare I-III.. Från antiken till våra dagar. Under red. av Alf Ahlberg, Eiliv Skard och A.H. Winsnes. Sthlm 1962. 346 + 295 + 336 sidor. Original klotband. 3 volymer. Del 2 med enstaka överstrykningar, del 3 med något fler. (#103009)350:-
Yack, Bernhar The Problems of a Political Animal. Community, Justice, and Conflict in Aristotelian Political Thought.. University of California Press, Berkeley 1993. x,310 pages. Paperback. (#214279)165:-
Young, Helen Hawthorne The Writings of Walter Pater.. A Reflection of British Philosophical Opinion from 1860 to 1890. Diss. Bryn Mawr 1933. 136 pages. Softcover. Stamped. (#109033)250:-
Zetterquist, Ola A Europe of the Member States or of the Citizens?. Two Philosophical Perspectives on Sovereignity and Rights in the European Community. Diss. Lund 2002. 400 pages + bibliography. Softcover. (#143130)200:-
Zudeick, Peter Djävulens bakdel.. Ernst Blochs liv och verk. Illustr. Göteborg 1992. 265 sidor. Häftad. (#105348)150:-
Zur Erinnerung an Immanuel Kant. Abhandlungen aus Anlass der hundertsten Wiederkehr des Tages seines Todes.. Herausgegeben von der Universität Königsberg. Halle, 1904. (6),374 sidor. Half cloth. Title-page with water-stain. (#197998)450:-
Zöller, Egon Über den Grund und das Ziel der menschlichen Entwickelung ud die Bedeutung unserer Vorstellung des Unendlichen.. Lindau und Leipzig 1883. viii,79 pages. Uncut in original printed wrappers. Former owners signature on front wrapper. A few underlinings with blue and red pencil on the first 9 pages, ortwise fine. (#220255)125:-
Åberg, L.H. Granskning af P. Wikners kritik af den bosrömska världsåsigten enligt hans arbete "Om egenskapen".. Stockholm 1882. 106 sidor. Häftad. Nött rygg. Lite förstrykningar med röd- och blåpenna. Namnteckning: Gust. Jac. Keyser. Omslagets titel: Wikner mot boströmianismen. (#221003)125:-
Äberg, L.H. Fyra föreläsningar hållna i Göteborg i februari 1891. Jämte anmärkningar.. I. De filosofiska konsekvenserna av Darwins ock Weissmanns ärftlighetsteorier. II. I vilken menig gives det en allmängiltig moral? III-IV. Om odödligheten och det kommande livet. Första - Andra häftet. Uppsala 1891(4),132 sidor. Häftade, oskurna med tryckta omslag. Namnteckning Gust. Jac. Keyser och lite av hans förstrykningar med röd- och blåpenna. Annars mycket fint ex. (#221031)200:-
Österberg - Omnium-gatherum.. Philosophical Essays Dedicated to Jan Österberg on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Ed. by Erik Carlson and Rysiek Sliwinski. Upps. 2001. 365 pages. Softcover. (#90015)150:-
Österman, Tove Rationality and Cultural Understanding.. Diss. Upps. 2007. 205 pages. Softcover. (#139243)175:-
Ørsted, H.C. Aanden i Naturen I-II.. Kjöbenhavn 1850. x,190,xii,206 sidor. Inbundna i ett något nött halvfranskt band. Inlagan lagerfläckad (plettet). Tillskrift: Hr. Provst P.G. Ahnfelt fra J(?) Winslöw, Nyborg 25/3 (18)61 samt överklistrad namnteckning på titelbladet (J. Ström?) Originalupplagan. (#203601)700:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page