Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

2000 Years of York - The Archaeological Story.. Illustr. York Archaeological Trust 1978. 28 pages. 4:o. Staple bound. (#73063)75:-
Alcock, Leslie "By South Cadbury is that Camelot...". Excavations at Cadbury Castle 1966-70. Illustrated. London 1972. 224 pages. Soft covers. (#61848)175:-
Alström, Ulf Hus och gård i Olavs vård.. Trondheim ca 990-1300. Illustr. Upps. 1991. 74 sidor. 4:o. Häftad. (#80180)125:-
Andersson, Aron Mediaeval Drinking Bowls of Silver Found in Sweden.. Illustr. Sthlm 1983. 118 pages. 4:o. Hardcover. (#97580)150:-
Antikvariska studier III.. Illustrerad. Sthlm 1948. 366 sidor. Häftad. Bidrag om Baltikum, Bosjöklosters kyrka samt Vikingarna i Ryssland. (#143266)200:-
Anund, Johan Domkyrkoplan i Uppsala.. Arkeologisk schaktningsövervakning 1992. Illustr. Upps. 1992. 64 sidor. Häftad. (#26794)65:-
Arbman, Holger Östgötar.. Från urtid till Birgitta. Illustr. Lund 1957. 82 sidor. Häftad. (#112974)125:-
Arkeologiska undersökningar i Falkenberg stad 1983-1990.. Red. Viktor Svedberg och Lars Lundqvist. Illustr. Sth 1993. 75 sidor. 4:o. Häftad. (#5114)60:-
Ausgrabungen in Schleswig 5.. Berichte und Studien. Untersuchungen an Skelettresten von Hunden und Katzen aus dem mittelalterlichen Schleswig. Ausgrabung Schild 1971-1975. Von Norbert Spahn. Herausgegeben von Volker Vogel. Neumünster 1986. 131 pages. Soft covers. (#156133)150:-
Avstamp - för en ny Sigtunaforskning.. 18 forskare om Sigtuna. Heldagsseminarium kring Sigtunaforskning ... 1987 ... Illustr. Sigtuna 1989. 153 sidor. A4. Häftad. (#111658)150:-
Bengmark, Gejvall und Hjortsjö Das mittelalterliche Schädelgut aus der Klosterkirche in Gudhem.. Antropologische Untersuchung. Lund 1953. 34 pages + 6 Tafeln. Soft covers. (#189312)150:-
Berg, Julius Från gamla Lund.. Några föremål i min samling. 53 bilder med beskrivande text. Lund 1932. 35 sidor. 4:o. Häftad. (#125558)120:-
Berg, Julius Från gamla Lund.. Några föremål i min samling. 53 bilder med beskrivande text. Lund 1932. 35 sidor. 4:o. Häftad. Något nött. (#125564)90:-
Bergquist, Harry & Lepiksaar, Johannes Animal Skeletal Remains from Medieval Lund.. Illustr. Lund 1957. 103 pages. Softcover. Archaeology of Lund I. (#45708)105:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1962-3.. Second Interim Report. London 1964. Pag. 188-219 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal XLIV. (#151322)100:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1964.. Third Interim Report. London 1965. Pag. 230-264 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal XLV:II. (#151324)100:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1966.. Fifth Interim Report. London 1967. Pag. 251-279 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal XLVII:II. (#151325)100:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1967.. Sixth Interim Report. London 1968. Pag. 250-284 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal XLVIII:II. (#151326)100:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1968.. Seventh Interim Report. London 1969. Pag. 295-329 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal XLIX:II. (#151327)100:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1969.. Eighth Interim Report. London 1970. Pag. 277-328 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal L:II. (#151328)100:-
Biddle, Martin Excavations at Winchester, 1970.. Ninth Interim Report. London 1972. Pag. 93-130 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Antiquaries Journal LII:I. (#151329)100:-
Biddle, Martin & Quirk, R.N. Excavations Near Winchester Cathedral, 1961.. Illustr. London 1964. Pag. 150-194 + plates and folding plans. Softcover. Reprinted from The Archaeological Journal CXIX. (#151333)100:-
Blomkvist, Nils Kalmars uppkomst och äldsta utveckling.. Tiden till 1300-talets mitt. Aa Uppsala 1978. 103 sidor + LIII sidor stencilerade noter samt kartor. 4:o. Häftad. Omtryckt i Kalmar stads historia 1. (#43951)135:-
Blomqvist - Res mediaevales.. Ragnar Blomqvist. KAL. MAI. MCMLXVIII OBLATA. Illustr. Lund 1968. 310 pages. Soft covers. Archaeologica Lundensia III. (#37970)225:-
Blomqvist, Ragnar & Mårtensson, Anders W. Fynd från Ultima Thule.. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i Lund avslöjade. Under medverkan av Einar Bladh, Karin Blomqvist, Hakon Hjelmqvist. Illustr. Lund 1963. 275 sidor + utvikbara planer. Häftad. Tejpmärken. Archaeologica Lundensia II. (#37980)220:-
Blomqvist, Ragnar & Mårtensson, Anders W. Thulegrävningen 1961. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i Lund avslöjade.. Illustr. Lund 1963. 300 sidor + 2 utvikbara planer. Häftad. (#20129)200:-
Broberg, Anders Bönder och samhälle i statsbildningstid. En bebyggelsearkeologisk studie av agrarsamhället i Norra Roden 700-1350.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Stockholm 1990. 156 sidor. Häftad. Rapporter från Barknåre-projektet III. Upplands fornminnesförenings tidskrift 52. (#44166)150:-
Brooks, Catherine M. Medieval and Later Pottery from Aldwark and Other Sites.. Illustr. London 1987. 127 pages + plates. Softcover. The Archaeology of York 16/3. (#158184)145:-
Brottstycken.. Notiser om arkeologiskt och kulturhistoriskt detektivarbete. Illustr. Sthlm 1982. 56 sid. Pocket. (#75112)75:-
Bruun, Johan Norges stavkyrkor.. Ett bidrag till den romanska arkitekturens historia. Aa Sthlm (Upps.) 1891. VI, 117 sidor. Häftad. Nött rygg. några blad lösa. (#177505)150:-
Carlsson, Kristina Lödöse, västsvensk medeltidsstad I:3.. Stratigrafi i Gamla Lödöse. Illustr. Sth 1982. 72 sidor. Stort format. Inbunden. Skyddsomslag. (#13085)150:-
Carlsson, Kristina Lödöse, västsvensk medeltidsstad III:2. Importkeramik i Gamla Lödöse.. Illustrerad. Stockholm 1982. 56 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#25316)150:-
Carlsson, Kristina & Ekre, Rune Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse.. Stockholm 1980. 108 sidor + kartor. A4. Häftad. (#12562)145:-
Carlsson, Ronnie Kastelholms slott.. Dateringen av Kastelholms slott. Illustr. Aa Upps. 1993. 243 sidor. Häftad (#127803)150:-
Charlier, C.V.L. Utgräfningarna af Thyco Brahes observatorier på ön Hven sommaren 1901.. Illustrerad. Lund 1901. 20 sidor + 3 planscher. 4:o. Häftad. (#78534)150:-
Cinthio - Medeltiden och arkeologin.. Festskrift till Erik Cinthio. Illustrerad. Lund 1986. 384 sidor. Förlagsband. (#25347)190:-
Clarke, Helen The Archaeology of Medieval England.. Illustrated. Oxford 1986. 224 pages. Soft covers. (#143604)160:-
Damell, David & Ericsson, Christer Eskilstuna historia 1.. Forntiden och medeltiden. Illustrerad. Eskilstuna 2000. 292 sidor. Original pappband. (#119764)140:-
Den historiska tidens arkeologi i Finland / Historiallisen ajan arkeologia Suomessa.. Illustr. Åbo 1984. 172 sidor. 4:o. Häftad. (#22080)150:-
De Smidt, Firmin Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Gent.. De Abdijkerk. Illustr. Gent 1956. 295 pages. Soft covers. Dedication. (#73098)250:-
Ekman, Jan, Early Mediaeval Lund - the fauna and the landscape.. An osteological investigation of bone remains from the early mediaeval settlement. Illustrated. Lund 1973. 110 pages. Soft covers. (#208207)150:-
Ekre, Rune Ny bild av medeltidens Lödöse.. Illustr. Göteborg 1968. 70 sid. (#40591)85:-
Elfwendahl, Magnus Kv. Priorn 11 i Visby. - En stadsarkeologisk undersökning. Illustr. Visby 1983. 108 sidor. 4:o. Häftad. RAGU 1982:5. (#127823)125:-
Ericsson, Ingolf Vom slawischen Burgwall zum deutschen Gut.. Studie zur mittelalterlichen Siedlungsgenese im Raum Futterkamp, Holstein. Diss. Lund 1984. 132 pages + plates & plan in pocket. 4:o. Softcover. (#105740)175:-
Floderus, Erik Sigtuna.. Sveriges äldsta medeltidsstad. Illustr. Sth 1941. 160 sidor. Häftad. (#14685)150:-
Forshell, Helena The Inception of Copper Mining in Falun.. Relation between element composition in copper artifacts, mining and manufacturing technology and historic development with particular emphasis on copper from the Falu mine. Illustr. Diss. Sthlm 1992. 189 pages. 4.o. Softcover. (#46412)200:-
Forsström, Margit Keramik från Visby.. En modell för databehandling av arkeologiskt fyndmaterial från medeltiden. Illustr. Lund 1976. 251 sidor. Häftad. (#13093)200:-
Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten.. Meddelelser 13:1-2. 1: Utgravning, kronologi og bebyggelseutvikling av A. Christophersen, E. Jondell, O. Marstein, S.W. Nordeide og I.W. Reed. 2: Faseplaner av Sæbjørg W. Nordeide. Illustr. Trondheim 1988. A4. Del 1: 205 sidor + appendix. Häftad. Del 2: 12 utvikbara planer i pappmapp. (#164352)250:-
Franzén, Anders The Warship Vasa.. Deep Diving and Marine Archaeology in Stockholm. Illustr. Sthlm 1960. 80 pages. 4:o. Original cloth. (#156295)150:-
Frödin, Otto Alvastra under medeltiden.. Undersökningarna år 1917. Illustr. Linköping 1918. 75 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#146792)100:-
Förhistoria och medeltid i Vänge.. Arkeologiska undersökningar 1998. Av Dan Fagerlund m.fl. Illustrerad. Uppsala 1999. 218 sidor. Stort format. Häftad. (#140707)170:-
Gardberg, Carl Jacob Åbo slott under den äldre vasatiden. En byggnadshistorisk undersökning.. Helsingfors 1959. Stor 8:o 600 sidor + utvikbara planscher. Illustrerad. Något nött privatbundet halvfranskt band (Sture Werner).Främre omslag medbundet. (#192825)425:-
Gejvall, Nils-Gustaf Westerhus.. Medieval Population and Church in the Light of Skeletal Remains. Illustr. Diss. Sth 1960. 144 pp + several tables and plates. 4:o. Softcover. (#17343)250:-
Gejvall, Nils-Gustaf Västerhus.. De dödas ben berättar. Illustr. Östersund 1962. 120 sidor + utvikbar plan. Häftad. (#118319)140:-
Gotländska minnesmärken I.. Med en inledning rörande Gotlandsfondens tillkomst, syfte och hittillsvarande verksamhet. Utg. av Gotlandsfonden genom Nils Lithberg. Illustr. Visby 1929. 71 sid. Häftad. (#54056)125:-
Grønnegade 12 i Ribe.. Et gavlhus fra 1500-årene og dets historie. Af S.M. Søndergaard, P.K. Madsen, H.H. Engqvist og O. Degn. Illustr. Ribe 1986. 73 sidor. 4:o. Originalpappband. (#89802)120:-
Hall, R.A., MacGregor, H. & Stockwell, M. Medieval Tenements in Aldwark, and Other Sites.. Illustr. London 1988. 102 pages + plates & folding profiles and plans. Softcover. The Archaeology of York 10/2. (#155577)150:-
Hansson, Hans Stockholms stadsmurar.. Illustr. Aa Sth 1956. 402 sidor. Häftad. (#13099)140:-
Hansson, Hans Stockholms stadsmurar.. Illustr. Aa Sth 1976. 401 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#7423)150:-
Helgeandsholmen.. 1000 år i Stockholms ström. Red. Göran Dahlbäck. Illustrerad. Sthlm 1982. 503 sidor. Inbunden. (#33775)150:-
Helsinki 1550-1640.. Illustr. Helsinki 1994. 392 sidor. Originalpappband. Narinkka 1994. (#97947)150:-
Hikuin 8.. Illustrerad. Højbjerg 1982. 262 sidor. Original pappband. (#124346)150:-
Hinton, David A. Archaeology, Economy and Society.. England from the Fifth to the Fifteenth Century. Illustr. London 1990. VIII, 245 pages. Softcover. (#97593)150:-
Hinton, David A. Gold and Gilt, Pots and Pins.. Possessions and People in Medieval Britain. Illustrated. Oxford 2005. 439 pages. Original cloth. Dust jacket. (#188058)200:-
Hjolman, Birgitta & Sigsjö, Ragnar Från vikingaby till lärdomsstad.. Illustr. Skara 1975. Pag. 183-297. Särtryck. (#50086)65:-
I Heliga Birgittas trakter.. Nitton uppsatser om medeltida samhälle och kultur i Östergötland "västanstång". Red. Göran Dahlbäck. Illustr. Upps. 1990. 388 sidor. Häftad. (#26286)150:-
Jedryzek-Migdalska, Elzbieta Skarb brakteatow z Radzanowa nad Wkra.. Plock 1976. 70 pages + plates. Staple bound. With summary in English and German. (#128983)100:-
Johansson, Jan Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige.. Om bogård, balk och stiglucka. Illustr. Sthlm 1990. 109 sidor. Häftad. (#73435)150:-
Klackenberg, Henrik (red.) Medeltidsstadens arkeologi.. Bebyggelsehistorisk tidskrift 42, 2001. 102 sidor. Häftad. (#187339)135:-
Klintberg, Mathias Anteckningar om Gotland.. Några anteckningar om Gotland i verkligheten och Gotland i skrift. Illustr. Sthlm 1909. 182 sidor. Häftad. (#49631)155:-
Kransen.. Ett medeltida kvarter i Uppsala. Illustr. Upps. 1984. 119 sidor. Häftad. (#43644)100:-
Kyhlberg, Ola & Ahlström, Torbjörn Gånget ur min hand.. Riddarholmskyrkans stiftargravar. Illustr. Sthlm 1997. 231 sidor + utvikbara tabeller. Förlagsband. (#104639)250:-
Lagerlöf, Erland & Andersson, Tord Medeltida stenskulptur på Gotland.. Illustr. Sthlm 1993. 57 sidor. Häfte. Konserveringstekniska studier. (#100701)100:-
Laurell, Henrik Ett medeltida skelettfynd.. En kulturhistorisk och antropologisk studie. Sthlm 1954. 34 sidor. Häftad. (#146592)100:-
Leczyckie opactwo panny Marii w swietle badan z lat 1954-56.. [By] Andrzej Nadolski, Andrzej Abramowicz, Tadeusz Poklewski, Antoni Kasinowski. Illustr. Lodz 1960. 94 pages + plates + plans in pocket. Softcover. With summary in English. (#128982)175:-
Lindqvist, Sune Den helige Eskils biskopsdöme.. Några arkeologiska vittnesbörd om den kristna kyrkans första organisation inom mellersta Sverige. Illustr. Aa Upps. 1915. 176 sidor. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 22:1. (#1985)200:-
Lindqvist, Sune Forngutniska altaren och därtill knutna studier.. Illustr. Upps. 1962. 188 sidor. Häftad. Blyerts.(Särtyck ur K. Hum. Vetenskaps-samf. i Uppsala årsbok 1960-62.) (#1987)150:-
Lundberg, Erik Topografiska undersökningar i Söderköping.. Illustrerad. Sthlm 1928. 62 sidor + 2 utvikbara översiktskartor. Häftad. Något nötta omslag. Topografiska stadsundersökningar I. (#13098)110:-
Långfredagsslaget.. En arkeologisk historia. Red. Bent Syse. Illustr. Upps. 2003. 181 sidor. 4:o. Originalpappband. (#77238)160:-
Magilton, J.R. The Church of St Helen-on-the-Walls, Aldwark.. Illustr. London 1980. 47 pages + plates & folding profiles and plans. Softcover. The Archaeology of York 10/1. (#155579)120:-
Magilton, J.R. The Church of St Helen-on-the-Walls, Aldwark.. Illustr. York 1980. 47 pages + plates and folding plans. Softcover. The Archaeology of York 10:1. (#144744)140:-
Makt och människor i kungens Sigtuna.. Sigtunautgrävningen 1988-90. Red. Sten Tesch. Illustr. Sigtuna 1991. 168 sidor. 4:o. Häftad. (#1996)200:-
Malmer, Brita Den senmedeltida penningen i Sverige.. Svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver. Illustr. Sthlm 1980. XVIII, 280 sidor. Häftad. (#22056)250:-
Medeltidsstaden 10 - Järpe, Anna Strängnäs.. Sth 1979. 48 sidor + kartor. Häftad. (#12519)70:-
Medeltidsstaden 14 - Broberg, Birgitta Trosa.. Sth 1979. 24 pp + kartor. (#12574)70:-
Medeltidsstaden 18 - Handelsplats - Stad - Omland.. Symosium om det medeltida stadsväsendet i Mellansverige. Sigtuna... 1979. Sth 1980. 76 pp. Häftad. (#34948)100:-
Medeltidsstaden 1 [Finland] - Hiekkanen, Markus Borgå (fi. Porvoo). Helsingfors 1981. 40 sidor. 4:o.Häftad. (#12552)100:-
Medeltidsstaden 20 - Augustsson, Jan-Erik Halmstad.. Sth 1980. 110 sidor + kartor. A4. Häftad. (#12584)110:-
Medeltidsstaden 24 - Sigsjö, Ragnar Skara.. Sth 1980. 72 pp + kartor. (#12568)100:-
Medeltidsstaden 27 - Klackenberg, Henrik Falköping.. Sth 1981. 44 sidor + kartor. A4. Häftad. (#12565)60:-
Medeltidsstaden 28 - Klackenberg, Henrik Skövde.. Sth 1981. 46 pp + kartor. (#12590)70:-
Medeltidsstaden 37 - Jacobsson, Bengt Simrishamn.. Sth 1982. 56 sidor. A4. Häftad. (#34960)90:-
Medeltidsstaden 4 - Västerås.. Sth 1977. 50 sidor. A4. Häfte. (#34944)100:-
Medeltidsstaden 46 - Åhman, Eva Växjö.. Sth 1983. 43 sidor. 4:o. Häftad. (#34930)70:-
Medeltidsstaden 51 - Stenholm, Leifh Avaskär/Kristianopel.. Sth 1983. 62 sidor. A4. Häftad. (#34896)85:-
Medeltidsstaden 53 - Ersgård, Lars Skanör-Falsterbo.. Sth 1984. 107 sidor. Häftad. A4. (#34900)145:-
Medeltidsstaden 58 - Areslätt, Tomas Jönköping.. Sth 1984. 106 pp + kartor. (#12570)105:-
Medeltidsstaden 64 - Stenholm, Leifh Ronneby.. Sth 1984. 46 sidor. A4. Häftad. (#34936)80:-
Medeltidsstaden 8 - Folin, Catharina Hedemora.. Sth 1978. 34 sidor + kartor. A4. Häfte. (#12558)100:-
Meinander, C.F. Carl Axel Nordman.. Helsingfors 1991. 182 sidor. Häftad. (#115729)135:-
Meurman, Richard Silverberg i Järnbärarland.. Bergshanteringens begynnelse i ljuset av Schmidt Testhammardateringar. Illustr. Aa Upps. 2000. 184 sidor. Häftad. (#34223)150:-
Miljö och livskvalitet under vikingatid och medeltid.. Fem föreläsningar från ett symposium i Stockholm hösten 1990. Göran Dahlbäck (red.). Sthlm 1995. 124 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia. Opuscula 3. (#97755)120:-
Mogren, Mats & Svensson, Kenneth Bondeplågarens borg.. Om och kring undersökningen av fogdefästet Borganäs i Dalarna. Illustr. Sthlm 1988. 232 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#72104)130:-
Mårtensson, Anders W. S:t Stefan i Lund.. Ett monument ur tiden. Illustr. Lund (1980?). 176 sid + utvikbara planer och profiler. Häftad. (#71160)150:-
Neumann, Alfred Die römischen Baureste am Hof 9.. Wien 1958. 35 pages + XII plates & folding plan in pocket (plate XIII). Paperback. Excavation in Vienna. (#137504)100:-
Nordahl, Else Reykjavík. from the Archeological Point of View. Illustr. Upps. 1988. 150 pages. 4:o. Softcover. (#80175)175:-
Nordisk kultur XV B Dräkt.. Utg. Poul Nørlund. Illustr. Sth 1941. 172 sidor. Häftad. Något lite skadad rygg. (#17278)200:-
Pettersson, Johan Medeltidsborgen på Broberg.. Illustr. 1987. 59 sidor. 4:o. Inbunden. (#36621)95:-
Pfeilstücker, Suse Spätantikes und germanisches Kunstgut in der frühangelsächsischen Kunst.. Nach lateinischen und altenglischen Schriftquellen. Diss. Berlin (Bonn) 1936. 244 pages + plates. Soft covers. Stamped. (#56973)250:-
Pieces of the Past.. Archaeological Excavations by the Department of the Environment for Northern Ireland. Edited by Ann Hamlin and Chris Lynn. Illustr. Belfast 1988. 109 pages. Softcover. (#158434)300:-
Piltz, Elisabeth The von Post Collection of Cypriote Late Byzantine Glazed Pottery.. Illustrated. Paul Åströms förlag, Jonsered 1996. 94 pages. 4:o. Soft covers. Studies in Mediterranean Archaeology CXIX. (#201243)250:-
Procházka, Z. Historické náhrobníky okresu Domazlice.. Illustr. Plzen 1990. 72 pages. 4:o. Staplebound. (#128023)100:-
Quirk, R.N. Winchester Cathedral in the Tenth Century.. Illustr. London 1970. Pag. 28-68 + plates. Softcover. Reprinted from the Archaeological Journal CXIV. (#151332)100:-
Quirk, R.N. Winchester New Minster and Its Tenth-Century Tower.. Illustr. Oxford 1961. Pag. 16-54 + plates. Softcover. Reprinted from the Journal of the Archaeological Association, Third Series, XXIV. (#151330)100:-
Redelius, Gunnar Sigtunastudier.. Historia och byggnadskonst under äldre medeltid. Illustr. Aa Sth 1975. 134 sidor. Häftad. (#14683)120:-
Reed, Kockum, Hughes & Sandvik Excavations outside the west front of Nidaros Cathedral in Trondheim 1-2.. 1 Text, 2 Plates. Trondheim 1998. 130 pages + 42 plates. 4:o. Soft covers. 2 volumes. (#178339)300:-
Rosborn, Sven Kompanihuset i Malmö.. Byggnadsarkeologiska studier av ett senmedeltida hus. Illustr. Malmö 1973. 94 sidor. A4. Häftad. Malmöfynd 1. (#128058)150:-
Ros, Jonas Sigtuna.. Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen. Illustr. Aa Upps. 2002. 310 sidor. Häftad. (#54220)160:-
Rydbeck, Olof Ärkebiskop Andreas Sunessons grav i Lunds Domkyrka.. En undersökning. Under medverkan av Carl M. Fürst och Agnes Branting. Utgiven på Lunds domkyrkas bekostnad,1926. 28,5 22 cm.146 sidor. Inbunden med främre omslag i ett halvfranskt band med upphöjda bind och ryggförgyllning. Fotoillustrerad. Mit einer zusammenfassung in deutscher sprache. Avec une resumé en francais. (#195825)350:- (bild)
Rydbeck, Otto Den medeltida borgen i Skanör. Historik, undersökningar och fynd.. Illustrerad. Lund 1935. 228 sidor + utvikbar plan. Förlagets klotryggsband. (#181358)450:-
Sborník II.. Západoceského muzea v Plzni. Stredoveké sklo v západních cechách. Illustr. Plzen 1979. 134 pages. Softcover. Taped spine. (#128033)60:-
Sigtuna anno 1000. - ett idéseminarium kring ett nytt historiskt arkeologiskt museum i kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna, den 28-29 maj 1991. Illustr. Sigtuna 1992. 133 sidor. A4. Häftad. (#111656)125:-
Steensberg, Axel Atlas over Borups agre.. 1000-1200 e.Kr. Illustr. Kbh 1968. 114 sidor + utvikbara kartor (textdel) + 96 planscher (kartor) + utvikbara kartor i ficka (atlasdel). Häftade. 2 vol. (#144768)450:-
Studia mediævalia Pragensia IV.. Illustr. Praha 1999. 140 pages. Softcover. (#128015)100:-
Swedish Archaeology 1981-1985.. Sthlm 1987. 224 pages. Softcover. (#79500)150:-
Söderberg, Bengt Sundholmen.. Ett Braheslott från äldre vasatid i Västergötland. Illustr. Sth 1941. 92 sidor + 4 planscher. Häftad. (#28777)135:-
Tesch, Sten En gåtfull vallgrav - och andra medeltida bebyggelseanläggningar.. Skåne, Ystad, Kv Pernilla 1+2. Långgatan, Lingränd och L:a Västergatan. Arkeologiska undersökningar 1983 och 1984. Illustr. Lund 1996. 65 sidor + bilagor. A4. Offset. Häftad. UV Syd rapport 1996:84. (#81052)125:-
The Cardiff Area.. Proceedings of the 139th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1993. Edited by N.J.G. Pounds. Illustr. London 1993. 79 pages. Softcover. (#155601)85:-
The Colchester Area.. Proceedings of the 138th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1992. Edited by N.J.G. Pounds. Illustr. London 1992. 55 pages. Softcover. (#155600)75:-
The Exeter Area.. Proceedings of the 136th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1990. Edited by N.H. Cooper. Illustr. London 1990. 119 pages. Softcover. (#155598)100:-
The Nottingham Area.. Proceedings of the 135th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1989. Edited by N.H. Cooper. Illustr. London 1989. 96 pages. Softcover. (#155597)100:-
The St Andrews Area.. Proceedings of the 137th Summer Meeting of the Royal Archaeological Institute, 1991. Edited by N.J.G. Pounds. Illustr. London 1991. 65 pages. Softcover. (#155599)75:-
Thordeman, Bengt Alsnö hus.. Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang. Illustr. Aa Sth 1920. 194 sidor + planscher. Häftad. (#21331)210:-
Thordeman, Bengt Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd.. Illustr. Sth 1935. 29 sidor + plansch. Häftad. Stämpl. (#21887)125:-
Thun, Egon Medieval Tommarp.. Archaeological Investigations 1959-1960. Illustr. Lund 1967. 91 pages. Softcover. (#41535)125:-
Tusen år på Kyrkudden.. Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. Red. Birgitta Dandanell. Illustr. Falun 1982. 178 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#158172)275:-
Tuulse, Armin Mörby.. En adelsborg i Uppland. Illustr. Upps. 1952. 144 pp. Häftad. (#29281)145:-
Uppsala - Från Östra Aros till Uppsala.. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. Illustr. Upps 1986. 308 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VII. (#7660)135:-
Urban Diversity.. Archaeology in the Swedish Province of Östergötland. Edited by Rikard Hedvall. Illustr. Sthlm 2002. 116 pages. Softcover. (#127830)150:-
Wallebom, Ulrika och Ohlsson, Agneta Skadade gravar vid Riseberga klosterruin.. En arkeologisk och osteologisk undersökning. Rolsantikvarieämbetet 2005. 59 sodor. A4. Häftad. Saknar främre omslag. (#185412)100:-
Wallenberg, Berit Grav under runhällar i Skänninge.. Med osteologisk undersökning av Maj Florell. Illustr. Sth 1984. 52 sidor. Original klotband. (#13036)75:-
Wallenberg, Berit Lovö kyrka som byggnadsverk.. Illustr. Sth 1984. 63 sidor. 4:o. Originalklotband. (#17380)75:-
Wallin, Lasse Kvarteret Kråkvinkeln.. Medeltida stadsgrävningar. Illustr. Sth 1991. 118 pp. (#14098)70:-
Wennerholm, Owe Vem var Bockstensmannen?. Illustr. Fjärås 1987. 86 sidor. Häftad. (#100705)110:-
Williams, John H. St. Peter's Street, Northampton.. Excavations 1973-1976. Illustr. Northampton 1979. 342 pages. 4:o. Original cloth in dustjacket. (#147254)175:-
Visbybilder.. Från forntid och hansevälde. Akvareller av Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1939. 250 sidor + utvikbar karta. Häftad. Dedikation. (#190123)150:-
Visbybilder. Från forntid och hansevälde.. Akvareller av Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1939. 250 sidor + utvikbar karta. Original linneband. (#108654)150:-
Wrangel, Ewert En bok om borgar.. Vårt fasta försvar under den äldre medeltiden. Ett kulturgeografiskt forskningsprogram. Illustr. Malmö 1938. 77 sidor. + utvikbar karta + XVI planscher. Häftad. (#188856)140:-
Västerås.. 1000 år i centrum. Av Bo Annuswer, Ulla Bergquist, Svante Forenius, Bent Syse. Illustr. Sthlm 1990. 178 sidor. Originalpappband. (#97008)150:-
Ärkebiskoparna från Bremen. En textilakeologisk undersökning.. Illustrerad. Stockholm 1986. 86 sidor. Pocket. (#7601)80:-
Ödman, Anders Stockholms tre borgar. Från vikingatida spärrfäste till medeltida kastellborg.. Illustrerad. Akad. avh. Sthlm 1987. 225 sidor. Förlagsband. (#91636)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page